opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler."

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt mennesker særligt unge elever fra grundskolen mesterskabet i Odense. Det er langt flere end sidste år, og viser med tydelighed den store interesse. Samt at den øjenåbner, DM Skills 2011 har været, har betydet, at mange igen i år er kommet og har taget nogle med sig for at opleve de mange og spændende muligheder i erhvervsuddannelserne. 2 Af Torsten Lindum Poulsen Tømrerfagets konkurrence gav de fem deltagere rig mulighed for at prøve kræfter med en kompliceret opgave med masser af faglige finurligheder og et stort arbejdspres. De mange tilskuere fulgte med i den intense indsats, og det var tydeligt, at deltagernes koncentration og målrettethed gav indtryk. De fem finaledeltagere har været igennem fem forudgående udtagelseskonkurrencer, og før det har der været afholdt op mod 25 lokale indledende skolemesterskaber. Så flere hundrede unge tømrerelever har været inddraget i forløbet og har haft lejlighed til at udfordre deres faglige kompetencer. Mange skoler og praktikvirksomheder har dertil lagt mange timer i ekstra træning og forberedelse, så de involverede elever har været fagligt rustede til at levere det bedste, de har kunnet præstere. Formanden for Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, Ole Gregersen, udtrykker sin stolthed over forløbet: mesterskabet og forløbet op til det viser, at interessen er stor for at udfordre sig selv fagligt, og at det gode håndværk er noget, der sættes stor pris på. Næste års vært for DM Skills bliver Aarhus Kommune, og rådmand Hans Halvorsen var til stede i Odense for at overtage værtsrollen. Forberedelserne er allerede i gang, og der kan forventes endnu en spændende ramme for mesterskaberne. Mesterskaberne bliver båret af en stor interesse, men i særdeleshed skal der lyde en tak til de mange sponsorer, der har været med til at understøtte begivenheden økonomisk, siger Ole Gregersen. Konkurrencen for tømrerfaget vil allerede her i foråret sætte sine spor. De lokale erhvervsskoler sætter forberedelserne af de lokale udtagelseskonkurrencer i gang. Det faglige udvalg og Træsektionen i Dansk Byggeri opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. DM i Skills 2013 finder sted i januar i Aarhus. DM i Skills er et fælles Danmarksmesterskab for alle landets elever på erhvervsskolerne. GRA- TIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE. Tømrerspecialets delta- gelse ved DM 2013 bliver støttet og sponseret af Træsektionen i Dansk Byggeri, DeWalt og Johannes Fog. 2 Vinder af DM-tømrerfaget 2012 Tobias Skov Pedersen, N. A. Nielsen & Søn, Københavns Tekniske Skole Vinder af DM i Arbejdsmiljø i Tømrerfaget 2012 Rasmus Norup, Rørbæk Tømrer- & Snedkerforretning I/S, Tradium

2 Affaldsbekendtgørelsen Den 1. januar trådte den nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det nu muligt frit at bestemme, om virksomheder vil bruge en offentlig genbrugsplads eller benytte de private affaldsselskaber. 2 Af Simon Stig-Gylling For tømrerfaget, der ofte har brug for genbrugspladsen, får den nye affaldsbekendtgørelse den betydning, at den offentlige genbrugsplads i 2012 enten indfører en betaling per besøg eller, at der etableres en abonnementsbetaling. Tilmelding hos kommunen For at kunne blive opkrævet affaldsgebyr fra kommunen i 2012 og frem, skal virksomheden enten møde op på genbrugspladsen og betale per besøg, eller virksomheden kan tage kontakt til kommunen og indgå en etårig abonnementsaftale. Enkelte kommuner tager selv kontakt til virksomhederne. I disse tilfælde er det vigtigt at holde øje med fristen for at melde tilbage til kommunen. Hvis ikke de hører noget må de nemlig lovligt opkræve et gebyr. Hvis virksomheden ikke tilmelder sig det offentlige tilbud, skal den finde en anden lovlig mulighed for at bortskaffe kundens affald. Anden lovlig bortskaffelse Bortskaffelse af affald på anden lovlig vis kan fx ske ved at opstille en container på virksomheden, der afhentes af en vognmand eller et affaldshåndteringsfirma. Det er vigtigt, at der laves klare aftaler med kunden om bortskaffelse af byggeaffald, før byggeriets opstart. Hvis kunden ønsker, at virksomheden bortskaffer eventuelt byggeaffald, bør virksomheden i sit tilbud medregne udgifterne til bortskaffelse af byggeaffald i tilbuddet. Hvis kunden ønsker at spare denne udgift, kan kunden selv bortskaffe byggeaffaldet. Privatpersoner kan stadig aflevere sit affald gratis på de kommunale genbrugspladser. Private genbrugspladser Virksomheden kan, ud over de offentlige genbrugspladser, benytte private genbrugspladser. For yderligere information om private genbrugspladser kontakt konsulent for Dansk Byggeris Miljøsektion, Simon Stig-Gylling. 2 Tømrerfagets svendeprøver under forandring ny teoriprøve og tegneopgave med brug af IT Forårets svendeprøver for tømrerfaget vil betyde en markant ændring af de prøveformer, som eleverne skal gennemføre. Ændringerne af svendeprøven, der blev bestemt i juli 2008 slår nu igennem enkelte steder har man allerede gennemført de nye prøver med stor tilfredshed. 2 Af Ole Gregersen Den teoretiske del af svendeprøven gennemføres som del af sidste skoleophold under skolens ansvar. Som det nye er de tidligere skriftlige afkrydsninger af teorispørgsmål og skitser erstattet af en mundtlig prøve, hvor eleven på baggrund af en faglig problemstilling skal gøre rede for en række overvejelser og give sit selvstændige bud på løsningen. Den faglige problemstilling kan være en kvistløsning eller en vægkonstruktion med nogle fastsatte ydre betingelser et bestemt tagmateriale, hensyn til et vådrum m.m. Opgaven løses individuelt og hver elev har sin egen problemstilling at tumle med. Eleven har en uges forberedelse, hvor han kan søge informationer til løsning af opgaven alle relevante steder heriblandt gerne hjemme i virksomheden. Samtidigt skal eleven gennemføre en selvstændig tegneopgave med brug af IT. Her vil hver elev skulle løse en individuel tegneopgave inden for et tilfældigt valgt område. Bedømmelsen af den mundtlige prøve og tegneprøverne bliver lavet af to fra faget udpegede censorer og en faglærer, der kender klassen. Den praktiske del af svendeprøven gennemføres som hidtil af faget efter sidste skoleophold med en praktisk udarbejdelse af en fastsat faglig konstruktionsopgave. Det er det Faglige udvalgs forventning, at den nye teoriprøve vil engagere eleverne meget mere i opgaven og derved blive et spændende og udfordrende læringsrum for eleven. 2

3 Danmarks bedste tømrerlærling atter fra et medlem af Københavns Tømrerlaug Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup skaffede for andet år i træk Danmarksmesterskabet for tømrerlærlinge til et medlem af Københavns Tømrerlaug, der roser samarbejdet med Københavns Tekniske Skole. 2 Af Jan Broch Nielsen Stoltheden lyste ud af tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup, da firmaet den 15. februar 2012 var vært ved en reception for Danmarks dygtigste tømrerlærling Tobias Skov Pedersen, som i slutningen af januar 2012 vandt DM i Skills. Det er godt gået Tobias. Vi så hurtigt dit talent, da du begyndte hos os for to år siden, og du har både gåpåmod og selvsikkerhed. Jeg vil være glad, hvis du satser på at stille op til verdensmesterskabet, WorldSkills, i Leipzig 2013, så skal vi nok give dig mulighed for at træne, sagde Kaare Nielsen. Ved receptionen fik Tobias Skov Pedersen også hæder fra Københavns Tømrerlaug samt en kontant belønning på kroner overrakt af Georg Wohlers, der er formand for Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond. For os i Københavns Tømrerlaug er det en stor glæde, at vi for andet år i træk kan fejre en elev fra et af vores medlemmer, sagde Georg Wohlers. Ud over det danske mesterskab har Tobias Skov Pedersen flere gange vist, at han både har faglig kunnen og de nødvendige koncentrationsevner til at klare sig godt i konkurrencer. I Danmark vandt han således regionsmesterskabet i 2011 og fra 31. januar til 2. februar 2012 opnåede han en sjetteplads ud af 20 deltagere i Europamesterskabet for tømrerelever, hvor Tobias Skov Pedersen repræsenterede Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Årsagen til tømrersuccesen i København tillægger Georg Wohlers ikke mindst Teknisk Skole, som ikke er bange for at stille krav og udfordre de dygtigste elever i stedet for at lade laveste fællesnævner sætte niveauet. Inspektør Ole Rømer, Teknisk Skole, Tæbyvej, har fortalt mig, at han satser på eliten for at hæve bunden, sagde Georg Wohlers. DM i Skills arrangeres hvert år af Danske Erhvervsskoler som erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab. Der bliver dystet i 27 fag fra slagter og SOSU-assistent til mekaniker og tømrer. Arrangementet samler de mest talentfulde elever fra erhvervsuddannelserne. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og at demonstrere erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 2 Georg Wohlers fra Københavns Tømrerlaug glædede sig over, at Danmarksmesterskabet for andet år i træk gik til et medlem af lauget. Danmarks dygtigste tømrerlærling 2012: Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup/Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Kontant belønning for et godt resultat: kroner fra Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond overrakt af fondens formand, Georg Wohlers. Tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS lovede Tobias Skov Pedersen opbakning og træningsmuligheder, hvis han satser på VM i Skills i Leipzig i 2013.

4 Pålimede kompositmaterialer redder overbelastede limtræsbjælker Ejere af store haller kan spares for store udgifter ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det viser en række projekter som rådgivningsvirksomheden ALECTIA har gennemført med stor succes. 2 Fedja Arifovic, ALECTIA A/S Der kan være penge at spare ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det er typisk relevant ved maskin-, stald-, ride- og svømmehaller med limtræsbjælker, der spænder frit mellem de bærende vægge. Tagkonstruktioner i store haller har flere gange vist sig at være uden den normkrævede brudsikkerhed. Konsekvensen har været kollaps af tagkonstruktioner heldigvis endnu uden efterfølgende personskader. De mange kollapsede haller har medført et øget fokus på sikkerheden af disse, og der er konstateret såvel dimensionerings- som udførelsesfejl mange steder. Det har desuden vist sig, at snelasten har været undervurderet gennem tiderne særligt ved ophobning af sne på meget store tagflader med lav hældning. Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har med stor succes rådgivet om forstærkning af limtræsbjælker med store spændvidder ved pålimning af millimetertynde kulfiberbånd i bjælkernes underside. Et kulfiberbånd pålimet i bjælkens underside overtager bæringen af en del af lasten på limtræsbjælken, og kan dermed øge bjælkens bæreevne markant. Fordelene ved at anvende kulfiberbånd til forstærkning af limstræsbjælker er flere. Laboratorieforsøg viser, at der opnås betydelige bæreevneforøgelser ved denne type forstærkning. Desuden viser forsøgene, at multiorienterede kulfiberbånd, som er forankret med skruer i limtræsbjælkerne, udviser et sejt brud i modsætning til ikke-forstærkede bjælker. Et sejt brud er at foretrække frem for et uvarslet, sprødt brud. Udførelsesmæssigt er forstærkning med kulfiberbånd at foretrække, da alternative løsninger til forstærkning af limtræsbjælker kan være vanskelige og dyre at udføre (fx indsætning af ekstra limtræsbjælker). Forstærkningen kan på grund af båndenes meget lille tykkelse gøres næsten usynligt og uden at man skal ofre betydelig frihøjde, der kan være vigtig i industrihaller. ALECTIA har de senere år i samarbejde med DTU og Condor Kemi forsket i forstærkning af bygningskonstruktioner ved pålimning af kompositmaterialer udvendigt på konstruktionerne. ALECTIA besidder derfor stor viden på området og rådgiver om alle aspekter af renoveringsarbejdet: 1. Vurdering af tagkonstruktionens nuværende brudsikkerhed. 2. Prissætning af udførelse af nødvendige forstærkninger. 3. Udarbejdelse af detaljerede arbejdsbeskrivelser for udførelsen. 4. Tilsyn med og ledelse af arbejderne. Kulfiberbånd er stive, millimetertynde laminater med indbyggede kulfibre i en polymermatrix. I dag markedsføres kulfiberbånd med forskellige materialeegenskaber (stivhed og styrke) og til forskellige montageteknikker. Kulfiberbånd med multiorienterede fibre foretrækkes til forstærkning af limtræsbjælker. Multiorienterede kulfiberbånd markedsføres af Condor Kemi A/S. ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA er specialiseret i en række brancher og sektorer og løser opgaver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, fødevarer, arbejdsmiljø samt vand, energi og miljø. ALECTIA har 700 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorer i Aarhus, Odense, Kolding og London. Vil du vide mere om ALECTIA, kan du besøge Nylige erfaringer fra forstærkning af limtræsbjælker i en stor industrihal viser, at det tog i alt mindre end én time at forstærke hver af de 30 m lange og 1,3 m høje limtræsbjælker, der har en frihøjde på 7,5 m.

5 DM i Skills 2012 Konkurrencen om at blive landets bedste lærling inden for sit eget fag havde finale i Odense Congres Center i dagene januar. Et storslået arrangement hvor hvert fag fik mulighed for at vise de udfordringer, læretiden kan byde på, og hvilke fremtidsmuligheder fagene indeholder. 2 Af Jan Hesselberg Med programmet i hånden kunne unge fra landets folkeskoler og der kom rigtig mange på få timer foretage en opdagelsesrejse i de 30 fag, der var repræsenteret. Hvert fag havde en kort præsentation i det trykte program, og der var på de mange stande masser af information at hente. Dansk Byggeri havde til lejligheden gjort brug af de nye medier, hvor både facebook og QR koder var kommet i brug se mere på facebook.com/bygfremtiden. like us på facebook Træsektionen og Dansk Byggeri var meget synlige på DM i Skills Træ- og Murersektionen havde sammen med Dansk Byggeri arrangeret en stand, hvor unge kunne hente information, ved at se små videoer, eller man kunne tage en af standens mange foldere, hvor der var relevante henvisninger til sider på internettet. bygfremtiden.dk var også synliggjort, og de to unge medarbejdere fra Dansk Byggeri havde godt tag i de mange unge, der besøgte DM i Skills. Dansk Byggeris stand var yderst populær. Her kunne man afprøve sine evner og kræfter ved at hamre et syvtommersøm i en 8 x8 bjælke, eller ved den mere stille aktivitet at lave smykkeskæg skåret i krydsfiner. Her skulle de besøgende bore 2 huller, slibe kanterne jævne med sandpapir og sætte perler og en guldsnor på. Til DM i Skills 2012 havde Træsektionen fået fremstillet tommestok, målebånd og bolsjer til gratis uddeling. Standen kunne melde alt udsolgt for både tommestokke og målebånd lørdag eftermiddag. 2 Bogpakken i værktøjslisten til tømrerlærling er nu elektronisk I tømrerlærlingenes værkstøjsliste er der anført det værktøj, som virksomhederne skal indkøbe og udlevere til tømrerlærlingene ved uddannelsens begyndelse, og som er lærlingens personlige værktøj. 2 Af Ole Gregersen Bogpakken, der er en del af værktøjslisten, er blevet elektronisk. Lærlingen får ved hovedforløbets start udleveret et log-in til bogpakken af den lokale erhvervsskole. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning fra Erhvervsskolernes Forlag, som udgiver disse elektroniske bøger. Beløbet indgår i afregningen mellem virksomhed og lærling. Som overenskomsten ser ud lige nu, er det en sag mellem virksomhed og lærling at aftale afregning af værktøjsliste, som den elektroniske bogpakke er en del af. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at køb af bøger ikke længere er gældende, da bøgerne udleveres elektronisk.

6 Styr på opgaven med et enkelt stykke papir Når små eller mellemstore håndværksvirksomheder skal arbejde for private bygherrer og i private hjem, så sker det ofte, at fokus er på den konkurrencedygtige pris, medarbejderens time- og materialeforbrug og kundens oplevelse af kvalitet. Derimod er medarbejderens arbejdsmiljø ofte ude af fokus. Med de alvorlige følger, som det kan have indenfor bygge- og anlægsbranchen. 2 Af Morten Bichel Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus udviklet en ordre- og arbejdsseddel, som kan bruges i forbindelse med arbejdsopgaver i private hjem. Ordresedlen indeholder alle de oplysninger, som er relevante for medarbejderne i forbindelse med opgaven, kundekontakten og arbejdsmiljøet. Den fungerer simpelthen som en udvidet huskeliste, som gør, at medarbejderne er klædt grundigt på, inden de drager ud på opgaven. Konsekvensen er, at medarbejderne både husker at medbringe de rigtige materialer og værnemidler og at der er styr på forbruget af materialer og tid i forbindelse med opgaven. Det betyder færre unødige ture i bilerne, og at kunden bliver faktureret korrekt. Men det betyder også, at arbejdsmiljøet kommer til at spille en positiv rolle i forbindelse med opgaven. Anders Madsen er indehaver af Tømrermester Madsen; en mellemstor virksomhed i Roneklint ved Præstø. Han har brugt ordresedlen i godt et år, og han er rigtig godt tilfreds med arbejdsværktøjet: Jeg tager sedlen med ud til kunden, så alle oplysninger kommer på med det samme. Jeg skriver kontaktoplysninger, hvad arbejdsopgaven går ud på, hvordan og hvornår materialerne leveres og hvilke ting vi skal være opmærksomme på med hensyn til arbejdsmiljøet. Det hele er samlet i nogle rubrikker, der gør, at jeg faktisk kan få alle oplysninger med mig, allerede første gang jeg er i kontakt med kunden. I Byggeriets Arbejdsmiljøbus har de otte konsulenter fået mange positive tilbagemeldinger på ordresedlen. Håndværksvirksomhederne oplever nemlig, at det er nemt at bruge ordresedlen, og at der hurtigt opstår en mærkbar effekt, fortæller projektleder Anders Kabel: Og på den måde får vi både fokus og positiv energi ind i arbejdsmiljøarbejdet. Der er nemlig masser af god energi i at sikre effektive arbejdsgange og at medarbejderne ikke kommer til skade. Ordresedlen er allerede med til at gøre arbejdet mere sikkert og effektivt i virksomheder overalt i landet. Og hos Tømrermester Madsen bekræfter man, at ordresedlen er blevet positivt modtaget i hele virksomheden: Det, jeg rigtigt godt kan lide ved konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, er jo, at de er håndværkere. De kender branchen, og ved, hvad der giver mening. Det giver også langt større respekt blandt medarbejderne, der jo sagtens kan se meningen med at have fokus på arbejdsmiljøet, siger Anders Madsen. 2 Faktaboks: Du kan hente ordre- og arbejdssedlen her: Konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gerne med at tilpasse sedlen, så den svarer til virksomhedens konkrete behov. Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes på eller via De ti bud Træsektionen har valgt at give nyt liv til den gode og letforståelige folder "De 10 bud". De 10 bud er oprindelig udgivet af Dansk Træ, der er en landsforening under Dansk Byggeri. Folderen er et godt udgangspunkt for virksomheden, når der skal sættes standarder for god og høflig opførelse på byggepladsen.

7 Mens vi venter. - brug din adgang til byg-erfa.dk - gå på opdagelse i BYG-ERFAs store arkiv af erfablade, gerne med det aktuelle trylleord energirenovering som indfaldsvinkel. 2 Af Jens Østergaard, BYG-ERFA Her mens alle venter på det store renoveringsboom er det måske en ide at bruge et par lange, kolde, mørke vinterdage til at sammensætte et vedligeholdstjek måske en abonnementsordning for de mange husejere, som ikke selv har tid og faglig indsigt til at foretage de anbefalede periodiske eftersyn af deres boligs tilstand. Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion har fri adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade, og med dem som ballast burde det være forholdsvis enkelt at sammensætte et egnet inspektionsprogram. Den innovative håndværksmester kan fx indlede studierne med BYG-ERFA bladet Fugtundersøgelse af bygninger, som indeholder tjeklister fordelt på: Tag Ydervæg Etageadskillelse Badeværelse Kælder Terrændæk og krybekælder Installationer og kloak. Hvad angår selve udførelsen, kan der også bygges videre på de andres gode/ dårlige erfaringer og selv for den meget erfarne håndværker er der masser af faldgruber, som kan undgås, inden der tages fat på at pakke alt ind i dampspærrer og isoleringsmateriale. I forbindelse med renovering og ombygning af ældre huse er der mange hjørner af bygningen, hvor der kræves opmærksomhed, hvis det endelige resultat skal blive en succes for såvel bygherre som udførende håndværker. Nyt erfaringsblad om indmuring af træ Tidligere var det gængs byggepraksis helt eller delvis at indmure uimprægneret træ. Mangelfuld eller manglende vedligehold af bygningens facader, tag, tagrender og -nedløb eller opstigende grundfugt har dog væsentlig indflydelse på trænedbrydningen. I forlængelse heraf har BYG- ERFA netop udgivet et nyt erfaringsblad, Indmuret træ i ældre bygninger nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse. Her gennemgås kort, hvor der typisk er risiko for fugtskader og biologisk nedbrydning af træværk. Desuden beskrives skadeårsager og hvilke hensyn, der skal tages, når eventuelle skader udbedres, fx brug af træbeskyttelse og forholdsregler ved udskiftning eller forstærkning af trækonstruktioner. 2 Faktaboks: Som medlem af Træsektionen kan du se hele det nye blad gratis. Gå via for at få adgang til hele BYG-ERFAs katalog af erfablade Hvis du vil gå lidt dybere, kan du besøge vores side for bygningsundersøgelser BoligJobplanen Kontakt og yderligere information VIRKSOMHED Byg Garanti er med i prisen Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri. Så er arbejdet nemlig dækket af Byg Garanti i hele 5 år efter arbejdets afslutning for helt op til kr. inkl. moms. Byg Garanti: Koster ikke ekstra Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt BoligJobplanen, som blev igangsat i 2011, gælder frem til udgangen af Der er sket enkelte tilpasninger af den oprindelige Skan koden til Dansk Byggeris BoligJob webside plan, dog vil disse ikke være aktuelle for medlemmer af Træsektionen. Skan koden til Skats webside Træsektionen har opdateret folderen Vil du trække din tømrer fra i skat. Den opdaterede folder kan hentes på: Her finder du mere: Det forventes at BoligJobplanen i 2013 afløses af en tilskudsordning til energirenovering. Gælder i 5 år efter arbejdets afslutning Dækker til kr. inkl. moms Vælg altid en håndværker med Byg Garanti. Vil du trække din tømrer fra i skat?

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, februar 2012 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat Tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpaparbejde Tagpaparbejde kræver specialviden og tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpapdækning, da man løber en risiko for at begå alvorlige fejl, som kan komme til at koste dyrt, når fejlene skal udbedres. 2 Af sekretariatschef Tommy Bunch- Nielsen, Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR fotograf Anders Bach Det er tillokkende for tømrerfirmaer i dårlige tider at prøve at få tagpapdækningen med under eget arbejde, men det kan være dyrt tjente penge. Selv udlægning af underpap kan være kritisk, da det kan påvirke det endelige resultat. Tagpapdækning er blevet et selvstændigt fag med en håndværksmæssig uddannelse på linje med tømrer og murer. Tagdækkeruddannelsen er en mesterlære med skoleophold og praktik, som andre håndværksuddannelser, og en afsluttende svendeprøve. Der er en del voksenlærlinge på uddannelsen og flere tømrere vælger at supplere uddannelsen med en tagdækkeruddannelse. De nye tagpapprodukter har længere holdbarhed end de tidligere, men kræver mere specialviden under udlægningen på de forskellige underlag og med forskellige fastgørelsesmetoder. Detaljer omkring ovenlys, ventilationshætter og inddækninger mod tagkanter kræver håndværksmæssig kunnen og erfaring, og et tag er ikke bedre end den ringeste detalje. Listedækninger er særligt svære at udføre og husejerne har store forventninger til resultatet. Hvis der opstår fejl under udlægningen kræver det ofte en total omlægning af taget, hvilket selvsagt er dyrt for den udførende. De mange regler for udførelse af tagpaptage er beskrevet i en række anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd, som man skal kende for at undgå fatale fejl, som kan være ansvarspådragende. Overholder man ikke disse regler og går noget galt, er risikoen for at blive gjort ansvarlig stor. Bliver man f.eks. fristet til at udføre 1-lagsdækninger, hvor der kræves 2 lag, kan man komme til at lægge hele taget om, hvis det ender med syn og skøn og en sag i Ankenævnet eller ved domstolene. Derudover er der i tagpapbranchen tradition for garantier, som går langt videre end de almindelige ansvarsregler i byggeriet. Der udstedes typisk 10- eller 15- års garantier, som dækker både udførelse, materialer og følgeskader. Disse garantisystemer afdækker også en del af de professionelle tagentreprenørers risiko og sikrer assistance fra tagpapleverandøren, hvis noget går galt. Tagpaparbejdet er jo varmt arbejde og kræver overholdelse af en række regler for brandsikkerhed under udførelsen samt uddannelse dels for at undgå brandskader men i sidste ende også for at sikre, at eventuelle skader er forsikringsdækket. Tagpaparbejde kræver normalt også en speciel forsikring ud over den almindelige erhvervsforsikring, som gælder for almindeligt tømrerarbejde. Det er i dag lige så vigtigt at tænke på ansvarsforholdene og de juridiske aspekter, som på de håndværksmæssige forhold, når man påtager sig et stykke arbejde, og derfor skal man holde sig til det fagområde, hvor man har indgående kendskab til både teknik og jura. Det må derfor tilrådes at respektere faggrænserne og lade tagdækkerne udføre tagpaparbejdet, ligesom tagdækkerne bør holde sig fra at udføre tømrerarbejde. 2

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholdte fredag d. 18. marts den årlige generalforsamling. Det var en af de mere

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik?

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? www.vitusbering.dk Tagdækker Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? Vil du have hele verden som din arbejdsplads? Tagdækker -et job

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

DM for mekanikerlærlinge 2012

DM for mekanikerlærlinge 2012 DM for mekanikerlærlinge 2012 Infoskærm Udsugning Dommerkontor Print Div Styretøjsudmålings apparat Konkurrenceregler Deltagernes forberedelser umiddelbart før konkurrencernes start: Deltageren vil blive

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen.

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen. Nyhedsbrev April 2015 sektionen Så er årets generalforsamling og temamøde godt overstået hvis jeg selv skal sige det. Med rekordstor deltagelse kan vi ikke være andet end tilfredse. Min beretning for året

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere