Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af affald i Sorø Kommune."

Transkript

1 Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD

2 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser 1.3 Spørgsmål Kan sendes pr. Mailadressen er forkert ( ) Korrekt mail er: 1.7 Resultat: Kan i sige hvornår i forventer at give besked om tildelingsbeslutning? 1.7 Underretning om tildelingsbeslutning Tildelingsbeslutning Hvornår forventes tildelingsbeslutning at finde sted? Forventet underskrivelse af kontrakt september Opstart af kontrakt 1. maj 2018 Det giver kun 7 måneder til anskaffelse af biler. Leveringstid på biler for 2-kammer komprimatorbiler, er p.t. ca måneder. AffaldPlus/Sorø Kommune opfordres til at udskyde opstart af kontrakt, da der ikke findes brugte 2-kammerbiler på markedet i Europa 2.4 Evaluering af underkriteriet Pris : Måden hvorpå de øvrige delkriterer vurderes, ser ud til at kunne læses ud af Udbudsbetingelsers punkt 2.4. Men vi kan ikke se en sammentælling af en tilbudssum på tilbudslisten, så hvordan vurderes delkriteriet Pris? Vi vil gerne bede om en udførlig beskrivelse, eller endnu bedre en revideret tilbudsliste med en utvetydig tilbudssum, tak? Kravspecifikation, Bilag 1 2 Ny eller eksisterende ordning: 1. Det er lidt uklart for os om indsamling i 2-delte beholdere Tildelingsbeslutning forventes, at blive truffet i uge 36. Se svaret ovenfor angående tidspunkt for tildelingsbeslutning. Ordregiver fastholder tidspunktet for opstart af kontrakt. Tilbudssummen findes ved at summere alle de enkelte poster i tilbudslisten, herunder også poster vedrørende optioner. Specielt skal det vedrørende posterne for liste O og P oplyses, at der kun indgår den af de to lister, som giver den billigste pris for ordregiver, i tildelingsberegningen. Der indsamles i dag glas og papir i 2- delte 240 l beholdere. Disse beholdere skal også benyttes i det 2

3 er en ny ordning der implementeres ved kontraktstart, eller om ordningen allerede er indført? 2. Hvis det er en ny ordning, må der forudsiges en hel række komplikationer, som ikke er nævnt i udbudsmaterialet: Fx. beder vi i så fald om at få oplyst hvornår de nye beholdere vil være opstillet i Sorø Kommune? 3. Vil der være tale om løbende implementering af de 2-delte beholdere frem for sække, eller vil skæring til ny ordning være præcis på dagen for kontraktstart? 4. Vil der være en indkøringsperiode hvor ordregiver og ordretager samarbejder om at få den nye ordning til at fungere, og hvor bodssystemet ikke tages i brug fx de første 3 måneder? 2 Afsnit 2. Ordregiver bedes tilkendegive, at indsamlingen skal ske i henhold til Sorø Kommunes direktiver for indsamling af husholdningsaffald og vejledning D.2.24 med senere ændringer 2 Afsnit 2. Tilbudsgiver skal tåle afvigelser. Ordregiver bedes tilkendegive, at afvigelser ud over 5% efter forhandling kan udløse kompensation, hvis ændringer i indsamlingsordningen, som Ordregiver eller Sorø Kommune beslutninger medfører uventede og store ekstra omkostninger eller mistet omsætning for Tilbudsgiver 2.1 Affaldsfraktioner Indsamlede mængder Venligst oplys de indsamlede mængder i 2016/forventede fremtidige system til genanvendelige materialer. Der indkøbes nye 2-delte 240 l beholdere til rest- og madaffald, som skal tages i brug ved kontraktstart. Disse beholdere skal udbringes i april måned Se svar vedrørende bod nedenfor. Indsamling skal ske i henhold til kravspecifikationen. Ordregiver fastholder formuleringen i kravspecifikationen mængder: Restaffald 3845 tons Papir 1047 tons Pap 18 tons Glas 548 tons 3

4 mængder pr. år i tons, for hver af de anførte fraktioner. 2.2 Afsnit 2.2 og øvrige afsnit med angivelse af opsamlingsmateriel. Det angives at minicontainere overholder DS/EN norm 840. Gælder dette også beholdere med skillevægge 2.2 Afsnit 2.2 Ordregiver bedes oplyse hvordan delte beholdere til rest- og madaffald er opdelt og i hvilken side de forskellige fraktioner opsamles 2.2 Opsamlingsmateriel Minicontainere Vil der være madaffald i beholdere større end 370 ltr? Hvis ja, vil de ikke kunne tømmes i det lille kammer på komprimatorbilen, og skal indsamles med separat (1-kammer-) bil! Større containere vil blive for tunge, og vil rimeligt hurtigt gå i stykker, Batterier 2,5 tons Forventede mængder som udgangspunkt i samme størrelsesorden som indsamlede mængder i Mængder af nye affaldsfraktioner er ukendt. Ja. Se beskrivelse i kravspecifikationens afsnit 2.2. Ordregiver ændrer formuleringen i kravspecifikationens afsnit 2.2 Opsamlingsmateriel Opsamlingsmateriel til dagrenovation Minicontainere til: Minicontainere forekommer i følgende størrelser: 140 liter 240 liter 240 liter opdelt i to rum 360/370 liter 400 liter 600/660 liter* 700/770 liter* 800 liter* * Anvendes kun til fraktionen restaffald. Minicontainere kan have låg-i-låg, låg med forskellige typer af indkast og/eller låg med forskelige typer lås. Den rumopdelte minicontainers fire sider benævnes bagside, front, højre side og venstre side. Minicontaineres bagside er den side, hvor minicontaineres håndgreb er placeret. Minicontaineres front er 4

5 den side, som vender modsat bagsiden. Minicontaineres højre og venstre side er de sider, der vender henholdsvis mod højre og venstre, når minicontainere betragtes fra fronten. Rumopdelte minicontainere har en fastmonteret skillevæg. Det højre rum udgør 60 % af minicontainerens kapacitet og benyttes til dagrenovation. Det venstre rum udgør 40 % af minicontainerens kapacitet og benyttes til madaffald. 2.2 Afsnit 2.2 Ordregiver bedes bekræfte, at Tilbudsgiver opnår betaling for afhentning af ekstrasække, som sælges fra genbrugspladser etc. 2.3 Tømningsfrekvens Tømning 5 gange ugentlig Hvor mange steder skal der tømmes 5 gange pr. uge? Og hvor sker det? Efter hvilken pris i tilbudslisterne afregnes dette? 2.4 Afsnit 2.4. Hvor mange beholdere og minicontainere er med lås på låg 2.4 Indsamling Sækkestativ Hvem leverer sække? Er det plast eller papir? 2.4 Afsnit 2.4. Vedrørende ekstra sække: venligst definer umiddelbar nærhed. Beskriv endvidere om sække må være sat frem til skel uden at beholdere på hjul er og om de så skal medtages derfra Nej, indsamling af ekstra-sække udløser ikke betaling, men tilbudsgiver modtager i stedet betaling for udbringning af ekstrasække. Se kavspecifikationens afsnit 4. Aktuelt er intet opsamlingsmateriel tilmeldt tømning med tømningsfrekvensen 5 gange pr. uge. Opsamlingsmateriel, der skal tømmes mere end en gang ugentligt, afregnes med samme enhedspris som enhedsprisen ved ugetømning for den pågældende type materiel i henhold til kravspecifikationen afsnit 2. Ordregiver har ingen registreringer af hvor mange minicontainere, der har monteret en lås. Ordregivers leverandør af sække leverer sække til tilbudsgiver. Sække er fremstillet af plast eller papir jf. kravspecifikationen afsnit 2.2. Ordregiver kan ikke definere umiddelbar nærhed yderligere. Tilbudsgiver skal ikke medtage ekstra-sække som står solo ved skel. 2.4 Afsnit 2.4. Venligst beskriv hvordan Tilbudsgiver modtager ikke betaling 5

6 Tilbudsgiver opnår betaling får at medtage ikke-autoriserede sække 2.4 Afsnit 2.4. Venligst bekræft at Tilbudsgiver opnår betaling for planlagte afhentninger af batterier og småt el-skrot i pose/boks uanset om der er pose på låg eller indhold i bokse 2.5 Afsnit 2.5. Indsamling på helligdage, hvor der er skåret to timer af indsamlingstidsrummet, besværliggør muligheden for at opnå fuld indsamling. Venligst genovervej begrænsning 2.7 Afsnit 2.7. Opsamlingsmateriel må placeres op til 20 meter inde på grund. Denne begrænsning er anderledes end beskrivelsen i regulativ. Venligst opklar 2.7 Adgangsforhold Tilbudsgiver skal tåle, at der kan forekomme stigninger og trin på adgangsveje Bekræft venligst, at alle tømningsforhold overholder ATvejledning D Afsnit 2.7 om særlige adgangsveje. Venligst tilkendegiv, at opsamlingsmateriel kræves stillet til skel i tilfælde, hvor der er indmeldt arbejdsmiljømæssige udfordringer med indsamlingen på en ejendom også i perioden indtil sagens endelige afgørelse. Alternativt bedes det bekræftet, at tømningen fra den indklagede standplads medfører tillæg 2.7 Afsnit 2.7 om tilkørselsforhold. Ordregiver bedes bekræfte, at det er renovatør, der har ret til at foretage vurdering af tilkørselsforhold mv. for indsamling af en ikke-autoriseret sæk. Ja, der ydes betaling jævnfør beskrivelse i kravspecifikationens afsnit 2 og 10.8 samt tilbudslistens liste D1-2 og E1-2. Ordregiver fastholder formuleringen i kravspecifikationen. Regulativ for husholdningsaffald er ikke kontraktgrundlag og instrukser til brugere i regulativet er dermed denne kontrakt uvedkommende. Ordregiver fastholder formuleringen i kravspecifikationen. Ordregiver fastholder formuleringen i kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal tåle de tilkørselsforhold (vejforhold herunder eventuelle vendepladser), der er i Sorø Kommune jævnfør kravspecifikationens afsnit

7 2.8 Afsnit 2.8. Der skal ikke lægges seddel, hvis manglende tømning skyldes løs hund, tyr eller andre potentielt farlige dyr venligst bekræft 2.17 Afsnit Ordregiver bede tilkendegive hvor ofte der tilgår rettelser i opgørelsen over ejendommens materiel 6 Afsnit 6. Renovatør skal stille 200 kvm lager til rådighed. Er dette inklusiv de 50 kvm. indendørs lager nævnt i afsnit Option på udlejning af lagerplads Lagerplads Bekræft venligst at udlejning af lagerplads alene skal være til rådighed, hvis optionen på udbringning/hjemtagning af opsamlingsmateriel udnyttes. 6 Afsnit 6. Ordregiver bedes oplyse, hvad der skal ske med det materiel, der ombyttes/hjemtages 7 og 8 Afsnit 7 og afsnit 8. Antallet af biler tilpasses indsamlingstidsrummet. Et varsel på tre måneder vil derfor betyde, at tilbudsgiver vil have flere biler end nødvendigt til at løse indsamlingsopgaven. Varsel bør ske ved kontraktunderskrivelse og ellers med et varsel på 12 måneder Bemærk i øvrigt kravspecifikationens afsnit 2.8 om hindringer. Tilbudsgiver skal ikke udfylde og aflevere en meddelelsesseddel, hvis hindringen i sig selv umuliggør dette, fx hvis der ikke er adgang til ejendommens postkasse på grund af en løs hund. Tilbudsgiver skal i så fald indberette i affaldsregistreringssystemet, at det ikke har været muligt at aflevere en medelelsesseddel og årsagen hertil. Ordregiver foretager opdateringer dagligt. Nej, de 50 kvm skal stilles til rådighed for materialer beskrevet i afsnit De 200 kvm lager i afsnit 6 er til oplagring af opsamlingsmateriel, som tilbudsgiver skal udbringe og hjemtage, såfremt tilbudsgiver tildeles optionen på udbringning/hjemtagning af opsamlingsmateriel samt udlejning af lagerplads. Se svaret ovenfor. Opsamlingsmatriel skal føres til den lagerplads, som tilbudsgiver skal stille til rådighed i henhold kravspecifikationens afsnit 6. Ordregiver ændre formuleringen i kravspecifikationens afsnit 7 og 8 vedrørende varsel om udnyttelse af option til: Tilbudsgiver vil få besked senest den 1. december 2017 og efter denne dato med 12 måneders varsel, før AffaldPlus ønsker at benytte 7

8 7 og 8 Option på indsamling af affald i tidsrummet 05:00-19:00 / 05:00-21:00 Indsamling i udvidet tidsrum Option 7 og 8 indebærer nogle økonomiske fordele for både AffaldPlus / Sorø Kommune og renovatør (2-holdsdrift o.lign.), men det er vigtigt, at dette vides inden kontraktunderskrift, idet bilantal kan reduceres og give lavere priser til AffaldPlus / Sorø Kommune, men får renovatør det først at videre senere med 3 måneders varsel, er bilerne anskaffet. AffaldPlus / Sorø Kommune opfordres til at der tages stilling til option 7 og 8 inden kontraktunderskrivelse. Ellers har det ingen indflydelse på tilbudspriserne. 9 Afsnit 9. Venligst oplys om indsamling kan ske i komprimatorbiler uden komprimering eller den skal ske via ombytning og tømning andet steds 9 Option på indsamling af småt elskrot opsamlet i minicontainere Tømmes med komprimatorbil eller ombyttes med ladbil Mincontainere tømmes normalt af komprimatorbiler. Må småt elskrot komprimeres? Alternativt skubbes ind i komprimator bil, hvor presseplade er kørt helt tilbage til førerhus? Eller skal der ske ombytning af fyldte minicontainere med tomme minicontainere? 9.3 Modtageanlæg Hvordan aflæsses Hvordan skal småt elskrot afleveres på Sorø Genbrugsplads? Skal komprimatorbil læsse af på optionen. Se svaret ovenfor. Option udgår. Option udgår. Option udgår. 8

9 gulvet/jorden? Eller? Skal ombyttede fyldte minicontainere blot stilles på genbrugspladsen? Eller? 10.4 Krav til personale Antal folk Hvor mange mand anvendes i dag til indsamlingen af dagrenovation henholdsvis til genanvendelige materialer? Ordregiver er ikke bekendt hermed Afsnit Ved ikke allerede at have taget stilling til muligheden for at anvende læsning af RFID påtager Ordregiver sig det økonomiske ansvar for, at Tilbudsgiver er nødt til at indregne omkostningen til udstyr, licens mv Krav til indsamlingskøretøjer Antal biler Hvor mange biler anvendes i dag til indsamlingen af dagrenovation henholdsvis til genanvendelige materialer? Hvilke størrelser (Totalvægte) og typer? Rutestyringsværktøj Venligst specificer hvad der menes med dette. Ordregiver påtager sig at afholde omkostninger til selve installationen af det nødvendige udstyr på tilbudsgivers køretøjer, såfremt der skal monteres et system til tømningsregistrering på indsamlingskøretøjerne. Ordregiver påtager sig desuden at afholde omkostninger til nødvendige licenser til tømningsregistreringssystemet. Antal biler: Ordregiver er ikke bekendt hermed. Rutestyringsværktøj: Et værktøj således, at ruterne kan planlægges og gennemkøres med et minimum af fejl. Benytte RFID-tags: Sandsynligheden er ukendt. Benytte RFID-tags Hvad er sandsynligheden for at materiel forsynes med RFID-tags? 10.8 Afsnit Venligst overvej om fakturering kan ske for hele måneder Ordregiver ændrer formuleringen i kravspecifikationens afsnit 10.8 Afregning Fakturering til: Afregning skal ske for hele måneder. Tilbudsgiver skal senest den 10. i måneden fremsende en faktura for 9

10 de ydelser, som vedrører den seneste afregningsperiode, altså den foregående måned. Fakturaen forfalder til betaling 30 dage fra opkrævningstidspunktet. Opkrævningstidspunktet er den dag fyldestgørende faktura er modtaget af AffaldPlus. Fakturaen skal udarbejdes på grundlag af de faktiske ydelser og de enhedspriser, der fremgår af tilbudslisten. Betaling og fakturering skal foregå elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger (lov nr. 798 af 28. juni 2007). Tilbudsgiver skal fremsende elektroniske fakturaer og kreditnotaer til: AffaldPlus Ved Fjorden Næstved CVR nummer: EAN nummer: Fakturaen skal mærkes Affald Sorø Kommune, og fakturaen skal være linjeopdelt, så hver linje svarer til en post på tilbudslisten. Betalingen vil som udgangspunkt ske til den NemKonto, som er knyttet til tilbudsgivers CVR nummer eller SEnummer, med mindre tilbudsgiver i forbindelse med faktureringen oplyser et kontonummer til et andet pengeinstitut, hvortil betalingen skal ske. Har tilbudsgivers virksomhed ikke en NemKonto, skal tilbudsgiver i forbindelse med fakturering oplyse et pengeinstitutkontonummer, 10

11 10.10 AffaldPlus kan pålægge tilbudsgiver at betale bod Der står kan pålægge at betale bod. Betyder det, at der eksempelvis ikke opkræves bod i de første 3 måneder, som er indkøringsperiode? Er der ikke en minimumsgrænse for hvornår bod opkræves (eks.vis 1 o/oo)? hvortil betalingen skal ske. Se svaret nedefor. For god ordens skyld bedes AffaldPlus bekræfte, at bod ikke gælder ved pkt. 2.8 Vejrlig, vejarb, mv.. Hvis dette ikke kan bekræftes, venligst oplys hvordan renovatør så skal forholde sig Bodssystem: I Kravspecifikation punkt er opstillet et bodssystem. 1. Har bodssystem været anvendt i hidtidige kontraktperiode? 2. Der ser ud til at være 0- tolerance. Vi har nu ikke planer om at skulle benytte bodssystemet, om vi skulle tildeles kontrakten. Men er der ikke en grænse for hvornår bodssystemet tages i anvendelse fx ved over 1 0/00 glemmere? Nej. Bodssystemet har principielt 0- tolerance. Udkast til kontrakt, bilag 3 5 "Virksomhedsoverdragelsesloven : I Udkast til kontrakt, punkt 5, nævnes udførligt Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, samt anvendes i afsnit 2 termen herunder virksomhedsoverdragne medarbejdere. Hvis loven ikke gøres gældende af udbyder, har vindende tilbudsgiver ikke pligt til at følge nævnte lov, men 11

12 er frit stillet til at ansætte medarbejdere ud fra om man nu kan blive enige om en ny lokal aftale. Det er nok i fleste tilbudsgiveres interesse at ansætte de nuværende medarbejdere, eftersom de kender ruter, modtageanlæg, kommunens krav mv. Men: 1. Jf. ovennævnte vil vi gerne have afklaret om udbyder gør nævnte lov gældende ved nærværende udbud? 2. Hvis ja til spørgsmål 1, vil vi bede om at få de relevante oplysninger udleveret, for at kunne beregne vores tilbud: Herunder lønforhold pr. medarbejder, kopi af lokal overenskomstaftale, oplysninger om tillidsvalgte og deres løntillæg, samt alle øvrige relevante løn- og ansættelsesforhold? 3. Vi gør venligt opmærksom på, at ved tidligere udbud hvor udbyder har gjort nævnte lov gældende, har disse forhold altid været oplyst (eks. udbud i Københavns og Frederiksberg Kommuner), samt ser det ud til i Udkast til kontrakt punkt 16, at udbyder kender til nødvendigheden af disse oplysninger? 5 Leverandørens medarbejdere Virksomhedsoverdragelse Bekræft venligst at det ikke er et krav fra AffaldPlus/Sorø Kommune, at medarbejdere SKAL overtages jf. virksomhed overdragelsesloven. Hvis dette ikke kan bekræftes, ønskes oplysninger om de medarbejdere der skal overdrages, med deres økonomiske forhold mv. jævnfør Pkt. 16 Bistand ved overflytning. 1. Ordregiver gør ikke lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse gældende i forbindelse ned udbuddet. 2. Besvares følgelig ikke. 3. Noteret, idet der henvises til svaret på spørgsmål 1. Se svaret ovenfor. 12

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, batterier

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/7 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument:

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument: Teknik- og Miljøforvaltningen 20. oktober 2016 Sagsnr.: 2016-0233485 Dokument: 2016-0233485-11 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Udbud Behandling af tungt affald

Udbud Behandling af tungt affald Udbud Behandling af tungt affald r maj 2014 Sag 14/89 Dok. nr. 1633/14 1 1 TILBUD Et tilbud skal omfatte alle ydelser som nævnt i kravspecifikationerne. For hver fraktionsgruppe, der afgives tilbud på,

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Affald og Trafik Sagsbehandler: Niels Bo Poulsen Sagsnr. 07.18.06-Ø54-6-14 Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Nr. Dato for modtagelse

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Tilbud på genbrug af gravsten

Tilbud på genbrug af gravsten Tilbud på genbrug af gravsten i Rudersdal Kommune 3. Tilbudsliste 02.08.2017 1 TILBUD Der afgives hermed tilbud på afhentning og håndtering af gravsten til genbrug fra Rudersdal Kommunes Kirkegårde. Tilbuddet

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad nr. 1 af 22. oktober 2015 Nærværende rettelsesblad er en del af udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Renovationsafhentning & makulering

Renovationsafhentning & makulering Dato 17. november 2014 TRM Sagsnr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Slettet: 21. oktober 2014 Bilag 2 Kravspecifikation Renovationsafhentning & makulering hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Meldgaard Miljø A/S 2017

Meldgaard Miljø A/S 2017 Indsamlingsopgaver i DK helt naturligt! Meldgaard Miljø A/S 2017 Hjørring restaffald Ålborg restaffald Rebild genbrug Djursland restaffald og genbrug Favrskov restaffald Viborg Restaffald Herning restaffald

Læs mere

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 06. april 2017 Sagsnr.: 2016-0248025 Dokument: 2016-0248025-19 Sagsbehandler Iben Carlsen Svarskrivelse nr. 3 Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere