Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

2 5. Statsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4

5 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,4 141,8 0,4 Fællesudgifter ,8 0, Centralstyrelsen ,7 0, Grønland og Færøerne... 22,1 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,8 0,4 Interne statslige overførsler... 0,5 - Øvrige overførsler... 16,2 - Finansielle poster... 0,3 - Aktivitet i alt ,8 0,4 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -0,4-0,4 Bevilling i alt ,4 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 88,1-03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) 31,0-05. Tilskud... 0, Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 11,1-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 10,7 -

6 5. Statsministeriet Anmærkninger

7

8 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 Fællesudgifter... 6

9 4 5. Statsministeriet Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138, Centralstyrelsen ,6 122,2 119,6 119,6 119,1 118,3 117, Grønland og Færøerne... 21,8 25,4 21,4 21,8 21,2 21,0 20,8

10 5. 5 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Årets resultat... -0,7 5, Forbrug af videreførsel... 0,2 0, Aktivitet i alt ,4 147,6 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2 Udgift ,2 149,4 142,5 141,8 140,7 139,7 138,6 Indtægt... 1,9 1,8 1,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,6 134,0 125,3 124,8 123,8 122,8 121,8 Indtægt... 1,7 1,8 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler: Udgift... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Finansielle poster: Udgift... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Indtægt... 0,2 0,1 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,0 132,3 123,9 124,4 123,4 122,4 121,4 11. Salg af varer... 1,6 1,6 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 7,2 11,0 11,0 9,5 9,5 9,5 9,5 18. Lønninger / personaleomkostninger... 62,4 63,5 66,4 68,3 68,0 67,7 67,4 20. Af- og nedskrivninger... 3,3 2,4 2,0 2,4 2,4 1,9 1,3 21. Andre driftsindtægter... 0,1 0, Andre ordinære driftsomkostninger... 48,7 57,1 45,9 44,6 43,9 43,7 43,6 Interne statslige overførsler... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 43. Interne statslige overførselsudgifter... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Øvrige overførsler... 8,8 14,3 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 44. Tilskud til personer... 8,0 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 2,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 25. Finansielle indtægter... 0,2 0,1 0, Finansielle omkostninger... 2,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Kapitalposter... 0,5-5, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -0,7 5, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 0,2 0, I alt ,8 141,8 141,0 141,4 140,3 139,3 138,2

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 86,3 90,3 88,2 88,1 87,6 86,8 85,9 Forbrug af reserveret bevilling... 0,2 0, Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Årets resultat... -1,1-2, Almindelig virksomhed Udgift... 88,0 93,4 88,4 88,2 87,7 86,9 86,0 Indtægt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12 Opgaver og mål Opgaver Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv. At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Forholdet til pressen At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 90,8 94,9 89,3 88,2 87,7 86,9 86,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 38,9 40,6 38,3 37,8 37,5 37,2 36,8 1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)... 42,4 44,3 41,7 41,2 41,0 40,6 40,2 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 5,2 5,4 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 3. Forholdet til Grønland og Færøerne 3,9 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 4. Forholdet til pressen... 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 49,4 50,5 52,8 54,4 54,7 54,4 54,1 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 4,4 7,0 8,1 7,9 5,9 3,9 3,2 + anskaffelser... 4,3 3,1 2,0 0,2 0,2 1,0 0,2 - afhændelse af aktiver... 0,6 0, afskrivninger... 1,0 1,4 1,9 2,2 2,2 1,7 1,1 Samlet gæld ultimo... 7,0 8,2 8,2 5,9 3,9 3,2 2,3 Låneramme ,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,2 33,3 22,0 18,1 13,0 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, jf. også under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til Statsministeriets 100 års jubilæum og udgifter i anledning af markeringen af det norske grundlovsjubilæum. Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

14 Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 21,2 28,8 30,9 31,0 31,0 31,0 31,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Vederlag til ministre Udgift... 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,3 15,0 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 30. Eftervederlag til tidligere ministre Udgift... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 44. Tilskud til personer... 7,9 13,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 10. Almindelig virksomhed Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre. 20. Vederlag til ministre Der udbetales vederlag til ministrene. 30. Eftervederlag til tidligere ministre Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog mindst 18 måneder og højest 36 måneder Tilskud Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10. Avisårbogen Udgift... 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0, Nordatlantens Brygge Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15 Avisårbogen Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger. Tilskuddet er afskaffet pr. 1. januar 2012, hvilket blev udmøntet på lov om tillægsbevilling for Nordatlantens Brygge Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

16 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 12,4 11,3 11,1 11,1 11,0 10,9 10,8 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Årets resultat... 1,2-1, Almindelig virksomhed Udgift... 12,3 14,0 12,2 11,2 11,1 11,0 10,9 Indtægt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

17 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere i familieretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på. At forestå sekretariatsbistand for adoptionssamråd. At behandle sager om bevilling af fri proces. At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager. At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.

18 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio.kr Udgift i alt... 12,7 14,2 12,3 11,2 11,1 11,0 10,9 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,7 4,1 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 3,8 4,3 3,7 3,4 3,3 3,3 3,3 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner... 5,2 5,8 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 1,1 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,0 5,9 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 21,2 20,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser afhændelse af aktiver , afskrivninger... 1,2-8,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 20,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

19 Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,1 10,9 10,3 10,7 10,2 10,1 10,0 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Årets resultat... 0,5-1, Almindelig virksomhed Udgift... 10,9 12,8 10,5 10,9 10,4 10,3 10,2 Indtægt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

20 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. Overøvrighedsfunktioner At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle alle henvendelser for borgere inden for det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 11,2 13,0 10,6 10,9 10,4 10,3 10,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,4 4,0 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 3,7 4,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 2. Overøvrighedsfunktioner... 4,1 4,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

21 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,8 7,1 7,1 7,5 7,0 7,0 7,0 Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 18,1 17,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 + anskaffelser... 0, afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,7-3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 17,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 30,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra salg af rigsombuddets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger.

22

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål

Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier. Kapitel 1. Etablering og formål Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 134 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET UDKAST Forslag til Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier Kapitel 1 Etablering og formål 1. Med det

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764

BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764 BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere