SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE"

Transkript

1 Kunde Projekter: Firma TV 2 Periode Juni 2014 Januar 2015 Projekt Projektledelse af projekt til udvikling af TV 2 PLAY apps til Smart TV Management under UX og design af Front-end Leverandørstyring i forbindelse med udvikling af front-end delen hos Franske DOTSCREEN Koordinering af ændringer til CMS indhold håndtering Styrring af intern Beta og Regressions test Gennemfør UAT test for hver af de 4 apps sammen med Produkt Manageren. QA process til godkendelse hos TV producenterne Samsung, LG, Sony og Phillips Samsung app gik live i december 2014 menst resten først var klar i januar. Firma Region Midt Periode November 2013 Juni 2014 Projekt Test Management af User Acceptance Test (UAT) af applikationer i nyt fælles IT plaform (Citrix Windows7 miljø). Definer test metoder og processer Analyser test kritikalitet (sandsynlighed og konsekvens ved fejl) for de tildelte applikationer Definer og planlæg test (design test) i samarbejde med brugerne af de enkelte applikationer Gennemfør og dokumenter test pr. applikation UAT Test af applikationer udvalgt til pilotdrift gennemført. Firma Norsk Elkraft Danmark A/S Periode August 2013 August 2013 Projekt Beskriv forretningsprocesser efter SIPOC modelen og beskriv best praxis tastevejledninger til det nyligt implementerede Dynamics AX Xellent system og den nye nationale leverandørskifte løsning (Datahub). Skan overblik og fremdrift i det igangværende projekt til levering af rapporter fra Dynamics AX Xellent. Udarbejd forbedrings og udviklings forslag til kritiske processer og IT løsninger samt til de manglende fleksible og brugbare standard rapporter i Xellent. Analyser og dokumenter de mest kritiske forretningsprocesser 1

2 For disse processer, foreslå best praxis brug af Xellent Udarbejd detaljeret Xellent tastevejledninger i henhold til valgt best praxis og instruer medarbejderne I brugen af Xellent. Skab overblik over status og afhjælp de blokkerende problemer så fremdrift på levering af Xellent rapporter sikres. Analyser og kom med løsningsforslag de mangler/problemer, der er ved den aftalte projektleverance i forhold til det forventede resultat. Instruer brugerne i at bruge de muligheder, der er ved definering af individuelle rapporter, som findes i Dynamics AX Xellent De mest kritiske forretningsprocesser med tilhørende tastevejledninger er udarbejdet og godkendt. Udviklings/effektiviseringsforslag med mest/åbenlys potentiale foreslået beskrevet. Status rapport for færdiggørelse af det igangværende Xellent rapport projekt udfærdiget og forslag til fremtidig brug/udvikling af rapporter beskrevet og den første rapport er implementeret. Historiske Projekter Nr.: 1/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode September 2010 Oktober 2012 Projekt Implementering af standard systemet Xellent CRM samt udvikling og implementering af nyt interface mellem MS Dynamics AX Xellent (DAX) og Netadmin. Inden implementering af de to systemer ønskede kunden, at deres ERP system skulle opgraderes til MS Dynamics AX Xellent version Opsætning af plan for gennemførelse af de 3 delprojekter (opgradering, CRM og interface). Behovsafdækning for de tre delprojekter samt konvertering af data fra et eksternt system. Design af overordnet løsningsbeskrivelser. Udarbejdelse af teststrategi og testplan. Udarbejdelse af implementeringsplan (datakonvertering, levering af løsning, accept test, idriftsættelse). Udarbejdelse af brugervejledninger og undervisningsmateriale. Koordinering af leverancerne fra de to eksterne leverandører (EGU og Code3). Koordinering af gennemførelse af testaktiviteter. Opfølgning på projektøkonomi. Undervisning af brugerne. Koordinering af support efter idriftsættelse. Opgradering af systemet samt implementering af standard Xellent blev gennemført som aftalt til årsskiftet 2010/2011. Kundetilpasninger til CRM og det nye interface implementeret og taget i brug i september Herefter er der løbende suppleringer til 2

3 datavask/konvertering samt levering af fejlrettelser og udbedring af mangler frem til oktober 2012, hvor projektet endelig lukkes. Nr.: 2/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Juni 2011 Juni 2012 Projekt Beskrivelse af forretningsprocesser for Kunde & Marked områdets funktioner (den kommercielle del af SEF) efter SIPOC modelen. Kunden ønsker at disse forretningsprocesser kan registreres i kundens nuværende QA system, SEFKISS. Derudover skulle projektet undersøge, om SEFs SharePoint platform skulle opgraderes fra 2007 versionen til 2010 versionen. Facilitering af udarbejdelse af SIPOC beskrivelser af alle kundevendte funktioner. Analyse af nødvendighed og ressourcebehov ved evt. opgradering af SharePoint. Afdækning af behov til ændring af SEFKISS så de nye forretningsprocesser kunne registreres og vedligeholdes her. Gennemførelse af implementering af ny SEFKISS. Opfølgning i de enkelte afdelinger på udarbejdelse af SIPOC beskrivelserne. Alle kundevendte funktioner var beskrevet inden udgangen af SEF besluttede i midlertidig, at udvide projektet til, at omfatte hele organisationen. Projektvarigheden blev derefter forlænget til sommeren SEFs SharePoint miljø opgraderet til Ny SEFKISS implementeret. Alle forretningsprocesser beskrevet efter SIPOC modelen og registreret i ny SEFKISS. Forretningsprocesser godkendt af Danske Standard ved fornyelse af ISO9001 certifikat i juni Nr.: 3/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2008 April 2010 Projekt Analyse og Implementering af de nødvendige tiltag for at SEF kunne blive certificeret efter DS484. Certificeringen skulle indarbejdes i SEFs QA håndbog og denne håndbog skulle gøres elektronisk. De områder Projekt, Fiber drift og support, Kundeservice, salg og marketing), som endnu ikke var ISO9001 certificerede, skulle forberedes til certificering ved en senere lejlighed. Certificeringen skulle dække både Sefs interne IT net og dets brugere samt Fibernetværket som bruges af SEFs kunder. Derudover skulle anti- terror logning samt alle tekniske ændringer, som forudsatte certificeringen, implementeres. Fortolkning af standarden og beskrivelse af retningslinjer for overholdelse af informationssikkerhed. Afdækning af behov til elektronisk QA system. Afdækning af svagheder i nuværende IT og fiber netværk og systemer og iværksætte relevante forbedrings projekter til afhjælpning. Afdækning af behov til Anti-terror logningssystem. 3

4 Gennemføre implementering af Anti-terror logningssystem og diverse tekniske ændringer i IT og Fibernetværket. Gennemfører udvikling og implementering af elektronisk system til registrering, vedligeholdelse og opfølgning på informationssikkerheds og kvalitetssystemet (DS484, ISO9001). Gennemfører konvertering af gamle QA dokumenter til det nye elektroniske system samt registrering af de nye "dokumenter" og øvrige data. Udarbejdelse af ibrugtagnings og uddannelsesplan. Opfølgning på projektøkonomi. Godkendelse af alle eksterne leverancer. Idriftsættelse af tekniske forbedringer. Idriftsættelse af nyt elektronisk QA system. Gennemføre uddannelse af alle medarbejdere og ledere i SEF. Gennemføre risikovurdering i samarbejde med KPMG. Udarbejdelse og afprøvning af IT og Fiber beredskabsplaner. Gennemfører endelig Certificering med Dansk Standard. Nyt elektronisk QA system kaldet SEFKISS blev implementeret i december Gamle og nye data blev konverteret ind i det nye system, og systemet blev taget i brug i takt med, at alle medarbejdere blev undervist. Pre-audit blev gennemført i december Tekniske forbedringer og anti-terror løsning blev implementeret løbende i 2009 og Q1 af Risikoanalyse gennemført i januar Beredskabsplaner godkendt i marts SEF blev endelig certificeret i april Nr.: 4/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2009 August 2010 Projekt Implementering af standard projekt model for SEFs projekter samt udvikling og implementering af løsning til registrering og opfølgning på igangværende projekter. Kunden ønsker en standardiseret metode for gennemførelse af alle typer projekter herunder anlæg af fibernetværk til SEFs kunder. Afdækning af de aktiviteter der indgår de forskellige typer projekter. Afdækning af behov/ønsker til et fælles projekt styringsværktøj. Indhentning af tilbud fra to forskellige leverandører. Indgå aftale med valgte leverandør. Gennemførelse af udvikling og implementering af nyt projektstyringsværktøj. Opfølgning og godkendelse af leverancer - herunder opfølgning på projektøkonomi. Beskrivelse af ny projektproces for IT, EL og Fiber projekter. Udarbejdelse af elektroniske projekt håndbøger og standard skabeloner til projektdokumentation. Afprøvning og evaluering af de nye projektprocesser, skabeloner og håndbøger. Gennemførelse af anlæg af 4 fibernetværks projekter samt aktivering af nye fiberkunder. Nye projektprocesser, håndbøger og skabeloner beskrevet og taget i brug. 4

5 Nyt fælles projektstyringsværktøj implementeret. Mere end 300 nye fiberkunder. Nr.: 5/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Mobil Periode Januar 2008 August 2008 Projekt Nummerportering: Automatisering af godkendelse flow ved afgivelse af nummer til anden operatør/service provider. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK og Indien. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultatet med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. Automatiseret godkendelses flow ved afgivelse af numre til andre operatører og service providere. Nr.: 6/17 Nr.: 7/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode September 2006 September 2007 Projekt Implementering af løsning til logning af kunders brug af teletjenester og internet i henhold til Telestyrelsens bekendtgørelse af 28. september 2006 vedr. anti-terror logning. Fortolkning af teksten i bekendtgørelsen i samarbejde med TDC Mobil Politi Gruppe og IT Drift ansvarlige. Projektledelse og planlægning af den del der vedrører logning og søgning/udtræk af logoplysninger vedr. mobil telefoni. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign. Implementering. Løsning indeholdende logning af mobil telefoni data, on-line søgefunktion til Politigruppen samt elektronisk levering af de udtrukne og krypterede logdata til Politiets system implementeret inden 15. september 2007, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft. 5

6 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode Januar 2006 Juni 2007 Projekt MVNO projektet (TDC's Nordiske satsning): Implementering af nummerporteringsløsning med integration mellem MVNO Amdocs løsning og Norsk OCH system (POLKA). Kunden ønsker, at der tages udgangspunkt i den danske nummer porteringsløsning, så denne udvides til at kunne skelne mellem danske og norske porteringsflows og håndtere disse korrekt i henhold til Dansk og Norsk lovgivning. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK, Norge og Indien. Tolkning af norsk porteringslovgivning og udarbejdelse af GAB analyse i forhold til den kørende danske løsning. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden og den norske leverandør af porteringsløsningen POLKA. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultat med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. TDCs eksisterende nummerporteringsløsning blev udvidet med funktionalitet, så både dansk og norsk lovgivning overholdes. Porteringerne kan gennemføres via den samme løsning og med fuld og automatisk integration til begge landes Operatør Clearing huse. Nr.: 8/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode November 2006 Maj 2007 Projekt Udvid TDC Mobils Forhandler system (KVIK) og selvbetjeningsportal (VAKS) med funktionalitet til bestilling af flytning af nummer. Kunden ønsker en fuldautomatisk løsning så der ikke skal ske nogen efterbehandling af disse ordre hvis alle oplysninger vedr. nummeret og den afgivende operatør er korrekte. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign og estimering (overordnet løsning). Overdragelse af udviklings og test opgave til outsourcede afdelinger i Indien. Opfølgning og godkendelse af leverancer fra Indien. Indhentning af juridisk og sikkerhedsgodkendelse af de nye flows. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. 6

7 Nummerporteringsfunktionalitet implementeret i TDC Mobil eksisterende løsning til Forhandlersalg og selvbetjening. Implementeret automatisk behandling af de bestilte porteringer. Nr.: 9/17 Periode Januar 2005 November 2005 Projekt Implementering af web portal og services til provisionering af mobile tjenester til Service Providernes kunder. Løsningen skulle tilgodese både store og små Service Providere således, at de, der ønskede det, kunne integrere deres systemer med TDC Mobil's system vha. Web services, mens de mindre Service Providere kunne vælge at bruge portalen til manuel provisionering af tjenester til deres kunder. Løsningen skulle desuden indeholde funktioner til brugeradministration, support (aktiveringsstatus, tyverispærring m.v.), nummer historik, nummerportering, statistikker og rapportbestillinger). Projektledelse og styring. Afdækning af behov/ønsker. Design af overordnet løsning og estimering. Udarbejdelse af teststrategi. Koordinering mellem 3 udviklingsafdelinger, testafdelingen samt rekvirenterne(tdc Wholesale, TDC Mobil, Telmore og Debitel). Gennemførelse af idriftsættelse samt gennemførelse af stres test. Sikre sikkerhedsgodkendelse af løsning. Gennemfører uddannelse, overdragelse og evaluering. Løsning bestående af webportal og bagved liggende webservices implementeret og ibrugtaget for samtlige af TDC Mobil's service providere Nr.: 10/17 Periode August 2004 Juni 2005 Projekt Implementering af løsning til salg af branded taletidskort så virksomheder som f.eks. Dans Supermarked og Coop kan udgive og sælge taletidskort under deres eget brand. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale, SIM Kort producenter m.fl. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med Dansk Supermarked. Løsningen implementeret med Dansk Supermarked som første kunde. Hurtigt efter Coop Danmark. 7

8 Nr.: 11/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af en prepaid løsning til TDC Mobils Service Providere (SP). TDC ønsker en løsning hvor IN centralen ikke bruges men at transaktioner til afregning af de gennemførte kald sendes til SP en gang i timen. SP er derefter selv ansvarlig for at tælle ned på kundernes taletidskort. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med 3 udvalgte Service Providere. Prepaid løsning til Service Providerne implementeret som aftalt Nr.: 12/17 Periode November 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af flows til håndtering af import af numre fra andre teleudbydere. Kunden ønsker af løsning også skal tillade import af numre til brug for TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med TDC. Løsning implementeret Nr.: 13/17 Periode August 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af løsningen til håndtering af intern flytning (Gensalg) af numre mellem TDC Mobil, TDC Fastnet(Duet) og TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. 8

9 Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med kunden. Løsning til håndtering af Gensalgs ordre er implementeret så disse porteringsflows behandles af brugerne på samme måde som ind- og eksport mellem udbyderne. Nr.: 14/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af taletidskort (prepaid) til TDC Mobils kunder. Kunden ønsker en løsning hvor prepaid SIM kort kan præaktiveres parret til et nummer samt oprettelse af en prepaid account på IN Centralen. Kaldet skal afregnes strakt efter gennemførelse og kunden skal have mulighed for at indsætte penge på deres prepaid account. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med udviklingsingeniører fra TDC Mobil. Design og estimering af overordnet løsning.. Implementering i produktionsmiljø. Accept test i produktions miljø inden lancering. IT løsning idriftsat til tiden så TDC Mobils lanceringskampagne kunne afvikles som planlagt Nr.: 15/17 Periode November 2001 November 2002 Projekt Til TDC Mobils nye Billing system fra Amdocs er funktionalitet til eksport af numre til anden operatør udviklet af Amdocs konsulenter parallelt med udviklingen af løsningen til TDC Mobils gamle billingsystem. Efter overgangene fra gammel til nyt billingsystem fungerer håndtering af eksport ordre ikke korrekt. Kunden ønsker nedsat en Task Force gruppe til afdækning af fejl så disse kan blive rettet. Samtidig hermed skal gruppen sikre at kundernes bestilte eksport ordre gennemført manuelt om nødvendigt indtil problemerne i systemet bliver løst. Afdækning af fejl i det nye Amdocs Billing system. Udvikling af Excel/SQL hjælpeværktøj til overvågning og fejl retning af porteringsflows. Beskrivelse af løsningsforslag til rettelse af fejl i systemet. Prioritering af fejl til rettelse. Implementering og verificering af effekten af fejlrettelserne i produktionsmiljø. Problemerne med eksport flows blev løst og bestille porteringer blev gennemført med hjælp fra Task-Force gruppen 9

10 Nr.: 16/17 Periode Februar 2001 Oktober 2001 Projekt Implementering af Nummerportering til TDC Mobil og TDC Mobils Service Providere. Efter vedtagelse af nummerporteringsloven ønsker kunden en teknisk projektleder til deltagelse i arbejdsgruppen for teknikere fra alle teleoperatører. Den tekniske projektleder skal varetage TDC Mobils interesser i valg af løsningsmodel i samarbejde med de øvrige teleudbyders teknikere samt gennemføre implementering af eksport funktionalitet kun. Design af porteringsflows fælles for alle teleudbyder i DK. Ledelse af teknisk implementeringsprojekt. Definition af løsnings arkitektur for TDC Mobil. Implementering af nummerporteringsløsning i produktionsmiljø. Support og overvågning efter idriftsættelse. TDC Mobils nummerporteringsløsning implementeret og ibrugtaget i henhold til den af Telestyrelsen fastsatte dato. Nr.: 17/17 Periode Januar 2000 Maj 2000 Projekt Implementering af løsning så TDC Mobils kunder kan søge efter, købe og downloade en ringetone til deres mobiltelefon via SMS. Teknisk IT projektledelse. Afdækning af behov/ønsker til den it tekniske løsning. Design af den it tekniske løsning i samarbejde med TDC mobil udviklingsingeniører. Implementering af IT løsningen i produktionsmiljø. Implementeret løsning som kan registre bestilling og betaling af SMS ringetoner. 10

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Når forandring skal baseres på erfaring

Når forandring skal baseres på erfaring Når forandring skal baseres på erfaring IT konsulentvirksomhed ChangeGroup blev etableret i 1995, og ejes af en større kreds af partnere, der er aktive i virksomheden Erfarne konsulenter mere end 15 års

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

ENGROS MODEL Kundemøde. 3. september 2013

ENGROS MODEL Kundemøde. 3. september 2013 ENGROS MODEL Kundemøde 3. september 2013 Click Engrosmodellen to edit Master lige text om styles hjørnet 09.45-10.00 Ankomst og morgenmad 10.00-10.10 Velkomst og kort introduktion v. Jesper Rosleff 10.10-10.30

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015

Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015 INDLÆG 11 MSCRM 2015 Styrk dine relationer Microsoft Dynamics CRM 2015 Lars Grønning Tranders 04.11.2015 10.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Lars G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer Handel & Kontor,

Læs mere

28 August 2015. Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015

28 August 2015. Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015 28 August 2015 Data privacy i SAP Lyngby 27/8 2015 Agenda Om 2BM - Compliance Sikker håndtering af person data i SAP 1. Revisorerklæring for håndtering af personfølsomme data 2. Personfølsomme data definition

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity Dynamics 365 xrm En løsning til Alternative investments og private equity En løsning til pensionskasser og bankers afdelinger for alternative investeringer og private equity. Bygget på Dynamics 365 tidligere

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

En opfordring til dig og dit firma

En opfordring til dig og dit firma En idé En opfordring til dig og dit firma Tænk forretningens vision og ambitioner med ind i jeres næste telefoniløsning Hvilken idé indkapsler bedst jeres vision og bidrager mest til at nå jeres mål?

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Mere værdi for forretningen Styring af Projektporteføljen i TDC Totalløsninger v. Peter Funch, Planlægningschef "Projekt rush hour" i TDC Totalløsninger

Læs mere

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning Version 2 UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning UniIReg : Registrering Rapporting Statistik/udtræk Opfølgning Backend 1 UniIReg Copyright 2012-2013 JLRC CO.

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College. mail: geri@via.dk, tlf. 87551191

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1 : E.ON Danmark E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber, der dagligt betjener ca. 5 millioner europæiske kunder. E.ON Danmark har aktiviteter inden for handel med el og gas samt teknisk

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2015 Loyale kunder er de bedste kunder.

Microsoft Dynamics CRM 2015 Loyale kunder er de bedste kunder. INDLÆG 15 MSCRM 2015 Microsoft Dynamics CRM 2015 Loyale kunder er de bedste kunder. Lars Grønning Tranders 04.11.2015 10.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Lars G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer Handel

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center)

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center) Curriculum Vitae Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde Mobil: +45 20 70 00 98 E-mail: habra40@yahoo.dk Resumè Den røde tråd i mit arbejdsliv har helt givet været mine jobs indenfor test og kvalitetssikring,

Læs mere

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. DLM baggrund 2. Tidslinje 3. Forslag til implementering 4. Foreløbig IT-specifikation i PPR/idébeskrivelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

Matas A/S Matas 292 Butikker i Denmark 20.000 varenumre Egne brands + Lancôme, Clinique, etc. Oms. 2007: 3 Mia. 2.500 medarb. i butikker & administration I 2007, opkøbte CVC 250 butikker Matas 2007 2010

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Implementering af ADMS system. Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014

Implementering af ADMS system. Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014 Implementering af ADMS system Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014 Baggrund Afdelingsleder for SCADA og Teleteknik - ansvarlig for el og gas SCADA og Teleteknik systemer i Teknik el og gas - 9 personer

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere