Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers"

Transkript

1 Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg Patienttransport og løft m.v Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Individuel kompetencevurdering i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I Medvirken til pleje af borger med KOL Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering Selvstændigt arbejde med rehabilitering Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Vurdering af basale færdigheder Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Arbejde med plejebørn i puberteten Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde Selvstændigt arbejde med pleje af svangre kvinder Selvstændigt arbejde med pleje på føde-barselsafd Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Arbejdet med recovery i psykiatrien Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Arbejde med sindslidende med misbrug Socialpædagogik og aktiverende metoder Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd Personlig hjælper og ledsager Arbejdet med anbragte børns livshistorie Leg med sprog Pædagogmedhjælpere på specialskoler Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

2 40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Praktikvejledning af PAU- og sosuelever Sårpleje, medvirken ved sårpleje Flerkulturelle kompetencer i familieplejearbejdet Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Vejledning i forflytning Seksualitet og handicappede Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Sterilarbejdet på sygehusene Arbejdet med børn med fysiske handicap Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Arbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Udviklingshæmmede med autisme Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner Arbejdet med for tidligt fødte børn Pædagogiske metoder i ældreplejen Opsporing af selvskadende adfærd Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Kostplanlægning i forhold til småbørn Interkulturel pædagogik Børns leg Tegn til tale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Værkstedsassistent, pædagogik og planlægning Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede Børn og natur Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Kirurgisk fordybelsesmodul De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Arbejde med ældre i eget hjem Pleje og behandling af kræftpatienter Pleje og behandling af diabetikere Psykiatrisk suppleringsuddannelse Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Praktisk hjælp til ældre Introduktion til førstehjælp på jobbet Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

3 42900 Palliativ omsorg for mennesker med demens Støtte ved selvskadende adfærd Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende Arbejdet som dagplejer Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Arbejdet som aflastningsfamilie Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge Akut nødhjælp til ældre og handicappede Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Samarbejde med ældre om gode kostvaner Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Praktik for F/I Hospicemetoder i praksis Sårbehandling, behandlingskrævende sår Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Pleje af patient med akut medicinsk sygdom Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Børns motorik, sansning og bevægelse Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud Brugerindflydelse i pædagogisk praksis Børns kompetenceudvikling 0-5 år Børns udtryksformer Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Omsorg for personer med demens Kontaktperson i omsorg og sygepleje Opsporing og forebyggelse af diabetes Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Jobrelateret brug af styresystemer på pc Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Planlægning af pædagogiske aktiviteter Magt og omsorg Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Teamorganiseret hjemmepleje Det retspsykiatriske omsorgsarbejde Teater og drama i pædagogisk arbejde Multimedier i pædagogisk arbejde

4 44800 Måltidet i pædagogisk arbejde Tilberedning og servering for patienter Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Forebyggelse og sundhedsfremme It-omsorgssystemer i hjemmeplejen Anbragte børns udvikling Arbejdet som familieplejer Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Brug af pc på arbejdspladsen Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder Netværksanbringelser Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Borgere med kronisk sygdom Støtte ved kognitiv behandling Patientrelateret arbejde med døende og afdøde Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Tidlig opsporing af sygdomstegn Pleje af patienter på intensiv- og opvågningsafd Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Håndtering af uheld og ulykker Arbejdet med totalkommunikation Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Borgere med misbrugsproblemer Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Angst og depression hos ældre Træning af borgere i eget hjem Fysisk genoptræning af borgere/patienter

5 47264 Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter Social- og sundhedsassistentens arbejde i FAM Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Børns kompetenceudvikling 6-12 år Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen Familieplejeren som deltager i supervision Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Klinisk observation, refleksion og handling Assistenten som nøgleperson Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

6 SoSu-STV SoSu- Herning SoSu -FVH

7

8

9 (X)

10

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere