BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B

2 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end dem, produktet oprindeligt er købt i, og der gives ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til offentlige telefonlinjer i et andet land. Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

3 ii

4 EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Produktionsanlæg Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China Erklærer hermed at: Produktbeskrivelse : Laserprinter Type : Gruppe 3 Produktnavn : MFC-8440, MFC-8840D Er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE Direktivet (1999/5/EF) og vi erklærer at følgende standarder er overholdt : Anvendte standarder: Harmoniseret: Sikkerhed EMC : EN60950:2000 : EN55022:1998 Klasse B EN55024:1998 / A1:2001 EN :2000 EN :1995 Året for første påhæftning af CE-mærket : 2004 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 2. februar 2004 Sted : Nagoya, Japan iii

5 Sikkerhedsforanstaltninger Sådan bruges MFC en sikkert Gem disse instruktioner til senere reference. ADVARSEL Der findes højspændingselektroder indeni maskinen. Før du rengør de indvendige dele i MFC en eller udreder papirstop, skal du sikre, at netledningen er taget ud af stikkontakten. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Når du har brugt MFC en, er der visse indre dele, der er meget VARME! Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. Anbring ikke hænderne på kanten af MFC en under scannerlåget, så du undgår at komme til skade. Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. iv

6 Anbring ikke fingrene i det område, der er vist på illustrationen, så du undgår at komme til skade. Når du flytter MFC en, skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Bær IKKE MFC en ved at holde den i bunden. Vær forsigtig ved installation eller ændring af telefonlinjer. Berør aldrig telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved vægstikket. Installér aldrig telefonledninger under tordenvejr. Installer aldrig et telefonstik på et vådt sted. Installer udstyret med en netledning i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Brug ikke en telefon i nærheden af en gaslækage til at rapportere lækagen. Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i våde kældre eller i nærheden af en swimmingpool. Forsigtig Lynnedslag og spændingsspidser kan beskadige dette produkt! Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. Vi anbefaler, at du anvender en overspændingsbeskyttelse af god kvalitet på netledningen og telefonlinjen eller trækker stikkene ud under tordenvejr. v

7 Valg af placering Anbring MFC'en på et fladt, stabilt underlag, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring MFC en i nærheden af et telefonstik og en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem 10 og 32,5 C. Forsigtig Undgå at anbringe MFC'en i et befærdet område. Undgå at anbringe den i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe. Undgå at udsætte MFC'en for direkte sollys, stærk varme, fugtighed eller støv. Undgå at tilslutte MFC'en til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske tidsure. Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i MFC ens hukommelse. Tilslut ikke MFC'en til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen. Undgå interferenskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner. vi

8 Hurtig referencevejledning Afsendelse af faxmeddelelser Automatisk transmission 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Indtast faxnummeret ved hjælp af One Touch, Hurtigopkaldsnummer, Søg eller tastgruppen. 4 Tryk på Start. 5 Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på 2 eller Start. Realtidstransmission Du kan sende faxmeddelelser i realtid. 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på Menu, 2, 2, 5. 4 Tryk på eller for at vælge Til, og tryk derefter på Set. ELLER For kun den næste transmission tryk på eller for at vælge Kun næste fax, og tryk derefter på Set. 5 For kun den næste faxmeddelelse tryk på eller for at vælge Næste fax:til, og tryk derefter på Set. 6 Tryk på 1, hvis du vil vælge flere indstillinger, hvorefter LCD'et vender tilbage til menuen Indstille afsendelse. ELLER Tryk på 2 for at faxe. 7 Indtast faxnummeret. 8 Tryk på Start. Modtage faxmeddelelser Vælg Modtagetilstand 1 Tryk på Menu, 0, 1. 2 Tryk på eller for at vælge Kun fax, Manuel, Fax/Tlf og Ekstratlf/Tad, og tryk derefter på Set. Gemme numre Gemme One Touch-opkaldsnumre 1 Tryk på Menu, 2, 3, 1. 2 Vælg den One Touch-tast, hvor du vil gemme nummeret. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Set. 4 Indtast et navn (op til 15 tegm eller lad det være tomt), og tryk derefter på Set. 5 Tryk på Stop/Exit. vii

9 Gemme Hurtigopkaldsnumre 1 Tryk på Menu, 2, 3, 2. 2 Indtast et trecifret Hurtigopkaldsnummer, og tryk på Set. 3 Indtast et nummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på Set. 4 Indtast et navn (op til 15 tegm eller lad det være tomt), og tryk derefter på Set. 5 Tryk på Stop/Exit. Opkaldsfunktioner One Touch-opkald/Hurtigopkald 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på One Touch-tasten til det nummer, du vil kalde op til. ELLER Tryk på Search/Speed Dial, tryk på #, og tryk derefter det trecifrede Hurtigopkaldsnummer. 4 Tryk på Start. Bruge Søg 1 Hvis den ikke lyser grønt, skal du trykke på (Fax). 2 Tryk på Search/Speed Dial, og indtast derefter det første bogstav i det navn, du søger. 3 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 4 Tryk på Start. 5 Tryk på eller for at søge i hukommelsen. 6 Tryk på Start. Tage kopier Enkelt kopi 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse grønt. 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en, eller med forsiden nedad på scannerglaspladen. 3 Tryk på Start. Sortere flere kopier (bruge ADF en) 1 Tryk på (Copy) for at få den til at lyse grønt. 2 Anbring dokumentet med forsiden opad i ADF'en. 3 Brug tastgruppen til at indtaste det antal kopier, du ønsker (op til 99). 4 Tryk på Sort. 5 Ikonet Sorter vises på LCD et. 6 Tryk på Start. viii

10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Sådan finder du oplysninger Symboler anvendt i denne brugsanvisning MFC-komponentnavne og funktioner Kontrolpaneloversigt Status-LED-indikationer Om faxmaskiner Faxtoner og handshake ECM (Error Correction Mode) Tilslutte MFC en Tilslutte en ekstern telefon Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Rækkefølge Tilslutninger Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD Multi-linjetilslutninger (PBX) Hvis du installerer MFC en til at fungere sammen med en PBX Tilpasse funktioner på telefonlinjen Papir Om papir Papirtype og størrelse Anbefalet papir Vælge acceptabelt papir Papirkapaciteten i papibakkerne Papirspecifikationer for hver papirbakke Sådan ilægges papir Sådan ilægges papir eller andre medier i papirmagasinet Sådan ilægges papir eller andre medier i den manuelle fremføringsbakke (for MFC-8440) Sådan ilægges papir eller andre medier i multifunktionsbakken (MP-bakke) (for MFC-8840D) Sådan bruges automatisk duplex til fax, kopiering og udskrivning (for MFC-8840D) ix

11 x 3 Programmering på skærmen Brugervenlig programmering Menutabel Lagre i hukommelse Navigationstaster Godt i gang Startopsætning Indstille dato og klokkeslæt Indstille Afsender-ID en Indtaste tekst Indsætte mellemrum Foretage rettelser Gentage bogstaver Specialtegn og symboler PABX og OVERFØRSEL Indstille PABX Generel opsætning Indstille Mode Timer Indstille papirtypen Indstille papirstørrelsen Indstille ringevolumen Indstille bipperlydstyrken Indstille højttalervolumen Sådan slås Automatisk Sommertid til Toner spar Sleep Time Slukke scannerlampen Strømspare Indstille bakken til brug ved kopiering Indstille bakken til brug ved fax Indstille LCD-kontrasten Startopsætning afhængig af dit land Indstille lokalsproget Indstille modtagelse Grundlæggende modtagelse Vælge modtagetilstand Sådan vælges eller ændres modtagetilstanden Indstille Forsinket opkald Indstille F/T ringetid (kun Fax/Tlf-tilstand) Faxregistrering Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse (Auto reduktion)...5-5

12 Modtagelse i hukommelsen Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen Indstille printtætheden Avancerede modtagefunktioner Anvendelse fra ekstratelefoner Kun for FAX/TLF-funktion Bruge en trådløs ekstern telefon Ændre fjernkoderne Polling Sikker polling Indstille til pollingmodtagelse (standard) Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode Indstille forsinket pollingmodtagelse Sekventiel polling Indstille duplexudskrivning til brug ved faxfunktion (For MFC-8840D) Nummerbestemt ringning Hvordan vil telefaxen behandle de to numre? Hvordan fungerer funktionen Nummerbestemt ringning? Indstilling af funktionen Nummerbestemt ringning Indstille afsendelse Sådan faxes Gå til faxfunktionen Faxafsendelse fra den automatiske dokumentfremfører (ADF) Faxe fra ADF en Faxafsendelse fra scannerglaspladen Faxe dokumenter i Legal-størrelse fra scannerglaspladen Meddelelsen Hukommelse fuld Manuel transmission Automatisk transmission Dette er den nemmeste måde at sende en faxmeddelelse på Sende en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale Grundlæggende afsendelse Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Kontrast Faxopløsning xi

13 xii Manuelt og automatisk faxgenopkald Dobbelt adgang Realtidstransmission Kontrollere jobstatus Annullere et job under scanning af dokumentet Annullere et planlagt job Avanceret afsendelse Oprettelse af den elektroniske forside Oprette dine egne kommentarer Kun forside til den næste faxmeddelelse Send en forside for alle faxmeddelelser Bruge en trykt forside Rundsendelse Oversøisk Forsinket fax Forsinket batchtransmission Indstille pollingtransmission (standard) Indstille pollingtransmission med sikkerhedskode Hukommelsessikkerhed Opsætte adgangskoden Slå Hukommelsessikkerhed Til Slå Hukommelsessikkerhed fra Auto-opkaldsnumre og opkaldsfunktioner Gemme numre til let opkald Gemme One Touch-opkaldsnumre Gemme hurtigopkaldsnumre Ændre One Touch- og hurtigopkaldsnumre Indstille grupper til rundsendelse Opkaldsfunktioner Søge One Touch-opkald Hurtigopkald Manuel opringning Bruge en ekstern telefon Adgangskoder og kreditkortnumre Pause Eksterne faxfunktioner Faxvideresendelse Programmere et faxvideresendelsesnummer Indstille Faxlager Indstille din fjernadgangskode Fjernmodtagelse

14 Bruge din fjernadgangskode Fjernkommandoer Modtage faxmeddelelser Ændre dit faxvideresendelsesnummer Udskrive rapporter MFC-indstillinger og -aktivitet Tilpasse transmissionsbekræftelsesrapporten Indstille journalintervallet Udskrive rapporter Sådan udskrives en rapport Tage kopier Bruge MFC en som kopimaskine Gå til kopifunktionen Midlertidige kopiindstillinger Tage en enkelt kopi fra ADF en Tage flere kopier med ADF en Tage enkelte eller flere kopier ved hjælp af scannerglaspladen Meddelelsen Hukommelse fuld Bruge Copy-tasten (midlertidige indstillinger) Forstør/Reducer Kvalitet (dokumenttype) Sortere kopier ved hjælp af ADF'en Kontrast Bakkevalg Duplex/N in Duplex/N in 1 kopiering Plakat Duplex (1 in 1) (for MFC-8840D) Duplex (2 in 1) og Duplex (4 in 1) (for MFC-8840D) Ændre standardkopiindstillingerne Kvalitet Kontrast Vigtige oplysninger IEC specifikation Laserdiode Forsigtighed Af hensyn til din sikkerhed xiii

15 Frakobling af enhed LAN-tilslutning Erklæring om overholdelse af ENERGY STAR Vigtige sikkerhedsinstruktioner Varemærker Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding Fejlmeddelelser Dokumentstop Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden Dokumentet sidder fast indeni ADF-enheden Papirstop Fastsiddende papir i dupleksbakken (for MFC-8840D) Hvis du har problemer med din MFC Forbedre udskriftskvaliteten Pakning og forsendelse af MFC en Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring af scanneren Rengøring af printeren Rengøring af tromleenheden Sætte tonerpatronen i igen Sådan udskiftes ens tonerpatron Sætte tromleenheden i igen Kontrollere tromlens levetid Sidetæller Ekstraudstyr Hukommelseskort Installere det ekstra hukommelseskort Netværkskort (LAN) Før installationen påbegyndes Trin 1: Hardwareinstallation Trin 2: Tilslutte NC-9100h til et ikke-skærmet parsnoet 10BASE-T eller 100BASE-TX Ethernet-netværk LED TESTKONTAKT Papirmagasin nr O Ordliste... O-1 xiv

16 S Specifikationer...S-1 Produktbeskrivelse...S-1 Generelt...S-1 Udskriftsmedier...S-2 Kopier...S-2 Fax...S-3 Scanner...S-4 Printer...S-5 Interfaces...S-5 Computerkrav...S-6 Forbrugsstoffer...S-7 Netværkskort (LAN) (NC-9100h)...S-8 Ekstraudstyret External Wireless Print/Scan Server (NC-2200w)...S-9 I Indeks... I-1 F Fjernmodtagelseskort...F-1 xv

17 1 Introduktion Anvendelse af denne brugsanvisning Tak for købet af et Brother Multi-Function Center (MFC). Din MFC-8440, MFC-8840D er enkel at bruge med vejledning på LCD-displayet til programmering af den. Du får mest ud af MFC en ved at bruge nogle få minutter på at læse denne brugsanvisning. Sådan finder du oplysninger Alle kapiteloverskrifter og underordnede overskrifter findes i indholds fortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om en bestemt facilitet eller funktion ved at se i indekset bagerst i denne brugsanvisning. Symboler anvendt i denne brugsanvisning I hele denne brugsanvisning finder du symboler, der henleder opmærksomheden på advarsler, bemærkninger og handlinger. For at gøre tingene tydeligere og hjælpe dig med at trykke på de rigtige taster, har vi anvendt en speciel skrifttype og tilføjet nogle meddelelser, der vises på LCD'et. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer bestemte taster på MFC s kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på LCD et på MFC en." under "eller henviser til et relateret emne. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade eller beskadigelse af MFC en. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstår, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker med andre faciliteter. Forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med MFC en. INTRODUKTION 1-1

18 MFC-komponentnavne og funktioner Set forfra 5 ADF (automatisk dokumentfremfører) 4 Kontrolpanel 3 Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad med forlænger 6 ADF-dokumentstøtteforl ænger 7 ADFoutputstøtteklap 8 Dokumentlåg 2 Udløserhåndtag til frontlåge 1 (MFC-8440) Manuel fremføringsbakke (MFC-8840D) Multifunktions bakke (MP-bakke) 9 Netafbryder 10 Frontlåge Nr. Navn Beskrivelse 1 (MFC-8440) Manuel fremføringsbakke (MFC-8840D) Multifunktionsbakke (MP-bakke) Læg papir i her. 2 Udløserhåndtag til frontlåge Tryk på den for at åbne frontlågen. 3 Klap til papirbakkestøtte til forsiden nedad med forlænger (støtteklap) 1-2 INTRODUKTION Fold den ud for at forhindre, at papiret falder ned af MFC en. 4 Kontrolpanel Brug tasterne og displayet til at styre MFC en. 5 ADF (automatisk dokumentfremfører) 11 Papirmagasin (bakke 1) Brug ADF-enheden til flersidede dokumenter. 6 ADF-dokumentstøtteforlænger Anbring dokumentet her for at bruge ADF-enheden. 7 ADF-outputstøtteklap Fold den ud for at forhindre, at de scannede sider falder ned af MFC en. 8 Dokumentlåg Åbn det for at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 9 Netafbryder Tænd eller sluk. 10 Frontlåge Åbn den for at installere en tonerpatron eller tromleenhed. 11 Papirmagasin (bakke 1) Læg papir i her.

19 Set bagfra 16 ADF-låg 15 Papirbakke til forsiden opad (Bakke til output på bagsiden) 14 AC-stik 13 Duplexbakke (MFC-8840D) 12 Papirudløserhåndtag til duplexudskrivning (MFC-8840D) 17 Telefonlinjestik 18 USB-interfacestik 19 Parallelinterfacestik 20 Eksternt telefonlinjestik Nr. Navn Beskrivelse 12 Papirjusteringshåndtag til duplexudskrivning (MFC-8840D) 13 Duplexbakke (MFC-8840D) Brug det til at tilpasse papirstørrelsen til duplexudskrivning. Brug det til at fjerne fastsiddende papirstykker indeni MFC en. 14 AC-stik Tilslut AC-netledningen her. 15 Papirbakke til forsiden opad (Bakke til output på bagsiden) Åbn den, når du lægger tykkere papir i MP-bakken eller den manuelle fremføringsbakke. 16 ADF-låg Åbn det for at fjerne fastsiddende papir indeni ADF-enheden. 17 Telefonlinjestik Sæt det medfølgende linjestik i her. 18 USB-interfacestik Tilslut USB-kablet her. 19 Parallelinterfacestik Tilslut parallelkablet her. 20 Eksternt telefonlinjestik (ikke til Storbritannien) Sæt modulstikket til telefonlinjen i her. INTRODUKTION 1-3

20 Set indvendig fra (dokumentlåget åbent) 24 Dokumentlåg 23 Låsehåndtag til scanner 25 Hvid film 22 Glasstrimmel 21 Dokumentstyrelinjer 26 Scannerglasplade Nr. Navn Beskrivelse 21 Dokumentstyrelinjer Brug disse til at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 22 Glasstrimmel Denne bruges til scanning af dokumenter ved hjælp af ADF en. 23 Låsehåndtag til scanner Brug det til at låse/låse scanneren op, når MFC'en skal flyttes. 24 Dokumentlåg Åbn det for at anbringe dokumentet på scannerglaspladen. 25 Hvid film Rens den for at opnå god kvalitet ved kopiering og scanning. 26 Scannerglasplade Læg det dokument, der skal scannes, her. 1-4 INTRODUKTION

21 Kontrolpaneloversigt MFC-8440 og MFC-8840D har tilsvarende taster på lontrolpanelet INTRODUKTION 1-5

22 Shift Du får adgang til hukommelsespladserne 21 til 40 i One Touch-tasterne ved at holde Skift-tasten nede. 2 One Touch-taster Disse 20 taster giver omgående adgang til 40 tidligere gemte opkaldsnumre. 3 Print-taster: Secure Giver mulighed for at udskrive data, der er gemt i hukommelsen ved at indtaste din firecifrede adgangskode. Job Cancel Sletter data fra printerhukommelsen. 4 Status-LED (Light-Emitting Diode) LED en blinker og skifter farve afhængig af MFC ens status. 5 5-linjers LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af MFC en. 6 Funktionstaster: Fax Giver adgang til faxfunktionen. Copy Giver adgang til kopifunktionen. Scan Giver adgang til scannefunktionen. 1-6 INTRODUKTION

23 7 Fax- og telefontaster: Tel/R Denne tast bruges til at føre en telefonsamtale ved at løfte det eksterne håndsæt ved Fax/Tel pseudoringning osv. Brug også denne tast til at få adgang til en ekstern linje og/eller genopkald til operatoren eller overførsel af et opkald til et andet lokalnummer, når den er forbundet til en PABX. Resolution Indstiller opløsningen, når du sender en faxmeddelelse. Search/Speed Dial Gør det muligt at søge efter numre, der er gemt i opkaldshukommelsen. Den giver også mulighed for at gemme numre ved at trykke på # og et trecifret nummer. Redial/Pause Kalder op igen til det sidst kaldte nummer. Den indsætter også en pause i auto-opkaldsnumre. INTRODUKTION 1-7

24 Navigationstaster: Menu Giver adgang til menuen til programmering. Set Giver mulighed for at gemme dine indstillinger i MFC'en. Clear/Back Sletter de indtastede data, eller giver mulighed for at afslutte menuen ved gentagne tryk. eller Tryk for at rulle fremad eller tilbage til et menuvalg. Når du bruger højttaleren eller ringer, kan du trykke på disse taster for at indstille lydstyrken i faxfunktionen. eller Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Du kan også bruge disse taster til at foretage en numerisk søgning efter navnene på gemte numre i faxfunktionen. 9 Kopitaster (Midlertidige indstillinger): Enlarge/Reduce Gør det muligt at reducere eller forstørre kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger. Contrast Giver mulighed for at tage en kopi, der er lysere eller mørkere end dokumentet. Quality Giver mulighed for at vælge kopikvaliteten til din type af dokument. Tray Select Du kan vælge, hvilken bakke du vil bruge til den næste kopi. Sort Giver mulighed for at sortere flere kopier ved hjælp af ADF. N in 1 (for MFC-8440) N in 1 giver mulighed for at kopiere 2 eller 4 sider på én side. Duplex/N in 1 (for MFC-8840D) Du kan vælge Duplex for at kopiere på begge sider af papiret eller N in 1 for at kopiere 2 eller 4 sider på én side. 1-8 INTRODUKTION

25 0 Tastgruppe Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i MFC en. Tasten # giver mulighed for midlertidigt at skifte opkaldsfunktion under et telefonopkald fra Tone til Impuls. A Stop/Exit (Stop/Afslut) Stopper en fax-, kopi- og scannefunktion eller afslutter menuen. B Start Giver mulighed for at starte afsendelse af fax, tage kopier eller scanne. INTRODUKTION 1-9

26 Status-LED-indikationer Status-LED en (Light Emitting Diode) blinker og skifter farve afhængigt af MFC ens status. LED-indikationerne i tabellen nedenfor bruges på illustrationerne i dette kapitel. LED LED-status LED en er slukket. LED en er tændt. Grøn Gul Rød LED en blinker. Grøn Gul Rød LED MFC -status Beskrivelse Dvaletilstand Netafbryderen er slået fra, eller MFC en er i dvaletilstand eller strømsparetilstand. Varmer op MFC en varmer op til udskrivning. Grøn Grøn Gul Gul Klar Modtager data Der er data tilbage i hukommelsen MFC en er klar til udskrivning. MFC en modtager enten data fra computeren, behandler data i hukommelsen eller udskriver data. Printdata forbliver i MFC ens hukommelse INTRODUKTION

27 LED MFC -status Beskrivelse Rød Rød Servicefejl Låget er åbent Toner tom Papirfejl Scannerlås Andet Der mangler hukommelse Følg nedenstående trin. 1. Sluk på netafbryderen. 2. Vent i nogle få sekunder, tænd den derefter igen, og prøv at udskrive igen. Hvis du ikke kan fjerne fejlen og får den samme servicefejl, når MFC'en tændes igen, skal du ringe til din forhandler eller et autoriseret Brother-servicecenter. Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejlmeddelelser på side 12-1.) Udskift tonerpatronen med en ny. (Se Sætte tonerpatronen i igen på side ) Læg papir i papirbakken, eller fjern papirstoppet. Check LCD-meddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 12-1.) Check, at scannerlåsen er udløst. (Se Låsehåndtag til scanner på side 1-4.) Check LCD-meddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 12-1.) Hukommelsen er fuld. (Se Fejlmeddelelser på side 12-1.) Når netafbryderen er slået fra, eller MFC en er i dvaletilstand, er LED en slukket. INTRODUKTION 1-11

28 Om faxmaskiner Faxtoner og handshake Når nogen sender en faxmeddelelse, sender MFC en faxkaldetoner (CNG-toner). Dette er et stille bip hvert fjerde sekund. Du vil høre dem, efter du har kaldt op og trykket på Start, og de fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkald. Inden for dette tidsrum skal den opkaldende maskine påbegynde "handshake", eller oprettelse af forbindelse, med den modtagende maskine. Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer snart at lytte til de stille bip, hver gang du tager en telefon på faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse. Den modtagende fax svarer med faxmodtagetoner, der er høje hyletoner. En modtagende fax sender hyletoner over telefonlinjen i ca. 40 sekunder, og LCD'et viser Modtager. Hvis din MFC er indstillet til Kun fax-tilstand, besvarer den automatisk hvert opkald med faxmodtagetoner. Hvis modparten lægger på, fortsætter din maskine med at sende hyletoner i ca. 40 sekunder, og LCD'et viser fortsat Modtager. Tryk på Stop/Exit for at annullere. Faxens 'handshake' er det tidsrum, hvor den sendende maskines CNG-toner og den modtagende maskines hyletoner overlapper. Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så begge maskinerne kan forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen. Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret. Så det er vigtigt, at den modtagende maskine besvarer opkaldet inden for så få ringninger som muligt. Når du har en ekstern telefonsvarer (TAD -Telephone Answering Device) på faxlinjen, vil den afgøre antallet af ringninger, før opkaldet besvares. Vær specielt opmærksom på instruktionerne i tilslutning af en TAD i dette kapitel. (Se Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-15.) 1-12 INTRODUKTION

29 ECM (Error Correction Mode) ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå MFC en kan checke en faxtransmission, mens den er i gang. Hvis MFC'en registrerer fejl under en faxtransmission, sender den de sider i dokumentet igen, hvor der opstod en fejl. ECM-transmissioner er kun mulige mellem faxmaskiner, der begge har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage faxmeddelelser, der konstant checkes af MFC en. Din MFC skal have tilstrækkelig hukommelse, hvis denne funktion skal fungere. INTRODUKTION 1-13

30 Tilslutte MFC en Tilslutte en ekstern telefon Selvom din MFC ikke har et håndsæt, kan du tilslutte en separat telefon (eller telefonsvarer) direkte til MFC en som vist på nedenstående disgram. Ekstratelefon Ekstern telefon Hver gang denne telefon (eller TAD) bruges, viser LCD'et Telefon INTRODUKTION

31 Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) Rækkefølge Du kan vælge at tilslutte en telefonsvarer. Når du har en ekstern TAD på den samme telefonlinje som MFC en, besvarer TAD'en imidlertid alle opkald, og MFC en "lytter" efter faxopkaldstoner (CNG-toner). Hvis den hører dem, overtager MFC en opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lader MFC en TAD'en fortsætte med at afspille din udgående meddelelse, så den, der kalder op, kan lægge en talebesked. TAD'en skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). MFC en kan ikke høre CNG-toner, før TAD'en har besvaret opkaldet, og med fire ringninger er der kun 8-10 sekunder CNG-toner tilbage til faxens "handshake". Sørg for omhyggeligt at følge instruktionerne i denne vejledning til indspilning af den udgående meddelelse. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion i den eksterne telefonsvarer, hvis den overstiger fem ringninger. Hvis du ikke modtager alle dine faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på din eksterne TAD. INTRODUKTION 1-15

32 Tilslut ikke en TAD et andet sted på den samme telefonlinje. TAD TAD Tilslutninger 1 Tilslut telefonledningen fra vægstikket til stikket på bagsiden af MFC en, der er markeret med LINE. 2 Sæt telefonledningen fra din eksterne TAD i det rigtige stik i maskinen. (Kontrollér, at denne ledning er forbundet til TAD'en i dennes telefonlinjestik og ikke i dens telefonsætstik.) 3 Indstil din eksterne TAD til en eller to ringninger. (MFC ens Forsinket opkald-indstilling er ikke relevant.) 4 Indspil den udgående meddelelse i din eksterne TAD. 5 Indstil TAD'en til at besvare opkald. 6 Indstil modtagefunktionen til Ekstratlf/Tad. (Se Vælge modtagetilstand på side 5-1.) 1-16 INTRODUKTION

33 Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD Timing er vigtigt ved indspilning af denne meddelelse. Meddelelsen indstiller den måde, som både manuel og automatisk faxmodtagelse foregår på. 1 Indspil 5 sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. (Dette gør det muligt for MFC en at lytte til fax-cng-toner ved automatiske transmissioner, før de stopper.) 2 Begræns din tale til 20 sekunder. 3 Afslut din 20 sekunders meddelelse med at give din fjernaktiveringskode til personer, der sender manuelle faxmeddelelser. F.eks.: Læg en besked efter tonen, eller send en fax ved at trykke på 51 og Start". Vi anbefaler, at du begynder din OGM med 5 sekunders tavshed, da MFC en ikke kan høre faxtoner samtidig med en stemme med genlyd eller en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis MFC en har besvær med at modtage, skal du genindindspille din OGM med denne pause. INTRODUKTION 1-17

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D

BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D BRUGSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D i EC overensstemmelseserklæring under R & TTE Direktivet Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Produktionsanlæg Brother

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

BRUGSARVISNING MFC-4820C

BRUGSARVISNING MFC-4820C BRUGSARVISNING MFC-4820C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A

BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C. Version A BRUGSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1840C og MFC-3240C (Sæt en ring om dit

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN

BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN BRUGSANVISNING MFC-215C MFC-425CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-215C og MFC-425CN (sæt en ring omkring dit modelnummer)

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-9420CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-9420CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-9420CN Serienummer:* Købsdato: Købssted: * Du

Læs mere

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING

FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING FAX-8070P MFC-9070 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Hvis du skal i kontakt med Kunderservice Nedskriv følgende oplysninger til fremtidig reference: Modelnummer: DCP-7010L og DCP-7025 (lav en cirkel om din model) Serienummer:*

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-8370DN MFC-8380DN Version A DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-8370DN og MFC-8380DN (sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING. DECT Håndsæt BCL-D70. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING. DECT Håndsæt BCL-D70. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DECT Håndsæt BCL-D70 Version 0 DAN 2008 Brother Industries, Ltd. Bemærkning om godkendelsesoplysninger og kompilering og publikation DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Fax til server-funktioner NETVÆRKSBRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW Der er grundlæggende oplysninger om netværket og Brothermaskinens avancerede netværksfunktioner i Netværksbrugsanvisning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere