Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

2 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4

5 4 17. Beskæftigelsesministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,4 939,8 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , ,5 590,2 Udgifter uden for udgiftsloft , , ,8 Indtægtsbudget ,7 80, ,4 Fællesudgifter ,3 9, Centralstyrelsen ,9 9, Øvrige fællesudgifter ,2 - Arbejdsmiljø ,4 628, Arbejdsmiljø ,3 130, Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats... 66,9 117, Arbejdsskader og erstatninger ,2 380,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , Fællesudgifter , , Arbejdsløshedsdagpenge , , Kontanthjælp mv ,4 25, Dagpenge ved barsel , Dagpenge ved sygdom , Integrationsområdet ,0 - Arbejdsmarkedsservice ,0 176, Fællesudgifter ,1 92, Aktiv beskæftigelsesindsats ,3 84, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger... 92,6 - Fastholdelse og international rekruttering ,4 597, Fællesudgifter ,9 299, Revalidering og løntilskud, mv ,5 130, Efterløn , Fleksjob ,3 168, Særlige forebyggende indsatser ,0 -

6 17. 5 Artsoversigt: Driftsposter ,9 372,7 Interne statslige overførsler ,7 550,3 Øvrige overførsler , ,8 Finansielle poster... 19,7 5,4 Aktivitet i alt , ,2 Forbrug af videreførsel... -4,0 - Årets resultat... -9,0 - Nettostyrede aktiviteter ,5-518,5 Bevilling i alt , ,7 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ,2-02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)... 16,3-03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)... 11,9-04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 0,4-41. Reserver vedrørende integrationsområdet. (Reservationsbev.) 3,1-79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)... -2, Øvrige fællesudgifter 11. Arbejdsretten (Driftsbev.)... 6,1-21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)... 7,2-77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler (Lovbunden) Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler ,8-79. Reserver og budgetregulering ,3 - Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ,0-02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)... 83,4-03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.). 28,0-04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder ,1 05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 13,4-08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)

7 6 17. (Reservationsbev.)... 54,5-12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.) Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)... 2,9-14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)... 10,0 10,0 22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)... 5,5-31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)... 0, Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 01. Partsindsatsen, jf. 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden) ,1 12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)... 5,8-13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)... 5,8-14. Videncenter (Driftsbev.)... 5,8-20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)... 40, Arbejdsskader og erstatninger 01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)... 39,0-11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)... 22,8-12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)... 39,9-13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)... 61,6 54,4 14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) ,6 15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv ,0 22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)... 6,1 0,2 31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) ,4-32. Hædersgaver (Lovbunden)... 30,6 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Fællesudgifter 03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere... 0,1 0,1 09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)... 9,5 5,9 24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) ,3 347,2 25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)... 26,2 19,2 28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden) ,4-29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ,7 170,2 32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden) 110,2 65,8 33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse (Lovbunden) ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)... 22,7-41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ,8 55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom... 12,7 538,3

8 Arbejdsløshedsdagpenge 01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) , ,5 02. Feriedagpenge (Lovbunden) ,9-11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige (Lovbunden) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden) ,1 494, Kontanthjælp mv. 01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126 og 142) (Lovbunden) ,7-02. Tilbagebetalinger ,0 05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)... 91,6-06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ,4-07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)... 88, Dagpenge ved barsel 01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ,9-11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)... 18, Dagpenge ved sygdom 01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) , Integrationsområdet 01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden) ,1-02. Danskuddannelse (Lovbunden) Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden) ,5-04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden) ,1-05. Resultattilskud (Lovbunden) ,3 - Arbejdsmarkedsservice Fællesudgifter 01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ,4-11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.) ,1-12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 41,7-21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)... 6,6-32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)... 2,0-41. Renter... 1,1 5, Aktiv beskæftigelsesindsats 02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden) Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) (Lovbunden) ,7-04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb (Lovbunden) ,9 -

9 Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)... 30,1-06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)... 18,8-07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) (Lovbunden) ,7-12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (Reservationsbev.) Flaskehalsbevilling (Reservationsbev.) Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 21,8-16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 41,8-17. Uddannelsespulje (Lovbunden) Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (Lovbunden)... 70,5-21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 9,1-27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Mentorordning (Lovbunden) ,4-29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.) Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)... 54,2 27,1 33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)... 90,5-51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden) 950,2-53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden) ,1-61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)... 6,9-63. Jobpræmie (Lovbunden)... 53,9-67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,4-68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 6,0-69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.) Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 7,1-73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) ,1-74. Jobrotation (Lovbunden) ,9-75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,7-76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.) Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 79,5 57, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

10 17. 9 (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 46,4-20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 31,9-23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 14,3-43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Fastholdelse og international rekruttering Fællesudgifter 02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) ,0 311,0 11. Cabi (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)... 16,7-12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 10,0-14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,2-19. Integrationsenheden (Driftsbev.) Revalidering og løntilskud, mv. 01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden) ,5-02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 64,8-03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)... 55,9-06. Skånejob (Lovbunden)... 82,7-11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden) 208,7-13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 13,9-14. Løntilskud til personer over 55 år (Lovbunden) Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden) ,8-22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)... 31,0-31. Hjælp til personer uden ret til social pension (Lovbunden).. 62,0-32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden). 2,7-35. Delpension (Lovbunden)... 15,4-36. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)... 0,1-39. Orlov til børnepasning (Lovbunden) Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) ,0

11 Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) Efterløn 01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden) ,7-02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden) Fleksjob 01. Fleksjob (Lovbunden) ,2-02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ,1-03. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)... 17,0-11. Fleksydelse (Lovbunden) ,0 168,3 12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden) Særlige forebyggende indsatser 11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 48,7-12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 16,9-14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)... 1,1-21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 39,4-25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 7,6-31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 6,3 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. Nr. 20. ad , og Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter. Materielle bestemmelser. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer. Nr ad Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

12 Nr ad Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen. Nr ad , , , , og Den kulancemæssige godtgørelse på kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 994 af 8. august Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv. Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer. Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i 36 i arbejdsskadesikringsloven. Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

13 Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens 35, stk. 3 og 4, og 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden Nr ad Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob. Nr ad Uanset 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 2, stk. 2, i lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 4, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2 og 3, 2) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81 a, 4) godtgørelse efter 83, 5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8 a og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter 32 a for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannel- seshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddan- nelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 4. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres i 2014 til kr. gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse, jf. stk. 5. Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet. Nr ad Uanset 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 2, stk. 2, i lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager ledighedsydelse efter 74 i lov om aktiv socialpolitik, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 2) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter 73b,

14 ) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81a, 5) godtgørelse efter 83 og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til kr. gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager le- dighedsydelse efter 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. stk. 3. Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af 2, nr. 4-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet. Nr ad Uanset 31 i lov om aktiv socialpolitik fastsættes beskæftigelsesfradraget til 25,00 kr. pr. udført arbejdstime pr. 1. januar 2014 (2014-niveau) for personer på kontanthjælp og uddannel- seshjælp.

15

16 17. Beskæftigelsesministeriet Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 Fællesudgifter Arbejdsmiljø Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Arbejdsmarkedsservice Fastholdelse og international rekruttering Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 17. Beskæftigelsesministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål. Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række opgaver til 17. Beskæftigelsesministeriet fra 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som nedlægges. De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner. Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra 17. Beskæftigelsesministeriet til 15. Social- og Integrationsministeriet. I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til 15. Social- og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der forbliver i Beskæftigelsesministeriet. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,4 Indtægt ,6 856,2 852,5 939,8 901,4 456,3 391,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 184,8 253,9 405,0 409,6 387,7 386, Centralstyrelsen ,6 172,2 195,1 184,4 211,6 207,6 203, Øvrige fællesudgifter... 12,6 12,7 58,8 220,6 198,0 180,1 182,3 Arbejdsmiljø ,8 688,4 677,6 676,0 644,4 590,9 571, Arbejdsmiljø ,9 568,4 566,1 576,4 552,4 506,1 493, Arbejdsskader og erstatninger ,0 120,0 111,5 99,6 92,0 84,8 77,6 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ,3 176,0 131,1 3,6 3,6 3,6 3, Fællesudgifter... 4,5 5,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3, Integrationsområdet ,8 170,8 127, Arbejdsmarkedsservice , ,9 946,9 965,1 846,4 702,5 662, Fællesudgifter ,5 432,4 358,5 369,8 373,8 366,5 360, Aktiv beskæftigelsesindsats ,9 532,1 399,4 502,7 426,4 302,0 267, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger... 87,6 243,5 189,0 92,6 46,2 34,0 34,0

20 17. 5 Fastholdelse og international rekruttering ,1 43,6 432,6 284,9 192,5 99,2 84, Fællesudgifter ,6-72,9 274,8 164,9 102,6 26,8 18, Særlige forebyggende indsatser ,5 116,5 157,8 120,0 89,9 72,4 65,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,9 323,2 577,3 590,2 653,8 651,5 618,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,0-213,4-351, Øvrige fællesudgifter ,0-213,4-351,4 Arbejdsmiljø ,3 287,3 256,7 224,6 202,5 183,3 166, Arbejdsskader og erstatninger ,3 287,3 256,7 224,6 202,5 183,3 166,1 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter ,5 9,1-5,4 84,6 57,7 71,3 82, Kontanthjælp mv ,6 81,3 370,9 596, , , , Dagpenge ved barsel , , , , , , , Dagpenge ved sygdom , , , , , , , Integrationsområdet ,9 870, , , , , ,8 Arbejdsmarkedsservice , , , , , , , Aktiv beskæftigelsesindsats , , , , , , ,7 Fastholdelse og international rekruttering , , , , , , , Revalidering og løntilskud, mv , , , , , , , Efterløn , , , , , , , Fleksjob , , , , , , ,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,9 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt , , , , , , ,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,7-445,8-600, , , Øvrige fællesudgifter ,7-445,8-600, , ,9 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter... 50,4 181,8 347,1 217,5 147,1 137,6 130, Arbejdsløshedsdagpenge , , , , , , , Kontanthjælp mv , , , , , , ,8 Arbejdsmarkedsservice , , , , , , , Aktiv beskæftigelsesindsats , , , , , , ,6 Fastholdelse og international rekruttering... 28,5 54,7 13, Revalidering og løntilskud, mv ,5 54,7 13, Indtægtsbudget: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift... 76, ,3 71,4 80,7 80,7 80,7 80,7 Indtægt , , , , , , ,5 Specifikation af nettotal: Arbejdsmiljø... 46,0 57,9 53,2 51,4 51,4 51,4 51, Arbejdsmarkedets parters ar-

21 6 17. bejdsmiljøindsats... 46,0 57,3 50,4 50,4 50,4 50,4 50, Arbejdsskader og erstatninger ,5 2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter , , , , , , ,5 Arbejdsmarkedsservice... 4,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3, Fællesudgifter... 4,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet. Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og rekruttering: Departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det statslige beskæftigelsessystem, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. BV Der er overførselsadgang fra Omdisponeringsreserve, lønninger, Omdisponeringsreserve, udgifter og Reserver vedrørende Integrationsområdet område til 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttes i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden) Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Reserver vedrørende integrationsområdet. (Reservationsbev.)

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober 2009 30. oktober 2006 lovede daværende

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere