Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed"

Transkript

1 Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call BIORAD ( )

2 Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum, juli 2005 Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages af en biologilærer, som har en biologisk uddannelsesbaggrund, der mindst svarer til biologi som sidefag med mikrobiologi og som har gennemført en af Arbejdstilsynet godkendt efteruddannelse i eksperimentel genteknologi. Ved brug i forbindelse med tværfagligt samarbejde skal det præciseres, at genteknologiske forsøg altid skal ske under ledelse af den ansvarlige biologilærer, som også er den lærer, der underskriver indberetningsskemaet sammen med rektor/forstander. Indberetningen skal sendes til UVM SENEST 3 uger forud for arbejdet med eksperimenterne. Links: Indberetningsskema: Indberetningsskema bilag:

3 Tjekliste Kittets dele Modul 1 kloning og screening Bakterier frysetørrede 1 glas LB-agar tabletter 5 Petriskåle 60mm sterile 20 Podenåle, pakke med 10 1 pakke Sterile plastpasteurpipetter 10 Modul 2 oprensning Ampicillin frysetørret 1 glas Arabinose frysetørret 1 glas LB-medium tabletter 1 tablet Podenåle 2 pakker Sterile plastpasteurpipetter 40 Eppendorfrør 2mL klar plast 30 Kulturrør, sterile 15 ml 1 pk med 25 Opsamlingsrør, 5mL, polystyren 25 TE buffer (10mM Tris, 1mM EDTA, ph 8,0 steril) 1 flaske Lysozym frysetørret 1 glas Bindingsbuffer (4M (NH 4 ) 2 SO 4 )/TE/pH8,0) 1 flaske Ligevægtsbuffer (2M (NH 4 ) 2 SO 4 )/TE/pH 8,0) 1 flaske Vaskebuffer (1,3M (NH 4 ) 2 SO 4 )/TE/pH 8,0) 1 flaske HIC kromatografi søjler 8 Søjler og hætter 1 pose Skumholder 8 Nødvendigt udstyr UV-lampe Mikrobølgeovn 1L erlenmeyerkolbe ml erlenmeyerkolbe ml og 250 ml målecylindere 1 Destilleret eller demineraliseret vand 2 liter Varmeskab 37 o C Termometer 1 Centrifuge 1 Bægerglas med vand til at rense pipetter 1 Klor Sakse 8 Farvepenne 8 Bagepapir 8 stk Køleskab Fryser Eventuelt et rystebord Oversigt over undervisningsforløbet 1.lektion: Indledende case og teori. Case:

4 På sin tur i regnskoven i Andesbjergene for at finde nye midler mod kræft opdager og plukker Tisha nogle grønne blade, som hun bringer med tilbage til laboratoriet. Her opdager forskerne, at bladene indeholder et grønt fluorescerende protein (GFP) 2. og 3. lektion Overførsel af GFP til bakterier. Forsøgsgange DNA fra bladene klippes med restriktionsenzymer og vha. plasmider overføres DNA til bakterier. Kun de bakterier, der indeholder GFP vil efterfølgende lyse grønt, når de holdes under UV-lampen. Figuren viser processen: FIGUR (s3) For at finde de modificerede bakterier skal eleverne foretage pladestrygning. Bakterierne spredes på LBagarplader (næring for bakterier). bakterieproteiner arabinosepromotor protein arac ori bla GFP Bakteriel kromosomdna beta-lactamase GFP 4., 5. og 6. lektion Oprensning af GFP - forsøgsgange De bakterier, der indeholder GFP, isoleres fra pladen og opformeres i LB næringsmedium. Ved hjælp af en simpel teknik, hvor der bruges kromatografisøjler, er det nu muligt at adskille kontaminerende bakterieproteiner fra GFP. Hvis GFP skal bruges i videre forskning, skal det testes yderligere Lektion 7 Afprøvning og blindtest I denne lektion afprøves proteinets sikkerhed Afslutning Etik og økonomi Der afsluttes med etisk og økonomisk debat over emnet fremstilling af nye medicintyper. Rollespil, dilemmaspil mm Lærerens forberedelsesoverblik: Hvad skal der gøres Hvornår Tidsforbrug Læs vejledningen igennem straks 1 time Fremstilling af agarplader 2-5 dage før 1. forsøgsdag 1 time Fremstilling af medier 2-5 dage før 1. forsøgsdag 15 minutter Rehydrere bakterier på forsøgsdagen 5 minutter Klargøring af elevarbejdspladser Inden forsøgsstart 5 min pr gang Oversigt side 7 i engelsk manual indsættes her

5 Lærerens forberedelse I dette afsnit beskrives lærerens forberedelser op til de enkelte forsøgslektioner Lektion 2: Hvad skal der gøres: Fremstille agarplader Fremstille vækstmedium Rehydrere bakterierne Gøre klar til forsøget Vigtigt: Arbejd sterilt. Klargøring af ampicillin og arabinoseopløsningerne: Ampicillin og arabinose sendes tørret i små glas. Efter at de er blevet rehydreret, skal de begge tilsættes til den smeltede agar og til vækstmediet. Ampicillin er et antibiotika, der hæmmer væksten af kontaminerende bakterier, som måtte komme fra omgivelserne. Arabinose er en sukker, som påvirker promotoren og dermed starter dannelsen af GFP i de klonede celler. Se appendiks A og B FIG Med en steril pipette overføres 3 ml TE buffer direkte til glasset med ampicillin. Luk glasset og bland grundigt brug evt. en vortexer. Med en ny steril pipette overføres 3 ml TE buffer til arabinosen og også dette glas blandes grundigt. Det tager ca. 10 minutter for arabinosen at blive opløst. Støbning af agarplader Denne del af forberedelsen skal foretages mindst 2 dage før forsøgsdagen. Agarpladerne bliver bedst, hvis de står 2 dage ved stuetemperatur efter støbningen. Hvis pladerne ikke skal bruges efter 2 dage, men først senere, kan de opbevares i køleskab i op til 3 måneder. Stak pladerne og læg dem i en plastpose. Stil pladerne med bunden i vejret. Tag en 1L erlenmeyerkolbe eller BlueCap flaske og tilsæt 260mL demineraliseret vand. Opvarm til kogepunktet. Tilsæt 5 LB-agar tabletter og lad dem ligge i det varme vand i 20 minutter. Opvarm til kogepunktet brug en mikrobølgeovn, men opvarm kun 30 sekunder ad gangen. Den smeltede agar koger let over. Gentag indtil blandingen er klar. Slutvolumet skulle gerne være 250mL. Afkøl agaren til 50 o C (hvis temperaturen er højere vil ampicillinen og arabinosen ødelægges) Med en steril pipette overføres 2,5 ml ampicillinopløsning til agaren Med en steril pipette overføres 2,5 ml arabinoseopløsning til agaren. Støb 20 agarplader. Husk at agaren størkner ved 27 o C. Petriskålene fyldes ca. 1/3 op (10-12 ml). Læg låg på og lad pladerne størkne (ca. 20 minutter) Lad pladerne stå ved stuetemperatur i 2 dage. Derefter kan de opbevares i køleskab med bunden i vejret og forseglet i en plastpose.

6 Mærk pladerne LB/amp/ara FIGUR m. plader (s.11) Den overskydende mængde ampicillin og arabinose skal bruges ved fremstillingen af næringsmedium. Fremstilling af LB-medium, næringsmedium Vigtigt: Der skal arbejdes sterilt, når LB-mediet fremstilles Tilsæt 55 ml demineraliseret vand til en 250 ml erlenmeyerkolbe eller BlueCap flaske. Varm op til kogepunktet. Læg 1 LB-tablet i flasken og lad tabletten ligge i vandet i adskillige minutter. Opvarm til kogepunktet fx 30 sekunder ad gangen i mikrobølgeovnen, indtil tabletten er opløst og blandingen klar. Afkøl til 50 o C og tilsæt de resterende 0,5 ml ampicillin og 0,5 ml arabinose til flasken Overfør med en steril pipette 2mL af LB-mediet til hvert af de 16 kulturrør. Opbevar kulturrørene i køleskab indtil brug. Fyld evt. nogle ekstra kulturrør med LB-medium Klargøring af bakterierne Bakterierne rehydreres først umiddelbart før forsøgsstart for at mindske risikoen for kontaminering. Tilsæt 250 µl TE buffer til glasset med bakterier. Bland forsigtigt. Bakterierne vil bundfældes hurtigt, hvorfor det er vigtigt at blande igen, før der tages prøver til udpladning Lektion 3 Hvad skal der gøres: Elevarbejdspladsene klargøres hver gruppe skal bruge 2 stk.15ml kulturrør med 2mL LBmedium Udstyr: rystebord eller rystevandbad Lektion 4 Hvad skal der gøres: Rehydrering af lysozym: Tilsæt 1 ml TE buffer til glasset med lysozym. Bland grundigt. Stil på is eller i køleskab indtil brug Elevarbejdspladserne klargøres Lektion 5 og 6 Hvad skal der gøres: Elevarbejdspladserne klargøres Om de enkelte trin/lektioner i forsøget Pipetten De medfølgende sterile engangsplastpasteurpipetter har inddeling som vist på figuren PIPETTE Udstrygning af bakteriesuspension på agarplader. Sørg for at eleverne følger vejledningen grundigt. Instruer eleverne i, at podenålshovedet skal være tømt for bakteriesuspension, når de er færdige med udstrygningen. De enkelte bakterier vil danne kolonier og disse kolonier kan efter 24 timer indeholde op til flere millioner identiske celler.

7 Kolonier med bakterier med GFP Transformeret bakterie Kittet indeholder 4 ekstra plader, som kan bruges til at demonstrere udstrygningen Isolering af en enkelt bakteriekoloni I lektion 3 skal eleverne isolere én enkelt grønt fluorescerende koloni fra deres agarplade. Det er vigtigt at der arbejdes sterilt og at de er helt sikre på, at den isolerede koloni ikke har berøring med andre kolonier. Bakteriekolonien overføres til et kulturrør med LB-medium og vokser videre der. Bakterierne sorteres fra I lektion 4 skal bakterierne sorteres fra vækstmediet. Dette gøres ved centrifugering. Efter centrifugeringen ses bakterierne som pellet i bunden af centrifugerøret. Hvis man eksponerer pellet for UV-lys, vil det lyse fluorescerende grønt. FIGUR (s14) Behandling af bakterierne med lysozym (lysering af bakterierne), således at GFP kan frigøres til proteinkromatografi. Det er vigtigt, at hele pellet resuspenderes i TE buffer. Frysning og lysozymet ødelægger tilsammen cellevæggene, dvs. lyserer bakterierne. Lysozymet ødelægger bakteriernes cellevægge, hvorved cellens indhold frilægges og det er fra denne blanding at GFP skal adskilles. GFP er meget mindre end de andre cellekomponenter og vil derfor befinde sig i supernatanten efter centrifugering. Med en steril pipette overføres supernatanten til et nyt eppendorfrør. + lysozym +frysning og centrifugering Resuspenderet bakteriel pellet bakteriel pellet med cellevægge og andet Proteinkromatografi Bakterierne indeholder tusindvis af forskellige proteiner og GFP skal nu adskilles fra de andre proteiner. Hydrofobisk Interaktions kromatografi (HIC): GFP har en stærkt hydrofob overflade og denne egenskab udnyttes ved kromatografien. I søjlerne befinder der sig tæt pakkede hydrofobe perler. Når disse perler befinder sig i saltvand vil hydrofobe proteiner som GFP hæfte sig fast til perlerne, hvorimod andre proteiner vil passere uhindret gennem søjlen. Når saltvandet efterfølgende fjernes vil GFP-strukturen ændres, så de ikke længere er så hydrofobe, hvorfor de vil slippe taget og køre ud af søjlen. Der benyttes 4 forskellige buffere for at få denne proces til at køre:

8 Ligevægtsbuffer: Sørger for at der er ligevægt i søjlen før brug Bindingsbuffer: Tilsættes til bakterie GFP-proteinblandingen, så der opnås samme saltkoncentration som i ligevægtsbufferen Vaskebuffer: Sørger for at ikke bundne eller svagt bundne proteiner vaske ud af søjlen Udvasknings buffer (elueringsbuffer): Løsner GFP fra søjlens materiale, så GFP kan opsamles. Vigtige tricks: 1 Placer forsigtigt søjlen i et opsamlingsrør. Søjlen og opsamlingsrøret må ikke lukke for tæt sammen, da det vil forhindre væskestrømmen. Sæt evt. et lille stykke papir mellem de to. 2 Flowhastigheden ved elution (udvaskningen) af GFP kan øges ved at sætte top-låget tæt fast på søjlen. Derved opstår der et tryk, der presser væsken igennem 3 Søjlerne er designet til at dryppe roligt. Hele kromatografiprocessen bør tage minutter. Det er vigtigt at der ikke flyttes på søjlerne, når processen er i gang Binding vask eluering Efter forsøget Alle materialer, der har haft berøring med bakteriekulturerne skal efter forsøget destrueres. Brugte pipettespidser mm. autoklaveres. Bakteriekulturerne kan slås ihjel ved at blive lagt i klor-bad 1-2 dage.

9 Elevvejledning Opformering af bakterier bakterievækst- lektion 2 1 Hold glasset med bakteriesuspensionen lodret. Dyb en steril podenål i glasset. Fyld øjet i podenålen. 2 Åbn petriskålen og spred bakterierne på pladen ved med bløde bevægelser at tegne på agaroverfladen som vist på tegningen 3 Roter pladen 45 o og stryg igen. Lad podenålen hente bakterier fra de første stryg igen 4 Gentag punkt 1-4 med den anden LB/amp/ara plade, men med samme podenål 5 Inkuber pladerne ved 37 o C til næste dag. Stil pladerne med bunden i vejret i varmeskabet Screening af bakteriekulturerne og videre vækst i flydende medium lektion 3: 1 Tag pladerne ud af varmeskabet og tjek resultatet vha. UV-lampen. Find grønne fluorescerende kolonier, der ikke rører andre kolonier. Mærk disse kolonier med en tusch på pladens bund. Mærk med en anden farve tilsvarende flere hvide kolonier 2 Tag 2 kulturrør med LB-medium. Mærk de to rør hhv. + og -. 3 Overfør med en steril podenål en grøn koloni til kulturrøret mærket +. Lad podenålen sno mellem dine fingre, så hele kolonien overføres til glasset. 4 Overfør med en ny steril podenål en hvid koloni til røret mærket -. Lad podenålen sno mellem dine fingre, så hele kolonien overføres til glasset. 5 Stil rørene i rystevandbad ved 32 o C og inkuber i 24 timer eller inkuber ved stuetemperatur i 2 dage, helst på rystebord 32 o C Opkoncentrering af bakterier klargøring til oprensning af GFP 1 Mærk et eppendorfrør med + samt dit navn. Tag kulturrørene fra rystebadet og se på rørene i UV-lys. Noter resultatet. 2

10 Overfør 2 ml fra røret mærket + til eppendorfrøret mærket +. Centrifuger i 5 minutter ved 10000rpm. Rens pipetten med vand og brug den i de følgende trin 3 Hæld supernatanten fra og observer pellet under UV-lys 4 Overfør 250µL TE buffer. Resuspender pellet grundigt ved at suge op og ned med pipetten 5 Med en ren pipette tilsættes 1 dråbe lysozym til det resuspenderede pellet. Bland indholdet grundigt ved at knipse på røret. 6 Put røret i fryseren indtil næste gang. Den lave temperatur får cellerne til hurtigt at gå i stykker i cellemembranen Frys Andet trin i klargøringen til oprensning af GFP 1 Tag eppendorfrøret fra fryseren og tø det ved at holde det i hånden. Tø Centrifuger i 10 minutter ved rpm 2. Gør søjlerne klar: Fjern toppen og knæk bunden af. Lad al væske løbe ud af søjlen. Det tager ca. 3-5 minutter 3 Gør søjlerne klar ved at tilsætte 2mL ligevægts buffer. Tilsæt 1 ml ad gangen. Lad bufferen løbe igennem indtil den øverste kant når 1mL mærket. Sæt bund og top på søjlen. Opbevar søjle ved stuetemperatur indtil næste gang

11 4 Når centrifugeringen er færdig tjekkes eppendorfrøret med UV-lys. Overfør med en ny pipette 250µL af + supernatanten til et nyt eppendorfrør. 5 Med en renset pipette overføres nu 250µL bindingsbuffer til eppendorfrøret med + supernatanten. Luk røret og stil det i køleskab til næste gang Proteinoprensning med søjlekromatografi 1 Mærk 3 opsamlingsrør med 1, 2 og 3. Stil dem i en holder. Fjern bunden fra søjlen og stil den i opsamlingsglas 1. Når, det sidste buffer når til søjlematrix, fortsættes til næste punkt 2 Med en ny pipette overføres forsigtigt og roligt 250 µl fra + supernatanten til søjlen. Hold pipettespidsen langs siden af søjlen supernatanten glide ned langs siden. Undersøg søjlen vha. UV-lys. Når det ikke drypper mere flyttes søjlen til opsamlingsglas 2 og lad 3 Med en renset pipette tilsættes 250 µl vaskebuffer. Lad hele indholdet løbe igennem. Undersøg atter søjlen med UV-lys. Flyt søjlen til opsamlingsglas 3 4 Med en rengjort pipette tilsættes 750 µl TE-buffer (udvaskningsbuffer eller elueringsbuffer) til søjlen. Lad hele indholdet løbe igennem. Undersøg søjlen med UV-lys.

12 5 Undersøg igen alle 3 søjler med UV-lys. Noter resultatet. Luk rørene med parafilm og opbevar dem i køleskab til næste gang 1 2 3

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP 1 Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP Katalognummer 166-0005EDU www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Regnskovens hemmelighed

Regnskovens hemmelighed 1 Regnskovens hemmelighed Katalognummer 1660006-EDU www.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com Brugen

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit 1 Katalog nummer 166-0003-EDU www.bio-rad.com pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2007 Revideret november 2009. Kontakt:

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer pglo Transformationskit Katalognummer 166-0003-EDU explorer.bio-rad.com Dette kit skal opbevares ved stuetemperatur Kopiering af enhver del af dette dokument er kun tilladt til undervisningsbrug

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Kapitel 1 Genteknologi (1/6)

Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Transformation FOTO: SØREN LUNDBERG FORMÅL At isolere plasmider fra plasmidbærende bakterier og overføre dem til andre bakterier. TEORI Transformation er den teknik, hvor generne

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C.

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. 11. juni UVM sags nr. 166.471.021 AT jnr. 20050002257 Aftale mellem Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi i henhold til Bekendtgørelse om genteknologi

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit 1 Biotechnology Explorer Kromosom 16 PV92 PCR Kit Katalog nr.166-2500edu explorer.bio-rad.com Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

Biosensor. by Biotech Academy. Øvelsesvejledning

Biosensor. by Biotech Academy. Øvelsesvejledning Biosensor by Biotech Academy Øvelsesvejledning Vigtig information om brug af biosensor kittet for undervisere Før øvelsen startes, er det vigtigt at underviseren har læst følgende erklæring og lærervejledningen,

Læs mere

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så...

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Her er lidt hjælp En skridt for skridt opskrift til en af de nemmeste

Læs mere

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN ELEVVEJLEDNING SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN I denne undersøgelse skal I først undersøge seks forskellige smarte materialer. I skal påvirke dem på forskellige måder med varme, vand og lys og observere

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

Forsøg til "Bakterier i iltfattige zoner"

Forsøg til Bakterier i iltfattige zoner Forsøg til "Bakterier i iltfattige zoner" Kære Lærer Her er en række forsøg som kan bruges til at understøtte teorien fra hæftet "Bakterier i iltfattige zoner", så det bliver nemmere for eleverne at forstå

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper)

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper) MODUL 7: INTRODUKTION TIL INNOVATION SMART GELE OPSKRIFT Opskrift på Smart gele (6-0 klumper) Du skal bruge: liter vand 80 g polyvinylalkohol (PVA) 5-30 ml 4 % borax vægt gryde Termometer Sølvfolie Bægerglas

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

In-vitroformering af haveorkideer 26/7-2012

In-vitroformering af haveorkideer 26/7-2012 In-vitroformering af haveorkideer 26/7-2012 Anders R. Johnsen www.invitroorchids.dk info@invitroorchids.dk Introduktion: Det kan faktisk være enkelt at lave et sterilt vækstmedium til spiring af orkidefrø.

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

vand, varme & energi

vand, varme & energi vand, varme & energi 1 vand, varme & energi Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til formidlingsaktiviteten Vand, varme og energi. Aktiviteten er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 99-1 September 1998 Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998

Læs mere

Bilag 1 Kort over udledninger

Bilag 1 Kort over udledninger Bilag 1 Kort over udledninger 5 6 4 3 7 8 2 1 1 Sygehus + husspildevand 2 Husspildevand 3 Havn + husspildevand 4 Royal Greenland 5 Husspildevand 6 Husspildevand 7 Chokoladefabrikken 8 Dumpen Bilag 2 -

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1 Proteomik kit I Proteinelektroforese Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium og Niels Troest, Bjerringbro

Læs mere

Science Camp for folkeskole elever

Science Camp for folkeskole elever Science Camp for folkeskole elever Outbreak Folkeskoler Hvorfor er du som du er? Dine gener sladrer Nogle er rødhårede andre har sort hår, nogle har blå øjne andre har brune øjne, nogle kan ikke tåle mælk,

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Elektroforese Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Klasse: 1.4 Fag: Biologi Vejleder: Brian Christensen Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Starterkulturer & Probiotika

Starterkulturer & Probiotika Starterkulturer & Probiotika på godt og ondt CED / Innovation Michelle M. Madsen Chr. Hansen A/S Senior Drying Scientist Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 4574 7474 Dir +45 4574 8491 Fax

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Fremstilling af bioethanol

Fremstilling af bioethanol Bioteknologi 3, Tema 6 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Fremstilling af bioethanol Nedenstående fermenteringsforsøg

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Nano ScienceCenter,KøbenhavnsUniversitet Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette forsøg skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere