SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/

2 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken til rehabilitering" 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 2 20/06/

3 Nye redskaber til dit arbejde Med et kursus på SOSU C får du nye faglige input. Du får opdateret din viden, og du får mulighed for at dele erfaringer med andre kursister det øger arbejdsglæden og gør dig endnu bedre til de komplekse opgaver i din hverdag. Nyt I år har vi udvidet kataloget med en række kurser, der gør dig klar til den nye udvikling på SOSU-området. Vi har et nyt praktikvejlederkursus med fokus på elever med behov for en særlig indsats. På det aktuelle kursus i postoperativ pleje i hjemmeplejen lærer du om pleje af patienter, der er udskrevet lige efter en operation. Inden for medicinkurser er vi fortsat de førende i Region Hovedstaden. Til dig Kurserne er målrettet dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, portør, omsorgsmedhjælper, pædagogisk assistent eller ufaglært. Hvad siger kursisterne Kursisterne på SOSU C er mere end tilfredse med den høje faglighed og den praktiske læring, de får med sig hjem. Det viser kursisternes evalueringer. Praktisk info Stort set alle kurserne er AMU-kurser. De fleste er gratis, hvis du tilhører målgruppen. Find altid de opdaterede kursusdatoer i vores online katalog: Kursusenheden. Her kan du også tilmelde dig direkte. Vi glæder os til at se dig. KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 3 20/06/

4 Indholdsfortegnelse SOSU-kurser Medicin og lægemiddelbrug Medicinadministration 6 Kvalitet i medicinhåndtering 7 Medvirken til lægemiddelbrug i omsorgsarbejde 7 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 8 Kommunikation og konflikthåndtering Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 8 Anerkendende kommunikation udvidet 9 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 9 Dokumentation og evaluering 10 Selvledelse og formidling af omsorgsarbejdet 10 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 11 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 11 Opfølgningsdag for praktikvejledere 12 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats 12 Sundheds- og sygepleje Tidlig opsporing af sygdomstegn 13 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 13 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 14 Hospicemetoder i praksis 14 Pleje og behandling af kræftpatienter 15 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 15 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA 16 Demens Omsorg for personer med demens 17 Faglig fordybelse i demens 17 Socialpsykiatri Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 18 Støtte ved kognitiv behandling 18 Arbejdet med recovery i psykiatrien 19 Rehabilitering Medvirken til rehabilitering 19 Forflytning og vejledning Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 20 Forflytningsvejleder KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 4 20/06/

5 Portørkurser Portørens arbejde på FAM, skadestue og traumecenter 21 Portøren som fast vagt 22 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 22 Forflytningsvejleder 23 Pædagogiske kurser Medvirken ved lægemiddelbrug for pædagogisk personale 24 Overbygning i medicinadministration 25 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 25 Andre kurser og uddannelser Førstehjælp Livreddende førstehjælp 26 Hjerte-lunge-redning 27 Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus 27 Andre kurser og uddannelser Temadag: Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD 28 Sammensæt jeres eget kursus 28 Akademiuddannelse i sundhedspraksis 29 Vurdering af basale færdigheder 30 FVU og screening 30 Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder 31 Information Praktiske oplysninger 32 Tilmelding til AMU-kurser 33 Kontakt os 33 Andre AMU-kurser vi kan tilbyde 34 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 5 20/06/

6 SOSU-kurser Medicinadministration Du lærer selvstændigt at administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmeplejen eller lignende. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du lærer at handle selvstændigt på baggrund af viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du tilegner dig viden, så du undgår forgiftningstilstande, som er opstået på grund af medicin. Du lærer, hvordan du foretager sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler. For eksempel patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet. Du lærer at inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Varighed: 5 dage Kurset har været en øjenåbner og en hjælp. Jeg går hjem med en masse redskaber, jeg kan bruge i hverdagen. Kursist fra "Medicinadministration" Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 6 20/06/

7 Kvalitet i medicinhåndtering Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Du får mulighed for at fordybe dig i medicinhåndtering, og du bliver bedre til medicinadministration. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmepleje eller andre steder i primærsektor. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du får større sikkerhed i håndteringen af lægemidler. Du bliver bedre til at undgå utilsigtede hændelser. Du lærer at observere, beskrive og analysere din egen medicinhåndtering. Du bliver bedre til at dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejdet. Du lærer at vurdere, hvad dine egne kompetencer er i forhold til medicinadministration. Du får redskaber til at planlægge og gennemføre en vejlednings- og rådgivningsindsats. Varighed: 13 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6281,- Du får indblik i, hvordan du som social- og sundhedshjælper skal håndtere lægemidler. Personer med erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper, omsorgsmedhjælper eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får indblik i administration af borgerens medicin. Du lærer at inddrage borgeren/patienten i medicinering med udgangspunkt i borgerens resurser. Du får kendskab til almindelige lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du lærer at observere og reagere på ændret adfærd hos borgeren, som kan skyldes brug af lægemidler. Du kan give informationer videre til tværfaglige samarbejdspartnere, for eksempel læger og sygeplejersker. Du lærer at arbejde ud fra lovgivningen og lokale instrukser om medicinhåndtering. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Medicinadministration (5 dage) Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) AMU-nummeret ændres i løbet af 2012 til: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 7 20/06/

8 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Du lærer om patientsikkerhed, og hvordan du indrapporterer utilsigtede hændelser. Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse. Du lærer at arbejde med patientsikkerhed i dit daglige arbejde. Du får indsigt i, hvornår utilsigtede hændelser skal indrapporteres, og hvordan proceduren er. Du får kendskab til indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse. Varighed: 1 dag Kursister med videregående uddannelse: Kr. 730,- Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, omsorgshjælpere, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i kontakten med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du bliver i stand til at forbedre samarbejdet med dine kollegaer. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 8 20/06/

9 Anerkendende kommunikation udvidet Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Derudover får du flere redskaber til at arbejde med anerkendende kommunikation i din vejledning og rådgivning af borgere/patienter/klienter og kolleger. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i arbejdet med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du lærer, hvordan du inddrager borgeren/patienten/ klienten, så de selv er med til at tage beslutningerne under en rådgivning eller vejledning. Du lærer, hvor vigtig din kommunikation er for at kunne opnå rehabilitering hos borgere/klienter/patienter. Du får indsigt i, hvad din egen rolle betyder, når du vejleder og rådgiver. Du lærer at motivere og vejlede kolleger med afsæt i anerkendende kommunikation. Du får mulighed for at afprøve dine nye færdigheder mellem modulerne, for at se hvad der virker, når du kommer tilbage på din arbejdsplads. Du lærer at håndtere og forebygge konflikter. Du får indsigt i, at konflikter altid er en del af hverdagen. Det vigtige er, hvordan man vælger at håndtere konflikterne. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til, hvordan du kan handle i en konflikt. Du får indblik i, hvilke ord og handlinger, der påvirker konflikter positivt og negativt. Du lærer, hvordan dit sprog og kropssprog påvirker konflikterne. Du lærer at holde hovedet koldt i konfliktfyldte situationer. På arbejdet mellem kollegaer og hos borgere/patienter. Du får indblik i din egen rolle, og hvilken indflydelse du har på en konflikt. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Varighed: 8 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 4090,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Kurset er fordelt på 2 moduler med 4 dage i hvert modul KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 9 20/06/

10 Dokumentation og evaluering Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Du lærer, hvordan du får en høj kvalitet og sammenhæng, når du skal dokumentere pleje og behandling af borgere/ patienter. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til at få overblik over, hvad en dokumentation skal indeholde. Du får indsigt i, hvordan du kan dokumentere effektivt, så du bruger mindre tid på den skriftlige dokumentation i hverdagen. Du lærer, hvordan du kan understøtte dit sygeplejefaglige arbejde i din skriftlige dokumentation. Du lærer at sikre kvaliteten af dit udførte arbejde. Du får viden om, hvad reglerne er for samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Du lærer at være selvledende i din jobfunktion. Du bliver bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver, så kvaliteten af dit arbejde bliver højere. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Erfaring er nødvendig. Du lærer at være selvledende inden for eget arbejdsområde. Du lærer at begrunde og formidle dine handlinger både overfor kolleger, patienter, pårørende, elever og ledelse. Du får redskaber til, hvordan du kan arbejde ud fra arbejdspladsens værdier. Du får indblik i lovgivningen inden for SOSU-området eller det pædagogiske område og kan handle inden for lovgivningens rammer. Du lærer at udvikle arbejdspladsens arbejdsgange på eget initiativ. Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2201, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 10 20/06/

11 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Du lærer om, hvad din rolle er, når du gennem dit arbejde leverer en ydelse til borgeren. Du lærer, hvordan dit arbejde passer ind i lovgivningen og i de politisk fastsatte rammer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte eller medarbejdere i lignende jobfunktioner, som arbejder inden for SOSU-området eller det pædagogiske område. Du lærer, hvordan dit arbejde hænger sammen med lovgivningen. Du lærer, hvordan dine opgaver hænger sammen med den politiske prioritering af det omsorgs- og plejearbejde, som du udfører. Du lærer, hvordan du sætter borgeren i centrum, samtidig med at du arbejder ud fra politisk fastsatte rammer. Du lærer at arbejde ud fra principper, standarder og kvalitetsmål. Du får metoder og redskaber til at udvikle offentlige velfærdsydelser. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Du får et godt overblik over, hvilke opgaver du har som praktikvejleder. Du får redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever. Du lærer at forstå og oversætte praktikmålene til opgaver for eleverne. Du lærer eleven at dokumentere sin egen indsats skriftligt og mundtligt. Du lærer at tilrettelægge vejledningen af elever fra forventningssamtale til slutevaluering. Du lærer at støtte og vejlede elever til selvrefleksion og læring under hele praktikperioden. Du lærer at vejlede eleven i uddannelsesplanen i at bruge uddannelsesbog og logbog. Du øver dig i at give eleven konstruktiv feedback i det daglige arbejde, så eleven udvikler sin faglighed. Du lærer at give eleven faglige og personlige udfordringer, så både elevens kompetencer og teorien fra skolen kommer i spil. Du får redskaber til at evaluere eleven mundtligt og skriftligt. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Kurset består af følgende AMU-kurser: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 11 20/06/

12 Opfølgningsdag for praktikvejledere Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats Du deler med dine medkursister, hvad du kunne bruge fra praktikvejlederkurset. Der bliver samlet op på de vigtigste pointer fra praktikvejlederkurset. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever, og som har taget 10-dages kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Hvad får du ud af opfølgningsdagen? Du lærer at bruge viden og erfaringer fra dine medkursister, når du skal vejlede elever. Du hører om de nyeste ændringer inden for SOSUuddannelserne. Du får en opfølgning på, hvad du har afprøvet fra praktikvejlederkurset, og hvad der virkede i praksis. Videndeling med andre praktikvejledere efter metoderne Hug og pluk det bedste og Sammen bliver vi dygtigere til vejledningsarbejdet. Varighed: 1 dag Kr. 625 inkl. moms I din rolle som praktikvejleder lærer du at støtte og vejlede elever med særlige læringsudfordringer, der betyder, at eleven har svært ved at opnå de faglige og personlige praktikmål. Du lærer at anvende nye redskaber, så du kan se muligheder i praktikforløb, der må tilrettelægges anderledes, end du har prøvet tidligere. Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Du får redskaber til at planlægge det individuelle læringsforløb med fokus på den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. Du får redskaber til at sikre, at du anerkender elevens kompetencer. Du lærer at vejlede elever, der har brug for en særlig indsats, fordi de har svært ved at nå uddannelsens praktikmål. Du lærer at vejlede med udgangspunkt i den enkelte elevs resurser. Du får redskaber til at reflektere over din egen rolle i vejledningen, så du bliver klogere på, hvad du kan gøre for at eleven gennemfører praktikforløbet. Du lærer at afholde svære læringssamtaler og udarbejde evalueringer med anerkendelse af elevens faglige og personlige profil. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kursusenheden Tilmelding øvrige kurser 12 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 12 20/06/

13 Tidlig opsporing af sygdomstegn Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Du lærer, hvordan du kan opdage tidlige sygdomstegn hos borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner, som arbejder i hjemmeplejen, på plejecentre, aflastningspladser med mere. Du lærer at anvende din grundlæggende viden om kroppen, og hvordan den fungerer, til at opspore sygdomstegn. Du lærer at begrunde dine observationer af borgeren. Du lærer at dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Du får viden om, hvordan du skal handle på observationerne, og hvilke informationer du skal videregive til læger, sygeplejersker eller lignende. Du får indblik i, hvor meget borgerens funktionsevne og kostvaner betyder. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer selvstændigt at observere og pleje den postoperative patient. Social- og sundhedsassistenter og andre, der arbejder i primærsektor, for eksempel hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Du lærer at vurdere, dokumentere og handle hensigtsmæssigt, hvis patientens forløb afviger fra det normale. Du lærer at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til kendte komplikationer. For eksempel tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af knogle- og muskelmasse og delir. Du får redskaber til at anvende ny viden om smertebehandling, ernæring og forflytningsteknik. Du får indblik i, hvordan du indgår i et tværgående samarbejde med for eksempel læger og sygeplejersker. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 13 20/06/

14 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Hospicemetoder i praksis Du lærer at varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der er i arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. Social- og sundhedshjælpere med flere. Du lærer at medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Du får kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge. Du får kendskab til de etiske dilemmaer i omsorgsarbejdet. Du lærer, hvordan du kan medvirke til vejledning af alvorligt syge og deres pårørende, når de skal have viden om offentlige og private tilbud. Du lærer at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, blandt andet gennem samtale med kolleger. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan anvende hospicemetoder i dit arbejde. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du får viden og redskaber, så du kan arbejde efter de metoder, der er udviklet på hospice. Du lærer at håndtere svære samtaler med døende og deres pårørende. Du lærer at vejlede døende og deres pårørende om love og regler inden for området. Du får indsigt i, hvordan du kan imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 14 20/06/

15 Pleje og behandling af kræftpatienter Sårbehandling, behandlingskrævende sår Du lærer at udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos patienter med kræftsygdomme. Du får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer af kræftramte. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehuse, på plejehjem eller i hjemmeplejen (altså i primærsektoren). Hvis du er sygehjælper, skal du have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, så du har en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. Du lærer at planlægge og gennemføre et individuelt plejeforløb for kræftramte. Du får redskaber til at skabe bedst mulig livskvalitet for kræftpatienten med baggrund i nyeste viden. Du lærer at give individuel støtte, vejledning og omsorg ud fra viden om reaktioner hos kræftpatienter og deres pårørende. Du lærer, hvordan du skal henvise og vejlede kræftsyge om mulighederne for private og offentlige hjælpeforanstaltninger. Du lærer at behandle mennesker med behandlingskrævende sår. Social- og sundhedsassistenter. Du får viden og færdigheder, så du kan arbejde med behandlingskrævende sår. Du lærer, hvordan du kan behandle akutte sår og kroniske sår. Du lærer at forebygge sår. Du lærer at arbejde med behandlingskrævende sår i borgerens eget hjem eller på sygehus. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: 4519, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 15 20/06/

16 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA Du får den nyeste viden inden for sundhedsfremme, forebyggelse, pædagogik og kommunikation. Uddannelsen giver dig et kompetencegivende løft i forhold til din grunduddannelse. Du bliver i stand til at udføre nye opgaver, hvor du får styrket dine faglige og personlige kompetencer. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du videreudvikler dine sundhedsfaglige, personlige og erhvervsfaglige kompetencer. Du videreudvikler pædagogiske kompetencer. Du bliver bedre til kommunikation. Du bliver bedre til at dokumentere. Du opkvalificerer din egen praksis ved at forholde dig refleksivt til samfundets udfordringer i forhold til den enkelte borger, grupper af borgere, organisationer eller samfund. Du får mulighed for at afprøve din nye viden på din arbejdsplads mellem modulerne, så du kan se, hvilken forskel det gør for borgerne, at du har ny viden og kompetencer. Varighed: Uddannelsen er delt op i to et basismodul og et fagmodul. Basismodulet varer 20 dage. Fagmodulet varer dage. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger vedrørende pris. Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger på: eller på tlf KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 16 Det har været et meget lærerigt kursus. Jeg fik rigtigt meget med hjem og har haft mange aha-oplevelser. Nu føler jeg mig mere rustet til arbejdet med demente mennesker. Kursist fra "Faglig fordybelse i demens" 20/06/

17 Omsorg for personer med demens Faglig fordybelse i demens Du får en grundlæggende viden om personer med demens, som du kan bruge i dit arbejde. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at varetage behov, som opstår hos personer med demens og deres pårørende. Du får redskaber til at samarbejde med demensramte borgere, så de får et godt hverdagsliv. Du lærer at genkende almindeligt forekommende symptomer på demens. Du får indblik i, hvordan du arbejder ud fra de kommunale målsætninger. Du får indblik i, hvordan du kan overholde lovgivningen om magtanvendelse. Du får redskaber til, hvordan du kan få en god kommunikation med demente og deres pårørende. Du lærer, hvordan du kan anvende viden om dementes livshistorie i plejen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan være resurseperson for demente, deres pårørende og for dine kolleger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du skal have erfaring i at arbejde med personer med demens. Det anbefales, at du har gennemført AMU-kurset Omsorg for personer med demens eller har tilsvarende kompetencer. Du lærer, hvordan du kan være resurseperson i forhold til arbejdsstedets ansatte. Du lærer at analysere, tilrettelægge, udføre og dokumentere indsatsen i forhold til mennesker med komplekse demensforløb. Du lærer at rådgive og vejlede mennesker med en demenssygdom. Du lærer at arbejde inden for lovgivningen. Du lærer at forholde dig til og handle på etiske dilemmaer. Du lærer at udarbejde socialpædagogiske handleplaner. Der afsluttes med en mindre projektopgave. Varighed: 21 undervisningsdage, fordelt på 5 moduler over ca. 4 måneder Målgruppen: Kr. 356,- Kursister med videregående uddannelse: Kr , Kurset består af følgende AMU-kurser: Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage) Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage) Magt og omsorg (4 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Projektorienteret arbejde (2 dage) KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 17 20/06/

18 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Støtte ved kognitiv behandling Du får en grundlæggende viden om, hvordan du som medarbejder kan forstå og rumme psykisk sårbares adfærd, og hvordan du samtidig kan bevare et professionelt forhold til den psykisk sårbare. Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien for eksempel, hvis du arbejder med socialpsykiatri i hjemmeplejen. Det anbefales, at du har erfaring med psykiatri. Du får redskaber til at arbejde med psykisk sårbare borgere, som bor i eget hjem, beskyttet bolig eller bofællesskab. Du får grundlæggende viden om psykiske sygdomme, og hvilke reaktionsmønstre disse psykiske sygdomme kan medføre. Du får mulighed for at afprøve din nye viden mellem modulerne og få tilbagemelding på dit arbejde. Du får indblik i egne reaktioner i samarbejdet med borgeren/patienten, og du får redskaber til at handle anderledes i din daglige kontakt med psykisk sårbare. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du får indblik i den kognitive arbejdsmetode, så du kan støtte op om borgere, der er i kognitiv behandling, enten ambulant eller ved indlæggelsesforløb. Social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for det psykiatriske eller det socialpsykiatriske arbejdsområde. Du udvikler kompetencer til at støtte og vejlede borgere, som er i et kognitivt behandlingsforløb. Du får indblik i, hvordan den kognitive tilgang kan anvendes i et behandlingsforløb. Du får viden om egen rolle i det tværfaglige samarbejde. Du får mulighed for at øve dig på den kognitive metode med andre kursister. Du får viden om, hvad din rolle er i forbindelse med en borgers kognitive behandlingsforløb. Du øver dig på at arbejde støttende ved kognitiv behandling mellem modulerne. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 18 20/06/

19 Arbejdet med recovery i psykiatrien Medvirken til rehabilitering Du lærer at anvende recovery-begrebets principper og værdier i dit arbejde, så du fremmer den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. Social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende erfaring inden for psykiatrien. Eventuelt social- og sundhedshjælpere eller omsorgsmedarbejdere med stor erfaring. Du lærer at anvende recovery i praksis. Du får indblik i, hvilke krav recovery stiller til det faglige samarbejde med borgeren i centrum. Du kan sikre borgerens aktive inddragelse i forbindelse med udformning og implementering af handleplanen. Du får indsigt i, at borgeren er ekspert i eget liv, og hvilke muligheder det giver at arbejde med borgerens recoveryproces. Du bliver rutineret i at kommunikere åbent og anerkendende. Du får indblik i, hvordan rollefordelingen er i recoverysamarbejdet med borgeren, og hvilke muligheder det giver. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper i praksis, når du tilrettelægger dagliglivet sammen med borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper med fokus på den enkelte borgers behov. Du lærer at identificere, hvilke genoptræningsbehov borgeren har. Du lærer, hvordan du kan henvise borgeren til støttemuligheder eller træning. Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring rehabilitering for den enkelte borger i samarbejde med borgeren. Du lærer at håndtere alle borgerens reaktioner og bevare fokus på, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv. Du lærer at tænke rehabilitering ind i hele borgerens liv på en måde, som giver mening for borgeren. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 19 20/06/

20 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Forflytningsvejleder Du får viden og færdigheder, som gør dig i stand til at tilrettelægge og udføre forflytninger i borgerens eget hjem. Social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som udfører forflytninger eller ønsker at arbejde med forflytninger. Du lærer at udføre grundlæggende forflytninger og speciallejringer. Du lærer at bruge borgerens resurser til at forebygge komplikationer og skader hos borgeren. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og implementere nye hjælpemidler. Du lærer at samarbejde med andre fagpersoner om at finde løsninger på forflytningsopgaver. Du lærer at skabe fokus på, hvordan jeres forflytningspraksis har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer at instruere andre i, hvordan de skal lave forflytninger. Du får redskaber til at kunne forbedre arbejdspladsens retningslinjer for, hvordan man laver forflytninger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter og pædagogiske assistenter, som har erfaring med forflytninger eller ønsker at arbejde som forflytningsvejleder. Du får repeteret de grundlæggende forflytningsprincipper. Du lærer at planlægge og udføre forflytninger, der tager udgangspunkt i borgerens/patientens resurser. Du får redskaber til, hvordan du kan inspirere og motivere til at indarbejde en god forflytningspraksis, som forebygger nedslidning og arbejdsskader. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og anvende forskellige hjælpemidler. Du får indsigt i, hvordan du finder den nyeste viden om forflytning og hjælpemidler. Du lærer at vejlede og undervise dine kollegaer i, hvordan man forflytter borgere/patienter. Du lærer at rådgive og vejlede patienter og pårørende om forflytninger. Du får redskaber til, hvordan du kan bruge det faglige netværk til videndeling. Varighed: 11 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6131, Kurset består af følgende AMU-kurser: Vejledning i forflytning (6 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) 20 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 20 20/06/

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere