No december 2011 efterskoleforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen"

Transkript

1 ftskol Foto: Js Bach No dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol, d byd d social av, få tilføt ksta ssouc. 04 ftskol skal styk dask kokucv Idustis Fod giv 4 illio ko til ålttt saabjd ll idustiviksohd og dask ftskol. 22 galfosalig Eftskolfoigs åsød afholds på Nybog Stad d 3. ats.

2 02 idhold ftskol No dcb 2011 ftskol foig Bach Foto: Js www. ftskol. co 08 o. 08 dcb 2011 daktio gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv g lg gaatik og bvægls. 03 all ftsk ha t socialt ol asva Socialt taxat åsk på ftskol, vj. I så fald d byd vil d social tilføt ksta av, få ssouc. 04 ftskol skal styk dask koku cv Idustis Fod giv 4 illio ålttt ko saabjd ll idusti- til viksohd og dask ftskol. 22 ga lfosalig Eftskolfo igs åsød afholds Nybog Stad på d 3. ats. Magasihust, Spidigad 11 E, Studio B11, 7100 Vjl Tlf E-ail: Bladts hjsid: 08 si lg has gaatik På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. Tob Elsig-Pds, asv. daktø, Tlf tyk ftskol skal styk dask kokucv 18 jobaoc og abot Fi illio fa dask idusti til saabjd ll ftskol og idustiviksohd. Dybbøl Eftskol få dækkt cika tdjdl af gifobugt fa yopføt vidøll layout Magasihust - Roubogs Gafisk Hus Eftskols adiistatio, Vatov, Favgad 27, opg. H, 1463 Købhav K. Tlf E-ail: øvig aoc AC Aoc, tlf Aocifoatio på dadli S udgivlsspla og dadli på abot All asatt og bstylssdl vd ftskol odtag gatis Eftskol. Tilldig fogå på Øvig ka abo på bladt fo 310 k. icl. os åligt fo 16 u. udgiv Udgivs af Eftskolfoig. Eftskol 44. ågag. D i bladt fføt syspukt dls ikk ødvdigvis af udgiv ll daktio. Rdaktio fobhold sig t til at dig og fokot tilsdt idlæg. Eftskol dl af Dask Spcialdi ISSN: yt fa ftskol 14 dask lv læs ud at fostå D sidst ås fokus på læstkikk bø afløss af ålttt idsats i fohold til fostålsslæsig. dybbøl øll al... llld ha bhov fo fællsskab To sia i dt kod å fokus på lllds spcill udfodig. 22 galfosalig i ftskolfoig Eftskolfoigs åsød afholds d. 3. ats på Nybog Stad 15 flakkbjg ftskol vid k Rgio Sjællads sudhdspis gåt til Flakkbjg Eftskol fo hlhdspægt idsats fo sudhd. 16 fikvat 26 diplo fo dt sud åltid Køkkld Maiaa NIls ha lavt ad til ftskollv sid Mgt ædt. Bladt adt abjd skol på at ctific åltid. 34 kus og ød

3 yhd af: Tob Elsig-Pds, daktø all ftskol skal bidag til socialt asva Udvalg ovvj foslag o t socialt taxat, så ftskol, d skab østbyd, få fl pg at abjd d D klt ftskols social asva skal i ftid bløs d fl pg, så skol i høj gad ka løft opgav, udvalgt fo socialt asva, so i øjblikkt abjd på, hvoda skolfo ka tag asva i ftids kokucsafud. Udvalgt, so bstå af ftskolfostad, foæd og uddalssfosk, vts at flægg t foslag fo Eftskolfoigs styls i bgydls af dt y å og dd at hav t udspil kla til foigs åsød i ats.»vi oplv stigd polaisig i vos safud, og d ko stadig fl såba ug, so ikk ka gfø ugdosuddals. Vi optagd af, hvoda ftskolfo ka tag t øgt socialt asva vd at optag fl lv d svag social baggud ll ad fo fo pobl. Vi to, at skolfo ha ulighd fo at løft fl af diss ug båd socialt og fagligt,«sig Bja Ludag Js, foad fo dt udvalg so dsat af Eftskolfoigs styls. Aalys vis, at ftskol ha sto adl af ssoucsvag og tud ug, at diss gt ujævt fodlt på ftskol. Udvalgt vil g giv fl ftskol bd økooisk a og ulighd fo pædagogisk at løft d voksd gupp af såba ug. Abjdsgupp ovvj dfo båd at idfø t socialt taxat, så skol få bd økooi til at gø idsats fo lv, og at foslå ulighd fo odig d hl ll dlvis fiplads, så fl d svag social baggud få l økooisk ulighd fo at ko på ftskol. Satidig abjds på t foslag o udvikligspulj, so ftskol slv skal fiasi g t bidag fa diftstilskuddt. På d vis ko all ftskol til at bidag til, at skolfo løft t stigd socialt asva, all skol få satidig ulighd fo at søg pulj, d f.ks. åltts østbud og toviksohd. Udvalgt ha sit fjd og sidst ød d 6. jaua Vi optagd af, hvoda ftskolfo ka tag t øgt socialt asva vd at optag fl lv d svag social baggud.

4 04 udviklig ftskol skal styk dask kokucv af: Tob Elsig-Pds, daktø Idustis Fod giv 4 illio ko til ålttt saabjd ll idustiviksohd og dask ftskol Fo få dask ug vælg hvvsuddals id fo tkik og atufag, hvilkt still Daak vaskligt i itatioal kokucsituatio. Dfo sats Idustis Fod u sa d Eftskolfoig på at få fl dygtig ug til at få øj på kaiulighd id fo dask idusti. Idustis Fod ha sålds bvilgt 4 illio ko til t pojkt, hvo cika t dask ftskol og t idustiviksohd skal skab t saabjd i dt kod skolå.»idustis Fod optagt af at fid y vj, d ka stiul og vækk ugs itss fo d tkisk og hvvsttd uddals. Fod ha dfo på baggud af dialog d udvisigsiist dvikt til at udvikl t pojkt, hvo ftskollv hutig ko i kotakt d hvvslivt. Md pojktt styk vi saabjdt ll lokal viksohd og ugdosuddals bladt adt vd at giv lv ækk kokt hvvsoitd udvisigsfoløb,«sig Mads Lbch, adiistd diktø i Idustis Fod. Akivfoto: Pt Klod Idusti og skol i saabjd Målt d saabjdt ll idusti og ftskol, at fl lv vil fid dt attaktivt at tag iod paktikplads på idustiviksohd ll vælg tkisk ll atuvidskablig uddals. Satidig læggs op til at viksohd ka spos ug d sæligt talt, så d aspos til kai i idusti. Dt tak, at ftskol tilttlægg hlt sælig udvisigsfoløb fo lv på 10. ågag, hvo d f.ks. abjds d dsig og poduktiospocss, d afspjl viklighd på idustiviksoh-

5 akdsføig 05 fid vj til lyst af: Tob Elsig-Pds, daktø d. Satidig vil d væ ulighd fo, at lv ko i læg paktik- og bobygigsfoløb på viksohd. Ftids igiø Pojktt hilss vlko af Nodbog Slots Eftskol, so alld ha god faig d sciclij, hvo udvisig åltts atufag, obottkologi og iovatio.»vos faig, at vi d ålttt idsats ka aspo fl ug til at tag hvvsttt uddals. So udgagspukt gå vos lv vid på HTX ll ad tkisk uddals. Dt ftids igiø, d gå på sciclij,«sig ftskolfostad Ru Mads. I Eftskolfoig glæd foad Tols Boig sig til dt y saabjd d idusti:»vi vd, at t ftskolophold bidag til d ugs sklig og faglig udviklig, d dt y saabjd ka vi gå t skidt vid vd gt kokt også at hjælp d ug på vj til ds ftidig abjdsliv. I tid hvo d pobl d fafald i uddalsssystt, dt glædligt, at vi d pojktt ka hjælp lv d, at ovgag fa ftskol til hvvsuddals bliv så god so uligt, ligso ålt at fasthold d ug i uddals,«sig Tols Boig Pojktt skal systatis d faig, dt g, til glæd fo ad ftskol og viksohd, d ku øsk at tabl ligd saabjd fov. Pojktt ud sålds ud i odl fo dt god patskab og abjdsgag hi, so ftskol og idustiviksohd båd ka bliv ispit af og vjldt ig. Eftskol, d g vil i btagtig so dltag i pojktt, skal udfyld t asøgigsska, so fids på ftskolfoigs hjsid ud pædagogisk ta. I udvælgls af d dltagd ftskol, so sk i saabjd ll Eftskolfoig og Idustis Fod, siks gogafisk spdig. Eftskols Aft t yt tilbud til ug og ds faili i ds søg ft uddals Md udsigt til faldd ugdosågag og afatig i atallt af lv på ogl ftskol, å d y tod til i bstæbls på at få d ug til at vælg ftskol. Et af fl tiltag Eftskols Aft, so fo føst gag holds so ladsdækkd bgivhd 11. jaua kl Lagt d flst ftskol dltag, klt ha ldt fa. Bl.a. fodi skol på fohåd havd aagt skitu i d pågældd ug.»dt vos øsk, at all skol åb dø d 11.jaua, så vi ka akdsfø aft i stil d Eftskols Dag, hvo faili ka væ sik på, at d ko til ftskol, d paat til at odtag gæst. Vi skal udgå at folk kø til lukkt dø,«sig Eftskolfoigs æstfoad Kathi Sva Chistias. E af d skol, d i føst ogag havd pobl d dato, Ollup Eftskol på Sydfy. M skol ha ædt på si pla, så d ka holds åbt hus. Dtt ko i gov tæk til at fogå d sa høj aktivittsivau so vd Eftskols Dag. I d idt-vstjysk ftskolgio gø a ogt sæligt ud af akdsføig af aft. Nils Bog, d kouikatiosasvalig, fotæll sålds, at ti skol vil tag på gågad d okig 1000 lv i gios støst by fo at syg ækk sag og på d åd skab opæksohd. Satidig kø gio fotokokuc på facbook ud tat S lyst, hvilkt skal væ d til at gø opækso på aft.»jg fo, at d god opbakig til aagtt udt o på skol,«sig Nils Bog. I d odjysk gio d også bd opbakig fa oådts ftskol. Rgiosfoad Lif Ludsgaad fovt, at dt bliv adlds oplvls at bsøg oådts ftskol på aft ffo d taditioll åbt hus dag i sptb.»på vos g skol vil vi i lagt høj gad tækk d bsøgd ud på lvgag, hvo vi vil sv kaff, og på d åd skab hygglig stig. Dt ikk pla at lav d sto ifoatiosød o fag, dagligdag og økooi. Vi fovt i stdt at skab dialog ud hygglig fo, d pass godt til aftstig på ftskol,«sig Lif Ludsgaad. Fa 2013 lægg Eftskolfoig op til du t aagt, sålds at d foud Eftskols Dag i sptb holds to aagt i foåt hholdsvis 9. jaua og 20. apil. Tvivl på pojktt Ikk all positiv ov fo fl fælls åbt hus dag i skolfo.»jg tvivl på, at dt idlt til at få fl til at vælg ftskol. Jg to, vi i stdt spd d bsøgd ud på fl dag, og satidig aagt d til båd at bid dabjds tid og skols økooisk ssouc. M vi skal ok dltag d fuldt poga, fo d bsøgd skal ikk oplv at ko til lukkt dø,«sig fostad Jsp Vogsgaad fa Ollup Eftskol usik og sag. Ha akd, at skolfo psst, og at ækk skol agl lv.»jg ka godt fostå, hvis foig føl sig psst af d skol, d agl ag lv. M jg to ba ikk, dt h løsig,«sig Jsp Vogsgaad. D sydfysk fostad tvivl på sålds på, at fl fid vj til ftskol via y åbt-hus-dag. Diod ha d fælls iitiativ gativ koskvs fo skol.»eftskolfoig skal sætt politisk dagsod og svic skol d agut, lls i høj gad lad dt væ op til d klt skol at lav aagt og gå til pss. D fælls iitiativ tag gi fa dt vigtig, lig at div god skol.«

6 06 yt fa ftskol ftskolladskabt D i Advtuac Nodbog Slots Eftskol og Advtuac ALS afhold DM i Advtuac fo ftskol, ALS Ext. ALS Ext t advtuac byggt op so t kspditiosløb. D stat lødag d. 2. jui sidst på ftiddag, og vi fovt vidtid på okig 12 ti. Dt btyd, at dl af løbt fogå o att, hvilkt giv sto udfodig. Ract ko til at fogå på Als og Sudvd, d stat og ål på Nodbog Slots Eftskol. Løbt bstå af 30% havkajak, 45% MTB, 20% løb og 5% saabjdsaktivit. D vil væ åb klass og ftskol klass. Vidholdt vid, udov gt flott pæi fa bl.a. Haglöf, også titl "Daaks Mst i Advtu ac fo Eftskol". Mål j d d bdst. Nogl af Daaks bdst hold ko og dltag i d åb klass. Dt dt sa ac so ftskollv, d kokus i foskllig ækk. Løbt bliv tilttlagt, så dt Daaks bdst ftskol advtuac hold, d vid, Så skal I væ d føst Eftskol Daaksst i Advtuac? Læs o løbt og tilld j på løbts hjsid Cykl sig til kotakt Tidlig lv på Vjl Idætsftskol, Magus Cot Nils, ha tgt kotakt d cyklholdt Ta Cocodia Fosikig Hilad. Magus btagts af ag, so t af ladts støst talt. Ha ha i 2011 vudt dt tjkkisk fdsløb fo juio og dask juiost på ladvj. I d kod sæso ykk Magus Cot Nils op i sioækk.»dt bliv t hådt å dt føst i sioækk, jg to og håb, at jg ka væ d til at skab løb.«sig ha. Dt glæd skols spotschf, Alla Jøgs, at Magus Cot Nils, so d ad tidlig lv fa Vjl Idætsft- skol, ha cyklt sig til siokotakt.»d sidst fi å d cyklig på skat ha dostt, at vi ha dt hlt igtig st up til at udvikl ug cyklytt. Skols tidlig lv ha pæstt ipod sultat, og i al bskdhd to vi, at vi ha væt d til at udvikl d ug talts åd at tæk lit på,«sig spotschf. Nodkaft-usical på Ho Eftskol Elv på Ho Eftskol abjdd i ug 45 d at osætt Jacob Ejsbos oa Nodkaft til usical. Eft ugs hådt abjd d at sætt sc op, lav plakat, tp plikk, øv usik og dokut hl pocss på vido opføt lv t fostillig. Dt adt å i tæk, Ho Eftskol opfø usical. 125 å so ftskol Rig Eftskol akd i ovb 125 ås jubilæu so ftskol. Jubilæt blv fjt af okig 550 uvæd og tidlig lv, læ, failidl og ad d tilkytig til skol. Fstpogat idholdt y jubilæussag, tal, usik og gyastikopvisig. Rig Eftskol blv gudlagt i 1886, so af ladts føst ftskol, ku cika ti å ft at ladts føst ftskol havd st dags lys på Mos. Fostad Fi Las ha haft tøjl på Rig Eftskol d sst 22 å, og ha to, at d også vil væ Eftskol i Rig d æst 125 å. Ha, at ftskol udfyld oll i safudt, so d altid vil væ bug fo.»vos faig vis, at ug, so ha væt på ftskol, ha vd at gfø ugdosuddals. Dfo to jg, d også vil væ bhov fo ftskol i ftid,«sig ha. Eftskollv abjd på filhold To lv fa Laglad Eftskol ha væt så hldig at få abjd på t filhold, d i gag d at optag kotfil o locatio vd t tidlig husadsstd på Laglad. Filholdts ak-up atist ått ld fa i sidst øjblik, og så spag Vicki Tols og Mtt Nils til. 15 filfolk haf cika halvdl fa d FilFy støttd filuddals 18Fas abjd på at få d igtig optagls d hj. 18Fas ha t tæt fohold til Laglad Eftskol. Vd pi på Laglad Eftskols fillij va studd fa 18Fas sålds på bsøg og udvist ftskols lv. 230 ftskollv i fælls ko Elv fa f ftskol d usik so lijfag satt idt i ovb hiad stæv på Sødbjg Eftskol. Iitiativt til aagtt ko fa foig Syg.dk, d saslutig af kold og kosag fa hl ladt. Elv havd hj fa fobdt to sag, og sa idøvd d 230 dltag to y sag, ud kydig ldls af kold fa Syg.dk. Dag sluttd d fælls koct, hvo all sag blv fføt, og hvo t okst bståd af læ og lv akkopagd. Mathild Rytt va af d dltagd lv, og hu syts, dt havd væt god dag.»dt altid fdt at væ så ag, d syg sa. Dt giv hlt ad stig,«fotalt hu. Eftskol odtag flygl Tistup Idætsftskol ka u akkopag d daglig ogsag på t spityt flygl. Lios Club Mols opfyldt t stot

7 yt fa ftskol 07 øsk hos læ og lv, da d dod pg til t yt flygl. Fostad gå af Fostad på Ryå Eftskol, Kut Hda Nils, gå på psio. Ott å ha ha væt ld på Ryå Eftskol, og tidlig va ha fostad på Mjlby Eftskol. Bslutig o at stopp ha væt læg udvjs. Fo kapt t å sid gik Kut Hda Nilss ko på psio, og u pats pla at kast sig ov INGENTING. D vt os hlt y fihd ft d 22 å so fostadpa. E opgav so oft ha lagt bslag på d flst af døgts ti,«sig Kut Hda Nils. Vid t stad up show Elv på Gudådals Ugdosskol i Ulstup ha vudt t stad up show d koik Chistia Fuhldof. Eftskol vadt lodtækig bladt d ftskol i Daak, so havd idst 25 lv ud at sal id til Dask Flygtighjælps ladsidsalig. Fl ftskol i ladt va d i idsalig. Gudådals Ugdosskol stilld d 37 lv, so bugt t ti til sødag i ovb at st døklokk i Ulstup og og. Egl fik tagt til at ltt 350 gl i skikkls af 350 ftskollv havd sat hiad stæv fo at syg Sk d ogt på di ftskol? Kot yhd og billd fa ftskol sds til sa hl dag. Og dt gjod d, så tagt på Midtjysk Eftskols sto idætshal til sidst va vd at ltt. E ålttt p-idsats havd lokkt t pa hudd publiku til. Hl dag glød gag på Midtjysk Eftskol af glad sagst. Elv fa f ad ftskol i gio va ødt op til åts kostæv. Fo ag va dt føst gag, d skull syg foa t stø publiku, så spædig og koctatio va høj. Faktisk va istuktø, saglæ A Louis Kogh, ovaskt ov, at så ag tag ku hold koctatio og væ fokusd i så lag tid. Hu øvd d d i to gag to ti i løbt af ftiddag og ku kostat, at d opføt sig so, ja top gl. Istuktø, so va hidkaldt spcilt d dag,, at dt vigtigst fo at fag lvs itss at a ogl u, d ka lid. Og dt så ud til at væ lig pæcis, dt d skt. Isæ ut Tlpho af d fo tid gt populæ Lady Gaga fik st i kot op at ig. H lagd all lv ds blufædighd på hyld og gav d gas til publikus udlt bgjstig. Fo d dltagd lv va dt adlds oplvls at skull still op til kokoct. Elv syg gt i dt daglig, og ftskol bug sag aktivt fo at styk glæd og fællsskabsfølls. M at lav sto kokoct ogt hlt adt. Dt va gupp lv ig o ft koct. Dt fd, å vi syg sa, og a tag dt siøst, å a vd, at d ko publiku og pofssioll usik på, sig d. Fo Rgio Sydøstjyllad va d i fobidls d kokoct tal o t fosøg. Rgios p-udvalg havd lagt ksta kæft i at udabjd idbydls og plakat, og søgt fo at d lokal pss blv oitt o aagtt. Dt btød, at publiku i stot atal fadt f til koct. Vi sys også, at dt sjovst fo all, hvis d ko publiku og yd sag sa d lv. Dt gø, at all tag sig sa, og at båd lv og publiku få igtig god oplvls, sig dl af p-udvalgt i gio Chalott Møll Hu vil ikk udlukk, at gio også i ftid vil bug kæft på at styk kouikatio o gios ag aagt. Ryslig pig ha Daaks bdst id T pig fa Ryslig Eftskol vadt føstpis vd Daish Etpuship Awad 2011 i Ods. Et aagt hvo lv fa gudskol og ad uddalssistitutio flægg og få bdøt ds opfidls. Aa Caoli Mogs, Rikk Valti og Kaill Lia Sidt ha udviklt t itaktivt spil, hvo lv på sjtt klassti læ o safudsfohold. Dltag i spillt ag slv bikk på sto voksdug og sva udvjs i spillt på spøgsål o politik, sociologi og vd.»dt fuldstædig ovvældd. Da vi fo åd sid sad i gyastiksal fyldt d gul lapp fo at idudvikl, ad vi ikk, at dt vill gå så vidt,«sig Aa Caoli Mogs o at hav vudt foa fl hudd gudskollv, so all havd god opfidls d til Awadaagtt. To hvvsæd idfo itaktiv læig hvdt sig til d vidd pig og va itssd i at køb id.»nu skal vi hav t ød d d,«fotæll Aa Caoli Mogs.

8 08 bvægls og læig Foto: Js Bach Bagdl od bagdl løb lv o kap, å d på Vø Eftskol læ at skl ll dls - og -d

9 bvægls itgatio og læig 09 af: Svd Kogsgaad Js, joualist si lg has gaatik På Vø Eftskol læ lv gaatik g bvægls og lg. Elv pofit af udvisigsfo, dt skal stys af læ Md favd kaklud ud fødd skøjt to dg og pig f od ogl blå kot i d ad d af tatsal. Dg å kott d odt has på sa tid, skubb til hiad, åb, gi og skøjt tilbag til ds hold, so tag iod d high fiv og jubld tilåb. Pig skøjt i lagso tpo h til kott d odt si og d ft tilbag til sit hold. På pigs hold jubl d føst, da dt gå op fo d, at dt d, d få poit. Dt va lig si og ikk has, d va dt igtig od i d sætig, læ, Bit Riis, læst op lig id lv skøjtd af std. Vi til gaatikudvisig på Vø Eftskol. Udvisig følg t syst kaldt Spog i Bvægls. Et syst hvo lv sjipp, hopp, tap, løb og satidigt læ o jstdod, dls, dobbltkosoat, datid og ad af d dask gaatiks vdkvægls. Et syst d bygg på, at aktivitt, bvægls og lg stiul lvs læig.»jg ha altid t, at udvisig bø væ afvksld, og at bvægls og lg ka kvalific læig,«sig læ Bit Riis. Hu fokla, at dt dfo va oplagt at gå i gag d Spog i Bvægls, også fodi dt sjældt, at atial, so fokus på bvægls og lg, ttt od lv i ovbygig.»dt æst altid i d så klass, at a bug lg og s i udvisig, jg to, at d støst lv også ha bhov fo at lg,«sig Bit Riis. Lyst til at læ Willia Kjæulf-Schidt, so va ld på dt hold, d vadt dags gaatikkokuc glad fo, at a ka lg i daskti.»dt sjovt, og jg ikk så god til at sidd still og hø på, at læ stå og fotæll os ogt,«sig ha og tilføj, at a lt bliv tæt af at gå i skol, hvis udvisig hl tid fogå på sa åd. Fo Bit Riis dt gt væstligt, at lv t bibhold ll gfid lyst til at læ.»jg ha tidlig udvist voks, og dt va tydligt, at fl af lv havd t gt btædt fohold til ds skolgag,«sig hu og fokla, at hu dfo fokust på, at læig ka sk på ag foskllig åd og i foskllig sahæg. Og at dt g å væ sjovt at læ. Lg, læig og fællsskabt Ditt Jøsso va også på dt vidd hold, syts ikk at aktivitt va spcilt sjov og to hll ikk, at hu igtig læt ogt.»jg ku godt dt, vi skull læ, og jg sys, at a læ vd at sidd i klass og abjd d tig,«sig hu og tilføj, at hu dog sikk på, at ag af d ad i klass få ogt ud af at abjd på d aktiv åd. Bit Riis fotæll, at d lgd udvisig fo lv, d tivs bdst d at sidd fo sig slv d tig, dls giv d kdls af at læig ka fogå på ad åd dls d til at giv d oplvls af at tilhø fællsskabt. Vi husk lagt bd tig, so vi ha følt, og lg og bvægls vækk følls. Has Hik Koop

10 10 bvægls og læig Foto: Js Bach Skøjtløb på kaklud giv lv kopslig oplvls, og gø dt ltt fo d s at husk, hvoda dt u lig va d jstdod.»fællsskabt vigtigt at fokus på, isæ fodi d tds til, at fl og fl fokus på idividt,«sig hu og fokla, at d lgd udvisig igtig god til at skab fællsskab. Og hu s dt so fodl at gaatikudvisig på d åd ka væ d til båd at hjælp lv på vj d dt faglig, også styk fællsskabt. Opfølgig ødvdig Fo udfoståd ku dt vik so o vi ha kald i lågt, å lv såda as udt i sal,«sig Bit Riis og tilføj, at d lgd udvisig fo hd giv igtig god ig, at d slvfølglig ikk ka stå al.»vi følg op på dt, d skt og flkt sa ov idholdt. På d åd to jg, at lg hjælp lv d bd at fostå, hvoå d fo kspl bug has, og hvoå d bug si,«sig hu og fokla, at udvisigsatialt gt lt at gå til og gt gabjdt, at læ slvfølglig skal tilpass dt til d lv, hu ha. Læ og udvikl af atialt, Mt Løvg, fid dt vigtigt, at atialt so t hvt adt atial bugs d hsytag til d lv og a, a ha.»matialt fitag jo ikk læ fa at udvis, sa tvæt i od,«sig hu og fokla, at læ hl tid skal hav t stækt fokus på dt faglig, lls ka aktivitt udvikl sig til ku at væ t udholdd idslag. Hu btagt opfølgig so ødvdighd.»nå jg ha bugt atialt ha jg oft fulgt op d skiftlig opgav,«sig Mt Løvg og tilføj, at hu i d sahæg ha haft lv, so gik død på d skiftlig opgav, blv hjulpt vid, å hu fd til af lg,

11 bvægls og læig 11 og d vj udt fik lv til at fostå, hvad d va dt igtig. Lg hjælp hukols Lkto vd istitut fo uddals og pædagogik vd Åhus Uivsitt, Has Hik Koop, fid dt atuligt, at læ skab u fo flksio. Ha fokla, at læ altid skal tag asvat fo udvisig, og udvisig hav t foål. I d sahæg bliv atialt t dskab ll todisk hjælp til at skab bd læpocss.»d ikk tvivl o, at bvægls og lg ha positiv idvikig på vos læig. Lig fa d tidlig stald ha vi udviklt hj g bvægls og lg,«sig ha og fokla, at dt båd gæld d læig, d sasbast, også å vi skal tilg os abstakt bgb so spog og gaatik.»vi husk lagt bd tig, so vi ha følt, og lg og bvægls vækk følls,«sig Has Hik Koop og fokla, at dt dfo giv god ig at abjd d gaatikk via bvægls og lg.»bvægls og lg ka væ d til at fø lv id i flowtilstad. E tilstad hvo a fuldstædig ivolvt, fokust og koctt,«sig ha. bous Du ka kotakt Mt Løvg og læs o Spog i Bvægls på hjsid

12 12 læsdbat odt på bodt Dbatidlæg sds til uspotsligt af: Toy Søs og Bjai Hougaad, ldta på Sostd Eftskol At tal dladd o ad ftskol på Eftskols Dag ikk faiplay. At idykk t læsbv i gioal avis, hvo a gø dt sa, lig så uspotsligt. M at tag odtlig dialog h i vos blad, gø os jo ku skap og vlovvjd i vos abjd fo at skab god ftskol. Hvis d vl at æk tal o odtlig dialog hvo d lytts. Dé dialog vil vi g dltag i. På Sostd Eftskol ha vi i og tid u abjdt d at æd vos pofil fa kist ftskol d bd valgfagspofil til at væ kist spotsftskol. Fa august 2012 hdd vi dfo Spotsftskol Sostd. Vi æd pofil dls fodi vi, so ag ad ftskol i d tid, oplv dgag i lvtallt. Dt vil vi ikk lægg skjul på. M vi ha også gjot dt, fodi vi, d bug fo spotsftskol d kist pofil i vos oåd. Ikk fo at stjæl kocpt fa ad, ll i paik at gib til ogt, d vik ad std, fodi vi, dt d hlt igtig vj fo os at gå. Vos visio kla: Vi vil kobi spot og kistdo så klt ka dt sigs. Vi vil lav ftskol, d kobi glæd vd spot, fysisk tæig og holdkokuc d dt kist sksy o, at all lig vædifuld og uikk uast v. Vi vil skab t fællsskab, hvo vi sætt dt stækst hold, å vi spill kap, hvo a i dt sto fællskab ikk oplv at bliv sat af holdt. Hvo a ikk bliv valgt fa, fodi a ikk god ok, oplv sig lig så vædsat so all ad. Og så vil vi væ t gagd og livgivd kistt fællsskab d højt til loftt. Så j, vi dækk ikk vos issiosviksohd id ud t bad, vi ikk ha t til at bug. Vi, vi tydlig d vos visio og vos vædigudlag. Og så ivit vi i øvigt hv, d ku væ i tvivl, til at ko på bsøg og få sy fo sag og dét g id a udtal sig o os. Okay, ha vi så t til at kald os spotsftskol? Vi tæk såda h: Hl id d d fi skol vl, at vi fi. Fi i d fostad, at vi å bygg skol på dt gudlag, vi øsk, og at vi å kald os dt, vi øsk blot vi opfyld lov o fi adgag fo all og abjd fo folklig oplysig, livsoplysig og dokatisk dals. D fihd dt uikk vd skolfo. St i dt lys, dt svæt at ti still, å af vos g i foig vil fatag os d fihd. At tag patt på odt spotsftskol og satidig gø odt til t kvalittsstpl, so ku få ka gø sig fohåbig o at få lov til at bug, fo os at s båd aogat og udokatisk. M dt givt: Nå a diskut idholdt af t od, opstå d god kostuktiv tak. Bug af odt bliv vlbgudt. E dfiitio af idæt i odsætig til spot ka bstt væ lvat i ogl sahæg, og d diskussio vil vi g tag. Vi ha væt ig dt i udvikligspocss h iod vos kocpt, og dt va givd. Og d bstt poit i, at vi vælg dt f fo dt adt. M dfa og så til at tag patt på idholdt af t od og gø dt til at spøgsål o kvalitt og facilitt - dt skudt fobi. Så kæ fostadkollga: So Svd Ghs vill sig dt: dt fuldstædig vavittig vikl at skyd fa At tag patt på odt spotsftskol fo os at s båd aogat og udokatisk.

13 læsdbat 13 Fo ag ug dt gask klt ødvdigt d t å på ftskol. t å på ftskol - syv å til ygsækk af: Ai Matthis, folktigsdl (V) Eftso jg ha fåt hvvt so Vsts odfø på oådt fo ftskol, jg, at dt passd, d lill itoduktio til ig so politik og pso, sat it fohold til ftskol. Jg yvalgt folktigspolitik fo Vst i Vjkds. Jg ha t dg, hvo af d idtst lig ha afsluttt t fatastisk å på Skadup Eftskol. Et å so hvk ha ll jg, so foæld, vill hav væt fo ud. Sætig: ét ftskolå, sva til syv skå, sig dt hl. D ug sk ko id ftskolåts stat id d halvfyldt ygsæk. D ko id d d ygsæk, so d fik på føst dag i bøhav, og so d sid blvt fyldt i ig ds bado og ds tidlig tagå. Eft ds ftskolå ko d ud på d ad sid, d d slv sa ygsæk, u ba fyldt til ad d oplvls og fædighd. Eftskol stdt, hvo d ug fo føst gag få lov til at ød og hådt ass af d poblstillig, so d vil ød s h i livt. Dt asva, so d i d fobidls bliv tildlt, d til at fyld ds ygsæk. Rygsækk bliv, bladt ag ad tig, fyldt d; faglig, social, sat psolig fædighd. Elv læ hvoda a skal få hvdag til at hæg sa, å a lig pludslig bo to til f pso på ét væls. D læ at spkt hiads foskllighd og få dt bdst ud af dt. D lv d hiad i ét å og ggå d kæp udviklig sa. D udvikl hlt spcill båd. So i sø sig, så få a v fo livt. Vskab, tolac og ovbæhd all vigtig vædi, so d bug fo i vot safud. At giv slip Et at vo bø udvikl sig, også vi foæld ggå udviklig, å vos ba tag på ftskol. Dt dt føst skidt på vj til at giv slip på sit ba og kd, at dt ba, so a g å ha pylt o, faktisk godt ka slv. At ha ll hu ikk ødvdigvis ko hj hv wkd og ikk så afhægig af slv, so a og gag godt ka lid at bild sig slv id. Satidig følls af tyghd d dog stadig, a fo d slvstædiggøls af s ba tygg. Vigtig oll i safudt Eftskol udgø gt vigtig oll i vot safud. Dfo å vi ikk bgæs d ugs ulighd fo oplvls og udviklig so d. Fo ag ug dt gask klt ødvdigt d t å på ftskol, fo at d ka yd ds bdst og få st uligt ud af udvisig på d gyasial sat hvvsfaglig uddals. Eftskols agfoldighd ækk lagt, fodi dt t std fo all d ug og d plads til all. Tolac og spkt ov fo si dsk vigtig fædighd, so ft t ftskolophold ligg øvst i d ugs ygsæk. D ygsæk so d ug sk u kla til at skift ud d stø af slags, vl vidd at d stadig stå d, å d skal bugs og da gudlag fo opfyldig af d y og stø ygsæk.

14 14 læsig bø blvt bd læs dt kib stadig d foståls God sultat i PISA-udsøgls og it-ygsækk til d odblid. Ma skull to d hllig gav fo læsudvisig på dask skol va vlfovat. M dt d ikk. Bit Bass, d udvis på af ladts 21 odblidftskol, ftlys t stæk fokus på foståls i skols abjd d læsig Du sagd, jg skull læs tkst ikk at jg skull fostå d. Såda cit Bit Bass af si lv fo at sig i daskti. Udstyt d coput, d ka læs svæ tkst op, odblids vasklighd blvt id, ikk fosvudt. É tig lig at læs tkst, ad at fostå d. Og dt d stadig alt fo lidt fokus på i dt dask uddalsssyst. Også oaltlæsd ug isik at d i læsæssig blidgyd, hvis a ikk fokus på aktiv tkstfoståls, Bit Bass og Pt Myfld. D to udvis til daglig på Gyllig Eftskol, so af ladts 21 spcialftskol fo odblid. Og dt g dtt abjd, d blvt opækso på ogt, d s so t glt pobl i d dask skolvd. Ntop u dltag Pt Myfld og Bit Bass i abitiøs ftuddals tilttlagt af odblidftskol og VIA Uivsity Collg. Md diplouddals i pædagogik ha odblidftskols tvæk øskt at sætt fokus på bladt adt læsfoståls. Statgi fo foståls So dl af ftuddals ha d to fa daskudvis abjdt itsivt d læsfoståls bladt odblid på folkskols øvst ti. Vd fo kspl at lad to gupp lv læs d sa ovll, hvo d gupp i fovj havd abjdt d statgi til at øg ds læsfoståls, og d ad blot blv bdt o t fat, blv dt klat fo Bit Bass og Pt Myfld, hvo vigtigt top d dl af pædagogikk. Dt ka lyd baalt, at gupp, d på fohåd havd abjdt d fostålssstatgi, fik lagt ud af at læs ovll, d d ad gupp, faktisk agl dtt fokus oft på dask uddalssistitutio.»jg, dt lidt af t wakup-call fo udvisig i all fag dt h. God sultat i itatioal læststs vis slt ikk t sadfædigt billd af, hvo vi stå,«sig Bit Bass.»Nå skolbø i dask skol å op på lltit dt ot vigtigt, at d ka læs - ikk ba fo at læs, læs fo at fostå. Dt fofølg lv i all ad fag også fo kspl atufag hvis d ikk udviss i at fohold sig aktivt til tkst,«tilføj Bit Bass. Uik faigsudvkslig Lo Pidahl, d af iitiativtag til ftuddals fo udvis af odblid, id o, at fostålsspobl bous Diplouddals i pædagogik, ålttt udvis af odblid I 2011 udbyd odblidftskol sa d VIA Uivsity Collg diploodult Pædagogisk udvikligsabjd. Diploodult åltts udvis af odblidlv i ovbygig ( klassti). All udvis vlko til at søg o optagls, også slvo a udvis i folkskol. Fl oplysig: Lo Pidal, fostad på Fasø Eftskol. Mail: ll kus-2/

15 sudhd 15 flakkbjg ftskol vid sudhdspis Rgio Sjællads Sudhdspis på ko gå til Flakkbjg Eftskol. Pis givs fo skols hlhdsoitd abjd d sudhd hlt dagligdags oplvls fo ass af sk:»du stå d d t bv fa læg, og ka åsk godt læs dt op fo di ad afkodig, so vi kald dt, d ikk ogt i vj d. M bagft å a ba kostat, at a faktisk ikk ha foståt bvt. Fo os, d abjd d odblid, d poblatik blvt tydlig og tydlig d s å. Bladt adt fodi coput jo oft ovko afkodig fo é.«vd at ålttt diplouddals od udvis af odblid, ha a, ifølg Lo Pidahl, fåt adgag til uik faigsudvkslig på oådt, so ka ko t stot flt af udvis til gav.»fl gag ha VIA Uivsity Collgs dygtig udvis på ftuddals fåt aha-oplvls ud af at sidd d t hold af studd, d all ha paktisk faig fa udvisig af odblid,«fotæll hu. Vd at udbyd pædagogisk diplouddals d fokus på odblidhd, ha odblidftskols tvæk d ad od skabt gvist, d ka sitt af på hl uddalsssystt. På Flakkbjg Eftskol sudhd itgt dl af skols hvdag. D fokus på sud ad, på bvægls, på tivsl, og på hvoda lv ka tag asva fo g og ads sudhd. D hlhdsoitd tilgag til abjdt d sudhd udløst d føst dcb Rgio Sjællads Sudhdspis på ko. Fostad på Flakkbjg Eftskol, Ja Coa, odtog glædsståld d ag pg.»dt bkæft os i vos hlhdsoitd tilgag til abjdt d sudhd,«sig ha og tilføj, at dt dls t stot skuldklap til dabjd, d i dagligdag abjd d d ag sudhdsfd iitiativ, dls ka ispi til at udvikl du fl tiltag okig sudhd. Pg skal øg sudhd Ja Coa fotæll, at all pg bliv givstt i sudhdsfd iitiativ. Skol ha sålds udstdt kokuc, hvo lv ka ko d y id til abjdt d sudhd. Skols Sudhds- og Motiosudvalg, hvo lv stækt pæstt, afgø hvilkt ll hvilk foslag pg skal gå til. Sudhds- og otiosudvalgt, d øds gag o åd, t af ag foskllig sudhdstiltag på Flakkbjg Eftskol. D sudhdsfd Eftskol Skol abjd d sudhd ud fa ækk foskllig vikl og kald sig D sudhdsfd Eftskol. Ig af skols sks lij ha spcil sudhdsovskift, da sudhd top skal væ atulig dl af hl skols hvdag.»dt sudhdsfd idgå båd i fobidls d udvisig, i fohold til d klt og i fohold til savæt,«fotæll fostad Ja Coa og fokla, at skol d sidst å ha udviklt t ofattd poga d aktivitt so fo kspl køkkudvisig, fælls ogløb, bvægls i d boglig lktio, kost- og otiosvjldig, lg og læig og øgfi skol. Dt sud skal væ sjovt Skol fid dt vigtigt, at lv bliv otivd og få od til at æd på ogl af ds usud va.»dt, at vi abjd d ag foskllig idgag til dt sud liv, gø dt ltt fo lv at fid otivatio,«sig Ja Coa og tilføj, at dt dsud vitalt, at sudhd fobids d ogt positivt.»at lv t sudt liv skal væ fobudt d glæd,«sig ha.

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Daish Phamacutical Acadmy Eksam 14. jui 2016 Modul 4: Famakologi I MED SVAR Tjk, at ksamsummt øvst på d sid dt samm som på dit ksamskot. Vd bsvals må ikk bytts boglig hjælpmidl, ot ll comput. Opgavsættt

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere