Professionel projektledelse af CRM projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel projektledelse af CRM projekter"

Transkript

1 Professionel projektledelse af projekter A/S

2 Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S

3 Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi, der sætter kunden i fokus og typisk berører hele virksomheden, både på det strategiske, organisatoriske og IT-systemmæssige niveau Kilde: Rapport: Mere vind i sejlene for Customer Relationship Management: is a business strategy designed to optimize profitability, revenue and customer satisfaction. To realize, organizations must implement processes and technologies that support coordinated customer interactions throughout all channels Kilde: Gartner Group M Professionel Projektledelse v1.04 Side 3

4 Hvad er? Hvad er på Kontaktpunkter til kunden applikationer Decentral salgs- og servicesynkronsiering Front office Marketing Salg Kundeservice Database Marketing Data Mining / analyser Kampagnehistorik Kampagnestyring Data lagring / behandling Workflowstyring Kundeemnestyring Emnegenerering Konfigurering & priser Kilde for skitsen herunder: PLS RAMBØLL Managements undersøgelse 2001 sponsoreret af Hewlett Packard og Oracle Danmark Telefonbaseret salg og service Ordresystem Videnstyring Sagsstyring Indkøb Operativ lagring & Data Warehouse E-business - salg, service og marketing Back Office Distribution & Logistik Finansiering Regnskab HR ERP applikationer Produktion Fakturering Det er vigtigt at forstå at tætte kunderelationer mere end nogensinde er den afgørende konkurrenceparameter. Kundecentrerede strategier er drivkraften fremad, og et vigtigt redskab til at adskille sig fra konkurrenterne. Det er vigtigt at indsamle, opbevare og anvende store mængder af information. Det gøres naturligvis bedst gennem et IT-system, men det traditionelle ERPsystem (SAP, Navision o.l.) er ikke umiddelbart velegnede hertil. I stedet skal der fokuseres på særlige IT-applikationer, der er rettet mod kundebetjeningen mere end mod virksomhedens egne interne opgaver. Selvom IT og teknologi er en nødvendig del af enhver -implementering er det dog af større vigtighed at betragte som strategi. på netop strategi og organisatoriske aspekter er de væsentligste succesparametre for. Professionel Projektledelse v1.04 Side 4

5 Hvordan anvender vi i vores organisation? Hvad er på Proces Målgruppe Virksomhedens egne folk Kundebetjeningscenter (internt / outsourcet) Kunderne selv (og evt. partnere) Typisk via internettet Marketing Styring af kampagner Markedssegmentering ud fra graden af kundernes profitabilitet samt anden analyse af data på tværs af salgskanaler Støtte til telemarketing (udførsel / opfølgning) 1 1 markedsføring Personalisering af websted og s Salg Støtte til sælgere, også på farten Styring af sælgere Provisionsudregning Produktkonfigurering Støtte til telesalg f.eks. ud fra manuskript af salgsafdelingen Ordretagning Ordreafgivelse Specialkonfigurering af produktet forud for ordreafgivelsen Kundeservice & Support Servicestyringen, også teknikere i marken Støttet til teknikere Forbehandling af serviceanmodninger og kanalisering til teknikere eller til selvhjælp Indberetning af fejl Hjælp til selvhjælp ved fejl Professionel Projektledelse v1.04 Side 5

6 Hvorfor fokusere på? Hvad er på Skaber værdi for kunden: Kunden sparer tid Mere værdiskabende samarbejde med leverandøren Kunden får tilpasset sine ydelser bedre Kunden får en oplevelse der er præget af seriøsitet og professionalisme Værdi for virksomheden gennem fokusering på: At skabe meget tilfredse kunder og dermed øge lønsomheden At indsamle, fastholde og anvende systematisk viden om kunder At øge kundernes loyalitet At skabe varslingssystemer så kunderne fastholdes At udnytte ny teknologi At øge medarbejdernes tilfredshed Professionel Projektledelse v1.04 Side 6

7 Balanceret er en klar forudsætning Hvad er på Mennesker Processer IT Mennesker IT Processer Ofte fokuserer vi meget IT og teknologi, mens der ved indførelse af er et stort behov for også at have fokus på mennesker og processer. Der er brug for et holistisk syn på -implementeringen på IT Balanceret Professionel Projektledelse v1.04 Side 7

8 Fra strategi til handling Hvad er på Virksomhedens strategi strategi Det er vigtigt at lade virksomhedens strategi påvirke og være styrende hele vejen gennem alle elementer i valg af den rigtige -løsning Processer Overordnede krav Detaljerede krav applikation Professionel Projektledelse v1.04 Side 8

9 (1 af 2) Hvad er på Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere Drift Primære forretnings problemer Hvordan kan hjælpe Hvordan projektet passer ind i en strategisk -plan Identificér adfærd og processers forandring Forrentning af nuværende drift Undersøgelser af kundernes værdi Undersøgelser af kundernes tilfredshed Business Case: Fordele, metrikker, udbytte, samlede omkostninger, forrentning Prioritering af funktionalitet Understøttende arkitekturer Vurdering af kompetence Leverandørudvælgelse Re-modellering af salgsprocessen Forandringsstyring Analyse af forretningskompetencer & processer Analyse af applikation Analyse af IT & teknologi Analyse af Change Management tiltag (forandringsledelse) Fastlæggelse af planer, ressourcer for det videre forløb Projektledelse System konfigurering Integration i virksomheden Uddannelse Pilotdrift Indarbejde resultater fra pilotdrift Udrulning Forbedringer Afvikling Gen-uddannelse Kontinuerlige målinger Professionel Projektledelse v1.04 Side 9

10 (2 af 2) Hvad er på projektplaner En samling af applikations-specifikke projektplaner, der passer ind i en virksomheds samlede strategi Direkte salg Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-business Projektfaser Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere - Drive Projektets hovedområder Projektets visioner Projektøkonomi Change Management Projektstyring Applikationsdesign Applikationsudvikling Informationsstyring (data) IT infrastruktur I et -projekt er der mange paralleller til ERPprojekter. Det er vigtigt at anvende en timebox-implementering, med timebox-varighed på ca. 6 mdr. for hvert nøgleområde dog afhængigt af kompleksitet. Projektledere, der forstår at opstille mål for succes, og dernæst indsamle og vurdere målene og på samme tid binde projektteam, projektets sponsor og topledelsen sammen vil opleve langt større succes med deres -projekter end de projektledere der blot fokuserer på at overholde budget og tidsplan. Professionel Projektledelse v1.04 Side 10

11 Business Casen er central ved Hvad er på Fastlæg nuværende data (både på + og siden), fx Omsætning Tid brugt pr. salg (salgscyklus) Effektiv tid til direkte salg Antal sælgere og deres lønninger Procestider Træning og uddannelse osv. Vurdér benefits, som fx kan være Øget omsætning Øget lønsomhed (mersalg pr. sælger) Reduceret salgscyklus Besparelser som dog sandsynligvis ikke alene kan bære et projekt Husk altid at få accept hos ledelsen og få tallene bekræftet hos jeres controller Når man arbejder med benefit beregninger skal man altid bruge sin sunde fornuft Det er let at overestimere gevinsterne Professionel Projektledelse v1.04 Side 11

12 Business Casen - et grundlæggende eksempel Hvad er på Nuværende data 60 sælgere, 37 timer/uge, 45 uger pr. år, I alt arbejdstimer pr. år Tid brugt på kundekontakt pr. sælger pr. uge: 15 timer Omsætning pr. sælger: 8,2 mio. kr. pr. år, i alt 492 mio. kr. pr. år Andre omkostninger til administration, systemer m.v.: 50 mio. kr. pr. år Forventninger til benefits Mersalg til samme kunder: 10% Mertid til kundekontakt: 1 time pr. uge => Øget omsætning Reduktion af andre omkostninger : 20% Beregning af samlet gevinstmulighed Mersalg: 49,2 mio. kr. Øget salgstid: 6,67% = 32,8 mio. kr. Omkostningsreduktion: 20% = 10 mio. kr. I alt kr. 92 mio. kr. regn fx med 50% i usikkerhed => gevinstmulighed pr. år = 46 mio. kr Professionel Projektledelse v1.04 Side 12

13 Business Casen Totale omkostninger Hvad er på Business Casen er først komplet når omkostningerne ved både implementering og efterfølgende drift pr. år er regnet med Mennesker Interne ressourcer Kunder Interessenter System Integrator ressourcer applikationsleverandør Intern support Ekstern support Uddannelse Kompetenceopbygning Professionel Projektledelse v1.04 Side 13 Processer Strategi Forretningsprocesser mange steder Salg Marketing Service Finans Debitorbogholderi Juridisk afdeling Personaleafdeling Sikkert flere IT / Teknologi Licenser Hardware og tilhørende licenser Support SW & HW Bærbare / PDA osv. Printerløsninger Telefonudstyr Middleware Integration Datarensning SW til automatiske processer (workflows)

14 September October ID Task Name Duration Start Finish days Summary 14,95 days September October days ID Task Name Duration Start Finish days days ,95 days Summary 14,95 days days days eptember October day ID 3 Task Name3 days Duration Start Finish Summary 14,99 days ,95 1 days days ,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days eptember October 8 Summary 4 14,99 days days ID Task Name Duration Start Finish days ,99 1 days ,95 1 days days day days Summary 2 days ,95 days Summary 14,95 days days day days days Summary 2 4 days ,99 days days September October days day ,99 ID days Task Name Duration Start Finish ,95 days days6,95 days Summary 10 14,95 days days days Summary 15 14,95 days 2 days days days day days day days Summary 2 days ,99 days Summary 3 3 days 14,99 days ,95 9 days day ,99 days ,95 days 5,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days 4 days days day 2 days Summary 16 14,99 days days days Summary 20 14,99 days 2 days ,99 13 days ,95 days day ,99 days day days Summary 2 days ,95 days days days day days days Summary 2 16 days ,99 days days days day ,99 days ,95 days day days days Summary 14,95 days days day days Summary 2 days ,99 days days day ,99 days ,95 days days days days day days Summary 14,99 days day ,99 days days days days day projektets styringsmodel Hvad er på Salg Projektet styres bedst ved at fokusere på disse fire værktøjer: 1) projektets totale omkostninger 2) De forventede benefits 3) Projektets forventede tilbagebetaling 4) Tids- og aktivitetsplaner Projektplaner Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-channels Benefits Projektstyring totale omkostninger Forrentning (ROI) Break-even even De fire værktøjer skal bruges til: Styre projektets beslutninger med hensyn til omfang, funktionalitet, leverandørudvælgelse, brug af eksterne systemintegratorer, osv. Bemande projektet med de til enhver tid mest hensigtsmæssige ressourcer Løbende vurdere projektets spillerum gennem opstilling af best-case og worst-case scenarier På månedsbasis rapportere projektets resultater kvantitativt til brug for fortsat accept og topledelsens orientering Professionel Projektledelse v1.04 Side 14

15 Der er mange valg der skal træffes Hvad er på Hvem skal udarbejde -strategien? Hvem skal gennemføre analysen? Kan vi gøre det selv? Kan vi frigøre ressourcer nu? Tør vi bruge en mulig leverandør? Hvordan finder vi et uafhængigt konsulenthus? Har vi den fornødne viden internt? Kommer vi ikke hurtigst videre med ekstern hjælp? Hvordan kan vi frigøre ressourcer internt til at deltage? Kan vi lade en uvildig leverandør gøre det? Hvilken applikation skal vi vælge? Hvordan får vi overblik over mulighederne? Hvilke leverandører kender vores branche? De kan alle sammen levere så hvordan vælger vi rigtigt? Hvordan vælger vi leverandør og systemintegrator? Er det samme leverandør af både system og implementering? Hvordan gennemfører vi en udbudsforretning? Hvilke elementer er vigtigst i netop vores tilfælde? Tør vi lave en kontrakt med risk-sharing? Professionel Projektledelse v1.04 Side 15

16 Applikationer Hvad er på Det er let sige hvem der er markedsleder, nemlig Siebel*, men undersøg alligevel markedet - der kan være særlige forhold der gør en anden leverandør til et bedre valg. Vigtige faktorer er: Hvilket marked og hvilken branche man er i Hvilken størrelse virksomhed man er Er der særlige afhængigheder, fx af e-business Eksempler på markeder er Marked: B2C (Business-to-Consumer) Eks. på virksomheder: banker, forsikringsselskaber, flyselskaber, teleselskaber, biludlejning, hotelkæder osv. Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, E-piphany Leverandører på vej: SAP, Amdocs, Oracle, Navision Marked: B2B (Business-to-Business) Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, SAP Leverandører på vej: Oracle, Amdocs, E-piphany, Navision * Iflg. Gartner Group er Siebel markedsledende i de 10 vigtigste segmenter Professionel Projektledelse v1.04 Side 16

17 System Integratorer Hvad er på Der er en lang række system integratorer i markedet Internationalt orienterede markedsledere med bred produktviden: Accenture BearingPoint (tidligere KPMG Consulting) Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) CSC (Computer Sciences Corporation) Deloitte Consulting IBM Business Consulting Services (tidligere PWC) Eksempler på nordiske/danske system integratorer Cubizz A/S (tidligere Aston Group) EDB Gruppen WM-Data Systemleverandører, fx Oracle, HP m.fl. Professionel Projektledelse v1.04 Side 17

18 Vigtige succesfaktorer for (1 af 2) Fastlæg målbare forretningsorienterede mål Hvad er på Målene fastlægges gennem udarbejdelse af strategi og business case. Det er intet mindre end det vigtigste fundament for hele projektet som desværre ofte overses. Skab sammenhæng mellem mennesker, processer og teknologi Brug så meget af standardløsningen som overhovedet muligt Lad forretningsmålene styre funktionaliteten Involver brugerne i design af både processer og løsning Ved at have en helhedsorienteret ledelse af projektet skal man sørge for lige dele fokus på såvel mennesker, processer og teknologi. Det er i spændingsfeltet mellem forandringsledelse og teknologiledelse at det hele går op i en højere enhed Foretag et absolut minimum af tilpasninger ved at vælge den applikation der passer bedst til virksomheden. Det kan på lang sigt betale sig at gennemføre en omhyggelig leverandør- og produktevaluering. Det gælder også mht. systemintegratoren. På samme måde som hele -projektet skal styres af forretningsorienterede mål, gælder det samme for enhver beslutning om konfiguration. Hvis en bestemt funktionalitet ikke direkte hjælper dig til at betjene kunderne bedre, har du sikkert ikke brug for den. Det er vigtigt at bede om og seriøst behandle brugernes input. Ellers risikerer du at implementere systemer, der forvirrer og fremmedgør netop de personer, det var meningen, de skulle hjælpe og dermed går det ud over lønsomheden. Professionel Projektledelse v1.04 Side 18

19 Vigtige succesfaktorer for (2 af 2) Sørg for at få topledelsens involvering fra starten og hold den fast undervejs Hvad er på Et -projekt er et strategisk initiativ, og kan derfor kun gennemføres med den øverste ledelses aktive støtte. Brug en gennemarbejdet business case som der løbende følges op på som virkemiddel. Rapportér jævnligt og direkte til topledelsen. Brug en erfaren projektleder til at implementere virksomhedssystemer ( og ERP) Brug en faseopdelt implementeringsplan med timeboxes af fx 6 mdr.s varighed Sørg for at få masser af uddannelse og træning Forankring i organisationen tager 3-6 måneder efter idriftsættelse Hvis du vil sikre at du får et -projekt til tiden, indenfor budget og med alle muligheder for at opfylde business casen, så brug en erfaren projektleder med seniority og som har erfaring i at styre både scope, tid, økonomi og ikke mindst kontrakter. Hver fase skal fokusere på en bestemt -målsætning (eller sammenhængende gruppe heraf) og skal være udarbejdet til at give en quick-win" - dvs. meningsfulde og direkte lønsomme resultater inden for en fornuftig tidsperiode. skal være på uddannelse i at forstå processer og system i en sammenhæng ikke kun på funktioner og skærmbilleder. Træn brugerne i workshops og med hands-on. Planlæg at holde dem i hånden i de første uger og måske måneder efter starten. Det er ikke tilstrækkeligt at et -system sættes i drift. For at sikre forankringen og udbyttet skal man tidligt i projektet sætte meget fokus på Change Management (forandringsledelse). ændrer mange ting i både proces og teknologi, så vær forberedt på at ikke alt er 100% på plads fra den første dag i drift. Professionel Projektledelse v1.04 Side 19

20 Hvad tilbyder? Professionel projektledelse Udbudsforretning & Valg af leverandører strategi og Business Case Coach eller sparringpartner til virksomhedens projektleder Uafhængig af udbydere og systemintegratorer Hvad er på Senior projektledere med stor praktisk erfaring Vant til at håndtere store projekter Erfaring fra implementering af virksomhedssystemer ( og ERP) Udbudsmateriale på applikation Udbudsmateriale på Systemintegrator Evalueringsproces Kontraktforhandlinger Evaluering af funktionalitetsområder Styring af processen til udarbejdelse af strategi Udarbejdelse af Business Case Fastlæggelse af omkostninger (TCO) Coaching og sparring til virksomhedens projektleder som sikrer kvalitet i projekt på en god og direkte måde Kobler viden om kundeforhold, organisation og netværk med professionel hjælp til projektledelse Ingen præferencer Ingen bindinger Forhandlingsvante på alle niveauer Kort sagt kundens advokat i projektet Professionel Projektledelse v1.04 Side 20

21 Eksempler på s kunder Industri LEGO Company York Refrigeration A/S Stibo Group GIS Danmark Hvad er på Professionel projektledelse Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Måling af projektsucces (CMM Assessments) Telekommunikation Finans Sonofon Telia TDC OCH Danske Bank Silkeborg Datacentral C&B Systemer BEC Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Nummerportabilitet & Billing systemer Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Professionel projektledelse Projektmetoder Måling af projektsucces (CMM Assessments) Professionel Projektledelse v1.04 Side 21

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING FORORD Vi forstår simpelthen ikke, at der stadigvæk er så mange CRM projekter, som fejler. Og så i en tid, hvor der er et stigende behov for netop at have

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Business casen for PPM-applikationer

Business casen for PPM-applikationer Business casen for PPM-applikationer Foredrag hos Computerworld Event Martin J. Ernst -10. april. 2014 Slide 1 Vi vil gerne have det nyeste men der er typisk en person i vores organisation, vi lige skal

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Mere værdi for forretningen Styring af Projektporteføljen i TDC Totalløsninger v. Peter Funch, Planlægningschef "Projekt rush hour" i TDC Totalløsninger

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser Jens Hedegaard Madsen, kundepartner, SKI 7. marts 2014 2 Management Konsulentydelser 17.13 Management Konsulentbistand 17.10 Jens

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere