Test dig selv for klamydia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test dig selv for klamydia"

Transkript

1 Test dig selv for klamydia Biologifagligt projekt Tidsforbrug 1-4 timer baggrund: Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark med omkring nye sygdomstilfælde hvert år. Klamydia er en bakterie, der smitter let, og det er kun hver anden kvinde og hver fjerde mand, der får symptomer på sygdommen. Oplysning og seksualundervisning er vigtig, men det er også vigtigt, at man lader sig teste enten hos egen læge, på en sexsygdomsklinik eller ved hjælp af en hjemmetest. Sex & Samfund har siden 2008 i samarbejde med nogle få kommuner, blandt andet Københavns Kommune, tilbudt unge mellem år en klamydiahjemmetest. Hjemmetesten er både gratis, 100 % sikker og har en højere positivrate end positivraten for praktiserende læger og sexsygdomsklinikker. Og de unge foretrækker selv denne anonyme testform frem for et besøg hos lægen eller på klinikken. Men i dag er det kun unge i København, Frederiksberg, Rødovre og Lolland kommune der kan få hjemmetesten, selv om alt taler for at gøre tilbuddet gældende for unge i alle landets kommuner. beskrivelse: Hjemmetesten for klamydia er et godt eksempel på praktisk anvendelse af biologisk viden inden for især områderne medicin og sundhed. Klamydiahjemmetest-projektet viser også, hvordan biologisk viden anvendes i teknologisk, erhvervs- og sundhedsmæssige sammenhænge. Derudover giver biologifagligt arbejde med hjemmetesten en oplagt mulighed for at formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk og modeller. Arbejdsspørgsmålene til klamydiahjemmetesten vil give eleverne mulighed for at udvikle et fagligt grundlag for holdningsdannelse og etisk stillingtagen i forhold til den aktuelle samfundsmæssige udfordring med klamydia. Inddragelse af klamydiahjemmetesten i biologiundervisningen kan være med til både at udbygge elevernes viden og indsigt i biolologiske kerneområder og være et godt afsæt for, at eleverne forholder sig reflekterende og ansvarligt til sig selv og andre i relation til sexsygdomme, prævention og seksualitet. Se hjemmetesten for klamydia Det kan være en god idé at fremvise fysiske eksemplarer af klamydiahjemmetesten til både piger og drenge, når I arbejder med testen i biologi. Det er samtidig også en god måde at øge unges kendskab til og fortrolighed med hjemmetesten. Gymnasielærere i København, Rødovre eller Lolland kan modtage testsættet gratis, da der er etableret et klamydiahjemmetestprojekt i disse kommuner. Som gymnasielærer i landets øvrige kommuner vil skolen skulle betale for testsættet. Prisen er 200 kr. inkl. porto og forsendelse. Du kan få mere information om klamydiahjemmetesten og bestille hjemmetestsættet ved at skrive til denne mail: Fortsættes på næste side...

2 ...Fortsat fra forrige side forberedelse: Arbejdet med klamydiahjemmetesten i biologi kan både foregå i klassen med gruppearbejde og som et længere projektarbejde, hvor eleverne fordyber sig i forskellige arbejdsspørgsmål, individuelt eller i mindre grupper. Man kan afslutte begge forløb med, at eleverne præsenterer deres resultater, og at der lægges op til en fælles diskussion. Nedenfor er skitseret forslag til arbejdsspørgsmål fordelt på biologi på c-niveau og b-niveau og mål fra læreplanen i biologi på stx, hf og htx. Arbejdsspørgsmålene knytter sig til artiklen 2.6.A Test dig selv for klamydia og kan kopieres fra denne undervisningspakke. Eleverne kan også arbejde med artiklen online på Andre artikler, der kan arbejdes med: Artikel 2.6.B: Sundhedsstyrelsens MTV-rapport: Artikel 2.6.C Sexlinien for Unge, Man kan med fordel også inkludere artiklen 2.1.A At blive testet for en sexsygdom Arbejdsarkene med spørgsmål er målrettet emner og niveauer i biologi på stx, hf og htx. Arbejdsark 2.6.A er målrettet emnet seksuelt overførte sygdomme, biologi, c-niveau og b-niveau, og I kan arbejde med artiklerne 2.6.A og 2.6.C. Arbejdsark 2.6.B er målrettet emnet eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse, biologi, c-niveau og b-niveau, og I kan arbejde med artiklen 2.6.A. Arbejdsark 2.6.C er målrettet emnet biologisk viden på celle- og individniveau, som finder anvendelse inden for sundhed, sygdomsforebyggelse og behandling, bakterier, cellers opbygning, funktion og evolution, herunder bakterieceller, biologi, c-niveau og b-niveau, og I kan arbejde med artiklerne 2.6.A, 2.6.B (afsnit 6) og 2.6.C. I kan også arbejde med, hvordan klamydiatesten analyseres i emnet Nukleinsyrernes opbygning og funktion, herunder proteinsyntesen, biologi, b-niveau. I kan læse artiklerne artikel 2.6.B, afsnit 7.4 og evt. besøge et mikrobiologisk laboratorium for at se, hvordan man foretager testen på laboratorieniveau.

3 2.6.A arbejdsark Test dig selv for klamydia I skal tage udgangspunkt i artiklerne 2.6.A Test dig selv for klamydia som også findes online på her ( og artikel 3.6.C Sexlinien for Unge, ( Emne: Seksuelt overførte sygdomme, biologi, c-niveau og b-niveau: Arbejdsspørgsmål: Hvad er en sexsygdom? Hvad er klamydia? Hvilke konsekvenser har det, at klamydia er asymptomatisk? Hvordan beskytter man sig bedst mod klamydia, hvis man er en pige og en dreng, der har sex? Hvordan beskytter man sig bedst mod klamydia, hvis man er to drenge, der har sex? Hvordan beskytter man sig bedst mod klamydia, hvis man er to piger, der har sex? Hvordan fungerer en klamydiahjemmetest som beskrevet i artikel 2.6.A? Diskutér hvilke fordele og ulemper der ved at tage en klamydia-hjemmetest? Vurdér fordele og ulemper ved at gå til sin egen læge, og fordele og ulemper ved at gå til en sexsygdomsklinik, hvis man skal undersøges for en sexsygdom. Hvad tror I er forklaringen på, at klamydia-incidensen har været faldende de seneste år? Hvilke samfundsmæssige tiltag skal der til for, at klamydia-kurven fortsat falder? Mange mennesker med sexsygdomme oplever, at der er et samfundsmæssigt tabu om det. Hvorfor er der egentlig det? Det er jo bare en sygdom? Hvordan kan man ændre på det? I hvilket omfang hænger myterne om sexsygdomme sammen med samfundets seksualmoral? (At det bliver anset som anstødeligt/umoralsk at have mange skiftende partnere for eksempel). Hvilke former for sex og seksualitet bliver i dag anset som ok og normalt, og hvilke anses som anstødeligt og unormalt? (sex med flere partnere, skiftende partnere, homoseksualitet, analsex, SM og så videre).

4 2.6.B arbejdsark Test dig selv for klamydia I skal tage udgangspunkt i artiklen 2.6.A Test dig selv for klamydia, som også findes online på her ( Emne: Eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse, biologi, c-niveau og b-niveau: Arbejdsspørgsmål: Diskutér, hvilke fordele og ulemper der ved en klamydiahjemmetest frem for at blive testet hos lægen eller på sexsygdomsklinik? Diskutér, hvilke usikkerheder der er forbundet med klamydiahjemmetesten? Diskutér, hvilke etiske spørgsmål der rejser sig ved hjemmetesten som metode ved sygdomsforebyggelse? Hvad tror I, forklaringen er på, at unge foretrækker hjemmetesten frem for et besøg hos lægen eller på sexsygdomsklinik? Har unge generelt tillid til læger og sundhedssystemet? Diskutér, hvilke faktorer der er vigtige for, at unge og samfundet kan have tillid til en hjemmetest for sexsygdomme? Diskutér, hvordan hjemmetestning kan indgå i sundheds- og sygdomsforebyggelsen i forhold til sexsygdomme blandt unge? Hvordan er sammenhængen mellem at blive testet for sexsygdomme og seksualundervisning? Diskutér, hvad der er vigtigt i sundheds- og sygdomsforebyggelsen af sexsygdomme? Hvorfor er seksualundervisning til unge vigtigt? Hvad kan man gøre for at styrke seksualundervisningen på gymnasiet? Undersøg, hvad din kommune gør for seksuel sundhed hos unge (Hjælp: Man kan for eksempel spørge lokalpolitikere, ungdomsråd/børn- og ungebyråd, sundhedsforvaltningen, børn- og ungeforvaltningen, sundhedsplejerskerne i kommunen). Opgave, hvis der er et tilbud om klamydiahjemmetest i jeres kommune: Lav et forslag til en oplysningskampagne (eksempelvis hjemmeside, brochure, plakater) om klamydiahjemmetesten til unge mellem år. Opgave, hvis der ikke er et tilbud om klamydiahjemmetest i jeres kommune: Lav en plan for, hvordan I kan sikre, at klamydiahjemmetesten bliver et gratis tilbud til unge i jeres kommune. Planen skal blandt andet indeholde tanker om, hvad I konkret vil gøre (eksempelvis skrive læsebreve, afholde høring for unge, lave en demonstration, underskriftsindsamling, lave kampagne på Facebook), og hvem I vil inddrage i arbejdet (for eksempel politikere, ungdomsråd/børne- og ungebyråd, embedsmænd, uddannelserne, sundhedsplejersker, eksperter og unge i kommunen). Lav et forslag til nogle af de elementer, som indgår i jeres plan for at få kommunen til at tilbyde unge gratis klamydiahjemmetest (Skriv eksempelvis et læserbrev, lav en demonstration, tag kontakt til politikere og embedsmænd, eller opret en Facebook-side for projektet). Undersøg dit gymnasiums sundheds- og trivselspolitik og eventuelle indsatser i forhold til seksuel sundhed, eksempel seksualundervisning. Hvordan kunne klamydiahjemmetesten integreres som sundhedstilbud til unge på dit gymnasium? Hvad kunne I gøre for at få den integreret i et sundhedstilbud til jer? Undersøg, om der findes et klamydiahjemmetesttilbud i jeres kommune. Hvordan kan du/i som elever arbejde for, at der kommer et klamydiahjemmetesttilbud i din/jeres kommune, hvis I ikke har det?

5 2.6.C arbejdsark Test dig selv for klamydia I skal tage udgangspunkt i artiklerne 2.6.A Test dig selv for klamydia, som også findes online på her ( Artikel 2.6.B: Sundhedsstyrelsens MTV-rapport: Artikel 2.6.C Sexlinien for Unge, Emne: Biologisk viden på celle- og individniveau, som finder anvendelse inden for sundhed, sygdomsforebyggelse og behandling. Bakterier, cellers opbygning, funktion og evolution, herunder bakterieceller, biologi, c-niveau og b-niveau: Arbejdsspørgsmål: Hvad er klamydiabakterien Chlamydia Trachomatis? Hvad er forskellen på pro- og eukaryote celler? Hvilke smitteveje er der for klamydia? Hvad er infertilitet? Og hvordan hænger infertilitet sammen med klamydia?

6 Artikel 2.6.A Artiklen findes også elektronisk på her ( Test dig selv for klamydia Klamydia er én af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark. Hvert år er der cirka nye sygdomstilfælde, men Sundhedsstyrelsen anslår, at det reelle antal smittede er op mod Klamydia smitter let, og det er kun hver anden kvinde og hver fjerde mand, der får symptomer på sygdommen. Mere seksualundervisning og bedre seksualoplysning er klart vigtigt for at bekæmpe klamydia, men testning er også en nødvendig vej til at stoppe smitten. En gratis og anonym klamydiahjemmetest er den testform, unge foretrækker. Og metoden er 100 % sikker. Klamydia er en bakterie, der smitter fra person til person ved samleje i skede eller endetarm, ved oral sex eller ved, at kønsorganerne kommer i tæt berøring med hinanden. Sexsygdommen klamydia smitter let. Den eneste måde, man kan undgå at blive smittet på, er ved at bruge kondom eller ved, at man selv og ens partner eller partnere er blevet tjekket for klamydia. Man kan blive undersøgt for klamydia hos sin egen læge, på en sexsygdoms- og præventionsklinik. Men i nogle få kommuner findes i dag en hjemmetestordning, så man ikke behøver at gå til lægen eller på klinik for at blive undersøgt for klamydia. Klamydia uden at vide det Hos piger sætter den eukaryote klamydia-bakterie sig typisk ved livmoderhalsen i toppen af skeden, men kan også findes i urinrøret. Hos mænd sætter bakterien sig i urinrøret. Klamydia-bakterien kan sprede sig videre i kroppen og give betændelse i æggelederne hos kvinder og i bitestiklerne hos mænd. For kvinder kan ubehandlet klamydia være skyld i ufrivillig barnløshed (infertilitet), graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter og underlivsbetændelse. For mænd kan betændelse i bitestiklerne føre til sterilitet. Det er kun hver anden kvinde og hver fjerde mand, der har tegn på smitte med klamydia. Klamydia er derfor ofte asymptomatisk. Det betyder, at mange går rundt med klamydia uden at vide det. Det er typisk, at hvis symptomerne viser sig, så sker det 1-3 uger efter smitte. Symptomerne kan for eksempel være udflåd fra urinrøret, øget udflåd fra skeden og sviende smerter ved vandladning. Klamydia i Danmark Klamydiabakterien er en af de mest udbredte sexsygdomme i Dan- 2. Antal, der har haft (blevet diagnosticeret med) klamydia i løbet af et år. 3. Procentvis positivtestede ud af det samlede antal testede. mark, fordi den netop smitter let og ofte er asymptomatisk. Klamydia-incidensen (2) har gennem mange år været stigende, men som tabel 1 viser, er klamydiakurven endelig knækket, og positivraten er faldende. I 2012 var der således påviste tilfælde af klamydia, sammenlignet med tilfælde i Positivraten (3) var altså cirka 7,8 %, og det er lavere, end den har været de sidste 4 år. At klamydia-incidensen endelig er på vej ned, bør dog ikke ses som et signal om, at man nu skal nedjustere forebyggelsen. Vurderingen er, at det lige netop er god seksualundervisning, oplysningskampagner, for eksempel Kun med kondom -kampagnen og Uge Sex, samt initiativer som muligheden for klamydiahjemmetest, der kan tænkes at være årsag til, at flere unge lader sig teste for klamydia, og at flere unge husker at bruge kondom, når de har sex. Unge får klamydia Alle, der dyrker usikker sex, kan få klamydia, men som det også kan ses i figur 1, hvor antallet af klamydiatilfælde pr i 2011 er afbilledet, er det især årige, der testes positive for klamydia. Der er også flest kvinder, der bliver testet positive for klamydia, men kvinder er generelt også bedre til at lade sig teste for sexsygdomme. Dette kan for eksempel skyldes, at flere kvinder har symptomer, at konsekvenserne af ubehandlet klamydia er mere alvorlige for kvinder, og at de tilbydes en test, når de er til gynæko-logisk undersøgelse. Gratis hjemmetest for klamydia En klamydiahjemmetest er en test for klamydia, der tages derhjemme af én selv. Årsagerne, til at mange unge er glade for hjemmetesten i stedet for at gå til egen læge eller på klinik, er mange. Af de unge, som benytter Sex & Samfunds klamydiahjemmetest i Københavns Kommune, svarer de fleste (67 %), at de synes, at det er nemmest at teste sig selv. Dernæst svarer flest (24,1 %), at de gerne vil være anonyme, mens den tredjestørste grund (21,8 %) er, at de unge ikke synes om at tale med en læge eller en sygeplejerske om sexsygdomme. Som en ung kvinde, der har benyttet hjemmetesten, siger: - Bekvemmelighed, nemhed. Så synes jeg, det var rart, at det ikke var nødvendigt at stå ansigt til ansigt med en læge og få foretaget en gynækologisk undersøgelse man forbliver anonym. I dag er det kun unge i Københavns, Frederiksbergs, Rødovres og Lolland kommune, der har mulighed for at bestille en gratis klamydiahjemmetest. Testen kan bestilles på hjemmesiden Testen bliver herefter sendt hjem i en anonym kuvert til den adresse, man har opgivet. I Københavns Kommune deles der også koder til klamydiahjemmetesten ud til de unge, når Sex & Samfund er ude at lave seksualundervisning på gymnasier og erhvervsskoler. Klamydiahjemmetesten er også synlig for unge på mange af kommunens kollegier for unge. Fortsættes på næste side...

7 Sådan tester man sig selv Klamydiahjemmetesten til piger og drenge er ikke ens. Det skyldes, at pigerne skal lave en såkaldt vaginalpodning, og drengene en urinprøve. Fælles for begge testformer er dog, at der er en brugs-anvisning med billeder, en frankeret svarkuvert og en rekvisitions-seddel, som man skal udfylde med sit cpr-nummer og navn. Rekvisitionsseddelen bliver sendt til hospitalet, og oplysningerne håndteres automatisk og elektronisk på mikrobiologisk afdeling. Du er altså anonym, og alle, der håndterer testen, har tavshedspligt. I pigernes test-kit er en vatpind, som skal op i skeden og drejes rundt 2-3 gange. Derefter skal vatpinden ned i et lille prøveglas. Drengene skal tisse i en lille kop om morgenen og hælde lidt af urinen i et prøveglas. For både piger og drenge gælder, at prøveglassene sendes i den frankerede svarkuvert til mikrobiologisk afdeling på det hospital, som kommunen i samarbejde med Sex & Samfund har lavet en aftale med. Testen på mikrobiologisk afdeling På mikrobiologisk afdeling analyseres prøven ved hjælp af NAATmetoden, som er en nyere DNA/RNA-amplifikationsmetode. Ved NAAT-metoden sker en enzymatisk mangedobling af klamydia-dna et for at øge den analytiske sensitivitet, inden prøven analyseres for klamydia ved ELISA-metoden (som eksempel også bruges til at påvise hiv-antistoffer). Årsagen til, at klamydia-rna skal mangedobles, er, at pigerne foretager vaginalpodning og ikke cervix-podning (podning ved livmoderhalsen), og derfor ikke kan få den samme mængde bakterier. Med NAAT-metoden sikres altså, at klamydiahjemmetesten er lige så sikker, som den test, der foretages ved egen læge. Dette er blevet bekræftet af mange internationale undersøgelser, samt af Sundhedsstyrelsen (5). Et svar på testen Testproceduren ved klamydiahjemmetesten foregår via internet og sms, hvilket betyder, at når testsvaret er registreret, modtager man en sms eller med en kode, som man bruger til at logge ind på På hjemmesiden kan man se, om prøven er positiv (man er smittet med klamydia) eller negativ (man er ikke smittet med klamydia). Hvis prøven er positiv, skal man behandles. Man har mulighed for at udskrive et dokument, som skal medbringes til egen læge, der kan udskrive en recept til antibiotikabehandlingen. Den medicinske behandling er ofte en tablet. Hvis man er blevet testet positiv for klamydia, vil man ofte straks tænke over, hvem der mon kan have smittet én. Og så vil man ofte gerne give vedkommende besked om, at det er god idé at lade sig teste. Ligesom det også er vigtigt at tænke over, hvem man selv kan have smittet og hvem man kan komme til at smitte, hvis man ikke selv vælger at få behandling. Hvis man ikke har lyst til at tage kontakt til tidligere partnere selv, kan man få sin læge eller klinik til at gøre det. Hvis du har taget en klamydiahjemmetest, kan du skrive telefonnumrene i en formular på hjemmesiden, så sendes der en anonym sms til de pågældende med Sex & Samfund som afsender. Klamydiahjemmetest i Københavns Kommune -en succeshistorie Sex & Samfund har i tæt samarbejde med Folkesundhed København i Københavns Kommune givet unge Københavnere mellem år muligheden for at blive testet for klamydia via hjemmetest siden Alle unge på ungdomsuddannelser, klubber, væresteder og institutioner for unge, der har modtaget seksualundervisning fra Sex & Samfund, har hørt om tilbuddet. Desuden er klamydiahjemmetesten blevet synliggjort via Facebook-annoncer, events på Kulturnatten, i ungdomsmagasiner samt på kollegier i København. Den måde, hvorpå flest unge har bestilt hjemmetesten på, er gennem den såkaldte åbne kode, som spredes fra mund til mund blandt unge i København. Sex & Samfund håndterer testudsendelse og svarhåndtering samt PR og videreudvikling af projektet, mens mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital analyserer prøverne. Region hovedstaden betaler derfor for analysen af testene og Københavns Kommune for testsættet og Sex & Samfunds arbejde. Projektet er en succeshistorie, der med over bestilte test og en positiv-rate på 10,7 % i 2011 (altså knap 3 % højere end positivraten for almen praktiserende læger), formår at fange de unge, der er smittede med klamydia. Det er Sex & Samfunds håb, at flere kommuner vil samarbejde om klamydiahjemmetesten til gavn for alle unge i landets kommuner. Mange undersøgelser har vist, at en prøve taget fra skeden af kvinden selv, er lige så god en prøve, som hvis lægen havde taget den. Dette skyldes, at der i skedesekretet sidder væske og celler fra både livmoderhalsen og urinrøret. Samtidigt er de analysemetoder, der bruges til at finde klamydia, blevet så følsomme (selv meget små mængder kan påvise klamydia), at hvis der er en infektion i enten livmoderhalsen eller i urinrøret, er der klamydia nok i en prøve fra skeden til, at laboratoriet kan påvise det. Henrik Westh, overlæge, dr. med. (Hvidovre Hospital)...Fortsat fra forrige side

8 ...Fortsat fra forrige side Kilde: Statens Serum Institut Tabel 1. Antal analyser og antal labratoriepåviste klamydiatilfælde, Procent positive i parantes Figur 1: Antal klamydiatilfælde pr i 2011 Kilde: Statens Serum Institut

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Det behøver ikke at gøre ondt

Det behøver ikke at gøre ondt Det behøver ikke at gøre ondt Evaluering af indsatsen mod klamydia i Frederiksberg Kommune 21 25 Formålet med dette projekt er at styrke indsatsen til forebyggelse af klamydia blandt unge i Frederiksberg

Læs mere

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Online konsultation er det nye våben mod kønssygdommen klamydia, som rekordmange danskere er smittet af. Vejen hen

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten Empiri Projektets empiri findes på de følgende sider - det vil sige de tekster fra Sundhed.dk, som bliver analyseret i projektet. Først præsenteres et screen-shot af hver af teksterne, som de fremstår

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

FAKTA & MYTER OM MØDOM

FAKTA & MYTER OM MØDOM FAKTA & MYTER OM MØDOM HVAD ER EN MØDOM? Mødom, jomfruhinde, hymen, ærbarhed, uskyld, kønskrans, skedekrans er forskellige ord, der bruges om den slimhindefold, der sidder inde i skeden. Ligesom alle andre

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E

Læs mere

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER - praktiske erfaringer i Danmark 2006 En Orientering spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Screening for klamydia med selvtagne

Læs mere

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE SEKSUEL 2016 SUNDHED Forløb 10. KLASSE indhold introduktion 3 Øvelser smittet med en sexsygdom 4 hvorfor prævention. 7 fakta om sexsygdomme 9 sexsygdomme, prævention og abort på spil 15 Uge Sex 2016 Sex

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Jeg troede ikke, jeg var sådan en s. 2. Klamydiabekæmpelse på Kokkeskolen s. 3. Hvorfor er klamydiatallene så høje? s. 5

Jeg troede ikke, jeg var sådan en s. 2. Klamydiabekæmpelse på Kokkeskolen s. 3. Hvorfor er klamydiatallene så høje? s. 5 Juli 2008 Antallet af personer testet positive for klamydia har aldrig været større. Derfor er der i dette nyhedsbrev fokus på klamydia. Læs blandt andet en ung kvindes beretning om at få klamydia, hvad

Læs mere

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at bremse og vende den

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex Sex uden sygdom Til dig som sælger sex Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter rene? Sex uden sygdom Kan jeg blive smittet med hiv gennem spyt? Er det farligt at give superfransk? Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4 December 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til årets sidste nyhedsbrev. I dette julenummer

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen National konference om seksuel sundhed i Danmark 2009-2013. Nyborg Strand den 20. april 2009. Jan

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne!

Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne! Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne! Idékatalog til happenings, events og aktiviteter til Uge Sex 2013 på ungdomsuddannelserne Indhold Indledning s. 3 1. Lynquiz Test

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Biologi C ved rml Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars grund Biologi C Rikke Mørk Lund (rml) geuxland217 Forløbsoversigt (5) Forløb

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE SEXLIV SEXLIV

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE SEXLIV SEXLIV AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Det er individuelt, hvad sex betyder for den enkelte, men mange anser et godt sexliv for at være en vigtig del af tilværelsen og parforholdet. Nogle mennesker med multipel

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu oversigt Indledning

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive Tekniske Gymnasium HTX Biologi B Helle Ransborg

Læs mere

Medicinsk provokeret abort

Medicinsk provokeret abort Marts 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Medicinsk provokeret abort 2 Medicinsk provokeret abort Hvordan foregår en medicinsk abort?

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Undersøgelse af unge, sex og holdninger

Undersøgelse af unge, sex og holdninger Undersøgelse af unge, sex og holdninger Data indsamlet af Advice a/s i august måned 2012. Der er 1.030 respondenter i alderen 18 25 år der har deltaget i undersøgelsen. Angivelsen af Total tager udgangspunkt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning Beslutningsforslag nr. B 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. februar 2010 af Kirsten Brosbøl (S) og Christine Antorini (S), Leif Lahn Jensen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne

Læs mere

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED UNDERVISNINGSPAKKE TIL HHX MÅLRETTET TIL SEKSUALUNDERVISNING OG PERSONLIG SUNDHED OVERSIGT s. 3 s. 4 Indledning Unge har behov for seksualundervisning

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Biologi C ved rml Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Biologi C Rikke Mørk Lund (rml) 1mt16 Forløbsoversigt (8) Forløb 1 Forløb

Læs mere

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen

Region Hovedstaden. UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN. Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN ~ Sundhedsstyrelsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN

BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN Leder BEVAR PRÆVENTIONS- OG RÅDGIVNINGSKLINIKKEN Indhold Leder De udsattes klinik Brugerundersøgelse 2007 Støtteerklæringer fra brugere Leder Præventions- og rådgivningsklinik trues af lukning! Regionen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

uden HIV Et liv Brug af filmen og det skriftlige materiale

uden HIV Et liv Brug af filmen og det skriftlige materiale Et liv uden HIV Brug af filmen og det skriftlige materiale Målgruppen er folkeskolens ældste klasser, efterskole- og højskoleelever, gymnasieelever og elever i andre ungdomsuddannelser. Filmen lægger op

Læs mere

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Morten Emmerik Wøldike Projektleder Jeppe Hald Projektleder Sexlinien - baggrund og ønsker Målrettet flere målgrupper af unge (Alder, uddannelse,

Læs mere

Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt.

Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt. Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt Elin Kallestrup Lysthuset - Afdelingen for Folkesundhed Århus amt 2005

Læs mere

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Forskningsopgave FT1 2007 1 Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Carina Lomborg Hold

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT SEKSUALUNDERVISNING TIL ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV Temahæfte: Prævention, sexsygdomme og graviditet/abort 1 INDHOLD s. 3 s. 3 SEKSUALUNDERVISNING PÅ SPECIALOMRÅDET

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere