SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/

2 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken til rehabilitering" 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 2 20/06/

3 Nye redskaber til dit arbejde Med et kursus på SOSU C får du nye faglige input. Du får opdateret din viden, og du får mulighed for at dele erfaringer med andre kursister det øger arbejdsglæden og gør dig endnu bedre til de komplekse opgaver i din hverdag. Nyt I år har vi udvidet kataloget med en række kurser, der gør dig klar til den nye udvikling på SOSU-området. Vi har et nyt praktikvejlederkursus med fokus på elever med behov for en særlig indsats. På det aktuelle kursus i postoperativ pleje i hjemmeplejen lærer du om pleje af patienter, der er udskrevet lige efter en operation. Inden for medicinkurser er vi fortsat de førende i Region Hovedstaden. Til dig Kurserne er målrettet dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, portør, omsorgsmedhjælper, pædagogisk assistent eller ufaglært. Hvad siger kursisterne Kursisterne på SOSU C er mere end tilfredse med den høje faglighed og den praktiske læring, de får med sig hjem. Det viser kursisternes evalueringer. Praktisk info Stort set alle kurserne er AMU-kurser. De fleste er gratis, hvis du tilhører målgruppen. Find altid de opdaterede kursusdatoer i vores online katalog: Kursusenheden. Her kan du også tilmelde dig direkte. Vi glæder os til at se dig. KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 3 20/06/

4 Indholdsfortegnelse SOSU-kurser Medicin og lægemiddelbrug Medicinadministration 6 Kvalitet i medicinhåndtering 7 Medvirken til lægemiddelbrug i omsorgsarbejde 7 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 8 Kommunikation og konflikthåndtering Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 8 Anerkendende kommunikation udvidet 9 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 9 Dokumentation og evaluering 10 Selvledelse og formidling af omsorgsarbejdet 10 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 11 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 11 Opfølgningsdag for praktikvejledere 12 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats 12 Sundheds- og sygepleje Tidlig opsporing af sygdomstegn 13 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 13 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 14 Hospicemetoder i praksis 14 Pleje og behandling af kræftpatienter 15 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 15 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA 16 Demens Omsorg for personer med demens 17 Faglig fordybelse i demens 17 Socialpsykiatri Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 18 Støtte ved kognitiv behandling 18 Arbejdet med recovery i psykiatrien 19 Rehabilitering Medvirken til rehabilitering 19 Forflytning og vejledning Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 20 Forflytningsvejleder KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 4 20/06/

5 Portørkurser Portørens arbejde på FAM, skadestue og traumecenter 21 Portøren som fast vagt 22 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 22 Forflytningsvejleder 23 Pædagogiske kurser Medvirken ved lægemiddelbrug for pædagogisk personale 24 Overbygning i medicinadministration 25 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 25 Andre kurser og uddannelser Førstehjælp Livreddende førstehjælp 26 Hjerte-lunge-redning 27 Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus 27 Andre kurser og uddannelser Temadag: Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD 28 Sammensæt jeres eget kursus 28 Akademiuddannelse i sundhedspraksis 29 Vurdering af basale færdigheder 30 FVU og screening 30 Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder 31 Information Praktiske oplysninger 32 Tilmelding til AMU-kurser 33 Kontakt os 33 Andre AMU-kurser vi kan tilbyde 34 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 5 20/06/

6 SOSU-kurser Medicinadministration Du lærer selvstændigt at administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmeplejen eller lignende. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du lærer at handle selvstændigt på baggrund af viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du tilegner dig viden, så du undgår forgiftningstilstande, som er opstået på grund af medicin. Du lærer, hvordan du foretager sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler. For eksempel patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet. Du lærer at inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Varighed: 5 dage Kurset har været en øjenåbner og en hjælp. Jeg går hjem med en masse redskaber, jeg kan bruge i hverdagen. Kursist fra "Medicinadministration" Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 6 20/06/

7 Kvalitet i medicinhåndtering Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Du får mulighed for at fordybe dig i medicinhåndtering, og du bliver bedre til medicinadministration. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmepleje eller andre steder i primærsektor. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du får større sikkerhed i håndteringen af lægemidler. Du bliver bedre til at undgå utilsigtede hændelser. Du lærer at observere, beskrive og analysere din egen medicinhåndtering. Du bliver bedre til at dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejdet. Du lærer at vurdere, hvad dine egne kompetencer er i forhold til medicinadministration. Du får redskaber til at planlægge og gennemføre en vejlednings- og rådgivningsindsats. Varighed: 13 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6281,- Du får indblik i, hvordan du som social- og sundhedshjælper skal håndtere lægemidler. Personer med erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper, omsorgsmedhjælper eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får indblik i administration af borgerens medicin. Du lærer at inddrage borgeren/patienten i medicinering med udgangspunkt i borgerens resurser. Du får kendskab til almindelige lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du lærer at observere og reagere på ændret adfærd hos borgeren, som kan skyldes brug af lægemidler. Du kan give informationer videre til tværfaglige samarbejdspartnere, for eksempel læger og sygeplejersker. Du lærer at arbejde ud fra lovgivningen og lokale instrukser om medicinhåndtering. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Medicinadministration (5 dage) Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) AMU-nummeret ændres i løbet af 2012 til: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 7 20/06/

8 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Du lærer om patientsikkerhed, og hvordan du indrapporterer utilsigtede hændelser. Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse. Du lærer at arbejde med patientsikkerhed i dit daglige arbejde. Du får indsigt i, hvornår utilsigtede hændelser skal indrapporteres, og hvordan proceduren er. Du får kendskab til indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse. Varighed: 1 dag Kursister med videregående uddannelse: Kr. 730,- Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, omsorgshjælpere, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i kontakten med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du bliver i stand til at forbedre samarbejdet med dine kollegaer. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 8 20/06/

9 Anerkendende kommunikation udvidet Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Derudover får du flere redskaber til at arbejde med anerkendende kommunikation i din vejledning og rådgivning af borgere/patienter/klienter og kolleger. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i arbejdet med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du lærer, hvordan du inddrager borgeren/patienten/ klienten, så de selv er med til at tage beslutningerne under en rådgivning eller vejledning. Du lærer, hvor vigtig din kommunikation er for at kunne opnå rehabilitering hos borgere/klienter/patienter. Du får indsigt i, hvad din egen rolle betyder, når du vejleder og rådgiver. Du lærer at motivere og vejlede kolleger med afsæt i anerkendende kommunikation. Du får mulighed for at afprøve dine nye færdigheder mellem modulerne, for at se hvad der virker, når du kommer tilbage på din arbejdsplads. Du lærer at håndtere og forebygge konflikter. Du får indsigt i, at konflikter altid er en del af hverdagen. Det vigtige er, hvordan man vælger at håndtere konflikterne. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til, hvordan du kan handle i en konflikt. Du får indblik i, hvilke ord og handlinger, der påvirker konflikter positivt og negativt. Du lærer, hvordan dit sprog og kropssprog påvirker konflikterne. Du lærer at holde hovedet koldt i konfliktfyldte situationer. På arbejdet mellem kollegaer og hos borgere/patienter. Du får indblik i din egen rolle, og hvilken indflydelse du har på en konflikt. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Varighed: 8 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 4090,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Kurset er fordelt på 2 moduler med 4 dage i hvert modul KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 9 20/06/

10 Dokumentation og evaluering Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Du lærer, hvordan du får en høj kvalitet og sammenhæng, når du skal dokumentere pleje og behandling af borgere/ patienter. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til at få overblik over, hvad en dokumentation skal indeholde. Du får indsigt i, hvordan du kan dokumentere effektivt, så du bruger mindre tid på den skriftlige dokumentation i hverdagen. Du lærer, hvordan du kan understøtte dit sygeplejefaglige arbejde i din skriftlige dokumentation. Du lærer at sikre kvaliteten af dit udførte arbejde. Du får viden om, hvad reglerne er for samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Du lærer at være selvledende i din jobfunktion. Du bliver bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver, så kvaliteten af dit arbejde bliver højere. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Erfaring er nødvendig. Du lærer at være selvledende inden for eget arbejdsområde. Du lærer at begrunde og formidle dine handlinger både overfor kolleger, patienter, pårørende, elever og ledelse. Du får redskaber til, hvordan du kan arbejde ud fra arbejdspladsens værdier. Du får indblik i lovgivningen inden for SOSU-området eller det pædagogiske område og kan handle inden for lovgivningens rammer. Du lærer at udvikle arbejdspladsens arbejdsgange på eget initiativ. Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2201, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 10 20/06/

11 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Du lærer om, hvad din rolle er, når du gennem dit arbejde leverer en ydelse til borgeren. Du lærer, hvordan dit arbejde passer ind i lovgivningen og i de politisk fastsatte rammer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte eller medarbejdere i lignende jobfunktioner, som arbejder inden for SOSU-området eller det pædagogiske område. Du lærer, hvordan dit arbejde hænger sammen med lovgivningen. Du lærer, hvordan dine opgaver hænger sammen med den politiske prioritering af det omsorgs- og plejearbejde, som du udfører. Du lærer, hvordan du sætter borgeren i centrum, samtidig med at du arbejder ud fra politisk fastsatte rammer. Du lærer at arbejde ud fra principper, standarder og kvalitetsmål. Du får metoder og redskaber til at udvikle offentlige velfærdsydelser. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Du får et godt overblik over, hvilke opgaver du har som praktikvejleder. Du får redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever. Du lærer at forstå og oversætte praktikmålene til opgaver for eleverne. Du lærer eleven at dokumentere sin egen indsats skriftligt og mundtligt. Du lærer at tilrettelægge vejledningen af elever fra forventningssamtale til slutevaluering. Du lærer at støtte og vejlede elever til selvrefleksion og læring under hele praktikperioden. Du lærer at vejlede eleven i uddannelsesplanen i at bruge uddannelsesbog og logbog. Du øver dig i at give eleven konstruktiv feedback i det daglige arbejde, så eleven udvikler sin faglighed. Du lærer at give eleven faglige og personlige udfordringer, så både elevens kompetencer og teorien fra skolen kommer i spil. Du får redskaber til at evaluere eleven mundtligt og skriftligt. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Kurset består af følgende AMU-kurser: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 11 20/06/

12 Opfølgningsdag for praktikvejledere Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats Du deler med dine medkursister, hvad du kunne bruge fra praktikvejlederkurset. Der bliver samlet op på de vigtigste pointer fra praktikvejlederkurset. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever, og som har taget 10-dages kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Hvad får du ud af opfølgningsdagen? Du lærer at bruge viden og erfaringer fra dine medkursister, når du skal vejlede elever. Du hører om de nyeste ændringer inden for SOSUuddannelserne. Du får en opfølgning på, hvad du har afprøvet fra praktikvejlederkurset, og hvad der virkede i praksis. Videndeling med andre praktikvejledere efter metoderne Hug og pluk det bedste og Sammen bliver vi dygtigere til vejledningsarbejdet. Varighed: 1 dag Kr. 625 inkl. moms I din rolle som praktikvejleder lærer du at støtte og vejlede elever med særlige læringsudfordringer, der betyder, at eleven har svært ved at opnå de faglige og personlige praktikmål. Du lærer at anvende nye redskaber, så du kan se muligheder i praktikforløb, der må tilrettelægges anderledes, end du har prøvet tidligere. Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Du får redskaber til at planlægge det individuelle læringsforløb med fokus på den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. Du får redskaber til at sikre, at du anerkender elevens kompetencer. Du lærer at vejlede elever, der har brug for en særlig indsats, fordi de har svært ved at nå uddannelsens praktikmål. Du lærer at vejlede med udgangspunkt i den enkelte elevs resurser. Du får redskaber til at reflektere over din egen rolle i vejledningen, så du bliver klogere på, hvad du kan gøre for at eleven gennemfører praktikforløbet. Du lærer at afholde svære læringssamtaler og udarbejde evalueringer med anerkendelse af elevens faglige og personlige profil. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kursusenheden Tilmelding øvrige kurser 12 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 12 20/06/

13 Tidlig opsporing af sygdomstegn Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Du lærer, hvordan du kan opdage tidlige sygdomstegn hos borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner, som arbejder i hjemmeplejen, på plejecentre, aflastningspladser med mere. Du lærer at anvende din grundlæggende viden om kroppen, og hvordan den fungerer, til at opspore sygdomstegn. Du lærer at begrunde dine observationer af borgeren. Du lærer at dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Du får viden om, hvordan du skal handle på observationerne, og hvilke informationer du skal videregive til læger, sygeplejersker eller lignende. Du får indblik i, hvor meget borgerens funktionsevne og kostvaner betyder. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer selvstændigt at observere og pleje den postoperative patient. Social- og sundhedsassistenter og andre, der arbejder i primærsektor, for eksempel hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Du lærer at vurdere, dokumentere og handle hensigtsmæssigt, hvis patientens forløb afviger fra det normale. Du lærer at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til kendte komplikationer. For eksempel tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af knogle- og muskelmasse og delir. Du får redskaber til at anvende ny viden om smertebehandling, ernæring og forflytningsteknik. Du får indblik i, hvordan du indgår i et tværgående samarbejde med for eksempel læger og sygeplejersker. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 13 20/06/

14 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Hospicemetoder i praksis Du lærer at varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der er i arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. Social- og sundhedshjælpere med flere. Du lærer at medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Du får kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge. Du får kendskab til de etiske dilemmaer i omsorgsarbejdet. Du lærer, hvordan du kan medvirke til vejledning af alvorligt syge og deres pårørende, når de skal have viden om offentlige og private tilbud. Du lærer at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, blandt andet gennem samtale med kolleger. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan anvende hospicemetoder i dit arbejde. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du får viden og redskaber, så du kan arbejde efter de metoder, der er udviklet på hospice. Du lærer at håndtere svære samtaler med døende og deres pårørende. Du lærer at vejlede døende og deres pårørende om love og regler inden for området. Du får indsigt i, hvordan du kan imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 14 20/06/

15 Pleje og behandling af kræftpatienter Sårbehandling, behandlingskrævende sår Du lærer at udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos patienter med kræftsygdomme. Du får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer af kræftramte. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehuse, på plejehjem eller i hjemmeplejen (altså i primærsektoren). Hvis du er sygehjælper, skal du have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, så du har en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. Du lærer at planlægge og gennemføre et individuelt plejeforløb for kræftramte. Du får redskaber til at skabe bedst mulig livskvalitet for kræftpatienten med baggrund i nyeste viden. Du lærer at give individuel støtte, vejledning og omsorg ud fra viden om reaktioner hos kræftpatienter og deres pårørende. Du lærer, hvordan du skal henvise og vejlede kræftsyge om mulighederne for private og offentlige hjælpeforanstaltninger. Du lærer at behandle mennesker med behandlingskrævende sår. Social- og sundhedsassistenter. Du får viden og færdigheder, så du kan arbejde med behandlingskrævende sår. Du lærer, hvordan du kan behandle akutte sår og kroniske sår. Du lærer at forebygge sår. Du lærer at arbejde med behandlingskrævende sår i borgerens eget hjem eller på sygehus. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: 4519, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 15 20/06/

16 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA Du får den nyeste viden inden for sundhedsfremme, forebyggelse, pædagogik og kommunikation. Uddannelsen giver dig et kompetencegivende løft i forhold til din grunduddannelse. Du bliver i stand til at udføre nye opgaver, hvor du får styrket dine faglige og personlige kompetencer. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du videreudvikler dine sundhedsfaglige, personlige og erhvervsfaglige kompetencer. Du videreudvikler pædagogiske kompetencer. Du bliver bedre til kommunikation. Du bliver bedre til at dokumentere. Du opkvalificerer din egen praksis ved at forholde dig refleksivt til samfundets udfordringer i forhold til den enkelte borger, grupper af borgere, organisationer eller samfund. Du får mulighed for at afprøve din nye viden på din arbejdsplads mellem modulerne, så du kan se, hvilken forskel det gør for borgerne, at du har ny viden og kompetencer. Varighed: Uddannelsen er delt op i to et basismodul og et fagmodul. Basismodulet varer 20 dage. Fagmodulet varer dage. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger vedrørende pris. Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger på: eller på tlf KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 16 Det har været et meget lærerigt kursus. Jeg fik rigtigt meget med hjem og har haft mange aha-oplevelser. Nu føler jeg mig mere rustet til arbejdet med demente mennesker. Kursist fra "Faglig fordybelse i demens" 20/06/

17 Omsorg for personer med demens Faglig fordybelse i demens Du får en grundlæggende viden om personer med demens, som du kan bruge i dit arbejde. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at varetage behov, som opstår hos personer med demens og deres pårørende. Du får redskaber til at samarbejde med demensramte borgere, så de får et godt hverdagsliv. Du lærer at genkende almindeligt forekommende symptomer på demens. Du får indblik i, hvordan du arbejder ud fra de kommunale målsætninger. Du får indblik i, hvordan du kan overholde lovgivningen om magtanvendelse. Du får redskaber til, hvordan du kan få en god kommunikation med demente og deres pårørende. Du lærer, hvordan du kan anvende viden om dementes livshistorie i plejen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan være resurseperson for demente, deres pårørende og for dine kolleger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du skal have erfaring i at arbejde med personer med demens. Det anbefales, at du har gennemført AMU-kurset Omsorg for personer med demens eller har tilsvarende kompetencer. Du lærer, hvordan du kan være resurseperson i forhold til arbejdsstedets ansatte. Du lærer at analysere, tilrettelægge, udføre og dokumentere indsatsen i forhold til mennesker med komplekse demensforløb. Du lærer at rådgive og vejlede mennesker med en demenssygdom. Du lærer at arbejde inden for lovgivningen. Du lærer at forholde dig til og handle på etiske dilemmaer. Du lærer at udarbejde socialpædagogiske handleplaner. Der afsluttes med en mindre projektopgave. Varighed: 21 undervisningsdage, fordelt på 5 moduler over ca. 4 måneder Målgruppen: Kr. 356,- Kursister med videregående uddannelse: Kr , Kurset består af følgende AMU-kurser: Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage) Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage) Magt og omsorg (4 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Projektorienteret arbejde (2 dage) KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 17 20/06/

18 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Støtte ved kognitiv behandling Du får en grundlæggende viden om, hvordan du som medarbejder kan forstå og rumme psykisk sårbares adfærd, og hvordan du samtidig kan bevare et professionelt forhold til den psykisk sårbare. Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien for eksempel, hvis du arbejder med socialpsykiatri i hjemmeplejen. Det anbefales, at du har erfaring med psykiatri. Du får redskaber til at arbejde med psykisk sårbare borgere, som bor i eget hjem, beskyttet bolig eller bofællesskab. Du får grundlæggende viden om psykiske sygdomme, og hvilke reaktionsmønstre disse psykiske sygdomme kan medføre. Du får mulighed for at afprøve din nye viden mellem modulerne og få tilbagemelding på dit arbejde. Du får indblik i egne reaktioner i samarbejdet med borgeren/patienten, og du får redskaber til at handle anderledes i din daglige kontakt med psykisk sårbare. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du får indblik i den kognitive arbejdsmetode, så du kan støtte op om borgere, der er i kognitiv behandling, enten ambulant eller ved indlæggelsesforløb. Social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for det psykiatriske eller det socialpsykiatriske arbejdsområde. Du udvikler kompetencer til at støtte og vejlede borgere, som er i et kognitivt behandlingsforløb. Du får indblik i, hvordan den kognitive tilgang kan anvendes i et behandlingsforløb. Du får viden om egen rolle i det tværfaglige samarbejde. Du får mulighed for at øve dig på den kognitive metode med andre kursister. Du får viden om, hvad din rolle er i forbindelse med en borgers kognitive behandlingsforløb. Du øver dig på at arbejde støttende ved kognitiv behandling mellem modulerne. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 18 20/06/

19 Arbejdet med recovery i psykiatrien Medvirken til rehabilitering Du lærer at anvende recovery-begrebets principper og værdier i dit arbejde, så du fremmer den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. Social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende erfaring inden for psykiatrien. Eventuelt social- og sundhedshjælpere eller omsorgsmedarbejdere med stor erfaring. Du lærer at anvende recovery i praksis. Du får indblik i, hvilke krav recovery stiller til det faglige samarbejde med borgeren i centrum. Du kan sikre borgerens aktive inddragelse i forbindelse med udformning og implementering af handleplanen. Du får indsigt i, at borgeren er ekspert i eget liv, og hvilke muligheder det giver at arbejde med borgerens recoveryproces. Du bliver rutineret i at kommunikere åbent og anerkendende. Du får indblik i, hvordan rollefordelingen er i recoverysamarbejdet med borgeren, og hvilke muligheder det giver. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper i praksis, når du tilrettelægger dagliglivet sammen med borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper med fokus på den enkelte borgers behov. Du lærer at identificere, hvilke genoptræningsbehov borgeren har. Du lærer, hvordan du kan henvise borgeren til støttemuligheder eller træning. Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring rehabilitering for den enkelte borger i samarbejde med borgeren. Du lærer at håndtere alle borgerens reaktioner og bevare fokus på, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv. Du lærer at tænke rehabilitering ind i hele borgerens liv på en måde, som giver mening for borgeren. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 19 20/06/

20 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Forflytningsvejleder Du får viden og færdigheder, som gør dig i stand til at tilrettelægge og udføre forflytninger i borgerens eget hjem. Social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som udfører forflytninger eller ønsker at arbejde med forflytninger. Du lærer at udføre grundlæggende forflytninger og speciallejringer. Du lærer at bruge borgerens resurser til at forebygge komplikationer og skader hos borgeren. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og implementere nye hjælpemidler. Du lærer at samarbejde med andre fagpersoner om at finde løsninger på forflytningsopgaver. Du lærer at skabe fokus på, hvordan jeres forflytningspraksis har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer at instruere andre i, hvordan de skal lave forflytninger. Du får redskaber til at kunne forbedre arbejdspladsens retningslinjer for, hvordan man laver forflytninger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter og pædagogiske assistenter, som har erfaring med forflytninger eller ønsker at arbejde som forflytningsvejleder. Du får repeteret de grundlæggende forflytningsprincipper. Du lærer at planlægge og udføre forflytninger, der tager udgangspunkt i borgerens/patientens resurser. Du får redskaber til, hvordan du kan inspirere og motivere til at indarbejde en god forflytningspraksis, som forebygger nedslidning og arbejdsskader. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og anvende forskellige hjælpemidler. Du får indsigt i, hvordan du finder den nyeste viden om forflytning og hjælpemidler. Du lærer at vejlede og undervise dine kollegaer i, hvordan man forflytter borgere/patienter. Du lærer at rådgive og vejlede patienter og pårørende om forflytninger. Du får redskaber til, hvordan du kan bruge det faglige netværk til videndeling. Varighed: 11 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6131, Kurset består af følgende AMU-kurser: Vejledning i forflytning (6 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) 20 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 20 20/06/

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere