Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0."

Transkript

1 Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand Birthe Gripping Ulla Bram Social- og sundhedsområde Pædagogiske område Social- og sundhedsområde 2 fagkyndige medlemmer repræsenterende region Syddanmark: Lise Lauridsen Ghita Neitzel Sygehus Sønderjylland Sygehuspsykiatrien 1 fagkyndigt medlem repræsenterende private udbydere: Bente Rasmussen Gigthospitalet 6 fagkyndige medlemmer repræsenterende faglige organisationer: Alice Andersen Næstformand Tom Svenson Tony Hansen Torben Jensen Erik Høst-Madsen Hans M. Gehlert Tilforordnet uden stemmeret: SL 3F 3 tilforordnet udpeget af lærergruppen ved Social- og Sundhedsskolen Syd: Anne Søgaard Rep. for kursusunderviserne Lena R. Kornbeck Rep. for Social- og Sundhedsudd. Pernille Gram Rep. for Pædagogiske Grundudd. 2 uddannelseschefer: Ketty Avbæk Larsen Uddannelseschef Karen Nordby Uddannelseschef 3 elever: John Reimann Elev Laura Nyander Elev Wenke Petersen Elev 1 repræsentant fra Jobcentret i en kommune Helle Hockerup Aabenraa kommune Observatør: Joan Jessen Skolens direktør

2 Afbud fra: Lise Lauridsen og Birthe Gripping Første del med elevdeltagelse Bød velkommen til Hans fra 3F herunder præsentationsrunde Annette Kjær Jensen indtræder som suppleant for Monika H. Petersen 1. Opfølgning på referat fra sidste møde Godkendt 2. Godkendelse og evt. tilføjelser til dagsorden a. Godkendelse af emneopdelt dagsorden Specielt for eleverne vil der være en del ikke relevante emner på dagsordenen. På sidste møde blev derfor vedtaget, at der skal udarbejdes en fast skabelon for emneopdelt dagsorden. Forslag til dagsorden Bilag 1 Godkendt - med den rettelse at punkt d bliver til punkt a 3. Uddannelserne skoledelen Under punktet behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til: a. Grundforløb Ketty vil orientere om erfaringer med flextid og løbende optag på Grundforløbet Der blev orienteret om, at eleverne har taget imod tilbuddet om flextid - det kan ses, at eleverne kommer meget tidligt og at det primært er flextiden om morgenen, der bliver brugt. En ansøger kan komme og blive optaget. Der er forsøgsvis samlet elever, og der har været ca. 15 elever ved hvert optag. Der afvikles en lille indslusning. Dette går godt. Vi er spændt på at se, hvad dette kommer til at betyde for frafaldet på GF (det er ikke steget indtil nu). Refleksion fra Ulla Bram: Hvordan får vi GF eleverne gjort klar til praktikken. Svar: Der er ansat undervisningsassistenter, hvor den ene går fast på GF, ligesom ledelsen arbejder for, at skolen i højere grad bliver som en arbejdsplads. 1

3 b. Social og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Kort præsentation af den reviderede undervisningsplan ved Ann Gerber Eksempel på del af undervisningsplanen (Bilag 2a og 2b) Ann Gerber gennemgik jf. dagsordenen. Spørgsmål: Hvad med førstehjælp i forbindelse med merit på hjælper uddannelsen. Svar: Dette må indgå i realkompetencevurderingen, når der gives merit. 2. Godkendelse af den generelle del af undervisningsplanen (tidligere fællesdelen) (Bilag 3) Den generelle del har været i LUU før sommerferien. I bedes især være opmærksomme på flg. områder: 1. Side 3 overgangsordning. Den beskrevne overgangsordning betyder, at SSA er færdig med gamle skolefag i januar 2014 og gamle praktikmål i maj Er vi indforstået med det? Der blev uddelt forslag til detaljeret beskrivelse sammen med en uddybning. Skal suppleres med: Som udgangspunkt skal eleven færdiggøre uddannelsen indenfor normeret tid. Hvis ansættende myndighed på baggrund af ønske fra eleven og skolen vurderer det, kan uddannelsen forlænges. Derudover ny og gammel uddannelsesordning skal have et konkret navn. 2. Side 8 og 9. Her er fjernet taksonomi ved udarbejdelse af praktikerklæring og standpunktsvurdering. Det er det redskab, som praksis gerne ville have med i undervisningsplanen til hjælp ved udarbejdelse af praktikerklæringen. Praksis arbejder med et nyt skal det nye med? Der henvises til skolens hjemmeside - tilføjes. 3. I uddannelsesordningen side 10 står der: Det fremgår af den lokale undervisningsplan, hvordan eleverne introduceres til dokumentationssystemer og dette fremgår af den specifikke del af undervisningsplanen, men der fortsættes samt hvordan skolen og praktikvirksomhederne samarbejder om dette. Er der forslag til, hvad vi her kan skrive? Der arbejdes på at udvikle et samarbejde omkring, hvordan eleverne introduceres til dokumentationssystemer i praksis tilføjes. 2

4 4. I uddannelsesordningen side 10 står der endvidere: Af den lokale undervisningsplan skal det endvidere fremgå, hvordan det lokale uddannelsesudvalg og skolen sikrer en løbende dialog om den social- og sundhedsfaglige udvikling i kommuner og regioner Er der et forslag til, hvordan vi gør det og hvad vi kan skrive? Det sættes på som punkt i LUU sammen med udviklingsredegørelse med det fokus, der handler om, hvilke konsekvenser det får for undervisningsplanerne - tilføjes Andet: Opklarende spørgsmål til mentorordning på side 4. Mentorordningen er beskrevet som mentorer til under 25 årige. Det er primært GF elever, der har mentorer. Der skrives til unge under 25 år Fravalg af Engelsk er det både på trin 1 og 2 Svar: JA Henvisning til NetOpNu så sker det fra kontaktlæreren via studievejledningen dette præciseres. Den generelle og specielle del af undervisningsplanen GODKENDES c. Pædagogisk assistentuddannelse Der afvikles de første praktikbesøg i de kommende uger omkring fastholdelse i PAU uddannelsen, jf. handlingsplanen. d. Orientering om projekt fjernundervisning I øjeblikket arbejder skolen på, at et hold Social- og Sundhedsassistentelever fra 1. januar 2013 får mulighed for, 2 dage om ugen, at arbejde hjemmefra. Der vil blive orienteret om projektet. Der arbejdes med dette på skolen et par år. Dette med baggrund i UVM s melding om, at eleverne ikke må have så langt til skolen. Fjernundervisning defineres som værende maks. 2 dage om ugen, hvor eleven ikke behøver at komme på skolen. Til dette er Trine U. Fredskild (ph.d.) ansat, således at der sikres forskning på området. Samtidig ses der på alle gældende regler lige fra maks. omkostninger for elever til pædagogiske overvejelser. 3

5 Projektet starter med assistentuddannelsen, men målet er, at alle uddannelser skal kunne få muligheden. Assistentholdet starter til januar og Sygehus Sønderjylland samarbejder herom. Undervisningsplanen er nøjagtig den samme som ellers. Spørgsmål: Er det fast eller forsøg. Svar: Der er tilkøbt forskning i 2 år, og her skal der ses på effekten. Lige nu er det dermed et projekt. Spørgsmål: Er det afstand eller elevernes evner til at blive fjernelev. Svar: De ansættende myndigheder, der har sagt ja til at samarbejde har udarbejdet kriterier for optagelse samt krav for f.eks. aflevering af opgaver etc. Så eleven søger om optagelse som fjernstuderende. Eleven kan altid hoppe over på det almindelige hold. 4. Uddannelserne - praktiske del Orientering om evt. nye tiltag og/eller, om hvad der rører sig i praksis, som kan have konsekvenser for elevuddannelsen. a. Overordnede emner af generel karakter i. Revision af SOSU-uddannelserne i praksis vedr. trin 1 ved Monika (Bilag 4a, 4b, 4c og 4d) ii. Revision af SOSU-uddannelserne i praksis vedr. trin 2 ved Monika (Bilag 5a, 5b, 5c, og 5d) Gennemgang. Positive tilbagemeldinger fra LUU. Materialet kommer til at ligge på skolens hjemmeside. Materialet afstemmes med skolens farver. Der laves en plan for hensigtsmæssig evaluering, når alle har været igennem. b. Det somatiske område Ingen repræsentanter. c. Det primærkommunale område Rehabilitering og velfærdsteknologi er pt. i fokus/nøgleord i hjemmeplejen. På plejehjem er der mere fokus på handleplaner. På sygeplejesiden er det specialist tanken herunder videregivelse af opgaver til assistentniveau. d. Det psykiatriske område Besparelser og nedlukning af afdelinger. Der er udfordringer omkring at få alle elever placeret. 4

6 e. Det pædagogiske område Ingen repræsentanter 5. Hvad rører sig blandt eleverne Ingen repræsentanter Anden del uden elevdeltagelse 6. Nyt fra de faglige organisationer BUPL har meddelt sekretariatet, at Dorte Korsbek udtræder af LUU de vurderer, at udvalgets arbejde ikke ligger inden for BUPL s kerneområder, hvorfor de ikke ønsker at udpege en efterfølger. Der skal derfor træffes beslutning om udvalgets supplering. Beslutning: Der bliver ikke suppleret, da der er paritet. Fra Fagforeningerne: Jf. tidligere drøftelse bliver elever med klager over praktikken opfordret til at skrive til Joan Jessen, jf. i øvrigt klagevejledningen udarbejdet af LUU. Drøftelse om faglighed på PAU. 7. Efteruddannelserne a. Status på kursusaktiviteten i 2012 Udlevering af oversigt over kursus aktivitet herunder gennemgang. Til fraværende LUU medlemmer, så kan Ketty A. Larsen kontaktes for evt. uddybning. b. Orientering om nye tilbud og drøftelse af evt. nye behov i. Opkvalificering af vejledere i forhold til den reviderede uddannelse Svar på pkt. i: Der kommer et forslag til drøftelse fra skolen, som sendes som tilbud til alle kommuner (de uddannelsesansvarlige). Forslag om noget TECH efteruddannelse. 5

7 c. Nyt fra VEU-centret Ændres i referatet til: VEU Center Syd har sekretariat på EUC Syd i Sønderborg. VEU Centeret holder åben vejledning på SOSU Syd hver tirsdag mellem kl. 15 til 17. Vejledningen afvikles på skolerne i alle 4 byer. Der er bevilliget penge til fortsættelse af VEU Center samarbejdet i Eventuelt a. Mødedatoer til mandage Datoerne er: 1. mandag i marts, maj, september og november b. Elever på hjælper og assistentuddannelsen er ikke vant til at bruge it. Derfor er der udbudt et 2 dages kursus (AMU) til de elever, der starter på uddannelsen. Tilbuddet vedhæftes dette referat. Der er deltagerbetaling på 356 kroner. Afvikles i Uge 50 og Uge 2. 6

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere