Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark"

Transkript

1 Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark

2 alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark

3 Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling, Ligestillingsafdelingen Omslag, layout og foto: Ulla Rose Andersen Foto side 13, 14, 39 og 88: privatfoto Tryk: Interpress ISBN for trykt bog Elektronisk ISBN Bogen kan rekvireres gratis i Ligestillingsafdelingen ved henvendelse på Indhold Ligestilling Loven om ligestilling... 8 Meninger om ligestilling... 9 Brug for alle Kønsroller års kamp for ligestilling Vigtige år for ligestilling Kvinder har altid arbejdet Kvinder og tøj Køn og kultur Kampe vindes og tabes Frihed er at kunne vælge Vejen til ligestilling Arbejde Med hænder og hjerte Victorias dilemma Forskelle på mænd og kvinders job Der er en lov om ligeløn, men Kvinder og arbejde historisk set Drømmen om arbejde Et job med mange bolde i luften Uddannelse Lære hele livet Lyst til at lære Voksenuddannelse Uddannelse vejen til arbejdsmarkedet Viden er magt Uddannelse og køn Økonomi Kend din økonomi Opret en NemKonto Familien Først mor så sygeplejerske Sådan lever fok Arbejde ude og hjemme Plads til det hele Jeg tjente selv penge Ægteskab Rådhus, kirke, moske Rettigheder og pligter... 83

4 Forord Forord Valg af ægtefælle? Ægteskabets historie Graviditet og barsel Graviditet Barselsorlov Det er mandigt at være på barsel Vold i en familie Da volden blev hverdag Vold rammer alle i en familie Nu er det nok Voldtægt Skilsmisse Det er slut Brug Statsforvaltningen Delebørn Børn og unge Pige- og drengeopdragelse Børns rettigheder Luk op til verden Børn og skole Mellem to skolekulturer Skolen et vigtigt mødested Ungdomsuddannelser Fritiden Hvordan har de unge det? Kærlighed og sex I gamle dage Sex i dag Prævention og abort Prævention Abort Sundhed Kvinder det stærke køn Ha det godt Medborgerskab Kvinder og demokrati Integrationsrådet et vigtigt sted for demokrati Hverdagens demokrati i forældrerådet Fællesskab Landet med de mange foreninger Ud i foreningerne ind i samfundet Litteratur på let dansk Kære læser Her har du en bog om ligestilling mellem kvinder og mænd. Bogen giver viden om ligestilling og ligeværd. Den beskriver, hvad loven siger om kvinder og mænds rettigheder. Du kan finde interviews med kvinder og et par mænd om deres liv og deres tanker om ligestilling. Det er unge og ældre kvinders historier. Det er danske og nydanske kvinder. De fortæller, hvad de mener om arbejde, uddannelse og familieliv. Om hvad de synes, der er vigtigt for at få et godt liv. Der er historier om, hvordan kvindeliv var i det sidste århundrede og i dag. Og der er afsnit om økonomi, sundhed og prævention. Kort sagt: Alle de områder, som er en del af kvinders liv og hverdag. Bogen skal inspirere til debat og diskussioner på sprogcentre, i foreninger, på arbejdspladser, i klubber eller andre steder, hvor mennesker mødes. Vi håber, at fortællingerne i bogen kan inspirere til, hvordan man kan leve sit liv og bruge de muligheder, som findes i samfundet. Bogen er ikke kun til kvinder, selv om den handler om kvindeliv. Ligestilling og rettigheder gælder begge køn. Bag i bogen kan du finde en liste med litteratur, links og adresser, hvor du kan få råd og hjælp. Vi takker alle, der har medvirket til bogen med deres historie. God læselyst. Bente Nissen, Gry Clasen, Ulla Rose Andersen 7

5 ligestilling ligestilling ligestilling Loven siger Kvinder og mænd må ikke behandles forskelligt på grund af deres køn. Loven siger Direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn er forbudt. Loven om ligestilling Kvinder og mænd må ikke behandles forskelligt på grund af deres køn. Loven skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Kvinder og mænd har lige værd. Det betyder, at kvinder og mænd har samme økonomiske, sociale, kulturelle, borgerlige og politiske rettigheder. Loven gælder overalt i samfundet. Forskelsbehandling Forskelsbehandling kan være både direkte og indirekte. Et eksempel på direkte forskelsbehandling: En kvindelig smed søger job på en fabrik. Der er kun mænd ansat. Kvinden er god til sit arbejde, men hun får ikke jobbet. Chefen siger:»vi ønsker ikke kvinder, fordi de bliver gravide og skal på barsel. Det er for besværligt.«et eksempel på indirekte forskelsbehandling: En virksomhed beslutter, at medarbejderne ikke skal have et fast løntillæg, når de har orlov. Det er typisk kvinder, der har orlov på grund af barsel. Derfor vil beslutningen ofte ramme kvinder. Hvis man ønsker at klage Hvis man bliver diskrimineret på grund af sit køn, kan man gratis klage til Ligebehandlingsnævnet. Hvis det er sket på arbejdspladsen, kan man også snakke med sin fagforening. Meninger om ligestilling Nadia, 21 år»jeg hader, hvis der bliver gjort forskel. Der bør ikke være forskel. Jeg kan jo gøre det samme som en dreng.«lisbet, 64 år»ligestilling? Nu har jeg været med i kampen for ligestilling i 40 år, og jeg må sige, at der er mange skønne ord. I virkelighedens verden er der lang vej igen.«helle, 39 år»jeg er heldig, at andre kvinder før mig har kæmpet for ligestilling. Jeg oplever ikke, at min hverdag er urimelig, fordi jeg er kvinde. Men hvis jeg gjorde, ville jeg kæmpe for ligestilling.«ligestilling Læs mere Ligebehandlings naevnet.dk Minister for Ligestilling www. kvinderaadet.dk Nadia: Der bør ikke være forskel. Jeg kan jo gøre det samme som en dreng. 8 9

6 Ligestilling Er der fag, man kan kalde maskuline og fag, der er mest feminine? Mads, 50 år»ligestilling, ja selvfølgelig. Der skal være ligestilling for alle lige meget om vi er forskellige på grund af køn, hudfarve, tro eller alder. Vi skal have lige muligheder. Det giver også større mangfoldighed.«amina, 20 år»jeg tror ikke, der er noget, som er vanskeligere for mig, fordi jeg er kvinde. Jeg tænker ikke først på ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg tænker på ligestilling mellem folk med forskellig baggrund og forskellig religion. For mig er ligestilling, at jeg kan føle mig velkommen, selv om jeg ser anderledes ud, og Selv om jeg tror på Allah.«Fatih, 31 år»kvinden og manden skal være lige. Det er min kone og jeg. Vi har samme muligheder og samme pligter. Vi deles om det hele, om husarbejdet og om at passe vores datter. Jeg har lige så tit barnets første sygedag som min kone, hvis vores datter er syg.«brug for alle Samfundet har brug for alles ressourcer. Både kvinder og mænd skal kunne bruge alle deres ressourcer i familien, på uddannelsen, på arbejde, i det politiske liv og andre steder i samfundet. Ligestilling Det tager tid at ændre folks holdninger. Det gælder også holdninger til ligestilling. Selv om vi har en lov om ligestilling, ændrer den ikke automatisk folks holdninger. FN s menneskerettighedskonvention Den 10. december 1948 vedtog FN s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Konventionen dækker borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Danmark har skrevet under på konventionen. Læs mere Institut for Menneskerettigheder Ligestilling 10 11

7 FN s kvindekonvention I 1979 vedtog FN konventionen om afskaffelse af diskrimination af kvinder. Kvindekonventionen handler om ligestilling og kvinders rettigheder. Danmark har skrevet under på konventionen. Læs mere Institut for Menneskerettigheder Center for Kvindeforskning En gåde En mand og hans søn kører galt i en trafikulykke. Faren dør, og sønnen bliver hårdt såret. Sønnen bliver kørt på hospitalet. Overlægen kommer ind på hospitalsstuen, ser patienten og siger:»åh nej. Det er min søn.«hvordan hænger det sammen? Kønsroller Ligestillingen mellem mænd og kvinder har udviklet sig meget gennem de sidste 50 år. Når samfundet forandrer sig, forandrer kønsrollerne sig. Når kønsrollerne forandrer sig, forandrer samfundet sig. Kønsroller handler ikke kun om, hvad loven siger, men også om, hvad vi alle sammen mener. Hvad gør en mand til en rigtig mand, og hvad gør en kvinde til en rigtig kvinde? På nogle områder er kønsrollerne tydelige. På andre områder tænker vi ikke over forskellene. De er blevet en del af hverdagen. Vi glemmer at spørge os selv hvorfor. Det er lettere at få øje på kønsroller fra gamle dage eller i andre kulturer. Kønsrollerne er sværere at få øje på i vores egen hverdag. Store forskelle Selv om vi har en lov om ligestilling, der giver kvinder og mænd lige rettigheder, så er der alligevel store forskelle. Der er forskel på, hvilket arbejde vi har, og hvad vi laver i hjemmet. Hvordan vi klarer os i uddannelsessystemet. Hvilken kriminalitet vi laver. Hvordan vi opfører os, og hvor længe vi lever. Hvordan vi klæder os, hvilken sport vi dyrker, hvilke pligter vi har i forhold til samfundet og så videre for eksempel militæret. 100 års kamp for ligestilling År 1915 Stemmeret og ligeret På gaden går en gruppe kvinder med faner og bannere. De demonstrerer. De demonstrerer for kvindernes valgret. Marie ser sig omkring. Der er mange kvinder og nogle få mænd i demonstrationen. Marie bliver varm. Tænk, hvis hun også kan få lov til at stemme. Hun har diskuteret kvinders valgret med sin mor. Moren siger altid: Kvinder er ikke født til at bestemme. Det er mændene bedst til. Faren giver moren ret. Hendes brødre griner. De siger: Marie, du er ikke rigtig klog. Kvinder kan ikke bestemme noget som helst. Kvinder er ikke så kloge som mænd.«marie siger ingenting. Hun synes, at mænd og kvinder skal have ligeret. Hun synes også, kvinder er lige så kloge som mænd. Nogen gange klogere. Ligestilling» Marie, du er ikke rigtig klog. Kvinder kan ikke bestemme noget som helst. Kvinder er ikke så kloge som mænd.» Lægen er mor til drengen. 13

8 Ligestilling Grund loven af 1953 satte valgrets alderen til 23 år. Den blev ændret til 21 år i 1961 til 20 år i 1971 til 18 år i 1978 År 1953 Hans fortæller»det er 55 år siden nu, og jeg havde små børn. Jeg kan huske, at jeg væddede med nogle af mine kammerater. Hvis jeg ville køre en tur med barnevogn gennem byen, ville de give mig en kasse øl. Det var pinligt for en mand at køre med barnevogn dengang. Jeg vandt en kasse øl.«år 1961 Det første valg Inge er 21 år, og hun kan stemme for første gang. Hun er spændt. Hun kommer til skolen, hvor valget er. Flagene er hejst. Hun går ind ad døren. Der er en særlig stemning. Mange mennesker går rundt. De smiler og hilser. Inge tænker: Jeg er med til at bestemme, og jeg har bestemt mig. Hun går ind i gymnastiksalen. Hun får en stemmeseddel. I stemmeboksen ser hun på stemmesedlen. Der står mange partier og mange navne. Et øjeblik er hun i tvivl. Nej, hun har bestemt sig. Hun sætter sit kryds. Hun går ud og putter stemmesedlen i boksen. År 1970 Rødstrømper, ligeløn og busbilletter Helle venter på bussen. Der kommer den. Men hvad er nu det? Bussen er fuld af kvinder med skilte. Ligeløn NU står der på et af dem. På et andet står der: Vi betaler kun 80 af billetprisen Bag bussen kommer en politibil. Betjentene springer op i bussen. De råber til kvinderne:»i skal stå af bussen nu!«kvinderne griner og svarer:»nej, vi vil ikke ikke før vi kun skal betale 80 af prisen for en billet.«hvorfor vil de kun betale 80? tænker Helle. Betjentene begynder at bære kvinderne ud af bussen. Ude på fortovet bliver de sat ned. Et par af dem råber højt. De bliver arresteret og kommer ind i politibilen. De andre deler pjecer ud. Hvad er det her? tænker Helle En kvinde kommer hen til hende:»vil du have en pjece?«helle nikker og tager imod den. De to kvinder falder i snak.»hvorfor gør I det her?«spørger Helle.»Vi vil have lige løn for lige arbejde. Når vi kun får 80 af mændenes løn, vil vi også kun betale 80 for en busbillet.«kvinden fortæller også, at hun og nogle andre kvinder har besat et hus. Der må kun komme kvinder. Helle går hjem og læser pjecen. Måske skulle jeg gå derind en dag, tænker hun. År 2007 De første Telefonen ringer hos Lin. Hun tager den.»du er blevet valgt.«lin jubler helt ind i hjertet. Hun er i byrådet nu. Og hun er den første nydanske kvinde. I 1997 blev den første nydanske kvinde valgt ind i borgerrepræsentationen i København. Siden er der over hele landet blevet valgt flere kvinder ind i byrådene. I 2007 blev de to første nydanske kvinder valgt ind i Folketinget

9 Ligestilling Ligestilling Vigtige år for ligestilling 1871 Dansk Kvindesamfund oprettes 1880 Kvinder får ret til at hæve og bruge deres egen løn 1885 Kvindeligt Arbejder Forbund dannes. Kvinderne kunne ikke blive medlemmer af mændenes fagforeninger 1885 Den første kvindelige studerende på Københavns Universitet 1886 Forslag om, at kvinder får valgret 1908 Kvinder får lov til at stemme og stille op til de kommunale råd 1910 Socialdemokratiet beslutter, at den 8. marts også skal være Kvindernes Kampdag i Danmark 1915 Kvinder får lov til at stemme, og de må stille op til Rigsdagen (Folketinget) 1918 De første kvinder vælges ind i Rigsdagen 1921 Kvinder kan få arbejde på offentlige arbejdspladser 1922 Nye ægteskabslove. Nu kan kvinder få forældremyndigheden over børnene, hvis de bliver skilt Kvinder har altid arbejdet I år 1900 havde cirka 30 af kvinderne lønarbejde. De fleste af dem arbejdede som tjenestepiger eller i landbruget. Men Selv om kvinderne ikke havde lønarbejde, arbejdede de hårdt. Husarbejde var hårdt arbejde. Kvinderne hjalp også til på gården, i mandens værksted eller butik. Mange af dem havde også deltidsarbejde. De gjorde rent for folk, lavede mad og passede børn. Men kvindernes arbejde var ikke så synligt som mændenes. I 1960 var 42 af alle kvinder erhvervsaktive. Nu gik det stærkt. I 60 erne og 70 erne kom endnu flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. De fik job på fabrikkerne eller i det offentlige. Mange af dem arbejdede på deltid, så de bedre kunne få husarbejde og udearbejde til at hænge sammen. Fra 80 erne arbejdede langt de fleste kvinder på fuld tid. I 2008 var kvindernes erhvervsfrekvens 76. Kvinders erhvervsfrekvens 1924 Første kvindelige minister, Nina Bang 1943 En domstol afgør, at en kvinde ikke kan afskediges fra en offentlig stilling, fordi hun bliver gift 1966 P-pillen frigives 1970 Rødstrømpebevægelsen starter Ligeløn kommer med i overenskomsten 1973 Lov om fri abort 1976 Lov om ligeløn 1984 Lov om barselsorlov til mænd Kilde: og Danmarks Statistik Lov om fælles forældremyndighed 2000 Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd 17

10 Ligestilling Ligestilling 18 Kvinder og tøj Gennem de sidste 50 år har der været mange diskussioner om kvinders krop og kvinders tøj. Da kvinderne begyndte at gå i lårkorte kjoler diskuterede mange, om det var i orden. Mange rødstrømper smed BH erne ud, fordi de mente, de var mere frie uden BH. På samme måde med højhælede sko. De mente, at BH og højhælede sko var undertrykkende. Senere har mange kvinder ændret holdning. De mener, at man kan være en fri kvinde OG gå med højhælede sko og læbestift. Tørklædet I dag diskuterer man, om det muslimske hovedtørklæde undertrykker kvinder. Kvinder må gerne gå med tørklæder dog ikke kvindelige dommere. Men i 2005 afgjorde en domstol, at en butikskæde gerne måtte forbyde deres medarbejdere at gå med tørklæde. Grunden var, at det gjaldt ALLE medarbejdere med kundekontakt og ALLE former for hovedbeklædning. På andre arbejdspladser har man en anden løsning. Man har tørklæder, som passer til resten af arbejdstøjet. Amina»For mig er tørklædet ikke kvindeundertrykkende. Jeg læser til læge, og jeg er ikke undertrykt. Jeg har selv valgt at bære tørklæde. For mig er det frihed, at jeg kan få lov til at være mig selv. Det er vigtigt for mig, at jeg kan have min tro og gå med tørklæde mine tre gram stof!«nadia»det er svært, hvad man skal sige om tørklæder. Nogle er glade for det. De er vokset op med det, og de kunne ikke tænke sig at gå uden. Men jeg er også ret sikker på, at der er nogle, der bliver tvunget til at gå med det. For mig er det frihed ikke at gå med tørklæde. Jeg skal selvfølgelig opføre mig ordentligt, men det gælder jo for alle.«køn og kultur Mange nydanskere står mellem to kulturer. Mange står også mellem forskellige kønsroller. De er opdraget med bestemte roller. Og i Danmark oplever de andre køns roller. I nogle familier bliver kønsrollerne også ændret, når familien kommer til Danmark. Manden er måske arbejdsløs, mens kvinden har arbejde. Hverdagen ændrer sig, men holdningerne ændrer sig ikke over natten. Amina: Det er vigtigt for mig at gå med tørklæde. Nadia: For mig er det frihed ikke at gå med tørklæde. 19

11 Ligestilling Ligestilling Sadegül Suyak kommer fra en lille landsby i Tyrkiet. I dag bor hun i Århus sammen med sin mand og tre børn. To piger og en dreng. Sadegül: Vi var begge to børn. Mine svigerforældre fortalte os alt, hvad vi skulle gøre. Kampe vindes og tabes Interview med Sadegül Suyak, butiksassistent Det var 1980 og sommer i landsbyen. Sadegül var 14 år. Hun blev forlovet med Hasan. Han var på besøg fra Danmark. Forlovelsen var hendes forældres ønske. Sadegül var ikke forelsket i Hasan. Og hun forstod ikke, hvorfor forældrene skulle bestemme. Hun forstod ikke, hvorfor hun skulle forloves, når hun var et barn. Hun spurgte ofte sin mor, hvorfor mænd skulle bestemme alting. Hun spurgte også sin søster, som bare svarede.»det skal du ikke tænke på, sådan er vores kultur.«ægteskab To år gik, og Hasan kom igen fra Danmark denne gang for at gifte sig med Sadegül. Efter tre måneder var hendes papirer i orden. Hun kunne rejse til Danmark. De første fire år var rædselsfulde. Hasan og Sadegül boede sammen med hans forældre. Sadegül fortæller:»vi var begge to børn. Mine svigerforældre fortalte os alt, hvad vi skulle gøre. Da jeg havde lært dansk, fik jeg arbejde. Hver måned gav jeg min løn til min svigerfar. Jeg havde aldrig mine egne penge. Min svigermor sagde, at jeg skulle tage tørklæde på. Det ville jeg ikke. Jo, når jeg var på besøg i landsbyen, men ikke her. Vi skændtes et stykke tid. Hun vandt, og jeg tog tørklæde på.«en kamp»i løbet af de første fire år fik jeg to børn. En pige og en dreng. De kom hurtigt efter hinanden. Det var alt for tidligt. Jeg var ked af det, for jeg var jo stadig selv et barn. Men jeg var også ved at blive voksen. Jeg kunne ikke lide at bo sammen med mine svigerforældre. Hver dag var et mareridt. Jeg sagde til min mand, at jeg ikke længere ville bo sammen med dem. Jeg sagde, at jeg ikke kunne holde det ud. Han sagde o.k., og så skete der ikke mere. Han snakkede ikke med sine forældre. Han var bange for dem. En dag sagde jeg til min svigermor, at nu ville jeg flytte. Hun blev meget sur. Men jeg holdt på mit. Jeg havde besluttet, at hvis vi ikke flyttede, ville jeg skilles. I tre måneder lukkede jeg mig inde på vores værelse sammen med børnene. Jeg sagde ikke et ord til nogen. Denne gang vandt jeg. Og vi fik vores egen lejlighed.«endnu en kamp»da jeg var 30 år, tog jeg mit tørklæde af. Min mand blev sur og vred. Han sagde, at han kunne lide tørklædet.» Min svigermor sagde, at jeg skulle tage tørklæde på. Det ville jeg ikke. Sadegül: Jeg havde besluttet, at hvis vi ikke flyttede, ville jeg skilles.» 20 21

12 Ligestilling Ligestilling Sadegül: Der er heldigvis sket mange forandringer, siden jeg blev forlovet som 14-årig. Jeg svarede, at hvis han elskede tørklædet så højt, kunne han elske med det. Det var mig eller tørklædet. Og jeg vandt igen.«nu snakker vi om det Sadegül siger:»det er blevet til mange kampe gennem årene. Og mange gange har jeg vundet. For jeg har hele tiden vidst, at jeg ville skilles, hvis vi ikke kunne snakke om tingene. Nu kan vi snakke om alt. Vi er fælles om at lave mad og passe vores hjem. Mand og jeg er lige. Vi beslutter sammen, hvad vi gør, og hvordan vores liv skal være. Kærligheden mellem os er vokset. Vores børn er voksne nu. Jeg vil aldrig bestemme, hvem de skal giftes med, og hvordan de skal leve deres liv.«sadegül smiler:»der er heldigvis sket mange forandringer, siden jeg blev forlovet som 14-årig.«Søster og bror»jeg har en veninde, som har en bror. De er mine venner. En aften så vi en film hjemme hos mig. Da klokken blev ni, ringede forældrene til pigen. De sagde, at hun skulle komme hjem nu. Hun begyndte at samle sine ting sammen for at gå hjem. Jeg kiggede på broren og spurgte ham, om han ikke også skulle hjem? Næ, sagde han, og han blev. Hvorfor kunne pigen ikke se filmen færdig ligesom sin bror? Det forstår jeg ikke. Der er ikke den samme forskel på danske piger og drenge. Selvfølgelig er der stadig nogle forskelle, men ikke på samme måde.«det bliver bedre»det er ved at forandre sig, det bliver bedre hele tiden, tror jeg. Men det tager tid. Mødrene er vokset op med den forskel mellem drenge og piger. Det giver de videre. Nadia: Alle skal kunne gå den vej, de har lyst til det er frihed.» Ingen skal tvinge nogen til noget. Frihed er, at man har et valg.» Nadia Nadim er 19 år. Hun kom til Danmark fra Afghanistan, da hun var ti år. I dag spiller hun fodbold på landsholdet. Frihed er at kunne vælge Interview med Nadia Nadim, landsholdsspiller og studerende»mange små nydanske piger spiller fodbold eller laver en anden form for sport. Men når de så bliver år, så stopper de. Jeg tror, de bliver tvunget til at begynde at lave mad, blive gift og den slags. De kan ikke længere gøre det, de har lyst til. Men drengene de må altså gøre lige det, de vil.«22 23

13 Ligestilling Ligestilling Hvis man ser på, hvordan det var i Danmark i gamle dage, var der stor forskel på piger og drenge. Det kan jo også være, at pigerne bestemmer det hele en dag. Hvem ved. Det er nu ikke det, jeg drømmer om. Jeg synes bare, vi skal have ligestilling.«frihed»jeg har frihed til at gøre det, jeg gerne vil, selv om jeg er Mod»Man kan bedre tage fat i sit liv, hvis man har viden. Og viden kan give mod til at tage det første skridt imod ligestilling. Mange kvinder er bange for, at folk synes, de er dumme. De er bange for at blive misforstået. Og for nogle har det også en pris at frigøre sig. De kan måske blive udstødt af familien, eller de kan blive udsat Læs mere Center for Frivilligt Socialt Arbejde. dk en pige. for sladder. Man skal have helt åbne øjne for, hvad der kan Alle skal kunne gå den vej, de har lyst til det er frihed. ske. Ingen skal tvinge nogen til noget. Frihed er, at man har Men der er alligevel mange kvinder, som vælger at bli- Nimet Topcu kom til Danmark fra Tyrkiet, da hun var lille. Nimets mor er analfabet, så hun ved, hvor vigtigt det er med uddannelse. Nimet er uddannet pædagog. Hun arbejder som projektleder på Flygtningehjælpen. Hun leder et projekt, som hedder Bydelsmødre. Nimet er også medlem af bestyrelsen i Kvindehus Århus. Hun er gift og har tre børn. et valg lige meget om man er dreng eller pige, født i Danmark eller ej.«vejen til ligestilling Interview med Nimet Topcu, projektleder»jeg synes, nydanske kvinder skal have mere ligestilling,«siger Nimet Topcu.»Nogle af kvinderne har ondt i livet. De føler ikke, de får anerkendelse og opmærksomhed. De har ikke meget kontakt med deres mænd og børn. Nogen gange kan de ikke længere tale samme sprog som deres børn. De bliver isolerede. Det er en ond cirkel.«ud af isolationen»kvinderne skal ud af isolationen,«siger Nimet.»De kan tage på skovtur, invitere veninderne hjem eller gå ture. De kan være med i kvindeforeninger. Nogle steder i landet er der kvinde- og kulturhuse, hvor kvinder mødes. Foreningslivet er med til at få kvinderne ud af isolationen. Man skal selv tage det første skridt. Der kommer ikke nogen og gør det for én.«ver aktive og bruge de muligheder, der er i samfundet og de gør det også for deres børns skyld,«slutter Nimet. Nimet: Kvinderne skal ud af isolationen

14 arbejde arbejde arbejde arbejde Jeg fik arbejde på et projekt for kvinder. Ved siden af arbejdet lærte jeg mere dansk. Sådan gik der nogle år. Og jeg fik mine tre børn. Arbejde Havva Demir arbejder som social- og sundhedshjælper. Hun bor i Hvidovre med sin mand, og hun har tre børn. Med hænder og hjerte Havva Demir, social- og sundhedshjælper, fortæller: Da jeg havde været i Danmark et stykke tid, ville jeg lære dansk. På kurset følte jeg mig som et lille barn. Men jeg lærte dansk. Det var dejligt. For hver dag der gik, kunne jeg mere. Jeg skulle ikke længere have min mand med alle steder. Jeg kunne gå i supermarkedet, jeg kunne gå til læge. Og jeg kunne få arbejde. Havva: Om det er familie eller fremmede, er lige meget for mig. Det er vigtigst, at et menneske har brug for mit hjerte og mine hænder. Social- og sundhedshjælper? Efter mine barsler gik jeg på danskkursus igen. En dag spurgte en lærer:»vil du ikke arbejde på et plejehjem?nej, puha,«sagde jeg.»jeg vil ikke arbejde med ældre mennesker. Det er ulækkert, og de lugter. Jeg kan ikke vaske ældre mennesker. Hverken mænd eller kvinder. Nej tak.du kan prøve en sprogpraktik i 14 dage,«sagde min lærer. Jeg tænkte over det. Til sidst bestemte jeg mig for, at jeg godt ville prøve det. Min mand syntes ikke, det var en god idé. Han sagde:»du skal ikke arbejde. Jeg tjener penge. Det er bedre, at du er hjemme hos børnene.«vi snakkede om det i lang tid. Til sidst sagde han ja. Og jeg kom i sprogpraktik på et plejehjem. Jeg blev glad for at være der. Og jeg kunne klare det. Jeg kunne klare lugte, sygdom og afvaskninger. Jeg lærte, at ældre mennesker har brug for hjerte og hænder. Det har jeg. Lugtene og sygdommene var ikke længere vigtige. Det rører mit hjerte, når jeg oplever, at en ældre er taknemmelig. Og det handler om respekt. Efter 14 dage fik jeg fire ugers praktik mere. Tre uger senere spurgte lederen af plejehjemmet:»vil du have arbejde her som afløser?«jeg sagde ja. Jeg ville gerne arbejde som social- og sundhedshjælper

15 Arbejde Hvordan kan man finde arbejde Havva fik arbejde gennem sit netværk. Det gør mange mennesker. Man kan også finde arbejde på Jobcentret eller på Internettet.» Nu taler jeg for mig selv. Jeg er aktiv i børnenes skole. Jeg holder foredrag, hvor jeg fortæller om mit liv.» Drømmen og kampen Jeg ville gerne uddanne mig som social- og sundhedshjælper. Men kunne jeg det? Jeg havde jo kun gået fem år i skole i Tyrkiet. Og hvad ville familien sige til det? Min mand var ikke glad. Han var ikke glad for, at jeg skulle gå ned i løn. Vi var blevet vant til, at jeg også tjente penge. Jeg sagde:»penge bliver ikke et problem. Jeg tager vagter, mens jeg går i skole.«han tænkte på, hvad familien ville sige. Han spurgte:»hvem skal sørge for alt det derhjemme?hvad med børnene?hvem skal passe dem?«efter en tid sagde han, det var o.k. Et hårdt år Jeg kom ind på social- og sundhedsskolen. Det var et hårdt år. Jeg havde jo lovet min mand, at jeg ville klare det hele. Hjemmet, børnene, skolen og arbejdet. Jeg kørte på cykel fra det ene til det andet. Fra skolen til arbejdet og bagefter hjem. Jeg var træt, når jeg gik i seng. Mit hjem var ikke altid rent. Der var nullermænd og støv. Mine gæster så på nullermændene og støvet med kritiske øjne. De hviskede om det. De pegede fingre. Det var ikke sjovt. Nu hører jeg det ikke mere. Min mand begyndte at købe ind og lave mad. Nu laver han ofte mad. Han er ligeglad med, hvad folk siger. Jeg siger:»om det er familie eller fremmede, er lige meget for mig. Det er vigtigst, at et menneske har brug for mit hjerte og mine hænder. Jeg hjælper både mænd og kvinder. Det er mit arbejde!«så siger min svigermor ikke mere. Men hun synes, jeg er for moderne. Stolthed Jeg er stolt af mig selv. Jeg har lært så meget, og det gør jeg stadig. Jeg har lært at sige nej. Jeg har også lært at tro på mig selv. Nu taler jeg for mig selv. Jeg er aktiv i børnenes skole. Jeg holder foredrag, hvor jeg fortæller om mit liv. Min mand og mine børn er stolte af mig. Mine børn siger:»vores mor arbejder og tjener penge.«jeg tror, at de tænker: Kan vores mor kan vi også. Min ældste søn går på gymnasiet. Han fortæller, at han citerer mig i skolen. Det gør mig også stolt. Arbejde Fakta om sosuuddannelse Uddannelsen varer et år og syv måneder. Min svigermor kan ikke lide, jeg arbejder med ældre. Hun kan ikke forstå, jeg kan gøre det. Jeg spørger hende:»hvem skal vaske dig, når du bliver gammel?«28 29

16 et! fyr er Du Arbejde Kvinder på arbejde I EU er 59,5 af kvinderne i arbejde. 74,4 danske kvinder arbejder det er flest i EU. 95 af alle børn i Danmark er i børnehave. Hvad betyder det for samfundet og for familien, at så mange kvinder arbejder? FAGFORENING Loven siger Det er forbudt at fyre kvinder på grund af graviditet, barsel eller adoption. 81,2 74,4 Mænd i arbejde i Danmark Kvinder i arbejde i Danmark 74,4 59,5 47,2 Kvinder i arbejde i Tyrkiet Kvinder i arbejde i Italien 25,8 Kvinder i arbejde i Danmark Kvinder i arbejde i EU Kilde: Statistisk Årbog 2008 Kilde:Statistisk Årbog 2008 Hvor får jeg hjælp? 30 Når man arbejder, kan der opstå problemer. Det kan være med løn, med arbejdstider eller med barsel. Fagforeningen kan hjælpe, hvis man er medlem. Man kan få svar på spørgsmål. For eksempel om regler for: Løn Arbejdstider Barsel Fyring Ferie Fagforeningen kan også hjælpe med en retssag. Der er forskellige fagforeninger. Nogle fagforeninger har kun med lemmer med bestemte job. For eksempel HK Handel og Kontor. Andre fagforeninger har medlem mer med forskellige slags job. For eksempel Kristelig Fagbevægelse. 31

17 Arbejde Arbejde Hvad skal Victoria sige til sin mand, Adam? Victorias dilemma Victoria arbejder i en butik. Hun er glad for sit arbejde, og hendes kollegaer er søde. Der er travlt i butikken, der sælger tasker og sko, men hun kan godt lide at have travlt. Victoria har altid travlt. Om morgenen har hun travlt med at lave madpakker og få børnene i børnehave. Om dagen har hun travlt i butikken. På vej hjem har hun travlt med at købe ind og hente børn i børnehaven. Når hun kommer hjem, har hun travlt med at lave mad og ordne alt det andet i huset. Det er snart december, og så skal de holde åbent til kl. 20 hver aften. Kamilla kommer forbi, hun siger:»husk at skrive dig på vagtplanen, Victoria?Ja, jeg gør det lige om lidt«hun skal skrive sig på to aftenvagter. Hun tænker: Adam bliver sur, når han hører det. Det skader et førskolebarn, hvis moderen arbejder. Det mener de»det skader et førskolebarn, hvis moren arbejder«65 Helt enig Delvis enig 9 Indvandrere 12 Hverken uenig eller enig 34 Delvis uenig Helt uenig 13 Efterkommere Danskere 9 17 Indvandrere er første generation indvandrere og flygtninge i Danmark. Efterkommere er deres børn og børnebørn. Kilde: Værdier og normer blandt udlændinge og danskere

18 Arbejde Forskelle på mænd og kvinders job Både mænd og kvinder arbejder i Danmark, men de laver ikke det samme. Der er arbejdspladser, hvor der er ansat flest mænd. Der er arbejdspladser, hvor der er flest kvinder ansat. Mange kvinder arbejder med at passe børn og ældre. Mange mænd arbejder med tekniske fag. Der findes ikke job, en kvinde ikke kan få. Der er heller ikke job, som mænd ikke kan få. Der findes mandlige jordemødre, og der findes kvindelige jagerpiloter. Der er én kvindelig livvagt i Danmark I 1977 blev de første kvinder optaget på politiskolen på lige fod med mænd De to første mandlige jordemødre blev uddannet i 1976 De første kvinder blev ansat i militæret i 1971 De første mandlige sygeplejersker fik deres eksamen i 1954 I 1948 blev de første tre kvindelige præster udnævnt i Danmark Kvindejob eller mandejob? Sosuassistent Postbud Politiassistent Buschauffør Sygeplejerske Jordemor Rengøringsassistent Statsminister Maler Tømrer Snedker Mekaniker Maskinarbejder Stilladsmontør Matros Kranfører Jord-og betonarbejder Damefrisør Barber Lokofører Parkeringsvagt Brandmand Falckredder Præst Dyrlæge Pædagog Livvagt Gartner Er der job, kvinder er bedst til? Er der job, mænd er bedst til? 34 35

19 Arbejde Arbejde Loven siger Mænd og kvinder skal have lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder skal have den samme løn, hvis de laver den samme slags arbejde, eller hvis arbejdet har samme værdi. Kvinder og mænd skal behandles ens i arbejdslivet. Det betyder for eksempel, at en arbejdsgiver ikke må foretrække det ene køn. Derfor må man normalt ikke annoncere efter et bestemt køn i et stillingsopslag. Der er en lov om ligeløn, men Mænd og kvinder får lige løn for samme arbejde. Alligevel tjener mænd mere end kvinder. Mænd tjener i gennemsnit mellem 17 og 21 mere end kvinder. Kilde: www. ligelon.dk Fordi Flere mænd end kvinder er ledere. For hver kvindelig leder er der fire mandlige ledere. Løn i private virksomheder er højere end i offentlige virksomheder. De fleste mænd arbejder i private virksomheder. For eksempel fabrikker, transportfirmaer og banker. De fleste kvinder er ansat i offentlige virksomheder. For eksempel hospitaler, børnehaver og offentlige kontorer. Det mener de Hvis der ikke er job til alle har mænd mere ret til arbejde end kvinder.»hvis der ikke er job til alle, har mænd mere ret til arbejde end kvinder.«helt enig 20 Delvis enig 12 5 Hverken uenig eller enig 6 Indvandrere Delvis uening 57 Helt uenig Efterkommere Danskere 94 Værdier og normer blandt udlændinge og danskere På trods af loven om ligeløn er der stadig lønforskelle, man ikke kan forklare. Mænd er længere tid på arbejdsmarkedet end kvinder. Når kvinder er på barsel, får de ikke arbejdserfaring, som kan give bedre løn

20 Arbejde Kvinder og arbejde historisk set I 1960 erne blev Danmark et rigt land. Der manglede arbejdskraft. Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet I 1970 erne byggede man institutioner for børn, ældre og handicappede. De skulle passes, mens kvinderne arbejdede I 1970 erne og 1980 erne kom næsten alle børn i daginstitution Politikerne gjorde kvindernes og senere mændenes barselsorlov længere Drømmen om arbejde År 1960 Inge har længe drømt om at få et arbejde. Hun vil gerne bruge sin uddannelse som laborant. Hun vil gerne arbejde om formiddagen, mens børnene er i skole. Hun har søgt arbejde. Men Ole hendes mand vil ikke have, at hun arbejder. Inge tænker: Hvordan skal jeg få ham overbevist om, at det er en god idé? Hvad skal jeg sige til ham? Hun ryster på hovedet: Hvad nu hvis jeg får arbejdet? Inge hører, at posten kommer. Hun går ud og ser et enkelt brev på gulvet. Hun samler det op og kigger på det. Hendes hjerte begynder at banke. Det er fra laboratoriet. Med rystende hænder åbner hun brevet. Hun læser det hurtigt, så smiler hun. Hun har fået jobbet. Da Ole kommer hjem, fortæller Inge, at hun har fået arbejde. Ole bliver vred, men efter en lang diskussion siger han, at det er i orden. Inge begynder at arbejde en måned senere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark ARBEJDSBOG Indhold Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Arbejdsbog Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling,

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

2.Lek&on: Samfundsfag

2.Lek&on: Samfundsfag 2.Lek&on: Samfundsfag 2.lek'on i undervisningsforløbet Samfundet og samfundsfagets fagområder baseret på kapitel 1 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus 2010 Dagsorden 1. Hvad

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere