INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder, og hvor investor således beskattes af sin ejerandel af de underliggende aktiver. Akkumulerende foreninger, der skattemæssigt behandles som en aktieinvestering, men hvor investor dels underlægges lagerbeskatning dels beskattes som kapitalindkomst (for fysiske personer). Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (herefter udloddende investeringsforeninger), der opdeles i aktie- og obligationsbasserede afdelinger. Instituttet er underlagt krav om årlig udlodning af årets realiserede avancer til deltagerne. PFA Invest har på nuværende tidspunkt udelukkende udloddende investeringsforeninger, og de beskrevne regler herunder omfatter således udelukkende investering i investeringsbeviser fra udloddende investeringsforeninger. Nærværende gennemgang er gældende for Aktie- eller obligationsbaserede afdelinger Opdelingen i aktie- eller obligationsbaserede afdelinger sker på baggrund afdelingens investeringsprofil. Hvis 50 % eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er afdelingen aktiebaseret. Hvis ikke, er afdelingen obligationsbaseret. PFA Invest har følgende afdelinger: Aktiebaseret afdeling Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Obligationsbaseret afdeling Kreditobligationer Korte obligationer Lange obligationer Balance Beskatning af afkast i form af udbytte, kursgevinst og kurstab etc. tager udgangspunkt i, at en investor skal beskattes ud fra de samme principper, som hvis investoren selv havde investeret i de underliggende værdipapirer i afdelingen. Beskatningen af afkastet afhænger derfor af, om investor er en privatperson, et selskab eller en fond, og hvorvidt der investeres frie midler eller via en pensionsopsparing.

2 Nedenfor opridses de væsentligste regler for beskatningen af danske skattepligtige privatpersoners, selskabers, fondes og pensionskassers investering i investeringsforeningens afdelinger. Investeringer fra øvrige investortyper herunder investeringer fra udenlandske juridiske enheder vil ikke blive gennemgået, og for disse investorer henvises til egne rådgivere. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om en overordnet vejledning, som ikke kan erstatte konkret rådgivning med udgangspunkt i den enkelte investors individuelle forhold. PRIVATE INVESTORER Privatpersoners investering i investeringsbeviser kan i hovedtræk opdeles i investering af frie midler og investering via pensionsopsparing. Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke placeres i foreningens afdelinger, da dette er at betragte som en hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen. Hvis man ønsker at investere gennem virksomhedsskatteordningen, skal dette ske i akkumulerende afdelinger, som på nuværende tidspunkt ikke udbydes af PFA Invest. FRIE MIDLER Beskatningen af investering ved brug af frie midler afhænger af, om der investeres i en aktiebaseret eller en obligationsbaseret afdeling. Aktieafdelinger Investeres der i en aktiebaseret ordning, vil beskatningen ske som aktieindkomst. Aktieindkomsten opgøres som summen af årets udbytter og realiserede avancer fra salg af investeringsbeviser. Tab ved salg af investeringsbeviser kan modregnes i årets avancer ved salg af andre investeringsbeviser samt udbytter herfra eller i gevinst ved salg af andre børsnoterede aktier samt udbytter herfra. Uudnyttede tab vil kunne overføres til modregning hos ægtefællen eller fremføres til modregning i fremtidige gevinster/udbytter fra investeringsbeviser eller andre børsnoterede aktier. Tab og gevinst ved salg af investeringsbeviserne opgøres efter gennemsnitsmetoden. Aktieindkomst indtil kr. (2013) beskattes med 27 pct., og aktieindkomst herudover beskattes med 42 pct. Grænsen er ( kr.) for ægtefæller. Ved udlodningen er indeholdt 27 % i udbytteskat. Såvel udbyttet som den indeholdte udbytteskat er indberettet til SKAT, og investor vil automatisk blive godskrevet udbytteskatten ved årsopgørelsen. Obligationsafdelinger Investeres i en obligationsbaseret afdeling vil afkastet primært beskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomsten opgøres som summen af årets udbytter og realiserede avancer fra salg af investeringsbeviser.

3 Tab ved salg af investeringsbeviser fradrages anden positiv kapitalindkomst på samme måde som renteudgifter og andre fradragsberettigede kurstab. Tab og gevinst ved salg af investeringsbeviserne opgøres efter gennemsnitsmetoden. Der gælder en bagatelgrænse på kr., således at årets nettogevinst eller nettotab kun medregnes i det omfang beløbet overstiger denne grænse. Ved opgørelsen af nettogevinsten medregnes ligeledes gevinst og tab på andre fordringer og gæld. Udbytte samt årets nettogevinst beskattes som kapitalindkomst til en beskatningssats på ca. 43 pct. Årets nettotab kan fratrækkes som negativ kapitalindkomst efter de almindelige regler. Der indeholdes ikke udbytteskat ved udlodningen. PENSIONSOPSPARING Investeres der via en pensionsordning, er beskatningen den samme, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling: Såvel udbytter som årets avance eller tab på investeringsbeviserne beskattes som pensionsafkast, hvor beskatningssatsen er 15,3 pct. Årets gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter lagerprincippet, hvorved også urealiserede kursgevinster/tab indgår i pensionsafkastet. Eventuelt tab kan modregnes i gevinst på andre investeringer, og eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til modregning i senere års gevinster. MIDLER FRA SELSKABER Beskatningen af selskabers investering i investeringsbeviser sker efter samme regler som for børsnoterede porteføljeaktier. Dette er gældende, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling. Udbytte indgår i selskabsindkomsten og beskattes med 25 %. Der indeholdes udbytteskat på udlodningstidspunktet med 25 % ved udlodning fra aktiebaserede afdelinger. Udbytteskatten godskrives selskabet ved beregningen af den endelige selskabsskat. Tab og gevinst medregnes til selskabsindkomsten efter lagerprincippet, hvilket medfører, at både realiserede og urealiserede kursgevinster/tab kommer til beskatning/fradrag.

4 MIDLER FRA FONDE Fonde er med få undtagelser skattepligtige af udbytter og tab/gevinst fra investeringsbeviser på samme måde som selskaber. Udbytter indgår i fondens indkomst og beskattes med 25 %. Der indeholdes udbytteskat på udlodningstidspunktet med 25 %. Udbytteskatten godskrives fonden ved beregningen af den endelige selskabsskat. Som udgangspunkt medregnes til gevinst/tab på investeringsbeviser efter lagerprincippet, hvilket medfører at både realiserede og urealiserede kursgevinster/tab kommer til beskatning/ fradrag. Ved investering i aktiebaserede afdelinger har fonde dog under særlige forudsætninger mulighed for at anvende realisationsprincippet. MIDLER FRA PENSIONSKASSER Såvel udbytter som årets avance eller tab på investeringsbeviserne indgår i årets grundlag for pensionsafkast, hvor beskatningssatsen er 15,3 pct. Dette er gældende, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling. Årets gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter lagerprincippet. HVAD MED SELVANGIVELSEN SKAT udsender automatisk en årsopgørelse i foråret, ligesom det er muligt selv at gå ind på SKATs hjemmeside og se årsopgørelsen via TastSelv hos SKAT. SKAT modtager automatisk mange af de oplysninger, der skal bruges, og derfor vil årsopgørelsen i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra PFA Invests afdelinger samt tilbageholdt udbytteskat. Særligt for personer der investerer for frie midler For personer, der investerer for frie midler, har SKAT ligeledes automatisk modtaget oplysning om, hvorvidt udbyttet skal beskattes som aktie- eller kapitalindkomst. Disse oplysninger kan ses i skattemappen. SKAT får imidlertid ikke automatisk oplysninger om avance eller tab ved salg af investeringsbeviser. Du skal derfor selv indberette avance og tab på de investeringsbeviser, der er solgt i løbet af året.

5 BP1263 ( ) Den realiserede avance på investeringsbeviser beskattes som nævnt efter gennemsnitsmetoden. Dette er illustreret ved eksemplet herunder: Eksempel på gennemsnitsmetoden (forudsat uændret stk. størrelse) kr. Køb i år 1: 500 beviser à 300 kr. pr stk Køb i år 2: beviser à 200 kr. pr. stk Køb i år 3: 500 beviser à 150 kr. pr stk Samlet købesum Gennemsnitlig købesum pr. bevis ( kr. / bevis) 212,50 Salgssum for bevis i år Anskaffelsessum for bevis à 212,50 kr Gevinst Anskaffelsessum for de tilbageværende beviser (500 beviser á 212,50 kr.) Øvrige investorer For øvrige investorer beregnes årets avance eller tab efter lagerprincippet. Dette er illustreret ved eksemplet herunder: Eksempel på lagerprincippet (forudsat uændret stk. størrelse) kr. Køb i år 1: beviser à 200 kr. pr. stk Værdi af beviser ultimo år 1: 250 kr. pr. stk Avance år 1: ( kr kr.) Værdi ultimo år 2: 275 kr. pr. stk Avance år 2: ( kr kr.) Salg i år 3: beviser á 220 kr. pr. stk Avance år 3: ( kr kr.)

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere