Grønt Regnskab April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2013. April 2014"

Transkript

1 April 2014 NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon: +(45) CVR-nr.: DK-3300 Frederiksværk Telefax: +(45)

2 Forside-foto: Batch valsning er blevet muligt med den nye valsestol 2

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 NLMK DanSteel A/S Fakta Produktion Godkendelser og udledningstilladelser 14 2 Ledelsens redegørelse Miljøpolitik Miljømål Miljøcertificering efter DS/EN ISO 14001: Nyinvesteringer og miljøfornyelser Medarbejdernes inddragelse i miljøarbejdet Klager over virksomheden 25 3 Miljøforhold - Nøgletal Produktion, råvarer og transport Energi og CO Affald Affaldsindberetning til Halsnæs Kommune Udledninger til vand Luft Støj 43 4 Arbejdsmiljømæssige forhold Arbejdsmiljøtiltag 45 3

4 Forord Nærværende grønne regnskab 2013 er udarbejdet som supplement til det lovpligtige grønne regnskab, der skal indberettes digitalt på jf. bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Oplægget er udarbejdet af miljøchef Svend Andresen. Miljøstyrelsen har vurderet oplysningerne i det grønne regnskab for NLMK DanSteel A/S, der er indberettet digitalt, og i udtalelse af 8. april 2014 er regnskabet accepteret. Dette grønne regnskab er nr. 11 i rækken for NLMK DanSteel A/S og supplerer det digitalt indberettede talmateriale med uddybende oplysninger. Offentliggørelse sker derfor kun på virksomhedens hjemmeside: *** Frederiksværk, den 25. april 2014 Sign: Yuriy Bokachev Administrerende direktør Sign: Allan T. Thomasen Teknisk chef 4

5 1 NLMK DanSteel A/S 1.1 Fakta Virksomhed: NLMK DanSteel A/S Hjemstedsadresse: Havnevej Frederiksværk Hjemstedskommune: Halsnæs Matr. nr.: 60a Frederiksværk markjorde CVR-nummer: P-nr.: Branchebetegnelse / Nace kode: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer Virksomheds tlf.: Telefax: Hjemmeside: Stiftelsesdato: 1. oktober 2002 Moderselskab: Navneskifte: NLMK Novolipetsk Steel I juni 2011 indgik DanSteel A/S i sammenslutningen NLMK Europe under navnet NLMK DanSteel A/S, et strategisk samarbejde mellem flere europæiske stålværker indenfor NLMK Group. 5

6 Bestyrelsesformand: Igor Sarkits Direktion: Yuriy Bokachev, adm. dir. Kontaktpersoner: Teknisk chef Allan T. Thomasen, Miljøchef Svend Andresen, Regnskabsår / Miljødataperiode: Certificeringer / ledelsessystemer: DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetscertificering siden 2003 DS/EN ISO 50001:2011 Energicertificering siden 2004 DS/EN ISO 14001:2004 Miljøcertificering siden 2013 DS/OHSAS 18001:2008 Arbejdsmiljøcertificering siden 2013 Listebetegnelse: NLMK DanSteel A/S er opført på listen over særligt forurenende virksomheder med betegnelsen: A101, Jernværker (råjern), stålværker og stålvalseværker (i)(s). Fra 2013 ændres listepunktet i godkendelsesbekendtgørelsen til: 2.3. Forarbejdning af jernmetaller: a) Varmvalsning med en råstål-kapacitet på mere end 20 tons/time. (s) Tilsynsmyndigheder: Miljøstyrelsen Strandgade København K (miljøtilsyn, behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse) Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk (affald, jord, grundvand samt spildevandsafledning til off. kloak) 6

7 1.2 Produktion Figur 1. Produktionsflow på NLMK DanSteel A/S DanSteel A/S blev etableret i oktober 2002, og er i dag under navnet NLMK DanSteel A/S. Virksomheden købte de eksisterende produktionsfaciliteter (pladevalseværk, profilvalseværk og elektrostålværket) af konkursboet efter Det Danske Stålvalseværk A/S. Produktionen i pladeværket blev opstartet i november 2002, mens profilvalseværket (kontiværket) blev solgt til Danscan Metal A/S i 2003 og elektrostålværket til Danscan Steel A/S i Danscan Metal A/S blev i 2006 købt af Duferco Danish Steel A/S. Danscan Steel A/S blev købt af Vorskla Steel Denmark A/S i 2007 (pt. Sula Steel A/S). NLMK DanSteel A/S producerer valsede stålplader ud fra indkøbte råmaterialer, slabs, og der er mange planer for udvidelse af produktionen. Se flowdiagram Figur 1 og 2. 7

8 Antal ansatte siden opstarten Funktionærer Stålteknikere Total Søjlediagram 1. Ændringen i antal medarbejdere siden opstarten I 2004 var arbejdsstyrken på DanSteel A/S forøget til 390 medarbejdere, men faldt igen pga. den finansielle krise, som også har påvirket NLMK DanSteel A/S. I 2009 og 2010 måtte vi desværre igen sige farvel til flere produktionsmedarbejdere. Antallet af skift blev reduceret fra 4 til 3 og der blev indført en generel arbejdsfordeling. Heldigvis var det muligt at overflytte flere stålteknikere til det nye figurskæringsanlæg. Her udskæres store stålplader præcist med acetylenbrændere på Europas største skærebord til opbygning af vindmølletårne. Ændringen i antallet af medarbejdere siden opstarten i oktober 2002 ses af søjlediagram 1, der viser udviklingen over de 11 år. Slabs er kontinuerligt støbte stålblokke på tons, der er mellem 100 og 310 mm tykke, 1,5 til 2,7 m brede og 4 til 11,5 m lange. Siden 2009 er der forsøgsvis modtaget slabs på 60 tons for at forøge udbytteprocenten. NLMK DanSteel A/S får hovedsagelig slabs leveret fra moderselskabet, det russiske stålværk Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK), som producerer slabs på basis af råjern. Alle råmaterialer bliver transporteret på skib og losses i NLMK DanSteel A/S' eget havneanlæg. Virksomhedens hovedprocesser er valsning af stålplader, normalisering, tilskæring samt sandblæsning og priming. De store slabs, kaldet moderslabs (Se foto 1), flammeskæres til små babyslabs (Se foto 2), der kan gå videre til valsning. Slabsskæringen er hidtil udelukkende foregået i hal 104 med de to Messer af ældre dato. I 2008 er der opført en helt ny slabsskæringshal som en forlængelse af ovnhal V10. Det moderne skærecenter har kørt siden december 2008 med succes. Skærecentret har betydet besparelser arbejdsmæssigt og miljømæssigt, idet naturgasforbruget reduceres og der bliver kortere transportafstand fra slabslosningen, samt mindre ekstern støj. 8

9 Grønt Regnskab 2013 Foto 1. Moderslabs vejer op til 60 tons pr. stk. Babyslabsene opvarmes i to naturgasfyrede ovne til ca ºC, hvorefter de valses til råplader ved flere gennemløb i det nye reversible valseværk fra SMS Siemag. Når råpladerne har opnået de ønskede tykkelser, kontrolleres tykkelsen i en tykkelsesmåler med radioaktiv Cs137, hvorefter pladerne ruller videre til varmretteren, hvor de tilrettes ved hjælp af trykket fra en række mindre valser. Herefter afkøles pladerne på kølebeddingen. I 2012 blev der installeret en ny bredere SMS Siemag varmretter, som har givet fine resultater med stålplader af høj kvalitet en efterspurgt vare. Foto 2. Støttevalse på 130 tons slibes. Den nye valsestols tunge valser skal slibes hver uge. Maskineriet i valseslibehallen repræsenterer det ypperste af hvad teknisk snilde kan frembringe, og der slibes automatisk med en nøjagtighed på 0,1 mm. Arbejdsvalserne vejer 40 tons. 9

10 NLMK DanSteel A/S Energidata for 2013 N-gas Flammehøvling Oxygen af slabs i Hal 104 Modtagelse af moderslabs pr. skib Energi og Proces Flow Moderslabs leveres fra Rusland flere gange ugentligt. Op til 60 tons pr. slabs håndteres Sortering og oplagring N-gas ~ 0,2 Nm³/t LPG 1: N-gas 49,3 m³/t 2: N-gas 41,2 m³/t Opskæring til babyslabs i V10 evt. i Hal 104 Tynde slabs Tykke slabs mm mm Slabsovn 1 Slabsovn 2 Babyslabs opvarmes til Babyslabs opvarmes til C C Glødeskaller fjernes i for-descalinganlæg NLMK DanSteel opskar i t slabs til babyslabs El: ~ 35,4 kwh/t Valsestol Valsning af babyslabs til råplader Tykkelsesmåling af plader Ny valsestol og varmretter opsat og taget i drift i Pladetykkelser: mm Pladelængde: max. 30 m Pladebredde: max. 4,3 m Varmretter Plader med buler Varmretning af råplader Tykke plader > 40 mm og bølger varmrettes Tynde plader < 40 mm Bredde 3300 mm Tynde plader < 40 mm, hvis bredde > 3300 mm Renklipning i ender Kølebedding eller stabling Langsom afkøling sikrer, Deling af plader for langsom afkøling at brint diffunderer ud af pladen 1+2: N-gas ~ 39,7 Nm³/t Normalisering forbedrer Normaliseringsovn Normaliseringsovn Stålets egenskaber. Pladenormalisering i ovn 1og 2 Tykpladenormalisering i ovn t plader normaliseret 3: N-gas ~ 38,8 Nm³/t - svarende til 69,8 %. Tykpladecenter taget i brug Eventuelt kold- medio 2010 retning i rulleretter Plader med buler og bølger koldrettes LPG Renklipning og deling af plader Opskæring af tykke plader i portalskæremaskine Pladerne får den færdige længde og bredde LPG Figurskæring i Hal 123 N-gas ~ 0,6 Nm³/t El: ~ 7,7 kwh/t Stempling, sandblæsning og maling (priming) af plader Stempling, sandblæsning og maling (priming) af plader ton plader sandblæst og primet - svarende til 16,7 %. Omfatter forvarmning, slyngrensning, maling og tørring N-gas tot ~ 79,4 Nm³/t plade El tot: ~ 145,6 kwh/t plade Afsendelse med skib, jernbane og lastbiler af færdige plader t stålplader produceret svarende til et udbytte på 82,2 % Figur 2. Produktions- og energiflow Nøgletal

11 Efter afkøling klippes eller skæres pladerne i de ønskede dimensioner, hvorefter en del efterbehandles i en normaliseringsovn (ekstra varmebehandling) eller ved en koldretning. Da der er stor efterspørgsel på normalisering af stålplader, vil hovedparten af pladerne fremover blive normaliseret. Figurskæringscentret i hal 123 skærer en væsentlig del af stålpladerne med acetylen til buede elementer, der hos kunden direkte kan bukkes og sammensvejses til lange rør, især de koniske rør som bruges til opbygning af vindmølletårne eller som fundamenter til olieboreplatforme (monopiles). Afklip af plader sælges som skrot, som udskibes og genbruges som råvarer i andre lande til stålfremstilling eller som halvfabrikata. En del af de færdige plader sandblæses og rustbeskyttes ved priming med zinkbaseret maling. Under valsning og normalisering dannes glødeskaller på pladernes overflader. Disse fjernes løbende under processerne ved påsprøjtning af vand på pladernes over- og undersider med et vandtryk på 280 bar. Glødeskallerne genbruges som råmaterialer i ferro-alloy-industrien hos Elkem, evt. i produktionen hos Rockwool. Kølevandet opsamles (foto 5) i et kølevands-reservoir, hvor opslæmmet materiale og metalpartikler bundfældes som slam, der kan afvandes og genanvendes industrielt. Det nye moderne rensningsanlæg (se foto 3 og flow-skitsen figur 3) har fra efteråret 2012 overtaget disse funktioner. NLMK DanSteel A/S producerede i 2013 i alt tons valsede plader, heraf tons normaliserede, ud fra en slabsmængde på ton og med et udbytte på 82,2 %. Se tabel 1. NLMK DanSteel A/S er ordreproducerende og de store kunder er skibsværfter og vindmølleproducenter, som hovedsagelig er beliggende i værkets nærområde, dvs. Tyskland, England og de nordiske lande. Transport af NLMK DanSteel A/S færdige produkter sker især med skib, men også med jernbane og lastbil. Andelen af transport med jernbane har varieret en del siden 2006 og ophørte i 2007 forårsaget af ændret lovgivning, men er atter genoptaget, idet der er fundet en privat jernbanetransportør. Foto 3. Det nye store rensnings- og køleanlæg (WTP) fra Sideridraulic for det cirkulerende og udledte kølevand. Filtrene ses til venstre, køletårnene til højre 11

12 Kølevandsrensning FLOW / UVL / SVA GLØDESKALS CONTAINER BALJE OLIE SKIMMER 6 FILTRE 2 GLØDESKALSBRØNDE OIL SKIMMER BÆLTE PRESSER SLAM TYKNER SLAM PUMPEBRØND SINTERS BRØND VALSESTOL DE- SCALING AFLØBSRENDE FOR KØLEVAND OG GLØDESKAL DAMP 6 KØLETÅRNE Klara KØLEVANDS BASSIN Hermann SPÆDEVAND FRA ARRESØ AFFALDS OLIE OPSAMLING Vandtårnssystemet Klara Sandfilter RENSET KØLEVAND FRA WTP Regnvand SLAM FLOKNINGS- MIDDEL Tagvand Overfladevand m 3 Flowstyrede prøveudtagere m 3 m 3 E1 R2 Olieudskiller E1 AFLØBSVAND TIL HAVNEN R R3 Figur 3. Rensningsanlæg for kølevand - Flowdiagram

13 Grønt Regnskab 2013 Foto 4. Pumpestation Hermann henter råvandet til køling fra Arresøkanalen i Frederiksværk og sender det til Klara der fordeler det til brug for direkte og indirekte køling i pladeproduktionen Foto 5. Det brugte kølevand samt glødeskaller opsamles i den gamle 12 m dybe sintersbrønd der er blevet moderniseret med 2 kraftige pumper, der kan løfte vandet op i det nye rensningsanlæg. 13

14 1.3 Godkendelser og udledningstilladelser Miljøgodkendelsen af virksomheden NLMK DanSteel A/S er baseret på en revision af den tidligere miljøgodkendelse for Det Danske Stålvalseværk A/S meddelt af Miljøklagenævnet i Denne blev revideret af Frederiksborg Amtsråd der den 21. november 2006 traf sin sidste afgørelse vedr. DanSteel A/S, inden overførselen til Miljøcenter Roskilde. Vilkårene i godkendelsen dækker udledninger til vand og luft, affald og støj samt en lang række driftsforhold. Der er fastsat en række skærpede krav, bl.a. til emissionskontrollen. Liste over godkendelser og tilladelser der er meddelt og gældende for NLMK DanSteel A/S: Miljøgodkendelse af NLMK DanSteel A/S. Første revision. Frederiksborg Amt pr. 21. november Udvidelse af glødeskalsanlæg. Miljøcenter Roskilde pr. 11. september tilladelse til etablering af støjvold (Etape 1). Frederiksværk-Hundested kommune pr. 17. september Etablering og drift af figurskæringsanlæg. Miljøcenter Roskilde pr. 15. oktober Fastsættelse af emissionsgrænser for nyt afkast fra flammehøvl og afkast fra flammeskæringsmaskiner (påbud). Miljøcenter Roskilde pr. 15. oktober tilladelse til etablering af støjvold (Etape 2) på DanSteel A/S. Halsnæs Kommune pr. 26. maj Etablering og drift af en karteringsplads for jord. Miljøcenter Roskilde pr. 3. juli Etablering og drift af et tykpladecenter. Miljøcenter Roskilde pr. 6. januar Tilladelse til grundvandssænkning og udledning til kommunal kloak ved byggegrube (tykpladecenter) i perioden 15. maj til 1. juli Halsnæs Kommune pr. 4. maj Etablering af ny valsestol. Miljøcenter Roskilde har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med etablering af en ny valsestol ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 3, stk. 2. Miljøcenter Roskilde pr. 10. august

15 Midlertidig tilslutningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkning og udledning til kommunal kloak ved byggegrube (valseslibehallen) i perioden indtil 15. december Halsnæs Kommune pr. 24. august Godkendelsen blev ikke udnyttet. Miljøgodkendelse til udskiftning af valsestol med tilhørende hjælpeanlæg og tilladelse til udledning af processpildevand til Stålværkshavnen fra et nyt vandbehandlingsanlæg samt tilladelse til udledning af regnvand fra et opsamlingssystem under transformatorstationen. Miljøstyrelsen Roskilde pr. 3. november Tilladelse til benyttelse af nikkelholdig jord i Støjvold etape 2. Halsnæs Kommune pr. 9. juli Påbud om begrænsning og kontrol af emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC) pga. anvendelse af organiske opløsningsmidler i primeranlægget på NLMK DanSteel A/S. Miljøstyrelsen pr. 29. marts Miljøstyrelsen accepterede midlertidig udledning af renset kølevand indtil uge 47 via udløb E1 pga. forsinket anlægsarbejde med ny valsestol. Tilladelsen er efterfølgende ændret til at foregå via det nye udløb R2 og med en forlænget indkøringsperiode frem til juni Miljøstyrelsen Roskilde pr. 25. september Miljøstyrelsen har i 2013 givet tilladelse til udledning via afløb E1, idet optimeringen af det nye rensningsanlæg har taget længere tid end forudsat. Det rensede kølevand fra afløb R2 bliver fra 2014 ført via de gamle klaringsbassiner, det gamle sandfilter og olieudskiller, som efterpolerer vandet, til det krævede koncentrationsniveau. Fra 2015 vil de endelige udlederkrav herefter være gældende for R2 og E1. Der skal foretages en ny fortyndingsberegning i 2014 til fastlæggelse af udledningspunktet for R2, som skal godkendes af Miljøstyrelsen. Evt. skal der placeres flere diffusorer til en dybde på 5 meter for at kunne leve op til kravene i vandkvalitetsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen København pr. 14. oktober 2013 Foto 6. Kølevandsudløb E1 til havnen 15

16 Andre tidligere afgørelser, tilladelser og godkendelser der er meddelt til Det Danske Stålvalseværk A/S og som fortsat er eller kan være juridisk gældende for NLMK DanSteel A/S: Kendelse angående Ret til vandindvinding fra Arresøkanalen for Det Danske Stålvalseværk A/S i Frederiksværk. Landvæsenskommissionen pr. 25. november Tilladelse til afledning af spildevand fra ny central for olie- og kemikalieaffald på Det Danske Stålvalseværk A/S, matr. nr. 60a Frederiksværk Markjorder og 12ag Brederød. (Miljøcentret = OK Centralen). Frederiksværk Kommune pr. 1. marts Godkendelse af ny skrotgård. Frederiksborg Amt pr. 18. marts NLMK DanSteel A/S har lejet halvdelen af skrotgården af Danscan Steel A/S. Afgørelse vedr. godkendelse af Det Danske Stålvalseværk A/S. Miljøklagenævnet pr. 21. september 1999 (Godkendelsen pr. 21. november 2006 er første revision og afløser denne afgørelse) Etablering af depot (grønt område) ved tennisbaner for let forurenede materialer. Frederiksborg Amt pr. 13. juni Følgende kan kort siges om godkendelserne: Vandindvindingstilladelsen af kølevand fra Arresøkanalen er fra 1968 og udløb i 2010, men er blevet forlænget administrativt af Miljøstyrelsen ved lov, indtil de statslige vandplaner er vedtaget og de kommunale handleplaner efter miljømålsloven er på plads. Dvs. tilladelsen skal fornyes af kommunen sidst på året Der ansøges sandsynligvis i 2015 om en ny vandindvindingstilladelse. Mht. indvindingstilladelsen på m 3 vand pr. år fra Arresøkanalen er der normalt en samlet udnyttelse på mindre end 1,5 mio. m 3. Men vandforbruget forventes at blive forøget derudover med den stigning i pladeproduktionen, som NLMK DanSteel A/S har planlagt at gennemføre over en årrække. Der arbejdes med planer for et ACC anlæg med bratkøling eller tilsvarende hærdning af stålplader som indenfor en årrække vil kunne øge vandforbruget, dog stadig med et behov på mindre end m³ pr. år. Det Danske Stålvalseværk A/S har oprindeligt ikke fået skriftlig tilslutningstilladelse, jf. kapitel 4, men opfyldte kommunens kloakeringskrav. 1. marts 1994 blev der meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra Olie- og Kemikaliecentralen til Frederiksværk kommunes kloaksystem. Processpildevand fra kølebedding og slamklaringsbassin samt tag- og overfladevand med udløb til havnen er medtaget i Frederiksborg Amts miljøgodkendelse af NLMK DanSteel A/S fra I de nye vilkår stilles der krav om etablering af olieudskillere på overfladevandet fra befæstede arealer ud fra en nærmere godkendt plan inden I 2008 har NLMK DanSteel A/S fremsendt forslag til Miljøcenter Roskilde vedr. etablering af olieudskillere, lokalitet og tidsfølge. Tidsplanen for etablering af olieudskillere er siden revideret, og de fleste er blevet etableret. 16

17 Der er i 2013 ved slabskajen etableret en meget stor olieudskiller for overfladevand til sikkerhed mod olieforurening. Der er planer om indenfor et par år at etablere en ny kajplads foran administrationsbygningen, som en udbygning der vil forbinde slabskajen og lastekajen med en bred dæmning af opfyldt havnemateriale mv. Men dette ændrer imidlertid på forudsætningerne omkring etableringen af den sidste af de planlagte olieudskillere ved udløb D. Sagsbehandlingen hos myndighederne er dog ret kompliceret, og projektet tages op sidst i Frederiksværk-Hundested kommune meddelte en 19-tilladelse den 17. september 2007 til etablering af den første støjvold ud mod lokalbanen, opbygget af lettere forurenet jord opgravet især i forbindelse med anlægsarbejde ved nye projekter. Halsnæs Kommune meddelte den 26. maj 2008 tilladelse til endnu en støjvold, som blev færdigetableret i december Med godkendelsen af de to støjvolde kan der gennemføres støjbegrænsende tiltag til glæde for naboer i husene langs Strandvejen i Frederiksværk. Samtidig vil en del lettere forurenet overskudsjord fra anlægsprojekter på NLMK DanSteel A/S kunne genanvendes indenfor egen matrikel. Miljøcenter Roskilde godkendte en jordkarteringsplads den 3. juli 2008, således at opgravet jord fra virksomheden midlertidigt kan placeres i bunker med nummerskilte og undersøges for forureningsindholdet ved laboratorieanalyser. Jorden klassificeres og lettere forurenet jord må komme i støjvolden. Den forurenede jord kan anvendes indenfor området til genfyld i anlægsarbejder. Den 6. januar 2009 meddelte Miljøcenter Roskilde godkendelse af det nye tykpladecenter V20, hvor produktionen blev sat i gang medio Der er store forventninger til det 150 mio. kr. nye anlæg til tykke plader over 40 mm i højkvalitetsstål. Den 3. november 2011 fik vi miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen i Roskilde til at udskifte den gamle valsestol og opsætte en ny. I princippet kun en vedligeholdelsesopgave, men med store ombygninger samt nybyggeri. Leverandøren blev SMS Siemag, som i princippet er den samme leverandør som under firmanavnet SACK opstillede den nu 50 år gamle valsestol. Udskiftningen er foretaget for at kunne valse bredere plader og bedre kvaliteter. Især på markedet for gasrør og vindmølletårne efterspørges bredere plader. Forventet årlig kapacitet er tons færdigvarer, som der er miljøgodkendelse til. Udbygges ovnkapaciteten senere kan valsekapaciteten øges, formentlig til tons, dog afhængigt af produkt-mixet. Den nye valsestols anlægsarbejde har krævet en enorm indsats fra hele vores organisation, især vore egne projektingeniører, men også i NLMK Europe har der været hentet ekspertise, og mange rådgivere var involveret, så valsestolen kunne sættes i drift efter 2 måneder. Valseslibehallen og lejeværkstedet har fået sin egen nye bygning til den større valsestols vedligehold, som kræver meget kraftigt maskineri. Fx vejer støttevalsen, som jævnligt skal løftes ud, 130 tons. Endvidere er der opsat en ny og bredere varmretter. Som energiforsyning blev der opsat en ny transformatorstation Station Syd med omfattende sikringsanlæg til opsamling af olie fra lækage ved brand. 17

18 . 2 Ledelsens redegørelse 2.1 Miljøpolitik Nærværende redegørelse er lavet i henhold til 12 i bek. nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. NLMK DanSteel A/S er beliggende i et af Danmarks mest naturskønne områder med store rekreative værdier omkring Roskilde Fjord tæt på Frederiksværk by. Den private havn besøges årligt af mange skibe, der fragter de store jernråvarer slabs til virksomheden og som sejler færdige stålplader ud til destinationer i det nordlige Europa. NLMK DanSteel A/S er derfor sit miljøansvar meget bevidst. Siden opstart af DanSteel A/S for 12 år siden har miljøpolitikken været det strategiske grundlag for miljøarbejdet på virksomheden og politikken blev revideret i forbindelse med NLMK DanSteel A/S optagelse i det strategiske samarbejde NLMK Europe. Senest er politiken ændret i 2013 i forbindelse med miljøcertificeringen efter DS/EN ISO 14001:2004. Miljøpolitik NLMK DanSteel A/S miljøpolitik følger NLMK Europe s og betyder at vi vil: Løbende udvikle det miljømæssige arbejde med forebyggelse af skadelige påvirkninger fra miljøfarlige stoffer og materialer samt ved at minimere støj og forurenende emissioner til luft, vand og jord Effektiv udnyttelse af de naturlige råstoffer, ressourcer og energikilder der er nødvendige til vores produktion Nyttiggøre biprodukter og optimere affaldsbortskaffelsen til størst mulig genanvendelse Udvikle og forbedre produktionsforhold, hvor det er muligt, ved anvendelse af renere teknologier Vise åbenhed i miljøspørgsmål og udarbejde miljømål og handlingsplaner som sikrer, at miljøpolitikken efterleves og som kan offentliggøres i selskabets grønne regnskab Fremme øget miljøbevidsthed hos vore medarbejdere gennem oplysning, oplæring og uddannelse Overholde gældende love og bestemmelser 18

19 NLMK DanSteel A/S er udelukkende et valseværk, der fremstiller plader ud fra indkøbte slabs og ikke, som tidligere Det Danske Stålvalseværk A/S var, en stålfremstillende virksomhed, der smeltede og støbte stålprodukter ud fra jernskrot af forskellig kvalitet. Som følge heraf er virksomhedens miljøpåvirkning væsentligt reduceret, set i forhold til miljøpåvirkningen fra Det Danske Stålvalseværk A/S. Miljøforhold på NLMK DanSteel A/S der medfører væsentlige miljøpåvirkninger er begrænset til den lokale påvirkning fra støjemission, kølevandsudledningen samt aktiviteterne omkring havnen. Luftemissionen er begrænset til de naturgasfyrede ovne, der bruges til opvarmning af stålslabs, der er råmaterialet til valsning. Der foregår altså ingen smeltning af jernskrot og ingen støbning af jernprodukter. Kun pladevalsning. 2.2 Miljømål Nedenfor fremgår status og miljømål for Miljømål 2013 Status 2013 Miljømål 2014 Arbejdsmiljø At minimere antallet og alvorlighed af arbejdsulykker og nedbringe ulykkesfrekvensen. Antallet af ulykker og ulykkesfrekvensen skal bringes ned i Miljøcertificering Implementering og certificering af et operationelt miljøledelsessystem i henhold til ISO Begrænsning af vandforurening Fortsætte den positive udvikling med hensyn til begrænsning af udledningen af forurenende stoffer til vand. Begrænsning af luftforurening Fortsætte den positive udvikling med hensyn til nedbringelse af emission af forurenende stoffer til luft. Begrænsning af affaldsmængderne Fortsætte den positive udvikling med hensyn til nedbringelse af affald til deponi fra produktionen samt øge andelen af affald til genbrug og nyttiggørelse. Grønne områder Begrænse vedligehold af grønne områder ved udlægning med naturlig blomstervegetation. Målet er nået i Målet fastholdes i Certificering efter OHSAS er blevet gennemført i 2013 Målet er nået i Certificering efter ISO er blevet gennemført i 2013 Målet er delvist nået i Målet fastholdes i 2014, hvor det nye avancerede rensningsanlæg for kølevand skal være optimeret Målet er nået i 2013 Målet fastholdes i Målet er påbegyndt i 2009 og øget affaldsgenbrug er gennemført i Målet fastholdes i Målet er påbegyndt i 2010 og Målet kunne ikke gennemføres i pga. pladsbehov til væsentlige anlægsarbejder. Genoptages i

20 2.3 Miljøcertificering efter DS/EN ISO 14001:2004 NLMK DanSteel A/S fik sit certifikat efter at Det Norske Veritas i december 2013 havde gennemført certificeringsaudit. Dette egentlig ikke nyt, men er blot en tilbagevenden til den status som Det Danske Stålvalseværk A/S i sin tid havde med en EMAS certificering. En stor del af medarbejderne, især de ældre, har været vant til at arbejde under en miljøcertificering og kender de grundlæggende regler for at rapportere om afvigelser fra regler og instrukser, samt omhyggelighed og forsigtig omgang med olie og kemikalier. Medarbejdernes engagement og forståelse for miljøforhold er det allervigtigste, og at hver enkelt har et ansvar indenfor sit felt. 20

21 Som det fremgår af skemaet her på siden fastholdes miljømålene i 2014, da disse er en del af en fortløbende udvikling og forbedringsproces på værket. Miljøindsatsen i 2014 vil blive rettet mod at nå de nævnte miljømål, vedtaget af det nyligt nedsatte miljøudvalg. For at nå miljømålene er der vedtaget en miljøhandlingsplan, der består af forskellige forbedringsprojekter med tidsfrister for gennemførelsen. M- Nr Miljømål Frist Miljøhandlingsplan Miljømål der kan revideres ved hvert udvalgsmøde samt evalueres ved sidste miljøudvalgsmøde i året. Udarbejdelse af redegørelse til vurdering af mulighederne for reduktion af farlige stoffer i produktionen. Støjemissionen fra skrotbrønde reduceres til en spidsbelastning på under 110 db(a) ved lastning af baljer. Udarbejdelse af redegørelse vedr. mulighederne for nedbringelse af olieforbruget i produktionen Forbedringsprojektets indhold Gennemgang af anvendte samt indkøbte kemikalier i produktionen for at nedbringe brugen af farlige kemikalier. Støjmålinger udføres først af os selv. Evt. etableres en støjviser-alarm med blink rødgul-grøn for overskredet støjniveau. Olieforbruget granskes, hvor og hvor meget. Olielækager opsøges, er årsag til at udlederkravene overskrides og forekommer mange skjulte steder. Spildevandsemissionen i udløb E1 og R2 skal nedbringes målt som kg pr. år af metaller, olie og COD, sammenlignet med året før ved optimering af WTP. Ansættelse af fast anlægspasser. 4 Overføre andelen af affald fra deponi til genanvendelse med mindst 2 % i forhold til 2012 niveauet Affald til genanvendelse øges ved at opsøge genanvendelsesfirmaer og rådgivere. Bl.a udnyttelse af kølevandsslam og filterstøv ved genbrug som råvarer i ny produktion eller ved kompostering til landbrug. Virksomhedens miljøpolitik og miljømål gennemføres i praksis ved at virksomheden i en lang årrække har gennemført en række store investeringer i nyt produktionsmateriel. Investeringerne er gennemført af en fremsynet direktion og ejerkreds og er nødvendige for at NLMK DanSteel A/S fortsat kan have førertrøjen på som en af de bedste stålproducenter i Nordeuropa. Og førertrøjen er grøn, idet der er en udstrakt anvendelse af renere teknologi, også kaldet BAT (Best Available Technology). Disse BAT-regler vil gælde for alle stålindustrier i EU indenfor få år. Efterhånden som produktionsapparatet bliver nedslidt og udtjent, udskiftes der til nyt materiel, idet det gamle ikke vil kunne leve op til de voksende, høje krav der er til kvalitet, energiforbrug og miljø. NLMK DanSteel A/S modtog i november 2011 miljøgodkendelsen af den ny valsestol, hvilket bl.a. indebærer skærpede krav til rensningen af kølevandet og sætter nye krav til miljøbeskyttelsen og vores egenkontrol. Her kan miljøcertificeringen være en hjælp til selvhjælp, og vore kunder vil forstå at vort produktionsarbejde er seriøst og miljøbevidst. 21

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere