Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen og Sanne Philipsen - Medarbejderrepræsentant: Maiken Wassmann - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant: Louise Mikkelsen Indledning Større betydende begivenheder siden sidste tilsynsbesøg Eksempelvis: - Ændringer i ledelsesteam - Større ændringer i overordnede pædagogiske principper - Særlige og større hændelser eller episoder, som har sat sig betydelige spor i institutionens dagligdag - Andet Der er sket ledelsesskifte i institutionen. Den faste leder, som ikke har været i institutionen så længe, er sygemeldt, og der er ansat konstitueret leder udlån fra Stenen. Der har været stor udskiftning i personalegruppen, da mange medarbejdere valgt at følge med den tidligere leder til anden institution. Disse medarbejdere er stort set blevet udskiftet, men der mangler stadig nogle. At institutionen blev frataget ansættelseskompetencen har betydet, at de ikke selv har kunne prøve at løse problemet og det føles som noget af det værste, at få ansættelseskompetencen taget fra sig. I køkkenet har der indenfor kort tid været tre forskellige medarbejdere. Den store personaleudskiftning har ført til, at børnene nu er aldersintegreret på stuerne i stedet for at være aldersopdelt. Der er blevet en mere fast struktur ift. det pædagogiske arbejde, hvilket betyder, at børnene nu ved hvor de hører til, og de voksne har fået sat nogle de kan arbejde under. Institutionen har arbejdet på at blive ét hus i stedet for to afdelinger. Det er lykkes meget godt. Institutionen modtager mange vuggestuebørn, der kun er i institutionen indtil de får tilbudt plads i den institution, der reelt har været ønsket. Det er hårdt arbejde hele tiden at være i gang med indkøring for så at sige farvel, når barnet er faldet til. Eventuelt opfølgende fra sidste tilsynsrapport 1

2 Basiskvalitet Administration og ledelse Kommunal: X Selvejende: - Normering 60/40 (administrationsgrundlagets krav om min. 60 % pædagoguddannet) Pædagogtimer, procentandel: 59 % Medhjælpertimer, procentandel: 41% - Administrativt arbejde, anslået gennemsnitligt timeforbrug (ledelsesteam samlet, inkl. HK er) Ugentligt timeforbrug: 91 timer Timeforbrug, pr. enhed (0-2 år = 2 enheder. 3-6 år = 1): 1,1 time pr. enhed o Køb af HK assistance: Ugentlige HK timer: 16 timer Ingen HK : - Økonomi, økonomisk rulning (overskud/underskud): o Overskuddets/underskuddets procentandel af det samlede budget for 2008: -5,1% -2,1% til -5,0% -0,6% til -2,0% - 0,5% til +0,5% +0,6% til +2,0% +2,1% til +5,0% +5,1% - Vurdering af tilfredshed med samarbejdet med Daginstitutionsafdelingen: Lav grad tilfredshed: Mindre grad tilfredshed: Tilstrækkelig grad tilfredshed: X Høj grad tilfredshed: 2

3 Bemærkninger: Normering 60/40: En ubesat pædagogstilling gør det ikke muligt at opfylde kravet. Administrativt arbejde, tidsforbrug: Konst. Leder 37 timer Souschef 18 timer Afdelingsleder 8 timer Kontormedarb. (udover HK er på 16 timer) 10 timer Økonomi, økonomisk rulning (overskud/underskud) årsager, planlægning mm: Der kæmpes for at minimere underskuddet, der er blevet så stort bl.a. pga. langtidssygemeldinger. Derudover hænger energibudgettet ikke sammen. Fritidshjemmet har brugt strøm på institutionens regnskab, og det er dyrt at have et gammelt oliefyr. Institutionen har fået fra kommunen til hjælp ift. energibudgettet. Børnetal (organisering, planlægning, flow): I 1. og 2. kvartal har institutionen fået tildelt flere børn. Sidst på året er der stadig en stigning af vuggestuebørn, men et fald i børnehavebørn. Der bliver tildelt flere vuggestuebørn end institutionen er normeret til, og det hænger sammen med at forældre for tilbudt plads i Frydenhøj, når de ikke kan få den plads de ellers har søgt. Det giver en stor udskiftning blandt vuggestuebørnene, da forældrene vælger at rykke deres børn ud, når der bliver plads i en institution nærmere deres bopæl. Organisering af ledelsesteamarbejdet: Mandage afholder ledelsesteamet møde. Vurdering af tilfredshed med samarbejdet med Daginstitutionsafdelingen: Indenfor de sidste par måneder er det blevet til tilstrækkelig grad af tilfredshed tidligere var det mindre grad af tilfredshed. - Daginstitutionschefen Den nuværende konstellation med de 4 konsulenter fungerer godt - Pædagogisk konsulent Har endnu ikke haft anledning til det store samarbejde, men ser frem til det. - Projektleder, KOK-projektet Fungerer fint håber Sanne kan blive i en lignende stilling, når projektet udløber. 3

4 - Pladsanvisningen Fungerer godt. - Støtteteamet Har først i efteråret haft støttepædagog, og det samarbejde fungerede rigtig godt. Vurdering af tilfredshed med samarbejdet med øvrige forvaltningsenheder på Rådhuset: Stor tilfredshed med personalekontoret, der altid er der for en. Teknisk forvaltning og lønkontoret har også været til stor hjælp i 2008 Andet Samarbejdet med PPR fungerer rigtigt godt især har talepædagogen gjort en stor indsats i 2008 Personale - OBS: Spørgsmålene retter sig alene til medarbejdergruppen der varetager pædagogisk arbejde - Antal fastansatte medarbejdere: Pædagoger: 9 Medhjælpere: 6 - Antal manglende fastansatte: Pædagoger: 2 Medhjælpere: 0 - Fravær o Fraværsfrekvens, seneste år (sidste måned og et år tilbage): o Fraværspolitik Bruger Hvidovre Kommunes fraværspolitik: X Bruger egen formuleret politik: X Andet: Ingen: Omsorgs-/fraværssamtaler. Anvendelsesgrad: Aldrig: Sjældent: For det meste: X Altid: - Personaleudskiftning, seneste år (sidste måned og et år tilbage): Antal medarbejdere der er ophørt i perioden: Antal pædagoger: 6 (7) Antal medhjælpere: 4 Antal ophørt pga. alderstilbagetrækning: Antal pædagoger: 0 Antal medhjælpere: 0 4

5 - TUS (Trivsels- og Udviklings Samtaler) Antal samtaler inkl. referater, seneste år: Antal samtaler med pædagoger: 0 Antal samtaler med medhjælpere: 0 Antal manglende samtaler, seneste år: Antal manglende samtaler med pædagoger: 9 Antal manglende samtaler med medhjælpere: 6 Bemærkninger Fravær: - Fraværsfrekvens - Fraværspolitik - Omsorgs-/fraværssamtaler - Hvidovre kommunens fokus Fravær nærvær Sygefraværet har været højt pga. langtidssygemelding og operationer men ellers er det faldende. Ift omsorgssamtaler er det mange at skulle holde samtaler med, hvilket kan være svært at nå derfor står der, at det bliver gjort for det meste. Der bliver taget hånd om det, der hvor fraværet er størst. Personaleudskiftning: Der har været stor udskiftning. 6 pædagoger, 2 økonomaer, 1 kok og 4 medhjælpere er stoppet det seneste år. Der er derfor brugt rigtigt meget tid på ansættelse. TUS (Trivsels- og Udviklings Samtaler): TUS-samtaler blev afholdt inden den tidligere leder rejste. Nuværende konstituerede leder har lige været på kursus for at få redskaber ift at afvikle TUS, og de bliver afholdt i foråret Strategier for medarbejderudvikling: I KOK projektet er der fokus på medarbejderudvikling. Der er meget opmærksomhed på, hvordan medarbejdere trives, om der er nogle der ønsker flere udfordringer for at de selv synes de udvikler sig. Det kan dog også være omvendt, hvor det er vigtigt at have opmærksomhed på, at medarbejderne kan være stressede, hvis opgaverne bliver for store ift deres kompetencer. Det gælder derfor om at finde det flow, som passer til hver enkelt medarbejder. Souschef/afdelingsleder deltager i førlederprojekt, hvor der er fokus på 6 medarbejderes kompetencer. Der er her dialog om, hvad medarbejderne er gode til samt hvordan kompetencerne kan bruges i dagligdagen. Fastholdelsesstrategier: Forsøger at skabe en institutione, hvor det er rart at være, og hvor man som medarbejder føler sig udfordret og anerkendt. 5

6 Bruger interne kurser så vidt muligt. Rekrutteringsstrategier: Har lavet objektive kriterier ud fra personaleguide. Pt. er det svært at rekruttere, når ansættelseskompetencen er frataget institutionerne. Andet: Forebyggende indsats mht. børn og sundhed, kost, sikkerhed og hygiejne - Politik/beskrivelser, eller andet, for en forebyggende indsats for børnenes sundhed: Ja: I et vist omfang: Nej: X Andet: - Politik/beskrivelser, eller andet, for børnenes kost: Ja: X I et vist omfang: Nej: Andet: - Politik/beskrivelser, eller andet, for børnenes sikkerhed: Ja: I et vist omfang: X Nej: Andet: - Politik/beskrivelser, eller andet, for en forebyggende indsats vedrørende hygiejne: Ja: I et vist omfang: X Nej: Andet: Bemærkninger: Politik/beskrivelser, eller andet, for en forebyggende indsats for børnenes sundhed: Politik/beskrivelser, eller andet, for børnenes kost: Institutionens kostpolitik bygger på kommunens ernæringspolitik. Der er nedsat et kostudvalg bestående af køkkenmedarbejderen, afdelingslederen og en pædagog. Politik/beskrivelser, eller andet, for børnenes sikkerhed: Legeplads tjekkes hver dag. Der er bestemte rum i institutionen, hvor børnene ikke må være uden voksne. Politik/beskrivelser, eller andet, for en forebyggende indsats vedrørende hygiejne: Har mundtlige aftaler fx ift vask af hænder, brug af handsker og rengøring efter skiftning. Implementering af, og eventuelle erfaringer med, Hvidovre Kommunes indsatsmodel I-TIDE : Modellen er ikke brugt men delt ud til personalet. Materialet ser godt ud, og det føles som om det vil give mening at bruge. Materialet bliver implementeret i

7 Aftalt kvalitet herunder kvalitetsudvikling Pædagogisk læreplan - status - Vurdering af kvaliteten i den pædagogiske læreplans enkelte afsnit, på en skala fra 1-10: Kvalitetsvurderingen skal tage udgangspunkt i forholdet mellem formuleringer/beskrivelser og arbejdet i praksis. Dvs. i arbejdet med børnene og i hverdagens pædagogik - aktiviteter og samvær. 1 = Mindre faglig kvalitet i beskrivelser/formuleringer og fjern forbindelse til praksis (= 1 til 10 %) 10 = Høj faglig kvalitet i beskrivelser/formuleringer og fuld implementering i praksis (= 91 til 100 %) o Institutionens værdier og mål: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: o Institutionens læringsforståelse: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: o Institutionens læringsforståelse for børn med særlige behov: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: o Hverdagslivstemaer: Antal beskrevne hverdagslivstemaer, i 2008 udgaven: 7 Titler på og vurdering af de enkelte afsnit for hverdagslivstemaer: 1: Frokosten i Vuggestuen 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: x 8: 9: 10: 2: Frokosten i børnehaven 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: x 8: 9: 10: 3: Sprogkuffert 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: x 8: 9: 10: 4: Fredags fællessang 1: 2: 3: 4: 5: x 6: 7: 8: 9: 10: 5: Legepladsen 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: x 8: 9: 10: 6: Ændring af strukturen i børnehaven (ikke færdig endnu) 7

8 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 7: Modtagelse af børn om morgenen 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: x 9: 10: o Arbejdet med børn med særlige behov: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: x 9: 10: o Arbejdet med overgange i børns institutionsliv: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: x 9: 10: o Arbejdet med evaluering: 1: 2: 3: 4: 5: x 6: 7: 8: 9: 10: - Vurdering af kvaliteten med den pædagogiske læreplan, samlet/generelt: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: x 9: 10: Medarbejdergruppens inddragelse: - Vurdering af kvaliteten af ejerskabet til den pædagogiske læreplan i hele den pædagogiske personalegruppe: 1: 2: 3: x 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens inddragelse: - Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens vurdering af tilfredshed med inddragelse i arbejdet med læreplanens overordnede pædagogiske værdier og principper: Lav grad tilfredshed: Mindre grad tilfredshed: x Tilstrækkelig grad tilfredshed: Høj grad tilfredshed: - Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens vurdering af tilfredshed med inddragelsen i evalueringsprocessen: Lav grad tilfredshed: Mindre grad tilfredshed: x Tilstrækkelig grad tilfredshed: Høj grad tilfredshed: 8

9 Bemærkninger: - Vurdering af kvaliteten i den pædagogiske læreplans enkelte afsnit Herunder og i relation til de enkelte afsnits forhold mellem formuleringer/beskrivelser og arbejdet i praksis. Dvs. i arbejdet med børnene og i hverdagens pædagogik - aktiviteter og samvær: Karaktergivningen på foregående side er institutionens egen vurdering - Værdier og mål Det er nogle fine værdier der er beskrevet. - Læringsforståelse En ok læringsforståelse. Den kunne udbygges med eksempler på pædagogiske tilgange ift forskellige læringssituationer. De læringsbilleder der er med går mest på at vise i hvilken udstrækning børnene har medbestemmelse. Det er nogle meget fine beskrivelser I har lavet ang. kompetencer, men det er de første punkter i lister op der er mål. Det I kalder mål er aktiviteter (personlig kompetence). Ang. sociale kompetencer er det I kalder mål ok her går det ikke på, hvad det er I skal/vil. Ang. sprog er det en blanding af hvad børnene gerne skal udvikle, og hvad I gerne vil gøre. Det sidste er en aktivitet og ikke formuleret som kompetencer børnene skal opnå. Det er nogle rigtigt fine afsnit, men det kunne være godt at få skilt mål og aktiviteter ad hele vejen. (aktuelt i sprog og kultur) - Læringsforståelse for børn med særlige behov - Hverdagslivstemaer Sprogkuffert: fine beskrivelser og punkter der oplistes. Børneperspektivet savnes i eksemplet. Der opsættes mange mål/kompetencer for aktiviteter. Det er vigtigt, at I løbende får dykket ned i fokusområder med få mål, så I kan se om tingene sker. Ovenstående er gældende for alle praksisbeskrivelser. Pga. meget indhold/mange mål kunne lidt flere eksempler være godt for at illustrere flere af perspektiverne. Der er en god sammenhæng mellem værdier og mål/tilgang i de forskellige temaer. - Arbejdet med børn med særlige behov Ok beskrivelse. Det kunne være godt at beskrive hvilke tilgange I har til børnene alt efter deres behov. Godt at I bruger dokumentation med iagttagelser, når adfærd skal beskrives. - Evaluering Som I selv skriver, får man et billede af hvem I er ved at læse jeres læreplan. For at kunne se om alt det I gerne vil egentlig sker, er mange dokumentationsforløb i løbet af året vigtigt. I læreplanen skal det fremgå, hvordan I samler op/vurderer på de temaer I arbejder med. I skriver, at I kun har haft fokus på kufferterne i evalueringen. 9

10 De ændringer/rettelser I har til jeres mål ift sprogkuffertaktiviteten kunne det være interessant at have med. Hvad er det I har lært, og hvad kan I tage med videre? - Vurdering af kvaliteten med den pædagogiske læreplan, samlet/generelt: - Medarbejdergruppens inddragelse - Ejerskab til den pædagogiske læreplan blandt det pædagogiske personale - Organisering af arbejdet (f.eks. ml. ledelsens, tovholder-gruppens og øvrige medarbejderes rolle og indsats) Inddragelse af medarbejdergruppen har været nedprioriteret. Afdelingsleders projekt i førlederforløb skaber rammer, hvor processen ændres til også at involvere medarbejdere. Lige nu er læreplansarbejdet en ledelsesopgave men medarbejderne giver udtryk for, at de kan mærke at arbejdet vil brede sig. - Forældrebestyrelsens/institutionsbestyrelsens inddragelse: - Inddragelse i arbejdet med læreplanens overordnede pædagogiske værdier og principper - Inddragelse i arbejdet med evaluering af dele af den pædagogiske læreplan Med den nuværende læreplan har bestyrelsen ikke været inde over. Tiden har ikke været der til det perspektiv men det bringes ind fremadrettet. Pædagogisk læreplan - udvikling Udviklingspunkter: - Evalueringsprocessens resultater og konsekvenser i det fremadrettede arbejde Se ovenstående punkter - Udviklingspunkter i forbindelse med feedback i Ledelses- og videndelende netværk Det var den sygemeldte leder der deltog, og har derfra hørt, at det fungerede godt, og at institutionen fik gode tilbagemeldinger. Det var dog et problem med forberedelsen ift at skulle svare på mange spørgsmål. Feed-back fra pædagogisk konsulent: - Status - Udviklingspunkter i forhold til den pædagogiske læreplan - Udviklingstiltag - Eventuelle aftaler Se ovenstående punkter 10

11 Kontraktstyring - status - Vurdering af kvaliteten af de enkelte kontraktmål i 2007, på en skala fra 1 til 10: Kvalitetsvurderingen skal tage udgangspunkt i forholdet mellem målformuleringer, målopfyldelsen og arbejdet i praksis med aktiviteterne og børnene. 1 = Mindre grad af målopfyldelse og manglende kvalitet i arbejdet i praksis (med aktiviteter og børn) 10 = Høj grad af målopfyldelse og kvalitet i arbejdet i praksis (med aktiviteter og børn) Titler på og vurdering af de enkelte kontraktmål 2007: 1: Forældreinddragelse 1: x 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 2: Børns følelser 1: 2: 3: 4: x 5: 6: 7: 8: 9: 10: 3: Sociale kompetencer 1: 2: x 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: - Vurdering af kvaliteten i arbejdet med kontraktmål i 2007, samlet/generelt: 1: 2: x 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Bemærkninger: Erfaringer med arbejdet med kontraktmål - Den pædagogiske indsats - Graden af målopfyldelse - Arbejdet med evaluering Generelt er der gode oplevelser med at arbejde med kontraktmål, men 2008 har været et specielt år, der har gjort det svært at arbejde tilfredsstillende med det. Målene er ikke blevet opfyldt i særlig høj grad. Det er personale der ikke længere er i institutionen, der har udarbejdet dem. Blandt tilbageværende medarbejdere har der været tvivl om, hvad der var ment med målene, og det opleves som svært at arbejde med noget andre har lavet (hvad er der fx tænkt med at interviewe vuggestuebørn) Arbejdet med konflikter er blevet rimeligt gennemført. Implementering af ny dagtilbudslov - Børnemiljøvurderinger o Er arbejdet med Børnemiljøvurderinger igangsat i 11

12 - Sprogvurderinger institutionen: ja o Antal pædagoger med Hvidovre Kommunes sprogvejlederuddannelse: der er stoppet o Er arbejdet med Sprogvurderinger igangsat i institutionen: ja - Overgange i børns liv o Deltager i et samarbejde med andre daginstitutioner i forbindelse med overgange i børns liv Ja: Nej: I et vist omfang: x Andet: Kombineret inst: o Deltager i et samarbejde med nærliggende skole og fritidshjem om overgange i børns liv Ja: x Nej: I et vist omfang: Andet: Kun vug.st. børn: Bemærkninger og overvejelser i forbindelse med implementering af ny dagtilbudslov, herunder: - Børnemiljøvurderinger Børneperspektivet skal gå på, hvad I tror børnene tænker/vil sige om situationen. - Sprogvurderinger Talepædagog sætter pædagogerne ind i materialet. Der er ønske om, at flere kunne komme af sted på kursus, da der pt. kun er en i huset, der har været af sted. - Overgange i børns liv Arbejder målrettet på, at interne overgange i huset fungerer godt og er en god oplevelse for børnene. Det er ok, at I vælger ikke at arbejde med bogstavtræning det I har fokus på er også meget vigtigt fx selvhjulpenhed. Under sprog vil I udvikle og støtte børnenes nysgerrighed ift bogstaver, tal, tegn og symboler, så i et omfang ser det ud til at det sker alligevel. Godt at I har samarbejde/aktiviteter med skolen, hvor børnene er med. Pædagogstuderende Er institutionen uddannelsesinstitution. Og modtager jævnligt (eller ind i mellem ) pædagogstuderende? Ja: Nej: X (har været det i mange år men er ikke udvalgt pt) Er der udarbejdet Praktikstedsbeskrivelse i forhold til den ny pædagoguddannelse? Ja: X Nej: Har praktikvejlederen en form for vejlederkursus? 12

13 Nej: X Kursus fra seminariet: Diplom-modul i praktikvejledning: Andet: Bemærkninger: - Organisering af arbejdet med pædagogstuderende og praktikvejledning Når der er studerende er det et fælles ansvar i hele huset. Alle skal være med til at sikre, at den studerende får en god praktik. Der er vejledning en gang om ugen, hvor den studerende er ansvarlig for dagsordenen. - Voksenpædagogiske overvejelser omkring læringsmiljø for pædagogstuderende Der skal være mulighed for, at den studerende kan få lov til at prøve aktiviteter af med en gruppe af børn. - Andet Ledelsesudvikling - Vurdering af oplevelsen af udbytte og kvaliteten af i Ledelses- og videndelende netværk, på en skala fra 1 til 10: Kvalitetsvurderingen skal tage udgangspunkt i forholdet mellem oplevelsen af at være i en udbytterig ramme i netværket og kvaliteten af netværksarbejdet i praksis med indhold og arbejdsmetoder. 1 = Mindre grad af udbytte og manglende kvalitet i netværksarbejdet i praksis (med indhold og metoder) 10 = Høj grad af udbytte og kvalitet i netværksarbejdet i praksis (med indhold og metoder) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: - Ledelses- og videndelende netværk - Oplevelse af udbytte - Kvalitet i netværksarbejdet (indhold og metoder) - Netværksarbejdet fremadrettet Institutionen er den eneste Avedøreinstitution i netværket, og det kan give en følelse af ikke at være en del af netværket. Lige nu opleves netværket mest som en hyggeklub, hvor der udveksles erfaringer, men hvor der ikke er struktur for møderne. Der er kun 4 medlemmer i netværket, hvilket er et lille antal ift. at kunne forstyrre hinanden oftest er de kun tre ved møderne. Pga. institutionernes forskellige størrelser er det forskellige perspektiver/grundlag der kan snakkes ud fra. 13

14 Trods ovenstående kommentarer føles det som givtigt at mødes, og det føles som om der er ved at komme mere struktur på møderne. Netværkene giver god mulighed for at få sparring fra nogle i en lignende stilling som en selv. - Tiltag/uddannelse omkring ledelsesudvikling / udvikling af ledelsesteamarbejdet Souschef og afdelingsleder arbejder med medarbejderkompetencer samt om rammer for læreplansarbejdet. Leders KOKprojekt handler om, at få det nye ledelsesteam på plads, samt at lande i huset som ny leder. - Andet Ledelsesuddannelse kunne være godt ift at få værktøjer til at tackle ledelsesmæssige situationer, man kan komme til at stå i. Det er frustrerende ikke at vide, hvad der skal ske i fremtiden - hvor længe skal lederstillingen være konstitueret? Aftaleskema Aftaler på kort sigt Fraværsfrekvens skrives ind (ledelsesteam) Aftaler på længere sigt Medarbejderne inddrages ift læreplansarbejdet. Opfølgning Dato for opfølgning Dato: Underskrift, daginstitutionsleder: Dato: Underskrift, pædagogisk konsulent: 14

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere