Bankernes brug af kreditoplysninger og mulighederne med XBRL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankernes brug af kreditoplysninger og mulighederne med XBRL"

Transkript

1 XBRL Danmark Konference den 31. marts 2011 Bankernes brug af kreditoplysninger og mulighederne med XBRL Poul Kjær, kontorchef i næstformand for bestyrelsen for XBRL Danmark

2 Rapportering fra virksomhederne er central Virksomheder skal rapportere finansiel information til bl.a.: Aktionærer Fondsbørsen Offentlige myndigheder, fx Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik Skat Finanstilsynet Nationalbanken Brancheorganisationer, fx Og mange, mange andre

3 Rapportering - nu

4 Rapportering med XBRL

5 Bankerne og den finansielle information: Der er 2 spor Spor 1: Bankens rapportering af finansiel information til omverdenen, fx Finanstilsynet Spor 2: Bankens brug af finansiel information til at træffe beslutninger, fx i forbindelse med en kreditansøgning

6 Spor 1: Bankens rapportering til omverden Fra tidligere slide: Rapportering fra virksomhederne er central Virksomheder skal rapportere finansiel information til bl.a.: Aktionærer Fondsbørsen Offentlige myndigheder, fx Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Danmarks Statistik Skat Finanstilsynet, Nationalbanken Brancheorganisationer, fx Og mange, mange andre

7 Spor 2: Bankens egen brug af finansiel information Banken skal bruge en masse finansiel information til at træffe beslutninger om fx: Udlån: Kunden skal kreditvurderes og skal aflevere fx regnskabsoplysninger, før banken kan træffe beslutning, om kunden skal have et lån Aktieanalyse: Bankerne udarbejder analyser af børsnoterede aktier og bruger en masse regnskabs- og øvrige data for at udarbejde analyserne Børsintroduktion: I forbindelse med en børsintroduktion i en virksomhed skal der udarbejdes et prospekt, som skal indeholde detaljeret information om selskabet, der skal børsnoteres Øvrige Corporate Finance opgaver, fx i forbindelse med rådgivning om køb og salg af virksomheder

8 Et eksempel (1): Rapportering for banker til myndighederne i Danmark til Finanstilsynet I forbindelse med EU-direktiver Eksempel: Kapitalkravsdirektivet (Basel II/CRD III): Rapportering af solvensnøgletal Regnskabsoplysninger: Rapportering af regnskabsoplysninger i årsregnskaber Rapporteringen af finansielle oplysninger gælder for mange virksomheder, men der er specielle krav fra de finansielle myndigheder til fx bankerne, så bankerne rapporterer også finansiel information (regnskabsoplysninger til de finansielle myndigheder

9 Et eksempel (2): Rapportering for banker Altså: Rapporteringen af mange oplysninger, fx solvensnøgletal og regnskabsoplysninger til de finansielle myndigheder Men, men, men: Kravene er ikke ens i EU-landene, selvom de bygger på EU-direktiver Først og fremmest er indhold, form, måde og frekvens forskellige

10 Et eksempel (3): Konkret eksempel på indhold af rapporteringen fra banker til Finanstilsynet Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav, Udlån i forhold til egenkapital, Årets udlånsvækst, Årets nedskrivningsprocent, Andel af tilgodehavender med nedsat rente, Summen af store engagementer, Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, Valutarisiko, Renterisiko, Indtjening pr. omkostningskrone, Indtjening pr. omkostningskrone, Egenkapitalforrentning efter skat, Egenkapitalforrentning før skat, Kernekapitalprocent, Solvensprocent, Renteindtægter, Renteudgifter, Udbytte af aktier mv, Gebyrer og provisionsindtægter, Afgivne gebyrer og provisionsudgifter, Kursreguleringer, Andre driftsindtægter, Udgifter til personale og administration, Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver, Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv, Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, Resultat af aktiviteter under afvikling,.

11 EBA (1) The European Banking Authority The European Banking Authority was established by Regulation (EC) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November The EBA has officially come into being as of 1 January 2011 and has taken over all existing and ongoing tasks and responsibilities from the Committee of European Banking Supervisors (CEBS).

12 EBA (2) The European Banking Authority The EBA acts as a hub and spoke network of EU and national bodies safeguarding public values such as the stability of the financial system, the transparency of markets and financial products and the protection of depositors and investors. The EBA has some quite broad competences, including preventing regulatory arbitrage, guaranteeing a level playing field, strengthening international supervisory coordination, promoting supervisory convergence and providing advice to the EU institutions in the areas of banking, payments and e-money regulation as well as on issues related to corporate governance, auditing and financial

13 EBA (3) The European Banking Authority Hvad angår rapportering af solvenstal (Basel II/CRD III) og regnskabsoplysninger har EBA (CEBS) udviklet to standarder: COREP COmmon REPorting: Solvensrapportering i forbindelse med Basel II FINREP FINancial REPorting: Rapportering i forbindelse med den internationale regnskabsstandard, IFRS

14 EBA (4) The European Banking Authority Begge standarder bygger på XBRL s setup, og det er EBA s plan er at gøre begge standarder obligatoriske i hele EU EBA udtaler således: We recommend the use of XBRL as it will lead to greater harmonization of IT formats with the adoption of XBRL taxonomies. More information on XBRL and the COREP and FINREP taxonomies are available from

15 Conceptually Grafisk afbildning Reporting Reporting before before and after and after Group A Supervisor 1 Supervisor 1 XBRL Group B Supervisor 2 Group A, B, C Common framework Supervisor 2 XBRL Group C Supervisor 3 Supervisor 3 Different templates and definitions Several formats Different technologies Common templates and definitions Single format XML/XBRL recommended

16 Digital rapportering - betydning Administrative lettelser Virksomhederne kan aflevere regnskaber, skatteoplysninger og indberetninger digitalt Mulighed for at hente virksomheders regnskabsoplysninger til fx kreditvurdering og analyseformål Mindsker fejlmuligheder ved fx genindtastning som jo forsvinder

17 I Danmark I Danmark er COREP og FINREP endnu ikke implementeret Bankers rapportering af solvensnøgletal og regnskabsoplysninger er i henhold til bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet Hvorfor ikke? Afventer Finanstilsynet Nationalbanken? Afventer Nationalbanken ECB? Afventer ECB Finanstilsynet? Hvem afventer ECB egentlig?

18 I EU Mange EU-lande har rapportering til de forskellige finansielle myndigheder om solvens og regnskabsoplysninger i henhold til COREP og FINREP - men ikke alle lande Konsekvens: Der er ikke et ensartet regelsæt for virksomhederne i EU, herunder bankerne det har betydning for - Level playing field betragtningen - Rent lavpraktisk skal grænseoverskridende banker rapportere forskellige oplysninger og i forskelligt format

19 Anvendelse af XBRL i EU s tilsynsførende myndigheder (COREP) Implementer XBRL (12) SLIDE OM GEOGRAFISK IMPLEMENTERING! OVERBLIK Implementerer ikke XBRL (12) Planlægger XBRL (1) No information (5)

20 XBRL fremadrettet Digital rapportering i Danmark får sit gennembrud meget snart Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) har igangsat en løsning Siden den 1. januar 2008 har virksomheder kunnet aflevere sit lovpligtige årsregnskab og årsrapport godkendt af revisor til Erhvervsog Selskabsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser Flere myndigheder har sagt, at de vil påtænke, at benytte muligheden for digital rapportering og XBRL: - Danmark Statistik - Skat - Men Finanstilsynet??? - Men Nationalbanken??? Rapporteringen til de ovennævnte skal de være i XBRL-formatet?

21 Hvad sker der på den internationale bane? EBA arbejder på at indføre COREP og FINREP, samt at oplysningerne skal afleveres i XBRL formatet IASB har sit eget IFRS/XBRL team EU-Kommissionen arbejder også for indførsel og brug af XBRL EU-Parlamentet har tilkendegivet sin støtte hertil I USA fortsætter udbredelsen af brugen af XBRL med fuld fart SEC er den største XBRL-motor og den kører stadig derudad for fuld kraft I Japan udbredes XBRL til stadighed Og nye på det internationale XBRL verdenskort er lande som Kina, Indien, osv. osv.

22 CEBS handlingsplan for Convergence in reporting 1) Differences in procedures Standardise remittance date Standardise reporting frequency Actions Facilitates XBRL 2) Differences in data definitions 3) Differences in national implementations 4) Differences in IT Increase transparency of Q&A Industry experts networks Clarify FINREP IQs Streamlining FINREP User test COREP Subsidiaries data requirements Simplified approaches for cross-border groups reporting Versioning policy

23 Og hvad med spor 2? E&S løsning er en start Afventer det videre forløb i E&S Og de oplagte andre myndigheder: Skat, Danmarks Statistik o.a. Og den afsmittende effekt på Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank

24 Yderligere oplysninger XBRL: EBA: IASB: Finanstilsynet: :

25 Hvorfor gøre det kompliceret.

26 når vi har XBRL. Kom godt i gang.

27 Tak for opmærksomheden - og fortsat god fornøjelse med XBRL konferencen!

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere