KURSUSKATALOG Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk"

Transkript

1 KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

2

3 Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget for 2012, hvor du finder en lang række kurser, der giver et solidt og kvalificeret kompetenceløft til social- og sundhedspersonale. Hvad enten du har brug for en kortvarig faglig opdatering, eller et længerevarende uddannelsesforløb, kan du her finde tilbud, der matcher dine ønsker. Vi bestræber os hele tiden på, at udvikle og udbyde kurser og efteruddannelser der matcher behovet hos social- og sundhedspersonale i kommuner, regioner og på private arbejdspladser. Har din arbejdsplads et behov, der ikke dækkes af dette katalog, rådgiver vi gerne om de muligheder vi kan tilbyde. Klik også ind på vores hjemmeside, hvor du altid kan finde den nyeste information om vore kurser og efteruddannelsesmuligheder. Vi lægger vægt på, at efteruddannelse skal være en god oplevelse, hvor du som kursist får fuldt udbytte af at deltage i undervisningen. Vores undervisere er alle fagligt velfunderede og brænder for at formidle deres viden på en kvalificeret og inspirerende måde. Vi lægger altid vægt på, at der er en tæt sammenhæng mellem din hverdagspraksis og kursets indhold, således at din nye viden let kan omsættes til virkelighed, når du vender tilbage til din arbejdsplads. Vi håber at kataloget vil give dig inspiration til din fortsatte faglige udvikling. Anders Kold, Afdelingsleder KURSUSKATALOG

4 Indholdsfortegnelse Medicin og lægemiddelbrug Medicinadministration Side 6 Kvalitet i medicinhåndtering Side 6 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Side 7 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Side 7 Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation i teams Side 8 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Side 8 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Side 9 Brug af pc på arbejdspladsen Side 9 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Side 10 Videndeling, læring og forandringsprocesser Side 10 Praktikvejleder i SOSU-arbejdet Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Side 11 Sundhed- og sygepleje Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Side 11 Hospicemetoder i praksis Side 12 Pleje og behandling af kræftpatienter Side 12 Faglig fordybelse for hospitalsansatte social- og sundhedsassistenter Side 13 Kompetenceudvikling for social og sundhedsassistenter KUA Side 13 Demens Omsorg for personer med demens Side 14 Faglig fordybelse i demens Side 14 Socialpsykiatri Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Side 15 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Side 15 Arbejdet med recovery i psykiatrien Side 16 Rehabilitering Medvirken ved rehabilitering Side 16 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Side 17 Forflytning og vejledning heri Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Side 17 Vejledning i forflytning Side KURSUSKATALOG 2012

5 Førstehjælpskurser Livreddende førstehjælp Side 18 Hjerte/lunge redning Side 19 Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus Side 19 Andre kurser og efteruddannelsesforløb Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder Side 20 Vurdering af basale færdigheder Side 20 FVU og screeningstilbud Side 21 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Side 21 Temadage og foredrag Arbejdsglæde, motivation og drive hvad skal der til? Side 22 Den anerkendende empatiske kommunikation Side 22 Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD Side 23 Sammensæt jeres egen temadag Side 23 Information Praktiske oplysninger Side 24 Tilmeldingsprocedure Side 25 Eksempler på øvrige kurser som vi er godkendt til at tilbyde: Side 26 KURSUSKATALOG

6 Medicinadministration Kvalitet i medicinhåndtering Formålet med uddannelsen er, at du får mulighed for selvstændigt at administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Social- og sundhedsassistenter ansat i primær sundhedssektor (plejehjem/hjemmepleje m.m.). Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Øger din handlekompetence gennem tilegnet viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Tilegner dig viden så du kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande. Får øget handlekompetence i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler, herunder patientidentifikation, bortskaffelse af lægemidler og sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personalet. Får viden om inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du får mulighed for at fordybe dig i medicinhåndtering samt øger dine kompetencer i medicinadministration. Social- og sundhedsassistenter ansat i primær sundhedssektor (plejehjem/hjemmepleje m.m.). Det anbefales, at du har mindst ½ års praktisk arbejde efter endt grunduddannelse. Kvalificerer dig i egen praksis med medicinhåndtering. Får større sikkerhed i opgaveløsning i omgangen med lægemidler samt i reduktion af utilsigtede hændelser. Tilegner dig viden i at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis i relation til medicinhåndtering. Øger din evne i at dokumentere og evaluere mål i social- og sundhedsarbejdet. Øger din bevidsthed om egne kompetencer i relation til medicinadministration. Får viden i at planlægge og gennemføre en vejledningsog/eller rådgivningsindsats. Varighed: 13 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 6358, Hold 1: Uge 5: 30/1-3/2 Hold 2: Uge 13: 26/3-30/3 Hold 3: Uge 24: 11/6-15/6 Hold 4: Uge 38: 17/9-21/9 Hold 5: Uge 48: 26/11-30/11 Kurset består af 3 AMU-kurser: 42680: Medicinadministration : Dokumentation og evaluering : Vejledning og rådgivning. Hold 1: Hold 2: Modul 1: Uge 16: 16/4-18/4 Modul 1: Uge 35: 27/8-29/8 Modul 2: Uge 19: 7/5-9/5 Modul 2: Uge 39: 24/9-26/9 Modul 3: Uge 21: 21/5-24/5 Modul 3: Uge 41: 8/10-11/10 Modul 4: Uge 23: 4/6-6/6 Modul 4: Uge 44: 29/10-31/10 06 KURSUSKATALOG 2012

7 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Formålet med uddannelsen er, at du får indblik i hjælperens håndtering af lægemidler. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere eller personer med lignende jobfunktioner. Får indblik i administration af borgerens brug af medicin. Erhverver kompetence i at observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Lærer at videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Får kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og eventuelle bivirkninger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Formålet med uddannelsen er, at du lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden, observationer og kan indrapportere utilsigtede hændelser. At du kender til indrapporteringssystemet og dets læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse. Social- og sundhedsassistenter. Indøver din opmærksomhed på patientsikkerhed og kender din egen rolle i forhold til at formidle relevant viden og observationer. Lærer, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender din egen forpligtelse til at rapportere sådanne samt proceduren herfor. Lærer formålet med indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse at kende og kan bidrage til opfølgning på resultaterne i det daglige arbejde. Varighed: 1 dag Kursister med videregående uddannelse: Kr. 742, Hold 1: Uge 10: 6/3-8/3 Hold 2: Uge 36: 4/9-6/9 Hold 3: Uge 47: 20/11-22/ Hold 1: Uge 39: 27/9 KURSUSKATALOG

8 Kommunikation i teams Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Formålet med uddannelsen er, at du får lært at kommunikere og samarbejde i udførelsen af de funktioner, der knytter sig til opgaven som kontaktperson. Omsorgsmedhjælpere, pædagogisk personale, social- og sundhedsassistenter og hjælpere mv. Lærer rollens dilemmaer og konflikter Arbejder med de forskellige krav og forventninger i samarbejdet mellem forvaltning og kollegagruppe. Opnår ansvar og loyalitet i forhold til de opgaver, som knytter sig til kontaktpersonrollen. Opnår eget forhold til magt, autoritet og autoriteter. Varighed: 3 dage Målgruppen: Kr. 528,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Formålet med uddannelsen er, at du opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere m.fl. Kan påtage dig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer i arbejde med sundhed, omsorg og pleje eller i pædagogisk arbejde. Kan tage udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. På baggrund af forståelse for anerkendende grundprincipper kan anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Kan bidrage til og tage ansvar for respektfuld og udviklende dialog med brugere/børn/patienter, pårørende og kolleger. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1728, Hold 1: Uge 17: 23/4-25/ Hold 1: Uge 9: 27/2-29/2 08 KURSUSKATALOG 2012

9 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Brug af pc på arbejdspladsen Formålet med uddannelsen er, at du får redskaber, der giver dig mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes. SOSU-hjælpere, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.fl. Kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og socialog sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du i dit daglige arbejde kan anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og i den forbindelse kan anvende installeret styresystem, mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev samt anvende et installeret antivirusprogram. Personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. I dit daglige arbejde kan anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og i den forbindelse kan anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Kan anvende pc-teknisk og faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support. Er i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Varighed: 3 dage Målgruppen: Kr. 528,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544, Hold 1: Uge 45: 5/11-9/ Hold 1: Uge 3: 18/1-20/1 KURSUSKATALOG

10 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Videndeling, læring og forandringsprocesser Formålet med uddannelsen er, at du kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet. Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring. Kender til din egen rolle og værdier i det daglige arbejde og på baggrund heraf kan være selvledende i jobfunktionen. Kan samarbejde med nærmeste ledelse og sætte mål for eget arbejde. Dels i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for sosu-området og det pædagogiske område og dels ud fra viden om, at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages og omsættes i det daglige arbejde. Kan tage beslutninger inden for eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen. Gennem eget initiativ kan udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over egne og teamets arbejdsgange, funktioner og opgaver. På baggrund af grundlæggende viden om motivation og læring kan formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kolleger, elever, patienter og pårørende. Varighed: 4 dage Formålet med uddannelsen er, at du i dit arbejde kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver tilfredsstillende. Kursisterne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedarbejdere, hjemmehjælpere, socialog sundhedshjælpere eller assistenter. Medvirker til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende. Medvirker til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde og anvende metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver på et tilfredsstillende kvalitetsniveau. Kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser. Varighed: 5 dage Målgruppen: Kr. 706,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2597,- Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2221, Hold 1: Uge 35: 27/8-30/ : Videndeling og læring (Kr. 354,-) 44383: Medarbejdere i forandringsprocesser (kr. 352,-) Hold 1: Uge 21: 21/5-25/5 10 KURSUSKATALOG 2012

11 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge Formålet med uddannelsen er, at du kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, assistenter og pæd. assistenter. Medarbejdere, der som en del af deres arbejde arbejder med vejledning af elever. Tilegner dig kompetence i at tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse. Lærer at vejlede og støtte elever i selvrefleksion. Lærer at give konstruktiv feedback til eleven og støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og medvirker til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer og lærer at arbejde kreativt. Indøver at medvirke til, at eleven udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179,- Formålet med uddannelsen er, at du efter endt uddannelse har erhvervet færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem. Social- og sundhedshjælpere m.fl. Kan medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Har kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge, og kan medvirke i behandlingen. Kender de etiske dimensioner i omsorgsarbejdet og din egen rolle i det tværfaglige samspil. Kan medvirke til vejledning om offentlige og private tilbud til alvorligt syge og deres pårørende. Kan forebygge psykisk betingede arbejdsskader, bl.a. gennem samtaler med kolleger. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407, Hold 1: Hold 2: Modul 1: Uge 5: 1/2-3/2 Modul 1: Uge 12: 21/3-23/3 Modul 2: Uge 10: 5/3-8/3 Modul 2: Uge 16: 16/4-19/4 Modul 3: Uge 13: 28/3-30/3 Modul 3: Uge 19: 9/5-11/5 Hold 3: Hold 4: Modul 1: Uge 33: 15/8-17/8 Modul 1: Uge 44: 31/10-2/11 Modul 2: Uge 37: 10/9-13/9 Modul 2: Uge 47: 19/11-22/11 Modul 3: Uge 41: 8/10-10/10 Modul 3: Uge 49: 3/12-5/ Hold 1: Uge 3: 16/1-20/1 KURSUSKATALOG

12 Hospicemetoder i praksis Pleje og behandling af kræftpatienter Formålet med uddannelsen er, at du kan anvende hospicemetoder i praktisk arbejde. Målgruppen er personer, der har erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter. Erhverver dig viden og redskaber, så du kan arbejde med døende og deres pårørende inden for rammen af de metoder, der har udviklet sig vedrørende hospicearbejdet. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du lærer at udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primærkommunerne. Får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer såvel radikale som palliative af kræftramte, således at du kan medvirke ved planlægning og udførelse af et plejeforløb, og derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte. Kan genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes pårørende og med respekt for det enkelte menneske, give en individuel tilpasset støtte, vejledning og omsorg. Kan få kendskab til og i et vist omfang anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet med den kræftramte og dennes pårørende. Får kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så du kan henvise til og vejlede i brug af disse. Bliver i stand til at drage omsorg for dig selv og kolleger og dermed kan forebygge psykiske arbejdsskader. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 4564, Hold 1: Uge 37: 10/9-14/ Hold 1: Modul 1: Uge 4: 23/1-27/1 Modul 2: Uge 9: 27/2-2/3 12 KURSUSKATALOG 2012

13 Faglig fordybelse for hospitalsansatte socialog sundhedsassistenter Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter - KUA Formålet med uddannelsen er at understøtte socialog sundhedsassistentens kompetenceafklaring ved at sammentænke viden med praksislæring via faglig sparring/supervision. Social- og sundhedsassistenter med minimum 1½ års erfaring fra en hospitalsafdeling. Udannelsens mål er, at kursisten kan Arbejde med akutte og kroniske lidelser hos den indlagte patient. Ud fra gennemgang af den nyeste viden om nogle af de store livsstilssygdomme, som kursisten møder i sit daglige arbejde samt forholde sig til rehabilitering til den akut og kronisk syge patient. Arbejde med det at indgå i relationer med patienter i krise, herunder forholde sig konstruktivt til etiske og moralske problemstillinger i plejen. Arbejde med kommunikation som redskab til forebyggelse af konflikter, kommunikationsudfordringer i hverdagen samt anerkendende kommunikation. Arbejde med kvalitetsarbejdet, utilsigtede hændelser og akkreditering og herunder respekt, integritet og selvbestemmelse. Arbejde med kollegial supervision som teoretisk ramme samt afprøve det i praksis i grupper. Varighed: Udviklingskurset strækker sig over 1 år Kursister med videregående uddannelse: Kr ,- Formålet med uddannelsen er, at du får den nyeste viden inden for sundhedsfremme og forebyggelse, pædagogik, kommunikation mv. KUA er et kompetencegivende efteruddannelsesforløb, der giver dig et løft i forhold til din grunduddannelse og gør dig i stand til at udføre nye opgaver, hvor du får styrket dine personlige og faglige kompetencer. Uddannelsen KUA er delt i et basismodul og et fagspecifikt modul, hvor du får en øget professionel tilgang til dit arbejde. KUA er sammensat af en række AMU-kurser. Målgruppen henvender sig især til erfarne social- og sundhedsassistenter. Videreudvikler dine sundhedsfaglige, personlige og erhvervsfaglige kompetencer. Videreudvikler pædagogiske, relationelle, og dokumentationskompetencer. Opkvalificerer egen praksis ved at forholde dig refleksivt til samfundets udfordringer i forhold til den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund. Implementerer nye initiativer til gavn for borgerne. Varighed: Basisuddannelsen varer 20 dage Fagmodulet varer dage Målgruppen: Kontakt skolen for nærmere oplysninger. Kursister med videregående uddannelse: Kontakt skolen for nærmere oplysninger. Kurset består af 10 AMU-kurser: 40596, 42677, 40144, 45987, 45988, 45989, 41687, 45366, 40823, For konkrete datoer se særskilt brochurer på vores hjemmeside under kursusafdeling eller kontakt os på telefon Tilmelding skal ske via din kontaktperson. Du kan også kontakte SOSU C for yderligere oplysninger. K For konkrete datoer se særskilt brochurer på vores hjemmeside under kursusafdeling eller kontakt os på telefon KURSUSKATALOG

14 Omsorg for personer med demens Faglig fordybelse i demens Formålet med uddannelsen er, at du får en grundlæggende viden om personer med demens. Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner. Kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. Kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk niveau. Kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. Har viden om lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Kan afdække demensramte familiers belastninger og yde støtte/vejledning til pårørende. Kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af ressourcer. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2407,- Formålet med uddannelsen er, at du kan bidrage til at kvalificere indsatsen på demensområdet med fokus på mennesker med komplekse demensforløb og deres pårørende. Assistenter og hjælpere med en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, med erfaring fra arbejdet med personer med demens i primær sektor. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset Omsorg for personer med demens. Rådgiver og vejleder borgere med demens. Indgår i demensteam omkring borgere med demens og medvirker ved undervisning af personale/pårørende om demens, møder i kommunen mv. Sikrer erfaringsudveksling til og fra egen personalegruppe, demensteam og demensnetværk. Udarbejder socialpædagogiske handleplaner for borgere med demens og søger om og indberetter til socialforvaltningen om magtanvendelse. Holder dig ajour med den faglige udvikling på demensområdet. Varighed: 21 dage - fordelt på 5 moduler Målgruppen: Kr. 352,- Kursister med videregående uddannelse: Kr , Hold 1: Uge 21: 21/5-25/5 Kurset består af 5 AMU-kurser: 42673: Personer med demens, sygdomskendskab : Personer med demens, aktiviteter, livskvalitet : Magt og omsorg : Vejledning og rådgivning af patienter mv : Projektorienteret arbejde (kr. 352,-). Hold 1: Hold 2: Modul 1: Uge 11: 12/3-15/3 Modul 1: Uge 34: 20/8-23/8 Modul 2: Uge 13: 26/3-29/3 Modul 2: Uge 37: 10/9-13/9 Modul 3: Uge 17: 24/4-27/4 Modul 3: Uge 40: 2/10-5/10 Modul 4: Uge 21: 22/5-25/4 Modul 4: Uge 43: 22/10-25/10 Modul 5: Uge 23: 4/6-8/6 Modul 5: Uge 46: 12/11-16/11 14 KURSUSKATALOG 2012

15 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Formålet med uddannelsen er, at du på et grundlæggende niveau kan støtte den sindslidende i socialpsykiatrien til at mestre livet personligt og socialt. Social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien, herunder den indsats, der er placeret i hjemmeplejen. Det er en fordel med erfaring fra arbejdet med psykiatriske/socialpsykiatriske brugere. Kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb med den sindslidende. Medvirker til etablering, vedligeholdelse og afslutning af et professionelt kontaktforløb. Genkender psykoser og angsttilstande hos den sindslidende borger samt videregive observationer til samarbejdspartnere. Har kendskab til relevant medicinsk behandling og dennes virkninger og bivirkninger. Kender din egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for den sindslidende borger. I dit daglige arbejde kan tage højde for relevant gældende lovgivning og har kendskab til værdierne i FN s Handicap konvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179,- Formålet med uddannelsen er, at du tilegner dig viden og forståelse for det socialpsykiatriske område, så du bliver i stand til at samarbejde med sindslidende borgere og stå for funktionen som kontaktperson. Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og personer i andre faggrupper, der arbejder inden for det socialpsykiatriske område. Det er en fordel med mindst ½ års praktisk erfaring med socialpsykiatriske klienter. Kan tilrettelægge et målrettet omsorgs- og kontaktforløb. Kan samarbejde- og arbejde motiverende med sindslidende borger på baggrund af viden om kommunikationsmønstre og forsvarsmekanismer - også i den vanskelige situation. Kender din egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for den sindslidende borger i forhold til den samlede udvikling og organisering af psykiatrien. Kan medvirke i tværsektorielt samarbejde samt inddrage ressourcepersoner i den kommunale forvaltning m.m. Kan tage højde for gældende lovgivning og har kendskab til værdierne i FN s Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle indsats for sindslidende. Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179, Hold 1: Hold 2: Modul 1: Uge 2: 10/1-13/1 Modul 1: Uge 36: 4/9-7/9 Modul 2: Uge 4: 25/1-27/1 Modul 2: Uge 38: 17/9-19/9 Modul 3: Uge 8: 20/2-22/8 Modul 3: Uge 40: 1/10-3/ Hold 1: Hold 2: Modul 1: Uge 11: 13/3-16/3 Modul 1: Uge 43: 23/10-26/10 Modul 2: Uge 18: 1/5-3/5 Modul 2: Uge 46: 14/11-16/11 Modul 3: Uge 20: 14/5-16/5 Modul 3: Uge 48: 28/11-30/11 KURSUSKATALOG

16 Arbejdet med recovery i psykiatrien Medvirken til rehabilitering Formålet med uddannelsen er, at du får indblik i, hvad der fremmer den sindslidendes mulighed for at komme sig. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andre med lignende erfaring inden for psykiatrien. Kan anvende arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. Kan identificere metoder, der underbygger den enkelte sindslidendes mulighed for at styrke selvtillid, drømme og troen på egne evner. Kan arbejde med at styrke borgerens mestringsevne og i den forbindelse støtte borgerens evne til at formulere, hvad denne gerne vil opnå, og hvordan borgeren ønsker at gøre det. Kan anvende kommunikations- og samværsformer, som understøtter principperne i recovery-tilgangen, f.eks. ved at kommunikere åbent og anerkendende. herunder være opmærksom på, at borgeren skal inddrages som en del af løsningen, og at der ikke skabes en polarisering mellem borgeren og personalegruppen. Kender såvel din egen rolle i recoveryprocessen som den sindslidendes rolle samt de netværk og relationer, der har indflydelse på recoveryprocessen. Indgår i et samarbejde der understøtter den sindslidendes indflydelse på eget liv og recoveryproces. Formålet med uddannelsen er, at du ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren. Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner fx leve-bomiljøer og plejecentre. Kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren. Kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse og henvise til støttemuligheder og anvende relevante genoptræningsprincipper. Kan handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, som du møder hos borgeren og medvirke til at skabe rammerne for et meningsfuldt liv for borgeren. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1544,- Varighed: 10 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 5179, Hold 1: Modul 1: Uge 15: 11/4-13/4 Modul 2: Uge 23: 4/6-6/6 Modul 3: Uge 25: 18/6-21/ Hold 1: Uge 9: 27/2-29/2 16 KURSUSKATALOG 2012

17 Neurorehabilitering af senhjerneskadede Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Formålet med uddannelsen er, at du kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede. Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset. I det daglige social- og sundhedsarbejde kan medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. Kan tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske metoder. Kan indgå i det tværfaglige team omkring borgeren, og i tilrettelæggelsen af dit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer. Varighed: 3 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 1728,- Formålet med uddannelsen er, at du tilegner dig færdigheder i tilrettelæggelse og udførelse af forflytnings- og lejringsopgaver i borgerens hjem. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen. Kan inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Opnår forståelse for din egen rolle til at inspirere og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis. Kan medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning og kan etablere og bruge det faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen. Varighed: 5 dage Kursister med videregående uddannelse: Kr. 2714, Hold 1: Uge 45: 7/11-9/ Hold 1: Uge 6: 6/2-10/2 KURSUSKATALOG

18 Vejledning i forflytning Livreddende førstehjælp Formålet med uddannelsen er, at du bliver i stand til på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger at vejlede i forflytning, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis. Kan vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. Kan inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Kan medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning og etablere og bruge det faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen. Varighed: 6 dage Formålet med uddannelsen er at bibringe dig den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dig i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker. For alle medarbejdere. Lærer at handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade. Lærer at yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/ standset vejrtrækning og/eller chok som følge af ulykker. Lærer at forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. Får forståelse af den livsvigtige ilttransport. Lærer om virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og elulykker samt chok. Varighed: 3 timer Kr. 5000,- for et hold. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. Kursister med videregående uddannelse: Kr. 3810, Hold 1: Modul 1: Uge 41: 8/10-10/10 Modul 2: Uge 45: 5/11-7/11 IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding sker direkte til SOSU C på telefon KURSUSKATALOG 2012

19 Førstehjælp hjerte/lunge redning Sammensæt jeres eget førstehjælpskursus Formålet med uddannelsen er, at du får viden, færdigheder og holdninger, der sætter dig i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give hjerte/lunge redning. For alle medarbejdere. Anvender førstehjælpens 4 hovedpunkter. Lærer at yde hjerte-lunge redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning. Lærer at alarmere på det situationsbestemte rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede. Får forståelse af overlevelseskæden. Lærer de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning. Formålet med uddannelsen er, at du får mulighed for at lære om førstehjælp udfra netop dit behov og interessefelt. For alle medarbejdere. Tilbydes et skræddersyet kursus, hvor du fx kan koble hjerte/lunge redning med livreddende førstehjælp ud fra netop jeres behov og interesse. Varighed: ½ eller 1 dag ½ dag kr. 5000,- eller en hel dag kr ,- i dagtimerne. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. Varighed: 3 timer Kr. 5000,- for et hold. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding sker direkte til SOSU C på telefon IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding sker direkte til SOSU C på telefon KURSUSKATALOG

20 Grundforløb med fokus på opkvalificering af basale færdigheder Vurdering af basale færdigheder Formålet med grundforløbet er, at du bliver parat til at starte på udda Social- og Sundhedsuddannelsen eller Pædagogisk Assistent uddannelsen. Grundforløbet er for dig, der ikke har brugt læsning og regning længe. Opnår færdigheder i Dansk, Samfundsfag, Naturfag og Engelsk og dermed bliver bedre til læsning, skrivning, regning og matematik. Opnår færdigheder i andre områder som fx kommunikation og samarbejde og sundhed og idræt. Får bevis for elementær Førstehjælp og brandbekæmpelse. Varighed: Kurset har en varighed på 23 uger Kr. 0,- Formålet med vurderingen er, at du som deltager i AMU-uddannelse eller Individuel kompetencevurdering i AMU (IKV i AMU), skal have mulighed for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik og modtage vejledning i tilknytning hertil. Vurdering af basale færdigheder i AMU er et tilbud til alle, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser eller Individuel kompetencevurdering i AMU. Får hjælp til at understøtte og forbedre din gennemførelse og udbytte af AMU-undervisningen. Får vejledning til undervisning i basale færdigheder både i AMU og efter anden lovgivning f.eks. forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller dansk som andetsprog, når vurderingen viser, at du kan have udbytte heraf. Får vejledning til forløb, hvor AMU kombineres med undervisning efter anden lovgivning. Varighed: 0,3 dag Kursister med videregående uddannelse: Kr. 370,- 041 Hold 1: Uge 9: 9/1 - Uge 26: 29/6 Hold 2: Uge 24: 11/6 - Uge: 50: 14/12 Tilmelding sker via ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside For yderligere information kontakt vores sekretariat på telefon Kontakt vores uddannelsesvejleder på for yderligere oplysninger. Tilmelding kan ske løbende på skolens hjemmeside: eller på telefon: KURSUSKATALOG 2012

21 FVU og screening Akademiuddannelse i Sundhedspraksis FVU står for Forberedende Voksen Undervisning og er et gratis tilbud til alle, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Formålet med screeningen er, at du via gode færdigheder i læsning, skrivning og regning får større udbytte af din efteruddannelse, bedre kommunikation i virksomheden og større fleksibilitet. Vi tilbyder i samarbejde med VUC FVU-kurser inden for en række forskellige områder. Alle over 18 år. Forbedrer din læsning, stavning og skrivning (4 trin at tage kurset på). Forbedrer din regning (2 trin at tage kurset på). Går til prøver efter hvert trin. Efter bestået prøve kan du få et prøvebevis. Får en profil på dine skolefærdigheder ved en personlig samtale. Du vil få mulighed for at få en screening, så du ved hvilke trin du skal starte på. Varighed: Screening varer 30 minutter. Afhængigt af hvilket trin du vælger, vil FVU-delen vare mellem timer. Deltagerbetaling for målgruppen: Kr. 0,- Formålet med uddannelsen er, at det kvalificerer dig til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere og handle på praksisnære problemstillinger. Studiet udbydes i 6 moduler, hvor et modul løber henover et semester. Der tilbydes følgende moduler: Professionel praksis (modul 1), Sundhedspraksis (modul 2), Sammenhængende forløb (modul 3), Tværfaglige indsatsområder (modul 4), Specialeforløb (modul 5) og Afgangsprojekt (modul 6). Et videregående studie der henvender sig til folk med en erhvervsuddannelse og erfaring, der ønsker en statsanerkendt uddannelse. Udvikler professionalisme og selvstændighed i forhold til kontakten med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. Kvalificerer dig til at varetage udviklings- og koordineringsopgaver, kvalitetssikringsprocesser samt områder indenfor sundhedsfremme og rehabilitering. Videreudvikler dine kompetencer i forhold til specialopgaver, som for eksempel vejledning, formidling eller gruppeledelse. Varighed: Studiet kan tages som deltidsstudie ved siden af arbejde eller alternativt som fuldtidsstudie, hvor du søger orlov og er berettiget til (SVU) Statens voksenuddannelsesstøtte. Deltagerbetaling for målgruppen: Modul 1: Kr. 5000,- Modul 2-4: Kr. 3600,- Modul 5-6: Kr. 5600,- FVU - Forberedende Voksen Undervisning Se venligst vores hjemmeside for afholdelsestidspunkt eller kontakt vores sekretariat for yderligere oplysninger. Tilmelding kan ske løbende på skolens hjemmeside: eller på telefon: IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kursusafvikling - Ballerup Hold 1: Primo januar til medio maj 2012 Hold 2: Medio august til medio december 2012 For yderligere information er interesserede velkomne til at kontakte Ulla Pilehøj, tlf , mail: Læs mere om studiet på Københavns Erhvervsakademi s hjemmeside Søg Sundhedspraksis i søgefunktionen nederst til venstre på hjemmesiden. KURSUSKATALOG

22 Arbejdsglæde, motivation og drive hvad skal der til? Den anerkendende empatiske kommunikation Foredragsholder: Heidi Johansson Foredragsholder: Birgitte Mogensen Hvordan baner man vejen for arbejdsglæde, trivsel, motivation og drive overfor sig selv, sine kolleger, borgere, familie og i forhold til en virksomhed? Hvordan bliver man sin egen lykkens smed? Hvordan aktiverer man ens individuelle succespunkt? Hvad er hemmeligheden bag enhver succesfuld virksomhed og dets ansatte? Hvordan præsterer man sit yderste og fortsat går glad og tilfreds på arbejde? Alle interesserede. Temaerne bevæger sig inden for At finde glæden, viljen og modet i sig selv. Strategier til at opnå det, du vil have. At sætte dig begejstringspejlemærker som er mulige at nå. At finde vejen fremad i den rigtige retning. At tage styringen og blive vinder i eget liv. Metoder til skabelse af energi, engagement, glæde og vinderånd. Varighed: Varighed og indhold kan i samarbejde besluttes afhængig af virksomhedens behov og interesse ½ dag kr. 5000,- eller en hel dag kr ,- i dagtimerne. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. En kommunikation som man kan mærke, fordi den er ærlig, nærværende, seriøs, og ikke fordømmende. Derfor brugbar både i samarbejdssituationer med patienter, pårørende og kolleger. Sidegevinst kan være en positiv afsmitning på samværet med børn, venner og familie. Alle interesserede. Temaerne bevæger sig inden for: Ikke-voldelig kommunikation, hvor du lærer en anden måde at tænke, tale og lytte på, som kan bruges i alle sammenhænge. Følelser som stress, udbrændthed, depression og vrede som skabes af den måde, vi er opdraget til at tænke og tale på. De følelser kan let komme til at stå i vejen for glæden og overskuddet i hverdagen. At skabe en nærende kontakt med både dig selv og andre og få redskaber, der hjælper til at håndtere de følelser på en meget anderledes måde. Varighed: Varighed og indhold kan i samråd besluttes afhængig af virksomhedens behov og interesse. ½ dag kr. 5000,- eller en hel dag kr ,- i dagtimerne. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding og yderligere information kan rettes til SOSU C. IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding og yderligere information kan rettes til SOSU C. 22 KURSUSKATALOG 2012

23 Anerkendende tilgang til børn og unge med ADHD Sammensæt jeres egen temadag Foredragsholder: Anette Damgaard Fokusdage, seminarer og foredrag Formål Foredraget handler om, hvordan en anerkendende tilgang ofte er en meget effektiv måde at gå til børn og unge med diagnosen ADHD. I vil undervejs komme ind på temaer indenfor den seneste neuropsykiatriske forskning, der viser, hvordan man konkret kan forandre på mønstre i hjernen. Derudover vil I komme omkring Positiv Psykologi, Mindfullness og ADHD. De metoder og værktøjer som der trækkes frem kan være med til at give færre konflikter og minimere stress i dagligdagen. Foredraget henvender sig til forældre, hjælpere, pædagoger, lærere og andre, der dagligt arbejder med børn og unge med diagnosen ADHD. Temaerne bevæger sig inden for: Hvad er det for nogle problemer man har, for at kunne få diagnosen ADHD? Hvordan påvirker det typisk ens liv at have disse problemer? Hvilke konkrete værktøjer og metoder er der til at få et bedre samvær med barnet/den unge? Hvordan virker den anerkendende tilgang til børn og unge med diagnosen ADHD? Hvad kan jeg gøre anderledes i min kommunikation med barnet/den unge? Hvilke værktøjer er der i den anerkendende tilgang, der kan gøre min, mit barns og familiens dagligdag lettere? Varighed: Varighed og indhold kan i samråd besluttes afhængig af virksomhedens behov og interesse. Vi er super dygtige til at skræddersy kursusforløb, hvor vi kombinerer jeres ønsker med en række fordelagtige AMU-kurser. I undervisningen vil det være vores kompetente og dygtige undervisere, som står klar med seneste viden på området, sparring og løsningsforslag. Vi afholder også fokusdage, seminiarer og foredrag inden for en række områder bl.a. arbejdsglæde, hygiejne, supervision, forflytning, medicin, demens etc. Alle interesserede. Målene afhænger af kursusvalg og type. Varighed: Varighed og indhold kan i samarbejde besluttes afhængig af virksomhedens behov og interesse. I mange tilfælde vil det være gratis at deltage på et AMUkursus. Der kan dog forekomme deltagerbetaling på enkelte kurser. Ønsker I kurser, som går ud over AMU-rammen - såkaldt indtægtsdækket virksomhed (IDV) - koster ½ dag kr. 5000,- eller en hel dag kr ,- i dagtimerne. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. ½ dag kr. 5000,- eller en hel dag kr ,- i dagtimerne. Kan afholdes aften og weekend mod en mindre tillægspris. IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: Tilmelding og yderligere information kan rettes til SOSU C. AMU eller IDV - Indtægtsdækket virksomhed Kontakt os for nærmere planlægning af undervisningen på telefon: På den sidste side kan du se, hvilke kurser, som vi som uddannelsesinstitution også er godkendte til. Kurserne kan kobles sammen på kryds og tværs. Hvis du vil høre mere om disse muligheder kan du gå ind under vores hjemmeside på: eller kontakte vores konsulenter/vejledere på KURSUSKATALOG

24 Praktiske oplysninger Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne - i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, som udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen- og efteruddannelse. Hvem kan deltage? AMU-kurser er åbne for alle, men er udviklet specielt med henblik på AMU-målgruppen. Du kan tilmelde dig kurserne, hvis du er privat eller offentligt ansat, selvstændig eller selvforsørgende. Er du ledig skal tilmeldingen ske via dit jobcenter. AMU-målgruppen Du tilhører AMU-målgruppen, hvis du er ufaglært eller faglært til og med erhvervsuddannelsesniveau og har bopæl eller arbejde i Danmark. Deltagere udenfor AMU-målgruppen skal tage direkte kontakt til skolen. Undervisning En undervisningsdag er 7,4 time, oftest i tidsrummet 8:30-15:45. Du får besked om mødetid og -sted i velkomstbrev. Undervisningen er typisk tilrettelagt med oplæg, diskussioner, projektarbejde, fremlæggelser og praktiske øvelser. VEU-godtgørelse og transport Deltager du på et AMU-kursus, kan du søge om VEU-godtgørelse pt. svarende til 80% af dagpengesatsen. Hvis du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt VEU-godtgørelsen. Der ydes kun VEU-godtgørelse til AMU-målgruppen. VEU-ansøgninger udfyldes elektronisk. Transport Du kan søge tilskud til transport, hvis afstanden mellem bopæl og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Du søger om transportgodtgørelsen på dit VEU-ansøgningsskema. Deltagerbetaling Stort set alle AMU-kurser er uden deltagerbetaling,. Hvis der er deltagerbetaling vil det stå under det enkelte kursus. Deltagere uden for AMU-målgruppen, bl.a. deltagere med en mellemlang videregående uddannelse (fx pædagoger) skal betale for at deltage. OBS priserne i kataloget er 2011 priser, hvorfor der kan forventes en prisjustering. Priserne fastsættes i finansloven og det vil altid være de aktuelle priser, der opkræves. Aflysning af kurser Skolen forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er for få tilmeldte. Vi sørger selvfølgelig for, at du får besked, hvis dit kursus bliver aflyst. Betaling ved for sen afmelding eller ved udeblivelse Arbejdsgiverbetaling kan opkræves ved for sen afmelding eller udeblivelse på førstedagen, såfremt arbejdsgiveren har godkendt deltagelse på forløbet. Hvis du er tilmeldt men bliver forhindret i at deltage i uddannelsesforløbet pga. lovligt forfald, fx sygdom, nyt arbejde eller lignende, skal arbejdsgiveren meddele det til skolen pr. mail. Uddannelsesbevis Under uddannelsen forventes det, at du som kursist deltager aktivt under hele forløbet. Hvis uddannelsen ud fra underviserens vurdering gennemføres med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis med beskrivelse af de opnåede mål for kurset. Særligt tilrettelagte forløb Vi er kendt for at være meget imødekommende og fleksible ift. vores kunders behov og ønsker. Har I særlige behov for efteruddannelse eller har I andre projektidéer eller forslag til samarbejdsrelationer, så tøv ikke med at kontakte os. Skræddersyede løsninger giver ofte det bedste resultat. Vi lægger stor vægt på et grundigt forarbejde, så tingene er talt godt igennem, før vi udarbejder et uforpligtende tilbud. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem din bopæl og skolen overstiger 60 km, kan du søge refusion for kost og logi. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. 24 KURSUSKATALOG 2012

25 Tilmeldingsprocedure Du tilmelder dig elektronisk via Undervisningsministeriets portal Du kan gå to veje til efteruddannelse.dk: Find kurserne direkte på ved at søge på kursusnummer eller skole. Gå til skolens hjemmeside, se under kursusenheden. Her linkes direkte til skolens udbudte kurser på portalen og du kan se de andre efteruddannelsestilbud, vi har. Kontakt os SOSU C Kursusenheden Hørkær 22., 3 sal 2730 Herlev Tlf giver mulighed for: Nem tilmeldingsprocedurer Overblik over alle medarbejdernes kurser At afmelde en kursist og tilmelde en anden i stedet E-fakturering, hvis der er deltagerbetaling Elektronisk VEU-godtgørelse En fælles indgang for efteruddannelsestilbud For virksomheder Som virksomhed skal du have en digital signatur, for at logge ind på efteruddannelse.dk og bruge virksomhedens egen side. I signaturen skal du have rettigheden Ret til at administrere VEU-kurser. Du kan læse mere om digital signatur og downloade en brugermanual på skolens hjemmeside. Support ved tilmelding Ved tekniske problemer har UNI C en direkte supportlinje, som du kan kontakte, hvis du oplever problemer med browser, sikkerhedsindstillinger, hastighed eller lignende. Du kan ringe direkte til UNI C support på telefon: Spørgsmål om de enkelte kurser, kan som hidtil rettes til SOSU C på telefon: Vi glæder os til at møde jer! KURSUSKATALOG

26 Eksempler på øvrige kurser som vi er godkendt til at tilbyde: Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Akut nødhjælp til ældre og handicappede Almen fødevarehygiejne Arbejde med døende og afdøde patienter 5287 Arbejde med sindslidende med misbrug Arbejde med ældre i eget hjem Arbejdet med ældre udviklingshæmmede Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet, etik og adfærd Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Borgere med alkoholproblemer Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Dokumentation og evaluering Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi og forflytningsteknik Ernæringsscreening i ældreplejen Etablering af selvstyrende grupper Faglig læsning og skrivning Fagunderstøttende dansk som andetsprog Forebyggelse af selvmord blandt ældre Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggende voksentandpleje Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arb Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Hospitalsserviceassistentens arbejdsfunktioner Hverdagslivet som indsatsområde Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Håndtering af data i virksomhedernes it-systemer IKV - individuel kompetencevurdering 2769 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Introduktion til AMU Introduktion til det danske arbejdsmarked Introduktion til et brancheområde Introduktion til førstehjælp IT-omsorgssystemer i hjemmeplejen Jobrelateret brug af styresystemer på pc Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Kontakt med sindslidende i hjemmeplejen Kontaktperson i omsorg og sygepleje Kvalitet i offentlige serviceydelser Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde Medvirken til pleje af borgere med KOL Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Netværksanbringelser Netværksskab, aktiviteter for ældre og handicappede Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer Opsporing af selvskadende adfærd Opsporing og forebyggelse af diabetes Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet Personer med demens, sygdomskendskab Personlig hjælper og ledsager Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom Pleje af patient med akut medicinsk sygdom Pleje af patienter m. gynækologiske sygdomme Pleje og behandling af diabetikere Praktisk hjælp til ældre Projektudvikling og gennemførelse Psykiatrisk suppleringsuddannelse Pædagogiske metoder i ældreplejen Rehabilitering som arbejdsform Samarbejde med og støtte til hørehæmmede Samarbejde med ældre om sunde kostvaner Seksualitet hos borgere i hjemmeplejen Seksualitet og handicappede Selvstændigt arbejde med rehabilitering Selvstændigt arbejde med pleje af svangre Selvstændigt arbejde med pleje på føde/barselsafd Socialpædagogik og aktiverende metoder Sorg og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Sterilarbejdet på sygehusene Støtte ved selvskadende adfærd Tidlig opsporing af demens Teambuilding for selvstyrende grupper Teamorganiseret hjemmepleje Tilberedning og servering for patienter Tværfagligt og sektorielt samarbejde KOL Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Udarbejdelse af projektrapporter Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Værtskab og sociale rammer for ældres måltider KURSUSKATALOG 2012

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet

Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2010 Velkommen til uddannelses- og kursusåret 2010 Velkommen til SOSU C s kursuskatalog over social- og sundhedsfaglige kurser

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område. www.sosuc.dk www.sopu.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Det pædagogiske område 2012 www.sosuc.dk www.sopu.dk Velkommen til efteruddannelse 2012 Velkommen til SOPU og SOSU C som sammen præsenterer kursuskataloget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere m.fl.

Social- og sundhedshjælpere m.fl. 10 DAGE 10 DAGE 1, 1 DAG 10 DAGE 1 DAG 6 DAGE 10 DAGE 1 DAG Social- og sundhedshjælpere m.fl. 12-11-2010 Plejeopgaver Aktivering Psykiatri og demens Dokumentation og it Medarbejderen og arbejdspladsen

Læs mere