BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A Aalborg - telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500"

Transkript

1 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW

2 Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Bevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice. Registrer dit produkt online på Ved at registrere dit produkt hos Brother vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan tjene som bekræftelse på produktets købsdato, hvis du skulle gå hen og miste din kvittering; og kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning om godkendelsesoplysninger og kompilering og publikation DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end det, produktet oprindeligt er købt i, og der gives ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til offentlige telefonlinjer i et andet land. Bemærkning om kompilering og publikation Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTEdirektivet ii

5 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet 0 Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G , Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse : Fax-maskine Type : Gruppe 3 Model Navn : MFC-440CN, MFC-660CN, MFC-845CW er i overensstemmelse med bestemmelserne i R & TTE-direktiver (1999/5/EC), og at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder: Harmoniseret: Sikkerhed EN : 2001+A11: 2004 EMC EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 klasse B EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 EN : 2000 EN : 1995+A1: 2001 Radio EN V1.6.1 EN V1.2.1 EN V1.6.1 EN V1.5.1 EN V1.2.1 * Radio gælder kun for MFC-845CW. Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2006 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 1. oktober, 2006 Sted : Nagoya, Japan iii

6 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generelle oplysninger 2 Bruge dokumentationen...2 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...2 Adgang til softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen...3 Sådan får du vist dokumentation...3 Kontrolpaneloversigt...6 LCD-skærmindstillinger...8 Grundlæggende funktioner Ilægge dokumenter og papir 10 Ilægge dokumenter...10 Bruge ADF en...10 Bruge scannerglaspladen...10 Scanningsområde...11 Brugbart papir og andre medier...12 Anbefalede medier...12 Håndtere og bruge medier...12 Vælge den rigtige type medie...14 Sådan ilægges papir, konvolutter eller andre medier...16 Sådan ilægges papir eller andre medier...16 Sådan ilægges konvolutter, postkort og fotopapir...18 Printbart område Generel opsætning 22 Strømsparetilstand...22 Sæt din maskine i strømsparefunktion...22 Sæt din maskine ud af strømsparefunktion...22 Strømspareindstilling...22 Mode timer...24 Papirindstillinger...24 Papirtype...24 Papirstørrelse...25 Lydstyrkeindstillinger...25 Ringelydstyrke...25 Bipperlydstyrke...26 Højttaler lydstyrke...26 Automatisk ændring til sommertid...27 LCD-skærm...27 LCD Contrast...27 Indstille baggrundsbelysningens lysstyrke...27 Indstille dæmpningstimeren for baggrundsbelysningen...28 Indstille Timer slået fra...28 Indstilling af Wallpaper...29 iv

7 4 Sikkerhedsfunktioner 30 TX Lock (kun MFC-440CN)...30 Opsætning og ændring af TX Lock-adgangskode...30 Slå TX Lock til/fra...31 Hukommelsessikkerhed (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...32 Opsætning og ændring af hukommelsessikkerhedsad-gangskode...32 Slå hukommelsessikkerhed til/fra...33 Afsnit II Fax 5 Sende en fax 36 Gå til faxfunktionen...36 Faxe fra ADF en...36 Afsende faxmeddelelse fra scannerglaspladen...37 Faxe dokumenter i Letter-format fra scannerglaspladen...37 Farve faxtransmission...37 Annullere en fax, der er i gang...37 Rundsendelse (kun sort/hvid)...38 Annullering af en rundsendelse, der er igang...39 Ekstra afsendelsesfunktioner...39 Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger...39 Kontrast...40 Ændre faxopløsning...40 Dobbelt adgang (kun sort/hvid)...41 Realtidstransmission...41 Oversøisk...41 Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid)...41 Forsinket batchtransmission (kun sort/hvid)...42 Kontroller og annuller ventende jobs...42 Sætte ændringer som ny standard...43 Gendannelse af alle indstillingerne til fabriks indstillingerne...43 Sende en fax manuelt...43 Afsendelse af en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...44 Meddelelsen Der mangler hukommelse Modtage en faxmeddelelse 45 Modtagetilstande...45 Vælge modtagetilstand...45 Brug af modtagetilstande...46 Kun fax...46 Fax/Tlf...46 Manuel...46 TAD (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...47 Ekstern TAD (kun MFC-440CN)...47 Indstillinger i modtage-tilstand...47 Forsinket opkald...47 v

8 F/T ringetid (kun Fax/Tlf-tilstand)...48 Faxregistrering...48 Ekstra modtagefunktioner...49 Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse...49 Modtage faxmeddelelser i hukommelsen (kun sort/hvid)...49 Afsendelse af en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...50 Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen Telefon og eksterne enheder 51 Stemmefunktioner...51 Foretage et telefonopkald (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...51 Besvar opkald med højttalertelefonen (kun MFC-660CN og MFC-845CW)..51 Mute (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...51 Fax/Tlf-tilstand...52 Fax/Tlf-tilstand i strømsparetilstand...52 Telefontjenester...53 Nummervisning (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...53 Indstille telefonlinjetype...55 Indstille Funktionen Nummerbestemt Ringning...55 Tilslut en ekstern TAD (telefonsvarerenhed)...56 Tilslutninger...57 Indspille OGM (Outgoing Message) på en ekstern TAD...57 Multi-linjetilslutninger (PBX)...57 Eksterne telefoner og ekstratelefoner...58 Forbindelse til en ekstern eller ekstratelefon...58 Anvendelse fra ekstratelefoner...58 Bruge en trådløs ekstern telefon (kun MFC-440CN og MFC-660CN)...58 Bruge fjernkoder Opkald til og lagring af numre 60 Sådan kalder du op...60 Manuelt opkald...60 Hurtigopkald...60 Søgning...60 Faxgenopkald...61 Udgående opkald...61 Nummervisningshistorik (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...62 Gemme numre...62 Gemme en Pause...62 Gemme Hurtigopkaldsnumre...62 Ændre hurtigopkaldsnavne eller -numre...64 Indstille grupper til rundsendelse...65 Kombinere hurtigopkaldsnumre...67 vi

9 9 Digital TAD (kun MFC-660CN og MFC-845CW) 68 TAD-tilstand for intern TAD...68 Opsætte TAD...68 Udgående meddelelse (OGM)...68 Fax/Tlf OGM...69 Aktivering af TAD-tilstand...69 Håndtering af dine meddelelser...70 Meddelelsesindikator...70 Afspille talebeskeder...70 Slette indgående meddelelser...70 Ekstra TAD-funktioner...71 Indstille maksimal tid for indgående meddelelser...71 Indstille takstbesparelsen...71 ICM Recording Monitor...72 Optage en samtale (kun MFC-660CN) Avanceret faxfunktioner (kun sort/hvid) 73 Faxvideresendelse...73 Faxlager...74 Faxeksempel (kun MFC-660CN og MFC-845CW)...74 Indstille faxeksempel...74 Sådan ser du en faxmeddelelse...75 Sådan slettes alle faxmeddelelser på listen...75 Sådan udskrives alle faxmeddelelser på listen...75 PC-Fax-modtagelse...76 Ændre destinations-pc'en...77 Slå avanceret faxfunktion fra...77 Ændre avanceret faxfunktion...78 Fjernmodtagelse...78 Indstille en fjernadgangskode...78 Bruge din fjernadgangskode...79 Fjernfaxkommandoer...80 Modtage faxmeddelelser...82 Ændre dit faxvideresendelsesnummer Udskrivning af rapporter 83 Faxrapporter...83 Transmissionsbekræftelses-rapport...83 Fax-journal (aktivitetsrapport)...83 Rapporter...84 Sådan udskrives en rapport Polling 85 Pollingoversigt...85 Pollingmodtagelse...85 Opsætning til at modtage Polling...85 Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode...85 Opsætning til at modtage forsinket Polling...86 vii

10 Sekventiel polling (kun sort/hvid)...86 Pollet overførsel (kun sort/hvid)...87 Indstille pollingtransmission...87 Indstille pollingoverførsel med sikkerhedskode...87 Afsnit III Kopi 13 Tage kopier 90 Hvordan man kopierer...90 Gå til kopifunktionen...90 Tage en enkelt kopi...90 Tage flere kopier...90 Stop kopiering...90 Kopiindstillinger...91 Skift kopi hastighed og kvalitet...91 Forstørrelse eller reduktion af det kopierede billede...91 Lave N i 1 kopi eller en plakat (sidelayout)...92 Sortere kopier ved hjælp af ADF'en...93 Justere lysstyrke, kontrast og farve...93 Papirindstillinger...94 Sætte ændringer som en ny standard...95 Gendannelse af alle indstillingerne til fabriks indstilling...95 Meddelelsen Der mangler hukommelse...95 Afsnit IV Direkte fotoudskrivning 14 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 98 PhotoCapture Center funktioner...98 Udskrivning fra et hukommelses kort uden en PC...98 Scanning til et hukommelses kort uden en PC...98 Bruge PhotoCapture Center fra din computer...98 Brug af hukommelses kort...98 Hukommelses kortmappestruktur...98 Kom godt i gang...99 Gå til PhotoCapture-tilstand Udskrive billeder Vis foto(s) Udskrive indeks (miniaturebilleder) Udskriv alle fotos Udskriv fotos DPOF-udskrivning PhotoCapture Center udskriftindstillinger Udskriftskvalitet Papirindstillinger Justere lysstyrke, kontrast og farve Beskæring Udskrivning Kant viii

11 Sætte ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillingerne til fabriks indstillingerne Scan til kort Gå til scannetilstand Sådan scanner du til kort Forstå fejlmeddelelserne Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge 109 Før du bruger PictBridge PictBridge-krav Brug af PictBridge Indstil dit digitalkamera Udskrive billeder DPOF-udskrivning Forstå fejlmeddelelserne Afsnit V Software 16 Software- og netværkfunktioner 114 Afsnit VI Appendiks A Sikkerhed og lovmæssige oplysninger 116 Valg af placering Sådan bruges maskinen sikkert Vigtige sikkerhedsinstruktioner VIGTIGT For din sikkerhed LAN-tilslutning EU-direktiv 2002/96/EØF og EN Lovmæssige begrænsninger for kopiering Varemærker B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 125 Fejlfinding Hvis du har problemer med maskinen Fejlmeddelelser Overføre dine faxmeddelelser eller fax-journalrapport Dokumentstop Printerstop eller papirstop Opkaldstone registrering Telefonlinjeinterferens Regelmæssig vedligeholdelse Udskiftning af blækpatronerne Rengøre maskinens overflade Rengøring af scanneren ix

12 Rense maskinens printerplade Rengøre papiroptagningsrullen Rense printhovedet Kontrollere udskriftkvaliteten Kontrol af udskriftsjusteringen Kontrollere blækmængden Afinstallering eller installering af rør og holder (kun MFC-660CN) Maskininformation Kontroller serienummeret Pakke og sende maskinen C Menu og funktioner 151 Programmering på skærmen Lagre i hukommelse Menutaster Menutabel Indtaste tekst D Specifikationer 168 Generelt Udskriftsmedier Fax Digital TAD (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Digitalt trådløst telefonrør (kun MFC-845CW) Trådløst telefonrør (BCL-D20) Batteri Batteriholder AC adapter Kopi PhotoCapture Center PictBridge Scanner Printer Interfaces Computerkrav Forbrugsstoffer Netværk (LAN) E Ordliste 183 F Indeks 187 x

13 Afsnit I Generelt I Generelle oplysninger 2 Ilægge dokumenter og papir 10 Generel opsætning 22 Sikkerhedsfunktioner 30

14 1 Generelle oplysninger 1 Bruge dokumentationen 1 Tak fordi du har købt en Brother maskine! Gennemlæsning af dokumentationen vil hjælpe dig til, at få mest muligt ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. 2

15 Generelle oplysninger Adgang til softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen 1 Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, såsom brug af avancerede funktioner som fax, printer, scanner, PC-Fax og netværk. Når du er parat til at læse de detaljerede oplysninger om disse funktioner, skal du læse Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning, som medfølger på CD-ROM en. c Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. CD-ROM ens hovedmenu vises. 1 Sådan får du vist dokumentation 1 Sådan får du vist dokumentation (til Windows ) 1 For at få vist dokumentationen, skal du i menuen Start pege på Brother, MFC-XXXX (hvor XXXX er modelbetegnelsen) fra programgruppen, og derefter vælge Brugsanvisning. Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne nedenfor: a Tænd PC'en. Indsæt Brother CD-ROM en i dit cd-rom-drev. b Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din modelbetegnelse. Bemærk! Hvis ikke dette vindue vises, skal du bruge Windows Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother CD- ROM en. d Klik på Brugsanvisning. 3

16 Kapitel 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Sådan får du vist dokumentation (For Macintosh ) 1 a Tænd for din Macintosh. Sæt Brother CD-ROM en i CD-ROM-drevet. Følgende vindue vises. Scanning (For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows XP) ControlCenter3 (For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows XP) Scanne via netværk PaperPort SE med OCR brugsanvisning Instruktioner til scanning direkte fra ScanSoft PaperPort SE med OCR. Den komplette ScanSoft PaperPort SE med OCR brugsanvisning kan ses fra Hjælpvalget i ScanSoft PaperPort SE med OCR-programmet. Sådan finder du netværksopsætningsinstruktioner (kun MFC-845CW) 1 Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup, kan du se Netværkbrugsanvisning på CD-ROM en. b Dobbeltklik på ikonet Documentation. c Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog. d Dobbeltklik på topsidefilen for at få vist Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning i HTMLformat. e Klik på den dokumentation, du vil læse. Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning 4

17 Generelle oplysninger Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning 1 Scanning (For Mac OS X eller nyere) ControlCenter2 (For Mac OS X eller nyere) Netværksscanning (For Mac OS X eller nyere) Brugsanvinsing til Presto! PageManager Instruktioner til scanning direkte fra Presto! PageManager. Den komplette brugsanvisning til Presto! PageManager kan du få vist ved at klikke på ikonet Hjælp i Presto! PageManager -programmet. Sådan finder du netværksopsætningsinstruktioner (kun MFC-845CW) 1 Maskinen kan tilsluttes trådløst eller kabelført netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i Hurtig installationsvejledning. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller hvis dit adgangspunkt understøtter SecureEasySetup, kan du se Netværkbrugsanvisning på CD-ROM en. 5

18 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Bemærk! De fleste illustrationer i denne Brugsanvisning viser MFC-440CN. 6

19 Generelle oplysninger 1 Opkaldstastatur Brug disse taster til opkald til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i maskinen. 2 Fax- og telefon taster Search/Speed Dial (MFC-440CN) Gør det muligt at søge efter og kalde op til numre, der er gemt i hukommelsen. Redial/Pause Foretager genopkald til de sidste 30 opkaldte nummer. Den indsætter også en pause, når du programmerer hurtigopkaldsnumre. Tel/R (kun MFC-440CN) Denne tast benyttes til at gå ind i en telefonsamtale efter at have løftet røret på en eksterne telefon i F/T pseudo-ringning. Med denne tast kan du også opnå forbindelse til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon, hvis der er forbindelse til en PBX. R (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Brug denne tast til at opnå forbindelse til en bylinje eller viderestille et opkald til en anden ekstratelefon, hvis der er forbindelse til en PBX. Mute/Intercom (kun MFC-845CW) Sætter det aktuelle telefonopkald i venteposition. Du skal også trykke på denne tast for at tale i intercom eller for at overføre et indgående opkald til det trådløse telefonrør. 3 Tilstandstaster: Fax Giver adgang til faxtilstand. Scan Giver adgang til scannetilstand. Copy Giver adgang til kopitilstand. PhotoCapture Giver adgang til funktionen PhotoCapture Center. 4 Menutaster: Lydstyrketast d c Du kan trykke på disse taster i Faxtilstand for at justere ringelydstyrken. a Search/Speed Dial (MFC-660CN og MFC-845CW) Gør det muligt at søge efter og kalde op til numre, der er gemt i hukommelsen. d eller c Tryk for at rulle tilbage eller frem til et menuvalg. a eller b Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Menu Få adgang til hovedmenuen. OK Vælger en indstilling Clear/Back Tryk for at annullere den aktuelle indstilling. 5 Start-taster: Colour Start Giver dig mulighed for at sende faxmeddelelser eller lave farvekopier. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Mono Start Giver dig mulighed for at begynde at sende faxmeddelelser eller tage kopier i sort/hvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). 6 Power Save Du kan indstille maskinen til strømsparetilstand. 7 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter en menu. 8 LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen. Du kan desuden indstille vinklen på LCDskærmen ved at løfte den. 1 7

20 Kapitel 1 9 Ink Management (kun MFC-440CN og MFC-660CN) Gør det muligt at rense printhovedet og kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk. 10 Fax Preview (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Du kan se dine indgåede faxer på LCD'en. 11 TAD-taster (kun MFC-660CN og MFC-845CW): On/Off Slår TAD til eller fra. Den blinker også, hvis du har nye beskeder. Play/Record (kun MFC-660CN) Afspiller talebeskeder, der er gemt i hukommelsen. Du kan også optage telefonopkald. Play (kun MFC-845CW) Afspiller talebeskeder, der er gemt i hukommelsen. Erase/Mute (kun MFC-660CN) Sætter det aktuelle telefonopkald i venteposition. Sletter også tale-beskeder. Erase (kun MFC-845CW) Sletter tale-/fax-beskeder. 12 Speaker Phone (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Giver dig mulighed for at tale til en anden uden at løfte telefonrøret. 13 Mikrofon (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Modtager din stemme, når du taler med modparten ved hjælp af højttaler telefonen. LCD-skærmindstillinger 1 LCD'en viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er ledig :48 02 Huk. 04 Memory Aktuel modtagetilstand Du kan se den aktuelle modtagetilstand. Fax (Kun fax) F/T (Fax/Tlf) Tad (Ekstern TAD eller Msg Mgr) Man (Manuel) 2 Faxmeddelelser i hukommelsen Viser hvor mange modtagne faxmeddelelser der er i hukommelsen. 3 Talebeskeder i hukommelsen (kun MFC-660CN og MFC-845CW) Viser hvor mange modtagne talebeskeder der er i hukommelsen. 4 Hukommelsesstatus Giver mulighed for at se den tilgængelige hukommelse i maskinen. 5 Trådløs status (kun MFC-845CW) En indikator med fire niveauer viser den aktuelle styrke for det trådløse signal, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 1 0 Maks 6 Blækindikator Du kan se den aktuelle blækmængde. 8

21 Generelle oplysninger Grundlæggende funktioner 1 De følgende trin viser, hvordan man ændrer en indstilling i maskinen. I dette eksempel er Mode Timer-indstillingen ændret fra 2 minutter til 30 sekunder. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. MENU Gen. opsætning Fax LAN Print rapport Maskin-info Vælg & Tryk c Tryk på a eller b for at vælge Mode timer. MENU Gen. opsætning Mode timer Papirtype Papirstørrelse Volume Vælg & Tryk OK OK 2 Min Alm.papi A4 d Tryk på a eller b for at vælge 30 Sek. MENU Mode timer 30 Sek 1 Min 2 Min 5 Min Vælg & Tryk Du kan se den nuværende indstilling på LCD'en: MENU Gen. opsætning Mode timer Papirtype Papirstørrelse Volume Vælg & Tryk e Tryk på Stop/Exit. OK OK 30 Sek Alm.papi A4 1 9

22 2 Ilægge dokumenter og papir 2 Ilægge dokumenter 2 Du kan sende en fax, kopiere og scanne fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) og fra scannerglaspladen. Bruge ADF en 2 ADF en kan indeholde op til 10 sider og fremfører hvert ark enkeltvis. Brug standard 80 g/m 2 papir, og luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en. Sørg for, at dokumenter, der er skrevet med blæk, er helt tørre. a Luft siderne godt. Sørg for at anbringe dokumenterne med forsiden nedad og øverste kant forrest i ADF en, indtil du kan mærke, at de berører fremføringsrullen. b Indstil papirstyrene, indtil de passer til dokumenternes bredde. c Fold ADF-outputstøtteklappen ud (1). Anbefalet miljø 2 Temperatur: 20 til 30 C Fugtighed: 50% til 70% Papir: 80 g/m 2 A4 1 Understøttede dokumentformater 2 Højde: 148 til 355,6 mm Bredde: 148 til 215,9 mm Vægt: 64 til 90 g/m 2 FORSIGTIG Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. Sådan ilægges dokumenter 2 FORSIGTIG Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. Bruge scannerglaspladen 2 Du kan bruge scannerglaspladen til at sende en faxmeddelelse, kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, skævt, hæftet, forsynet med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. Understøttede dokumentformater 2 Højde: Op til 297 mm Bredde: Op til 215,9 mm Vægt: Op til 2 kg 10

23 Ilægge dokumenter og papir Sådan ilægges dokumenter 2 Bemærk! Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF en være tom. a Løft dokumentlåget. b Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre. Scanningsområde 2 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på papir i Letter-format eller A4- format Brug Dokument format Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Fax Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 1 mm Kopi Letter 3 mm 3 mm A4 3 mm 3 mm Scanning Letter 3 mm 3 mm A4 3 mm 0 mm c Luk dokumentlåget. FORSIGTIG Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 11

24 Kapitel 2 Brugbart papir og andre medier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype til at passe til den type papir, du lægger i. Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. Når du udskriver på inkjet-papir (papir med belægning), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen Grundlæggende i printerdriveren eller i indstillingen papirtype (Se Papirtype på side 24). Når du udskriver på foto-papir fra Brother, skal arket med anvisningerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med anvisninger. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede medier 2 For at få den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.) Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af 3M Transparency Film, når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype Element A4 almindeligt BP60PA A4 glittet foto BP61GLA A4 Inkjet (Matte) BP60MA 10 x 15 cm Glittet Foto BP61GLP Håndtere og bruge medier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Den belagte side af fotopapiret er skinnende. Undgå at berøre den skinnende (belagte) side. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. 12

25 Ilægge dokumenter og papir Forkert opsætning BRUG IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm eller længere Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der allerede er udskrevet på en printer Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir, der er fremstillet med korte fibre Papirkapaciteten i udgangspapirmagasinet 2 Op til 50 ark af 20 lb Letter eller 80 g/m 2 A4- papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af udgangspapirmagasinet én side ad gangen for at undgå udtværing. 13

26 Kapitel 2 Vælge den rigtige type medie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug Fax Kopi PhotoCapture Printer Klip papirark Letter mm Ja Ja Ja Ja A mm Ja Ja Ja Ja Legal mm Ja Ja Ja Executive mm Ja JIS B mm Ja A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Ja Photo L mm Ja Photo 2L cm Ja Ja Indekskort mm Ja Postkort mm Ja Postkort mm Ja (Dobbelt) Konvolutter C mm Ja Konvolut DL mm Ja Konvolut COM mm Ja Monarch mm Ja JE mm Ja Konvolut Transparenter Letter mm Ja Ja A mm Ja Ja 14

27 Ilægge dokumenter og papir Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Klip papirark Almindeligt 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm papir Inkjet-papir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 2 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 Kort Fotokort Op til 240 g/m 2 Op til 0,28 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Postkort Op til 200 g/m 2 Op til 0,23 mm 30 Konvolutter 75 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter 10 1 Op til 50 ark for papir i Legal-format 80 g/m 2. 2 Du kan ilægge op til 100 ark af kvaliteten 80 g/m 2 papir. For Photo cm og Foto L papir, skal du bruge fotopapirbakken. (Se Ilægning af fotopapir på side 19.) 15

28 Kapitel 2 Sådan ilægges papir, konvolutter eller andre medier 2 b Tryk på og skyd papirstyrerne (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. 1 Sådan ilægges papir eller andre medier 2 Bemærk! For at udskrive på foto L elle cm papir, se Ilægning af fotopapir på side 19. a Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den og derefter trækkes papirmagasinet helt ud af maskinen. Luk udgangspapirmagasinets låg (1). c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 2 1 Bemærk! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. 16

29 Ilægge dokumenter og papir d Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for at papiret ligger fladt i magasinet. e Juster forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder, så de passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. 2 Bemærk! Når du bruger papir i Legal-format, skal du trykke på udløserknappen til universalstyret og holde den nede mens papirbakkens front glider ud. Bemærk! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. f Luk udgangspapirmagasinets låg. g Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen. 17

30 Kapitel 2 h Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten ud (1) indtil det siger klik og folde papirholderklappen (2). Sådan ilægges konvolutter, postkort og fotopapir 2 Ilægning af konvolutter 2 Brug konvolutter, der vejer fra 75 til 95 g/m 2. Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift. FORSIGTIG Bemærk! Brug ikke papirstøtteflappen til Legal papir. Du må ikke bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de vil medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Der er præget (er forsynet med hævet skrift). Der har lukkeanordninger eller clips. Der er fortrykte på indersiden. Lim Dobbelt klap Af of til kan det være du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter du bruger. 18

31 Ilægge dokumenter og papir Sådan ilægges konvolutter og postkort 2 a Tryk konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. Bemærk! Hvis konvolutterne eller postkortene fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen. Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder: 2 a Åbn konvoluttens flap. b Sørg for, at den åbne flap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives. c Juster størrelsen og margen i dit program. 2 b Læg forsigtigt konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Skyd papirstyrerne (1) og papirlængdestyrerne (2) så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene. 1 Ilægning af fotopapir 2 Brug fotopapirbakken, der er monteret oven på papirmagasinet til at udskrive på foto cm og foto L-papirformat. Du kan efterlade papir i standard papirmagasinet, når du bruger fotopapirbakken. a Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med den venstre tommelfinger og skub fotopapirmagasinet (den øverste del af magasinet) tilbage til fotoudskrivningspositionen Fotopapirbakke 19

32 Kapitel 2 b Tryk og lad papirsidestyrerne (1) og papirlængdestyrerne (2) så de passer til papirformatet. 1 d Når du har afsluttet udskrivningen, vil fotos sætte fotopapirmagasinet tilbage til den normale udskrivningsposition. Tryk på udløserknappen til fotopapirmagasinet med den venstre tommelfinger og skub fotopapirpapirmagasinet fremad indtil det siger klik. c Læg fotopapiret i fotopapirbakken og juster forsigtigt papirstyrerne efter papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. 2 Bemærk! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. Sådan fjerner du små udskrifter fra maskinen 2 Når maskinen sender småt papir ud i udgangspapirbakken, er det muligt du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet og derefter trække bakken helt ud af maskinen. 20

33 Ilægge dokumenter og papir Printbart område 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter. Maskinen kan kun udskrive i de skraverede områder, når funktionen udskrivning uden kant er tilgængelig og slået til. Papirark Konvolutter Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Klip papirark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm Bemærk! Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter. 21

34 3 Generel opsætning 3 Strømsparetilstand 3 Når maskinen er ledig, kan du indstille den til strømsparetilstand ved at trykke på tasten Power Save. Du kan stadig modtage telefonopkald i strømsparetilstand Find flere oplysninger om modtagelse af faxmeddelelser i strømsparetilstand i tabellen på Til/Fra-indstilling på side 23. De forsinkelde faxmeddelelser, der er klargjort, bliver sendt. Du kan også modtage faxmeddelelser ved hjælp af fjernmodtagelse, hvis du ikke er i nærheden af maskinen. Hvis du vil udføre andre funktioner, skal du tage maskinen ud af strømsparetilstand. Bemærk! Hvis du har tilsluttet en ekstratelefon eller TAD, er den altid tilgængelig. Sæt din maskine i strømsparefunktion 3 a Tryk på tasten Power Save, og hold den nede, indtil LCD'en viser Lukker ned. LCD-lyset slukkes. Sæt din maskine ud af strømsparefunktion 3 a Tryk på tasten Power Save. LCD'en viser dato og klokkeslæt. Bemærk! Selvom du har sat maskinen til strømsparetilstand, vil den med jævne mellemrum rense printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Hvis du trækker netstikket ud, kan maskinens funktioner ikke benyttes. Du kan brugertilpasse strømsparetilstand således, at ingen af maskinfunktionerne er tilgængelige, bortset fra den automatiske rensning af printhovedet. (Se Strømspareindstilling på side 22.) Strømspareindstilling 3 Du kan tilpasse maskinens Power Save-tast. Fabriksindstillingen er Faxmodt:Til. Maskinen kan modtage faxmeddelelser eller opkald, selv om maskinen er i strømsparetilstand. Hvis du ikke ønsker, at maskinen skal kunne modtage faxmeddelelser eller opkald, skal du angive denne indstilling til Faxmodt:Fra. (Se Strømsparetilstand på side 22.) a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge P. Gem Indstl.. d Tryk på a eller b for at vælge Faxmodt:Fra (eller Faxmodt:Til). e Tryk på Stop/Exit. 22

35 Generel opsætning MFC-440CN MFC-660CN og MFC-845CW Modtagetilstand Tilgængelige funktioner Til/Fraindstilling Til/Fraindstilling Modtagetilstand Tilgængelige funktioner Faxmodt: Til 1 (Fabriksindstilling) Faxmodt: Fra Kun fax Ekstratlf/Tad Manuel Faxmodtagelse Faxregistrering Forsinket fax 3 Faxvideresend 3 Faxlager 3 PC-Fax-modtagelse 3 Fjernmodtagelse 3 Faxregistrering Forsinket fax 3 Fax/Tlf 2 Der er ikke andre tilgængelige maskinfunktioner end rensning af printhovedet. 1 Du kan ikke modtage en faxmeddelelse med Mono Start eller Colour Start. 2 Du kan ikke modtage en faxmeddelelse automatisk, selv om du har indstillet modtagetilstanden til Fax/Tlf. 3 Indstilles, inden du slukker for maskinen. Faxmodt: Til 12 (Fabriksindstilling) Kun fax Fax/Tlf 3 Manuel 4 Tad Manuel Fax/Tlf 5 Faxmodtagelse Faxregistrering Forsinket fax 6 Faxvideresend 6 Faxlager 6 Faxeksempel 6 PC-Fax-modtagelse 6 Fjernmodtagelse 6 Faxmodtagelse Indspil indgående meddelelse Faxregistrering Forsinket fax 6 Faxvideresend 6 Faxlager 6 Faxeksempel 6 PC-Fax-modtagelse 6 Fjernmodtagelse 6 Faxregistrering Forsinket fax 6 3 Faxmodt: Fra Der er ikke andre tilgængelige maskinfunktioner end rensning af printhovedet. 1 Du kan ikke modtage en faxmeddelelse med Mono Start eller Colour Start. 2 Du kan modtage telefonopkald ved at løfte telefonrøret (MFC-660CN) eller det trådløse telefonrør (MFC-845CW). 3 MFC-660CN 4 Når en ekstern TAD er tilsluttet og Faxregistrering er slået til. 5 Du kan ikke modtage en faxmeddelelse automatisk, selv om du har indstillet modtagetilstanden til Fax/Tlf (MFC-845CW). 6 Indstilles, inden du slukker for maskinen. 23

36 Kapitel 3 Mode timer 3 Din maskine har tre midlertidige tilstandstaster på kontrolpanelet: Fax, Scan, Copy og PhotoCapture. Du kan ændre den tid, maskinen skal bruge efter den sidste Scanning-, Kopi- eller PhotoCapturefunktion, før den går tilbage til Faxtilstand. Hvis du vælger Fra, forbliver maskinen i den sidst anvendte tilstand. Papirindstillinger 3 Papirtype 3 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Mode timer. e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. d Tryk på a eller b for at vælge 0 Sek, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min eller Fra. e Tryk på Stop/Exit. 24

37 Generel opsætning Papirstørrelse 3 Du kan benytte fem papirformater til udskrivning af kopier: Letter, Legal, A4, A5 og cm og tre formater til udskrivning af faxmeddelelser: Letter, Legal og A4. Når du ændrer formatet på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen af papirformatet, så din maskine kan tilpasse sig en indkommende faxmeddelelelse på siden. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. d Tryk på a eller b for at vælge Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm. e Tryk på Stop/Exit. Lydstyrkeindstillinger 3 Ringelydstyrke 3 Du kan vælge et interval af ringelydstyrkeniveauer, fra Høj til Fra. I Faxtilstand, skal du trykke på d eller c for at justere lydstyrkeniveauet. LCD'et viser den aktuelle indstilling og hvert tryk på tasten vil ændre volumen til det næste niveau. Maskinen vil bevare den nye indstilling indtil du ændrer den. Du kan også ændre lydstyrken via menuen ved at følge instruktionerne herunder: Indstille ringelydstyrke fra menuen 3 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Ring. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 3 25

38 Kapitel 3 Bipperlydstyrke 3 Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast eller begår en fejl, eller når du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge et interval af lydstyrkeniveauer, fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Bipper. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra f Tryk på Stop/Exit. Højttaler lydstyrke 3 Du kan vælge et interval af ringelydstyrkeniveauer, fra Høj til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Volume. d Tryk på a eller b for at vælge Højttaler. e Tryk på a eller b for at vælge Lav, Med, Høj eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Du kan også justere højttalerlydstyrken ved at trykke på Speaker Phone (kun MFC-660CN og MFC-845CW). a Tryk på Speaker Phone. b Tryk på d eller c. Denne indstilling bevares, indtil du ændrer den igen. c Tryk på Speaker Phone. Bemærk! Du kan justere højttalerlydstyrken, når du lytter til din udgående meddelelser (OGM) og indgående meddelelser (ICM s) ved at trykke på d eller c (kun MFC-660CN og MFC-845CW). 26

39 Generel opsætning Automatisk ændring til sommertid 3 Du kan indstille maskinen til automatisk at ændre til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det rigtige tidspunkt i indstillingen Dato/Tid. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Auto sommertid. d Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). e Tryk på Stop/Exit. LCD-skærm 3 LCD Contrast 3 Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at læse LCD en, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill.. d Tryk på a eller b for at vælge LCD Kontrast. e Tryk på a eller b for at vælge Lys, Med eller Mørk. f Tryk på Stop/Exit. Indstille baggrundsbelysningens lysstyrke 3 Hvis du har problemer med at læse LCD en, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill.. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrundslys. 3 27

40 Kapitel 3 e Tryk på a eller b for at vælge Lys, Med eller Mørk. f Tryk på Stop/Exit. Indstille dæmpningstimeren for baggrundsbelysningen 3 Du kan fastlægge, hvor længe LCD baggrundslyset skal være tændt efter det sidste tastetryk. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill.. d Tryk på a eller b for at vælge Dæmp Timer. e Tryk på a eller b for at vælge 10 Sek, 20 Sek, 30 Sek eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Indstille Timer slået fra 3 Du kan fastlægge, hvor lang tid LCD'en skal være tændt efter sidste tastetryk. Dette er en strømsparefunktion. Maskinen kan udskrive, scanne og modtage faxmeddelelser og samtaleopkald, når LCD'en er slukket. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill.. d Tryk på a eller b for at vælge Timer Fra. e Tryk på a eller b for at vælge 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Når skærmen er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at tænde den igen. 28

41 Generel opsætning Indstilling af Wallpaper 3 Du kan ændre det billede, som bruges til LCD baggrundsskærm. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. 3 c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill.. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrund. e Tryk på a eller b for at vælge wallpaper. f Tryk på Stop/Exit. 29

42 4 Sikkerhedsfunktioner 4 TX Lock (kun MFC-440CN) 4 TX Lock gør det muligt at forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Du vil ikke kunne fortsætte med at planlægge forsinkede faxmeddelelser eller polling af job. Imidlertid sendes alle forudplanlagte forsinkede faxmeddelelser, selv om du slår TX låsen til, så de ikke går tabt. Når TX Lock er Til, er de følgende funktioner tilgængelige: Modtage faxmeddelelser Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse allerede er Til) Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede er Til) PC-Fax-modtagelse (hvis PC-Faxmodtagelse allerede er slået Til) Når TX Lock er Til, de følgende funktioner IKKE tilgængelige: Afsendelse af faxmeddelelser Kopiering PC-udskrivning Scanning PhotoCapture Bemærk! Hvis du glemmer adgangskoden til TX Låsen, skal du kontakte Brotherforhandleren for at få assistance. Opsætning og ændring af TX Lock-adgangskode 4 Bemærk! Hvis du allerede har angivet adgangskoden, behøver du ikke angive den igen. Opsætte adgangskoden 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. e Indtast et firecifret tal som adgangskode. f Hvis LCD'en viser Verificer:, skal du indtaste den nye adgangskode igen. g Tryk på Stop/Exit. Ændring af TX Lock-adgangskode 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. 30

43 Sikkerhedsfunktioner e Tryk på a eller b for at vælge Sæt passwd. f Indtast et firecifret tal som den aktuelle adgangskode. g Indtast et firecifret tal som en ny adgangskode. h Hvis LCD'en viser Verificer:, skal du indtaste den nye adgangskode igen. i Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser LCD en Forkert password og forbliver offline. Maskinen forbliver i TX-Lock-tilstand, indtil den registrerede adgangskode indtastes. 4 Slå TX Lock til/fra 4 Slå TX Lock til 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge TX lås. e Tryk på a eller b for at vælge Sæt TX lås. f Indtast den firecifrede adgangskode. Maskinen går offline, og LCD et viser TX lås mode. Slå TX Lock fra 4 a Tryk på Menu. b Indtast den firecifrede adgangskode. TX Lock deaktiveres automatisk. 31

44 Kapitel 4 Hukommelsessikkerhed (kun MFC-660CN og MFC-845CW) 4 Hukommelsessikkerhed gør det muligt at forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Du vil ikke kunne fortsætte med at planlægge forsinkede faxmeddelelser eller polling af job. Imidlertid sendes alle forudplanlagte forsinkede faxmeddelelser, selv om du slår Hukommelsessikkerhed til, så de ikke går tabt. Når Hukommelsessikkerhed er slået til, er følgende funktioner tilgængelige: Modtage faxmeddelelser i hukommelsen (begrænset af hukommelseskapaciteten) Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse allerede er Til) Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede er Til) Trådløst telefonrør (kun MFC-845CW) Foretage et opkald Modtage et opkald Vis nummervisning (med abonnementsservice) Når Hukommelsessikkerhed er slået til, er følgende funktioner IKKE tilgængelige: Udskrivning af modtagede faxmeddelelser Afsendelse af faxmeddelelser Kopiering PC-udskrivning Scanning PhotoCapture PC-Fax-modtagelse Trådløst telefonrør (kun MFC-845CW) Intercom Overførsel af et opkald Registrer trådløse telefonrør Bemærk! Hvis du vil udskrive faxmeddelelser, der befinder sig i hukommelsen, skal du slå Hukommelsessikkerhed fra. Du skal slå PC-Fax-modtagelse fra før du kan slå hukommelsessikkerheden til. (Se Slå avanceret faxfunktion fra på side 77.) Hvis du glemmer adgangskoden til Hukommelsessikkerhed, skal du kontakte Brother-forhandleren for at få assistance. Opsætning og ændring af hukommelsessikkerhedsadgangskode 4 Bemærk! Hvis du allerede har angivet adgangskoden, behøver du ikke angive den igen. Opret en adgangskode for første gang 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Huk sikkerh. e Indtast et firecifret tal som adgangskode. f Hvis LCD'en viser Verificer:, skal du indtaste den nye adgangskode igen. g Tryk på Stop/Exit. 32

45 Sikkerhedsfunktioner Ændre adgangskode for hukommelsessikkerhed 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Huk sikkerh. e Tryk på a eller b for at vælge Sæt passwd. f Indtast det firecifrede tal som den aktuelle adgangskode. g Indtast et firecifret tal som en ny adgangskode. h Hvis LCD'en viser Verificer:, skal du indtaste den nye adgangskode igen. i Tryk på Stop/Exit. Slå hukommelsessikkerhed til/fra 4 Slå hukommelsessikkerhedslås til 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Fax. c Tryk på a eller b for at vælge Diverse. d Tryk på a eller b for at vælge Huk sikkerh. e Tryk på a eller b for at vælge Sæt sikkerh. f Indtast den firecifrede adgangskode. Maskinen går offline, og LCD et viser Sikker mode. Bemærk! I tilfælde af strømsvigt, bevares data i hukommelsen i op til 24 timer. 4 33

46 Kapitel 4 Slå hukommelsessikkerhed fra 4 a Tryk på Menu. b Indtast den firecifrede adgangskode. Hukommelsessikkerhed deaktiveres automatisk. Bemærk! Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser LCD en Forkert password og forbliver offline. Maskinen forbliver i sikker tilstand, indtil den registrerede adgangskode indtastes. 34

47 Afsnit II Fax II Sende en fax 36 Modtage en faxmeddelelse 45 Telefon og eksterne enheder 51 Opkald til og lagring af numre 60 Digital TAD (kun MFC-660CN og MFC-845CW) 68 Avanceret faxfunktioner (kun sort/hvid) 73 Udskrivning af rapporter 83 Polling 85

48 5 Sende en fax 5 Gå til faxfunktionen 5 Når du ønsker at sende eller ændre en faxmeddelelse eller sende eller modtage indstillinger, skal du trykke på tasten (Fax) for at få den til at lyse grøn. Oversøisk fax (Se side 41.) Scannermål (Se side 37.) Indst. ny std. (Se side 43.) Fabrik.nulst. (Se side 43.) Når den funktion, du ønsker, fremhæves, skal du trykke på OK. Faxe fra ADF en 5 a Tryk på (Fax). LCD'et viser: FAX Fax opløsning Kontrast Totastopkald Udgående opk. Fax start Tryk Tryk på a eller b for at rulle igennem Fax tastefunktionerne. Nogle funktioner er kun tilgængelige ved afsendelse af sort/hvide faxmeddelelser. Fax opløsning (Se side 40.) Kontrast (Se side 40.) Totastopkald (Se side 60.) Udgående opk. (Se side 61.) Nummervis.hist. (kun MFC-660CN og MFC-845CW) (Se side 62.) Rundsending (Se side 38.) Forsinket fax (Se side 41.) Batch afs (Se side 42.) Standard Auto Realtid TX (Se side 41.) Polling Afs. (Se side 87.) Polling Modt. (Se side 85.) b Læg dokumentet i ADF en med forsiden nedad. c Indtast faxnummeret ved hjælp af opkaldstastaturet, hurtigopkaldsnumre eller søgefunktionen. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen påbegynder scanning af dokumentet. Bemærk! Tryk på Stop/Exit for at annullere. Hvis hukommelsen er fuld, bliver dokumentet sendt i realtid. 36

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere