I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune."

Transkript

1 1

2 Indledning Denne kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet, for at samarbejdet mellem Park & Natur (bestiller) og entreprenøren (udfører) kan være baseret på et så godt og klart grundlag som muligt. I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune. Kvalitetsbeskrivelsen bygger på, at alle grønne områder er opdelt i en række opmålte elementtyper, som findes i en samlet arealregistrering (kort med tilhørende beskrivelse af de enkelte områder). For at få et fuldstændigt billede af plejen af de grønne områder, udarbejdes der endvidere målsætninger og områdebeskrivelser, der beskriver, hvordan de enkelte elementtyper indgår i en større sammenhæng. Formålet med kvalitetsbeskrivelsen er følgende: At give gartneren klarhed over hvilke opgaver, der skal udføres. At give gartneren klarhed over, hvilken kvalitet opgaven skal løses til. At forebygge misforståelser mellem gartner og tilsyn. At forebygge og undgå at elementerne forringes, og opretninger derved medfører store og unødvendige omkostninger. De grønne områder er dynamiske og udvikler sig over tid. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem gartner og tilsyn, så der bliver taget stilling til, hvad der skal gøres, hvis kvalitetsbeskrivelsen et givent sted ikke kan opfyldes på det foreliggende grundlag. Generelt gælder, at gartneren altid har mulighed for at meddele tilsynet, såfremt en driftsopgave ikke kan udføres. Velbegrundede afvigelser kan altid på forhånd søges aftalt med tilsynet, som så vurderer om gartnerens ønsker kan tilgodeses, uden at kvalitetsniveauet svækkes. Bemærkninger og kommentarer til kvalitetsbeskrivelsen er altid velkommen. God arbejdslyst! Marianne Jensen Afdelingsleder Park & Natur

3 Græs Blomster Buske Hække og hegn Træer Vand Belægninger Udstyr Renholdelse og service Gravsted Notater

4

5 GR21 - Brugsplæne A Brugsplæne A er en forholdsvis jævn plæne, hvor græsfladen er robust, tæt og sammenhængende. Der kan forekomme arealer med løgflader. Den fremstår som en klar afgrænset flade med stor brugsværdi og slidstyrke. Den benyttes intensivt til leg, færdsel, sport, diverse arrangementer m.v. Plejen skal sikre brugsegenskaberne. GRÆS Brugsplæne A Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 3,5 4 cm. Ved kanter, sokler, træer, terrænudstyr o.lign. må græsset ikke være højere end 15 cm. Klippehøjde 4 cm. Kantskæring skal ligge indenfor 10 cm s afvigelse over 3 lbm. Afklip i klumper må ikke forekomme. Opsamling af afklip efter behov. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Løv må ikke genere græssets vækst. Græsset skal være tæt og sammenhængende. Eftersåning foretages i forhold til arbejdsbeskrivelsen. Udførelseskrav Opsamling af løv 4 gange. Kirkegårde Supplerende pleje Plejemål Gødskning, vertikalskæring, topdressing. 5

6 GR22 - Brugsplæne B GRÆS Brugsplæne B Brugsplæne B er som Brugsplæne A en forholdsvis jævn plæne, hvor græsfladen er mindre robust, tæt og sammenhængende. Ukrudtsurter kan forekomme, men adskiller sig ikke synligt fra græsset. Der kan forekomme arealer med løgflader. Brugsplæne B benyttes til leg, færdsel, sport, diverse arrangementer m.v., men afgrænsningen er mere ulden. Plejen skal sikre brugsegenskaberne. Græsset må ikke være højere end 10 cm. Klippehøjde 4 cm. Ved kanter, sokler, træer, terræninventar o.l. må græshøjden ikke overstige 20 cm. Klippehøjde 8 cm. Afklip i klumper må ikke forekomme. Opsamling af afklip efter behov. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Græsset skal være tæt og sammenhængende. Eftersåning foretages i forhold til arbejdsbeskrivelsen. Løv må ikke genere græssets vækst. Græsafklip må ikke genere græssets vækst. Udførelseskrav Opsamling af løv, 4 gange. Kirkegårde Supplerende pleje Plejemål Græsset skal være sammenhængende. Kanter skal ligge indenfor 10 cm s afvigelse over 3 lbm. 6

7 GR3 -Græsflade Græsflader fremstår med ensartet udseende, men hvor der kan forekomme indslag af urter. Der er tale om mellemhøjt græs, der kan anvendes til ekstensivt friluftsliv. Plejen retter sig mod regulering af væksten. GRÆS Græsflade Græsset må overalt ikke være højere end 20 cm. Klippehøjde 8 cm. Græsafklip i bunker må ikke forekomme. Spredning af græsafklip. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Supplerende pleje Plejemål Løv må ikke genere græssets vækst. Græsafklip må ikke genere græssets vækst. Græsset skal være sammenhængende. 7

8 GR4 - Fælledgræs GRÆS Fælledgræs Fælledgræs fremstår som mellem højt til højt græs med begrænset indslag af anden flora. Arealer med fælledgræs tåler et aktivt friluftsliv men egner sig ikke til f.eks. boldspil. Plejen retter sig mod regulering af græshøjde samt bekæmpelse af uønskede urter. Græsset må overalt ikke være højere end 30 cm. Klippehøjde 10 cm. Græsafklip og løv i bunker eller store klumper må ikke forekomme. Spredning af afklip. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. 8

9 GR51 - Sportsplæne Opvisningsbane Opvisningsbaner er plane og jævne plæner, hvor græsfladen er robust, tæt og sammenhængende. Opvisningsbanernes brugsværdi som underlag for idrætsaktiviteter er deres væsentligste egenskab. Plænerne benyttes intensivt til forskellige former for idræt. Plejen skal sikre, at plænerne kan klare sliddet og samtidig bevare brugsegenskaberne. GRÆS Sportsplæne - Opvisningsbane Græsset skal være tæt og sammenhængende. Eftersåning i forhold til arbejdsbeskrivelse. Græsset må overalt ikke være højere end 6 cm. Klippehøjde 3,5 cm. Kanter skal ligge indenfor 3 cm s afvigelse over 3 lbm. Synligt græsafklip må ikke forefindes på overfladen. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Løv må ikke genere sportsplænens brug eller skade græssets vækst. Udførelseskrav Strigling 1 gang i marts/april. Vertikalskæring 1 gang i maj/juni. Gødskning, ifølge gødningsplan. Supplerende pleje Plejemål Græsset skal være jævnt, tæt og sammenhængende. Topdressing, vertidræning. 9

10 GR52 - Sportsplæne Kamp og træningsbane A GRÆS Sportsplæne - Kamp- og træningsbane A A-baner er forholdsvis jævne baner, hvor græsfladen er robust tæt og sammenhængende. Brugsværdien er A- banernes væsentligste egenskab. De benyttes intensivt til leg, sport, diverse arrangementer m.v. Plejen skal sikre brugsegenskaberne. Græsset skal være tæt og sammenhængende. Eftersåning i forhold til arbejdsbeskrivelse. Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 3,5 cm. Ved kanter, mål, træer, terræninventar o.l. må græshøjden ikke overstige 15 cm. Klippehøjde 3,5 cm. Kanter mod elementerne: faste belægninger, løse belægninger, sportsbelægninger og faldunderlag skal ligge indenfor 10 cm s afvigelse over 3 lbm. Løv må ikke genere sportsplænens brug eller skade græssets vækst. Græsafklip må ikke genere græssets vækst og ikke være til gene for brugerne. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Udførelseskrav Strigling 1 gang marts/april. Vertikalskæring 1 gang i maj/juni. Gødskning, ifølge gødningsplan. Supplerende pleje Plejemål Græsset skal være jævnt, tæt, sammenhængende og uden ukrudt. Topdressing og vertidræning. 10

11 GR53 - Sportsplæne Kamp og træningsbane B B-baner fremstår med ensartet udseende. Urter kan forekomme, men adskiller sig ikke synligt fra græsset. B-baner anvendes primært til træningsbrug og friluftsaktiviteter. Plejen skal sikre brugsegenskaberne. GRÆS Sportsplæne - Kamp- og træningsbane B Græsset må ikke være højere end 10 cm. Klippe-højde 3,5 4 cm. Ved kanter, mål, træer, terræninventar o.l. må græshøjden ikke overstige 20 cm. Klippehøjde 4 cm. Græsafklip må ikke genere græssets vækst og ikke være til gene for brugerne og må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Løv må ikke genere sportsplænens brug eller skade græssets vækst. Udførelseskrav Gødskning, ifølge gødningsplan. Supplerende pleje Plejemål Græsset skal være tæt, sammenhængende. Eftersåning, strigling, topdressing, vertikalskæring. Kanter skal ligge indenfor 10 cm s afvigelse over 3 lbm. 11

12 GR54 - Sportsplæne Vintertræningsbane GRÆS Sportsplæne - Vintertræningsbane Vintertræningsbaner kan fremstå med et noget uensartet udseende. Urter kan forekomme, men adskiller sig ikke synligt fra græsset. Vintertræningsbaner anvendes primært til træningsbrug i perioden oktober april og til friluftsaktiviteter. Plejen skal sikre brugsegenskaberne. Græsset må overalt ikke være højere end 20 cm. Klippehøjde 8 cm. Græsafklip og løv må ikke genere græssets vækst og ikke være til gene for brugerne. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Udførelseskrav Slæbning af vinterbaner, 1 gang ugentligt i den specificerede periode. Supplerende pleje Plejemål Banen skal være jævn og der kan være varierende dække af græs eller urter. Kanter skal ligge indenfor 10 cm s afvigelse over 3 lbm. 12

13 GR6 - Rabatgræs Rabatgræs er græsarealer ved veje og stier. Rabatgræs har en varierende bestand af græsser og urter. Plejen retter sig mod at sikre oversigtsforhold, fremkommelighed og afdræning af vejvand med henblik på at sikre trafiksikkerheden. GRÆS Rabatgræs Uønskede urter må ikke sætte frø. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Udførelseskrav Forårsslåning i cm højde juni. Efterårsslåning i 10-15cm højde 15. september 15. november. 13

14 GR7 - Naturgræs GRÆS Naturgræs Naturgræs fremstår som langt græs med varierende indslag af anden flora, bestemt af jordbundsforhold, anvendelse m.v. Naturgræs anvendes til friluftsaktiviteter. Plejen retter sig mod bekæmpelse af uønsket træopvækst, samt uønskede urter. Uønskede urter må ikke sætte frø. Græsafklip må ikke skæmme eller genere færdslen på tilstødende belægninger. Græs langs faste og løse belægninger må ikke være højere end 25 cm i en bredde på 50 cm, og græs må ikke forhindre brugen af borde og bænke. Supplerende pleje Plejemål For at sikre naturgræssets karakter skal det sikres at træopvækst bliver bekæmpet minimum hvert 3. år. Nogle naturgræsarealer skal slås for at fremme blomstring eller fjerne næringsstoffer fra jorden. 14

15 GR8 - Overdrev Overdrev er opstået ved kontinuerlig afgræsning og fremstår som arealer domineret af græs, med en varierende men karakteristisk forekomst af urter bestemt af de eksisterende jordbundsforhold og den historiske drift. Træer og buske - spredt og i mindre grupper kan forekomme. Plejen sigter mod at opretholde tilstanden. Overdrev kan være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. GRÆS Overdrev Uønskede urter må ikke sætte frø. Supplerende pleje Plejemål Kanter mod arealer med færdsel skal holdes fri. På overdrev, hvor det er muligt, bibeholdes den oprindelige driftsform. 15

16 GR9 - Hede GRÆS Hede Hede er domineret af dværgbuske med varierende indblanding af græsser og urter. Heder er kulturbetingede og plejen retter sig mod opretholdelse af tilstanden. Heder kan være omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3. Uønskede urter må ikke sætte frø. Supplerende pleje Plejemål Inden supplerende pleje iværksættes, skal konkret plejeplan foreligge. Plejeplanen skal beskrive den ønskede tilstand og hvordan denne tilstand opnås. 16

17 GR10 - Eng Eng fremstår som et areal med lave græsser og med varierende forekomst af urter. Brugsform og jordbundsforhold, herunder specielt jordens normalt store vandindhold, er bestemmende for artssammensætningen. Plejen retter sig mod opretholdelse af tilstanden. Enge kan være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 GRÆS Eng Uønskede urter må ikke sætte frø. Supplerende pleje Plejemål Kanter mod arealer med færdsel skal holdes frie. For at sikre engens karakter skal det sikres, at træ- og buskopvækst bliver bekæmpet minimum hvert 3. år. Nogle engarealer skal slås for at fremme blomstring eller fjerne næringsstoffer fra jorden. Arealer kan ligeledes afgræsses som plejeform eller supplement til slåning. 17

18 GR11 - Strandeng GRÆS Strandeng Strandenge danner sammenhængende græsflade, hvor salttolerante arter dominerer vegetationen. Strandengen er kulturbetinget og plejen retter sig mod opretholdelse af tilstanden. Strandenge kan være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Uønskede urter må ikke sætte frø. Supplerende pleje Plejemål Kanter mod arealer med færdsel skal holdes frie. For at sikre strandengens karakter skal det sikres, at træ- og buskopvækst bliver bekæmpet minimum hvert 3. år. Nogle strandengarealer skal slås for at fremme blomstring eller fjerne næringsstoffer fra jorden. Arealer kan ligeledes afgræsses som plejeform eller supplement til slåning. 18

19 Arbejdsbeskrivelse - Græs Afklipning efter afmodning af forårsløg i græs. Forårsløg i græs/rabatter skal være visnet helt ned inden græsset klippes. Bekæmpelse af uønskede urter i græs Ved uønskede urter forstås Kæmpebjørneklo og Flyvehavre. Alle forekomster skal registreres med angivelse af bestandsstørrelse i intervallerne 1-10, og >100. Kortmateriale og signaturvejledning udleveres af Park & Natur. Som udgangspunkt skal alle forekomster bekæmpes så frøspredning ikke finder sted. Ved mindre forekomster, enkelte planter og grupper med op til 100 planter, foretages opgravning af planten med rod. Ved større forekomster, >100 aftales og afregnes bekæmpelse særskilt med tilsynet. Normalt vil bekæmpelsesmetode for Kæmpebjørneklo være fladeafslåning eller afklipning af frøstande. Afslåning kan f.eks. foretages med le, kratrydder eller slagleklipper før blomstring og så mange gange det er nødvendigt for at undgå blomstring typisk 3-4 gange i vækstsæsonen. Afklipning foretages ved begyndende blomstring og afklippede frøstande bortskaffes så frøspredning ikke kan ske, f.eks. til forbrænding, også her bekæmpes af flere omgange. Flyvehavre bekæmpes jf. Landbrugsministeriets cirkulære nr. 542 af 28. juni Efterklipning Efterklipning udføres på steder, hvor det ikke er muligt at køre med græsklipper på f.eks. skråninger, omkring og under terrænudstyr, samt langs kanter ved såvel bevoksninger som ved belægninger, sokler m.v. Eftersåning af græs Eftersåning udføres på steder hvor vækst/genvækst ikke kan sikre sammenhængende græs, eller for at sikre en generel god bestand af slidstærke græsser. Der eftersås med en velegnet græsblanding, 1-1,5 kg pr. 100 m², græsfrøblanding skal godkendes af tilsynet inden påbegyndelse af arbejdet. Entreprenørens eftersåningsmaskine skal forinden arbejdets udførelse godkendes af tilsynet. Efterårsslåning Græsset slåes med rotorklipper, slagleklipper, buskrydder eller lignende. Klippehøjden skal være cm. Slåning skal udføres i perioden 15. september 15. november. GRÆS Arbejdsbeskrivelse Forårsslåning Græsset slåes med rotorklipper, slagleklipper, buskrydder eller lignende. Klippehøjden skal være cm. Slåning skal udføres i perioden juni. Gødningsplan til græs Der gødskes 5 gange i vækstsæsonen. Gødningstype og mængde fastsættes efter gødningsanalyse. 19

20 GRÆS Arbejsdsbeskrivelse Kantskæring Kantskæringen udføres mod faste og løse belægninger, sportsbelægninger samt mod blomsterbede. Oprindelig bredde på det tilstødende element skal overholdes. Kantskæring indeholder bortskaffelse af det afskårne materiale. Klipning af græs Græsklipningen skal udføres med velegnet græsklipper. På elementerne 51, 52 og 53 foretages klipning primært med cylinderklipper, for at undgå frøstande tillades klipning med rotorklipper i en 4-5 ugers turnus. Anden afvigelse aftales med tilsynet. Klippehøjden skal følge de for hvert element angivne. Inden klipning skal let og større affald, der ligger på plænen, fjernes. Der skal klippes tæt til ting, der er placeret på fladen, hvad enten tingene er flytbare eller ikke flytbare. Der kan f.eks. være tale om træer, sportsudstyr eller terrænudstyr. Hvis vejrlig og bane/fladeforhold giver risiko for skade af græsset aftales nærmere med tilsynet. Slæbning af vinterbaner I perioden januar til april slæbes vinterbanerne en gang ugentligt med slæbenet. Opstart og afslutning aftales fra år til år med tilsynet. Hvis vejrlig og baneforhold giver risiko for skade af banerne aftales nærmere med tilsynet. Opsamling af afklip på græs Omfatter opsamling og bortskaffelse. Opsamling af græs For at sikre anvendelighed, for at fremme en bestemt flora eller for at producere grovfoder, kan der foretages opsamling af græs ved presning af hø, snitning eller lignende. Metodevalg afhænger af formålet og besluttes af tilsynet. Opsamling af løv på græs Opsamling foretages når løv forekommer i større mængder og dermed bliver skadeligt for græsset. Arbejdet omfatter opsamling og bortskaffelse, eller hvor det er muligt rives/blæses løvet ind i tilstødende beplantningers tættere dele. 20

21 Planering Planering foretages for at jævne ormeklatter og lignende. Planering foretages med strigle, slæbenet eller tilsvarende. Slåning af græs Græsset slåes med rotorklipper, slagleklipper eller lignende. Klippehøjden skal være ca cm. Bestemte tidspunkter for græsslåningen kan fastsættes af tilsynet. Dette sker i tilfælde, hvor en bestemt flora ønskes fremmet. GRÆS Arbejdsbeskrivelse Spredning af græsafklip Denne ydelse skal sikre en tilstrækkelig spredning af afklip, så græsset kan få luft og ikke tager skade af det tykke lag. Strigling Strigling udføres for at jævne og lufte overfladen. Topdressing Ved topdressing udlægges i et jævnt 0,5 cm tykt lag topdressingsmateriale fri for ukrudtsfrø. Efter udlægningen skal materialet udjævnes med strigle eller slæbenet, til banen fremstår grøn og græsset kan gro gennem det udlagte materiale over hele plænen. Entreprenørens maskine skal forinden arbejdets udførelse godkendes af tilsynet. Udluftning I april/maj måned udføres dybdeluftning. Entreprenørens dybdelufter skal forinden arbejdets udførelse godkendes af tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse i græs Ukrudt, der har indflydelse på de sportsfunktionelle egenskaber eller fladens helhedsindtryk, bekæmpes. Dette kan ske ved strigling efterfulgt af klipning med rotorklipper, eller ved tilsvarende maskinel bekæmpelse efter nærmere aftale med tilsynet. Vanding af græs Der vandes med 30 mm pr. gang, vandingsmateriel indsamles efter brug. Vertikalskæring Vertikalskæring udføres for at sikre sportsplænens sundhed og optimere genvækst. Vertikalskæreren, der maksimalt må have 5 cm mellem knivene, skal godkendes af tilsynet forinden arbejdets udførelse. Vertikalskæringen omfatter også bortskaffelse af opskåret materiale. Græsafklip på tilstødende belægninger Græsafklip på faste og løse belægninger må ikke forekomme. Dog accepteres græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på. Minimalt spild fra græsklipperen under kørsel på belægninger accepteres. 21

22 BL1 - Rosenbed Rosenbede giver blomsterpragt og massive farvevirkninger. Roser udvikles bedst under beskyttende forhold, hvor roserne kan opleves samlet, i grupper eller enkeltvis. Rosenbede kræver intensiv opmærksomhed og individuel pleje for at opnå optimal vækst og blomstring. Blomster Rosenbed Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Årsskud skal bryde fra grene i lav højde. Visne blomster, gamle stængler og vildskud må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke forekomme. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 5 cm højt. Jorden skal være porøs. Efterplantning med samme art og sort, op til 10 % af bedet. Forår eller sensommer, tidspunkt aftales med tilsynet. Udførelseskrav Gødskning, ifølge gødningsplan. 22

23 BL2 - Staudebed Staudebede giver blomsterpragt og massive farvevirkninger. Staudebede udvikles bedst under beskyttede forhold. Staudebede kræver intensiv opmærksomhed og individuel pleje for at opnå optimal vækst og blomstring. BLOMSTER Staudebed Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Planterne må aldrig mangle vand. Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke forekomme. Nedfaldent løv må ikke forekomme i skadelig mængde. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 5 cm højt. Synlig jord skal være porøs. Stauder, der ikke kan holde sig oppe ved egen hjælp, skal støttes. Efterplantning med samme art og sort, op til 10 % af bedet. Forår eller sensommer, tidspunkt aftales med tilsynet. Fritrumsbeskæring. Udførelseskrav Gødskning, ifølge gødningsplan. 23

24 BL3 - Sommerblomster Sommerblomster giver blomsterpragt og massive farvevirkninger. Blomsterpragten opstår primært i kraft af, at planterne er samlede i grupper som eventuelt indgår i en større komposition. Sommerblomster kræver intensiv pleje, der sigter mod, at planterne er tætte og frodige samt jorddækkende. Blomster Sommerblomster Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Planterne må aldrig mangle vand. Manglende og døde planter må ikke forekomme. Efterplantning med samme art og sort. Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke forekomme. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 5 cm højt. Synlig jord skal være porøs. Sommerblomster, der ikke kan holde sig oppe ved egen hjælp, skal støttes. Udførelseskrav Plantebedet etableres efter udleveret planteplan. Etablering af plantebede er inkl. forkultivering af jorden, 2 gange - tidspunktet aftales med tilsynet. 24

25 BL4 - Løgvækster Løgvækster giver blomsterpragt, massive farvevirkninger og opleves især i kraft af mængde. Plejen retter sig mod helhedsindtrykket samt en beskyttelse af løget, indtil planten visner. Blomster Løgvækster Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden. Afklip må ikke forekomme. Udførelseskrav Afklipning og opsamling efter afmodning, 1 gang. Supplerende pleje Plejemål Bedene og fladerne skal bære præg af sund vækst. 25

26 BL5 - Urtebed Urtebede kan have jorddækkende funktion, (Dækafgrøder) og findes på arealer af varierende størrelse i f.eks. boligområder, vejrum og parker. Blomster Urtebed Uønskede urter må ikke sætte frø. Urtebedene skal være tætte og sammenhængende. Såfremt klipning giver store bunker afklippet materiale, der skæmmer helheden eller hindrer næste års vækst, skal afklip fjernes. 26

27 BL6 - Klatreplante Klatreplanter skal fremstå frodige og evt. med blomsterpragt. Klatreplanter kræver en for arten hensigtsmæssig vokseflade for at kunne få den ønskede vækst. Plejen rettes efter den individuelle plantes krav og behov. Blomster Klatreplante Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Manglende og døde planter må ikke forekomme. Efterplantning med samme art og sort. Planterne holdes på afstand af vinduer, døre, udhæng mv., må ikke genere færdslen og holdes op ad voksefladerne. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 5 cm højt. Supplerende pleje Plejemål Planterne skal bære præg af sund vækst. 27

28 Arbejdsbeskrivelse - Blomster Blomster Arbejsdsbeskrivelse Afklipning efter afmodning af forårsløg Når alle grønne plantedele er visnet, og det således må antages, at løgene er afmodnet afhugges/klippes planternes overjordiske dele af. I løgflader/rabatter klippes græsset så snart de grønne dele er visnet. Afpudsning løgvækster Når hovedparten af blomsterne er visne afklippes eller afhugges blomsten, og de grønne plantedele står tilbage for afmodning. Afpudsning sommerblomster I blomstringsperioden foretages afpudsning af blomsterne, hvor frugtstande, visne blomster og plantedele fjernes. Nedfaldne blomster og plantedele opsamles samtidig. Afpudsning - stauder I blomstringsperioden foretages afpudsning af blomsterne, hvor frugtstande, visne blomster og plantedele fjernes. Nedfaldne blomster og plantedele opsamles samtidig. Beskæring klatreplanter Al beskæring udføres under hensyn til arternes/klonernes behov. Beskæring roser Al beskæring udføres under hensyn til arternes/klonernes behov. Normalt klippes over 3. udadvendte øje. Deling af stauder Stauderne opgraves og deles eller reduceres på stedet. Der skal drages omsorg for den enkelte arts/klons behov og krav. Der jordbehandles inden genplantning af delte stauder. Jorden efterkultiveres. Eksisterende planter genanvendes. Affald bortskaffes. Efterplantning blomster Når en plante adskiller sig fra de øvrige planter på grund af dårlig vækst, størrelse eller mangel på frodighed, skal den udskiftes. Efterplantning foretages efter oprindelig plan eller efter nærmere aftale med tilsynet. Hærværk på sommerblomster er ikke omfattet, men skal straks meldes til tilsynet, som tager stilling til det videre forløb. Etablering af sommerblomstbede Plantebedet etableres efter udplantningsplan udarbejdet af tilsynet eller efter nærmere aftale. Jorden i plantebedet skal ved hvert planteskifte løsnes til 20 cm dybde og efterfølgende planeres. Plantebedet skal være i niveau med det omgivne terræn eller kanter. I modsat fald skal der om efteråret efterfyldes med lige dele af kompost og sphagnum. Der er typisk tale om løglægning efterår og udplantning forår, eller løglægning og udplantning efterår, samt udplantning af sommerblomster i maj/juni. Eftersåning af urtebede Frø af samme type tilføres og nedfældes med rive. Gødningsplan til blomster Der gødskes 3 gange i vækstsæsonen. Der anvendes chlorfattig NPK-gødning , og der tilføres 1 kg gødning pr. 100 m2 pr. gang. Egenkontrol skal fremlægges tilsynet. 28

29 Fritrumsbeskæring af klatreplanter Klatreplanterne holdes på afstand af vinduer, døre, udhæng mv., må ikke genere færdslen og holdes op ad voksefladerne. Dette opnås ved opbyggende beskæring og opbinding så hovedgrene er min. 30 cm fra disse elementer og fritrumsprofil, sådan at skud aldrig eller kun i kortere perioder kommer ind over. Fritrumsbeskæring ved stauder Der kan forekomme fritrumsbeskæring af stauder, især på kirkegårde, hvor der er staudebede med karakter af bunddække. Fritrummet omfatter beskæring langs fx stier og indre hække. Klipning af urtebede Når størsteparten af blomsterne er afblomstrede foretages klipning af urtebede med rotorklipper, fingerklipper eller lignende. Manglende og døde planter Entreprenøren skal give meddelelse om evt. mangler. Efterplantningstidspunkt aftales med tilsynet. Opbinding af blomster Opbinding skal udformes således, at den ikke dominerer helhedsindtrykket. Opsamling af afklip i blomster Omfatter opsamling og bortskaffelse. Opsamling af løv i stauder Ved løv forstås alene synligt løv, der umiddelbart ses i f.eks. beplantningernes rand eller åbne dele. Løv opsamles eller kan, hvor det er muligt, blæses eller rives til beplantningernes tættere dele. Løv, der forekommer i større samlinger, eller som et overfladedækkende lag på gennemsnitlig 2 cm eller mere, vil være skadeligt for de fleste stauder. Opsamling af løv i staudebede skal ske med hensyntagen til de enkelte arter/sorter/kloners behov. I forbindelse med forårsklargøringen fjernes alt synligt løv. Planternerne skal fremtræde frodige og veludviklede Frodig er en fremtrædelsesform, som er typisk for arten og sorten. Veludviklet er et udviklingstrin, som er typisk for arten og sorten på et aktuelt tidspunkt. Ukrudtsbekæmpelse i blomster I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse fjernes let og større affald i bedene. Ved ukrudtsbekæmpelse fjernes alene synligt ukrudt. Herved forstås ukrudt, der umiddelbart kan ses i randen eller i åbne partier i beplantningen. Ukrudt må aldrig blive over 5 cm højt og må aldrig dække mere end 10 % af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker. I forbindelse med ukrudtsbekæmpelsen afklippes døde eller nedknækkede plantedele. Hvor blomsterbede støder op til græs, skal det sikres, at græsset ikke vokser ind i bedet. Vanding af blomster I tørre perioder iværksættes vanding når jorden ikke virker fugtig ned til 5 cm dybde, eller hvis planterne mister saftspænding. Der vandes med 30 mm pr. gang. Vandingsmateriel indsamles efter brug. Blomster Arbejdsbeskrivelse Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden Helheden skæmmes når visne blomster er synlige i bedets opvækst og hovedblomstringsfase. I sensommer og efterårsfasen kan frøstande være en naturlig tilstand i bedets fremtoning. 29

30 BU1 - Prydbusk Prydbuske bruges solitært eller i grupper. De forskellige prydbuskes karakteristiske vækst og udseende er en særlig kvalitet, der skal respekteres og plejes. Plejen rettes efter den individuelle plantes krav og behov. buske Prydbusk Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Fritrum skal holdes. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max. dække 15 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Supplerende pleje Plejemål Efterplantning og gødskning. På udvalgte steder kan arealer med prydbuske være flisdækkede. 30

31 BU2 - Bunddækkende buske Bunddækkende buske er en sammenhængende og fladedækkende buskbeplantning. Bunddækkende buske er næsten altid af samme art. Plejen sigter mod, at buskene med et tæt løvtag giver frodig jorddække. buske Bunddækkende buske Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Fritrum skal holdes. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 15 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Supplerende pleje Plejemål Væksten skal styres i højden, og nogle steder, hvor der ikke foregår fritrumsbeskæring, også/eller i bredden. Buskene skal dække jorden. På udvalgte steder kan arealer med bunddækkende buske være flisdækkede. 31

32 BU3 - Busket Et busket er en frodig og rigtblomstrende plantning af buske ofte af flere arter. Busketter kan dække store arealer men kan også skabe og adskille rum. Busketter findes f.eks. i parker, institutioner og langs veje. Plejen skal sikre frodighed, jorddække og blomstring. buske Busket Fritrum skal holdes. Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 15 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Supplerende pleje Plejemål Væksten skal styres i højden, og nogle steder, hvor der ikke foregår fritrumsbeskæring, i bredden. På udvalgte steder kan arealer med busketter være flisdækkede. Buskene skal dække jorden. Blomstring og vækstform skal fremmes. 32

33 BU4 - Frugtbuske Frugtbuske anvendes til dyrkning af bær. Frugtbuske findes i institutioner og grønne områder. Plejen skal sikre et højt udbytte og sunde og frodige planter. buske Frugtbuske Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Fritrum skal holdes. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 15 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Supplerende pleje Plejemål På udvalgte steder kan arealer med frugtbuske være flisdækkede. Buskene skal dække jorden. 33

34 BU5 - Krat Krat er en frodig plantning af grovere buske og mindre træer med buske som den dominerende del af beplantningen. Krat findes f.eks. langs veje, i boligområder og naturområder. Plejen skal sikre frodighed og karakter. buske Krat Fritrum skal holdes. Uønskede urter må ikke sætte frø. Mod befæstede arealer skal eventuelt ukrudt/græs i krattet holdes nede. Synligt ukrudt må ikke blive over 25 cm højt. Kun som supplement i etableringsfasen. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 15 % af den synlige jord. Plejemål Udtynding. Supplerende pleje 34

35 Arbejdsbeskrivelser Buske Bekæmpelse af uønskede urter i buske Ved uønskede urter forstås Kæmpebjørneklo og Flyvehavre. Alle forekomster skal registreres med angivelse af bestandsstørrelse i intervallerne 1-10, og >100. Kortmateriale og signaturvejledning udleveres af Park & Natur. Som udgangspunkt skal alle forekomster bekæmpes så frøspredning ikke finder sted. Ved mindre forekomster, enkelte planter og grupper med op til 100 planter, foretages opgravning af planten med rod. Ved større forekomster, >100 aftales og afregnes bekæmpelse særskilt med tilsynet. Normalt vil bekæmpelsesmetode for Kæmpebjørneklo være fladeafslåning eller afklipning af frøstande. Afslåning kan f.eks. foretages med le, kratrydder eller slagleklipper før blomstring, og så mange gange det er nødvendigt for at undgå blomstring typisk 3-4 gange i vækstsæsonen. Afklipning foretages ved begyndende blomstring og afklippede frøstande bortskaffes så frøspredning ikke kan ske, f.eks. til forbrænding, også her bekæmpes af flere omgange. Flyvehavre bekæmpes jf. Landbrugsministeriets cirkulære nr. 542 af 28. juni Efterplantning af buske Efterplantning foretages efter oprindelig plan eller efter nærmere aftale med tilsynet. Fjernelse af udgåede buske Udgåede, synlige buske fjernes løbende. Hvor det vurderes, at det får betydning for beplantningens etablering, eller hvor det skæmmer helheden, skal tilsynet orienteres. Tilsynet vil så vurdere om, der skal efterplantes. Fjernelse af uønsket træopvækst i buske Ved uønsket træopvækst forstås selvsåede træer, skud fra stød o.l., der opgraves, hvor det er muligt. Alternativt foretages afklipning hvor opgravning ikke kan lade sig gøre. Opgravede eller afklippede plantedele, der skæmmer helhedsindtrykket, fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. buske Arbejsdsbeskrivelse Foryngelsesbeskæring forekommer kun ved prydbuske og særlige busketter. Beskæringen skal udføres under hensyn til arternes individuelle behov og således, at buskene fremtræder veludviklede med mulighed for at dække arealet. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket,fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. 35

36 buske Arbejdsbeskrivelse Fritrumsbeskæring ved buske Fritrumsbeskæring foretages for at sikre: Fri og uhindret færdsel, frit udsyn til trafikudstyr, gode oversigtsforhold, at bygninger og bygningsdeles funktioner ikke beskadiges eller forringes. Sommerbeskæringer forventes at være af beskedent omfang, tilbagevendende problemer meddeles tilsynet og løses ved beskæring eller rydning Følgende fritrum skal holdes for angivne elementer: Fortov, plæner, stier o. lign: 2,5 m over terræn. Ridestier: 3,0 m over terræn. Kørebaner: 4,5 m over kørebanen. Beplantningen holdes bag fortovskant/stikant og holdes bag private grundejeres hække, således der er fritrum til at klippe hæk. Bygninger, lysmaster, o.l. friholdes for berøring med beplantningen. Planterne holdes på afstand af vinduer, døre, udhæng, samt hække, pur og trådhegn m.v. For trådhegn gælder dette krav strækninger af trådhegn der ved overtagelsen er friholdt, samt trådhegn der gennem supplerende pleje bliver friskåret. Dette opnås ved opbyggende beskæring så hovedgrene er min. 30 cm fra disse elementer og fritrumsprofil, sådan at skud aldrig eller kun i kortere perioder kommer ind i fritrummet. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket, fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. Gødskning af buske Gødskning udføres efter gødningsplan. Egenkontrol skal fremlægges tilsynet Nedslåning af ukrudt/græs i kanten af krat I forbindelse med nedslåningen fjernes let og større affald. I etablerede krat langs befæstede arealer ind til første planterække i krattet skal der ske nedslåning af ukrudt/græs, som er til gene for færdslen eller skæmmer helhedsindtrykket. Ukrudt/græs i denne rand må max blive 25 cm højt. Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede Frodig er en fremtrædelsesform, som er typisk for arten og sorten. Veludviklet er et udviklingstrin, som er typisk for arten og sorten på et aktuelt tidspunkt. Størrelsesbeskæring af buske Ved størrelsesbeskæring sikres at beplantningen holdes indenfor et af tilsynet angivet mål eller i forhold til angivne faste målepunkter. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket, fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. 36

37 Udlægning af flis i buske Hvor flis udlægges, udlægges et cm tykt lag. Lagtykkelsen vedligeholdes ved 1 årlig efterfyldning. Udtynding af krat Udtynding af hensyn til helheden. Udtyndingen skal foretages så bestandsbuske og træers vækst og sundhed fremmes. Såfremt det er muligt skal arter som eg, ask, fuglekirsebær, tjørn og slåen fremmes, frem for pil, rødel, poppel og andre arter, der tydeligvis har været brugt eller fungeret som ammetræer i beplantningen. Grene og stammer neddeles med motorsav til stykker på under 1 meter, som efterlades i beplantningen. Stykkerne skal neddeles så de ikke rager mere end en halv meter over jorden, og placeres så de ikke er umiddelbart synlige i krattet. Alternativt kan tilsynet bestille, at afskårne stammer og grene sønderdeles til flis som efterlades i beplantningen. Ukrudtsbekæmpelse i buske I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse fjernes let og større affald. Ved ukrudtsbekæmpelse fjernes alene synligt ukrudt, samt alle selvsåede træer og buske over 25 cm. i hele bedet. Døde og/eller knækkede grene fjernes. Ved synligt ukrudt forstås ukrudt, der umiddelbart kan ses i randen eller i åbne partier i beplantningen. Synligt ukrudt må max. blive 10 cm højt. Der må max være et ukrudtsdække på 15 %. som kulturplanternes løv ikke dækker. Ved bede, der støder op til græs skal det sikres, at græskanten ikke vokser ind i bedet. Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfase Udover den almindelige standardpleje iværksættes ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen ved krat i 3 vækstsæsoner. buske Arbejsdsbeskrivelse 37

38 HÆ2 - Klippet pur Klippet pur er en kombination af hæk og buskflade. Klippet pur er et fladedækkende element. Det kan dog også være rumskabende eller afgrænsende. Klippet pur findes f.eks. i parker, i institutioner og langs veje. Klippet pur skal have en fast regelmæssig form. Plejen med klipning af top og sider skal sikre dette. hække Klippet pur Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Udførelseskrav Klipning 1 gang efter beskrivelse og opsamling af afklip. Supplerende pleje Plejemål På udvalgte steder kan arealer med pur være flisdækkede. Planterne skal være i god vækst. Efterplantning og gødskning. 38

39 HÆ3 - Hæk Hække skaber rum, deler, afgrænser, indrammer eller skaber læ. Hække har en fast regelmæssig form. En hæk består af en eller flere rækker af planter af samme art. Planterne er tæt plantede for at sikre tæthed og frodighed. Hække findes bl.a. langs veje, i parker og i institutioner. Plejen skal sikre, at formen opretholdes eller etableres som målsat. hække Hæk Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må blive over 10 cm højt. Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Klipning efter beskrivelse og opsamling af afklip, 1 gang. Supplerende pleje Plejemål På udvalgte steder kan arealer med hække være flisdækkede. Planterne skal være i god vækst. Efterplantning og gødskning. 39

40 HÆ4 - Fritvoksende hæk Fritvoksende hække skaber rum, afgrænser eller skaber læ. En fritvoksende hæk består af en eller få rækker buske af samme art. Buskene er tæt plantede for at sikre tæthed og frodighed. Fritvoksende hække findes i f.eks. parker, institutioner og langs veje. Plejen skal sikre hækkens tæthed og styre væksten let. hække Fritvoksende hæk Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Synligt ukrudt må ikke blive over 10 cm højt. Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Udgåede buske og uønsket træopvækst fjernes. Fritrum skal holdes. Supplerende pleje Plejemål Udvalgte fritvoksende hække beskæres for at fremme blomstring. Beskæringen bør ske 1 gang om året. På udvalgte steder kan arealer med fritvoksende hække være flisdækkede. Planterne skal være i vækst. 40

41 HÆ5 - Levende hegn Hegn skal give læ og afgrænse rum. Hegn består af en eller flere rækker træer og buske, ofte en del forskellige arter. Hegn findes i det åbne land, i parker og boligbebyggelsers friarealer. Plejen skal sikre hegnets lægivende og afgrænsende egenskaber. hække Levende hegn Fritrum skal holdes. Uønskede urter må ikke sætte frø. Hegn skal være sikre at færdes langs. Mod befæstede arealer skal eventuelt ukrudt i hegnet holdes nede. Synligt ukrudt/græs må ikke blive over 25 cm højt. Kun som supplement i etableringsfasen. Synligt ukrudt må ikke skæmme helheden og må max. dække 15 % af den synlige jord. Supplerende pleje Plejemål Det skal sikres at de mest bevaringsværdige arter forbliver sunde og kan udvikle sig i det levende hegn. Udtynding af hegn bør ske hvert 5. år. 41

42 Arbejdsbeskrivelser Hække og hegn hække Arbejdsbeskrivelse Bekæmpelse af uønskede urter i hække og hegn Ved uønskede urter forstås Kæmpebjørneklo og Flyvehavre. Alle forekomster skal registreres med angivelse af bestandsstørrelse i intervallerne 1-10, og >100. Kortmateriale og signaturvejledning udleveres af Park & Natur. Som udgangspunkt skal alle forekomster bekæmpes så frøspredning ikke finder sted. Ved mindre forekomster, enkelte planter og grupper med op til 100 planter, foretages opgravning af planten med rod. Ved større forekomster, >100 aftales og afregnes bekæmpelse særskilt med tilsynet. Normalt vil bekæmpelsesmetode for Kæmpebjørneklo være fladeafslåning eller afklipning af frøstande. Afslåning kan f.eks. foretages med le, kratrydder eller slagleklipper før blomstring og så mange gange det er nødvendigt for at undgå blomstring typisk 3-4 gange i vækstsæsonen. Afklipning foretages ved begyndende blomstring og afklippede frøstande bortskaffes så frøspredning ikke kan ske, f.eks. til forbrænding, også her bekæmpes af flere omgange. Flyvehavre bekæmpes jf. Landbrugsministeriets cirkulære nr. 542 af 28. juni Efterplantning i hække og hegn Efterplantning foretages efter oprindelig plan eller efter nærmere aftale med tilsynet. Fjernelse af døde og døende grene i hække og hegn Hvis det af tilsynet vurderes, at døde eller døende grene udgør en sikkerhedsrisiko, skal grenene nedskæres. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. Nedfaldne grene fjernes løbende. Fjernelse af udgåede planter i hække og hegn Udgåede planter opgraves eller nedskæres og materiale, der skæmmer helhedsindtrykket fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. Fjernelse af uønsket træopvækst i hække og hegn Ved uønsket træopvækst forstås selvsåede træer, skud fra stød o.l., der opgraves, hvor det er muligt. Alternativt foretages afklipning hvor opgravning ikke kan lade sig gøre. Opgravede eller afklippede plantedele, der skæmmer helhedsindtrykket fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. 42

43 Fritrumsbeskæring ved hække og hegn Fritrumsbeskæring foretages for at sikre: Fri og uhindret færdsel, frit udsyn til trafikudstyr, gode oversigtsforhold, at bygninger og bygningsdeles funktioner ikke beskadiges eller forringes. Sommerbeskæringer forventes at være af beskedent omfang, tilbagevendende problemer meddeles tilsynet og løses ved beskæring eller rydning. Følgende fritrum skal holdes for angivne elementer: Fortov, plæner, stier o. lign: 2,5 m over terræn. Ridestier: 3,0 m over terræn. Kørebaner: 4,5 m over kørebanen. Beplantningen holdes bag fortovskant/stikant og holdes bag private grundejeres hække, således der er fritrum til at klippe hæk. Bygninger, lysmaster, o.l. friholdes for berøring med beplantningen. Planterne holdes på afstand af vinduer, døre, udhæng, samt hække, pur og trådhegn m.v. For trådhegn gælder dette krav strækninger af trådhegn, der ved overtagelsen er friholdt, samt trådhegn der gennem supplerende pleje bliver friskåret. Dette opnås ved opbyggende beskæring så hovedgrene er min. 30 cm fra disse elementer og fritrumsprofil, sådan at skud aldrig eller kun i kortere perioder kommer ind i fritrummet. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket, fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. Fældning af hegn Det påhviler entreprenøren at orientere tilsynet, når det konstateres, at et træ er dødt eller dødende. Tilsynet vil umiddelbart derefter vurdere, om træet skal fældes og evt. udskiftes. Træet afskæres så tæt ved terræn som muligt med et lige snit. Det fældede træ opskæres, placeres og evt. transporteres efter aftale med tilsynet. Alternativt kan tilsynet bestille at afskårne stammer, eller dele heraf, flises og efterlades i beplantningen. Gødskning af hække og hegn Gødskning udføres efter gødningsplan. Egenkontrol skal fremlægges tilsynet. Klipning af hække og pur. Når hækklipning udføres en gang pr. år skal der klippes fra medio juni, og klipningen skal være afsluttet medio august. Når hækklipning udføres to gange pr. år skal der klippes ultimo juni og igen ultimo august. Hækkene klippes til det sædvanlige punkt for ældre hække, dog således, at hækken fremtræder jævn og i aftalt højde. For nye hække udføres klipning således, at den planlagte form kan fastholdes ved senere systematisk klipning. Synligt afklip fjernes. Ved synligt afklip forstås afklip, der umiddelbart ses i hækkens rand og på klippeflader. Hækkens form må efter klipning ikke afvige mere end +/- 3 cm på 3 lbm på flader og sider. Nedslåning af ukrudt i kanten af hegn I forbindelse med nedslåningen fjernes let og større affald. I etablerede hegn langs befæstede arealer ind til første planterække i hegnet skal der ske nedslåning af ukrudt/græs, som er til gene for færdslen eller skæmmer helhedsindtrykket. Ukrudt/græs i denne rand må max blive 25 cm højt. hække Arbejsdsbeskrivelse 43

44 mere end en halv meter over jorden, og placeres så de ikke er umiddelbart synlige i hegnet. Alternativt kan tilsynet bestille at afskårne stammer og grene sønderdeles til flis som efterlades i beplantningen. hække Arbejdsbeskrivelse Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede. Frodig er en fremtrædelsesform, som er typisk for arten og sorten. Veludviklet er et udviklingstrin, som er typisk for arten og sorten på et aktuelt tidspunkt. Størrelsesbeskæring af hække og hegn Ved størrelsesbeskæring sikres, at beplantningen holdes inden for de af tilsynet angivne mål eller i forhold til angivne faste målepunkter. Afskårne grene, der skæmmer helhedsindtrykket fjernes eller flises efter aftale med tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse i hække og pur I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse fjernes let og større affald. Ved ukrudtsbekæmpelse fjernes alene synligt ukrudt, samt alle selvsåede træer og buske over 25 cm. i hele hækken. Døde og/eller knækkede grene fjernes. Synligt ukrudt må max. blive 10 cm højt. Der må max være et ukrudtsdække på 10 % som kulturplanternes løv ikke dækker. Hvor hække støder op til græs, skal det sikres, at græsset ikke vokser ind i hækken. Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfase Udover den almindelige standardpleje iværksættes ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen ved levende hegn i 3 vækstsæsoner. Udlægning af flis i hække og hegn Hvor flis udlægges, udlægges et cm tykt lag. Lagtykkelsen vedligeholdes ved 1 årlig efterfyldning. Udtynding af levende hegn Udtynding skal foretages under hensyntagen til helheden. Udtyndingen skal foretages så bestandsbuske og træers vækst og sundhed fremmes. Ammetræer og buske fjernes under hensyntagen til, at hegnet fortsat skal give læ og være tæt i alle lag. Grene og stammer neddeles med motorsav til stykker på under 1 meter, som efterlades i beplantningen. Stykkerne skal neddeles, så de ikke rager 44

45 TR1 - Fritvoksende træ Det fritvoksende træ har en krone der udvikler sig uden konkurrence fra andre træer. Fritvoksende træer findes i alle slags områder. Plejen, der er afhængig af art, voksested, målsætning mv., skal sikre det enkelte træ de bedste muligheder for en for arten naturlig udvikling. træer Fritvoksende træ Synligt ukrudt i eventuelt plantehul må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 10 cm højt. Træer må ikke mangle vand. Opbinding af træer. Fritrum skal holdes. Døde eller døende grene, der indebærer en sikkerhedsrisiko, nedtages og fjernes. Udførelseskrav Beskæring af vanris på stammebasis, 3 gange. Supplerende pleje Plejemål Fritvoksende træer skal plejes i henhold til Dansk Træpleje Forenings vejledning Beskæring af træer. Ved udvalgte træer udlægges flis. Døde eller døende træer fjernes/udskiftes efter aftale med tilsynet. 45

46 TR2 - Trægruppe En trægruppe er en helhed hvor flere træer danner en sammenhængende fælles krone eller et mindre løvtag. Træerne er ofte af samme art og størrelse. Plejen, også af det enkelte træ, retter sig mod helheden. træer Trægruppe Synligt ukrudt i eventuelt plantehul må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 10 cm højt. Opbinding af træer. Fritrum skal holdes. Døde eller døende grene, der indebærer en sikkerhedsrisiko, nedtages og fjernes. Udførelseskrav Beskæring af vanris på stammebasis, 3 gange. Supplerende pleje Plejemål Trægrupper skal plejes i henhold til Dansk Træpleje Forenings vejledning Beskæring af træer. Ved udvalgte træer udlægges flis. Vanding af udvalgte træer, hovedsagligt træer under etablering. Døde eller døende træer fjernes/udskiftes efter aftale med tilsynet. 46

47 TR3 - Allé Alléer består af mindst 2 parallelle trærækker, der fremstår som en helhed, da de ofte er af samme art og alder. Alléer anvendes bl.a. langs veje eller centrale stier i større parker. Det enkelte træ er underlagt helheden. Plejen, som er afhængig af art, alder og voksested retter sig mod helheden og tilstræber at bevare denne. træer Allé Synligt ukrudt i eventuelt plantehul må ikke skæmme helheden og må max dække 10 % af den synlige jord. Intet ukrudt må blive over 10 cm højt. Opbinding af træer. Fritrum skal holdes. Døde eller døende grene, der indebærer en sikkerhedsrisiko, nedtages og fjernes. Udførelseskrav Beskæring af vanris på stammebasis, 3 gange. Supplerende pleje Plejemål Allétræer skal plejes i henhold til Dansk Træpleje Forenings vejledning Beskæring af træer Ved udvalgte træer udlægges flis. Vanding af udvalgte træer, hovedsagligt træer under etablering. Døde eller døende træer fjernes/udskiftes efter aftale med tilsynet. 47

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Forord Kvalitetshåndbogen beskriver plejen af alle de grønne områder, der administreres af Veje & Trafik, Sønderborg kommune. Kvalitetshåndbogen

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 03.11.2004 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Kvalitetsbeskrivelserne... 3 2. Græs... 4 Sportsplæne... 4

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse. - for drift af grønne områder 2015

Kvalitetsbeskrivelse. - for drift af grønne områder 2015 Kvalitetsbeskrivelse - for drift af grønne områder 2015 2 KVALITETSBESKRIVELSE 2015 Indhold Indledning 7 Hvad indeholder Kvalitetsbeskrivelsen? 7 Drift af grønne områder i Aalborg Kommune 7 Samarbejde

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV.

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Faaborg - Midtfyn Kommune, Natur og Landskab VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Kvalitetsbeskrivelser Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER,

Læs mere

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Udarbejdet august 2010 Plejeplan for Herlufsholm Idrætscenter 260810 1 Indhold Udarbejdet august 2010... 1 Indledning... 3 Vejrlig... 3 Sportsplæner...

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Sæby Kommune. Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen. Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser.

Sæby Kommune. Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen. Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser. Sæby Kommune Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser Servicestrategi Indholdsfortegnelse 1. Omfang og ydelsesbeskrivelse, - sportspladser

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Introduktion Indledning Signaturforklaring Vejledning Ordliste Oversigtskort 5 ABC 1. Blomster 1.a Rosenbede 1.b Staudebede 1.c+i Staudeflader

Læs mere

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light)

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) Sammendrag af kvalitetsbeskrivelserne for den grønne drift i Esbjerg Kommune Baseret på kvalitetsbeskrivelsen til udbuddet i 2009 udgaven 17. november 2008 Indhold 1 Generelt...

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Pleje- og kvalitetsbeskrivelser Forskelligt formål, forskellig målgruppe 2 3 4 Sammenhæng i driftsstyringen Kvalitetsbeskrivelser

Læs mere

Plejeplan for Østre Kirkegård

Plejeplan for Østre Kirkegård Plejeplan for Østre Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 6 Forklaring til Elementoversigt... 7 Tre forskellige Udtryk... 7 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE Kultur og Fritid. Vedligehold af boldbaner. Kvalitetshåndbog (KVH)

HADERSLEV KOMMUNE Kultur og Fritid. Vedligehold af boldbaner. Kvalitetshåndbog (KVH) HADERSLEV KOMMUNE Kultur og Fritid Oktober 2012 Kultur og Fritid Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INTRODUKTION... 5 Indledning... 5 Signaturforklaring... 5 Vejledning... 6 Ordliste... 7 GRÆS... 11 2a Brugsplæne

Læs mere

Kvalitetshåndbog 2013.

Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder Odense Kommune Kvalitetshåndbog 2013, Odense Kommune, Park & Vej side 1 Indhold Indledning... 4 Signaturforklaring... 5 Vejledning...

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder

Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder Generelt om pleje af græs, blomster, buske, træer m.m....2 1 - Græs...2 1.1 Brugsgræs x20...3 1.2 Græs x6...4 1.3 Græs x2...5 1.4 Naturgræs x1...5 2

Læs mere

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE 2003 65 DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER Forlaget Grønt Miljø Forsidebillede: Offentligt friareal ved Asnæsværket, Kalundborg. (Foto: Kim Tang)

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Græs... 4 Træer... 10 Buske... 16 Hække... 20 Belægninger... 23 Legepladser... 26 Terræninventar... 30 Renholdelse...

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder, idrætsanlæg, vejplantninger mv.

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder, idrætsanlæg, vejplantninger mv. 1 Bilag 3 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder, idrætsanlæg, vejplantninger mv. 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune Udkast 1.1 19. 2 Element: 1. Græs... 4 1.1 Brugsplæne... 4 1.2 Rabatgræs... 5 1.3

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder kvalitetsbeskrivelser 2016 for drift af grønne områder indhold Græs Brugsgræs Løgplæne Græsflade Fælledgræs Sportsplæne Rabatgræs Naturgræs Blomster Roser Staudebede Naturstauder Udplantningsplanter/Sommerblomster

Læs mere

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer Afd. 1-71 Irmelinen fsb juli 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT VEDRØRENDE PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 4 Formål 4 Omfang 4 ARBEJDETS UDFØRELSE 5 Generelt 5

Læs mere

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer.

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Billede: Nordic Green Space Award.com Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen Grønne

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

Kvalitetshåndbog SAB

Kvalitetshåndbog SAB Bilag 02 Udbud af drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder i Ballerup Kommune Kvalitetshåndbog SAB Januar 2016 Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Sags id: 88.00.00-A00-1-15 Dato: 15.

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej r, OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Bilag 3.1 Kvalitets og arbejdsbeskrivelser September 2013 Dokument nr. 2013-3.1 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

PLEJEHÅNDBOG. for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde

PLEJEHÅNDBOG. for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde PLEJEHÅNDBOG for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde 1 Hvorfor en plejehåndbog? INDHOLD side Hvorfor en plejehåndbog? 2 Status - plejen i dag Forbedret plejestyring Fra plejehåndbog til plejeplan 4 A. Kortlægning,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde.

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. 1 Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. Arbejdsbeskrivelse for renholdelse mv. på Horne og Asdal kirkegårde. Marts Kranse, juleting o.l. flyttes væk fra de grave med legat og renholdelsesaftaler

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 Fredericia Kommune, Renhold og pleje Fredericia Midtby Kvalitetsstandard Maj2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort

Læs mere

Entreprisebeskrivelse

Entreprisebeskrivelse Februar 2013 Ringkøbing Skjern Forsyning Østergade 130 6900 Skjern Udbud af drift af Grønne områder Entreprisebeskrivelse Februar 2013 I/II Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 1 1.1. Orientering...

Læs mere

Plejeplan for Nyborg Kirkegård

Plejeplan for Nyborg Kirkegård Plejeplan for Nyborg Kirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort over plejeniveau...

Læs mere

Plejeplan for Himmelev Kirkegård

Plejeplan for Himmelev Kirkegård Plejeplan for Himmelev Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 De tre plejeniveauer... 5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 5 Oversigts over plejeniveau

Læs mere

INDHOLD. Forord Introduktion Træer

INDHOLD. Forord Introduktion Træer INDHOLD Forord Introduktion Træer Nuværende forhold Vedligeholdelse Fremtidige forhold Ny beplantning Udearealer i dag Typiske træer Særlige træer Område 1 - Alarmpladsen Område 2 - ved Gammel Byvej Område

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013.

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Statusplan HedeDanmark, havde kun én måned til at starte op i efter kontrakt indgåelse. Det betød at HedeDanmark fik

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 6. Kvalitetsstyring. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 6. Kvalitetsstyring. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Kontraktbilag 6 Kvalitetsstyring Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 6.1 Indledning... 2 6.1.1 Kvalitetstilstandskrav... 2 6.1.2 Projekt- og arbejdsplan... 3 6.1.3 Opgave og timeregistrering...

Læs mere

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Center for Miljø & Teknik Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Redigering Kontrol Godkendt MBF TEAM PARK

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Bagenkop - By. Opgaver. Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse timer. 140 timer. Samlet timer. Gælder for alle områderne.

Bagenkop - By. Opgaver. Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse timer. 140 timer. Samlet timer. Gælder for alle områderne. Bagenkop - By Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse 3 120 timer Ukrudtbekæmp. 20 timer 140 timer Gælder for alle områderne. Bagenkop - Fodboldbaner Græsslåning: 16400 m 2 - Klasse 1 52 timer Græsslåning: 2100

Læs mere

GARTNERISK DRIFTSMANUAL

GARTNERISK DRIFTSMANUAL GARTNERISK DRIFTSMANUAL 2 Forord Denne driftsmanual fastlægger den faglige standard for de grønne områder i Københavns Kommune, og den er et centralt redskab for alle, der arbejder med den grønne drift

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i Sct. ogensparken 23 B i Fælleshuset. Dagsorden i henhold til

Læs mere

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning ABC Introduktion s. 4 5. Buske s. 78 ABC Indledning Signaturforklaring Definitioner Generelle krav og vilkår Ordliste Oversigtskort 5a Solitære prydbuske 5b Busket 5c Bunddækkende buske 6. Træer s. 84

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

GRØN KVALITETSHÅNDBOG. Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer

GRØN KVALITETSHÅNDBOG. Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer GRØN KVALITETSHÅNDBOG 2010 Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer BAGGRUND Kvalitets og ydelsesbeskrivelserne (fremover benævnt Grøn Kvalitetshåndbog)er et arbejdsredskab,

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip university of copenhagen Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017

Boldbaner I Vejle Kommune. Januar 2017 Boldbaner I Vejle Kommune Januar 2017 1 Forord En dårlig boldbane kan ødelægge selv den bedste kamp. I Idræt & Faciliteter har vi et ønske om at holde vores boldbaner på et niveau, hvor der kan spilles

Læs mere

Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret

Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret I denne vedligeholdelsesplan følger frekvenserne for arbejdsgangene det pågældende områdes klasse. A-kl Græs er allerede differentieret i PGO og områdets

Læs mere

Plejeplan for Gråbrødre kirkegård

Plejeplan for Gråbrødre kirkegård Plejeplan for Gråbrødre kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Botofte - Alle. Opgaver. Renhold. Rabatten. Rabatten slås 2 gange årligt.

Botofte - Alle. Opgaver. Renhold. Rabatten. Rabatten slås 2 gange årligt. Botofte - Alle Rabatten Træer: Lind 44 stk. 20 timer Rabatten Rabatten slås 2 gange årligt. Træer Vanris fjernes en gang årligt, døde og syge grene fjernes ifald de er til fare for trafikken. Der må ikke

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Soleksponerede arealer. 526 Klippet vegetation 3 Kort græs 1006,513128 690 Klippet vegetation 3 Holdes kort igennem sæsonen 269,607746

Soleksponerede arealer. 526 Klippet vegetation 3 Kort græs 1006,513128 690 Klippet vegetation 3 Holdes kort igennem sæsonen 269,607746 Vinterbiotop Linje 162 Vildtager 3 Afgrøden lades stå uhøstet igennem vinteren 15/16. Tages med i omdrift 16. 498,27353 163 Vildtager 3 Afgrøden lades stå uhøstet igennem vinteren 15/16. Tages med i omdrift

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 Kjøller, Christian Philip; Kristoffersen, Palle; Tang, Kim; Nielsen, John Nørgaard; Højholt, Martin

Læs mere

Drift og pleje grøn del uden bygninger

Drift og pleje grøn del uden bygninger 2015 Ærø Kommune Park & Vej Godkendt den XXXX Drift og pleje grøn del uden bygninger Søby Indhold Forord... 2 Definition af grønne områder... 2 Oversigtskort... 3 Oversigtsskema... 3 Drift og pleje grøn

Læs mere