Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

2 5. Statsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4

5 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,4 141,8 0,4 Fællesudgifter ,8 0, Centralstyrelsen ,7 0, Grønland og Færøerne... 22,1 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,8 0,4 Interne statslige overførsler... 0,5 - Øvrige overførsler... 16,2 - Finansielle poster... 0,3 - Aktivitet i alt ,8 0,4 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -0,4-0,4 Bevilling i alt ,4 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 88,1-03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) 31,0-05. Tilskud... 0, Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 11,1-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 10,7 -

6 5. Statsministeriet Anmærkninger

7

8 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 Fællesudgifter... 6

9 4 5. Statsministeriet Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138, Centralstyrelsen ,6 122,2 119,6 119,6 119,1 118,3 117, Grønland og Færøerne... 21,8 25,4 21,4 21,8 21,2 21,0 20,8

10 5. 5 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Årets resultat... -0,7 5, Forbrug af videreførsel... 0,2 0, Aktivitet i alt ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,6 134,0 125,3 124,8 123,8 122,8 121,8 Indtægt... 1,7 1,8 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler: Udgift... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Finansielle poster: Udgift... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Indtægt... 0,2 0,1 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,0 132,3 123,9 124,4 123,4 122,4 121,4 11. Salg af varer... 1,6 1,6 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 7,2 11,0 11,0 9,5 9,5 9,5 9,5 18. Lønninger / personaleomkostninger... 62,4 63,5 66,4 68,3 68,0 67,7 67,4 20. Af- og nedskrivninger... 3,3 2,4 2,0 2,4 2,4 1,9 1,3 21. Andre driftsindtægter... 0,1 0, Andre ordinære driftsomkostninger... 48,7 57,1 45,9 44,6 43,9 43,7 43,6 Interne statslige overførsler... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 43. Interne statslige overførselsudgifter... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 44. Tilskud til personer... 8,0 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 2,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 25. Finansielle indtægter... 0,2 0,1 0, Finansielle omkostninger... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Kapitalposter... 0,5-5, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -0,7 5, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 0,2 0, I alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 86,3 90,3 88,2 88,1 87,6 86,8 85,9 Forbrug af reserveret bevilling... 0,2 0, Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Årets resultat... -1,1-2, Almindelig virksomhed Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12 Opgaver og mål Opgaver Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv. At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Forholdet til pressen At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 90,8 94,9 89,3 88,2 87,7 86,9 86,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 38,9 40,6 38,3 37,8 37,5 37,2 36,8 1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)... 42,4 44,3 41,7 41,2 41,0 40,6 40,2 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 5,2 5,4 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 3. Forholdet til Grønland og Færøerne 3,9 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 4. Forholdet til pressen... 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 4,4 7,0 8,1 7,9 5,9 3,9 3,2 + anskaffelser... 4,3 3,1 2,0 0,2 0,2 1,0 0,2 - afhændelse af aktiver... 0,6 0, afskrivninger... 1,0 1,4 1,9 2,2 2,2 1,7 1,1 Samlet gæld ultimo... 7,0 8,2 8,2 5,9 3,9 3,2 2,3 Låneramme ,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,2 33,3 22,0 18,1 13,0 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, jf. også under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til Statsministeriets 100 års jubilæum og udgifter i anledning af markeringen af det norske grundlovsjubilæum. Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

14 Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 21,2 28,8 30,9 31,0 31,0 31,0 31,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Vederlag til ministre Udgift... 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 30. Eftervederlag til tidligere ministre Udgift... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 44. Tilskud til personer... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 10. Almindelig virksomhed Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre. 20. Vederlag til ministre Der udbetales vederlag til ministrene. 30. Eftervederlag til tidligere ministre Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog mindst 18 måneder og højest 36 måneder Tilskud Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10. Avisårbogen Udgift... 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0, Nordatlantens Brygge Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15 Avisårbogen Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger. Tilskuddet er afskaffet pr. 1. januar 2012, hvilket blev udmøntet på lov om tillægsbevilling for Nordatlantens Brygge Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

16 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 12,4 11,3 11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Årets resultat... 1,2-1, Almindelig virksomhed Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

17 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere i familieretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på. At forestå sekretariatsbistand for adoptionssamråd. At behandle sager om bevilling af fri proces. At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager. At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.

18 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio.kr Udgift i alt... 12,7 14,2 12,3 11,2 11,1 11,0 10,9 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,7 4,1 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 3,8 4,3 3,7 3,4 3,3 3,3 3,3 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner... 5,2 5,8 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 21,2 20,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser afhændelse af aktiver , afskrivninger... 1,2-8,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 20,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

19 Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,1 10,9 10,3 10,7 10,2 10,1 10,0 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Årets resultat... 0,5-1, Almindelig virksomhed Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

20 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. Overøvrighedsfunktioner At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle alle henvendelser for borgere inden for det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 11,2 13,0 10,6 10,9 10,4 10,3 10,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,4 4,0 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 3,7 4,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 2. Overøvrighedsfunktioner... 4,1 4,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 18,1 17,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser... 0, afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,7-3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 17,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra salg af rigsombuddets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger.

22

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 6. Udenrigsministeriet... 4 4 Realøkonomisk oversigt: 6. Udenrigsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere