Når monsterregnen kommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når monsterregnen kommer"

Transkript

1 ISBN Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli fa. Du læ at fo by o ø alæ u fa fo kspl hsy til iljøt. Tahæft 2012 Nå ost ko Ihol 3 Nå ost ko Af Nils Els Koch 4 Hvo ost ko fa Af Aksl Wallø Has Uvisi vksl ll totisk o paktisk aspkt af by- o laskabsplalæi. E bachlo i laskabsakitktu iv aa til fl kaiatuals i fo plalæi o fovalti af laskab o iljøt. Du få vi o bioloi o safusæssi foståls, o u få paktisk uvisi i fo kspl ti. 6 Risak lækk ivhusass, isæ å ovsvø Af Aas Naa o Poyuth Ly M bachlouals i laskabsakitktu ka u læs vi på kaiatuals. Du vil hav jobulih i fo plalæi o fovalti af ø oå i pivat o offtlit i. 10 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Af Mos Stffs J ka ot li, at a skal tæk si o væ o kativ satii, at a skal ta stilli til bå oloi, botaik o t kisk. Mtt Livi, føståsstu 8 Kvalitt af bys va ufoi Af Sio Toft Ivts o Jakob Mai 12 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Af Kast Abj-Nils 18 Ka capus siks o ovsvøls - t stutpojkt på Fiksb Capus Af Læk Kit Nils, Louis Flach Naa o Josfi Vtoft 20 Gø ta su ost Af Las Jøs 22 Vat væk fa ak ll ak væk fa vat? Dbat ll Labu & Føva o Daaks Natufisfoi Af Ella Maia Bisschop-Las o Nils Jø Pss 24 Rva ka iv by kativ kvalitt Af Mai Thi 26 Rva ssouc Af Ol Müst 27 Ki ybt i i atu o fi løsi Af Chalott Aabo 14 Ftis ø by Af Maia B Js, Atj Backhaus o Ol Fy 16 E ø by oså kliasikk by Af Lykk Loas Du ka s fil o, hvoa t at læs laskabsakitktu o bysi h: laskabsakitktu/sfilolaskabsakitktu.aspx Ko ikt til sca ko i satpho Uiv Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Købhavs Uivsitt Bülowsvj 17, 1870 Fiksb C Tlfo Distibutio Scic Kouikatio, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Raktø Lykk Thostup (asvh.) Dsi Klibo Dsi Raktio Lykk Thostup Guu Lau Bjo Chalott Aabo Nils Kouahl Fosifoto Jakob Hlbi D publikatio Svaækokt Tyk CasiCasi Basifoto Jakob Hlbi Fl tahæft ka bstills atis på tahaft Opla: ISBN

2 Såa opbys ost Sil clls tobys liv. Opbyi af tocll statt på t st bill. I it vluviklt o st its, s på øvst bill v at uø. D ikk læ opift i cll, o t to ikk læ fa. Topp af cll vil sat ist fobils til bu, hvoft toby uø. Vaih af sil-cll-toby cika til to ti -40 C 10 k 5 k 0 C Mll tæ o plat fi u aisk fotælli o atu o t, vi ka bu til, å vi i fti skal bøfø v, hus øt bfolki o ovlv i ost. Foto: Ulik Jatz Ki ybt i i atu o fi løsi -40 C 10 k Oplv atu i kot fil o powalks o la i iv af sti i Uivsittshav på Fiksb. Af kouikatiosabj Chalott Aabo, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt 5 k 0 C -40 C 10 k 5 k 0 C Skybut ov Købhav 2. juli va spcilt v, at t bsto af fl sil-cll-toby, blv li sa st i la ti. D blv v at bliv at y sil-clls, o fo blv vjt så lavait o fik kastt så t va af si, at t føt til assiv ovsvøls i by. R S Is I flott, al uivsittshav på Fiksb ka u få t oplvlssbast ki i i atu. M satpho sca u af QR-ko i hav o få så, spæ fil, fotæll, hvoa vi ka bu atu til at skab bæyti fti. Pojktt, h, Hlihsful Hav, kys fil, usik o vi o iv i ulih fo at bliv klo på y si af atu i it hlt t tpo. Hlihsful Hav åbt fa solopa til sola åt ut. Ka vi løs ufoi bæytit? Natu oki i ka bliv løsi på a af hlt sto ufoi, vi stå ovfo. Hvoa fi vi plas i by til sti bfolki? Hvoa uå vi at uk i ost? O hvoa skaff vi a til all? O åsk vitist af alt: Hvoa ø vi t på bæyti å økooisk, socialt o iljøæssit? Svat li fo i fø Ma tæk ikk li ov t, å a stå i Uivsittshav på Fiksb. M sva på a ufoi li fo vos fø. I 21 så filfotælli, so a ka oplv, hvis a sca af QR-ko i hav på Fiksb, fotælls o, hvoa tæ ka bus so hus. Hvoa sæli plat ka absob sto æ, føl i kølvat på kliafoai. O hvoa vi ka si afø, så ka ostå x. tøk. Ta fosk i hå E a på bsø i hav, ka a oså væl at få slskab af ol af bst fosk fa Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt. I 12 foskpocasts fotæll o ufoi, s, o hvoa vi ka løs. Ma ka fo kspl hø pofsso Maia B Js fotæll, hvoa vi ka tilpass ftis by til t als klia. Hva ø vi t va, løb fa ta o vj, å t volsot? Ka vi skab ø bolioå, tæk vasløsi i i vos by o åsk lif få ot ot u af sto æ va? Du ka oså få t tisk pspktiv på atuopfattls o biotkoloi, å lkto Micky Gjis iskut, hvo lat vi ka pss atu o vos tkisk foå i bstæbls på at uvikl, skab vækst o ovlv. Ta på sasli js Et bsø i Uivsittshav på Fiksb iv i ulih fo at få så sasli fotælli o y vi o atu s u stå it i. Dt kæv i fobls o ka fol kobis af øvi bsøsulih på fakulttt, s ksplvis www. scic.ku.k/bso Et bsø i Hlihsful Hav ka iå i atuviskabli ll kustisk fa ll i t AT-foløb. Du ka oså hø fotælli på www. f.lif.ku.k/hav/ HlihsfulHav. Sca ko ost Illustatio: Klibo Dsi scic tahæft

3 Såa opbys ost Sil clls tobys liv. Opbyi af tocll statt på t st bill. I it vluviklt o st its, s på øvst bill v at uø. D ikk læ opift i cll, o t to ikk læ fa. Topp af cll vil sat ist fobils til bu, hvoft toby uø. Vaih af sil-cll-toby cika til to ti -40 C 10 k 5 k 0 C Mll tæ o plat fi u aisk fotælli o atu o t, vi ka bu til, å vi i fti skal bøfø v, hus øt bfolki o ovlv i ost. Foto: Ulik Jatz Ki ybt i i atu o fi løsi -40 C 10 k Oplv atu i kot fil o powalks o la i iv af sti i Uivsittshav på Fiksb. Af kouikatiosabj Chalott Aabo, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt 5 k 0 C -40 C 10 k 5 k 0 C Skybut ov Købhav 2. juli va spcilt v, at t bsto af fl sil-cll-toby, blv li sa st i la ti. D blv v at bliv at y sil-clls, o fo blv vjt så lavait o fik kastt så t va af si, at t føt til assiv ovsvøls i by. R S Is I flott, al uivsittshav på Fiksb ka u få t oplvlssbast ki i i atu. M satpho sca u af QR-ko i hav o få så, spæ fil, fotæll, hvoa vi ka bu atu til at skab bæyti fti. Pojktt, h, Hlihsful Hav, kys fil, usik o vi o iv i ulih fo at bliv klo på y si af atu i it hlt t tpo. Hlihsful Hav åbt fa solopa til sola åt ut. Ka vi løs ufoi bæytit? Natu oki i ka bliv løsi på a af hlt sto ufoi, vi stå ovfo. Hvoa fi vi plas i by til sti bfolki? Hvoa uå vi at uk i ost? O hvoa skaff vi a til all? O åsk vitist af alt: Hvoa ø vi t på bæyti å økooisk, socialt o iljøæssit? Svat li fo i fø Ma tæk ikk li ov t, å a stå i Uivsittshav på Fiksb. M sva på a ufoi li fo vos fø. I 21 så filfotælli, so a ka oplv, hvis a sca af QR-ko i hav på Fiksb, fotælls o, hvoa tæ ka bus so hus. Hvoa sæli plat ka absob sto æ, føl i kølvat på kliafoai. O hvoa vi ka si afø, så ka ostå x. tøk. Ta fosk i hå E a på bsø i hav, ka a oså væl at få slskab af ol af bst fosk fa Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt. I 12 foskpocasts fotæll o ufoi, s, o hvoa vi ka løs. Ma ka fo kspl hø pofsso Maia B Js fotæll, hvoa vi ka tilpass ftis by til t als klia. Hva ø vi t va, løb fa ta o vj, å t volsot? Ka vi skab ø bolioå, tæk vasløsi i i vos by o åsk lif få ot ot u af sto æ va? Du ka oså få t tisk pspktiv på atuopfattls o biotkoloi, å lkto Micky Gjis iskut, hvo lat vi ka pss atu o vos tkisk foå i bstæbls på at uvikl, skab vækst o ovlv. Ta på sasli js Et bsø i Uivsittshav på Fiksb iv i ulih fo at få så sasli fotælli o y vi o atu s u stå it i. Dt kæv i fobls o ka fol kobis af øvi bsøsulih på fakulttt, s ksplvis www. scic.ku.k/bso Et bsø i Hlihsful Hav ka iå i atuviskabli ll kustisk fa ll i t AT-foløb. Du ka oså hø fotælli på www. f.lif.ku.k/hav/ HlihsfulHav. Sca ko ost Illustatio: Klibo Dsi scic tahæft

4 ISBN Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli fa. Du læ at fo by o ø alæ u fa fo kspl hsy til iljøt. Tahæft 2012 Nå ost ko Ihol 3 Nå ost ko Af Nils Els Koch 4 Hvo ost ko fa Af Aksl Wallø Has Uvisi vksl ll totisk o paktisk aspkt af by- o laskabsplalæi. E bachlo i laskabsakitktu iv aa til fl kaiatuals i fo plalæi o fovalti af laskab o iljøt. Du få vi o bioloi o safusæssi foståls, o u få paktisk uvisi i fo kspl ti. 6 Risak lækk ivhusass, isæ å ovsvø Af Aas Naa o Poyuth Ly M bachlouals i laskabsakitktu ka u læs vi på kaiatuals. Du vil hav jobulih i fo plalæi o fovalti af ø oå i pivat o offtlit i. 10 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Af Mos Stffs J ka ot li, at a skal tæk si o væ o kativ satii, at a skal ta stilli til bå oloi, botaik o t kisk. Mtt Livi, føståsstu 8 Kvalitt af bys va ufoi Af Sio Toft Ivts o Jakob Mai 12 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Af Kast Abj-Nils 18 Ka capus siks o ovsvøls - t stutpojkt på Fiksb Capus Af Læk Kit Nils, Louis Flach Naa o Josfi Vtoft 20 Gø ta su ost Af Las Jøs 22 Vat væk fa ak ll ak væk fa vat? Dbat ll Labu & Føva o Daaks Natufisfoi Af Ella Maia Bisschop-Las o Nils Jø Pss 24 Rva ka iv by kativ kvalitt Af Mai Thi 26 Rva ssouc Af Ol Müst 27 Ki ybt i i atu o fi løsi Af Chalott Aabo 14 Ftis ø by Af Maia B Js, Atj Backhaus o Ol Fy 16 E ø by oså kliasikk by Af Lykk Loas Du ka s fil o, hvoa t at læs laskabsakitktu o bysi h: laskabsakitktu/sfilolaskabsakitktu.aspx Ko ikt til sca ko i satpho Uiv Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Købhavs Uivsitt Bülowsvj 17, 1870 Fiksb C Tlfo Distibutio Scic Kouikatio, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Raktø Lykk Thostup (asvh.) Dsi Klibo Dsi Raktio Lykk Thostup Guu Lau Bjo Chalott Aabo Nils Kouahl Fosifoto Jakob Hlbi D publikatio Svaækokt Tyk CasiCasi Basifoto Jakob Hlbi Fl tahæft ka bstills atis på tahaft Opla: ISBN

5 Nå ost ko Skybu o ost ot, flst i o, vi bliv øt til at lv i fti. På Købhavs Uivsitt fosk vi i, hvoa vi ø t bst ulit Af ka Nils Els Koch, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Fl skybu satt s pæ på ask so i I Købhav blv a kæl sat u va, vj va ovsvø, o fosikisslskab ko på ovabj, a s ku ko hj fa sofi o fat s kæl o jl ølat af vat, va væltt fa hil, støt op af kloakk, a a o i i hus. Ri fa skybu lyfoløbi på ll fi o f illia ko. M t va ikk ku i stoby, vat ku æks. Laæ på isæ Sysjælla o Lolla-Falst va bøt h sto ak u va tabt fotjst o usik ykisfohol fov so koskvs. På vspla oplvs u volso kst i fohol til såvl bø so tøk. På Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt abj l af vos fosk iss poblstilli. I tt tahæft ka u læs o s abj blat at at uvikl laskabsakitktu, so ka kliasik stoby, pojkt so ka hol sty på vakvalitt ft ost o at uvikl vaissyst, so ka sal va op, ka bus på t tispukt, hvo al. Vos fosk saabj kou, iisti, pivat fia, lokal bø o fosk fa a uivsitt o fl af pojkt afpøvs oså i t vikli liv. Nol af vitist foskispojkt Va i By (www.vaiby.k) o By i Vabalac (www. byivabalac.k). Købhavs Uivsitt ik hll ikk slv a fobi v skybut løa 2. juli På Fiksb Capus sto va i flst kæl, a abj øt på abj aa o. Oså h ik sto væi tabt, o ko kstai til paatio af byi ft sto vaska. Nol af vos laskabsakitktstu ha fo kit på ulih fo at kliasik oåt i tilfæl af y ost s spæ løsisfosla ka u oså s i hæftt. Ma st i lat kspits y å at håt vat på, o Daak på å i a læpocs, sasylivis vil fø iovatio, styk kspot o væ jobskab. D bu fo yti folk i fo ækk faoå, fo tilpasi til t æt klia kæv saabj på tvæs, bå i å vi tæk på, o i fysisk løsi vi væl at bu. Go læslyst! Nils Els Koch, ka v Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt. Foto: Chistoff Ril ost scic tahæft

6 Foto: Scapix/Bax Lihat Hvo ost ko fa Kafti toby o ost t sultat af sæli tooloisk fohol. H ka u læs, hvofo vi fik sto ost ov Købhav 2. juli Af lkto Aksl Wallø Has, Nils Boh Istitutt, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Løa 2. juli 2011 blv Købhav at af t t kaftit vj i fo af toby, i pio fa klokk 19 til cika klokk 22 bvæ si i t stø fa Østbo i oøst til Valby i syvst. Nbøsæ va t sto t aksiu tæt v Botaisk Hav, hvo DMI s bøsaa ist salt æ på cika 177 illit aft (fiu 2). Itsitt va oså sto, ol st cika 30 illit på 10 iutt! Dv kvalific hæls si til at væ ét af Daaks st its, ålt vj. D ålt ko stai fa t vj 9. juli Dals af toby Luft ko 2. juli 2011 fa Sysvi. H va atosfæ kovktivt ustabil, t vil si, hav tpatupofil høj, favois als af yb toby. Luft v ovfla va va o futi, hvilkt bau fo sto bøsæ (s oså boks 1). Toby (fiu 3) uvikl si, å luftpatikl hutit sti op til sto høj hjulpt på vj af va fa ukos* vaap (boks 2). I skytopp oki kilot al vaap stot st ukost. Sky bstå h af iskystall, hvilkt iv skytopp fibøs stuktu, a s på billt. E sto l af ukos vaap falt so bø. V hjælp af såkalt TEMP (boks 2) ka a aalys als af toby i luftass o iv bøls af bøsæ. D fis svæ ikk TEMP fo 4 scic tahæft 2012 ost Købhav, så vi å ty til soi* fa Visby på Gotla so æst, pæst luftass ov Købhav. H ka a s, at ulih fo kafti toby i luftass, 2. juli på vj h ov Købhav. Dtt blv a oså vaslt i vjusit. *Ukos: I luftass på vj op i sky sk løb kosatio af vaap på u af fal tpatu o tyk. Ma si populæt, at luft ka ihol i vaap, å køls af. M a i viklih, at ættt vaap ha t lav livætstyk fal tpatu. D ukos vaap altså æ vaap, kost på vj op i sky. *Soi: Ma ha opst ballo ålistut, ha istt sahø væi af tyk, tpatu o futih. Soi f hft til iss ata, o/ll s afisk fstilli. Spcill fohol føt sælit sto æ Va luft va i a fou blvt taspott op ov Ukai o Rusla o lå 2. juli ov Fila o t østli o syli Svi (fiu 4). Et lavtyk i ba fa vst li sy o Daak føt til, at va luft satt si i bvæls syvstov i løbt af løa. V aftsti hav vafot åt Købhav, såls at va vast o øst i Skå lav tpatu ov Sjælla til Notyskla, lit usævali foli åsk, slt ikk utooloisk. Hva skt i tili aftti ov Købhav, va åsk til æl ot spcilt. Toby vill fovts at uvikl si i vlo øst, kalt ulti-cll, hvo

7 Lufts ihol af vaap Fysik Clausius o Clapyo ha påvist, at va luft tilla høj livætstyk fo vaap i atosfæ. Sahæ possivt sti tpatu so vist i føl fol: s livætstykkt, T tpatu. Øvi paat kostat. Populæt si a, at va luft ka ihol vaap. V aptyk ov livætstykkt vil ot af vaap ukos. I top vil oft væ hlt op til vaap p. k luft. I Daak vil typisk tal væ oki 5-10 /k. Ov Gotla 2. juli kl. 14 lokal ti va iholt ca /k, sva til t upukt på kap 20 C. Fiu 2. Nbøsæ aivt so va bt u fa aaåli (Fli Vj, Topisk styt ov Købhav 2. juli 2011, Vjt. 3, auust 2011, fiu 8, si 7). Tak til Fli Vj, DMI, fo tillals til bu af fiu. tocll løb skubb luft op i y cll las ba styt af ll vifohol. M vi fa oøst skull by bvæ si i ll i syvstli ti. M i kokt vjsituatio as y cll ikk støs, opstøs i fohol til luftass, va på vj syvstov. O v blv toby li ov by i læ ti lls o s s va ov by hl ti. Gask vist va by its, t hlt spcill v situatio 2. juli va altså, at by blv li ov Købhav i to til t ti. Skyls t kliafoai? Daak ha i s å oplvt fl vjsituatio kafti a la 2. juli. I bå i o viskabli littatu iskuts t, o t skyls iavæ lobal opvai, ll o t tilfælit. I fobils h spø a, o bø ko i kst hæls i sist åti. Kafti o t its vjssituatio foko v sæli vjsituatio. Så fo at vi ka tal o ffkt af lobal opvai, skal vi ku lat iss sæli vjsituatio til lobal opvai. O t sys svæt i øjblikkt. FN s kliapal IPCC si i si sist vuisappot, at vi i Daak i t va klia i fti skal fovt øt ts til kst bøssituatio, ikk øvivis bø. Nol fosk bast på hæls so toby 2. juli 2011, at vi all u ka s t på lobal opvai i ist kst bøssituatio. TEMP fo 2. juli 2011 (Visby kl. 14 lokal ti) Mtoolo ha klassisk st but såkalt TEMP til at afbil tpatu- o futihsfoløbt høj i luftsøjl, kalt soi. Data taitiolt ihtt via aioso, ka oså ihts fa fly. Evi ka a fa satllitata b sahø væi af tyk o tpatu. I vist TEMP vist soi ( to tykk st) fo Visby 2. juli Evi oså vist tpatufoløbt af patikl, fa ovfla tæks føt op i atosfæ (ty st). Nå patikls tpatu høj slv luftsøjls, vil accl opa. I kokt soi ka a s, at botst fa st cika 1,5 kilot tt tilfælt hlt op til oki 12 kilot. Dt vil si, hvis patikl af a u ivs t løft op ov cika 1,5 kilot, vil uhit fotsætt til ist 12 kilot. Ma si, at såa luftsøjl kovktiv ustabil. I høj 12 kilot stot st al vaap ukost o falt so. Dt vil si, fo hvt kilo luft, fø tu op i atosfæ, vil fal i stølsso 12 a. (http://wath.uwyo.u/uppai/soui.htl) Ma ka læs ybtå aalys i Dask Mtooloisk Slskabs lsbla Vjt, u 3, auust 2011, Skybut ov Købhav. 2. juli H ha Nils Wota Nils, DMI, ivt taljt a af situatio 2. juli Fiu 3. Satllitfoto af Daak 2. juli Læ æk til t kafti oå sky h ov Købhav. Kil: DMI ost scic tahæft

8 Risak lækk ivhusass isæ å ovsvø Ris vitist ikil fo 3 illia sk v ov. Satii btyli kil til ivhusasuli i fo af ta o lattas. Mæ af ivhusas fa is styt af, hvo t øi tilføs, o hvo t ak ovsvø. I t foskispojkt s vi på, hvoa a ka bi ivhusasuli, satii at a ø ubytt. M kafti o vai bø i fti so a så i Syøstasi i 2011 bliv t u viti at uvikl syst, so ka l vat til o fa ak på iti tispukt. Iltfi fohol iv ta Mta (CH4) fiivs fa isak, å hlt iltfi fohol i jo, o t ko hutit, å is ovsvøt. Så ufø aaob bakti ufulstæi oxiatio af oaisk stof til ta, fiivs so as. Nå ta å øvst illit af jo, ikk læ iltfit, o ka h oxis til CO2 af taoxi bakti. Dt st ta, so ko fa isak, bvæ si fo hul is-stå. Fiivls af ta altså btit af 1: iltfi fohol i jo; 2: oaisk stof (fo kspl husyøi), so ka osætts, o 3: isstå, so ka fø ta fobi ilt jola. Næst iltfi fohol iv lattas Lattas (N2O) as v uktio af itat, å æst iltfi fohol i jo. Hvis hlt iltfit, ucs lattas til N2, so ikk ivhusas. Ruktio af itat til lattas ivs af oaisk stof, so oxis. Lattasfiivls fo kotollt af 1: æst iltfi fohol; 2: itat, so ka ucs, o 3: oaisk stof, so ka oxis. Af lkto Aas Naa o ph..-stu Poyuth Ly, Istitut fo Jobu o Økoloi, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Ris ka yks på a å. Dt st vlkt ok ovsvø tass, is ka oså yks på skåi so tø-is, o i Caboja fi a sælit lastilk flyis, so ka voks på op til fl t va v ovsvøls. Afhæi af, hvoa iltfohol på ak, as bå ta o lattas, so fiivs fa isak til atosfæ. Oaisk stof + NO3 => N20 + CO2 + H2O => N2 + CO2 + H2O Iltfattit Iltfit CH4 CO2 B ot, lattas N2 N2O Iltt Iltt Oaisk stof -> CH4 NO3 -> N2O -> N2 CO2 CO2 NO3 -> N2O Oaisk stof NO3 Oaisk stof -> CH4 Iltfit Næst iltfit Iltt Ovsvøt Li æt Dæt Dals af ta o lattas. Gafik: Aas Naa o Klibo si 6 scic tahæft 2012 ost

9 E fosøsak is plats til. Foto: Poyuth Ly Dt st is yks på ovsvø ak. Dt iv is kokucfol o t st ukut, o is skal bu t va bhøv ikk væ ovsvøt hl ti. I vos pojkt s vi på is, so skiftvis bliv ovsvøt o æt i. På å i ti, hvo ka as ta, o ø voks b, å ikk iltfit i jo. Til æl jo oft i ovasfas ll iltt o iltfi o t, hvo ka as lattas. Et af spøsål ha fo væt, hva t bty fo sal ivhusasuli. Et olkyl lattas iv 297 a så sto ivhusffkt so t olkyl CO2. Mta iv 23 a stø ivhusffkt CO2, så t skal tas i bi. Lt æi av kliat Vi ha føt fosø kobiatio af vaækk, husyøi o kustøi, bå i ivhus, o so føst i v ha vi oså ålt ivhusass fa akfosø i Caboja. Vos foløbi sultat vis, at ikk ubyttfoskll på is, so va pat ovsvø, o so va piovis tø. Til æl tafiivls akat høj i pat ovsvø ak o avli å tilføt husyøi. I ol af fosø s vi høj lattasfiivls fa piovis æ ak, ikk ok til at opvj lav tafiivls. Dæi kæv plalæi Koklusio fo, at t ka abfals at yk is piovis æi af ak fa t ivhusaspspktiv o isæ hvis a tilfø øi til ak. Fo laæ iilti ol ufoi v ykisto. Isæ foi t kæv, at a ka bliv i o, hvoå skal æs, o hvoå skal ovsvøs. Ma st løb vat fa isak til æst, o laæ fo afhæi af hia, hvis t vil af vat ll hav ot yt. Pojktt ihol fo oså usøls af, hvilk ykisto bø fotækk, hvo stot s tisfobu, o hvoa ka saabj o uli af ovsvøls. I 2011 va Syøstasi plat af kafti skyl i sluti af osu, o t sult i sto ovsvøls, o lvist ølat afø. D st hvo ikk ko ovsvøls, hav a til æl b ubytt på u af ili. Hvis vat opaasis i svoi, ka a bu t til vai af ftføl afø i tø-sæso. M sti føvabhov vil i fti væ u stø bhov fo at ku opaasi o kotoll vat, ko u osu. Et ka ål fiivls af lattas fa isak. Foto: Poyuth Ly ost scic tahæft

10 Kvalitt af bys va ufoi Rvat t, å t fal fa hil, ft t ha væt tu h ov bys ta o a, ka t ihol a fosklli fo fo foui. Dt ufoi, å vi skal fi y løsi til at håt ovskusvat ft sto skyl. Af postoc Sio Toft Ivts o lkto Jakob Mai, Istitut fo Jobu o Økoloi, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Hvis vi i ftis by i sti a vil hol vat væk fa kloakk o i stt la t siv til uvat ll løb u til sø o å, still t os ov fo ol y ufoi, hvis vi oså skal sik os t t vailjø fov. Gask vist vil vi i høj a uå hæls, hvo kloakk løb ov o sa vat ovsvø vos hus o abjsplas. M slvo i si slv ufout vakil, så sa ask a, å vat ha støt h ov bys ovfla so fo kspl ta, byisfaca, vj o pakisaal. H ka t tilføs a fosklli fo fo foui, so kæv, at vat skal ss, i t ls u i vos vailjø. Foui af va i by På bys ovfla ophobs løb fouisstoff i tøvjs pio. Næst all fo fo foui ka foko i by, avli i tætt byoå tafik, iusti, sto bfæst ovfla o a skli aktivitt. Kil til foui afoli o ofatt blat at patikl fa ufulstæi fobæispocss, foviti o sli af køtøj, vj o byisatial, bzi o oliyp. Hvo t foui, ophobs på ovfla, afhæ af fl fakto, fo kspl æ af skli aktivitt, atallt af tøvjsa, luftfoui, vi o tubuls o så vi. 8 scic tahæft 2012 ost É af vitist fakto æ af otoist tafik i oåt, a sli på bsklos o æk btyli kil til tutalfoui kobb, bly o zik, s ustøi o oliyp piæt bia så patikl o tjæfobils. Dsu ka st fa spøjtift, vaskil, uvosbhali, vj- o byisatial vi oft væ at fi i høj ll lav koctatio. Btyi af skybu Stii i atallt af kafti skyl støst ivkaft ba ftii æi i å, vi ko til at håt vat i by. M t vitit at husk, at t ikk i fobils skybu, vi bky fo kvalitt af vat, så læ vat ikk ls i kloakk o foåsa ovsvøls ll ovløb kloakva. Totalt st li tal o sa æ ophob foui fa bys ovfla, uast o t ll lit, o koctatio i vat fa skybu bliv til t lav på u af fotyi. O så foko skybu tilpas sjælt til, at t us va fa by ikk ot stot pobl fo kvalitt i vailjøt. Rsi af vat By ha ffkt på kvalitt af vat, lat h a vj ha vi ulih til at s vat sipl il, fo kspl v kotollt sivi, fosiklssbassi ll tkisk løsi i fo af fosklli filt o spaato. Do al fotsat soli okutatio fo, pæcis hvo ot fosklli løsi ka s vat, t ot, abjs løb ut oki i lat, fthå so fl o fl alæ tabls o ovvås. Giftih o vakvalittskav I fohol til skli kotakt vat i by uø foui ikk o ævvæi fa, i t fout syosfkal oais fa ft-

11 laskab fa ful ll husy. Dio stills i EU s Vaaiktiv t skapp kav til vakvalitt i vos sø, å o kystva. Diss kav fo a stoff lat skapp kav til vos ikkva. Dt skyls, at så valv oais so afi, al o fisk tål iss stoff lat åli os sk. Nol af EU s vakvalittskav faktisk så lav, at t ka bliv t vasklit at lv op til kav, hvis vi vil håt sto æ va lokalt i by. Dtt t ila, loviv å ta stilli til i æst fti, hvis vi fo kspl vil bu vat til at tilfø vo by ol af y attaktio, u blat at ka læs o på si 14 o 24 i tt hæft. I tabl 1 ss uppi af fouisstoff, so lvat fo byoå, liso kspl på st kt paat o væstlist kil til stoff. D fis fthå a usøls af vats kvalitt på fosklli typ af ovfla i byoå, o slvo t sto vaiatio i, hvo høj koctatio a fi, så p aalys på, at vjva so l st fout, o at foui sti æ af tafik på vj. D o oså kspl på va fa tafla, so på u af atial ll høj luftfoui fout i sa a ll væ vjva. D fis oså oå i by, hvo vat upoblatisk ka sivs ll uls til ovflava u fouå si. Dt æl typisk pivat paclhusu ll y bolioå spt bbyls. Tabl 1. Ovsit ov fouisstoff o kspl på kil i byoå. Gupp Ekspl på paat Ekspl på kil Patikulæt atial Patiklstøls ka vai fa < 0.45 ca ikot Sli på atial, fobæi, jo- o sapatikl, platst (bla), luftbå støv Tutall Caiu, kobb, ko, bly, zik Dæksli, bsklos, otooli, foviti af kaosi, autovæ, skilt, talta o -løbsø, iusti (fo kspl spil fa pouktio ll v oplai) Miljøf oaisk ikofoui Polycyklisk aoatisk hyokabo (PAH), phol, pstici, phtalat (plastbløø),.fl. Fobæi, iusti (fo kspl spil fa pouktio ll v oplai), sli på atial, foapi o afsiti fa bil o byisatial, ukut- o albkæpi Næisstoff o salt Fosfo, kvælstof, oaisk atial, salt (lisv) Platst, ftlaskab fa y, atosfæisk positio (ll afsæti), øi, latføbkæpls Syosfkal oais E. coli, tokokk Kæly, ful, sjælt sk ost scic tahæft

12 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Fosikisslskab bu sasylihsi, å skal bslutt si fo, hva s ku skal btal fo fosiki. Et skybu ka æ fakto i bi, så alt tal fo at hæv fosikispæi, på spil statistik, å vi tal fosikispæi soliaitt, købaskab o politik blat a lt, oså påvik pæis støls. Af pofsso Mos Stffs, Istitut fo Matatisk Fa, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Skybut i Købhav i juli 2011 kost fosikisslskab oki f illia ko. M hvofa ko p? Nol af ha ku btalt i pæi fou, o ol af å slskabts j slv btal. M oki 80 poct ubtalt so stati fa fosikisslskabs fosikisslskab, såkalt fosikisslskab. Slskab vis li l af pæi, so ku btal, til fosikisslskab, o at til æl ta sto l af uift, å ost ko. D løb fastsættls af æki o pæi i fohol til ku o fosikisslskab kæv ohyli ovvåi af skauvikli, o t slskabs aktua (fosikisatatik), ufø tt abj avac væktøj fa sasylihsi o statistik. Fousils af ftis bø Fosikisslskab a på ost fohøjls af pæi fov. M hvo t? Dt hal o at fostå, o skybut itaf, foi vi va uhli, ll foi isikoivaut ha æt si. Slskab av sasylihsi o statistik fo at a si t bill af ftis bøsfohol. Satii kosult kspt i bø. 10 scic tahæft 2012 ost Vi fostill os, at slskabt stat i 2009 at aslå skybusisiko i t oafisk oå på 1/12, t vil si, oåt få t skybu ofatt ska hvt 12. å. La os si, at slskabt b åli pæi til husfosiki til ko. Nu ko ost all i 2010 o så i i Slskabt ha hvt å sto uift, so s vi til fosikisslskab o at aflv l af pæi på ko. Spøsålt u: Va vi ba uhli o oplv føst to å bivh, itæff sasylih 1/12 x 1/12 = 1/144? I t tilfæl bø vi fotsat ku é ska æst 12 å o fo fasthol pæi. Ell k vi, at t yt isikoivau? Vi b o o få åsk t sultat, at fov itæff sasylih 3/12 sva til, at vi få skybu hvt fj å. Dtt fø til akat pæifohøjls. D justi af pæi i si slv t vasklit atatisk spøsål. M atatikk bliv hl ti ufot af kokucsituatio. Dt ka ot væ, at vos fosikisslskab to, at ko hvt fj å. M kokut, to, at ko hvt sjtt å, ka opkæv lav pæi fo s fosiki o ob fo vos ku. Kokut ha obt aksal, o o atu afø, o ha jot o foti. Så slvo vos foti uilbat så b u, ist vi vos ku, skull væ ulat fo ftis foti. Mikotaiffi isiko kost Ovvjls ovfo hal o osts iflyls på pæis uvikli i ti. E a viti isio uvikli i st.

13 Hvis to ku i Daak ha to s fosiki o j sa ti, skal så btal sa pæi på ko? Uilbat ja. M hvis ata ll kliakspt ka s u fa oafi, at bliv at obblt så hyppit af skybu so a, hva så? Skal åli (y) ku btal ko, s o (billi) øjs ko? Hvis vi fasthol pæi, ka o ku åsk få billi fosiki t at st, o vi si tilba åli foti. Så vi ku fi på at iffti pæi ft oafisk tailifoatio, t kspl på såkalt i- kotaiffi. E såa ts ivs af fosikisslskabs øsk o at ob aksal o l iiviualisi i safut kobit, at t u paktisk ulit t statistisk-ataloisk. M t tli ilit, at ku, bo i kou t ot vliholt kloakt, skal btal i fosiki, ku, bo i kou t ålit vliholt kloakt? Dt hal o statistik. Dt hal oså o soliaitt, koual- o boliøkooi o o politik. H ys op i Caf Fti ft skybut ov Købhav 2. juli Caf li i kælhøj på Sakt Aæ Plas o ha lit si U skybut sto vat i 1 t o 10 ctits høj i cafs lokal. Alt ivta sjl ut o ått ftføl kasss. Dt st, ikk va bskait, va cafs loft o ol al bill, so ha højt. Caf holt lukkt f til it af oktob o ik fo lip af sos itji fa blat at a tuist i Købhav. Hlivis va bå j af caf o ulj af lokal va ot fosik, så fik stati fo bå tabt itji, byisska o ølat ivta, o a ka u i spis ask søbø i lokal, byt op, så li si slv fø skybut. Foto: Polfoto ost scic tahæft

14 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Titl t spøsål, a t iti ot spøsål. Dt allvitist at ø si klat, hv VI. E t husj, bkyt fo, o hust bliv ovsvøt, t kou, vil hav t ø iljø, t husj, bliv pålat at æ på si kloak på u fo i, ll t fosyisslskabt, skal sø fo at få vat billist ulit u af by, å t? Svat afhæ i høj a af, hv spø. Af lkto Kast Abj-Nils, DTU Miljø, Daaks Tkisk Uivsitt Kloakk fatastisk opfils. U ku vi ikk lv i by; vi vill hutit bliv sy af kola, Roskil-sy o all a syo, taspots fa sk til sk via va. Kloakk blv opilit byt til at håt va o va fa køkk. S ko toilt-va til. Dt ksist kloaksyst håt ott 99 poct af åli bø u pobl. Slv i Købhav i 2011 ha kloaksystt hått æst 90 poct af vat u pobl. D sist 10 poct av o sto ovsvøls 2. juli, hvo løb va på a i kloaksystt. Vik so baka Dt ufoi tkisk syst, vi lav; vik liso t baka. Alt, hva a hæl i t fylt baka, løb u på ulvt. Hvis vi bu t bill, ha vi t ulih: Vi ka flytt vaha, så vat ikk løb i bakat, vi ka ø afløbt stø, ll vi ka sø fo, at ulvt ka tål, at bliv hælt va på t. Tkisk sva t til hholsvis at hol vat tilba fø stt, ovsvøs, by stø kloakk ll ø by obust ov fo ovsvøls. Ma itss iblat Dt vasklit at lav syst, ku vik på ost. Dfo a løsi bast på at håt al bø, ko. Så hvis kloakk skal øs stø, æl t hl stæki, li fo t oå, ovsvø- 12 scic tahæft 2012 ost s. Ells lav vi ba y ovsvøls t at st! Tilsva at hol vat tilba i LAR-løsi*, skal hol vat tilba. LAR-løsi skal hvis skal vik på ost væ ist li så sto so kloakk, s fiu 1. Nu ko klt aktø på ba. H spilll: Vi ka ikk by t tkisk syst bstå af LAR o kloak, ka håt iti ost. Dt fo yt, o t vil kæv fo t plas. Slv v ost so i Købhav va lat flst hus IKKE ovsvøt. E tolfil, at u f poct af all byi såba ov fo ovsvøls oså ft kliaæi. Så kliatilpasi til ost hal o at væl at bskytt ol få husj, ha valt at by t usat st. LAR-løsi vik ku st, hvo IKKE va ovsvøls. D, skal btal, ha altså i læ af løsi. Safusøkooisk kloakk optialt til afli af va. Økooi fo fosklli aktø afhæ af valt løsi. Hvis hv klt husj lav LAR løsi, t atis fo kou. Fosyisslskabt ka væl at btal ot af uift. Dt vil fo fosyisslskabt oft væ billi at skull ivst i y kloakk. M uift fo bo stø, vist so kou o slskab høst v ikk at by kloakk i stt fo. Ma sk sætt pis på at bo i blå-ø oå. Ritit uføt iv LAR-løsi vist, so kloakk ikk ka iv. Fosyisslskab ha oft støst ksptis i at håt skybu o ost. M iføl lovivi ost ikk s pobl. LAR-løsi iv t atulit vaksløb. Dt av valøb o sø, iv isiko fo fout uva. D bst o billist løsi ibæ, at by skal øs st obust ov fo kliaæi. Dt lokal bskyttls ll ivi af sælit såba byi, cyklsti o vj,

15 Hva vil t si at skull håt va? Ny kloak-kapacitt Vaføi Kloakks kapacitt Nøvi LAR kapacitt Ti D blå kuv pæst, stø til kloakk fa t skybu, so kloakk top ka håt. Hvis t stø skybu ( ø kuv) skal ku håts, skal kloakk øs stø ll alt va ls væk, ikk ku t lill ksta volu. Gafik: Klibo Dsi ft folæ fa Kast Abj-Nils l vat a st h, ovsvøls af ø oå o t at. M all uift skal fiasis ov skatt. D sikkt a å til æst ost o a a øsk til at bu p. Så løsi af ost bliv oft pioitt til fol fo ivsti i skol, bøhav, vj o pljhj. Hvilk løsi vil u væl? Hv tab, o hv vi? Så a tø skal oft til, hvis LAR-løsi skal iv sa svicivau so kloak. Gafik: Klibo Dsi, bausfoto: Kast Abj-Nils LAR Lovivi Lokal Afli af Rva fælls btls fo a typ af løsi, hol vat tilba i stt fo at l t til kloak. Fo klt husj ka t væ fo kspl faski, tø o b, på stø skala ka t væ fo kspl øft o våoå. Kou ka bst kloakisfohol jf. Miljøbskyttlsslov Dt få iikt, at hvis a a ha ivt påbu o at tilslutt si kloakk, ha bo fåt t, so ha/ hu ikk ka ist, t vil si, a ka ikk iv påbu o at lav LAR-alæ u at bliv kopst. Dfo skal kou, øsk at av LAR, iå fivilli aftal husj. Kou ul, hva fosyisslskab skal lav spilvaspla. Iholt af spilvaspla fastlat i Miljøbskyttlsslov 32. Lovivi i Daak ka ss på Blå-øt oå Et oå, plalat til at væ t væifult kativt oå avls af va o atu. Dt bhøv ikk at væ t atulit oå, s fo kspl fiu 3. LAR-alæ ka avs til at hol va tilba o ø oåt øt o blåt. Safusøkooisk aalys Safusøkooisk aalys ka bus til at hjælp at væl ll fosklli løsi v at p på, hva salt st økooisk optial løsi på t pobl. M a a fakto safusøkooi iå i val af li løsi. Væi af kloakk D ivsts i Daak syv illia ko i kloakk o salæ hvt å. Ivsti iføl vssushsoaisatio WHO safusøkooisk st optial ivsti, t safu ka fota, foi kloakk fohi syo. M isiko fo sitt via va ikk sto, så kloakk ku t fotuk val til va, foi (lativt) billi o ltt at lav. opus Ny Noisk Hvasa tahæft

16 Ftis ø by I løbt af sst 25 å sos skyl blvt cika 20 poct kafti. Oft ka kloakk ikk føl. Rsultatt kæl fylt kloakva, ovsvø vj, o kloakva, ss ust u i valøb o i havt. Dask by ha bhov fo kliatilpasi af s vassyst, hvilkt kæv ivsti i illiaklass. M oså uikk ulih fo, at ost ka væ løftsta fo uvikli af ftis bæyti by. Af pofsso Maia B Js, postoc Atj Backhaus o ajukt Ol Fy, Skov & Laskab, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt So altativ til at by stø kloakk ka ksta bø håts i bys ø stuktu. Dt hal basalt st o, at a j løbsøt væk fa kloakk o i stt l vat til t øt oå, hvofa vat ka siv i jo ll foap op i luft. Rva fa ta, vj o plas ls fo kspl til æsplæ, t b ll øft. Dsto fl tafla o vj, afkobls, sto b plas bliv i kloakk, o jo i isiko fo, at kloakk fly ov. Satii ka iss løsi sis, så styk ovo byuvikli v at ø by ø, su o b at lv i (s fiu 1). Visio fo ftis by Rva fatastisk ssouc, ka ø by ø o lv. V at tæk yt, ka vi skab sukk o oplvlssi byu, fob vilkå fo l, læi o katio (s tkstboks o ø løsi i Malø), f bioivsitt i by o åsk skab økooisk væi, so til av fo safut so hlh. Dt t at tæk afvaislt i i pivat hav, på tabyis ø aal, las cyklsti o så vi, o ulih fo at kobl tabli af våoå, lplas o fl ø åhull i by bæss æst ku af fatasi. Måsk ha vi i fti sahæ ø pakstø i by, på si fu so spisko- 14 scic tahæft 2012 ost io* fo y, o på a si so kaal fo va, å ost a. Måsk si vi fobolba o bys plas, så iltiit ka opaasi va i tilfæl af skybu f fo at vat ukotollt ovsvø byi o a sto økooisk uift til føl. *Spiskoio: H, u, vj o jba a bai fo a yat, å i s sø ft fø ll skjulst bvæ si ut i by. Dls ka y bliv æbt, å fosø at kys vj, ls ka ys spi fa ét øt oå til t at bliv fohit. Fo at sik ylivt t øvit at fobi bys hav, pak o atuoå i t t af økoloisk fobilsslij (spiskoio), so ka sik ylivt fi bvælih i bys laskab. Kil: Fit ft J.C. Salvi, Fauapassa i fobils stø tafikalæ, 1996, Laskabsbast vashåti ka skab syi o væi i by salit taitioll kloakløsi. Illustatio: Gafisk Buau. Kil: Js, M.B. o Fy, O. (2009), D Blå By ulih o ufoi, Abjsappot Skov & Laskab Skov & Laskab, Købhavs Uivsitt, Høshol

17 Filtjo Filtjolat cika 30 c tykt o ækkt af æs ll a vtatio Jos suhsa skal væ ll ph 6 o 8 Jo iblas 1-3 poct huus ll kopost Op til 10 poct l o silt ka vtult tilsætts fo yli at fob jos sskab. Filtjo bus blat at i Bli til si af fout va fa vj. D tal o optit joblai, sik huti ifiltatio o ffktiv si. Foto: Atj Backhaus. Kil: Ckvist, K. o Ivts, S.T. (2010), Filtjo to til håti af fout vjva, Vibla Pak o Laskab Skov & Laskab, Købhavs Uivsitt, Fiksb Bhov fo otak E såa fovali af by o ikk hlt upoblatisk. Guvat ka i ol oå ko til at stå fo højt, hvis iføs assiv sivi, hvilkt ka skab sup oå. Dfo bhov fo at sku aksialt op fo foapi. E a bkyi, o uvats kvalitt fois, hvis sivs va fa fou ovfla, fo kspl fa vj. Dt fovts o, at hovpat af stoff, fis i va, ka fjs v kotollt filti fouftit sasat jo (s tkstboks o filtjo), o at vat ka opå kvalitt, bty i fohol til uvat. Gø løsi i Malø Auustbo-byl i Malø i Svi t ot kspl på, hvoa laskabshåti ka kobls til skabls af attaktiv byu o st, hvo va iå so t l- o læislt. La blå bøl ull Kliafoais ofa o hastih fobut usikkh. D fo sto isiko fo at ov- ll uisio vassyst. E fol v ø løsi h, at ka iplts avist, i takt at bhovt opstå o vtult i kobiatio øvi byoals. D ful flksibilitt i kliatilpasi, o isiko fo fjlivsti iial. Hvis t lykks fo ask by at fø tilpasi til v hjælp af lokal ø løsi, vil Daak fstå so t foasla. Så sø iv kaakt til bolibbyls o satii l af vassystt i byl. Foto: Ol Fy Hvis u vil vi o foski i ø vasløsi Gø kaal skab så lokal våoå, satii iby til l. Foto: Rosalia W.-Toa ost Et afitat i skolå fu satii so vasbassi i tilfæl af kafti. Foto: Maia B Js scic tahæft

18 E ø by oså kliasikk by Købhavs Kou ha vtat kliatilpasispla, so skal væ til at sik by o ftis vil vj o t skal blat at sk v at ø by ø o blå! Af oåchf Lykk Loas, Ct fo Pak o Natu, Købhavs Kou D 2. juli 2011 åb slus si fo alvo ov Købhav. I løbt af t pa ti fik hovsta, hva sva til ov ås. Ska på by va volso. Dt aslås, at skybut vil kost sks illia ko al i fosikisska. Rvjt va fo a øjåb: E t såa vj, vi ka fovt os i fti? O hva ka vi ø fo at sik os io t? Raikal tilta I Købhav hav a tækt ov, hva ko til at sk i fti fo ha a lavt kliatilpasispla, so ha to hlt ctal pukt: 1) Købhav skal væ kliasikk oså i fti! 2) Vi skal bu kliatilpasi til at skab b o ø by! D st akutt ufoi fo Købhav top sti æ isæ i fo af skybu. Vi v, at t vil ko til at i fti cika 30 poct, t ø i a. Hvis by skal ku håt va, bu fo aikal tilta. Dt vil kost ufoholsæssit t at uvi bys kloaksyst, o sto l af by vill skull avs op. Dfo skal vi abj løsi, hvo vat t fosiks ll sivs lokalt. Hvis vi lav fl ø løsi, ka vi bu ø aal bå til sivi o til iltii opbvai af va, å t vikli øs. 16 scic tahæft 2012 ost Gø løsi i bys u Købhav skal oplv, at by faktisk bliv t b st at bo i. Dt ø vi blat at v at p på ø løsi. Ufoi fo stati hlt klat i ksist tætt by. H å vi fo abj bå åu, aal las vj o i så lo ut o i by. H skal væ fæ fast blæi, fl valt, fl ø ta o øt på bys faca. D skal plats tæ, so bå ka iv sky o opsu va. I bys pak ha vi ass af ulih fo at håt va o satii fob ø oås kativ pottial. Dt ka blat at væ v at åb ol af ølat å, so li u Købhav. Dt vil ø t ulit at skab y kativ ulih fo bo o satii få skabt ol valøb, so ka bus til at afl va, så vi ka uå spisblasti af kloakk. V ufoi til ulih Dt hal o at v kliatilpasis ufoi til ulih. By bliv sjov, spæ o su at ophol si i, å øt i bys u. Købhav ftspø oså ø oå tæt på s boli, så v at tæk øt i kliatilpasi, ka vi skab b by. Kliatilpasi så yt, at t svæt at vis kokt pojkt, abjs i øjblikkt blat at på løsi, hvo a på Sakt Aæ Plas skal kobi ovi af plas afvai af l af Fikssta h ov plas o u i havbassit. Sakt Aæ Plas i Købhav a ova ll Nyhav o Fikssta. I Fikssta li blat at Aalibo o Maokik, o flst æl hus i kvatt f. Fikssta optat i Kultukao. Sakt Aæ Plas skal v ko ovi itts, så i tilfæl af skybu ka afva Fikssta o l vat u i havbassit. Foto: Scapix

19 ost scic tahæft

20 Ka Capus siks o ovsvøls? D 2. juli 2011 blv Købhavs Uivsitts Fiksb Capus oså ovsvøt. I t føl ftåssst abj t upp laskabsakitktstu fosla til, hvoa a ka sik capusoåt o li ovsvøls i fti. Læs s fosla h. D flksibl hav stut- o pofsso-vt hav på Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Af Aa Louis Flach Naa Ka ubat labu løs ol af pobl, vi i fti få its bøspio o ovsvøls? Dt t af spøsål, so D flksibl hav pøv at sva på v at fokus på, hvols a ka fosik o uc vat, fø t å kloakk, v at opsal o opbva vat. D flksibl hav ha t hovfuktio o fu bå so øtsashav, hvo stu, pofsso o asatt ka yk s øsa o øs på tvæs, so t flksiblt byusøbl, ka sætts op ut oki på Fiksb Capus, o so t syst, ka opbva va til vai af afø. Hav byt op oki t oulæt tappkocpt, hvo a ka plac platboks o si på tappti. Alt t va, a tappti, bliv taspott i u tapp, hvo t bliv opbvat i sto tak. H bliv vat opbvat, itil t ftføl bliv but til vai. Opbvaistak ka i alt ihol 24,64 kubikt va. Dfo u D flksibl hav, t pottial i at tilbahol sto æ va, o a ka t fostill si, at hav ku bliv jot til viklih fl st ut oki i by. Pojktt blv lavt sa Gabil Baioz, Ma Lu o Stia Asso 18 scic tahæft 2012 ost

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere