Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse"

Transkript

1 Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden Taastrup Dato Dok nr Journal nr

2 Indhold Side 1. Udbudsbetingelser Indledning Den ordregivende myndighed Udbuddets omfang Behandling af udbudsmateriale og tilbud Vedståelsesfrist Spørgsmål og besigtigelse Forhandling ikke mulig Aftaleperiode Tildeling af ordren Generelle betingelser AB Krav til tilbudsgiver Ansvar Nuværende kontrakter proprietær anlæg Oplysningsskemaer Tilbudslister 7 2. Beskrivelse Orientering Ønskede ydelse Registrering af brandsikringsanlæg m.v Årlige serviceeftersyn - General Serviceeftersyn - ABA- anlæg Serviceeftersyn - ABDL- anlæg Serviceeftersyn - ABV- anlæg Serviceeftersyn - AVS- anlæg Serviceeftersyn - Varslingsanlæg Serviceeftersyn - Nød og Panik belysning Serviceeftersyn - EL Attest Serviceeftersyn - Slangevinder Reparationer af brandsikringsanlæg m.v Reservedele Leveringstider og leveringssikkerhed på reservedele Priser på reparationer og serviceeftersyn Kvalitet Serviceniveau 14 Side 2 af 14

3 1. Udbudsbetingelser 1.1. Indledning Formålet med dette udbud er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandtekniske anlæg, således at uvildig 3. parts inspektion med tilhørende godkendelse kan gennemføres Den ordregivende myndighed Høje-Taastrup Kommune Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) Bygaden Taastrup Kontaktperson: Allan Solberg Tlf , Udbuddets omfang Nærværende udbud omfatter en kortlægning af kommunens nuværende brandtekniske anlæg, her under registrering af slangevindere, el-attest, nød og panik belysning, og ABDL. Levering af årlige serviceeftersyn og reparation af brandtekniske anlæg m.v. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en obligatorisk aftale mellem ordregiver og én tilbudsgiver. Kommuners institutioner mv. er forpligtet til udelukkende at anvende den indgåede kontrakt Behandling af udbudsmateriale og tilbud Tilbuddet afleveres i 1 eksemplarer på de tilsendte tilbudslister og skal indleveres i kuvert, som mærkes licitation må ikke åbnes - Tilbud på Brandsikringsanlæg. Som en del af tilbudsmaterialet skal der vedlægges en CD, DVD eller lignende, med hele tilbuddet og alle bilag. Tilbud skal stiles til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, att. Center for Ejendomme og Intern Service, Allan Solberg. Der modtages ikke elektroniske bud, tilbud skal sendes med post eller indleveres i receptionen. Tilbuddet skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 18. maj kl. 10:00. Der vil være mulighed for at overvære åbningen af tilbud, som finder sted på Høje-Taastrup rådhus, Bygaden 2, 2630 Taastrup i mødelokale B101. Licitationen afholdes et kvarter efter afleveringsfristen. Side 3 af 14

4 Tilbud - og bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsmaterialet med bilag betragtes som kommunens ejendom, og vi returnerer derfor ikke materialet. Tilbudsgiverne afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i min. 30 dage regnet fra afleveringsfristen. Tilbuddet skal udfærdiges på dansk Spørgsmål og besigtigelse Spørgsmål til udbudsmaterialet kan indtil torsdag den 6. maj kl rettes til Allan Solberg på e- mail. Evt. rettelser vil blive meddelt i rettelsesblade, der udsendes senest onsdag den 12. maj. Der afholdes besigtigelse af brandtekniske anlæg m.v. Tirsdag den 20. april. Besigtigelsen starter på Borgerskolen kl , der er afset 1-1½ time. Besigtigelsen forsætter efterfølgende på Torstrup skole Forhandling ikke mulig Der kan ikke forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Det er derfor meget vigtigt, at tilbuddet er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige oplysninger Aftaleperiode Kontrakten er gældende fra den til og med den med option på forlængelse i op til 2 gange 12 måneder Tildeling af ordren Valg af tilbudsgiver vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Pris 60 %, herunder Priser på registrering af brandudstyr og anlæg Priser på reparationer og serviceeftersyn Kvalitet 40 %, herunder Beskrevet tilbudsgivers ressourcer m.m. Beskrevet kvalitet og service. Beskrevet referenceliste. Side 4 af 14

5 1.10. Generelle betingelser Tilbudsgiver skal give tilbud på de ydelser, som er beskreven i det samlede udbudsmaterisle. Det anbefales at bilagene læses nøje igennem inden de udfyldes, så det sikres at alle udgifter og ydelser er med. Alle former for tillægsgebyrer m.v. skal være indeholdt i de oplyste priser. Efterfølgende kan der ikke rejses krav om tillægsbetaling for køretid, Kilometerpenge m.v AB 92 AB 92 er gældende med følgende ændringer og tilføjelser: 6 Entreprenøren stiller ikke sikkerhed. 7 Høje Taastrup Kommune stiller ikke sikkerhed. 22 Faktura fremsendes elektronisk som e-faktura og opdeles ejendomsvis. Betalingsfrist er løbende måned plus 15 arbejdsdage. Høje Taastrup Kommune betaler ikke for materialer, som ikke er leveret og monteret i pågældende bygning Krav til tilbudsgiver Tilbudsgiver skal være godkendt af et godkendende organ i overensstemmelse med Retningslinje 001, godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Tilbudsgiver har pligt til at have ansat personer, der er kvalificerede til installation, reparation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter Retningslinje 002, certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. Det godkendte installationsfirma skal anvende certificeret materiel i overensstemmelse med Retningslinje 003, certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg Ansvar Det er tilbudsgivers ansvar at oplyse alle relevante forhold overfor inspektionsvirksomheden, i form af rapporter, driftsjournal, m.v. Tilbudsgivers skal forestå at anlæggene er fuldt funktionsdygtigt og opfylder gældende lovgivningen / myndighedskrav. Krav i forhold til ABDL, Nød og panik, EL attest Nuværende kontrakter Tilbudsgiver skal i samarbejde med CEIS opsige gældende service kontrakter, en evt. udgift ved overlappende kontrakter afholdes af CEIS proprietær anlæg Der gøres særlig opmærksom på, at der i nogle af vores ejendomme er installeret proprietær brandsikringsanlæg, disse anlæg skal kunne serviceres på lige fod med de resterende anlæg. Kan tilbudsgiver ikke selv foretage service og vedligehold af proprietær brandsikringsanlæg, skal tilbudsgiver sikre sig at det udføres af tredje part (underleverandør). Tilbudsgiver indestår for underleverandørers arbejde som var det udført af tilbudsgiver selv. Side 5 af 14

6 Tilbudsgiver skal indregne tredje parts ydelser i sit tilbud så der kun afregnes med tilbudsgiver, dette gælder alle de i udbuddet beskrevne ydelser her under el-attester, nød og panik belysning, ABDL anlæg m.v Oplysningsskemaer Krav til tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen. Bemærk venligst, at alle punkter i oplysningsskemaer skal udfyldes. Oplysningsskema 1. Generelle virksomhedsoplysninger. Se Oplysningsskemaer afsnit 3.1. Oplysningsskema 2. Der ønskes en kort beskrivelse af tilbudsgivers organisation, fysiske faciliteter, servicesteder og lager, herunder antal servicevogne, antal montører m.m. Se evt. Oplysningsskemaer afsnit 3.2. Oplysningsskema 3. Kvalitet og serviceniveau. Tilbudsgiver skal her beskrive de foranstaltninger, som tilbudsgiver har truffet til sikring af kvalitet og service samt hvilke mærker, der er særlig fokus på. Se Oplysningsskemaer i afsnit 3.3. Oplysningsskema 4. Referencer, oplys referencer. Se Oplysningsskemaer i afsnit 3.4. Oplysningsskema 5. Ej gæld til det offentlige. Se Oplysningsskemaer i afsnit 3.5. En erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Oplysningsskema 6. Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på Tilbudsliste 8 oplistede statslige tjenester. Tilbudsgiver skal ved sin underskrift på Tilbudsliste 8 angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på Side 6 af 14

7 arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, dvs. at tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholde de danske love og regler på disse områder. Hvis tilbudsgiver ikke angiver dette, er tilbuddet ikke-konditionsmæssigt og vil derfor ikke kunne tages i betragtning. Angivelse skal ske ved at udfylde og underskrive Tilbudsliste 8 og vedlægge bilaget i tilbuddet. Se Oplysningsskemaer i afsnit Tilbudslister Den samlede tilbudsliste består af Tilbudsliste 1 til 16. På Tilbudsliste 1 Underskriftblad, afføres den samlede tilbudssum. Alle Tilbudsliste skal være udfyldt for at tilbuddet regnes for konditionsmæssigt, alle priser anføres ekskl. moms. Side 7 af 14

8 2. Beskrivelse 2.1. Orientering Alle vedligeholdseftersyn og reparationer skal gennemføres i henhold til gældende udgaver af følgende: DBI retningslinje 232 Automatiske brandsikringsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse af marts Tekniske forskrifter, udgivet af Beredskabsstyrelsen DS/EN Fixedfirefighting systems Automatic sprinkler systems Design, installation and maintenance DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg projektering, installation og vedligeholdelse, udgivet af DBI Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg, udgivet af DBI DS/EN Bygningsbeslag Elektrisk styret hold-åben-systemer til brand-/røg dør beslag- krav, prøvningsmetode, installation og vedligeholdelse. DBI retningslinje 005 Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse indeholder krav til service og egenkontrol. DBI retningslinje 006 sammenkoblede brandsikringsanlæg indeholder krav til færdigmelding, inspektion og godkendelse såfremt ABA-anlæg er sammenkoblede med andet brandsikringsanlæg. DBI retningslinje 24 Varslingsanlæg, projektering og installation, udgivet af DBI. DBI Vejledning 27 Brandventilation, udgivet af DBI. Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Elektriske installationer B208 Basisbeskrivelse for el. Brandteknisk vejledning nr. 34 Sikkerhedsbelysning Flugtvejs- og panikbelysning. Driftmæssige forskrifter for hoteller m.v., pleje institutioner, forsamlingslokaler, dag institutioner, butikker og undervisningslokaler. Side 8 af 14

9 By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 632 af 30. juni 2000 Brandteknisk vejledning nr. 15 Vandfyldte slangevindere. DS/EN Vedligeholdelseseftersyn af slangevindere Hvor der er uoverensstemmelse i mellem, Brandteknisk vejledning nr. 15 og DS/EN 671- (1+2+3), er det DS/EN 671-(1+2+3) der er gældende. Overholdelse af ovenstående retningslinjer, vejledninger og standarter, fritager ikke for ansvar over for lovgivning eller myndighedskrav, der i øvrigt er gældende på installationsstedet eller for installeret udstyr Ønskede ydelse Der ønskes tilbud på følgende: 2.3. Registrering af brandsikringsanlæg m.v., på kommunens ejendomme jf. bilag Årligt serviceeftersyn, på baggrund af den udarbejdede registrering Reparationer af brandsikringsanlæg m.v Registrering af brandtekniske anlæg m.v. HTK. ejer en lang række bygninger som benyttes til forskellige formål, det være sig skoler, klubber, vuggestuer og plejehjem m.m. På en del af ejendomme er der installeret brandtekniske anlæg og lignende. Af nedenstående liste fremgår det hvilke typer anlæg der ønskes registeret på ejendommene, og af bilag 1 fremgår det estimerede omfang. Registreringen skal omfatte følgende anlæg: Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Automatisk brand-dørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) Automatisk brand-ventilationsanlæg (ABV-anlæg) Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Varslingsanlæg Nød og Panik belysning EL Attest Slangevinder Der gøres særligt opmærksom på, at det estimerede omfang i bilag 1, bygger på vores skøn og ikke på en aktuel registrering. Side 9 af 14

10 Ved gennemgang af Kommunens bygninger skal brandtekniske anlæg m.v. gennemgås og der skal foretages er registrering af anlægget som kan danne grundlag for den fremtidige drift og vedligehold. Alle registreringerne samles til en registreringsrapport, som ved registreringsperiodens udløb skal udleveres til CEIS. Registreringen skal foretages i en periode på 6. måneder, fra underskrivelse af kontrakt og første års service eftersyn udføres i forbindelse med registreringen. Registreringerne skal systematiseres så der kan skabes et samlet overblik. Det skal bl.a. fremgå hvornår de enkelte anlæg skal serviceres. Endvidere skal det fremgå om ABA-anlæg er sammenkoblede med andre anlæg, så som Varslingsanlæg og ABDL-anlæg m.v.. Registreringen af brandtekniske anlæg m.v. skal være digital. I forbindelse med registreringen skal der på oversigt CAD -tegninger, udleveret af Høje- Taastrup kommunen, indtegnes placering af brandteknisk udstyr m.v. Som minimum skal følgende fremgå af CAD -tegningsmaterialet. Placering af ABA, ABDL, ABV, AVS -anlæg og Varslingsanlæg Betjeningspaneler, centraler og centrale udstyr mv. Sensorer og detektorer Røg lemme og vinduer der indgår i ABV -anlæg Områder med sprinkling Stop haner for AVS -anlæg ABDL døre Lyd givere Tryk mv. Nød og Panik belysning Betjeningspaneler, centraler og centrale udstyr mv. El tavler der indgår i Nød og Panik belysning Områder som er omfattet af Nød og Panik belysning Flugtveje med Nød og Panik belysning EL Attest Områder som er omfattet af EL Attest Slangevinder Placering Side 10 af 14

11 Ved udarbejdelse af tegningsmateriale, skal medsendt CAD-manual følges. Tegninger og filer der modtages fra Høje-Taastrup kommune, må ikke rettes eller redigeres. Der skal udelukkende udarbejdes nye filer og tegninger, ved hjælp af reference teknik. Ved udarbejdelse af modelfiler, skal der oprettes et fagbibliotek der hedder Brand. Udarbejdes der udelukkende tegningsfiler, må symboler m.m. gerne indsættes på disse. Alle symboler på tegninger skal være jf. dansk standart. Symboler der ikke er omfattet af dansk standart, skal fremsendes til CEIS for godkendelse. For de enkelte anlæg registreres fabrikat, type og årgang, samt om anlægget er proprietær. Endvidere beskrives anlæg kort. Hvert anlæg omfatter en mængde enheder, som tryk, lyd givere, detektorer m.v. antal enheder og type skal fremgå af registreringen. Ved slangevindere registreres typen af slangevinder og om funktionen (vand) er manuel eller automatisk. Det skal registreres om der forefindes gældende el-sikkerhedsattest i alle kommunens ejendomme, der er omfattet af sikkerhedsstyrelsens bestemmelser om forsamlingslokaler for over 150 personer m.v. Hvis der er mere end et anlæg i er bygning skal det fremgå af registreringen. Endvidere skal det fremgå, hvornår el-sikkerhedsattesten skal fornys. Løst brandudstyr som brandtæpper, håndslukkere og håndsprøjtebatterier er ikke omfattet af dette udbud Årlige serviceeftersyn - General Det materiale der udarbejdes i forbindelse med registrering af brandanlæg m.v. ligges til grund for det endelige omfang af service eftersyn. Brandtekniske anlæg m.v. skal serviceres mindst en gang årligt af et godkendt installationsfirma. Såfremt serviceeftersynet medfører nedsat/manglende overvågning, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger inden arbejdet påbegyndes. Serviceeftersyn foretages som altovervejende udgangspunkt i den normale arbejdstid mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Serviceeftersynet udføres efter tilbudsgivers planlægning. Ved eftersyn udfærdiges der en inspektionsrapport i to eksemplarer, det ene eksemplar sendes til CEIS og det andet opbevares sammen med drift journalen på stedet. Side 11 af 14

12 2.5. Serviceeftersyn - ABA- anlæg Der skal foretages årlige gennemgang af ABA- anlægget, hvor bl.a. alle detektorer skal eftergås og evt. renses. ION- detektorer der er tilsmudset skal udskiftes med henblik på rensning af et autoriseret firma. Det årlige serviceeftersyn af ABA- anlægget skal foretages i henhold til DBI retningslinje, Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse, se afsnit 2.1. Orientering. Ved sammenkoblede brandsikringsanlæg, skal det sikres at anlæg er fuldt funktionsdygtige Serviceeftersyn - ABDL- anlæg Branddøre med ABDL- anlæg, der er underlagt Driftmæssige forskrifter skal det nødvendigt årlige eftersyn udføres af en kvalificeret installatør, på baggrund af fabrikantens anvisninger. Alle anlægsdelene skal eftergås for fejl, røgdetektorerne efterses og renses og følsomhed justeres. Er bygningen underlagt Driftmæssige forskrifter for forsamlingslokaler, skal kontrollen med ABDL- anlæg udføres af en installatør i forbindelse med udførslen af el-sikkerhedsattesten Serviceeftersyn - ABV- anlæg Ved det årlige eftersyn foretages der afprøvning af hele brandventilationsanlægget, her under alle brandventilationsåbninger, brandventilatorer og åbninger for erstatningsluft m.v. Eftersynet omfatter endvidere kontrol af åbningsgrad og kontrol af åbningen tid, skal åbningen inden for den forudsatte tid. Ved sammenkoblede anlæg skal anlæggene testes i sin helhed, og styresignalet til og fra andre anlæg skal afprøves i hele signalvejen, så det sikres at begge anlæg er fuldt funktionsdygtige Serviceeftersyn - AVS- anlæg Det Automatiske sprinkleranlæg skal mindst en gang årligt serviceres i henhold til DBI retningsliljer 005 automatisk brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse, Bilag 1 mindste omfang af serviceeftersyn. Perioden i mellem de enkelte serviceeftersyn må ikke overstige 12 måneder. Ved sammenkoblede anlæg, skal der grundet anlæggets kompleksitet foretages en samlet funktionsprøve af hele anlægget, det vil sige en samtidig test af ABA- og AVS- anlæggets funktioner Serviceeftersyn - Varslingsanlæg Varslingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger for det pågældende anlæg, og mindst en gang årligt serviceres i henhold til DBI s gældende retningsliljer, se afsnit 2.1. Orientering. Side 12 af 14

13 2.10. Serviceeftersyn - Nød og Panik belysning Drift og vedligehold af Nød og Panik belysning skal ske i overensstemmelse med driftmæssige forskrifter, brandtekniske vejledninger og fabrikantens anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning Serviceeftersyn - EL Attest Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningsanlægget, jf. bekendtgørelse fra Boligministeriets, se afsnit 2.1. Orientering. Eftersynet skal udføres af en autoriseret elinstallatør, som skal fortage eftersynet efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Når el-installationen er gennemgået og eventuelle fejl er rettet, udfylder elinstallatøren en el-sikkerhedsattest og melder det til sikkerhedsstyrelsen Serviceeftersyn - Slangevinder Slangevinder skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes i henhold til gældende standarter og lovgivning, se afsnit 2.1. Orientering Reparationer af brandsikringsanlæg m.v. Som udgangspunkt skal reparationer udføres i tidsrummet mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Såfremt tilbudsgiver grundet egne forhold ønsker at udføre reparationer udenfor det angivne tidsrum, skal det ske efter aftale mellem tilbudsgiver og CEIS. Reparationer udføres efter tilbudsgivers planlægning, under hensyntagen til brugernes ønsker. Ved serviceeftersynet er der udfærdiget en inspektionsrapport som nu danner grundlag for udførsel af planlagt vedligehold og reparation. Før det planlagte vedligehold igangsættes og udføres, skal det godkendes af CEIS, så det enlige omfang af vedligeholdet fastlægges Reservedele Reservedele skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning samt relevante og gældende normer og standarder. Endvidere må der kun anvende materiel for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat i henhold til retningslinjer for certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg. Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne levere de reservedele, der er nødvendige i forbindelse med alle former for reparationer. Der kan anvende ikke certificeret materiel i forbindelse med reparation, service og vedligeholdelse på følgende betingelser: Forældet/udgået materiel kan anvendes når det tidligere har været godkendt/certificeret sammen med dette system, idet det forudsættes at certifikatet ikke kan fornys efter udløb. Side 13 af 14

14 Erstatningsmateriel kan anvendes når producenten foreskriver dette (producentens ansvar). Materiellet skal være certificeret som systemdel. Kravet om dokumenteret funktionsmæssigt afstemt samvirke anses i denne situation som opfyldt Leveringstider og leveringssikkerhed på reservedele Tilbudsgiver skal angive leveringstider og beskrive leveringssikkerhed på reservedele Priser på reparationer og serviceeftersyn Tilbudsgiver skal angive arbejdsløn for en montør i danske kroner eksklusive moms. Alle omkostninger og udgifter såsom servicevogn, kørsel, startgebyr, nødvendigt værktøj til udførelsen af opgaverne, administration, kvalitetsstyring og kontrol mv. skal være indeholdt i prise Kvalitet For at sikre kvaliteten af arbejdet udarbejder tilbudsgiver en kort beskrivelse af kvalitetskontrol og procedure, certifikater mv. se oplysningsskema 3, afsnit Serviceniveau Tilbudsgiver skal informerer bygningen om kommende service besøg, så det sikres at gennemgangen kan udføres med så få gener, for brugerne som muligt. Service eftersyn og vedligehold udføres inden for normal arbejdstid. I forbindelse med færden i kommunens bygninger er det vigtigt at melde sin ankomst inden arbejdet påbegyndes. Ved påkrav skal den udførende legitimere sig. Under udførslen skal værktøj og materialer m.m. holdes under opsyn og må ikke efterlades. Det skal sikres at affald mv. fjernes ved arbejdets ophør. Side 14 af 14

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Tilbudsliste Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0035 Journal

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere