Professionel projektledelse af CRM projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel projektledelse af CRM projekter"

Transkript

1 Professionel projektledelse af projekter A/S

2 Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S

3 Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi, der sætter kunden i fokus og typisk berører hele virksomheden, både på det strategiske, organisatoriske og IT-systemmæssige niveau Kilde: Rapport: Mere vind i sejlene for Customer Relationship Management: is a business strategy designed to optimize profitability, revenue and customer satisfaction. To realize, organizations must implement processes and technologies that support coordinated customer interactions throughout all channels Kilde: Gartner Group M Professionel Projektledelse v1.04 Side 3

4 Hvad er? Hvad er på Kontaktpunkter til kunden applikationer Decentral salgs- og servicesynkronsiering Front office Marketing Salg Kundeservice Database Marketing Data Mining / analyser Kampagnehistorik Kampagnestyring Data lagring / behandling Workflowstyring Kundeemnestyring Emnegenerering Konfigurering & priser Kilde for skitsen herunder: PLS RAMBØLL Managements undersøgelse 2001 sponsoreret af Hewlett Packard og Oracle Danmark Telefonbaseret salg og service Ordresystem Videnstyring Sagsstyring Indkøb Operativ lagring & Data Warehouse E-business - salg, service og marketing Back Office Distribution & Logistik Finansiering Regnskab HR ERP applikationer Produktion Fakturering Det er vigtigt at forstå at tætte kunderelationer mere end nogensinde er den afgørende konkurrenceparameter. Kundecentrerede strategier er drivkraften fremad, og et vigtigt redskab til at adskille sig fra konkurrenterne. Det er vigtigt at indsamle, opbevare og anvende store mængder af information. Det gøres naturligvis bedst gennem et IT-system, men det traditionelle ERPsystem (SAP, Navision o.l.) er ikke umiddelbart velegnede hertil. I stedet skal der fokuseres på særlige IT-applikationer, der er rettet mod kundebetjeningen mere end mod virksomhedens egne interne opgaver. Selvom IT og teknologi er en nødvendig del af enhver -implementering er det dog af større vigtighed at betragte som strategi. på netop strategi og organisatoriske aspekter er de væsentligste succesparametre for. Professionel Projektledelse v1.04 Side 4

5 Hvordan anvender vi i vores organisation? Hvad er på Proces Målgruppe Virksomhedens egne folk Kundebetjeningscenter (internt / outsourcet) Kunderne selv (og evt. partnere) Typisk via internettet Marketing Styring af kampagner Markedssegmentering ud fra graden af kundernes profitabilitet samt anden analyse af data på tværs af salgskanaler Støtte til telemarketing (udførsel / opfølgning) 1 1 markedsføring Personalisering af websted og s Salg Støtte til sælgere, også på farten Styring af sælgere Provisionsudregning Produktkonfigurering Støtte til telesalg f.eks. ud fra manuskript af salgsafdelingen Ordretagning Ordreafgivelse Specialkonfigurering af produktet forud for ordreafgivelsen Kundeservice & Support Servicestyringen, også teknikere i marken Støttet til teknikere Forbehandling af serviceanmodninger og kanalisering til teknikere eller til selvhjælp Indberetning af fejl Hjælp til selvhjælp ved fejl Professionel Projektledelse v1.04 Side 5

6 Hvorfor fokusere på? Hvad er på Skaber værdi for kunden: Kunden sparer tid Mere værdiskabende samarbejde med leverandøren Kunden får tilpasset sine ydelser bedre Kunden får en oplevelse der er præget af seriøsitet og professionalisme Værdi for virksomheden gennem fokusering på: At skabe meget tilfredse kunder og dermed øge lønsomheden At indsamle, fastholde og anvende systematisk viden om kunder At øge kundernes loyalitet At skabe varslingssystemer så kunderne fastholdes At udnytte ny teknologi At øge medarbejdernes tilfredshed Professionel Projektledelse v1.04 Side 6

7 Balanceret er en klar forudsætning Hvad er på Mennesker Processer IT Mennesker IT Processer Ofte fokuserer vi meget IT og teknologi, mens der ved indførelse af er et stort behov for også at have fokus på mennesker og processer. Der er brug for et holistisk syn på -implementeringen på IT Balanceret Professionel Projektledelse v1.04 Side 7

8 Fra strategi til handling Hvad er på Virksomhedens strategi strategi Det er vigtigt at lade virksomhedens strategi påvirke og være styrende hele vejen gennem alle elementer i valg af den rigtige -løsning Processer Overordnede krav Detaljerede krav applikation Professionel Projektledelse v1.04 Side 8

9 (1 af 2) Hvad er på Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere Drift Primære forretnings problemer Hvordan kan hjælpe Hvordan projektet passer ind i en strategisk -plan Identificér adfærd og processers forandring Forrentning af nuværende drift Undersøgelser af kundernes værdi Undersøgelser af kundernes tilfredshed Business Case: Fordele, metrikker, udbytte, samlede omkostninger, forrentning Prioritering af funktionalitet Understøttende arkitekturer Vurdering af kompetence Leverandørudvælgelse Re-modellering af salgsprocessen Forandringsstyring Analyse af forretningskompetencer & processer Analyse af applikation Analyse af IT & teknologi Analyse af Change Management tiltag (forandringsledelse) Fastlæggelse af planer, ressourcer for det videre forløb Projektledelse System konfigurering Integration i virksomheden Uddannelse Pilotdrift Indarbejde resultater fra pilotdrift Udrulning Forbedringer Afvikling Gen-uddannelse Kontinuerlige målinger Professionel Projektledelse v1.04 Side 9

10 (2 af 2) Hvad er på projektplaner En samling af applikations-specifikke projektplaner, der passer ind i en virksomheds samlede strategi Direkte salg Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-business Projektfaser Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere - Drive Projektets hovedområder Projektets visioner Projektøkonomi Change Management Projektstyring Applikationsdesign Applikationsudvikling Informationsstyring (data) IT infrastruktur I et -projekt er der mange paralleller til ERPprojekter. Det er vigtigt at anvende en timebox-implementering, med timebox-varighed på ca. 6 mdr. for hvert nøgleområde dog afhængigt af kompleksitet. Projektledere, der forstår at opstille mål for succes, og dernæst indsamle og vurdere målene og på samme tid binde projektteam, projektets sponsor og topledelsen sammen vil opleve langt større succes med deres -projekter end de projektledere der blot fokuserer på at overholde budget og tidsplan. Professionel Projektledelse v1.04 Side 10

11 Business Casen er central ved Hvad er på Fastlæg nuværende data (både på + og siden), fx Omsætning Tid brugt pr. salg (salgscyklus) Effektiv tid til direkte salg Antal sælgere og deres lønninger Procestider Træning og uddannelse osv. Vurdér benefits, som fx kan være Øget omsætning Øget lønsomhed (mersalg pr. sælger) Reduceret salgscyklus Besparelser som dog sandsynligvis ikke alene kan bære et projekt Husk altid at få accept hos ledelsen og få tallene bekræftet hos jeres controller Når man arbejder med benefit beregninger skal man altid bruge sin sunde fornuft Det er let at overestimere gevinsterne Professionel Projektledelse v1.04 Side 11

12 Business Casen - et grundlæggende eksempel Hvad er på Nuværende data 60 sælgere, 37 timer/uge, 45 uger pr. år, I alt arbejdstimer pr. år Tid brugt på kundekontakt pr. sælger pr. uge: 15 timer Omsætning pr. sælger: 8,2 mio. kr. pr. år, i alt 492 mio. kr. pr. år Andre omkostninger til administration, systemer m.v.: 50 mio. kr. pr. år Forventninger til benefits Mersalg til samme kunder: 10% Mertid til kundekontakt: 1 time pr. uge => Øget omsætning Reduktion af andre omkostninger : 20% Beregning af samlet gevinstmulighed Mersalg: 49,2 mio. kr. Øget salgstid: 6,67% = 32,8 mio. kr. Omkostningsreduktion: 20% = 10 mio. kr. I alt kr. 92 mio. kr. regn fx med 50% i usikkerhed => gevinstmulighed pr. år = 46 mio. kr Professionel Projektledelse v1.04 Side 12

13 Business Casen Totale omkostninger Hvad er på Business Casen er først komplet når omkostningerne ved både implementering og efterfølgende drift pr. år er regnet med Mennesker Interne ressourcer Kunder Interessenter System Integrator ressourcer applikationsleverandør Intern support Ekstern support Uddannelse Kompetenceopbygning Professionel Projektledelse v1.04 Side 13 Processer Strategi Forretningsprocesser mange steder Salg Marketing Service Finans Debitorbogholderi Juridisk afdeling Personaleafdeling Sikkert flere IT / Teknologi Licenser Hardware og tilhørende licenser Support SW & HW Bærbare / PDA osv. Printerløsninger Telefonudstyr Middleware Integration Datarensning SW til automatiske processer (workflows)

14 September October ID Task Name Duration Start Finish days Summary 14,95 days September October days ID Task Name Duration Start Finish days days ,95 days Summary 14,95 days days days eptember October day ID 3 Task Name3 days Duration Start Finish Summary 14,99 days ,95 1 days days ,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days eptember October 8 Summary 4 14,99 days days ID Task Name Duration Start Finish days ,99 1 days ,95 1 days days day days Summary 2 days ,95 days Summary 14,95 days days day days days Summary 2 4 days ,99 days days September October days day ,99 ID days Task Name Duration Start Finish ,95 days days6,95 days Summary 10 14,95 days days days Summary 15 14,95 days 2 days days days day days day days Summary 2 days ,99 days Summary 3 3 days 14,99 days ,95 9 days day ,99 days ,95 days 5,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days 4 days days day 2 days Summary 16 14,99 days days days Summary 20 14,99 days 2 days ,99 13 days ,95 days day ,99 days day days Summary 2 days ,95 days days days day days days Summary 2 16 days ,99 days days days day ,99 days ,95 days day days days Summary 14,95 days days day days Summary 2 days ,99 days days day ,99 days ,95 days days days days day days Summary 14,99 days day ,99 days days days days day projektets styringsmodel Hvad er på Salg Projektet styres bedst ved at fokusere på disse fire værktøjer: 1) projektets totale omkostninger 2) De forventede benefits 3) Projektets forventede tilbagebetaling 4) Tids- og aktivitetsplaner Projektplaner Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-channels Benefits Projektstyring totale omkostninger Forrentning (ROI) Break-even even De fire værktøjer skal bruges til: Styre projektets beslutninger med hensyn til omfang, funktionalitet, leverandørudvælgelse, brug af eksterne systemintegratorer, osv. Bemande projektet med de til enhver tid mest hensigtsmæssige ressourcer Løbende vurdere projektets spillerum gennem opstilling af best-case og worst-case scenarier På månedsbasis rapportere projektets resultater kvantitativt til brug for fortsat accept og topledelsens orientering Professionel Projektledelse v1.04 Side 14

15 Der er mange valg der skal træffes Hvad er på Hvem skal udarbejde -strategien? Hvem skal gennemføre analysen? Kan vi gøre det selv? Kan vi frigøre ressourcer nu? Tør vi bruge en mulig leverandør? Hvordan finder vi et uafhængigt konsulenthus? Har vi den fornødne viden internt? Kommer vi ikke hurtigst videre med ekstern hjælp? Hvordan kan vi frigøre ressourcer internt til at deltage? Kan vi lade en uvildig leverandør gøre det? Hvilken applikation skal vi vælge? Hvordan får vi overblik over mulighederne? Hvilke leverandører kender vores branche? De kan alle sammen levere så hvordan vælger vi rigtigt? Hvordan vælger vi leverandør og systemintegrator? Er det samme leverandør af både system og implementering? Hvordan gennemfører vi en udbudsforretning? Hvilke elementer er vigtigst i netop vores tilfælde? Tør vi lave en kontrakt med risk-sharing? Professionel Projektledelse v1.04 Side 15

16 Applikationer Hvad er på Det er let sige hvem der er markedsleder, nemlig Siebel*, men undersøg alligevel markedet - der kan være særlige forhold der gør en anden leverandør til et bedre valg. Vigtige faktorer er: Hvilket marked og hvilken branche man er i Hvilken størrelse virksomhed man er Er der særlige afhængigheder, fx af e-business Eksempler på markeder er Marked: B2C (Business-to-Consumer) Eks. på virksomheder: banker, forsikringsselskaber, flyselskaber, teleselskaber, biludlejning, hotelkæder osv. Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, E-piphany Leverandører på vej: SAP, Amdocs, Oracle, Navision Marked: B2B (Business-to-Business) Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, SAP Leverandører på vej: Oracle, Amdocs, E-piphany, Navision * Iflg. Gartner Group er Siebel markedsledende i de 10 vigtigste segmenter Professionel Projektledelse v1.04 Side 16

17 System Integratorer Hvad er på Der er en lang række system integratorer i markedet Internationalt orienterede markedsledere med bred produktviden: Accenture BearingPoint (tidligere KPMG Consulting) Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) CSC (Computer Sciences Corporation) Deloitte Consulting IBM Business Consulting Services (tidligere PWC) Eksempler på nordiske/danske system integratorer Cubizz A/S (tidligere Aston Group) EDB Gruppen WM-Data Systemleverandører, fx Oracle, HP m.fl. Professionel Projektledelse v1.04 Side 17

18 Vigtige succesfaktorer for (1 af 2) Fastlæg målbare forretningsorienterede mål Hvad er på Målene fastlægges gennem udarbejdelse af strategi og business case. Det er intet mindre end det vigtigste fundament for hele projektet som desværre ofte overses. Skab sammenhæng mellem mennesker, processer og teknologi Brug så meget af standardløsningen som overhovedet muligt Lad forretningsmålene styre funktionaliteten Involver brugerne i design af både processer og løsning Ved at have en helhedsorienteret ledelse af projektet skal man sørge for lige dele fokus på såvel mennesker, processer og teknologi. Det er i spændingsfeltet mellem forandringsledelse og teknologiledelse at det hele går op i en højere enhed Foretag et absolut minimum af tilpasninger ved at vælge den applikation der passer bedst til virksomheden. Det kan på lang sigt betale sig at gennemføre en omhyggelig leverandør- og produktevaluering. Det gælder også mht. systemintegratoren. På samme måde som hele -projektet skal styres af forretningsorienterede mål, gælder det samme for enhver beslutning om konfiguration. Hvis en bestemt funktionalitet ikke direkte hjælper dig til at betjene kunderne bedre, har du sikkert ikke brug for den. Det er vigtigt at bede om og seriøst behandle brugernes input. Ellers risikerer du at implementere systemer, der forvirrer og fremmedgør netop de personer, det var meningen, de skulle hjælpe og dermed går det ud over lønsomheden. Professionel Projektledelse v1.04 Side 18

19 Vigtige succesfaktorer for (2 af 2) Sørg for at få topledelsens involvering fra starten og hold den fast undervejs Hvad er på Et -projekt er et strategisk initiativ, og kan derfor kun gennemføres med den øverste ledelses aktive støtte. Brug en gennemarbejdet business case som der løbende følges op på som virkemiddel. Rapportér jævnligt og direkte til topledelsen. Brug en erfaren projektleder til at implementere virksomhedssystemer ( og ERP) Brug en faseopdelt implementeringsplan med timeboxes af fx 6 mdr.s varighed Sørg for at få masser af uddannelse og træning Forankring i organisationen tager 3-6 måneder efter idriftsættelse Hvis du vil sikre at du får et -projekt til tiden, indenfor budget og med alle muligheder for at opfylde business casen, så brug en erfaren projektleder med seniority og som har erfaring i at styre både scope, tid, økonomi og ikke mindst kontrakter. Hver fase skal fokusere på en bestemt -målsætning (eller sammenhængende gruppe heraf) og skal være udarbejdet til at give en quick-win" - dvs. meningsfulde og direkte lønsomme resultater inden for en fornuftig tidsperiode. skal være på uddannelse i at forstå processer og system i en sammenhæng ikke kun på funktioner og skærmbilleder. Træn brugerne i workshops og med hands-on. Planlæg at holde dem i hånden i de første uger og måske måneder efter starten. Det er ikke tilstrækkeligt at et -system sættes i drift. For at sikre forankringen og udbyttet skal man tidligt i projektet sætte meget fokus på Change Management (forandringsledelse). ændrer mange ting i både proces og teknologi, så vær forberedt på at ikke alt er 100% på plads fra den første dag i drift. Professionel Projektledelse v1.04 Side 19

20 Hvad tilbyder? Professionel projektledelse Udbudsforretning & Valg af leverandører strategi og Business Case Coach eller sparringpartner til virksomhedens projektleder Uafhængig af udbydere og systemintegratorer Hvad er på Senior projektledere med stor praktisk erfaring Vant til at håndtere store projekter Erfaring fra implementering af virksomhedssystemer ( og ERP) Udbudsmateriale på applikation Udbudsmateriale på Systemintegrator Evalueringsproces Kontraktforhandlinger Evaluering af funktionalitetsområder Styring af processen til udarbejdelse af strategi Udarbejdelse af Business Case Fastlæggelse af omkostninger (TCO) Coaching og sparring til virksomhedens projektleder som sikrer kvalitet i projekt på en god og direkte måde Kobler viden om kundeforhold, organisation og netværk med professionel hjælp til projektledelse Ingen præferencer Ingen bindinger Forhandlingsvante på alle niveauer Kort sagt kundens advokat i projektet Professionel Projektledelse v1.04 Side 20

21 Eksempler på s kunder Industri LEGO Company York Refrigeration A/S Stibo Group GIS Danmark Hvad er på Professionel projektledelse Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Måling af projektsucces (CMM Assessments) Telekommunikation Finans Sonofon Telia TDC OCH Danske Bank Silkeborg Datacentral C&B Systemer BEC Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Nummerportabilitet & Billing systemer Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Professionel projektledelse Projektmetoder Måling af projektsucces (CMM Assessments) Professionel Projektledelse v1.04 Side 21

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Business casen for PPM-applikationer

Business casen for PPM-applikationer Business casen for PPM-applikationer Foredrag hos Computerworld Event Martin J. Ernst -10. april. 2014 Slide 1 Vi vil gerne have det nyeste men der er typisk en person i vores organisation, vi lige skal

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter WHITE PAPER Introduktion til ERPprojekter Hvad er ERP? ERP GJORT ENKELT ERP-projekter ser komplicerede ud, fordi de griber ind i mange forretningsprocesser, påvirker store dele af organisationen og består

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere