Øvelser til regnearket Excel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelser til regnearket Excel 1"

Transkript

1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel Indhold...1 Opgave Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave Opstilling og smarte kopifunktioner...5 Opgave Formater...8 Opgave Konsekvensberegning...10 Opgave Opbygning af formler...13 Opgave Datofunktionen samt beskyttelse/skjul af kolonner...15 Beskyttelse/skjul af kolonner...16 Skjul række/kolonne...17 Opgave Brugen af diagrammer...19

2 2 af 22 Opgave 1 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel. Et regneark (eller spread-sheet, som det også kaldes på engelsk) bruges til at foretage mangeartede udregninger. Man kan sige et regneark er et elektronisk stykke papir - en kombineret regnskabsbog og lommeregner. En af de helt store fordele ved et regneark er, at man kan få computeren til at udregne facit automatisk. Man kan altså ændre nogle tal i regnearket og så vil facit ændres - uden man skal gøre noget selv. Et regneark bruges bl.a. til: - budgetter - prisoverslag/salgskalkuler - konsekvensberegninger ("hvad nu hvis...") - skatteberegninger - investeringsanalyser - omkostningsberegninger - måleberegninger - bogføring Mulighederne er meget store og forskelligartede. En anden fordel af de helt store er regnearkets mulighed for at repræsentere tal grafisk. Man kan få regnearket til at vise forskellige nøgletal i et diagram (lagkage, søjle, kurve osv.). I EXCEL kan man altså lave et budget i regnearket, få det vist som et søjlediagram og så smide dette diagram ind i tekstbehandlingen i fx. en redegørelse til torskegildet... Praktisk talt alle regnearksprogrammer er opbygget på samme måde. Man får et "ark" på skærmen, som man udfylder præcist, som var det en regnskabsbog eller et almindeligt stykke papir. Af andre, meget brugte, regnearksprogrammer kan nævnes: SuperCalc, Lotus 1-2-3, PlanPerfect og Quattro Pro. Behovet for regneark bliver større og større, hvilket kan ses på udviklingen af de regneark, der sælges mest. Man ændrer i regnearket - ikke på selve strukturen, men man udvider mulighederne. Det er specielt grafik-mulighederne (diagrammer mv.) og brugervenligheden, der bliver mere og mere smart. Når man opbygger et regneark, er det nødvendigt med et vist forarbejde for at få det bedste resultat ud af det. Man skal først gøre sig nogle ting helt klart: Hvad er det præcist, man vil have sit regnearksprogram til at udføre? Her sætter man sig ned med et stykke papir og designer regnearket. Man finder ud af, hvilke resultater og tekster, man ønsker.

3 3 af 22 Kendes de rette sammenhænge? For at få de korrekte resultater, skal man naturligvis kende reglerne for, hvordan man når frem til facit. Vil man konstruere et regneark, der beregner slutskatten fra et givent skatteår, må man gøre sig klart, efter hvilke skatteregler, en sådan slutskat skal beregnes. Ved man ikke hvordan det gøres, må man først sætte sig ind i de gældende regler. Det samme gælder i stort set alle tilfælde. De fleste ved - fra folkeskolen - hvordan man lægger to tal sammen. Derfor volder det ingen problemer at konstruere et regneark, der kan lægge tal sammen. Har man den samme viden om beregning af slutskat, volder det heller ikke nogen problemer. Jo bedre man designer sit regneark og kender problemstillingen, jo nemmere bliver det i det efterfølgende arbejde. Regnearket er opbygget af KOLLONNER, RÆKKER og CELLER. Kolonnerne har et bogstav som navn og rækkerne et tal. Dér hvor en række krydser en kolonne, har vi en celle. Celle B3 er dér, hvor række 3 krydser kolonne B. A B C D 1 2 Celle C2 Man flytter markøren rundt med piletasterne for at pege på den celle, man ønsker indtastet noget i. Hvis man vil rette indholdet i en celle, stiller man sig i pågældende celle og trykker F2. Nu vil indholdet komme til at stå lige over selve regnearket, hvor man så kan foretage rettelsen. I en celle kan der indtastes fire ting: 1 - Tekster Overskrifter eller titler på rækker / kolonner. 2 - Tal Hele tal: 100 Decimaltal: 100,00 Procenttal: 100% Negative tal: Formler Addition: =b3+b4 Subtraktion: =b3-b4 Multiplikation:=b3*b4 Division: =b3/b4 Kombineret: =b3*b4/(a2+5)

4 4 af Funktioner Funktioner kan fx. være gennemsnittet af en kolonnes tal eller en sammenlægning af en række. Gennemsnittet af alle tal fra celle b2 til celle b20: =GENMSN(b2:b20) Alle tal fra celle b2 til celle f2 lagt sammen: =SUM(b2;f2) Vi skal nu til at konstruere vores første egentlige regneark; det skal være et benzinregnskab. Man skal kunne ændre tallene for literprisen, antal km pr. uge, m.v., og så skal regnearket selv fortælle, hvor mange penge, der er i overskud (eller underskud). Indskriv følgende i regnearket. Tallene og bogstaverne i toppen og i siden indikerer rækker og kolonner. A B C BENZINREGNSKAB 3 4 Km. pr. uge Km. pr. md. 6 Km. pr. ltr Rådighed pr. md Literpris 6,5 9 Over-/underskud Som du kan se, er der ikke plads til teksterne i kolonne A - den er for smal. Dette ændrer du ved stå i kolonne A og vælge Formater/Kolonne/Bredde. Skriv her 20 og vælg OK. Resultatet bliver dette

5 5 af 22 Nu skal vi til at indtaste formler de steder, hvor der er brug for at få noget udregnet. I celle B5 skal vi udregne, hvor mange km., der køres pr. måned. Dette tal får vi, ved at gange antal km. pr. uge med 4. NB! Alle formler skal startes med et lighedstegn! Indtast derfor følgende: =B4*4 i celle B5! I B7, der angiver det beløb, du har afsat til benzin om måneden, kan du f. eks. indsætte I celle B9 skal vores over-/underskud stå. Dette tal får vi ved at dividere antal km. pr. måned med antal km. pr. liter. Dette tal skal så ganges med literprisen for at se hvor meget der køres for på en måned. Slutteligt skal vi trække dette tal fra vores rådighedsbeløb. Skriv derfor følgende: =B7-B5/B6*B8 Find nu ud af, hvor mange kilometer man maksimalt kan køre pr. uge før, vi får et underskud. Det gør du ved at ændre de 500 i celle B4. I dette eksempel skal man altså reducere antallet af kilometer med 90 for at undgå et underskud. Hvad bliver resultatet med de nye tal, hvis literprisen stiger til 10,05 kr.? Hvad nu hvis bilen får justeret motoren og nu kan køre 18 km pr. liter? Opgave 2 Opstilling og smarte kopifunktioner I denne øvelse skal der oprettes et regneark, der kan rumme et budget med 13 kolonner - en for hver måned og en for årstotalen. Skriv følgende i celle A1: ÅRSBUDGET for 2007 (du kan ændre skriftstørrelsen præcis som du lærte i tekstbehandling) Gå til celle B3 og skriv: januar. Klik igen i celle B3, så den bliver markeret. Du vil nu se en lille sort firkant nederst i højre hjørne. Den kaldes fyldhåndtaget. Når musen peget på firkanten/fyldhåndtaget, så får markøren form som et lille sort kryds. Tag nu fat med musen i fyldhåndtaget, og træk det hen til M3.

6 6 af 22 Nu har Excel selv fyldt måneder ud i kolonnerne - smart! I kolonne N3 skal der stå: ÅRET I 3. række skal der være en understregning. Markér derfor rækken (som du gjorde i sidste opgave) og vælg Formater/Celler... Der dukker en dialogboks op, hvor der kan laves forskellige indstillinger. Vælg Kant. Her vælges stregtypen. Da der kun skal være en understregning af cellerne, skal denne knap aktiveres. Slut af med et klik på OK-knappen. Hva' be' har??? Du skal nu udfylde regnearket med de oplysninger, du ser på næste side. De steder der ikke står noget skal senere udfyldes med formler. Som du kan se, går mange af tallene igen hele rækken igennem. Hvis du har lyst til at indtaste dem slavisk, så værsgo...men hvis du vil gøre noget smart så gør følgende: 1) Skriv det ønskede tal i første kolonne. 2) Kopier tallet. Markér de celler, tallet skal kopieres til og vælg Sæt ind. 3) Hurtigste metode er dog at bruge fyldhåndtaget.. Du skal også vide, at du kan kopiere formler efter samme metode, som lige vist. Excel vil selv ændre i formlerne så de stadig passer - det er simpelthen genialt! Udfyld nu resten af regnearket, idet du gør flittigt brug af en af de viste metoder, altså kopimetoden eller metoden med fyldhåndtaget. For øvelsens skyld anbefales det at prøve begge måder.

7 7 af 22 I kolonnen for Året skal der være en sammentælling for hver række. Du kan nu gøre én af tre ting: 1. I cellen N6 skriver du: =B6+C6+D6+E6 + + M6 Herved adderes i alt 12 gange, så den samlede løn på bliver skrevet i N6 2. Der findes en standardformel, som kan gøre dette lettere. Den hedder SUM. I N6 vil det derfor være enklere at bruge denne formel. Skriv: =SUM(B6:M6) Alle tal fra B6 til M6 vil nu blive lagt sammen. Tomme celler eller celler med tekst vil blive opfattes som tallet 0, de kan roligt medtages. 3. Sidste måde er den letteste. På værktøjslinien findes en knap, der hedder Autosum. Marker cellen N6, og klik på Autosumknappen. Nu indrammes hele årets forventede indtægter, og formlen skrives automatisk. Du har måske bemærket, at der lige under værktøjslinierne findes et indtastningsfelt, hvor tal og formler automatisk skrives. Du bør reelt benytte dette felt til indskrivning i celler. Hvis du fortryder din indtastning, så klik på det røde X, Brug det grønne V, når indtastningen er OK. Resten af cellerne i kolonne N kan nu udfyldes via en af de metoder, som er omtalt på forrige side. der vil forekomme 0 er i celler, som ikke indeholder en talrække. De kan blot slettes. Gem nu regnearket under navnet OPG2 Prøv nu at lege lidt med budgettet og se hvordan sammentællingerne ændrer sig, hvis du ændrer lidt på de andre tal. God fornøjelse...

8 8 af 22 Opgave 3 Formater Indtast nedenstående budget. Der hvor tallene står med småt skal der indtastes formler. Du skal også fremhæve og kursivere regnearkets tekster på de rigtige steder - det foregår præcis som i almindelig tekstbehandling. Personligt budget for januar Aktuelt Budget Afvigelse Indkomst samlet , ,00 Udgifter samlet , ,92 Saldo 1.644,66 625,08 Indkomst Løn , ,00 Andet 2.650, ,00 U dgifte r Faste udgifter Ferieopsparing 1.150, ,23 Forsikring 900,88 900,88 Fagforening 300,21 300,21 A-kasse 300,00 300,00 El/varme 220,90 265,50 Andet 200,00 Faste udg. samlet 2.872, ,82 Låneposter Kreditkort 210,90 210,90 Forbrugslån 800,44 820,44 Studielån 1.170, ,76 Huslån 3.100, ,00 Billån 1.000, ,00 Lå ne poste r sa mle t 6.282, ,10 Variable udgifter Hushold 540,80 500,00 Levnedsmidler 3.950, ,00 Kontingenter 1.000,00 500,00 Andet 1.360, ,00 Variable udg. samlet 6.851, ,00

9 Du oplever måske at regnearket ikke er helt flot. Tallene hopper og danser, fordi ikke alle tal har to decimaler. Det skal du gøre noget ved nu. Marker de to kolonner med tal (B og C). Det kan du nemt gøre ved blot at klikke med musen over B'et og C'et øverst på regnearket. Vælg Format/Celler og på fanen Tal vælge Tal. Her kan man vælge det antal decimaler, der ønskes. Slut med at trykke på OK I kolonne D er det meningen, at afvigelsen mellem det faktiske og det budgetterede skal stå opført i procent. Markér derfor denne kolonne og lav om i kolonnens format ved at vælge Procent i stedet for Tal - se ovenfor hvordan. Excel 1 9 af 22 Lav nu en formel i celle D4, der angiver hvor stor afvigelsen er mellem det budgetterede og det faktiske. Det finder du ved at sige (Aktuelt - Budget) / Budget Eksempel: =(B4-D4)/D4 Kopiér formlen nedad ved at markere fra D4 og benyt en af de omtalte 2 metoder. Fyldhåndtaget er det hurtigste!

10 Det endelige resultat skulle se således ud: Excel 1 10 af 22 Personligt budget for januar Aktuelt Budget Afvigelse Indkomst samlet , ,00 10,32% Udgifter samlet , ,92 4,11% Saldo 1.644,66 625,08 163,11% Indkomst Løn , ,00 0,00% Andet 2.650, ,00 165,09% Udgifter Faste udgifter Ferieopsparing 1.150, ,23-0,00% Forsikring 900,88 900,88 0,00% Fagforening 300,21 300,21 0,00% A-kasse 300,00 300,00 0,00% El/varme 220,90 265,50-16,80% Andet 200,00-100,00% Faste udg. samlet 2.872, ,82-1,53% Låneposter Kreditkort 210,90 210,90 0,00% Forbrugslån 800,44 820,44-2,44% Studielån 1.170, ,76 0,00% Huslån 3.100, ,00 3,13% Billån 1.000, ,00 0,00% Låneposter samlet 6.282, ,10 1,19% Variable udgifter Hushold 540,80 500,00 8,16% Levnedsmidler 3.950, ,00-7,04% Kontingenter 1.000,00 500,00 100,00% Opgave 4 Andet 1.360, ,00 36,05% Variable udg. samlet 6.851, ,00 9,63% Konsekvensberegning I denne opgave skal vi se nærmere på et par smarte funktioner til økonomiske beregninger Funktionen til at finde en ydelse på et lån hedder i Excel YDELSE. Denne formel kan finde ydelsen pr. termin. Funktionens opbygning (syntaks): =YDELSE (Rente;Nper;Nutidsværdi). Rente (rente pr. termin),nper (antal terminer) og Nutidsværdi (lånets størrelse). For at få et positivt tal for ydelse sættes et minus efter lighedstegnet Eksempel: For at finde den månedlige ydelse for et billån på kr. til 9% årlig rente over 2 år (24 terminer), skrives: =-YDELSE(9%/12;24;120000). NB! Semikolon bruges som skilletegn!

11 11 af 22 Excel 1 Bemærk!!! Rentesatsen skal angives som terminsrenten dvs. årsrenten divideres med antal terminer pr. år. Normalt er terminer kvartårlige eller halvårlige, men vi vil i dette tilfælde finde ydelsen pr. måned - derfor divideres med 12. Altså: 9%/12. Allerførst skal vi prøve at lave et lille regneark, der kan finde ydelsen på et lån. Stil derfor følgende op: Du vil sikkert få problemer med at teksten kan være i den valgte kolonne. En hurtig måde at udvide kolonnen er at placere musemarkøren på skillelinien mellem to kolonner, så den får form som en lodret streg med to pile. Nu kan kolonnen udvides eller indsnævres med musen. I celle C3 skal renten pr. måned (termin) skrives. Det kan Excel lige så godt regne ud for os. Skriv derfor =C2/12 I celle C6 skal ydelsen pr. måned udregnes - skriv derfor =-YDELSE(C3;C4;C1) Glem alt om hvad Excel skriver om FEJL - det skriver den kun, fordi den ikke har nogle tal at regne på endnu. I celle C7 skal afdrag pr. måned udregnes. Hvis man låner kr. over 12 terminer, skal man nok betale noget i renter, men det er helt sikkert, at man betaler kr. i afdrag. Afdrag pr. termin må altså være lånets hovedstol divideret med antal terminer. Skriv derfor =C1/C4 Ydelsen er det beløb man betaler hver måned (både renter og afdrag). Derfor er resultatet i celle C8 nemt at finde nu: =C6-C7 Fyld nu tal ind i regnearket og se hvordan forskellige lån kommer til at udarte sig. Udvid dernæst regnearket så det kan finde ud af, hvor meget man betaler i rente i hele lånets løbetid. Hr. S. Kyldner skal finde ud af hvilken type lån han har råd til. Han kan vælge mellem 4 forskellige lån: kr. over 5 år til 15% (12 terminer om året) kr. over 6 år til 15% (12 terminer om året) kr. over 3 år til 12% (12 terminer om året) kr. over 3 år til 12% (12 terminer om året) S. Kyldner har fundet ud af, at han skal betale 52% i skat ved de to første typer lån og 49% ved de to sidste.

12 12 af 22 Excel 1 Konstruer nu følgende i regnearket. Men inden du begynder, er det vigtigt, at du har helt tjek på hvad rente, termin, ydelse, afdrag, trækgrundlag og bruttoløn er for nogle størrelser. VALG 1 Valg 2 Valg 3 Valg 4 Hovedstol Løbetid (år) Rente 15% 12% 15% 12% Terminsrente H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Antal terminer H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Ydelse H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Rentebeløb H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Afdrag H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Trækprocent 52% 52% 49% 49% Bruttoløn Trækgrundlag H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Skat H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Nettoløn H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r - Ydelse H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r - Husleje Bil Kost Diverse Restbeløb H e r s k a l i n d t a s t e s f o r m l e r Prøv nu at lege lidt med at finde ud af hvilket lån, der bedst kan betale sig for Hr. S. Kyldner. Hvad skal der ske før, at han får overskud? Hvorfor har han ikke overskud - hvad mangler der at blive medtaget i beregningen? God fornøjelse...

13 Opgave 5 Opbygning af formler Excel 1 13 af 22 For at løse denne opgave får du virkelig brug for at sætte dig ned med et stykke papir først og virkelig gennemtænke, hvordan du finder ud af at regne det hele ud. Kig også på hvilke resultater, du får brug for. Firmaet StykGods ApS importerer mindre artikler fra udlandet for salg til butikskæder i Danmark. Da det er mindre artikler, der importeres, arbejder man med meget små marginer for avance. Derfor er det vigtigt for firmaet at finde det helt rigtige kvantum, for at kunne få så stor avance som muligt. Lav nu en priskalkulation i regnearket, hvor der tages hensyn til rabat, forsikring, fragt osv.: Stykpris: Rabat: Forsikring: Fragt: Diverse udgifter: 5,35 kr. pr. stk. 2,00% pr. stk. 0,50 Kr. pr. stk. 0,45 kr. pr. stk. 1800,00 kr. Avance: 30% - Find nu kostprisen pr. stk. ved stk. - Hvor meget bliver kostprisen med en stykpris på kr. 7,50? - Hvad nu hvis fragten stiger til kr. 1,00 pr. stk.? - Hvor mange stk. skal købes, hvis kostprisen skal være kr. 20,00? - Div. udgifter: 1.000,-. Hvor meget tjenes pr. stk. ved stk.? - Hvad nu hvis forsikring og rabatten falder væk? Det er meget vigtigt, at du lige sætter dig ned med et stykke papir og blyant og funderer over hvordan du egentlig skal opbygge regnearkets formler. Løsningen står på næste side, men prøv lige selv først.

14 14 af 22 Løsningsforslag til opg. 5 A B Stykpris: 5,35 2 Rabat: 0,02 3 Forsikring: 0,50 4 Fragt: 0,45 5 Div. udg.: 1800,00 6 Avance: 0,30 7 Antal stk.: Kostpris: b1-b1*b2+b3+b4+b5/b7 9 Salgspris: b8+b8*b6 10

15 Opgave 6 Excel 1 15 af 22 Datofunktionen samt beskyttelse/skjul af kolonner Excel anvender en kalender, der giver mulighed for at angive dato i regnearket og anvende denne dato i forskellige beregninger. Excel bruger en såkaldt "juliansk" kalender der går fra 1. januar 1900 til 3 juni Hvis du angiver en dato udenfor dette interval, vil Excel fortolke datoen som tekst - og så kan du ikke regne på den. Dagene i disse godt 179 år er nummererede i rækkefølge fra 1 til Hvis du skriver vil Excel automatisk opfatte det som en dato og ændre cellens format til dato-format. Hvis du laver en udregning, hvor du fx. trækker to datoer fra hinanden, vil Excel fremkomme med det julianske dato for substraktionen. For at se denne dato som et tal, må du ændre cellens format til Tal - findes i Format/Celler/Tal-menuen. Lav et lille regneark, der ved indtastning af en fødselsdato i en celle kan finde ud af, hvor mange dage personen har levet. Du får brug for at "fiske" dags dato for at have noget at trække fødselsdatoen fra. Dags dato fås ved at skrive =IDAG() () er to parenteser ( og ) uden mellemrum. Bruger du i stedet: =NU(), så får du også klokkeslettet med. Udvid regnearket så det samtidigt fortæller hvor gammel personen er, regnet i år (divider med 365,25). Hvis det skal være hele år, bruges funktionen HELTAL. HELTAL er en lille funktion, der giver værdien af et tal uden decimaler - værdien er ikke afrundet. Ex. =HELTAL(27,671) = 27. NB! De små grønne trekanter her i eksemplet viser, at cellerne ikke er låst/beskyttet. Lav endnu en lille udvidelse af regnearket, så det kan fortælle, hvor gammel personen er i år 2000 (både antal år og antal dage). Prøv også at finde ud af, hvor gammel personen er i timer, minutter og sekunder... NB! I Format/Celler/Tal-menuen kan man vælge, hvordan man ønsker tallene vist, antal decimaler, tusindtalsseperator m. m.

16 16 af 22 Beskyttelse/skjul af kolonner De mere pilfingrede brugere af dit super-regneark vil meget nemt kunne komme til at slette en formel eller måske hele regnearket. Det er muligt at beskytte celler mod disse vandaler med følgende funktion. Lad os antage, at dit regneark indeholder nogle avancerede formler, som ikke må blive slettet eller ændret. Det kan f. eks. være afviklingen af et lån. Man kan beskytte hele arket, så intet kan ændres; men så fungerer det jo kun som et eksempel, der vil ikke være mulighed for at eksperimentere med forskellige lånebeløb, forskellig rente m. m. Du får alligevel først løsningen på, hvordan man beskytter et helt regneark: Under Funktioner vælger du Beskyttelse, hvor du klikker på Beskyt ark Hele arket er nu beskyttet, der ikke kan foretages nogen ændringer. Når man beskytter arket, gives der mulighed for at indsætte en kode/password, som skal benyttes, hvis beskyttelsen skal ophæves. Man ophæver beskyttelsen ved at gentage proceduren, hvor man nu skal klikke på. Det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis cellerne med f. eks. lånebeløb, rente og løbetid kunne ændres, medens formelcellerne var låste/beskyttede. Det er lidt mere besværligt at lave; men prøv alligevel ved at følge nedenstående! 1. Marker alle celler i arket. Du klikker på denne knap, der ikke har nogen indgravering. Så markeres alt. 2. Medens alt er markeret, vælger du Formater og Celler og her Beskyttelse. Du skal fjerne fluebenet ved Låst. 3. Nu er alle celler uden beskyttelse. Marker alle celler, der skal beskyttes. Brug evt., Ctrl-tasten, hvis cellerne ikke ligger op ad hinanden. Klik på Beskyt ark, så kan pilfingre ikke længere spolere dit ark; men de benytte dine geniale færdigheder. Prøv nu at skrive noget oven i dine beskyttede celler - det må du bare ikke, øv bøv!!!!

17 17 af 22 Skjul række/kolonne Man kan sige, at dags dato er et felt, som kun formlerne bruger for at kunne udregne de korrekte tal - den kommer egentlig ikke brugeren af regnearket ved. Derfor kunne du skjule rækken eller kolonnen med følgende procedure: I det viste eksempel drejer det sig om kolonne C. Klik på den kolonne eller række, du vil skjule. Du skal klikke på bogstav eller tal, så hele kolonnen eller rækken markeres. Vælg nu Formater og så enten Kolonnebredde/Rækkehøjde. Skriv her 0 (nul) Vælg OK Du kan også vælge Skjul. Det giver samme effekt, altså sætte kolonnebredden til nul. D, E og F er tilsyneladende forsvundet. Bredden er blot sat til nul. Ønsker man at se skjulte elementer, så markerer man de to nærmeste kolonner/rækker og vælger Vis. God fornøjelse...

18 18 af 22 Løsningsforslag til opg. 6 pkt.

19 19 af 22 Opgave 7 Brugen af diagrammer Brug lidt tid på at sammenligne nedenstående to tegninger. Se hvad i regnearket der kaldes hvad i diagrammet. Indtast dernæst nedenstående lille regneark Når du har indtastet regnearket, skal du markere fra B4 til E7 Klik så på Guiden Diagram- på værktøjslinien I dialogvinduet vælger du nu den type du ønsker. Søjle, Kurve, Cirkel m. m. Der er mange at vælge mellem. Det færdige diagram kan du se ved at klikke på denne knap: Tryk så på knappen Næste, når typen er valgt. På de næste 3 sider kan man lave forskellige indstillinger. Vil du have titel på diagrammet kan du skrive den i boksen: diagramtitel. Tryk igen på Næste Vil du have diagrammet sat ind i arket trykker du på Udfør

20 20 af 22 Og vupti!!!!!! Et diagram er oprettet. Firmaet Fup og Snyd Søm Skruer Gummiged Nemt hva' beha'r? Du kan oprette en lang række forskellige diagramtyper og de fleste kan også gøres 3-dimensionelle. Hver type fremhæver forskellige aspekter af din regnearksinformation. Du kan ændre én diagramtype til en anden, eller kombinere diagramtyper - alt efter, hvordan du ønsker at fremstille dine data. Søjle Viser forskelle mellem forskellige datakategorier. Hver række eller kolonne af værdier fremkommer som et søjlesæt med det samme farvemønster. Liggende søjle Her er kategorierne vist lodret. Søjlerne vises vandret. Kurve Cirkel X-Y Område Krans Viser tendenser eller ændringer i dine data ved at forbinde punkter i diagrammet. Ses ofte i vittighedstegninger, hvor firmaets udvikling skal illustreres. Viser procentvise opdelinger. Hvert lagkagestykke repræsenterer en individuel værdi. Bruges til at vise forholdet mellem værdier. Kan kun vise en serie. Viser værdier fra regnearket langs både X- og Y-aksen som enkeltstående punkter. Hver markering viser forholdet mellem X- og Y-værdierne. Viser hvordan værdier optræder i forhold til hinanden. Områdediagrammet viser mest om værdiernes udvikling over tid. Som Cirkel, men kan indeholde flere serier. Radardiagram Viser en fordeling af punkter i forhold til hinanden. Bruges fx. hvis man vil belyse sammenhængen mellem antal cigaretter pr. dag og sygedage. Grundflade Bruges når du vil finde de optimale kombinationer af dataserier.

21 21 af 22 Excel 1 Som på et topografisk kort. Angiver farver og mønstre områder inden for samme værdiområde Boble Aktie Kegle, Cylinder og Pyramide En type xy-diagram. To værdier vises på henholdsvis x- og y-aksen, men en tredje værdi vises ved en boble, hvor der normalt kun ville være et punkt. Værdiens størrelse angives af boblens størrelse Et høj-lav-slut diagram. Højeste og laveste værdier forbindes med en lodret streg, mens slutværdien markeres med en vandret streg Som søjlediagrammet, men med effekter. Alle typerne kan vises i flere forskellige udformninger. Udover de nævnte diagramtyper, kan der også laves brugerdefinerede diagrammer, med mulighed for at kombinere de forskellige typer f.eks. søjler og kurver. Der kan også bruges diagrammer med to x-akser. Du skal nu oprette følgende to små regneark i Excel. Gem det første regneark under navnet VEJ og det andet under navnet BOLIG. Eksperimentér til du finder den diagramtype, der viser tallene bedst. Vejdirektoratet ønsker af belyse sammenhængen mellem bilmærker og deres hastighed på motorvejene. Oplysningerne ønskes vist grafisk i regnearket. Skanderborg motorvej Hastigheder fordelt på mærke Mæ rke Ge nne msnitsha stighe d Lada 90 Skoda 85 Wartburg 80 Trabant 65 Vespa 32 Velo-Vap 12 "Trehjuler" 8 En boligforening har undersøgt alderen på foreningens medlemmer. Alder Antal

22 22 af 22 Prøv også at lave diagrammer for regnearket i opgave 2, 3 og 4 - det er god træning Hvis du skulle ønske at skrive mere tekst til dine diagrammer eller bruge diagrammerne til at illustrere noget, du har skrevet, kan det nemt lade sig gøre at flytte diagrammet over i tekstbehandlingen. Se blot her: Hav dit diagram fremme på skærmen, marker det. Vælg Rediger/Kopier Opret eller Åbn dit tekstbehandlingsdokument og placer markøren dér, hvor diagrammet skal være. Vælg Rediger/Sæt ind Voila!!!! Gør dette ved diagrammerne, du har lavet i denne opgave, og skriv lidt tekst for at se, hvordan det tager sig ud. I Word markerer du diagrammet, derefter vælger du Formater/Billede og går på fanen Layout, hvor du vælger Firkantet. Derefter kan du sagtens centrere det, lave rammer omkring det, flytte det eller andet sjovt...det er virkelig nemt. God fornøjelse... Egne noter: 22. april 2007 Erik Hindkjær

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL Side 1 af 14 Fortsættelse af Regneark II Indhold Telefonliste...2 Budget...4 Diagram...7 Regning...9 Underskrift...9 Rundt om Jorden...11 Matematisk problem...13 Et sidste eksempel...14 Side 2 af 14 Telefonliste

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Regneark III Calc Open Office

Regneark III Calc Open Office Side 1 af 10 Fortsættelse af Calc II Indhold Indhold... 1 Telefonliste... 2 Sortering... 2 Budget... 3 Diagram... 5 Regning... 6 Underskrift... 7 Rundt om Jorden... 8 Matematisk problem... 9 Et sidste

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen

Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen MATEMATIKBANKENS EXCELKOMPENDIUM Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen REGNEARK OG EXCEL DER FINDES FLERE FORSKELLIGE PROGRAMMER, HVOR

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Excel-opgaver Leg med Excel 2010

Excel-opgaver Leg med Excel 2010 Excel-opgaver Leg med Excel 2010 Excel er et regneprogram Hvordan regner man i Excel? + Addition - når du lægger tal sammen - Subtraktion - når du trækker tal fra hinanden / Division - når du vil dividere

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Jørgen Koch. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Opgavehæfte Jørgen Koch 2002 2002 for alle Opgavehæfte Excel 2002 for alle 1. udgave, 1. oplag 2001 Copyright 2001 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Carsten Norton Pedersen DTP: Jørgen Koch

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere