Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr EDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU"

Transkript

1 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20 o C og 4 o C i henholdsvis fryser og køleskab Det er kun tilladt at kopiere dette dokument eller dele deraf til undervisningsbrug. For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call BIORAD ( )

2 2 Kriminaldetektiv et PCR grundkit Tjekliste: Du finder her en liste over de dele, der følger med kittet. Derudover finder du en liste over det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre forsøget. Kittet indeholder materiale nok til 8 grupper med op til 4 i hver. Når kittet er modtaget, skal mastermix og primere straks lægges i fryseren. Kittets indhold: DNA, der skal undersøges 1 rør Mistænkt A DNA 1 rør Mistænkt B DNA 1 rør Mistænkt C DNA 1 rør Mistænkt D DNA 1 rør Mastermix 1,2 ml 1 rør Kriminaldetektivens primere (blå) 0,25µL 1 rør Kriminaldetektivens allel ladder (stige) 200µL 1 rør Orange G loading dye 1 ml 1 rør PCR-rør 0,2 ml 1 pakke Hætteløse eppendorfrør (PCR-rør adaptorer) 1,5 ml 1 pakke 2,0 ml farvede eppendorfrør 1 pakke Skumholdere 8 Udstyr og materialer Mikropipetter µL 1 Mikropipetter 2-20µL 1-8 Mikropipette µL 1 Pipettespidser 0-200µL (nogle med aerosolbarriere) Pipettespidser µL (med aerosolbarriere) Mærkepenne Demineraliseret vand/destilleret vand Vandbad 60 o C Mikrocentrifuge Isbade (op til første forsøgsdag) Thermalcykler PCR-maskine eller et tilsvarende antal vandbade Strømforsyning Cellofan ark Vandret gel-elektroforesesystem Agarose TAE elektroforesebuffer DNA farve Kar til farvning af geler BlueCap flasker til farve og buffer Handsker Kitler Refill:

3 3 Der kan købes refill til dette kit: Reagenspakke: Indeholder mastermix, primere, allel ladder, Orange G loading dye, DNA der skal undersøges samt DNA fra de 4 mistænkte Mastermix indeholdende 60 units Taq, dntp, MgCl 2 og buffer ph8,0 Elektroforesepakker indeholdende agarose, TAE elektroforesebuffer samt Fast Blast DNA-farve. Pakkerne fås i forskellig størrelse Retsgenetisk DNA test Den usynlige sandhed Motelportieren hører en høj mandestemme en kvinde skriger og lyden af et skud dør ud. Portieren styrter hen til vinduet og når lige akkurat at se skæret af lyset fra en bil, der i høj hastighed forsvinder.. Døren til værelse 13 står åben. Han løber hen til døren og ser til sin skræk en mand ligge i en blodpøl på gulvet med hovedet nedad. Han ringer 112. Politiet kommer og begynder at undersøge sagen. Umiddelbart kan det tyde på et mord, men der er ingen tydelige spor på, hvem der kunne have begået mordet eller er der?... En retsgenetiker tilkaldes for at undersøge gerningsstedet og samle beviser. Og selv om det kan se ud som om, der ikke er efterladt noget spor, kan specialisten ud fra laboraorieundersøgelser af blot en enkelt bloddråbe eller et hår sætte scenen. For at kunne lave analyserne har specialisterne brug for biologisk materiale, der indeholder intakt DNA. Ofte er der sporadiske spor på stedet som fx nogle få blodpletter eller lidt afrevet hud. Men med PCR-teknikken er det muligt at mangedoble det fundne DNA. PCR teknikken benytter sig af, at DNA kan replicere sig selv. Specialisterne indsamler prøver fra offeret, samt fra de forskellige mistænkte samt andre personer, der måtte have været på gerningsstedet. Med PCR-teknikken analyseres prøverne i 13 forskellige loci, idet man benytter genotype-software til at tolke resultaterne fra amplifikationen. For at rydde alle misfortolkninger af vejen analyseres i så mange loci som nødvendigt her 13. Det muliggør at ethvert individ kan adskilles med andre ord desto flere loci, der analyseres desto sikrere er testen. Lad os se nærmere på en case med 2 mistænkte A og B. Det locus, der her analyseres for, TH01, har 12 mulige alleler. Fx har mistænk A en allel med 6 gentagne TCAT-sekvenser, en anden allel med 3 gentagne TCAT-sekvenser. Tilsvarende ses den på figuren, at mistænkt B har hhv. 5 og 10 TCATsekvenser.

4 4 Prøver fra de to mistænkte amplificeres ved hjælp af PCR idet man bruger en primer specifik mod TH01-locus. Efterfølgende analyseres prøverne ved hjælp af elektroforese. Prøvernes båndmønstre sammenlignes med en allel-stige, som muliggør identifikation af de tilstedeværende alleler se figur: Allelmønstre følger ikke normale matematiske regler, men skifter afhængig af hvilke populationer, der studeres. Dette illustreres på den næste figur:

5 5 Eftersom kromosomerne nedarves efter Mendels love er det muligt at udregne genotypefrekvenser ved at gange allel-frekvenserne med hinanden. Lad os se nærmere på TH01: Mistænkt B har 2 kopier af TH01 allel-10. For kaukasiere (læs europæere) er allelhyppigheden af en enkelt kopi af allel-10 0,008. For en kaukasier med to allel-10 er den samledes hyppighed på TH01 således 0,008x 0,008 = 0, dvs. ca. 1: På samme måde beregner man de andre hyppigheder og som det vil fremgå, er det muligt at adskille hvert enkelt individ fra hinanden jo flere alleler, der undersøges for. Dette er illustreret på nedenstående figur: I dette kit vil der blive lavet PCR med en blanding af Dna-skabeloner, der bruger et par PCRprimere. Det resulterer i PCR-produkter i størrelse 200 til 1000 bp, som kan analyseres på en agarosegel. En DNA allel-stige med bånd i størrelse bp løber parallelt med prøverne og muliggør identifikation af allelerne.

6 6 Lærerens forberedelser: Tidsforbrug Til selve forsøget: Der skal afsættes mindst 3 lektioner á 50 minutter til laboratorietimer eller 2 moduler a 90 minutter til dette forsøg. Vær desuden opmærksom på, at der derudover skal bruges 2½ time på termalcykling dette kan dog typisk gøres natten mellem to moduler. Det anbefales, at eleverne er grundigt forberedte, før de laver forsøget. Til lærerens forberedelser: ca. 1½ time op til hver forsøgsgang. Forberedelsen beskrives op til de enkelte forsøgsgange. Vær opmærksom på at visse forberedelser skal ske umiddelbart inden forsøget, hvorimod andre forberedelser som fx gelstøbning kan passende gøres flere dage i forvejen. Sikkerhed Det er ikke tilladt at spise, drikke eller ryge i laboratoriet Det anbefales kraftigt at bære handsker og øjenbeskyttelse. Alle vasker hænder før og efter forsøget. Hvis man får nogen af opløsningerne i øjet, skylles der med vand i 15 minutter Selv om den benyttede farve ikke er giftig, anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer farve på ens tøj. Forberedelserne op til PCR delen: (Ca. 45 minutter) Bemærk: punkt 3 kan først laves umiddelbart lige inden forsøget 1. Klargør isbade et pr. gruppe Mastermix, primere og DNA optøs ved stuetemperatur. Centrifuger ved lav hastighed således at hele indholdet befinder sig i bunden af røret. Stil alle rør på is så snart de er klar. 2. Mærk rørene til elevgrupperne: Mærk 9 gule 2mL s eppendorfrør MMP Mærk 8 lilla 2 ml s eppendorfrør GS (Gerningssted/Crime Scene) Mærk 8 grønne 2 ml s eppendorfrør A (mistænkt A) Mærk 8 blå 2 ml s eppendorfrør B (mistænkt B) Mærk 8 orange 2 ml s eppendorfrør C (Mistænkt C) Mærk 8 pink 2 ml s eppendorfrør D (Mistænkt D) 3. Klargøring af mastermix + primere (MMP) Dette punkt udføres først, når der højst er 1 time til forsøgets start. Tilsæt 1000µL mastermix til det ene rør mærket MMP Tilsæt 20µL Primere til det samme rør. Bland godt og pulse-spin (kort centrifugering) for at samle indholdet i bunden. Blandingen bliver tydelig blå. Stil røret på is. Inden man går til fordelingen i punkt 4 centrifugeres igen!

7 7 4. Overfør 120µL af blandingen MMP til hvert af de resterende gule rør mærket MMP. Stil alle rørene på is stil dem i skumholderne 5. Overfør 25µL gerningssteds Dna-skabelon til hvert af de 8 lilla rør mærket GS 6. Overfør 25µL Mistænkt A Dna-skabelon til hvert af de 8 grønne rør mærket A. 7. Overfør 25µL Mistænkt B Dna-skabelon til hvert af de 8 blå rør mærket B. 8. Overfør 25µL Mistænkt C Dna-skabelon til hvert af de 8 orange rør mærket C. 9. Overfør 25µL Mistænkt D Dna-skabelon til hvert af de 8 pink rør mærket D. 10. Fordel rørene med 1 af hver slags til hver gruppe. Stil rørene i skumholderne og stil alle skumholderne på is. Fordelingen, der finder sted i punkt 5-9, kan også udføres ved, at hver gruppe selv afpipetterer. 11. Klargør elevernes gruppeborde. Hver gruppe har brug for: Isbad med MMP, CS, A, B, C og D rør PCR-rør PCR adaptorer dvs. eppendorfrør uden låg Skumholder Mærketusch Mikropipette 2-20µL Spidser til mikropipetten med aerosolbarriere Programmer PCR-maskinen (Thermalcykler) Trin Funktion Temperatur Varighed Antal cykler Denatureringsstart Denaturerer 94 o C 2 minutter 1 Thermalcykling Denaturerer Påhæfter Forlænger 94 o C 52 o C 72 o C 30 sek. 30 sek. 1 minut Afslutning Forlænger 72oC 10 minutter 1 Stabilisering stabiliserer 4 o C Lang tid 1 35

8 8 Forberedelse til elektroforesen af PCR-produkterne (Tidsforbrug: ca. ½ time + 2½ time til at køre gelerne) Punkt 1-5 kan udføres op til 2 uger før forsøget! 1. Tø Orange G loading dye og allel-stigen. Pulse-spin/centrifuger kort for at få indholdet ned i bunden af rørene. 2. Tilsæt 50µL Orange G loading dye til allel-stigen. Dette vil give en orange blanding. Bland godt og centrifuger kort for at få materialet til at samle sig. 3. Mærk 8 eppendorfrør med LD for Loading dye og 8 eppendorfrør med AL for allel ladder (allel-stige). 4. Overfør 60 µl Orange G loading dye til hvert af rørene mærket LD. Kan opbevares i op til 2 uger ved 4 o C. 5. Overfør 25µL af blandingen Allel-stige med Orange G til hvert af rørene mærket AL. Kan opbevares i op til 2 uger ved 4 o C. 6. Fremstil elektroforesebufferen: Bufferen, der leveres med kittet er 50x TAE. For at fremstille en 1x koncentration tages 20 ml TAE 50x til 0,980 L demineraliseret vand. Der vil til 8 geler være brug for i alt ca. 3L elektroforesebuffer. Støb gelerne: 3 % agarosegel: 3g agarose i 100 ml elektroforesebuffer. Blandingen opvarmes i mikrobølgeovn stop hvert 30 sekund dels for at undgå at det koger over samt for at tjekke blandingens klarhed. Blandingen skal være helt klar, før gelen kan støbes En gel på 7x10 cm bruger ca. 45 ml agarosegel. Tips og tricks Mastermix hvad er det? Mastermix består af en blanding af nucleotid-triphosphat, buffer og Taq DNA polymerase. Den endelige mastermix klargøres ved at tilsætte primere til mastermix en lige for forsøgets start. Det vil sige, at når DNA skabelonen tilsættes mastermix en vil alle de komponenter, der er nødvendig for en PCR reaktion være til stede. Mastermix en, der leveres, er en 2x koncentration og den indeholder 0,05 units/µl Taq-polymerase, 3mM MgCl 2, 1,6 mm nucleotid-phosphat og 1µM af hver primer. Bemærk: Så snart mastermix en er færdigblandet skal den opbevares på is indtil brug og der må ikke gå mere end minutter før den bruges. Ved at opbevares blandingen koldt forhindrer man Taq-polymerasen i at danne kunstige primerdimer bånd, når den arbejder før den skal. Primere hvad er det? Primere er korte stykker af DNA, oligonucleotider, på 3-30 nucleotider. Primerne er komplementære til det Dna stykke, som man ønsker at kopiere vha. PCR. Primere er nødvendige, fordi polymerasen ikke af sig selv kan danne en ny Dna-kæde. Polymerasen har brug for en nucleotidkæde, som den kan fortsætte med at bygge på. Se yderligere appendiks A i den engelske manual.

9 9 Hvorfor er primerne blå? Der er tilsat xylen cyanol, således at det er lettere at se, hvad der sker. Ved elektroforesen bevæger farven sig i gelen og viser dermed, at elektroforesen er i gang. Manuel PCR Har man ikke en PCR-maskine, er det muligt at lave en manuel PCR. Her er det vigtigt at bruge PCR-rør med skruelåg, som duppes med en dråbe mineralsk olie for at undgå fordampning. Tidsskemaet er det samme som for PCR-maskinen. Det kan være slidsomt, men det virker! Lad eventuelt eleverne tage 10 minutter ad gangen, - så føles det ikke så slidsomt. Orange D loading dye - markørfarve Denne loading farve indeholder glycerol, hvilket øger densiteten af prøverne. Dermed er man mere sikker på, at prøverne lægger sig i bunden af brøndene i gelen. Loading farven indeholder et farvestof, der kaldes Orange G. Dette farvestof bevæger sig i gelen med samme hastighed som et DNA stykke på 50bp. Sørg for at Orange D ikke løber ud af gelen, da det vil være tegn på, at nogle Dna-bånd også er på vej ud af gelen. Kan jeg bruge ethidiumbromid? Ja, men det er ikke nødvendigt. Desuden er ethidiumbromid carcinogent, hvorfor det bør undgås. Skulle man ønske at bruge ethidiumbromid, skal koncentrationen være på 0,05µg/ml agarosegel. Da Fast Blast DNA farven slukker ethidiumbromid, bør man kigge på ethidiumbromid-båndene, før der farves med DNA Fast Blast. Allelstigen Allelstigen indeholder 8 bånd med følgende længder:1500bp, 1000bp, 700bp, 500bp, 400bp, 300bp, 200 bp og 100 bp Når det færdige resultat er klart, vil man se et billede som dette: Billedet tolkes og den skyldige identificeres Hvilke dele af det humane

10 10 genom bruges i krimalforskningen? De DNA-dele, der bruges, er forskellige locus, som ikke har nogen kendt funktion. De DNA-sekvenser, der bruges, er ikke-kodende områder, som indeholder særlige Short Tandem Repeats også kaldet STR. Se eksempel fra locus TH01, der er beskrevet i indledningen.

11 11 Elevvejledning PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse af den påhæftede primer ved hjælp af Taq DNA-polymerase. Før selve DNA amplifikationen påbegyndes, klargøres de prøver af genetisk materiale, som skal undersøges, dvs. fra hhv. gerningsstedet og de mistænkte Derefter blandes skabelon DNA, primers (oligonucleotider), termostabil DNA-polymerase (Taq), de fire baser (T, A, G og C) og reaktionsbuffer i et eppendorfrør. Eppendorfrøret placeres i termocykleren eller de nødvendige vandbade klargøres. Termocykleren indeholder en aluminiumsblok, hvori prøverne placeres. Denne aluminiumsblok kan lynhurtigt afkøles og opvarmes til meget forskellige temperaturer. Dette kaldes termalcykling. I en cyklus opvarmes først til 94 o C, hvorved Dna-strengene vil denaturere eller adskilles. Dette kaldes denatureringstrinnet. Derefter afkøles lynhurtigt til 60 o C, hvorved primeren bindes til de enkelte skabelon-dna-strenge. Dette kaldes vedhæftningstrinnet. De to oprindelige Dna-strenge vil eventuelt samle sig igen eller konkurrere med primerens komplementære bindingssteder. Men der tilsættes i dette forsøg så megen primer, at den originale Dna-streng udkonkurreres. Til sidst opvarmes til 72 o C, hvorved Taq DNA polymerase forlænger de komplementære DNA strenge med start fra primeren og den endelige færdige kopi af Dna-dobbeltstrengen kan dannes. Dette trin kaldes forlængelsestrinnet. Taq polymerasen arbejder mest effektiv ved 72 o C, hvorfor det er vigtigt at ramme præcis denne temperatur. En cyklus = denaturering + vedhæftning + forlængelse De to nye sæt dobbeltstrenget Dna, der er dannet nu, danner dernæst udgangspunkt for næste cyklus og på denne måde mangedobles Dna-strengeantallet efterhånden. Ved 40 cykler dannes der eksempelvis over en milliard kopier af det originale DNA stykke.

12 12 Normalt køres der 40 cykler. Ved hver cyklus fordobles antallet af Dna-strenge. Efter 40 cykler vil der således være 1,1x10 12 ekstra kopier af den oprindelige stump DNA. PCR laver DNA med eksakte længder og sekvenser. I den første cyklus vedhæftes de to primere til Dna-udgangsmaterialet i hver sin ende på de to komplementære strenge. Efter den første fuldendte cyklus er der dannet to nye strenge, der er kortere end det oprindelige DNA, men længere end det specifikke Dna-stykke, som man ønsker at mangedoble. Først efter 3. cyklus er man oppe på fuld længde. Når man således har fået den præcise længde på DNA, påbegyndes ved de næste cykler den eksponentielle fordobling (Xn, hvor X er antallet af udgangsmaterialet og n er antallet af cykler). Der vil altid være et sæt originalt udgangs-dna-materiale, som ikke er fuldt kopieret. Dette betyder dog ikke noget, når der køres et tilstrækkeligt antal cykler. Hvad skal vi bruge? Materialer: Isbad med DNA allel-stige, mastermix og primere (MMP, blå) 1 Dna fra gerningsstedet og de mistænkte 5 PCR-rør (med skruelåg hvis der skal laves manuel termalcykling) 5 PCR adaptorer (eppendorfrør uden låg) 5 Skumholder 1 Mærkepen 1 Mikropipette 2-20µL 1 Spidser til mikropipetten med aerosolbarriere 1 æske Fremgangsmåde ved første del: 1 Mærk de udleverede PCR-rør med hhv. CS, A, B, C og D samt dine initialer. 2 Stil rørene på is i hele forberedelsen 3 Overfør 20µL Dna fra de udleverede eppendorfrør til de respektive PCR-rør. Følg skemaet. Fx overføres 20µL fra GS-eppendorfrøret til dit GS-mærkede PCR-rør. Vigtigt: Skift pipettespids hver gang du arbejder med et nyt rør.

13 13 4 Overfør derefter 20µL mastermix (MMP) til hvert PCR-rør. Brug pipetten til at blande med ved at suge op og ned et par gange. Vigtigt: Skift pipettespids hver gang du arbejder med et nyt rør. Luk rørene. Indholdet i PCR-rørene skulle nu gerne være blåt 5 Stil de lukkede PCR-rør i hver sin adaptor 6 Start PCR-maskinen (eller den manuelle termalcykling) Hvad skal vi bruge ved anden forsøgsgang: Materialer: 3% agarosegel 1 PCR-prøver fra forrige forsøgsgang 5 TAE elektroforesebuffer (1x konc.) 350 ml Orange G loading dye 60µL Allel-stige (orange væske) 25µL Mikropipette 2-20µL 1 Spidser med aerosolbarriere til mikropipetten 1 æske Gelelektroforeseudstyr Strømforsyning Fast Blast DNA farve (fælles for alle grupper) Kar til farvning af gel Fremgangsmåde: Elektroforese: 1 Gør elektroforeseapparatet klar 2 Tag de 5 PCR-rør og placer dem i hver deres PCR-adaptor og placer dem i skumholderen 3 Tilsæt 10µL Orange G loading dye til hvert PCR-rør og bland godt ved at suge op og ned med pipetten. Vigtigt: Husk at skifte pipettespids for hvert nyt rør.

14 14 4. Overfør 20µL fra hvert rør til brøndene i gelen. Rækkefølgen skal være: 1. Allel-stige (reference) 2. Gerningsstedet 3. Mistænkt A 4. Mistænkt B 5. Mistænkt C 6. Mistænkt D 5 Start elektroforesen og kør i 30 minutter ved 100V. Sørg for, at den orange farve ikke løber ud af gelen Farvning af gelen: 6 Flyt forsigtigt gelen fra elektroforesekarret over i det kar, der skal bruges til farvning. Pas på! Gelen glider meget let. 7 Farv gelen benyt én af de to metoder: A Langsom farvning gelen står natten over. denne metode anbefales B Hurtig farvning ca. 20 minutter A Langsom farvning anbefales. 1 Tilsæt 120 ml 1x Fast Blast DNA farve til farvekarret. Karret kan indeholde 2 geler 2 Lad farven virke i 4-24 timer. Ryst let undervejs, hvis det er muligt 3 Hæld farven fra. Gelen er nu klar, idet det ikke er nødvendigt at affarve.

15 15 4 Placer gelen mod en lys baggrund og aflæs resultatet 5 Lufttør eventuelt gelen mellem to lag cellofan eller OH-transparanter. 6 Gelen kan opbevares længe, men undgå at den udsættes for direkte lys, da det vil få båndene til at blegne B Hurtig farvning Med denne metode farves gelen på 15 minutter, men efterfølgende er det nødvendigt med megen affarvning for at kunne se båndene bedst muligt: 1 Dæk gelen med 100x Fast Blast DNA farve 2 Farv gelen i 5 minutter mens der rystes let Hæld farven tilbage på flasken. Farven kan genbruges 7 gange 3 Vask gelen med o C varmt vandhanevand i 10 sekunder 4 Vask derefter gelen 3 gange 5 minutter i lunkent vand (40-55 o C) Hvis ikke gelen er tilstrækkeligt affarvet, fortsættes der, til det er tydeligt at se båndene

16 16 5 Placer gelen mod en lys baggrund og aflæs resultatet 6 Lufttør eventuelt gelen mellem to lag cellofan eller OH-transparanter. 7 Gelen kan opbevares længe, men undgå at den udsættes for direkte lys, da det vil få båndene til at blegne

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr.166-2500edu www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december 2005 - revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit 1 Biotechnology Explorer Kromosom 16 PV92 PCR Kit Katalog nr.166-2500edu explorer.bio-rad.com Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer Elevvejledning 1 Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese A B C D E F Plasmid DNA (uskåret) Plasmid skåret med Bgl I Plasmid skåret med Eco RI Lambda DNA (uskåret) Lambda DNA skåret

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Kromosom 16 PV92 PCR Kit as indicated. 1 uplication of any part of this document is permitted for classroom use only Please visit explorer.bio-rad.com to access our selection of language translations for Biotechnology Explorer

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 1 Proteomik kit II Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 2 Indledning Formålet med denne danske version af vejledninger til de to kits Proteomics I og Proteomics

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1 Proteomik kit I Proteinelektroforese Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium og Niels Troest, Bjerringbro

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer DNA Fingerprinting Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-0007EDU explorer.bio-rad.com Kittet sendes ved stuetemperatur. Åben kittet straks ved modtagelse og opbevar de enkelte

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Fremstilling af 0,5 g salt

Fremstilling af 0,5 g salt Fremstilling af 0,5 g salt Navne: Rami Kaddoura Vejleder: Hans-Jesper Nielsen Bodil Stilling Klasse: 1.4 Fag: Kemi B Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 11.02.2010 Formål: Vi skal fremstille

Læs mere

KREATIVT LYSVÆRKSTED

KREATIVT LYSVÆRKSTED KREATIVT LYSVÆRKSTED Leg med voks gennem form, farve og forskellige materialer, fra et enkelt dyppelys til et større kunstværk. Der er ikke bare 2-3 forskellige teknikker eller muligheder for at fremstille

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål)

FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Batteriet (ego) Tanken (Væskebeholder) Brænder (Coil) Påfyldning af væske Opladning af batteri Vedligehold Ryge/damp væsker Nikotin Fordele

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget bruges bakterier og mikroorganismer til at

Læs mere

Deltagermateriale 43230 OGM. PCR-teknikker 1

Deltagermateriale 43230 OGM. PCR-teknikker 1 Deltagermateriale 43230 OGM PCR-teknikker 1 POLYMERASE KÆDE REAKTION (PCR) Indholdsfortegnelse 04/02 2 af 36 1. INDLEDNING... 4 DNA's opbygning... 5 DNA-replikation.... 7 2. PCR METODEN... 10 PCR en oversigt...

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Gentofte og fjernvarmen

Gentofte og fjernvarmen Gentofte KOMMUNE og fjernvarmen Undervisningsmodul 3 Fra skraldespand til radiator Varmen kommer fra vores affald Nede under jorden i Gentofte Kommune ligger der en masse rør. I de rør løber der varmt

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-9500 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 5 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-90 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Visuel planlægning. 12 måneders T-Card pakkke med 13 paneler og 32 sprækker Til planlægning af alle dine projekter henover året!

Visuel planlægning. 12 måneders T-Card pakkke med 13 paneler og 32 sprækker Til planlægning af alle dine projekter henover året! T-Card pakken T-Cards er et fremragende værktøj til visuel planlægning og sporing. Med mulighed for planlægning pr. uge, pr. år eller til specifikke projekter, hvor du altid kan opnå den fleksibilitet,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

IPAD ET INNOVATIVT ARBEJDSREDSKAB

IPAD ET INNOVATIVT ARBEJDSREDSKAB IPAD ET INNOVATIVT ARBEJDSREDSKAB TILLYKKE MED DET NYE ARBEJDSREDSKAB Vi har gennem 3 år erfaret, at en ipad er til stor hjælp i dit daglige skolearbejde både på skolen og hjemme. Vi vil bede jer bruge

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Troldmandens lærling

Troldmandens lærling Distriktsturnering 2014 Troldmandens lærling Troldmanden Sverre optager nye troldmandslærlinge hvert år. I år er I de udvalgte og I er hermed Troldmand Sverres nye lærlinge. Han glæder sig meget til at

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster æblerne? 7 kroner 15 kroner 20 kroner. 1. Hvornår kører bussen? Kl. 9 Kl. 10 Kl. 8.

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster æblerne? 7 kroner 15 kroner 20 kroner. 1. Hvornår kører bussen? Kl. 9 Kl. 10 Kl. 8. Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster æblerne? 7 kroner 15 kroner 20 kroner X 1. Hvornår kører bussen? Kl. 9 Kl. 10 Kl. 8.15 2. Hvor mange kilo vasketøj? 15 kg 5 kg 8 kg 3. Hvor gammelt

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

sundhed, hygiejne, ensartethed

sundhed, hygiejne, ensartethed sundhed, hygiejne, ensartethed Sådan fungerer det: praktiske råmælksposer og kassetter. råmælk fra råmælksbanken. råmælkskvaliteten testes. råmælken i posen i kassetten, som stilles i råmælksbanken. COLOQUICK

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Indhold: Rammefaktorer

Indhold: Rammefaktorer Indhold: Rammefaktorer o Dette emne om sæbebobler i en 4. klasse er planlagt med udgangs punkt i den didaktiske relationsmodel. Under emnet kommer eleverne bl.a. omkring begreber som fordampning, luftfugtighed,

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG

VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG VEJLEDNING TIL PRINTUDLÆG Eksempler på print: Printplader er beregnet til at fastholde komponenter og skabe permanente forbindelser mellem dem. En printplade består af en plade af glasfiber, belagt med

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius Aage, Ejner og Elna Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius 2 3 11 Billederne Aage kan godt huske, da Marlene kom og spurgte, om hun måtte fotografere dem til sit projekt. Sådan noget pjat ville jeg

Læs mere

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel Hudpleje Huden er koppens barriere mod omverdenen, og hudens funktion er bl.a. at forhindre, at der trænger skadelige stoffer ind i kroppen. En normal og sund hud har en god evne til at modstå angreb fra

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Elektroforese Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Klasse: 1.4 Fag: Biologi Vejleder: Brian Christensen Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx

Læs mere