SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal m 2 Grundareal m 2 Pris Kontantpris kr ,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Opført i 1975 og ombygget i 1987 God beliggenhed i Ebeltofts bynære industrikvarter Ejendommen fremstår i oprindelig stand, og der må for en køber påregnes udgifter til opdatering Opdelingsvenlig ejendom med mulighed for kombineret kontor og lager Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 1 af 18

2 Mægler: Martin Julsgaard EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse A. Knudsens Vej Ebeltoft Matr.nr. 94 Ø Ebeltoft Markjorder KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Syddjurs Produktion / lager OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1975 Ombygningsår 1987 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal m² Erhvervsareal m/afskrivning m² Etageareal i alt m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. Ejendomsvurdering pr FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Ejendomsforsikring kan ikke forventes overtaget. Forsikringspræmien er anslået. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation C. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 2 af 18

3 BESKRIVELSE Centralt beliggende i Ebeltofts industrikvarter tæt på byens centrum og dennes faciliteter. Ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Opført i 1975 og ombygget i Ejendom bestående af m² lager og 484 m² kontor. Ud af de i alt m² er m² pt. udlejet, hvorfra der er en årlig lejeindtægt på ca. kr ,00. Lagerdelen er med betondæk og med 4,5 og 5 meters frihøjde. Der er adgang til lagerdelen via rulleport på 6 x 4 meter. Kontordelen er indrettet i kontorer i varierende størrelser med stor fleksibilitet grundet opbygning i lette vægge. Ejendommen fremstår i oprindelig stand, og der må for en køber påregnes udgifter til opdatering. UDENOMSAREALER OMRÅDE / KVARTER Befæstede udenomsarealer med gode p-forhold. Ejendommens beliggenhed er vist på kortbilaget integreret i salgsprospektet. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 3 af 18

4 SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 12,65 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. LEJEINDTÆGTER ØVRIGE FORHOLD Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Erhvervslejemål kr , heraf anslået kr Refunderede driftsudgifter kr , heraf anslået kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. Ejendommen er momsregistreret, hvorfor køber skal overtage ejendommens momsreguleringsforpligtigelse. Overtagelse efter aftale. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD Ret til mellemsalg forbeholdes. ZONESTATUS VEJ KLOAKFORHOLD Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentlig. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 4 af 18

5 OFFENTLIGE PLANER/ANVENDELSE Ejendommen er omfattet af kommuneplan for Syddjurs Kommune. Ramme 1.1.E4 bestemmer bestemmer bl.a. følgende for ejendommen Området anvendes til erhvervsområde. Bebyggelsesprocent 50 % Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom Maks. rumfang m³ pr. m² 3,0 Maks. antal etager 1,5 Max. bygningshøjde 7.5 Bebyggelsens omfang og udformning Maks. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Grunde skal udstykkes med en størrelse på min m². Beplantning og jordvold mod Østerallé skal bevares. BRANDMÆSSIGE FORHOLD SERVITUTTER Vedrørende brandsikring og øvrige brandmæssige forhold, er der ikke oplyst om uopfyldte krav. Oplysninger herom indhentes ved kommunalt ejendomsoplysningsskema. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som Elektronisk tingbog af Der er på ejendommen tinglyst følgende servitutter: Dok. om industri- og værkstedsområde, vedr. 2B Dok. om bebyggelse, benyttelse mv., tilbageskødning, forbud mod pantsætning Dok. om fjernvarme mv Dok. om fjernvarme mv. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 5 af 18

6 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME El Ejendommen forsynes med el fra værk. Vand Ejendommen forsynes med vand fra privat alment vandforsyningsanlæg. Spildevand/kloak Offentligt spildevandsanlæg. Olietanke Ingen iht. BBR. Varme Ejendommen opvarmes med fjernvarme. LØSØRE OG INVENTAR Eventuelle løsøre/inventar medfølger i det omfang det er aftalt, og at det tilhører sælger. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 6 af 18

7 MILJØFORHOLD, DRIFT Kortlægning iht. jordforureningsloven Ifølge Region Midtjylland den har man vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen. Områdeklassificering - byzone Jvf. Jordforureningsloven 50a, og efterfølgende bekendtgørelse nr. 507 blev det vedtaget, at alle ejendomme i byzone i Danmark pr. 1. januar 2008 områdeklassificeres som lettere forurenede. Lettere forurening er forurening, som ligger under kriterierne for kortlægning som forurenet, men over et defineret mindstekriterium. Undtaget er ejendomme hvor den pågældende kommune specifikt og begrundet har ansøgt om undtagelse for klassificeringen. Ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet, eftersom ejendommen er beliggende i byzone. Lettere forurening er forurening, som ligger under kriterierne for kortlægning som forurenet, men over et defineret mindstekriterium. Reglerne bevirker at: * Jordflytninger herfra skal forinden anmeldes til kommunen * Jorden i en række tilfælde skal undersøges før den flyttes Ikke alle jordflytninger kræver kommunes godkendelse, før jorden flyttes Hvis der skal bortskaffes jord fra ejendommen skal køber påregne at Syddjurs Kommune kan, og højest sandsynlig vil kræve, at der udtaget jordprøver af den jord, der skal bortskaffes. DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter 2014 kr Vand / vandafledning / el kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Rottebekæmpelse kr. 58 Skorstensfejning kr. 466 Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 7 af 18

8 BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Erhvervscenter Østjylland - Århus Skt. Clemens Torv Aarhus C Att.: Martin Julsgaard Tlf.: Direkte: Mobil: Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 8 af 18

9 BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1975/ 1987 Bebygget areal 2188 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Fabrik/værksted m² Erhvervsareal Ja Kontor 484 m² Erhvervsareal Ja Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr Refunderede driftsudgifter: Erhverv kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr Refunderede driftsudgifter: Erhverv kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Anslåede lejeindtægter omfatter såvel lejeindtægter som refunderede driftsudgifter for uudlejede arealer. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 9 af 18

10 Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr Lejeindtægter, anslåede kr kr Refunderede driftsudgifter kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 30,15 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 30,15 % kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Lejeindtægterne er ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter (såvel faktiske som evt. anslåede) er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 10 af 18

11 Driftsudgifter, specificerede EJENDOMSSKATTER 2014 kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Vandforbrug kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Vicevært kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr VEDLIGEHOLDELSE (i h.t. lejelove) ADMINISTRATION Administration kr Varmeregnskab kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Rottebekæmpelse kr. 58 Skorstensfejning kr. 466 Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifterne er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 11 af 18

12 Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Særlige installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Bygninger m/install., afsk.berettigede 4,00 % x kr = kr Særlige installationer 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 100,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr BEMÆRKNINGER Køber er gjort bekendt med og accepterer at advokatsalæret i salgsprospektet er anslået således, at eventuelle afvigelser i advokatsalærets størrelse er uden ansvar for home Erhverv. Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 12 af 18

13 Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Refunderede driftsudgifter kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 12,65 % (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 % Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 13 af 18

14 FOTO - KORTBILAG Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 14 af 18

15 Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 15 af 18

16 Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 16 af 18

17 Erhvervscenter Østjylland - Århus Skt. Clemens Torv 11, 8000 Århus C Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 1 Tomgang A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Tomgang A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Tomgang A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Tomgang A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Skomø A/S A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Blue Label ApS A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Mols Bolsjer A/S A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv Ide og Byg v/knud A. Knudsens Vej 15 Erhverv Erhverv I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 17 af 18

18 Erhvervscenter Østjylland - Århus Skt. Clemens Torv 11, 8000 Århus C Tlf.: , Fax.: REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Lejen påklaget 1 Tomgang Ja Anslået Nej 2 Tomgang Nej Anslået Nej 3 Tomgang Ja Anslået Nej 4 Tomgang Ja Anslået Nej 5 Skomø A/S Ja Faktisk NPI, 1.4 Nej 6 Blue Label ApS Ja Faktisk NPI, 1.5 Nej 7 Mols Bolsjer A/S Ja Faktisk NPI, 1.10 Nej 8 Ide og Byg v/knud Ja Faktisk NPI, 1.12 Nej KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P-pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed Uopsigelighed Indvendig Udvendig Afståel- Frem- Bemærkninger udlejer lejer vedligehold vedligehold sesret lejeret 1 Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej 2 Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej 3 Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej 4 Tomgang 0 Lejer Udlejer Nej Nej 5 Skomø A/S 0 Lejer Udlejer Nej Nej 6 Blue Label ApS Lejer Udlejer Nej Nej 7 Mols Bolsjer A/S 0 Lejer Udlejer Nej Nej 8 Ide og Byg v/knud 0 Lejer Udlejer Nej Nej Sag A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Side 18 af 18

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Sags nr. 10644165 Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV

Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV Sags nr. 10632071 Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718

Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718 Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718 Brøddegade 16, Gudhjem 3760 Gudhjem Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Salgsopstilling Dato 29. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere

Perfekt begynder eller senior bolig

Perfekt begynder eller senior bolig Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Perfekt begynder eller senior bolig Pilehaven 19 Ferslev 4050 Skibby Sags nr. 40-40473 Advokatens

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

CHARMERENDE HUS LIGE VED GADEKÆRET

CHARMERENDE HUS LIGE VED GADEKÆRET Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk CHARMERENDE HUS LIGE VED GADEKÆRET Østergaardsvej 3 Dalby 3630 Jægerspris Sags nr. 30-61082 Advokatens

Læs mere

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Sags nr. 10841101 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2 Salgsopstilling Adresse Bådehavnsgade 55, 2450 København SV Sag nr. 1904 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Salgsopstilling. JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

Salgsopstilling. JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Salgsopstilling JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Lærkevej 13, 4261 Dalmose Boligydelse pr.md. 2.838 Beskrivelse af andelsboligen

Læs mere

Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Sags nr. 3061184A

Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Sags nr. 3061184A Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Mølleåparken 6, 1.H. 2800 Kongens Lyngby Advokatens oplysning

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark Energirigtig ejendom i den skønneste natur. Flot omkringliggende natur Et rigt dyreliv Mange muligheder Sagsnr. V2380 Kontakt: Mikkel Engly Henriksen Indehaver og ejendomsmægler

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

Sabro - Rønnevangen 200

Sabro - Rønnevangen 200 Arkitekttegnet rækkehus med naturskøn beliggenhed tæt på alt! Sabro - Rønnevangen 200 Nu opføres 15 eksklusive og arkitekttegnede rækkehuse på Rønnevangen, som er en attraktiv og næsten færdigudbygget

Læs mere

Ahlmannsgade 6, 1.tv. 2200 København N

Ahlmannsgade 6, 1.tv. 2200 København N Sags nr. 10844139 Ahlmannsgade 6, 1.tv. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere