Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Fransk Fakultetet har hos Danmarks Statistik fået foretaget en særkørsel der viser beskæftigelsesmønstret for humanistiske kandidater og bachelorer uddannet fra Københavns Universitet fra 1975 til 30. september 2012 som er de nyeste data man kan få (der er ca. 1½ års forsinkelse før registerstatistikken er klar og dermed tilgængelig). Kørslen omfatter alle kandidater (uafhængig af fagforenings-forhold). Materialet er delt op i to generationer så man kan få et indtryk af om de nyeste 5 årgange har et anderledes beskæftigelsesmønster end de tidligere årgange. De to grupper omfatter uddannede humanister fra KU fra 1975 til 30. september 2007 og 1. oktober 2007 til 30. september Begge årganges jobsituation er målt ultimo november 2012 (uge 48). De bachelorer, som ikke er under uddannelse og er på arbejdsmarkedet eller andet, indgår også. Der er 28 % med for så vidt angår bachelor-årgangene (uddannet fra KU) hvilket er meget højere end gennemsnittet for alle KU-HUM-fag på %. Ambitionen er at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, for hele tiden at være opdateret med beskæftigelsesudviklingen. Efterhånden som materialet bliver bearbejdet bliver hvert enkelt fags beskæftigelsesmønster belyst samt hele HUM-KU samlet med ph.d. ere for sig. Undersøgelsen bliver endvidere lagt på fakultetets hjemmeside (Om fakultetet, statistik). Her kan man også finde de tidligere undersøgelser for årgangene Sammenfatning Tabellen over beskæftigelsesfordelingen viser at Fransk-kandidaterne har et varieret arbejdsmarked; men dog således at undervisningssektoren fortsat fylder meget (over 50 % af beskæftigelsen). Derudover er markante brancher information og kommunikation, erhvervsservice samt offentlig administration. Begge generationer har ca. 60 % ansat ved den offentlige sektor. Fransk-kandidat-ledigheden er lidt lavere end gennemsnittet for alle HUM-KU-kandidaterne, og den er på 4,0 % for -årgangene og 10,0 % for årgangene (samlet set 4,6 %).

2 2 Kandidaterne klarer sig fint i job-hierarkiet og ligger på linje med det generelle HUM-KUniveau mht. andel beskæftiget ved AC-arbejde. I materialet kan man også se jobmønstret i underbrancherne som giver et dybere indtryk af hvor man finder kandidaterne beskæftiget. Der er også data for bachelorerne som er på arbejdsmarkedet i kraft af deres uddannelse. De har en relativ lav ledighed, lidt over halvdelen ansat i den private sektor og en rimelig placering mht. hvor mange der relativt har AC-arbejde. Kandidater 1. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU er målt nov Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,2 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 2,1 % 2,2 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,2 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,0 % 0,0 % Handel 3,1 % 2,2 % Transport, herunder post 1,2 % 2,2 % Hotel og restauration 0,2 % 0,0 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv..) 7,3 % 2,2 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 2,9 % 6,7 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 1,2 % 0,0 % Erhvervsservice (konsulenter, reklame, analyse mv.) 10,2 % 13,3 % Offentlig administration, forsvar mv. 7,5 % 11,1 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. udd. voks..) 54,2 % 55,6 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 1,9 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 1,7 % 2,2 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 1,5 % 2,2 % Organisationer og foreninger 3,1 % 0,0 % Uoplyst og andet 1,4 % 0,0 % I alt antal beskæftigede personer I alt ledige 22 5 I alt på arbejdsmarkedet (beskæft.+ledige) Ledige i procent af antal på arbejdsmarkedet 4,0 % 10,0 % Udenfor arbejdsstyrken (kontanthj. pensionister mv.), antal Uden for match (døde, personer i udlandet mv.), antal I alt udenfor arbejdsstyrken og match, antal I alt uden for arbejdstyrken og match procent af alle udd. i perioden 39,5 % 27,5 % Alle udd. i perioden: beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. og match, antal Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Definition: Kand.=kandidater, dvs. cand. mag./phil., magistre, licentiater. Ph.d. er opgøres for sig. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andre beskæftigelsesgrupper med meget små tal, og de omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader.

3 3 Sammenligningen, af Fransk-kandidaterne uddannet fra hhv til 2007 og 2007 til 2012 og begge disse gruppers erhvervstilknytning pr. november 2012 (tabel 1), viser at de to årgange har et meget ens jobmønster. Markante brancher (markeret med raster/grå) er undervisningssektoren som fylder rigtig meget, og endda har en lidt større andel for de nye årgange. Endvidere markerer sig erhvervsservice, information og kommunikation, offentlig administration og pengeinstitutter (for de nye årgange). Alt i alt et varieret job-mønster med fortsat en høj andel beskæftiget ved undervisning. For generationen af alle humanister uddannet frem til 1980 gjaldt til sammenligning at i 1998 var 75 % ansat inden for undervisningssektoren (Magistrenes beskæftigelse sept. 1998, DM). 2. Ledighed, humaniora KU er målt nov Kand. udd. HUM-KU Excl. IVA Kand. udd HUM-KU Excl. IVA Kand. udd. Fransk Kand. udd. Fransk Kørslens ledighedstal, nov (HUM-KU) 3,7 % 16,2 % 4,0 % 10,0 % Sammenvægtning af 3,7 og 16,2 % Sammenvægtning af 4,0 og 10,0 % AC dec Magistrenes A-kasse Uddannelses- og forskningsministeriet årgangene målt 20 kvartaler efter fuldførelse sept ,0 % 4,6 % Alle HUMkand. i DK dec Dimitt. 2-4 år eft. udd. Dec ,4 % 10,4 % Alle HUMkand. Fransk i i DK DK, sept. Sept iht. AC-tal MA 6,2 % 2,5 % Alle HUMkand. i DK Alle Fransk kand. i DK 6 % 2,0 % Ledigheden var i september 2014 ifølge Magistrenes A-kasse på 6,2 % for alle humanistiske kandidater i hele Danmark. Mens dimittendledigheden 2-4 år efter fuldførelse var på 10,4 % pr. dec årgangene af Fransk er i kørslen på 4,0 % ledighed og er på 10,0 %. Tilsammen er ledigheden på 4,6 % for begge årgangene. I Uddannelses- og Forskningsministeriets statistik over ledighedsgrad målt 20 kvartaler efter uddannelsen er fuldført har alle Fransk kandidater i Danmark en ledighed på 2 % for sept. 2013, mens hele humaniora i Danmark ligger på 6 %. Dette materiale bygger også på Danmarks Statistiks registerkørsler. Endelig er den samlede Engelsk-ledighed iht. Magistrenes A-kasse (MA) i september 2014 på 2,5 % - hvilket er under AC-gennemsnittet (alle akademiker-kandidater) på 4,5 %. Det samlede billede er at faget har en lav ledighed.

4 4 3. Offentlig/privat, humaniora KU er målt nov Offentlig ansættelse 57 % 60 % Heraf mænd 17 % 26 % Heraf kvinder 83 % 74 % Privat ansættelse 43 % 40 % Heraf mænd 14 % 11 % Heraf kvinder 86 % 89 % I alt antal personer beskæftiget Heraf mænd 16 % 20 % Heraf kvinder 84 % 80 % Offentligt ansatte mænd 62 % 78 % Privat ansatte mænd 38 % 22 % Offentligt ansatte kvinder 60 % 56 % Privat ansatte kvinder 40 % 44 % Kilde: Data er hentet fra særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 3 viser at kandidaterne især er ansat inden for den offentlige sektor, hvilket hænger sammen med at mange er ansat inden for undervisningssektoren. De nye årgange har en lidt lavere andel privat beskæftigede. De samlede HUM-KU-kandidater har for de samme årgange en vækst fra hhv. 42 til 48 % privat beskæftiget hvor det overraskende er at Fransk for de nye årgange har en lidt mindre andel privat beskæftiget. Årsagen er nok at andelen beskæftiget ved undervisning er øget. 4. Arbejdsfunktion - humaniora KU er målt nov Ledelse på øverste plan 4,1 % 2,2 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 72,6 % 66,7 % Mellemsum arbejde i alt på AC-niveau 76,7 % 68,9 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 6,9 % 8,9 % Kontorarbejde 7,3 % 11,1 % Salg-, service og omsorgsarbejde 1,2 % 4,4 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,2 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 2,1 % 0,0 % Militært arbejde 0,0 % 2,2 % Uoplyst 5,6 % 4,4 % I alt antal beskæftigede personer Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger).

5 Tabel 4 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede kandidater får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori. For Fransk-kandidaterne gælder det 76,7 % og er på 68,9 %, mens de samme årgange HUM-KU-kandidater er på hhv. 76,6 og 68,5 % - dvs. på samme niveau. Vi ved at det ofte tager nogle år på arbejdsmarkedet før end de fleste kandidater har placeret sig i et AC-job. Men Fransk-kandidaterne er kommet meget hurtigt i et AC-job, og det hænger nok sammen med den store beskæftigelse ved undervisning også for de nye årgange Socioøkonomisk status, humaniora KU er målt nov Arb.giver, moms, selvst Arb.giver, moms, selvst. % 5,2 % 4,0 % Lønmodtagere Arbejdsløse 22 5 Arbejdsstyrken inkl. fuldtidsarbejdsløse Flexydelse 2 Delvis ledighed 2 Beskæftiget uden løn Udd.foranstaltn. mv. 1 Barselsdagpenge 2 3 Sygedagpenge 4 1 Efterløn 15 Kontanthjælp Revalidering Pension (tj.mand+folke) Øvrige udenf. ab.styrk Førtidspensionist 13 Ledighedsydelse 1 Under uddannelse 7 1 Udenfor arbejdsstyrken, antal Uden for arbejdsstyrken, procent af alle udd. 23,3 % 18,8 % Uden for match*, antal Uden for match, procent af alle udd. 16,1 % 8,7 % I alt pers. uddannet i perioden, antal Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. * Uden for match omfatter især personer i udlandet og døde. Tallene for den socioøkonomiske status giver bl.a. et indtryk af hvor stor en andel der er selvstændige, og hvilke kategorier uden for arbejdstyrken omfatter. -årgangene af Fransk har 5,2 % selvstændige, mens årgangene har 4,0 % selvstændige. De tilsvarende tal for alle kandidater fra KU-HUM er hhv. 6,9 og 4,1 %, dvs. lidt højere. Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv.

6 6 6. Information og kommunikation humaniora KU er målt nov Forlag og udgivelser, herunder aviser 21,1 % 0,0 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,0 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 5,3 % 100,0 % Radio og tv stationer 15,8 % 0,0 % Telekommunikation 7,9 % 0,0 % IT-konsulenter 44,7 % 0,0 % Informationstjenester 5,3 % 0,0 % I alt antal personer 38 1 Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Inden for information og kommunikation er de mest markante ansættelsesområder forlag og udgivelser af aviser mv., radio og tv-stationer samt IT-konsulenter. De nye årgange har kun en person ansat ved denne sektor. 7. Erhvervsservice, humaniora KU er målt nov Advokatvirksomhed 5,7 % 0,0 % Revision 3,8 % 0,0 % Virksomhedskonsulenter 26,4 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 11,3 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 1,9 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 5,7 % 0,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 13,2 % 33,3 % Udlejning og leasing af materiel 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 13,2 % 33,3 % Rejsebureauer 3,8 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 15,1 % 33,3 % I alt antal personer 53 6 Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Erhvervsservice er et af de attraktive job-områder for humanisterne og her finder vi også mange af de selvstændige. Anden videnservice er oversættelse og tolkning, design mv.

7 7 8. Undervisning, humaniora KU er målt nov Grundskoler (folkeskolen ol.) 11,7 % 16,0 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 60,5 % 76,0 % Videregående uddannelsesinstitutioner 12,5 % 0,0 % Voksenundervisning mv. 15,3 % 8,0 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Undervisningsområdet er et stort ansættelsesområde for Fransk. Størst er her gymnasier mv., og endda stigende i andel men der er tale om ikke så store tal for de nye årgange. 9. Kultur (og forlystelser), humaniora KU er målt nov Teater, musik og kunst 37,5 % 0,0 % Biblioteker, museer, arkiver ol. 50,0 % 0,0 % Lotteri og spil 0,0 % 0,0 % Sport 12,5 % 100,0 % Forlystelsesparker mv. 0,0 % 0,0 % I alt antal personer 8 1 Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik Bachelorer Bachelorerne indgår som nævnt i indledningen også i undersøgelsen. De der var i uddannelse, eller har fuldført en kandidatuddannelse indgår ikke, da ideen er at få et indtryk af hvilken placering de personer har som er på arbejdsmarkedet i kraft af deres bacheloruddannelse. Dvs. job ved siden af studiet er ikke med. Bacheloruddannelsen blev indberettet fra KU fra ca (fra 1995 fra de øvrige universiteter). Det betyder at når kørslen omfatter perioden fra 1975 til 2007 så er det primært i perioden 1993 til 2007 der er uddannet bachelorer ved KU. Generelt for HUM-KU indgår af samtlige årgange % af de uddannede bachelorer. For Fransk indgår af bachelor-årgangene - 28 % (20 af 72) af de der har taget en Fransk-KU-bacheloreksamen. Nogle af disse kan tænkes senere at tage en kandidateksamen, eller tage/have taget en helt anden uddannelse som sygeplejerske, pædagog. mv.?ligesom enkelte kan være på arbejdsmarkedet med en uddannelse som de har taget inden de læste til bachelor.

8 8 10. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU er målt nov Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 6,7 % 0,0 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,0 % 0,0 % Bygge- og anlæg 3,3 % 0,0 % Handel 6,7 % 14,3 % Transport, herunder post 3,3 % 0,0 % Hotel og restauration 0,0 % 14,3 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv..) 6,7 % 14,3 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 0,0 % 0,0 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,0 % 0,0 % Erhvervsservice (konsulenter, reklame, analyse mv.) 13,3 % 0,0 % Offentlig administration, forsvar mv. 3,3 % 0,0 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. udd. voks..) 43,3 % 42,9 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 3,3 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 0,0 % 14,3 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 3,3 % 0,0 % Organisationer og foreninger 6,7 % 0,0 % Uoplyst og andet 0,0 % 0,0 % I alt antal beskæftigede personer 30 7 I alt ledige 4 3 I alt på arbejdsmarkedet (beskæft.+ledige) Ledige i procent af antal på arbejdsmarkedet 11,8 % 30,0 % Udenfor arbejdsstyrken (kontanthj. pensionister mv.), antal 17 5 Uden for match (døde, personer i udlandet mv.), antal 15 5 I alt udenfor arbejdsstyrken og match, antal I alt uden for arbejdstyrken og match procent af alle udd. i perioden 48,5 % 50,0 % Alle udd. i perioden: beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. og match, antal Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Der indgår kun bachelorer som er på arbejdsmarkedet og som ikke er indskrevet på en uddannelse og ikke har taget en kandidatuddannelse. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andre beskæftigelsesgrupper med meget små tal, og de omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Sammenligningen, af Fransk-bachelorerne uddannet fra hhv til 2007 og 2007 til 2012 og begge disse gruppers erhvervstilknytning pr. november 2012, viser at de to årgange har et nogenlunde ens jobmønster. Markante brancher (markeret med raster/grå) er undervisningssektoren og erhvervsservice. Kandidaterne er også markante her samt ved yderligere brancher.

9 9 11. Ledighed, humaniora KU Bach.udd. er målt nov Kørslens ledighedstal nov ,8 % 30,0 % Sammenvægtning af 11,8 og 30,0 % 15,9 % AC dec Alle HUMbach. i DK dec ,6 % Ledigheden var i dec ifølge AC på 10,6 % for alle humanistiske bachelorer i hele Danmark. Kørslens tal er 15,9 % for Fransk-bachelorerne (uddannet fra HUM-KU) hvilket er relativt højt. Der er dog forskel på hvordan tallene bliver opgjort. AC s tal måles over en hel måned. Kørslens tal måles for en uge, og her indgår kun de fuldtidsledige. 12. Offentlig/privat, humaniora KU er målt nov Offentlig ansættelse 50 % 43 % Heraf mænd 13 % 33 % Heraf kvinder 87 % 67 % Privat ansættelse 50 % 57 % Heraf mænd 13 % 25 % Heraf kvinder 87 % 75 % I alt antal personer beskæftiget 30 7 Heraf mænd 13 % 29 % Heraf kvinder 87 % 71 % Offentligt ansatte mænd 50 % 50 % Privat ansatte mænd 50 % 50 % Offentligt ansatte kvinder 50 % 40 % Privat ansatte kvinder 50 % 60 % Kilde: Data er hentet fra særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 12 viser at Fransk-bachelorerne i større omfang er ansat inden for den private sektor sammenlignet med kandidaterne som har relativt flere offentligt ansat. Der er samlet set ikke markant forskel på om mænd og kvinder er offentligt/privat ansat. Alle HUM-KU-bachelorer har en fordeling med 39 % og 40 % privat ansatte for årgangene og, dvs. Fransk-bachelorerne har en markant større andel privat ansat for begge generationer.

10 Arbejdsfunktion - humaniora KU er målt nov Ledelse på øverste plan 0,0 % 0,0 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 53,3 % 42,9 % Mellemsum arbejde i alt på AC-niveau 53,3 % 42,9 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 10,0 % 0,0 % Kontorarbejde 23,3 % 14,3 % Salg-, service og omsorgsarbejde 3,3 % 28,6 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 10,0 % 0,0 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % Uoplyst 0,0 % 14,3 % I alt antal beskæftigede personer 30 7 Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 13 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede bachelorer får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori. For -årgangene gælder det 53,3 %, mens har 42,9 % ved AC-arbejde. De tilsvarende tal for alle HUM-KU-bachelorer er hhv. 53,1 og 35,7 % - nogenlunde samme niveau. Den socioøkonomiske status (på næste side) giver bl.a. et indtryk af hvor stor en andel der er selvstændige, og hvilke kategorier uden for arbejdstyrken omfatter. De selvstændige for de to grupper Fransk-bachelorer er på 0 %. De tilsvarende tal for alle KU-HUM-bachelorer er at andelen af selvstændige bachelorer er på hhv. 9 og 6,4 %.

11 Socioøkonomisk status, humaniora KU er målt nov Arb.giver, moms, selvst. 0 0 Arb.giver, moms, selvst. % 0,0 % 0,0 % Lønmodtagere 30 7 Arbejdsløse 4 3 Arbejdsstyrken inkl. fuldtidsarbejdsløse Flexydelse Delvis ledighed Beskæftiget uden løn Udd.foranstaltn. mv. Barselsdagpenge 1 Sygedagpenge Efterløn 2 Kontanthjælp 1 Revalidering Pension (tj.mand+folke) 10 3 Øvrige udenf. ab.styrk. 3 1 Førtidspensionist 1 Ledighedsydelse Under uddannelse Udenfor arbejdsstyrken, antal 17 5 Uden for arbejdsstyrken, procent af alle udd. 25,8 % 25,0 % Uden for match*, antal 15 5 Uden for match, procent af alle der er med 22,7 % 25,0 % I alt pers. der er med fra perioden, antal Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. * Uden for match omfatter især personer i udlandet og døde. Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv. 15. Information og kommunikation humaniora KU er målt nov Forlag og udgivelser, herunder aviser 0,0 % 0,0 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,0 % 100,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 0,0 % 0,0 % Radio og tv stationer 50,0 % 0,0 % Telekommunikation 50,0 % 0,0 % IT-konsulenter 0,0 % 0,0 % Informationstjenester 0,0 % 0,0 % I alt antal personer 2 1 Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik.

12 12 Inden for information og kommunikation er der tale om meget små tal. 16. Erhvervsservice, humaniora KU er målt nov Advokatvirksomhed 0,0 % 0,0 % Revision 0,0 % 0,0 % Virksomhedskonsulenter 0,0 % 0,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 25,0 % 0,0 % Forskning og udvikling (privat) 0,0 % 0,0 % Reklame og analysebureauer 0,0 % 0,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 25,0 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 25,0 % 0,0 % Rejsebureauer 0,0 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 25,0 % 0,0 % I alt procent 100 % 0 % I alt antal personer 4 0 Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Erhvervsservice er et af de attraktive jobområder for humanisterne og her finder vi også mange af de selvstændige (der er dog ikke nogen selvstændige Fransk-BA ere). Tabellen viser de markante sektorer. Anden videnservice er oversættelse og tolkning, design mv. Kun årgangene har ansatte her. 17. Undervisning, humaniora KU er målt nov Grundskoler (folkeskolen ol.) 69,2 % 33,3 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 7,7 % 66,7 % Videregående uddannelsesinstitutioner 7,7 % 0,0 % Voksenundervisning mv. 15,4 % 0,0 % I alt procent 100,0 % 100 % I alt antal personer 13 3 Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. En stor del af bachelorerne finder deres arbejdsmarked inden for undervisningsområdet hvilket i endnu højere grad præger kandidaternes arbejdsmarked.

13 13 Noter For både bachelorer og kandidater gælder at de kun er med for så vidt de ikke er indskrevet på en ordinær uddannelse. Også for kandidaternes vedkommende er enkelte indskrevet på en ordinær uddannelse (og er derfor taget ud). For begge kategorier gælder at enkelte tæller med to gange i kørslen da de enten har to bachelor- eller to kandidatuddannelser. Der er på Danmarks Statistiks hjemmeside en mere detaljeret gennemgang af registerkørslen (Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik) dens definitioner og validitet mv.

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere