Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard"

Transkript

1 Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

2 Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave Flere regneark i projektmappen... Opgave 3-7 Autosum... Opgave 4-8 Kolonnebredde... Opgave Antal decimaler... Opgave 4-11 Nyt regneark i projektmappen... Opgave 5-12 Valuta (kr. skrevet i cellen)... Opgave 5-13 Gæt og prøv efter... Opgave Ekstra opgaver (prøv selv med regnearket)... Opgave Indsæt kolonner og rækker... Opgave 8-19 Slet kolonner og rækker... Opgave 8-20 Procent-formatet... Opgave 8-21 Rammer... Opgave 8-21 Vis udskrift... Opgave 8-22 Rumfang og overfladeformel... Opgave Formler rødder... Opgave Fyldehåndtaget... Opgave Absolut cellehenvisning... Opgave Middel-, største- og mindsteværdi... Opgave Euro-tabel... Opgave Gangetabel... Opgave Søjlediagram... Opgave Cirkeldiagram... Opgave Kurvediagram... Opgave Kurve tegnet ud fra formel... Opgave På niveau G skal man som minimum lave disse opgaver: (kun side 14) - 9 (kun side 23) - 16 (kun side 35) - 17 (kun side 39) - 18 (kun side 42) På niveau FED skal man derudover også lave disse opgaver: (kun siderne 42-45) - 19 KVUC/sbj Excel 2207

3 Opgave 1 Regnearkets opbygning Regnearket består af lodrette kolonner der er angivet med bogstaver, A, B, C, osv. og vandrette rækker der er angivet med tal, 1, 2, 3 osv. Her kan du læse at cellemarkøren står i E7 Formellinje En celle er der hvor en kolonne og en række mødes. På billedet oven over står cellemarkøren i celle E7, dvs. i kolonne E og i 7. række. Cellemarkøren kan flyttes fra celle til celle ved hjælp af piletasterne. Cellemarkøren kan også flyttes ved hjælp af musen: peg på en celle og klik. I en celle kan man skrive tre forskellige ting: tekst, tal eller formler. Det man skriver i cellen, står også i Formel-linjen En formel skal altid begynde med et lighedstegn = De 4 regningsarter bruges med disse tegn: + (lægge sammen) - fx =12+34 (12 plus 34) - (trække fra) - fx =84-18 (84 minus 18) * (gange) - fx =7*19 (7 gange 19) / (dividere) - fx =56/8 (56 divideret med 8) Øvelse på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 1 af 49 sider

4 Øvelse det første regneark: Skriv denne tekst i celle A3: Opgave 1 Antal Skriv dette tal i celle C3: 250 Skriv i A4: Skriv i C4: 18 Skriv i D4: Skriv i A6: Skriv en formel i C6: Tryk på Enter Styk-pris kr. Samlet pris =C3*C4 Bemærk at teksten godt kan lægge sig hen over den næste celle (B6). (dvs. tallet i celle A3 ganges med tallet i celle C4) Bemærk at formlen starter med lighedstegnet! Står der 4500 i celle C6? Det skal der hvis du har gjort det rigtigt. Resultatet står i cellen og formlen står i formellinjen Vigtigt: Hold tal og tekst adskilt i hver sin celle, fx tallet 18 i celle C4 og kr. i celle D4 Bemærk: Tekst er venstrestillet i cellen, hvorimod tal er højrestillet. Nu skal vores første regneark udbygges. Skriv denne tekst i celle A7... Andre udgifter Skriv dette tal i celle C Skriv i A8... Samlede udgifter Skriv denne formel i C8... =C6+C7 Skriv i A10... Rabat pr. stk. Skriv dette tal i C Skriv i A11... Samlet rabat Skriv i C11 en formel der ganger C10 med C3 (dvs. rabatten for 1 stk. gange antallet) Skriv i A12... I alt Skriv i C12 en formel der trækker rabatten fra de samlede udgifter. fortsættes på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 2 af 49 sider

5 Opgave 1 Skriv i A14... Moms Skriv i C14... =C12*0,25 (momsen er jo 25 %) Skriv i A15... Pris i alt Skriv i C15 en formel der lægger momsen til I alt-beløbet Hvis du har gjort det rigtigt, står der dette tal i C15: 3750 Skriv i A17... Pris pr. stk. Skriv i C17... =C15/C3 I celle C17 skulle der gerne stå tallet 15. Dette er vores slutfacit. Pas på at du skriver et komma ikke et punktum! (dvs. tallet i celle C15 bliver divideret med tallet i celle C3 pris i alt bliver divideret med antallet) Teksten i A17 og slutfacit i C17 skal være med fed skrift 1) Markér cellerne A17, B17 og C17 ved at trække musen med venstre knap holdt nede hen over cellerne. 2) Klik på F i menubåndet Skriv i A1 med fed skrift og med punktstørrelse 14: Mit første regneark Sådan ser hele opstillingen ud: fortsættes på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 3 af 49 sider

6 Opgave 1 Prøv nu at ændre stykprisen i C4 Hvad sker der? Hvad skal stykprisen i C4 være, for at slutfacit i C17 bliver 8,5? Prøv dig frem! Kan du få slutfacit til at blev 0? Prøv at ændre på antallet i C3 Hvad sker der? Prøv at ændre på nogle af de andre tal. Gem Gem regnearket (du kan kalde det Opgave 1) klik på Office-knappen og vælg Gem som Afslut, men luk ikke Excel klik på Office-knappen og vælg Luk Dette lukker kun dokumentet, men ikke Excel. - eller blot klikke på det nederste af de to kryds oppe i højre hjørne. Nyt regneark Klik på Office-knappen Klik på Ny Vælg derefter Opret KVUC/sbj Excel 2207 Side 4 af 49 sider

7 Opgave 2 Skrivning af formler 1. Sammensatte regningsarter Excel har det på samme måde som den udvidede regnemaskine. Den har indbygget reglerne for i hvilken rækkefølge udregninger skal forekomme. Fx giver formlen =3+4 5 det rigtige resultat, nemlig 23 (man ganger før man lægger sammen). Skal reglerne brydes, fx at man skal lægge sammen før man ganger, bruger man parenteser. Eksempelvis giver denne formel resultatet 35. =(3+4) 5 Negative tal skrives blot med en bindestreg foran tallet, eller minustasten på det numeriske tastatur. Prøv at få Excel til at udregne dette: a) 4 (7+2) (6-2) 9 b) 2 ( 13+8)+9 c) ( 5) (+3) d) ( 0,9) ( 1,8) ( 2,5) e) Her bliver man nødt til at bruge parenteser hvordan? Facit a) 0 b) -1 c) 2 d) -4,05 e) (7+9+8):(11-5)+6 = Potenser Potenser skrives på denne formel: potens(tal;potens) Eksempel: 3 8 skrives =potens(3;8). 8 3 skrives =potens(8;3) eller man kan bruge "hatten" 3 8 skrives =3^8 8 3 skrives =8^3 Prøv at få Excel til at udregne dette: a) 2 12 c) b) d) Facit 3 8 = = 512 a) 4096 b) 0,0016 c) -388 d) 0,648 KVUC/sbj Excel 2207 Side 5 af 49 sider

8 Opgave 2 3. Rødder Kvadratrod Formlen for kvadratrod er kvrod(tal) Eksempelvis: 7, 84 skrives således: =kvrod(7,84) Prøv at få Excel til at udregne dette: , 41 0, Facit 47 2,1 0, Gem regnearket under navnet Regn (Excels fulde filnavn bliver Regn.xlsx) Filen Regn.xlsx skal være åben på skærmen, ellers åbn Regn.xlsx hvis du har lukket den, for du skal arbejde videre med den på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 6 af 49 sider

9 Opgave 3 Flere regneark i regnearket Når man åbner et nyt regneark, får man i virkeligheden 3 regneark. Det kan man se på fanebladene nederst på skærmen: Ark 1, Ark 2, Ark 3. Den opgave du lige har lavet, er i Ark 1. Du kan tilføje nye ark ved at klikke her. Alle disse regneark gemmes i den samme fil. Exel kalder alle disse regneark under ét for en Projektmappe. Din regnearksfil, Regn.xlsx, er altså en projektmappe der består af 3 regneark, Ark 1, Ark 2 og Ark 3, og din opgave fra før ligger i Ark 1. "Ark 1" behøver ikke at hedde "Ark 1". Du kan give det et andet navn: Højreklik på navnet og vælg Omdøb (Det er også her man kan kan slette ét af regnearkene. Men pas på! En sådan sletning kan ikke fortrydes!!!) Omdøb Ark 1 til Opgave 2 Den næste opgave skal laves i Ark 2. Klik på Ark 2, så det åbnes. Omdøb Ark 2 til Opgave 3 Opgaven kommer på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 7 af 49 sider

10 Opgave 3 Autosum Skriv dette i arket Opgave 3, begynd i celle A3 Skriv derefter i celle D3: Pris I cellerne D4 til D7 skal skrives formler der regner prisen ud (antal gange stk. pris). I celle D8 skal skrives en formel der lægger tallene i kolonne D sammen - gør således: Placér cellemarkøren i D8 I Startsiden klikker du på ikonet for Auto-Sum Regnearket afmærker området D4 til D7, og det er jo rigtigt. Tryk derfor Enter. Bemærk formlen i formelvinduet for celle D8, der står SUM(D4:D7) det betyder summen af tallene fra og med celle D4 til og med celle D7. Sæt dit resultat, som bør være 62, i fed skrift. Prøv at ændre antallet af sødmælk til 5. Nu skulle prisen for sødmælk og den samlede pris (I alt) gerne have ændret sig! I celle A1 skriver du denne overskrift: Mælkeregning Overskriften skal være i fed skrift med størrelsen 14 pkt. Teksten i cellerne A3, B3, C3, D3 og A8 skal være i fed skrift. Gem hele projektmappen (Regn.xlsx) igen. På den måde gemmer du begge de to regneark: Opgave 2 og Opgave 3. KVUC/sbj Excel 2207 Side 8 af 49 sider

11 Opgave 4 Kolonnebredde Du skal arbejde videre med projektmappen Regn.xlsx, men nu skal du gå til Ark 3. Omdøb Ark 3 til Opgave 4 Skriv dette, start i celle A2 Ordet "Kartoffelskiver" er et langt ord der lægger sig ind over den næste celle (B3). Kolonne A bør gøres breddere. Du kan tilpasse kolonnebredden på denne måde: 1. Placér cellemarkøren i celle A3 (der hvor ordet "Kartoffelskiver" står). 2. I Startsiden klikker du på Formater Derefter vælger du Tilpas kolonnebredde automatisk Eller: Placér musemarkøren på stregen mellem kolonne A og kolonne B bemærk hvordan markøren ændrer form: Klik og træk musen til højre kolonnen bliver bredere. Opgaven fortsætter på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 9 af 49 sider

12 Opgave 4 Tilføj disse tal til dit regneark: Skriv i A9: Sum I B9 indsættes formlen Autosum Skriv i A10: Skriv i B10: 12,5 Skriv med fed i A 11: Flaskepant retur (kolonnebredden skal igen gøres større) Total I B11 indsættes en formel der trækker flaskepanten fra Sum Gem projektmappen Regn.xlsx igen. KVUC/sbj Excel 2207 Side 10 af 49 sider

13 Opgave 4 Antal decimaler Tallene i B-kolonnen skal stå med 2 decimaler. Prøv at skrive prisen for Guldkorn som 15,00 - det går ikke! Excel smider de to nuller væk igen. I stedet skal man ændre på talformatet. Markér cellerne B3 til B11 I Startsiden klikker du på ikonet for Forøg decimal Du har sikkert fået 3 decimaler, men så skal du bare klikke på Formindsk decimal for at få 2 decimaler. Således skal resultatet se ud Fed skrift Højrestillet tekst Fed skrift Gem projektmappen Regn.xlsx igen. KVUC/sbj Excel 2207 Side 11 af 49 sider

14 Opgave 5 Du skal arbejde videre med projektmappen Regn.xlsx, men først skal du tilføje et nye regneark: Klik her Nu får du et nyt Ark 4. Omdøb det til Opgave 5 Lav næste opgave i arket Opgave 5 Cellehenvisning med musen I formler henviser man ofte til andre celler hvori der står tal man skal bruge i formlen. Man kan bruge musen til at indtaste cellenavnet. Se hvordan du gør i det næste eksemple. Skriv først dette: I celle D4 skal stå en formel der ganger vægten med kg-pris - gør således: Skriv = Peg med musen på celle A4 og klik - se hvad der skete i Formel-linien Skriv * Peg med musen på celle C4 og klik Tryk Enter Gentag dette med cellerne D5, D6, D7 og D8 I celle D10 skal vælges Autosum I række 3 skal teksterne centreres og være med fed skrift Tallene i kolonne A skal være med 3 decimaler KVUC/sbj Excel 2207 Side 12 af 49 sider

15 Opgave 5 Valuta Tallene i kolonnerne C og D skal have valutaen kr. og skal stå med 2 decimaler - prøv derfor at gøre sådan: Markér tallene i begge kolonnerne C og D Klik på Valuta-ikonet Således skal dit regneark se ud, 2 decimaler og kr. bag tallene: Gem endnu engang din projektmappe (Regn.xlsx). KVUC/sbj Excel 2207 Side 13 af 49 sider

16 Opgave 6 Brug regnearket til at gætte løsningen Du skal arbejde videre med din projektmappe, Regn.xlsx Opret et nye ark, som kommer til at hedde Ark 5. Omdøb det til Opgave 6 Regnearket kan bruges til løsning af en opgave ved at gætte sig frem til det rigtige resultat. Her er et eksempel: Når et fly skal starte, kører det ud af startbanen med større og større hastighed. Jo flere sekunder flyet kører, jo længere er det kommet ud af startbanen, og jo større bliver hastigheden. Sammenhængen mellem den hastighed (i km/t) flyet kommer op på, og det antal sekunder der er gået, kan beskrives i en formel: hastighed = 9,97 tid Ved en hastighed på 288 km/t kan flyet lette. Hvornår det sker, kan man undersøge i et regneark: Her kan du skrive hvor mange sekunder du gætter på. =9,97*B3 Prøv at gætte med forskellige antal sekunder som du skriver ind i celle B3, og se hvilken hastighed det giver i B4. Hastigheden skal være 288 km/t. Hvor langt flyet har kørt ud af startbanen, kan vi også bruge regnearket til, idet vi kan anvende denne formel: strækningen = 0,5 2,77 tid 2 Vi udvider derfor regnearket i række 5 med denne formel: =0,5*2,77*B3^2 Prøv at finde ud af hvor lang tid der går før flyet har kørt 500 m. Hviken hastighed er flyet kommet op på når den har kørt 200 m? ca. 19 sek. ca. 119,8 km/t Husk at gemme! KVUC/sbj Excel 2207 Side 14 af 49 sider

17 Opgave 6 Ekstra opgave: Denne opgave skal laves i arket Opgave 7 En forretning sælger sandwich. En standard til 50 kr. og en luksus til 65 kr. Forretningen vil gerne have solgt for kr. Spørgsmålet er hvor mange af hver slags skal der sælges. Der er mange løsninger på det spørgsmål! Brug regnearket til at finde et muligt antal af hver slags sandwich. Du kan fx bruge denne opstilling: Resultatet skal her være Prøv at skrive et tal i denne celle og i cellen neden under. Prøv dig frem med forskellige antal af "Luksus" og af "Standard", indtil du rammer en samlet indtægt på kr. Når du har fundet en løsning, skal du prøve om du kan finde to andre muligheder der også vil give en samlet indtægt på kr. KVUC/sbj Excel 2207 Side 15 af 49 sider

18 Opgave 7 Prøv selv! I disse opgaver lærer du ikke noget nyt. Det er træningsopgaver hvor du repeterer det du har lært indtil nu. Åbn en ny projektmappe (Officeknappen Ny Opret) og lav hver af opgaverne i hver sit regneark (Ark 1, Ark 2 osv.) Opgave: Lav dette lille regnskab i Excel. Der skal udregnes - de samlede udgifter - de samlede indtægter - overskud/underskud. Opstil selv regnearket som du vil. April regnskab Udgifter: Husleje: 2875 Varme, el og vand: 450 Diverse: 1200 Indtægter: Udbetalt løn: Tipsgevinst: 165 Småfiduser: 250 Opgave: Et besøg på en café. Lav en opstilling i Excel over hvad der blev købt. Hvad skulle der betales i alt? - Tjeneren: - Har Herren ellers nogle specielle ønsker? - Gæsten: - Ja jeg vil gerne have regningen flamberet Cafébesøg 4 kaffe 3 kakao 2 æblekage 2 lagkage Priser pr stk.: Kaffe: 8,25 kr. Kakao: 10,75 kr. Æblekage: 9,75 kr. Lagkage: 12,25 kr. Prøv at ændre antallet af det der købes, eller prøv at ændre priserne. Se hvordan i alt prisen ændre sig. KVUC/sbj Excel 2207 Side 16 af 49 sider

19 Opgave 7 En firma-teatertur til Hamburg Medarbejderne i et firma skal en tur til Hamburg til en teaterforestilling. Antal deltagere: 262 Billetpris: Hotel: Planlægning af turen: Leje af busser: Firmatilskud: 350 kr. pr. person 640 kr. pr. person 4200 kr. i alt kr. i alt kr. i alt Opstil i et regneark et regnskab der viser de samlede udgifter, og hvad det koster pr. person (som helt tal). (Se en mulig opstiling på næste side) KVUC/sbj Excel 2207 Side 17 af 49 sider

20 Opgave 7 =B5*B4 =B6*B4 Bemærk minus foran tallet =SUM(C5:C9) =C10/B4 KVUC/sbj Excel 2207 Side 18 af 49 sider

21 Opgave 8 Indsæt kolonner og rækker Skriv dette i et nyt regneark. Start i celle A1 (Husk at du kan bruge Valuta-knappen, efter du har skrevet tallene.) Indsæt en kolonne til venstre for kolonne B gør således: 1. Placér markøren et eller andet sted i kolonne B 2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Indsæt 3. Klik på Indsæt arkkolonner (ark-kolonner) NB. Kolonnen indsættes altid til venstre for den kolonne man står i. Kolonne-bogstaverne retter automatisk ind efter ændringen. Indsæt en række ovenover række 4 gør således: 1. Placér markøren et eller andet sted på række 4 2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Indsæt 3. Vælg Indsæt arkrække (ark-række) NB. Rækken indsættes altid oven over den række man står i. Række-tallene retter automatisk ind efter ændringerne. Indsæt også en række oven over række 1 I celle B1 skrives Antal I celle C1 skrives Stk. pris I celle A5 skrives Slibemaskine I celle B5 skrives 410 kr. Brug kolonne B til at skrive et antal ud for hver vare (bestem selv antallet). Brug kolonne D til at regne prisen for hver vare ud. Udregn også den samlede pris (brug Autosum) Sådan kunne opstillingen se ud: Fortsættes på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 19 af 49 sider

22 Opgave 8 Slet en række eller kolonne Man skal alligevel ikke have en håndsav (i opstillingen fra forrige side). Den står i række 4. Række 4 skal altså slettes gør således: 1. Placér markøren i en celle i række 4 2. I fanen Startside klikker du på den lille pil ved Slet 3. Klik på Slet arkrække (ark-række) NB. Læg mærke til hvordan Autosum ændrer sig, og hvordan række numrene ændrer sig automatisk. Flet og centrer Flet og centrer kan bruges til overskrifter. De celler der skal flettes sammen, markeres. Først indsætter du en ny række oven over række 1. Denne nye række skal bruges til overskriften. Derefter gør du således: 1. Markér cellerne A1 til D1 2. I Startside klikker du på ikonet for Flet og centrer (de 4 celler bliver til én) 3. Skriv Byggemarked med punktstørrelse 14 og i fed Bemærk at teksten er centreret i cellen og dermed står centreret over opstillingen. KVUC/sbj Excel 2207 Side 20 af 49 sider

23 Opgave 8 Procent I en række under opstillingen skal momsen regnes, fx i række 10. I celle A10 skrives Moms I celle B10 skrives 0,25 (momsen er jo 25 %) Mens du står i celle B10, klik da på Procent-knappen på Startsiden Nu står der 25% i cellen! I celle D10 skrives en formel der ganger I alt-beløbet (i D8) med tallet i B10. I celle D11 lægges momsen til I alt-beløbet. Indsæt en ny kolonne til venstre for kolonne A og en ny række oven over række 1. Rammer Selve opstillingen skal rammes ind gør således: 1. Markér opstillingen cellerne B2 til E12 2. Klik på den lille pil ved Kant-knappen på Startsiden 3. Klik på Ydre kanter Bemærk alle de andre muligheder du også har i denne menu! Fortsættes på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 21 af 49 sider

24 Opgave 8 Vis udskrift Dette værktøj er god til se hvordan din opstilling ser ud på papiret uden at udskrive det. Det er en god måde at få overblik på. Klik på Office-knappen Klik på Udskriv og Vis udskrift Klik her for at vende tilbage til regnearket Sådan ser opstillingen ud. Bemærk at gitterlinjerne ikke vises eller udskrives KVUC/sbj Excel 2207 Side 22 af 49 sider

25 Opgave 9 Rumfang og overflade af en kasse og hvordan skriver man cm 2 og cm 3? Opstil et regneark der kan bruges til at udregne rumfanget og den samlede overflade af en hvilken som helst kasse. I regnearket skal man kunne indtaste de 3 variable, længde, bredde og højde. Derefter udregner regnearket selv den samlede overflade og rumfanget. Regnearket kunne fx se således ud: Her skrives de konkrete tal for længden, bredden og højden. Her skrives formlerne for den samlede overflade og for rumfanget. Husk at skrive den rigtige enhed efter tallet for overfladeareal og tallet for rumfang. Sådan skriver man cm 2 : Skriv først cm I Startside klikker du på den lille skrå pil ved Skrifttype I den åbne dialogboks stætter du et hak ved Hævet skrift Skriv derefter 2 (eller 3) Afslut med Enter Se et muligt facit på næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 23 af 49 sider

26 Opgave 9 =2*B3*B4+2*B3*B5+2*B4*B5 =B3*B4*B5 Her kan selvfølgelig stå alle mulige tal. KVUC/sbj Excel 2207 Side 24 af 49 sider

27 Opgave 9 Ekstraopgave (kan springes over) Den avancerede udgave vist med et eksempel: Her er indføjet et nyt felt hvori man skriver måleenheden (cm eller mm eller ). I det øjeblik man her har skrevet den ønskede enhed, står den samme enhed alle de andre steder. Man skal altså fx kun skrive cm ét sted! Ændrer man fx cm til mm, bliver det også straks ændret de andre steder. Sådan kan du bygge det op: Skriv i C4: =B3 Skriv i C5: =B3 Skriv i C6: =B3 i alle 3 celler kommer til at stå det samme som i celle B3 Formlen i F3: tast: =B3 tast: & tast: " hold Alt-tasten nede og på det numeriske tastatur tast: 0178 tast: " afslut med Enter Formlen i F4 skrives på samme måde, blot nu skal der tastes 0179 Farver i cellerne får du således: Startside I gruppen Celler: Formater Derefter Formater celler Fanen Fyld KVUC/sbj Excel 2207 Side 25 af 49 sider

28 Opgave 10 Formler del 2 Rødder Her bruges potensfunktionen, idet n 1 n a = a. Eksempelvis er =. I Excel skrives dette således: =potens(343;1/3) Skriver man med "hatten", skal man huske parenteser om 1/3: =343^(1/3) Et eksempel til: 2,3 58,04 skrives således: =potens(58,04;1/2,3) (resultat: 7) eller =58,04^(1/2,3) (resultat: 5,8457 ) A. Prøv at få Excel til at udregne dette: a) 6889 b) c) d) e) 5 3 f) , 78 1,8 17,2 2 1,9 Facit a) 83 b) 23 c) 5,4742 d) 5,6525 e) 3,4659 f) -0,3015 B. Afkøling af te i en tepotte Teens temperatur = 73,8 0,985 x + 22,2, hvor x er antallet af minutter efter tilsætning af vandet. I regnearket skal du bruge en celle til at indtaste antallet af minutter, og i en anden celle står formlen, hvor der på x'ets plads står navnet på den celle hvor minuttallet er indtastet. Hvad er temperaturen efter 5 min.? Efter 15 min? Efter 0 minutter? Efter hvor mange minutter er temperaturen 33 grader? prøv dig frem med forskellige antal minutter. Et forslag til hvordan det kunne se ud i regnearket se næste side KVUC/sbj Excel 2207 Side 26 af 49 sider

29 Opgave 10 =73,8*POTENS(0,965;C3)+22,2 C. Menneskets højde Et menneskes højde i meter kan beregnes ud fra følgende formel: 1,4 FF (a b) 400 0,7 hvor FF er fedtfattig kropsvægt, a er sum af håndledsbredder og b er sum af knæledsbredder. Brug Excel til at beregne højden, når FF = 63,7, a = 0,125 og b = 0,185 Facit: 1,77 m) KVUC/sbj Excel 2207 Side 27 af 49 sider

30 Opgave 11 Fyldehåndtag smart kopiering Indtast nedenstående regneark: I celle D4 skrives en formel der regner prisen ud for 1 meter. (=C4/A4) Placér cellemarkøren i D4. Peg med musen på fyldehåndtaget i cellens nederste højre hjørne. Musemarkøren bliver kors-formet i fyldehåndtaget: Klik på fyldehåndtaget, hold museknappen nede og træk musen ned til celle D10, slip musen. Kik efter formlerne i cellerne D42 til og med D10 og se hvad der er sket. Excel har automatisk skrevet de rigtige formler! Tallene i kolonnerne D skal være med 2 decimaler. Skriv kr. i celle E4 Brug fyldehåndtaget til at kopiere kr. nedad. Flet og centrer ved overskriften: se opgave 8 Rammer: se opgave 8 KVUC/sbj Excel 2207 Side 28 af 49 sider

31 Opgave 12 Absolut cellehenvisning Opstil følgende regning fra en computerforretning: Forretningen giver 7,5 % i rabat på alle varer Skriv i A2: Rabat Skriv i B2: 7,5% Regningen skal vise ud for hver enkelt vare hvor meget der gives i rabat. I C4 skrives denne formel: =B4*B2 Brug fyldehåndtaget og fyld nedad til og med C10 Det går ikke! Kik på formlerne og se om du kan opdage, hvorfor det går galt. NB! Ved hver udregning i denne opstilling skal man gange med den samme talværdi, nemlig talværdien i celle B2 (7,5 %). Det sker ikke når man uden videre bruger fyldehåndtaget. Man bliver nødt til i formlen at vise at det er den samme celle, der skal bruges hver gang. Det gør man ved at sætte $-tegnet (Alt Gr+4) foran kolonnebogstavet og rækkenummeret. Derfor: Skriv denne formel i C4: =B4*$B$2 Brug fyldehåndtaget nedad til og med celle C10 Bemærk, hvordan formlerne nu ser ud og bemærk at det virker! Beregn den samlede pris og den samlede rabat. Beregn slutprisen når rabatten er trukket fra Læg 25 % moms til slutprisen Facit bliver ,47 kr. Genvejstasten F4 indsætter $-tegn: Skriv formlen, men bliv i cellen (skrivemarkøren skal stå og blinke efter B2) Tast F4 resultat: resultat: =B4*B2 =B4*$B$ KVUC/sbj Excel 2207 Side 29 af 49 sider

32 Opgave 13 Beregning af middelværdi, størsteværdi og mindsteværdi Nedenstående opstilling er en oversigt over naturgasforbruget i løbet af et år i et parcelhus. 1. Skriv i celle A4: Januar 2. Brug fyldehåndtaget og fyld lodret til og med celle A15 nu skulle du gerne have alle 12 måneder. 3. Indtast disse tal ud for månederne i kolonne B: Skriv i A17: Sum og i B17 skal summen regnes ud 5. Skriv i A20: Gennemsnit pr. mdr. 6. I B20 indsættes en formel der udregner middelværdien af tallene fra og med B4 til og med B15 Klik på den lille pil ved siden af Autosum-knappen Klik på Middel Markér cellerne B4 til B15 Tryk på Enter 7. Skriv i A22: Største forbrug 8. I B22 indsættes en formel der finder det største tal blandt de 12 tal 9. Skriv i A24: Mindste forbrug 10. I B24 indsættes en formel der finder det mindste tal blandt de 12 tal KVUC/sbj Excel 2207 Side 30 af 49 sider

33 Opgave 13 Du kan her arbejde videre med opgaven for at beregne procenter og for at repetere noget af det du tidligere har lært 11. I B3 skrives m 3 højrestillet og i fed 12. I kolonne C skal den procentvise fordeling beregnes. Det gøres på den måde at hvert tal i kolonne C skal divideres med summen i B17 - gør således: Skriv i C4 en formel der dividerer B4 med B17 - husk $-tegnene da alle tallene i kolonne C skal divideres med B17 Brug fyldehåndtaget til at fylde nedad 13. Tallene i kolonne C skal ændres til procenttal 14. I C17 lægges procenttallene sammen 15. Skriv i F3 1. kvartal (pas på at der er et mellemrum mellem '1.' og 'kvartal') 16. Brug fyldehåndtaget og fyld vandret til og med celle I3 17. Teksten i de 4 celler centreres og gøres fed. 18. Under hvert kvartal udregnes summen af de 3 tal der hører til kvartalet (1. kvartal er jan., feb. og marts, og så videre med 2. kvartal, osv.) Undersøg om man her kan bruge fyldehåndtaget (det kan man!) 19. Brug Autosum i J4 - kontrollér om tallet er det samme som i B I cellerne F5 - I5 skal kvartalernes procenttal udregnes med 1 decimal. 21. Kopiér celle B3 til celle E4 22. Sæt en ramme omkring kvartalsopstillingen 23. Gå til Vis udskrift - alle cellerne er sikkert ikke med på den første side. Klik på Vis margener og flyt højre margen indtil hele rammen kan ses. 24. Skriv denne overskrift øverst: Forbrug af naturgas 25. Udskriv og gem som Naturgas På næste side ses et muligt facit KVUC/sbj Excel 2207 Side 31 af 49 sider

34 Opgave 13 KVUC/sbj Excel 2207 Side 32 af 49 sider

35 Opgave 14 Ekstraopgave Euro-tabel I Excel skal der laves en praktisk omsætningstabel mellem euro og kr. Øverst i regnearket skal stå Valutakursen for euro: og derefter selve kursen som du finder på Internettet. Dette tal skal være prisen for 1. Selve tabellen skal vise prisen (i danske kr.) for 0,10, 0,20, 0,30 osv. op til 9,90, i rækker således: 0,10 2,00 4,00 osv. 0,20 2,10 4,10 0,30 2,20 4,20 0, ,90 3,90 5,90 Du lader selvfølgelig regnearket regne de danske kr. ud. Prøv at ændre på kursen og se hvad der sker. KVUC/sbj Excel 2207 Side 33 af 49 sider

36 Opgave 15 Ekstraopgave Gangetabel Opbyg en gangetabel for en vilkårlig tabel (2-tabellen, 3-tabellen, 4-tabellen, 13- tabellen, osv.) Når tabellen er lavet, skal den fungere således at man kun skal skrive tallet én gang, fx tallet 4 her, hvorefter man får hele tabellen (i dette tilfælde 4-tabellen) fra 1 til 20. Byg tabellen op med maksimal brug af kopifunktionen og fyldehåndtaget. Tips! hvis det driller med at skrive '- tabel' (det kan være bindestregen der driller), så prøv med et mellemrum foran bindestregen. KVUC/sbj Excel 2207 Side 34 af 49 sider

37 Opgave 16 diagrammer Søjlediagrammer - opbygning af det første diagram Skriv denne opstilling i et regneark: Gem regnearket som Erhverv Markér celleområdet A3 B14. Dette er de data som diagrammet skal bygges op over. Pas på! Der må ikke være nogen tomme linjer eller kolonner i din markering. De data der skal bruges til diagrammet, skal stå "tæt". Klik på fanen Indsæt Klik på Søjle og vælg det almindelige 2D-diagram Nu indsættes et diagram i regnearket. KVUC/sbj Excel 2207 Side 35 af 49 sider

38 Opgave 16 diagrammer Arbejd videre med søjlediagrammet (ekstraopgave) 1) Der er kun én serie i diagrammet (nemlig tallene for 2008), derfor er "Serie 1" overflødig. Klik på Serieangivelse og fjern den med Delete. 2) Teksten under den vandrette akse (navnene på kategorierne) er for stor og skal gøres mindre. Klik på teksten, derved bliver hele den vandrette akse markeret. Højreklik et sted inde i det markerede område, og der kommer en værktøjsboks: Vælg punktstørrelse 8. 3) Tallene ved den lodrette akse skal gøres tilsvarende mindre. KVUC/sbj Excel 2207 Side 36 af 49 sider

39 Opgave 16 diagrammer Klik et tilfældigt sted uden for diagrammet. Diagrammet er nu ikke mere markeret og er ikke aktiv. Bemærk at nu er det fanen Startside der vises i menu-båndet. Klik igen på diagrammet. Diagrammet er nu markeret og er aktiv. Bemærk at menubåndet bliver et andet, nemlig Diagramværktøjer Diagramværktøjer har 3 faner, Design, Layout og Formater 4) Diagrammet skal have en overskrift. Klik på fanen Layout Klik på Diagramtitel og vælg Over diagram Diagrammet kommer til at se således ud: Klik på "Diagramtitel" og ændre titlen til Beskæftigelsen i 2008 Ønsker man at ændre på skriftstørrelsen eller skrifttypen, kan man højreklikke på titlen og bruge den værktøjsboks der kommer frem. Prøv det. 5) Diagrammets størrelse Diagrammets størrelse kan ændres ved at trække i en af de 8 håndtag der sidder i rammen rundt om diagrammet. Prøv det. KVUC/sbj Excel 2207 Side 37 af 49 sider

40 Opgave 16 diagrammer 6) Aksetitel Den lodrette akse skal have en titel der beskriver hvad tallene står for. Klik på Aksetitler Vælg Titel på lodrette akse Vælg Roteret titel Skriv titlen Antal beskæftigede Titlen skal være i 8 pkt. Sådan kommer diagrammet til at se ud: KVUC/sbj Excel 2207 Side 38 af 49 sider

41 Opgave 17 diagrammer Cirkeldiagram Åben regnearket Erhverv.xlsx og afmærk området A3 til B14. Kun disse celler! Ingen tomme rækker eller tomme kolonner må komme med i markeringen, Klik på fanen Indsæt og klik på Cirkel. Vælg et almindeligt 2D-cirkeldiagram KVUC/sbj Excel 2207 Side 39 af 49 sider

42 Opgave 17 diagrammer Arbejd videre med cirkeldiagrammet (ekstraopgave) Sæt forklaringerne rundt om cirklen Fjern først forklaringerne ude til højre: Klik på dem og tryk Delete Klik derefter på Data-etiketter Vælg Flere dataetiketindstillinger Vælg indstillinger som vist her. ("Kategorinavn", "Vis etikettelinjer" og "Udenfor") KVUC/sbj Excel 2207 Side 40 af 49 sider

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Opgaver til modul 4 Excel 97

Opgaver til modul 4 Excel 97 Opgaver til modul 4 Excel 97 De følgende opgaver kan løses ved hjælp af Microsoft Excel 97, eller med Excel 6.0 og 7.0. Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du kan få stillet

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere