Højtuddannede i SMV er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannede i SMV er"

Transkript

1 Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har svaret i slutningen af november. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation samt beslægtede servicefag. I konjunkturundersøgelsen indgik 3 spørgsmål vedr. ansættelse af højtuddannede i SMV er. Figur 1. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye idéer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Ja Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat Måske 6,5 pct. af SMV erne kunne godt forestille sig, at ansætte en højtuddannet i deres virksomhed, og 10,2 pct. Svarer, at de allerede har en højtuddannet ansat. I alt har 118 virksomheder således enten allerede en højtuddannet ansat, eller kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. Omkring hver femte virksomhed (21 pct.) svarer, at de måske kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, mens lidt over halvdelen af virksomhederne (53 pct.) slet ikke kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet i deres virksomhed. 9,3 pct. af virksomhederne svarer Ved ikke (fremgår ikke af figur). 1

2 De virksomheder, der svarede, Måske eller Ved ikke på ovenstående spørgsmål fik stillet følgende spørgsmål: Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? Deres svar er illustreret i nedenstående afsnit. Figur 2. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? 4 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% Ja, det er ikke relevant i min virksomhed Måske Blandt de 584 virksomheder, som har svaret på dette spørgsmål, svarer 2,6 pct. at de ville ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud til det. 27,9 pct. Svarer, at de måske ville ansætte en højtuddannet, og 22,1 pct. ville ikke ansætte en højtuddannet uanset om de fik tilskud til det eller ej. For 36,1 pct. af virksomhederne er det ikke relevant at ansætte en højtuddannet i deres virksomhed, og 11,3 pct. svarer Ved ikke (fremgår ikke af figur). Det som især er i øjenfaldende er ud af de 708 virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, er at 331 virksomheder (46,75 %) positive over for at have en højtuddannet ansat. Tallet inkluderer dem der har svaret ja eller måske i de to første spørgsmål (som er oplistet ovenfor). 2

3 Figur 3. Samlet figur over virksomheder som: 1) Kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet 2) Allerede har en højtuddannet ansat 3) Måske kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. 25,0% 15,0% 5,0% Ja Ja, har allerede en højtuddannet ansat Ja, hvis tilskud Måske Måske, hvis tilskud 6,5 pct. af SMV erne (46 virksomheder) kunne godt forestille sig at ansætte en højtuddannet. 10,2 pct. af SMV erne (72 virksomheder) har allerede en højtuddannet ansat. 2,6 pct. af SMV erne (15 virksomheder) ville ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud til det. 21 pct. (149 virksomheder) kunne måske forestille sig, at ansætte en højtuddannet (i første spørgsmål uden tilskud), og 27,9 pct. (163 virksomheder) ville måske ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud til det. Kommentarer fra virksomhederne: Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? - Andet, skriv gerne: Det er rart med tilskud, men hvad hjælper det, hvis ikke manden dur til noget Vil gerne, men mangler tilstrækkeligt relevante opgaver 3

4 Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder: (sæt ét eller flere kryds): Respondenter Procent Udvikling af nye forretningsidéer og strategier ,5pct. Ledelse (fx nye ledelsesformer, personaleledelse m.m.) Forbedre processer og forretningsgange (fx ift krav fra myndigheder) Styrke virksomhedens salg (over for nye og eksisterende kunder) Markedsføring (fx udarbejde nye materialer og analyser) Eksport (fx opsøge nye markeder, udvikle strategi m.m.) Kommunikation (fx hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) IT (fx e-handel, nye IT - værktøjer, drift af IT m.m.) Regnskab og økonomistyring (fx analyse af økonomiske muligheder) ,5pct ,5pct ,7pct ,0pct. 44 8,9pct ,7pct ,1pct ,9pct. Logistik og lagerstyring 35 7,0pct. Andet, skriv gerne: 62 12,5pct. I alt ,0pct. Ud fra ovenstående tabel kan man se, at SMV erne hovedsageligt har brug for en person, der kan tilføre viden på følgende 3 områder: 1. Styrkelse af virksomhedens salg (44,7 pct.) 2. Udvikling af nye forretningsideer/strategier (42,5 pct.) 3. Markedsføring (32 pct.). 12,5 pct. af virksomhederne svarede Andet, og deres svar er oplistet nedenfor. 4

5 Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder: (sæt ét eller flere kryds): - Andet, skriv gerne: Teknisk udvikling Indføring af stregkoder i produktionen Generationsskifte hjælp til tilbudsgivning, projektstyring Vi har indenfor den sidste måneds tid lavet aftale med markedsføringsdialog konsulent, der er i gang med at støve kunder op, som vi kan besøge, og vi har en ny hjemmeside under udgivelse (fornyelse) og vi følger økonomien tæt. beregner til entreprise samt KS værkfører-funktion Kompetent daglig leder, da jeg mest arbejder med forretningsudvikling ISO-certificering, optimering af arbejdsgange teknisk dokumentation gerne yngre, vi er alle lidt grå. få kvinder til at arbejde godt sammen Produktionshåndtering Køl og energi jeg er medlem af en god branche organisation Revision håndværker bank!!!!! Måske?? Produktudvikling Ingeniørarbejde klargøring til fakturering, indkøb Vi har en cand. mag i filosofi samt erhvervsøkonom ansat Produktion Vi kan godt bruge ekspertise til ændring af forretningsgange m.m., men vi har ikke brug for at fastansætte nogen, da det kun er Ad hoc opgaver Dokumentation og tegning offentlig socialjura adm. / web salg / generel dygtige medarbejder indenfor faget "Lastvognsmekaniker" til en rimelig løn intet er relevant pt. da vi er håndværker kan det ikke bruges Stort se alt ovenstående er mit område som ejer. ikke interessant 5

6 Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder: (sæt ét eller flere kryds): - Andet, skriv gerne: Virksomheden ønsker ikke nye medarbejdere jeg er snart 65 nej ikke til den størrelse virksomhed nej, jeg bor privat sammen med en statsautoriseret revisor, der hjælper meget med økonomi, kalkulationer mv. alle disse punkter er allerede en del af min forretning, som er fordelt ud på et meget engageret personale :-) Ikke brug for Pt. ikke aktuelt udfylder selv behov Ikke behov Ikke relevant Ikke relevant IKKE RELEVANT Ikke relevant (Beslagsmed) Ikke relevant Ingen Ingen ting, jeg er ved og trappe ned.? 6

7 Følgende grafer viser SMV ernes svar fordelt på virksomhedens størrelse. Figur 4. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye idéer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Ja Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat Måske Andelen af virksomheder, der allerede har en højtuddannet ansat stiger i takt med at virksomheden bliver større. 64,3 pct. af virksomhederne med mere end 50 ansatte har således allerede en højtuddannet ansat, og omkring hver femte virksomhed (21,4 pct.) kunne måske forestille sig at ansætte en højtuddannet. Der er ingen af virksomhederne med over 50 ansatte, der svarer klart ja til, at de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. Det kan skyldes, at andelen der allerede har højtuddannede ansat er så relativt stor. For virksomheder med ansatte har omkring hver femte virksomhed (21,1 pct.) allerede en højtuddannet ansat. Dette gælder imidlertid kun for 2,6 pct. af enmandsvirksomhederne. Til gengæld svarer 5,2 pct. af enmandsvirksomhederne ja til, at de godt kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, og 14 pct. kunne måske forestille sig at ansætte en højtuddannet. For virksomheder med 2-4 ansatte kunne mere end hver tiende virksomhed (15,4 pct.) måske forestille sig at ansætte en højtuddannet, mens det for virksomheder med 5-9 ansatte er næsten hver femte virksomhed. For virksomheder med ansatte kunne næsten hver tredje måske forestille sig at ansætte en højtuddannet. Andelen af virksomheder der svarer klokkeklart ja til, at de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet er størst hos virksomheder med ansatte, hvor andelen her udgør 17,5 pct. 7

8 Figur 5. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? Ja Måske Af de virksomheder, som ikke allerede har en højtuddannet ansat i deres virksomhed og som heller ikke kunne forestille sig at ansætte én, svarer 13 pct. af enmandsvirksomhederne, at de måske ville ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud til det. For virksomheder mellem 2-4 ansatte ville næsten hver femte virksomhed måske ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud, og for virksomheder mellem og udgør andelen henholdsvis 43,6 pct. og 45,7 pct. For virksomheder med over 50 ansatte ville 70 pct. af de virksomheder, som ikke har højtuddannede ansat, overveje at ansætte én, hvis de fik tilskud. Andelen af virksomheder der svarer klart ja til spørgsmålet er meget lille blandt alle virksomhedstyperne, men her skal den største andel findes hos virksomheder mellem 5-9 ansatte, hvor 4,1 pct. af virksomhederne ville ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud. 8

9 Følgende grafer viser SMV ernes svar fordelt på de enkelte brancher. Figur 6. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye idéer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? 25,0% 15,0% 5,0% Butik Bygge Industri Service Ja Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat Måske Kigger man på de enkelte brancher, er andelen af virksomheder, der allerede har en højtuddannet ansat størst hos industrien, hvor næsten hver femte virksomhed (19 pct.) har en højtuddannet ansat. Set i lyset af dette, er det heller ikke så overraskende at 11,4 pct. af industrivirksomhederne svarer ja til, at de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, og mere end hver fjerde virksomhed (25,7 pct.) kunne måske forestille sig at ansætte en højtuddannet. Byggebranchen og servicebranchen er imidlertid de brancher, hvor andelen af virksomheder der allerede har højtuddannede ansat er lavest, og her har henholdsvis 8,1 pct. og 8,3 pct. af virksomhederne en højtuddannet ansat. 4,9 pct. hos byggeriet og 6,1 pct. af virksomhederne i servicebranchen kunne dog godt forestille sig at ansætte en højtuddannet. I byggebranchen kunne næsten hver fjerde virksomhed (23,8 pct.) måske forestille sig at ansætte en højtuddannet, mens andelen i servicebranchen kun er 13,8 pct. Figur 7. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? 5 4 Butik Bygge Industri Service Ja Måske Af de virksomheder, som ikke har højtuddannede ansat i deres virksomhed på nuværende tidspunkt og som heller ikke kunne forestille sig at ansætte en, svarer 45,8 pct. af industrivirksomhederne, at de måske ville ansætte en højtuddannet hvis de fik tilskud. For byggebranchen udgør andelen af virksomheder 29,2 pct. og for butiksbranchen og servicebranchen udgør andelen henholdsvis 21 pct. og 20,1 pct. 9

10 Figur 8. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye idéer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? 25,0% 15,0% 5,0% Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Ja Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat Måske 9 pct. af virksomhederne i Hovedstaden kunne godt forestille sig at ansætte en højtuddannet, og 12,2 pct. af virksomhederne i Hovedstaden har allerede en højtuddannet ansat. I Midtjylland er andelen af virksomheder der allerede har en højtuddannet ansat størst, da 13,1 pct. af virksomhederne allerede har en højtuddannet ansat. 6,6 pct. kunne derimod godt kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. Selvom Sjælland scorer lavest på andelen af virksomheder, som kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet (4,3 pct.), ser det anderledes ud med de virksomheder, der har svaret Måske. Mere end hver fjerde virksomhed på Sjælland (27,3 pct.) svarer således, at de måske kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, mens 7,9 pct. allerede har en højtuddannet ansat. Andelen af virksomheder, som allerede har højtuddannede ansat er lavest i Nordjylland, hvor 5,2 pct. af virksomhederne har en højtuddannet ansat, og samme andel kunne forestille sig at ansætte en. 10

11 De virksomheder, der svarede, Måske eller Ved ikke på ovenstående spørgsmål fik stillet følgende spørgsmål: Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? Deres svar er illustreret i nedenstående afsnit. Figur 9. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Ja Måske Andelen af virksomheder, der måske kunne forestille sig, at ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud, er størst i Syddanmark, hvor andelen udgør 31,3 pct. (næsten hver tredje virksomhed). I de andre regioner udgør måske -andelen 28,1 pct. på Sjælland, 27,3 pct. i Midtjylland og 26,9 pct. i Nordjylland. På sidstepladsen ligger Hovedstaden, hvor omkring en fjerdedel af virksomhederne (24,8 pct.) måske ville ansætte en højtuddannet, hvis de fik tilskud. Dette kan være et tegn på, at virksomhederne uden for Hovedstadsområdet er ved at få øjnene op for potentialet i at ansætte en højtuddannet. Figur 10. Top 3 over områder hvor regionerne kan have brug for en højtuddannet Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Udvikling af nye forretningsidéer og strategier Styrke virksomhedens salg (over for nye og eksisterende kunder) Markedsføring (fx udarbejde nye materialer og analyser) 11

12 Hvis vi krydser spørgsmålet Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder med Region kan vi ud fra dette se hvor, og om, der er forskel på hvad virksomhederne i de forskellige regioner har brug for en højtuddannet til. De områder, hvor virksomhederne i de forskellige regioner primært har brug for en højtuddannet er måske knap så overraskende de samme, som dem virksomhederne i ja-og måskegruppen selv angiver: Styrke virksomhedens salg, udvikling af nye forretningsidéer og strategier of markedsføring. Der er dog forskel på prioriteringen regionerne imellem. Hvor virksomhederne i Midtjylland især har brug for en højtuddannet til at styrke virksomhedens salg, har Sjælland og Nordjylland især brug for højtuddannede til at udvikle nye forretningsideer og strategier. 12

13 SMVernes svar krydset med vidensområder I de følgende afsnit har vi krydset de respondenter som har svaret ja til at de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet eller som har svaret ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat med spørgsmålet Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder. Heraf svarede 55 virksomheder at de allerede havde en højtuddannet ansat, mens 46 virksomheder svarede, at de godt kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. Svarfordelingen vises i nedenstående figur. Bemærk at spørgsmålet omkring hvilke områder virksomheden har brug for hjælp til er et multiple-choice spørgsmål, og derfor giver procenterne sammenlagt mere end 100 pct. Figur 11. Andelen af dem som har svaret Ja eller ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat krydset med, hvilke områder en evt. højtuddannet skulle bruges. Logistik og lagerstyring Regnskab og økonomistyring (fx analyse af økonomiske muligheder) IT (fx e-handel, nye IT-værktøjer, drift af IT m.m.) Kommunikation (fx hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) Eksport (fx opsøge nye markeder, udvikle strategi m.m.) Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat Ja Markedsføring (fx udarbejde nye materialer og analyser) Styrke virksomhedens salg (over for nye og eksisterende kunder) Forbedre processer og forretningsgange (fx ift krav fra myndigheder) Ledelse (fx nye ledelsesformer, personaleledelse m.m.) Udvikling af nye forretningsidéer og strategier Bland de virksomheder der allerede har en højtuddannet ansat ser er top 3 listen næsten identisk med SMV ernes samlede top 3 liste, og ser således ud: 1) Over halvdelen af virksomhederne (52,7 pct.) svarer at de har brug for en højtuddannet til at styrke virksomhedens salg 2) 40 pct. svarer at de har brug for en højtuddannet inden for markedsføring 3) På en delt tredjeplads kommer udvikling af nye forretningsideer og strategier (30,9 pct.) og eksport (29,1 pct.) 13

14 Det som adskiller top 3 listen for virksomheder der allerede har højtuddannede ansat fra SMV ernes samlede top 3 (se side 4) er, at eksport kommer ind på en delt tredjeplads, som et af de områder virksomhederne har brug for en højtuddannet. På SMV ernes samlede prioriteringsliste kom eksport derimod kun ind på en næstsidste plads. Det kan skyldes, at det primært er industrivirksomhederne, der allerede har højtuddannede ansat, og da industrivirksomhederne eksporterer i langt højere grad end de andre brancher, er det ikke så mærkeligt at de har brug for en højtuddannet på eksportområdet. I det følgende afsnit har vi krydset de respondenter som har svaret ja eller måske til spørgsmålet Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? med spørgsmålet Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder. Heraf svarede14 virksomheder ja og 152 svarede måske. Der er ikke så stor forskel på, hvad de virksomheder der svarer ja eller måske til at ansætte en højtuddannet angiver, at de særligt har brug for i deres virksomhed, og da de respondenter der har svaret ja er relativt få, giver det ikke mening at kigge på dem som en isoleret gruppe. Derfor rapporter vi i det efterfølgende, hvad de to grupper samlet angiver, at de har brug for i deres virksomhed. Figur 12. Andelen af dem som har svaret ja eller måske krydset med hvilke områder en evt. højtuddannet skulle bruges. Logistik og lagerstyring Regnskab og økonomistyring (fx analyse af økonomiske muligheder) IT (fx e-handel, nye IT-værktøjer, drift af IT m.m.) Kommunikation (fx hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) Eksport (fx opsøge nye markeder, udvikle strategi m.m.) Markedsføring (fx udarbejde nye materialer og analyser) Svarer Måske Svarer Ja Styrke virksomhedens salg (over for nye og eksisterende kunder) Forbedre processer og forretningsgange (fx ift krav fra myndigheder) Ledelse (fx nye ledelsesformer, personaleledelse m.m.) Udvikling af nye forretningsidéer og strategier Virksomhederne, som svarer ja eller måske til at ansætte en højtuddannet, har især brug for en højtuddannet til følgende 3 områder: 1) Udvikling af nye forretningsidéer og strategier (54,8 pct. af de adspurgte) 2) styrke virksomhedens salg (51,8 pct. af de adspurgte) 3) Markedsføring (36 pct. af de adspurgte) 14

15 Følgende tekst omhandler figuren på side 16 (næste side): I det følgende har vi krydset spørgsmålet Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder? Med Region. De 2 områder som færrest virksomheder angiver, at de har brug for en højtuddannet til er: Eksport og Logistik og lagerstyring, men her er der dog stor forskel regionerne imellem. Fx er der i Nordjylland 15,6 pct. af de adspurgte der har brug for en højtuddannet der kan tilføre viden om logistik og lagerstyring, hvor der i Hovedstaden kun er 3,6 pct. af virksomhederne der har brug for det. Samme billede tegner sig ved eksport, hvor 16,4 pct. af de adspurgte i Midtjylland har brug for hjælp til eksportområdet, er det kun 2,1 pct. der behøver eksporthjælp i Sjælland. Dette skyldes sandsynligvis at der er flere industrivirksomheder i Jylland, som i højere grad eksporterer, og derfor har mere brug for en højtuddannet til at tage sig af eksport. Bemærk at spørgsmålet omkring hvilke områder virksomheden har brug for hjælp til er et multiplechoice spørgsmål og at procenterne ved x-aksen derfor sammenlagt giver langt over 100 pct.. På næste side vises et overblik over områderne hvor de forskellige regioner kan have brug for en højtuddannet. 15

16 Figur 13. Har din virksomhed brug for en person der kan tilføre viden på følgende områder? krydset med region 6 Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Udvikling af nye forretningsidéer og strategier Ledelse (fx nye ledelsesformer, personaleledelse m.m.) Forbedre processer og forretningsgang (fx ift krav fra myndigheder) Styrke virksomhedens salg (over for nye og eksisterende kunder) Markedsføring (fx udarbejde nye materialer og analyser) Eksport (fx opsøge nye markeder, udvikle strategi m.m.) Kommunikation (fx hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) IT (fx e-handel, nye IT-værktøjer, drift af IT m.m.) Regnskab og økonomistyring (fx analyse af økonomiske muligheder) Logistik og lagerstyring

17 Figur 14. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye idéer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? (fordelt på underbrancher) Antal virksomheder V V S -in s ta lla tø r T ø m re r/s n e d k e r ty p e h u s firm a T ræ tra n s p o rt S m e d s la g te r re n g ø rin g p la s t o g e m b a lla g e M e ta l/m a s k in M e k a n ik e r M a le r L å s e s m e d k o n s u le n t o g b y g g e rå d g iv n in g k o n s u le n t IT s y s te m e r o g s ik k e rh e d in v e n ta r m m h e ls e o g p le je G u lv e o g g u lv s e rv ic e G ra fis k fris ø r E n tre p re n ø r e n g ro s E l-in s ta lla tø r B lo m s te rfo rre tn in g B ilfo rh a n d lin g b a g e r A u to la k e re r A n læ g s g a rtn e r a d v o k a t/re v is o r A c c e s s o rie s Ja Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat 17

18 Figur 15. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? (fordelt på underbrancher) Antal virksomheder VVS-installatør vagt udlejningsvirksomhed Tømrer/Snedker Smed slagter rengøring Ophug murer montering Metal/maskin Mekaniker Maler Låsesmed konsulent og byggerådgivning IT systemer og sikkerhed Grafisk Entreprenør engros El-installatør Bilforhandling beklædning mm. bager Autolakerer Auto- og karrosseriopretter Anlægsgartner Ja Måske 18

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere