Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012"

Transkript

1 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper (Opgave Dat-D-1) 3 Absolutte og relative cellehenvisninger (Opgave Dat-D-2) 4 Forelæsningssøvelser: Løs opgaverne Dat-D-3 og Dat-D-4 5 Diagrammer 6 Sortering, subtotaler og disposition Import af tekstfiler 6 x t Avancerede funktioner Pivottabeller og pivotdiagrammer Målsøgning Matrixformler lineær regression 24. oktober 2012 Dias 1/41 Dat-D1 Dias 2/41 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 Regneark findes i forskellige udgaver Denne forelæsning benytter skærmbilleder fra Excel Alt arbejde med regneark involverer følgende: Markering, indtastning, visning af decimaler, kopiering, sortering, diagrammer Antagelse: det har du allerede eksperimenteret med i Opgave Dat-D-1 Absolutte og relative cellereferencer Antagelse: det har du allerede eksperimenteret med i Opgave Dat-D-2 Excel 2004/2008, LibreOffice og OpenOffice er næsten magen til. Excel 2007/2010 har et anderledes menusystem. De bagvedliggende principper er de samme... Dat-D1 Dias 3/41 Dat-D1 Dias 5/41

2 En typisk regnearkfil (karakterstatistik) Indtastninger vs. beregninger I regnearket med karakterstatistik er: Karakterer og antal indtastet. Produkter, summer, gennemsnit og procentdele beregnet. Et system af celler ordnet i søjler : A, B,..., Z, AA, AB,..., og rækker : 1, 2,..., Indholdet af en celle kan være et tal, en tekst eller en formel. I ved fra forberedelsesopgaven Opgave Dat-D-1 hvordan man indtaster tekst og tal. Dat-D1 Dias 6/41 Dat-D1 Dias 7/41 Beregning af Totalantal med SUM Beregning af karaktergennemsnit Totalantal er = 40, altså summen af værdierne i cellerne B4, B5,..., B10. Karaktergennemsnittet, Snit, er summen af alle karakterer: ( 3) = 239 divideret med antallet af karakterer (dvs. Totalantal = 40). Vælg Indsæt Funktion (eller genvejstasten ) Find funktionen SUM (eller en anden relevant funktion) Eller indtast direkte =SUM(B4:B10) Husk lighedstegnet! Indtast =A4*B4 i celle D4 og kopiér til celleområdet D4:D10 Beregn i D12 summen af karaktererne som =SUM(D4:D10) Beregn i D14 karaktergennemsnittet som =D12/B12 Dat-D1 Dias 8/41 Dat-D1 Dias 9/41

3 Kopiering af formler I celle D4 er skrevet formlen =A4*B4. Træk i fyldhåndtaget: Talformater: Antal decimaler Vi ønsker, at tallene i søjle E vises med præcis 3 decimaler. Alternativt: (Markér og) kopiér med Ctrl + C ( + C ) (Markér og) indsæt med Ctrl + V ( + V ) Cellereferencer justeres automatisk! Fx er indholdet af celle D10 nu =A10*B10 Markér data. Vælg Formater Celler Tal Tal Antal decimaler. Alternativt kan man benytte genvejstasterne Regneark regner med alle decimaler selv om kun færre vises! Dat-D1 Dias 10/41 Dat-D1 Dias 11/41 Talformater: Procent Vi ønsker, at tallene i søjle E vises som % (med 2 decimaler). Talformater: Datoer og klokkeslet Datoer svarer til tal: Antal dage siden år Fx svarer til tallet Vær opmærksom på, at regneark husker celleformater! vælger format automatisk (afhængig af indtastning)! Klokkeslet svarer til tal: Brøkdel af et døgn. Fx svarer 13:25 til cirka døgn. Kombineret dato og klokkeslet: Fx svarer :25 til tallet Vælg Formater Celler Tal Procent. Alternativt kan man benytte genvejstasterne Eftersom datoer og klokkeslet er tal kan man regne med dem! Dat-D1 Dias 12/41 Dat-D1 Dias 13/41

4 Hvilken andel fik karakteren 3,00,02,...? Andelen 1/40 fik karakteren -3 Andelen 3/40 fik karakteren 00 Andelen 4/40 fik karakteren Absolutte og relative referencer I forberedelsesopgaven Opgave Dat-D-2 har I eksperimenteret med: Reference Justeres ved kopiering B12 Relativ både søjle og række $B12 Søjle absolut kun række B$12 Række absolut kun søjle $B$12 Absolut hverken søjle eller række Overvej altid nøje: Hvilke cellereferencer skal være relative? Hvilke cellereferencer skal være absolutte? Ved kopiering af formlen =B4/B12 i celle E4 til E5 fås =B5/B13. Det vi ønsker er =B5/B12. Problemet løses ved at sætte $... I situationen fra før skal man bruge $B$12 eller B$12... Dat-D1 Dias 15/41 Dat-D1 Dias 16/41 Så hvilken andel fik karakteren 3,00,02,...? Automatisk genberegning Formlen =B4/B$12, skrevet i celle E4, kopierer som ønsket til området E4:E10. Hvis indholdet af fx celle B10 ændres, så genberegnes alle formler der (direkte eller indirekte) refererer til B10 automatisk! Dat-D1 Dias 17/41 Dat-D1 Dias 18/41

5 Søjlediagram for karakterfordeling Redigering af søjlediagram for karakterfordeling Højreklik med musen på relevante dele af diagrammet (plot, akser, afbildningsområde etc) og følg guiden for at redigere. Marker de data som søjlerne skal repræsentere Vælg Indsæt Diagram (eller genvejstast ) Følg Guiden Diagram: Trin 1: Vælg Diagramtype (og evt. Undertype) Trin 2: Vælg Kategoriakseetiketter Trin 3: Evt. tilføj Diagramtitel og fjern (signatur)forklaring Trin 4: Indsæt diagrammet Til fx rapporter: Kopiér diagram med Ctrl + C ( + C ). Indsæt med Ctrl + V ( + V ). Dat-D1 Dias 21/41 Dat-D1 Dias 22/41 XY-punktdiagram for ph-data Redigering af XY-punktdiagram for ph-data Marker data Vælg Indsæt Diagram (eller genvejstast ) Følg Guiden Diagram i analogi med beskrivelsen fra før. Tid bliver automatisk 1. koordinat Kontrol og Vækst bliver automatisk 2. koordinater. Højreklik med musen på relevante dele af diagrammet (plot, akser, afbildningsområde etc) og følg guiden for at redigere. Dette kan evt. ændres i Trin 2 under Guiden Diagram. Dat-D1 Dias 23/41 Dat-D1 Dias 24/41

6 Sortering af hugstdata Subtotaler for Hugst efter hvert Amt For hvert Amt vil vi summe over (alle værdier af) Hugst. Sæt markøren i dataområdet (på denne måde sorteres al data) Vælg Data Sorter Vælg sorteringskriterier ud fra kolonneoverskrifter Sortér data hensigtsmæssigt (dvs. efter Ved hver ændring i ) Vælg Data Subtotaler Vælg kriterier for subtotaler Dat-D1 Dias 26/41 Dat-D1 Dias 27/41 Brug af disposition (1/2) Brug af disposition (2/2) Et diagram lavet ud fra en sammenklappet disposition bruger kun det viste data. Nedenstående diagram er fx lavet ud fra dispositionsniveau 2. Ved tryk på 1 : Vis kun hovedtotal Ved tryk på 2 : Vis kun subtotaler og hovedtotal Ved tryk på 3 : Vis alle rækker Dat-D1 Dias 28/41 Dat-D1 Dias 29/41

7 To forskellige tekstfiler Grise2Fast.txt Grise2Tab.txt Import af data fra tekstfil Separeret med: Separeret med: mellemrum Space tabulator Fast bredde Afgrænset Åbn tekstfilen fra et nyt regneark Følg Guiden Tekstimport: Trin 1: Vælg Afgrænset eller Fast bredde (følg forslaget). Trin 2: Ret evt. kolonner til (hvis regneark gætter fokert). Trin 3: Angiv evt. specielle formater for de enkelte kolonner Angiv evt. talformater under Avanceret. Dat-D1 Dias 31/41 Dat-D1 Dias 32/41 Pivottabeller og pivotdiagrammer Pivottabel (1/3) Pivottabeller er en effektiv og intuitiv måde at udforske et datasæt på ved at beregne subtotaler. Man opbygger tabellen interaktivt ved at trække rundt på de forskellige variable. Pivotdiagrammer er grafiske udgaver af pivottabeller. Man trækker de variable hen til forskellige områder af diagrammet. Der opbygges automatisk en tilsvarende pivottabel. Vælg Data Pivottabel og pivotdiagram. Følg Guiden Pivottabel og pivotdiagram (acceptér trin 1-3). Træk med musen de ønskede data (kolonneoverskrifter) til dataelementer, rækkefelter, kolonnefelter og sidefelter. Dat-D1 Dias 34/41 Dat-D1 Dias 35/41

8 Pivottabel (2/3) Hugst dataelement År rækkefelt Anv. kolonnefelt Art sidefelt Pivottabel (3/3) Hvis man ønsker noget andet end Sum af Hugst trykker man på knappen Feltindstillinger. Man aflæser fx, at i 1994 var summen af hugsten, i alle amter, af bøgetræ som blev anvendt til brænde 1606 m 3. Dat-D1 Dias 36/41 Dat-D1 Dias 37/41 Pivotdiagram Et pivotdiagram er en grafisk fremstilling af en pivottabel: Målsøgning Vi vil finde en rod i polynomiet f (x) = x 2 3x 6. Udvælg en celle til den variable og en til funktionsudtrykket. Vælg Funktioner Målsøgning. Angiv de relevante celler og den ønskede funktionsværdi. Dat-D1 Dias 38/41 Dat-D1 Dias 39/41

9 Matrixformler En matrixformel er en formel der en fylder mere end én celle. Vi vil benytte LINREGR til at lave lineær regression på Forbrug som funktion af År i følgende datasæt. Funktionen LINREGR Bruges LINREGR finder man, at Forbrug 0,78 År +1591,87 : Markér to celler til værdierne af LINREGR Indtast LINREGR(...) Afslut med Ctrl + + ( + + på Mac) Dat-D1 Dias 40/41 Dat-D1 Dias 41/41

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark MATEMATIK OG DATABEHANDLING Noter om Regneark Version 1.00 af 2005-07-27 Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL Disse noter beskriver brug af regneark

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102 Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1 Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33 Diagram 61 Håndtering af data (1) 75 Håndtering af data (2) 102 Analyse af data (1) 134 Analyse af data (2) 158 Lås og beskyt ; Formatering, Udskrifter

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Avanceret

Microsoft Excel 2003 - Avanceret Microsoft Excel 2003 - Avanceret Microsoft Excel 2003 - Avanceret Microsoft Excel 2003 - Avanceret til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Dette materiale...5 Inspiration...5 Frysning af rækker og kolonner...6 Frys en række...6

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere