opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler."

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Februar 2012 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen DM i Skills 2012 var en fantastisk succes!! Det er anden gang, at DM i Skills bliver afholdt. I år besøgte alt i alt mennesker særligt unge elever fra grundskolen mesterskabet i Odense. Det er langt flere end sidste år, og viser med tydelighed den store interesse. Samt at den øjenåbner, DM Skills 2011 har været, har betydet, at mange igen i år er kommet og har taget nogle med sig for at opleve de mange og spændende muligheder i erhvervsuddannelserne. 2 Af Torsten Lindum Poulsen Tømrerfagets konkurrence gav de fem deltagere rig mulighed for at prøve kræfter med en kompliceret opgave med masser af faglige finurligheder og et stort arbejdspres. De mange tilskuere fulgte med i den intense indsats, og det var tydeligt, at deltagernes koncentration og målrettethed gav indtryk. De fem finaledeltagere har været igennem fem forudgående udtagelseskonkurrencer, og før det har der været afholdt op mod 25 lokale indledende skolemesterskaber. Så flere hundrede unge tømrerelever har været inddraget i forløbet og har haft lejlighed til at udfordre deres faglige kompetencer. Mange skoler og praktikvirksomheder har dertil lagt mange timer i ekstra træning og forberedelse, så de involverede elever har været fagligt rustede til at levere det bedste, de har kunnet præstere. Formanden for Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, Ole Gregersen, udtrykker sin stolthed over forløbet: mesterskabet og forløbet op til det viser, at interessen er stor for at udfordre sig selv fagligt, og at det gode håndværk er noget, der sættes stor pris på. Næste års vært for DM Skills bliver Aarhus Kommune, og rådmand Hans Halvorsen var til stede i Odense for at overtage værtsrollen. Forberedelserne er allerede i gang, og der kan forventes endnu en spændende ramme for mesterskaberne. Mesterskaberne bliver båret af en stor interesse, men i særdeleshed skal der lyde en tak til de mange sponsorer, der har været med til at understøtte begivenheden økonomisk, siger Ole Gregersen. Konkurrencen for tømrerfaget vil allerede her i foråret sætte sine spor. De lokale erhvervsskoler sætter forberedelserne af de lokale udtagelseskonkurrencer i gang. Det faglige udvalg og Træsektionen i Dansk Byggeri opfordrer alle til at bakke op og deltage. De nærmere oplysninger kan man få på de lokale erhvervsskoler. DM i Skills 2013 finder sted i januar i Aarhus. DM i Skills er et fælles Danmarksmesterskab for alle landets elever på erhvervsskolerne. GRA- TIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE. Tømrerspecialets delta- gelse ved DM 2013 bliver støttet og sponseret af Træsektionen i Dansk Byggeri, DeWalt og Johannes Fog. 2 Vinder af DM-tømrerfaget 2012 Tobias Skov Pedersen, N. A. Nielsen & Søn, Københavns Tekniske Skole Vinder af DM i Arbejdsmiljø i Tømrerfaget 2012 Rasmus Norup, Rørbæk Tømrer- & Snedkerforretning I/S, Tradium

2 Affaldsbekendtgørelsen Den 1. januar trådte den nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det nu muligt frit at bestemme, om virksomheder vil bruge en offentlig genbrugsplads eller benytte de private affaldsselskaber. 2 Af Simon Stig-Gylling For tømrerfaget, der ofte har brug for genbrugspladsen, får den nye affaldsbekendtgørelse den betydning, at den offentlige genbrugsplads i 2012 enten indfører en betaling per besøg eller, at der etableres en abonnementsbetaling. Tilmelding hos kommunen For at kunne blive opkrævet affaldsgebyr fra kommunen i 2012 og frem, skal virksomheden enten møde op på genbrugspladsen og betale per besøg, eller virksomheden kan tage kontakt til kommunen og indgå en etårig abonnementsaftale. Enkelte kommuner tager selv kontakt til virksomhederne. I disse tilfælde er det vigtigt at holde øje med fristen for at melde tilbage til kommunen. Hvis ikke de hører noget må de nemlig lovligt opkræve et gebyr. Hvis virksomheden ikke tilmelder sig det offentlige tilbud, skal den finde en anden lovlig mulighed for at bortskaffe kundens affald. Anden lovlig bortskaffelse Bortskaffelse af affald på anden lovlig vis kan fx ske ved at opstille en container på virksomheden, der afhentes af en vognmand eller et affaldshåndteringsfirma. Det er vigtigt, at der laves klare aftaler med kunden om bortskaffelse af byggeaffald, før byggeriets opstart. Hvis kunden ønsker, at virksomheden bortskaffer eventuelt byggeaffald, bør virksomheden i sit tilbud medregne udgifterne til bortskaffelse af byggeaffald i tilbuddet. Hvis kunden ønsker at spare denne udgift, kan kunden selv bortskaffe byggeaffaldet. Privatpersoner kan stadig aflevere sit affald gratis på de kommunale genbrugspladser. Private genbrugspladser Virksomheden kan, ud over de offentlige genbrugspladser, benytte private genbrugspladser. For yderligere information om private genbrugspladser kontakt konsulent for Dansk Byggeris Miljøsektion, Simon Stig-Gylling. 2 Tømrerfagets svendeprøver under forandring ny teoriprøve og tegneopgave med brug af IT Forårets svendeprøver for tømrerfaget vil betyde en markant ændring af de prøveformer, som eleverne skal gennemføre. Ændringerne af svendeprøven, der blev bestemt i juli 2008 slår nu igennem enkelte steder har man allerede gennemført de nye prøver med stor tilfredshed. 2 Af Ole Gregersen Den teoretiske del af svendeprøven gennemføres som del af sidste skoleophold under skolens ansvar. Som det nye er de tidligere skriftlige afkrydsninger af teorispørgsmål og skitser erstattet af en mundtlig prøve, hvor eleven på baggrund af en faglig problemstilling skal gøre rede for en række overvejelser og give sit selvstændige bud på løsningen. Den faglige problemstilling kan være en kvistløsning eller en vægkonstruktion med nogle fastsatte ydre betingelser et bestemt tagmateriale, hensyn til et vådrum m.m. Opgaven løses individuelt og hver elev har sin egen problemstilling at tumle med. Eleven har en uges forberedelse, hvor han kan søge informationer til løsning af opgaven alle relevante steder heriblandt gerne hjemme i virksomheden. Samtidigt skal eleven gennemføre en selvstændig tegneopgave med brug af IT. Her vil hver elev skulle løse en individuel tegneopgave inden for et tilfældigt valgt område. Bedømmelsen af den mundtlige prøve og tegneprøverne bliver lavet af to fra faget udpegede censorer og en faglærer, der kender klassen. Den praktiske del af svendeprøven gennemføres som hidtil af faget efter sidste skoleophold med en praktisk udarbejdelse af en fastsat faglig konstruktionsopgave. Det er det Faglige udvalgs forventning, at den nye teoriprøve vil engagere eleverne meget mere i opgaven og derved blive et spændende og udfordrende læringsrum for eleven. 2

3 Danmarks bedste tømrerlærling atter fra et medlem af Københavns Tømrerlaug Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup skaffede for andet år i træk Danmarksmesterskabet for tømrerlærlinge til et medlem af Københavns Tømrerlaug, der roser samarbejdet med Københavns Tekniske Skole. 2 Af Jan Broch Nielsen Stoltheden lyste ud af tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup, da firmaet den 15. februar 2012 var vært ved en reception for Danmarks dygtigste tømrerlærling Tobias Skov Pedersen, som i slutningen af januar 2012 vandt DM i Skills. Det er godt gået Tobias. Vi så hurtigt dit talent, da du begyndte hos os for to år siden, og du har både gåpåmod og selvsikkerhed. Jeg vil være glad, hvis du satser på at stille op til verdensmesterskabet, WorldSkills, i Leipzig 2013, så skal vi nok give dig mulighed for at træne, sagde Kaare Nielsen. Ved receptionen fik Tobias Skov Pedersen også hæder fra Københavns Tømrerlaug samt en kontant belønning på kroner overrakt af Georg Wohlers, der er formand for Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond. For os i Københavns Tømrerlaug er det en stor glæde, at vi for andet år i træk kan fejre en elev fra et af vores medlemmer, sagde Georg Wohlers. Ud over det danske mesterskab har Tobias Skov Pedersen flere gange vist, at han både har faglig kunnen og de nødvendige koncentrationsevner til at klare sig godt i konkurrencer. I Danmark vandt han således regionsmesterskabet i 2011 og fra 31. januar til 2. februar 2012 opnåede han en sjetteplads ud af 20 deltagere i Europamesterskabet for tømrerelever, hvor Tobias Skov Pedersen repræsenterede Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Årsagen til tømrersuccesen i København tillægger Georg Wohlers ikke mindst Teknisk Skole, som ikke er bange for at stille krav og udfordre de dygtigste elever i stedet for at lade laveste fællesnævner sætte niveauet. Inspektør Ole Rømer, Teknisk Skole, Tæbyvej, har fortalt mig, at han satser på eliten for at hæve bunden, sagde Georg Wohlers. DM i Skills arrangeres hvert år af Danske Erhvervsskoler som erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskab. Der bliver dystet i 27 fag fra slagter og SOSU-assistent til mekaniker og tømrer. Arrangementet samler de mest talentfulde elever fra erhvervsuddannelserne. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og at demonstrere erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 2 Georg Wohlers fra Københavns Tømrerlaug glædede sig over, at Danmarksmesterskabet for andet år i træk gik til et medlem af lauget. Danmarks dygtigste tømrerlærling 2012: Tobias Skov Pedersen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS i Ballerup/Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej. Kontant belønning for et godt resultat: kroner fra Københavns Tømrerlaugs Lærlinge-, Uddannelses- og Legatfond overrakt af fondens formand, Georg Wohlers. Tømrermester Kaare Nielsen fra N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre AS lovede Tobias Skov Pedersen opbakning og træningsmuligheder, hvis han satser på VM i Skills i Leipzig i 2013.

4 Pålimede kompositmaterialer redder overbelastede limtræsbjælker Ejere af store haller kan spares for store udgifter ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det viser en række projekter som rådgivningsvirksomheden ALECTIA har gennemført med stor succes. 2 Fedja Arifovic, ALECTIA A/S Der kan være penge at spare ved renovering af overbelastede tagkonstruktioner, hvis limtræsbjælkerne forstærkes med pålimede kompositmaterialer. Det er typisk relevant ved maskin-, stald-, ride- og svømmehaller med limtræsbjælker, der spænder frit mellem de bærende vægge. Tagkonstruktioner i store haller har flere gange vist sig at være uden den normkrævede brudsikkerhed. Konsekvensen har været kollaps af tagkonstruktioner heldigvis endnu uden efterfølgende personskader. De mange kollapsede haller har medført et øget fokus på sikkerheden af disse, og der er konstateret såvel dimensionerings- som udførelsesfejl mange steder. Det har desuden vist sig, at snelasten har været undervurderet gennem tiderne særligt ved ophobning af sne på meget store tagflader med lav hældning. Rådgivningsvirksomheden ALECTIA har med stor succes rådgivet om forstærkning af limtræsbjælker med store spændvidder ved pålimning af millimetertynde kulfiberbånd i bjælkernes underside. Et kulfiberbånd pålimet i bjælkens underside overtager bæringen af en del af lasten på limtræsbjælken, og kan dermed øge bjælkens bæreevne markant. Fordelene ved at anvende kulfiberbånd til forstærkning af limstræsbjælker er flere. Laboratorieforsøg viser, at der opnås betydelige bæreevneforøgelser ved denne type forstærkning. Desuden viser forsøgene, at multiorienterede kulfiberbånd, som er forankret med skruer i limtræsbjælkerne, udviser et sejt brud i modsætning til ikke-forstærkede bjælker. Et sejt brud er at foretrække frem for et uvarslet, sprødt brud. Udførelsesmæssigt er forstærkning med kulfiberbånd at foretrække, da alternative løsninger til forstærkning af limtræsbjælker kan være vanskelige og dyre at udføre (fx indsætning af ekstra limtræsbjælker). Forstærkningen kan på grund af båndenes meget lille tykkelse gøres næsten usynligt og uden at man skal ofre betydelig frihøjde, der kan være vigtig i industrihaller. ALECTIA har de senere år i samarbejde med DTU og Condor Kemi forsket i forstærkning af bygningskonstruktioner ved pålimning af kompositmaterialer udvendigt på konstruktionerne. ALECTIA besidder derfor stor viden på området og rådgiver om alle aspekter af renoveringsarbejdet: 1. Vurdering af tagkonstruktionens nuværende brudsikkerhed. 2. Prissætning af udførelse af nødvendige forstærkninger. 3. Udarbejdelse af detaljerede arbejdsbeskrivelser for udførelsen. 4. Tilsyn med og ledelse af arbejderne. Kulfiberbånd er stive, millimetertynde laminater med indbyggede kulfibre i en polymermatrix. I dag markedsføres kulfiberbånd med forskellige materialeegenskaber (stivhed og styrke) og til forskellige montageteknikker. Kulfiberbånd med multiorienterede fibre foretrækkes til forstærkning af limtræsbjælker. Multiorienterede kulfiberbånd markedsføres af Condor Kemi A/S. ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA er specialiseret i en række brancher og sektorer og løser opgaver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, fødevarer, arbejdsmiljø samt vand, energi og miljø. ALECTIA har 700 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorer i Aarhus, Odense, Kolding og London. Vil du vide mere om ALECTIA, kan du besøge Nylige erfaringer fra forstærkning af limtræsbjælker i en stor industrihal viser, at det tog i alt mindre end én time at forstærke hver af de 30 m lange og 1,3 m høje limtræsbjælker, der har en frihøjde på 7,5 m.

5 DM i Skills 2012 Konkurrencen om at blive landets bedste lærling inden for sit eget fag havde finale i Odense Congres Center i dagene januar. Et storslået arrangement hvor hvert fag fik mulighed for at vise de udfordringer, læretiden kan byde på, og hvilke fremtidsmuligheder fagene indeholder. 2 Af Jan Hesselberg Med programmet i hånden kunne unge fra landets folkeskoler og der kom rigtig mange på få timer foretage en opdagelsesrejse i de 30 fag, der var repræsenteret. Hvert fag havde en kort præsentation i det trykte program, og der var på de mange stande masser af information at hente. Dansk Byggeri havde til lejligheden gjort brug af de nye medier, hvor både facebook og QR koder var kommet i brug se mere på facebook.com/bygfremtiden. like us på facebook Træsektionen og Dansk Byggeri var meget synlige på DM i Skills Træ- og Murersektionen havde sammen med Dansk Byggeri arrangeret en stand, hvor unge kunne hente information, ved at se små videoer, eller man kunne tage en af standens mange foldere, hvor der var relevante henvisninger til sider på internettet. bygfremtiden.dk var også synliggjort, og de to unge medarbejdere fra Dansk Byggeri havde godt tag i de mange unge, der besøgte DM i Skills. Dansk Byggeris stand var yderst populær. Her kunne man afprøve sine evner og kræfter ved at hamre et syvtommersøm i en 8 x8 bjælke, eller ved den mere stille aktivitet at lave smykkeskæg skåret i krydsfiner. Her skulle de besøgende bore 2 huller, slibe kanterne jævne med sandpapir og sætte perler og en guldsnor på. Til DM i Skills 2012 havde Træsektionen fået fremstillet tommestok, målebånd og bolsjer til gratis uddeling. Standen kunne melde alt udsolgt for både tommestokke og målebånd lørdag eftermiddag. 2 Bogpakken i værktøjslisten til tømrerlærling er nu elektronisk I tømrerlærlingenes værkstøjsliste er der anført det værktøj, som virksomhederne skal indkøbe og udlevere til tømrerlærlingene ved uddannelsens begyndelse, og som er lærlingens personlige værktøj. 2 Af Ole Gregersen Bogpakken, der er en del af værktøjslisten, er blevet elektronisk. Lærlingen får ved hovedforløbets start udleveret et log-in til bogpakken af den lokale erhvervsskole. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning fra Erhvervsskolernes Forlag, som udgiver disse elektroniske bøger. Beløbet indgår i afregningen mellem virksomhed og lærling. Som overenskomsten ser ud lige nu, er det en sag mellem virksomhed og lærling at aftale afregning af værktøjsliste, som den elektroniske bogpakke er en del af. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at køb af bøger ikke længere er gældende, da bøgerne udleveres elektronisk.

6 Styr på opgaven med et enkelt stykke papir Når små eller mellemstore håndværksvirksomheder skal arbejde for private bygherrer og i private hjem, så sker det ofte, at fokus er på den konkurrencedygtige pris, medarbejderens time- og materialeforbrug og kundens oplevelse af kvalitet. Derimod er medarbejderens arbejdsmiljø ofte ude af fokus. Med de alvorlige følger, som det kan have indenfor bygge- og anlægsbranchen. 2 Af Morten Bichel Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus udviklet en ordre- og arbejdsseddel, som kan bruges i forbindelse med arbejdsopgaver i private hjem. Ordresedlen indeholder alle de oplysninger, som er relevante for medarbejderne i forbindelse med opgaven, kundekontakten og arbejdsmiljøet. Den fungerer simpelthen som en udvidet huskeliste, som gør, at medarbejderne er klædt grundigt på, inden de drager ud på opgaven. Konsekvensen er, at medarbejderne både husker at medbringe de rigtige materialer og værnemidler og at der er styr på forbruget af materialer og tid i forbindelse med opgaven. Det betyder færre unødige ture i bilerne, og at kunden bliver faktureret korrekt. Men det betyder også, at arbejdsmiljøet kommer til at spille en positiv rolle i forbindelse med opgaven. Anders Madsen er indehaver af Tømrermester Madsen; en mellemstor virksomhed i Roneklint ved Præstø. Han har brugt ordresedlen i godt et år, og han er rigtig godt tilfreds med arbejdsværktøjet: Jeg tager sedlen med ud til kunden, så alle oplysninger kommer på med det samme. Jeg skriver kontaktoplysninger, hvad arbejdsopgaven går ud på, hvordan og hvornår materialerne leveres og hvilke ting vi skal være opmærksomme på med hensyn til arbejdsmiljøet. Det hele er samlet i nogle rubrikker, der gør, at jeg faktisk kan få alle oplysninger med mig, allerede første gang jeg er i kontakt med kunden. I Byggeriets Arbejdsmiljøbus har de otte konsulenter fået mange positive tilbagemeldinger på ordresedlen. Håndværksvirksomhederne oplever nemlig, at det er nemt at bruge ordresedlen, og at der hurtigt opstår en mærkbar effekt, fortæller projektleder Anders Kabel: Og på den måde får vi både fokus og positiv energi ind i arbejdsmiljøarbejdet. Der er nemlig masser af god energi i at sikre effektive arbejdsgange og at medarbejderne ikke kommer til skade. Ordresedlen er allerede med til at gøre arbejdet mere sikkert og effektivt i virksomheder overalt i landet. Og hos Tømrermester Madsen bekræfter man, at ordresedlen er blevet positivt modtaget i hele virksomheden: Det, jeg rigtigt godt kan lide ved konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, er jo, at de er håndværkere. De kender branchen, og ved, hvad der giver mening. Det giver også langt større respekt blandt medarbejderne, der jo sagtens kan se meningen med at have fokus på arbejdsmiljøet, siger Anders Madsen. 2 Faktaboks: Du kan hente ordre- og arbejdssedlen her: Konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gerne med at tilpasse sedlen, så den svarer til virksomhedens konkrete behov. Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes på eller via De ti bud Træsektionen har valgt at give nyt liv til den gode og letforståelige folder "De 10 bud". De 10 bud er oprindelig udgivet af Dansk Træ, der er en landsforening under Dansk Byggeri. Folderen er et godt udgangspunkt for virksomheden, når der skal sættes standarder for god og høflig opførelse på byggepladsen.

7 Mens vi venter. - brug din adgang til byg-erfa.dk - gå på opdagelse i BYG-ERFAs store arkiv af erfablade, gerne med det aktuelle trylleord energirenovering som indfaldsvinkel. 2 Af Jens Østergaard, BYG-ERFA Her mens alle venter på det store renoveringsboom er det måske en ide at bruge et par lange, kolde, mørke vinterdage til at sammensætte et vedligeholdstjek måske en abonnementsordning for de mange husejere, som ikke selv har tid og faglig indsigt til at foretage de anbefalede periodiske eftersyn af deres boligs tilstand. Medlemmer af Dansk Byggeris Træsektion har fri adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade, og med dem som ballast burde det være forholdsvis enkelt at sammensætte et egnet inspektionsprogram. Den innovative håndværksmester kan fx indlede studierne med BYG-ERFA bladet Fugtundersøgelse af bygninger, som indeholder tjeklister fordelt på: Tag Ydervæg Etageadskillelse Badeværelse Kælder Terrændæk og krybekælder Installationer og kloak. Hvad angår selve udførelsen, kan der også bygges videre på de andres gode/ dårlige erfaringer og selv for den meget erfarne håndværker er der masser af faldgruber, som kan undgås, inden der tages fat på at pakke alt ind i dampspærrer og isoleringsmateriale. I forbindelse med renovering og ombygning af ældre huse er der mange hjørner af bygningen, hvor der kræves opmærksomhed, hvis det endelige resultat skal blive en succes for såvel bygherre som udførende håndværker. Nyt erfaringsblad om indmuring af træ Tidligere var det gængs byggepraksis helt eller delvis at indmure uimprægneret træ. Mangelfuld eller manglende vedligehold af bygningens facader, tag, tagrender og -nedløb eller opstigende grundfugt har dog væsentlig indflydelse på trænedbrydningen. I forlængelse heraf har BYG- ERFA netop udgivet et nyt erfaringsblad, Indmuret træ i ældre bygninger nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse. Her gennemgås kort, hvor der typisk er risiko for fugtskader og biologisk nedbrydning af træværk. Desuden beskrives skadeårsager og hvilke hensyn, der skal tages, når eventuelle skader udbedres, fx brug af træbeskyttelse og forholdsregler ved udskiftning eller forstærkning af trækonstruktioner. 2 Faktaboks: Som medlem af Træsektionen kan du se hele det nye blad gratis. Gå via for at få adgang til hele BYG-ERFAs katalog af erfablade Hvis du vil gå lidt dybere, kan du besøge vores side for bygningsundersøgelser BoligJobplanen Kontakt og yderligere information VIRKSOMHED Byg Garanti er med i prisen Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri. Så er arbejdet nemlig dækket af Byg Garanti i hele 5 år efter arbejdets afslutning for helt op til kr. inkl. moms. Byg Garanti: Koster ikke ekstra Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler udbedres hurtigst muligt BoligJobplanen, som blev igangsat i 2011, gælder frem til udgangen af Der er sket enkelte tilpasninger af den oprindelige Skan koden til Dansk Byggeris BoligJob webside plan, dog vil disse ikke være aktuelle for medlemmer af Træsektionen. Skan koden til Skats webside Træsektionen har opdateret folderen Vil du trække din tømrer fra i skat. Den opdaterede folder kan hentes på: Her finder du mere: Det forventes at BoligJobplanen i 2013 afløses af en tilskudsordning til energirenovering. Gælder i 5 år efter arbejdets afslutning Dækker til kr. inkl. moms Vælg altid en håndværker med Byg Garanti. Vil du trække din tømrer fra i skat?

8 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, februar 2012 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat Tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpaparbejde Tagpaparbejde kræver specialviden og tømrerfirmaer skal være forsigtige med selv at udføre tagpapdækning, da man løber en risiko for at begå alvorlige fejl, som kan komme til at koste dyrt, når fejlene skal udbedres. 2 Af sekretariatschef Tommy Bunch- Nielsen, Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR fotograf Anders Bach Det er tillokkende for tømrerfirmaer i dårlige tider at prøve at få tagpapdækningen med under eget arbejde, men det kan være dyrt tjente penge. Selv udlægning af underpap kan være kritisk, da det kan påvirke det endelige resultat. Tagpapdækning er blevet et selvstændigt fag med en håndværksmæssig uddannelse på linje med tømrer og murer. Tagdækkeruddannelsen er en mesterlære med skoleophold og praktik, som andre håndværksuddannelser, og en afsluttende svendeprøve. Der er en del voksenlærlinge på uddannelsen og flere tømrere vælger at supplere uddannelsen med en tagdækkeruddannelse. De nye tagpapprodukter har længere holdbarhed end de tidligere, men kræver mere specialviden under udlægningen på de forskellige underlag og med forskellige fastgørelsesmetoder. Detaljer omkring ovenlys, ventilationshætter og inddækninger mod tagkanter kræver håndværksmæssig kunnen og erfaring, og et tag er ikke bedre end den ringeste detalje. Listedækninger er særligt svære at udføre og husejerne har store forventninger til resultatet. Hvis der opstår fejl under udlægningen kræver det ofte en total omlægning af taget, hvilket selvsagt er dyrt for den udførende. De mange regler for udførelse af tagpaptage er beskrevet i en række anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysningsråd, som man skal kende for at undgå fatale fejl, som kan være ansvarspådragende. Overholder man ikke disse regler og går noget galt, er risikoen for at blive gjort ansvarlig stor. Bliver man f.eks. fristet til at udføre 1-lagsdækninger, hvor der kræves 2 lag, kan man komme til at lægge hele taget om, hvis det ender med syn og skøn og en sag i Ankenævnet eller ved domstolene. Derudover er der i tagpapbranchen tradition for garantier, som går langt videre end de almindelige ansvarsregler i byggeriet. Der udstedes typisk 10- eller 15- års garantier, som dækker både udførelse, materialer og følgeskader. Disse garantisystemer afdækker også en del af de professionelle tagentreprenørers risiko og sikrer assistance fra tagpapleverandøren, hvis noget går galt. Tagpaparbejdet er jo varmt arbejde og kræver overholdelse af en række regler for brandsikkerhed under udførelsen samt uddannelse dels for at undgå brandskader men i sidste ende også for at sikre, at eventuelle skader er forsikringsdækket. Tagpaparbejde kræver normalt også en speciel forsikring ud over den almindelige erhvervsforsikring, som gælder for almindeligt tømrerarbejde. Det er i dag lige så vigtigt at tænke på ansvarsforholdene og de juridiske aspekter, som på de håndværksmæssige forhold, når man påtager sig et stykke arbejde, og derfor skal man holde sig til det fagområde, hvor man har indgående kendskab til både teknik og jura. Det må derfor tilrådes at respektere faggrænserne og lade tagdækkerne udføre tagpaparbejdet, ligesom tagdækkerne bør holde sig fra at udføre tømrerarbejde. 2

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere