Projektbeskrivelse Apovideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Apovideo"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Apovideo d. 9. december 2015, Version 3

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner og Sygehuse Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Overordnet formål Projektmål (delmål) Målgrupper Afholdelse af videokonference omkring forskellige målgrupper af patienter/borgere Løsningsrum Teknisk Løsning Succeskriterier for projektets delmål Effektmåling Leverancer Projektorganisering Strategisk Styregruppe Operationelt Ledelsesteam, herunder Projektleder for Apovideo Projektlederforum for deltagende organisationer Projektfaser Bilag 1: Oversigt over Projektfaser Bilag 2: Kommunikationsmateriale Bilag 3: Kommunikationsaftaler Bilag 4: Evalueringsmateriale

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER OG SYGEHUSE Holbæk Kommune Kontaktperson: Helle Heinemann Telefon: Mail: Kalundborg Kommune Kontaktperson: Lars Iversen Telefon: Mail: Lolland Kommune Kontaktperson: Gudde Sødergren Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Tine Malmros Telefon: Mail: Roskilde Kommune Kontaktperson: Tina Holm Telefon: Mail: Solrød Kommune Kontaktperson: Laura Galsgaard Telefon: Mail: Vordingborg Kommune Kontaktperson: Anita Andersson Telefon: Mail: Holbæk Sygehus Kontaktperson: Kamilla Kildegaard Kristiansen Telefon: Mail: Nykøbing Sygehus Kontaktperson: Anne Heide Jensen Telefon: Mail: 3

4 Næstved Sygehus, Center for Neurorehabilitering Næstved Kontaktperson: Bjarne Rasmussen Telefon: / Mail: Region Sjælland, KU Sund Kontaktperson: Inger Helt Poulsen Telefon: Mail: VelfærdsInnovation Sjælland Kontaktpersoner: Trine Jensen, Projektkonsulent, tlf , Hasse Petersen, Projektleder, tlf , 4

5 2. PROJEKTBESKRIVELSE Dette er en Projektbeskrivelse af Apovideo. Den har til formål at udstikke rammen for koordinering af projektet og herved understøtte de deltagende sygehuse og kommuner i implementering af projektet igennem projektforløbet. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i projektets indledende planlægningsfase. 2.1 Baggrund for projektet Fælles for de deltagende sygehuse og alle kommuner i Region Sjælland er, at de arbejder med genoptræningsplaner for patienter/borgere med apopleksi. Ideen til dette projekt kommer oprindelig fra en dialog mellem Nykøbing Sygehus og Lolland Kommune om anvendelse af virtuel kommunikation til at opnå bedre koordination og understøttelse af genoptræning af patienter/borgere med apopleksi. Igangsættelse af dette tværsektorielle samarbejdsprojekt blev vedtaget på et beslutningsmøde d. 26. november 2013 mellem Styregruppen for VelfærdsInnovation Sjælland og Styregruppen for SundhedsInnovation i Region Sjælland. Projektideen blev beskrevet af VelfærdsInnovation Sjælland. Projektet kom til at hedde Apovideo. Partnerskabet i projekt Apovideo består af Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Center for Neurorehabilitering Næstved (herefter benævnt CNN), i samarbejde med Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Solrød og Vordingborg kommuner. Apovideo implementeres i perioden fra forår 2014 til efterår Overordnet formål Optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation Projektmål (delmål) 1. Opnå bedre koordineret og målrettet indsats samt planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi 2. Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende 3. Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi 4. Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere med apopleksi 5. Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter med apopleksi hos kommuneterapeuter 5

6 2.3 Målgrupper 1. Inklusionskriterier for medarbejdere: Fysio- og ergoterapeuter på sygehuse der behandler patienter med apopleksi Fysio- og ergoterapeuter i kommunerne der udfører 140 genoptræning efter Sundhedsloven af borgere med apopleksi 2. Inklusionskriterier for patienter/borgere Patienter/borgere med apopleksi i fase 2 med behov for kompleks genoptræning (patienter/borgere med apopleksi i fase 1 kan inkluderes i projektet ad hoc, hvis sygehusene vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt) Afholdelse af videokonference omkring forskellige målgrupper af patienter/borgere På de sygehuse, hvor der i forvejen afholdes tværfaglige plan/-udskrivningskonferencer med patienterne, vil det være hensigtsmæssigt at lade dialog mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter indgå i denne konference (se afsnit 2.4), såfremt det er muligt. Nogle patienter med apopleksi i fase 2, der udskrives med en Genoptræningsplan (herefter benævnt GOP), vil være hjemmeplejekrævende. Andre patienter med apopleksi i fase 2, der udskrives med en GOP, vil ikke være hjemmeplejekrævende. Der afholdes som udgangspunkt kun tværfaglige plan- /udskrivningskonferencer for patienter/borgere, der er hjemmeplejekrævende og som udskrives til væsentlig ændret hjælp. Det betyder i praksis, at mulighederne for afholdelse af en videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter som en integreret del af en tværfaglig plan- /udskrivningskonference kun kan lade sig gøre for patienter/borgere med apopleksi, der udskrives med en GOP og til væsentlig ændret hjælp. Se venligst følgende tabel: Tabel 1: Muligheder for afholdelse af videokonference omkring borgere med apopleksi i fase 2 inden udskrivelse fra sygehuse Målgrupper af patienter/borgere med apopleksi i fase 2 Muligheder for afholdelse af videokonference inden udskrivning af patienter/borgere Hjemmeplejekrævende (personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83) patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives med en GOP samt til væsentlig ændret hjælp hos kommunerne Der kan afholdes videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter Videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter kan indgå som led i en tværfaglig plan-/udskrivningskonference Hjemmeplejekrævende (personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83) patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives med GOP, men ikke til væsentlig ændret hjælp hos kommunerne Der kan afholdes videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter 6

7 Ikke hjemmeplejekrævende patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives med en GOP. F.eks. borgere der modtager 85 støtte efter Serviceloven Der kan afholdes videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter 2.4 Løsningsrum Projektets løsningsrum indebærer implementering af følgende intervention i samarbejde mellem de deltagende sygehuse og kommuner: Anvende videokonference (før udskrivelse af patienter med apopleksi i fase 2) til dialog mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter, der muliggør patientinddragelse. Denne intervention har til hensigt at igangsætte supplerende dialog i forhold til informationsgrundlaget i genoptræningsplaner. Implementeringen af interventionen vil være forskellig på tværs af sygehusenheder og tilhørende kommuner: Nykøbing Sygehus og Lolland og Vordingborg Kommuner vil afholde videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter, der muliggør patientinddragelse CNN og Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Solrød og Vordingborg kommuner vil afholde videokonference mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter, der muliggør patientinddragelse Holbæk Sygehus og Holbæk, Kalundborg, Solrød og Roskilde kommuner vil (så vidt muligt) lade dialog mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter indgå i en tværfaglig plan- /udskrivningskonference, der muliggør patientinddragelse Teknisk Løsning Videokonferencer mellem sygehuse og kommuner gennemføres ved opkald til et virtuelt MedCom møderum. I projektperioden vil et sådant møderum blive stillet til rådighed til hver af de involverede sygehus enheder. Videokonference via disse virtuelle møderum foregår ved at henholdsvis sygehus og kommune begge ringer op til møderummet. Opringning kan foretages via diverse videoklientløsninger eller via en internetbrowser. De involverede sygehus enheder samt Lolland Kommune anvender en Polycom videoklient løsning til at foretage opringning til møderummet. Holbæk, Roskilde, Solrød og Vordingborg kommuner anvender Microsoft Lync videoklient til at foretage opringning. Næstved Kommune foretager opringning til møderummet via internetbrowser. Kalundborg anvender dels Polycom videoklient, dels internetbrowser. Indkaldelse til videokonferencer foretages via eller telefon fra sygehus enheder til kommuner. Det samme er tilfældet ved bekræftelse på deltagelse fra kommunernes terapeuter. 7

8 2.5 Succeskriterier for projektets delmål Patienter/borgere 1. (Delmål 1): 75 % af borgere/patienter og pårørende skal have oplyst kontaktoplysninger på kommuneterapeut ved hjemkomsttidspunktet og dato for første kontakt 2. (Delmål 1): 75 % af borgere/patienter oplever tryghed ved det videre genoptræningsforløb efter at have deltaget i videokonference 3. (Delmål 1): 75 % af sygehusterapeuterne og kommuneterapeuterne oplever, at de har opnået en bedre koordineret og målrettet indsats vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi ved brug af virtuel kommunikation 4. (Delmål 1): 50 % af kommuneterapeuterne oplever, at de har opnået en bedre koordineret og målrettet indsats vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi gennem øget anvendelighed af resultater fra funktionsevnevurderinger, som er udført på sygehuse 5. For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra CNN, afholdes der videokonference i 25 % af tilfældene 6. For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra Holbæk Sygehus, afholdes der videokonference i 20 % af tilfældene 7. For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra Nykøbing Falster Sygehus, afholdes der videokonference i 18 % af tilfældene 8. (Delmål 2): Patienten/borgeren deltager i 100 % af de afholdte videokonferencer, evt. også med deltagelse af pårørende Terapeuter: 9. (Delmål 3): 75 % af sygehusterapeuter og kommuneterapeuter oplever, at der sker en overlevering af flere relevante oplysninger igennem en virtuel dialog sammenlignet med informationsgrundlaget i GOP en 10. (Delmål 4): 75 % af kommuneterapeuter oplever, at beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere sker hurtigere Effektivisering: 11. (Delmål 5): 20 % af kommuneterapeuterne anvender i højere grad resultater af sygehusterapeuters funktionsevnevurderinger og tests af patienter/borgere med apopleksi 2.6 Effektmåling Der foretages to typer af målinger. Den første måling er et spørgeskemaundersøgelse blandt sygehusterapeuter og kommuneterapeuter, som gennemføres før og efter forløbsstudiet. Denne måling 8

9 anvendes til følgende succeskriterier: 3, 4 og Slutmålingen (efter forløbsstudiet) vil desuden indeholde spørgsmål omkring medarbejdernes fortrolighed med at anvende videokonference, samt mulige fremtidsperspektiver i forhold til yderligere anvendelse. Den anden måling er et afkrydsningsskema, som udfyldes løbende af sygehusterapeuter og kommuneterapeuter efter hver videokonference i forløbsstudiet. Denne måling anvendes til følgende succeskriterier: 1, 2 og 8. Ved afslutning af forløbsstudiet gennemføres 3 fokusgruppeinterviews med deltagelse af medarbejdere fra hver af det tre sygehusenheder og tilhørende kommuner. Formålet med disse interviews er at underbygge og kvalificere resultatet af ovennævnte spørgeskemaundersøgelse. Der vil blive udarbejdet en interviewguide til formålet. Derudover vil der bliver foretaget korte interviews med 3 patienter/borgere (en fra hver sygehusenhed). Det primære formål med disse interviews vil være at indhente oplysninger omkring oplevelse af tryghed (succeskriterie 2), samt patientens/borgerens generelle indtryk af sektorovergangen. Disse interviews vil blive foretaget umiddelbart efter afslutning af forløbsstudiet. Endelig indhentes data omkring antal af patienter i målgruppen fra de enkelte sygehusenheder. Dette sammenholdes med antal af afholdte videokonferencer, for at foretage måling på succeskriterier 5-7. Vurderinger før forløbsstudiet foretages januar 2015, og vurderinger efter forløbsstudiet foretages i oktober/november Leverancer Kick-off workshop Projektbeskrivelse 5-6 Projektlederfora Pilotprojekt i samarbejde mellem Nykøbing Sygehus og Lolland Kommune Erfaringsopsamling fra pilotprojektet 3 dialogmøder (1 på hvert af de 3 deltagende sygehuse) for interessenter på sygehuse og i de tilhørende kommuner (hvis det vurderes at være relevant) Kommunikationsmateriale (Bilag 2) o Kort projektbeskrivelse som kan sendes til relevante interessenter o Brugervejledning til afholdelse af videokonference. Den udarbejdes i hver af de tre arbejdsgrupper Kommunikationsaftale for hvert af de tre sygehuse (Bilag 3) Evalueringsmateriale (Bilag 4) o Spørgeskema o Afkrydsningsskema Evt. opsætte superbrugerfunktioner i de enkelte organisationer, der kan vejlede medarbejdere omkring afholdelse af videokonference, hvis der er behov for det Evalueringsrapport 9

10 2.8 Projektorganisering Projektet vil blive inddelt i en ledelsesstruktur med tre niveauer: 1. Strategisk Styregruppe 2. Operationelt Ledelsesteam 3. Projektlederforum Se venligst nedenstående figur: Strategisk Styregruppe Operationelt Ledelsesteam (KU Sund og VIS). VIS er Projektleder Projektlederforum Nykøbing Sygehus og tilhørende kommuner Næstved Sygehus (Hjerneskadeafsnittet Vordingborg) og tilhørende kommuner Holbæk Sygehus og tilhørende kommuner Figur 12: Projektorganisering Strategisk Styregruppe Den strategiske Styregruppe (SG) har det overordnede ansvar for projektet og udstikker de strategiske rammer for styringen af projektet. Der vil blive afholdt 3-4 strategiske styregruppemøder i projektperioden på 12 måneder. Styregruppen består af en repræsentant for Region Sjælland og en repræsentant for kommunerne Operationelt Ledelsesteam, herunder Projektleder for Apovideo Det operationelle Ledelsesteam (OL) er ansvarlig for at implementere projektet overfor den Strategiske Styregruppe. Det inkluderer et ansvar for løbende at monitorere og vurdere, om projektet implementeres i henhold til de opsatte projektmål, succeskriterier og tidsplanen. Dertil kommer et ansvar for løbende at vejlede og rådgive deltagende sygehuse og kommuner omkring projektimplementering i henhold til beslutninger i Strategisk Styregruppe og i henhold til Projektbeskrivelsen. OL består af 1 repræsentant fra 10

11 VIS og 1 repræsentant fra KU Sund i Region Sjælland. Både VIS og KU Sund vil være til stede ved Strategiske Styregruppemøder, hvor der afrapporteres omkring projektet. OL (VIS og KU Sund) mødes ca. 2 gange per måned, primært via virtuelle møder med henblik på at gennemgå projektudvikling og fremskridt i forhold til projektmål og tidsplan. Mødefrekvensen kan justeres efter behov. VIS koordinerer som udgangspunkt samarbejdet med kommunerne og har dermed ansvaret for at identificere, forebygge og løse problemer i samarbejdet med kommunerne. Dertil kommer, at VIS er ansvarlige for at sikre en hurtig forankringskraft af projektet hos kommunerne, som gør kommunerne i stand til at overholde tidsplanen. Dette indebærer bl.a. et ansvar for, at kommunerne rettidigt planlægger en hensigtsmæssig måde at foretage udveksling af sikre dataoplysninger på i samarbejde med sygehusene. KU Sund koordinerer som udgangspunkt samarbejdet med de enkelte sygehusenheder og sygehusafdelinger, og dermed ansvaret for at identificere, forebygge og løse problemer i samarbejde med sygehusene. Dertil kommer, at KU Sund er ansvarlige for at sikre forankringskraft af projektet på relevante afdelinger på tværs af sygehusene i overensstemmelse med tidsplanen. Dette indebærer bl.a. et ansvar for, at relevante ansvarlige overlæger rettidigt indtænker anvendelse af løsningsrummet i behandlingen af patienter eller opfølgning herpå, som gør det muligt at overholde tidsplanen i projektet. VIS er Projektleder for Apovideo. VIS varetager hermed det daglige arbejde med den overordnede projektledelse på vegne af OL. Projektlederen afrapporterer på vegne af Projektlederforum ved strategiske styregruppemøder. Projektlederen indkalder til møder i OL. Projektlederen indkalder til møder i Projektlederforum. Projektlederen kan indkalde til møder i arbejdsgrupperne omkring de tre sygehusenheder efter behov. Projektlederen tager initiativet til udarbejdelse af leverancer som Projektbeskrivelse, Effektmåling og Evalueringsrapport mm. Projektlederen understøtter gerne KU Sund i samarbejdet med sygehusene, hvis det vurderes, at det kan opkvalificere dialoger og samarbejder og minimere/eliminere konkrete problemer mm Projektlederforum for deltagende organisationer Projektlederforum er ansvarlig for at implementere projektet overfor OL og den Strategiske Styregruppe. Det inkluderer et ansvar for løbende at monitorere og vurdere, om projektet implementeres i de deltagende sygehuse og kommuner i henhold til de opsatte projektmål. Arbejdet i de tre Arbejdsgrupper koordineres samlet set ved møderne i Projektlederforum. Der udpeges 1 projektleder/kontaktperson for hver af de deltagende kommuner og sygehusenheder i projektet, som skal indgå i Projektlederforum. Projektlederne/kontaktpersonerne vil være ansvarlige for at tilse det daglige arbejde med implementering af projektet i egen organisation. Det Operationelle Ledelsesteam vil kunne kontakte projektlederne/kontaktpersonerne, hvis der viser sig at være behov for 11

12 dette i projektet. Det forventes, at der afholdes 5-6 møder/projektlederfora i projektforløbet (2 i Planlægningsfasen, 1 i Pilotfasen, 1-2 i Forløbsstudiefasen og 1 i Evalueringsfasen). Antallet af møder i Projektlederforum kan ændres efter behov. Under Projektlederforum er der etableret tre arbejdsgrupper i projektet. Arbejdsgruppernes roller er at planlægge og koordinere den lokale indsats med implementering af projektet. Det inkluderer: Kommunikation i forhold til målgrupper, aftaler om tidspunkter for videokonference, brugervejledning i forhold til videokonference, tekniske løsninger til videokonference, udveksling af funktionsevnevurderinger, udvælgelse af patienter/borgere med apopleksi, samt evt. set-up af infrastruktur for sikker dataudveksling. Arbejdsgrupperne mødes efter behov (bl.a. ved Projektlederforum), hvor de koordinerer evt. samarbejde og vidensdeling. De tre arbejdsgrupper består hver især af en projektleder/kontaktperson samt andre relevante medarbejdere fra de deltagende sygehuse og tilhørende kommuner: 1. Nykøbing Sygehus samt Lolland og Vordingborg Kommuner 2. CNN samt Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Solrød og Vordingborg Kommuner 3. Holbæk Sygehus samt Holbæk, Kalundborg, Roskilde og Solrød Kommuner 2.9 Projektfaser Projektet er inddelt i fire faser, som løber i periode fra primo maj 2014 til december Planlægningsfase (maj 2014 ultimo januar 2015) 2. Pilotfase og organisatorisk tilpasningsfase (august 2014 ultimo januar 2015) 3. Forløbsstudiefase (Februar medio oktober 2015) 4. Evalueringsfase (medio oktober medio december 2015) Se venligst Bilag 1 for en deltaljeret oversigt over planlægning af projektfaser. 12

13 BILAG 1: OVERSIGT OVER PROJEKTFASER 13

14 BILAG 2: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Der er udarbejdet diverse materiale til brug for kommunikation hos de deltagende organisationer. Bilag 2a Introduktion til Projektet Bilag 2b Brugervejledning til videokonferencer (Alle dokumenter relateret til Projekt Apovideo kan findes på 14

15 BILAG 3: KOMMUNIKATIONSAFTALER Der er udarbejdet kommunikationsaftaler der skitserer kommunikationsveje og metoder for hvert sygehus og deres samarbejdskommuner. Bilag 3a Kommunikationsaftale Nykøbing Sygehus Bilag 3b Kommunikationsaftale Center for Neurorehabilitering Næstved Bilag 3c Kommunikationsaftale Holbæk Sygehus (Alle dokumenter relateret til Projekt Apovideo kan findes på 15

16 BILAG 4: EVALUERINGSMATERIALE Der er udarbejdet diverse materiale til brug for evaluering af projektet. Bilag 4a Spørgeskema til før-måling Bilag 4b Spørgeskema til slut-måling Bilag 4c Afkrydsningsskema Kommuner Bilag 4d Afkrydsningsskema - Sygehuse (Alle dokumenter relateret til Projekt Apovideo kan findes på 16

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

Evalueringsrapport. Apovideo

Evalueringsrapport. Apovideo Evalueringsrapport Apovideo Kontaktpersoner: Inger Helt Poulsen mail: ihp@regionsjaelland.dk telefon: 24 34 97 40 Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 19. september 2016, kl Næstved Sygehus, mødelokale 15.

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 19. september 2016, kl Næstved Sygehus, mødelokale 15. REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 19. september 2016, kl. 14.00-16.00 Næstved Sygehus, mødelokale 15. etage Dato: 4. november 2016 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del 0. Indledning Dette er en beskrivelse af projektideen omkring Telemedicin

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tele-koordination. et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter

Projektbeskrivelse. Tele-koordination. et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter Projektbeskrivelse Tele-koordination et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter 1 1. Projektets deltagere KØBENHAVNS KOMMUNE Kontaktperson: Pia Hansen Mail: q519@suf.kk.dk

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringsrapport Projekt Virtuel Bostøtte Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 20. JANUAR 2017 DAGSORDEN Velkomst 1. 13.00-13.50: Udvælgelse af igangværende projekter 2. 13.50-14.20: Patientens Team i det tværsektorielle samarbejde 3. 14.20-14.50:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

KOMMISSORIUM. Første del af samarbejdsprojekt omkring målrettede og tværgående indsatser mellem Stevns Kommune og Region Sjælland.

KOMMISSORIUM. Første del af samarbejdsprojekt omkring målrettede og tværgående indsatser mellem Stevns Kommune og Region Sjælland. KOMMISSORIUM Dato: 11-09-2017 Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Første del af samarbejdsprojekt omkring målrettede og tværgående indsatser mellem Stevns Kommune og Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video Implementeringsgruppemøde 29. januar 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog forår 2017 Inddragelsespiloter Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. ViBIS udbyder en række workshops

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Projektets hovedbestanddele Hvorfor er projektet startet? Statslige midler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere