Velfærdssamfundets kulturarv Caspar Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdssamfundets kulturarv Caspar Jørgensen"

Transkript

1 Velfærdssamfundets kulturarv Caspar Jørgensen Forstadens Bygningskultur Rødovre 2. marts Introduktion 2 Definitioner af velfærdsstat/samfund 3 Tilgange Bureaukratisering Tekno-økonomiske paradigmer Socialforsorg Planlægning 4 Afslutning

2 Introduktion Strukturelle ændringer i Danmarks bebyggelse 1780 landboreformer/ fra bindingsværk til grundmur 1840 industrialisering og brokvarterer 1890 planlægning og funktionsopdeling 1950 stor skala flatscape 1970 kritik af stor skala Boligbyggeriet Olaf Lind og Jonas Møller: FolkeBolig BoligFolk. Boligselskabernes Landsforening 1994.

3 Introduktion Ca kritik af victorianisme og historicisme (og mangle interesse for historicismens bygning) Resultat: saneringer fx. Den sorte Firkant Ca kritik af den store skala og modernisme Resultat: samspilsramte bebyggelser Ca opvurdering af historicismen Resultat byfornyelse på Vesterbro

4 Introduktion Kulturarv Kulturarv som ressource fortid, nutid og fremtid (kontinuitet stedet for fastfrysning) skaber værdi (økonomisk og kulturelt) Bredt kulturbegreb Ikke alene slotte også arbejderboliger Formidling frem for regulering Delagtighed (svenskerne) udefra - indefra

5 Introduktion Universiteterne Velfærdsstaten Syddansk Universitet Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? Københavns Universitet 1968 Samfundskritik og utopi i 1960ernes og 1970ernes Danmark RUC

6 Introduktion Museerne SAMDOK 1977 Udstillinger NatMus, Kbh Mus, Gl. By Greve Museum, Forstadsmuseet Hvidovre Nordvestkvarteret - Arbejdermuseet Fattigforsorg Svendborg/Syddansk Dok af 3 amtsgårde i 2006 Velfærdsstatens Industrilandskaber Museum Sønderjylland årbog 2010

7 Introduktion Kommunerne (bygningsbevaring) Få fredninger Kommuneatlas bebyggelse indtil 1940 Få bevarende lokalplaner (Hvidovre) Modernisme frem for velfærd Behov for aktivering af ideerne bag velfærdsbyggeriet Velfærdsforstaden, Realdania og Bygningsarv

8 Den sociale velfærdsstat 1953 Socialdemokratisk Partikongres Velfærdssamfund 1960erne De Forenede Jernstøberier Reklamefoto for salamanderfyr Stüwing Reklame 1958 /Industrimuseet Frederiksværk

9 Definitioner Effektiv markedsøkonomi kontrolleret af stærk stat (strukturrationalisering) Lighedspolitik via progressiv beskatning, lige adgang til uddannelse, social tryghed og virksomhedsdemokrati Åndelig velfærd via kulturpolitik, oplysning og uddannelse Ivar Nørgaard 1962

10 Definitioner Efter 1957/58 var Danmark et industrisamfund, 1. hvor velfærdssamfundet hastigt opbygges, 2. leveniveauet steg 3. kultur og uddannelse mv. demokratiseres 4. den Kolde Krigs snævrende bånd løsnes 5. Efter 1973 blev velfærdssamfundet skarpt kritiseret af venstre og højre fløjene. 6. Krisen i 1970erne satte en stopper for velfærdspolitikken Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger: Tiden efter Danmarks Historie bd

11 Definitioner Velfærdsstaten er i efterkrigstidens Danmark... en samfundsindretning med sociale trykhedsordninger og offentlig service, En økonomisk politik med makroregulering, fuld beskæftigelse og vækst Behandler: Social politik Uddannelsespolitik Kulturpolitik Boligpolitik Klaus Petersen: Legitimität und Krise. Die Politische Geschichte des dänischen Wohlfahrtsstaates Berlin. 1998

12 Bureaukratisering Perioder Før 1890 klassisk industrikapitalisme /45 organiseret kapitalisme 1935/ participatorisk kapitalisme 1970 Korporativ kapitalisme Temaer Teknologi Arbejdsdeling Markedsorganisering Konflikt Torstendahl: Bureaucratisation in Northwestern Europe

13 Befolkningens erhvervsfordeling % primær sekundær tertiær Hans Christian Johansen: Dansk økonomisk statistik Danmarks historie bd. 9 Gyldendal 1985.

14 Techno-økonomisk paradigme er en klynge nye teknologier, produkter og industrier, der skaber en strukturel ændring i økonomien og langsigtet vækst en best-practice, som drives af den relative prisstruktur den er billigere og som samtidig er en kulturel konstruktion, fordi den uafhængigt af prisen definerer den normale måde at gøre ting på den er et paradigme eller en stil Carlotta Perez: Technological Revolutions and Financial Capital, 2002

15 Samlebånd Erik Nygaard: Tag over hovedet. Dansk Boligbyggeri fra 1945 til Arkitektens Forlag 1984.

16 Samlebånd Adsersen, Torkil and Nielsen, Niels Jul: Sjak, mestre og skibsbyggeri Arbejdsliv og dagligdag på B&W Udgivet af Arbejdermuseet København 2005.

17 Velfærd - socialforsorg begyndende intervention 1891 Alderdomsforsørgelsesloven 1892 Sygekasseloven 1898 Arbejdsulykkeloven 1907 Loven om statsanerkendte arbejdsløshedskasser øget statsintervention 1933 Socialreformen, ferielov Velfærdsstaten 1956 Loven om Folkepension 1960 rehabilitering Velfærdsstatens krise 1973 offentlig sygesikring, 1976 Bistandsloven Niels Finn Christiansen and Klaus Petersen: The Dynamics of Social Solidarity: The Danish Welfare State, Scandinavian Journal of History, 26, 2001,

18 Boligforhold (pct.) 120 enf amiliehuse centralvarme eget bad Ning de Coninck-Smith og Mogens Rüdiger: Typehus, energi og familieliv i Danmark i 1950 erne og 1960 erne. Ole Lange fra kætter til Koryfæ. København

19 Sociale udgifter

20 Planlægning Uformel forhandlingsplanlægning Servitutter og jord opkøb/forhandling (Tim Knudsen) Byplanlov udbygning af bureaukrati 1925 og 1938 Byplanlov, Den Kommitterede i byplansager, 1948 Byplan 1958 egnsudviklingsloven og kommunallovskommissionen, 1960 administrationsudvalget 1961 landsplanudvalget 1956: 275 ansatte planlæggere 1980: (Finn Kjærsdam) nyt plansystem 1973 Lands- og regionplanlægningsloven 1975 Kommuneplanloven Planstyrelsen

21 Erik Kaufmann: En landsplan skitse. Byplan 1959

22 Johannes Humlum: Landsplanlægning i Danmark Gyldendal 1961.

23 Forslag til dispositionsplan for by på Nordals 1962.

24 Køge Bugt Planen 1966

25 Industrikvarter ifl. Køge Bugt Planen 1966

26 Albertslund Syd 1957

27 Vilnius 1959 serie no Brøndby Strand

28 Afslutning Sammenhængen mellem industrialiseringsprocessen og velfærdsstaten konkrete udformning er en central, men helt overset problemstilling. (Mogens Rüdiger) mode / paradigme: f.eks. etplanshuse: fabrikker, skoler mv. eller systemplanlægning Periode, sektorhistorie eller tema? Velfærdssamfundet Socialpolitik fra Enevældens medicinalforordning osv. Transnational komparation: f.eks. velfærd i Vilnius og Hvidovre (hvad er forskellen?)

29 Afslutning Skift fra privat patriarkalisme til offentlig velfærdsordning Skift i kønsroller og familiemønstre 21 o kultur; centralvarme, WC, bad, altan, mere plads Udjævning ligestilling af borgerne (de-du) Hvem er aktørerne politikerne og eksperterne? Nedefra og udefra perspektiv

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Velfærdssamfundets Bygninger

Velfærdssamfundets Bygninger Velfærdssamfundets Bygninger Bygningskulturens Dag 2008 Af Poul Sverrild 3 5 9 13 17 19 21 23 25 27 33 39 41 49 51 53 55 59 63 69 Forord Indledning Velfærdssamfundet Idéer fra udlandet Bolig- og byggepolitik

Læs mere

Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat

Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Henning Bro Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Bygge- og boligpolitik i København 1850-1930 Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat Bygge- og

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling Igennem de seneste 200 år har industrialiseringen skabt større forandringer i danskernes hverdag end noget andet historisk fænomen. Den, som ikke kender industrisamfundets kulturhistorie, kender ikke til

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Bykonkurrence og byidentitet : Danmark 1960-2000

Bykonkurrence og byidentitet : Danmark 1960-2000 Paper til 25. Nordiske Historikermøde, Stockholms universitet Session Den nordiske staden från industrialism till postindustrialism 6. august 2005. Tema: Den post-industrielle staden Bykonkurrence og byidentitet

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Familien er en velbevaret myte i dag såvel

Familien er en velbevaret myte i dag såvel 82 FAMILIELIV GENNEM- SNIT OG MANG- FOLDIGHED Af Lone Palm Larsen Familiepolitik har primært handlet om at forbedre forholdene for de udsatte børnefamilier, hvor forældrene skulle bruge hovedparten af

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE 33 MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE - Arbejderbevægelsen syn på forholdet mellem familie- og arbejdsliv ca. 1945-1980 Af Anette Eklund Hansen og Klaus Petersen Hvordan kan man balancere mellem et aktivt arbejdsliv

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Grundlag for prioriteringer skal frem i lyset

Grundlag for prioriteringer skal frem i lyset Nr. 246 december 2007 Grundlag for prioriteringer skal frem i lyset Der mangler en åben, offentlig debat om, hvad vi vil med det danske sundhedssystem Hvem prioriterer sundhedskronerne? > Ingen eksplicitte

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Den 11. februar 2008 var Karsten Biering

Den 11. februar 2008 var Karsten Biering 93 CENTER FOR ARBEJDER- KULTUR- STUDIER 1982-2008 Af Karsten Biering, Niels Finn Christiansen og Morten Thing Den 11. februar 2008 var Karsten Biering fra Center for Arbejderkulturstudier kaldt til sin

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen Århus Kommune Tænketanken for infrastruktur og byudvikling 2037 When a place gets boring, even the rich people leave (Jane Jacobs) Udarbejdet af Hausenberg

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN

Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN Hvis bare... SVAR TIL BALDER ASMUSSEN AF HASSE LUNDGÅRD ANDERSEN Ifølge Balder Asmussens (BA) artikel var 1950erne blevet et anderledes positivt bekendtskab for den danske befolkning, havde Socialdemokratiet

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Nationaløkonomisk Tidsskrift 138 (2000): 1-12 Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Niels Kærgård Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL SUMMARY: The article discusses

Læs mere