Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

2 5. Statsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4

5 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,4 141,8 0,4 Fællesudgifter ,8 0, Centralstyrelsen ,7 0, Grønland og Færøerne... 22,1 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,8 0,4 Interne statslige overførsler... 0,5 - Øvrige overførsler... 16,2 - Finansielle poster... 0,3 - Aktivitet i alt ,8 0,4 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -0,4-0,4 Bevilling i alt ,4 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 88,1-03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) 31,0-05. Tilskud... 0, Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 11,1-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 10,7 -

6 5. Statsministeriet Anmærkninger

7

8 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 Fællesudgifter... 6

9 4 5. Statsministeriet Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138, Centralstyrelsen ,6 122,2 119,6 119,6 119,1 118,3 117, Grønland og Færøerne... 21,8 25,4 21,4 21,8 21,2 21,0 20,8

10 5. 5 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Årets resultat... -0,7 5, Forbrug af videreførsel... 0,2 0, Aktivitet i alt ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,6 134,0 125,3 124,8 123,8 122,8 121,8 Indtægt... 1,7 1,8 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler: Udgift... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Finansielle poster: Udgift... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Indtægt... 0,2 0,1 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,0 132,3 123,9 124,4 123,4 122,4 121,4 11. Salg af varer... 1,6 1,6 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 7,2 11,0 11,0 9,5 9,5 9,5 9,5 18. Lønninger / personaleomkostninger... 62,4 63,5 66,4 68,3 68,0 67,7 67,4 20. Af- og nedskrivninger... 3,3 2,4 2,0 2,4 2,4 1,9 1,3 21. Andre driftsindtægter... 0,1 0, Andre ordinære driftsomkostninger... 48,7 57,1 45,9 44,6 43,9 43,7 43,6 Interne statslige overførsler... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 43. Interne statslige overførselsudgifter... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 44. Tilskud til personer... 8,0 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 2,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 25. Finansielle indtægter... 0,2 0,1 0, Finansielle omkostninger... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Kapitalposter... 0,5-5, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -0,7 5, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 0,2 0, I alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 86,3 90,3 88,2 88,1 87,6 86,8 85,9 Forbrug af reserveret bevilling... 0,2 0, Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Årets resultat... -1,1-2, Almindelig virksomhed Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12 Opgaver og mål Opgaver Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv. At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Forholdet til pressen At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 90,8 94,9 89,3 88,2 87,7 86,9 86,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 38,9 40,6 38,3 37,8 37,5 37,2 36,8 1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)... 42,4 44,3 41,7 41,2 41,0 40,6 40,2 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 5,2 5,4 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 3. Forholdet til Grønland og Færøerne 3,9 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 4. Forholdet til pressen... 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 4,4 7,0 8,1 7,9 5,9 3,9 3,2 + anskaffelser... 4,3 3,1 2,0 0,2 0,2 1,0 0,2 - afhændelse af aktiver... 0,6 0, afskrivninger... 1,0 1,4 1,9 2,2 2,2 1,7 1,1 Samlet gæld ultimo... 7,0 8,2 8,2 5,9 3,9 3,2 2,3 Låneramme ,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,2 33,3 22,0 18,1 13,0 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, jf. også under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til Statsministeriets 100 års jubilæum og udgifter i anledning af markeringen af det norske grundlovsjubilæum. Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

14 Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 21,2 28,8 30,9 31,0 31,0 31,0 31,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Vederlag til ministre Udgift... 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 30. Eftervederlag til tidligere ministre Udgift... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 44. Tilskud til personer... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 10. Almindelig virksomhed Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre. 20. Vederlag til ministre Der udbetales vederlag til ministrene. 30. Eftervederlag til tidligere ministre Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog mindst 18 måneder og højest 36 måneder Tilskud Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10. Avisårbogen Udgift... 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0, Nordatlantens Brygge Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15 Avisårbogen Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger. Tilskuddet er afskaffet pr. 1. januar 2012, hvilket blev udmøntet på lov om tillægsbevilling for Nordatlantens Brygge Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

16 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 12,4 11,3 11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Årets resultat... 1,2-1, Almindelig virksomhed Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

17 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere i familieretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på. At forestå sekretariatsbistand for adoptionssamråd. At behandle sager om bevilling af fri proces. At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager. At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.

18 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio.kr Udgift i alt... 12,7 14,2 12,3 11,2 11,1 11,0 10,9 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,7 4,1 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 3,8 4,3 3,7 3,4 3,3 3,3 3,3 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner... 5,2 5,8 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 21,2 20,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser afhændelse af aktiver , afskrivninger... 1,2-8,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 20,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

19 Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,1 10,9 10,3 10,7 10,2 10,1 10,0 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Årets resultat... 0,5-1, Almindelig virksomhed Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

20 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. Overøvrighedsfunktioner At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle alle henvendelser for borgere inden for det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 11,2 13,0 10,6 10,9 10,4 10,3 10,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,4 4,0 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 3,7 4,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 2. Overøvrighedsfunktioner... 4,1 4,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 18,1 17,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser... 0, afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,7-3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 17,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra salg af rigsombuddets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger.

22

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet STATSMINISTERIET Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: 5125-5 Sagsbeh.: AMR/TSA Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet 1. Indledning Statsministeriet er på flere måder forskellig fra de øvrige ministerier med

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174 FINANSLOV for finansåret 2011 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 10/03174 Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 22. Kirkeministeriet og Boligministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Hovedoversigt over statsbudgettet 2016

Hovedoversigt over statsbudgettet 2016 Hovedoversigt 7 Hovedoversigt over statsbudgettet 2016 Udgifter uden for udgiftslofter Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler Indtægter 1.

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 11. Justitsministeriet og Boligministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 11. Justitsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 24. Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 7. Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 9. Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere