Professionel projektledelse af CRM projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel projektledelse af CRM projekter"

Transkript

1 Professionel projektledelse af projekter A/S

2 Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S

3 Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi, der sætter kunden i fokus og typisk berører hele virksomheden, både på det strategiske, organisatoriske og IT-systemmæssige niveau Kilde: Rapport: Mere vind i sejlene for Customer Relationship Management: is a business strategy designed to optimize profitability, revenue and customer satisfaction. To realize, organizations must implement processes and technologies that support coordinated customer interactions throughout all channels Kilde: Gartner Group M Professionel Projektledelse v1.04 Side 3

4 Hvad er? Hvad er på Kontaktpunkter til kunden applikationer Decentral salgs- og servicesynkronsiering Front office Marketing Salg Kundeservice Database Marketing Data Mining / analyser Kampagnehistorik Kampagnestyring Data lagring / behandling Workflowstyring Kundeemnestyring Emnegenerering Konfigurering & priser Kilde for skitsen herunder: PLS RAMBØLL Managements undersøgelse 2001 sponsoreret af Hewlett Packard og Oracle Danmark Telefonbaseret salg og service Ordresystem Videnstyring Sagsstyring Indkøb Operativ lagring & Data Warehouse E-business - salg, service og marketing Back Office Distribution & Logistik Finansiering Regnskab HR ERP applikationer Produktion Fakturering Det er vigtigt at forstå at tætte kunderelationer mere end nogensinde er den afgørende konkurrenceparameter. Kundecentrerede strategier er drivkraften fremad, og et vigtigt redskab til at adskille sig fra konkurrenterne. Det er vigtigt at indsamle, opbevare og anvende store mængder af information. Det gøres naturligvis bedst gennem et IT-system, men det traditionelle ERPsystem (SAP, Navision o.l.) er ikke umiddelbart velegnede hertil. I stedet skal der fokuseres på særlige IT-applikationer, der er rettet mod kundebetjeningen mere end mod virksomhedens egne interne opgaver. Selvom IT og teknologi er en nødvendig del af enhver -implementering er det dog af større vigtighed at betragte som strategi. på netop strategi og organisatoriske aspekter er de væsentligste succesparametre for. Professionel Projektledelse v1.04 Side 4

5 Hvordan anvender vi i vores organisation? Hvad er på Proces Målgruppe Virksomhedens egne folk Kundebetjeningscenter (internt / outsourcet) Kunderne selv (og evt. partnere) Typisk via internettet Marketing Styring af kampagner Markedssegmentering ud fra graden af kundernes profitabilitet samt anden analyse af data på tværs af salgskanaler Støtte til telemarketing (udførsel / opfølgning) 1 1 markedsføring Personalisering af websted og s Salg Støtte til sælgere, også på farten Styring af sælgere Provisionsudregning Produktkonfigurering Støtte til telesalg f.eks. ud fra manuskript af salgsafdelingen Ordretagning Ordreafgivelse Specialkonfigurering af produktet forud for ordreafgivelsen Kundeservice & Support Servicestyringen, også teknikere i marken Støttet til teknikere Forbehandling af serviceanmodninger og kanalisering til teknikere eller til selvhjælp Indberetning af fejl Hjælp til selvhjælp ved fejl Professionel Projektledelse v1.04 Side 5

6 Hvorfor fokusere på? Hvad er på Skaber værdi for kunden: Kunden sparer tid Mere værdiskabende samarbejde med leverandøren Kunden får tilpasset sine ydelser bedre Kunden får en oplevelse der er præget af seriøsitet og professionalisme Værdi for virksomheden gennem fokusering på: At skabe meget tilfredse kunder og dermed øge lønsomheden At indsamle, fastholde og anvende systematisk viden om kunder At øge kundernes loyalitet At skabe varslingssystemer så kunderne fastholdes At udnytte ny teknologi At øge medarbejdernes tilfredshed Professionel Projektledelse v1.04 Side 6

7 Balanceret er en klar forudsætning Hvad er på Mennesker Processer IT Mennesker IT Processer Ofte fokuserer vi meget IT og teknologi, mens der ved indførelse af er et stort behov for også at have fokus på mennesker og processer. Der er brug for et holistisk syn på -implementeringen på IT Balanceret Professionel Projektledelse v1.04 Side 7

8 Fra strategi til handling Hvad er på Virksomhedens strategi strategi Det er vigtigt at lade virksomhedens strategi påvirke og være styrende hele vejen gennem alle elementer i valg af den rigtige -løsning Processer Overordnede krav Detaljerede krav applikation Professionel Projektledelse v1.04 Side 8

9 (1 af 2) Hvad er på Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere Drift Primære forretnings problemer Hvordan kan hjælpe Hvordan projektet passer ind i en strategisk -plan Identificér adfærd og processers forandring Forrentning af nuværende drift Undersøgelser af kundernes værdi Undersøgelser af kundernes tilfredshed Business Case: Fordele, metrikker, udbytte, samlede omkostninger, forrentning Prioritering af funktionalitet Understøttende arkitekturer Vurdering af kompetence Leverandørudvælgelse Re-modellering af salgsprocessen Forandringsstyring Analyse af forretningskompetencer & processer Analyse af applikation Analyse af IT & teknologi Analyse af Change Management tiltag (forandringsledelse) Fastlæggelse af planer, ressourcer for det videre forløb Projektledelse System konfigurering Integration i virksomheden Uddannelse Pilotdrift Indarbejde resultater fra pilotdrift Udrulning Forbedringer Afvikling Gen-uddannelse Kontinuerlige målinger Professionel Projektledelse v1.04 Side 9

10 (2 af 2) Hvad er på projektplaner En samling af applikations-specifikke projektplaner, der passer ind i en virksomheds samlede strategi Direkte salg Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-business Projektfaser Fastlægge strategi Evaluere Analysere Implementere - Drive Projektets hovedområder Projektets visioner Projektøkonomi Change Management Projektstyring Applikationsdesign Applikationsudvikling Informationsstyring (data) IT infrastruktur I et -projekt er der mange paralleller til ERPprojekter. Det er vigtigt at anvende en timebox-implementering, med timebox-varighed på ca. 6 mdr. for hvert nøgleområde dog afhængigt af kompleksitet. Projektledere, der forstår at opstille mål for succes, og dernæst indsamle og vurdere målene og på samme tid binde projektteam, projektets sponsor og topledelsen sammen vil opleve langt større succes med deres -projekter end de projektledere der blot fokuserer på at overholde budget og tidsplan. Professionel Projektledelse v1.04 Side 10

11 Business Casen er central ved Hvad er på Fastlæg nuværende data (både på + og siden), fx Omsætning Tid brugt pr. salg (salgscyklus) Effektiv tid til direkte salg Antal sælgere og deres lønninger Procestider Træning og uddannelse osv. Vurdér benefits, som fx kan være Øget omsætning Øget lønsomhed (mersalg pr. sælger) Reduceret salgscyklus Besparelser som dog sandsynligvis ikke alene kan bære et projekt Husk altid at få accept hos ledelsen og få tallene bekræftet hos jeres controller Når man arbejder med benefit beregninger skal man altid bruge sin sunde fornuft Det er let at overestimere gevinsterne Professionel Projektledelse v1.04 Side 11

12 Business Casen - et grundlæggende eksempel Hvad er på Nuværende data 60 sælgere, 37 timer/uge, 45 uger pr. år, I alt arbejdstimer pr. år Tid brugt på kundekontakt pr. sælger pr. uge: 15 timer Omsætning pr. sælger: 8,2 mio. kr. pr. år, i alt 492 mio. kr. pr. år Andre omkostninger til administration, systemer m.v.: 50 mio. kr. pr. år Forventninger til benefits Mersalg til samme kunder: 10% Mertid til kundekontakt: 1 time pr. uge => Øget omsætning Reduktion af andre omkostninger : 20% Beregning af samlet gevinstmulighed Mersalg: 49,2 mio. kr. Øget salgstid: 6,67% = 32,8 mio. kr. Omkostningsreduktion: 20% = 10 mio. kr. I alt kr. 92 mio. kr. regn fx med 50% i usikkerhed => gevinstmulighed pr. år = 46 mio. kr Professionel Projektledelse v1.04 Side 12

13 Business Casen Totale omkostninger Hvad er på Business Casen er først komplet når omkostningerne ved både implementering og efterfølgende drift pr. år er regnet med Mennesker Interne ressourcer Kunder Interessenter System Integrator ressourcer applikationsleverandør Intern support Ekstern support Uddannelse Kompetenceopbygning Professionel Projektledelse v1.04 Side 13 Processer Strategi Forretningsprocesser mange steder Salg Marketing Service Finans Debitorbogholderi Juridisk afdeling Personaleafdeling Sikkert flere IT / Teknologi Licenser Hardware og tilhørende licenser Support SW & HW Bærbare / PDA osv. Printerløsninger Telefonudstyr Middleware Integration Datarensning SW til automatiske processer (workflows)

14 September October ID Task Name Duration Start Finish days Summary 14,95 days September October days ID Task Name Duration Start Finish days days ,95 days Summary 14,95 days days days eptember October day ID 3 Task Name3 days Duration Start Finish Summary 14,99 days ,95 1 days days ,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days eptember October 8 Summary 4 14,99 days days ID Task Name Duration Start Finish days ,99 1 days ,95 1 days days day days Summary 2 days ,95 days Summary 14,95 days days day days days Summary 2 4 days ,99 days days September October days day ,99 ID days Task Name Duration Start Finish ,95 days days6,95 days Summary 10 14,95 days days days Summary 15 14,95 days 2 days days days day days day days Summary 2 days ,99 days Summary 3 3 days 14,99 days ,95 9 days day ,99 days ,95 days 5,99 days Summary 2 days ,95 days days day days days 4 days days day 2 days Summary 16 14,99 days days days Summary 20 14,99 days 2 days ,99 13 days ,95 days day ,99 days day days Summary 2 days ,95 days days days day days days Summary 2 16 days ,99 days days days day ,99 days ,95 days day days days Summary 14,95 days days day days Summary 2 days ,99 days days day ,99 days ,95 days days days days day days Summary 14,99 days day ,99 days days days days day projektets styringsmodel Hvad er på Salg Projektet styres bedst ved at fokusere på disse fire værktøjer: 1) projektets totale omkostninger 2) De forventede benefits 3) Projektets forventede tilbagebetaling 4) Tids- og aktivitetsplaner Projektplaner Marketing Kundeservice Forretningsprocesser og infrastruktur E-channels Benefits Projektstyring totale omkostninger Forrentning (ROI) Break-even even De fire værktøjer skal bruges til: Styre projektets beslutninger med hensyn til omfang, funktionalitet, leverandørudvælgelse, brug af eksterne systemintegratorer, osv. Bemande projektet med de til enhver tid mest hensigtsmæssige ressourcer Løbende vurdere projektets spillerum gennem opstilling af best-case og worst-case scenarier På månedsbasis rapportere projektets resultater kvantitativt til brug for fortsat accept og topledelsens orientering Professionel Projektledelse v1.04 Side 14

15 Der er mange valg der skal træffes Hvad er på Hvem skal udarbejde -strategien? Hvem skal gennemføre analysen? Kan vi gøre det selv? Kan vi frigøre ressourcer nu? Tør vi bruge en mulig leverandør? Hvordan finder vi et uafhængigt konsulenthus? Har vi den fornødne viden internt? Kommer vi ikke hurtigst videre med ekstern hjælp? Hvordan kan vi frigøre ressourcer internt til at deltage? Kan vi lade en uvildig leverandør gøre det? Hvilken applikation skal vi vælge? Hvordan får vi overblik over mulighederne? Hvilke leverandører kender vores branche? De kan alle sammen levere så hvordan vælger vi rigtigt? Hvordan vælger vi leverandør og systemintegrator? Er det samme leverandør af både system og implementering? Hvordan gennemfører vi en udbudsforretning? Hvilke elementer er vigtigst i netop vores tilfælde? Tør vi lave en kontrakt med risk-sharing? Professionel Projektledelse v1.04 Side 15

16 Applikationer Hvad er på Det er let sige hvem der er markedsleder, nemlig Siebel*, men undersøg alligevel markedet - der kan være særlige forhold der gør en anden leverandør til et bedre valg. Vigtige faktorer er: Hvilket marked og hvilken branche man er i Hvilken størrelse virksomhed man er Er der særlige afhængigheder, fx af e-business Eksempler på markeder er Marked: B2C (Business-to-Consumer) Eks. på virksomheder: banker, forsikringsselskaber, flyselskaber, teleselskaber, biludlejning, hotelkæder osv. Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, E-piphany Leverandører på vej: SAP, Amdocs, Oracle, Navision Marked: B2B (Business-to-Business) Markedsledende leverandør: Siebel Andre vigtige leverandører: Peoplesoft, SAP Leverandører på vej: Oracle, Amdocs, E-piphany, Navision * Iflg. Gartner Group er Siebel markedsledende i de 10 vigtigste segmenter Professionel Projektledelse v1.04 Side 16

17 System Integratorer Hvad er på Der er en lang række system integratorer i markedet Internationalt orienterede markedsledere med bred produktviden: Accenture BearingPoint (tidligere KPMG Consulting) Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) CSC (Computer Sciences Corporation) Deloitte Consulting IBM Business Consulting Services (tidligere PWC) Eksempler på nordiske/danske system integratorer Cubizz A/S (tidligere Aston Group) EDB Gruppen WM-Data Systemleverandører, fx Oracle, HP m.fl. Professionel Projektledelse v1.04 Side 17

18 Vigtige succesfaktorer for (1 af 2) Fastlæg målbare forretningsorienterede mål Hvad er på Målene fastlægges gennem udarbejdelse af strategi og business case. Det er intet mindre end det vigtigste fundament for hele projektet som desværre ofte overses. Skab sammenhæng mellem mennesker, processer og teknologi Brug så meget af standardløsningen som overhovedet muligt Lad forretningsmålene styre funktionaliteten Involver brugerne i design af både processer og løsning Ved at have en helhedsorienteret ledelse af projektet skal man sørge for lige dele fokus på såvel mennesker, processer og teknologi. Det er i spændingsfeltet mellem forandringsledelse og teknologiledelse at det hele går op i en højere enhed Foretag et absolut minimum af tilpasninger ved at vælge den applikation der passer bedst til virksomheden. Det kan på lang sigt betale sig at gennemføre en omhyggelig leverandør- og produktevaluering. Det gælder også mht. systemintegratoren. På samme måde som hele -projektet skal styres af forretningsorienterede mål, gælder det samme for enhver beslutning om konfiguration. Hvis en bestemt funktionalitet ikke direkte hjælper dig til at betjene kunderne bedre, har du sikkert ikke brug for den. Det er vigtigt at bede om og seriøst behandle brugernes input. Ellers risikerer du at implementere systemer, der forvirrer og fremmedgør netop de personer, det var meningen, de skulle hjælpe og dermed går det ud over lønsomheden. Professionel Projektledelse v1.04 Side 18

19 Vigtige succesfaktorer for (2 af 2) Sørg for at få topledelsens involvering fra starten og hold den fast undervejs Hvad er på Et -projekt er et strategisk initiativ, og kan derfor kun gennemføres med den øverste ledelses aktive støtte. Brug en gennemarbejdet business case som der løbende følges op på som virkemiddel. Rapportér jævnligt og direkte til topledelsen. Brug en erfaren projektleder til at implementere virksomhedssystemer ( og ERP) Brug en faseopdelt implementeringsplan med timeboxes af fx 6 mdr.s varighed Sørg for at få masser af uddannelse og træning Forankring i organisationen tager 3-6 måneder efter idriftsættelse Hvis du vil sikre at du får et -projekt til tiden, indenfor budget og med alle muligheder for at opfylde business casen, så brug en erfaren projektleder med seniority og som har erfaring i at styre både scope, tid, økonomi og ikke mindst kontrakter. Hver fase skal fokusere på en bestemt -målsætning (eller sammenhængende gruppe heraf) og skal være udarbejdet til at give en quick-win" - dvs. meningsfulde og direkte lønsomme resultater inden for en fornuftig tidsperiode. skal være på uddannelse i at forstå processer og system i en sammenhæng ikke kun på funktioner og skærmbilleder. Træn brugerne i workshops og med hands-on. Planlæg at holde dem i hånden i de første uger og måske måneder efter starten. Det er ikke tilstrækkeligt at et -system sættes i drift. For at sikre forankringen og udbyttet skal man tidligt i projektet sætte meget fokus på Change Management (forandringsledelse). ændrer mange ting i både proces og teknologi, så vær forberedt på at ikke alt er 100% på plads fra den første dag i drift. Professionel Projektledelse v1.04 Side 19

20 Hvad tilbyder? Professionel projektledelse Udbudsforretning & Valg af leverandører strategi og Business Case Coach eller sparringpartner til virksomhedens projektleder Uafhængig af udbydere og systemintegratorer Hvad er på Senior projektledere med stor praktisk erfaring Vant til at håndtere store projekter Erfaring fra implementering af virksomhedssystemer ( og ERP) Udbudsmateriale på applikation Udbudsmateriale på Systemintegrator Evalueringsproces Kontraktforhandlinger Evaluering af funktionalitetsområder Styring af processen til udarbejdelse af strategi Udarbejdelse af Business Case Fastlæggelse af omkostninger (TCO) Coaching og sparring til virksomhedens projektleder som sikrer kvalitet i projekt på en god og direkte måde Kobler viden om kundeforhold, organisation og netværk med professionel hjælp til projektledelse Ingen præferencer Ingen bindinger Forhandlingsvante på alle niveauer Kort sagt kundens advokat i projektet Professionel Projektledelse v1.04 Side 20

21 Eksempler på s kunder Industri LEGO Company York Refrigeration A/S Stibo Group GIS Danmark Hvad er på Professionel projektledelse Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Måling af projektsucces (CMM Assessments) Telekommunikation Finans Sonofon Telia TDC OCH Danske Bank Silkeborg Datacentral C&B Systemer BEC Implementering af virksomhedssystemer ( & ERP) Nummerportabilitet & Billing systemer Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Professionel projektledelse Projektmetoder Måling af projektsucces (CMM Assessments) Professionel Projektledelse v1.04 Side 21

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Succesfaktorer for slutbrugeres engagement i Office 365

Succesfaktorer for slutbrugeres engagement i Office 365 Succesfaktorer for slutbrugeres engagement i Office 365 De afgørende succesfaktorer, der påvirker udrulning af Office 365, og hvordan du anvender disse i din udrulning Office 365 ændrer måden, din organisation

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT Digital forretningsudvikling og strategi Kunder, kundeoplevelser, kunderejser E-commerce, CPH

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter

BUSINESS CASE [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. Revisionsdato Version Ændringer Forfatter AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion... 3 2.1 Business case... 3 2.2 Projektmodel...

Læs mere

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug?

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug? Om Open Source Disse sider er blevet til efter at jeg gennem flere år har testet et utal af Open Source løsninger. Selvom det umiddelbart har været gode løsninger, er følgende spørgsmål altid dukket op,

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

SALGSSUCCES I UDLANDET

SALGSSUCCES I UDLANDET SALGSSUCCES I UDLANDET Præsenteret af : Peter Rosenkrands Adm. direktør Onsdag 14. november 2012 Slide 1 NØGLETAL Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 29 Produktion: Præstø, 85 km syd for København

Læs mere

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Agenda Intro Simon Klein Afdelingschef, TDC NetDesign Customer Operation Management Skle@tdcnetdesign.dk Mobil 60608181

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

Customer Journey Mapping

Customer Journey Mapping Customer Journey Mapping 5 kundeorienteringstrends i 2015 1 Kundens Tidsalder er en realitet Kundens tidsalder Kilder til dominans Produktionens tidsalder Masseproduktion skaber succesfulde virksomheder

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent.

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent. PROJEKT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området åben for konsulentarbejde eller evt.

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere