No december 2011 efterskoleforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen"

Transkript

1 ftskol Foto: Js Bach No dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol, d byd d social av, få tilføt ksta ssouc. 04 ftskol skal styk dask kokucv Idustis Fod giv 4 illio ko til ålttt saabjd ll idustiviksohd og dask ftskol. 22 galfosalig Eftskolfoigs åsød afholds på Nybog Stad d 3. ats.

2 02 idhold ftskol No dcb 2011 ftskol foig Bach Foto: Js www. ftskol. co 08 o. 08 dcb 2011 daktio gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv g lg gaatik og bvægls. 03 all ftsk ha t socialt ol asva Socialt taxat åsk på ftskol, vj. I så fald d byd vil d social tilføt ksta av, få ssouc. 04 ftskol skal styk dask koku cv Idustis Fod giv 4 illio ålttt ko saabjd ll idusti- til viksohd og dask ftskol. 22 ga lfosalig Eftskolfo igs åsød afholds Nybog Stad på d 3. ats. Magasihust, Spidigad 11 E, Studio B11, 7100 Vjl Tlf E-ail: Bladts hjsid: 08 si lg has gaatik På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. Tob Elsig-Pds, asv. daktø, Tlf tyk ftskol skal styk dask kokucv 18 jobaoc og abot Fi illio fa dask idusti til saabjd ll ftskol og idustiviksohd. Dybbøl Eftskol få dækkt cika tdjdl af gifobugt fa yopføt vidøll layout Magasihust - Roubogs Gafisk Hus Eftskols adiistatio, Vatov, Favgad 27, opg. H, 1463 Købhav K. Tlf E-ail: øvig aoc AC Aoc, tlf Aocifoatio på dadli S udgivlsspla og dadli på abot All asatt og bstylssdl vd ftskol odtag gatis Eftskol. Tilldig fogå på Øvig ka abo på bladt fo 310 k. icl. os åligt fo 16 u. udgiv Udgivs af Eftskolfoig. Eftskol 44. ågag. D i bladt fføt syspukt dls ikk ødvdigvis af udgiv ll daktio. Rdaktio fobhold sig t til at dig og fokot tilsdt idlæg. Eftskol dl af Dask Spcialdi ISSN: yt fa ftskol 14 dask lv læs ud at fostå D sidst ås fokus på læstkikk bø afløss af ålttt idsats i fohold til fostålsslæsig. dybbøl øll al... llld ha bhov fo fællsskab To sia i dt kod å fokus på lllds spcill udfodig. 22 galfosalig i ftskolfoig Eftskolfoigs åsød afholds d. 3. ats på Nybog Stad 15 flakkbjg ftskol vid k Rgio Sjællads sudhdspis gåt til Flakkbjg Eftskol fo hlhdspægt idsats fo sudhd. 16 fikvat 26 diplo fo dt sud åltid Køkkld Maiaa NIls ha lavt ad til ftskollv sid Mgt ædt. Bladt adt abjd skol på at ctific åltid. 34 kus og ød

3 yhd af: Tob Elsig-Pds, daktø all ftskol skal bidag til socialt asva Udvalg ovvj foslag o t socialt taxat, så ftskol, d skab østbyd, få fl pg at abjd d D klt ftskols social asva skal i ftid bløs d fl pg, så skol i høj gad ka løft opgav, udvalgt fo socialt asva, so i øjblikkt abjd på, hvoda skolfo ka tag asva i ftids kokucsafud. Udvalgt, so bstå af ftskolfostad, foæd og uddalssfosk, vts at flægg t foslag fo Eftskolfoigs styls i bgydls af dt y å og dd at hav t udspil kla til foigs åsød i ats.»vi oplv stigd polaisig i vos safud, og d ko stadig fl såba ug, so ikk ka gfø ugdosuddals. Vi optagd af, hvoda ftskolfo ka tag t øgt socialt asva vd at optag fl lv d svag social baggud ll ad fo fo pobl. Vi to, at skolfo ha ulighd fo at løft fl af diss ug båd socialt og fagligt,«sig Bja Ludag Js, foad fo dt udvalg so dsat af Eftskolfoigs styls. Aalys vis, at ftskol ha sto adl af ssoucsvag og tud ug, at diss gt ujævt fodlt på ftskol. Udvalgt vil g giv fl ftskol bd økooisk a og ulighd fo pædagogisk at løft d voksd gupp af såba ug. Abjdsgupp ovvj dfo båd at idfø t socialt taxat, så skol få bd økooi til at gø idsats fo lv, og at foslå ulighd fo odig d hl ll dlvis fiplads, så fl d svag social baggud få l økooisk ulighd fo at ko på ftskol. Satidig abjds på t foslag o udvikligspulj, so ftskol slv skal fiasi g t bidag fa diftstilskuddt. På d vis ko all ftskol til at bidag til, at skolfo løft t stigd socialt asva, all skol få satidig ulighd fo at søg pulj, d f.ks. åltts østbud og toviksohd. Udvalgt ha sit fjd og sidst ød d 6. jaua Vi optagd af, hvoda ftskolfo ka tag t øgt socialt asva vd at optag fl lv d svag social baggud.

4 04 udviklig ftskol skal styk dask kokucv af: Tob Elsig-Pds, daktø Idustis Fod giv 4 illio ko til ålttt saabjd ll idustiviksohd og dask ftskol Fo få dask ug vælg hvvsuddals id fo tkik og atufag, hvilkt still Daak vaskligt i itatioal kokucsituatio. Dfo sats Idustis Fod u sa d Eftskolfoig på at få fl dygtig ug til at få øj på kaiulighd id fo dask idusti. Idustis Fod ha sålds bvilgt 4 illio ko til t pojkt, hvo cika t dask ftskol og t idustiviksohd skal skab t saabjd i dt kod skolå.»idustis Fod optagt af at fid y vj, d ka stiul og vækk ugs itss fo d tkisk og hvvsttd uddals. Fod ha dfo på baggud af dialog d udvisigsiist dvikt til at udvikl t pojkt, hvo ftskollv hutig ko i kotakt d hvvslivt. Md pojktt styk vi saabjdt ll lokal viksohd og ugdosuddals bladt adt vd at giv lv ækk kokt hvvsoitd udvisigsfoløb,«sig Mads Lbch, adiistd diktø i Idustis Fod. Akivfoto: Pt Klod Idusti og skol i saabjd Målt d saabjdt ll idusti og ftskol, at fl lv vil fid dt attaktivt at tag iod paktikplads på idustiviksohd ll vælg tkisk ll atuvidskablig uddals. Satidig læggs op til at viksohd ka spos ug d sæligt talt, så d aspos til kai i idusti. Dt tak, at ftskol tilttlægg hlt sælig udvisigsfoløb fo lv på 10. ågag, hvo d f.ks. abjds d dsig og poduktiospocss, d afspjl viklighd på idustiviksoh-

5 akdsføig 05 fid vj til lyst af: Tob Elsig-Pds, daktø d. Satidig vil d væ ulighd fo, at lv ko i læg paktik- og bobygigsfoløb på viksohd. Ftids igiø Pojktt hilss vlko af Nodbog Slots Eftskol, so alld ha god faig d sciclij, hvo udvisig åltts atufag, obottkologi og iovatio.»vos faig, at vi d ålttt idsats ka aspo fl ug til at tag hvvsttt uddals. So udgagspukt gå vos lv vid på HTX ll ad tkisk uddals. Dt ftids igiø, d gå på sciclij,«sig ftskolfostad Ru Mads. I Eftskolfoig glæd foad Tols Boig sig til dt y saabjd d idusti:»vi vd, at t ftskolophold bidag til d ugs sklig og faglig udviklig, d dt y saabjd ka vi gå t skidt vid vd gt kokt også at hjælp d ug på vj til ds ftidig abjdsliv. I tid hvo d pobl d fafald i uddalsssystt, dt glædligt, at vi d pojktt ka hjælp lv d, at ovgag fa ftskol til hvvsuddals bliv så god so uligt, ligso ålt at fasthold d ug i uddals,«sig Tols Boig Pojktt skal systatis d faig, dt g, til glæd fo ad ftskol og viksohd, d ku øsk at tabl ligd saabjd fov. Pojktt ud sålds ud i odl fo dt god patskab og abjdsgag hi, so ftskol og idustiviksohd båd ka bliv ispit af og vjldt ig. Eftskol, d g vil i btagtig so dltag i pojktt, skal udfyld t asøgigsska, so fids på ftskolfoigs hjsid ud pædagogisk ta. I udvælgls af d dltagd ftskol, so sk i saabjd ll Eftskolfoig og Idustis Fod, siks gogafisk spdig. Eftskols Aft t yt tilbud til ug og ds faili i ds søg ft uddals Md udsigt til faldd ugdosågag og afatig i atallt af lv på ogl ftskol, å d y tod til i bstæbls på at få d ug til at vælg ftskol. Et af fl tiltag Eftskols Aft, so fo føst gag holds so ladsdækkd bgivhd 11. jaua kl Lagt d flst ftskol dltag, klt ha ldt fa. Bl.a. fodi skol på fohåd havd aagt skitu i d pågældd ug.»dt vos øsk, at all skol åb dø d 11.jaua, så vi ka akdsfø aft i stil d Eftskols Dag, hvo faili ka væ sik på, at d ko til ftskol, d paat til at odtag gæst. Vi skal udgå at folk kø til lukkt dø,«sig Eftskolfoigs æstfoad Kathi Sva Chistias. E af d skol, d i føst ogag havd pobl d dato, Ollup Eftskol på Sydfy. M skol ha ædt på si pla, så d ka holds åbt hus. Dtt ko i gov tæk til at fogå d sa høj aktivittsivau so vd Eftskols Dag. I d idt-vstjysk ftskolgio gø a ogt sæligt ud af akdsføig af aft. Nils Bog, d kouikatiosasvalig, fotæll sålds, at ti skol vil tag på gågad d okig 1000 lv i gios støst by fo at syg ækk sag og på d åd skab opæksohd. Satidig kø gio fotokokuc på facbook ud tat S lyst, hvilkt skal væ d til at gø opækso på aft.»jg fo, at d god opbakig til aagtt udt o på skol,«sig Nils Bog. I d odjysk gio d også bd opbakig fa oådts ftskol. Rgiosfoad Lif Ludsgaad fovt, at dt bliv adlds oplvls at bsøg oådts ftskol på aft ffo d taditioll åbt hus dag i sptb.»på vos g skol vil vi i lagt høj gad tækk d bsøgd ud på lvgag, hvo vi vil sv kaff, og på d åd skab hygglig stig. Dt ikk pla at lav d sto ifoatiosød o fag, dagligdag og økooi. Vi fovt i stdt at skab dialog ud hygglig fo, d pass godt til aftstig på ftskol,«sig Lif Ludsgaad. Fa 2013 lægg Eftskolfoig op til du t aagt, sålds at d foud Eftskols Dag i sptb holds to aagt i foåt hholdsvis 9. jaua og 20. apil. Tvivl på pojktt Ikk all positiv ov fo fl fælls åbt hus dag i skolfo.»jg tvivl på, at dt idlt til at få fl til at vælg ftskol. Jg to, vi i stdt spd d bsøgd ud på fl dag, og satidig aagt d til båd at bid dabjds tid og skols økooisk ssouc. M vi skal ok dltag d fuldt poga, fo d bsøgd skal ikk oplv at ko til lukkt dø,«sig fostad Jsp Vogsgaad fa Ollup Eftskol usik og sag. Ha akd, at skolfo psst, og at ækk skol agl lv.»jg ka godt fostå, hvis foig føl sig psst af d skol, d agl ag lv. M jg to ba ikk, dt h løsig,«sig Jsp Vogsgaad. D sydfysk fostad tvivl på sålds på, at fl fid vj til ftskol via y åbt-hus-dag. Diod ha d fælls iitiativ gativ koskvs fo skol.»eftskolfoig skal sætt politisk dagsod og svic skol d agut, lls i høj gad lad dt væ op til d klt skol at lav aagt og gå til pss. D fælls iitiativ tag gi fa dt vigtig, lig at div god skol.«

6 06 yt fa ftskol ftskolladskabt D i Advtuac Nodbog Slots Eftskol og Advtuac ALS afhold DM i Advtuac fo ftskol, ALS Ext. ALS Ext t advtuac byggt op so t kspditiosløb. D stat lødag d. 2. jui sidst på ftiddag, og vi fovt vidtid på okig 12 ti. Dt btyd, at dl af løbt fogå o att, hvilkt giv sto udfodig. Ract ko til at fogå på Als og Sudvd, d stat og ål på Nodbog Slots Eftskol. Løbt bstå af 30% havkajak, 45% MTB, 20% løb og 5% saabjdsaktivit. D vil væ åb klass og ftskol klass. Vidholdt vid, udov gt flott pæi fa bl.a. Haglöf, også titl "Daaks Mst i Advtu ac fo Eftskol". Mål j d d bdst. Nogl af Daaks bdst hold ko og dltag i d åb klass. Dt dt sa ac so ftskollv, d kokus i foskllig ækk. Løbt bliv tilttlagt, så dt Daaks bdst ftskol advtuac hold, d vid, Så skal I væ d føst Eftskol Daaksst i Advtuac? Læs o løbt og tilld j på løbts hjsid Cykl sig til kotakt Tidlig lv på Vjl Idætsftskol, Magus Cot Nils, ha tgt kotakt d cyklholdt Ta Cocodia Fosikig Hilad. Magus btagts af ag, so t af ladts støst talt. Ha ha i 2011 vudt dt tjkkisk fdsløb fo juio og dask juiost på ladvj. I d kod sæso ykk Magus Cot Nils op i sioækk.»dt bliv t hådt å dt føst i sioækk, jg to og håb, at jg ka væ d til at skab løb.«sig ha. Dt glæd skols spotschf, Alla Jøgs, at Magus Cot Nils, so d ad tidlig lv fa Vjl Idætsft- skol, ha cyklt sig til siokotakt.»d sidst fi å d cyklig på skat ha dostt, at vi ha dt hlt igtig st up til at udvikl ug cyklytt. Skols tidlig lv ha pæstt ipod sultat, og i al bskdhd to vi, at vi ha væt d til at udvikl d ug talts åd at tæk lit på,«sig spotschf. Nodkaft-usical på Ho Eftskol Elv på Ho Eftskol abjdd i ug 45 d at osætt Jacob Ejsbos oa Nodkaft til usical. Eft ugs hådt abjd d at sætt sc op, lav plakat, tp plikk, øv usik og dokut hl pocss på vido opføt lv t fostillig. Dt adt å i tæk, Ho Eftskol opfø usical. 125 å so ftskol Rig Eftskol akd i ovb 125 ås jubilæu so ftskol. Jubilæt blv fjt af okig 550 uvæd og tidlig lv, læ, failidl og ad d tilkytig til skol. Fstpogat idholdt y jubilæussag, tal, usik og gyastikopvisig. Rig Eftskol blv gudlagt i 1886, so af ladts føst ftskol, ku cika ti å ft at ladts føst ftskol havd st dags lys på Mos. Fostad Fi Las ha haft tøjl på Rig Eftskol d sst 22 å, og ha to, at d også vil væ Eftskol i Rig d æst 125 å. Ha, at ftskol udfyld oll i safudt, so d altid vil væ bug fo.»vos faig vis, at ug, so ha væt på ftskol, ha vd at gfø ugdosuddals. Dfo to jg, d også vil væ bhov fo ftskol i ftid,«sig ha. Eftskollv abjd på filhold To lv fa Laglad Eftskol ha væt så hldig at få abjd på t filhold, d i gag d at optag kotfil o locatio vd t tidlig husadsstd på Laglad. Filholdts ak-up atist ått ld fa i sidst øjblik, og så spag Vicki Tols og Mtt Nils til. 15 filfolk haf cika halvdl fa d FilFy støttd filuddals 18Fas abjd på at få d igtig optagls d hj. 18Fas ha t tæt fohold til Laglad Eftskol. Vd pi på Laglad Eftskols fillij va studd fa 18Fas sålds på bsøg og udvist ftskols lv. 230 ftskollv i fælls ko Elv fa f ftskol d usik so lijfag satt idt i ovb hiad stæv på Sødbjg Eftskol. Iitiativt til aagtt ko fa foig Syg.dk, d saslutig af kold og kosag fa hl ladt. Elv havd hj fa fobdt to sag, og sa idøvd d 230 dltag to y sag, ud kydig ldls af kold fa Syg.dk. Dag sluttd d fælls koct, hvo all sag blv fføt, og hvo t okst bståd af læ og lv akkopagd. Mathild Rytt va af d dltagd lv, og hu syts, dt havd væt god dag.»dt altid fdt at væ så ag, d syg sa. Dt giv hlt ad stig,«fotalt hu. Eftskol odtag flygl Tistup Idætsftskol ka u akkopag d daglig ogsag på t spityt flygl. Lios Club Mols opfyldt t stot

7 yt fa ftskol 07 øsk hos læ og lv, da d dod pg til t yt flygl. Fostad gå af Fostad på Ryå Eftskol, Kut Hda Nils, gå på psio. Ott å ha ha væt ld på Ryå Eftskol, og tidlig va ha fostad på Mjlby Eftskol. Bslutig o at stopp ha væt læg udvjs. Fo kapt t å sid gik Kut Hda Nilss ko på psio, og u pats pla at kast sig ov INGENTING. D vt os hlt y fihd ft d 22 å so fostadpa. E opgav so oft ha lagt bslag på d flst af døgts ti,«sig Kut Hda Nils. Vid t stad up show Elv på Gudådals Ugdosskol i Ulstup ha vudt t stad up show d koik Chistia Fuhldof. Eftskol vadt lodtækig bladt d ftskol i Daak, so havd idst 25 lv ud at sal id til Dask Flygtighjælps ladsidsalig. Fl ftskol i ladt va d i idsalig. Gudådals Ugdosskol stilld d 37 lv, so bugt t ti til sødag i ovb at st døklokk i Ulstup og og. Egl fik tagt til at ltt 350 gl i skikkls af 350 ftskollv havd sat hiad stæv fo at syg Sk d ogt på di ftskol? Kot yhd og billd fa ftskol sds til sa hl dag. Og dt gjod d, så tagt på Midtjysk Eftskols sto idætshal til sidst va vd at ltt. E ålttt p-idsats havd lokkt t pa hudd publiku til. Hl dag glød gag på Midtjysk Eftskol af glad sagst. Elv fa f ad ftskol i gio va ødt op til åts kostæv. Fo ag va dt føst gag, d skull syg foa t stø publiku, så spædig og koctatio va høj. Faktisk va istuktø, saglæ A Louis Kogh, ovaskt ov, at så ag tag ku hold koctatio og væ fokusd i så lag tid. Hu øvd d d i to gag to ti i løbt af ftiddag og ku kostat, at d opføt sig so, ja top gl. Istuktø, so va hidkaldt spcilt d dag,, at dt vigtigst fo at fag lvs itss at a ogl u, d ka lid. Og dt så ud til at væ lig pæcis, dt d skt. Isæ ut Tlpho af d fo tid gt populæ Lady Gaga fik st i kot op at ig. H lagd all lv ds blufædighd på hyld og gav d gas til publikus udlt bgjstig. Fo d dltagd lv va dt adlds oplvls at skull still op til kokoct. Elv syg gt i dt daglig, og ftskol bug sag aktivt fo at styk glæd og fællsskabsfølls. M at lav sto kokoct ogt hlt adt. Dt va gupp lv ig o ft koct. Dt fd, å vi syg sa, og a tag dt siøst, å a vd, at d ko publiku og pofssioll usik på, sig d. Fo Rgio Sydøstjyllad va d i fobidls d kokoct tal o t fosøg. Rgios p-udvalg havd lagt ksta kæft i at udabjd idbydls og plakat, og søgt fo at d lokal pss blv oitt o aagtt. Dt btød, at publiku i stot atal fadt f til koct. Vi sys også, at dt sjovst fo all, hvis d ko publiku og yd sag sa d lv. Dt gø, at all tag sig sa, og at båd lv og publiku få igtig god oplvls, sig dl af p-udvalgt i gio Chalott Møll Hu vil ikk udlukk, at gio også i ftid vil bug kæft på at styk kouikatio o gios ag aagt. Ryslig pig ha Daaks bdst id T pig fa Ryslig Eftskol vadt føstpis vd Daish Etpuship Awad 2011 i Ods. Et aagt hvo lv fa gudskol og ad uddalssistitutio flægg og få bdøt ds opfidls. Aa Caoli Mogs, Rikk Valti og Kaill Lia Sidt ha udviklt t itaktivt spil, hvo lv på sjtt klassti læ o safudsfohold. Dltag i spillt ag slv bikk på sto voksdug og sva udvjs i spillt på spøgsål o politik, sociologi og vd.»dt fuldstædig ovvældd. Da vi fo åd sid sad i gyastiksal fyldt d gul lapp fo at idudvikl, ad vi ikk, at dt vill gå så vidt,«sig Aa Caoli Mogs o at hav vudt foa fl hudd gudskollv, so all havd god opfidls d til Awadaagtt. To hvvsæd idfo itaktiv læig hvdt sig til d vidd pig og va itssd i at køb id.»nu skal vi hav t ød d d,«fotæll Aa Caoli Mogs.

8 08 bvægls og læig Foto: Js Bach Bagdl od bagdl løb lv o kap, å d på Vø Eftskol læ at skl ll dls - og -d

9 bvægls itgatio og læig 09 af: Svd Kogsgaad Js, joualist si lg has gaatik På Vø Eftskol læ lv gaatik g bvægls og lg. Elv pofit af udvisigsfo, dt skal stys af læ Md favd kaklud ud fødd skøjt to dg og pig f od ogl blå kot i d ad d af tatsal. Dg å kott d odt has på sa tid, skubb til hiad, åb, gi og skøjt tilbag til ds hold, so tag iod d high fiv og jubld tilåb. Pig skøjt i lagso tpo h til kott d odt si og d ft tilbag til sit hold. På pigs hold jubl d føst, da dt gå op fo d, at dt d, d få poit. Dt va lig si og ikk has, d va dt igtig od i d sætig, læ, Bit Riis, læst op lig id lv skøjtd af std. Vi til gaatikudvisig på Vø Eftskol. Udvisig følg t syst kaldt Spog i Bvægls. Et syst hvo lv sjipp, hopp, tap, løb og satidigt læ o jstdod, dls, dobbltkosoat, datid og ad af d dask gaatiks vdkvægls. Et syst d bygg på, at aktivitt, bvægls og lg stiul lvs læig.»jg ha altid t, at udvisig bø væ afvksld, og at bvægls og lg ka kvalific læig,«sig læ Bit Riis. Hu fokla, at dt dfo va oplagt at gå i gag d Spog i Bvægls, også fodi dt sjældt, at atial, so fokus på bvægls og lg, ttt od lv i ovbygig.»dt æst altid i d så klass, at a bug lg og s i udvisig, jg to, at d støst lv også ha bhov fo at lg,«sig Bit Riis. Lyst til at læ Willia Kjæulf-Schidt, so va ld på dt hold, d vadt dags gaatikkokuc glad fo, at a ka lg i daskti.»dt sjovt, og jg ikk så god til at sidd still og hø på, at læ stå og fotæll os ogt,«sig ha og tilføj, at a lt bliv tæt af at gå i skol, hvis udvisig hl tid fogå på sa åd. Fo Bit Riis dt gt væstligt, at lv t bibhold ll gfid lyst til at læ.»jg ha tidlig udvist voks, og dt va tydligt, at fl af lv havd t gt btædt fohold til ds skolgag,«sig hu og fokla, at hu dfo fokust på, at læig ka sk på ag foskllig åd og i foskllig sahæg. Og at dt g å væ sjovt at læ. Lg, læig og fællsskabt Ditt Jøsso va også på dt vidd hold, syts ikk at aktivitt va spcilt sjov og to hll ikk, at hu igtig læt ogt.»jg ku godt dt, vi skull læ, og jg sys, at a læ vd at sidd i klass og abjd d tig,«sig hu og tilføj, at hu dog sikk på, at ag af d ad i klass få ogt ud af at abjd på d aktiv åd. Bit Riis fotæll, at d lgd udvisig fo lv, d tivs bdst d at sidd fo sig slv d tig, dls giv d kdls af at læig ka fogå på ad åd dls d til at giv d oplvls af at tilhø fællsskabt. Vi husk lagt bd tig, so vi ha følt, og lg og bvægls vækk følls. Has Hik Koop

10 10 bvægls og læig Foto: Js Bach Skøjtløb på kaklud giv lv kopslig oplvls, og gø dt ltt fo d s at husk, hvoda dt u lig va d jstdod.»fællsskabt vigtigt at fokus på, isæ fodi d tds til, at fl og fl fokus på idividt,«sig hu og fokla, at d lgd udvisig igtig god til at skab fællsskab. Og hu s dt so fodl at gaatikudvisig på d åd ka væ d til båd at hjælp lv på vj d dt faglig, også styk fællsskabt. Opfølgig ødvdig Fo udfoståd ku dt vik so o vi ha kald i lågt, å lv såda as udt i sal,«sig Bit Riis og tilføj, at d lgd udvisig fo hd giv igtig god ig, at d slvfølglig ikk ka stå al.»vi følg op på dt, d skt og flkt sa ov idholdt. På d åd to jg, at lg hjælp lv d bd at fostå, hvoå d fo kspl bug has, og hvoå d bug si,«sig hu og fokla, at udvisigsatialt gt lt at gå til og gt gabjdt, at læ slvfølglig skal tilpass dt til d lv, hu ha. Læ og udvikl af atialt, Mt Løvg, fid dt vigtigt, at atialt so t hvt adt atial bugs d hsytag til d lv og a, a ha.»matialt fitag jo ikk læ fa at udvis, sa tvæt i od,«sig hu og fokla, at læ hl tid skal hav t stækt fokus på dt faglig, lls ka aktivitt udvikl sig til ku at væ t udholdd idslag. Hu btagt opfølgig so ødvdighd.»nå jg ha bugt atialt ha jg oft fulgt op d skiftlig opgav,«sig Mt Løvg og tilføj, at hu i d sahæg ha haft lv, so gik død på d skiftlig opgav, blv hjulpt vid, å hu fd til af lg,

11 bvægls og læig 11 og d vj udt fik lv til at fostå, hvad d va dt igtig. Lg hjælp hukols Lkto vd istitut fo uddals og pædagogik vd Åhus Uivsitt, Has Hik Koop, fid dt atuligt, at læ skab u fo flksio. Ha fokla, at læ altid skal tag asvat fo udvisig, og udvisig hav t foål. I d sahæg bliv atialt t dskab ll todisk hjælp til at skab bd læpocss.»d ikk tvivl o, at bvægls og lg ha positiv idvikig på vos læig. Lig fa d tidlig stald ha vi udviklt hj g bvægls og lg,«sig ha og fokla, at dt båd gæld d læig, d sasbast, også å vi skal tilg os abstakt bgb so spog og gaatik.»vi husk lagt bd tig, so vi ha følt, og lg og bvægls vækk følls,«sig Has Hik Koop og fokla, at dt dfo giv god ig at abjd d gaatikk via bvægls og lg.»bvægls og lg ka væ d til at fø lv id i flowtilstad. E tilstad hvo a fuldstædig ivolvt, fokust og koctt,«sig ha. bous Du ka kotakt Mt Løvg og læs o Spog i Bvægls på hjsid

12 12 læsdbat odt på bodt Dbatidlæg sds til uspotsligt af: Toy Søs og Bjai Hougaad, ldta på Sostd Eftskol At tal dladd o ad ftskol på Eftskols Dag ikk faiplay. At idykk t læsbv i gioal avis, hvo a gø dt sa, lig så uspotsligt. M at tag odtlig dialog h i vos blad, gø os jo ku skap og vlovvjd i vos abjd fo at skab god ftskol. Hvis d vl at æk tal o odtlig dialog hvo d lytts. Dé dialog vil vi g dltag i. På Sostd Eftskol ha vi i og tid u abjdt d at æd vos pofil fa kist ftskol d bd valgfagspofil til at væ kist spotsftskol. Fa august 2012 hdd vi dfo Spotsftskol Sostd. Vi æd pofil dls fodi vi, so ag ad ftskol i d tid, oplv dgag i lvtallt. Dt vil vi ikk lægg skjul på. M vi ha også gjot dt, fodi vi, d bug fo spotsftskol d kist pofil i vos oåd. Ikk fo at stjæl kocpt fa ad, ll i paik at gib til ogt, d vik ad std, fodi vi, dt d hlt igtig vj fo os at gå. Vos visio kla: Vi vil kobi spot og kistdo så klt ka dt sigs. Vi vil lav ftskol, d kobi glæd vd spot, fysisk tæig og holdkokuc d dt kist sksy o, at all lig vædifuld og uikk uast v. Vi vil skab t fællsskab, hvo vi sætt dt stækst hold, å vi spill kap, hvo a i dt sto fællskab ikk oplv at bliv sat af holdt. Hvo a ikk bliv valgt fa, fodi a ikk god ok, oplv sig lig så vædsat so all ad. Og så vil vi væ t gagd og livgivd kistt fællsskab d højt til loftt. Så j, vi dækk ikk vos issiosviksohd id ud t bad, vi ikk ha t til at bug. Vi, vi tydlig d vos visio og vos vædigudlag. Og så ivit vi i øvigt hv, d ku væ i tvivl, til at ko på bsøg og få sy fo sag og dét g id a udtal sig o os. Okay, ha vi så t til at kald os spotsftskol? Vi tæk såda h: Hl id d d fi skol vl, at vi fi. Fi i d fostad, at vi å bygg skol på dt gudlag, vi øsk, og at vi å kald os dt, vi øsk blot vi opfyld lov o fi adgag fo all og abjd fo folklig oplysig, livsoplysig og dokatisk dals. D fihd dt uikk vd skolfo. St i dt lys, dt svæt at ti still, å af vos g i foig vil fatag os d fihd. At tag patt på odt spotsftskol og satidig gø odt til t kvalittsstpl, so ku få ka gø sig fohåbig o at få lov til at bug, fo os at s båd aogat og udokatisk. M dt givt: Nå a diskut idholdt af t od, opstå d god kostuktiv tak. Bug af odt bliv vlbgudt. E dfiitio af idæt i odsætig til spot ka bstt væ lvat i ogl sahæg, og d diskussio vil vi g tag. Vi ha væt ig dt i udvikligspocss h iod vos kocpt, og dt va givd. Og d bstt poit i, at vi vælg dt f fo dt adt. M dfa og så til at tag patt på idholdt af t od og gø dt til at spøgsål o kvalitt og facilitt - dt skudt fobi. Så kæ fostadkollga: So Svd Ghs vill sig dt: dt fuldstædig vavittig vikl at skyd fa At tag patt på odt spotsftskol fo os at s båd aogat og udokatisk.

13 læsdbat 13 Fo ag ug dt gask klt ødvdigt d t å på ftskol. t å på ftskol - syv å til ygsækk af: Ai Matthis, folktigsdl (V) Eftso jg ha fåt hvvt so Vsts odfø på oådt fo ftskol, jg, at dt passd, d lill itoduktio til ig so politik og pso, sat it fohold til ftskol. Jg yvalgt folktigspolitik fo Vst i Vjkds. Jg ha t dg, hvo af d idtst lig ha afsluttt t fatastisk å på Skadup Eftskol. Et å so hvk ha ll jg, so foæld, vill hav væt fo ud. Sætig: ét ftskolå, sva til syv skå, sig dt hl. D ug sk ko id ftskolåts stat id d halvfyldt ygsæk. D ko id d d ygsæk, so d fik på føst dag i bøhav, og so d sid blvt fyldt i ig ds bado og ds tidlig tagå. Eft ds ftskolå ko d ud på d ad sid, d d slv sa ygsæk, u ba fyldt til ad d oplvls og fædighd. Eftskol stdt, hvo d ug fo føst gag få lov til at ød og hådt ass af d poblstillig, so d vil ød s h i livt. Dt asva, so d i d fobidls bliv tildlt, d til at fyld ds ygsæk. Rygsækk bliv, bladt ag ad tig, fyldt d; faglig, social, sat psolig fædighd. Elv læ hvoda a skal få hvdag til at hæg sa, å a lig pludslig bo to til f pso på ét væls. D læ at spkt hiads foskllighd og få dt bdst ud af dt. D lv d hiad i ét å og ggå d kæp udviklig sa. D udvikl hlt spcill båd. So i sø sig, så få a v fo livt. Vskab, tolac og ovbæhd all vigtig vædi, so d bug fo i vot safud. At giv slip Et at vo bø udvikl sig, også vi foæld ggå udviklig, å vos ba tag på ftskol. Dt dt føst skidt på vj til at giv slip på sit ba og kd, at dt ba, so a g å ha pylt o, faktisk godt ka slv. At ha ll hu ikk ødvdigvis ko hj hv wkd og ikk så afhægig af slv, so a og gag godt ka lid at bild sig slv id. Satidig følls af tyghd d dog stadig, a fo d slvstædiggøls af s ba tygg. Vigtig oll i safudt Eftskol udgø gt vigtig oll i vot safud. Dfo å vi ikk bgæs d ugs ulighd fo oplvls og udviklig so d. Fo ag ug dt gask klt ødvdigt d t å på ftskol, fo at d ka yd ds bdst og få st uligt ud af udvisig på d gyasial sat hvvsfaglig uddals. Eftskols agfoldighd ækk lagt, fodi dt t std fo all d ug og d plads til all. Tolac og spkt ov fo si dsk vigtig fædighd, so ft t ftskolophold ligg øvst i d ugs ygsæk. D ygsæk so d ug sk u kla til at skift ud d stø af slags, vl vidd at d stadig stå d, å d skal bugs og da gudlag fo opfyldig af d y og stø ygsæk.

14 14 læsig bø blvt bd læs dt kib stadig d foståls God sultat i PISA-udsøgls og it-ygsækk til d odblid. Ma skull to d hllig gav fo læsudvisig på dask skol va vlfovat. M dt d ikk. Bit Bass, d udvis på af ladts 21 odblidftskol, ftlys t stæk fokus på foståls i skols abjd d læsig Du sagd, jg skull læs tkst ikk at jg skull fostå d. Såda cit Bit Bass af si lv fo at sig i daskti. Udstyt d coput, d ka læs svæ tkst op, odblids vasklighd blvt id, ikk fosvudt. É tig lig at læs tkst, ad at fostå d. Og dt d stadig alt fo lidt fokus på i dt dask uddalsssyst. Også oaltlæsd ug isik at d i læsæssig blidgyd, hvis a ikk fokus på aktiv tkstfoståls, Bit Bass og Pt Myfld. D to udvis til daglig på Gyllig Eftskol, so af ladts 21 spcialftskol fo odblid. Og dt g dtt abjd, d blvt opækso på ogt, d s so t glt pobl i d dask skolvd. Ntop u dltag Pt Myfld og Bit Bass i abitiøs ftuddals tilttlagt af odblidftskol og VIA Uivsity Collg. Md diplouddals i pædagogik ha odblidftskols tvæk øskt at sætt fokus på bladt adt læsfoståls. Statgi fo foståls So dl af ftuddals ha d to fa daskudvis abjdt itsivt d læsfoståls bladt odblid på folkskols øvst ti. Vd fo kspl at lad to gupp lv læs d sa ovll, hvo d gupp i fovj havd abjdt d statgi til at øg ds læsfoståls, og d ad blot blv bdt o t fat, blv dt klat fo Bit Bass og Pt Myfld, hvo vigtigt top d dl af pædagogikk. Dt ka lyd baalt, at gupp, d på fohåd havd abjdt d fostålssstatgi, fik lagt ud af at læs ovll, d d ad gupp, faktisk agl dtt fokus oft på dask uddalssistitutio.»jg, dt lidt af t wakup-call fo udvisig i all fag dt h. God sultat i itatioal læststs vis slt ikk t sadfædigt billd af, hvo vi stå,«sig Bit Bass.»Nå skolbø i dask skol å op på lltit dt ot vigtigt, at d ka læs - ikk ba fo at læs, læs fo at fostå. Dt fofølg lv i all ad fag også fo kspl atufag hvis d ikk udviss i at fohold sig aktivt til tkst,«tilføj Bit Bass. Uik faigsudvkslig Lo Pidahl, d af iitiativtag til ftuddals fo udvis af odblid, id o, at fostålsspobl bous Diplouddals i pædagogik, ålttt udvis af odblid I 2011 udbyd odblidftskol sa d VIA Uivsity Collg diploodult Pædagogisk udvikligsabjd. Diploodult åltts udvis af odblidlv i ovbygig ( klassti). All udvis vlko til at søg o optagls, også slvo a udvis i folkskol. Fl oplysig: Lo Pidal, fostad på Fasø Eftskol. Mail: ll kus-2/

15 sudhd 15 flakkbjg ftskol vid sudhdspis Rgio Sjællads Sudhdspis på ko gå til Flakkbjg Eftskol. Pis givs fo skols hlhdsoitd abjd d sudhd hlt dagligdags oplvls fo ass af sk:»du stå d d t bv fa læg, og ka åsk godt læs dt op fo di ad afkodig, so vi kald dt, d ikk ogt i vj d. M bagft å a ba kostat, at a faktisk ikk ha foståt bvt. Fo os, d abjd d odblid, d poblatik blvt tydlig og tydlig d s å. Bladt adt fodi coput jo oft ovko afkodig fo é.«vd at ålttt diplouddals od udvis af odblid, ha a, ifølg Lo Pidahl, fåt adgag til uik faigsudvkslig på oådt, so ka ko t stot flt af udvis til gav.»fl gag ha VIA Uivsity Collgs dygtig udvis på ftuddals fåt aha-oplvls ud af at sidd d t hold af studd, d all ha paktisk faig fa udvisig af odblid,«fotæll hu. Vd at udbyd pædagogisk diplouddals d fokus på odblidhd, ha odblidftskols tvæk d ad od skabt gvist, d ka sitt af på hl uddalsssystt. På Flakkbjg Eftskol sudhd itgt dl af skols hvdag. D fokus på sud ad, på bvægls, på tivsl, og på hvoda lv ka tag asva fo g og ads sudhd. D hlhdsoitd tilgag til abjdt d sudhd udløst d føst dcb Rgio Sjællads Sudhdspis på ko. Fostad på Flakkbjg Eftskol, Ja Coa, odtog glædsståld d ag pg.»dt bkæft os i vos hlhdsoitd tilgag til abjdt d sudhd,«sig ha og tilføj, at dt dls t stot skuldklap til dabjd, d i dagligdag abjd d d ag sudhdsfd iitiativ, dls ka ispi til at udvikl du fl tiltag okig sudhd. Pg skal øg sudhd Ja Coa fotæll, at all pg bliv givstt i sudhdsfd iitiativ. Skol ha sålds udstdt kokuc, hvo lv ka ko d y id til abjdt d sudhd. Skols Sudhds- og Motiosudvalg, hvo lv stækt pæstt, afgø hvilkt ll hvilk foslag pg skal gå til. Sudhds- og otiosudvalgt, d øds gag o åd, t af ag foskllig sudhdstiltag på Flakkbjg Eftskol. D sudhdsfd Eftskol Skol abjd d sudhd ud fa ækk foskllig vikl og kald sig D sudhdsfd Eftskol. Ig af skols sks lij ha spcil sudhdsovskift, da sudhd top skal væ atulig dl af hl skols hvdag.»dt sudhdsfd idgå båd i fobidls d udvisig, i fohold til d klt og i fohold til savæt,«fotæll fostad Ja Coa og fokla, at skol d sidst å ha udviklt t ofattd poga d aktivitt so fo kspl køkkudvisig, fælls ogløb, bvægls i d boglig lktio, kost- og otiosvjldig, lg og læig og øgfi skol. Dt sud skal væ sjovt Skol fid dt vigtigt, at lv bliv otivd og få od til at æd på ogl af ds usud va.»dt, at vi abjd d ag foskllig idgag til dt sud liv, gø dt ltt fo lv at fid otivatio,«sig Ja Coa og tilføj, at dt dsud vitalt, at sudhd fobids d ogt positivt.»at lv t sudt liv skal væ fobudt d glæd,«sig ha.

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere