Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører"

Transkript

1 Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade København S $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Serviceplatformen - opsætningsguide (Ekstern testmiljø) Indledning Forberedelse til anvendelse af Serviceplatformen Medarbejdercertifikat (MOCES) Virksomhedscertifikat / funktionscertifikat Opsætning af Serviceplatformen Oprettelse af leverandør Oprettelse af leverandør som kommune Registrering af it-system Anmod om Serviceaftale Sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen og i rammearkitekturen Anvendelse af InvocationContext Anvendelse af AuthorityContext (Myndighedskontekst) Anvendelse af token sikkerhed (KOMBIT token) Anvendelse af CallContext Opsætning af klient Opsætning af SoapUI klient Eksempler ADRSOG1 CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext ADRSOG1 CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext CPR Kommunekode Service InvocationContext CPR SERVICE Version 1.0 InvocationContext Familie CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext Familie CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext Familie+ CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext Familie+ CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext navne3 CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext navne3 CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext Person stamdata (lokal) InvocationContext STAM CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext STAM CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext STAM+ CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext STAM+ CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 2

3 CVR Online 3.0 InvocationContext OIS Service InvocationContext CPR dokumentation Fejlsøgning ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service Forkert syntaks for det angivne ServiceUUID Fejlsøgning CPR KOMBIT token er udløbet Forskelligt certifikat brugt til webservice kald og STS token udstedning Serviceaftale fra støttesystemet er udløbet Timeout ved kald af eksterne kilder $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 3

4 1. Serviceplatformen - opsætningsguide (Ekstern testmiljø) 1.1 Indledning Denne opsætningsguide skal hjælpe med at komme i gang med at kalde services på Serviceplatformen test- og produktionsmiljø. Guiden består af følgende sektioner: 1. Forberedelse til anvendelse af Serviceplatformen. 2. Opsætning af Serviceplatformen. 3. Opsætning af klient. 4. Eksempler på kald til Serviceplatformen. 1.2 Forberedelse til anvendelse af Serviceplatformen Inden et it-system fra en kommune eller UDK/ATP kan kalde Serviceplatformen, er der en række forudsætninger, som skal være på plads. Disse forudsætninger gælder for anvendelse af Serviceplatformens eksterne testmiljø og produktionsmiljøet. Sikkerheden på Serviceplatformen er baseret på certifikater medarbejdercertifikater (MOCES) samt virksomhedscertifikater (VOCES) eller funktionscertifikater (FOCES). Opsætningen af certifikaterne beskrives i de nedenstående afsnit Medarbejdercertifikat (MOCES) Man skal have installeret et Medarbejdercertifikat (MOCES) på sin lokale PC. Dette bruges til at logge på Serviceplatformens selvbetjening. Certifikatet kan bestilles via DanID Virksomhedscertifikat / funktionscertifikat For at kalde en webservice på Serviceplatformen, skal man have et virksomhedscertifikat (VOCES) eller et funktionscertifikat (FOCES). Hvert registreret it-system på Serviceplatformen kræver et særskilt certifikat, som skal bruges for at kunne kalde webservices på Serviceplatformen. Til kald mod services i produktionsmiljøet skal dette certifikat være et produktionscertifikat, mens det ved kald mod services i det eksterne testmiljø alternativt kan være et testcertifikat. Certifikatet kan bestilles via DanID. Dette certifikat kommer indpakket i en p12 fil, og skal eksporteres til filtypen.cer. Certifikatet, der skal bestilles, er som udgangspunkt for leverandøren. Hvis kommunen agerer både som kommune og leverandør, skal kommunens certifikat bruges. 1.3 Opsætning af Serviceplatformen Når brugeren har både et MOCES og et VOCES/FOCES certifikat, kan denne påbegynde sin opsætning af Serviceplatformen Oprettelse af leverandør For at kunne kalde webservices på Serviceplatformen, skal leverandørens organisation være oprettet som leverandør- organisation på Serviceplatformen. Dette gøres ved at kontakte Helpdesk eller og bede om en oprettelsesblanket for en leverandør I denne blanket vil ansøgeren blive bedt om at udfylde sit RID ID, som er det ID, som findes i ansøgerens medarbejdercertifikat (MOCES). Denne blanket udfyldes og sendes til Helpdesk. $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 4

5 Når denne oprettelse er blevet godkendt, oprettes organisationen. Samtidig oprettes den første administrator for organisationen. Denne kan efterfølgende selv oprette brugere i egen organisation Oprettelse af leverandør som kommune Hvis kommunen selv drifter egne it-systemer, der driftes internt i kommunen, og ønsker at tilslutte dem til Serviceplatformen, skal kommunen ved siden af oprettelse som kommune også oprettes som leverandør med leverandørroller. Dette gøres ved at kontakte Helpdesk eller og bede om en oprettelsesformular for en leverandør jf. ovenstående proces Registrering af it-system Brugerne kan nu logge på Serviceplatformens selvbetjening og vælge rollen Bruger for at registrere et nyt itsystem. Ved registrering af nyt it-system (Figur 1), skal brugeren angive VOCES/FOCES certifikat. Registreres itsystemet i produktionsmiljøet skal der angives et produktionscertifikat, mens det i testmiljøet enten kan være et produktions- eller et testcertifikat. Det angivne certifikat benyttes efterfølgende til at kalde services på Serviceplatformen. I forbindelse med registrering af it-systemet accepteres også vilkår for it-systemets tilslutning til Serviceplatformen. Det er muligt at oprette flere it-systemer for en organisation, med unikt certifikat. Figur Anmod om Serviceaftale Når leverandøren har registreret et it-system, skal der angives, hvilke services it-systemet ønsker at kalde. Der kan angives én eller flere services. Dette gøres ved at tilføre de respektive services til en anmodning om en serviceaftale (Figur 2). Dernæst vælges hvilken kommune/udk/atp aftalen skal gælde for. I eksternt testmiljø kan der kun vælges support, da denne aftale godkendes automatisk. I produktionsmiljøet skal aftalen godkendes af de relevante kommuner/atp/udk, som er angivet under kommuner. Det er først når aftalen er godkendt, at det er muligt at kalde services. Bemærk at en aftale, der godkendes af flere myndigheder resulterer i flere underliggende serviceaftaler med unikke UUID er. $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 5

6 Figur Sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen og i rammearkitekturen Der er ved anvendelse af services på Serviceplatformen forskellige sikkerhedsmodeller, som kommer i anvendelse ved kald til de enkelte services. Der er pt. 3 sikkerhedsmodeller: InvocationContext, AuthorityContext og KOMBIT token sikkerhed. Den enkelte service understøtter én eller flere af disse sikkerhedsmodeller. Den overordnede forskel på de tre sikkerhedsmodeller er: InvocationContext er etableret inden rammearkitekturen var tilstede og evaluerer derfor alene om der er en adgangsgivende aftale ved opslag i databasen på Serviceplatformen. Denne model understøtter derfor ikke rolle- eller dataafgrænsninger. AuthorityContext og KOMBIT token er begge en del af sikkerheden i rammearkitekturen. Med disse modeller baseres adgang på fremsøgning af en adgangsgivende aftale provisioneret fra støttesystemets sikkerhed. Rolle- eller dataafgrænsninger understøttes af KOMBIT token men ikke AuthorityContext. Begge modeller understøtter CallContext, der er en måde at fremsende samme valgfrie felter som InvocationContext tilbyder (se afsnit 1.4.4). Den konkrete anvendelse af de enkelte sikkerhedsmodeller og forskellene på disse bliver gennemgået nedenfor Anvendelse af InvocationContext Ved webservice kald til en service, som understøtter denne sikkerhedsmodel, er det krævet at man sender en række informationer med i XML kaldet, for at identificere sig selv, og blive godkendt adgang til at kalde webservicen. Der udfyldes følgende informationer i InvocationContext i XML en (eksempler på dette ses under afsnittet Eksempler): Feltnavn ServiceAgreementUUID UserSystemUUID UserUUID ServiceUUID OnBehalfOfUser CallersServiceCallIdentifier Værdi Aftale UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler System UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler Kommune UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler Service UUID fra Serviceplatformen under Find service eller Serviceaftaler Eget navn og firma (valgfrit felt) F.eks. SoapUI eller systemnavn (valgfrit felt) $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 6

7 AccountingInfo Evt. faktureringsinformation (valgfrit felt) Figur 3 fra Serviceplatformen viser hvor man kan læse værdierne for ServiceAgreementUUID, UserSystemUUID, UserUUID og ServiceUUID. Figur Anvendelse af AuthorityContext (Myndighedskontekst) Ved webservice kald til en service, som understøtter denne sikkerhedsmodel, er det krævet, at man angiver følgende værdi for at identificere den kommune, der opereres på vegne af: Feltnavn MunicipalityCVR Værdi CVR nummer for den kommune, der kaldes på vegne af (krævet felt) $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 7

8 Der er yderligere to værdier, som afledes af kaldet, som anvendes i denne sammenhæng. Disse er: Servicen der kaldes. Det kaldende it-system, der er identificeret via det OCES certifikat, der bliver anvendt til kaldet. Idet denne model giver adgang baseret på fremsøgningen af en adgangsgivende aftale fra støttesystemets sikkerhed, er det krævet at der er oprettet en aftale i støttesystemets sikkerhed, inden der gennemføres et kald mod Serviceplatformen. Aftalen refereres ikke direkte i requesten, men fremsøges på grundlag af de givne og afledte værdier. For information om hvorledes en aftale oprettes i STS henvises til dokumentet Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0, der beskriver denne arbejdsgang Anvendelse af token sikkerhed (KOMBIT token) For at anvende token baseret sikkerhed, skal anvendersystemet sikre sig et token ved at oprette en aftale og foretage et kald til STS, inden anvendersystemet gennemfører et kald til Serviceplatformen. Opnås et token betyder dette, at der findes en adgangsgivende aftale, idet det token som modtages fra STS indeholder de rettigheder, der er givet i forbindelse med, at den pågældende aftale blev godkendt fra den relevante kommune. For information om hvorledes en aftale oprettes i STS henvises til dokumentet Bilag 2 - Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0, der beskriver denne arbejdsgang. For yderligere information om denne sikkerhedsmodel henvises til dokumentet Bilag 2A - Beskrivelse af sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0, afsnit 5.1. Det flow, som skal gennemføres, er vist i Figur 4: STS kalder user store for at slå anvendersystemet op, og søger i den sammenhæng også efter aftalestrukturer der giver adgang til service der kaldes ind på User store svarer med de ønskede informationer til STS Anvendersystem kalder STS - metode RequestSecurityToken (WS- Trust) 2 3 Rammearkitekturens Secure Token Service STS svarer med et RequestSecurity-TokenResponse. Heri ligger et KOMBIT SAML token der repræsenterer anvendersystemets adgang 1 4 Anvendersystem kalder SOAP service med CERT eg sikkerhed på transport niveau (to-vejs SSL) Desuden angives en WS- Secuirity sektion hvor SAML token er placeret 5 Serviceplatformen kalder kildesystemet med Den relevante sikkerhedsmodel 6 Anvendersystem (eksternt system) Service platformen Kildesystem (KOMBIT system) 8 7 Serviceplatformen returnerer response til anvendersystem og benytter i dette scenarie den stadig åbne SSL/TSL tunnel. Kildesystemet svarer med et response. Evt. data afgrænsning er foretaget af kildesystemet på baggrund af indholdet i SAML token (roller) Figur 4 $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 8

9 Processen med at sikre sig et token hos STS via et WS-Trust kald er beskrevet i dokumentet Snitfladebeskrivelse-STS-OIO WS Trust.pdf, og vil ikke blive beskrevet yderligere her. I kaldet til Serviceplatformen skal den token, som er modtaget fra STS, placeres i en WS-Security header sektion. Dette er udtrykt i WSDL filer for de services, som anvender denne sikkerhedsmodel. Denne policy kan ses nedenfor: Anvendelse af CallContext Webservices der understøtter token sikkerhed og/eller AuthorityContext accepterer også fremsendelsen af en såkaldt CallContext. CallContext gør det muligt at fremsende samme oplysninger som InvocationContext ens valgfrie felter gør, dvs.: Feltnavn OnBehalfOfUser CallersServiceCallIdentifier AccountingInfo Værdi Eget navn og firma (valgfrit felt) F.eks. SoapUI eller systemnavn (valgfrit felt) Evt. faktureringsinformation (valgfrit felt) I tilfældet at en service både tillader InvocationContext og CallContext og begge fremsendes, tager felterne i CallContext præference over samme felter i InvocationContext. 1.5 Opsætning af klient En god start til at teste kald mod Serviceplatformen, er at opsætte SoapUI. Via SoapUI, kan der hurtigt testes, om eksempelvis udfyldelse af InvocationContext er korrekt og hvordan strukturen af svaret ser ud Opsætning af SoapUI klient Opsætning af keystore SoapUI skal bruge et funktionscertifikat pakket ind i Javas keystore-format for at kunne læse indholdet. Dette oprettes ved at læse virksomheds- (VOCES) / funktionscertifikatet (FOCES) ud i en JKS fil via Java- værktøjet keytool. Dette køres i en kommandolinje (i windows: cmd.exe) Kaldet, der skal udføres, ser således ud: keytool -v -importkeystore -srckeystore "<filnavn>.p12" -srcstoretype PKCS12 -destkeystore funkcert.jks Den fil der dannes, skal beskyttes af et password, som ikke behøver at være det samme password som til certifikatet. Nogle værktøjer (fx Visual Studio) kræver dog, at de to passwords er ens. $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 9

10 Herefter åbnes SoapUI på følgende måde (Figur 5): 1. Vælg File Preferences 2. Vælg fanebladet SSL Settings og udfyld stien til KeyStore og KeyStore Password 3. Tryk ok. VOCES/FOCES certifikat er nu klar til at blive brugt med kaldet mod Serviceplatformen. Figur 5 Viser hvilket certifikat der bruges af SoapUI $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 10

11 Hent WSDL fil En WSDL-fil beskriver hvilken struktur, webservicen forventer at modtage fra klienten, og hvilken struktur webservicen returnerer. Denne WSDL-fil bruges af SoapUI til at opbygge XML strukturen af webservicekaldet. WSDL-filer findes for hver version af en service under menupunktet Find service. Vælg den service, du ønsker at kalde, og klik på Teknisk Dokumentation (se Figur 6) for at downloade et ZIP arkiv som bl.a. indeholder servicens WSDL-fil. I dette eksempel bruges CPR Service version 1.0 og dennes WSDL-fil. Den benyttede sikkerhedsmodel i eksemplet er InvocationContext. Figur 6 Viser hvor bruger kan finde Service WSDL en Opret projekt Dernæst opret et nyt projekt i SoapUI (Figur 7), for at opsætte kaldet mod en given webservice på Serviceplatformen. Projektet oprettes således: 1. Angiv et projektnavn. 2. Indsæt stien til den downloadede og udpakkede WSDL-fil. 3. Klik på OK $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 11

12 Figur 7 Oprettelse af SoapUI projekt SoapUI opretter et projekt med et tomt request/kald ud fra WSDL-filen. Klik ind på projektet og kontrollér, at alt er oprettet korrekt for callgctpservice som figuren nedenfor (Figur 8). Dette vil vise, at SoapUI har oprettet en XML struktur, som nu kan modificeres med bl.a. værdier i InvocationContext. $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 12

13 Figur 8 Oprettet xml struktur fra WSDL Ændre endpoint I WSDL-filen er endpointet (stien til kald af servicen) ikke sat korrekt, så først skal man klikke på dropdownpilen (Figur 9) ud for endpointet (der starter med og vælge [add new endpoint ]. Indsæt et nyt endpoint med adressen: $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 13

14 Figur 9 Ændring af endpoint / URL til servicekald Alle endpoints kan findes under Find service på konkrete service, ved klik på Læs mere (Figur 10). Informationerne kan tilgåes fra følgende links: Miljø Ekstern test Produktion Link $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 14

15 Figur Opsætning af SOAP og GCTP kald XML kaldet skal opdateres, så alle oplysningerne passer (Se venligst nedenstående XML). Dette betyder at værdier i InvocationContext skal indsættes med de UUID er som findes for jeres respektive serviceaftaler Udfyld InvocationContext. Værdierne, der skal indsættes i InvocationContext, er beskrevet i afsnittet Udfyldelse af InvocationContext. xmlns:kom=" <kom:forwardtocprservicerequest> <invctx:usersystemuuid>usersystemuuid </invctx:usersystemuuid> <invctx:useruuid>useruuid </invctx:useruuid> <invctx:serviceuuid>8ee213c7-25a9-11e d4bed98c63db</invctx:serviceuuid> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 15

16 <kom:gctpmessage> <![CDATA[ <Gctp v="1.0" > <Service r="adresse3"> <CprServiceHeader r="adresse3"> <Field r="pnr" v="xxxxxxxxxx"/> <Field r="akx" v="x"/> </kom:forwardtocprservicerequest> Udførsel af SOAP og GCTP kald Når XML en er sat op, trykkes på Play -knappen og kaldet udføres. I det returnerede svar, er også CDATAindpakket og uden linjeskift. Eksempel: <env:envelope xmlns:env=" <env:header/> <env:body> <ns2:forwardtocprserviceresponse xmlns=" xmlns:ns2=" <ns2:result><![cdata[... GCTP-XML...</ns2:result> </ns2:forwardtocprserviceresponse> </env:body> </env:envelope> For nemmere at læse svaret fra eksempelvis CPR, kan man vælge at fjerne alt andet end GCTP-XML en fra tekstboksen, og derefter trykke på Alt+F for at vise XML en pænt formateret med linieskift (Figur 11). $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 16

17 Figur 11 Viser formateret xml, med linieskift 1.6 Eksempler Ved kald af nedenstående eksempler husk at ændre sti til den specifikke service, og henholdsvis miljø (test/produktion). I testmiljøet er det muligt at kalde alle services, såfremt disse indgår i den aftale, der er automatisk godkendt. I produktionsmiljøet skal aftalen først være godkendt af de relevante kommuner/atp/udk, inden servicen kan kaldes. Bemærk, at der i produktionsmiljøet altid skal angives det korrekte UUID for den aftale og myndighed, man ønsker at kalde på vegne af ADRSOG1 CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>d e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage> <![CDATA[ <Service r="adrsog1"> <CprServiceHeader r="adrsog1"> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 17

18 <Field r="komk" v="1111"/> <Field r="vejk" v="1111"/> </kom:callgctpcheckservicerequest> ADRSOG1 CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>6538f113-b1e6-4b21-8fe1-28b7bf78a1bd</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage> <![CDATA[ <Service r="adrsog1"> <CprServiceHeader r="adrsog1"> <Field r="komk" v="1111"/> <Field r="vejk" v="1111"/> </kom:callgctpcheckservicerequest> CPR Kommunekode Service InvocationContext xmlns:ns=" xmlns:invctx=" xmlns:ns2=" <ns:getmunicipalitycoderequest> <invctx:serviceuuid>cdf2d790-63ed-11e3-96c7-000c f</invctx:serviceuuid> <ns2:pnr> </ns2:pnr> </ns:getmunicipalitycoderequest> CPR SERVICE Version 1.0 InvocationContext Bemærk at denne service har en særlig omkostningsstruktur og anbefales kun benyttet for de it-systemer, med forretningsbehov for direkte opslag i CPR-registeret. $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 18

19 xmlns:kom=" <kom:forwardtocprservicerequest> <invctx:serviceuuid>8ee213c7-25a9-11e d4bed98c63db</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Gctp v="1.0" > <Service r="adresse3"> <CprServiceHeader r="adresse3"> <Field r="pnr" v="xxxxxxxxxx"/> <Field r="akx" v="x"/> </kom:forwardtocprservicerequest> CPR service er et forward kald mod CPR registreret. Det kan bruges til at modtage forskellige informationer fra CPR, afhængig af GCTP XML en i kaldet. Nedenstående viser flere specifikke eksempler på kald af CPR Service. Bemærk at nedenstående dog skal pakkes ind i Serviceplatformens SOAP XML Søgning på myndigheder <Service r="myn2"> <CprServiceHeader r="myn2"> <Field r="myte" v="farum"/> <Field r="aia" v="x"/> <Field r="maxa" v="15"/> Søgning på en fødselsdato i en bestemt kommune (hér: Aalborg) <Service r="fodsog2"> <CprServiceHeader r="fodsog2"> <Field r="aia" v="x"/> <Field r="fodt" v=" "/> <Field r="komk" v="0851"/> Søgning på forældre til et givent CPR nummer $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 19

20 <Service r="morfar"> <CprServiceHeader r="morfar"> <Field r="pnr" v=" "/> Familie CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>dc3706bd e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie"> <CprServiceHeader r="familie"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> Familie CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>2419e94b fc5-935c-2419ac956e79</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie"> <CprServiceHeader r="familie"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 20

21 1.6.7 Familie+ CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>d55c9d e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie+"> <CprServiceHeader r="familie+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> Familie+ CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>a34cf599-26e bfbd-2490d3d1c3ab</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie+"> <CprServiceHeader r="familie+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> navne3 CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 21

22 <invctx:serviceuuid>e1f24e e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="navne3"> <CprServiceHeader r="navne3"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> navne3 CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>e3f e-4b8f-8a15-674a4f8abaad</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="navne3"> <CprServiceHeader r="navne3"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> Person stamdata (lokal) InvocationContext xmlns:ns=" xmlns:invctx=" xmlns:ns2=" <ns:callcprbasicinformationrequest> <invctx:serviceuuid>d84f1ac8-76ca-11e3-abab bdf</invctx:serviceuuid> <ns2:pnr> </ns2:pnr> </ns:callcprbasicinformationrequest> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 22

23 STAM CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>ed3a77cd e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam"> <CprServiceHeader r="stam"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>7ae c-4b0a e97b12197</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam"> <CprServiceHeader r="stam"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM+ CPR Opslag (lokal) Version 1.0 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 23

24 <invctx:serviceuuid>e6ff0b e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam+"> <CprServiceHeader r="stam+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM+ CPR Opslag (lokal) Version 1.1 InvocationContext xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>7baec3a5-26a fd-37f3bad3dfcb</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam+"> <CprServiceHeader r="stam+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> CVR Online 3.0 InvocationContext xmlns:x.=" xmlns:ns=" xmlns:x.1=" <x.:getlegalunitrequest level="1"> <ns:invocationcontext> <ns:serviceagreementuuid>serviceagreementuuid</ns:serviceagreementuuid> <ns:usersystemuuid>usersystemuuid</ns:usersystemuuid> <ns:useruuid>useruuid</ns:useruuid> <ns:serviceuuid>93a48b e d4bed98c63db</ns:serviceuuid> </ns:invocationcontext> <x.1:legalunitidentifier>xxxxxxxx</x.1:legalunitidentifier> </x.:getlegalunitrequest> $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 24

25 OIS Service InvocationContext xmlns:ois=" xmlns:ns=" <ois:execproc> <ns:invocationcontext> <ns:serviceagreementuuid>serviceagreementuuid</ns:serviceagreementuuid> <ns:usersystemuuid>usersystemuuid</ns:usersystemuuid> <ns:useruuid>useruuid</ns:useruuid> <ns:serviceuuid>a02ebddc-389d-11e2-8d27-5c260a88aed0</ns:serviceuuid> </ns:invocationcontext> <!--Optional:--> <ois:proc>sel_adressevalg</ois:proc> <!--Optional:--> <ois:par>421,1510</ois:par> </ois:execproc> 1.7 CPR dokumentation Følgende Excel-dokument beskriver feltbetegnelser, koder osv. Dette dokument er ment som supplement til CPR dokumentation. Titel URL Supplerende CPR dokumentation tform/hjemmesidematerialer/supplerende%20dokumentation%20af%20cp R_april2015.xls 1.8 Fejlsøgning I nedenstående findes de typiske fejlbeskeder og løsninger ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service Hvis Serviceplatformen returnerer en fejl kontrollér da den modtagne fejlbesked. Der gives typisk en konkret fejlbeskrivelse hvis f.eks. ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service. Dette giver fejlen: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Service called with wrong service UUID = <Kaldt ServiceUUID> Forkert syntaks for det angivne ServiceUUID Dette kan skyldes at der er tastet et mellemrum eller tabulering foran eller bagved UUID et. Dette giver fejlen: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Service UUID = <Kaldt ServiceUUID> must be an UUID Fejlsøgning CPR Hvis CPR ikke finder nogle data, så returneres en tom GCTP besked med en enkelt tom række. Hvis GCTP kaldet er forkert, gives blot beskeden: Exception message: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Gctp error in request $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 25

26 1.8.4 KOMBIT token er udløbet Tokens udstedt af rammearkitekturens STS er kun gyldig i en begrænset tidsperiode. Sendes en udløbet token til Serviceplatformen, vil dette give følgende fejl: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: The passed security token was invalid Forskelligt certifikat brugt til webservice kald og STS token udstedning Serviceplatformen kræver at certifikatet beskrevet som subject i en modtaget KOMBIT token matcher certifikatet brugt til at kalde en webservice på Serviceplatformen, dvs. certifikatet registreret for den adgangsgivende aftale. Stemmer disse ikke overens, vil dette give følgende fejl: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Client certificate did not match the subject certificate of the security token Serviceaftale fra støttesystemet er udløbet Ved kald med KOMBIT token eller AuthorityContext fremsøges den adgangsgivende aftale som udgangspunkt i støttesystemets sikkerhed. Såfremt aftalen er udløbet (eller endnu ikke er gyldig) vil dette give følgende fejl: com.systematic.kombit.common.exception.configurationkombitexception: Service agreement with UUID = <Benyttet ServiceAgreementUUID> is inactive. Contact RA-STS support for help. Sker ovenstående fejl, kontakt da supporten for rammearkitekturens støttesystemer (RA-STS) og ikke Serviceplatformens Helpdesk. 1.9 Timeout ved kald af eksterne kilder Ved kald af eksterne kilder fra Serviceplatformen benyttes følgende timeouts for hvert kald. ConnectionTimeout: 5000 ms ReceiveTimeout: ms $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 26

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 16.

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og opfølgning 2. Brainstorm 3. Demo Administrationsmodul 4. Brugerstyring, certifikater og adgang til services 5. Integrationsmønstre 6.

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cprdk Telefax 45 82 51 10 Hjemmeside: wwwcprdk

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Titel 2 Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning PO-Organisation Opkøber

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice SLS Version 5.0 12.03.2013 Indholdsfortegnelse SLS Webservices klient certifikatopsætning test 1. Klient certifikat opsætning til test af

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold, man som leverandør og kommune skal være opmærksom på, når kommunens it-system skal modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort 1 / 16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice Dokumentet indeholder 8 checklister, som i punktform beskriver alle de aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med server til server tilslutning både i forhold til test og til produktion. Derudover

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 25. oktober 2011 Side 1-10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer i STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2013-04 N STS Fejlsituationer iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Behandling af forespørgsel

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere