opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler."

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt mennesker særligt unge elever fra grundskolen mesterskabet i Odense. Det er langt flere end sidste år, og viser med tydelighed den store interesse. Samt at den øjenåbner, DM Skills 2011 har været, har betydet, at mange igen i år er kommet og har taget nogle med sig for at opleve de mange og spændende muligheder i erhvervsuddannelserne. 2 Af Torsten Lindum Poulsen Tømrerfagets konkurrence gav de fem deltagere rig mulighed for at prøve kræfter med en kompliceret opgave med masser af faglige finurligheder og et stort arbejdspres. De mange tilskuere fulgte med i den intense indsats, og det var tydeligt, at deltagernes koncentration og målrettethed gav indtryk. De fem finaledeltagere har været igennem fem forudgående udtagelseskonkurrencer, og før det har der været afholdt op mod 25 lokale indledende skolemesterskaber. Så flere hundrede unge tømrerelever har været inddraget i forløbet og har haft lejlighed til at udfordre deres faglige kompetencer. Mange skoler og praktikvirksomheder har dertil lagt mange timer i ekstra træning og forberedelse, så de involverede elever har været fagligt rustede til at levere det bedste, de har kunnet præstere. Formanden for Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, Ole Gregersen, udtrykker sin stolthed over forløbet: mesterskabet og forløbet op til det viser, at interessen er stor for at udfordre sig selv fagligt, og at det gode håndværk er noget, der sættes stor pris på. Næste års vært for DM Skills bliver Aarhus Kommune, og rådmand Hans Halvorsen var til stede i Odense for at overtage værtsrollen. Forberedelserne er allerede i gang, og der kan forventes endnu en spændende ramme for mesterskaberne. Mesterskaberne bliver båret af en stor interesse, men i særdeleshed skal der lyde en tak til de mange sponsorer, der har været med til at understøtte begivenheden økonomisk, siger Ole Gregersen. Konkurrencen for tømrerfaget vil allerede her i foråret sætte sine spor. De lokale erhvervsskoler sætter forberedelserne af de lokale udtagelseskonkurrencer i gang. Det faglige udvalg og Træsektionen i Dansk Byggeri opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. DM i Skills 2013 finder sted i januar i Aarhus. DM i Skills er et fælles Danmarksmesterskab for alle landets elever på erhvervsskolerne. GRA- TIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE. Tømrerspecialets delta- gelse ved DM 2013 bliver støttet og sponseret af Træsektionen i Dansk Byggeri, DeWalt og Johannes Fog. 2 Vinder af DM-tømrerfaget 2012 Tobias Skov Pedersen, N. A. Nielsen & Søn, Københavns Tekniske Skole Vinder af DM i Arbejdsmiljø i Tømrerfaget 2012 Rasmus Norup, Rørbæk Tømrer- & Snedkerforretning I/S, Tradium

2 Affaldsbekendtgørelsen Den 1. januar trådte den nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det nu muligt frit at bestemme, om virksomheder vil bruge en offentlig genbrugsplads eller benytte de private affaldsselskaber. 2 Af Simon Stig-Gylling For tømrerfaget, der ofte har brug for genbrugspladsen, får den nye affaldsbekendtgørelse den betydning, at den offentlige genbrugsplads i 2012 enten indfører en betaling per besøg eller, at der etableres en abonnementsbetaling. Tilmelding hos kommunen For at kunne blive opkrævet affaldsgebyr fra kommunen i 2012 og frem, skal virksomheden enten møde op på genbrugspladsen og betale per besøg, eller virksomheden kan tage kontakt til kommunen og indgå en etårig abonnementsaftale. Enkelte kommuner tager selv kontakt til virksomhederne. I disse tilfælde er det vigtigt at holde øje med fristen for at melde tilbage til kommunen. Hvis ikke de hører noget må de nemlig lovligt opkræve et gebyr. Hvis virksomheden ikke tilmelder sig det offentlige tilbud, skal den finde en anden lovlig mulighed for at bortskaffe kundens affald. Anden lovlig bortskaffelse Bortskaffelse af affald på anden lovlig vis kan fx ske ved at opstille en container på virksomheden, der afhentes af en vognmand eller et affaldshåndteringsfirma. Det er vigtigt, at der laves klare aftaler med kunden om bortskaffelse af byggeaffald, før byggeriets opstart. Hvis kunden ønsker, at virksomheden bortskaffer eventuelt byggeaffald, bør virksomheden i sit tilbud medregne udgifterne til bortskaffelse af byggeaffald i tilbuddet. Hvis kunden ønsker at spare denne udgift, kan kunden selv bortskaffe byggeaffaldet. Privatpersoner kan stadig aflevere sit affald gratis på de kommunale genbrugspladser. Private genbrugspladser Virksomheden kan, ud over de offentlige genbrugspladser, benytte private genbrugspladser. For yderligere information om private genbrugspladser kontakt konsulent for Dansk Byggeris Miljøsektion, Simon Stig-Gylling. 2 Tømrerfagets svendeprøver under forandring ny teoriprøve og tegneopgave med brug af IT Forårets svendeprøver for tømrerfaget vil betyde en markant ændring af de prøveformer, som eleverne skal gennemføre. Ændringerne af svendeprøven, der blev bestemt i juli 2008 slår nu igennem enkelte steder har man allerede gennemført de nye prøver med stor tilfredshed. 2 Af Ole Gregersen Den teoretiske del af svendeprøven gennemføres som del af sidste skoleophold under skolens ansvar. Som det nye er de tidligere skriftlige afkrydsninger af teorispørgsmål og skitser erstattet af en mundtlig prøve, hvor eleven på baggrund af en faglig problemstilling skal gøre rede for en række overvejelser og give sit selvstændige bud på løsningen. Den faglige problemstilling kan være en kvistløsning eller en vægkonstruktion med nogle fastsatte ydre betingelser et bestemt tagmateriale, hensyn til et vådrum m.m. Opgaven løses individuelt og hver elev har sin egen problemstilling at tumle med. Eleven har en uges forberedelse, hvor han kan søge informationer til løsning af opgaven alle relevante steder heriblandt gerne hjemme i virksomheden. Samtidigt skal eleven gennemføre en selvstændig tegneopgave med brug af IT. Her vil hver elev skulle løse en individuel tegneopgave inden for et tilfældigt valgt område. Bedømmelsen af den mundtlige prøve og tegneprøverne bliver lavet af to fra faget udpegede censorer og en faglærer, der kender klassen. Den praktiske del af svendeprøven gennemføres som hidtil af faget efter sidste skoleophold med en praktisk udarbejdelse af en fastsat faglig konstruktionsopgave. Det er det Faglige udvalgs forventning, at den nye teoriprøve vil engagere eleverne meget mere i opgaven og derved blive et spændende og udfordrende læringsrum for eleven. 2

3 Danmarks bedste tømrerlærling atter fra et medlem af Københavns Tømrerlaug Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup skaffede for andet år i træk Danmarksmesterskabet for tømrerlærlinge til et medlem af Københavns Tømrerlaug, der roser samarbejdet med Københavns Tekniske Skole. 2 Af Jan Broch Nielsen Stoltheden lyste ud af tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup, da firmaet den 15. februar 2012 var vært ved en reception for Danmarks dygtigste tømrerlærling Tobias Skov Pedersen, som i slutningen af januar 2012 vandt DM i Skills. Det er godt gået Tobias. Vi så hurtigt dit talent, da du begyndte hos os for to år siden, og du har både gåpåmod og selvsikkerhed. Jeg vil være glad, hvis du satser på at stille op til verdensmesterskabet, WorldSkills, i Leipzig 2013, så skal vi nok give dig mulighed for at træne, sagde Kaare Nielsen. Ved receptionen fik Tobias Skov Pedersen også hæder fra Københavns Tømrerlaug samt en kontant belønning på kroner overrakt af Georg Wohlers, der er formand for Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond. For os i Københavns Tømrerlaug er det en stor glæde, at vi for andet år i træk kan fejre en elev fra et af vores medlemmer, sagde Georg Wohlers. Ud over det danske mesterskab har Tobias Skov Pedersen flere gange vist, at han både har faglig kunnen og de nødvendige koncentrationsevner til at klare sig godt i konkurrencer. I Danmark vandt han således regionsmesterskabet i 2011 og fra 31. januar til 2. februar 2012 opnåede han en sjetteplads ud af 20 deltagere i Europamesterskabet for tømrerelever, hvor Tobias Skov Pedersen repræsenterede Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Årsagen til tømrersuccesen i København tillægger Georg Wohlers ikke mindst Teknisk Skole, som ikke er bange for at stille krav og udfordre de dygtigste elever i stedet for at lade laveste fællesnævner sætte niveauet. Inspektør Ole Rømer, Teknisk Skole, Tæbyvej, har fortalt mig, at han satser på eliten for at hæve bunden, sagde Georg Wohlers. DM i Skills arrangeres hvert år af Danske Erhvervsskoler som erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab. Der bliver dystet i 27 fag fra slagter og SOSU-assistent til mekaniker og tømrer. Arrangementet samler de mest talentfulde elever fra erhvervsuddannelserne. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og at demonstrere erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 2 Georg Wohlers fra Københavns Tømrerlaug glædede sig over, at Danmarksmesterskabet for andet år i træk gik til et medlem af lauget. Danmarks dygtigste tømrerlærling 2012: Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup/Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Kontant belønning for et godt resultat: kroner fra Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond overrakt af fondens formand, Georg Wohlers. Tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS lovede Tobias Skov Pedersen opbakning og træningsmuligheder, hvis han satser på VM i Skills i Leipzig i 2013.

4 Pålimede kompositmaterialer redder overbelastede limtræsbjælker Ejere af store haller kan spares for store udgifter ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det viser en række projekter som rådgivningsvirksomheden ALECTIA har gennemført med stor succes. 2 Fedja Arifovic, ALECTIA A/S Der kan være penge at spare ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det er typisk relevant ved maskin-, stald-, ride- og svømmehaller med limtræsbjælker, der spænder frit mellem de bærende vægge. Tagkonstruktioner i store haller har flere gange vist sig at være uden den normkrævede brudsikkerhed. Konsekvensen har været kollaps af tagkonstruktioner heldigvis endnu uden efterfølgende personskader. De mange kollapsede haller har medført et øget fokus på sikkerheden af disse, og der er konstateret såvel dimensionerings- som udførelsesfejl mange steder. Det har desuden vist sig, at snelasten har været undervurderet gennem tiderne særligt ved ophobning af sne på meget store tagflader med lav hældning. Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har med stor succes rådgivet om forstærkning af limtræsbjælker med store spændvidder ved pålimning af millimetertynde kulfiberbånd i bjælkernes underside. Et kulfiberbånd pålimet i bjælkens underside overtager bæringen af en del af lasten på limtræsbjælken, og kan dermed øge bjælkens bæreevne markant. Fordelene ved at anvende kulfiberbånd til forstærkning af limstræsbjælker er flere. Laboratorieforsøg viser, at der opnås betydelige bæreevneforøgelser ved denne type forstærkning. Desuden viser forsøgene, at multiorienterede kulfiberbånd, som er forankret med skruer i limtræsbjælkerne, udviser et sejt brud i modsætning til ikke-forstærkede bjælker. Et sejt brud er at foretrække frem for et uvarslet, sprødt brud. Udførelsesmæssigt er forstærkning med kulfiberbånd at foretrække, da alternative løsninger til forstærkning af limtræsbjælker kan være vanskelige og dyre at udføre (fx indsætning af ekstra limtræsbjælker). Forstærkningen kan på grund af båndenes meget lille tykkelse gøres næsten usynligt og uden at man skal ofre betydelig frihøjde, der kan være vigtig i industrihaller. ALECTIA har de senere år i samarbejde med DTU og Condor Kemi forsket i forstærkning af bygningskonstruktioner ved pålimning af kompositmaterialer udvendigt på konstruktionerne. ALECTIA besidder derfor stor viden på området og rådgiver om alle aspekter af renoveringsarbejdet: 1. Vurdering af tagkonstruktionens nuværende brudsikkerhed. 2. Prissætning af udførelse af nødvendige forstærkninger. 3. Udarbejdelse af detaljerede arbejdsbeskrivelser for udførelsen. 4. Tilsyn med og ledelse af arbejderne. Kulfiberbånd er stive, millimetertynde laminater med indbyggede kulfibre i en polymermatrix. I dag markedsføres kulfiberbånd med forskellige materialeegenskaber (stivhed og styrke) og til forskellige montageteknikker. Kulfiberbånd med multiorienterede fibre foretrækkes til forstærkning af limtræsbjælker. Multiorienterede kulfiberbånd markedsføres af Condor Kemi A/S. ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA er specialiseret i en række brancher og sektorer og løser opgaver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, fødevarer, arbejdsmiljø samt vand, energi og miljø. ALECTIA har 700 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorer i Aarhus, Odense, Kolding og London. Vil du vide mere om ALECTIA, kan du besøge Nylige erfaringer fra forstærkning af limtræsbjælker i en stor industrihal viser, at det tog i alt mindre end én time at forstærke hver af de 30 m lange og 1,3 m høje limtræsbjælker, der har en frihøjde på 7,5 m.

5 DM i Skills 2012 Konkurrencen om at blive landets bedste lærling inden for sit eget fag havde finale i Odense Congres Center i dagene januar. Et storslået arrangement hvor hvert fag fik mulighed for at vise de udfordringer, læretiden kan byde på, og hvilke fremtidsmuligheder fagene indeholder. 2 Af Jan Hesselberg Med programmet i hånden kunne unge fra landets folkeskoler og der kom rigtig mange på få timer foretage en opdagelsesrejse i de 30 fag, der var repræsenteret. Hvert fag havde en kort præsentation i det trykte program, og der var på de mange stande masser af information at hente. Dansk Byggeri havde til lejligheden gjort brug af de nye medier, hvor både facebook og QR koder var kommet i brug se mere på facebook.com/bygfremtiden. like us på facebook Træsektionen og Dansk Byggeri var meget synlige på DM i Skills Træ- og Murersektionen havde sammen med Dansk Byggeri arrangeret en stand, hvor unge kunne hente information, ved at se små videoer, eller man kunne tage en af standens mange foldere, hvor der var relevante henvisninger til sider på internettet. bygfremtiden.dk var også synliggjort, og de to unge medarbejdere fra Dansk Byggeri havde godt tag i de mange unge, der besøgte DM i Skills. Dansk Byggeris stand var yderst populær. Her kunne man afprøve sine evner og kræfter ved at hamre et syvtommersøm i en 8 x8 bjælke, eller ved den mere stille aktivitet at lave smykkeskæg skåret i krydsfiner. Her skulle de besøgende bore 2 huller, slibe kanterne jævne med sandpapir og sætte perler og en guldsnor på. Til DM i Skills 2012 havde Træsektionen fået fremstillet tommestok, målebånd og bolsjer til gratis uddeling. Standen kunne melde alt udsolgt for både tommestokke og målebånd lørdag eftermiddag. 2 Bogpakken i værktøjslisten til tømrerlærling er nu elektronisk I tømrerlærlingenes værkstøjsliste er der anført det værktøj, som virksomhederne skal indkøbe og udlevere til tømrerlærlingene ved uddannelsens begyndelse, og som er lærlingens personlige værktøj. 2 Af Ole Gregersen Bogpakken, der er en del af værktøjslisten, er blevet elektronisk. Lærlingen får ved hovedforløbets start udleveret et log-in til bogpakken af den lokale erhvervsskole. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning fra Erhvervsskolernes Forlag, som udgiver disse elektroniske bøger. Beløbet indgår i afregningen mellem virksomhed og lærling. Som overenskomsten ser ud lige nu, er det en sag mellem virksomhed og lærling at aftale afregning af værktøjsliste, som den elektroniske bogpakke er en del af. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at køb af bøger ikke længere er gældende, da bøgerne udleveres elektronisk.

6 Styr på opgaven med et enkelt stykke papir Når små eller mellemstore håndværksvirksomheder skal arbejde for private bygherrer og i private hjem, så sker det ofte, at fokus er på den konkurrencedygtige pris, medarbejderens time- og materialeforbrug og kundens oplevelse af kvalitet. Derimod er medarbejderens arbejdsmiljø ofte ude af fokus. Med de alvorlige følger, som det kan have indenfor bygge- og anlægsbranchen. 2 Af Morten Bichel Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus udviklet en ordre- og arbejdsseddel, som kan bruges i forbindelse med arbejdsopgaver i private hjem. Ordresedlen indeholder alle de oplysninger, som er relevante for medarbejderne i forbindelse med opgaven, kundekontakten og arbejdsmiljøet. Den fungerer simpelthen som en udvidet huskeliste, som gør, at medarbejderne er klædt grundigt på, inden de drager ud på opgaven. Konsekvensen er, at medarbejderne både husker at medbringe de rigtige materialer og værnemidler og at der er styr på forbruget af materialer og tid i forbindelse med opgaven. Det betyder færre unødige ture i bilerne, og at kunden bliver faktureret korrekt. Men det betyder også, at arbejdsmiljøet kommer til at spille en positiv rolle i forbindelse med opgaven. Anders Madsen er indehaver af Tømrermester Madsen; en mellemstor virksomhed i Roneklint ved Præstø. Han har brugt ordresedlen i godt et år, og han er rigtig godt tilfreds med arbejdsværktøjet: Jeg tager sedlen med ud til kunden, så alle oplysninger kommer på med det samme. Jeg skriver kontaktoplysninger, hvad arbejdsopgaven går ud på, hvordan og hvornår materialerne leveres og hvilke ting vi skal være opmærksomme på med hensyn til arbejdsmiljøet. Det hele er samlet i nogle rubrikker, der gør, at jeg faktisk kan få alle oplysninger med mig, allerede første gang jeg er i kontakt med kunden. I Byggeriets Arbejdsmiljøbus har de otte konsulenter fået mange positive tilbagemeldinger på ordresedlen. Håndværksvirksomhederne oplever nemlig, at det er nemt at bruge ordresedlen, og at der hurtigt opstår en mærkbar effekt, fortæller projektleder Anders Kabel: Og på den måde får vi både fokus og positiv energi ind i arbejdsmiljøarbejdet. Der er nemlig masser af god energi i at sikre effektive arbejdsgange og at medarbejderne ikke kommer til skade. Ordresedlen er allerede med til at gøre arbejdet mere sikkert og effektivt i virksomheder overalt i landet. Og hos Tømrermester Madsen bekræfter man, at ordresedlen er blevet positivt modtaget i hele virksomheden: Det, jeg rigtigt godt kan lide ved konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, er jo, at de er håndværkere. De kender branchen, og ved, hvad der giver mening. Det giver også langt større respekt blandt medarbejderne, der jo sagtens kan se meningen med at have fokus på arbejdsmiljøet, siger Anders Madsen. 2 Faktaboks: Du kan hente ordre- og arbejdssedlen her: Konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gerne med at tilpasse sedlen, så den svarer til virksomhedens konkrete behov. Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes på eller via De ti bud Træsektionen har valgt at give nyt liv til den gode og letforståelige folder "De 10 bud". De 10 bud er oprindelig udgivet af Dansk Træ, der er en landsforening under Dansk Byggeri. Folderen er et godt udgangspunkt for virksomheden, når der skal sættes standarder for god og høflig opførelse på byggepladsen.

7 Mens vi venter. - brug din adgang til byg-erfa.dk - gå på opdagelse i BYG-ERFAs store arkiv af erfablade, gerne med det aktuelle trylleord energirenovering som indfaldsvinkel. 2 Af Jens Østergaard, BYG-ERFA Her mens alle venter på det store renoveringsboom er det måske en ide at bruge et par lange, kolde, mørke vinterdage til at sammensætte et vedligeholdstjek måske en abonnementsordning for de mange husejere, som ikke selv har tid og faglig indsigt til at foretage de anbefalede periodiske eftersyn af deres boligs tilstand. Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion har fri adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade, og med dem som ballast burde det være forholdsvis enkelt at sammensætte et egnet inspektionsprogram. Den innovative håndværksmester kan fx indlede studierne med BYG-ERFA bladet Fugtundersøgelse af bygninger, som indeholder tjeklister fordelt på: Tag Ydervæg Etageadskillelse Badeværelse Kælder Terrændæk og krybekælder Installationer og kloak. Hvad angår selve udførelsen, kan der også bygges videre på de andres gode/ dårlige erfaringer og selv for den meget erfarne håndværker er der masser af faldgruber, som kan undgås, inden der tages fat på at pakke alt ind i dampspærrer og isoleringsmateriale. I forbindelse med renovering og ombygning af ældre huse er der mange hjørner af bygningen, hvor der kræves opmærksomhed, hvis det endelige resultat skal blive en succes for såvel bygherre som udførende håndværker. Nyt erfaringsblad om indmuring af træ Tidligere var det gængs byggepraksis helt eller delvis at indmure uimprægneret træ. Mangelfuld eller manglende vedligehold af bygningens facader, tag, tagrender og -nedløb eller opstigende grundfugt har dog væsentlig indflydelse på trænedbrydningen. I forlængelse heraf har BYG- ERFA netop udgivet et nyt erfaringsblad, Indmuret træ i ældre bygninger nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse. Her gennemgås kort, hvor der typisk er risiko for fugtskader og biologisk nedbrydning af træværk. Desuden beskrives skadeårsager og hvilke hensyn, der skal tages, når eventuelle skader udbedres, fx brug af træbeskyttelse og forholdsregler ved udskiftning eller forstærkning af trækonstruktioner. 2 Faktaboks: Som medlem af Træsektionen kan du se hele det nye blad gratis. Gå via for at få adgang til hele BYG-ERFAs katalog af erfablade Hvis du vil gå lidt dybere, kan du besøge vores side for bygningsundersøgelser BoligJobplanen Kontakt og yderligere information VIRKSOMHED Byg Garanti er med i prisen Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri. Så er arbejdet nemlig dækket af Byg Garanti i hele 5 år efter arbejdets afslutning for helt op til kr. inkl. moms. Byg Garanti: Koster ikke ekstra Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt BoligJobplanen, som blev igangsat i 2011, gælder frem til udgangen af Der er sket enkelte tilpasninger af den oprindelige Skan koden til Dansk Byggeris BoligJob webside plan, dog vil disse ikke være aktuelle for medlemmer af Træsektionen. Skan koden til Skats webside Træsektionen har opdateret folderen Vil du trække din tømrer fra i skat. Den opdaterede folder kan hentes på: Her finder du mere: Det forventes at BoligJobplanen i 2013 afløses af en tilskudsordning til energirenovering. Gælder i 5 år efter arbejdets afslutning Dækker til kr. inkl. moms Vælg altid en håndværker med Byg Garanti. Vil du trække din tømrer fra i skat?

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, februar 2012 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat Tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpaparbejde Tagpaparbejde kræver specialviden og tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpapdækning, da man løber en risiko for at begå alvorlige fejl, som kan komme til at koste dyrt, når fejlene skal udbedres. 2 Af sekretariatschef Tommy Bunch- Nielsen, Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR fotograf Anders Bach Det er tillokkende for tømrerfirmaer i dårlige tider at prøve at få tagpapdækningen med under eget arbejde, men det kan være dyrt tjente penge. Selv udlægning af underpap kan være kritisk, da det kan påvirke det endelige resultat. Tagpapdækning er blevet et selvstændigt fag med en håndværksmæssig uddannelse på linje med tømrer og murer. Tagdækkeruddannelsen er en mesterlære med skoleophold og praktik, som andre håndværksuddannelser, og en afsluttende svendeprøve. Der er en del voksenlærlinge på uddannelsen og flere tømrere vælger at supplere uddannelsen med en tagdækkeruddannelse. De nye tagpapprodukter har længere holdbarhed end de tidligere, men kræver mere specialviden under udlægningen på de forskellige underlag og med forskellige fastgørelsesmetoder. Detaljer omkring ovenlys, ventilationshætter og inddækninger mod tagkanter kræver håndværksmæssig kunnen og erfaring, og et tag er ikke bedre end den ringeste detalje. Listedækninger er særligt svære at udføre og husejerne har store forventninger til resultatet. Hvis der opstår fejl under udlægningen kræver det ofte en total omlægning af taget, hvilket selvsagt er dyrt for den udførende. De mange regler for udførelse af tagpaptage er beskrevet i en række anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd, som man skal kende for at undgå fatale fejl, som kan være ansvarspådragende. Overholder man ikke disse regler og går noget galt, er risikoen for at blive gjort ansvarlig stor. Bliver man f.eks. fristet til at udføre 1-lagsdækninger, hvor der kræves 2 lag, kan man komme til at lægge hele taget om, hvis det ender med syn og skøn og en sag i Ankenævnet eller ved domstolene. Derudover er der i tagpapbranchen tradition for garantier, som går langt videre end de almindelige ansvarsregler i byggeriet. Der udstedes typisk 10- eller 15- års garantier, som dækker både udførelse, materialer og følgeskader. Disse garantisystemer afdækker også en del af de professionelle tagentreprenørers risiko og sikrer assistance fra tagpapleverandøren, hvis noget går galt. Tagpaparbejdet er jo varmt arbejde og kræver overholdelse af en række regler for brandsikkerhed under udførelsen samt uddannelse dels for at undgå brandskader men i sidste ende også for at sikre, at eventuelle skader er forsikringsdækket. Tagpaparbejde kræver normalt også en speciel forsikring ud over den almindelige erhvervsforsikring, som gælder for almindeligt tømrerarbejde. Det er i dag lige så vigtigt at tænke på ansvarsforholdene og de juridiske aspekter, som på de håndværksmæssige forhold, når man påtager sig et stykke arbejde, og derfor skal man holde sig til det fagområde, hvor man har indgående kendskab til både teknik og jura. Det må derfor tilrådes at respektere faggrænserne og lade tagdækkerne udføre tagpaparbejdet, ligesom tagdækkerne bør holde sig fra at udføre tømrerarbejde. 2

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Generalforsamling i Træsektionen Generalforsamlingen i Dansk Byggeris Træsektionen den 12. marts blev ramme om formandsvalg, udskiftning

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

EUX. Til virksomheden

EUX. Til virksomheden EUX Til virksomheden Hvad er en EUX uddannelse? EUX er teknisk skoles ungdomsuddannelse hvor eleverne på ca. 4,5 år bliver både faglærte håndværkere OG studenter i én og samme uddannelse. Fagligheden på

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Virksomhed: Adresse: Postnr / By: Kontakt: Telefon: E-mail:

Virksomhed: Adresse: Postnr / By: Kontakt: Telefon: E-mail: Samarbejdsaftale - Gratis Pakke Denne aftale bekræfter samarbejdet mellem undertegnede virksomhed og Juhlsen.com A/S (Juhlsen), vedrørende Jul i Aarhus-konceptet. Juhlsen leverer følgende ydelser uden

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Indledning Konkurrenceregler Vejledende tidsplan Bedømmelse

Indledning Konkurrenceregler Vejledende tidsplan Bedømmelse Indledning 3 Konkurrenceregler 4 Vejledende tidsplan 6 Bedømmelse 7 2 DM i Skills gennemføres over fire dage, onsdag til lørdag. Der arbejdes 21 timer på selve DM opgaven fordelt nogenlunde således: Onsdag

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionens generalforsamling 2011 Maj 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholdte fredag d. 18. marts den årlige generalforsamling. Det var en af de mere

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk 2. Byggeteknisk videnportal - Bygviden.dk 2.1 Indledning. Der er i projektperioden arbejdet med udvikling og afprøvning af portalen Bygviden.dk, til brug både i undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune.

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune. NYHEDSBREV NR. 15, 12. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Erhvervsklima i Hjørring dumpet side 2 Dårlig affalds-service side 4 Gymnasie-tilbud til virksomheder side 5

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse.

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse. Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelses gebyrbestemmelser for tømrerspecialet. Januar 2013 Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere