SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER"

Transkript

1 SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER - praktiske erfaringer i Danmark 2006 En Orientering spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder opereret i 2000 i Danmark

2 Screening for klamydia med selvtagne prøver - praktiske erfaringer i Danmark Orientering fra Sundhedsstyrelsen

3 Screening for klamydia med selvtagne prøver - praktiske erfaringer i Danmark Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Kategori: Orientering Emneord: Screening, Klamydia, Selvtagne prøver Sprog: Dansk URL: Version: 1.0 Versionsdato: November 2006 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen Bidragsydere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Kommune; Henrik Westh, Hvidovre Hospital; Lene Elbrandt og Marianne Ingeholm Larsen, Frederiksborg Amt; Elin Kallestrup, Århus Amt; Jens K. Møller, Skejby Sygehus; Gerdi Hoff, Herning Centralsygehus, Ringkøbing Amt Sammenfattet af Lars Østergaard

4 Indhold Klamydia i dag 5 Praktiske erfaringer 6 De fire modeller 6 Organisationen 6 Borgeren 6 Effekt 7 Økonomien 7 Konklusion 7 Bilagsfortegnelse 8 Screening for klamydia med selvtagne prøver 4

5 Klamydia i dag Klamydia er en seksuelt overført infektion, som smitter ved ubeskyttet seksuel kontakt. I 2005 blev der påvist knap infektioner, men mange unge mænd og kvinder har ingen symptomer på infektionen, og kan derfor bringe smitten videre uden at vide det. Infektionen er let at behandle med antibiotika. Hvis infektionen ikke påvises og behandles, kan der opstå senfølger. Det er beregnet, at klamydia hvert år er årsag til ca tilfælde af underlivsinfektioner, 480 tilfælde af ufrivillig barnløshed, 320 tilfælde af graviditet uden for livmoderen og 600 tilfælde af kroniske underlivssmerter (link til MTV-rapporten). De årlige udgifter som følge af klamydia anslås til ca. 60 millioner kr. Hvis den forebyggende indsats ikke intensiveres, vil sygdomsudviklingen næppe begrænses væsentligt. Nedenfor beskrives erfaringerne med de supplerende muligheder, der har været forsøgt i Danmark gennem de sidste par år. Mulighed for intervention Sygdommens udbredelse kan begrænses ved at man uopfordret henvender sig til grupper af unge for at få undersøgt personer, som ikke har symptomer (screening) med henblik på behandling. En ekspertgruppe har i 2002 beskrevet en model, hvor de unge får et brev sendt til hjemadressen. I brevet findes oplysning om seksuel sundhed med opfordring til øget brug af kondom. Herudover medfølger en podepind eller uringlas, så den unge selv kan tage en prøve for klamydia. Prøven sendes efterfølgende til et diagnostisk laboratorium, som sender svaret på undersøgelsen direkte til den unge. Herefter foretager egen læge behandling og partneropsporing. Modellen kombinerer således en primær forebyggende oplysningsindsats med en målrettet og systematisk indsats overfor klamydia. Dette sker i form af direct mail, hvorved alle unge kan nås. Den anvendte diagnostiske metode er i modsætning til håndkøbstest velundersøgt og sikkerheden ved testresultatet er kendt og veldokumenteret. Dette er af særlig vigtig betydning ved undersøgelse af symptomfrie. Ekspertgruppen beregnede, at screening og partneropsporing med selvtagne prøver i hjemmet over 10 år ville kunne reducere hyppigheden af klamydia blandt unge fra 5 % til 1 %, og at indsatsen ville være omkostningsbesparende for samfundet efter 4 år. Effekten af screening som middel til reduktion af senfølger er dog ringe belyst. Screening for klamydia med selvtagne prøver 5

6 Praktiske erfaringer Siden ekspertgruppens rapport i 2002 er der i Danmark iværksat fire modeller med selvtagne prøver og oplysningsindsats rettet mod unge. De fire modeller Princippet bag alle modellerne er, at personen selv har mulighed for at tage sin prøve og sende den til et laboratorium, som så returnerer testsvaret til den undersøgte og/eller hans/hendes praktiserende læge. Modellerne adskiller sig primært ved, at den valgte målgruppe har forskellig risiko for smitte. Model 1 og 2 giver et årligt postfremsendt test-tilbud til alle unge i de mest relevante aldersklasser. I Model 1 kan test-sættet også hentes på steder, hvor der samtidig kan gives en mundtlig oplysningsindsats. I Model 3 gives via den praktiserende læge et test-tilbud til alle mænd, der tidligere har haft en positiv test, og i Model 4 tilbyder klamydia-smittede deres partner(e) at blive undersøgt med en selvtagen prøve i hjemmet. De fire amter henvendte sig til forskellige målgrupper: Model 1 og 2 fandt sted i henholdsvis Frederiksberg Kommune og Frederiksborg Amt og henvendte sig til alle unge mellem 18 og 22 år. Model 3 fandt sted i Ringkøbing Amt og henvendte sig til alle mænd med en positiv klamydiatest gennem de seneste 6 måneder. Model 4 fandt sted i Århus Amt og henvendte sig til alle partnere til smittede mænd og kvinder. Organisationen Modellerne er udført i et tæt samarbejde mellem Sundheds- og forebyggelsesafdelinger, Kliniske mikrobiologiske afdelinger og alment praktiserende læger. Der har ikke været organisatoriske problemer, hvilket kan skyldes, at metoderne bygger på et samarbejde mellem allerede etablerede organisationer. Vigtigheden af politisk og ledelsesmæssig opbakning understreges. Borgeren I det postfremsendte materiale i model 1 og 2 modtog borgeren skriftlig information om klamydia og værdien af kondom som forebyggelse. Herved gav testtilbudet også mulighed for generelt fokus på forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme evt. samtidig med annoncering i dagspresse og direkte dialog på ungdomsuddannelserne. Yderligere har testtilbudet kunnet indgå som en del af den forebyggende indsats rettet mod unge og integreret i fx ung-til-ung dialog, foredrag og teaterforestillinger. Testtilbudet og informationen blev meget vel modtaget blandt de unge, og mellem en fjerdedel og halvdelen tog i mod tilbudet. De unge var glade for den omsorg, der blev vist for deres sundhed. Den direkte henvendelse omhandlende seksuel sundhed medførte ingen etiske problemer. Screening for klamydia med selvtagne prøver 6

7 Effekt Det kortsigtede formål er at undersøge, finde, behandle, kontaktopspore, oplyse og forebygge. Alle modellerne gav i varieret grad mulighed for dette (Tabel 1). Det langsigtede formål er færre senfølger og lavere sygdomshyppighed. Ingen af modellerne har vurderet denne effekt, da der ofte går mange år før skaden opdages. Tabel 1 Hvor mange skal kontaktes for at én person bliver undersøgt? Hvor mange skal kontaktes for at én klamydia-infektion opdages? Samtidig mulighed for direkte primærforebyggelse til alle unge. Pris for at finde én klamydia-infektion. MODEL 1 (Frederiksberg Kommune) MODEL 2 (Frederiksborg Amt) MODEL 3 (Ringkøbing Amt) MODEL 4 (Århus Amt) 1,8 5,6 Ikke oplyst 1,0 23,7 83,3 Ikke oplyst 2,4 Ja Ja Nej Nej kr kr. Ikke oplyst 316 kr. Økonomien Generelt er omkostningerne til opstart og løbende faste omkostninger lave. Dette skyldes i høj grad, at screeningstilbudet er implementeret i en eksisterende organisationsstruktur. Konklusion Klamydia er et udbredt og væsentligt sundhedsproblem, der giver senfølger hos mange unge kvinder. Direkte henvendelse til unge borgere med screeningstilbud i form af selvprøvetagning og oplysning om seksuel sundhed er et muligt supplement til den nuværende indsats. De kortsigtede erfaringer har vist, at 1. det kan lade sig gøre 2. de unge er positive og vil gerne være med 3. flere bliver undersøgt og 4. flere klamydia-smittede personer findes og behandles. Prisen for at finde én klamydia-smittet varierer mellem 316 kroner og kroner. Den dyreste løsning har stor sidegevinst i form af en generel oplysningsindsats direkte til borgeren. Screening for klamydia med selvtagne prøver 7

8 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Effekt og omkostninger pr. år En mulig organisering af forebyggelsesindsats overfor klamydia i en kommune med indbyggere Organisation, målgrupper, effekt og økonomi i de fire modeller Screening for klamydia med selvtagne prøver 8

9 Bilag 1: Effekt og omkostninger EFFEKT Effekt og omkostninger pr. år. Frederiksberg Kommune (MODEL 1) 1 Frederiksborg Amt (MODEL 2) Ringkøbing Amt (MODEL 3) Århus Amt (MODEL 4) Antal i målgruppen (A) Ca Ukendt Antal, der accepterer et testtilbud (B) 924 M / K 465 M / 435 K Ca Andel af målgruppen, der accepterer et testtilbud (B/A) 55 % 18 % - 99 % 4 ØKONOMI Antal fundne infektioner (C) 104 M / 67 K 33 M / 27 K Antal, der skal kontaktes for at en person benytter testtilbudet (A/B) Antal, der skal kontaktes for at finde én person, der er smittet (A/C) 1,8 5,6-1 23,7 83,3-2,35 Opstartsomkostninger (Dkr.) 0 kr. 0 kr. 5 0 kr kr. Faste årlige driftsomkostninger (D) kr. 0 kr. 5 0 kr. 0 kr. Omkostninger pr. testtilbud (E) 183 kr. M / 147 kr. K 200 kr. 212 kr. 137 kr. 6 Omkostning for at finde én person, der er smittet ([B x E+D]/C kr kr kr. 6 M = Mænd, K = Kvinder 1 Effektdata er baseret på stigningen i undersøgte i perioden 2001 til Index-patienter 3 Partnere 4 Partnere pr. index-patient 5 Anslået 6 Hertil kommer udgifterne til evt. 2 aftale (pr. index-patient)

10 Bilag 2: En mulig organisering af forebyggelsesindsats overfor klamydia i en kommune med indbyggere Enhed med ansvar for primær forebyggelse - Sikrer viden og materiale om seksuel sundhed -Sikrer forankring af indsatsen -- Sikrer monitorering af indsatsen I alt: , ,- Identificering af kommunens mænd og kvinder mellem 18 og 20 år på basis af CPR registeret (1.500 unge) Direkte henvendelse per brev med oplysning om seksuel sundhed og udstyr til prøvetagning i hjemmet samt indsendelseskuvert til klinisk mikrobiologisk afdeling 30,- pr. pakke R e g i o n e n 750 unge vil tage mod test-tilbud 750 prøver analyseres på mikrobiologisk afd. Positive test-resultater sendes direkte fra mikrobiologisk afd. til den unge med kopi til forebyggelsesenheden (50 personer) 50 unge vil være smittede og kontakte praktiserende læge mhp. behandling og partneropsporing 165,- pr. analyse , ,- 300,- pr. behandling ,- 50 unge vil af deres læge få udleveret I gennemsnit 2 selvprøvetagningspakker til deres partnere (140 tests) Ca. 50 partnere vil benytte sig af tilbudet, og af disse vil 20 være smittede De fleste partnere vil være bosiddende i anden kommune En samarbejdsaftale på tværs af kommuner vil være nødvendig

11 Bilag 3: Organisation, målgrupper, effekt og økonomi i de fire modeller Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Organisationingsindsatsrect Målgruppen for scree- En gang årligt sendes di- Mænd: år Mænd, der 3-6 mdr. Partner(e) til klamydiasmittedgruppen, mail til primærmål- som er alle årige i kommunen. Kvinder: år tidligere havde positiv undersøgelse for klamydia. Identifikation af målgruppen for screeningsindsats. Prøvesættets indhold. Pakning af prøvesæt (hvor og af hvem). Prøvesættets udlevering/fremsendelse. Udtræk fra CPR-registeret. Til alle 22-årige mænd sendes uringlas. Til alle årige kvinder sendes uringlas og vaginalpodning. I fremtiden kun den ene form for prøvesæt, afhængig af evaluering for Prøvesæt pakkes i Sundhedsafdelingen af frivillige medarbejdere. Der udsendes prøvesæt via direct mail. Ud over direct mail kan prøvesæt gratis afhentes på kommunens apoteker (både til urin og vaginalpodning), hos praktiserende læger, på Råd og Præventionsklinikken og hos Sundhedsafdelingen. Prøvesæt kan ligeledes bestilles hos Sundhedsafdelingen via eller telefon. Udtræk fra CPRregisteret. Mænd: Uringlas og pjece Kvinder: Vaginal podepind og pjece. Det lokale psykiatriske værksted. Post Danmark Egen læge opfordres til at tilbyde pt. retest indenfor 3-6 mdr. Uringlas Uringlas ligger hos lægen. Lægen fremsender urinprøverne. Egen læge udleverer materiale til den klamydiasmittede patent, så denne kan sende hjemmetest til sin(e) partner(e). Uringlas til både kvinder og mænd og vaginalpodning til kvinder samt glans-podning til mænd. Sættene pakkes på Klinisk Mikrobiologisk afd., Skejby Sygehus. De praktiserende læger har fået tilsendt et vist antal, hvorefter de genbestiller efter behov.

12 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Evt. PR-aktivitet før fremsendelse af prøvesæt. Pressemeddelelse i aviserne. Ingen Lokalisation for prøvetagning. Returnering af prøve til diagnostisk laboratorium. Den anvendte mikrobiologisk test til diagnostik af Chlamydia trachomatis. Testresultatet på prøven. Der annonceres regelmæssigt i lokalpressen, på kommunens info standere og på kommunens hjemmeside. Prøven tages i hjemmet. Prøvesættet indeholder en frankeret svarkuvert til H:S Hvidovre Hospital Klinisk, Mikrobiologisk Afdeling 445. Prøven tages i eget hjem. Prøven blev sendt tilbage på mikrobiologisk afdeling. I pakken var der en frankeret svarkuvert til formålet. Hos lægen eller i hjemmet. Lægen indsender prøven. Der blev udsendt information til alle prakt. læger i Århus Amt dels via honoraropgørelsen, dels via personlige breve. Lægerne fik sammen med den første udsendelse af sæt også information om proceduren. Den tages sandsynligvis i hjemmet, da partneren får dem tilsendt. Der er vedlagt en portofrigjort svarkuvert. ProbeTec Probe Tec ProbeTec Gen-Probe Aptima Combo. Alle prøvesvar tilgår egen læge. Den testede ringer selv til lægen en uge efter prøveafgivning. Dette er tydeligt anført i infomaterialet. Hvis der blev fundet klamydia fik både patienten og patientens egen læge direkte besked. Svaret sendt til egen læge. Svaret bliver sendt til egen læge, men den testede får også mulighed for at få tilsendt svar ved at opgive en adresse.

13 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Behandling af patienter med positivt testresultat (personer smittede med klamydia). Egen læge. Behandling af patienter med negativt testresultat (personer uden tegn på smitte med klamydia). Denne procedure ligger hos den praktiserende læge. Patienten skriver telefonnummer på prøvesedlen, så lægen kan kontakte vedkommende i tilfælde af, at patienten skulle glemme at ringe. De praktiserende læger er bekendte med hele handleplanen herunder vigtigheden af partneropsporing, men der bliver ikke fulgt op på, hvor mange der reelt foretager partneropsporing. I infomaterialet opfordres patienten til at kontakte nuværende og evt. tidligere partner, hvis prøvesvaret er positivt. Der er ikke indgået en 2 aftale med de praktiserende læger, da man efter forhandling skønnede, at vejledning og partneropsporing var en del af den eksisterende aftale. Får svar fra praktiserende læge. Om der i den forbindelse gives vejledning om sikker sex vides ikke. I svarbrevet til patienten blev denne anmodet om at gå til egen læge for at få behandling. Egen læge fik som anført ovenfor også besked om, at patienten havde positiv prøve. De fik ikke noget svar. I pjecen blev det skrevet, at hvis man alligevel havde symptomer, skulle man søge læge. Egen læge Svaret sendes altid til egen læge. Hvis den testede opgiver adresse, vil vedkomne også i dette brev blive anmodet om at søge læge og blive behandlet. Svaret sendes altid til egen læge. Hvis den testede opgiver adresse, vil vedkomne også få et negativt svar.

14 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Afdelinger/centre/organisationer/instanser som var involveret i at opsætte/implementere screeningsprogrammet. Kommunens Sundhedsafdeling har designet projektet med bistand fra HS:Hvidovre Hospital Klinisk, Mikrobiologisk Afdeling 445. Amtets forebyggelsesafdeling, amtets mikrobiologisk afdeling og forebyggelseskonsulent i amtet. Klinisk Mikrobiologisk afdeling Klinisk mikrobiologisk afd., og Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus. Primær Sundhedstjeneste (Sygesikringen), almen praksis (amtspraksiskoordinatoren) og Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt. Tidspunkt for start af screeningsprogrammet. Pilotprojekt blev sat i gang 1. december 2001, og siden været permanent. November 2005 april 2006 September 2001 Paragraf 2 aftalen med de praktiserende læger trådte i kraft pr. 1. september Sættene blev udsendt medio/ultimo september 2005 til de prakt. læger. Screeningsprogrammets vedvarende organisatoriske forankring (er det del af rutinen eller er aktiviteten led i et projekt?). Tiltaget er nu en del af den rutinemæssige forebyggelsesindsats i Frederiksberg Kommune. Indsatsen bliver evalueret hvert år og herefter justeret. Screeningsprogrammet er en del af den forebyggende indsats i Frederiksborg amt, men klamydiaindsatsen i 2004 og 2005 er finansieret af projektpenge I gruppen urin fra mænd, som her beskrives, er det et projekt. Men der er en rutinemæssig indsats rettet mod tidligere klamydiapositive patienter, idet e.l. opfordres til at tilbyde både mænd og kvinder en undersøgelse igen indenfor 3-6 mdr. Efter et forudgående pilot/implementeringsproje kt blev beløbet til implementering samt drift af modellen bevilget på Århus Amts Sundhedsudvalgsmøde december 2004.

15 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Særlige organisatoriske problemstillinger. Det var før projektets start vigtigt med en politisk beslutning om at ændre rammerne for prøvetagningen, således at urin blev testmedium til påvisning af klamydia hos mænd. Ingen rapporterede Ingen Ingen Særlige organisatoriske fordele Permanent tilbud om urintest. Direct mail, som er det nærmeste, vi kommer en personlig henvendelse til de samme unge 5 år i træk. Let adgang til testsæt via bl.a. apotekerne Borgeren Aldersklasser Primær aldersgruppe er år, men i infomaterialet lægges der op til, at det er alle unge. Ingen rapporterede Ingen Både pilotprojekt og implementeringen blev koordineret vha. en styregruppe, som blandt andre bestod af repræsentanter fra alle involverede instanser. Dette havde stor betydning for både processen og resultatet. Se ovenstående Alle aldre Alle aldre Køn Både mænd og kvinder Se ovenstående Kun mænd Både mænd og kvinder Alene deltagelse af personer med seksuel debut Alle kan deltage. I informationsskrivelserne, som følger med sættet beder vi de unge om at vurdere deres egen risikoadfærd. Således behøver de ikke lade sig teste, hvis de aldrig har haft samleje, eller hvis de kun har dyrket sikker sex = brugt kondom. I pjecen der fulgte testsættet var anført: hvis du aldrig har haft samleje eller altid har samleje med kondom er testen ikke relevant. Ja, Tidligere positiv prøve. Ja det skulle være partnere til klamydiasmittet.

16 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Selektive screeningskriterier udover køn, alder og seksuel debut (Screeningstilbudet kun til personer med særlig risiko for smitte) Ingen Ingen Tidligere positiv prøve. Nuværende og tidligere partnere inden for de sidste 12 måneder. Kendskab til hvilke holdninger målgruppen havde til tilbudet om screening Der har kun været positive tilbagemeldinger specielt fra mænd, men også fra kvinder. En del går naturligt nok på den ændrede testmetode (urintest), men også mange tilkendegiver, at det er et vigtigt område, og at de er glade for, at vi henvender os, og at der bliver gjort noget ved det. Andre er yderst taknemmelige for at få noget mere at vide om klamydia. Det gælder både på gymnasierne og dem, som ringer for at spørge, når de har fået et testsæt. Ingen af de adspurgte har følt det som et overgreb at få et testsæt tilsendt tværtimod. Klamydiapakken / kampagnen modtaget positivt af samtlige respondenter. Betragtes som et rigtig godt initiativ. Mange informationer i pjecen opleves som nye og relevante for de unge. Få barrierer fx fornægtelse af at være i risikozonen og en tro på at testen kan anvendes, hvis man senere får brug for den. Ingen Nej, ikke i denne model, men tidligere undersøgelser tyder på, at partnere til klamydiasmittede, anser hjemmeprøvetagning som acceptabelt.

17 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Overvejelser om screeningsindsatsen opmærksomhedsskabende effekt på primærforebyggelse (Dvs. er der i forbindelse med selve screeningsindsatsen udarbejdet materiale af generel primærprofylaktisk karakter til beskyttelse mod seksuelt overført sygdom) Der blev udarbejdet skriftligt materiale om seksuel sundhed, som blev sendt sammen med testtilbudet. Nej Effekten Målgruppens størrelse i den omfattede region (Hvor mange personer i den valgte målgruppe er der i alt i det område tilbudet gælder for?) Der er udarbejdet en pjece om klamydia. Den udleveres dels med testsættene og dels ved seksualundervisningen. Med jævne mellemrum indrykkes faktabokse om klamydia i lokalpressen. Der er ligeledes udarbejdet en quiz om klamydia. Den bruges i forbindelse med diverse arrangementer (fx klamydiadage på ungdomsuddannelserne). Vi har hidtil kun kunnet konstatere, at den faktuelle viden om smitteveje, symptomer m.m. er mangelfuld, og de unge er meget interesserede i at høre mere. Der er absolut intet, der indikerer, at de unge er ligeglade. Tværtimod peger de positive tilbagemeldinger i stik modsat retning, hvilket betyder, at gruppen er til at nå, og at det nytter noget. I primærmålgruppen (18 22 år) er der i alt personer i i Frederiksberg Kommune (2005). Hertil kommer unge fra 23 til 29 år, som er den sekundære målgruppe. Screeningstilbudet blev udsendt til ca personer. Ca mænd i et ti-årsspænd Enheden Lysthuset, Center for Seksuel Sundhed (en enhed under Afdelingen for Folkesundhed) er deltager i styregruppen, og screeningsprogrammet indgår derfor som en del af den forebyggende indsats rettet mod unge og integreres i fx ung-til-ung dialog, foredrag og teaterforestillinger. Der udarbejdes i øjeblikket en evaluering af Lysthusets ung-til-ung dialog rettet mod unge på klasses niveau. Viden om klamydia er én af indikatorerne. I Århus Amt er der i aldersgruppen år ca personer.

18 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Erfaringer vedrørende effekt ved forskellige måder at nå målgruppen. Umiddelbart efter udsendelse af direct mail ses en meget markant stigning i antallet af personer, som lader sig teste sammenholdt med gennemsnittet i de øvrige måneder. Der kommer også øget pres på apotekerne og på bestilling af testsæt hos Sundhedsafdelingen. Der blev afhentet 189 sæt på apotekerne i Den største testaktivitet fandtes ved direct mail til målgruppen. Ingen Ingen Antallet af udsendte/udleverede tests i en given periode Der er i alt i aldersgruppen år i Frederiksberg Kommune, som har fået direct mail (2005). Heraf har 529 mænd fået tilsendt urinsæt (22 år) og 595 kvinder (18 19 år) har fået tilsendt urinsæt og vaginalpodning. Resten har fået brev med information om klamydia og opfordring til at lade sig teste, hvis de selv mener, de har været i risiko for smitte mænd kvinder Ukendt De praktiserende læger kan få udbetalt honorar for at udlevere et hjemmeprøvetagningssæt til brug ved partneropsporing. Det kan evt. bruges som udtryk for, hvor mange sæt de praktiserende læger som minimum har udleveret. Data fra Sygesikringen, Århus Amt: Ydelser for Århus Amt, oktober 2005 december 2005 (3 mdr.). Ydelsesnr.: 4502 Kvinder: 77 Mænd: 45

19 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Antallet af undersøgte i samme periode som ovenfor 465 Mænd 435 Kvinder Ukendt. Men i størrelsesordenen 100 årligt. Mænd 2001: : : : : Kvinder 2001: : : : : I samme periode som ovenstående blev 120 undersøgt. Dvs. at der ca. i gennemsnit undersøges 1 partner for hver patient, der er blevet smittet med klamydia. Antallet af personer med positiv prøve i samme periode som ovenfor Mænd 2001: 89/736 (12,1 %) 2002: 137/1002 (13,7 %) 2003: 150/1135 (13,2 %) 2004: 157/1354 (11,6 %) 2005: 193/1650 (11,7 %) 33 Mænd 27 kvinder Ukendt 43 % af de undersøgte er positive Dvs. der identificeres 52 smittede svarende til 208 på årsbasis. Kvinder 2001: 213/4088 (5,2 %) 2002: 202/4123 (4,9 %) 2003: 251/4735 (5,3 %) 2004: 255/4549 (5,6 %) 2005: 280/5376 (5,2 %) Omkostninger Samlede opstartsomkostninger for det iværksatte initiativ (fx laboratoriefaciliteter, indretning af kontor osv.) Ingen specielle omkostninger bortset fra, at man beslutter at indføre urintest, hvilket gør testprisen højere. Apotekerne får ikke betaling for at udlevere testsæt. Indsatsen var en del af et større projekt med en samlet omkostning på inkl. klamydiaanalyser, pjecer og projektevaluering. Ingen Sundhedsudvalget bevilgede ca kr. til iværksættelse og drift af første år af modellen.

20 Område Emne Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Faste omkostninger (lønudgifter, kontorvedligehold, apparaturvedligehold osv.) Se ovenstående Minimalt grundet de kun ca. 100 prøver årligt. Projektet styres af en af de faste medarbejdere som en del af den forebyggende indsats generelt. Derfor ikke ekstra lønomkostninger. Laboratorieudgifterne indgår i kommunens samlede udgifter til analyser og prøvetagninger. Sundhedsudvalget bevilgede ca kr. til drift pr år. Omkostninger for én prøve. Dvs., hvad koster det at lave en prøve, når opstartsomkostningerne og de faste omkostninger er betalte (marginalomkostning per test). (Fx testsæt, pakning af testsæt, porto, diagnostisk test, konsultation). Et urintestsæt til prøvetagning hjemme koster p.t. 20,- kr. inklusiv frankeret returkuvert. En vaginalpodning koster 28,- kr. inklusiv frankeret returkuvert Porto til direct mail udgør 9,50 kr., og prisen for foldere er ca ,- kr. pr. år. Det betyder, at Frederiksberg Kommune har en udgift på ca ,- kr. om året til testsæt og direct mail. Hertil kommer laboratorieudgifter til analyserne. Mænd: 183,45 kr. Kvinder: 147,06 kr. 200,- kr. for analyse. 212 kr. for porto, diagnostisk test og konsultation i Testpris: 75,- Testsæt 10,- Pakning 9,- Kuverter og porto: 43,- SAMLET PRIS: 137,- (Prisberegningen anvendt i projektregi Listeprisen er højere).

Det behøver ikke at gøre ondt

Det behøver ikke at gøre ondt Det behøver ikke at gøre ondt Evaluering af indsatsen mod klamydia i Frederiksberg Kommune 21 25 Formålet med dette projekt er at styrke indsatsen til forebyggelse af klamydia blandt unge i Frederiksberg

Læs mere

Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt.

Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt. Hjemmetest af partnere til klamydiasmittede og intensiveret information som midler til forebyggelse af klamydiainfektion i Århus amt Elin Kallestrup Lysthuset - Afdelingen for Folkesundhed Århus amt 2005

Læs mere

Test dig selv for klamydia

Test dig selv for klamydia Test dig selv for klamydia Biologifagligt projekt Tidsforbrug 1-4 timer baggrund: Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark med omkring 26.000 nye sygdomstilfælde hvert år. Klamydia er en

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen

Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis af unge i alderen 16-25 år i almen praksis. af Danny Haimes & Bo Madsen Forskningsopgave FT1 2007 1 Opportunistisk screening for chlamydia trachomatis

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge

Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Publiceret den 29. september 2015 Nu kan unge behandles for klamydia uden at gå til læge Online konsultation er det nye våben mod kønssygdommen klamydia, som rekordmange danskere er smittet af. Vejen hen

Læs mere

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at bremse og vende den

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011

Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011 Intensiveret partneropsporing og øget fokus på rådgivning til hiv smittede i Danmark Koldingfjord onsdag d. 11. maj 2011 Lotte Ørneborg Rodkjær Forskningssygeplejerske, MPH, PhD Infektionsmedicinsk Afdeling

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen National konference om seksuel sundhed i Danmark 2009-2013. Nyborg Strand den 20. april 2009. Jan

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning Beslutningsforslag nr. B 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. februar 2010 af Kirsten Brosbøl (S) og Christine Antorini (S), Leif Lahn Jensen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4 December 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til årets sidste nyhedsbrev. I dette julenummer

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme Test for klamydia For lidt eller for meget? Af Berit Andersen og Frede Olesen»Jeg har fået ny kæreste og nu vil vi gerne undvære kondomet «eller:»jeg har haft usikker sex «er hyppige indledninger til patientens

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF)

Ligestillingsudvalget d. 2. maj Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) Ligestillingsudvalget d. 2. maj 2017 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) 1 Det nationale forebyggelsesråd Forebyggelsestilbud til borgere med usund levevis, borgere i risiko for udvikling af

Læs mere