Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

2 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4

5 4 17. Beskæftigelsesministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,4 939,8 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , ,5 590,2 Udgifter uden for udgiftsloft , , ,8 Indtægtsbudget ,7 80, ,4 Fællesudgifter ,3 9, Centralstyrelsen ,9 9, Øvrige fællesudgifter ,2 - Arbejdsmiljø ,4 628, Arbejdsmiljø ,3 130, Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats... 66,9 117, Arbejdsskader og erstatninger ,2 380,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , Fællesudgifter , , Arbejdsløshedsdagpenge , , Kontanthjælp mv ,4 25, Dagpenge ved barsel , Dagpenge ved sygdom , Integrationsområdet ,0 - Arbejdsmarkedsservice ,0 176, Fællesudgifter ,1 92, Aktiv beskæftigelsesindsats ,3 84, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger... 92,6 - Fastholdelse og international rekruttering ,4 597, Fællesudgifter ,9 299, Revalidering og løntilskud, mv ,5 130, Efterløn , Fleksjob ,3 168, Særlige forebyggende indsatser ,0 -

6 17. 5 Artsoversigt: Driftsposter ,9 372,7 Interne statslige overførsler ,7 550,3 Øvrige overførsler , ,8 Finansielle poster... 19,7 5,4 Aktivitet i alt , ,2 Forbrug af videreførsel... -4,0 - Årets resultat... -9,0 - Nettostyrede aktiviteter ,5-518,5 Bevilling i alt , ,7 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ,2-02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)... 16,3-03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)... 11,9-04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 0,4-41. Reserver vedrørende integrationsområdet. (Reservationsbev.) 3,1-79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)... -2, Øvrige fællesudgifter 11. Arbejdsretten (Driftsbev.)... 6,1-21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)... 7,2-77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler (Lovbunden) Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler ,8-79. Reserver og budgetregulering ,3 - Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ,0-02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)... 83,4-03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.). 28,0-04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder ,1 05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 13,4-08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)

7 6 17. (Reservationsbev.)... 54,5-12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.) Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)... 2,9-14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)... 10,0 10,0 22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)... 5,5-31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)... 0, Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 01. Partsindsatsen, jf. 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden) ,1 12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)... 5,8-13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)... 5,8-14. Videncenter (Driftsbev.)... 5,8-20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)... 40, Arbejdsskader og erstatninger 01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)... 39,0-11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)... 22,8-12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)... 39,9-13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)... 61,6 54,4 14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) ,6 15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv ,0 22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)... 6,1 0,2 31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) ,4-32. Hædersgaver (Lovbunden)... 30,6 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Fællesudgifter 03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere... 0,1 0,1 09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)... 9,5 5,9 24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) ,3 347,2 25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)... 26,2 19,2 28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden) ,4-29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ,7 170,2 32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden) 110,2 65,8 33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse (Lovbunden) ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)... 22,7-41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ,8 55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom... 12,7 538,3

8 Arbejdsløshedsdagpenge 01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) , ,5 02. Feriedagpenge (Lovbunden) ,9-11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige (Lovbunden) Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden) ,1 494, Kontanthjælp mv. 01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126 og 142) (Lovbunden) ,7-02. Tilbagebetalinger ,0 05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)... 91,6-06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ,4-07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)... 88, Dagpenge ved barsel 01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ,9-11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)... 18, Dagpenge ved sygdom 01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) , Integrationsområdet 01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden) ,1-02. Danskuddannelse (Lovbunden) Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden) ,5-04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden) ,1-05. Resultattilskud (Lovbunden) ,3 - Arbejdsmarkedsservice Fællesudgifter 01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ,4-11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.) ,1-12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 41,7-21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)... 6,6-32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)... 2,0-41. Renter... 1,1 5, Aktiv beskæftigelsesindsats 02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden) Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) (Lovbunden) ,7-04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb (Lovbunden) ,9 -

9 Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)... 30,1-06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)... 18,8-07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) (Lovbunden) ,7-12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (Reservationsbev.) Flaskehalsbevilling (Reservationsbev.) Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 21,8-16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 41,8-17. Uddannelsespulje (Lovbunden) Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (Lovbunden)... 70,5-21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 9,1-27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Mentorordning (Lovbunden) ,4-29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.) Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)... 54,2 27,1 33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)... 90,5-51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden) 950,2-53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden) ,1-61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)... 6,9-63. Jobpræmie (Lovbunden)... 53,9-67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,4-68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 6,0-69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.) Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 7,1-73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) ,1-74. Jobrotation (Lovbunden) ,9-75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,7-76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.) Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 79,5 57, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

10 17. 9 (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 46,4-20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 31,9-23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 14,3-43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Fastholdelse og international rekruttering Fællesudgifter 02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) ,0 311,0 11. Cabi (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)... 16,7-12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 10,0-14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ,2-19. Integrationsenheden (Driftsbev.) Revalidering og løntilskud, mv. 01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden) ,5-02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 64,8-03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)... 55,9-06. Skånejob (Lovbunden)... 82,7-11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden) 208,7-13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) (Lovbunden)... 13,9-14. Løntilskud til personer over 55 år (Lovbunden) Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden) ,8-22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)... 31,0-31. Hjælp til personer uden ret til social pension (Lovbunden).. 62,0-32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden). 2,7-35. Delpension (Lovbunden)... 15,4-36. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)... 0,1-39. Orlov til børnepasning (Lovbunden) Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) ,0

11 Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) Efterløn 01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden) ,7-02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden) Fleksjob 01. Fleksjob (Lovbunden) ,2-02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ,1-03. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)... 17,0-11. Fleksydelse (Lovbunden) ,0 168,3 12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden) Særlige forebyggende indsatser 11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 48,7-12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 16,9-14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)... 1,1-21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 39,4-25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 7,6-31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)... 6,3 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. Nr. 20. ad , og Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter. Materielle bestemmelser. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer. Nr ad Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

12 Nr ad Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen. Nr ad , , , , og Den kulancemæssige godtgørelse på kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 994 af 8. august Nr ad Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv. Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer. Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i 36 i arbejdsskadesikringsloven. Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

13 Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens 35, stk. 3 og 4, og 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden Nr ad Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob. Nr ad Uanset 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 2, stk. 2, i lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 4, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2 og 3, 2) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81 a, 4) godtgørelse efter 83, 5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8 a og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter 32 a for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannel- seshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af 1) 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og 2) 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddan- nelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen. Stk. 4. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres i 2014 til kr. gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse, jf. stk. 5. Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet. Nr ad Uanset 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 2, stk. 2, i lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager ledighedsydelse efter 74 i lov om aktiv socialpolitik, når udgiften angår 1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, 2) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter 73b,

14 ) undervisningsmaterialer efter 76 og 77, 4) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter 81a, 5) godtgørelse efter 83 og 6) opkvalificering efter 99 til personer, der ansættes uden løntilskud. Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til kr. gange antallet af personer, der er omfattet af 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, og 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som modtager le- dighedsydelse efter 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. stk. 3. Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af 2, nr. 4-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet. Nr ad Uanset 31 i lov om aktiv socialpolitik fastsættes beskæftigelsesfradraget til 25,00 kr. pr. udført arbejdstime pr. 1. januar 2014 (2014-niveau) for personer på kontanthjælp og uddannel- seshjælp.

15

16 17. Beskæftigelsesministeriet Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 Fællesudgifter Arbejdsmiljø Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Arbejdsmarkedsservice Fastholdelse og international rekruttering Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 17. Beskæftigelsesministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål. Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række opgaver til 17. Beskæftigelsesministeriet fra 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som nedlægges. De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner. Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra 17. Beskæftigelsesministeriet til 15. Social- og Integrationsministeriet. I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til 15. Social- og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der forbliver i Beskæftigelsesministeriet. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,4 Indtægt ,6 856,2 852,5 939,8 901,4 456,3 391,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 184,8 253,9 405,0 409,6 387,7 386, Centralstyrelsen ,6 172,2 195,1 184,4 211,6 207,6 203, Øvrige fællesudgifter... 12,6 12,7 58,8 220,6 198,0 180,1 182,3 Arbejdsmiljø ,8 688,4 677,6 676,0 644,4 590,9 571, Arbejdsmiljø ,9 568,4 566,1 576,4 552,4 506,1 493, Arbejdsskader og erstatninger ,0 120,0 111,5 99,6 92,0 84,8 77,6 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ,3 176,0 131,1 3,6 3,6 3,6 3, Fællesudgifter... 4,5 5,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3, Integrationsområdet ,8 170,8 127, Arbejdsmarkedsservice , ,9 946,9 965,1 846,4 702,5 662, Fællesudgifter ,5 432,4 358,5 369,8 373,8 366,5 360, Aktiv beskæftigelsesindsats ,9 532,1 399,4 502,7 426,4 302,0 267, Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger... 87,6 243,5 189,0 92,6 46,2 34,0 34,0

20 17. 5 Fastholdelse og international rekruttering ,1 43,6 432,6 284,9 192,5 99,2 84, Fællesudgifter ,6-72,9 274,8 164,9 102,6 26,8 18, Særlige forebyggende indsatser ,5 116,5 157,8 120,0 89,9 72,4 65,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt ,9 323,2 577,3 590,2 653,8 651,5 618,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,0-213,4-351, Øvrige fællesudgifter ,0-213,4-351,4 Arbejdsmiljø ,3 287,3 256,7 224,6 202,5 183,3 166, Arbejdsskader og erstatninger ,3 287,3 256,7 224,6 202,5 183,3 166,1 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter ,5 9,1-5,4 84,6 57,7 71,3 82, Kontanthjælp mv ,6 81,3 370,9 596, , , , Dagpenge ved barsel , , , , , , , Dagpenge ved sygdom , , , , , , , Integrationsområdet ,9 870, , , , , ,8 Arbejdsmarkedsservice , , , , , , , Aktiv beskæftigelsesindsats , , , , , , ,7 Fastholdelse og international rekruttering , , , , , , , Revalidering og løntilskud, mv , , , , , , , Efterløn , , , , , , , Fleksjob , , , , , , ,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , , , , ,9 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt , , , , , , ,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,7-445,8-600, , , Øvrige fællesudgifter ,7-445,8-600, , ,9 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter... 50,4 181,8 347,1 217,5 147,1 137,6 130, Arbejdsløshedsdagpenge , , , , , , , Kontanthjælp mv , , , , , , ,8 Arbejdsmarkedsservice , , , , , , , Aktiv beskæftigelsesindsats , , , , , , ,6 Fastholdelse og international rekruttering... 28,5 54,7 13, Revalidering og løntilskud, mv ,5 54,7 13, Indtægtsbudget: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift... 76, ,3 71,4 80,7 80,7 80,7 80,7 Indtægt , , , , , , ,5 Specifikation af nettotal: Arbejdsmiljø... 46,0 57,9 53,2 51,4 51,4 51,4 51, Arbejdsmarkedets parters ar-

21 6 17. bejdsmiljøindsats... 46,0 57,3 50,4 50,4 50,4 50,4 50, Arbejdsskader og erstatninger ,5 2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , , , , , , Fællesudgifter , , , , , , ,5 Arbejdsmarkedsservice... 4,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3, Fællesudgifter... 4,3 3,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet. Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og rekruttering: Departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det statslige beskæftigelsessystem, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. BV Der er overførselsadgang fra Omdisponeringsreserve, lønninger, Omdisponeringsreserve, udgifter og Reserver vedrørende Integrationsområdet område til 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttes i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden) Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Reserver vedrørende integrationsområdet. (Reservationsbev.)

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 17. Beskæftigelsesministeriet og Boligministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere