Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen"

Transkript

1 Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Forfattet af: Simon Tornø Olesen (SO) Tina Knudsholt (TK) Vejleder: Christen Amby

2 Indholdsfortegnelse Summary... (SO+TK) 5 1 Indledning... (SO+TK) Problemfelt Problemformulering Underspørgsmål: Afgrænsning Metode Opgavens opbygning Afskrivningsloven... (SO) Betingelser for afskrivning på bygninger Erhvervsmæssig anvendelse Afskrivning Ikke afskrivningsberettigede bygninger Accessoriske bygninger Installationer Pristalsregulering Eksempel Eksempel Opgørelse af anskaffelsessummer Kontantomregning Eksempel Ombygning og forbedringer Blandet benyttede ejendomme Genvundne afskrivninger Beskatning af genvundne afskrivninger Opgørelse af genvundne afskrivninger Eksempel Eksempel Fradragsberettiget tab Tabsfradrag Fradragsbegrænsning Eksempel Ejendomsavancebeskatning... (TK) Anvendelse af ejendomsavancebeskatningsloven Baggrund og formål med EBL Definition af fast ejendom Definition af afståelse Ejendomstyper Erhvervsejendomme Opgørelse af avancen Anskaffelsessummen Anskaffelsestidspunkt før 19. maj Den første mulighed, 10 %-reglen Side 2 af 86

3 Den anden mulighed, halvdelsreglen Den tredje mulighed, konkret vurdering Den fjerde mulighed, den faktiske anskaffelsessum Sammenfatning af beregning af anskaffelsessummerne Anskaffelsestidspunkt efter 19. maj Reguleringer til anskaffelsessummen kr. s tillæg Tillæg af udgifter til forbedringer Nedsættelse med ikke genvundne afskrivninger Pristalsregulerede afskrivninger Eksempel Tabsfradrag efter afskrivningslovens Afståelsessum Fortjeneste eller tab Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme Tabsanvendelse efter EBL Genanbringelse af fortjeneste Påvirkning fra AL Eksempel Eksempel EBL kontra AL... (SO+TK) Ikke genvundne afskrivninger Købesummens fordeling Pristalsregulering Avanceberegning Beskatning Delkonklusion Fordeling af købesum - beregningseksempler...(so+tk) Bygning Afskrivninger Genvundne afskrivninger Anskaffelsessummen Ejendomsavancen Bygning 2007 alternativ Afskrivninger Genvundne afskrivninger Ejendomsavancen Bygning 2007 alternativ Genvundne afskrivninger Ejendomsavancen Sammenligning af alternativ 1 og alternativ Bygning 2007 alternativ Genvundne afskrivninger Sammenligning af alternativ 1, alternativ 2 og alternativ Delkonklusion Side 3 af 86

4 6 Fordeling af købesum... (SO+TK) Parternes skattemæssige interesser Sælgers interesser Bygninger og installationer samt grund Bolig Driftsmidler Sammenfatning Købers interesser Bygninger og installationer samt grund Bolig Driftsmidler Sammenfatning Korrektion af overdragelsessummens fordeling Korrektion ved modstående skattemæssig interesse SKM VLR SKM BR SKM LSR Korrektion uden skattemæssigt modstående interesse SKM LSR Delkonklusion Konklusion... (SO+TK) 77 8 Forkortelser... (SO+TK) 79 9 Litteratur... (SO+TK) Bilag... (SO+TK) Bilag 1 SKM BR Bilag 2 cirkulære nr. 5 af 15. marts Side 4 af 86

5 Summary The subject of this thesis is taxation of gains realized by selling depreciable real estate under the Danish Act on Amortisation and Depreciation (AL) as well as the Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Real Property (EBL). The main focus of the thesis within the subject is the distribution among asset types agreed by seller and buyer and the consequences for the taxation of the seller as well as the future deductible depreciations for the buyer. In the thesis we account for the regulations in the two laws that are applicable when the taxation is calculated for the seller and have not included special laws regarding situations apart from trade that triggers taxation as well as the numerous regulations that only concern farms and agriculture. Furthermore we have chosen a practical approach to the describing parts of the thesis rather than a theoretical discussion of the laws. The purpose of this is to make the thesis as useful to a tax subject or advisor using the laws as possible instead of an extensive theoretical analysis with little practical application. The thesis is split into chapters. The first chapter of the actual thesis, chapter two, contains a description of the applicable laws in AL with a focus on the right of the owner to deduct depreciations from the taxable income and the calculation of these. Furthermore the chapter describes the rules on taxation of regained deducted depreciations upon a sale. The third chapter describes the situations in which EBL is used and account for the somewhat complicated rules in calculating gains or losses in accordance with that law. This entails regulations on how to assess the taxable sales price as well as the taxable acquisition price and additions and deductions to those as well as the possibility to delay taxation by replacing a gain in another property. The fourth chapter compares AL to EBL and highlights the differences and similarities in the taxation of gains entailed in the two laws. Furthermore the chapter contains a description of the implications on the calculation on real property gains taxes from gains or losses in accordance with AL. Side 5 af 86

6 The fifth chapter contains examples of calculation of taxation upon a sale and an evaluation of the consequences to the seller of alterations to the distribution of the sales sum to the assets. The sixth chapter deals with the distribution of the sales price to the assets involved in the trade that the seller and the buyer have to agree on in accordance with AL. We have described the consequences of this distribution to both the buyer and the seller and evaluated their interests in connection with this distribution. The conclusion of this evaluation is that in most instances the seller and the buyer have clear and contradicting interests thus making the agreed distribution an effective instrument to ensure that taxation is assessed on basis of the real trade values of the assets. The chapter also describes the applicable rules for this distribution with a special focus on the Danish tax authorities right to correct the distribution and thereby the taxation. In doing this we have analyzed the decisions reached by the Danish courts on this subject in order to assess in what situations there is a risk to the parties in an agreement that this will be corrected by the tax authorities. We reached the conclusion that the risk of corrections is higher if there are no clear contradicting interests between the buyer and the seller but that the decision is down to the estimate of whether the agreed distribution is obviously incorrect. Although this is not a clearly defined rule there is a general margin of judgment of +/- 15 % in the distribution which highlights the fact that the valuation of these assets is not very exact and contain large estimates. In the conclusion we have ascertained that the two laws calculate taxation differently and that their interconnectedness means that buyer and seller have opposing interests in the distribution of the sales price. A change in the distribution favoring the buyer will lead to increased taxation of the seller. This conclusion indicates that both buyer and seller should pay close attention to the distribution in the agreement. Furthermore they should ensure that this is quite close to the real values of the assets in order to decrease the risk of correction by the Danish tax authorities. This means that the intention of the laws namely to ensure that assets are sold using the real values is upheld by the laws and that the interests of the seller and buyer means that they will be regulating the taxable and deductible values for each other when selling depreciable real property. Side 6 af 86

7 1 Indledning 1.1 Problemfelt Erhvervsdrivende vil som led i deres virksomhedsførelse opleve at skulle købe eller sælge ejendomme, blandt andet i forbindelse med udvidelse eller flytning af virksomheden. Når der sker salg af en ejendom, herunder afskrivningsberettiget ejendom, skal beskatningen ske efter reglerne i afskrivningsloven (AL) og ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Særligt opgørelsen af fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsreglerne er relativt komplicerede og indeholder mange bestemmelser. Der er eksempler på, at mange har svært ved at anskue, hvad resultatet af en ejendomsavanceberegning ender ud med. I denne forbindelse foreligger der en for nyligt afsagt dom (2011), hvor en revisor blev idømt kr. i bøde for at have vist grov uagtsomhed efter skattekontrolloven ved opgørelse af ejendomsavance for en selvangivelse for Revisor havde med sine 37 egenkontrolpunkter gennemgået personens opgørelse af ejendomsavancen, men havde ikke kunnet gennemskue resultatet af beregningerne og havde derfor ikke stillet spørgsmålstegn ved resultatet, der viste sig at være mere end 1 mio. kr. forkert, idet beregningen havde givet et tab på ca. 0,5 mio. kr., mens der reelt var tale om en avance på ca. 0,5 mio. (SKM BR., se bilag 1). Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom opgøres som omtalt ovenfor efter to forskellige love, afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Afskrivningsloven beskatter avance på bygninger og installationer ved opgørelsen af genvundne afskrivninger, som beskattes som personlig indkomst. Ejendomsavancebeskatningsloven inkluderer også grunde ved beskatning af avancen, og ejendomsavancen beskattes som kapitalindkomst. Derfor skal der tages højde for de ikke genvundne afskrivninger i opgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven, således der ikke både opnås fradrag i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Fordelingen af købesummen på bygning og grund vil ofte være baseret på skøn. Der vil ofte blive argumenteret for meget forskellige fordelinger, som har store skattemæssige forskelle. Side 7 af 86

8 Opgaven henvender sig til personer, der skal handle afskrivningsberettiget ejendom eller fungere som rådgiver i forbindelse med dette. Formålet er således at redegøre for reglerne ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom og konkludere på de skattemæssige konsekvenser for køber og sælger i forbindelse med fordelingen af overdragelsessummen. Opgaven vil tage udgangspunkt i behandlingen for fuldt skattepligtige fysiske personer i Danmark, der ikke anses for næringsskattepligtige. 1.2 Problemformulering Vi ønsker at gøre rede for reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, der har relevans for handel med afskrivningsberettiget ejendom og samspillet imellem dem samt foretage en analyse af de skattemæssige konsekvenser for køber og sælger ved handel med afskrivningsberettiget ejendom. Til afdækning af problemformuleringen besvares nedenstående underspørgsmål Underspørgsmål: 1. Hvordan opgøres genvundne afskrivninger og ejendomsavance? For at besvare underspørgsmål 1 vil vi foretage en redegørelse af reglerne i afskrivningsloven med fokus på genvundne afskrivninger samt af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Herudover vil vi gennem eksempler vise beregningen af genvundne afskrivninger samt ejendomsavance. 2. Hvordan er samspillet mellem reglerne for avanceopgørelse efter afskrivningsloven (genvundne afskrivninger) og ejendomsavancebeskatningsloven (ejendomsavancen)? For at besvare underspørgsmål 2 vil redegøre for, hvordan genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven påvirker ejendomsavanceopgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven. 3. Efter hvilke regler fordeles overdragelsessummen på afskrivningsberettiget ejendom hos køber og sælger? Side 8 af 86

9 For at besvare underspørgsmål 3 vil vi redegøre for reglerne i forbindelse med fordelingen af overdragelsessummen mellem grund, bygning og installationer hos køber og sælger, herunder vil vi anvende afgørelser til afdækning af fordelingen i praksis. 4. Hvilke skattemæssige konsekvenser vil fordelingen af overdragelsessummen få for køber og sælger? For at besvare underspørgsmål 4 vil vi foretage en analyse af hvad fordelingen af overdragelsessummen betyder for henholdsvis køber og sælger, herunder vil vi gennemføre en række beregninger til illustrationen heraf. 1.3 Afgrænsning Afgrænsningen har til formål at begrænse opgaven til udelukkende at omhandle de mest centrale forhold i relation til problemfeltet. Opgaven tager udgangspunkt i afståelse af afskrivningsberettiget ejendom (bygninger og installationer), og vi vil derfor ikke komme ind på ikke-afskrivningsberettigede bygninger og installationer, beskrivelse af disse vil kun forekomme, så det giver en bedre forståelse af, hvornår der er tale om afskrivningsberettiget ejendom. Redegørelsen for afskrivningsloven er begrænset til regler med direkte betydning for afskrivningsberettiget ejendom og således er blandt andet regler vedrørende afskrivning af driftsmidler kun overfladisk omtalt i forbindelse med betydningen for fordelingen af overdragelsessummen hvor dette er fundet nødvendigt for forståelsen. Vi beskæftiger os ligeledes ikke med bygninger opført på lejet grund. Det primære fokus i opgaven vil være på beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Forlods- og forskudsafskrivninger, der behandles i EBL 5 stk. 4 og i AL kapitel 4 behandles ikke i opgaven til trods for, at de skal indgå i skatteberegningen. Efter begge lovgrundlag er de ikke efter vores opfattelse vigtige for emnet idet deres behandling ikke afviger fra almindelige foretagne afskrivninger. Side 9 af 86

10 Vi vil kun kort beskrive blandet benyttede anvendelse af ejendomme i relation til, hvordan den afskrivningsberettigede andel skal behandles og fx i forhold til bundfradrag, der kan fratrækkes ved blandet benyttelse i EBL. I forbindelse med beskatning af afskrivningsberettiget ejendom skal det fastslås om skatteyderen er underlagt næringsbegrebet, da næring ikke beskattes efter ejendomsavancebeskatningsreglerne, jf. EBL 1, stk.2. Næring foreligger når den skattepligtige flere gange har erhvervet fast ejendom med henblik på videresalg for at opnå en gevinst 1. For at adskille næring fra spekulation, som beskattes efter EBL, kigger man blandt andet på antallet af salg og køb, sammenhæng med erhverv og uddannelse og dispositionernes vægt i skatteyderens samlede økonomi 2. Den næringsdrivendes fortjeneste eller tab beskattes som almindelig personlig indkomst efter statsskatteloven. Vi vil ikke behandle begrebet næring ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom. Vi har afgrænset os fra andre former for afståelse af afskrivningsberettiget ejendom end almindeligt salg i Danmark, som eksempelvis overdragelse i forbindelse med erstatnings- og forsikringssummer, arv eller gave samt nedrivningsfradrag efter de specielle regler i AL og EBL 5 stk. 4 nr. 2. Og vi vil derfor heller ikke komme ind på regler i forbindelse med afståelse af afskrivningsberettiget ejendom beliggende i udlandet. Vi vil endvidere ikke behandle successionsreglerne eller udlejningsejendomme i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Vi har endvidere valgt ikke at komme ind på udstykning, hvor et areal udskilles fra en fast ejendom. Vi har fra udstykningsloven anvendt definitionen af fast ejendom, men vi vil ikke komme nærmere ind på reglerne i forbindelse med beskatning ved udstykning. Ligeledes vil vi ikke komme ind på delafståelser. Ved beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom er der også en række særregler, som forholder sig til nogle specifikke problemstillinger. Vi vil ikke komme ind på reglerne for afståelse af landbrugsejendomme, herunder mælkekvoter efter blandt andet EBL 5 1 Den juridiske vejledning , C.B vedr. definition af handelsnæring. 2 Side 10 af 86

11 stk. 3 samt drænings- og markvandingsanlæg efter blandt andet AL 27. Desuden vil vi ikke behandle reglerne for eventuel skattefrihed i forbindelse med privat beboelse, parcelhusreglen, som er beskrevet i EBL 8. Andels- og aktielejligheder er i ABL 15 omfattet af tilsvarende regler om skattefrihed, som vi heller ikke vil behandle. Idet parcelhusreglen kan have stor betydning i købers og sælgers interesser ved fordelingen af overdragelsessummen, vil beboelse indgå i nogle af analyseeksemplerne, men vi vil ikke behandle reglerne i redegørelsen. I forbindelse med reglerne om genanbringelse vil vi ikke forholde os til muligheden for, at en ejendom kan ændre status, da dette ikke er centralt for problemfeltet. Vi beskæftiger os i opgaven med gældende lovgivning, og tidligere regler vil kun blive inddraget, hvis de har indflydelse på opgørelsen af beskatningen såsom pristalsreguleringen i afskrivningsgrundlaget. 1.4 Metode Idet opgavens hovedformål er at redegøre for og vurdere de gældende love og regler for afståelse af afskrivningsberettigede ejendomme vil det primære fokus i opgaven blive lagt på at indsamle og vurdere oplysninger fra relevante kilder. Dette indebærer informationssøgning i retskilder med relevans for området. Dette vil primært være ved gennemgang af afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt ligningsvejledningen og den juridiske vejledning. Herudover vil domme med relevans for opgavens problemstillinger blive læst og vurderet i forhold til de øvrige kilder. Endvidere indgår faglitteratur, herunder lærebøger, på området samt cirkulærer. De direkte retskilder i form af lovene vil blive vægtet højest, da øvrige kilder fungerer som fortolkningsbidrag. I processen udgøres en væsentlig del af at indsamle og prioritere informationen således, at det endelige produkt indeholder redegørelser med høj relevans for brugeren. Herudover vil der i opgaven blive foretaget analyse og vurdering af de foreliggende retskilder og fortolkninger. Dette vil primært foregå ved at sammenholde bidragene i relation til hvordan de understøtter eller modsiger hinanden. På baggrund af den redegørende del af opgaven vil der med fokus på praktiske problemstillinger blive foretaget en analyse af sælgers og købers interesser ved handel Side 11 af 86

12 med afskrivningsberettiget ejendom og vi vil vurdere hvordan disse mest hensigtsmæssigt tilgodeses ved fordelingen af overdragelsessummen. 1.5 Opgavens opbygning Formålet med opgaven er at redegøre for de relativt komplicerede regler i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, der gælder ved køb og salg af afskrivningsberettiget ejendom med et praktisk fokus. Denne tilgang er valgt, idet vi ønsker, at opgaven skal være anvendelig som et opslagsværk for folk, der som skattepligtige eller rådgivere skal anvende disse regler. Af samme grund er der i opgaven valgt en tilgang med størst fokus på reglernes anvendelighed og indvirkning på praksis frem for deres teoretiske baggrund. Opgaven er foruden de indledende afsnit opdelt i 5 afsnit. Afsnit 2 indeholder en kort redegørelse for de regler i afskrivningsloven der har indvirkning på skatteberegningen ved et salg herunder specielt opgørelsen af genvundne afskrivninger. Afsnit 3 indeholder en redegørelse for ejendomsavancebeskatningsloven. Herunder bliver der gjort rede for under hvilke omstændigheder reglerne finder anvendelse samt hvordan avance eller tab efter loven opgøres. Således redegøres der for opgørelsen af afståelsessummen og fradrag til denne såvel som anskaffelsessummen samt tillæg og fradrag, der foretages i denne. Afsnit 4 indeholder en redegørelse for samspillet imellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelsen af beskatningen. Afsnittet behandler således ikke genbeskattede afskrivninger ligesom der redegøres for forskellene i hvordan avance og tab opgøres efter de to regelsæt samt hvilken beskatning dette medfører. Afsnit 5 indeholder eksempler på beregninger af beskatning ved salg af afskrivningsberettiget ejendom og de skattemæssige konsekvenser af ændringer i købesummens fordeling. Afsnit 6 indeholder en redegørelse for overdragelsessummens fordeling samt en analyse og vurdering af sælgers og købers interesser ved handel med afskrivningsberettiget ejendom. Afsnittet indeholder yderligere en analyse og en vurdering af domspraksis på dette område. Side 12 af 86

13 2 Afskrivningsloven Denne beskrivelse af afskrivningsloven gælder for afskrivningsberettigede bygninger og installationer som omtalt i indledningen. Afskrivningsloven er i sin nuværende form indført i 1998 med virkning fra indkomståret 1999 i forbindelse med den såkaldte pinsepakke. 2.1 Betingelser for afskrivning på bygninger Retten til afskrivning fastsættes i AL 1 hvoraf det fremgår, at der kan afskrives på udgifter, der afholdes til at anskaffe og forbedre aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt samt visse andre udgifter forbundet hermed. Paragraffen stiller således to krav op. Først og fremmest skal aktiverne anvendes erhvervsmæssigt. Herudover skal de være anskaffet og dermed ejet af den skattepligtige, der ønsker at foretage skattemæssige afskrivninger på aktiverne. Yderligere regulering finder sted i disse paragrafer: 14: - Stk. 1: Afskrivning af bygninger - Stk. 2: Ikke afskrivningsberettigede bygninger - Stk. 3: Accessoriske bygninger 15: Afskrivning af installationer 16: Anskaffelse af en ejendom 17: - Stk. 1: Afskrivningssats - Stk. 2: Forhøjet afskrivningssats 20: Ophør af afskrivningsret 56: Pristalsregulering Erhvervsmæssig anvendelse Erhvervsmæssig anvendelse kendetegnes ved, at ejeren af aktiverne driver virksomhed for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud på en økonomisk og driftsmæssigt forsvarlig måde med en tilstrækkelig rentabilitet til følge 3. Dette skal baseres på en konkret vurdering af virksomheden og herunder vil omfanget af den skattepligtiges arbejde blive taget i betragtning. 3 Dam, Henrik m.fl: Grundlæggende Skatteret, s. 296 Side 13 af 86

14 En bygning kan afskrives fra den er anskaffet. Efter AL 16 anses en bygning for anskaffet i det indkomstår, hvori den erhverves efter de civilretlige regler eller opføres fuldt ud og anvendes erhvervsmæssigt Afskrivning Jf. AL 17 stk. 1 kan bygninger og installationer afskrives med 4 % om året. I perioden 1999 til 2007 var den tilladte afskrivningsprocent 5 %. AL 17 stk. 2 giver mulighed for at afskrive på bygninger med en højere sats, såfremt bygningens levetid må forventes at være kortere end 25 år, for eksempel drivhuse. Denne sats fastsættes som afskrivningsprocenten fordelt ligeligt over den forventede levetid tillagt en fast sats på 3 %. Afskrivninger af såvel bygninger som installationer er lineære, hvilket betyder, at der afskrives med den samme procentsats af afskrivningsgrundlaget i hele aktivets levetid eller indtil det er afskrevet 100 % eller overdrages. Idet der er tale om såkaldte skatteårsafskrivninger kan der foretages afskrivning for hele året uanset hvornår i løbet af indkomståret anskaffelsen har fundet sted, til gengæld kan der ikke afskrives i året, hvor bygningen sælges eller nedrives jf. AL 20 stk Ikke afskrivningsberettigede bygninger Den nugældende afskrivningslov indeholder i 14 stk. 2 en oplistning af bygningstyper, der til trods for erhvervsmæssig anvendelse ikke kan afskrives. Det drejer sig om følgende: 1. kontor 2. virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab, værdipapircentral, fondsbørs, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling 3. drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg 4. beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, jf. dog nr hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder 6. hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling Side 14 af 86

15 Det betyder, at alle bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt og ikke er omfattet af AL 14 stk. 2, kan afskrives skattemæssigt af deres ejer Accessoriske bygninger Af AL 14 stk. 3 fremgår retten til at afskrive på bygninger, der ellers er omfattet af forbuddet imod at afskrive på bygninger omfattet af AL 14 stk. 2, nr Disse ikke afskrivningsberettigede bygninger kan afskrives, hvis de ligger i tilknytning til afskrivningsberettigede bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt og tjener driften af disse. Med tilknytning skal forstås en nær geografisk tilknytning. Det er ikke et krav, at den accessoriske bygning er beliggende på den samme grund, men det er fastlagt i domspraksis, at afstanden ikke må overstige mere end nogle hundrede meter. Se for eksempel TfS 1996, 717 LR 4, der dog er afgjort efter den dengang gældende afskrivningslov Installationer Hovedreglen for installationer er, at de jf. AL 15 stk. 1 skal afskrives sammen med bygningerne som de tjener, såfremt disse er afskrivningsberettigede efter AL 14. Det er ikke et krav, at installationerne fysisk er placeret i den afskrivningsberettigede bygning. En undtagelse til dette vil være, hvis installationerne afskrives over en kortere periode end bygningen grundet en forventet lavere levetid. I dette tilfælde afskrives installationen særskilt. Ved afståelse af bygninger og installationer skal genvundne afskrivninger til beskatning efter loven opgøres særskilt, selvom de har været afskrevet samlet Pristalsregulering For bygninger anskaffet i perioden 1982 til 1990 skal der på baggrund af AL 56 stk. 3 foretages pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget for bygninger og installationer samt ombygnings- og forbedringsomkostninger afholdt i denne periode. Det vil sige, at ejeren skal regulere afskrivningsgrundlaget op med en fastsat procentsats og dermed forøge sine skattemæssige afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget reguleres op med den fastsatte procentsats fra år til år, idet denne tillægges værdien fra året før. I forbindelse med denne regulering ændres også værdien af afskrivningerne foretaget i de pågældende år således, at de foretagne afskrivninger for årene reguleres op i takt med, at afskrivningsgrundlaget øges. Dette øger de foretagne afskrivninger ved 4 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 48 Side 15 af 86

16 opgørelse af genvundne afskrivninger uden, at der reelt er foretaget fradrag for disse til gengæld opnås der en højere anskaffelsessum ved opgørelse af genvundne afskrivninger. Dette bliver reguleret tilbage i opgørelsen af genvundne afskrivninger, der skal indgå i beregningen efter EBL, se afsnit for et beregningseksempel. Pristalsregulering af afskrivningsgrundlag pr. år i % Tabel 1, pristalsregulering der kan foretages pr. år Eksempel 1 I eksemplet tages udgangspunkt i en ejendom anskaffet i 1982, hvor bygningen har et afskrivningsgrundlag på kr. Idet bygningen er anskaffet i 1982 skal afskrivningsgrundlaget pristalsreguleres efter AL 56 stk. 3 med procentsatserne, der fremgår af tabel 1 herover. I nedenstående figur 1 illustreres det, hvordan dette påvirker afskrivningsgrundlaget og dermed afskrivningerne. 5 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s Side 16 af 86

17 Med pristalsregulering Bygning Figur 1 Afskrivningsgrundlag Pristalsregulering Afskrivningsprocent Afskrivning Akkumulerede afskrivninger afskreven værdi Akkumuleret afskrivningsprocent sum Som det fremgår af figuren herover har pristalsreguleringen ingen effekt i 1982 idet dette er basisåret, hvor der ikke reguleres. Herefter øges afskrivningsgrundlaget hvert år med den procent, der fremgår af tabel 1(kolonne 3). I takt med at afskrivningsgrundlaget øges stiger de årlige afskrivninger også. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at de akkumulerede afskrivninger i perioden stiger med mere end de faktisk foretagne afskrivninger. Dette skyldes, at de tidligere foretagne afskrivninger i perioden fra 1982 til 1990 også reguleres i takt med Side 17 af 86

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Afståelse af fast ejendom med fokus på

Afståelse af fast ejendom med fokus på Cand. Merc. Aud. Hovedopgave Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Udarbejdet af: Jesper Andersen Claus Thomsen Afståelse af fast ejendom med fokus på Delafståelse Bygninger anvendt til

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed 1 Eksamen Skatteret I F 2003 Vejledende problemformulering Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Showet En aften med Sylvia a) Selvstændig virksomhed Det bør diskuteres, om indkomsten fra showet udgør en lønindkomst

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom Salg af fast ejendom 2015 Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige overvejelser,

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark På tidspunktet for færdiggørelsen af vores notat om skattepligt havde vi ikke noteret oplysninger om, at Jeppe Gaardboe havde afholdt udgifter til udviklingen af den pågældende app. Det har vist sig, at

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Juni 2003 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af skemaet med foreløbig

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) LBK nr 1106 af 09/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249619 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LBK

Læs mere

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven.

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven. Afgangsprojekt HD regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Peter Nellemann Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

HDR Ejendomsavancebeskatningsloven 1

HDR Ejendomsavancebeskatningsloven 1 HDR Ejendomsavancebeskatningsloven 1 1. EXECUTIVE SUMMARY...3 2. INDLEDNING...9 2.2. PROBLEMFORMULERING...10 2.3. METODE...11 2.4. AFGRÆNSNING...11 2.5. DISPOSITION...14 2.6. BEGREBSDEFINITIONER...15 2.7.

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere