Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin Bengtson (Bestyrelsesmedlem), Jane Sørensen (tillidsrep.bupl), Dina Yssing (konst. souschef), Maria Andersen (pædagog) og Susanne Bertelsen (pædagogisk konsulent). Fokuspunkter Valgt af Willer: 1. Ny børnegruppe 2. Inklusion Valgt af pædagogisk konsulent: 3. Feedback på læreplan - særlige opmærksomhedspunkter til læreplan, meldt ind af Willer: Vuggestuedelen, inklusion og børnemiljø. 4. Børnemiljø, BMV og evaluering af læreplan. Særlige opmærksomhedspunkter Ingen Resumé af samlet konkluderende vurdering Det vurderes, på baggrund af læreplan, institutionsprofil og tilsynsbesøg, at Børnehuset Willer på bedste vis evner at skabe optimale pædagogiske rammer og muligheder for alle børns trivsel, udvikling og læring. På mit besøg rundt i institutionen oplevede jeg imødekommende, nærværende og engagerede voksne, der så og høre børnene på en anerkendende måde. Jeg oplevede en god tone indbyrdes mellem børnene og mellem børn og voksne. Institutionen var præget af en rolig og behagelig atmosfærer, hvor der var plads til både voksenstyrede aktiviteter og børns egne lege. Det vurderes at Børnehuset Willer til fulde lever op til den eksisterende lovgivning på dagtilbudsområdet. Tilbage står blot det fremadrettede arbejde med evaluering af læreplan, 1

2 børnemiljø og BMV, som der arbejdes videre med i løbet af 2012/13. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at Børnehuset Willer i de seneste måneder har haft fokus på etablering af en ny vuggestuegruppe. Både børn, forældre og personale trives rigtig godt og den nye børnegruppe er på alle måder en succes. Willers arbejde med inklusion samt fokus på den fortsatte udviklingen af en inkluderende pædagogik, er fin i tråd med tilgangen til inklusion i Hvidovre Kommunes Børne- og Unge Forvaltning. Ledelsens og personales engagement i det nuværende og fremadrettede inklusionsarbejde giver særlige gode pædagogiske rammer - og dermed muligheder for alle børn, herunder børn i udsatte positioner. Willer arbejder således kontinuerligt med den tilgængelige pædagogfaglige viden og har et stort fokus på refleksion i forhold til egen praksis. På tilsynsbesøget gik både ledelse, personale og forældrebestyrelsesformand åbent til værks i dialogen omkring fokuspunkterne, hvilket skabte en refleksiv og konstruktiv dialog. Samlet set bærer Børnehuset Willer præg af at være en daginstitution med en høj grad af faglighed og trivsel i personalegruppen samt et godt forældresamarbejde, båret frem af en kompetent ledelse, der selv er åben for dialog og refleksion. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Susanne Bertelsen, den 28. marts 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 9. maj

3 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis: 1 kvartal: 63,33. 2 kvartal: 59,6. 3 kvartal: 56,6. 4 kvartal: 58,6. Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja 41 børn Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Hvis ja hvor ofte: Nej Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): i underskud. Hvordan ser budgettet ud pt.? Det er helt nyt, så det er ok lige nu. Vi forventer at hente underskuddet ind i år, dels da en leasingaftale på printer er færdig og dels på selvbetalt ferie for nyansatte. Derudover har vi taget ekstra børn ind, til 1.maj. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Ja Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 2. kvartal: 3. kvartal: 4. kvartal: 31 dage 15 dage 17 dage 18 dage Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? September, med et godt resultat. Jeg har dog delt nye skemaer ud, da jeg gerne vil have lidt mere om det psykiske arbejdsmiljø. Hvad viste APV en? Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? For to år siden i forældregruppen,og med et rigtig godt resultat. 3

4 Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 67 Hvor mange medhjælpertimer i procentsats? 33: Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja Har I studerende? Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: 2 Medhjælpere der er stoppet: 0 Andre der er stoppet: Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej Årsag til at personale er stoppet: Nye udfordringer + en på efterløn Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Ved mus samtaler taler vi om relevante kurser og disse prøver vi i fællesskab at finde. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Vi har fælles pædagogiske mål, som fremgår af vores læreplan. Den samlede personalegruppe, har givet udtryk for at det der bla. skaber arbejdsglæde, er netop at ledelsen i Willer har stor tillid og respekt til personalet. Dette gør at pædagogerne føler at de har stor indflydelse på det daglige pædagogiske arbejde. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Annoncer på nettet og jobportal. Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Inklusion, sprog og førstehjælp. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Inklusion og sprog. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Ja Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Vi er pt. ved at få lavet en ny hjemmeside, med intranet. 4

5 Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Vi føler vi har et rigtig godt forældresamarbejde. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 4 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Ja og hun har deltaget i 3 af møderne. Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ja Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Vuggestuedelen, inklusion og børnemiljø. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vi havde 4 personaler med til det store overgangsmøde. Leder sidder med i fusionsgruppen. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi laver Trass på alle børn. Vi har et tæt samarbejde med vores talepædagog. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Det er noget personalet tænker ind i deres daglige pædagogiske refleksion. ( Se læreplan for uddybning ) Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Vi bruger mappesystemet med mappe Handleplaner. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Det er meget svært at svare på p.t Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? P-møde 1 gang om måneden. Informationsmøder hver mandag. Pædagogisk arbejdsdag 1 lørdag om året. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? 12 Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Ja opstart af ny vuggegruppe. Afvikling af skolegruppen, børnesammensætning, prop, da vi fik mange vuggebørn ind i stedet for børnehavebørn. 5

6 Oplever I særlige udfordringer pt.? Ja, nye børn, nye voksne, ny stue. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Et hus i udvikling. Vi oplever os selv som et hus, hvor børn og forældre har tillid og er glade for at være. Engagerede voksne, der giver børnene mange forskellige muligheder for læring og oplevelser, da der er mange forskellige kompetencer i personalegruppen. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Ny gruppe, inklusion og overgange børnehave fritidshjem. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn. Vi vil gerne nøjes med dialogen om fokuspunkterne i mindre forum. Vores formand, leder, konstitueret souschef og 3 pædagoger deltager i tilsynet. Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) 6

7 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Etablering af ny vuggestuegruppe 1. januar Oprindelig normering er 14 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn. Dette er udvidet til 26 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn (p.t.). Der er nu to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Økonomi Personale Ingen bemærkninger Der er fire nyansatte pædagoger i huset, hvilket ifølge deltagerne på tilsynsmødet, giver en god faglig dynamik. Willer har en overvægt af pædagoger i forhold til 60/40 grundlaget. Politikker/retningslinjer Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Overgange Sprog Inklusion Ingen bemærkninger Der er lavet trivselsmåling blandt forældrene i 2010, der viste et meget positivt resultat. Ingen bemærkninger. Er med som fokuspunkt. Leder sidder med i BUF fusionsgruppen vedr. overgange. Willer anvender TRAS på alle børn og vil fortsatte med at gøre det fremover. Willer har to sprogpædagoger i institutionen. Meget positive tilbagemeldinger fra Jonna S. Olsen, både i forhold til samarbejde og i forhold til det pædagogiske arbejde med inklusion. Willer anvender itide, der tages op på førstkommende p-møde, da de nye pædagoger endnu ikke er præsenteret for retningslinjerne i itide. Ledelse Dina (pædagog i Willer) er konst. souschef pr. 1. februar Dialog om fokuspunkter 1. Ny børnegruppe Ledelse og personale oplyser, at etableringen af den nye børnegruppe er gået over al forventning. Børnene, har haft en god start og er trygge og trives i institutionen. Mange af børnene blev overflyttet fra enten København eller fra andre institutioner i Hvidovre, hvilket betød at både børn og forældre havde institutionserfaring. Forældresamarbejdet fungerer rigtig godt og der er stor tilfredshed blandt forældregruppen til de nye børn. Den nye (ekstra) børnegruppe har givet Willer øget bæredygtighed. Det er således muligt, at have flere personaletimer midt på dagen så stuerne er dækket bedre ind. Der gives udtryk for, at den nye børnegruppe er en stor pædagogisk gevinst, da det at have to vuggestuegrupper kvalificere den pædagogiske udvikling. Personalesamarbejdet mellem de to vuggestuegrupper fungere rigtig 7

8 godt, hvilket også er tilfældet for det generelle samarbejde mellem vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne. Der gives udtryk for, at succesen med den nye børnegruppe også hænger sammen med et meget positivt og fagligt dygtigt personale, og at alle har været meget optimistiske selvom den nye børnegruppe den første tid var på værkstedet (indtil stuen var etableret). Det fremhæves, at børn har det som de voksne har det, og at de engagerede medarbejdere har stor betydning for den gode etablerings- og indkøringsproces. Jeg bemærker, at Willer i forbindelse med etableringen har indkøbt legeredskaber og legetøj af høj kvalitet, der tilgodeser småbørns legemuligheder på bedste vis (fx mini køkken). Eneste udfordring p.t. er badeværelset på den nyetablerede stue. Badeværelset er et mørkt rum uden vinduer og udsugning, hvilket giver store lugtgener, særligt ved bleskift. Leder har søgt forbedringskontoen i forhold til en kommende løsning. Oplyser endvidere, at der er dialog med Lone Petræus om sagen. 2. Inklusion Ledelse og personale orienterer om, at der arbejdes meget med inklusion. To af de nyansatte (og nyuddannede) pædagoger har via deres uddannelse haft særligt fokus på inklusion. Personalegruppen har gennem den seneste tid haft mange dialoger omkring inklusion, herunder diskussioner omkring hvordan inklusion skal defineres. Willer arbejder fortsat med inklusion på personalemøder, hvor de bl.a. inddrager artikler mv. fra NVIE s inspirationsdage vedr. inklusion. Der arbejdes endvidere med udgangspunkt i Bjørg Kjær Inkluderende pædagogik god praksis og gode praktikere (2010). Vi drøfter perspektivskriftet i inklusionstænkningen: Herunder at det inkluderende børnesyn falder de yngre (og nyuddannede) pædagoger ligefor, mens det kan være udfordrende for de mere garvede pædagoger, der samtidig med at forstå de nye teorier og perspektiver skal aflære andre perspektiver, der tidligere var den rigtige måde at arbejde på. Jeg medgiver, at det kan være vanskeligt og udfordrende at se ting på nye måder og gør samtidig opmærksom på, at det er rigtig godt at de taler så åbent om det, da det kan medvirke til en kvalificering af det fremadrettede arbejde med en inkluderende pædagogik. I den pædagogiske verden skifter børnesyn, pædagogik, teori, metoder, krav og forventninger løbende og pædagogfaget er således ikke et statisk fag. Jeg fremhæver, at inklusionsperspektivet i høj grad kommer til udtryk gennem Willers læreplan, og at det er helt i overensstemmelse med de grundlæggende elementer i inklusionsperspektivet. Vi taler efterfølgende om hvordan inklusionsperspektivet afspejler sig i praksis. Der er rigtig mange eksempler på en inkluderende praksis i læreplanen, men også eksempler på (utilsigtet) eksklusion. Vi drøfter eksemplet Konflikt i dukkekrog, børnehave, side 32-33, særligt det vigtige i at tilbyde barnet en anden aktivitet. Vi drøfter hvordan det for nogle børn i udsatte positioner kan være vanskeligt selv at komme ud af en fastlåst situation, og at det måske kan være grunden til at drengen, i situationen, ikke selv kan finder noget andet at lege med. Vi kobler endvidere Willers anerkendende tilgang i forhold til at hvert barn handler efter de bedste overbevisninger (intentioner) fra læreplanen s. 8. Det efterfølgende konflikteksempel fra vuggestuen viser hvordan den voksne på en fin måde guide børnene i deres konflikt, så alle bliver inkluderet. De to eksempler afspejler hvor vigtigt det er at have fokus på den voksnes rolle og børns intentioner i inklusionsarbejdet. Efterfølgende drøfter vi et eksempel der handler om en konflikt mellem et barn og en voksen fra børnehaven (side 35). Vi talte her om hvad det er drengen lære af situationen, og om det der udspiller sig i situationen, er i overensstemmelse med de beskrevne værdier og fokus på den voksnes position, i Willers læreplan. Man kan med fordel forsøge at analysere eksemplet igen, særligt i forhold til det psykiske børnemiljø. Der er enighed om, at eksemplet viser en dreng der tackler situationen meget kompetent, og at det nødvendigvis ikke ville være muligt for andre børn i samme situation. 8

9 Der er endvidere enighed om, at der er rigtig meget voksenlæring i de eksempler der handler om (utilsigtet) eksklusion, og at det er rigtig godt at have dem med i en læreplan. Ved en gendrøftelse af analyserne kan inklusionsarbejdet kvalificeres. Eksempler på hvor og hvordan der finder eksklusion sted, kan således være medvirkende til at udvikle en inkluderende pædagogik. Jeg gør opmærksom på, at Willer er rigtig langt i deres arbejde med inklusion og at de derfor også vil kunne drage fordel af at arbejde med de ekskluderende aspekter, der udspiller sig i dagligdagen i alle institutioner. 3. Feedback på læreplan Willer har meldt følgende opmærksomhedspunkter til læreplan ind via institutionsprofilen: Vuggestuedelen, inklusion og børnemiljø Generelt Vuggestuedelen er fint integreret i læreplanen og værdigrundlag tager afsæt i den aktuelle børnegruppe (s. 3). Willers læreplan har faglige funderede målsætninger, der inddrager både inklusion, anerkendelse og et fokus på engagerede voksne. Der ses en rigtig god sammenhæng mellem målsætning og pædagogisk værdier, der alle uddybes på et højt fagligt niveau (s. 4). Vi taler om, at det måske kan være hensigtsmæssigt at drøfte udtrykket adfærdsregler (s. 5) - og måske skrifte det ud med at andet ord, som fx spilleregler (s. 5). I forlængelse heraf drøfter vi, hvordan det for nogle børn falder lige for at omsætte spillereglerne/aflæse koderne. Samtidig med at andre børn kan komme i vanskeligt, da de ikke har samme forudsætninger for at aflæse koderne. Dette sociologiske perspektiv er kendt af en af de deltagende pædagoger, der har arbejdet med dette tema via Bourdieus teorier. Der er i Læreplanen fokus på børns nærmeste udviklingszone samt fokus på hvad den voksne skal yde i forhold til børnene (fx vedr. alle værdierne 5-9). Der ses endvidere flere virkelige gode pædagogfaglige refleksion og beskrivelser af Willers pædagogiske værdier. Herunder et fokus på betydningen af refleksion over egen - og andres - pædagogiske praksis i forhold til en fortsat udvikling af praksis (s 7). Under værdier inddrages inklusionsperspektivet på kvalificeret vis. Generelt er inklusion formidlet på fornemmeste vis i hele læreplanens første del (s. 4, 5, 8), en formidling der er helt i overensstemmelse med det nye perspektiv på inklusion. Det er præcist og forståeligt formuleret, og koblet med hvad de voksne konkret gør/skal gøre, fx i forhold til anerkendelse (s. 8). Under alle sine værdier belyser Willer den voksnes roller i forhold til at omsætte værdierne i praksis. Dejligt med helt konkrete eksempler. Willers læringsforståelse De voksnes position kobles til børns læreprocesser på en kvalificeret måde. Inklusion er koblet fint ind i læringsforståelsen. Også her beskriver Willer hvad de voksne skal være opmærksomme på, og hvordan personalet pædagogfagligt kan skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Willer inddrager også et børneperspektiv og har generelt fokus på fortsat at reflektere over om vi gør det som vi tror vi gør (s. 10). Læringsforståelse for børn med særlige behov (s ) Lene oplyser at afsnittet er under revidering, da det skal hænge sammen med inklusionsperspektivet. Dejligt med Søren K citat, der er stadigt højaktuelt. Vi drøfter, at det er en mulighed at skifte børn med særlige behov ud med børn i udsatte positioner/børn i vanskeligheder. I afsnittet kan det pædagogiske arbejde med differentierede børnefællesskaber, i relation til etablering af læringsrum der tager højde for alle børn, med fordel inddrages. De seks læreplantemaer og arbejde med læringsmiljøer (s ) Der er en rigtig fin kobling mellem beskrivelsen af de seks læreplanstemaer samt mål og metoder 9

10 for disse. Metodisk er de voksnes position og rolle igen belyst. De pædagogiske aktiviteter og læringsmiljøer Willer bringer i spil for at opnå deres mål inden for de seks læreplanstemaer, belyses efterfølgende under hverdagslivstemaerne på kvalificeret vis. Inklusionsperspektivet er endvidere (igen) inddraget. Også i dette afsnit er personalets refleksioner over den pædagogiske praksis og en evt. revidering af praksis - inddraget. Det særlige pædagogiske s : Der er enighed om at afsnittet skal revideres, så det inklusionsperspektiv der fremstilles i store dele af den øvrige læreplan, også afspejler sig i dette afsnit. De kommende inklusionspædagogers rolle og funktion kan med fordel inddrages i afsnittet. 4. Børnemiljø, BMV og evaluering af læreplan BMV Børnemiljøet er inddraget flere steder under praksisfortællingerne i læreplanen. Der er også gode beskrivelser af børnemiljøet i forbindelse med ændringer i indretningen (s ). Willer har en række nøgleord, som de vil vægte i deres vurdering af børnemiljøet, men en egentlig samlet BMV og en evt. opfølgning på denne, mangler. Vi drøfter krav om inddragelse af børnenes perspektiv i BMV, jf. dagtilbudsloven. Et børneperspektiv vil således ofte kunne berige og supplere det voksenperspektiv, som ofte præger læreplanerne. Willer anvender i forvejen børneinterview, men kan måske overveje at supplerer med praksisfortællinger (som supplement til interviewes samt i forhold til mindre børn) og/eller (kun børn over 4 år). Det væsentlige er at undersøge og indfange børneperspektivet, for efterfølgende at kunne beskrive det. Der kan endvidere hentes inspiration på Børnemiljø Jeg orientere om, at i henhold til Dagtilbudsloven skal arbejdet med læreplaner og børnemiljø knyttes sammen og forstås i tæt sammenhæng. Det betyder, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø sker som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Læreplanen og børnemiljø skal således sammentænkes i praksis såvel som på skrift. Vi drøfter hvordan børnemiljøet kan kobles med læreplanen fremadrettet. Konkret kan BMV f. eks. indskrives løbende under hverdagslivstemaerne, dvs. belyse hvordan det kommer til udtryk - hvilket Willer også gør flere steder - og til sidst i læreplanen som en samlet børnemiljøvurdering. Jeg anbefaler publikationen fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø): Børnemiljø og læreplaner idéer til at skabe sammenhæng, november 2011, der kan anvendes i det fremadrettede arbejde med børnemiljøet. Publikationen kan rekvireres på Evaluering af Læreplan Evalueringsplan for 2012 mangler. De forrige evalueringer fra 2008 og 2010 er med i læreplanen. Evalueringerne kan fremadrettet kvalificeres, og jeg orientere om hvad der er væsentligt i forhold til evalueringsarbejdet: Læreplanen skal evalueres mindst hvert andet år. I den forbindelse skal det dokumenteres om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter fører til de beskrevne mål inden for de seks læreplanstemaer samt hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde, jf. Dagtilbudsloven 9. Endvidere skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. En evt. revidering af læreplanen foregår altid på baggrund af en evaluering og/eller hvis der sker væsentlige ændringer i institutionen. Evaluering af læreplanen handler om, hvorvidt det man gør i praksis, har den tiltænkte virkning i forhold til de opstillede læringsmål. Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? Hvad kan 10

11 vi gøre anderledes og hvorfor/hvordan? Det er i den forbindelse en fordel at have udarbejdet delmål, der kan evalueres løbende. Så kan planerne revideres hen af vejen. Godt at gøre hvert år, da den læringsproces der ligger heri er vigtig i det videre pædagogiske arbejde og det kan i øvrigt virke uoverskueligt og langt væk fra den nære hverdag med børnene, kun at skulle revidere læringsmål hvert 2. år. I udgangspunkt skal Læreplanen fungere som et pædagogisk målrettet arbejdsredskab, som kan bruges i praksis. Læreplanerne skal derfor også ses som et fagligt afsæt for refleksion over praksis samt evaluering af egen pædagogiske praksis hvilket Willer så absolut gør i forvejen! Tilbage står blot at afholde en evalueringsproces og skrive resultaterne ind i læreplanen. Jeg anbefaler at Willer udarbejder en evalueringsplan, hvor det fremgår hvordan læreplanen fremover skal evalueres i samarbejde med personale og forældrebestyrelse, i relation til det drøftede. Fremadrettet skal det endvidere fremgå hvad evalueringen viste og hvad der evt. er revideret på baggrund af evalueringen. Uddrag af Dagtilbudsloven i relation til ovenstående, er udleveret. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: Generelt set betragter alle parter på tilsynsbesøget Willer som en institution hvis pædagogiske rammer giver rigtig gode muligheder for alle børns trivsel, læring og udvikling. Det fremhæves, at der i Willer er plads til at diskutere pædagogik og pædagogiske tiltag. Willer har således fokus på en fortsat pædagogiske udvikling, og der bliver givet udtryk for at personalet er gode til at reflektere over praksis. Der bliver endvidere givet udtryk for, at Willer generelt har nogle rigtig gode rammer såvel ude som inde. Der er stor tilfredshed med legepladsen og de mange muligheder der er for motorisk udfoldelse. Der bliver givet udtryk for, at det har til tider været lidt stramt med 27 børn i de to børnehavegrupper. Dette ændrer sig til 1. maj hvor de kommende skolebørn rykker på fritidshjem. Forældrebestyrelsesformanden giver udtryk for, at det er glade børn der både bliver afleveret og hentet. Forældrene oplever ikke børn der står og græder, da der hele tiden er voksne der tager hånd om børnene. Der er altid voksne til at tage imod om morgen, børn og forældre bliver altid mødt med et godmorgen. Der er en rigtig god stemning i institutionen. På mit besøg rund på alle stuer, oplevede jeg nærværende, engagerede og smilende voksne, der havde fokus på børnene. Praksis var præget af en rolig og behagelig atmosfærer, med plads til både voksenstyrede aktiviteter og børns egne lege. Min oplevelse er, at Willer har en ledelse og et personale der kan, vil og tør arbejde med pædagogisk udvikling - herunder refleksion over egen og kollegaers pædagogiske praksis - hvilket har stor betydning for kvaliteten af de pædagogiske rammer børn tilbydes i Willer, herunder også rammerne for børn i udsatte positioner. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter 11

12 Aftaler på kort sigt Willer udarbejder en evalueringsplan (tids- og procesplan) hvor det beskrives hvornår og hvordan det fremadrettet kan dokumenteres, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter samt børnemiljøet fører til opfyldelse af de opstillede mål, inden for de seks læreplanstemaer. Deadline efterår Aftaler på længere sigt En beskrivelse i læreplanen af, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med dette i løbet af Udarbejdelse af en samlet BMV der er vurderet i et børneperspektiv. Der arbejdes med dette i løbet af En evaluering af læreplanen, jf. ovenstående. Deadline primo Opfølgning Næste tilsynsbesøg Samlet konkluderende vurdering Det vurderes, på baggrund af læreplan, institutionsprofil og tilsynsbesøg, at Børnehuset Willer på bedste vis evner at skabe optimale pædagogiske rammer og muligheder for alle børns trivsel, udvikling og læring. På mit besøg rundt i institutionen oplevede jeg imødekommende, nærværende og engagerede voksne, der så og høre børnene på en anerkendende måde. Jeg oplevede en god tone indbyrdes mellem børnene og mellem børn og voksne. Institutionen var præget af en rolig og behagelig atmosfærer, hvor der var plads til både voksenstyrede aktiviteter og børns egne lege. Det vurderes at Børnehuset Willer til fulde lever op til den eksisterende lovgivning på dagtilbudsområdet. Tilbage står blot det fremadrettede arbejde med evaluering af læreplan, børnemiljø og BMV, som der arbejdes videre med i løbet af 2012/13. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at Børnehuset Willer i de seneste måneder har haft fokus på etablering af en ny vuggestuegruppe. Både børn, forældre og personale trives rigtig godt og den nye børnegruppe er på alle måder en succes. Willers arbejde med inklusion samt fokus på den fortsatte udviklingen af en inkluderende pædagogik, er fin i tråd med tilgangen til inklusion i Hvidovre Kommunes Børne- og Unge Forvaltning. Ledelsens og personales engagement i det nuværende og fremadrettede inklusionsarbejde giver særlige gode pædagogiske rammer - og dermed muligheder for alle børn, herunder børn i udsatte positioner. Willer arbejder således kontinuerligt med den tilgængelige pædagogfaglige viden og har et stort fokus på refleksion i forhold til egen praksis. På tilsynsbesøget gik både ledelse, personale og forældrebestyrelsesformand åbent til værks i dialogen omkring fokuspunkterne, hvilket skabte en refleksiv og konstruktiv dialog. Samlet set bærer Børnehuset Willer præg af at være en daginstitution med en høj grad af faglighed og trivsel i personalegruppen samt et godt forældresamarbejde, båret frem af en kompetent ledelse, der selv er åben for dialog og refleksion. 12

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Inklusion. hvad er det????

Inklusion. hvad er det???? 1 Inklusion. hvad er det???? Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. I som forældre har en betydelig rolle i inklusionsarbejdet.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Ledelse og pædagogisk udvikling Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Tendenser Mere fokus på kvalitet Større sammenhæng mellem mål og praksis Struktur, organisation, ledelse som grundlag for pædagogisk udvikling

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering

Arbejdet. med pædagogiske læreplaner. - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Arbejdet med pædagogiske læreplaner - kort gennemgang af den landsdækkende evaluering Indholdsfortegnelse og kolofon Pædagogiske læreplaner er en succes s. 3 Pædagogiske læreplaner gør en forskel på pædagogikken

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010

Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 4 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere