MultiController E Regulate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MultiController E Regulate"

Transkript

1 MultiController E Regulate Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Mod-bus interface LS Control A/S Side 1 / 25

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse Montering Funktioner Bruger interface Hovedvindue Menu struktur: Hovedmenu og undermenuer Systeminformation (A-menu) Kalender menu (B- menu): Brugermenu (C-menu) Display menu (D-menu) Servicemenu (E-menu) Modbus menu (F-menu) Setpunktsoversigt Modbus datapunkter Menuoversigt Tekniske data Varenumre Anvendte standarder...24 LS Control A/S Side 2 / 25

3 Beskrivelse MultiController E Regulate er en PID/XP multifunktionsregulator med integreret display. Den har indbygget ugekalender til automatisk styring af setpunkter og start/stop og kan indstilles til forskellige indgangssignaler, f.eks. tryk, flow, temperatur, CO 2 og fugt. MultiController E Regulate har indbygget en 0-10VDC udgang, samt en puls/pause udgang til regulering af varmelegemer. Der er desuden udetemperaturkompensering, fleksibel sensortilpasning og Modbus via RS-485 tilslutning. Opsætning og indstilling foretages nemt med den indbyggede quickguide. Der er desuden mulighed for softwareopdateringer via den indbyggede micro-sd kortlæser. 1 Montering MultiController E monteres efter generelle gældende monteringsregler i Lavspændingsdirektivet. Panelet monteres på en plan og stabil flade og skrues forsigtigt fast i de 4 hjørnehuller. MultiController E må ikke monteres på bevægende eller rystende flader. Undgå direkte sollys på panelet samt høj temperaturpåvirkning. Ved lange tilslutningskabler skal det sikres, at panelet ikke påføres elektrisk støj fra disse. LS Control A/S Side 3 / 25

4 Klemmenr. Beskrivelse Kommentar 1 og V udgang 1 10mA 3 og V udgang 2 10mA 5 og V indgang 1 7k 13 og 14 Tilslutning spændingsforsyning 15-30VDC eller 24VAC 15 og 16 Spændingsforsyning videreførelse som klemme 13 og 14 15,17 og 18 RS 485 Modbus 19 og 20 NTC1 temperatur føler kan bruges til temperatur regulator 21 og 20 NTC2 temperaturføler bruges til udetemperaturkompensering 22 0V 23 og 24 Potentialefri kontakt. Funktion er afhængig af modelvalg 24VDC NO, 3A AC1 Jumper kan tilkoble 120 Ohms termineringsmodstand på Modbus (slutterminering) LS Control A/S Side 4 / 25

5 2 Funktioner 2.1 Bruger interface Betjeningen af displayet foretages ved tryk på knapperne. Nedenfor vises den generelle knapfunktionalitet. Ikon ˆ æ ESC Funktionalitet Vælg Juster op /gå trin op Juster ned / gå trin ned Forlad, afbryd I hovedvinduet er der genvejstaster. Disse er angivet med et ikon over knappen. 21:27 12 maj 2011 Ikon ˆ æ ESC Funktionalitet Skift mellem Normal/Alternativ/Stop mode Juster setpunkt op Juster setpunkt ned Gå til menu 2.2 Hovedvindue I hovedmenuen vises det aktuelle setpunkt eller målte værdi sammen med status for indkoblede funktioner (bl.a. kalender og Mod-bus). LS Control A/S Side 5 / 25

6 Ikonerne i bunden af displayet angiver knappernes funktionalitet. 21:27 12 maj 2011 I H G F E A B C D A) Ved tryk på pil op forøges det valgte setpunkt. B) Ved tryk på pil ned sænkes det valgte setpunkt. C) Ved tryk på On/off skiftes regulatoren mellem tændt normal/alternativ og slukket. D) Ved tryk på menu skiftes display billede til hoved menu. E) Ikon der angiver at Modbus kommunikation er tilkoblet. F) Ikon der angiver aktuelle reguleringsenhed (E1). G) Ikon der angiver om kalender funktion er tilkoblet H) Setpunkt angives med Set efter tallet. I) Visning af klokkeslæt og dato. 2.3 Menu struktur: Menuen i MultiController E Regulate betjenes med de 4 knapper. Knappens funktion er angivet på selve knappen. Menuen er opbygget som en hovedmenu med undermenuer. I undermenuer tilgås parametrene for styringen. Der er automatisk timeout fra menuen, hvis der ikke har været trykket på knapperne i 2 minutter. Eksempel på betjening i menu: Hoved menu A Dato og tid B Kalender C Bruger D Display E Service F Modbus Dato og tid Klokken Dato Dag Hoved menu A Dato og tid B Kalender C Bruger D Display E Service F Modbus Hoved menu A Dato og tid B Kalender C Bruger D Display E Service F Modbus Der findes forskellige popup-bokse til redigering af modellens parametre. Her redigeres værdien med Pil op og pil. Markøren flyttes ved tryk på Enter. Efter sidste tal gemmes værdien ved tryk på Enter. ESC afbryder redigeringen uden at gemme. 2.4 Hovedmenu og undermenuer I hoved menuen kan der vælges forskellige under menuer, A F. Hoved menu A SystemInfo B Kalender/Tid C Bruger D Display E Service F Modbus LS Control A/S Side 6 / 25

7 2.5 Systeminformation (A-menu) Her vises regulatorens ind- og udgangssignaler. Her vises regulatorens nuværende driftdata. Opdatering af vinduet er ca. 5sek. 2.6 Kalender menu (B- menu): Den indbyggede kalenderfunktion er en ugekalender med op til 10 skift pr. dag. Kalenderfunktionen kobles overordnet til og fra i brugermenuen (menupunkt C3). Kalenderstatus vises i hovedvinduet med et ikon. B1: Skiftet indstilles med valg af setpunkt, time og minut. Kalenderen skifter, når skiftetidspunktet passeres, og et ikon på hovedvinduet vises, hvis kalenderfunktionen er tilkoblet. Setpunktet kan stadig manuelt justeres efterfølgende, men ved kalenderskift vil kalenderens indstillede niveau have størst prioritet. Et skift er aktivt hvis udgangsniveauet er forskelligt fra Eksempel på aktivt kalenderskift Mandag : Mandag 00 : 00 NORM 01 Hvis skiftet ønskes frakoblet sættes niveauet tilbage til Eksempel på justering af et kalenderskift LS Control A/S Side 7 / 25

8 B2: Kalender nulstilling. Hvis kalenderen ønskes nulstillet. Alle kalenderopsætninger slettes! B3: Kopierer kalenderindstillinger fra én ugedag til én anden ugedag. Tidligere indtastede skift overskrives ved kopiering. B4: Dato og tid. I denne menu indstilles klokkeslæt, dato og ugedag. Uret er et 24 timers ur. Der justeres ikke automatisk for sommer/vintertid. Multicontroller E har indbygget batteribackup på uret, så kortvarige afbrydelser af strømmen ikke påvirker uret. Ved længerevarende afbrydelser (> 72 timer) skal uret dog justeres igen. Eksempel på justering af klokkeslæt 2.7 Brugermenu (C-menu) I brugermenuen findes de mere almindelige og oftest brugte konfigurationer for styringen. Her kan ændres følgende: C1: Setpunktet for regulatoren indstilles her. Dette setpunkt er også det setpunkt kalenderen vil bruge som NORM værdi. Setpunktet kan ændres fra hovedvinduet (pil op/ned). Dette er dog kun aktivt indtil næste skift enten fra kalender eller on/off fra hovedvinduet. LS Control A/S Side 8 / 25

9 C2: Forskydning af setpunkt. Med kalenderfunktionen kan der indstilles et ALTR (alternativt) setpunkt. Dette setpunkt er en sammenlægning af C1 og C2. Eksempel: C1= 300 Pa C2= -50 Pa. Ved ALTR drift bliver setpunktet således 250 Pa. C3: Overordnet til- og frakobling af den indbyggede kalender. Eksempel på tilkobling af kalender C4: Her indstilles om justering af setpunktet tillades fra hovedvinduet. C5: Visning af setpunkt eller målt værdi fra en tilsluttet sensor. Hvis det ønskes at se den målte værdi (i stedet for setpunkt) i hovedvinduet kan dette vælges her. Bemærk, hvis det er valgt at se den målte værdi, vil der ved justering af setpunktet fra hovedvinduet eller ved driftskift vises et setpunkt i ca. 5 sek. (angivet med Set efter tallet). 2.8 Display menu (D-menu) I display menuen er der samlet mere generelle konfigurationer for displayet Her kan vises / ændres følgende. D1: Information om version og model. D2: Displayets sprog. Der er mulighed for at indstille sproget til dansk, engelsk, svensk og tysk. D3: Kontrast. Hvis teksten er uklar kan kontrasten justeres. Ændringer ses med det samme. LS Control A/S Side 9 / 25

10 D4: Reset til fabriksindstilling. Da fabriksreset kan påvirke vitale konfigurationer, skal der godkendes før nulstillingen foretages. Bemærk kalenderskift nulstilles også. Efter reset genstarter MultiControlleren og viser quickstartguiden, hvor den ønskede model og funktion vælges. 2.9 Servicemenu (E-menu) I servicemenuen er styringens avancerede konfigurationer placeret. Denne menu er adgangskode beskyttet. Menuens konfigurationer er vitale og ved fejljustering kan funktionaliteten ødelægges. Adgangskoden er 5550 Følgende konfigurationer kan ændres fra service menuen: E1: Regulator indgangsvalg. Her angives hvilken type af sensor der ønskes brugt. Mulige valg er temperatur, tryk, flow, fugt og CO 2. E2: Regulator retning. Her kan regulatorens retning vendes / inverteres. E3: Temperatursensor valg. Hvis regulatoren er valgt til temperatur, kan det vælges om regulatoren bruger den indbyggede NTC føler eller en ekstern NTC føler (klemme 19-20). E4: Regulator udgang. Udgangen fra regulatoren kan indstilles til enten et 0-10V signal eller en pulser-udgang. Pulser-udgangssignalet kan vælges til én PWM signaludgang, eller 2 PWM signaludgange eller 2 PWM signaler + relæ skift. Ved pulsudgang moduleres det første PWM signal i forhold til en pulslængde. Denne er beskrevet i E19. E5: Relæ retning. Det indbyggede skifterelæ kan konfigureres til at være NC eller NO ved aktiv tilstand. E6: Relæskift ved volt. Her angives ved hvilket udgangsniveau relæet skifter fra inaktiv til aktiv. LS Control A/S Side 10 / 25

11 E7: Regulator type. Den indbyggede regulator udgang kan konfigureres til at være en XP regulator eller en PI regulator. E8: XP-bånd. Hvis punkt E7 er valgt til XP bruges denne parameter til at indstille båndets bredde (stejlhed). Båndet er sensorens +- afvigelse fra setpunktet. En lille værdi giver her er kraftig ændring af udgangssignalet (stejl), og en større værdi giver en mindre ændring af udgangssignalet mindre stejl). E9: XP-volt ud ved setpunkt. Her indtastes den udgangsspænding, der ønskes ved setpunktet. Figur 1: XP-regulator udgangssignal med normal og inverteret udgang E10: PID regulator - P led. Hvis E7 er valgt til PI regulator bruges denne værdi som forstærkningsparameter. E11: PID regulator - I led. Hvis E7 er valgt til PI regulator bruges denne værdi som dæmpningsparameter. E12 PID regulator - H led. Denne parameter angiver regulatorens hyppighed, eller hvor tit der ønskes reguleret på signalet. Opløsningen er 100 ms. E13..E16 Regulatoren kan konfigureres til at bruge forskellige sensorer (Se E1). Sensorens område og spændinger kan indstilles med parametrene E13-E16. LS Control A/S Side 11 / 25

12 E13: Minimum spænding den tilsluttede sensor kan afgive. E14: Maksimum spænding den tilsluttede sensor kan afgive. LS Control A/S Side 12 / 25

13 E15: Sensorens værdi ved minimum. Her indtastes den værdi som sensoren afgiver ved minimum udgangsspænding (E13). Enheden defineres i E1. E16: Sensorens værdi ved maksimum. Her indtastes den værdi som sensoren afgiver ved maksimum udgangsspænding (E14). Enheden defineres i E1. E17 Minimum udgangsspænding. Hvis det tilsluttede udstyr ikke kan justeres til 0 volt som minimum, kan minimum udgangssignal justeres her. E18: Maksimum udgangsspænding. Hvis det tilsluttede udstyr ikke kan justeres til 10 Volt som maksimum, kan maksimum udgangssignal justeres her. E19: Periodetid for Pulsregulering. Hvis regulator er indstillet til pulsreguleringsudgang, indstilles periodetiden for pulsen på udgang 1 (klemme 1 og 2) her. Parameteren har ikke betydning, hvis udgangen er indstillet til 0-10V udgang. Se menupunkt E4. Figur 2: Pulserudgange sekvens E20..E23: MultiController E Regulate indeholder en udetemperaturkompenseringsfunktion. Udetemperaturen måles med en temperaturføler, som monteres i klemme 20 og 21. Føleren kan måle mellem 40,0 og +60,0 C. Udetemperaturkompenseringsfunktionen kan aktiveres ved at indstille setpunkt E20. Hvis udetemperaturen falder under setpunkt E23, begynder reduktionen af tryk-/lufthastighedssetpunktet. Denne reduktion vil fortsætte ned til setpunkt E22. Størrelsen på reduktionen kan indstilles i setpunkt E21. Bemærk: LS Control A/S Side 13 / 25

14 Udetemperaturkompenseringsfunktionen er kun aktiv, hvis der er valgt en trykregulator eller flowregulator (Se E1). Regulerings setpunkt Pa / m/s U.temp reduktion Udetemperatur o C Udetemp komp min Figur 3: Udetemperaturskompensering Udetemp komp max 2.10 Modbus menu (F-menu) MultiController E Regulate kan konfigureres som Modbus slave. Interfacet er serielt RS-485. Modbus enheden kommunikerer efter Modbus RTU standarden med op til 19200Baud. Bemærk: Datapunkter i menuerne kan sættes fra en Modbus-master. Dog er F4 undtaget, idet den virker som spærring, hvis konfiguration ikke må ændres via Modbus. Følgende konfigurationer til Modbus kan ændres fra Modbus menuen. F1: Adresse: Slavens adresse sættes her. F2: Baudrate: Baudrate kan justeres til Off, 9600 og Enheden er først aktiveret på Modbus, når baudrate er sat til enten 9600 eller F3: Paritet: Pariteten kan vælges til EVEN, ODD, NONE. F4: Tillad skrivning fra Modbus. Denne konfiguration skal sættes til 1, hvis det ønskes at kunne ændre konfigurationer fra Modbus-masteren. Bemærk denne parameter kan ikke ændres fra Modbus, men skal ændres manuelt i punkt F4. LS Control A/S Side 14 / 25

15 3 Setpunktsoversigt Navn Fabriksindst. Min Max Enhed Temp: 21.0 Temp: 8.0 Temp:33.0 Temp: C Tryk: 200 Tryk: 10 Tryk:5000 Tryk: Pa C1 regulator setpkt Flow: 2.00 Flow:0.10 Flow:50.0 Flow: m/s Afh. Af indgangs valg. E1 Fugt: 60 Fugt:20 Fugt:90 Fugt: % CO2: 800 CO2:500 CO2:1500 CO2: ppm C2 setpkt forskydning Afh. Af indgangs valg. E1 Temp:0.0 Tryk:0 Flow:0 Fugt:0 CO2:0 Temp: -5.0 Tryk: -500 Flow:-5.0 Fugt:-20 CO2: -200 Temp: 5.0 Tryk: 500 Flow: 5.0 Fugt: 20 CO2: 200 Temp: C Tryk: Pa Flow: m/s Fugt: % CO2: ppm C2 KalenderOnOff ON/OFF C4 Frakoble justering på hovedside 0=tillad justering 1=tillad ikke justering ON/OFF E1 Regulator indgang Temp,tryk, (Temp,tryk,flow,fugt,ppm) flow,fugt,co2 E2 regulator retning 0=ikke inverteret 1=inverteret E3 Temperatur sensor (0=intern 1=ekstern 1) NTC E4 Regulator udgange (0=0-10V 1=PWM 2=PWM =PWM+2) E5 Relæ retning (NC=0,NO=1) NC=0,NO=1 E6 Relæ skift ved volt V 10.0 V Volt E7 Regulator valg 0=PID 1=XP E8 XP Bånd Afh. Af indgangs valg. E1 Temp:3.0 Tryk: 500 Flow: 5.00 Fugt: 20 CO2: 200 Temp: 0.5 Tryk: 0 Flow: 0.00 Fugt: 0 CO2: 0 Temp:5.0 Tryk: 1000 Flow: 10.0 Fugt: 40 CO2: 500 E9 XP volt ud ved setpkt Volt E10 PID P E11 PID I E12 PID reg tid ms E13 MinvoltIN Volt E14 MaxvoltIN Volt E15 Sensor værdi ved MinvoltIN Afh. Af indgangs valg. E1 E16 Sensor værdi ved MaxvoltIN Afh. Af indgangs valg. E1 Temp:-40.0 Tryk:0 Flow:0.00 Fugt:0 CO2:0 Temp:-40.0 Tryk:500 Flow:0.00 Fugt:0 CO2:0 Temp:-40.0 Tryk:0 Flow:0.00 Fugt:0 CO2:0 Temp:-40.0 Tryk:0 Flow:0.00 Fugt:0 CO2:0 Temp:60.0 Tryk:5000 Flow:50.00 Fugt:100 CO2:5000 Temp:60.0 Tryk:5000 Flow:50.00 Fugt:100 CO2:5000 E17 MinVoltOUT V E18 MaxVoltOUT V E19 PulserOut periode tid (s) Sec Temp: C Tryk: Pa Flow: m/s Fugt: % CO2: ppm Temp: C Tryk: Pa Flow: m/s Fugt: % CO2: ppm Temp: C Tryk: Pa Flow: m/s Fugt: % CO2: ppm E20 UdeTempOnOff (NTC2) ON/OFF LS Control A/S Side 15 / 25

16 E21 UdeTemp reduktion Afh. Af indgangs valg. E1 Tryk: 50 Flow:0.50 Tryk: 0 Flow:0.00 Tryk: 500 Flow:5.00 Pa m/s E22 Udetemp min temp. E23 Udetemp max temp. -10 C 0,0 C -25 C C 5 C -10 C 15 C C F1 ModbusAdresse (1-247) Adresse F2 Modbus baudrate (0=Off 1=9600 2=19200) Hastighed F3 Modbus Paritet (1=EVEN 2=ODD 3=NONE) Data F4 ModbusAllowWrite Til/fra LS Control A/S Side 16 / 25

17 4 Modbus datapunkter Mode: Standard: WWW adresse RTU Modbus application protokol specification V1.1a Modbus over serial lin V1.02 Modbus.org Baud 0=Modbus Off, 1=9600, 2=19200 Start bits 1 Data bits 8 Stop Bits 1 Parity Even Address (MSB first) defau lt 0 defau lt 1 defau lt 8 defau lt 1 defau lt Even defau lt 50 Registers Map Support function 3,4,6,17 Register number Data description R/W Leng th Units Valid response Remarks 3x0000 out 1 [%] R 1 UINT % Terminal 1+2 3x0001 out 2 [%] R 1 UINT % Terminal 3+4 3x0002 in1 [%] R 1 UINT % Terminal 5+6 3x0003 in2 [%] R 1 UINT % Terminal 7+8 3x0004 intern NTC [x0.1] R 1 INT =-40 deg C 3x0005 Ekstern NTC1 NTC [x0.1] R 1 INT =-40 deg C 3x0006 Ekstern NTC2 NTC [x0.1] R 1 INT =-40 deg C 3x0007 Relay State R 1 UINT x0008 Current setpkt R 1 INT16 dep. of input E1 3x0009 Current InputValue R 1 INT16 dep. of input E1 4x0001 Setpoint C2 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0020 Setpoint C1 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0021 Setpoint C3 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0022 Setpoint E7 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0023 Setpoint E1 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0024 Setpoint E2 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0025 Setpoint E8 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0026 Setpoint E9 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0027 Setpoint E10 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0028 Setpoint E11 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0029 Setpoint E12 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0030 Setpoint E5 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0031 Setpoint E6 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0032 Setpoint E3 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0033 Setpoint E13 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0034 Setpoint E14 R/W 1 UINT16 see setpoint LS Control A/S Side 17 / 25

18 4x0035 Setpoint E15 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0036 Setpoint E16 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0037 Setpoint E17 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0038 Setpoint E18 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0039 Setpoint E19 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0040 Setpoint E4 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0041 Setpoint E20 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0042 Setpoint E21 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0043 Setpoint E22 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0044 Setpoint E23 R/W 1 UINT16 see setpoint 4x0100 Modbus address R/W 1 UINT x0101 Modbus Baudrate R/W 1 UINT x0102 Modbus Paritet (1=EVEN 2=ODD 3=NONE) R/W 1 UINT x0103 ModbusAllowWrite R 1 UINT x0200 Timer R/W UINT x0201 Minuter R/W UINT x0202 Dag R/W UINT x0203 Dato R/W UINT x0204 Måned R/W UINT x0205 År R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT LS Control A/S Side 18 / 25

19 4x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar change merged hour+min R/W UINT x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 LS Control A/S Side 19 / 25

20 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 LS Control A/S Side 20 / 25

21 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 4x Calendar Change level R/W UINT16 LS Control A/S Side 21 / 25

22 5 Menuoversigt LS Control A/S Side 22 / 25

23 LS Control A/S Side 23 / 25

24 6 Tekniske data Tilslutningsspænding : 15-30VDC eller 24VAC +-15% Ekstern forsikring : Max 1A Effekt : Max 2,4W Kapsling : IP 40 Dimensioner (hxbxd) : LSBOX85: 33x85x85 mm DIN skinne: 45x85x120 mm Tavle: 100x100x65 mm (hul: 91x91 mm) Vægt : 100 g Arb. Temperatur : 0-60 C Relæ : 24VDC NO, 3A AC VDC indgang1 : 7k 0-10VDC udgang1 : 0-10VDC 10bit. Max 10mA 0-10VDC udgang2 : 0-10VDC 10bit. Max 10mA RS-485 : Kanal A og B SD kort : MicroSD, maks. størrelse 2 Gb Jumper : 120 Ohms terminering RS Varenumre Varenumre : LS BOX 85: Din skinne: Tavle montage: Anvendte standarder EN og EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN Lavspændingsdirektivet Tegning: _ MultiController_E_Regulate_ES874_DK Dato: Rev.: 2.0 Software version: Program 2.0 Sub 3 Tegnet af: AH/JEH/TJ Producent: LS Control A/S - tel LS Control A/S Side 24 / 25

25 Til notater: LS Control A/S Side 25 / 25

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Mod-bus interface Software Version 2.1 08 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.2 Hovedvindue...

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100% eller On/Off og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.3 Quickopsætning:...

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.4 Indhold: 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface...

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V

MultiController E 0-100% 24V og 230V MultiController E 0-100% 24V og 230V Manuel udgangsstyring 0-100%, 4 trin eller on/off kalenderfunktion og Modbus interface Software version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1

Læs mere

MultiController E Regulate 24V og 230V

MultiController E Regulate 24V og 230V MultiController E Regulate 24V og 230V Multifunktions-regulator med display, kalenderfunktion og Modbus interface Indholdsfortegnelse 1 Montering... 2 2 Funktioner... 4 2.1 Bruger interface... 4 2.2 Hovedvindue...

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ES 10. Konstanttryk eller flow regulator. Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265

ES 10. Konstanttryk eller flow regulator. Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 Ingen udvikling er for ind viklet ES 10 Konstanttryk eller flow regulator Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk 7 6 5 1 Beskrivelse

Læs mere

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2 InClimate Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion.... 6 Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output.... 6 Valg af PI styreparametre

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display.

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. TM CLIMATIX GBS Display Installations manual Software version 3.2 GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. 1.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding. Version

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding.  Version SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 S-Touch Styring Til aggregater med varmegenvinding Version 1.1 4.9.14 1 www.geovent.dk Indhold Dimensioner...2 Beskrivelse...2 Egenskaber...2 Montage og installation....3

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus.

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus. V1.0.0 (20.02.201) 1 (10) ONTERING Enheden kan installeres i tørre omgivelse (I20) med skruer på væg eller en standardindbygningsboks. Den anbefalede installationshøjde er 1 180 cm. Enhedens placering

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

ES-10 kit. » KonstanttryK eller flow regulator. air management. flowregulator

ES-10 kit. » KonstanttryK eller flow regulator. air management. flowregulator DENCO DENCO air management flowregulator SEMCO HAPPEL WOODS SEMCO DELBAG ILOXAIR WOODS DELBAG ILOXAIR ES-10 kit» KonstanttryK eller flow regulator 2 es-10 KIt In-Ma Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Rumregulator, type NESL

Rumregulator, type NESL Indeklima lpasset brugerne Et op malt arbejdsmiljø a ænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af systemet reguleres indeklimaet løbende e er behov. Rumregulatoren,

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER Indeklima tilpasset brugerne Et optimalt arbejdsmiljø afhænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af det digitale system reguleres indeklimaet løbende. Systemet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere