TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning"

Transkript

1 TRIAX CR 310 Digital kabel TV modtager Brugervejledning K7_DANSK

2 DANSK Digital kabel TV modtager Triax CR 310 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION : To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. FORSIGTIG: Risikoen for elektrisk stød reduceres ved aldrig at aftage dækslet. Indeholder ingen dele, der kan serviceres. Overlad enhver service til kvalificeret personale. Træk netstikket ud før rengøring. Brug kun en fugtig klud til rengøring af modtagerens ydre. Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren, da sådanne kan forårsage problemer med udstyret og garantien kan bortfalde. Placér modtageren på stabilt underlag. Blokér eller dæk ikke åbninger i modtageren, da det vil hindre ventilationen med risiko for overopvarmning. Placér aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller en anden varmekilde. Placér aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden ordentlig ventilation. Placér aldrig modtageren oven på eller under andre elektroniske enheder. Apparatet må ikke udsættes for dråber eller stænk, og ingen væskefyldte objekter, f.eks. vaser, må placeres på det. Modtageren må udelukkende benytte den på mærket angivne strømkilde. Frakobl modtagerens strømledning ved at tage fat i strømstikket og ikke ledningen. Før strømledningen således, at ingen træder på den, og den ikke klemmes af noget, der stilles på eller op mod den. Vær specielt opmærksom på ledninger, der sluttes til stikkontakter,og det punkt, hvor de fører væk fra enheden. Brug en stikkontakt, der omfatter beskyttelse mod strømudsving eller jording. Der opnås ekstra beskyttelse under tordenvejr, eller når modtageren ikke bruges i længere perioder, ved at tage stikket ud af vægkontakten og frakoble forbindelserne mellem modtageren og antennen. Dette giver en vis beskyttelse mod elektriske beskadigelse, der forårsages af lynnedslag eller spændingsudsving. Service Forsøg ikke selv at udføre service på enheden, da åbning eller aftagning af dæksler kan udsætte dig for fare og garantien kan bortfalde. Overlad enhver service til kvalificeret personale. Før brug skal du læse hele vejledningen grundigt og gemme den til senere reference. 2

3 Indhold DANSK Fjernbetjening...4 Frontpanel...6 Bagpanel...8 Tilslutning af udstyret...9 Grundlæggende betjening...11 Menuguide...15 Hurtig installation...15 Hovedmenu...17 Kanalsøgning...18 Automatisk Søgning...18 Manual Søgning Kanalliste...20 Rediger kanalliste...21 Programguide...23 Systemindstillinger...25 Menu sprog...25 Audio sprog...25 Undertekstsprog...26 SCART-udtag...26 Skærmtype...26 Bannertid...27 RF funktion...27 RF kanal...27 Lokal tid...28 Menutransparens...28 Skift af PIN-kode...28 Adgangskontrol...29 Modtager lås...29 Menu lås...29 SPDIF-udtag (ekstraudstyr)...29 Auto forsyning...30 Fabriksindstilling...30 OTA-opgradering...30 System information...30 CA System...31 Værktøj...32 Fejlsøgning...33 Tekniske specifikationer

4 DANSK Fjernbetjening MUTE 1 2 STAND BY NUMERISKE TASTER 3 TV/STB GRØN TASTE UNDERTEKST(RØD TASTE) TV/RADIO GUL TASTE/TIMER BLÅ TASTE UP/DOWN/LEFT/RIGHT KANAL OP/NED EXIT P.STD 17 P.SIZE 18 RECALL 21 EPG OK VOL OP/NED MENU PAUSE TEXT A/L/R A.LANG SLEEP 24 Bemærk: 1:Sørg for korrekt polaritet (+/-) ved isætning af batterier. Bemærk: 2:Designet af fjernbetjeningen kan ændres uden forudgående varsel. 4

5 Fjernbetjening DANSK 1 MUTE Til aktivering/deaktivering af lyd. 2 STAND BY Til skift mellem driftstilstand og standby. 3 NUMERISKE TASTER Til valg af kanal, redigering af kanal og indtastning af PIN-kode. 4 TV/STB Til skift mellem modtagelse fra TV eller digitalboks. 5 TV/RADIO Til skift mellem TV- og radio-kanaler. 6 UNDERTEKST(RØD) Til visning eller skjulning af undertekst eller ændring af kanallistetilstand. 7 GRØN Sortering af kanalliste. 8 GUL Til indstilling af TIMER. 9 INFO(BLÅ) Til visning af informationsboks på skærmen. 10 VENSTRE/HØJRE Til at gå til venstre eller højre i menuen. OP/NED Til at gå op eller ned i menuen. 11 OK Til bekræftelse af dit valg. 12 KANAL OP/NED Til at skifte op/ned i kanaler. 13 LYD OP/NED Til forøgelse eller reducering af lydstyrken. 14 EXIT Til returnering til normal visningstilstand fra en menu. 15 MENU Til visning af hovedmenuen på skærmen eller returnering til forrige menu. 16 PAUSE Til at sætte billedet på pause eller afspille det. 17 P.STD Til ændring af TV standard: Auto, NTSC, SECAM & PAL. 18 P.SIZE Til ændring af skærmstørrelse. 4:3 & 16:9 19 A.L/R Til valg af lydtilstand.(mono, venstre, højre, stereo) 20 TEXT Til visning af tekst-tv via OSD. (Option) 21 RECALL Til returnering til den forrige kanal. 22 EPG Til visning af TV/RADIO-programguiden. 23 A/LANG Til valg af lydsprog. 24 SLEEP Til valg af et tidsinterval for sleep timer. 5

6 DANSK Frontpanel STANDBY Tænd eller sluk (standby) modtageren. 2. MENU Til visning af hovedmenuen. 3. VOL - / +(Program Lydstyrke - / + eller vælg underpunkt imenu. 4. OK Vælg et program, en fremhævet linje eller parameterværdi. 5. CH - / + (Program Kanal - / + eller vælg underpunkt i menu. 6. EXIT Afslut parameter, og annuller valgt funktion. 7. Smart Card Slot Kortlæser. 8. CAM Slots Plads til 2 CAM moduler, med programkort. 6

7 Frontpanel DANSK Display på frontpanelet Standbytilstand Systemet startes Sluk MICOM-version Boot Loader-version Overførsel Overførsel af software Aktuelt TV-programnummer Aktuelt radio-prog.nummer TV-tilstand Digitalbokstilstand Opgradering Opgraderingsprocedure Opgradering gennemført Forsigtig! Tilslut ikke netledningen, før du har foretaget alle andre tilslutninger! Hvis du vil se kodede kanaler, skal du købe de nødvendige CAM'er og chipkort hos en serviceudbyder. Dog kræver visning af kanaler fra flere serviceudbydere flere CAM'er og chipkort. Modtagere, som kun har de CAM'er og chipkort, der er leveret af én serviceudbyder, kan se flere kanaler gennem udbyderen. Se de medfølgende vejledninger for at få flere oplysninger, fordi CAM'er og chipkort har individuelle menuer udover de menuer, der leveres af modtageren. Visning af frie, åbne og gratis kanaler er tilgængelig uanset CAM og chipkort. Da serviceudbyderen om nødvendigt overfører nye oplysninger til chipkort, skal disse CAM'er og chipkort altid sættes i på de korrekte pladser. 7

8 DANSK Bagpanel ANTENNA Tilslutning af antenne og kabel TV. 2. RF LOOP OUT RF udgang til TV ets antenneindgang. Kan også forbindes til RF LOOP IN (9), hvis ikke der anvendes SCART eller Video/Audio forbindelse. 3. RS-232 For tilslutning af en computer til softwareopgradering. 4. TV OUT For tilslutning af TV et via coaxkabel. 5. RF LOOP IN Forbindes typisk til RF LOOP OUT (15). (hvis ikke SCART eller Video/Audio forbindelse til TV et vælges) Tilslutning for digital forstærker. 7. VIDEO Videoudgang til TV eller andet udstyr. 8. AUDIO Audioudgang til TV eller andet udstyr. 9. SCART TIL VIDEOOPTAGER Forbindelse til videooptageren via et SCART-kabel. 10. SCART TIL TV Forbindelse til TV'et via et SCART-kabel. 11. TÆND/SLUK-KONTAKT Afbryder al strøm til modtageren. 12. STRØMFORSYNING 90 ~ 250V vekselstrøm, 50/60HZ. 8

9 Tilslutning af udstyret DANSK Sådan sluttes din digitalboks til forskellige systemer Digitalboksen kan sluttes til TV, videooptager og/eller hi-fi-system på flere måder. Kontakt din lokale forhandler for at få hjælp til at sætte systemet op, så det opfylder dine behov bedst muligt. 1. Tilslutning af digitalboksen til et TV Forbind digitalboksen til et TV ved hjælp af et SCART-kabel, hvis TV'er er udstyret til det. Du kan alternativt bruge A/V, TV out (UHF). 2. Tilslutning af digitalboksen til en videooptager Forbind SCART-stikket fra videooptageren til på digitalboksen. Du kan alternativt bruge A/V eller TV out (UHF). 3. Tilslutning af digitalboksen til et hi-fi-system Forbind et RCA-stereokabel fra venstre/højre lydudgang, S/PDIF på din digitalboks, til indgangene LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på dit hi-fi-system 4. Tilslutning af digitalboksen til et digitalt lydsystem Hvis du har en digital/analog-konverter med en indgang til et koaksialt S/PDIF-kabel, kan du slutte den til digitalboksen for at opnå en bedre lydkvalitet. Slut det koaksiale S/PDIF-kabel til en digital forstærker. 5. Gennemsløjfning Hvis du har en anden analog- eller digital satellitmodtager, og du vil bruge samme LNB (mikrobølgehoved), kan du tilslutte det via Loop through-indgangen. Slut den ene ende af coaxkablet til Loop Through-indgangen på satellitmodtageren, og den anden til LNB IN på din anden boks. 9

10 DANSK Tilslutning af udstyret Kable antenne og parabolantenne 1. Tilslut modtageren til tv'et med et scart kabel eller et phono kabel. Hvis tv'et ikke har scart stik eller phono stik, skal du forbinde TV OUT bag på modtageren til antennestikket på tv'et med et RF-kanel. 2. Tilslut den ene ende af RF-kablet til ANT IN bag på digitalboksen og den anden ende til et antennestik eller tv-stikket i væggen. 3. Tilslut til sidst det koaksiale kabel fra CATV til ANT-stikket bag på digitalboksen. 10

11 Grundlæggende betjening DANSK Grundlæggende funktion 1. Programoplysninger Når TV-kanalerne er programmet, vises oplysningsboksen, hver gang du skifter kanal. 1. Hver gang, du skifter kanaler, vises programoplysninger i et par sekunder. (Du kan indstille, hvor længe disse oplysninger skal vises, i menuen Infobar tid). Der kan vises Kanal banner nederst på skærmen. 2. Nu-lnformation-banner 1. Hvis du trykker på knappen under visning af Kanal Banner, åbnes Nu-lnformation banner. 2. Ved hjælp af Nu-lnformation banner kan du få vist en simpel EPG med Nu-lnformation. 3. Næste-lnformation-banner 1. Hvis du trykker på den GULE knap under visning af Kanal banner, åbnes Næst-lnformation banner. 2. Ved hjælp af Næst-lnformation banner kan du få vist en simpel EPG med Next-Information. 11

12 DANSK Grundlæggende betjening Grundlæggende funktion 4. Kanal-lnformation-banner 1. Hvis du trykker på knappen GRØN under visning af Kanal Banner, åbnes Kanal-lnformation Banner. 2. Ved hjælp af Kanal-lnformation Banner kan du få vist kanaloplysninger. 5. Lydstyrkekontrol/lydløs 1. Tryk på knapperne VOL -/+ for at kontrollere lydstyrken. 2. Linjen for lydstyrkekontrol vises nederst på TV-skærmen 3. Efter 1 sekund forsvinder lydstyrkekontrollinjen. Du kan afbryde lyden helt ved at trykke på knappen Mute. Du annullerer lydløs tilstand ved at trykke på knappen Mute igen eller trykke på knapperne VOL -/+. 6. Undertekster 1. Tryk på den RØDE knap, hvorefter et pop op-vindue vises på skærmen. 2. Vælg Off for at deaktivere undertekster. 3. Vælg DVB-Undertekst for at få vist undertekstsproget. 4. Vælg TXT-Undertekst for at få vist tekst-tv-undertekstsproget. 12

13 Grundlæggende betjening DANSK Grundlæggende funktion 7. Timer Du kan udvælge et ønsket program til at starte på et bestemt tidspunkt ved hjælp af timerfunktionen. 1. Tryk på GUL knap for at fremkalde TIMER menuen. Tryk OK for at indstille FUNKTION dato og tid. Marker Kanal og tryk OK og vælg den ønskede kanal. Marker ikonet længst til højre og tryk OK for at gemme. FUNKTION kan indstilles på flg. måder: Én gang : Starter programmet én gang. Daglig : Starter programmet hver dag. Ugentlig : Starter programmet hver uge. Fra : deaktiveret 8. Kanalliste 1. Når du trykker på knappen OK under modtagelse af et program, åbnes TV Liste. TV Liste kan du vælge en anden kanal. another channel. 3. Tryk på knappen OK, når du har markeret en kanal. 4. Tryk på RØD knappe for at ændre kanalliste. 5. Tryk på den GRØN knap for at få vist kanalsorteringslisten. Der vises et pop op-vindue på skærmen. Når du trykker på den GRØN knap, skiftes mellem sortering og CAS-sortering. på knappen OK for at åbne den. 13

14 DANSK Grundlæggende betjening Grundlæggende funktion 9. Ændring af lydsprog 1. Når du vil ændre lydsproget for den aktuelle kanal, skal du trykke på knappen A.LANG på fjernbetjeningen. 3. Tryk på knappen A.LANG igen for at annullere eller afslutte. Du kan ændre det foretrukne lydsprog i systemindstillingstilstanden. 10. Lydspor 1. Tryk på knappen A.L/R på fjernbetjeningen for at ændre indstillingen. 2. Skærmmenuen vises derefter i højre side af skærmen. 3. Tryk flere gange på knappen A.L/R for at vælge den ønskede lydtilstand. (mono, venstre, højre, stereo) 14

15 Menuguide DANSK Hurtig installation Før du kan se/lytte til et tv- eller radioprogram, skal du gennemføre installationsproceduren. Derfor vises kun Easy Installation Menu, når du tilslutter dit system. Med Easy Installation kan du let vælge forskellige sprog, justere klokkeslæt og foretage kanalsøgning. 1. Hurtig installation via Easy Installation Installationsguiden er brugervenlig og sikrer enkel opsætning af modtageren. 2. Systemtilslutning Slut digitalboksen til alle eksterne enheder, f.eks. TV, lyd, video osv. 3. Tænd Tænd for strømmen til digitalmodtageren og andre enheder 4. Sluk Når der trykkes på knappen STANDBY igen, vises OFF på digitalmodtageren. 15

16 DANSK Menuguide Hurtig installation Sprog Den første indstilling er Menu Language til valg af det ønskede sprog i menu, lyd og undertekst.placér markøren på det ønskede sprog ved at OK for at skifte sprog. Sproget i menuer, lyd og undertekst ændres til det valgte sprog. Lokal tid Du kan indstille den lokale tid i forhold til din placering. Kanalsøgning Tryk på knappen OK. Skærmen Kanalsøgning vises. 16

17 Menuguide DANSK Hovedmenu Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen. Hovedmenu vises på skærmen. 2. Du skal indtaste PIN-koden for at flytte til den tilhørende undermenu i tilfælde af Rediger kanal liste eller Systemindstilling. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. 4. Tryk på knappen MENU for at gå tilbage til den forrige menu. Eller tryk på knappen EXIT for at lukke menusystemet helt. 17

18 DANSK Menuguide Kanalsøgning Vælg Automatic/Manual kanalsøgning i hovedmenuen. Automatisk søgning 1. Tryk på Automatisk søgning i hovedmenuen. 2. Angiv en korrekt Start Frequency for kabelsignalet ved hjælp af de NUMERISKE knapper. 3. Angiv en korrekt End Frequency for kabelsignalet ved hjælp af de NUMERISKE knapper. 4. Angiv en korrekt Symbol Rate for kabelsignalet ved hjælp af de NUMERISKE knapper. 5. Vælg Constellation (AUTO, 16, 32, 64, 128 eller 256 QAM) ved hjælp af knapperne. 6. Tryk på knappen OK. 7. Når søgningen er i gang, vises navnene på de kanaler, der søges ind på skærmen. 8. Når søgningen er færdig, vises meddelelsen "Søgning afsluttet" midt på skærmen. 9. Tryk på knappen OK for at gemme kanallisten og se den fundne kanal. 18

19 Menuguide DANSK Kanalsøgning Vælg Automatic/Manual kanalsøgning i hovedmenuen. Manuel søgning 1. Tryk på Manual Search i hovedmenuen. 2. Angiv en korrekt frekvens for kabelsignalet ved hjælp af de NUMERISKE knapper. 3. Angiv et korrekt Symbol Rate for kabelsignalet ved hjælp af de NUMERISKE knapper. 4. Vælg Constellation (AUTO, 16, 32, 64, 128 eller 256 QAM) ved hjælp af knapperne eller. 5. Vælg en værdi for spektral Invert (Auto, Fra eller Til) 6. Vælg en værdi for Netværk (Fra eller Til). Hvis du vælger Til, kan du finde flere tjeneste ved hjælp af hjemmenetværket. 7. Tryk på knappen OK. 8. Når søgningen er i gang, vises navnene på de kanaler, der søges i, på skærmen. 9. Når søgningen er færdig, vises meddelelsen "Søgning afsluttet" midt på skærmen. 10. Tryk på knappen OK for at gemme kanallisten og se den fundne kanal. 19

20 DANSK Menuguide Kanalliste Denne menu gør det lettere for dig at vælge den kanal, du vil have vist. Du kan få vist kanallisten, hvis du allerede har gennemført en søgning. Du bruger denne menu ved at indstille den ønskede kanalgruppe i menuen Rediger kanalliste. 1. Vælg Kanal liste og tryk på knappen OK. side. Bemærk: Tryk på knappen EXIT for at åbne billedet i fuld størrelse. 3. Du kan skifte mellem tilgængelige kanallister ved at trykke flere gangen på knappen RØD på fjernbetjeningen. Kanallisten skifter i følgende rækkefølge: Alle > Favorit > Låst 4. Tryk på knappen TV/RADIO for at skifte mellem listen over tv-kanaler og radiokanaler. 5. Tryk på den GRØNNE knap for at få vist kanal-sorteringslisten. Der vises et pop op-vindue på skærmen. knappen OK for at åbne den Normal: Alle, Lås, A~Z, Z~A. CAS Sort.: Alle, FTA/Etc Netwærk: Genre: Favorit:

21 Menuguide DANSK Rediger kanalliste Via disse menuer kan du redigere favoritlister, låse, springe over, slette eller flytte en kanal. 1. Vælg Rediger kanal liste og tryk på knappen OK. 2. Indtast PIN-koden i vinduet, der åbnes.hvis du ikke har indtastet din egen PIN-kode, anvendes PIN-koden 0000, der blev angivet på fabrikken. 3. Tryk på knappen. Redigeringslisten vises på skærmen. Vælg den ønskede undermenu på listen, og tryk på knappen OK. Den valgte undermenu vises i højre mappe. 4. På listen over alle kanaler kan den valgte kanal flyttes til den højre mappe: Favorite 1-8, Lås, Slet, Skip eller Flyt. Tryk på knappen OK for at tilføje fra redigeringslisten for højre mappe. 5. Tryk på knappen OK for at fjerne kanallisten fra redigeringslisten for højre mappe.redigeringslisten fjernes. 6. Tryk på den GULE knap for at omdøbe kanalen. 7. Tryk på knappen MENU eller knappen EXIT for at bekræfte kanallisten. Valgvinduet vises på skærmen. Tryk på knappen OK for at gemme eller knappen EXIT for at lukke menuen. 21

22 DANSK Menuguide Rediger kanalliste 1. Favorit Du kan redigere listen over foretrukne TV- og radiokanaler. Dette gør det muligt at oprette otte foretrukne TV- og radiolister. 2. Vælg den kanal du vil redigere på favoritlisten, og tryk på knappen OK. Bemærk: Tryk på knappen INFO(BLÅ) for at omdøbe favoritkanalen. 2. Lås 1. Herfra kan du låse kanaler på alle lister for at forhindre f.eks. børn i at se dem. 2. Vælg den kanal, du vil låse, og tryk på knappen OK. 3. Gentag fremgangsmåden for hver kanal, du vil låse. Når du låser en kanal på en liste, låses kanalen automatisk på alle andre lister også. 3. Slet 1. Du kan slette en TV- eller radiokanal fra den aktuelle liste.2. Vælg den kanal, du vil slette, og tryk på knappen OK. 1. Du kan springe over en TV- eller radiokanal fra den aktuelle liste. 2. Vælg den kanal, du vil springe over, og tryk på knappen OK. Kanaler, der skal springes over, passeres, når du zapper i TV- eller radiokanal-listen. 3. Den oversprungne kanal gendannes ved at trykke på knappen OK fra redigeringslisten. 22

23 Menuguide DANSK Rediger kanalliste 5. Flyt 1. Du kan ændre positionen af den ønskede kanal på listerne TV/Radio/Alle. 2. Vælg den kanal, du vil flytte til den ønskede position, og tryk på knappen OK. 3. Tryk derefter på knappen for at ændre placering af den pågældende kanal. knappen OK. 5. Kanalen flyttes til den ønskede position. 6. Genre 1. Du kan redigere tv- og radiolisten med forskellige genrer. (Film, nyheder og debat, underholdning, sport, børneprogrammer, debat, undervisning, livsstil, drama, musik, kunst, aktuelle begivenheder, specielt, komedie, dokumentar). 2. Vælg den kanal, som du vil redigere genrelisten for, og tryk på knappen OK. Programguide Programguiden giver oplysninger, f.eks. programlister og sluttidspunkter, for alle tilgængelige programmer. 1. Vælg Program Guide OK Bemærk: Oplysningerne i programguiden sendes ikke af alle serviceudbydere. 23

24 DANSK Menuguide Programguide 1. Nu/Næste Program Guide Viser oplysninger for det aktuelle/følgende program på forskellige kanaler. 3. Tryk på knappen OK, når du har valgt det ønskede program.der vises detaljerede oplysninger. 4. Tryk på knappen, hvis du vil ændre programguiden. 2. Ugentlig Program GuideViser oplysninger programmet en uge frem. 1. Når du trykker på knappen kan du enten vælge Nu, Næste eller Ugentlig i den elektroniske programguide. 2. Du kan få vist flere oplysninger om det ønskede program i ugevisningen i den elektroniske programguide, ved at flytte den markerede kanal (ved at trykke på OK. 3. EPG Info banner 1. Du får vist programguiden ved at trykke på knappen EPG på fjernbetjeningen. EPG-oplysningerne vises nederst på skærmen. time. dag. 4. Hvis der findes EPG-oplysninger, vises de på EPG-oplysningslinjen. 5. Tryk på knappen EPG igen. Det åbner menuen Program Guide. 24

25 Menuguide DANSK Systemindstillinger Du bedes om at indtaste din PIN-kode, før du kan åbne denne menu.pin-koden er forud-indstillet til 0000 som standard. Koden kan ændre via menuen Skift PIN kode. Hvis du vil tilpasse systemet efter dine ønsker, kan du angive nogle indstillinger via undermenuerne i menuen Systemindstilling. 1. Vælg Systemindstilling og tryk på knappen OK. 2. Vælg den ønskede undermenu under System Setting ved hjælp af knappen 1. Menu sprog Her kan du vælge, hvilket sprog menuerne skal vises i. knappen OK. Det valgte menusprog anvendes i hele menuen. 2. Audio sprog I denne menu kan du vælge standardsprog for lyd. knappen OK. Du kan vælge mellem sprogene: engelsk, spansk, finsk, norsk, svensk, tysk, fransk, tyrkisk, slovensk, ukrainsk, russisk, tjekkisk, lettisk, arabisk, farsi, dansk, bulgarsk, rumænsk, serbisk, hollandsk og ungarsk. 25

26 DANSK Menuguide Systemindstillinger 3. Undertekst sprog I denne menu kan du vælge standardsprog for undertekster. knappen OK. Du kan vælge mellem sprogene: engelsk, spansk, finsk, norsk, svensk, tysk, fransk, tyrkisk, slovensk, ukrainsk, russisk, tjekkisk, lettisk, arabisk, farsi, dansk, bulgarsk, rumænsk, serbisk, hollandsk og ungarsk. 4. SCART udtag Hvis dit TV SCART understøtter RGB-styring, skal du vælge RGB. Vælg ellers CVBS. 5. Skærmtype Hvis du har et TV med billedformatet 4:3 og udsendelsen er i 16:9, kan du vælge 4:3 letterbox, 4:3 full screen og 16:9 full screen. 1. Vælg formatforholdet for det TV, der er sluttet til digitalboksen, og tryk derefter på knappen OK. Bemærk 1. Fullscreen fylder hele skærmen, men afskærer en smule i venstre og højre side. 2. Letterbox giver et komplet billede, men der vises sorte områder øverst og nederst. 3. Du kan let vælge skærmtype ved at trykke på knappen PSIZE på fjernbetjeningen. 26

27 Menuguide DANSK Systemindstillinger 6. Banner tid Når du skifter kanaler, vises et oplysningsbanner i et par sekunder. Du kan vælge, hvor længe banneret skal vises. 1. Vælg den ønskede bannertid, og tryk på knappen OK. 2. De tider, der kan vælges, er det tidsrum, som et kanalbanner vises efter skift af kanal.der kan vælges mellem 1, 3, 6, 9, 12 og 15 sekunder. 7. RF funktion Du kan vælge RF-tilstand. Hvis der ses et billede, men ikke høres lyd, kan den valgte RF-tilstand være forkert. Vælg en RF-tilstand, og tryk på knappen OK. RF Mode: PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M 8. Vælg denne indstilling, hvis du vil skifte RF-kanal. for UHF går fra 21 til 69. Modulatoren er indstillet på K21 fra fabrikken. 27

28 DANSK Menuguide Systemindstillinger 9. Lokal tid Du kan indstille den lokale tid i forhold til din placering. 2. Når der trykkes på knappen OK, bruges den valgte tid. 10. Menu transparens Fra 20 til 63 giver variabel transparens på video- og OSD-skærmen. 11. Skift af PIN kode Herfra kan du ændre PIN-koden fra standardindstillingen GLEM DEN IKKE! Uden den kan du ikke få adgang til nogen af de funktioner, hvortil koden kræves. Du kan ændre adgangskode for børnesikring og låsning af modtager samtidigt. 1. Skriv den aktuelle PIN-kode ved hjælp af de NUMERISKE knapper på fjernbetjeningen. 2. I det markerede felt for ny PIN-kode skal du skrive en ny PIN-kode. 3. Bekræft koden ved at indtaste den nye PIN-kode i det markerede bekræftelsesfelt.hvis PIN-koden er korrekt, vises meddelelsen Success i vinduet. Bemærk : Hvis du glemmer PIN-koden, skal du trykke på farveknapperne RGGB 28

29 Menuguide DANSK Systemindstillinger 12. Adgangskontrol Når du ændrer indstilling for Adgangskontrol til Til eller Fra, kan den pågældende kanal henholdsvis åbnes, eller den er spærret. Hvis du vælger Til, skal du skrive PIN-koden, hver gang du vælger de kanal, du har låst. Hvis du vælger Fra, kan alle kanaler vises uden indtastning af PIN-kode. 13. Modtager lås Hvis du vælger Til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du starter modtageren fra standby. 14. Menu lås Hvis du vælger Til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du åbner menuen Kanalsøgning, Rediger kanalliste og System indstilling. 15. S/PDIF udtag Du kan høre digitallyd via Dolby 5.1-kanalen ved hjælp af indstillingen S/PDIF Output. 1. Hvis du vælger Fra, høres ingen digital lyd. 2. Når du vælger PCM, udsendes ukomprimeret digital lyd via S/PDIF. 3. Når du vælger Dolby Digital, og den aktuelle kanal er en kanal med dolbylyd, udsendes den komprimerede dolby-stream via S/PDIF. 29

30 DANSK Menuguide Systemindstillinger 16. Auto forsyning 1. Hvis auto forsyning er stillet til Til, og strømmen afbrydes, tændes modtageren automatisk igen med den kanaltilstand, der var aktiv før strømafbrydelsen. 2. Hvis Auto forsyning er indstillet til Fra, og strømmen afbrydes, skiftes til standby-tilstand. 17. Fabriksindstilling Brug udelukkende denne indstilling, hvis du vil starte hele installationsproceduren forfra. Hvis du forsætter herfra, ryddes alle dinetidligere indstillinger og alle kanaler!standarddata indlæses. Når du har trykket på knappen OK, bliver du bedt om at bekræfte. Tryk på knappen OK for at bekræfte, eller tryk på knappen EXIT for at lukke menuen. 18. OTA-opgradering Til indstilling af OTA-opgradering. Det er muligt at indstille OTA-opgradering manuelt. Til indstilling af Option; Valgmuligheder : Opgrader ikke, Auto opgrader eller Auto opgrader og giv besked. Opgrader ikke Auto opgrader : Hvis der er ny software, opgraderes der automatisk. Auto opgrader og giv besk : Hvis der er ny software, vises der et pop op-vindue. Brugeren kan vælge at opgradere eller ej. 19. System Information Viser systemoplysningerne:model name, Last Update, S/W, H/W, Loader version, C.A. 30

31 Menuguide DANSK CA System Menuerne leveres af Smartcard. Modtageren er udstyret med en Smartcard-kortplads. Indsæt det relevante, gyldige Smartcard. Du få derefter adgang til de respektive kodede og Pay-Per-View-tjenester. Indsæt dit Smartcard i Smartcard-kortpladsen på forsiden. Dit Smartcard bestemmer, hvilke programmer der kan afkodes. Du kan få vist, hvad du er berettiget til via menuen CA System ved hjælp af knappen MENU som beskrevet herunder. 1. Tryk på knappen MENU, og vælg CA System. Derefter vises Smartcard Slot på skærmen og menuen vises. Hvis du bruger Slot 1 til Conax, vises Conax på skærmen. Vælg elementet. Derefter får du vist oplysninger om kortet. Tryk på knappen EXIT, hvis du vil lukke denne menu. 2. Hvis du har indsat dit Smartcard, kan du tænde modtageren. 3. Hvis du ikke har indsat dit Smartcard, får du vist meddelelsen Ej Initialiseret. Hvis du har indsat dit Smartcard i Smartcard-kortpladsen, kan du se den valgte kanal. 31

32 DANSK Menuguide Værktøj 1. Spil knappen OK. 2. Vælg det spil, du vil spille, og tryk på knappen OK for at starte spillet. Du kan vælge mellem flg. 2. Demonstration Demonstration knappen OK. Du kan se Automatic Operation Function. Tryk på knappen EXIT for at afslutte Automatic Operation Function helt. 3. Kalender knappen OK. Kalenderen vises. 4. Mail-boks Du kan se de beskeder, der er sendt af tv-stationer. 32

33 Fejlsøgning DANSK Ingen visningsindikatorer på frontpanelet.ingen strømforsyning Kontrollér om strømkablet er rigtigt i. Intet billede Ringe billedkvalitet Ingen lyd Fjernbetjeningen virker ikke. Tjenesten kører ikke eller er kodet. Du har glemt din hemmelige PIN-kode. Kontrollér, at digitalboksen er tændt. Kontrollér tilslutningen. Kontrollér kanal- og videoudgang. Kontrollér signalstyrken. Hvis den er lav, skal du justere parabolplaceringen. Kontrollér lydstyrke af TV og digitalboks. Kontrollér, om TV eller digitalboks er på lydløs. Kontrollér tilslutning af lydkablet. Ret fjernbetjeningen mod modtageren. Kontrollér og udskift batterier. Kontrollér, at intet blokerer for frontpanelet. Kontrollér, om CI-modulet og chipkortet er isat korrekt. Kontrollér, at chipkortet er det rigtige til den valgte tjeneste. Se Ændre PIN kode i denne brugervejledning. 33

34 DANSK Tekniske specifikationer Tuner Satellit Demodulation QAM Constellation 16, 32, 64,128, 256 Indgangsbøsning IEC , Female(75 Ohm) Frekvensområde 51MHz ~ 858MHz Symbolfrekvens 0.87 ~ 11.7 Mbaud RF-modulator PPL-type TV-standard RF-tilslutning Frekvensområde Kanal til modulering PAL B/G, I, D/K, SECAM L, NTSC M valgbar 75 Ohm, 169-2, han/hun UHF: MHz MPEG TS A/V-dekoder Videoopløsning 720 x 576 Inputbithastighed Maks. 90 Mbit/s Transportstream MPEG-2 ISO/IEC Lydkodning MPEG/Musicam-lag 1 og 2 Lydtilstand Enkelt-/dobbelt kanal 34

35 Tekniske specifikationer DANSK A/V- og datainput/-output Video Lyd RS-232C RCA/Cinch, Videooutput(CVBS) SCART(CVBS, RGB) RCA/Cinch Kontrol af lydstyrke og lydløs (Opløsning: 20 bit DAC,Maks. 2Vrms) S/PDIF for Dolby Digital Bitstream ud Overførselshastighed 115Kbps, 9-bens D-Sub-type Systemressourcer Flash-hukommelse 2 Mbyte SDRAM 16 Mbyte Hoved-CPU MPEG-chip STi5518 Strømforsyning Indgangsspænding Strømforbrug Normalforbrug Stand-by forbrug Beskyttelse Type V- 50/60HZ Maks. 25W 13W 11W Separat intern sikring SMPS Fysiske specifikationer Størrelse (B x H x D)340 x 60 x 250(mm) Nettovægt 2,5 kg Driftstemperatur 0 C ~ 50 C Opbevaringstemperatur -20 C ~ -60 C Valgfri funktion Common Interface 2 pladser af typen DVB-CI SW-overførsel RS232C 35

36

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning

TRIAX STR 333. Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk. Brugervejledning TRIAX STR 333 Digital Combo Receiver Satellit og Terrestrisk Brugervejledning Digital kombimodtager Triax STR 333 Generel sikkerhed Advarsel! Følg altid disse vejledninger for at undgå personskade eller

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere