BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B

2 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end dem, produktet oprindeligt er købt i, og der gives ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til offentlige telefonlinjer i et andet land. Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

3 ii

4 EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Produktionsanlæg Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China Erklærer hermed at: Produktbeskrivelse : Laserprinter Type : Gruppe 3 Produktnavn : MFC-8440, MFC-8840D Er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE Direktivet (1999/5/EF) og vi erklærer at følgende standarder er overholdt : Anvendte standarder: Harmoniseret: Sikkerhed EMC : EN60950:2000 : EN55022:1998 Klasse B EN55024:1998 / A1:2001 EN :2000 EN :1995 Året for første påhæftning af CE-mærket : 2004 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 2. februar 2004 Sted : Nagoya, Japan iii

5 Sikkerhedsforanstaltninger Sådan bruges MFC en sikkert Gem disse instruktioner til senere reference. ADVARSEL Der findes højspændingselektroder indeni maskinen. Før du rengør de indvendige dele i MFC en eller udreder papirstop, skal du sikre, at netledningen er taget ud af stikkontakten. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Når du har brugt MFC en, er der visse indre dele, der er meget VARME! Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. Anbring ikke hænderne på kanten af MFC en under scannerlåget, så du undgår at komme til skade. Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. iv

6 Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. Når du flytter MFC en, skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Bær IKKE MFC en ved at holde den i bunden. Vær forsigtig ved installation eller ændring af telefonlinjer. Berør aldrig telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved vægstikket. Installér aldrig telefonledninger under tordenvejr. Installer aldrig et telefonstik på et vådt sted. Installer udstyret med en netledning i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Brug ikke en telefon i nærheden af en gaslækage til at rapportere lækagen. Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i våde kældre eller i nærheden af en swimmingpool. Forsigtig Lynnedslag og spændingsspidser kan beskadige dette produkt! Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. Vi anbefaler, at du anvender en overspændingsbeskyttelse af god kvalitet på netledningen og telefonlinjen eller trækker stikkene ud under tordenvejr. v

7 Valg af placering Anbring MFC'en på et fladt, stabilt underlag, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring MFC en i nærheden af et telefonstik og en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem 10 og 32,5 C. Forsigtig Undgå at anbringe MFC'en i et befærdet område. Undgå at anbringe den i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe. Undgå at udsætte MFC'en for direkte sollys, stærk varme, fugtighed eller støv. Undgå at tilslutte MFC'en til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske tidsure. Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i MFC ens hukommelse. Tilslut ikke MFC'en til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen. Undgå interferenskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner. vi

8 Hurtig referencevejledning Afsendelse af faxmeddelelser Automatisk transmission 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Indtast faxnummeret ved hjælp af One Touch, Hurtigopkaldsnummer, Søg eller tastgruppen. 4 Tryk på Start. 5 Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på 2 eller Start. Realtidstransmission Du kan sende faxmeddelelser i realtid. 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på Menu, 2, 2, 5. 4 Tryk på eller for at vælge Til, og tryk derefter på Set. ELLER For kun den næste transmission tryk på eller for at vælge Kun næste fax, og tryk derefter på Set. 5 For kun den næste faxmeddelelse tryk på eller for at vælge Næste fax:til, og tryk derefter på Set. 6 Tryk på 1, hvis du vil vælge flere indstillinger, hvorefter LCD'et vender tilbage til menuen Indstille afsendelse. ELLER Tryk på 2 for at faxe. 7 Indtast faxnummeret. 8 Tryk på Start. Modtage faxmeddelelser Vælg Modtagetilstand 1 Tryk på Menu, 0, 1. 2 Tryk på eller for at vælge Kun fax, Manuel, Fax/Tlf og Ekstratlf/Tad, og tryk derefter på Set. Gemme numre Gemme One Touch-opkaldsnumre 1 Tryk på Menu, 2, 3, 1. 2 Vælg den One Touch-tast, hvor du vil gemme nummeret. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Set. 4 Indtast et navn (op til 15 tegm eller lad det være tomt), og tryk derefter på Set. 5 Tryk på Stop/Exit. vii

9 Gemme Hurtigopkaldsnumre 1 Tryk på Menu, 2, 3, 2. 2 Indtast et trecifret Hurtigopkaldsnummer, og tryk på Set. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Set. 4 Indtast et navn (op til 15 tegm eller lad det være tomt), og tryk derefter på Set. 5 Tryk på Stop/Exit. Opkaldsfunktioner One Touch-opkald/Hurtigopkald 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på One Touch-tasten til det nummer, du vil kalde op til. ELLER Tryk på Search/Speed Dial, tryk på #, og tryk derefter det trecifrede Hurtigopkaldsnummer. 4 Tryk på Start. Bruge Søg 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Tryk på Search/Speed Dial, og indtast derefter det første bogstav i det navn, du søger. 3 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 4 Tryk på Start. 5 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 6 Tryk på Start. Tage kopier Enkelt kopi 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse grønt. 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på Start. Sortere flere kopier (bruge ADF en) 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse grønt. 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en. 3 Brug tastgruppen til at indtaste det antal kopier, du ønsker (op til 99). 4 Tryk på Sort. 5 Ikonet Sorter vises på LCD et. 6 Tryk på Start. viii

10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Symboler anvendt i denne brugsanvisning MFC-komponentnavne og funktioner Kontrolpaneloversigt Status-LED-indikationer Om faxmaskiner Faxtoner og handshake ECM (Error Correction Mode) Tilslutte MFC en Tilslutte en ekstern telefon Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Rækkefølge Tilslutninger Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD Multi-linjetilslutninger (PBX) Hvis du installerer MFC en til at fungere sammen med en PBX Tilpasse funktioner på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og størrelse Anbefalet papir Vælge acceptabelt papir Papirkapaciteten i papibakkerne Papirspecifikationer for hver papirbakke Sådan ilægges papir Sådan ilægges papir eller andre medier i papirmagasinet Sådan ilægges papir eller andre medier i den manuelle fremføringsbakke (for MFC-8440) Sådan ilægges papir eller andre medier i multifunktionsbakken (MP-bakke) (for MFC-8840D) Sådan bruges automatisk duplex til fax, kopiering og udskrivning (for MFC-8840D) ix

11 x 3 Programmering på skærmen Brugervenlig programmering Menutabel Lagre i hukommelse Navigationstaster Godt i gang Startopsætning Indstille dato og klokkeslæt Indstille Afsender-ID en Indtaste tekst Indsætte mellemrum Foretage rettelser Gentage bogstaver Specialtegn og symboler PABX og OVERFØRSEL Indstille PABX Generel opsætning Indstille Mode Timer Indstille papirtypen Indstille papirstørrelsen Indstille ringevolumen Indstille bipperlydstyrken Indstille højttalervolumen Sådan slås Automatisk Sommertid til Toner spar Sleep Time Slukke scannerlampen Strømspare Indstille bakken til brug ved kopiering Indstille bakken til brug ved fax Indstille LCD-kontrasten Startopsætning afhængig af dit land Indstille lokalsproget Indstille modtagelse Grundlæggende modtagelse Vælge modtagetilstand Sådan vælges eller ændres modtagetilstanden Indstille Forsinket opkald Indstille F/T ringetid (kun Fax/Tlf-tilstand) Faxregistrering Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse (Auto reduktion)...5-5

12 Modtagelse i hukommelsen Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen Indstille printtætheden Avancerede modtagefunktioner Anvendelse fra ekstratelefoner Kun for FAX/TLF-funktion Bruge en trådløs ekstern telefon Ændre fjernkoderne Polling Sikker polling Indstille til pollingmodtagelse (standard) Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode Indstille forsinket pollingmodtagelse Sekventiel polling Indstille duplexudskrivning til brug ved faxfunktion (For MFC-8840D) Nummerbestemt ringning Hvordan vil telefaxen behandle de to numre? Hvordan fungerer funktionen Nummerbestemt ringning? Indstilling af funktionen Nummerbestemt ringning Indstille afsendelse Sådan faxes Gå til faxfunktionen Faxafsendelse fra den automatiske dokumentfremfører (ADF) Faxe fra ADF en Faxafsendelse fra scannerglaspladen Faxe dokumenter i Legal-størrelse fra scannerglaspladen Meddelelsen Hukommelse fuld Manuel transmission Automatisk transmission Dette er den nemmeste måde at sende en faxmeddelelse på Sende en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale Grundlæggende afsendelse Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Kontrast Faxopløsning xi

13 xii Manuelt og automatisk faxgenopkald Dobbelt adgang Realtidstransmission Kontrollere jobstatus Annullere et job under scanning af dokumentet Annullere et planlagt job Avanceret afsendelse Oprettelse af den elektroniske forside Oprette dine egne kommentarer Kun forside til den næste faxmeddelelse Send en forside for alle faxmeddelelser Bruge en trykt forside Rundsendelse Oversøisk Forsinket fax Forsinket batchtransmission Indstille pollingtransmission (standard) Indstille pollingtransmission med sikkerhedskode Hukommelsessikkerhed Opsætte adgangskoden Slå Hukommelsessikkerhed Til Slå Hukommelsessikkerhed fra Auto-opkaldsnumre og opkaldsfunktioner Gemme numre til let opkald Gemme One Touch-opkaldsnumre Gemme hurtigopkaldsnumre Ændre One Touch- og hurtigopkaldsnumre Indstille grupper til rundsendelse Opkaldsfunktioner Søge One Touch-opkald Hurtigopkald Manuel opringning Bruge en ekstern telefon Adgangskoder og kreditkortnumre Pause Eksterne faxfunktioner Faxvideresendelse Programmere et faxvideresendelsesnummer Indstille Faxlager Indstille din fjernadgangskode Fjernmodtagelse

14 Bruge din fjernadgangskode Fjernkommandoer Modtage faxmeddelelser Ændre dit faxvideresendelsesnummer Udskrive rapporter MFC-indstillinger og -aktivitet Tilpasse transmissionsbekræftelsesrapporten Indstille journalintervallet Udskrive rapporter Sådan udskrives en rapport Tage kopier Bruge MFC en som kopimaskine Gå til kopifunktionen Midlertidige kopiindstillinger Tage en enkelt kopi fra ADF en Tage flere kopier med ADF en Tage enkelte eller flere kopier ved hjælp af scannerglaspladen Meddelelsen Hukommelse fuld Bruge Copy-tasten (midlertidige indstillinger) Forstør/Reducer Kvalitet (dokumenttype) Sortere kopier ved hjælp af ADF'en Kontrast Bakkevalg Duplex/N in Duplex/N in 1 kopiering Plakat Duplex (1 in 1) (for MFC-8840D) Duplex (2 in 1) og Duplex (4 in 1) (for MFC-8840D) Ændre standardkopiindstillingerne Kvalitet Kontrast Vigtige oplysninger IEC specifikation Laserdiode Forsigtighed Af hensyn til din sikkerhed xiii

15 Frakobling af enhed LAN-tilslutning Erklæring om overholdelse af ENERGY STAR Vigtige sikkerhedsinstruktioner Varemærker Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding Fejlmeddelelser Dokumentstop Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden Dokumentet sidder fast indeni ADF-enheden Papirstop Fastsiddende papir i dupleksbakken (for MFC-8840D) Hvis du har problemer med din MFC Forbedre udskriftskvaliteten Pakning og forsendelse af MFC en Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring af scanneren Rengøring af printeren Rengøring af tromleenheden Sætte tonerpatronen i igen Sådan udskiftes ens tonerpatron Sætte tromleenheden i igen Kontrollere tromlens levetid Sidetæller Ekstraudstyr Hukommelseskort Installere det ekstra hukommelseskort Netværkskort (LAN) Før installationen påbegyndes Trin 1: Hardwareinstallation Trin 2: Tilslutte NC-9100h til et ikke-skærmet parsnoet 10BASE-T eller 100BASE-TX Ethernet-netværk LED TESTKONTAKT Papirmagasin nr O Ordliste... O-1 xiv

16 S Specifikationer...S-1 Produktbeskrivelse...S-1 Generelt...S-1 Udskriftsmedier...S-2 Kopier...S-2 Fax...S-3 Scanner...S-4 Printer...S-5 Interfaces...S-5 Computerkrav...S-6 Forbrugsstoffer...S-7 Netværkskort (LAN) (NC-9100h)...S-8 Ekstraudstyret External Wireless Print/Scan Server (NC-2200w)...S-9 I Indeks... I-1 F Fjernmodtagelseskort...F-1 xv

17 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Tak for købet af et Brother Multi-Function Center (MFC). Din MFC-8440, MFC-8840D er enkel at bruge med vejledning på LCD-displayet til programmering af den. Du får mest ud af MFC en ved at bruge nogle få minutter på at læse denne brugsanvisning. Sådan finder du oplysninger Alle kapiteloverskrifter og underordnede overskrifter findes i indholds fortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om en bestemt facilitet eller funktion ved at se i indekset bagerst i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i denne brugsanvisning I hele denne brugsanvisning finder du symboler, der henleder opmærksomheden på advarsler, bemærkninger og handlinger. For at gøre tingene tydeligere og hjælpe dig med at trykke på de rigtige taster, har vi anvendt en speciel skrifttype og tilføjet nogle meddelelser, der vises på LCD'et. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer bestemte taster på MFC s kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på LCD et på MFC en." under "eller henviser til et relateret emne. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade eller beskadigelse af MFC en. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstår, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker med andre faciliteter. Forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med MFC en. INTRODUKTION 1-1

18 MFC-komponentnavne og funktioner Set forfra 5 ADF (automatisk dokumentfremfører) 4 Kontrolpanel 3 Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad med forlænger 6 ADF-dokumentstøtteforl ænger 7 ADFoutputstøtteklap 8 Dokumentlåg 2 Udløserhåndtag til frontlåge 1 (MFC-8440) Manuel fremføringsbakke (MFC-8840D) Multifunktions bakke (MP-bakke) 9 Netafbryder 10 Frontlåge Nr. Navn Beskrivelse 1 (MFC-8440) Manuel fremføringsbakke (MFC-8840D) Multifunktionsbakke (MP-bakke) Læg papir i her. 2 Udløserhåndtag til frontlåge Tryk på den for at åbne frontlågen. 3 Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad med forlænger (støtteklap) 1-2 INTRODUKTION Fold den ud for at forhindre, at papiret falder ned af MFC en. 4 Kontrolpanel Brug tasterne og displayet til at styre MFC en. 5 ADF (automatisk dokumentfremfører) 11 Papirmagasin (bakke 1) Brug ADF-enheden til flersidede dokumenter. 6 ADF-dokumentstøtteforlænger Anbring dokumentet her for at bruge ADF-enheden. 7 ADF-outputstøtteklap Fold den ud for at forhindre, at de scannede sider falder ned af MFC en. 8 Dokumentlåg Åbn det for at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 9 Netafbryder Tænd eller sluk. 10 Frontlåge Åbn den for at installere en tonerpatron eller tromleenhed. 11 Papirmagasin (bakke 1) Læg papir i her.

19 Set bagfra 16 ADF-låg 15 Papirbakke til forsiden opad (Bakke til output på bagsiden) 14 AC-stik 13 Duplexbakke (MFC-8840D) 12 Papirudløserhåndtag til duplexudskrivning (MFC-8840D) 17 Telefonlinjestik 18 USB-interfacestik 19 Parallelinterfacestik 20 Eksternt telefonlinjestik Nr. Navn Beskrivelse 12 Papirjusteringshåndtag til duplexudskrivning (MFC-8840D) 13 Duplexbakke (MFC-8840D) Brug det til at tilpasse papirstørrelsen til duplexudskrivning. Brug det til at fjerne fastsiddende papirstykker indeni MFC en. 14 AC-stik Tilslut AC-netledningen her. 15 Papirbakke til forsiden opad (Bakke til output på bagsiden) Åbn den, når du lægger tykkere papir i MP-bakken eller den manuelle fremføringsbakke. 16 ADF-låg Åbn det for at fjerne fastsiddende papir indeni ADF-enheden. 17 Telefonlinjestik Sæt det medfølgende linjestik i her. 18 USB-interfacestik Tilslut USB-kablet her. 19 Parallelinterfacestik Tilslut parallelkablet her. 20 Eksternt telefonlinjestik (ikke til Storbritannien) Sæt modulstikket til telefonlinjen i her. INTRODUKTION 1-3

20 Set indvendig fra (dokumentlåget åbent) 24 Dokumentlåg 23 Låsehåndtag til scanner 25 Hvid film 22 Glasstrimmel 21 Dokumentstyrelinjer 26 Scannerglasplade Nr. Navn Beskrivelse 21 Dokumentstyrelinjer Brug disse til at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 22 Glasstrimmel Denne bruges til scanning af dokumenter ved hjælp af ADF en. 23 Låsehåndtag til scanner Brug det til at låse/låse scanneren op, når MFC'en skal flyttes. 24 Dokumentlåg Åbn det for at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 25 Hvid film Rens den for at opnå god kvalitet ved kopiering og scanning. 26 Scannerglasplade Læg det dokument, der skal scannes, her. 1-4 INTRODUKTION

21 Kontrolpaneloversigt MFC-8440 og MFC-8840D har tilsvarende taster på lontrolpanelet INTRODUKTION 1-5

22 Shift Du får adgang til hukommelsespladserne 21 til 40 i One Touch-tasterne ved at holde Skift-tasten nede. 2 One Touch-taster Disse 20 taster giver omgående adgang til 40 tidligere gemte opkaldsnumre. 3 Print-taster: Secure Giver mulighed for at udskrive data, der er gemt i hukommelsen ved at indtaste din firecifrede adgangskode. Job Cancel Sletter data fra printerhukommelsen. 4 Status-LED (Light-Emitting Diode) LED en blinker og skifter farve afhængig af MFC ens status. 5 5-linjers LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af MFC en. 6 Funktionstaster: Fax Giver adgang til faxfunktionen. Copy Giver adgang til kopifunktionen. Scan Giver adgang til scannefunktionen. 1-6 INTRODUKTION

23 7 Fax- og telefontaster: Tel/R Denne tast bruges til at føre en telefonsamtale ved at løfte det eksterne håndsæt ved Fax/Tel pseudoringning osv. Brug også denne tast til at få adgang til en ekstern linje og/eller genopkald til operatoren eller overførsel af et opkald til et andet lokalnummer, når den er forbundet til en PABX. Resolution Indstiller opløsningen, når du sender en faxmeddelelse. Search/Speed Dial Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen. Den giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et trecifret nummer. Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i auto-opkaldsnumre. INTRODUKTION 1-7

24 Navigationstaster: Menu Giver adgang til menuen til programmering. Set Giver mulighed for at gemme dine indstillinger i MFC'en. Clear/Back Sletter de indtastede data, eller giver mulighed for at afslutte menuen ved gentagne tryk. eller Tryk for at rulle fremad eller tilbage til et menuvalg. Når du bruger højttaleren eller ringer, kan du trykke på disse taster for at indstille lydstyrken i faxfunktionen. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Du kan også bruge disse taster til at foretage en numerisk søgning efter navnene på gemte numre i faxfunktionen. 9 Kopitaster (Midlertidige indstillinger): Enlarge/Reduce Gør det muligt at reducere eller forstørre kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger. Contrast Giver mulighed for at tage en kopi, der er lysere eller mørkere end dokumentet. Quality Giver mulighed for at vælge kopikvaliteten til din type af dokument. Tray Select Du kan vælge, hvilken bakke du vil bruge til den næste kopi. Sort Giver mulighed for at sortere flere kopier ved hjælp af ADF. N in 1 (for MFC-8440) N in 1 giver mulighed for at kopiere 2 eller 4 sider på én side. Duplex/N in 1 (for MFC-8840D) Du kan vælge Duplex for at kopiere på begge sider af papiret eller N in 1 for at kopiere 2 eller 4 sider på én side. 1-8 INTRODUKTION

25 0 Tastgruppe Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i MFC en. Tasten # giver mulighed for midlertidigt at skifte opkaldsfunktion under et telefonopkald fra Tone til Impuls. A Stop/Exit (Stop/Afslut) Stopper en fax-, kopi- og scannefunktion eller afslutter menuen. B Start Giver mulighed for at starte afsendelse af fax, tage kopier eller scanne. INTRODUKTION 1-9

26 Status-LED-indikationer Status-LED en (Light Emitting Diode) blinker og skifter farve afhængigt af MFC ens status. LED-indikationerne i tabellen nedenfor bruges på illustrationerne i dette kapitel. LED LED-status LED en er slukket. LED en er tændt. Grøn Gul Rød LED en blinker. Grøn Gul Rød LED MFC -status Beskrivelse Dvaletilstand Netafbryderen er slået fra, eller MFC en er i dvaletilstand eller strømsparetilstand. Varmer op MFC en varmer op til udskrivning. Grøn Grøn Gul Gul Klar Modtager data Der er data tilbage i hukommelsen MFC en er klar til udskrivning. MFC en modtager enten data fra computeren, behandler data i hukommelsen eller udskriver data. Printdata forbliver i MFC ens hukommelse INTRODUKTION

27 LED MFC -status Beskrivelse Rød Rød Servicefejl Låget er åbent Toner tom Papirfejl Scannerlås Andet Der mangler hukommelse Følg nedenstående trin. 1. Sluk på netafbryderen. 2. Vent i nogle få sekunder, tænd den derefter igen, og prøv at udskrive igen. Hvis du ikke kan fjerne fejlen og får den samme servicefejl, når MFC'en tændes igen, skal du ringe til din forhandler eller et autoriseret Brother-servicecenter. Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejlmeddelelser på side 12-1.) Udskift tonerpatronen med en ny. (Se Sætte tonerpatronen i igen på side ) Læg papir i papirbakken, eller fjern papirstoppet. Check LCD-meddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 12-1.) Check, at scannerlåsen er udløst. (Se Låsehåndtag til scanner på side 1-4.) Check LCD-meddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 12-1.) Hukommelsen er fuld. (Se Fejlmeddelelser på side 12-1.) Når netafbryderen er slået fra, eller MFC en er i dvaletilstand, er LED en slukket. INTRODUKTION 1-11

28 Om faxmaskiner Faxtoner og handshake Når nogen sender en faxmeddelelse, sender MFC en faxkaldetoner (CNG-toner). Dette er et stille bip hvert fjerde sekund. Du vil høre dem, efter du har kaldt op og trykket på Start, og de fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkald. Inden for dette tidsrum skal den opkaldende maskine påbegynde "handshake", eller oprettelse af forbindelse, med den modtagende maskine. Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer snart at lytte til de stille bip, hver gang du tager en telefon på faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse. Den modtagende fax svarer med faxmodtagetoner, der er høje hyletoner. En modtagende fax sender hyletoner over telefonlinjen i ca. 40 sekunder, og LCD'et viser Modtager. Hvis din MFC er indstillet til Kun fax-tilstand, besvarer den automatisk hvert opkald med faxmodtagetoner. Hvis modparten lægger på, fortsætter din maskine med at sende hyletoner i ca. 40 sekunder, og LCD'et viser fortsat Modtager. Tryk på Stop/Exit for at annullere. Faxens 'handshake' er det tidsrum, hvor den sendende maskines CNG-toner og den modtagende maskines hyletoner overlapper. Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så begge maskinerne kan forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen. Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret. Så det er vigtigt, at den modtagende maskine besvarer opkaldet inden for så få ringninger som muligt. Når du har en ekstern telefonsvarer (TAD -Telephone Answering Device) på faxlinjen, vil den afgøre antallet af ringninger, før opkaldet besvares. Vær specielt opmærksom på instruktionerne i tilslutning af en TAD i dette kapitel. (Se Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-15.) 1-12 INTRODUKTION

29 ECM (Error Correction Mode) ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå MFC en kan checke en faxtransmission, mens den er i gang. Hvis MFC'en registrerer fejl under en faxtransmission, sender den de sider i dokumentet igen, hvor der opstod en fejl. ECM-transmissioner er kun mulige mellem faxmaskiner, der begge har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage faxmeddelelser, der konstant checkes af MFC en. Din MFC skal have tilstrækkelig hukommelse, hvis denne funktion skal fungere. INTRODUKTION 1-13

30 Tilslutte MFC en Tilslutte en ekstern telefon Selvom din MFC ikke har et håndsæt, kan du tilslutte en separat telefon (eller telefonsvarer) direkte til MFC en som vist på nedenstående disgram. Ekstratelefon Ekstern telefon Hver gang denne telefon (eller TAD) bruges, viser LCD'et Telefon INTRODUKTION

31 Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Rækkefølge Du kan vælge at tilslutte en telefonsvarer. Når du har en ekstern TAD på den samme telefonlinje som MFC en, besvarer TAD'en imidlertid alle opkald, og MFC en "lytter" efter faxopkaldstoner (CNG-toner). Hvis den hører dem, overtager MFC en opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lader MFC en TAD'en fortsætte med at afspille din udgående meddelelse, så den, der kalder op, kan lægge en talebesked. TAD'en skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). MFC en kan ikke høre CNG-toner, før TAD'en har besvaret opkaldet, og med fire ringninger er der kun 8-10 sekunder CNG-toner tilbage til faxens "handshake". Sørg for omhyggeligt at følge instruktionerne i denne vejledning til indspilning af den udgående meddelelse. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion i den eksterne telefonsvarer, hvis den overstiger fem ringninger. Hvis du ikke modtager alle dine faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på din eksterne TAD. INTRODUKTION 1-15

32 Tilslut ikke en TAD et andet sted på den samme telefonlinje. TAD TAD Tilslutninger 1 Tilslut telefonledningen fra vægstikket til stikket på bagsiden af MFC en, der er markeret med LINE. 2 Sæt telefonledningen fra din eksterne TAD i det rigtige stik i maskinen. (Kontrollér, at denne ledning er forbundet til TAD'en i dennes telefonlinjestik og ikke i dens telefonsætstik.) 3 Indstil din eksterne TAD til en eller to ringninger. (MFC ens Forsinket opkald-indstilling er ikke relevant.) 4 Indspil den udgående meddelelse i din eksterne TAD. 5 Indstil TAD'en til at besvare opkald. 6 Indstil modtagefunktionen til Ekstratlf/Tad. (Se Vælge modtagetilstand på side 5-1.) 1-16 INTRODUKTION

33 Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD Timing er vigtigt ved indspilning af denne meddelelse. Meddelelsen indstiller den måde, som både manuel og automatisk faxmodtagelse foregår på. 1 Indspil 5 sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. (Dette gør det muligt for MFC en at lytte til fax-cng-toner ved automatiske transmissioner, før de stopper.) 2 Begræns din tale til 20 sekunder. 3 Afslut din 20 sekunders meddelelse med at give din fjernaktiveringskode til personer, der sender manuelle faxmeddelelser. F.eks.: Læg en besked efter tonen, eller send en fax ved at trykke på 51 og Start". Vi anbefaler, at du begynder din OGM med 5 sekunders tavshed, da MFC en ikke kan høre faxtoner samtidig med en stemme med genlyd eller en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis MFC en har besvær med at modtage, skal du genindindspille din OGM med denne pause. INTRODUKTION 1-17

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere