Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)"

Transkript

1 Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ)

2 Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes en ny aktie i SAS AB Tilbudsperiode: 28. maj-25. juni 2001 Handel med BTA inledes: Omkring den 29. juni 2001 Forventet første noteringsdag af aktier i SAS AB: 6. juli 2001 Information Delårsrapport 2. jan-jun august 2001 Delårsrapport 3. jan-sep november 2001 Regnskabsmeddelelse 2001 februar 2002 Årsregnskab 2001 marts 2002 Miljørapport 2001 marts 2002 Handelskoder Reuter Bloomberg Telerate ISIN SAS Danmark A/S (DKK) SASD.CO SAS DC DK; SAS DK SAS Norge ASA (NOK) SASB.OL SASB NO NO; SAS.B NO SAS Sverige AB (SEK) SAS.ST SAS SS SE; SAS SE SAS AB SE Dette prospekt ( Prospektet, dette Prospekt ) er udarbejdet af SAS AB i anledning af Tilbudet (defineret nedenfor) til aktionærerne i SAS Danmark A/S, som beskrives heri samt i anledning af noteringen af SAS AB s aktier på Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Oslo Børs. Tilsvarende tilbud afgives til aktionærerne i SAS Sverige AB og SAS Norge ASA. Prospektet er udarbejdet på dansk, norsk og svensk samt engelsk. Prospektet henvender sig til aktionærer i henholdsvis SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. Den engelske version er en oversættelse og er rettet mod aktionærerne i alle ovennævnte selskaber. Den engelske version er, med undtagelse af kapitel seks og hvor intet andet er angivet, en oversættelse af det svenske Prospekt. Ved eventuelle afvigelser skal heri angivne originalsprog være gældende. Det i dette Prospekt og i vedlagte acceptblanket beskrevne Tilbud afgives hverken direkte eller indirekte, i Canada, Australien eller Japan og nævnte dokumenter må ikke distribueres i eller sendes til Canada, Australien eller Japan. Med dette Prospekt afgives der ikke tilbud i lande, hvor det strider mod lov eller anden forskrift at afgive et sådant tilbud. Tilbudet henvender sig således ikke til personer, hvis deltagelse forudsætter yderligere prospekt, registrerings- eller andre foranstaltninger end hvad der følger af dansk ret. Prospektet eller vedlagte acceptblanket må ikke distribueres i noget land, hvor distributionen eller Tilbudet kræver foranstaltninger som nævnt i foranstående sætning eller strider mod reglerne i et sådant land. Hvis sådan distribution alligevel sker, kan acceptblanketten afsendt fra et sådant land lades ude af betragtning. Tvister angående Tilbudet ifølge dette Prospekt eller retsforhold der udspringer deraf skal afgøres efter dansk ret og med enekompetence til de danske domstole. Dette Prospekt er godkendt af Stockholmsbörsen som børsprospekt i medfør af bestemmelserne i 5 kap. 5 a loven (1992:543) om børs- og clearingvirksomhed. Godkendelsen indebærer ikke nogen garanti fra Stockholmsbörsens side, om at oplysningerne i Prospektet er rigtige eller fuldstændige. Dette Prospekt er desuden blevet godkendt af Københavns Fondsbørs og Oslo Børs i henhold til de inden for EU og EØS godkendte regler for gensidig godkendelse af prospekter. Nordea Securities AB (organisationsnummer , Nordea Securities ) er finansiel rådgiver for SAS i forbindelse med Tilbudene.

3 Indhold 1. Oversigt 2 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og motiv 4 4. Den administrerende direktør har ordet 7 5. Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige 9 6. Anvisninger for deltagelse i det Danske tilbud Den nye struktur SAS Gruppens virksomhed Sammendrag af SAS Gruppens finansielle udvikling Beskrivelse af Moderselskaberne Juridiske spørgsmål vedrørende Koncernen Risikofaktorer Kvartalsregnskab 1: Regnskaber Revisorerklæring Definitioner og terminologi 101 Bilag 1: Opinions 104 Bilag 2: Luftfartens regulering 108 Bilag 3: Vedtægter for SAS AB 110 Bilag 4: Konsortialoverenskomst 115 Bilag 5: Moderselskabernes vedtægter: SAS Danmark A/S 120 SAS Norge ASA 123 SAS Sverige AB 124 Prospekt 2001 Indhold 1

4 1. Oversigt Én SAS-aktie SAS AB er det nyoprettede selskab, som under forudsætning af, at Tilbudene (defineret på side 3) accepteres i deres helhed og gennemføres i overensstemmelse med vilkårene i dette Prospekt, bliver ejer af alle udestående aktier i Moderselskaberne (defineret nedenfor). Virksomheden i SAS Gruppen (defineret nedenfor) vil ikke blive ændret som følge af Tilbudene. Tilbudene har til formål at indføre én fælles SAS-aktie. SAS AB (publ) SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Konsortiet Datter- og associerede selskaber SAS Sverige AB (publ) 2/7 2/7 3/7 Konsortiet SAS Commuter SAS Gruppen Moderselskaberne SAS Koncernen Definitioner i dette Prospekt Ved SAS AB eller Selskabet forstås SAS AB (publ) (organisationsnummer , Frösundaviks Allé 1, SE Stockholm, Sverige). Ved SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige forstås SAS Danmark A/S (CVR-nr , Hedegaardsvej 88, DK-2300 København S, Danmark), SAS Norge ASA (organisationsnummer , Oksenøyveien 6, N-1366 Lysaker, Norge), respektive SAS Sverige AB (publ) (organisationsnummer , Frösundaviks Allé 1, SE , Stockholm, Sverige). Ved Moderselskaberne forstås SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige tilsammen. Ved SAS Konsortiet forstås konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden. Ved SAS Commuter forstås konsortiet SAS Commuter. Ved SAS Gruppen forstås SAS Konsortiet (med forretningsområderne Flyvirksomheden og SAS International Hotels), alle datter- og associerede selskaber ejet af SAS Konsortiet samt SAS Commuter. Ved SAS forstås SAS Gruppen og Moderselskaberne tilsammen. Ved Koncernen forstås SAS og SAS AB tilsammen. For øvrige definitioner og terminologi, se side 101. Sammenfattende beskrivelse af SAS og Koncernen SAS virksomhed drives i sin helhed i SAS Gruppen. SAS Konsortiet beskæftiger sig primært med flyvirksomhed. Moderselskaberne hæfter solidarisk for SAS Konsortiets forpligtelser. Ejerandelene i SAS Konsortiet er 2/7 (SAS Danmark), 2/7 (SAS Norge) og 3/7 (SAS Sverige) *. Moderselskabernes virksomhed består udelukkende i at administrere ejerandelen i SAS Gruppen. SAS Gruppen udarbejder eget koncernregnskab. * Moderselskaberne ejer i samme forhold også SAS Commuter, som driver regional flyvirksomhed som et rent produktionsselskab for SAS Konsortiet. SAS Commuter drives operationelt under samme strategiske ledelse som SAS Konsortiet og der aflægges regnskab sammen med dette i SAS Gruppen. 2 Prospekt 2001 Oversigt

5 2. Sammenfatning Indledning Bestyrelserne i Moderselskaberne indledte i 1999 gennem deres respektive bestyrelsesformænd en diskussion med den danske, norske og svenske stat om behovet for at ændre SAS juridiske struktur. Målsætningen med ændringen var at skabe én fælles SAS-aktie. Den 20. april 2001 fremlagde henholdsvis den danske, norske og svenske regering et forslag til godkendelse af at deltage i gennemførelsen af en ændring af SAS aktiestruktur. Forslaget indebærer, at et af Moderselskaberne ejet svensk aktieselskab, SAS AB, afgiver tre parallelle offentlige tilbud til aktionærerne i Moderselskaberne om ombytning af deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB. Indførelsen af én fælles SAS-aktie vurderes at medføre en række fordele for SAS og dermed for aktionærerne såsom: bedre adgang til kapitalmarkedet, øgede muligheder for at deltage i strukturforandringer, bedre forudsætninger for at indføre incitamentsprogrammer, mere effektiv beslutningsstruktur. Virksomheden, som fortsat vil blive drevet i sin helhed i SAS Gruppen, vil ikke blive ændret som følge af Tilbudene. Tilbudene Den nye struktur indføres ved at SAS AB afgiver tre parallelle offentlige tilbud til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige om ombytning af samtlige udestående aktier i Moderselskaberne med nyemitterede aktier i SAS AB. For hver aktie i henholdsvis SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige tilbydes ejeren en nyemitteret aktie i SAS AB (henholdsvis det Danske tilbud, det Norske tilbud og det Svenske tilbud, eller hver for sig Tilbudet og tilsammen Tilbudene ). Tilbudene og deres vilkår fremgår af siderne 9-10 i dette Prospekt. Antal emitterede aktier Antal emitterede Moderselskab i SAS AB pr. indleveret aktie aktier i SAS AB SAS Danmark SAS Norge SAS Sverige I alt Forudsat at Tilbudene gennemføres og at de accepteres i deres helhed vil henholdsvis den danske, norske og svenske stat eje henholdsvis 14,3 procent, 14,3 procent og 21,4 procent af aktierne i SAS AB. De resterende 50 procent af aktierne vil være ejet af private interesser. Større aktionærer fremgår af tabellen nedenfor. Andel i % Aktionærer Antal aktier af stemmer og kapital Den svenske stat ,4 Den danske stat ,3 Den norske stat ,3 Investor AB ,0 Odin-fondene ,6 PFA-koncernen ,5 Chase Manhattan Bank ,0 Øvrige ,9 I alt ,0 Præliminær tidsplan * Tilbudsperioden starter 28/5 Tilbudsperioden udløber 25/6 Offentliggørelse af resultat 28/6 Handel med BTA inledes 29/6 Notering af SAS AB 6/7 * For yderligere information se afsnit om anvisninger for deltagelse i det Danske, det Norske respektive det Svenske tilbud. Børsnoteringer Moderselskaberne er noteret på henholdsvis Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen. SAS AB har ansøgt om notering af selskabets aktier på A-listen på Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og Hovedlisten på Oslo Børs. Under forudsætning af, at Tilbudene gennemføres og offentliggørelse deraf sker senest den 28. juni 2001, forventes handel med Selskabets aktier at blive påbegyndet på samtlige børser den 6. juli De aktier i SAS AB som vil blive handlet på børserne i København og i Oslo vil blive registreret i henholdsvis VP og VPS og handelen vil ske i lokal valuta. Luftfartsspecifikke forhold vedtækter Retten til at drive luftfart opstiller visse krav til ejerforhold og kontrol ifølge de bilaterale luftfartsaftaler og regler inden for EØS. For at sikre at SAS kan bibeholde sin operative licens og drive international luftfart indeholder vedtækterne for SAS AB bestemmelser som blandt andet indebærer at aktier der ejes af ikke-skandinaviske aktionærer eller aktionærer som ikke er medborgere i nogen EØS-stat, kan indløses hvor omfanget af sådant aktieejerskab udgør en direkte trussel mod SAS trafikrettigheder. Lignende mekanismer for at sikre ejerskab og kontrol findes eksempelvis hos flyselskaberne British Airways, KLM og Lufthansa. En nærmere beskrivelse af disse reguleringer og bestemmelser findes i afsnittet "Luftfartspolitiske forhold" samt bilag 2 og 3. Prospekt 2001 Sammenfatning 3

6 3. Baggrund og motiv Baggrunden for Tilbudene SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige er moderselskaber i SAS Gruppen. De danske og norske Moderselskaber ejer hver 2/7 af SAS Konsortiet og det svenske Moderselskab ejer de resterende 3/7. SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige er i dag noteret på henholdsvis Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen. Ejerstruktur før Tilbudene Den danske stat Private interesser SAS Danmark Den norske stat SAS Gruppen Den svenske stat 50% 50% 50% 50% 50% 50% SAS Norge Private interesser 2/7 2/7 3/7 Private interesser SAS Sverige Moderselskaberne ejes med 50 procent af de respektive stater. De resterende 50 procent af Moderselskaberne ejes af private interesser. Moderselskaberne drev frem til 1996, i varieret omfang, anden virksomhed end administration af ejerandelen i SAS Konsortiet. Endvidere benyttede Moderselskaberne forskellige regnskabsprincipper. Dette medførte, at Moderselskaberne adskilte sig væsentligt fra hinanden bl.a. med hensyn til resultatudvikling og aktiver og passiver og dermed også med hensyn til markedsvurdering. De store forskelle mellem Moderselskaberne vanskeliggjorde aktiemarkedets analyse og vurdering af SAS. For at mindske forskellene og øge sammenligneligheden mellem Moderselskaberne blev der derfor gennemført en omstrukturering af de tre selskaber i Tiltagene omfattede følgende ændringer: Moderselskabernes virksomheder blev rendyrket. Moderselskabernes regnskabsaflæggelse harmoniseredes. Egenkapitalen og aktiekapitalen harmoniseredes for at afspejle de andele, som de respektive Moderselskaber ejer i SAS Konsortiet. Selskabsnavn og ledelsesfunktioner harmoniseredes Moderselskaberne imellem. Ambitionen om en fælles udbyttepolitik blev introduceret. Moderselskabernes virksomhed har således siden 1996 udelukkende bestået af administration af deres respektive ejerandele i SAS Konsortiet. Ovenstående harmonisering af Moderselskaberne har været positiv for SAS. Den juridiske struktur består dog også efter harmoniseringen af tre forskellige selskaber, som er separat noteret på hver sin børs og underlagt forskellige skatte- og regnskabsregler. Strukturen har, sammenlignet med en struktur baseret på én fælles aktie, klare mangler bl.a. med hensyn til SAS muligheder for at skaffe kapital og deltage i strukturforandringer. I 1999 startede SAS gennem bestyrelsesformændene i Moderselskaberne en diskussion med de tre stater, som er aktionærer i SAS, om behovet for at ændre SAS juridiske struktur med det formål at skabe én fælles SASaktie. Indførelsen af en sådan juridisk struktur er næste naturlige skridt i den omstrukturering og rendyrkning som blev indledt i Den 20. april 2001 offentliggjorde henholdsvis den danske, norske og svenske regering forslag om godkendelse af at deltage i gennemførelsen af en ændring af aktiestrukturen. Den nye struktur indføres ved at SAS AB, et nyoprettet svensk selskab, afgiver tre parallelle tilbud til aktionærerne i henholdsvis SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige om ombytning af samtlige udestående aktier i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB. SAS AB forventes at blive noteret på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen. Den parlamentariske behandling af forslaget forventes at være afsluttet i alle tre lande senest den 22. juni Ejerstruktur efter Tilbudene Private interesser 50% SAS Danmark Den danske stat 14,3% SAS AB 14,3% SAS Norge 2/7 2/7 3/7 SAS Gruppen Den norske stat Den svenske stat 21,4% SAS Sverige Forudsat at Tilbudene accepteres i deres helhed og gennemføres vil den danske, norske og svenske stat eje henholdsvis 14,3 procent, 14,3 procent og 21,4 procent af aktierne i SAS AB. De resterende 50 procent vil være ejet af private interesser (se Aktier og Ejerforhold ). De respektive Tilbud er bl.a. betinget af, at SAS AB gennemfører Tilbudene i de to øvrige lande. Tilbudets samlede vilkår fremgår på siderne Prospekt 2001 Baggrund og motiv

7 Motiverne bag Tilbudene Indførelsen af en ny struktur er foranlediget af en række fordele for SAS og dermed for dets aktionærer: Bedre adgang til kapitalmarkedet SAS nuværende struktur er kompliceret og har en negativ effekt på SAS kapitalfremskaffelse. Opdelingen i tre forskellige selskaber og dermed tre aktier med begrænset størrelse og omsætningsvolumen medfører, at visse investorgrupper ser SAS som et mindre interessant investeringsalternativ. Indførelsen af én fælles aktie vil kunne tilbyde aktiemarkederne én SAS-aktie i stedet for de tre aktier, som er noteret på tre forskellige børser i dag. Dette vurderes at skabe forudsætninger for at opnå højere likviditet og dermed en mere effektiv prisfastsættelse af aktien, hvilket bedre modsvarer kravene fra de store institutionelle investorer. Bedre adgang til kapitalmarkedet muliggør desuden en kapitalstruktur, som lettere kan tilpasses virksomheden. En mere effektiv beslutningsstruktur I den nuværende aktiestruktur udgør Moderselskaberne selvstændige selskaber i forhold til hinanden, hvis opgave det bl.a. er at varetage deres egne partsinteresser i SAS Konsortiet. Vigtige beslutninger for aktionærerne og virksomheden i SAS fordeles på de tre generalforsamlinger og tre bestyrelser for Moderselskaberne samt et repræsentantskab og en bestyrelse for SAS Konsortiet. Den nye struktur indebærer, at de overordnede beslutninger i Koncernen bliver taget af en for alle aktionærer fælles generalforsamling og af én selskabsbestyrelse. Beslutningsstrukturen vurderes dermed at blive mere effektiv på grund af dens homogenitet og gennemsigtighed. I øvrigt henvises til redegørelsen i foreliggende Prospekt. Bestyrelsen for SAS AB er ansvarlig for Prospektet*. Hermed forsikres, at informationen, med hensyn til de faktiske forhold i Koncernen bestyrelsen bekendt er rigtig og fuldstændig i relation til væsentlige forhold samt at intet, som skulle kunne have en væsentlig indflydelse på nævnte forhold, er udeladt. Stockholm den 18. maj 2001 SAS AB Bestyrelsen Øgede muligheder for at deltage i strukturforandringer Den nuværende aktiestruktur i SAS medfører problemer for SAS i forbindelse med overtagelse af andre selskaber med egne aktier som betalingsmiddel. Sådanne overtagelser forudsætter, at de tre Moderselskabers bestyrelser og generalforsamlinger koordinerer deres beslutninger og derefter overfører de erhvervede aktier til SAS Konsortiet. Endvidere ville sådanne transaktioner medføre, at sælgeren modtager tre forskellige aktier i stedet for én aktie som betaling. Én SAS-aktie bliver et mere attraktivt betalingsmiddel og øger mulighederne for SAS i at deltage i strukturforandringer. Bedre forudsætninger for at indføre incitamentsprogrammer Som et led i på længere sigt at motivere til værdiskabende tiltag og for at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere indfører stadig flere virksomheder incitamentsprogrammer baseret på forskellige former for delejerskab i egne selskaber. Indførelsen af én SASaktie vil gøre det lettere, både teknisk og omkostningsmæssigt, for SAS at introducere sådanne programmer, som vurderes at være effektive tiltag til at fremme medarbejdernes deltagelse og engagement i SAS virksomhed..* Ved bestyrelsens beslutning om afgivelsen af Prospektet er medarbejderrepræsentanterne endnu ikke tiltrådt. Prospekt 2001 Baggrund og motiv 5

8 Udtalelse fra bestyrelserne for SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Med henvisning til Tilbudene fra SAS AB udtaler bestyrelserne for SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige følgende: Bestyrelserne i Moderselskaberne har haft som mål at indføre én fælles SAS-aktie, da dette vurderes at medføre en række fordele for SAS og dermed aktionærerne i Moderselskaberne. Virksomheden inden for SAS Gruppen bliver ikke ændret som følge af gennemførelsen af Tilbudene. De fordele som Tilbudene medfører ifølge afsnittet Motiverne bag Tilbudene i dette Prospekt støttes fuldt ud af bestyrelserne i Moderselskaberne. Bestyrelserne anbefaler derfor enstemmigt aktionærerne i de tre Moderselskaber at acceptere Tilbudene. Ombytningsforholdet 1:1 baseres på detaljerede analyser af historiske forskelle i Moderselskabernes markedsværdier samt analyser af de underliggende værdiforskelle mellem Moderselskaberne, hvorved nuværende forskelle i likvide midler og i forventede fremtidige skattebetalinger er taget i betragtning. Bestyrelserne har som yderligere støtte for denne anbefaling indhentet udtalelser (opinions) fra UBS Warburg Ltd. og Morgan Stanley & Co. Limited. Disse udtalelser er gengivet i bilag 1. Bestyrelsesmedlemmerne og den administrerende direktør i Moderselskaberne har til hensigt at acceptere Tilbudene for så vidt angår deres personlige ejerskab i Moderselskaberne. København Oslo Stockholm 8. maj maj maj 2001 SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB (publ) Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen 6 Prospekt 2001 Baggrund og motiv

9 4. Den administrerende direktør har ordet Kære aktionærer, SAS vision er at gøre alle skandinavere stolte af deres flyselskab. Vores stærke position på de skandinaviske markeder og ekspansionen på både de europæiske og de interkontinentale markeder giver os grund til at være stolte. Vores position er et bevis på SAS fremgang i en af verdens mest konkurrenceprægede industrier. Vores næste skridt er at udbygge positionerne yderligere på de europæiske og, ikke mindst, på de interkontinentale markeder. For at muliggøre denne ekspansion har SAS besluttet at investere i nye fly til en værdi af 2,3 milliarder dollar. Det er min overbevisning, at disse investeringer vil blive værdiskabende for SAS aktionærer i de kommende år. For at kunne konkurrere med de internationale flyselskaber og ekspandere på deres hjemmemarkeder skal vi have de samme vækstmuligheder. SAS drives i dag som ét selskab, med fælles virksomhed, fælles mål og værdier og ét fælles varemærke. Vores kunder og konkurrenter betragter, ligesom vi selv gør, SAS som ét selskab. Aktiemarkederne betragter SAS som tre selskaber. SAS er i dag børsnoteret på tre forskellige markeder gennem tre forskellige aktier. Gennem de tre Moderselskaber har SAS endda hvert år tre forskellige generalforsamlinger, hvor aktionærerne i Moderselskaberne vælger tre forskellige bestyrelser, som i fællesskab har ansvaret for virksomheden. Denne aktiestruktur er blevet kritiseret af aktiemarkederne for at være kompliceret, hvilket hidtil har begrænset investorernes interesse for SAS og medført at handelen med aktier har været lavere end den ellers skulle have været. I den henseende er SAS af de store markedsaktører blevet betragtet som en mindre interessant aktør end vores konkurrenter. For at kunne fortsætte med en succesfuld vækst har SAS nu besluttet at tilbyde alle aktionærer at deltage i den sidste fase af tilblivelsen af ét skandinavisk flyselskab: Indførelsen af én fælles SAS-aktie. Det er der flere grunde til. Aktiemarkederne er i de seneste år vokset betydeligt. For at udgøre en attraktiv investering for institutionelle investorer i Skandinavien og andre dele af verden er det nødvendigt, at et selskab har en vis størrelse. Ved at indføre én aktie samles Moderselskabernes markedsværdi i et selskab, der foruden at blive større også giver bedre gennemsigtighed. Stigende interesse fra institutionelle investorer betyder øget handel med aktien, hvilket giver en mere effektiv prisfastsættelse og en mere korrekt vurdering på markederne. Som resultat af dette vil SAS i fremtiden på en optimal måde kunne fremskaffe ny kapital på aktiemarkederne for eksempel i for- Prospekt 2001 Den administrerende direktør har ordet 7

10 bindelse med investeringer med henblik på yderligere ekspansion. Som konsekvens heraf kan SAS drive sin virksomhed med en kapitalstruktur, som lettere kan tilpasses virksomhedens behov i forskellige situationer. Dette er en vigtig konkurrencefaktor i den kapitalkrævende flyindustri. Ekspansion på nuværende og nye markeder kan i visse tilfælde lettes gennem opkøb af selskaber. At benytte egne aktier som betalingsmiddel er ofte en fordel, og undertiden ligefrem en forudsætning. Dette er i dag svært for SAS, idet betalingen i så fald skulle ske med tre forskellige aktier. Indførelsen af én fælles aktie vil udstyre SAS med et mere attraktivt betalingsmiddel og gøre det nemmere for SAS at tage aktiv del i den konsolidering, som finder sted inden for flyindustrien. SAS medarbejdere er en af selskabets vigtigste konkurrenceparametre. For at stimulere og engagere vores medarbejdere til at deltage i den langsigtede værdiskabelse inden for SAS, er det nødvendigt, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Én fælles aktie vil gøre det lettere for os at indføre incitamentsprogrammer baseret på medejerskab og værditilvækst. Det vil ligeledes forbedre vores muligheder for at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Incitamentsprogrammer vil bidrage til at stimulere vores medarbejdere til at arbejde til aktionærernes fordel. Endelig vil én fælles aktie skabe en mere effektiv beslutningsstruktur i SAS. Med én generalforsamling og én bestyrelse vil vigtige beslutninger for aktionærerne blive præget af en større gennemsigtighed og ledelsen af virksomheden forenkles. Indførelsen af én fælles SAS-aktie er en naturlig konsekvens af den rendyrkning af Moderselskabernes virksomheder, der blev gennemført i Jeg er overbevist om, at én fælles aktie vil få investorernes interesse for SAS til at stige samt give en bedre likviditet og prisfastsættelse. De årsager jeg har angivet for indførelsen vil gøre SAS til et stærkere selskab med en aktiekursudvikling, der på langt sigt lever op til det, som aktionærerne kan forvente af et konkurrencedygtigt flyselskab. Jeg tiltrådte posten som administrerende direktør i SAS i maj i år. Efter flere fremgangsrige år for SAS såvel på hjemmemarkederne som internationalt står jeg nu over for den udfordring at skulle skabe ny fremgang for SAS. Én fælles aktie vil spille en væsentlig rolle i dette arbejde. 18. maj 2001 Jørgen Lindegaard Administrerende direktør SAS AB 8 Prospekt 2001 Den administrerende direktør har ordet

11 5. Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Bestyrelsen i SAS AB vedtog den 8. maj 2001 at afgive tre parallelle offentlige tilbud til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige om ombytning af deres aktier i respektive Moderselskaber med nyemitterede aktier i SAS AB. For hver aktie i henholdsvis SAS Danmark (nominelt 10 DKK), SAS Norge (nominelt 10 NOK) og SAS Sverige (nominelt 10 SEK) tilbydes en nyemitteret aktie i SAS AB (nominelt 10 SEK) (henholdsvis det Danske tilbud, det Norske tilbud og det Svenske tilbud eller hver for sig Tilbudet og tilsammen Tilbudene ). Der tages ikke kurtage. Ombytningsforholdet 1:1 er baseret på detaljerede analyser af historiske forskelle i Moderselskabernes markedsværdier samt analyser af de underliggende værdiforskelle mellem Moderselskaberne, hvorved nuværende forskelle i likvide midler og i forventede fremtidige skattebetalinger er taget i betragtning. Analyserne er baserede på antagelser om fremtidige overskudsniveauer og investeringer. Forskellene i forventede fremtidige skattebetalinger opstår primært som følge af forskelle i afskrivningsmæssige saldoværdier, skattemæssige afskrivningssatser samt forskelle i selskabsskatteprocenterne. SAS AB ejer i øjeblikket ingen aktier i Moderselskaberne. Den danske, norske respektive svenske stat har som aktionærer i Moderselskaberne fremlagt forslag til beslutning om godkendelse angående ombytning af samtlige staters aktier med aktier i SAS AB. Den parlamentariske behandling af forslaget ventes at være afsluttet i alle tre lande senest den 22. juni Tilbudene gælder på de vilkår og betingelser, som er nærmere beskrevet nedenfor. Tilbudsperiode Tilbudsperioden for Tilbudene løber fra og med den 28. maj 2001 til og med den 25. juni 2001, kl Betingelser for Tilbudenes gennemførsel Følgende betingelser gælder for det Svenske tilbud: at det Svenske tilbud accepteres i en sådan udstrækning, at SAS AB bliver ejer af aktier i SAS Sverige repræsenterende mere end 90 procent af det samlede antal aktier. SAS AB forbeholder sig dog ret til at gennemføre det Svenske tilbud ved lavere tilslutning; at SAS AB også vedtager at gennemføre det Danske tilbud og det Norske tilbud: at den svenske stat accepterer det Svenske tilbud; at erhvervelsen ikke, inden offentliggørelsen af det Svenske tilbuds gennemførelse, ifølge SAS ABs vurdering, helt eller delvis umuliggøres som følge af lov eller administrativ forskrift, domstolsafgørelse, beslutning fra myndighedernes side, eller anden lignende omstændighed i Sverige eller i andet land, hvilken er indtruffet eller forventes at indtræffe, eller som følge af anden omstændighed uden for SAS ABs kontrol. Følgende betingelser gælder for det Danske tilbud: at det Danske tilbud accepteres i en sådan udstrækning, at SAS AB bliver ejer af aktier i SAS Danmark repræsenterende mere end 90 procent af det samlede antal aktier; SAS AB forbeholder sig dog ret til at gennemføre det Danske tilbud ved lavere tilslutning; at SAS AB også vedtager at gennemføre det Norske tilbud og det Svenske tilbud; at den danske stat accepterer det Danske tilbud; at erhvervelsen ikke, inden offentliggørelsen af det Danske tilbuds gennemførelse, ifølge SAS ABs vurdering, helt eller delvis umuliggøres som følge af lov eller administrativ forskrift, domstolsafgørelse, beslutning fra myndighedernes side, eller anden lignende omstændighed i Danmark eller i andet land, hvilken er indtruffet eller forventes at indtræffe, eller som følge af anden omstændighed uden for SAS ABs kontrol. Følgende betingelser gælder for det Norske tilbud: at det Norske tilbud accepteres i en sådan udstrækning, at SAS AB bliver ejer af aktier i SAS Norge repræsenterende mere end 90 procent af det samlede antal aktier; SAS AB forbeholder sig dog ret til at gennemføre det Norske tilbud ved lavere tilslutning; at SAS AB også vedtager at gennemføre det Svenske tilbud og det Danske tilbud; at aktionærerne i SAS Norge opnår skattefritagelse i henhold til skattelovens i forbindelse med overdragelser i overensstemmelse med betingelserne i det Norske tilbud på for SAS AB acceptable vilkår; at den norske stat accepterer det Norske tilbud; at erhvervelsen ikke, inden offentliggørelsen af det Norske tilbuds gennemførelse, ifølge SAS ABs vurdering, helt eller delvis umuliggøres som følge af lov eller administrativ forskrift, domstolsafgørelse, beslutning fra myndighedernes side, eller anden lignende omstændighed i Norge eller i andet land, hvilken er indtruffet eller forventes at indtræffe, eller som følge af anden omstændighed uden for SAS ABs kontrol. Prospekt 2001 Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige 9

12 Konkurrenceretlige aspekter Bestyrelsen i SAS AB har indhentet juridiske udtalelser, hvoraf det fremgår, at indførelsen af én fælles SAS-aktie som beskrevet i dette Prospekt og i mangel af aftaler mellem større aktionærer i Selskabet om at agere i fællesskab som én aktionær i SAS AB, ikke kræver nogen anmeldelse ifølge EU s regler om fusionskontrol (Rådets forordning (EF) nr. 4064/89 om kontrol af virksomhedskoncentrationer) eller andre konkurrenceregler. SAS AB har haft underhåndskontakter til EU-Kommissionens Merger Task Force og informeret om de i dette prospekt beskrevne forandringer af SAS legale struktur. Merger Task Force har for sin del bekræftet SAS AB s opfattelse, hvad angår de konkurrenceretlige aspekter i Tilbudene. Offentliggørelse af resultatet af Tilbudene Så snart som muligt efter tilbudsperioden og senest den 28. juni 2001 vil SAS AB offentliggøre resultatet af Tilbudene samt bekendtgøre, hvorvidt betingelserne er blevet opfyldt eller om betingelser frafaldes. På dette tidspunkt vil det også blive offentliggjort, om tilbudene forlænges, gennemføres, alternativt trækkes tilbage. Ret til forlængelse af Tilbudene SAS AB forbeholder sig ret til at forlænge Tilbudene, og samtidig angive i hvilket omfang ovenfor angivne betingelser for Tilbudene fortsat er gældende, samt udskyde tidspunktet for afregning tilsvarende. Ret til tilbagekaldelse af accept Aktionærerne har ret til at tilbagekalde afgivet accept. For at tilbagekaldelse kan ske, skal skriftlig tilbagekaldelse være Nordea Securities i hænde ifølge de anvisninger, som gælder for Tilbudene se afsnit om anvisninger for deltagelse i det Danske, det Norske respektive det Svenske tilbud. Finansiering SAS AB s tilbud om ombytning af aktier i Moderselskaberne til aktier i SAS AB sker ved apportemmission. Der er ikke afgivet garantier fra tredjemand til opfyldelse af SAS ABs forpligtelser ifølge Tilbudene. Finansieringen af udestående aktier ved tvangsindløsning samt kontantdelen ved pligtmæssigt købstilbud i SAS Norge vil ske gennem en rettet nyemission, se også Den nye struktur og Aktier og ejerforhold. Børsnotering SAS AB har ansøgt om notering af selskabets aktier på Københavns Fondsbørs, på Hovedlisten på Oslo Børs og på A-listen på Stockholmsbörsen. Under forudsætning af at Tilbudene gennemføres og offentliggørelsen om dette sker senest den 28. juni 2001, forventes handelen med selskabets aktier at starte på samtlige børser den 6. juli Handel med BTA (betalda teckningsaktier interimsaktier) De nyemitterede aktier i SAS AB vil som interimsaktier (BTA) blive optaget til notering på respektive børser omkring den 29. juni 2001 eller på et senere tidspunkt, i tilfælde af en forlængelse af tilbudsperioden. Handel med BTA afsluttes når disse ombyttes til SAS AB aktier. Dette forventes at ske omkring den 6. juli Tvangsindløsning SAS AB vil, så snart ejerandelen i Moderselskaberne overstiger 90 procent af aktiekapitalen og stemmerne, begære tvangsindløsning af udestående aktier i respektive Moderselskaber. Aktionærernes rettigheder Aktionærer i Moderselskaberne, som accepterer Tilbudene bevarer deres rettigheder som aktionærer, såsom ret til at deltage i generalforsamlingen m.m, indtil at Tilbudene er gennemført. Konsekvenser for de ansatte Virksomheden, som fortsat vil blive drevet i sin helhed i SAS Gruppen, påvirkes ikke af Tilbudenes gennemførelse. Tilbudenes gennemførelse får ej heller direkte konsekvenser for de ansatte i SAS Gruppen. Fremtidsplaner SAS AB vil fortsat drive SAS nuværende virksomhed. Koncernens fremtidsudsigter fremgår af afsnittet SAS Gruppens finansielle udvikling i sammendrag. Udbytte og stemmeret De aktier i SAS AB, som bliver nyemitteret som følge af Tilbudene, er berettiget til udbytte fra og med regnskabsåret De nye SAS-aktier giver aktionærerne ret til at stemme i SAS AB samt andre rettigheder fra og med tidspunkterne for registrering af de nye aktier på respektive aktionærers VP-konto. 10 Prospekt 2001 Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne.

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004. ØK tilbagekøber aktier for DKK 250 mio.

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004. ØK tilbagekøber aktier for DKK 250 mio. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04 17 16 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

1. Forslag fra bestyrelsen

1. Forslag fra bestyrelsen Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 29. august 2016 nr. 31/16 Cemat A/S CVR-nr. 24 93 28 18 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for Cemat A/S ( Selskabet ) indkalder

Læs mere