Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring)."

Transkript

1 GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den skattemæssige behandling kan henvendelse ske til skatteafdelingens medarbejdere. I det følgende er der anvendt forkortelserne: A.I for aktieindkomst, S.I for selskabsindkomst og K.I for kapitalindkomst. HLB Skat 17. oktober 2006 Voergaardvej Aalborg SV Tlf.: Fax: CVR-nr Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er medlem af Ð International en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Personer - aktier Personer Aktier Gevinst Tab Udbytte Børsnoterede aktier Unoterede aktier ABL 12 A.I ABL 12 Modregning i gevinst og udbytte på andre børsnoterede aktier. Tab, der ikke kan modregnes i det aktuelle års positive afkast, kan fremføres tidsubegrænset. Overskydende tab kan modregnes hos ægtefællen. ABL 14 Modregnes i aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, kan skatteværdien modregnes i anden indkomstskat. Overskydende tab/skatteværdi kan overføres til ægtefællen. ABL 13 og PSL 8a PSL 4a Overgangsregler for aktier købt inden 1/ Gevinst Tab Udbytte Børsnoterede aktier Unoterede aktier Ved salg af aktier ejet under 3 år beskattes en gevinst som Dog K.I hvis det er mere fordelagtigt for investor. ABL 45 Skattefrihed ved salg af aktier ejet over 3 år, fra en børsnoteret beholdning af aktier, der den 31/ ikke oversteg DKK , (DKK for ægtefæller). ABL 44 Ved salg af aktier ejet under 3 år beskattes en gevinst som Dog K.I. hvis det er mere fordelagtigt for investor. ABL 45 Tab på aktier konstateret før 1/ kan ikke fremføres til modregning, hvis aktierne er ejet over 3 år og stammer fra en beholdning af børsnoterede aktier under kroners-grænsen den 31/ ABL 46, stk. 2 Tab på aktier konstateret før 1/ kan modregnes efter de almindelige regler, hvis aktierne er ejet under 3 år, eller hvis aktierne er ejet over 3 år og stammer fra en børsnoteret beholdning af aktier over kroners-grænsen. Tab konstateret i 2001 skal dog være benyttet senest i ABL 46, stk. 2 Tab på aktier konstateret før 1/ kan modregnes efter de almindelige regler, hvis aktierne har været ejet under 3 år. Tab konstateret i 2001 skal dog være benyttet senest i ABL 46, stk. 3 2

3 Personer - aktier Opgørelsesmetode Realisationsprincippet. ABL 23 Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. ABL 24. Andre særlige regler For aktier købt inden 1/ skal gevinst og tab opgøres efter aktie-for-aktiemetoden, hvis aktierne kan sælges skattefrit efter overgangsreglerne. ABL 44, stk.3. FIFO-princippet skal benyttes for den samlede beholdning af aktier i det pågældende selskab. Ved salg af aktier til det udstedende selskab beskattes vederlaget i nogle situationer som udbytte. Der kan anmodes om dispensation. LL 16B. Ved salg af aktier, der er ejet over 3 år, og som stammer fra en børsnoteret beholdning af aktier, der den 31/ oversteg DKK , (DKK for ægtefæller), kan man vælge at anvende den syntetiske indgangsværdi i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Der gælder særlige regler, hvis aktierne sælges med tab. Valget skal træffes samlet. ABL 46, stk. 1 For aktier købt inden 19/ kan som anskaffelsessum anvendes handelsværdien den 19/ eller den faktiske anskaffelsessum. Et fradrags- eller modregningsberettiget tab kan aldrig overstige forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien den 19/ Gælder ikke personer der inden 19/ var omfattet af hovedaktionærreglerne. ABL 46, stk. 4 For medarbejderaktier, der var båndlagt den 19/5 1993, kan som anskaffelsessum anvendes værdien ved båndlæggelsens udløb eller den faktiske anskaffelsessum. Er der i båndlæggelsesperioden tegnet nye aktier til overkurs kan værdien umiddelbart før tegningen anvendes i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Gælder ikke hovedaktionærer. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan aldrig overstige forskellen mellem salgssummen og værdien ved båndlæggelses udløb. Gælder ikke personer der inden 19/ var omfattet af hovedaktionærreglerne. ABL 46, stk. 5 Gratisaktier anses for anskaffet til handelsværdien ved tildelingen. Personer, der inden 19/5 1993, var omfattet af hovedaktionærreglerne, kan beregne et nedslag i avancen med 1% per år aktionæren har ejet aktierne forud for udløbet af 1998, dog maksimalt 25%. Der gælder også andre særregler for disse aktionærer. ABL 46, stk. 7 og 8 og ABL 47 3

4 Selskaber - aktier Selskaber Aktier Gevinst Tab Udbytte Aktier ejet u/3 år Aktier ejet o/3 år S.I. ABL 8, stk. 1 Skattefrit ABL 9, stk. 1 Modregning (andre aktier ejet under 3 år). Tabet reduceres med skattefrit udbytte af de pågældende aktier. ABL 8, stk. 2 Ej fradrag ABL 9, stk. 2 66% af udbyttet beskattes som S.I. Dog mulighed for at modtage skattefrit datterselskabsudbytte ved ejerandel på: for 2006: 20% for : 15% for 2009 og frem: 10%. SEL 13, stk. 1, nr. 2 4

5 Selskaber - aktier Opgørelsesmetode Realisationsprincippet. ABL 23 Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. ABL 24 Særlige regler Ved opgørelsen af gevinst og tab efter gennemsnitsmetoden skal der som udgangspunkt ses bort fra aktier erhvervet inden 18/ ABL 43, stk. 3 For aktier ejet under 3 år skal tab konstateret i 2001 være benyttet senest i ABL 43, stk. 1 For aktier ejet under 3 år skal udbytte af egne aktier, som er vedtaget eller besluttet udloddet før den 28/4 2004, ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets fradrag for tab. ABL 43, stk. 2 5

6 Personer udloddende investeringsforening Personer Udloddende investeringsforening Gevinst Tab Udbytte Obligationsbaserede - obligationer i DKK K.I. ABL 22, stk. 1 Ingen fradrag. ABL 22, stk. 3 Rente/gevinst på sortstemplede obligationer: K.I. Gevinst på blåstemplede obl.: Skattefri Obligationsbaserede - obligationer i fremmed valuta K.I. ABL 22 Fradrag i K.I. ABL 22, stk. 3 K.I. Aktiebaserede andele, børsnoterede (forudsat at investeringsforeningen har valgt, at de almindelige regler skal finde anvendelse) ABL 21, stk. 2 Skattefrihed ved salg af andele ejet over 3 år, fra en børsnoteret beholdning af aktier og børsnoterede andel, der den 31/ ikke oversteg DKK , (DKK for ægtefæller). ABL 43, jf. 21, stk. 2 Modregning i gevinst og udbytte på andre børsnoterede aktier. Tab, der ikke kan modregnes i det aktuelle års positive afkast, kan fremføres tidsubegrænset. Overskydende tab kan modregnes hos ægtefællen. Tab konstateret i 2001 skal dog være benyttet senest i ABL 46, stk. 2, jf. 21 ABL 14, jf. 21 stk. 2 Rente: K.I. Avance på aktier/udbytte: Aktiebaserede andele, unoterede (forudsat at investeringsforeningen har valgt, at de almindelige regler skal finde anvendelse) ABL 21, stk. 2 Modregnes i aktieindkomst. Skatteværdien af overskydende tab kan fradrages i anden indkomstskat. Overskydende tab/skatteværdi kan overføres til ægtefællen. ABL 13, jf. ABL 21, stk. 3 og PSL 8a. Skatteværdi af tab konstateret i 2001 skal være benyttet senest i ABL 46, stk. 3, jf. 21 Rente: K.I. Avance på aktier/udbytte: Blandet afdeling K.I. ABL 22 Ingen fradrag ABL 22 Rente: K.I. Avance på aktier/udbytte: Gevinst på blåstemplede obl.: Skattefri 6

7 Personer - udloddende investeringsforening Opgørelsesmetode Realisationsprincippet. ABL 23. For ikke-aktiebaserede andele skal lagerprincippet dog anvendes, hvis lagerprincippet er valgt ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld i enten danske kroner eller udenlandsk valuta). ABL 23, stk.4 Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. ABL 24. Anskaffelsessummen forhøjes, hvis minimumudlodningen ikke udbetales. Særlige regler For aktier købt inden 1/ skal gevinst og tab opgøres efter aktie-for-aktiemetoden, for aktierne der kan sælges skattefrit efter overgangsreglerne og aktier, som er omfattet af overgangsordningen, men ikke sælges skattefrit, fordi aktierne sælges inden for 3 års ejertid. ABL 44, stk.3. Omhandler bestemmelsen om aktie-for-aktiemetoden ikke snarere aktier ejet under tre år, som indgår i en lille børsnoteret beholdning. Tab på børsnoterede aktiebaserede investeringsforeningsbeviser konstateret før 1/ kan ikke fremføres til modregning, hvis andelene har været ejet over 3 år og stammer fra en beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede andele under kroners-grænsen den 31/ ABL 46, stk. 2,jf. 21, skt. 2. Ved salg af aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, der har været ejet over 3 år, og som stammer, fra en børsnoteret beholdning af aktier og investeringsforeningsbeviser, der den 31/ oversteg DKK , (DKK for ægtefæller) kan man vælge at anvende den syntetiske indgangsværdi i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Der gælder særlige regler, hvis aktierne sælges med tab. Valget skal træffes samlet. ABL 46, stk. 1, jf. ABL 21, stk. 1 For aktiebaserede investeringsforeningsbeviser købt før 19/ kan som anskaffelsessum anvendes handelsværdien den 19/ eller den faktiske anskaffelsessum. Et fradrags- eller modregningsberettiget tab kan aldrig overstige forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien. Gælder ikke for hovedaktionærer. ABL 46, stk. 4 For ikke-aktiebaserede andele med en ejertid over 3 år den 18/1 1994, og som stammer fra en børsnoterede beholdning under kroners-grænsen, kan man vælge at anvende handelsværdien den 19/ i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Ved opgørelsen af gevinst og tab ved afståelse af sådanne beviser kan der som anskaffelsessum ikke anvendes et beløb, der er højere end investeringsforeningsbevisets handelsværdi den 19/ eller bevisets handelsværdi på afståelsestidspunktet. ABL 46, stk. 10 7

8 Selskaber - udloddende investeringsforening Selskaber Udloddende investeringsforening Gevinst Tab Udbytte Obligationsbaserede - obligationer i DKK S.I. ABL 22 Fradrag. Dog ingen fradrag hvis foreningen er omfattet af SEL 1, stk. 8 og der investeres i koncernfordringer. ABL 22, stk. 2 S.I. Obligationsbaserede - obligationer i fremmed valuta S.I. Fradrag. Dog ingen fradrag hvis foreningen er omfattet af SEL 1, stk. 8 og der investeres i koncernfordringer. ABL 22, stk. 2 S.I. Aktiebaseret (forudsat at investeringsforeningen har valgt, at de almindelige regler for aktier skal finde anvendelse) S.I. for andele ejet under 3 år Tab på andele ejet under 3 år kan modregnes i gevinst på andre aktier og aktiebaserede andele ejet under 3 år. Tabet reduceres med skattefrit udbytte af de pågældende andele. Rente/gevinst på aktier ejet under tre år: S.I. Udbytte: 66% af udbyttet beskattes som S.I. Gevinst på aktier ejet over 3 år: Skattefri Skattefrihed ved salg af andele ejet over 3 år Tab på andele ejet over 3 år kan ikke fradrages ABL 9, stk. 2, jf. ABL 21, stk. 2 Blandet afdeling S.I. Ingen fradrag S.I. 8

9 Selskaber - udloddende investeringsforening Opgørelsesmetode Realisationsprincippet. ABL 23. For ikke-aktiebaserede andele skal lagerprincippet dog anvendes, hvis lagerprincippet er valgt ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld i enten danske kroner eller udenlandsk valuta). ABL 23, stk.4 Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. ABL 24. Anskaffelsessummen forhøjes, hvis minimumudlodningen ikke udbetales. 9

10 Personer/Selskaber hedgeforeninger og akkum. invest.foreninger Personer/Selskaber Udenlandskeog danske hedgeforeninger og akkum. investeringsforeninger (der har valgt ikke at følge reglerne for udlod. foreninger). Det er forudsat, at betingelserne for at være et investeringsselskab er opfyldt Gevinst Tab Udbytte S.I. (for personer K.I.), ABL 19 Fradrag i S.I. (for personer fradrag i kapitalindkomsten). ABL 19 S.I. (for personer K.I.) 10

11 Personer/Selskaber hedgeforeninger og akkum. invest.foreninger Opgørelsesmetode Lagerprincippet opgjort ud fra værdien af andelen i investeringsselskabet ultimo investeringsselskabets indkomstår. Den således opgjorte gevinst/tab medregnes i den skattepligtige indkomst dagen efter udløbet af investeringsselskabets indkomstår. Ved salg af andele i løbet af investeringsselskabets indkomstår træder salgssummen i stedet for værdien af andelene ultimo året, ligesom beskatningen sker på salgstidspunktet. Ved køb af aktier i løbet af investeringsselskabets indkomstår træder anskaffelsessummen i stedet for andelenes værdi primo året. 11

12 Personer/Selskaber akkum. investeringsforeninger Personer/Selskaber Akkum. investeringsforening (der har valgt at følge reglerne for udloddende investeringsforeninger) Gevinst Tab Udbytte Gevinst og tab på beviserne beskattes efter reglerne om gevinst og tab på andele i udloddende investeringsforeninger. 12

13 Personer/Selskaber akkum. investeringsforeninger Opgørelsesmetode/ Særlige regler Se under udloddende investeringsforeninger 13

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere