Når monsterregnen kommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når monsterregnen kommer"

Transkript

1 ISBN Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli fa. Du læ at fo by o ø alæ u fa fo kspl hsy til iljøt. Tahæft 2012 Nå ost ko Ihol 3 Nå ost ko Af Nils Els Koch 4 Hvo ost ko fa Af Aksl Wallø Has Uvisi vksl ll totisk o paktisk aspkt af by- o laskabsplalæi. E bachlo i laskabsakitktu iv aa til fl kaiatuals i fo plalæi o fovalti af laskab o iljøt. Du få vi o bioloi o safusæssi foståls, o u få paktisk uvisi i fo kspl ti. 6 Risak lækk ivhusass, isæ å ovsvø Af Aas Naa o Poyuth Ly M bachlouals i laskabsakitktu ka u læs vi på kaiatuals. Du vil hav jobulih i fo plalæi o fovalti af ø oå i pivat o offtlit i. 10 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Af Mos Stffs J ka ot li, at a skal tæk si o væ o kativ satii, at a skal ta stilli til bå oloi, botaik o t kisk. Mtt Livi, føståsstu 8 Kvalitt af bys va ufoi Af Sio Toft Ivts o Jakob Mai 12 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Af Kast Abj-Nils 18 Ka capus siks o ovsvøls - t stutpojkt på Fiksb Capus Af Læk Kit Nils, Louis Flach Naa o Josfi Vtoft 20 Gø ta su ost Af Las Jøs 22 Vat væk fa ak ll ak væk fa vat? Dbat ll Labu & Føva o Daaks Natufisfoi Af Ella Maia Bisschop-Las o Nils Jø Pss 24 Rva ka iv by kativ kvalitt Af Mai Thi 26 Rva ssouc Af Ol Müst 27 Ki ybt i i atu o fi løsi Af Chalott Aabo 14 Ftis ø by Af Maia B Js, Atj Backhaus o Ol Fy 16 E ø by oså kliasikk by Af Lykk Loas Du ka s fil o, hvoa t at læs laskabsakitktu o bysi h: laskabsakitktu/sfilolaskabsakitktu.aspx Ko ikt til sca ko i satpho Uiv Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Købhavs Uivsitt Bülowsvj 17, 1870 Fiksb C Tlfo Distibutio Scic Kouikatio, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Raktø Lykk Thostup (asvh.) Dsi Klibo Dsi Raktio Lykk Thostup Guu Lau Bjo Chalott Aabo Nils Kouahl Fosifoto Jakob Hlbi D publikatio Svaækokt Tyk CasiCasi Basifoto Jakob Hlbi Fl tahæft ka bstills atis på tahaft Opla: ISBN

2 Såa opbys ost Sil clls tobys liv. Opbyi af tocll statt på t st bill. I it vluviklt o st its, s på øvst bill v at uø. D ikk læ opift i cll, o t to ikk læ fa. Topp af cll vil sat ist fobils til bu, hvoft toby uø. Vaih af sil-cll-toby cika til to ti -40 C 10 k 5 k 0 C Mll tæ o plat fi u aisk fotælli o atu o t, vi ka bu til, å vi i fti skal bøfø v, hus øt bfolki o ovlv i ost. Foto: Ulik Jatz Ki ybt i i atu o fi løsi -40 C 10 k Oplv atu i kot fil o powalks o la i iv af sti i Uivsittshav på Fiksb. Af kouikatiosabj Chalott Aabo, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt 5 k 0 C -40 C 10 k 5 k 0 C Skybut ov Købhav 2. juli va spcilt v, at t bsto af fl sil-cll-toby, blv li sa st i la ti. D blv v at bliv at y sil-clls, o fo blv vjt så lavait o fik kastt så t va af si, at t føt til assiv ovsvøls i by. R S Is I flott, al uivsittshav på Fiksb ka u få t oplvlssbast ki i i atu. M satpho sca u af QR-ko i hav o få så, spæ fil, fotæll, hvoa vi ka bu atu til at skab bæyti fti. Pojktt, h, Hlihsful Hav, kys fil, usik o vi o iv i ulih fo at bliv klo på y si af atu i it hlt t tpo. Hlihsful Hav åbt fa solopa til sola åt ut. Ka vi løs ufoi bæytit? Natu oki i ka bliv løsi på a af hlt sto ufoi, vi stå ovfo. Hvoa fi vi plas i by til sti bfolki? Hvoa uå vi at uk i ost? O hvoa skaff vi a til all? O åsk vitist af alt: Hvoa ø vi t på bæyti å økooisk, socialt o iljøæssit? Svat li fo i fø Ma tæk ikk li ov t, å a stå i Uivsittshav på Fiksb. M sva på a ufoi li fo vos fø. I 21 så filfotælli, so a ka oplv, hvis a sca af QR-ko i hav på Fiksb, fotælls o, hvoa tæ ka bus so hus. Hvoa sæli plat ka absob sto æ, føl i kølvat på kliafoai. O hvoa vi ka si afø, så ka ostå x. tøk. Ta fosk i hå E a på bsø i hav, ka a oså væl at få slskab af ol af bst fosk fa Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt. I 12 foskpocasts fotæll o ufoi, s, o hvoa vi ka løs. Ma ka fo kspl hø pofsso Maia B Js fotæll, hvoa vi ka tilpass ftis by til t als klia. Hva ø vi t va, løb fa ta o vj, å t volsot? Ka vi skab ø bolioå, tæk vasløsi i i vos by o åsk lif få ot ot u af sto æ va? Du ka oså få t tisk pspktiv på atuopfattls o biotkoloi, å lkto Micky Gjis iskut, hvo lat vi ka pss atu o vos tkisk foå i bstæbls på at uvikl, skab vækst o ovlv. Ta på sasli js Et bsø i Uivsittshav på Fiksb iv i ulih fo at få så sasli fotælli o y vi o atu s u stå it i. Dt kæv i fobls o ka fol kobis af øvi bsøsulih på fakulttt, s ksplvis www. scic.ku.k/bso Et bsø i Hlihsful Hav ka iå i atuviskabli ll kustisk fa ll i t AT-foløb. Du ka oså hø fotælli på www. f.lif.ku.k/hav/ HlihsfulHav. Sca ko ost Illustatio: Klibo Dsi scic tahæft

3 Såa opbys ost Sil clls tobys liv. Opbyi af tocll statt på t st bill. I it vluviklt o st its, s på øvst bill v at uø. D ikk læ opift i cll, o t to ikk læ fa. Topp af cll vil sat ist fobils til bu, hvoft toby uø. Vaih af sil-cll-toby cika til to ti -40 C 10 k 5 k 0 C Mll tæ o plat fi u aisk fotælli o atu o t, vi ka bu til, å vi i fti skal bøfø v, hus øt bfolki o ovlv i ost. Foto: Ulik Jatz Ki ybt i i atu o fi løsi -40 C 10 k Oplv atu i kot fil o powalks o la i iv af sti i Uivsittshav på Fiksb. Af kouikatiosabj Chalott Aabo, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt 5 k 0 C -40 C 10 k 5 k 0 C Skybut ov Købhav 2. juli va spcilt v, at t bsto af fl sil-cll-toby, blv li sa st i la ti. D blv v at bliv at y sil-clls, o fo blv vjt så lavait o fik kastt så t va af si, at t føt til assiv ovsvøls i by. R S Is I flott, al uivsittshav på Fiksb ka u få t oplvlssbast ki i i atu. M satpho sca u af QR-ko i hav o få så, spæ fil, fotæll, hvoa vi ka bu atu til at skab bæyti fti. Pojktt, h, Hlihsful Hav, kys fil, usik o vi o iv i ulih fo at bliv klo på y si af atu i it hlt t tpo. Hlihsful Hav åbt fa solopa til sola åt ut. Ka vi løs ufoi bæytit? Natu oki i ka bliv løsi på a af hlt sto ufoi, vi stå ovfo. Hvoa fi vi plas i by til sti bfolki? Hvoa uå vi at uk i ost? O hvoa skaff vi a til all? O åsk vitist af alt: Hvoa ø vi t på bæyti å økooisk, socialt o iljøæssit? Svat li fo i fø Ma tæk ikk li ov t, å a stå i Uivsittshav på Fiksb. M sva på a ufoi li fo vos fø. I 21 så filfotælli, so a ka oplv, hvis a sca af QR-ko i hav på Fiksb, fotælls o, hvoa tæ ka bus so hus. Hvoa sæli plat ka absob sto æ, føl i kølvat på kliafoai. O hvoa vi ka si afø, så ka ostå x. tøk. Ta fosk i hå E a på bsø i hav, ka a oså væl at få slskab af ol af bst fosk fa Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt. I 12 foskpocasts fotæll o ufoi, s, o hvoa vi ka løs. Ma ka fo kspl hø pofsso Maia B Js fotæll, hvoa vi ka tilpass ftis by til t als klia. Hva ø vi t va, løb fa ta o vj, å t volsot? Ka vi skab ø bolioå, tæk vasløsi i i vos by o åsk lif få ot ot u af sto æ va? Du ka oså få t tisk pspktiv på atuopfattls o biotkoloi, å lkto Micky Gjis iskut, hvo lat vi ka pss atu o vos tkisk foå i bstæbls på at uvikl, skab vækst o ovlv. Ta på sasli js Et bsø i Uivsittshav på Fiksb iv i ulih fo at få så sasli fotælli o y vi o atu s u stå it i. Dt kæv i fobls o ka fol kobis af øvi bsøsulih på fakulttt, s ksplvis www. scic.ku.k/bso Et bsø i Hlihsful Hav ka iå i atuviskabli ll kustisk fa ll i t AT-foløb. Du ka oså hø fotælli på www. f.lif.ku.k/hav/ HlihsfulHav. Sca ko ost Illustatio: Klibo Dsi scic tahæft

4 ISBN Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli fa. Du læ at fo by o ø alæ u fa fo kspl hsy til iljøt. Tahæft 2012 Nå ost ko Ihol 3 Nå ost ko Af Nils Els Koch 4 Hvo ost ko fa Af Aksl Wallø Has Uvisi vksl ll totisk o paktisk aspkt af by- o laskabsplalæi. E bachlo i laskabsakitktu iv aa til fl kaiatuals i fo plalæi o fovalti af laskab o iljøt. Du få vi o bioloi o safusæssi foståls, o u få paktisk uvisi i fo kspl ti. 6 Risak lækk ivhusass, isæ å ovsvø Af Aas Naa o Poyuth Ly M bachlouals i laskabsakitktu ka u læs vi på kaiatuals. Du vil hav jobulih i fo plalæi o fovalti af ø oå i pivat o offtlit i. 10 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Af Mos Stffs J ka ot li, at a skal tæk si o væ o kativ satii, at a skal ta stilli til bå oloi, botaik o t kisk. Mtt Livi, føståsstu 8 Kvalitt af bys va ufoi Af Sio Toft Ivts o Jakob Mai 12 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Af Kast Abj-Nils 18 Ka capus siks o ovsvøls - t stutpojkt på Fiksb Capus Af Læk Kit Nils, Louis Flach Naa o Josfi Vtoft 20 Gø ta su ost Af Las Jøs 22 Vat væk fa ak ll ak væk fa vat? Dbat ll Labu & Føva o Daaks Natufisfoi Af Ella Maia Bisschop-Las o Nils Jø Pss 24 Rva ka iv by kativ kvalitt Af Mai Thi 26 Rva ssouc Af Ol Müst 27 Ki ybt i i atu o fi løsi Af Chalott Aabo 14 Ftis ø by Af Maia B Js, Atj Backhaus o Ol Fy 16 E ø by oså kliasikk by Af Lykk Loas Du ka s fil o, hvoa t at læs laskabsakitktu o bysi h: laskabsakitktu/sfilolaskabsakitktu.aspx Ko ikt til sca ko i satpho Uiv Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Købhavs Uivsitt Bülowsvj 17, 1870 Fiksb C Tlfo Distibutio Scic Kouikatio, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Raktø Lykk Thostup (asvh.) Dsi Klibo Dsi Raktio Lykk Thostup Guu Lau Bjo Chalott Aabo Nils Kouahl Fosifoto Jakob Hlbi D publikatio Svaækokt Tyk CasiCasi Basifoto Jakob Hlbi Fl tahæft ka bstills atis på tahaft Opla: ISBN

5 Nå ost ko Skybu o ost ot, flst i o, vi bliv øt til at lv i fti. På Købhavs Uivsitt fosk vi i, hvoa vi ø t bst ulit Af ka Nils Els Koch, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Fl skybu satt s pæ på ask so i I Købhav blv a kæl sat u va, vj va ovsvø, o fosikisslskab ko på ovabj, a s ku ko hj fa sofi o fat s kæl o jl ølat af vat, va væltt fa hil, støt op af kloakk, a a o i i hus. Ri fa skybu lyfoløbi på ll fi o f illia ko. M t va ikk ku i stoby, vat ku æks. Laæ på isæ Sysjælla o Lolla-Falst va bøt h sto ak u va tabt fotjst o usik ykisfohol fov so koskvs. På vspla oplvs u volso kst i fohol til såvl bø so tøk. På Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt abj l af vos fosk iss poblstilli. I tt tahæft ka u læs o s abj blat at at uvikl laskabsakitktu, so ka kliasik stoby, pojkt so ka hol sty på vakvalitt ft ost o at uvikl vaissyst, so ka sal va op, ka bus på t tispukt, hvo al. Vos fosk saabj kou, iisti, pivat fia, lokal bø o fosk fa a uivsitt o fl af pojkt afpøvs oså i t vikli liv. Nol af vitist foskispojkt Va i By (www.vaiby.k) o By i Vabalac (www. byivabalac.k). Købhavs Uivsitt ik hll ikk slv a fobi v skybut løa 2. juli På Fiksb Capus sto va i flst kæl, a abj øt på abj aa o. Oså h ik sto væi tabt, o ko kstai til paatio af byi ft sto vaska. Nol af vos laskabsakitktstu ha fo kit på ulih fo at kliasik oåt i tilfæl af y ost s spæ løsisfosla ka u oså s i hæftt. Ma st i lat kspits y å at håt vat på, o Daak på å i a læpocs, sasylivis vil fø iovatio, styk kspot o væ jobskab. D bu fo yti folk i fo ækk faoå, fo tilpasi til t æt klia kæv saabj på tvæs, bå i å vi tæk på, o i fysisk løsi vi væl at bu. Go læslyst! Nils Els Koch, ka v Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt. Foto: Chistoff Ril ost scic tahæft

6 Foto: Scapix/Bax Lihat Hvo ost ko fa Kafti toby o ost t sultat af sæli tooloisk fohol. H ka u læs, hvofo vi fik sto ost ov Købhav 2. juli Af lkto Aksl Wallø Has, Nils Boh Istitutt, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Løa 2. juli 2011 blv Købhav at af t t kaftit vj i fo af toby, i pio fa klokk 19 til cika klokk 22 bvæ si i t stø fa Østbo i oøst til Valby i syvst. Nbøsæ va t sto t aksiu tæt v Botaisk Hav, hvo DMI s bøsaa ist salt æ på cika 177 illit aft (fiu 2). Itsitt va oså sto, ol st cika 30 illit på 10 iutt! Dv kvalific hæls si til at væ ét af Daaks st its, ålt vj. D ålt ko stai fa t vj 9. juli Dals af toby Luft ko 2. juli 2011 fa Sysvi. H va atosfæ kovktivt ustabil, t vil si, hav tpatupofil høj, favois als af yb toby. Luft v ovfla va va o futi, hvilkt bau fo sto bøsæ (s oså boks 1). Toby (fiu 3) uvikl si, å luftpatikl hutit sti op til sto høj hjulpt på vj af va fa ukos* vaap (boks 2). I skytopp oki kilot al vaap stot st ukost. Sky bstå h af iskystall, hvilkt iv skytopp fibøs stuktu, a s på billt. E sto l af ukos vaap falt so bø. V hjælp af såkalt TEMP (boks 2) ka a aalys als af toby i luftass o iv bøls af bøsæ. D fis svæ ikk TEMP fo 4 scic tahæft 2012 ost Købhav, så vi å ty til soi* fa Visby på Gotla so æst, pæst luftass ov Købhav. H ka a s, at ulih fo kafti toby i luftass, 2. juli på vj h ov Købhav. Dtt blv a oså vaslt i vjusit. *Ukos: I luftass på vj op i sky sk løb kosatio af vaap på u af fal tpatu o tyk. Ma si populæt, at luft ka ihol i vaap, å køls af. M a i viklih, at ættt vaap ha t lav livætstyk fal tpatu. D ukos vaap altså æ vaap, kost på vj op i sky. *Soi: Ma ha opst ballo ålistut, ha istt sahø væi af tyk, tpatu o futih. Soi f hft til iss ata, o/ll s afisk fstilli. Spcill fohol føt sælit sto æ Va luft va i a fou blvt taspott op ov Ukai o Rusla o lå 2. juli ov Fila o t østli o syli Svi (fiu 4). Et lavtyk i ba fa vst li sy o Daak føt til, at va luft satt si i bvæls syvstov i løbt af løa. V aftsti hav vafot åt Købhav, såls at va vast o øst i Skå lav tpatu ov Sjælla til Notyskla, lit usævali foli åsk, slt ikk utooloisk. Hva skt i tili aftti ov Købhav, va åsk til æl ot spcilt. Toby vill fovts at uvikl si i vlo øst, kalt ulti-cll, hvo

7 Lufts ihol af vaap Fysik Clausius o Clapyo ha påvist, at va luft tilla høj livætstyk fo vaap i atosfæ. Sahæ possivt sti tpatu so vist i føl fol: s livætstykkt, T tpatu. Øvi paat kostat. Populæt si a, at va luft ka ihol vaap. V aptyk ov livætstykkt vil ot af vaap ukos. I top vil oft væ hlt op til vaap p. k luft. I Daak vil typisk tal væ oki 5-10 /k. Ov Gotla 2. juli kl. 14 lokal ti va iholt ca /k, sva til t upukt på kap 20 C. Fiu 2. Nbøsæ aivt so va bt u fa aaåli (Fli Vj, Topisk styt ov Købhav 2. juli 2011, Vjt. 3, auust 2011, fiu 8, si 7). Tak til Fli Vj, DMI, fo tillals til bu af fiu. tocll løb skubb luft op i y cll las ba styt af ll vifohol. M vi fa oøst skull by bvæ si i ll i syvstli ti. M i kokt vjsituatio as y cll ikk støs, opstøs i fohol til luftass, va på vj syvstov. O v blv toby li ov by i læ ti lls o s s va ov by hl ti. Gask vist va by its, t hlt spcill v situatio 2. juli va altså, at by blv li ov Købhav i to til t ti. Skyls t kliafoai? Daak ha i s å oplvt fl vjsituatio kafti a la 2. juli. I bå i o viskabli littatu iskuts t, o t skyls iavæ lobal opvai, ll o t tilfælit. I fobils h spø a, o bø ko i kst hæls i sist åti. Kafti o t its vjssituatio foko v sæli vjsituatio. Så fo at vi ka tal o ffkt af lobal opvai, skal vi ku lat iss sæli vjsituatio til lobal opvai. O t sys svæt i øjblikkt. FN s kliapal IPCC si i si sist vuisappot, at vi i Daak i t va klia i fti skal fovt øt ts til kst bøssituatio, ikk øvivis bø. Nol fosk bast på hæls so toby 2. juli 2011, at vi all u ka s t på lobal opvai i ist kst bøssituatio. TEMP fo 2. juli 2011 (Visby kl. 14 lokal ti) Mtoolo ha klassisk st but såkalt TEMP til at afbil tpatu- o futihsfoløbt høj i luftsøjl, kalt soi. Data taitiolt ihtt via aioso, ka oså ihts fa fly. Evi ka a fa satllitata b sahø væi af tyk o tpatu. I vist TEMP vist soi ( to tykk st) fo Visby 2. juli Evi oså vist tpatufoløbt af patikl, fa ovfla tæks føt op i atosfæ (ty st). Nå patikls tpatu høj slv luftsøjls, vil accl opa. I kokt soi ka a s, at botst fa st cika 1,5 kilot tt tilfælt hlt op til oki 12 kilot. Dt vil si, hvis patikl af a u ivs t løft op ov cika 1,5 kilot, vil uhit fotsætt til ist 12 kilot. Ma si, at såa luftsøjl kovktiv ustabil. I høj 12 kilot stot st al vaap ukost o falt so. Dt vil si, fo hvt kilo luft, fø tu op i atosfæ, vil fal i stølsso 12 a. (http://wath.uwyo.u/uppai/soui.htl) Ma ka læs ybtå aalys i Dask Mtooloisk Slskabs lsbla Vjt, u 3, auust 2011, Skybut ov Købhav. 2. juli H ha Nils Wota Nils, DMI, ivt taljt a af situatio 2. juli Fiu 3. Satllitfoto af Daak 2. juli Læ æk til t kafti oå sky h ov Købhav. Kil: DMI ost scic tahæft

8 Risak lækk ivhusass isæ å ovsvø Ris vitist ikil fo 3 illia sk v ov. Satii btyli kil til ivhusasuli i fo af ta o lattas. Mæ af ivhusas fa is styt af, hvo t øi tilføs, o hvo t ak ovsvø. I t foskispojkt s vi på, hvoa a ka bi ivhusasuli, satii at a ø ubytt. M kafti o vai bø i fti so a så i Syøstasi i 2011 bliv t u viti at uvikl syst, so ka l vat til o fa ak på iti tispukt. Iltfi fohol iv ta Mta (CH4) fiivs fa isak, å hlt iltfi fohol i jo, o t ko hutit, å is ovsvøt. Så ufø aaob bakti ufulstæi oxiatio af oaisk stof til ta, fiivs so as. Nå ta å øvst illit af jo, ikk læ iltfit, o ka h oxis til CO2 af taoxi bakti. Dt st ta, so ko fa isak, bvæ si fo hul is-stå. Fiivls af ta altså btit af 1: iltfi fohol i jo; 2: oaisk stof (fo kspl husyøi), so ka osætts, o 3: isstå, so ka fø ta fobi ilt jola. Næst iltfi fohol iv lattas Lattas (N2O) as v uktio af itat, å æst iltfi fohol i jo. Hvis hlt iltfit, ucs lattas til N2, so ikk ivhusas. Ruktio af itat til lattas ivs af oaisk stof, so oxis. Lattasfiivls fo kotollt af 1: æst iltfi fohol; 2: itat, so ka ucs, o 3: oaisk stof, so ka oxis. Af lkto Aas Naa o ph..-stu Poyuth Ly, Istitut fo Jobu o Økoloi, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Ris ka yks på a å. Dt st vlkt ok ovsvø tass, is ka oså yks på skåi so tø-is, o i Caboja fi a sælit lastilk flyis, so ka voks på op til fl t va v ovsvøls. Afhæi af, hvoa iltfohol på ak, as bå ta o lattas, so fiivs fa isak til atosfæ. Oaisk stof + NO3 => N20 + CO2 + H2O => N2 + CO2 + H2O Iltfattit Iltfit CH4 CO2 B ot, lattas N2 N2O Iltt Iltt Oaisk stof -> CH4 NO3 -> N2O -> N2 CO2 CO2 NO3 -> N2O Oaisk stof NO3 Oaisk stof -> CH4 Iltfit Næst iltfit Iltt Ovsvøt Li æt Dæt Dals af ta o lattas. Gafik: Aas Naa o Klibo si 6 scic tahæft 2012 ost

9 E fosøsak is plats til. Foto: Poyuth Ly Dt st is yks på ovsvø ak. Dt iv is kokucfol o t st ukut, o is skal bu t va bhøv ikk væ ovsvøt hl ti. I vos pojkt s vi på is, so skiftvis bliv ovsvøt o æt i. På å i ti, hvo ka as ta, o ø voks b, å ikk iltfit i jo. Til æl jo oft i ovasfas ll iltt o iltfi o t, hvo ka as lattas. Et af spøsål ha fo væt, hva t bty fo sal ivhusasuli. Et olkyl lattas iv 297 a så sto ivhusffkt so t olkyl CO2. Mta iv 23 a stø ivhusffkt CO2, så t skal tas i bi. Lt æi av kliat Vi ha føt fosø kobiatio af vaækk, husyøi o kustøi, bå i ivhus, o so føst i v ha vi oså ålt ivhusass fa akfosø i Caboja. Vos foløbi sultat vis, at ikk ubyttfoskll på is, so va pat ovsvø, o so va piovis tø. Til æl tafiivls akat høj i pat ovsvø ak o avli å tilføt husyøi. I ol af fosø s vi høj lattasfiivls fa piovis æ ak, ikk ok til at opvj lav tafiivls. Dæi kæv plalæi Koklusio fo, at t ka abfals at yk is piovis æi af ak fa t ivhusaspspktiv o isæ hvis a tilfø øi til ak. Fo laæ iilti ol ufoi v ykisto. Isæ foi t kæv, at a ka bliv i o, hvoå skal æs, o hvoå skal ovsvøs. Ma st løb vat fa isak til æst, o laæ fo afhæi af hia, hvis t vil af vat ll hav ot yt. Pojktt ihol fo oså usøls af, hvilk ykisto bø fotækk, hvo stot s tisfobu, o hvoa ka saabj o uli af ovsvøls. I 2011 va Syøstasi plat af kafti skyl i sluti af osu, o t sult i sto ovsvøls, o lvist ølat afø. D st hvo ikk ko ovsvøls, hav a til æl b ubytt på u af ili. Hvis vat opaasis i svoi, ka a bu t til vai af ftføl afø i tø-sæso. M sti føvabhov vil i fti væ u stø bhov fo at ku opaasi o kotoll vat, ko u osu. Et ka ål fiivls af lattas fa isak. Foto: Poyuth Ly ost scic tahæft

10 Kvalitt af bys va ufoi Rvat t, å t fal fa hil, ft t ha væt tu h ov bys ta o a, ka t ihol a fosklli fo fo foui. Dt ufoi, å vi skal fi y løsi til at håt ovskusvat ft sto skyl. Af postoc Sio Toft Ivts o lkto Jakob Mai, Istitut fo Jobu o Økoloi, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Hvis vi i ftis by i sti a vil hol vat væk fa kloakk o i stt la t siv til uvat ll løb u til sø o å, still t os ov fo ol y ufoi, hvis vi oså skal sik os t t vailjø fov. Gask vist vil vi i høj a uå hæls, hvo kloakk løb ov o sa vat ovsvø vos hus o abjsplas. M slvo i si slv ufout vakil, så sa ask a, å vat ha støt h ov bys ovfla so fo kspl ta, byisfaca, vj o pakisaal. H ka t tilføs a fosklli fo fo foui, so kæv, at vat skal ss, i t ls u i vos vailjø. Foui af va i by På bys ovfla ophobs løb fouisstoff i tøvjs pio. Næst all fo fo foui ka foko i by, avli i tætt byoå tafik, iusti, sto bfæst ovfla o a skli aktivitt. Kil til foui afoli o ofatt blat at patikl fa ufulstæi fobæispocss, foviti o sli af køtøj, vj o byisatial, bzi o oliyp. Hvo t foui, ophobs på ovfla, afhæ af fl fakto, fo kspl æ af skli aktivitt, atallt af tøvjsa, luftfoui, vi o tubuls o så vi. 8 scic tahæft 2012 ost É af vitist fakto æ af otoist tafik i oåt, a sli på bsklos o æk btyli kil til tutalfoui kobb, bly o zik, s ustøi o oliyp piæt bia så patikl o tjæfobils. Dsu ka st fa spøjtift, vaskil, uvosbhali, vj- o byisatial vi oft væ at fi i høj ll lav koctatio. Btyi af skybu Stii i atallt af kafti skyl støst ivkaft ba ftii æi i å, vi ko til at håt vat i by. M t vitit at husk, at t ikk i fobils skybu, vi bky fo kvalitt af vat, så læ vat ikk ls i kloakk o foåsa ovsvøls ll ovløb kloakva. Totalt st li tal o sa æ ophob foui fa bys ovfla, uast o t ll lit, o koctatio i vat fa skybu bliv til t lav på u af fotyi. O så foko skybu tilpas sjælt til, at t us va fa by ikk ot stot pobl fo kvalitt i vailjøt. Rsi af vat By ha ffkt på kvalitt af vat, lat h a vj ha vi ulih til at s vat sipl il, fo kspl v kotollt sivi, fosiklssbassi ll tkisk løsi i fo af fosklli filt o spaato. Do al fotsat soli okutatio fo, pæcis hvo ot fosklli løsi ka s vat, t ot, abjs løb ut oki i lat, fthå so fl o fl alæ tabls o ovvås. Giftih o vakvalittskav I fohol til skli kotakt vat i by uø foui ikk o ævvæi fa, i t fout syosfkal oais fa ft-

11 laskab fa ful ll husy. Dio stills i EU s Vaaiktiv t skapp kav til vakvalitt i vos sø, å o kystva. Diss kav fo a stoff lat skapp kav til vos ikkva. Dt skyls, at så valv oais so afi, al o fisk tål iss stoff lat åli os sk. Nol af EU s vakvalittskav faktisk så lav, at t ka bliv t vasklit at lv op til kav, hvis vi vil håt sto æ va lokalt i by. Dtt t ila, loviv å ta stilli til i æst fti, hvis vi fo kspl vil bu vat til at tilfø vo by ol af y attaktio, u blat at ka læs o på si 14 o 24 i tt hæft. I tabl 1 ss uppi af fouisstoff, so lvat fo byoå, liso kspl på st kt paat o væstlist kil til stoff. D fis fthå a usøls af vats kvalitt på fosklli typ af ovfla i byoå, o slvo t sto vaiatio i, hvo høj koctatio a fi, så p aalys på, at vjva so l st fout, o at foui sti æ af tafik på vj. D o oså kspl på va fa tafla, so på u af atial ll høj luftfoui fout i sa a ll væ vjva. D fis oså oå i by, hvo vat upoblatisk ka sivs ll uls til ovflava u fouå si. Dt æl typisk pivat paclhusu ll y bolioå spt bbyls. Tabl 1. Ovsit ov fouisstoff o kspl på kil i byoå. Gupp Ekspl på paat Ekspl på kil Patikulæt atial Patiklstøls ka vai fa < 0.45 ca ikot Sli på atial, fobæi, jo- o sapatikl, platst (bla), luftbå støv Tutall Caiu, kobb, ko, bly, zik Dæksli, bsklos, otooli, foviti af kaosi, autovæ, skilt, talta o -løbsø, iusti (fo kspl spil fa pouktio ll v oplai) Miljøf oaisk ikofoui Polycyklisk aoatisk hyokabo (PAH), phol, pstici, phtalat (plastbløø),.fl. Fobæi, iusti (fo kspl spil fa pouktio ll v oplai), sli på atial, foapi o afsiti fa bil o byisatial, ukut- o albkæpi Næisstoff o salt Fosfo, kvælstof, oaisk atial, salt (lisv) Platst, ftlaskab fa y, atosfæisk positio (ll afsæti), øi, latføbkæpls Syosfkal oais E. coli, tokokk Kæly, ful, sjælt sk ost scic tahæft

12 Fosikispis t spøsål o sasylihsi o soliaitt Fosikisslskab bu sasylihsi, å skal bslutt si fo, hva s ku skal btal fo fosiki. Et skybu ka æ fakto i bi, så alt tal fo at hæv fosikispæi, på spil statistik, å vi tal fosikispæi soliaitt, købaskab o politik blat a lt, oså påvik pæis støls. Af pofsso Mos Stffs, Istitut fo Matatisk Fa, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt Skybut i Købhav i juli 2011 kost fosikisslskab oki f illia ko. M hvofa ko p? Nol af ha ku btalt i pæi fou, o ol af å slskabts j slv btal. M oki 80 poct ubtalt so stati fa fosikisslskabs fosikisslskab, såkalt fosikisslskab. Slskab vis li l af pæi, so ku btal, til fosikisslskab, o at til æl ta sto l af uift, å ost ko. D løb fastsættls af æki o pæi i fohol til ku o fosikisslskab kæv ohyli ovvåi af skauvikli, o t slskabs aktua (fosikisatatik), ufø tt abj avac væktøj fa sasylihsi o statistik. Fousils af ftis bø Fosikisslskab a på ost fohøjls af pæi fov. M hvo t? Dt hal o at fostå, o skybut itaf, foi vi va uhli, ll foi isikoivaut ha æt si. Slskab av sasylihsi o statistik fo at a si t bill af ftis bøsfohol. Satii kosult kspt i bø. 10 scic tahæft 2012 ost Vi fostill os, at slskabt stat i 2009 at aslå skybusisiko i t oafisk oå på 1/12, t vil si, oåt få t skybu ofatt ska hvt 12. å. La os si, at slskabt b åli pæi til husfosiki til ko. Nu ko ost all i 2010 o så i i Slskabt ha hvt å sto uift, so s vi til fosikisslskab o at aflv l af pæi på ko. Spøsålt u: Va vi ba uhli o oplv føst to å bivh, itæff sasylih 1/12 x 1/12 = 1/144? I t tilfæl bø vi fotsat ku é ska æst 12 å o fo fasthol pæi. Ell k vi, at t yt isikoivau? Vi b o o få åsk t sultat, at fov itæff sasylih 3/12 sva til, at vi få skybu hvt fj å. Dtt fø til akat pæifohøjls. D justi af pæi i si slv t vasklit atatisk spøsål. M atatikk bliv hl ti ufot af kokucsituatio. Dt ka ot væ, at vos fosikisslskab to, at ko hvt fj å. M kokut, to, at ko hvt sjtt å, ka opkæv lav pæi fo s fosiki o ob fo vos ku. Kokut ha obt aksal, o o atu afø, o ha jot o foti. Så slvo vos foti uilbat så b u, ist vi vos ku, skull væ ulat fo ftis foti. Mikotaiffi isiko kost Ovvjls ovfo hal o osts iflyls på pæis uvikli i ti. E a viti isio uvikli i st.

13 Hvis to ku i Daak ha to s fosiki o j sa ti, skal så btal sa pæi på ko? Uilbat ja. M hvis ata ll kliakspt ka s u fa oafi, at bliv at obblt så hyppit af skybu so a, hva så? Skal åli (y) ku btal ko, s o (billi) øjs ko? Hvis vi fasthol pæi, ka o ku åsk få billi fosiki t at st, o vi si tilba åli foti. Så vi ku fi på at iffti pæi ft oafisk tailifoatio, t kspl på såkalt i- kotaiffi. E såa ts ivs af fosikisslskabs øsk o at ob aksal o l iiviualisi i safut kobit, at t u paktisk ulit t statistisk-ataloisk. M t tli ilit, at ku, bo i kou t ot vliholt kloakt, skal btal i fosiki, ku, bo i kou t ålit vliholt kloakt? Dt hal o statistik. Dt hal oså o soliaitt, koual- o boliøkooi o o politik. H ys op i Caf Fti ft skybut ov Købhav 2. juli Caf li i kælhøj på Sakt Aæ Plas o ha lit si U skybut sto vat i 1 t o 10 ctits høj i cafs lokal. Alt ivta sjl ut o ått ftføl kasss. Dt st, ikk va bskait, va cafs loft o ol al bill, so ha højt. Caf holt lukkt f til it af oktob o ik fo lip af sos itji fa blat at a tuist i Købhav. Hlivis va bå j af caf o ulj af lokal va ot fosik, så fik stati fo bå tabt itji, byisska o ølat ivta, o a ka u i spis ask søbø i lokal, byt op, så li si slv fø skybut. Foto: Polfoto ost scic tahæft

14 Hvoa fob vi os bst til æst ost? Titl t spøsål, a t iti ot spøsål. Dt allvitist at ø si klat, hv VI. E t husj, bkyt fo, o hust bliv ovsvøt, t kou, vil hav t ø iljø, t husj, bliv pålat at æ på si kloak på u fo i, ll t fosyisslskabt, skal sø fo at få vat billist ulit u af by, å t? Svat afhæ i høj a af, hv spø. Af lkto Kast Abj-Nils, DTU Miljø, Daaks Tkisk Uivsitt Kloakk fatastisk opfils. U ku vi ikk lv i by; vi vill hutit bliv sy af kola, Roskil-sy o all a syo, taspots fa sk til sk via va. Kloakk blv opilit byt til at håt va o va fa køkk. S ko toilt-va til. Dt ksist kloaksyst håt ott 99 poct af åli bø u pobl. Slv i Købhav i 2011 ha kloaksystt hått æst 90 poct af vat u pobl. D sist 10 poct av o sto ovsvøls 2. juli, hvo løb va på a i kloaksystt. Vik so baka Dt ufoi tkisk syst, vi lav; vik liso t baka. Alt, hva a hæl i t fylt baka, løb u på ulvt. Hvis vi bu t bill, ha vi t ulih: Vi ka flytt vaha, så vat ikk løb i bakat, vi ka ø afløbt stø, ll vi ka sø fo, at ulvt ka tål, at bliv hælt va på t. Tkisk sva t til hholsvis at hol vat tilba fø stt, ovsvøs, by stø kloakk ll ø by obust ov fo ovsvøls. Ma itss iblat Dt vasklit at lav syst, ku vik på ost. Dfo a løsi bast på at håt al bø, ko. Så hvis kloakk skal øs stø, æl t hl stæki, li fo t oå, ovsvø- 12 scic tahæft 2012 ost s. Ells lav vi ba y ovsvøls t at st! Tilsva at hol vat tilba i LAR-løsi*, skal hol vat tilba. LAR-løsi skal hvis skal vik på ost væ ist li så sto so kloakk, s fiu 1. Nu ko klt aktø på ba. H spilll: Vi ka ikk by t tkisk syst bstå af LAR o kloak, ka håt iti ost. Dt fo yt, o t vil kæv fo t plas. Slv v ost so i Købhav va lat flst hus IKKE ovsvøt. E tolfil, at u f poct af all byi såba ov fo ovsvøls oså ft kliaæi. Så kliatilpasi til ost hal o at væl at bskytt ol få husj, ha valt at by t usat st. LAR-løsi vik ku st, hvo IKKE va ovsvøls. D, skal btal, ha altså i læ af løsi. Safusøkooisk kloakk optialt til afli af va. Økooi fo fosklli aktø afhæ af valt løsi. Hvis hv klt husj lav LAR løsi, t atis fo kou. Fosyisslskabt ka væl at btal ot af uift. Dt vil fo fosyisslskabt oft væ billi at skull ivst i y kloakk. M uift fo bo stø, vist so kou o slskab høst v ikk at by kloakk i stt fo. Ma sk sætt pis på at bo i blå-ø oå. Ritit uføt iv LAR-løsi vist, so kloakk ikk ka iv. Fosyisslskab ha oft støst ksptis i at håt skybu o ost. M iføl lovivi ost ikk s pobl. LAR-løsi iv t atulit vaksløb. Dt av valøb o sø, iv isiko fo fout uva. D bst o billist løsi ibæ, at by skal øs st obust ov fo kliaæi. Dt lokal bskyttls ll ivi af sælit såba byi, cyklsti o vj,

15 Hva vil t si at skull håt va? Ny kloak-kapacitt Vaføi Kloakks kapacitt Nøvi LAR kapacitt Ti D blå kuv pæst, stø til kloakk fa t skybu, so kloakk top ka håt. Hvis t stø skybu ( ø kuv) skal ku håts, skal kloakk øs stø ll alt va ls væk, ikk ku t lill ksta volu. Gafik: Klibo Dsi ft folæ fa Kast Abj-Nils l vat a st h, ovsvøls af ø oå o t at. M all uift skal fiasis ov skatt. D sikkt a å til æst ost o a a øsk til at bu p. Så løsi af ost bliv oft pioitt til fol fo ivsti i skol, bøhav, vj o pljhj. Hvilk løsi vil u væl? Hv tab, o hv vi? Så a tø skal oft til, hvis LAR-løsi skal iv sa svicivau so kloak. Gafik: Klibo Dsi, bausfoto: Kast Abj-Nils LAR Lovivi Lokal Afli af Rva fælls btls fo a typ af løsi, hol vat tilba i stt fo at l t til kloak. Fo klt husj ka t væ fo kspl faski, tø o b, på stø skala ka t væ fo kspl øft o våoå. Kou ka bst kloakisfohol jf. Miljøbskyttlsslov Dt få iikt, at hvis a a ha ivt påbu o at tilslutt si kloakk, ha bo fåt t, so ha/ hu ikk ka ist, t vil si, a ka ikk iv påbu o at lav LAR-alæ u at bliv kopst. Dfo skal kou, øsk at av LAR, iå fivilli aftal husj. Kou ul, hva fosyisslskab skal lav spilvaspla. Iholt af spilvaspla fastlat i Miljøbskyttlsslov 32. Lovivi i Daak ka ss på Blå-øt oå Et oå, plalat til at væ t væifult kativt oå avls af va o atu. Dt bhøv ikk at væ t atulit oå, s fo kspl fiu 3. LAR-alæ ka avs til at hol va tilba o ø oåt øt o blåt. Safusøkooisk aalys Safusøkooisk aalys ka bus til at hjælp at væl ll fosklli løsi v at p på, hva salt st økooisk optial løsi på t pobl. M a a fakto safusøkooi iå i val af li løsi. Væi af kloakk D ivsts i Daak syv illia ko i kloakk o salæ hvt å. Ivsti iføl vssushsoaisatio WHO safusøkooisk st optial ivsti, t safu ka fota, foi kloakk fohi syo. M isiko fo sitt via va ikk sto, så kloakk ku t fotuk val til va, foi (lativt) billi o ltt at lav. opus Ny Noisk Hvasa tahæft

16 Ftis ø by I løbt af sst 25 å sos skyl blvt cika 20 poct kafti. Oft ka kloakk ikk føl. Rsultatt kæl fylt kloakva, ovsvø vj, o kloakva, ss ust u i valøb o i havt. Dask by ha bhov fo kliatilpasi af s vassyst, hvilkt kæv ivsti i illiaklass. M oså uikk ulih fo, at ost ka væ løftsta fo uvikli af ftis bæyti by. Af pofsso Maia B Js, postoc Atj Backhaus o ajukt Ol Fy, Skov & Laskab, Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt, Købhavs Uivsitt So altativ til at by stø kloakk ka ksta bø håts i bys ø stuktu. Dt hal basalt st o, at a j løbsøt væk fa kloakk o i stt l vat til t øt oå, hvofa vat ka siv i jo ll foap op i luft. Rva fa ta, vj o plas ls fo kspl til æsplæ, t b ll øft. Dsto fl tafla o vj, afkobls, sto b plas bliv i kloakk, o jo i isiko fo, at kloakk fly ov. Satii ka iss løsi sis, så styk ovo byuvikli v at ø by ø, su o b at lv i (s fiu 1). Visio fo ftis by Rva fatastisk ssouc, ka ø by ø o lv. V at tæk yt, ka vi skab sukk o oplvlssi byu, fob vilkå fo l, læi o katio (s tkstboks o ø løsi i Malø), f bioivsitt i by o åsk skab økooisk væi, so til av fo safut so hlh. Dt t at tæk afvaislt i i pivat hav, på tabyis ø aal, las cyklsti o så vi, o ulih fo at kobl tabli af våoå, lplas o fl ø åhull i by bæss æst ku af fatasi. Måsk ha vi i fti sahæ ø pakstø i by, på si fu so spisko- 14 scic tahæft 2012 ost io* fo y, o på a si so kaal fo va, å ost a. Måsk si vi fobolba o bys plas, så iltiit ka opaasi va i tilfæl af skybu f fo at vat ukotollt ovsvø byi o a sto økooisk uift til føl. *Spiskoio: H, u, vj o jba a bai fo a yat, å i s sø ft fø ll skjulst bvæ si ut i by. Dls ka y bliv æbt, å fosø at kys vj, ls ka ys spi fa ét øt oå til t at bliv fohit. Fo at sik ylivt t øvit at fobi bys hav, pak o atuoå i t t af økoloisk fobilsslij (spiskoio), so ka sik ylivt fi bvælih i bys laskab. Kil: Fit ft J.C. Salvi, Fauapassa i fobils stø tafikalæ, 1996, Laskabsbast vashåti ka skab syi o væi i by salit taitioll kloakløsi. Illustatio: Gafisk Buau. Kil: Js, M.B. o Fy, O. (2009), D Blå By ulih o ufoi, Abjsappot Skov & Laskab Skov & Laskab, Købhavs Uivsitt, Høshol

17 Filtjo Filtjolat cika 30 c tykt o ækkt af æs ll a vtatio Jos suhsa skal væ ll ph 6 o 8 Jo iblas 1-3 poct huus ll kopost Op til 10 poct l o silt ka vtult tilsætts fo yli at fob jos sskab. Filtjo bus blat at i Bli til si af fout va fa vj. D tal o optit joblai, sik huti ifiltatio o ffktiv si. Foto: Atj Backhaus. Kil: Ckvist, K. o Ivts, S.T. (2010), Filtjo to til håti af fout vjva, Vibla Pak o Laskab Skov & Laskab, Købhavs Uivsitt, Fiksb Bhov fo otak E såa fovali af by o ikk hlt upoblatisk. Guvat ka i ol oå ko til at stå fo højt, hvis iføs assiv sivi, hvilkt ka skab sup oå. Dfo bhov fo at sku aksialt op fo foapi. E a bkyi, o uvats kvalitt fois, hvis sivs va fa fou ovfla, fo kspl fa vj. Dt fovts o, at hovpat af stoff, fis i va, ka fjs v kotollt filti fouftit sasat jo (s tkstboks o filtjo), o at vat ka opå kvalitt, bty i fohol til uvat. Gø løsi i Malø Auustbo-byl i Malø i Svi t ot kspl på, hvoa laskabshåti ka kobls til skabls af attaktiv byu o st, hvo va iå so t l- o læislt. La blå bøl ull Kliafoais ofa o hastih fobut usikkh. D fo sto isiko fo at ov- ll uisio vassyst. E fol v ø løsi h, at ka iplts avist, i takt at bhovt opstå o vtult i kobiatio øvi byoals. D ful flksibilitt i kliatilpasi, o isiko fo fjlivsti iial. Hvis t lykks fo ask by at fø tilpasi til v hjælp af lokal ø løsi, vil Daak fstå so t foasla. Så sø iv kaakt til bolibbyls o satii l af vassystt i byl. Foto: Ol Fy Hvis u vil vi o foski i ø vasløsi Gø kaal skab så lokal våoå, satii iby til l. Foto: Rosalia W.-Toa ost Et afitat i skolå fu satii so vasbassi i tilfæl af kafti. Foto: Maia B Js scic tahæft

18 E ø by oså kliasikk by Købhavs Kou ha vtat kliatilpasispla, so skal væ til at sik by o ftis vil vj o t skal blat at sk v at ø by ø o blå! Af oåchf Lykk Loas, Ct fo Pak o Natu, Købhavs Kou D 2. juli 2011 åb slus si fo alvo ov Købhav. I løbt af t pa ti fik hovsta, hva sva til ov ås. Ska på by va volso. Dt aslås, at skybut vil kost sks illia ko al i fosikisska. Rvjt va fo a øjåb: E t såa vj, vi ka fovt os i fti? O hva ka vi ø fo at sik os io t? Raikal tilta I Købhav hav a tækt ov, hva ko til at sk i fti fo ha a lavt kliatilpasispla, so ha to hlt ctal pukt: 1) Købhav skal væ kliasikk oså i fti! 2) Vi skal bu kliatilpasi til at skab b o ø by! D st akutt ufoi fo Købhav top sti æ isæ i fo af skybu. Vi v, at t vil ko til at i fti cika 30 poct, t ø i a. Hvis by skal ku håt va, bu fo aikal tilta. Dt vil kost ufoholsæssit t at uvi bys kloaksyst, o sto l af by vill skull avs op. Dfo skal vi abj løsi, hvo vat t fosiks ll sivs lokalt. Hvis vi lav fl ø løsi, ka vi bu ø aal bå til sivi o til iltii opbvai af va, å t vikli øs. 16 scic tahæft 2012 ost Gø løsi i bys u Købhav skal oplv, at by faktisk bliv t b st at bo i. Dt ø vi blat at v at p på ø løsi. Ufoi fo stati hlt klat i ksist tætt by. H å vi fo abj bå åu, aal las vj o i så lo ut o i by. H skal væ fæ fast blæi, fl valt, fl ø ta o øt på bys faca. D skal plats tæ, so bå ka iv sky o opsu va. I bys pak ha vi ass af ulih fo at håt va o satii fob ø oås kativ pottial. Dt ka blat at væ v at åb ol af ølat å, so li u Købhav. Dt vil ø t ulit at skab y kativ ulih fo bo o satii få skabt ol valøb, so ka bus til at afl va, så vi ka uå spisblasti af kloakk. V ufoi til ulih Dt hal o at v kliatilpasis ufoi til ulih. By bliv sjov, spæ o su at ophol si i, å øt i bys u. Købhav ftspø oså ø oå tæt på s boli, så v at tæk øt i kliatilpasi, ka vi skab b by. Kliatilpasi så yt, at t svæt at vis kokt pojkt, abjs i øjblikkt blat at på løsi, hvo a på Sakt Aæ Plas skal kobi ovi af plas afvai af l af Fikssta h ov plas o u i havbassit. Sakt Aæ Plas i Købhav a ova ll Nyhav o Fikssta. I Fikssta li blat at Aalibo o Maokik, o flst æl hus i kvatt f. Fikssta optat i Kultukao. Sakt Aæ Plas skal v ko ovi itts, så i tilfæl af skybu ka afva Fikssta o l vat u i havbassit. Foto: Scapix

19 ost scic tahæft

20 Ka Capus siks o ovsvøls? D 2. juli 2011 blv Købhavs Uivsitts Fiksb Capus oså ovsvøt. I t føl ftåssst abj t upp laskabsakitktstu fosla til, hvoa a ka sik capusoåt o li ovsvøls i fti. Læs s fosla h. D flksibl hav stut- o pofsso-vt hav på Dt Natu- o Bioviskabli Fakultt Af Aa Louis Flach Naa Ka ubat labu løs ol af pobl, vi i fti få its bøspio o ovsvøls? Dt t af spøsål, so D flksibl hav pøv at sva på v at fokus på, hvols a ka fosik o uc vat, fø t å kloakk, v at opsal o opbva vat. D flksibl hav ha t hovfuktio o fu bå so øtsashav, hvo stu, pofsso o asatt ka yk s øsa o øs på tvæs, so t flksiblt byusøbl, ka sætts op ut oki på Fiksb Capus, o so t syst, ka opbva va til vai af afø. Hav byt op oki t oulæt tappkocpt, hvo a ka plac platboks o si på tappti. Alt t va, a tappti, bliv taspott i u tapp, hvo t bliv opbvat i sto tak. H bliv vat opbvat, itil t ftføl bliv but til vai. Opbvaistak ka i alt ihol 24,64 kubikt va. Dfo u D flksibl hav, t pottial i at tilbahol sto æ va, o a ka t fostill si, at hav ku bliv jot til viklih fl st ut oki i by. Pojktt blv lavt sa Gabil Baioz, Ma Lu o Stia Asso 18 scic tahæft 2012 ost

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere