Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik"

Transkript

1 Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet af el-teamet (ansv. Poul-Arne Callesen) af: Poul-Arne Callesen

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Skolepraktik Bedømmelsesplan Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2012 følger denne lokale undervisningsplan Læringsaktiviteter Hovedforløb Læringsaktivteter for elektrikeruddannelsen H Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Valgfag 1 uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Dimensionering uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Elektronik Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Installations- montageteknink 2636, 2uger Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Sikkerhed på arbejdspladsen Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Kvalitetssikring ,5 uge Hovedforløb Undervisningsplan for love og regler Undervisningsplan for kvalitetssikring Undervisningsplan for Måleteknik Undervisningsplan for Belysningsteknik Undervisningsplan for Belysningsteknik Undervisningsplan for Måleteknik Undervisningsplan for Belysningsteknik Undervisningsplan for Belysningsteknik Undervisningsplan for Belysningsteknik Undervisningsplan for netværk

3 Undervisningsplan for netværk Undervisningsplan for netværk Undervisningsplan for Antenne Undervisningsplan for elsikkerhed Hovedforløb Undervisningsplan for EMC Undervisningsplan for kvalitetssikring Undervisningsplan for [Lov og regler 2760] Undervisningsplan for valgfag styreføleorganer Undervisningsplan for valgfri specialefag plc programmering af sekventiel styring Undervisningsplan for valgfri specialefag Grafisk Brugeflader Undervisningsplan for Automatiske anlæg på maskiner Undervisningsplan for Fremmedsprog Hovedforløb Læringsaktivteter for elektrikeruddannelsen H Områdefag for elektrikeruddannelsen H4. Automatiske anlæg i bygninger ,5 uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H4. Energiteknik og miljøkrav uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H4. Intelligente bygningsinstallationer ,5 uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H4. Kvalitetssikring ,5 uge Områdefag for elektrikeruddannelsen H4. Love og regler ,5 uge... 65

4 1. Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger Teknisk Skole er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på Teknisk Skole, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: Teknisk Skole Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside:

5 På Teknisk Skole tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og logistik Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x Kok Tjener Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Tandklinikassistent X x 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på Teknisk Skole, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Teknisk Skole er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.

6 Vision: Teknisk Skole vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbydeattraktive uddannelser præget af høj fagkighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på Teknisk Skole, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på Teknisk Skole blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring. På Teknisk Skole er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og

7 bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på Teknisk Skole blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På Teknisk Skole er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overordnede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i forhold til egen læring. Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske.

8 Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på Teknisk Skole kan findes på følgende link: 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Adresser: Teknisk Skole Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf

9 Teknisk Skole Afd. Storstrømsvej Esbjerg N Skolehjemmet Heremitage Søvej Esbjerg 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Som beskrevet i afsnit 1.2 arbejdes tilrettelægges undervisningen ud fra tre overordnede principper: differentiering, involvering og integrering. Differentiering - fagligt og pædagogisk Undervisningen tilrettelægges og gennemføres differentieret både fagligt og pædagogisk, så eleverne bliver mødt med forskellige udfordringer, der matcher deres faglige kompetencer og niveau og samtidig i forhold til deres læringsstyrker og -potentialer. Det betyder, at det faglige niveau i opgaver, opgavetyper og mængder, niveau og tid, samt brug af hjælpemidler varieres og er forskelligt afhængigt af den enkelte elevs kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Det betyder også, at der i undervisningen tages højde for forskellige pædagogiske tilgange og metoder, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære bedst på. Integrering - sociale relationer prioriteres Undervisningen foregår i en social kontekst - og samtidig er de sociale relationer en afgørende parameter for elevernes trivsel og dermed fundamentet for den faglige læring. I planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er der derfor fokus på både classbuilding- elementer, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb, og videns-elementerne, hvor eleverne arbejder med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. De sociale relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere prioriteres både i forhold til at komme godt i gang på uddannelsen og i den daglige undervisning i løbet af hele uddannelsen. Involvering - eleverne er aktive Undervisningen tilrettelægges, så eleverne har mulighed for at være aktive i læreprocesserne. Så vidt muligt skabes læringsrum og læringssituationer, hvor den enkelte elev bedst muligt kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer og deltage aktivt på alle måder. En høj grad af deltagelse og aktivitet er et godt fundament for at trives i uddannelse og dermed få mulighed for at udbygge sine kompetencer og færdigheder både de faglige, personlige og sociale.

10 På skolen arbejdes der bredt med de forskellige Cooperative Learning strukturer og andre pædagogiske værktøjer, der forstærker aktivitetsniveauet og graden af elevernes deltagelse. De er en del af den samlede pædagogiske værktøjskasse. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Den grundlæggende vurdering af de enkelte elevers kompetencer samt forventet mulighed for at gennemføre såvel grund- og hovedforløbet foretages ifm. opstart af Grundforløbet. Elevernes uddannelsesplan/elevplan, revideres ifm. starten og afslutningen af hvert Hovedforløb på baggrund af opnåede resultater af såvel prøver og test samt praktikerklæringer fra Praktikværterne. 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Vekselvirkningen mellem skole- og praktikophold, til uddannelsen elektriker installationsteknik, fremgår af efterfølgende skema. Ud over de viste skoleophold skal der gennemføres 2 uger valgfag mellem 1. og 4. Hovedforløb. GRUNDFORLØBET HOVEDFORLØBET 20 uger Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger GF H1 H2 H3 H4 I de følgende skemaer kan eleven se hvilke fag der indgår i hovedforløbet. Eleven skal være i skole 35 lektioner om ugen. Skolearbejdet vil svare til en 37 timers arbejdsuge, så der vil være hjemmearbejde i et vist omfang. Fagene bidrager til følgende kompetencemål, som følger :

11 Installationsteknik Fag navn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid (uge) Grundfag 4 uger 4,9,14,16,18 Matematik E 2 X X X X 12 Engelsk F 2 X X X X Områdefag 14,5 4,6,9,13,14,18 Elektroteknik R 2,5 X 3,4,6,7,8,13,14, Installations- og monteringsteknik R 2 X 17,20 4,9,17 Dimensionering R 1 X 4,5,10,13,17 Kvalitetssikring B 0,5 X X 1,2,4,6,8,13,14, Sikkerhed på arbejdspladsen R 1 X X X X 17 2,4,5,6,8,9,10,13, Love og regler (Rutine 1) R 1 X X 14,15,16,17,18 1,2,4,6,8,13,14, Elsikkerhed A 1 X X X X 17,19,20 4,5,10,13,17 Kvalitetssikring (Rutine 1) R 0,5 X X 4,5,6,7,13,14,15, Måleteknik og fejlfinding A 1 X 17 8,20 Netværksteknik R 1 X 8,20 Netværksteknik A 0,5 X 4,5,10,13,17 Kvalitetssikring (Rutine 2) R 0,5 X X 2,4,5,6,8,9,10,13, Love og regler (Rutine 2) R 0,5 X X 14,15,16,17,18 6 EMC R 0,5 X 4,5,10,13,17 Kvalitetssikring A 0,5 X X 2,4,5,6,8,9,10,13, Love og regler A 0,5 X X 14,15,16,17,18, 19,20 Specialefag 10,5 uge 14,18 Belysningsteknik R 1 X 14,18 Belysningsteknik A 1 X 17 Automatiske anlæg på R 2,5 X maskiner (Inst.) 14,18,19 Intelligente bygningsinstallationer A 2,5 X 14,16,18,19 Energiteknik og miljøkrav R 1 X 17,19 Automatiske anlæg i bygninger A 2,5 X Valgfri specialefag 2 uger (Se tabel 11) Valgfag 4 uger Valgfag 1 X X X X Valgfag 1 X X X X Valgfag 1 X X X X Valgfag 1 X X X X 1. skp 2. skp 3. skp 4. skp

12 Valgfri specialefag - installationsteknik De valgfri specialefag er knyttet til alle specialer, dog med undtagelse af specialet Elmontør. Valgfri specialefag Valgfri specialefag Valgfri specialefag Tilknyttet pr Tilknyttet pr Tilknyttet pr Tilknyttet pr Tilknyttet pr Tilknyttet pr Skolepraktik Det er muligt for at komme i skolepraktik på uddannelserne: Se skema 1.1 Skolepraktik er altid en mulighed hvis eleven bliver uretmæssigt opsagt Der bliver løbende vejledt om betingelserne for skolepraktikken i henhold til EMMA vurderingskriterierne: E står for egnet M står for mobil geografisk M står for mobil fagligt A står for aktivt søgende 2.6 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer.

13 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres i hvert hovedforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske arbejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en bedømmelse jf. uddannelsesordningens beskrivelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig For valgfag gælder: Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes ud fra løsning af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Resultatformerne kan være følgende: Delkarakter Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået. Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter sker på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning).

14 2.7 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. 2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis 1. Afdelingen meddeler EVU/det faglige udvalg hvornår der afholdes svendeprøve. 2. Når en elev indkaldes til svendeprøve, medsendes der en praktikerklæring. Erklæringen udfyldes af både skole og virksomhed. Virksomheden videresender erklæringen til EVU/det faglige udvalg. 3. Når svendeprøven er afsluttet og alle karakterer givet, udfærdiges der skolebeviser som så sendes til eleven, virksomheden og EVU/det faglige udvalg. EVU modtager endvidere alle prøvekarakterer. Det Lokale Uddannelsesudvalg Skolen arbejder sammen med det lokale uddannelsesudvalg for elektriker uddannelsen og der afholdes minimum møder, 4 gange årligt. Samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne foregår således, at der tages kontakt til virksomhederne i hvert hovedforløb. Her er der mulighed for at orientere virksomheden omkring den enkelte elev og skabe det gode samarbejde skole og virksomhed imellem. Endvidere er der på skolen tilknyttet medarbejdere, som har til opgave at opsøge virksomhederne. Derved bevares kontakten til virksomhederne både i de perioder hvor der er elever tilknyttet og ligeledes i de mellemliggende perioder 2.9 Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2012 følger denne lokale undervisningsplan

15 3.0 Læringsaktiviteter Hovedforløb Læringsaktivteter for elektrikeruddannelsen H1. Rutineniveau Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. 17 april 2012 Udstyr og lokaler: Fuldt udstykket undervisningslokaler bestående af: teori og værkstedsfaciliteter, med dertil hørende udstyr, der er kendetegner elfaget. 10. uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med liniefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse. Læringsaktiviteter: Du arbejder med de i faget beskrevne læringselementer (områdefag). Du undervises ud fra et helhedsprincip, hvor det skriftlige arbejde, praktisk og teoretisk forståelse for faget, går hånd i hånd og udmøntes i projektet Dimensionering af værksted med tilhørende faciliteter, hvor i der indgår en motor/relæstyring efter eget ønske. Undervisningen bidrager væsentlig til nedenstående kompetancemål Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Kompetencemål 1. overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, 2. udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe, 3. optimere arbejdsgange og installationsløsninger via kreativitet og innovation samt indhente relevante oplysninger med henblik på at blive iværksætter, 4. udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugs-

16 genstande efter gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt, 5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner, 6. udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg, 7. udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande, 8. udføre kabling af tele-datanetværk samt installere trådløst netværk i henhold til gældende standarder, love og regler, 9. dimensionere stik-, hoved- og gruppeledninger, gruppetavler, lys- og kraftinstallationer samt motorinstallationer, 10. anvende it til jobrelaterede opgaver, 13. udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, 14. installere, styre og regulere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i boliger, erhverv og industri, 17. opbygge, montere, programmere, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg, herunder udføre motorinstallationer, 18. designe og beregne lysinstallationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi, 20. udføre netværk i boliger til tele, data, radio og tv, Milepæle i faget/temaet: Der afholdes ugentlige test, af det gennemgåede stof, og aktiviteten afsluttes med overhøring for elfagets udpegede skuemester El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag. Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder.

17 Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Der udarbejdes løbende dokumentation over gennemgåede emner, med henblik på at de indgår i det afsluttende projekt for skoleperioden Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Valgfag 1 uge 17.april 2012 Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. Udstyr og lokaler: 1,0 uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med linjefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse. Læringselementer: Du arbejder med elektroniske hjælpemidler til løsning af el-faglige opgaver, som f.eks. udfærdigelse af dokumentationer, beskrivelser af udført arbejde mm. Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik.

18 Kompetencemål Udfærdigelse af dokumentationer i PC- schematic, NKT doc og LK tavlecat. Mm. Milepæle i faget/temaet: Faget afvikles som små kursusforløb og en integreret i den øvrige del af undervisning. El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag. Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Indgår som en nødvendig del i dit afsluttende projekt.

19 3.1.3 Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Dimensionering uge Rutineniveau Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. 17 april 2012 Udstyr og lokaler: 1,0 uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med liniefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse. Læringselementer: Du skal kunne dimensionere stik-, hoved og gruppeledninger, gruppetavler, lys og kraft installationer, samt motorinstallationer. Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Kompetencemål ( indgår i aktiviteten under punkterne :4-9-17) 1. Eleven kan dimensionere gruppe-, lys- og kraftinstallationer til boliger og erhverv. 2. Eleven kan dimensionere mindre tavler og motorinstallationer. 3. Eleven kan dimensionere hoved- og stikledninger til installationer i boliger, erhverv og industri. Milepæle i faget/temaet: Der afholdes ugentlige test, af det gennemgåede stof El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag.

20 Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Opgaver løses jf. udleverede opgavesamling og gemmes som dokumentation herfor Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Elektronik 2626 Rutineniveau Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. 17 april 2012 Udstyr og lokaler: 2,5 uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med liniefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse.

21 Læringselementer: Du skal kunne udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1 og 3 fasede brugsgenstande. Du skal kunne løse opgaver med tekniske problemstillinger, i form af både DC og AC teoretiske karakterer. Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Kompetencemål ( indgår i aktiviteten under punkterne : ) Kan redegøre for 1- og 3-fasede vekeslstrømsmotorers principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre målinger og beregninger. Eleven kan udføre effektberegning på 3-fasede net med symmetrisk belastning. Eleven kan redegøre for virkemåde på startere og omkoblere. Eleven kan redegøre for jævn- og vekselstrømsteorien Eleven kan anvende matematiske begreber og metoder i forbindelse med løsning af almene og tekniske problemstillinger (jævn- og vekselstrømsteori m.v.), herunder anvendelse af brancherelaterede eller informationsteknologiske problemstillinger. Eleven kan redegøre for jording og potentialudligning. Eleven kan redegøre for problematikken omkring sammenføring af lav- og højfrekvens samt foretage de nødvendige forholdsregler. Eleven kan læse og forstå skemaer, diagrammer og tegninger. Eleven kan redegøre for nærføringsprincipper i installationer og tavler. Eleven kan redegøre for gruppetavlers opbygning samt virkemåde. Tele og data teori (ikke en målepind) Milepæle i faget/temaet: Der afholdes ugentlige test, af det gennemgåede stof El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb

22 Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag. Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Opgaver løses jf. udleverede opgavesamling og gemmes som dokumentation herfor Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Installations- montageteknink 2636, 2uger Rutineniveau Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. 17. april 2012 Udstyr og lokaler: 2,0 uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med liniefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse.

23 Læringselementer: Du skal kunne foretage tilslutninger til forsyningsnettet efter gældende regler. Opbygge/tilrette tekniske dokumentationer og fejlfinde. Udføre lys og kraft installationer i boliger og kontorer. Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Kompetencemål ( indgår i aktiviteten under punkterne : ) 1. Eleven har kendskab til 1- og 3-fasede brugsgenstande og kan tilslutte disse til installationen. 2. Eleven kan udføre lys- og kraftinstallationer i boliger og kontorer (herunder særlige områder), der lever op til gældende love og regler, herunder bygningsreglementets krav. 3. Eleven kan udføre en motorinstallation. 4. Eleven kan ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer, indeholdende fx AC og DC kredsløb, timere, kontaktur, transientbeskyttelse m.v. 5. Eleven kan udføre potentialudligning og jording. 6. Eleven kan foretage korrekt indstilling af udstyr samt tilrette eksisterende dokumentation. 7. Eleven kan vælge og anvende måleinstrumenter til forskriftmæssige afprøvninger af brugsgenstande og installationer samt fejlsøgning. 8. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. 9. Eleven kan foretage fejlfinding, vedligehold og reparation på motor- og lysinstallationer samt 1- og 3-fasede brugsgenstande. 10. Eleven har kendskab til innovative metoder der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. Milepæle i faget/temaet: Der afholdes ugentlige test, af det gennemgåede stof El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag.

24 Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Opgaver løses jf. udleverede opgavesamling og gemmes som dokumentation herfor Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Sikkerhed på arbejdspladsen H1 17.april uger Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. Udstyr og lokaler: Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med linjefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse. Læringselementer: Du skal kunne overholde gældende sikkerheds-og arbejdsmiljøregler. Lære om hvorledes du arbejder på eller nærved spændingsløse og spændingsførende installationer.

25 Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Du skal have gennemført grundforløbet inden for el-uddannelsen, og have en uddannelsesaftale eller været godt til skolepraktikordningen. Kompetencemål ( indgår i aktiviteten under punkterne : ) Eleven kan sikkerhedsmæssig korrekt anvende håndværktøj, stiger, værnemidler m.m. Eleven skal selvstændig og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulleog bukkestilladser Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som f.eks. vinkelsliber, loddeværktøj eller varmepistol, brandteknisk korrekt. Eleven kan efter gældende forskrifter håndtere farlige stoffer, som anvendes i forbindelse med udførelse af installationer Milepæle i faget/temaet: Eleven undervises i Varmt Arbejde og Stillads jf. bekendtgørelsen. Der udstedes bevis for gennemført kursus. El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag. Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner.

26 Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Opgaver løses jf. udleverede opgavesamling og gemmes som dokumentation herfor. [Udfyldes, hvis behov] Områdefag for elektrikeruddannelsen H1. Kvalitetssikring ,5 uge Rutineniveau Evaluering og Bedømmelse: se bilag, her er der en meget detaljeret beskrivelse af, hvad der ligger til grund for den givende bedømmelse. 17. april 2012 Udstyr og lokaler: 0,5 uger Lærerkvalifikationer: stærkstrømuddannede lærere med en videregående uddannelse, lærer med liniefag eller lignende i matematik, kvalificerede undervisere i informationsteknologi, uddannede kontaktlærere, samt påbegyndt eller afsluttet godkendt pædagogisk uddannelse. Læringselementer: Du skal kunne foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentationer, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner. Elevforudsætninger: Du skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb eller tilsvarende (merit). Du skal ligeledes have en uddannelsesaftale eller være i skolepraktik. Kompetencemål ( indgår i aktiviteten under punkterne : ) 1. Eleven kan foretage forskriftsmæssige afprøvninger af installationer til boliger og erhverv samt udarbejde og vedligeholde dokumentation. 2. Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde dokumentation til en relæstyring i form af tegninger, diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette eksisterende dokumentation.

27 3. Eleven har kendskab til branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. Milepæle i faget/temaet: Der afholdes ugentlige test, af det gennemgåede stof El-fagets bøger: Installation, Automatik, og El-teori, materiale fra DBI, som udleveres ved kursus start. Materialet findes i materialerummet strøm, styring og IT/hovedforløb/1.hovedforløb Arbejdsforme & læringsmiljø: El-afdelingen vil, hvis det er muligt, tilrettelægge undervisningen tværfagligt, således at to eller flere fag koordinerer deres undervisning i et fagligt samarbejde imellem grundfag, områdefag. Formålet med den helhedsorienterede undervisning er at udvikle en dybere forståelse/virkelighedsnærhed hos den enkelte elev. Der skal skabes et positivt miljø omkring elevens læring og personlige udvikling, så deres lyst til at tage et ansvar for egen læring fremmes. Herved styrkes elevens personlige viden og indsigt som grundlag for personlig udvikling samt udvikler et naturligt samspil med lærer og andre elever, der får eleven til at forstå sig selv, sine forudsætninger og egne muligheder. Måden, vi ønsker at gøre dette på, er at tage udgangspunkt i en konkret faglig/almen problemstilling eller et emne, hvor eleverne er medbestemmende på fremgangsmåden/planlægningen af undervisningsforløbet. De enkelte fag og dets elementer bliver her midler til at løse problemet eller at underbygge forståelsen for det konkrete. Integration/koordinering af fagene muliggør, at undervisningen kan tilrettelægges i større eller mindre moduler, så selve arbejdsdagen ikke bliver i en række usammenhængende fag. Undervisningen vil skabe basis for flere oplevelser og give mulighed for anvendelse af flere arbejdsformer, der styrker de gode læringsvaner. Helhedsorienterede undervisningsforløb nødvendiggør anvendelse af flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, idividuelt arbejde, opsøgende/undersøgelsesarbejde mm. Sammenlæsning af klasser vil give mulighed for dobbeltlærer i nogle undervisningssituationer. Dokumentation til portfolio: Opgaver løses jf. udleverede opgavesamling og gemmes som dokumentation herfor.

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Uddannelsens struktur Start i virksomhed, eller start på teknisk skole GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger 10 uger

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole Byggemontagetekniker Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. i henhold til bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne

Læs mere

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 312 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 22.05.13 Redigeret

Læs mere

Grundforløb for Gastronom

Grundforløb for Gastronom Grundforløb for Gastronom Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole Frisør Hovedforløb Lokalundervisningsplan version 7 jvf. bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 og uddannelsesordning af 1. juli 2011 Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen Redigeret

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb for Ernæringsassistent

Grundforløb for Ernæringsassistent Grundforløb for Ernæringsassistent Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 08.05.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Grundforløb for Bager

Grundforløb for Bager Grundforløb for Bager Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Hovedforløb 1 Elektrikeruddannelsen.

Lokal undervisningsplan Hovedforløb 1 Elektrikeruddannelsen. Ver.1.1 13-01-16 Side 1 Indhold Indledning. side 3 Formål. side 3 Optagelse og Adgangsbegrænsning side 4 Elektrikeruddannelsens struktur side 5 Kompetencemål for H1 side 6 Oversigt over fag og spor på

Læs mere

Hovedforløb for MURER

Hovedforløb for MURER Hovedforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Grundforløb for Tjener

Grundforløb for Tjener Grundforløb for Tjener Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1. Generel information...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Tjenerteamet 5.5.2013

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundforløb for MURER

Grundforløb for MURER Grundforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2.

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel. Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Den Store Blå. Elektrikeruddannelsen GF H1 H2 H3 H4. Udgivet af: Installationsteknik: 4 år. Styrings- og reguleringsteknik: Bygningsautomatik:

Den Store Blå. Elektrikeruddannelsen GF H1 H2 H3 H4. Udgivet af: Installationsteknik: 4 år. Styrings- og reguleringsteknik: Bygningsautomatik: Den Store Blå GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 4 år Styrings- og reguleringsteknik: 4 1/2 år Kommunikationsteknik: 4 1/2 år Bygningsautomatik: 4 år Elmontør: 2 1/2 år Elektrikeruddannelsen Udgivet af:

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Hovedforløbet for skibsmontører

Hovedforløbet for skibsmontører Hovedforløbet for skibsmontører Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning for skibsmontører af 15. juli 2012. Udarbejdet af skibsmontør teamet (ansv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2

EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2 EUD-Elektriker Uddannelsens Grundforløb 2 Rybners, Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 496 af 22/o4/2015 for elektrikeruddannelsen Udarbejdet af EUD-teamet (ansvarlig Kim

Læs mere

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik... 3 Undervisningsform...

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og udvikling nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning1110

Læs mere

Grundforløb for Tømrer

Grundforløb for Tømrer Grundforløb for Tømrer EUC Vest Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Frank Aarestrup

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere