Beretning. AB Glasgården. Marts April 2014: Forårsdag i gården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. AB Glasgården. Marts 2015. April 2014: Forårsdag i gården"

Transkript

1 2014 Beretning April 2014: Forårsdag i gården AB Glasgården Marts 2015

2 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 17. marts 2015 INDHOLD BERETNING... 3 FORVENTNINGER TIL BESTYRELSENS ARBEJDE... 4 SALG AF ANDELE... 5 GLASVEJ 7, 3. TH BUTIKSLEJEMÅLENE... 6 GENUDLEJNING AF TOMME BUTIKSLEJEMÅL 60 A + C... 7 GLASVEJ 3; POST DANMARK ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN... 8 FALDSTAMMEPROJEKTET, ETAPE OMFORANDRING AF LEJLIGHED OPSTIGENDE GRUNDVAND I KÆLDRE BAGHUSET ØKONOMI REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE POSTER BESTYRELSENS SAMLEDE VURDERING AF ØKONOMIEN VARMEREGNSKAB VASKERIER NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER HUSORDEN OG ORDENSREGLEMENT CYKELPARKERING VICEVÆRT EJERLAUGET GLASVEJ-KARREEN ORDENSNIVEAU / AFFALD AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE KONTAKT TIL BESTYRELSEN GODE RÅD OG SMÅ TIPS TIL DAGLIGDAGEN AFSLUTNING Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

3 BERETNING Igen i år kan bestyrelsen, se tilbage på et aktivt år foreningens 10. leveår hvor det den 1. januar 2015 var foreningens 10 års fødselsdag. Et nyt kapitel i foreningens historie er skrevet, og et nyt er allerede godt i gang. Efter et ganske kort tilbageblik på disse 10 år kan det i dag konstateres, at det trods mange forskellige og krævende udfordringer, her iblandt at overleve en stor finanskrise og andre udefra kommende økonomiske påvirkninger og vilkår, er det lykkedes skiftende bestyrelser, at holde snuden oven vande. Ikke for at være hovskisnovski, men med den opvækst foreningen har haft, kan vi trods dagens udfordringer, glæde os over at der stadig er liv i AB Glasgården og, at den økonomiske fremtid, med bestyrelsens briller både ser overkommelig og lysere ud. Tilbage til nutiden, hvor der siden sidste års generalforsamling igen har været nogle særegne og specielle udfordringer, der tidsmæssigt har været meget krævende. I år er det dog med den store forskel fra de seneste år, at udfordringerne primært er kommet indefra, mere om dette senere. Igen i år er bestyrelsen taknemmelig for, at have nogle særdeles kompetente og loyale samarbejdspartnere, der har ydet bestyrelsen en formidabel støtte og rådgivning gennem hele året. Tak for det. Sidste år skrev vi på denne side: Årets oplevelser har medført, at det er blevet et ufravigeligt krav, at nye beboere/lejere SKAL forevise og indlevere kopi af god billedlegitimation (pas eller kørekort) og sygesikringsbevis m.m. ved indflytning. Denne regel, suppleret med krav om forevisning af straffeattest for nye erhvervslejere, har igen i år medført, at interesserede lejere til de tomme butikslokaler, har takket nej, når dette krav har været ufravigeligt. Meget tankevækkende hvor bestyrelsen tror på, at denne holdning er fundamental sund og rigtig for foreningens overlevelse. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

4 I 2014 har der været den største omsætning af andelsboliger, i de 10 år foreningen har eksisteret, i det der er gennemført overdragelser af i alt 9 lejligheder, svarende til en omsætning på 17 ½ % hvilket må siges at være mange. Hertil kommer nye legale fremlejere af 2 lejligheder, og kan tilføje, at i alt 10 andelslejligheder er fremlejet med bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen vil benytte lejligheden til, at byde alle vore nye beboere velkommen i AB Glasgården, hvor vi håber at I befinder jer godt og trives i jeres nye omgivelser. Vil minde om at alle beboere skal huske at have egne forsikringsforhold i orden, herunder at have tegnet privat indboforsikring, da foreningen alene har og kan tegne forsikringer på foreningens faste ejendom. Velkommen til. På generalforsamlingen sidste år blev Casper Stokholm Larsen og Torben Dahlkvist nyvalgt og undertegnede blev genvalgt. Ved den ekstraordinære generalforsamling den 23. april alene omhandlende vedtægtsændringer, blev nyvalget af foreningens mangeårige konsulent Torben Dahlkvist endeligt vedtaget. Herefter bestod bestyrelsen af: Louise von Folsach, Casper Stokholm, Torben Dahlkvist og Mogens Wøldike. Foreningen har i det forløbne år allieret sig med praktisk hjælp fra Michael Morsø. Vil takke jer alle, for godt og konstruktivt arbejde. Det har været med stort engagement, der er bidraget til løsning af de særdeles specielle opgaver bestyrelsen er budt. Udfordringerne har ikke altid været behagelige at håndtere, men er forhåbentligt blevet løst til gavn for AB Glasgården og ikke mindst andelshaverne. Vil tilføje at beslutningerne altid er truffet i enighed og med fuld opbakning. TAK TIL ALLE. FORVENTNINGER TIL BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsens beretning kan virke overvældende, men den giver en ganske god beskrivelse af, de mangeartede opgaver bestyrelsen i AB Glasgården har håndteret i det forgangne år. Derudover forekommer også en del dagligdags problemer fra beboere, så det er meget varierende udfordringer bestyrelsen præsenteres for. Som bestyrelsesmedlem har der gennem det sidste års tid, dog været en del henvendelser der tyder på, at nogle beboere har forventninger til bestyrelsen om, at bestyrelsen er til for alle beboere 24/7, og skal løse boligmæssige udfordringer af enhver art næsten uanset tidspunkt på døgnet. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

5 Denne misforståede opfattelse af bestyrelsesarbejdet skal hermed korrigeres, idet du som beboer har ansvaret for din egen bolig, hvor du i tide skal gøre administrator, vicevært eller bestyrelsen opmærksom på dine udfordringer som du ønsker hjælp til at få løst. Den enkelte har et stort medansvar for, at det at være beboer i AB Glasgården er en tryg og god oplevelse. Der må med rette være en forventning til den enkelte andelshaver om, at deltage i fællesskabet med en konstruktiv, positiv tilgang til dagligdagen på matriklen. Det betyder bl.a. at der ikke alene er en forventning til dig om, at efterleve gældende husorden og ordensreglement men, at du selv gør en aktiv positiv indsats i det daglige, for at holde styr på ikke alene egne, men også fællesskabets rammer. Fællesskabet består jo også af dig du er faktisk den vigtigste del i samarbejdet. På forhånd tak. SALG AF ANDELE På sidste års generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr. pr. m 2, og som nævnt i indledningen er der i det forgangne år sket overdragelser af i alt 9 andele. Salgspriserne har varieret meget markant, hvor flere er solgt til vurderingen endda meget hurtigt uden anvendelse af ejendomsmægler. Som alle ved er reglerne hos os ret liberale, hvor det stadig er et ufravigeligt krav, at ny beboer forhåndsgodkendes, hvilket bl.a. indebærer, at køber skal møde repræsentanter for bestyrelsen, fremvise billedlegitimation, sundhedskort, bankoplysning om betalingsevne m.m. Den lille økonomiske indsigt er for at sikre, at vi fastholder gode andelshavere, som kan honorere de månedlige ydelser, og ikke bliver en økonomisk belastning for AB Glasgården og dens andelshavere. Som nævnt er det fast procedure, at repræsentanter fra bestyrelsen møder nye beboere hvor der orienteres om foreningen, husorden, brug af vaskerier, cykelparkering, tobaksrygning på fællesarealer og meget mere. Mødet med ny beboer er både for, at sætte ansigt på, at nye beboere får en rundvisning på ejendommen, at blive grundigt informeret om regler og forventninger til nye beboere, at få mulighed for at stille spørgsmål og ikke mindst, at få en mere personlig relation mellem ny andelshaver/beboer og bestyrelsen. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

6 Ved hvert salg af andel skal der altid udarbejdes EL Attest samt vurderingsrapport. Dette for at sikre at køber, sælger og foreningen ved hvilken stand lejligheden sælges i således, at sælger eventuelt kan udbedre skader/mangler inden salg og, at køber ikke efterfølgende kan påberåbe sig at have købt og betalt for udbedring af fejl og mangler der ikke er der. Kort sagt en beskyttelse af alle parter. GLASVEJ 7, 3. TH. Foreningen undgik et forsinkende og fordyrende tvangssalg via Retssystemet, idet den efterstående panthaver endelig kunne indse og forstå at hans handlinger, kun pålignede AB Glasgården et voksende tab. Mod betaling af symbolsk beløb, kvitterede han sit pant til aflysning. Andelen er solgt som håndværkertilbud til en pris af kr., og foreningen har fået aktiveret den månedlige boligafgift med kr. pr. måned. Kontakten til køber skete i øvrigt lidt tilfældigt uden brug af ejendomsmægler. Pr. ultimo december 2014 er tabet til foreningen opgjort til ,80 kr. BUTIKSLEJEMÅLENE Genudlejning af de tomme butikker står øverst og er en af bestyrelsens vigtigste opgaver for året Der har været en del henvendelser/tilbud om at overtage butikkerne til brug for mange forskellige brancher, så anvendelsesmulighederne må siges at være mange. Desværre har der endnu ikke været forhandlinger med potentielle lejere, der har kunnet indfri bestyrelsens basale krav til et fornuftigt samarbejde ved udlejning. Det gælder eksempelvis fremvisning af straffeattest, at indretning af lokaler skal kontraheres med godkendte momsregistrerede håndværkere eller at ny lejer selv skal betale for særindretning af lejemålene. Kan tilføje, at der har været seriøse forhandlinger med potentielle lejere, der ikke har kunnet eller villet bidrage økonomisk til indretning af butikslokalerne. Set fra en ny lejers side vil det selvsagt være en fordel, hvis AB Glasgården betaler for speciel indretning af butikslokale. Af indlysende årsager ønsker bestyrelsens ikke, at benytte andelshavernes sparsomme likvider på en sådan økonomisk konstruktion. AB Glasgården er ikke ejendoms- eller butiksudvikler. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

7 GENUDLEJNING AF TOMME BUTIKSLEJEMÅL 60 A + C Som orienteret om på tidligere generalforsamlinger blokerer lokalplan fra 1992, tinglyst på ejendommen, at der ikke må udlejes til liberale erhverv. I et forsøg på, at få åbnet op for et nyt og mere varieret butiks liv i Nord Vest skrev bestyrelsen til Bispebjerg Lokaludvalg, hvor der i sommeren 2014 blev skrevet om vore bestræbelser og genvordigheder i Nord Vest Bladet. Der kom flere henvendelser fra borgere i lokalområdet, der udtrykte at det var et godt initiativ der var taget, herudover skete der ikke det voldsomme. Som privat personer og bestyrelsesmedlemmer har vi desværre også begrænsede ressourcer til at kæmpe denne vigtige kamp, både for foreningen og for lokalområdet. Skulle der blandt beboerne være personer der har mulighed for, at hjælpe bestyrelsen med denne for lokalområdet vigtige kamp, tager bestyrelsen med stor tak mod dette og bistår gerne i det videre forløb. Butikslokalet på hjørnet har i det forløbne år i øvrigt været lånt ud til TV2 for filmoptagelser. Dette medførte som sidegevinst, salg af Glasvej 7, 3. th. med aktivering af den manglende boligafgift. I øvrigt kan det oplyses, at tidligere besætter af Frederikssundsvej 60 C; Baber Raja ankede sin dom på betaling af i alt ,53 kr. til AB Glasgården, hvorfor der er berammet nyt retsmøde i Landsretten mandag den 4. maj Det er uomtvisteligt bestyrelsens store håb og ønske, at Baber Raja dels ikke får medhold i sin anke og dels er i stand til at betale det skyldige beløb. Skader ved tyveri og hærværk på Frederikssundsvej 60 A blev forhandlet til en kontant forsikringserstatning på ,00 kr. Dette beløb er indsat på spærret konto i Danske Bank, hvorfra der alene kan disponeres med godkendelse af foreningens eneste panthaver Realkredit Danmark. RD godkender og frigiver alene udbetalinger til brug for istandsættelse af vore erhvervslejemål. I slutningen af 2014 er frigivet ,80 kr., til dækning af udgifter anvendt til istandsættelse af lejemålene på Frederikssundsvej 60 A og C faldstammer, Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

8 støbning af gulv mm. Til orientering kan oplyses, at totale forbrugte omkostninger på de 2 lejemål er opgjort til ,82 kr., så p.t. er der egenfinansiering på ,02 kr. GLASVEJ 3; POST DANMARK Selvom vi har kendt Post Danmarks officielle politik med nedlukning af posthuse i hele landet, kom det alligevel uventet da de ultimo september meddelte, at Posthuset lukkede pr. 14. oktober Samtidig blev lejemålet opsagt med betaling af husleje og endelig fraflytning senest pr. 31. marts Straks efter Post Danmark havde offentliggjort deres lukning, var der flere driftige og kreative forretningsfolk på banen for, at overtage lejemålet. Vil i den forbindelse tilføje, at ordet kvalitet også er en del af et sprog der kan være svært at forstå. Ordet kan forstås og tolkes på flere måder så er der ikke sagt for meget. Post Danmark har betalt foreningen et kontant beløb på ,00 kr. til afslutning og istandsættelse af lejemålet, et beløb der medtages i regnskabsåret Når lokalerne nu er tomme, vil muligheden med nem håndværkertilgang til udskiftning af faldstammer blive udnyttet. Faldstammer gennem lejemålet, med forberedelse af det videre forløb vil blive igangsat, så ny lejer ikke får ødelagt sit lejemål. Dette projekt vil være analogt med de gennemførte faldstammeudskiftninger i butikkerne på Frederikssundsvej 60 A + C. 10 ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN Af arbejder fra vedligeholdelsesplanen er alene faldstammer, etape 2 gennemført. På grund af den usikre økonomiske fremtid manglende lejeindtægter fra butikslejemål er andre større vedligeholdelsesopgaver ikke igangsat. Alene nødvendige daglige opgaver er derfor udført. Yderligere tiltag må af økonomiske årsager afvente, til afklaring og aktivering af de tomme butikslokaler foreligger, herunder med venlig assistance af Realkredit Danmark. Vedligeholdelsesopgaver hvor det giver ringe økonomi ikke at foretage udbedringer, vil naturligvis fortsat blive igangsat, inden for de rammer vi har til rådighed. I 2014 er der monteret nye lamper i opgangen Glasvej 1, hvor der var mange pæreskift, ligesom flere lamper var i udu. De nye lamper har dels LED lys og dels sidder bevægelsesmelderen i hver enkelt lampe, hvilket betyder, at lyset alene tændes på etagen efterhånden som du bevæger dig op eller ned. Ganske smart og strømbesparende. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

9 Det er besluttet at lamper i andre opgange skiftes, når lamperne i disse går i stykker. FALDSTAMMEPROJEKTET, ETAPE 2 På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til igangsætning af faldstammeudskiftning etape 2, omfattende Glasvej 1, th. og Frederikssundsvej 60 A. Derudover er faldstammerne i butikslejemålet på hjørnet Frederikssundsvej 60 A gennemført, således at ny lejer af butikken ikke skal tåle en total ødelæggelse af nyindrettet butik. I forlængelse af denne etape med faldstamme udskiftning, kom nogle skader eller rettere defekter for dagen, hvor beboerne mente, at det havde direkte relation til de igangværende arbejder. Efter nærmere granskning blev disse opklaret hvor det bl.a. viste sig, at en andelshaver ikke havde reageret på tidligere skrivelser fra Finn L. & Davidsen, ligesom vandskader var opstået på grund af andelshaverens manglende vedligehold eller rettere eftersyn af bestående afløb. Det får bestyrelsen til at gøre opmærksom på, at den enkelte beboer har pligt til jævnligt at rense afløb således, at disse ikke tilstopper ved den daglige brug. Tilstopning vil typisk ske over tid, og bestå af hår, gamle sæberester mm. Bliver begyndende tilstopning ikke fjernet ved denne simple øvelse, skal viceværten kontaktes der efterfølgende vil foretage det videre fornødne, herunder eventuel tilkald af nødvendige fagfolk. Det er ikke kun en god ide, men egentlig også et krav til dig, at du minimum 2 gange om året, renser dine afløb eventuelt ved brug af afløbsrens og kogende vand, så der sikres frit afløb. Det er ikke smart når vand efter et dejligt brusebad står og sejler på gulvet for evt. at trænge ned gennem utætheder i gulvet til underboen. Manglende daglig vedligeholdelse hæfter den enkelte andelshaver selv for, så det kan blive en kostbar affære for dig. Bestyrelsen finder også anledning til at repetere, at de igangværende faldstamme udskiftninger, sker efter gammel kontrakt indgået med Finn L. & Davidsen, et tilbud og en aftale der tidligere er besluttet af en generalforsamling. Beslutningen blev taget efter indhentelse af i alt 5 tilbud fra forskellige entreprenører. Desværre kunne oprindelig tilbud ikke igangsættes på grund af manglende økonomi (finanskrisen), hvorfor projektet blev udskudt, og aftalt igangsat etapevis successive som Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

10 foreningens økonomi ville tillade dette. Men det er stadig den accepterede aftale med Finn L. & Davidsen der ligger til grund for faldstammeprojektet. Den netop afsluttede etape er gennemført med energisk indsat af bestyrelsesmedlem Louise Folsach, en indsats der har været ganske utaknemmelig. Erfaringerne og den tidsmæssige indsat der er ydet betyder, at ved fremtidige delprojekter vil bestyrelsen igen kontrahere med Jahn & Partnere til at forestå tovholderopgaverne på disse. Dermed sikres vi uvildig kvalificeret hjælp til diverse udfordringer, af meget variende herkomst. Betaling af faldstammer er i øvrigt finansieret af foreningens livkvide midler. OMFORANDRING AF LEJLIGHED Igen i år skal det desværre nævnes, at du/i skal huske dels, at spørge bestyrelsen om tilladelse til at foretage forandringer og dels, at ansøge resp. orientere Kommunen om disse arbejder. Det burde være overflødigt at nævne, at arbejder der kræver autoriseret håndværker til udførelsen, skal foretages af disse det er et ufravigeligt krav. Såfremt reglerne ikke overholdes, er det eksklusions grund, som bestyrelsen i fremtiden vil efterleve. I samme forbindelse skal det nævnes, at ingen andelshaver kan forpligte foreningen økonomisk ved, uden bestyrelsens skriftlige godkendelse, at indgå aftaler om forbedringer i egen bolig, herunder udskiftning/udbedring af faldstamme, varmeanlæg m.v. Skulle dette mod forventning alligevel ske, vil andelshaveren selv blive pålagt og afkrævet betaling for de udførte arbejder. En andelshaver har meget positivt forespurgt om mulighederne for, at udvide sin bolig ved knopskydning gennem inddragelse af 5. sal. Dette kræver myndighedernes godkendelse hvor der vil blive stillet nye krav til den bygningsmæssige forandring. Da ønsket vil åbne op for andre udnyttelsesmuligheder af bygningerne, muligheder der vil have vidtrækkende følgevirkninger for foreningen, er der medtaget separat orienteringspunkt på dagsordenen. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

11 OPSTIGENDE GRUNDVAND I KÆLDRE I kælderen på Glasvej mellem opgangene 3 og 5, er der desværre gentagne problemer med opstigende grundvand. Det er ikke nyt i det periodevise opstigende grundvand, men det er foruroligende at det er nye steder vandet stiger op. Grundvandet flytter sig. I samarbejde med Jeudan og City Kloakservice er en dybere undersøgelse i gang, for de gentagne problemer med vandet er ikke til at leve med der skal gøres noget. Når problematikkerne er afklaret, vil det blive overvejet hvorvidt der skal investeres i forhøjet gulv under pulterrum i kælderen på Glasvej mellem opgang nr. 3 og 5, ligesom en afkortning af træskillevægge m.m. For at sikre hurtigere fjernelse af det opstigende grundvand og heraf følgende gener, har foreningen for supplering af gammel vandstøvsuger og mindre affugter indkøbt et stk. vandstøvsuger og 2 nye affugtere. Hver gang der har været vand i kælderen, har berørte beboere skulle tømme pulterrum, hvor bestyrelsen vil takke for den venlige hjælp og beklage den forvoldte ulejlighed. Skal minde om, at skader på ting i pulterrum skal meldes til eget forsikringsselskab. Det er dog med stor undren, at bestyrelsen sammen med en del andre beboere kan konstatere, at enkelte beboere finder anledning til, at bruge de fælles kælderarealer til opmagasinering af storskrald. Det er ikke i orden, slet ikke når der jævnligt er storskraldsordning, arrangeret af Ejerlauget. BAGHUSET Stadig intet nyt om denne skønne bygning udover, at vi benytter dette lokale til mødelokale, hvor der afholdes diverse generalforsamlinger og afvikling af andre fælles sociale arrangementer i regi af Ejerlauget. Skal nævne at lokalerne IKKE kan lejes til afholdelse af private fester. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

12 Fremtiden for bygningen undersøges stadig, idet der forhandles med potentielle investorer om hjælp til aktivering af huset. ØKONOMI De udarbejdede 5 års drifts- og likviditetsbudgetter er i forbindelse med rentetilpasning pr. 1. januar 2015 ajourført. Driftsbudgetterne ser ganske fornuftige ud, selv med bortfald af moderniseringstillæg og ikke mindst uden lejeindtægt fra Post Danmark, eller dette lejemål. Den gennemførte rentetilpasning af lån pr. 1. januar 2015 medførte en rentetilpasning og et profilskifte, da det gamle F10 lån på 24,550 mio. kr. til rente 4,0904 % p.a. er omlagt til: ,00 kr. 30 årigt kontantlån med afdrag til rente 2,6716 % p.a ,00 kr. F5 lån med rentetilpasning pr , til rente 0,54 % p.a. Samlet afdrages der nu på en restgæld af 11,177 mio. kr. eller 22,7 % af foreningens samlede prioritetsgæld på 49,05 mio. kr. Det skal i samme forbindelse nævnes, at Realkredit Danmark har stillet nogle restriktive krav til foreningens økonomi, krav som bestyrelsen ikke finder specielt belastende for et fortsat godt samarbejde eller urimelige set i forhold til foreningens generelle økonomi. Kravene der er stillet kan ganske kort resumeres til, at på baggrund af indleveret regnskab, budget og referat af generalforsamlingen, skal foreningens årlige likviditetsoverskud i den næste 5 års afdragsfrie periode, deponeres på separat pantsat sikringskonto i Danske Bank. Fra denne konto vil alene blive frigivet beløb til dokumenterede og af RD godkendte vedligeholdelsesudgifter små som store, jf. vedligeholdelsesplanen. Samtidig skal foreningen skifte daglig bankforbindelse til Danske Bank, hvor den udbetalte forsikringserstatning fra lejemålet på Frederikssundsvej 60 A, er indsat på spærret konto. Fra denne konto bliver alene frigivet midler til betaling af håndværkerudgifter til istandsættelse af de tomme butikslejemål. Med de forudsætninger der p.t. er kendt, er det et ufravigeligt krav fra RD, at boligafgiften i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 stiger med mindst 5 %. Boligafgiften kan ikke nedsættes i de næste 5 år. Tidligere på året varslede Realkredit Danmark en stigning i bidragssatsen fra 0,68 % til 1,15 % hvilket betyder en kontant årlig merudgift for foreningen på godt ,00 kr. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

13 Sammenholdt med de andre krav til fortsat samarbejde, fik bestyrelsen til overfor RD at citere Mattæus evangeliet kapital 13, vers 12 hvori kan læses: Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. Det er bestyrelsens opfattelse, at krav stillet af vor økonomiske samarbejdspartner, er til at leve med, specielt når vi husker på, at vi stadig har en gæld på ca. 39 mio. kr. der p.t. ikke afdrages, ligesom renteniveauet på et tidspunkt må forventes at stige, og derfor belaste økonomien. Rentefølsomheden hænger naturligvis sammen med, at lån der ikke afdrages er F5 lån der skal rentetilpasses inden Sammenholdt med den foreliggende vedligeholdelsesplan, er kravene fra RD ganske rimelige. Renteudviklingen følges meget tæt, hvor bestyrelsen vil udnytte muligheden når/hvis den måtte komme, at omlægge den samlede prioritetsgæld til lån med fast rente og afdrag således, at foreningen får et anderledes fast og solidt økonomisk grundlag at stå på. Bestyrelsen vil gøre meget for, at komme ud af den nuværende renteklemme. Herudover er bestræbelserne på udlejning af de tomme butikslejemål, som nævnt, højt på todo-listen. Sideløbende arbejdes der med aktivering af diverse tomme m 2 i Baghuset og på Glasvej, hvor der ikke vil blive igangsat aktiviteter, der kræver større økonomisk involvering af AB Glasgården uden at vi er 100 % sikre på, at udgifter hurtigt vil blive ændret til varig gevinst og indtægter for AB Glasgården. REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE POSTER At årets driftsregnskab viser negativt resultat på kr. er ikke tilfredsstillende. Summa summarum så er økonomien 2014 ekstraordinært belastet af følgende større kontante udgifter: Istandsættelse butikslokale F 60 C (gitre + støbe gulv)... Udgifter til advokat vedr.; F60 A+ C mm... Faldstammer etape 2; G 1 th og F 60 A... I alt kr kr kr kr. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

14 Den største negative og ærgerlige påvirkning af driftsresultatet for 2014 er dog de manglende lejeindtægter på kr. fra de 2 tomme butikslejemål på Frederikssundsvej 60 A + C. I alt mangler lejeindtægter i 2014 fra aktiverings mulige arealer der alene afventer udlejning: F60 A, Erhverv (12 mdr. á kr.) kr. F60 C, Erhverv (12 mdr. á kr.) kr. G7, 3. th. (salg 12 mdr. á kr.) kr. Manglende leje indtægter i alt i kr. Glasvej 7, 3. th. er solgt pr. 1. marts 2015, og boligafgiften vil derfor påvirke indeværende år positivt med ,00 kr. Post Danmarks lejemål på Glasvej 3, st. th. betaler leje frem til og med 31. marts 2015, hvorfor der i 2014 ikke har været manglende lejeindtægt derfra. Årlig lejeindtægt har andraget ,00 kr. Der er i 2015 modtaget ,00 kr. fra Post Danmark til betaling for istandsættelse af det fraflyttede lejemål, hvor der efter fjernelse af diverse installationer forestår en del reparationsarbejder. At få aktiveret de tomme butikslejemål står øverst på bestyrelsens TO-DO-LIST. Er der beboere der har gode potentielle emner til nye butikslejere, så hold jer ikke tilbage. I årets løb er Ligkistemagasinet ophørt og lukket, hvor der blev indgået aftale med anden operatør i dette marked. Da forhandlinger var overstået, og lejekontrakt som aftalt var udfærdiget, fremsatte lejeren nye krav til lejekontrakten, krav vi ikke kunne eller ville imødekomme. Derfor har vi indgået ny lejeaftale med naboen, Perfecto frisør om overtagelse og sammenlægning af de 2 lejemål til en ny og større butik. Indretning af ny butik forestår og lejer bekoster selv efter myndighedernes forskrifter. BESTYRELSENS SAMLEDE VURDERING AF ØKONOMIEN På trods af foranstående negative påvirkninger af driften for 2014, med uforudsete udgifter og reel tomgangsleje, vurderer bestyrelsen ikke, at den fremtidige økonomi ser håbløs ud. Det skal huskes, at de tomme kvadratmetre på Glasvej 3-5, 1. salen og det lille Baghus aldrig har haft givet foreningen nævneværdige lejeindtægter i foreningens 10 årige historie. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

15 Glasvej 3-5 har stået tom fra foreningens stiftelse 1. januar Baghuset har drypvis mistet erhvervslejerne i 2005, 2007 og 2012 hvorfor manglende lejeindtægter fra de tomme m 2 ikke har tynget den samlede økonomi væsentligt. På alle tomme kvadratmetre har Kommunen tinglyst deklaration om, at disse fremtidig skal anvendes til beboelse, hvorfra der ikke kan dispenseres, at indretning til beboelse er forudsat at bygningsmæssige ændringer af forsyningslinjer m.m. herunder at lyd- og varmeisolere arealerne, ajourføres efter gældende reglementer. Bestyrelsen har ingen ambition om, at påtage sig jobbet som ejendomsudvikler, men har flere gange sonderet mulighederne for, at få indrettet arealerne uden held. Mulighed for salg af Baghuset er også undersøgt, men da der ikke kan frastykkes tilstrækkeligt med jordareal, kan ejendommen ikke udmatrikuleres. Finanskrise og hvad deraf følger har hidtil bremset for aktivering af lokalerne. Så alt i alt mener bestyrelsen ikke, at foreningens økonomi ser sort ud tvært imod ser bestyrelsen flere muligheder der venter på bedre tider for, at kunne gavne foreningens økonomi positivt. VARMEREGNSKAB 2013 Efter den milde vinter 2013/2014 kom der mange henvendelser efter varmeregnskabet for kalenderåret Mange havde helt glemt, at de første måneder af kalenderåret 2013 var både særdeles kolde og meget blæsende. Da varmeregnskabet følger kalenderåret og ikke vinterhalvåret vil slutregnskabet ofte ikke stemme overens med hvordan den enkelte beboer husker vinterenes vejrlig og dermed forventer hvordan slutregnskabet skal ende. Disse gentagne oplevelser har fået bestyrelsen til at undersøge mulighederne for anden aflæsningsmetode. Fra ISTA er der indhentet tilbud, hvor bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at der investeres i nye varmemålere til forbedret aflæsningsmetode, hvor følgende fordele skal fremhæves: Den enkelte beboer kan året rundt følge med i eget varmeforbrug. Som beboer kan du hurtigt blive opmærksom på øget unaturligt forbrug. Årlig aflæsning foregår uden besøg af aflæser, betyder hurtigere varmeregnskab. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

16 Nye varmemålere og aflæsning af samme, ændrer IKKE på ejendommens totale varmeregning, men vil måske gøre os forbrugere mere OBS på det daglige varmeforbrug. Herudover vil nye målere måske give en mere retfærdig fordeling af varmeudgifterne. Ejendommens totale udgifter til varme androg i kalenderåret 2013: ,48 kr., hvor det skal nævnes, at der var meget stor variation i varmeforbruget hos de enkelte beboere ganske som tidligere år. Vil opfordre alle til, at efterleve et godt råd med at foretage en god daglig udluftning af beboelsen, også på de kolde dage. Ved start af varmen til vintersæsonen 2014/2015, har der været ekstraordinært mange termostatventiler, der har skullet motioneres for at komme i gang igen. Der har været mange der ikke har kunnet få varme på radiatorerne, hvor nogle termostatventiler har skullet skiftes, idet ventilen havde været lukket i lang tid, og dermed var frosset fast. I den forbindelse skal vi minde om, at det er vigtigt, at ventilen aldrig lukkes helt, således at der altid vil være et gennemløb af vand i radiatorerne også om sommeren. Når en termostat ikke virker skal du kontakte viceværten, der hjælper med det videre forløb, herunder eventuelt tilkald af VVS. I efteråret 2015, vil den kommende fyringssæson bliver åbnet ved, at der ved mail til alle beboere, opslag på hjemmesiden og i opgangen vil blive adviseret om, at nu tændes der for varmen. Herefter har alle i en periode på 8 dage til at få undersøgt om der kommer varme på radiatorerne. Fejl/mangler skal så meldes til Varmecentralen. Efter denne øvelse vil Varmecentralen sætte tid af til, at samle op på alle defekte termostatventiler m.m. således at alle skulle have fuld varme når det bliver koldt. Ved denne kollektive øvelse, skulle vi undgå de mange udkald fordelt over en længere periode, hvorved foreningen sparer udgifter for tilkald af VVSer for, at få varme på en radiator. VASKERIER At dette punkt skal gentages år efter år, er ikke mindre end fantastisk. Emnet er i bund og grund både personligt og intimt, men når der ses på den daglige brug af vaskerierne undrer man sig. Udviklingen i respekt af reserverede tider til vask, ordensniveau med mere, har selv efter tidligere års henstillinger og påbud, tilsyneladende ikke haft effekt. Tekster fra tidligere års beretninger kunne i år gentages ved brug af Copy Paste. Lad som om du er Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar 2015 hjemme... 16/22

17 Af økonomiske årsager er nye reservationstavler endnu ikke indkøbt, men når økonomien tillader, vil de blive opsat indvendigt i vaskerierne. Indtil nye tavler er opsat er det tilladt, at reservere ledige tider ved brug af et stykke papir, der skal forsynes med navn og telefonnummer, således at det er muligt at komme i kontakt med beboer hvis uheldet skulle være ude. Denne midlertidige tilladelse ophører når nye vasketavler er opsat, og fremtidige brugere er registreret. En kraftig henstilling til dig er, at som bruger af vaskerierne, har du et stort ansvar for at der er ryddeligt i disse og at du husker at rense filteret på tørretumbleren efter endt brug. Det sker alt for ofte, at filteret er fyldt med fnuller der stopper for luftcirkulationen til brug for god og økonomisk tørring af tøjet. På foreningens hjemmeside kan du hente yderligere information om eksempelvis interval på vasketid, betjeningsvejledning, Quick guide m.m. NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER Bestyrelsen er stadig i gang med ajourføring af navneskilte på postkasser, opgangsdøre og porttelefoner. Det er en større opgave, hvor mange beboere desværre ikke reagerer på skriftlige henvendelser med ønske om nogle få og basale oplysninger. Opgaven har af arbejdsmæssige årsager været nedprioriteret i efteråret 2014, men vil blive genoptaget for gennemførelse i HUSORDEN OG ORDENSREGLEMENT Dejligt og positivt har det været et år, med MEGET få klager over støjende adfærd. Tak til alle for dette. Vil alligevel minde om, at når der holdes fester, at det ikke alene er i egen opgang advarsler opsættes, men også i naboopgange. Tobaksrygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer tilhørende AB Glasgården, hvilket venligst bedes respekteret. At efterlade cigaretskod på trappeopgange, i kælder eller kaste ud over altankanten er ikke tilladt. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

18 I øvrigt skal nævnes, at det ikke er laveste fællesnævner der er gældende i husorden og ordensreglerne. Alligevel forventes det, at aftalte spilleregler overholdes. Overtrædelser bemærkes ret firkantet, for hvis grænserne skal flyttes, er der en del spørgsmål der skal afklares og aftales inden nye regler bliver gældende. CYKELPARKERING Det burde være overflødigt at skulle nævne, at parkering af cykler i trappeopgange og på andre fællesarealer inden døre også i kælderen på Glasvej ikke er tilladt. Der er cykelparkering mange steder i gården, ligesom der er plads i den nye cykelkælder under terrassen. Port nøgle passer til denne fælles cykelkælder. Cykelparkering skal foretages med sund fornuft og omtanke - i respekt for gården. Ejerlauget gennemførte en oprydning af cykler i november 2014, hvor 22 cykellig blev bortskaffet. Der er nu opsat skilte på husfacaderne rundt om hele karreen, med Henstilling af cykles frabedes. Dette for at give plads til Ejerlaugets vicevært for snerydning og almindelig renholdelse. Desuden giver det bedre adgang for fodgængere der skal passere med barne- og klapvogne. Cykler der parkeres uden for afmærkede områder, fjernes og placeres andet steds uden advarsler. VICEVÆRT Der er ikke fast tidspunkt hvor viceværten er på ejendommen. Der er faste kontaktpersoner tilknyttet AB Glasgården, hvor kontaktoplysninger kan findes i opgangene og på vor hjemmeside. Når du telefonisk kontakter viceværten, indtaler du besked på telefonsvarer, hvorefter viceværten udbedrer det ønskede eller undersøger og vender tilbage- Ved uopsættelige situationer skal der ringes til viceværtens vagtelefon , der vil tage over og give instruktioner til videre forløb. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

19 JEUDAN ejer i øvrigt naboejendommene på Frederikssundsvej 62, hvorfor det er samme personer der servicerer denne og vor ejendom. EJERLAUGET GLASVEJ-KARREEN Det glæder bestyrelserne i tilknyttede ejendomme voldsomt meget, når gæster kommer på besøg og ser gården, hvor alle uden opfordring udtaler sig MEGET positivt om gården og dens fremtræden. Gården er en skærende kontrast til det der kan se ude på gaderne i Nord Vest. Det skal vi alle huske at værne om og værdsætte. Kan være det føles snærende for få, at Ejerlaugets bestyrelse nidkært passer på gården ved fastholdelse af det aftalte ORDENSREGLEMENT men det virker. Siden sidste år er der etableret overvågning, med opsætning af kameraer til overvågning af begge porte ud mod Frederikssundsvej, det store affaldsskur bag Frederikssundsvej 62 og hjørnet hvor parkeringspladser for biler/motorcykler med det store område for cykelparkering kan overvåges. Overvågning er tilsluttet Internettet så det er muligt på afstand at følge med i hvad der er sket i gården. Herudover anbefaler og opfordrer bestyrelsen til, at beboerne hos AB Glasgården deltager i de få sociale arrangementer der gennemføres i regi af Ejerlauget det er gratis, hyggeligt og ikke mindst mulighed for, at lære andre beboere i Glasvej-karreen at kende. ORDENSNIVEAU / AFFALD Som nævnt tidligere år, så er AFFALD stadig et større emne, hvor der er kommet mere sortering, en sortering der er kommet for at blive. Af den opsatte videoovervågning kan i øvrigt meget glædeligt ses, at de fleste beboere gør sig umage med at sortere affald som forventet af myndighederne tak for det. Specifikt til beboere hos AB Glasgården: Aviser/reklamer SKAL du/i selv aflevere i avis/papircontaineren skal ikke smides på trappeopgange, eller i container til pap eller dagrenovation. Utroligt at beboere kan finde på at tømme sin postkasse for reklamer, og bare smide dem på gulvet i trappeopgangen? Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

20 Storskrald er ikke en viceværtopgave. Såfremt du hensætter storskrald, som viceværten fjerner sker dette alene mod ekstra betaling af AB Glasgården. Der er fast afhentning af storskrald, hvor container opstilles på hjørnet af Houmanns Allé og Theklavej 11. Du/I skal selv opbevare storskrald og større EL skrot til næste afhentning. Datoer er annonceret i opslagstavleren i gården og på Ejerlaugets hjemmeside. Som det kan ses af foto, er det med stor undren det konstateres, at selv når der er opsat gul skilt at der lige nu er container til storskrald, er der beboere, som umotiveret sætter storskrald ved dagrenovationen. Ganske enkelt utroligt. Storskrald sat ved dagrenovation i weekend, hvor der var afhentning af storskrald Af ordensmæssige årsager, plus at Brandmyndighederne ikke tillader det, må der ikke sættes ting til opbevaring uden for egne pulterrum på loft og/eller fællesarealer i kælderen. Genbrugsplads Bispeengen er placeret over for Fuglebakken Station, på hjørnet af Borups Allé og Hillerødgade. Med bil er indkørsel fra Nordre Fasanvej, under Bispeengbuen. Læs mere om genbrugspladser på Kommunes hjemmeside. I øvrigt er det noget griseri, at smide cigaretskod i gården, specielt når der er opsat askebægre på strategiske steder rundt om i gården. Så vær venlig at vise hensyn. AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE På foreningens hjemmeside: kan findes nødvendig information om foreningen, og ikke mindst oplysninger om eventuelle planlagte driftsforstyrrelser og andre aktuelle oplysninger hvis der skulle ske noget særligt på/i ejendommen. Der er etableret mailingliste, hvor alle beboere der er tilmeldt vil modtage mail med informationer, når/hvis der eksempelvis bliver lukket for vand, varme eller andre nødvendige reparationer der påvirker din personlige dagligdag. For at sikre, at du er med på mailinglisten, kan du sende en mail til gerne via formularen på hjemmesiden, indeholdende dine personlige oplysninger; Navn, adresse, telefonnumre og mailadresse, så vil vi ajourføre kartoteket. På hjemmesiden finder du også brugbare oplysninger hvis du har planer om, at sælge din andelsbolig. Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

21 Oplysninger af fælles karakter for alle beboere i karreerne, f.eks. STORSKRALD, finder du på Ejerlaugets hjemmeside. KONTAKT TIL BESTYRELSEN Såfremt du har brug for at kontakte bestyrelsen kan dette gøres enten via kontaktformularen på hjemmesiden, via mail: eller Alle henvendelser bliver håndteret dagligt ekspederet hurtigst muligt senest med besvarelse efter førstkommende bestyrelsesmøde. GODE RÅD OG SMÅ TIPS TIL DAGLIGDAGEN AT rense dine afløb jævnligt, mindst et par gange om året. Læs mere på foreningens hjemmeside eller på AT radiatorerne skal være tændt hele sommeren - der skal være gennemløb. Mange termostater har været gået i dvale på grund af inaktivitet, hvorfor de skal motioneres, eller skiftes inden de igen kan give varme. Der er slukket for ejendommens varmeanlæg om sommeren. AT indboforsikring er et personligt anliggende. Husk at have dine forsikringsforhold i orden. AT melde alle bygningsmæssige fejl du ser/opdager til viceværten eller ved mail til bestyrelsen. HUSK: også fejl på vaskemaskine eller tørretumbler. AT tømme filteret på tørretumbleren i vaskekælderen efter brug. AT du IKKE skal åbne gangdøren for reklamer. Bude har selv adgang enten med egen nøgle eller via Bekey med deres mobiltelefon. AT sikre dig at gangdøren er lukket rigtigt når du forlader ejendommen. Flere beboere har bemærket små blokeringer så døren ikke lukkes helt i, og giver derfor fri adgang til ejendommen. Dør blokeret med serviet Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

22 AFSLUTNING Skulle der blandt beboere være forslag eller ideer til brug for fællesskabet, så kom endelig frem med dem. Enten via foreningens hjemmeside eller med mail til foreningen, så vil bestyrelsen drøfte forslag på førstkommende bestyrelsesmøde. Beretningen vil jeg slutte med at takke alle vore samarbejdspartnere. En særlig tak skal lyde til alle vore kontaktpersoner hos Administrationen og øvrige samarbejdspartnere, der for os har været et særdeles godt og konstruktivt med- og modspil i det forløbne år. Især ved løsning af de noget specielle opgaver med vore butikslejemål på Frederikssundsvej. S T O R T A K til alle, hvor Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde i Dette var bestyrelsens beretning fra det forgange år. P.b.v. Mogens Wøldike Formand Dropbox:\Andelsbolig\Generalforsamling\2015\Beretning 25. februar /22

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 20. marts 2012 Indhold BERETNING... 2 SALG AF ANDELE... 2 SALG AF FORENINGENS VARELAGER... 3 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH.... 3 ERHVERVSLEJERE... 4

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts Renovering af det lille Baghus. Beretning findes digitalt på

Beretning. AB Glasgården. Marts Renovering af det lille Baghus. Beretning findes digitalt på 2016 Beretning Renovering af det lille Baghus AB Glasgården Beretning findes digitalt på www.ab-glasgaarden.dk. Marts 2017 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 21. marts 2017 INDHOLD BERETNING...

Læs mere

Februar 2012: Fra skrot til slot

Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot Oktober stemning i legehjørnet AB Thekla Ejerlauget Glasvej-karreen Maj 2013 Beretning findes digitalt på: www.glasvej-karreen.dk Ordinær generalforsamling

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18.

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18. Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen Mandag den 18. juni 2012 Indhold FØRSTE ÅR I GÅRDEN med nye muligheder... 2 BESTYRELSEN... 3 SAMARBEJDET PÅ TVÆRS I GÅRDEN... 4 SIDEBYGNING - NEDRIVNING...

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning

Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Ordinær generalforsamling AB Bentzonsvej 38-44 6. april 2006. Bestyrelsens Beretning Bestyrelsen: Tommy Munk (formand) Frederiksberg 5.4.2006 Helle Bjerre Peter Vendrup Tatiana Scharnberg Bestyrelsens

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere.

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere. A/B Virumvang, 25. marts 2003 ordinær generalforsamling Formandens beretning Baggrunden for A/B Virumvang Allerede i 1999 fik vi tilbuddet om at købe ejendommen. Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946.

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946. Velkomstfolder Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26 d. 10. april 1946. Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, som har eksisteret siden d. 10. april 1946. I dette

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere