Grønt Regnskab April Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012."

Transkript

1 April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon: +(45) CVR-nr.: DK-3300 Frederiksværk Telefax: +(45)

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1 NLMK DanSteel A/S Fakta Produktion Godkendelser og udledningstilladelser 12 2 Ledelsens redegørelse Miljøpolitik Miljømål 19 Nyinvesteringer og miljøfornyelser Medarbejdernes inddragelse i miljøarbejdet 23 Klager over virksomheden 23 3 Miljøforhold - Nøgletal Produktion, energi samt forbrug af råvarer 25 Energi og CO Affald Indberetning til Halsnæs Kommune Udledninger til vand Luft Støj 40 4 Arbejdsmiljømæssige forhold Arbejdsmiljøtiltag 41 2

3 Forord Nærværende grønne regnskab 2012 er udarbejdet som supplement til det lovpligtige grønne regnskab, der skal indberettes digitalt på jf. bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Oplægget er udarbejdet af miljø- og energichef Svend Andresen. Miljøstyrelsen har vurderet oplysningerne i det grønne regnskab for NLMK DanSteel A/S, der er indberettet digitalt, og i udtalelse af 12. april 2013 er regnskabet accepteret. Dette grønne regnskab er nr. 10 i rækken for NLMK DanSteel A/S og supplerer det digitalt indberettede talmateriale med uddybende oplysninger. Offentliggørelse sker derfor kun på virksomhedens hjemmeside: *** Frederiksværk, den 6. maj 2013 Sign: Yury Tarasov Administrerende direktør Sign: Allan T. Thomasen Teknisk chef 3

4 1 NLMK DanSteel A/S 1.1 Fakta Virksomhed: NLMK DanSteel A/S Hjemstedsadresse: Havnevej Frederiksværk Hjemstedskommune: Halsnæs Matr. nr.: 60a Frederiksværk markjorde CVR-nummer: P-nr.: Branchebetegnelse / Nace kode: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer Virksomheds tlf.: Telefax: Hjemmeside: Stiftelsesdato: 1. oktober 2002 Moderselskab: NLMK Novolipetsk Steel Navneskifte: I juni 2011 indgik DanSteel A/S i sammenslutningen NLMK Europe under navnet NLMK DanSteel A/S, et strategisk samarbejde mellem flere europæiske stålværker 4

5 Bestyrelsesformand: Igor Sarkits Direktion: Yury Tarasov, adm. dir., Yuriy Bokachev, viceadm. dir. Kontaktpersoner: Teknisk chef Allan T. Thomasen, Miljø- og energichef Svend Andresen, Regnskabsår / Miljødataperiode: Certificeringer / ledelsessystemer: ISO 9001 Kvalitetscertificeret, DS/EN ISO energicertificeret. Implementering af miljøledelsessystem efter ISO pågår. Miljøcertificering er planlagt i 2013, samt arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS Listebetegnelse: NLMK DanSteel A/S er opført på listen over særligt forurenende virksomheder med betegnelsen: A101, Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker (i)(s). Fra 2013 ændres listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsen til: 2.3. Forarbejdning af jernmetaller: a) Varmvalsning med en råstål-kapacitet på mere end 20 tons/time. (s) Tilsynsmyndigheder: Miljøstyrelsen Strandgade København K (miljøtilsyn, behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse) Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk (affald, jord, grundvand samt spildevandsafledning til off. kloak) 5

6 1.2 Produktion Figur 1. Produktionsflow på NLMK DanSteel A/S DanSteel A/S blev etableret i oktober 2002, og er i dag under navnet NLMK DanSteel A/S. Virksomheden købte de eksisterende produktionsfaciliteter (pladevalseværk, profilvalseværk og elektrostålværket) af konkursboet efter Det Danske Stålvalseværk A/S. Produktionen i pladeværket blev opstartet i november 2002, mens profilvalseværket (kontiværket) blev solgt til Danscan Metal A/S i 2003 og elektrostålværket til Danscan Steel A/S i Danscan Metal A/S blev i 2006 købt af Duferco Danish Steel A/S. Danscan Steel A/S blev købt af Vorskla Steel Denmark A/S i 2007 (pt. Sula Steel A/S). NLMK DanSteel A/S producerer valsede plader ud fra indkøbte råmaterialer, slabs, og der er mange planer for udvidelse af produktionen. Se flowdiagram Figur 1 og 2. 6

7 Antal ansatte siden opstarten Funktionærer Stålteknikere Total Søjlediagram 1. Ændringen i antal medarbejdere siden opstarten I 2004 var arbejdsstyrken på DanSteel A/S forøget til 390 medarbejdere, men faldt igen pga. den finansielle krise, som også har påvirket NLMK DanSteel A/S. I 2009 og 2010 måtte vi desværre igen sige farvel til flere produktionsmedarbejdere. Antallet af skift blev reduceret fra 4 til 3 og der blev indført en generel arbejdsfordeling. Heldigvis var det muligt at overflytte flere stålteknikere til det nye figurskæringsanlæg. Her udskæres store stålplader præcist med acetylenbrændere på Europas største skærebord til opbygning af vindmølletårne. Ændringen i antallet af medarbejdere siden opstarten i oktober 2002 ses af søjlediagram 1, der viser udviklingen over de 10 år. Slabs er kontinuerligt støbte stålblokke på tons, der er mellem 100 og 310 mm tykke, 1,5 til 2,7 m brede og 4 til 11,5 m lange. Siden 2009 er der forsøgsvis modtaget slabs på 60 tons for at forøge udbytteprocenten. NLMK DanSteel A/S får hovedsagelig slabs leveret fra moderselskabet, det russiske stålværk Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK), som producerer slabs på basis af råjern. Alle råmaterialer bliver transporteret på skib og losses i NLMK DanSteel A/S' eget havneanlæg. Virksomhedens hovedprocesser er valsning af stålplader, normalisering, tilskæring samt sandblæsning og priming. De store slabs, kaldet moderslabs (Se foto 1), flammeskæres til små babyslabs (Se foto 2), der kan gå videre til valsning. Slabsskæringen er hidtil udelukkende foregået i hal 104 med de to Messer af ældre dato. I 2008 er der opført en hel ny slabsskæringshal som en forlængelse af ovnhal V10. Det moderne skærecenter har kørt siden december 2008 med succes. Skærecentret har betydet besparelser arbejdsmæssigt og miljømæssigt, idet naturgasforbruget reduceres og der bliver kortere transportafstand fra slabslosningen, samt mindre ekstern støj. 7

8 Grønt Regnskab 2012 Foto 1. Moderslabs vejer op til 60 tons pr. stk. Babyslabsene opvarmes i to naturgasfyrede ovne til ca ºC, hvorefter de valses til råplader ved flere gennemløb i det nye reversible valseværk fra SMS Siemag. Når råpladerne har opnået de ønskede tykkelser, kontrolleres tykkelsen i en tykkelsesmåler med radioaktiv Cs137, hvorefter pladerne ruller videre til varmretteren, hvor de tilrettes ved hjælp af trykket fra en række mindre valser. Herefter afkøles pladerne på kølebeddingen. I 2012 blev der installeret en ny bredere SMS Siemag varmretter, som har givet fine resultater med stålplader af høj kvalitet en efterspurgt vare. Foto 2. Babyslabs kommer ud af slabsovn 1 og er klar til valsning. Denne stødovn blev ombygget i 2012 med bl.a ny udgangslem. 8

9 NLMK DanSteel A/S Energidata for 2012 N-gas Flammehøvling Oxygen af slabs i Hal 104 Modtagelse af moderslabs pr. skib Energi og Proces Flow Moderslabs leveres fra Rusland flere gange ugentligt. Op til 60 tons slabs håndteres pr. skib Sortering og oplagring N-gas ~ 0,1 Nm³/t LPG 1: N-gas 63,3 m³/t 2: N-gas 41,8 m³/t Opskæring til babyslabs i V10 Slabs Slabs mm mm Slabsovn 1 Slabsovn 2 Babyslabs opvarmes til Babyslabs opvarmes til C C NLMK DanSteel opskar i t slabs til babyslabs Glødeskaller fjernes i for-descalinganlæg El: ~ 19,8 kwh/t Valsestol Valsning af babyslabs til råplader Tykkelsesmåling af plader Ny bredere valsestol og varmretter blev taget i brug i oktober Pladetykkelser: mm Pladelængde: max. 30 m Pladebredde: max. 4,3 m El: ~ 5,8 kwh/t Tynde plader < 40 mm, bredde 3300 mm Varmretter Varmretning af råplader Tykke plader > 40 mm, Tynde plader < 40 mm hvis bredde > 3300 mm Plader med buler og bølger varmrettes Renklipning i ender Deling af plader 1+2: N-gas ~ 40,5 Nm³/t Normaliseringsovn Pladenormalisering i ovn 1og 2 3: N-gas ~ 41,5 Nm³/t Eventuelt koldretning i rulleretter Kølebedding eller stabling for langsom afkøling Normaliseringsovn Tykpladenormalisering i ovn 3 Langsom afkøling sikrer, at brint diffunderer ud af pladen Normalisering forbedrer stålets egenskaber t plader normaliseret - svarende til 74,51 %. Nyt nykpladecenter blev taget i brug medio 2010 Plader med buler og bølger koldrettes LPG Renklipning og deling af plader Opskæring af tykke plader i portalskæremaskine Pladerne får den færdige længde og bredde LPG Figurskæring i Hal 123 N-gas ~ 0,54 Nm³/t Stempling, sandblæsning og maling (priming) af plader Stempling, sandblæsning og maling (priming) af plader ton plader sandblæst og primet - svarende til 24,8 %. Omfatter forvarmning, slyngrensning, maling og tørring Afsendelse med skib, jernbane og lastbiler af færdige plader t stålplader produceret - svarende til et udbytte på 81,2 % Figur 2. Produktions- og energiflow Nøgletal

10 Efter afkøling klippes eller skæres pladerne i de ønskede dimensioner, hvorefter en del efterbehandles i en normaliseringsovn (ekstra varmebehandling) eller ved en koldretning. Da der er stor efterspørgsel på normalisering af stålplader, vil hovedparten af pladerne fremover blive normaliseret. Figurskæringscentret i hal 123 skærer en væsentlig del af stålpladerne med acetylen til buede elementer, der hos kunden direkte kan bukkes og sammensvejses til lange rør, især de koniske rør som bruges til opbygning af vindmølletårne eller som fundamenter til olieboreplatforme (monopiles). Afklip af plader sælges som skrot, som udskibes og genbruges som råvarer i andre lande til stålfremstilling eller som halvfabrikata. En del af de færdige plader sandblæses og rustbeskyttes ved priming med zinkbaseret maling. Under valsning og normalisering dannes glødeskaller på pladernes overflader. Disse fjernes løbende under processerne ved påsprøjtning af vand på pladernes over- og undersider. Glødeskallerne afhændes som råmaterialer i ferro-alloy-industrien eller hos Rockwool. Kølevandet opsamles i et kølevandsreservoir, hvor opslæmmet materiale og metalpartikler bundfældes som slam, der kan afvandes og genanvendes industrielt. Det nye rensningsanlæg (se WTP foto 3) har fra efteråret 2012 overtaget disse funktioner. NLMK DanSteel A/S producerede i 2012 i alt tons valsede plader, heraf tons normaliserede, ud fra en slabsmængde på ton dvs. med et udbytte på 81,2 %. Se tabel 1. NLMK DanSteel A/S er ordreproducerende og de store kunder er skibsværfter og vindmølleproducenter, som hovedsagelig er beliggende i værkets nærområde, dvs. Tyskland, England og de nordiske lande. Transport af NLMK DanSteel A/S færdige produkter sker især med skib, men også med jernbane og lastbil. Andelen af transport med jernbane har varieret en del siden I 2007 ophørte jernbanetransporten forårsaget af ændret lovgivning, men er atter genoptaget, idet der er fundet en privat jernbanetransportør. Foto 3. Det nye rensningsanlæg Filtrene ses til venstre, køletårnene til højre 10

11 Foto 4. Den nye valseslibehal er hypermoderne, isoleret og tempereret. De 150 tons tunge arbejdsvalser og 300 tons tunge støttevalser tages ind med portalkran. En valse kan skiftes og slibes på et par timer i det automatisk styrede anlæg. Foto 5. Fremstillingen og leveringen af de to 380 tons tunge valsestole, der bærer pladevalserne var en krævende opgave. De blev støbt i Shanghai og losset på slabskajen af en stor kranpram. Opsætningen foregik med specielle donkrafter og kraner så de kom sikkert ind i V8 og rejst præcist på højkant på det nystøbte fundament. Herefter kunne valseslibehallen lukkes af med isolerede vægge og tag. 11

12 1.3 Godkendelser og udledningstilladelser Miljøgodkendelsen af virksomheden NLMK DanSteel A/S er baseret på en revision af den tidligere miljøgodkendelse for Det Danske Stålvalseværk A/S meddelt af Miljøklagenævnet i Denne blev revideret af Frederiksborg Amtsråd der den 21. november 2006 traf sin sidste afgørelse vedr. DanSteel A/S, inden overførselen til Miljøcenter Roskilde. Vilkårene i godkendelsen dækker udledninger til vand og luft, affald og støj samt en lang række driftsforhold. Der er fastsat en række skærpede krav, bl.a. til emissionskontrol, som tilsendes tilsynsmyndigheden. Liste over godkendelser og tilladelser der er meddelt og gældende for NLMK DanSteel A/S: Miljøgodkendelse af NLMK DanSteel A/S. Første revision. Frederiksborg Amt pr. 21. november 2006 Udvidelse af glødeskalsanlæg. Miljøcenter Roskilde pr. 11. september tilladelse til etablering af støjvold (Etape 1). Frederiksværk-Hundested kommune pr. 17. september 2007 Etablering og drift af figurskæringsanlæg. Miljøcenter Roskilde pr. 15. oktober 2007 Fastsættelse af emissionsgrænser for nyt afkast fra flammehøvl og afkast fra flammeskæringsmaskiner (påbud). Miljøcenter Roskilde pr. 15. oktober tilladelse til etablering af støjvold (Etape 2) på DanSteel A/S. Halsnæs Kommune pr. 26. maj 2008 Etablering og drift af en karteringsplads for jord. Miljøcenter Roskilde pr. 3. juli 2008 Etablering og drift af et tykpladecenter. Miljøcenter Roskilde pr. 6. januar 2009 Tilladelse til grundvandssænkning og udledning til kommunal kloak ved byggegrube (tykpladecenter) i perioden 15. maj til 1. juli Halsnæs Kommune pr. 4. maj 2009 Etablering af ny valsestol. Miljøcenter Roskilde har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med etablering af en ny valsestol ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 3, stk

13 Miljøcenter Roskilde pr. 10. august 2010 Midlertidig tilslutningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkning og udledning til kommunal kloak ved byggegrube (valseslibehallen) i perioden indtil 15. december Halsnæs Kommune pr. 24. august 2011 Godkendelsen blev ikke udnyttet. Miljøgodkendelse til udskiftning af valsestol med tilhørende hjælpeanlæg og tilladelse til udledning af processpildevand til Stålværkshavnen fra et nyt vandbehandlingsanlæg samt tilladelse til udledning af regnvand fra et opsamlingssystem under transformatorstationen. Miljøstyrelsen Roskilde pr. 3. november 2011 Tilladelse til benyttelse af nikkelholdig jord i Støjvold etape 2. Halsnæs Kommune pr. 9. juli 2012 Miljøstyrelsens accept af midlertidig udledning af renset kølevand indtil uge 47 via udløb E1 pga. forsinket anlægsarbejde med ny valsestol. Tilladelsen er efterfølgende ændret til at foregå via det nye udløb R2 og med en forlænget indkøringsperiode frem til juni De endelige udlederkrav er herefter gældende. Når det nye rensningsanlægs afløbsflow er kendt (m³ pr. time) skal der foretages en ny fortyndingsberegning til fastlæggelse af udledningspunktet for R2, som evt. skal placeres med flere diffusorer langs Kaj 2 i en dybde på 5 meter for at kunne leve op til vandkvalitetskravene. Miljøstyrelsen Roskilde pr. 25. september 2012 Andre tidligere afgørelser, tilladelser og godkendelser der er meddelt til Det Danske Stålvalseværk A/S og som fortsat er eller kan være juridisk gældende for NLMK DanSteel A/S: Kendelse angående Ret til vandindvinding fra Arresøkanalen for Det Danske Stålvalseværk A/S i Frederiksværk. Landvæsenskommissionen pr. 25. november 1968 Tilladelse til afledning af spildevand fra ny central for olie- og kemikalieaffald på Det Danske Stålvalseværk A/S, matr. nr. 60a Frederiksværk Markjorder og 12ag Brederød. (Miljøcentret) Frederiksværk Kommune pr. 1. marts 1994 Godkendelse af ny skrotgård. Frederiksborg Amt pr. 18. marts NLMK DanSteel A/S har lejet halvdelen af skrotgården af Danscan Steel A/S. Afgørelse vedr. godkendelse af Det Danske Stålvalseværk A/S. Miljøklagenævnet pr. 21. september 1999 (Godkendelsen pr. 21. november 2006 er første revision og afløser denne afgørelse) Etablering af depot (grønt område) ved tennisbaner for let forurenede materialer. Frederiksborg Amt pr. 13. juni

14 Følgende kan kort siges om godkendelserne: Vandindvindingstilladelsen af kølevand fra Arresøkanalen er fra 1968 og udløb i 2010, men er blevet forlænget administrativt af Miljøstyrelsen ved lov, indtil de statslige vandplaner er vedtaget og de kommunale handleplaner efter miljømålsloven er på plads. Dvs. tilladelsen skal fornyes af kommunen sidst på året Der ansøges i 2013 om en ny vandindvindingstilladelse. Mht. indvindingstilladelsen på m 3 vand pr. år fra Arresøkanalen er der normalt en samlet udnyttelse på mindre end 1,5 mio. m 3, men forbruget forventes at blive forøget, når den nye valsestol etableres og med den stigning i produktionen, som NLMK DanSteel A/S har planlagt at gennemføre over en årrække. Et planlagt ACC anlæg for bratkøling af stålplader forventes også indenfor få år at øge vandforbruget, dog stadig med et behov på mindre end m³ pr. år. Det Danske Stålvalseværk A/S har oprindeligt ikke fået skriftlig tilslutningstilladelse, jf. kapitel 4, men opfyldte kommunens kloakeringskrav. 1. marts 1994 blev der meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra Olie- og Kemikaliecentralen til Frederiksværk kommunes kloaksystem. Processpildevand fra kølebedding og slamklaringsbassin samt tag- og overfladevand med udløb til havnen er medtaget i Frederiksborg Amts miljøgodkendelse af NLMK DanSteel A/S fra I de nye vilkår stilles der krav om etablering af olieudskillere på overfladevandet fra befæstede arealer ud fra en nærmere godkendt plan inden I 2008 har NLMK DanSteel A/S fremsendt forslag til Miljøcenter Roskilde vedr. etablering af olieudskillere, lokalitet og tidsfølge. Tidsplanen for etablering af olieudskillere er siden revideret flere gange. Planerne om indenfor et par år at etablere en ny kajplads som en udbygning, der forbinder slabskaj og lastekaj med en bred dæmning af opfyldt havnemateriale mv., ændrer imidlertid på forudsætningerne omkring etableringen af den planlagte olieudskiller ved udløb D. Sagsbehandlingen er kompliceret, men er påbegyndt. Frederiksværk-Hundested kommune meddelte en 19-tilladelse den 17. september 2007 til etablering af den første støjvold ud mod lokalbanen, opbygget af lettere forurenet jord opgravet især i forbindelse med anlægsarbejde ved nye projekter. Halsnæs Kommune meddelte den 26. maj 2008 tilladelse til endnu en støjvold, som blev færdigetableret i december Med godkendelsen af de to støjvolde kan der gennemføres støjbegrænsende tiltag til glæde for naboer i husene langs Strandvejen i Frederiksværk. Samtidig vil en del lettere forurenet overskudsjord fra anlægsprojekter på NLMK DanSteel A/S kunne genanvendes indenfor egen matrikel. Miljøcenter Roskilde godkendte en jordkarteringsplads den 3. juli 2008, således at opgravet jord fra virksomheden midlertidigt kan placeres i bunker med nummerskilte og undersøges for forureningsindholdet ved laboratorieanalyser. Jorden klassificeres og lettere forurenet jord må komme i støjvolden. Den forurenede jord kan anvendes indenfor området til genfyld i anlægsarbejder. 14

15 Den 6. januar 2009 meddelte Miljøcenter Roskilde godkendelse af det nye tykpladecenter V20, hvor produktionen blev sat i gang medio Der er store forventninger til det 150 mio. kr. nye anlæg til tykke plader over 40 mm i højkvalitetsstål. Den 3. november 2011 fik vi miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen i Roskilde til at udskifte den gamle valsestol og opsætte en ny. I princippet kun en vedligeholdelsesopgave, men med store ombygninger samt nybyggeri. Leverandøren blev SMS Siemag, som i princippet er den samme leverandør som under firmanavnet SACK opstillede den nu 50 år gamle valsestol. Udskiftningen er foretaget for at kunne valse bredere plader og bedre kvaliteter. Især på markedet for gasrør og vindmølletårne efterspørges bredere plader. På vindmøllesiden har vi en god niche nu og vi forventer ligeledes at kunne bevæge os ind på markedet for rørproduktion med den nye valse. Forventet årlig kapacitet er tons færdigvarer, som var forudsætningen for miljøgodkendelsen af 21. november Udbygges ovnkapaciteten senere kan valsekapaciteten øges, formentlig til tons, dog afhængigt af produkt-mixet. Det store anlægsarbejde har krævet en enorm indsats fra hele vores organisation, især vore egne projektingeniører, men også i NLMK Europe har der været hentet ekspertise, og mange rådgivere er involveret. Valseslibehallen og lejeværkstedet har fået sin egen nye bygning (se foto 4) til den større valsestols vedligehold, som kræver meget kraftigt maskineri. Fx vejer støttevalsen, som jævnligt skal løftes ud, 300 tons. Endvidere er der opsat en ny og bredere varmretter. Som energiforsyning blev der opsat en ny transformatorstation Station Syd (se foto 6) med omfattende sikringsanlæg til opsamling af olie fra lækage ved brand. Desuden er der bygget et nyt stort rensnings- og køleanlæg fra Sideridraulic for det cirkulerende og udledte kølevand (se foto 3). Foto 6. Den nye Station Syd er opbygget af 4 moderniserede genbrugs-transformatorer fra det tidligere Det Danske Stålvalseværk A/S. Placeringen nu er mere central. 15

16 Grønt Regnskab 2012 Arbejdet med at nedtage den 50 år gamle valsestol begyndte den 18. august og på 60 dage lykkedes det at installere den nye store valsestol fra SMS Siemag, inklusiv støbning af fundamenter mv., så den første slabs kunne lægges på den nye rullebane og valses til plade den 16. oktober (se foto på forsiden). Et imponerende stykke ingeniørarbejde, der krævede sin mand på NLMK DanSteel A/S og hos leverandøren. Foto 7. De gamle kontrollamper for valsestolens drift er blevet afløst af nye sikre IT-systemer, men de gamle anlæg var nu ret hyggelige. Foto 8. Den gamle valsestol er skrottet og jernet bliver genbrugt 16

17 Foto 9. Slabsovnene skulle også renoveres og for-descaleren måtte placeres bagerst på rullebanen lige ved dybovnshallen. Billedet viser det omfattende funderingsarbejde. Foto 10. Spændingen var stor da det nye valsehus (de to valseben) skulle losses på slabskajen, men Henriksen Shipping klarede modtagelsen af de 2 gange 380 t massivt jern uden problemer. 17

18 . 2 Ledelsens redegørelse 2.1 Miljøpolitik NLMK DanSteel A/S er beliggende i et af Danmarks mest naturskønne områder med store rekreative værdier omkring Roskilde Fjord. Den private havn besøges årligt af mange skibe, der fragter de store jernråvarer slabs til virksomheden og som sejler færdige stålplader ud til destinationer i det nordlige Europa. Ydermere ligger NLMK DanSteel A/S tæt på Frederiksværk by og virksomheden er derfor sit miljøansvar meget bevidst i relation til virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø. Samtidig er myndighedernes miljøkrav vokset og miljøbevidstheden blevet skærpet hos borgerne i Frederiksværk. Nærværende redegørelse er lavet i henhold til 12 i bek. nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Siden opstart af DanSteel A/S for 10 år siden har miljøpolitikken været det strategiske grundlag for miljøarbejdet på virksomheden og er senest revideret i forbindelse med NLMK DanSteel A/S optagelse i det strategiske samarbejde mellem de europæiske stålværker NLMK Europe. Virksomhederne i NLMK Europe forpligter sig til at iværksætte handlingsplaner, der lever op til de mål for fremskridt, som defineres i NLMK Europes årlige oplæg. Miljøpolitik Miljøpolitik og Miljøengagement: NLMK Europes generelle principper Bæredygtig udvikling for at opnå balance mellem miljø, økonomi og socialt engagement Overholdelse af lovgivning inden for miljøbeskyttelse Fortsat udvikling af det miljømæssige arbejde, herunder konstant hensyntagen til nærmiljøet, maksimal forebyggelse af skadelige påvirkninger og - hvis disse ikke kan forhindres - nedbringelse af udledninger til miljøet i forbindelse med vores aktiviteter, navnlig hvad angår luft, vand, støj, affald og jord Udvikling, forbedring og etablering af produktionsmetoder med den mindst mulige indvirkning på miljøet Udvikling og fremstilling af produkter med tanke på miljøet hvad angår brug og genanvendelse Effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer og energi Forebyggelse af affaldsproduktion Optimering af nyttiggørelse af vores biprodukter og affaldsbortskaffelse Tilsagn fra alle medarbejdere, og navnlig fra ledelsen, om at fremme en miljøvenlig produktion Øget miljøbevidsthed gennem oplysning og uddannelse Kommunikation med alle interesserede parter Respekt for miljøet skal indtænkes i alle vores nye projekter og i alle vores handlinger. Vi skal først og fremmest gøre vores medarbejdere miljøbevidste og nedbringe vores skadelige påvirkninger på globalt plan, især i forbindelse med affald, spildevand, emissioner til atmosfæren og støjgener. 18

19 NLMK DanSteel A/S er udelukkende et valseværk, der fremstiller plader ud fra indkøbte slabs og ikke, som tidligere Det Danske Stålvalseværk A/S var, en stålfremstillende virksomhed, der smeltede og støbte stålprodukter ud fra jernskrot af forskellig kvalitet. Som følge heraf er virksomhedens miljøpåvirkning væsentligt reduceret, set i forhold til miljøpåvirkningen fra Det Danske Stålvalseværk A/S. Miljøforhold på NLMK DanSteel A/S der medfører væsentlige miljøpåvirkninger er begrænset til den lokale påvirkning fra støjemission, kølevandsudledningen samt aktiviteterne omkring havnen. Luftemissionen er begrænset til de naturgasfyrede ovne, der bruges til opvarmning af stålslabs der er råmaterialet til valsning. Der foregår altså ingen smeltning af jernskrot og ingen støbning af jernprodukter. Kun pladevalsning. 2.2 Miljømål Nedenfor fremgår status og mål for 2012 og Miljømål 2012 Status 2012 Nye mål for 2013 Arbejdsmiljø At minimere antallet og alvorlighed af arbejdsulykker og nedbringe ulykkesfrekvensen. Målene for 2012 fastholdes således at antallet af ulykker og ulykkesfrekvensen skal bringes ned i Miljøcertificering Implementering og certificering af et operationelt miljøledelsessystem i henhold til ISO Begrænsning af vandforurening Fortsætte den positive udvikling med hensyn til begrænsning af udledningen af forurenende stoffer til vand. Begrænsning af luftforurening Fortsætte den positive udvikling med hensyn til nedbringelse af emission af forurenende stoffer til luft. Begrænsning af affaldsmængderne Fortsætte den positive udvikling med hensyn til nedbringelse af affald til deponi fra produktionen samt øge andelen af affald til genbrug og nyttiggørelse. Grønne områder Begrænse vedligehold af grønne områder ved udlægning med naturlig blomstervegetation. Målet er delvist nået i Målet fastholdes i Certificering efter OHSAS gennemføres Målet er påbegyndt i Certificering efter ISO gennemføres i 2013 Målet er nået i Målet fastholdes i 2013, hvor det nye avancerede rensningsanlæg for kølevand er idriftsat Målet er nået i 2012 Målet fastholdes i Målet er påbegyndt i 2009 og øget affaldsgenbrug er gennemført i Målet fastholdes i Målet er påbegyndt i 2010 og Målet kunne ikke gennemføres i 2012 pga. pladsbehov til væsentlige anlægsarbejder. 19

20 Som det fremgår af ovennævnte skema fastholdes målene i 2013, da disse er en del af en fortløbende udvikling og forbedringsproces på værket. Indsatsen i 2013 vil blive rettet mod at nå ovennævnte mål, og samtidig arbejdes der med at opfylde vilkårene i den reviderede miljøgodkendelse fra 2006, der omfatter udarbejdelse af flere redegørelser og analyser end tidligere. NLMK DanSteel A/S har i november 2011 modtaget miljøgodkendelse af ny valsestol, hvilket bl.a. indebærer skærpede krav til rensningen af kølevandet. Valsestolen blev taget i drift i oktober I henhold til vores miljøpolitik vil NLMK DanSteel A/S arbejde aktivt med en forebyggende indsats på miljøområdet bl.a.: Begrænse påvirkningen af det omgivende miljø, herunder minimere støj og skadelige emissioner til luft, vand og jord. Anvende renere teknologi med fokus på fjernelse af miljøfremmede stoffer. Dette gennemføres i praksis ved at virksomheden siden 2005 har gennemført en række store investeringer i nyt produktionsmateriel. Investeringerne er gennemført af en fremsynet direktion og ejerkreds og er nødvendige for at NLMK DanSteel A/S fortsat kan have førertrøjen på som en af de bedste stålproducenter i Nordeuropa. Og førertrøjen er grøn, idet der er en udstrakt anvendelse af renere teknologi, også kaldet BAT (Best Available Technology). Efterhånden som produktionsapparatet bliver nedslidt og udtjent, udskiftes der til nyt materiel, idet det gamle ikke vil kunne leve op til de voksende, høje krav der er til kvalitet, energiforbrug og miljø. Nyinvesteringer og miljøfornyelser En moderne og energibesparende normaliseringsovn Maerz blev opsat i forlængelse af den ældre Brobu normaliseringsovn til forbedring og optimering af pladenormaliseringen Figurskæringsanlægget i Hal 123 blev etableret med Europas længste skærebord og taget i brug først i Figurskæringsanlægget arbejder med 2 hold computerstyrede og meget præcise acetylenbrændere og betegner et vigtigt skridt i arbejdet med vedvarende energiteknologi. NLMK DanSteel A/S yder dermed en aktiv indsats for vores globale klima. Figurskæringsanlægget leverer bue-skårne plader til vindmøller og kom i 2009 op på det forventede produktionsniveau. NLMK DanSteel A/S er i de sidste par år blevet storleverandør af skårne stålplader til tårnelementer, der leveres til især havvindmøller. Havvindmølleparkerne ved Rødsand, Horns Rev og London Array samt de 7 vindmøller ved Sprogø er eksempler, opbygget af stålelementer fra NLMK DanSteel A/S. 20

21 I pladeværket blev der endvidere i 2008 gennemført en stor fornyelse af tykkelsesmåleren, der nu kan måle pladetykkelser meget mere præcist. Denne specielle måler ligger på rullebanen, umiddelbart efter at valsestolen har gjort sit arbejde, og er forsynet med 3 radioaktive Cs137 kilder. Målerne har givet et væsentligt kvalitetsløft, og da bedre kvalitet nedbringer antal kasserede plader, er der samtidig opnået en energiforbedring og en miljøgevinst. Senest er tykkelsesmåleren i 2011 ombygget til den nye større bredde af stålpladerne på 4,25 m En stor indsats blev gjort i 2009 med færdiggørelsen af et nyt slabsskæringscenter V10. Den store nye hal ligger med kranbanerne foran slabsovnene og er forsynet med to moderne GeGa slabsskæringsborde, indkapslet i lukkede kabinetter med udsug. Der er herved opnået en væsentlig forbedring for produktionen, og samtidig en betydelig energibesparelse samt miljøforbedring, sammenlignet med de gamle Messer I og II i Hal 104. Den korte køreafstand fra slabskajen, hvor råvarerne modtages, betyder også nedsat støjbidrag fra trucktransporten af slabs. Slabsovn 1 fik i 2009 installeret ny rekuperator, hvilket betød en væsentlig gasbesparelse. Endvidere blev der indført en ny PLC-styring på flere anlæg samt et nyt Level 3 planlægningssystem i pladeværket Tykpladecentret i Hal V20 blev færdiggjort i 2010, efter en forsinkelse pga. finanskrisen, der også ramte NLMK DanSteel A/S. Det nye tykpladecenter er endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning, da efterspørgslen vil være stigende på verdensmarkedet for tykke plader i kvalitetsstål, som bl.a. kan bruges til store vindmøller og fundamentspæle til off-shore konstruktioner, fx olieboreplatforme. Andre investeringer har måttet udskydes og afventer bedre tider, idet verdensmarkedet for stål fortsat er på lavt blus Dette var året, hvor startskuddet lød til den nye valsestol, et mega-projekt i milliardklassen. Leverandøren blev SMS Siemag, som i princippet er den samme leverandør som under firmanavnet SACK opstillede den nu 50 år gamle valsestol. Udskiftningen blev foreaget for at kunne valse bredere plader og bedre kvaliteter. Især på markedet for gasrør og vindmølletårne efterspørges bredere plader. På vindmøllesiden har vi en god niche nu og vi forventer ligeledes at kunne bevæge os ind på markedet for rørproduktion med den nye valse. Forventet årlig kapacitet er tons færdigvarer, som var forudsætningen for miljøgodkendelsen af 21. november Udbygges ovnkapaciteten senere kan valsekapaciteten øges, formentlig til tons, dog afhængigt af produkt-mixet Det store anlægsarbejde har krævet en enorm indsats fra hele vores organisation, især vore egne projektingeniører, men også fra NLMK Europe har der været hentet ekspertise og mange rådgivere har været involveret. Den 3. november 2011 fik vi miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen i Roskilde til at udskifte den gamle valsestol og opsætte en ny. I princippet er det blot en vedligeholdelsesopgave, men med store ombygninger samt nybyggeri. 21

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere