Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger"

Transkript

1 Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon Telefax Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

2 Indhold 1 FORMÅL 3 2 SAMMENFATNING ENFAMILIEBOLIGER ETAGEBOLIGER MED OG UDEN AFFALDSSKAKT NEDGRAVEDE CONTAINERE I AARHUS MIDTBY POTENTIELLE GENANVENDELIGE FRAKTIONER 11 3 BESKRIVELSE AF AFFALDSANALYSEN AFFALDSANALYSE - HUSSTANDE I ENFAMILIEBOLIGER OG ETAGEBOLIGER, APRIL/MAJ AFFALDSANALYSE NEDGRAVEDE CONTAINERE I AARHUS MIDTBY, JANUAR GENNEMFØRELSE 15 5 RESULTATER AF SORTERINGEN ENFAMILIEBOLIGER ETAGEBOLIGER Etageboliger med affaldsskakt Etageboliger uden affaldsskakt Nedgravede containere i Aarhus Midtby 31 6 OPSAMLING 50 7 LITTERATUR 52 2

3 1 Formål Affaldsanalysen er gennemført med det primære formål at registrere sammensætningen af dagrenovationen hos husstande i enfamilieboliger og etageboliger i Aarhus Kommune. Det er desuden formålet at registrere mængden af potentielt genanvendelige fraktioner; herunder plast, metal, tekstiler samt drikkevarekartoner og andre fødevarekartoner 1. Affaldsanalysen er gennemført som en del af Innovationskonsortiet INNOSORT. 1 Med andre fødevarekartoner menes fx kartoner med surmælksprodukter, sovse, tomatpuré og andet tyktflydende indhold. 3

4 2 Sammenfatning Sorteringen af affaldet, som er omfattet af affaldsanalysen, blev gennemført i perioden 28. april til 15. maj I affaldsanalysen indgik dagrenovation fra 294 husstande i enfamilieboliger og 586 husstande i etageboliger (fordelt på 290 etageboliger med affaldsskakt og 296 etageboliger uden affaldsskakt). Samtlige husstande er beliggende i Aarhus Kommune. Ultimo januar 2014 blev der gennemført en affaldsanalyse omfattende dagrenovation fra 10 nedgravede containere i Aarhus midtby. Resultaterne af denne affaldsanalyse er afrapporteret i en selvstændig rapport 2. Rapportens resultater er gengivet i afsnit 2.3, 3.2, og i nærværende rapport. Beholdermateriellet hos de 294 enfamilieboliger tømmes hver 14. dag, mens dagrenovationsmængden hos samtlige etageboliger er opsamlet over en uge (7 dage). Der er sorteret i alt kg affald. Heraf kg (14 dages opsamling) fra enfamilieboliger, svarende til i gennemsnit 11,245 kg pr. husstand pr. uge kg affald fra etageboliger er ligeledes sorteret. Denne mængde svarer til i gennemsnit 6,280 kg pr. husstand pr. uge. I Tabel 1 og Figur 1 fremgår den procentvise fordeling af affaldsfraktioner opdelt på hovedfraktioner. Plastfraktionen er vist som en samlet fraktion. Det samme gør sig gældende for metalfraktionen (Øl- og sodavandsdåser, Konservesdåser og Andet metal) og for Miljøfarligt affald (Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter samt Miljøfarligt affald). Under gennemgangen af resultaterne fra enfamilieboliger og etageboliger (afsnit 5.1 og 5.2) er opgørelserne vist opdelt på 28 fraktioner. 2 Teknologisk Institut, Kathe Tønning: Affaldsanalyse. Aarhus Midtby, Januar

5 2.1 Enfamilieboliger Af Tabel 1 fremgår den procentvise fordeling af affaldsfraktioner opdelt på hovedfraktioner. Under gennemgangen af resultaterne fra enfamilieboliger (afsnit 5.1) er opgørelserne vist opdelt på 28 fraktioner. Fraktion Procentvis fordeling Gennemsnit for 294 enfamilieboliger Organisk affald 41,7 Restaffald 35,3 Plast 4,8 Papir 7,6 Pap 1,0 Glasflasker og husholdningsglas 2,2 Metal 1,5 Tekstiler 1,4 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,4 Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner 2,6 Miljøfarligt affald 0,5 Affald til deponi 1,0 I alt 100 Tabel 1 Gennemsnitlig procentvis fordeling af dagrenovationen for 294 enfamilieboliger En yderligere opdeling på diverse potentielt genanvendelige affaldsfraktioner, som blev registreret i dagrenovationen, fremgår af Figur 1. 5

6 Øl- Konservesdåser /sodavandsdåser 0,7% 0,6% Miljøfarligt affald 0,2% Elektriske og elektroniske produkter 0,2% Lyskilder 0,02% Andet metal 0,3% Plast 4,8% Yoghurt- og drikkevarekartoner 2,6% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 7,6% Pap 1,0% Glasflasker og husholdningsglas 2,2% Tekstiler 1,4% Fodtøj 0,4% Organisk affald 41,7% Restaffald 35,3% Deponi 1,0% Figur 1 Gennemsnitlig procentvis fordeling af dagrenovationen for 294 enfamilieboliger fordelt på udvalgte affaldsfraktioner Af tabel 2 fremgår de potentielt genanvendelige fraktioner Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner, der blev registreret ved sorteringen. Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner Andre fødevarekartoner Andel i procent 4,8 1,5 1,4 1,9 Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år 0,538 0,173 0,161 0,215 27,979 8,974 8,374 11,180 Tabel 2 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for samtlige 294 enfamilieboliger. 0,7 0,076 3,952 Der skal gøres opmærksom på, at fødevareemballager med et restindhold ikke blev tømt før vejning. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. 6

7 2.2 Etageboliger med og uden affaldsskakt Af Tabel 3 fremgår den procentvise fordeling af affaldsfraktioner opdelt på hovedfraktioner. Under gennemgangen af resultaterne fra etageboliger (afsnit 5.2) er opgørelserne vist opdelt på 28 fraktioner. Fraktion Procentvis fordeling Gennemsnit for 586 etageboliger Organisk affald 40,1 Restaffald 32,2 Plast 6,4 Papir 7,8 Pap 1,1 Glasflasker og husholdningsglas 2,4 Metal 2,1 Tekstiler 3,0 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner 2,3 Miljøfarligt affald 0,8 Affald til deponi 1,1 I alt 100 Tabel 3 Gennemsnitlig procentvis fordeling af dagrenovationen for 586 etageboliger En yderligere opdeling på diverse potentielt genanvendelige affaldsfraktioner, som blev registreret i dagrenovationen, fremgår af figur 2. 7

8 Konservesdåser Øl- 0,7% /sodavandsdåser 0,7% Miljøfarligt affald 0,3% Elektriske og elektroniske produkter 0,5% Lyskilder 0,01% Andet metal 0,8% Plast 6,4% Yoghurt- og drikkevarekartoner 2,3% Pap 1,1% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 7,8% Glasflasker og husholdningsglas 2,4% Fodtøj, 0,8% Tekstiler 3,0% Deponi 1,1% Organisk affald 40,1% Restaffald 32,2% Figur 2 Gennemsnitlig procentvis fordeling af dagrenovationen for 586 etageboliger fordelt på udvalgte affaldstyper Af tabel 4 fremgår de potentielt genanvendelige fraktioner Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner der blev registreret ved sorteringen. Andel i procent Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler 6,4 2,1 3,0 1,6 Drikkevarekartoner Andre fødevarekartoner 0,401 0,134 0,186 0,099 0,044 20,852 6,968 9,672 5,148 2,288 Tabel 4 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for samtlige 586 etageboliger. Der skal gøres opmærksom på, at fødevareemballager med et restindhold ikke blev tømt før vejning. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. 0,7 2.3 Nedgravede containere i Aarhus Midtby Sorteringen af affaldet, som er omfattet af affaldsanalysen, blev gennemført i perioden 27. til 29. januar I affaldsanalysen indgik dagrenovation fra 10 nedgravede containere i Aarhus midtby. 8

9 Det eksakte antal husstande, der anvender de omfattede containere, kendes ikke, men AffaldVarme Aarhus har estimeret antallet til i alt ca. 361 husstande. Samtlige 10 nedgravede containere tømmes én gang pr. uge. Containerne er tømt på den normale tømningsdag, og der er opsamlet affald for syv dage. Der er sorteret i alt kg affald svarende til den gennemsnitlige, estimerede mængde på 5,737 kg pr. husstand pr. uge. Fraktion Procentvis fordeling Gennemsnit for 10 nedgravede containere Organisk affald 37,9 Restaffald 28,0 Plast 9,1 Papir 7,6 Pap 2,2 Glasflasker og husholdningsglas 4,3 Metal 2,6 Tekstiler 2,6 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 Miljøfarligt affald 0,5 Affald til deponi 1,4 I alt 100 Tabel 5 Gennemsnitlig procentvis fordeling for 10 nedgravede containere 9

10 Miljøfarligt affald 0,3% Elektriske og elektroniske produkter 0,2% Lyskilder 0,04% Konservesdåser 1,1% Øl-/sodavandsdåser 0,7% Andet metal 0,8% Plast 9,1% Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 7,6% Pap 2,2% Glasflasker og husholdningsglas 4,3% Tekstiler 2,6% Fodtøj, bælter, tasker mm. 0,6% Deponi 1,4% Organisk affald 37,9% Restaffald 28,0% Figur 3 Gennemsnitlig procentvis fordeling for 10 nedgravede containere Af de potentielt genanvendelige fraktioner Plast, Metal, Tekstiler samt Yoghurtog drikkevarekartoner blev der registreret følgende: Plast Metal Tekstiler Yoghurt- og drikkevarekartoner Andel i procent 9,1 2,6 2,6 3,2 Kg pr. husstand pr. uge 0,520 0,150 0,152 0,182 Kg pr. husstand pr. år 27,040 7,800 7,904 9,464 Tabel 6 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for alle containere Der skal gøres opmærksom på, at fødevareemballager med et restindhold ikke blev tømt før vejning. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. 10

11 2.4 Potentielle genanvendelige fraktioner Af Tabel 7 fremgår de potentielt genanvendelige fraktioner Plast, Metal, Tekstiler, Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner opgjort i kg pr. husstand pr. år for henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger. Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner Andre drikkevare -kartoner Enfamilieboliger 27,979 8,974 8,374 11,180 3,952 60,459 Etageboliger samlet 20,852 6,968 9,672 5,148 I alt 2,288 44,928 Etageboliger med affaldsskakt Etageboliger uden affaldsskakt 17,576 4,940 4,836 5,616 2,704 35,672 24,128 8,944 14,456 4,680 1,872 54,080 Tabel 7 Potentielt genanvendelige fraktioner opgjort i kg pr. husstand pr. år Som det fremgår af Tabel 7 viser resultaterne af affaldsanalysen en gennemsnitlig årlig mængde genanvendelige materialer på godt 60 kg pr. husstand pr. år for enfamilieboliger og knap 45 kg pr. husstand pr. år for etageboliger. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Hvor stor en andel af de potentielt genanvendelige fraktioner, der kan forventes indsamlet, beror på flere faktorer, herunder bl.a. udformning af sorteringskriterier, valg af op- og indsamlingssystem og informationsindsats. I indsamlingssystemet DuoFlex, der er et kildeopdelt indsamlingssystem med efterfølgende mekanisk sortering i afsættelige fraktioner, viser erfaringer 3, at der af fraktionerne Plast og Metal indsamles en gennemsnitlig årlig mængde svarende til 5-6 kg Plast og godt 9 kg Metal pr. husstand. Mængder er opgjort efter frasortering af affald/ikke genanvendeligt plast og metal. Herlev Kommune oplyser på kommunens hjemmeside, at der i indsamlingssystemet Madam Skrald i løbet af et år (perioden april 2013 marts 2014) er indsamlet en plastmængde på 18,1 kg pr. husstand og en metalmængde på 9, 0 kg pr. husstand. Der er foreligger på nuværende tidspunkt (juni 2014) ikke danske opgørelser for, hvor stor en mængde af fraktionen Tekstil der kan forventes indsamlet. Dansk Affald A/S gennemfører via indsamlingssystemet DuoFlex p.t. et indsamlingsforsøg i et mindre område, hvor husstande er bedt om at frasortere tekstiler. I forbindelse med forsøget med indsamling af tekstiler indsamles også drikkevarekartoner. Forsøget blev igangsat med udgangen af april 2014 og forventes afsluttet med udgangen af august 2014 Drikkevarekartoner og Pizzabakker er forsøgsvis indsamlet hos ca husstande i Københavns Kommune. Drikkevarekartoner og Pizzabakker 3 Oplyst af Jesper Vange Heinzl, Dansk Affald A/S 11

12 indsamles sammen med papfraktionen. Foreløbige resultater viser 4 en stigning i den indsamlede papfraktionen på 15 %. 4 Plastic ZEROs hjemmeside 12

13 3 Beskrivelse af affaldsanalysen 3.1 Affaldsanalyse - husstande i enfamilieboliger og etageboliger, april/maj 2014 Sorteringen af affald fra husstandene blev gennemført perioden fra mandag den 28. april til torsdag den 15. maj Affaldsanalysen omfattede affald fra husstande i enfamilieboliger og etageboliger. For etageboligernes vedkommende var der tale etageboliger henholdsvis med og uden affaldsskakt. For samtlige husstandes vedkommende var der tale om beholdermateriel, der er forbeholdt dagrenovation. Der er således ikke gennemført undersøgelser af opsamlingsmateriel forbeholdt genanvendelige fraktioner (glas og papir). Affaldsanalysen omfattede dagrenovation fra i alt: 294 husstande i enfamilieboliger 586 husstande i etageboliger fordelt på 290 husstande i etageboliger med affaldsskakt og 296 husstande i etageboliger uden affaldsskakt Samtlige 294 husstande i enfamilieboliger er forsynet med opsamlingsmateriel i form af 190 liter beholdere, der tømmes hver 14. dag. Affaldet fra samtlige enfamilieboliger er opsamlet over 14 dage. Ved etageboliger med affaldsskakt anvendes forskellige former for opsamlingsmateriel. Ved etageboliger uden affaldsskakt (fællesløsninger) anvendes primært 660 liter containere. Affaldet fra samtlige etageboliger er opsamlet over en uge (syv dage). Husstandene/beholdermateriellet, der var omfattet af affaldsanalysen, blev udvalgt af AffaldVarme Aarhus ud fra kriterier om, at der for enfamilieboligernes vedkommende er tale om både områder med børnefamilier og såkaldte sølvbryllupskvarterer. For etageboligernes vedkommende er udvælgelsen sket ud fra kriterier om henholdsvis med og uden affaldsskat samt ejer- og lejeboliger. 3.2 Affaldsanalyse nedgravede containere i Aarhus Midtby, januar 2014 Sorteringen af affald fra de nedgravede containere blev gennemført henholdsvis mandag den 27., tirsdag den 28. og onsdag den 29. januar Foruden ovennævnte blev der torsdag den 30. januar gennemført en screening af indholdet af yderligere fire nedgravede containere med henblik på at få afklaret, om disse containere eventuelt blev anvendt til erhvervsaffald. Denne aktivitet indgår ikke i affaldsanalysen, og resultatet af denne screening fremgår således ikke af nærværende rapport. Affaldsanalysen omfattede udelukkende affald fra nedgravede containere i Aarhus midtby. For samtlige containeres vedkommende var der tale om containere, der var forbeholdt dagrenovation. Indhold af nedgravede containere til genanvendelige fraktioner (glas og papir) var således ikke omfattet af analysen. 13

14 Affaldsanalysen omfattede dagrenovation fra i alt 10 nedgravede containere i Aarhus midtby: Skanderborgvej (en container) Tøndergade (to containere) Brendstrupvej (en container) Grønnegade (to containere) Barthsgade (to lokationer med hver én container) Brammersgade (to containere). Ved samtlige lokationer er der ud over containere til dagrenovation også containere til papirfraktionen. Ved to lokationer er der endvidere containere til glasfraktionen. De 10 containere tømmes én gang ugentligt, og opsamlingsperioden var syv dage for samtlige containere, der indgik i affaldsanalysen. Husstandene/beholdermateriellet, der var omfattet af affaldsanalysen, blev udvalgt af AffaldVarme Aarhus ud fra kriterier om, at de var etableret i et typisk boligområde i midtbyen, var fordelt over hele midtbyen og blev tømt én gang ugentligt. 14

15 4 Gennemførelse Det indsamlede affald blev sorteret i en række fraktioner. Sortering og registreringen af mængder og indhold fra de enkelte områder/boligtyper blev foretaget særskilt for hvert område/boligtype. Dagrenovationen blev sorteret i følgende hovedfraktioner: Organisk affald Restaffald Plastflasker og -dunke Øvrige plastemballager til fødevarer Anden plast Plast sammensatte produkter Plastfolie Papir Pap Glasflasker og husholdningsglas Øl- og sodavandsdåser Konservesdåser Andet metal Tekstiler Fodtøj, bælter, tasker og lignende Drikkevarekartoner Andre fødevarekartoner Lyskilder Elektriske og elektroniske produkter Miljøfarligt affald Affald til deponi. Plastflasker og -dunke blev underopdelt i: Plastflasker og -dunke, sorte uden indhold Plastflasker, ikke-sorte emner uden indhold Plastdunke, ikke-sorte emner uden indhold Plastflasker og -dunke med indhold Plastflasker og -dunke med faremærke Plastflasker og -dunke, tomme olieholdige plastemner (mayonnaise, remoulade etc.). Øvrige plastemballager blev underopdelt i: Rene/tømte emballager sorte emner Rene/tømte emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold/snavsede emballager. Affaldet blev således opdelt i, i alt 28 fraktioner. Ved affaldsanalysen gennemført i januar 2014 for nedgravede containere i Aarhus Midtby blev affaldet opdelt i 26 fraktioner. Ved denne affaldsanalyse blev Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner registreret samlet under betegnelsen Yoghurt- og drikkevarekartoner. Endvidere blev fraktionerne Plastflasker, ikke-sorte emner uden indhold og Plastdunke, ikke-sorte emner uden indhold registreret samlet under betegnelsen Plastflasker og -dunke, ikke-sorte emner uden indhold. 15

16 Ved affaldsanalysen, der omhandlede dagrenovation fra nedgravede containere i Aarhus Midtby - gennemført i januar 2014 blev affaldet sorteret i alt i 26. fraktioner (se Tønning 2014). Ved affaldsanalysen gennemført for dagrenovation i nedgravede containere i Aarhus midtby udgjorde fraktionerne Plastflasker, ikke-sorte emner uden indhold og Plastdunke, ikke-sorte emner uden indhold en samlet fraktion. Årsagen til, at denne fraktion ved affaldsanalysen hos etageboliger og enfamilieboliger blev opdelt i to fraktioner, er, at det dermed er muligt at registrere den mængde, der kan indsamles via de eksisterende containere til glasflasker og husholdningsaffald. Indkastet i opsamlingsmateriellet til denne fraktion er rundt og af en sådan størrelse, at dunke ikke kan passere. Ved affaldsanalysen gennemført for dagrenovation i nedgravede containere i Aarhus midtby udgjorde fraktionerne Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner en samlet fraktion. Årsagen til, at denne fraktion ved affaldsanalysen hos etageboliger og enfamilieboliger blev opdelt i to fraktioner, er, at der dermed fremkommer data, der kan anvendes, hvad enten man ønsker at foretage en samlet indsamling af disse to fraktioner eller eventuelt alene ønsker at indsamle fraktionen Drikkevarekartoner. 16

17 5 Resultater af sorteringen I det følgende er resultaterne af sorteringerne gennemgået. Resultaterne er i det følgende gennemgået separat for henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger samt nedgravede containere. For samtlige opgørelser er den procentvise fordeling af delfraktionerne vist. Endvidere er den gennemsnitlige mængde af de enkelte fraktioner, opgjort i kg pr. husstand pr. uge, vist. Opmærksomheden skal henledes på, at opgørelser af mængden af papir og pap i dagrenovationen kan være behæftet med en mindre usikkerhed, idet papir og pap trækker fugt fra det øvrige affald i fraktionen (primært fra den organiske fraktion). Ligeledes er opgørelserne af Glasflasker og husholdningsglas, Plastflasker og -dunke med indhold samt Emballager med restindhold behæftet med en vis usikkerhed, da emnerne ikke blev tømt for indhold i forbindelse med affaldssorteringen. 17

18 5.1 Enfamilieboliger Af nedenstående Tabel 8 fremgår data fra sortering af affald hos 294 husstande i enfamilieboliger. Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 41,7 4,685 Restaffald 35,3 3,966 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: Plastflasker uden indhold ikke-sorte emner Plastdunke uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemballager til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold 1,3 0 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 2,8 0,6 1,7 0,5 0,148 0,000 0,053 0,022 0,039 0,020 0,015 0,313 0,065 0,192 0,057 Anden plast Sammensatte produkter Ikke sammensatte produkter 0,6 0,3 0,3 0,068 0,029 0,038 Plastfolie 0,1 0,009 Papir 7,6 0,859 Pap 1,0 0,113 Glasflasker og husholdningsglas 2,2 0,250 Øl- og sodavandsdåser 0,6 0,062 Konservesdåser 0,7 0,074 Andet metal 0,3 0,036 Tekstiler 1,4 0,161 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,4 0,046 Drikkevarekartoner 1,9 0,215 Andre fødevarekartoner 0,7 0,076 Lyskilder <0,1 0,002 Elektriske og elektroniske produkter 0,2 0,025 Miljøfarligt affald 0,2 0,027 Affald til deponi 1,0 0,110 I alt ,245 Tabel 8 Opgørelse af indhold i dagrenovationen for enfamilieboliger Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 77 % (42 % Organisk affald og 35 % Restaffald). 18

19 Som det fremgår af Tabel 8, udgør Papir samt Pap knap 9 % af indholdet i dagrenovationen; heraf 7,6 % Papir. Glasflasker og husholdningsglas udgør godt 2 % af den samlede dagrenovationsmængde. Generelt er der mellem 1 og 6 km til nærmeste genbrugsstation for de valgte enfamilieboliger; derudover er der placeret kuber til papir og glas fordelt jævnt i byområderne. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,2 %. Der var tale om fx computermus, hovedtelefoner, lygter, barbermaskine, el-ledninger og kabler. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,2 %. Her var fx tale om spraydåser, printerpatroner, batterier, kateter, dunk med havesprøjter, insulinpenne og medicinrester. Affald til deponi udgjorde 1 % af den samlede mængde affald. Her var primært tale om urtepotteskjulere, tallerkener og drikkeglas. En del af formålet med affaldsanalysen har været at registrere mængden af potentielt genanvendelige fraktioner. Det drejer sig om Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år fremgår af Tabel 9 som gennemsnit for samtlige enfamilieboliger. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Andel i procent Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner 4,8 1,5 1,4 1,9 Andre fødevarekartoner 0,538 0,173 0,161 0,215 0,076 27,979 8,996 8,372 11,180 3,952 Tabel 9 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen enfamilieboliger Plast udgjorde i alt 4,8 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal 1,5 %, Tekstiler 1,4 % samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner samlet 2,6 %. Hertil kommer 0,4 % Fodtøj, bælter tasker og lignende. Samlet udgør de fire fraktioner 59,424 kg pr. husstand pr år, svarende til godt 10 % af den samlede registrerede dagrenovationsmængde. Hertil kommer fodtøj, bælter, tasker og lignende med i alt 2,392 kg pr. husstand pr. år. 0,7 19

20 Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 0,8 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer/væsker, vides ikke, da emballager med indhold ikke blev tømt før vejning. Opgørelse af indhold i dagrenovationen fordelt på hovedkategorier - for enfamilieboliger fremgår af Figur 4. Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder 0,4% Metal 2% Plast 5% Yoghurt- og drikkevarekartone r 3% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 8% Pap 0,9% Glasflasker og husholdningsglas 2% Tekstiler 1% Fodtøj, o. lig. 0,4% Deponi 1% Organisk affald 42% Restaffald 35% Figur 4 Indhold i dagrenovationen hos enfamilieboliger fordelt på hovedkategorier Af Figur 4 fremgår Plastfraktionen fordelt på de enkelte delfraktioner. Som det fremgår af figuren, udgøres de største plastfraktioner af Tomme emballager ikke-sorte emner 36 %. Derefter følger Plastflasker og - dunke uden indhold (ikke-sorte emner) 14 %. 20

21 Ikke sammensatte plastprodukter 7% Sammensatte plastprodukter 5% Plastfolie 2% Plastmballager med restindhold 10% Tomme plastemballager - ikke sorte emner 36% Figur 5 Plastfraktionen fordelt på delfraktioner Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner 0% Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner 14% Plastflasker/dunke med indhold 7% Plastflasker/dunke med faremærke 4% Tomme Tomme olieholdige plastemballager - plastemner sorte emner 3% 12% 5.2 Etageboliger Af det følgende fremgår først en opgørelse af data fra de 586 etageboliger samlet. Dernæst følger opgørelser for etageboliger henholdsvis med og uden affaldsskakt. Procentfordeling og mængden pr. husstand pr. uger fremgår af Tabel

22 Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 40,1 2,517 Restaffald 32,2 2,020 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: Plastflasker uden indhold ikke-sorte emner Plastdunke uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemballager til fødevarer: Anden plast Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Sammensatte produkter Ikke sammensatte produkter 1,7 0 0,4 0,3 0,6 0,1 0,3 3,1 0,6 1,7 0,8 1,6 0,9 0,7 0,106 0,000 0,023 0,016 0,039 0,009 0,020 0,196 0,039 0,109 0,047 0,098 0,057 0,042 Plastfolie <0,1 0,001 Papir 7,8 0,490 Pap 1,1 0,068 Glasflasker og husholdningsglas 2,4 0,151 Øl- og sodavandsdåser 0,7 0,041 Konservesdåser 0,7 0,042 Andet metal 0,8 0,051 Tekstiler 3,0 0,186 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,047 Drikkevarekartoner 1,6 0,099 Andre fødevarekartoner 0,7 0,044 Lyskilder <0,1 0,001 Elektriske og elektroniske produkter 0,5 0,030 Miljøfarligt affald 0,3 0,021 Affald til deponi 1,1 0,069 I alt 100 6,278 Tabel 10 Opgørelse af indhold i dagrenovationen for etageboliger samlet Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 72 % (40 % Organisk affald og 32 % Restaffald). Som det fremgår af Tabel 10, udgør Papir samt Pap knap 9 % af indholdet i dagrenovationen, heraf 7,8 % Papir. Generelt er der papircontainere ved de udvalgte etageboliger eller en nedgravet container til papir er inden for 200 meters afstand. 22

23 Glasflasker og husholdningsglas udgør godt 2 % af den samlede dagrenovationsmængde. Der er mellem 100 og 600 m til nærmeste glascontainer for alle de valgte etageboligerne. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,5 %. Der var tale om fx vaskemaskinepumpe, hårtørrer, lommelygter, headsets, elektronisk legetøj, harddisk opladere, el-ledninger, cykellygter, termometer, computer, strygejern, elpisker og fjernbetjening. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,3 %. Her var fx tale om spraydåser, printerpatroner, batterier, maling, katetre, stomisæt, insulinpenne og medicinrester. Affald til deponi udgjorde 1,1 % af den samlede mængde affald. Her var primært tale om PVC, tallerkener og drikkeglas. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år for fraktionerne Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner fremgår af Tabel 11 som gennemsnit for samtlige etageboliger. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Andel i procent Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner 6,4 2,1 3,0 1,6 Andre fødevarekartoner 0,401 0,134 0,186 0,099 0,044 20,852 6,968 9,672 5,148 2,288 Tabel 11 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen 586 etageboliger samlet (med og uden affaldsskakt) Opgørelse af indhold i dagrenovationen for etageboliger fremgår af Figur 6. 0,7 23

24 Metal 2% Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder 0,8% Plast 6% Yoghurt- og drikkevarekartoner 2% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 8% Pap 1,1% Glasemballage 3% Tekstiler 3% Fodtøj, o. lig. 0,8% Organisk affald 40% Deponi 1,0% Restaffald 32% Figur 6 Indhold i dagrenovationen hos etageboliger samlet med og uden affaldsskakt fordelt på hovedkategorier Plast udgjorde i alt 6,4 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal 2,2 %, Tekstiler 3,0 % samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner samlet 2,3 %. Hertil kommer 0,8 % Fodtøj, bælter tasker og lignende. Samlet udgør de fire fraktioner 44,928 kg pr. husstand pr år, svarende til knap 14 % af den samlede registrerede dagrenovationsmængde. Hertil kommer fodtøj, bælter, tasker og lignende med i alt 2,444 kg pr. husstand pr. år. Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 1,4 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer/væsker, vides ikke, da emballagerne ikke blev tømt før vejning. Af Figur 7 fremgår Plastfraktionen fordelt på de enkelte delfraktioner. Som det fremgår af figuren, udgøres de største plastfraktioner af Tomme emballager ikke-sorte emner 27 %. 24

25 Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner 0% Ikke sammensatte plastprodukter 10% Sammensatte plastprodukter 14% Plastfolie 0,2% Plastmballager med restindhold 12% Tomme plastemballager - ikke sorte emner 27% Figur 7 Plastfraktionen fordelt på delfraktioner for etageboliger samlet med og uden affaldsskakt Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner 10% Plastflasker/dunke med indhold 10% Plastflasker/dunke med faremærke 2% Tomme olieholdige plastemner 5% Tomme plastemballager - sorte emner 10% 25

26 5.2.1 Etageboliger med affaldsskakt I det følgende er resultatet af affaldsanalysen opgjort for henholdsvis etageboliger med og uden affaldsskakt. Af nedenstående Tabel 12 fremgår data fra sortering af affald hos 290 husstande i etageboliger med affaldsskakt. Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 43,8 2,272 Restaffald 34,5 1,792 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: Plastflasker uden indhold ikke-sorte emner Plastdunke uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemballager til fødevarer: Anden plast Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Sammensatte produkter Ikke sammensatte produkter 1,9 0 0,4 0,2 0,6 0,1 0,5 4,2 0,9 2,1 1,2 0,4 0,3 0,1 0,097 0,000 0,022 0,009 0,032 0,006 0,028 0,217 0,047 0,109 0,061 0,020 0,016 0,003 Plastfolie 0,1 0,005 Papir 4,1 0,211 Pap 0,5 0,027 Glasflasker og husholdningsglas 2,2 0,113 Øl- og sodavandsdåser 0,5 0,028 Konservesdåser 0,9 0,049 Andet metal 0,4 0,018 Tekstiler 1,8 0,093 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,5 0,027 Drikkevarekartoner 2,1 0,108 Andre fødevarekartoner 1,0 0,052 Lyskilder <0,1 0,001 Elektriske og elektroniske produkter 0,3 0,014 Miljøfarligt affald 0,2 0,012 Affald til deponi 0,7 0,039 I alt 100 5,193 Tabel 12 Opgørelse af indhold i dagrenovationen for etageboliger med affaldsskakt 26

27 Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 78 % (44 % Organisk affald og 35 % Restaffald). Som det fremgår af Tabel 12, udgør Papir samt Pap knap 5 % af indholdet i dagrenovationen; heraf 4,1 % Papir. Ved alle etageboliger med affaldsskakt, der indgik i affaldsanalysen, er der inden for kort afstand fra boligen opstillet containere til papirfraktionen. Glasflasker og husholdningsglas udgør godt 2 % af den samlede dagrenovationsmængde. For etageboliger med affaldsskakt, der indgik i affaldsanalysen, er afstanden fra boligen til nærmeste container til glasfraktionen fra 100 til 250 meter. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,3 %. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,2 %, og Affald til deponi udgjorde 0,7 % af den samlede mængde affald. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år for fraktionerne Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner fremgår af Tabel 13 som gennemsnit for samtlige etageboliger. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Andel i procent Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner 6,5 1,8 1,8 2,1 Andre fødevarekartoner 0,338 0,095 0,093 0,108 0,052 17,576 4,940 4,836 5,616 2,704 Tabel 13 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen etageboliger med affaldsskakt Plast udgjorde i alt 6,5 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal udgjorde 1,8 %, Tekstiler ligeledes 1,8 % samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner samlet 3,1 %. Hertil kommer 0,5 % Fodtøj, bælter tasker og lignende. Samlet udgør de fire fraktioner 35,672 kg pr. husstand pr. år, svarende til godt 13 % af den samlede registrerede dagrenovationsmængde. Hertil kommer fodtøj, bælter, tasker og lignende med i alt 1,404 kg pr. husstand pr. år. 1,0 27

28 Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 1,8 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer/væsker, vides ikke, da emballagerne ikke blev tømt før vejning Etageboliger uden affaldsskakt I det følgende er resultatet af affaldsanalysen opgjort for etageboliger uden affaldsskakt. Af nedenstående Tabel 14 fremgår data fra sortering af affald hos 296 husstande i etageboliger uden affaldsskakt også benævnt fællesløsninger. 28

29 Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 37,5 2,757 Restaffald 30,6 2,244 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: Plastflasker uden indhold ikke-sorte emner Plastdunke uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemballager til fødevarer: Anden plast Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Sammensatte produkter Ikke sammensatte produkter 1,6 0 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 2,4 0,4 1,5 0,5 2,4 1,3 1,1 0,116 0,000 0,024 0,022 0,045 0,012 0,012 0,176 0,031 0,110 0,034 0,175 0,096 0,079 Plastfolie 0,0 0,000 Papir 10,4 0,764 Pap 1,5 0,109 Glasflasker og husholdningsglas 2,6 0,189 Øl- og sodavandsdåser 0,7 0,054 Konservesdåser 0,5 0,035 Andet metal 1,1 0,083 Tekstiler 3,8 0,278 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,9 0,067 Drikkevarekartoner 1,2 0,090 Andre fødevarekartoner 0,5 0,036 Lyskilder <0,1 0,001 Elektriske og elektroniske produkter 0,6 0,045 Miljøfarligt affald 0,4 0,029 Affald til deponi 1,3 0,098 I alt 100 7,344 Tabel 14 Opgørelse af indhold i dagrenovationen for etageboliger uden affaldsskakt Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 68 % (38 % Organisk affald og 31 % Restaffald). Som det fremgår af Tabel 14, udgør Papir samt Pap knap 12 % af indholdet i dagrenovationen, heraf 10,4 % Papir. Ved hovedparten af de etageboliger uden affaldsskakt, der indgik i affaldsanalysen, er der inden for kort afstand fra boligen opstillet 29

30 containere til papirfraktionen. Ved et mindre antal husstande var afstanden til containere til papirfraktionen længere end for de øvrige husstande uden affaldsskakt. Ved husstandene med længere afstand til containere til papirfraktionen blev der registreret en større mængde papir i dagrenovationen end ved de øvrige husstande uden affaldsskakt. Glasflasker og husholdningsglas udgør knap 3 % af den samlede dagrenovationsmængde. For etageboliger uden affaldsskakt, der indgik i affaldsanalysen, er afstanden fra boligen til nærmeste container til glasfraktionen fra 100 til 250 meter. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,6 %. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,2 %, og Affald til deponi udgjorde 1 % af den samlede mængde affald. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år for fraktionerne Plast, Metal, Tekstiler samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner fremgår af Tabel 15 som gennemsnit for samtlige etageboliger. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Andel i procent Kg pr. husstand pr. uge Kg pr. husstand pr. år Plast Metal Tekstiler Drikkevarekartoner 6,3 2,3 3,8 1,2 Andre fødevarekartoner 0,464 0,172 0,278 0,090 0,036 24,128 8,944 14,456 4,680 1,872 Tabel 15 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen etageboliger uden affaldsskakt Plast udgjorde i alt 6,3 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal 2,3 %, Tekstiler 3,8 % samt Drikkevarekartoner og Andre fødevarekartoner samlet 1,7 %. Hertil kommer 0,9 % Fodtøj, bælter tasker og lignende. Samlet udgør de fire fraktioner 54,080 kg pr. husstand pr år, svarende til godt 14 % af den samlede registrerede dagrenovationsmængde. Hertil kommer fodtøj, bælter, tasker og lignende med i alt 3,484 kg pr. husstand pr. år. Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 1,1 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer/væsker, vides ikke, da emballagerne ikke blev tømt før vejning. 0,5 30

31 5.2.3 Nedgravede containere i Aarhus Midtby For de nedgravede containere er der vist en samlet opgørelse for de 10 lokationer. Desuden er opgørelserne vist for de enkelte opstillingssteder for dagrenovationen for hver af seks veje/gader (Skanderborgvej, Tøndergade, Brendstrupvej, Grønnegade, Brammersgade og to lokationer (samlet) i Barthsgade). For samtlige opgørelser er den procentvise fordeling af delfraktionerne vist. Endvidere er den gennemsnitlige mængde af de enkelte fraktioner, opgjort i kg pr. husstand pr. uge, vist. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der må tages forbehold for mængdeopgørelse i kg pr. husstand, da det ikke er muligt at afgøre eksakt, hvor mange hustande der anvender den enkelte nedgravede container. I den samlede gennemsnitlige opgørelse for de 10 lokationer er samtlige de 26 fraktioner, som affaldet blev opdelt i ved affaldssorteringen, vist. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte lokationer er plastfraktionen vist som en samlet fraktion. Det samme gør sig gældende for metalfraktionen (Øl- og sodavandsdåser, Konservesdåser og Andet metal) og for Miljøfarligt affald (Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter samt Miljøfarligt affald). 31

32 Samlet opgørelse for samtlige lokationer Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 37,9 2,174 Restaffald 28,0 1,604 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: <0,1 % Uden indhold ikke-sorte emner: 1,3 % Med indhold: 0,5 % Med faremærke: 0,3 % Tomme olieholdige plastemner: 0,2 % Øvrige plastemballager til fødevarer: Tomme emballager sorte emner: 0,7 % Tomme emballager ikke-sorte emner: 2,4 % Emballager med restindhold: 2,1 % Anden plast Sammensatte produkter: 0,7 % Ikke sammensatte produkter: 0,4 % 2,4 0,137 5,2 0,296 1,1 0,062 Plastfolie 0,4 0,026 Papir 7,6 0,436 Pap 2,2 0,128 Glasflasker og husholdningsglas 4,3 0,247 Øl- og sodavandsdåser 0,7 0,038 Konservesdåser 1,1 0,065 Andet metal 0,8 0,047 Tekstiler 2,6 0,152 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 0,036 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 0,182 Lyskilder <0,1 0,002 Elektriske og elektroniske produkter 0,2 0,009 Miljøfarligt affald 0,3 0,019 Affald til deponi 1,4 0,079 I alt 100 5,737 Tabel 16 Opgørelse af indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby gennemsnit for samtlige lokationer Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 66 % (38 % Organisk affald og 28 % Restaffald). Som det fremgår af Tabel 16, udgør Papir samt Pap næsten 10 % af indholdet i dagrenovationen; heraf 7,6 % Papir. Der forefindes nedgravede containere til papir ved samtlige lokationer, der indgår i affaldsanalysen. 32

33 Glasflasker og husholdningsglas udgør godt 4 % af den samlede dagrenovationsmængde. Ved to af de 10 lokationer forefindes nedgravede container til glas. Ved de øvrige otte lokationer for nedgravede containere til dagrenovation er der mellem 35 meter og 85 meter til den nærmeste glascontainer. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,2 %. Der var tale om fx computermus, hovedtelefoner, elkedel og lamper. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,3 %. Her var fx tale om spraydåser, blækpatroner og medicinrester. Affald til deponi udgjorde 1,4 % af den samlede mængde affald. Her var primært tale om glas i form af drikkeglas, porcelæn, blød PVC etc. En del af formålet med affaldsanalysen har været at registrere mængden af potentielt genanvendelige fraktioner. Det drejer sig om Plast, Metal, Tekstiler samt Yoghurt- og drikkevarekartoner. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år fremgår af Tabel 17 som gennemsnit for samtlige nedgravede containere. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Plast Metal Tekstiler Andel i procent 9,1 2,6 2,6 3,2 Yoghurt og drikkevarekartoner Kg pr. husstand pr. uge 0,520 0,150 0,152 0,182 Kg pr. husstand pr. år 27,040 7,800 7,904 9,464 Tabel 17 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for alle containere Plast udgjorde i alt 9,1 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal 2,6 %, Tekstiler 2,6 % og Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 %. Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 2,6 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer, vides ikke, da emballagerne ikke blev tømt før vejning. Af Figur 8 fremgår Plastfraktionen fordelt på de enkelte delfraktioner. Som det fremgår af figuren, udgøres de største plastfraktioner af Tomme emballager ikke-sorte emner 27 % og Emballager med restindhold 22 %. Derefter følger Plastflasker og -dunke uden indhold (ikke-sorte emner) 14 %. 33

34 4,1% 0,4% 4,9% 7,9% 14,3% 5,8% Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner Plastflasker/dunke med indhold Plastflasker/dunke med faremærke 3,4% Tomme olieholdige plastemner 22,2% 8,1% 2,5% Tomme plastemballager - sorte emner Tomme plastemballager - ikke sorte emner Plastmballager med restindhold Plastfolie 26,5% Sammensatte plastprodukter Ikke sammensatte plastprodukter Figur 8 Plastfraktionen fordelt på delfraktioner Opgørelse af indhold i dagrenovationen for de nedgravede containere samlet fremgår af 34

35 0,7% 0,0% 1,3% 0,5% 0,3% 0,7% 2,0% 0,4% 0,7% 0,4% 0,2% 2,4% 0,8% 1,1% 0,3% 7,6% 2,2% 0,2% 0,0% 4,3% 2,6% 0,6% 1,4% 3,2% 37,9% 28,0% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Organisk affald Elektriske og elektroniske produkter Øl-/sodavandsdåser Andet metal Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner Plastflasker/dunke med faremærke Tomme plastemballager - sorte emner Plastmballager med restindhold Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, bælter, tasker og lign. Restaffald Lyskilder Miljøfarligt affald Konservesdåser Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner Plastflasker/dunke med indhold Tomme olieholdige plastemner Tomme plastemballager - ikke sorte emner Plastfolie Sammensatte plastprodukter Ikke sammensatte plastprodukter Figur 9 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby gennemsnit for samtlige lokationer 35

36 Kg pr. husstand pr. uge, antal husstande samt gennemsnitlig husstandsstørrelse Skanderborgvej Tøndergade Brendstrupvej Grønnegade Barthsgade (2 containere) Brammersgade Gennemsnit Samlet affaldsmængde 6,638 5,913 3,415 13,606 3,791 6,531 5,737 Estimeret antal husstande Gennemsnitlig husstandsstørrelse 1,37 1,55 1,43 2,10 0,91 5 1,66 1,42 Tabel 18 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby opgjort i kg pr. husstand pr. uge for hver enkelt lokation samt gennemsnit for samtlige lokationer. Endvidere fremgår den gennemsnitlige husstandsstørrelse for de husstande, der forventes at anvende de enkelte lokationer Antallet af husstande, der er tilknyttet den enkelte lokation, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. Som det fremgår af Tabel 18, er der meget stor forskel på den mængde, der blev registret, opgjort i kg pr. husstand pr. uge på de enkelte lokationer. Det er ikke muligt at afgøre eksakt, hvor mange husstande der anvender den enkelte nedgravede container. Hvilken container, den enkelte husstand anvender, kan variere. Der er derfor i sammenstillingen af de enkelte lokationer alene set på den procentvise fordeling af fraktionerne se Tabel En gennemsnitlig husstandsstørrelse under 1 indikerer, at der er tale om boliger der står tomme 36

37 Fraktion Procentvis fordeling Skanderborgvej Tøndergade Brendstrupvej Grønnegade Barthsgade Brammersgade Gennemsnit Organisk affald 33,8 37,3 42,2 33,5 38,6 41,4 37,9 Restaffald 31,5 25,6 23,4 27,7 33,6 26,3 28,0 Plast 10,5 9,0 10,0 9,1 8,1 8,6 9,1 Papir 3,6 9,5 8,6 11,0 5,9 6,0 7,6 Pap 3,8 2,4 3,4 1,9 0,4 2,4 2,2 Glasflasker og husholdningsglas 3,2 4,5 5,9 4,7 4,7 3,3 4,3 Metal 2,7 2,5 2,6 2,8 2,6 2,5 2,6 Tekstiler 2,6 1,6 0,3 3,8 1,1 4,8 2,6 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,6-0,8 0,8 0,6 0,6 Yoghurt- og drikkevarekar -toner 2,5 3,5 3,1 3,6 3,2 2,9 3,2 Miljøfarligt affald 1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 Affald til deponi 3,6 3,0 0,3 0,9 0,6 0,4 1,4 I alt Tabel 19 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby, opgjort i procent. Opgørelse for hver enkelt lokation og gennemsnit for samtlige lokationer Som det fremgår af Tabel 19, ligger andelen af Plast rimeligt konstant delområderne imellem. Det samme gør sig gældende for Yoghurt- og drikkevarekartoner, Glasflasker og husholdningsglas samt Metal. Tekstiler ligger relativt konstant med enkelte udsving, og det samme gør sig gældende for Papir og for Pap. Andelen af Organisk affald udgør gennemsnitligt 38 % og svinger fra 34 % til 42 %. Restaffald udgør gennemsnitligt 28 % og svinger fra 23 % til 34 %. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte delområder/lokationer. 37

38 Skanderborgvej Andelen af Organisk affald ligger for containeren på Skanderborgvej lidt under gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger en smule over gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Skanderborgvej er estimeret 35 husstande. Dette medfører for den aktuelle containers vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,37 personer. Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 33,8 2,246 Restaffald 31,5 2,094 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 10,5 0,700 Papir 3,6 0,241 Pap 3,8 0,254 Glasflasker og husholdningsglas 3,2 0,213 Metal 2,7 0,178 Tekstiler 2,6 0,173 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,053 Yoghurt- og drikkevarekartoner 2,5 0,164 Miljøfarligt affald 1,2 0,082 Affald til deponi 3,6 0,241 I alt 100 6,638 Tabel 20 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Skanderborgvej Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 16, bestod af to elpærer, en computermus, en ladyshaver og en bordlampe. Desuden blev der registreret spraydåser og medicinrester. 38

39 2,7% 1,2% 2,5% 3,6% 3,8% 3,2% 2,6% 10,5% 0,8% 3,6% 31,5% 33,8% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast Figur 10 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Skanderborgvej Tøndergade Andelen af Organisk affald ligger for containerne på Tøndergade på niveau med gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger en smule under gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Tøndergade er estimeret 66 husstande. Dette medfører for de aktuelle containeres vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,55 personer. 39

40 Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 37,3 2,204 Restaffald 25,6 1,511 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 9,0 0,530 Papir 9,5 0,560 Pap 2,4 0,141 Glasflasker og husholdningsglas 4,5 0,266 Metal 2,5 0,147 Tekstiler 1,6 0,095 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 0,035 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,5 0,206 Miljøfarligt affald 0,7 0,042 Affald til deponi 3,0 0,176 I alt 100 5,913 Tabel 21 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Tøndergade Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 16, bestod af fire elpærer, et sæt hovedtelefoner, en elkedel og en loftslampe. Desuden blev der registreret spraydåser, blækpatroner, en pose med batterier samt medicinrester. 40

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboliger

Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboliger Øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageboliger Projektrapport for kommunepuljeprojekt støttet af Miljøstyrelsen 2016 Sagsnummer: MST-770-00082 Udarbejdet af: Tønder Affald A/S Indhold 1 Forord...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning før og efter Randers Kommunes harmonisering af affaldsordningerne. Rapport

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger

Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Udvikling af dansk sorteringskoncept Miljøprojekt nr. 1724, 2015 Titel: Mekanisk sortering af plastaffald fra husholdninger Redaktion: Jesper Vange Heinzl,

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger i Randers Dagrenovationens sammensætning i etageboliger med skakt hhv. nedgravede ordninger (Molok) Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10.

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt Holsted den 10. april 2014 Tekstilaffald, drikkekartoner og plast Sortering Af Genanvendeligt Affald Dagsorden Velkomst Erfaringer fra SAGA I Muligheder i SAGA

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Dit og Danmarks affald

Dit og Danmarks affald Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 15 Offentligt Danmark Fakta om Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder 1 bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014 TIl alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Historier om affald og

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere