SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser"

Transkript

1 Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/

2 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken til rehabilitering" 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 2 20/06/

3 Nye redskaber til dit arbejde Med et kursus på SOSU C får du nye faglige input. Du får opdateret din viden, og du får mulighed for at dele erfaringer med andre kursister det øger arbejdsglæden og gør dig endnu bedre til de komplekse opgaver i din hverdag. Nyt I år har vi udvidet kataloget med en række kurser, der gør dig klar til den nye udvikling på SOSU-området. Vi har et nyt praktikvejlederkursus med fokus på elever med behov for en særlig indsats. På det aktuelle kursus i postoperativ pleje i hjemmeplejen lærer du om pleje af patienter, der er udskrevet lige efter en operation. Inden for medicinkurser er vi fortsat de førende i Region Hovedstaden. Til dig Kurserne er målrettet dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, portør, omsorgsmedhjælper, pædagogisk assistent eller ufaglært. Hvad siger kursisterne Kursisterne på SOSU C er mere end tilfredse med den høje faglighed og den praktiske læring, de får med sig hjem. Det viser kursisternes evalueringer. Praktisk info Stort set alle kurserne er AMU-kurser. De fleste er gratis, hvis du tilhører målgruppen. Find altid de opdaterede kursusdatoer i vores online katalog: Kursusenheden. Her kan du også tilmelde dig direkte. Vi glæder os til at se dig. KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 3 20/06/

4 Indholdsfortegnelse SOSU-kurser Medicin og lægemiddelbrug Medicinadministration 6 Kvalitet i medicinhåndtering 7 Medvirken til lægemiddelbrug i omsorgsarbejde 7 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 8 Kommunikation og konflikthåndtering Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 8 Anerkendende kommunikation udvidet 9 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 9 Dokumentation og evaluering 10 Selvledelse og formidling af omsorgsarbejdet 10 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 11 Praktikvejledning Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 11 Opfølgningsdag for praktikvejledere 12 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats 12 Sundheds- og sygepleje Tidlig opsporing af sygdomstegn 13 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 13 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 14 Hospicemetoder i praksis 14 Pleje og behandling af kræftpatienter 15 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 15 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA 16 Demens Omsorg for personer med demens 17 Faglig fordybelse i demens 17 Socialpsykiatri Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 18 Støtte ved kognitiv behandling 18 Arbejdet med recovery i psykiatrien 19 Rehabilitering Medvirken til rehabilitering 19 Forflytning og vejledning Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 20 Forflytningsvejleder KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 4 20/06/

5 Portørkurser Portørens arbejde på FAM, skadestue og traumecenter 21 Portøren som fast vagt 22 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 22 Forflytningsvejleder 23 Pædagogiske kurser Medvirken ved lægemiddelbrug for pædagogisk personale 24 Overbygning i medicinadministration 25 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever 25 Andre kurser og uddannelser Førstehjælp Livreddende førstehjælp 26 Hjerte-lunge-redning 27 Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus 27 Andre kurser og uddannelser Temadag: Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD 28 Sammensæt jeres eget kursus 28 Akademiuddannelse i sundhedspraksis 29 Vurdering af basale færdigheder 30 FVU og screening 30 Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder 31 Information Praktiske oplysninger 32 Tilmelding til AMU-kurser 33 Kontakt os 33 Andre AMU-kurser vi kan tilbyde 34 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 5 20/06/

6 SOSU-kurser Medicinadministration Du lærer selvstændigt at administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmeplejen eller lignende. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du lærer at handle selvstændigt på baggrund af viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du tilegner dig viden, så du undgår forgiftningstilstande, som er opstået på grund af medicin. Du lærer, hvordan du foretager sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler. For eksempel patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet. Du lærer at inddrage relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Varighed: 5 dage Kurset har været en øjenåbner og en hjælp. Jeg går hjem med en masse redskaber, jeg kan bruge i hverdagen. Kursist fra "Medicinadministration" Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 6 20/06/

7 Kvalitet i medicinhåndtering Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Du får mulighed for at fordybe dig i medicinhåndtering, og du bliver bedre til medicinadministration. Social- og sundhedsassistenter ansat på plejehjem, i hjemmepleje eller andre steder i primærsektor. Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Du får større sikkerhed i håndteringen af lægemidler. Du bliver bedre til at undgå utilsigtede hændelser. Du lærer at observere, beskrive og analysere din egen medicinhåndtering. Du bliver bedre til at dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejdet. Du lærer at vurdere, hvad dine egne kompetencer er i forhold til medicinadministration. Du får redskaber til at planlægge og gennemføre en vejlednings- og rådgivningsindsats. Varighed: 13 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6281,- Du får indblik i, hvordan du som social- og sundhedshjælper skal håndtere lægemidler. Personer med erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper, omsorgsmedhjælper eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får indblik i administration af borgerens medicin. Du lærer at inddrage borgeren/patienten i medicinering med udgangspunkt i borgerens resurser. Du får kendskab til almindelige lægemidlers virkninger og bivirkninger. Du lærer at observere og reagere på ændret adfærd hos borgeren, som kan skyldes brug af lægemidler. Du kan give informationer videre til tværfaglige samarbejdspartnere, for eksempel læger og sygeplejersker. Du lærer at arbejde ud fra lovgivningen og lokale instrukser om medicinhåndtering. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Medicinadministration (5 dage) Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) AMU-nummeret ændres i løbet af 2012 til: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 7 20/06/

8 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Du lærer om patientsikkerhed, og hvordan du indrapporterer utilsigtede hændelser. Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse. Du lærer at arbejde med patientsikkerhed i dit daglige arbejde. Du får indsigt i, hvornår utilsigtede hændelser skal indrapporteres, og hvordan proceduren er. Du får kendskab til indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse. Varighed: 1 dag Kursister med videregående uddannelse: Kr. 730,- Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, omsorgshjælpere, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i kontakten med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du bliver i stand til at forbedre samarbejdet med dine kollegaer. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 8 20/06/

9 Anerkendende kommunikation udvidet Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet Du lærer at bruge kommunikation som middel til at opnå et mere smidigt samarbejde med borgere/patienter. Derfor får du lettere ved at motivere til for eksempel livsstilsændringer. Derudover får du flere redskaber til at arbejde med anerkendende kommunikation i din vejledning og rådgivning af borgere/patienter/klienter og kolleger. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende kommunikation i arbejdet med borgere/patienter og deres pårørende. Du får redskaber til at motivere borgere/patienter. Du lærer, hvordan du inddrager borgeren/patienten/ klienten, så de selv er med til at tage beslutningerne under en rådgivning eller vejledning. Du lærer, hvor vigtig din kommunikation er for at kunne opnå rehabilitering hos borgere/klienter/patienter. Du får indsigt i, hvad din egen rolle betyder, når du vejleder og rådgiver. Du lærer at motivere og vejlede kolleger med afsæt i anerkendende kommunikation. Du får mulighed for at afprøve dine nye færdigheder mellem modulerne, for at se hvad der virker, når du kommer tilbage på din arbejdsplads. Du lærer at håndtere og forebygge konflikter. Du får indsigt i, at konflikter altid er en del af hverdagen. Det vigtige er, hvordan man vælger at håndtere konflikterne. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter, ufaglærte eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til, hvordan du kan handle i en konflikt. Du får indblik i, hvilke ord og handlinger, der påvirker konflikter positivt og negativt. Du lærer, hvordan dit sprog og kropssprog påvirker konflikterne. Du lærer at holde hovedet koldt i konfliktfyldte situationer. På arbejdet mellem kollegaer og hos borgere/patienter. Du får indblik i din egen rolle, og hvilken indflydelse du har på en konflikt. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Varighed: 8 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 4090,- Kurset består af følgende AMU-kurser: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Kurset er fordelt på 2 moduler med 4 dage i hvert modul KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 9 20/06/

10 Dokumentation og evaluering Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Du lærer, hvordan du får en høj kvalitet og sammenhæng, når du skal dokumentere pleje og behandling af borgere/ patienter. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du får redskaber til at få overblik over, hvad en dokumentation skal indeholde. Du får indsigt i, hvordan du kan dokumentere effektivt, så du bruger mindre tid på den skriftlige dokumentation i hverdagen. Du lærer, hvordan du kan understøtte dit sygeplejefaglige arbejde i din skriftlige dokumentation. Du lærer at sikre kvaliteten af dit udførte arbejde. Du får viden om, hvad reglerne er for samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Du lærer at være selvledende i din jobfunktion. Du bliver bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver, så kvaliteten af dit arbejde bliver højere. Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Erfaring er nødvendig. Du lærer at være selvledende inden for eget arbejdsområde. Du lærer at begrunde og formidle dine handlinger både overfor kolleger, patienter, pårørende, elever og ledelse. Du får redskaber til, hvordan du kan arbejde ud fra arbejdspladsens værdier. Du får indblik i lovgivningen inden for SOSU-området eller det pædagogiske område og kan handle inden for lovgivningens rammer. Du lærer at udvikle arbejdspladsens arbejdsgange på eget initiativ. Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2201, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 10 20/06/

11 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Du lærer om, hvad din rolle er, når du gennem dit arbejde leverer en ydelse til borgeren. Du lærer, hvordan dit arbejde passer ind i lovgivningen og i de politisk fastsatte rammer. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte eller medarbejdere i lignende jobfunktioner, som arbejder inden for SOSU-området eller det pædagogiske område. Du lærer, hvordan dit arbejde hænger sammen med lovgivningen. Du lærer, hvordan dine opgaver hænger sammen med den politiske prioritering af det omsorgs- og plejearbejde, som du udfører. Du lærer, hvordan du sætter borgeren i centrum, samtidig med at du arbejder ud fra politisk fastsatte rammer. Du lærer at arbejde ud fra principper, standarder og kvalitetsmål. Du får metoder og redskaber til at udvikle offentlige velfærdsydelser. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711,- Du får et godt overblik over, hvilke opgaver du har som praktikvejleder. Du får redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever. Du lærer at forstå og oversætte praktikmålene til opgaver for eleverne. Du lærer eleven at dokumentere sin egen indsats skriftligt og mundtligt. Du lærer at tilrettelægge vejledningen af elever fra forventningssamtale til slutevaluering. Du lærer at støtte og vejlede elever til selvrefleksion og læring under hele praktikperioden. Du lærer at vejlede eleven i uddannelsesplanen i at bruge uddannelsesbog og logbog. Du øver dig i at give eleven konstruktiv feedback i det daglige arbejde, så eleven udvikler sin faglighed. Du lærer at give eleven faglige og personlige udfordringer, så både elevens kompetencer og teorien fra skolen kommer i spil. Du får redskaber til at evaluere eleven mundtligt og skriftligt. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Kurset består af følgende AMU-kurser: KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 11 20/06/

12 Opfølgningsdag for praktikvejledere Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever særlig indsats Du deler med dine medkursister, hvad du kunne bruge fra praktikvejlederkurset. Der bliver samlet op på de vigtigste pointer fra praktikvejlederkurset. Medarbejdere, der arbejder med vejledning af elever, og som har taget 10-dages kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Hvad får du ud af opfølgningsdagen? Du lærer at bruge viden og erfaringer fra dine medkursister, når du skal vejlede elever. Du hører om de nyeste ændringer inden for SOSUuddannelserne. Du får en opfølgning på, hvad du har afprøvet fra praktikvejlederkurset, og hvad der virkede i praksis. Videndeling med andre praktikvejledere efter metoderne Hug og pluk det bedste og Sammen bliver vi dygtigere til vejledningsarbejdet. Varighed: 1 dag Kr. 625 inkl. moms I din rolle som praktikvejleder lærer du at støtte og vejlede elever med særlige læringsudfordringer, der betyder, at eleven har svært ved at opnå de faglige og personlige praktikmål. Du lærer at anvende nye redskaber, så du kan se muligheder i praktikforløb, der må tilrettelægges anderledes, end du har prøvet tidligere. Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever. Du får redskaber til at planlægge det individuelle læringsforløb med fokus på den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. Du får redskaber til at sikre, at du anerkender elevens kompetencer. Du lærer at vejlede elever, der har brug for en særlig indsats, fordi de har svært ved at nå uddannelsens praktikmål. Du lærer at vejlede med udgangspunkt i den enkelte elevs resurser. Du får redskaber til at reflektere over din egen rolle i vejledningen, så du bliver klogere på, hvad du kan gøre for at eleven gennemfører praktikforløbet. Du lærer at afholde svære læringssamtaler og udarbejde evalueringer med anerkendelse af elevens faglige og personlige profil. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Kursustype: IDV Indtægtsdækket virksomhed Kursusenheden Tilmelding øvrige kurser 12 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 12 20/06/

13 Tidlig opsporing af sygdomstegn Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Du lærer, hvordan du kan opdage tidlige sygdomstegn hos borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner, som arbejder i hjemmeplejen, på plejecentre, aflastningspladser med mere. Du lærer at anvende din grundlæggende viden om kroppen, og hvordan den fungerer, til at opspore sygdomstegn. Du lærer at begrunde dine observationer af borgeren. Du lærer at dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Du får viden om, hvordan du skal handle på observationerne, og hvilke informationer du skal videregive til læger, sygeplejersker eller lignende. Du får indblik i, hvor meget borgerens funktionsevne og kostvaner betyder. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer selvstændigt at observere og pleje den postoperative patient. Social- og sundhedsassistenter og andre, der arbejder i primærsektor, for eksempel hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Du lærer at vurdere, dokumentere og handle hensigtsmæssigt, hvis patientens forløb afviger fra det normale. Du lærer at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til kendte komplikationer. For eksempel tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af knogle- og muskelmasse og delir. Du får redskaber til at anvende ny viden om smertebehandling, ernæring og forflytningsteknik. Du får indblik i, hvordan du indgår i et tværgående samarbejde med for eksempel læger og sygeplejersker. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1711, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 13 20/06/

14 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Hospicemetoder i praksis Du lærer at varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der er i arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. Social- og sundhedshjælpere med flere. Du lærer at medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Du får kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge. Du får kendskab til de etiske dilemmaer i omsorgsarbejdet. Du lærer, hvordan du kan medvirke til vejledning af alvorligt syge og deres pårørende, når de skal have viden om offentlige og private tilbud. Du lærer at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, blandt andet gennem samtale med kolleger. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan anvende hospicemetoder i dit arbejde. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du får viden og redskaber, så du kan arbejde efter de metoder, der er udviklet på hospice. Du lærer at håndtere svære samtaler med døende og deres pårørende. Du lærer at vejlede døende og deres pårørende om love og regler inden for området. Du får indsigt i, hvordan du kan imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 14 20/06/

15 Pleje og behandling af kræftpatienter Sårbehandling, behandlingskrævende sår Du lærer at udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos patienter med kræftsygdomme. Du får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer af kræftramte. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehuse, på plejehjem eller i hjemmeplejen (altså i primærsektoren). Hvis du er sygehjælper, skal du have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, så du har en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. Du lærer at planlægge og gennemføre et individuelt plejeforløb for kræftramte. Du får redskaber til at skabe bedst mulig livskvalitet for kræftpatienten med baggrund i nyeste viden. Du lærer at give individuel støtte, vejledning og omsorg ud fra viden om reaktioner hos kræftpatienter og deres pårørende. Du lærer, hvordan du skal henvise og vejlede kræftsyge om mulighederne for private og offentlige hjælpeforanstaltninger. Du lærer at behandle mennesker med behandlingskrævende sår. Social- og sundhedsassistenter. Du får viden og færdigheder, så du kan arbejde med behandlingskrævende sår. Du lærer, hvordan du kan behandle akutte sår og kroniske sår. Du lærer at forebygge sår. Du lærer at arbejde med behandlingskrævende sår i borgerens eget hjem eller på sygehus. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523,- Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: 4519, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 15 20/06/

16 Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter KUA Du får den nyeste viden inden for sundhedsfremme, forebyggelse, pædagogik og kommunikation. Uddannelsen giver dig et kompetencegivende løft i forhold til din grunduddannelse. Du bliver i stand til at udføre nye opgaver, hvor du får styrket dine faglige og personlige kompetencer. Social- og sundhedsassistenter med erfaring. Du videreudvikler dine sundhedsfaglige, personlige og erhvervsfaglige kompetencer. Du videreudvikler pædagogiske kompetencer. Du bliver bedre til kommunikation. Du bliver bedre til at dokumentere. Du opkvalificerer din egen praksis ved at forholde dig refleksivt til samfundets udfordringer i forhold til den enkelte borger, grupper af borgere, organisationer eller samfund. Du får mulighed for at afprøve din nye viden på din arbejdsplads mellem modulerne, så du kan se, hvilken forskel det gør for borgerne, at du har ny viden og kompetencer. Varighed: Uddannelsen er delt op i to et basismodul og et fagmodul. Basismodulet varer 20 dage. Fagmodulet varer dage. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger vedrørende pris. Uddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser. Kontakt SOSU C for nærmere oplysninger på: eller på tlf KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 16 Det har været et meget lærerigt kursus. Jeg fik rigtigt meget med hjem og har haft mange aha-oplevelser. Nu føler jeg mig mere rustet til arbejdet med demente mennesker. Kursist fra "Faglig fordybelse i demens" 20/06/

17 Omsorg for personer med demens Faglig fordybelse i demens Du får en grundlæggende viden om personer med demens, som du kan bruge i dit arbejde. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at varetage behov, som opstår hos personer med demens og deres pårørende. Du får redskaber til at samarbejde med demensramte borgere, så de får et godt hverdagsliv. Du lærer at genkende almindeligt forekommende symptomer på demens. Du får indblik i, hvordan du arbejder ud fra de kommunale målsætninger. Du får indblik i, hvordan du kan overholde lovgivningen om magtanvendelse. Du får redskaber til, hvordan du kan få en god kommunikation med demente og deres pårørende. Du lærer, hvordan du kan anvende viden om dementes livshistorie i plejen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2379,- Du lærer, hvordan du kan være resurseperson for demente, deres pårørende og for dine kolleger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du skal have erfaring i at arbejde med personer med demens. Det anbefales, at du har gennemført AMU-kurset Omsorg for personer med demens eller har tilsvarende kompetencer. Du lærer, hvordan du kan være resurseperson i forhold til arbejdsstedets ansatte. Du lærer at analysere, tilrettelægge, udføre og dokumentere indsatsen i forhold til mennesker med komplekse demensforløb. Du lærer at rådgive og vejlede mennesker med en demenssygdom. Du lærer at arbejde inden for lovgivningen. Du lærer at forholde dig til og handle på etiske dilemmaer. Du lærer at udarbejde socialpædagogiske handleplaner. Der afsluttes med en mindre projektopgave. Varighed: 21 undervisningsdage, fordelt på 5 moduler over ca. 4 måneder Målgruppen: Kr. 356,- Kursister med videregående uddannelse: Kr , Kurset består af følgende AMU-kurser: Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage) Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage) Magt og omsorg (4 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) Projektorienteret arbejde (2 dage) KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 17 20/06/

18 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Støtte ved kognitiv behandling Du får en grundlæggende viden om, hvordan du som medarbejder kan forstå og rumme psykisk sårbares adfærd, og hvordan du samtidig kan bevare et professionelt forhold til den psykisk sårbare. Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien for eksempel, hvis du arbejder med socialpsykiatri i hjemmeplejen. Det anbefales, at du har erfaring med psykiatri. Du får redskaber til at arbejde med psykisk sårbare borgere, som bor i eget hjem, beskyttet bolig eller bofællesskab. Du får grundlæggende viden om psykiske sygdomme, og hvilke reaktionsmønstre disse psykiske sygdomme kan medføre. Du får mulighed for at afprøve din nye viden mellem modulerne og få tilbagemelding på dit arbejde. Du får indblik i egne reaktioner i samarbejdet med borgeren/patienten, og du får redskaber til at handle anderledes i din daglige kontakt med psykisk sårbare. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du får indblik i den kognitive arbejdsmetode, så du kan støtte op om borgere, der er i kognitiv behandling, enten ambulant eller ved indlæggelsesforløb. Social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for det psykiatriske eller det socialpsykiatriske arbejdsområde. Du udvikler kompetencer til at støtte og vejlede borgere, som er i et kognitivt behandlingsforløb. Du får indblik i, hvordan den kognitive tilgang kan anvendes i et behandlingsforløb. Du får viden om egen rolle i det tværfaglige samarbejde. Du får mulighed for at øve dig på den kognitive metode med andre kursister. Du får viden om, hvad din rolle er i forbindelse med en borgers kognitive behandlingsforløb. Du øver dig på at arbejde støttende ved kognitiv behandling mellem modulerne. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 18 20/06/

19 Arbejdet med recovery i psykiatrien Medvirken til rehabilitering Du lærer at anvende recovery-begrebets principper og værdier i dit arbejde, så du fremmer den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. Social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller medarbejdere med lignende erfaring inden for psykiatrien. Eventuelt social- og sundhedshjælpere eller omsorgsmedarbejdere med stor erfaring. Du lærer at anvende recovery i praksis. Du får indblik i, hvilke krav recovery stiller til det faglige samarbejde med borgeren i centrum. Du kan sikre borgerens aktive inddragelse i forbindelse med udformning og implementering af handleplanen. Du får indsigt i, at borgeren er ekspert i eget liv, og hvilke muligheder det giver at arbejde med borgerens recoveryproces. Du bliver rutineret i at kommunikere åbent og anerkendende. Du får indblik i, hvordan rollefordelingen er i recoverysamarbejdet med borgeren, og hvilke muligheder det giver. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5144,- Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper i praksis, når du tilrettelægger dagliglivet sammen med borgeren. Social- og sundhedshjælpere eller medarbejdere med lignende jobfunktioner. Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper med fokus på den enkelte borgers behov. Du lærer at identificere, hvilke genoptræningsbehov borgeren har. Du lærer, hvordan du kan henvise borgeren til støttemuligheder eller træning. Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring rehabilitering for den enkelte borger i samarbejde med borgeren. Du lærer at håndtere alle borgerens reaktioner og bevare fokus på, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv. Du lærer at tænke rehabilitering ind i hele borgerens liv på en måde, som giver mening for borgeren. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1523, KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 19 20/06/

20 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Forflytningsvejleder Du får viden og færdigheder, som gør dig i stand til at tilrettelægge og udføre forflytninger i borgerens eget hjem. Social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som udfører forflytninger eller ønsker at arbejde med forflytninger. Du lærer at udføre grundlæggende forflytninger og speciallejringer. Du lærer at bruge borgerens resurser til at forebygge komplikationer og skader hos borgeren. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og implementere nye hjælpemidler. Du lærer at samarbejde med andre fagpersoner om at finde løsninger på forflytningsopgaver. Du lærer at skabe fokus på, hvordan jeres forflytningspraksis har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2692,- Du lærer at instruere andre i, hvordan de skal lave forflytninger. Du får redskaber til at kunne forbedre arbejdspladsens retningslinjer for, hvordan man laver forflytninger. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører, hospitalsserviceassistenter og pædagogiske assistenter, som har erfaring med forflytninger eller ønsker at arbejde som forflytningsvejleder. Du får repeteret de grundlæggende forflytningsprincipper. Du lærer at planlægge og udføre forflytninger, der tager udgangspunkt i borgerens/patientens resurser. Du får redskaber til, hvordan du kan inspirere og motivere til at indarbejde en god forflytningspraksis, som forebygger nedslidning og arbejdsskader. Du lærer, hvordan du kan være med til at vurdere og anvende forskellige hjælpemidler. Du får indsigt i, hvordan du finder den nyeste viden om forflytning og hjælpemidler. Du lærer at vejlede og undervise dine kollegaer i, hvordan man forflytter borgere/patienter. Du lærer at rådgive og vejlede patienter og pårørende om forflytninger. Du får redskaber til, hvordan du kan bruge det faglige netværk til videndeling. Varighed: 11 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6131, Kurset består af følgende AMU-kurser: Vejledning i forflytning (6 dage) Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende (5 dage) 20 KURSUSKATALOG _SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 20 20/06/

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Sundheds- og sygeplejeopgaver på hospitaler Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTERÅR 2012 velkommen til efteråret 2012 I dette kursusprogram

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere