Styr på medicinen Side 6. Amtet roser CISS Side 3. IT på pumperne Side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på medicinen Side 6. Amtet roser CISS Side 3. IT på pumperne Side 8"

Transkript

1 20 Styr på medicinen Side 6 Amtet roser CISS Side 3 IT på pumperne Side

2 Godt halvvejs - og allerede en succes Et uafhængigt konsulentfirma er, af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, blevet bedt om at kigge på Den Jysk-fynske It-satsning, her knap tre år inde i projektperioden. Midtvejsevalueringen er naturligvis blevet ventet med spænding - også på CISS - men da den kom i midten af oktober, viste den sig at være ventetiden værd: I forbindelse med evalueringen har konsulentfirmaet blandt andet spurgt en række virksomheder om deres erfaringer med at samarbejde med kompetencecentrene. Omkring 90 procent af virksomhederne svarer, at de forventer, at samarbejdet vil styrke deres konkurrenceevne - og hver tredje virksomhed forventer øget beskæftigelse som følge af de projekter, de har været med i. "Det er en flot vurdering, ikke bare for CISS men for hele den Jysk-fynske It-satsning. Den viser blandt andet, at vi her i CISS har langt højere aktivitetsniveau end forventet på nuværende tidspunkt. Højere aktivitetsniveau betyder samarbejde med flere virksomheder - og det igen betyder øget medfinansiering", fortæller en tilfreds direktør Kim Guldstrand Larsen, CISS. Midtvejsevalueringen blev offentliggjort omtrent samtidig med, at Folketinget vedtog fordeling af knap 900 millioner til forskning, innovation og it. Heraf er de 90 millioner øremærket til regional satsning. Direktør Kim Guldstrand Larsen, CISS Samarbejde er vejen frem "En af forklaringerne på centrets succes er, at vi har haft held til at involvere flere folk fra vores bagland, blandt andet fra Afdeling for Proceskontrol og Institut for Datalogi", forklarer Kim Guldstrand Larsen og fortsætter: "Målet er klart: At samle alle gode kræfter omkring indlejrede software systemer. Og ikke bare her på Aalborg Universitet men også på nationalt - og gerne på internationalt plan. Vi samarbejder med DTU, CSI, Mads Clausen Instituttet og andre relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner omkring flere konkrete projekter." Sidste år etablerede EU-kommissionen - sammen med 17 europæiske ledere fra forskning og erhvervsliv med hensyn til indlejrede software systemer - en ny strategisk satsning indenfor det kommende syvende rammeprogram, ARTEMIS, der har til formål at sikre Europa førertrøjen med hensyn til forskning og udvikling inden for indlejrede software systemer. "Noget af det, ARTEMIS arbejder med, er centre på tværs af nationerne", forklarer Kim Guldstrand Larsen, der ser store fordele i et sådan samarbejde. Lad os netværke CISS er desuden involveret i to højteknologiske netværk. "Det er KomIalt og Mobile Systems. I KomIalt - vidennetværket for pervasive communication - er CISS en af de fem kerneaktører. Det er et nationalt it-samarbejdsprojekt, hvorimod Mobile Systems er en Aalborg baseret satsning, - igen med CISS som en af hovedaktørerne. Her har vi foreløbig haft to en halv dags scenarieworkshop. Det kom der en særdeles visionær hvidbog ud af, hvori vi prøver at give nogle bud på, hvordan mobilverdenen vil se ud i løbet af en årrække", forklarer Kim Guldstrand Larsen. Forskning, projekter i samarbejde med virksomheder og andre forskningsinstitutioner samt netværksprojekter i ind- og udland - aktivitetsniveauet er højt i CISS. Og i foråret 2006 stiger det yderligere, når CISS og Aalborg marts 2006 skal være vært for SummIT 06 - en stor konference arrangeret i samarbejde med de andre tre kompetencecentre under Den Jysk-fynske It-satsning samt Det Jysk-fynske Erhvervssamarbejde. Konferencen zoomer ind på den jysk-fynske it-satsnings projekter, resultater og it-kompetencer. Nogle af landets bedste it-forskere og de mest innovative virksomheder fortæller om den nyeste it-forskning og innovation. SummIT 06 er også stedet, hvor erhvervsliv, forskere og den politiske verden mødes for at diskutere og sætte nye mål for, hvordan it-forskning og erhvervsliv kommer endnu tættere på hinanden. Mere herom i særnummeret af CISS' nyhedsbrev, der udkommer primo marts

3 Fuldmægtig i Nordjyllands Amt, Vivian Grauting CISS fortjener at blive videreført Fuldmægtig i Nordjyllands Amt, Vivian Grauting, roser CISS for de flotte resultater, centret allerede har opnået, og hun glæder sig over de foreløbige udmeldinger fra Videnskabsministeriet. En af de offentlige institutioner i regionen, der har været med til at skyde penge i CISS, er Nordjyllands Amt. Her sidder fuldmægtig i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen Vivian Grauting, og hun lægger ikke skjul på, at hun i høj grad synes, at amtet har fået valuta for pengene. "Vi er stolte over det, CISS har opnået. Den midtvejsevaluering, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fået udarbejdet, viser, at CISS er et af de centre under Den Jysk-fynske Itsatsning, der har opnået de bedste resultater. CISS har fået etableret flest samarbejdsprojekter med virksomheder, og centret kommer bredt rundt i regionen med sine samarbejder - også til de små og mellemstore virksomheder og dem i yderområderne", påpeger Vivian Grauting. Ud til alle slags virksomheder "CISS har været gode til at sigte mod en bred skare af virksomheder, således at det også har været andre end de traditionelt højteknologiske virksomheder, der har glæde af samarbejder med ph.d.-studerende og af forskningsprojekterne. Så jeg synes bestemt, at vi her i Nordjyllands Amt får det, vi har ønsket os af CISS", understreger Vivian Grauting. Derfor ser hun også gerne, at CISS finder en vej til at fortsætte, når projektperioden officielt udløber med udgangen af "De 90 millioner kroner fra Videnskabsministeriet til regionale projekter er et godt skulderklap. Det viser, at også ministeriet gerne vil se et øget samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv fremover. Nu drejer det sig om at få medfinansieringen på plads", forklarer Vivian Grauting. Samarbejdet skal udbygges Hun er godt klar over, at kommunalreformen og det ændrede landkort vil få indflydelse på CISS. "Det bliver jo ikke amtet men derimod det nye Vækstforum, der tiltræder til april 2006, der skal sikre den regionale medfinansiering, når projektperioden udløber", fortæller Vivian Grauting. "Det er vigtigt at få udbygget samarbejdet med erhvervslivet i regionen - og dermed medfinansieringen fra virksomhederne. CISS gør allerede meget, men den regionale Erhvervscervice kunne også være en nyttig medspiller, når man skal nå ud til endnu flere virksomheder. Et af CISS' egne forslag har også været at oprette lokale satellitter rundt om i regionen for at øge synligheden. Og endelig må vi ikke glemme Summit 06 på Hotel Hvide Hus, Aalborg marts Et så stort arrangement, som CISS skal være vært for, vil bidrage til at styrke profileringen af CISS - både internt i regionen, men også i det øvrige land", slår Vivian Grauting fast

4 Personlig service på mobilen En række messegæster på International Wireless Summit i Aalborg i september fik serviceoplysninger på deres mobiltelefoner via Bluetooth. Forsøget var en succes, og parterne arbejder nu videre med projektet og dets mange muligheder. En række af gæsterne på konferencen IWS, International Wireless Summit fik en ganske særlig service: De blev budt velkommen i Aalborg Lufthavn, havde adgang til opdaterede vejrudsigter, hotel-info, programmet for konferencedagene - og en masse nyttig turistinformation om Aalborg. Alt sammen på mobiltelefonen. De fik også løbende besked, hvis der var ændringer i konferenceprogrammet. Disse gæster havde alle to ting til fælles: De havde en moderne mobiltelefon med Bluetooth og Java. Og de havde været inde på en hjemmeside og udfyldt et interesseskema og downloadet en særlig applikation, der gjorde det muligt at modtage de målrettede informationer. Fik øje på IWS-konferencen Det var kommunikationsvirksomheden N'volve fra Aalborg, der tog initiativ til projektet. "Vi samarbejdede i forvejen med BLIP Systems, og her kom vi til at tale om, at det måtte være muligt at lave en eller anden afprøvning af teknologien i større målestok. Vi fandt så ud af, at der var denne IWS-konference og tænkte: 'Her vil der være stor chance for, at mange af deltagerne har mobiltelefoner, der er så nye, at de vil kunne benytte teknologien'", forklarer adm. direktør Claus Holmen, N'volve, og direktør Peter Knudsen, BLIP Systems, supplerer: "Mens N'volve havde kontakterne, så havde vi teknikken. Sammen med Institut for Datalogi og CISS kunne vi så levere en samlet teknisk løsning." Man fordelte arbejdet, sådan at Database-og Programmeringsteknologi ved Center for Datalogi udviklede et Content Management System, BLIP System leverede den mobile klient og netværket, mens CISS var involveret i tests af alle delene. CISS bidrog også økonomisk, sammen med Den Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden, til, at projektet kunne gennemføres. Alt det indholdsmæssige - alle informationerne - sad folkene på N'volve og skrev - ofte i sene nattetimer. 'Dagens ret' på mobilen En række basestationer rundt omkring - i Aalborg Lufthavn, på fire hoteller samt på Aalborg Kongres & Kultur Center - sørgede for, at kongresdeltagerne kunne få nødvendig info tilsendt gratis via Bluetooth. Det var alt fra generelle velkomster til besked om ændringer i programmet, dagens ret på hotellet eller lignende. Og det interesseskema, som deltagerne havde udfyldt, gjorde, at de primært fik besked om de ting, som de selv havde bedt om at få besked om. Efter konferencen har de fire samarbejdsparter samlet op og evalueret. Og der er ingen tvivl: Der er store perspektiver i at udvikle systemet og gøre det klar til kommerciel brug. "Bluetooth basestationerne, der blev sat op i forbindelse med konferencen, sidder der stadig. Derfor er det naturligt at arbejde med en direkte videreførelse her i Aalborg. Desuden er vi, sammen med N'volve i gang med at lave, hvad nordmændene kalder 'verdens første intelligente skicenter' i Vrådal i Telemark - baseret på samme teknologi", fortæller Peter Knudsen fra BLIP Systems. Også på Aalborg Universitet arbejder man videre med erfaringerne. På Institut for Datalogi udvikler man systemet yderligere, og vicedirektør for CISS Henrik Schiøler fortæller, at man for tiden undersøger muligheden for at lave et storskala-forsøg på hele universitetet. Læs mere på 4 Fra venstre mod højre: Direktør Peter Knudsen, BLIP Systems Vicedirektør Henrik Schiøler, CISS Professor Christian Søndergaard Jensen, AAU Adm. Direktør, Claus Holmen, N volve F A K T A B O K S BLIP Systems blev grundlagt i august 2003 ud fra en vision om at bruge nye mobile teknologier, så som Bluetooth og WiFi til lokationsbaserede tjenester.

5 Hurtigt tryk på kedlerne Aalborg Industries og CISS er i samarbejde ved at udvikle et nyt stykke software, der forkorter vejen fra matematiske formler på skrivebordet til praktisk test, når nye skibskedler skal udvikles. Og projektleder Claus Karstensen, Aalborg Industries er ikke i tvivl: Mange flere virksomheder burde gå i kompagniskab med CISS! På Aalborg Havn ligger den sidste gigant fra Aalborgs tid som skibsværftsby. Det er Aalborg Industries, og ikke nok med at virksomheden har overlevet - det går rigtig godt, og der er travlhed på virksomheden, der fremstiller kedler, primært til skibsfarten. En af forklaringerne på succesen ligger i den løbende produktudvikling. "Når vi udvikler nye kedler, laver vi forskellige beregningsmodeller på den software, der styrer blandt andet vandstand og temperatur i kedlerne. Men vores nuværende system kan ikke håndtere de nye reguleringsalgoritmer, der er udviklet. Så vi kontaktede nogle underleverandører for at få dem til at finde en løsning til os", fortæller projektleder Claus Karstensen, Aalborg Industries. Men de forslag, som underleverandørerne kom med, var ikke optimale. Så faldt Claus Karstensen i snak med vicedirektør Henrik Schiøler, CISS. Valgt at bruge åbne standarder "Han tilbød et samarbejde omkring udvikling af et system, der passede til vores behov. Jeg var skeptisk i starten, fordi strategien her på Aalborg Industries på det tidspunkt var, at man ikke ville have hardware- eller softwareudvikling i huset. Men direktionen gav tilladelse til udvikling af et prototypesystem, som vi kunne præsentere - og så fik vi mandat til at udvikle et kommercielt produkt", forklarer Claus Karstensen. "Vi har valgt at prøve, så langt det overhovedet er muligt, at benytte standard teknologi - det, man kalder COTS, Commercial Off The Shelf. Altså software baseret på åbne standarder som Linux og almindelig pc-hardware. Men det, vi udvikler, er i høj grad et sikkerhedskritisk system. Vanddamp er jo en usynlig luftart, og det er utroligt vigtigt, at den vanddamp, der kommer ud af kedlerne, er ren - blot få vanddråber kan smadre turbinebladene", fortæller Henrik Schiøler. To studentergrupper og flere phd-studerende arbejder for øjeblikket med projektet, der forventes afsluttet i løbet af et par år. Brug dog universitetet! "Det er en fantastisk styrkelse for en Research & Development-afdeling som vores, at vi kan trække på den viden, der er på Aalborg Universitet. Vi er i sagens natur meget produktorienterede, mens folkene på universitetet, Jens Dalgaard Nielsen og Jan Jakob Jessen, har den nødvendige ekspertise", påpeger Claus Karstensen og fortsætter: "Der burde være mange flere virksomheder, der benyttede sig af muligheden for at etablere samarbejder mellem virksomhed og forskningsmiljø. De er jo fantastiske dygtige derude på AAU! Og jeg tror på, at Danmark bliver rigere, når forskning og erhvervsliv samarbejder." Vil du vide mere om samarbejdet mellem Aalborg Industries og CISS, så kontakt Henrik Schiøler på eller Claus Karstensen på Vicedirektør Henrik Schiøler, CISS (tv.) Projektleder Claus Karstensen, Aalborg Industries 205

6 Research Scientist Michael Agerkvist Petersen, Novo Nordisk A/S Software skal styre medicinen Da Novo Nordisk A/S i Bagsværd fik brug for et kompetenceløft inden for objektorienteret analyse og design, faldt valget af samarbejdspartner på CISS. Som med al udvikling i medicinalindustrien, er det hele meget tys-tys, men på et tidspunkt vil en masse patienter verden over få glæde af resultatet af samarbejdet. "Jeg har arbejdet i GateHouse, da de havde en afdeling i København, og kendte derfor CISS via samarbejdet i ProSoft, et netværk af private virksomheder og offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner (-se Så da afdelingslederen i den afdeling, hvor det nye projekt bliver udført, spurgte efter nogen, der kunne hjælpe vores softwareudviklere med et kompetenceløft, kom jeg til at tænke på vicedirektør Arne Skou fra CISS. Han havde på et tidspunkt fortalt om et lignende projekt med Siemens, og da jeg kender den metode, som CISS underviser i, fra tidligere uddannelse, mente jeg, at den også måtte passe godt til os", fortæller Research Scientist Michael Agerkvist Petersen, Novo Nordisk A/S. "Det er en utrolig spændende opgave at få. Dels er virksomheden jo internationalt kendt - og dels er det en helt anden type virksomhed, end vi normalt samarbejder med. Samarbejdet startede i maj, og foreløbig har vi gennemført et to dages kursus og en opfølgningsdag med den gruppe medarbejdere, det her drejer sig om", forklarer vicedirektør Arne Skou, CISS. Han har samlet et team på tre medarbejdere fra Institut for Datalogi Aalborg Universitet, der skal bistå Novo Nordisk med de forskellige aspekter af kompetenceudviklingen. Sikker medicingivning "Vi forventer, at CISS over de næste par år hjælper os med kompetenceopbygning, både i form af egentlig undervisning og med coaching i forbindelse med vores projekt" siger Michael Agerkvist Petersen - og løfter så lidt af sløret for det hemmelige udviklingsprojekt. "Projektet er et nyt Protein Delivery Device, og vi forventer, at det - ligesom Novo Nordisk's øvrige devices - skal masseproduceres. Da det skal bruges til at indgive medicin til patienter, stilles der store krav til sikkerheden - og masseproduktionen stiller store krav til en lav kostpris." Michael Agerkvist Petersen fortæller, at samarbejdet med CISS indgår i virksomhedens interne Lean&Flexible projekt, hvor målet er at forbedre hele udviklingsprocessen, det vil sige, at udviklingstiden og udviklingsomkostningerne skal nedsættes. "Samtidig arbejder vi hen mod en øget fleksibilitet i projekterne, der gør, at vi er mere effektive, når det gælder om at håndtere ændringer i projekterne. Og vi skal naturligvis løbende søge at minimere uventede problemer sent i projektet", forklarer Michael Agerkvist Petersen, der er overbevist om, at samarbejdet med CISS hjælper Novo Nordisk på vej mod målet. Kontakt Vicedirektør Arne Skou, CISS, hvis du vil vide mere om skræddersyet kompetenceudvikling til virksomheder. Besøg også Novo Nordisk A/S på 206

7 Skift sprog - og tjen penge Kan det betale sig at skifte programmeringssprog, når man arbejder med indlejrede realtidssystemer? Det skal lektor Hans Søndergaard undersøge - og teorierne skal afprøves på virksomheden FOSS, der er spændt på resultatet. Lektor Hans Søndergaard underviser på Vitus Bering Danmark i Horsens. Men fra 1. august i år og halvandet år frem skal han også være på CISS og arbejde med et projekt, der følges med interesse fra flere sider. "Målet med projektet er at vise, at Java, eller mere præcist, Ravenscar-Java profilen, kan være et godt alternativ til de mest gængse programmeringssprog, for eksempel C++, når vi arbejder med indlejrede softwaresystemer med realtidskrav", forklarer Hans Søndergaard og fortsætter: "Når man programmerer i Java, er produktiviteten cirka 40 procent bedre, end når man programmerer i C/C++. Men det er jo ikke nok. Jeg skal også kunne dokumentere, at systemet er forudsigeligt og stabilt. I et realtidssystem er det vigtigt, at systemet overholder svartiderne." Hurtigere - og færre fejl CISS repræsentant på projektet er lektor Bent Thomsen, Institut for Datalogi på AAU. Og han ser store muligheder i projektet: "Drømmescenariet er, at folk i industrien kan øge deres produktionseffektivitet, samtidig med at der sker færre fejl i programmeringsprocessen. Højniveau-sprog har nemlig nogle egenskaber, der gør det umuligt at lave visse typer programmeringsfejl, som man godt kan komme til at lave i eksempelvis C++", påpeger Bent Thomsen. Mens Hans Søndergaard er manden, der har stor erfaring i at skrive realtidsapplikationer, er Bent Thomsens interesse og viden fokuseret mod højniveau programmeringssprog. "Vi vil forsøge at implemente Ravenscar-Java profilen på en ajile aj-100 processor. Så skal vi have nogle folk koblet på projektet, der kan lave formelle modeller og relatere dem til implementationer i Ravenscar-Java profilen. På den måde kan vi analysere systemer hele vejen fra specifikation til implementation. Dette er netop et af CISS kernekompetence-områder, fortæller Bent Thomsen. Bliver vi hurtigere? Næste skridt er at få implementationen afprøvet i et realistisk univers, og her er valget faldet på FOSS Analytical A/S i Hillerød. FOSS udvikler, producerer og sælger udstyr til blandt andet kemisk og mikrobiologisk analyse til brug i fødevareindustrien, ved lægemiddelproduktion, i den kemiske industri med mere. "For vores kunder er driftssikkerhed vigtigt. Derfor er det først og fremmest afgørende for os, at systemet er pålideligt. Dernæst skal vi se på produktiviteten: Bliver vi hurtigere til at udvikle systemer, hvis vi skifter programmeringssprog? Og endelig vil vi også gerne vide, om det er nemmere at analysere på", fortæller software arkitekt Martin Astradsson, FOSS. Han fortsætter: "Vi går ind i det her med åbent sind og har hverken "giftet os med" C++ eller Java på forhånd. Men uanset udfaldet får de medarbejdere, der deltager i udarbejdelsen af en sådan industricase, et kompetenceløft - og samtidig et motivationsløft. Det er jo spændende at være med til at arbejde med 'up front technology'!" "Generelt styrker sådan et samarbejde virksomheden, og ideelt set burde alle virksomheder med jævne mellemrum lave samarbejdsprojekter med universiteterne og ingeniørhøjskolerne", slår Martin Astradsson fast. Læs mere om projektet på Besøg også FOSS A/S på Fra venstre mod højre: Lektor Hans Søndergaard, Vitus Bering Danmark Software Arkitekt Martin Astradsson, FOSS A/S Lektor Bent Thomsen, AAU 7

8 Hold varmen - men spar på strømmen Varmekredsen i airconditionanlæg er store energislugere. Derfor er CISS, sammen med Grundfos, Teknologisk Institut og Exhausto, i gang med at finde en måde at skrue ned for elforbruget på - uden at skrue ned for varmen eller ventilationen. På Teknologisk institut i Tåstrup står et testanlæg bestående af blandt andet et varme- og ventilationsanlæg fra Exhausto og en pumpe fra Grundfos. Og i Aalborg, på CISS, er ph.d.-studerende Mohammad Komareji i gang med at udvikle algoritmer, metoder til at regulere pumpen, så der hele tiden pumpes vand rundt i varmeanlægget - men med et minimum af strømforbrug. Vicedirektør i CISS Jakob Stoustrup er selv involveret i projektet. "Det er ren matematik det her - men vi kan faktisk programmere os til en besparelse på rundt regnet 30 procent i strømforbrug. Det er naturligvis dejligt i private hjem. Men prøv at forestille dig, hvad det betyder i lufthavne, på store arbejdspladser og i indkøbscentre, hvor de kører med nogle enorme varme- og ventilationsanlæg", påpeger Jakob Stoustrup. Ventiler ud - pumper ind Exhausto producerer varme- og ventilationsanlæg. "Normalt, når vi sælger et varmegenvindingsalæg med en vandvarmer, bliver den koblet op via en ventil. I projektet her erstatter vi ventilen med en Grundfos-pumpe, der kan kapacitetreguleres, så den ikke yder mere end absolut nødvendigt. Lykkes projektet, kan vi udvikle et helt nyt el-besparende anlæg, der bygger på den teknologi", forklarer project manager Finn Nielsen fra Exhaustos Development Department. Hans kollega på Grundfos, chefingeniør Niels Bidstrup, er lige så engageret i projektet: "Der er en masse indgroede fordomme omkring disse applikationer i vores verden - for eksempel om at man endelig ikke må bruge hastighedsregulerbare pumper i dele af varme- og ventilationsanlægget, men derimod skal tilstræbe et konstant flow. Vi må have undersøgt, om det har noget på sig - eller om det virkelig bare er myter. Når det er afklaret, skal vi finde ud af, hvordan vi anvender de hastighedsregulerbare pumper, så vi sparer flest mulige kilowatttimer om året", forklarer Niels Bidstrup. Fra venstre mod højre: Projektleder Niels Bidstrup, Grundfos Medvejleder Henrik Rasmussen, AAU Vicedirektør Jacob Stoustrup, CISS Otto Paulsen, Teknologisk Institut Projektleder Peter Svendsen, Teknologisk Institut 8

9 Fra venstre mod højre: Projektleder Peter Svendsen, Teknologisk Institut Projektleder Finn Nielsen, Exhausto A/S Projektleder Niels Bidstrup, Grundfos A/S Fjernmålinger Selv om testanlægget står i Tåstrup, kan ph.d.-studerende Mohammad Komareji godt sidde hjemme på Aalborg Universitet og måle på det. "Vi har lavet en såkaldt "tunnel" under Teknologisk Instituts firewall, der gør det muligt at hente måledata til Aalborg - og sende styredata den modsatte vej via internettet", forklarer Jakob Stoustrup. Projektleder på projektet er maskiningeniør Peter Svendsen, Teknologisk Institut. Og han følger Mohammad Komarejis projekt tæt. "Projektet er sat til at skulle vare to år, mens et ph.d.-projekt tager tre år. Så vi har "strakt" projektperioden lidt, så vi kan følge projektet helt til dørs", fortæller Peter Svendsen og fortsætter: "Der er et enormt potentiale, hvis projektet lykkes. Alene i Danmark taler vi om en el-besparelse på i omegnen af 100 gigawatttimer årligt - svarende til elforbruget i knap husstande". Ph.d. studerende Mohammad Komareji, CISS Medvejleder Henrik Rasmussen, AAU 9

10 Ph.d'er på anparter CISS i Aalborg og CSI i Sønderborg deles om ph.d.-studerende Rune Torbensen, der trækker på viden fra begge centre - og som kan sidde nede i Sønderborg og, via videokonferencesystem, være i stue med sin vejleder. Den 1. oktober startede endnu en ph.d.-studerende, Rune Torbensen, på CISS. "Rune skal blandt andet arbejde med modularisering af kommunikationskomponenter til Home Automation, så for eksempel mennesker med handicap kan styre en lang række maskiner og funktioner i deres hjem ved hjælp af trådløs teknologi - for eksempel Bluetooth. Sådan nogle systemer findes i et vist omfang allerede - men de er proprietære systemer, det vil sige, at de forskellige systemer ikke kan "tale sammen". Derfor er det meningen, at det, Rune skal udvikle, skal bygge på åbne standarder", forklarer Rune Torbensens vejleder, vicedirektør Henrik Schiøler, CISS. Øverst: Vicedirektør Henrik Schiøler, CISS På skærmen: Ph.d. studerende Rune Torbensen, CISS/CSI Det er nu ikke meget, vejlederen ser til sin ph.d.-studerende. Rune Torbensen bor nemlig i Sønderborg og har sin daglige gang på Center for Software Innovation, CSI, der, ligesom CISS, er et it-kompetencecenter under Den Jysk-fynske It-satsning. Derfor er der også lavet en samarbejdsaftale mellem CISS og CSI vedrørende Rune Torbensen. Ph.d eren som videnbærer "CISS' styrke er kommunikation - altså at få den indlejrede software til at "tale" med andre komponenter, for eksempel via trådløs teknologi. Her har CISS en unik ekspertise, og den ekspertise har vi stor interesse i at gøre brug af hernede på CSI, hvor vi i højere grad er knyttet op på det, man kalder mekatronik. Derfor regner vi med, at samarbejdet mellem CSI, CISS og Rune vil betyde, at Rune bliver en slags videnbærer mellem centrene", forklarer adm. direktør for CSI Bo Balstrup. "Jeg kommer selv fra erhvervslivet, hvor jeg har mine rødder i mekatronikken, så derfor ledte jeg efter en vejleder til mit ph.d-projekt, der havde stor viden om trådløs teknologi, her fandt jeg Henrik Schiøler på CISS", supplerer Rune Torbensen. Vejledning på video Som alle andre ph.d.-studerende er Rune Torbensen, som en del af kontrakten, forpligtet til at undervise på Aalborg Universitet et vist antal timer om måneden. Han er derfor projektvejleder for en gruppe 7. semesters studerende, der er i gang med et projekt inden for det område, hvor Rune Torbensen selv arbejder. "I princippet er jeg i Aalborg en uge hver sjette uge, men de studerende kan have brug for yderligere vejledning, og det er ikke sikkert, at holdet kan vente på, at jeg kommer fysisk til stede - eller jeg kommer til Aalborg. Derfor er vi koblet op via et videokonferencesystem, så vi kan holde vejledermøder, hvor vi kan se hinanden, mens vi taler sammen - også selv om jeg sidder i Sønderborg. Det bruger jeg i øvrigt også, når jeg selv har brug for vejledning hos Henrik Schiøler", forklarer Rune Torbensen, der ikke føler sig spor splittet, selv om han har to forskellige "arbejdsgivere" - en i hver ende af Jylland. Ønsker du information om samarbejdsprojekter med ph.d.-studerende, kontakt CISS på: F A K T A B O K S CSI - Center for Software Innovation CSI er en erhvervsdrivende fond, der blev etableret i oktober Centret skal styrke samarbejdet mellem industri og universitet i det syd- og sønderjyske - især med fokus på indlejrede mekatroniske systemer. Foruden CISS samarbejder CSI bl.a. med SDU og Alexandra Instituttet

11 Sådan går det... Tingene går stærkt på CISS, og der starter hele tiden nye projekter, mens andre kører videre hen over projektperioden. Her på siden finder du en update på et par af de projekter, der har været omtalt før. Klimastyring med krølle på halen De to ph.d.-studerende Jens Alsted Hansen og Jan Jacob Jessen er nu cirka to tredjedele henne i deres ph.d.projekt, der går ud på at udvikle et intelligent klimastyringsanlæg i samarbejde med virksomheden Skov A/S. Da det ikke er etisk forsvarligt at køre test med levende svin, har man i Syvsten opbygget en test-stald - men uden dyr. I stedet må man simulere dyrenes kropsvarme. Klimaanlæg og sensorer er nu på plads, og de to studerende er så småt startet på at teste de udviklede metoder. I nærmeste fremtid skal de have installeret kameraer i stalden. Når det endelige system skal tages i drift, vil landmanden kunne bruge dem til at overvåge dyrenes adfærd. Men lige nu har de først og fremmest til formål at kontrollere, at systemets aktuatorer virker, som de skal. Modeller til store muskler Samarbejdet mellem ph.d.-studerende John Knudsen og MAN B&W har nu stået på i halvandet år. Det går ud på at undersøge, om overvågningen og kontrollen af MAN B&W's store dieselmotorer kan styres af modelgenereret software. "Hvor første fase gik ud på at undersøge, hvordan MAN B&W kan bruge modelbaseret software, er vi nu gået over i anden fase. Her afprøver MAN B&W, sammen med os, de værktøjer og metoder, vi undersøgte i første fase, i lidt bredere skala", forklarer John Knudsen og fortsætter: "Vi håber naturligvis, at MAN B&W får et system op at køre, der kan sikre bedre dokumentation - ikke mindst af hensyn til virksomhedens kunder. At arbejde modelbaseret er jo at skabe en visuel kode - en slags avanceret "tegn og fortæl", der anskueliggør processen." Pervasive Healthcare Projektet, der er igangsat under Den Jysk-fynske It-satsning med CISS og Zealand Care, går i korthed ud på at sætte skub i et samarbejde mellem forskningsmiljøer og virksomheder, med det formål at fremme udviklingen af intelligente hjælpemidler (pervasive healthcare) med udgangspunkt i brugernes behov - nemlig de ældre og handicappede. Den 20. september blev der holdt et stort fremtidsværksted i Medico Business Park i Rørbæk med nogle små it-virksomheder og en lang række producenter af hjælpemidler til funktionshæmmede. "Vi diskuterede intelligente hjælpemidler - og foreløbig er der kommet ét konkret projekt ud af fremtidsværkstedet: Zealand Care har, sammen med NoCon, udviklet - og taget patent på - en prototype til en kørestol, der styres ved hjælp af bevægelses-sensorer. Desuden er nogle af deltagerne i gang med at udvikle en brugervenlig virtuel markedsplads til ældre, kaldet Victoria", fortæller vicedirektør Henrik Schiøler, CISS. Som igangsætter-projekt er Pervasive Healthcare stort set afsluttet. Men der er blevet etableret en lang række spændende samarbejder, som vi kommer til at høre mere til i de næste par år. Læs mere om nuværende og afsluttede projekter på

12 Få papir på hinanden Juristerne på Aalborg Universitet står klar til at hjælpe, når CISS og virksomhederne indgår samarbejdsaftaler - og de vil gerne ind i samarbejdet tidligst muligt. På Aalborg Universitet bliver der hvert år indgået mere end 400 samarbejdsaftaler mellem virksomheder og universitetet. Nogle af disse samarbejdsaftaler er CISS involveret i. Men der er en anden afdeling på universitetet, der altid er på banen, når disse aftaler skal ned på papir - og det er Patent- & Kontraktenheden. Her sidder Cand. Jur. Louise Bornebusch Lund, sammen med sine kollegaer, og sørger for. at erhvervsliv og universitet får papir på hinanden, når der skal etableres samarbejdsprojekter. "Vi er her for at hjælpe og vejlede, for det er vigtigt, at virksomheden føler sig tryg, når den indgår samarbejde med universitetet. At lukke en forsker ind i en virksomhed, hvor der arbejdes med cutting edge technology, kan være en følsom sag. Men netop derfor giver det tryghed at have en juridisk sparringspartner med, når aftalen skal udformes. Og CISS, der har stor erfaring i samarbejde med erhvervslivet, anbefaler også altid, at deres samarbejdsaftaler med virksomhederne gennemgås af juristerne - for begge parters skyld", forklarer Louise Bornebusch Lund. Hvem har retten? "En af de ting, som virksomhederne ofte er interesseret i at få svar på, er, hvem der har rettighederne til forskningsresultaterne. Som udgangspunkt er det altid den eller de, der har genereret resultaterne, der har retten til det. Det vil sige, at hvis man for eksempel har arbejdet sammen med en ph.d.-studerende, kan man ikke bare frit bruge hans ph.d.-projekt bag efter. Men man kan i kontrakten aftale rettighedsfordelingen på forhånd for at sikre, at virksomheden får eneret til resultaterne. Eneretten til resultaterne kan virksomheden få på almindelige markedsvilkår", forklarer Louise Bornebusch Lund og fortsætter: Så er der det med offentliggørelsen. Vi er, som forskningsinstitution, forpligtet til at offentliggøre alle vores forskningsresultater. Virksomheden har dog mulighed for at beskytte følsomme oplysninger, og de kan sammen med universitetet søge patent på dele af projektet, inden det offentliggøres. Alt det kan vi rådgive om - og vi kan også hjælpe med at søge patent. Derfor er det en rigtig god idé at tage juristerne med på råd så tidligt som muligt, så man kan få en god kontrakt forhandlet på plads". Cand.jur. Louise Bornaebusch Lund, Patent- og Kontraktenheden, AAU Kontakt CISS og hør mere CISS Fr. Bajers Vej 7B DK-9220 Aalborg Ø Tlf CISS Magasinet er udgivet af CISS, Center for Indlejrede Software Systemer, Aalborg Universitet Ansvarshavende: Direktør Kim Guldstrand Larsen, CISS Tekst: Naia Bang / Texthuset Aalborg Fotos: Lars Horn / Baghuset Stefan Kai Nielsen/Ekko Pressefoto side 6, 8 og 9 Layout: Pernille Fjeldgaard / Realisten Grafisk Tryk: Solo Grafisk A/S Magasinet er trykt i eksemplarer, ultimo 2005

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet VTU S TEKNOLOGISKE FREMSYN! Pilotprojekt med FFL-bevilling til 2004! Formål! At afprøve forskellige former

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering Højteknologifonden Forberedelse af teknologi til kommercialisering Få informationer om kommende ansøgningsrunder ved tilmelding til nyhedsbrev: send e-mail til taa@hoejteknologifonden.dk Trine Aabo Andersen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

NY TEKNOLOGI PROCESOPTIMERING

NY TEKNOLOGI PROCESOPTIMERING 27. oktober 2004 Erhvervskonference med fokus på jern- og metalvirksomheders udviklingsmuligheder. Kom og hør hvordan en række små- og mellemstore virksomheder har benyttet sig af muligheden for at samarbejde

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Grænseløs viden. Intelligent. Send en. livet. tungen. - helt enkelt. Side 4. Side 11. Side 16

Grænseløs viden. Intelligent. Send en. livet. tungen. - helt enkelt. Side 4. Side 11. Side 16 Grænseløs viden Intelligent Send en skarpe software Amtet mail Styr med på IT til påerhvervs- livet - helt enkelt tungen roser CISS medicinen pumperne Side 4 Side 11 Side 16 Direktør Kim Guldstrand Larsen

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U INNOVATION Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de virker Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 3. november 2016, 05:00 Del: Offentlige arbejdspladser

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Nyhedsbrev for uddannelsen IT-Engineering marts 2010. Jens Cramer Alkjærsig, jca@viauc.dk

Nyhedsbrev for uddannelsen IT-Engineering marts 2010. Jens Cramer Alkjærsig, jca@viauc.dk Nyhedsbrev for uddannelsen IT-Engineering marts 2010. Jens Cramer Alkjærsig, jca@viauc.dk Hermed første nyhedsbrev fra uddannelsen IT-Engineering. Udvælgelse til et nyhedsbrev er en svær opgave, når man

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk 3D print i plast fra idé til produktionsklart design www.vink.dk Enhver virksomhed med CADdesignere burde have en Blueprinter Designet, udviklet og produceret i Danmark Blueprinter er en kontor-, bruger-

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere