Beretning. AB Glasgården. Marts Februar 2012: Fra skrot til slot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot"

Transkript

1 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013

2 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS VARELAGER... 4 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH ERHVERVSLEJERE... 4 Frederikssundsvej 60 A (CH Dansk Holding (CHDH) ApS)... 5 Frederikssundsvej 60 C (Innovation Ejendomsinvest ApS)... 6 VASKERIER ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN OPDATERET... 9 FALDSTAMMEPROJEKTET... 9 BADEVÆRELSER - utætte gulve og lofter OMFORANDRING AF LEJLIGHED BAGHUSET VANDSKADE PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ 60 A VANDSKADE I KÆLDEREN PÅ GLASVEJ ØKONOMI REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER KONSEKVENS VED OMLÆGNING TIL FAST RENTE MED/UDEN AFDRAG NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER FREMLEJE KLAGER OVER STØJENDE ADFÆRD CYKELPARKERING BYFORNYELSE / EJERLAUGET GLASVEJKARREEN PORTEN FREDERIKSSUNDSVEJ 60 C ORDENSNIVEAU / AFFALD AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE AFSLUTNING K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

3 BERETNING Bestyrelsen kan igen se tilbage på et aktivt år foreningens 8. leveår. På flere områder har året 2012, givet store og særegne udfordringer, der var ekstra tidskrævende og ikke mindst lærerige at løse. Disse nye og meget anderledes udfordringer, blev i løsning støttet godt op af vore loyale samarbejdspartnere. Allerede nu vil jeg sige, at jeg ikke håber tilsvarende udfordringer nogensinde vil blive præsenteret for en siddende bestyrelse i AB Glasgården. Mere om dette senere. På generalforsamlingen sidste år blev Johnny Enstrøm nyvalgt og undertegnede genvalgt. Bestyrelsen bestod herefter af Ninette Perret-Gentil, Johnny Enstrøm, Ramtin Matin og Mogens Wøldike. Gennem hele året har bestyrelsen atter suppleret sig med assistance fra Torben Dahlkvist, Frederikssundsvej 60 C, 1. tv. Må jeg benytte lejligheden til at takke alle 4, for et aktivt, godt og konstruktivt arbejde, til gavn og glæde for AB Glasgården og dens andelshavere. SALG AF ANDELE Efter sidste års generalforsamling, hvor andelskronen blev fastsat til kr. pr. m 2, blev der hurtigt efter solgt en andel til en pris af kr. pr m 2, eller 32 % under vurderingen. Senere på året er en andel solgt til vurderingen. Der er ikke handlet yderligere andele med overdragelse i K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

4 SALG AF FORENINGENS VARELAGER Frederikssundsvej 60 B, 2. th., blev solgt pr. 15. februar 2013 til netto prisen kr., hvilket svarer til en pris på kr. pr. m 2. Lejligheden trænger til en kærlig hånd, hvor vi glæder os over aktiveringen af boligafgiften. Den 1. maj 2013 kommer foreningens 2 sidste lejemåls lejligheder på varelageret; Frederikssundsvej 60 C, 1. th. og Glasvej 7, 2. tv. Som før nævnt er Mogens Jensen afgået ved døden, og beboeren på Glasvej flytter i ældrebolig, tættere på sin familie i en af omegnens kommuner. Såfremt nabo, over- eller underbo er interesseret i sammenlægning, er der en unik mulighed for at få en større lejlighed i AB Glasgården. Skulle ingen have interesse i dette, vil begge lejligheder blive udbudt til salg via HOME og udbudt til vurderingsprisen. I øvrigt skal det ikke glemmes, at ejendomsmæglerne i området udtaler, at boligafgiften i AB Glasgården er på et forholdsvist billigt niveau. Når disse lejligheder overdrages ny andelshaver, vil foreningen ikke længere have udlejning af private lejligheder. Herefter vil der alene være udlejning af vore 14 kvistværelser på 5. sal og 8 butikker. TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få solgt denne andel. Salgsarbejdet blev i sommeren 2012 overdraget HOME, idet tidligere mægler ikke kunne finde egnet køber. Andelshaveren skylder foreningen godt kr. ERHVERVSLEJERE I det forløbne år har 2 erhvervslejere budt foreningen meget specielle udfordringer. På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om, at der var indgået ny lejeaftale om Telenor butikken, at bestyrelsen havde princip godkendt ny anvendelse af DVD Butikken, men at der ikke var godkendt konkret lejer af DVD Butikken. Der var ikke forelagt specifikke planer eller indretning for butikken som krævet af bestyrelsen. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

5 AB Glasgården bestyrelsens beretning 2012! Frederikssundsvej rederikssundsvej 60 A (CH Dansk Holding (CHDH) ApS) Som lejer kom CH i foråret 2012 ad omveje ind ad bagdøren. Da vor tidligere lejer Telenor, Telenor i vinteren 2011 opsagde deres lejemål på Frederikssundsvej 60 A, kontaktede kontaktede CH os uopfordret og meget hurtigt med tilbud om, at overtage lejemålet for videreudlejning. Det afviste vi i bestyrelsen. Derefter fik vi via Administrator henvendelse om, at JGK repræsentant fra Milestoneinvest ApS, ville leje og indrette tøjbutik tik med salg af mærkevarer fra KENVOLO, hvilket bestyrelsen sagde ja tak til. Der blev forevist og henvist til flotte kvalitetsbevidste hjemmesider m.v. Bestyrelsen anede ikke uråd, og havde derfor ingen betænkeligheder slet ikke da vi fik oplyst, at det var v et nyt mærke der ville bruge Frederikssundsvej 60 A, 2400 København NV som base for, at finde fodfæste på det skandinaviske marked. Da lejekontrakten blev udfærdiget var det nu CH Dansk Holding (CHDH) ApS, der stod som lejer. CH bedyrede at det var samme samme tøjfirma KENVOLO der stod bag og ville åbne butik pr. 1. september Butikkens ruder blev lukket til med brunt papir, og på 1 stk. hvidt A4 ark proklameredes: Skiltet sidder der stadig, og intet indretnings- eller ombygningsmæssigt er sket bag facaden! Med baggrund i gentagne lejerestancer, blev lejemålet forsøgt opsagt i Fogedretten. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning Beretning 28. februar /19

6 AB Glasgården bestyrelsens beretning 2012! Efter første runde i Fogedretten fik vi desværre ikke medhold, hvorfor sagen på vor foranledning er sendt til viderebehandling i Landsretten. Ubegribeligt at vi ikke fik medhold! Da CH stadig er i restance, er han igen kaldt i Fogedretten. Frederikssundsvej 60 C (Innovation Ejendomsinvest ApS) ApS Et andet butikslejemål på Frederikssundsvej 60 C, blev via afståelse i sommeren 2012 uden godkendelse af bestyrelsen besat af Innovation Ejendomsinvest ApS (BA (BAR). Denne begyndte straks at vandalisere lejemålet, hvilket vi bad ham stoppe. Der var ikke indgået nogen form for lejeaftale, endsige at lejeren var godkendt af bestyrelsen. Forhandling om vilkår for lejemål var var slet ikke påbegyndt, ligesom vi derfor heller ikke havde fået forevist og godkendt fremtidig indretning, byggeansøgning m.v. Kort sagt intet var aftalt, forevist eller godkendt af hverken myndigheder eller bestyrelsen. Han gik bare i gang, så snart han havde modtaget nøglen fra tidligere lejer uden bestyrelsens godkendelse og involvering. Det viste sig at Byg Danmark Totalentreprise ApS (ejes af CH) stod bag den gennemgribende vandalisering, med nedrivning og gøren som det passer dem uden godkendelser. Begge lejemål har været i Fogedretten pga. af restance. restance Efter fter udkørende fogedforretning fik vi adgang til Frederikssundsvej 60 C. Den besættende lejer der trods alt må have bekostet mange penge på vandaliseringen kæmpede for sin (CH) utopiske tanke, tanke, at kunne overtage lejemålet på legal vis. Det er bestyrelsens opfattelse, attelse, at det er CH der også var va den egentlige bagmand til dette lejemål. Efter denne lange kamp om Frederikssundsvej 60 C, var det med stor glæde vi onsdag den 13. februar 2013 modtog g Landsrettens dom, der stadfæstede Byrettens afgørelse om, udsættelse af BAR af Frederikssundsvej 60 C. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning Beretning 28. februar /19

7 Det var faktisk dobbelt glædeligt, for så kunne realitetsforhandlinger med en god potentiel ny lejer intensiveres, en lejer der vil efterleve gældende lov og retspraksis. Disse sager er for os tids- og ikke mindst omkostningskrævende, hvor lejerne forsøger at unddrage deres betaling af leje m.v. Dette ville vi gerne se en hurtigere ende på, så der kan komme god og sund aktivitet i vore lejemål, til gavn for AB Glasgården og måske særligt for områdets beboere og forbipasserende der p.t. skal se på noget Klondike agtigt Det der sker i de 2 lejemål, er efter min personlige opfattelse meget besynderligt. Alene af den grund, at der bekostes en større sum penge til vandalisering af et lejemål, betaling af depositum og delvis husleje uden at have nogen form for indtægter fra disse, kan give anledning til undren. Historierne bag disse lejemål er lange, utrolige og for os ganske uforståelige, med involvering af både Politi med blå blink og flere gange af låsesmeden. Efter bestyrelsens opfattelse er deres opførsel og ageren af en sådan karakter, at det kort og godt skal præciseres, at det ikke er en personkreds vi ønsker at have som lejere. Hvad kan de ikke finde på, hvis de skulle blive lejere? Med deres opførsel og deres totale manglende respekt for os som Forening, vil indgåelse af varige aftaler med disse personer, efter bestyrelsens opfattelse, kunne udvikle sig til et sandt mareridt, ikke alene for bestyrelsen men også for alle beboere. Det skal nævnes, at vor gode lejer Renseriet uopfordret har nævnt, at han har haft en mærkbar omsætningsnedgang, efter butikken i sommeren 2012 er blevet lukket inde mellem 2 tomme lejemål. I begge sager har vi haft et meget tæt samarbejde med vor advokat, der ligesom bestyrelsen ikke forstår den manglende respekt fra lejernes side, om almindelig god skik og opførsel, herunder at overholde indgåede aftaler. Sagerne har haft den virkning, at bestyrelsesmedlemmer ikke længere står navngivet på opslagstavlen, hvorfor alle henvendelser skal ske til foreningens telefon: eller til foreningens mailadresse: Såvel telefon som mail bliver løbende tjekket af bestyrelsen herunder, at der altid vil være vagt på telefonen. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

8 AB Glasgården bestyrelsens beretning 2012! Det er et par lange og mærkværdige sager, der har krævet ekstraordinær stor indsats af bestyrelsen. Jeg skal ikke underholde forsamlingen med flere detaljer. VASKERIER I december 2012 blev gennemført oprydning i fastbrændte reservationslåse. Der blev fjernet 12 fastbrændte låse. Det skal indskærpes, at reservationstider r skal ske med reservationslås. reservationslås Reservationer eservationer med papir og andet accepteres ikke, i og må fjernes af alle. Der er en stigende tendens til, at beboere ikke respekterer,, at andre har reserveret vasketid. Tænk dog på, at vask er en privat tidskærvende opgave, der kræver lidt planlægning planl af fritiden. Nogle tager tilmed fri fra sit daglige arbejde, for at vaske. Så er det surt når andre ikke respekterer, at man på legal vis har reserveret vasketid. Ved ikke om tendensen til manglende den respekt for fællesskabet, er de rigtige ord når talen er om vaskerierne? Der er beboere der er begyndt at vaske tidligt eller sent aften, udenfor normal reservationstider. Derfor undersøges p.t. mulighederne for at indføre begrænset åbningstider. Eksempelvis at strøm til vaskerierne tidsindstillet således, at der ikke kan vaskes uden for reservationstiderne. re Bestyrelsen vil benytte lejligheden til kraftigt at henstille til, at vaskerierne ikke anvendes som lagerplads af tøj, hverken vasket eller uvasket. Lageret vil med jævne mellemrum blive overdraget affaldscontaineren. Populært sagt: Så er det rent svineri, at der ligger flere bunker tøj og flyder. NB: Fotos er ikke modelfotos! Skal også nævne, at sæben gør mere gavn i vaskemaskinens sæberum, end på gulvet. HUSK at tage din reservationslås med dig, når du er færdig med at vaske, så den ikke spærrer andre for reservation af fremtidig vasketid. Mangler du/i en reservationslås, kan ny købes ved henvendelse til viceværten. Betaling af ny reservationslås opkræves via huslejen. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning Beretning 28. februar /19

9 HUSK: at gratis vask kun gælder ejendommens beboere. 10 ÅRS VEDLIGEHOLDELSESPLANEN OPDATERET I samarbejde med Jahn & Partnere blev 10 års vedligeholdelsesplanen i efteråret 2012, ikke kun ajourført men totalt opdateret. Planen vil mere detaljeret blive gennemgået som særskilt punkt på dagsordenen. Det medfølgende budget i vedligeholdelsesplanen, tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Jahn & Partnere, og er et super godt grundlag for bestyrelsens prioritering, i rækkefølgen for løsning af påtrængende vedligeholdelsesopgaver. Udgifter til vedligeholdelsesplanen er ikke medtaget i årets budget, idet bestyrelsen sandsynligvis vil kunne gennemføre en større del af de foreslåede ændringer/forbedringer i 2013, uden at sætte boligafgiften yderligere op. Dette henset til, at de 2 sidste lejligheder der har været udlejet, er/vil blive fraflyttet og kan sælges pr. 1. maj. Skal nævne, at gennemgang af paskviller, af flere årsager endnu ikke er gennemført, men vil blive igangsat i løbet af foråret 2013, efter indhentet tilbud på kr. plus omkostninger til materialer. Forventet samlet udgift maximalt kr., dette blev godkendt på sidste års generalforsamling. Udskiftning af låse til indgangsdøre og andre fælles arealer vil, som tidligere lovet, blive igangsat når gårdrenoveringen er overstået og officielt afleveret til Ejerlauget hvilket sandsynligvis vil ske inden sommerferien I forbindelse med udskiftning af låse, vil bestyrelsen undersøge muligheder og priser for ændring til elektroniske låsesystem. Skulle prisen for opsætning af dette være overkommeligt, vil bestyrelsen overveje opsætning af dette. Det vil medføre en del nye muligheder, herunder at sikre begrænset adgang til vaskerierne, og ejendommen i det hele taget. FALDSTAMMEPROJEKTET Bortset fra udskiftning af faldstammer i butikken på Frederikssundsvej 60 C, har vi desværre endnu ikke økonomi til, at sætte dette projekt i gang. Derfor må vi stadig bide i det sure æble, og bekoste reparationer, herunder delvis udskiftning af faldstammer, når problemerne melder sig desværre. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

10 BADEVÆRELSER - utætte gulve og lofter Utætte badeværelsesgulve og nedsivning af vand gennem lofter fra overboen, er bestyrelsen opmærksom på. De fleste udfordringer med badeværelser blev registreret ved gennemgangen og registrering af faldstammerne i Ifølge denne gennemgang vurderes det, at ca. 15 badeværelser skal have foretaget større eller mindre reparationer, når faldstammeudskiftning igangsættes. Reparationerne vil være af variende omfang, hvorfor bestyrelsen har udvalgt et badeværelse på Glasvej til reparation. Valg af netop denne lejlighed skyldes, at andelshaveren fra dag 1, har klaget over utætheder, hvor badeværelset er renoveret af tidligere ejer Danske Bank. De tidligere udførte reparationer, har tilsyneladende ikke været gennemgribende nok. Derfor ønsker bestyrelsen at få et totalt ind- og overblik på, hvad badeværelsesreparationer kan indebære af udfordringer i ramte badeværelser. Fordeling af betaling skal afklares. De berørte andelshavere må påregne selv at skulle betale den del af udgiften til reparation af badeværelset, der vil have karakter af forbedring. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde, efter samråd med foreningens tekniske rådgivere, skønne hvor meget den enkelte andelshaver og hvor meget foreningen skal betale. I budgettet for 2013 er ikke afsat udgifter til reparation af badeværelser, men som nævnt under faldstammeprojektet, vil problemer med utætte badeværelser, blive taget op når det er tvingende nødvendigt. Ved igangsætning af disse nødvendige reparationer, vil bestyrelsen naturligvis, tage behørigt hensyn til den enkelte andelshavers økonomiske situation og formåen, for om nødvendigt, at bistå med en fornuftig økonomisk ordning alle kan leve med. Med godkendelse af nærværende beretning, vil bestyrelsen notere accept af den foreslåede løsning. Skulle du have spørgsmål af generel karakter, kan du i aften stille spørgsmål til vore deltagende repræsentanter fra Jahn & Partnere og Administrator. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

11 OMFORANDRING AF LEJLIGHED Igen i år, skal det nævnes at du/i skal huske dels, at spørge bestyrelsen om tilladelse til at foretage forandringer og dels, at ansøge resp. orientere Kommunen om disse arbejder. Det burde være overflødigt at nævne, at arbejder der kræver autoriseret håndværker til udførelsen, skal foretages af disse det er et ufravigeligt krav. BAGHUSET Stadig intet nyt om denne skønne bygning udover, at vi benytter dette lokale til mødelokale, hvor der afholdes diverse generalforsamlinger og afvikling af andre fælles sociale arrangementer i regi af Ejerlauget. Skal nævne at lokalerne IKKE kan lejes til afholdelse af private fester. Mulighederne for økonomisk aktivering af Baghuset og de tomme m 2 i sidebygningen, til gavn for AB Glasgården, vil endnu en gang blive taget op i løbet af indeværende år. VANDSKADE PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ 60 A På grund af hård frost, sprang en dårligt isoleret ventil på loftet over Frederikssundsvej 60 A, den 6. februar 2012, hvilket medførte en del vandskade hos de underliggende beboere. Samtlige rør m.m. på lofterne, fik efterfølgende gennemgået isolering og blev efterisoleret, hvor det var nødvendigt således, at lignende uheld forhåbentligt ikke gentager sig. Alle reparationer i berørte lejligheder blev udbedret i løbet af foråret Skal hermed takke berørte beboere for jeres forståenhed og hjælpende hånd. VANDSKADE I KÆLDEREN PÅ GLASVEJ Den 22. april kom der kloakvand i kælderen på Glasvej. Vandet steg op fra kloak i et depotrum overfor varmekælderen på Glasvej. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

12 AB Glasgården bestyrelsens beretning 2012! Årsagen viste sig at være en forstoppelse i kloakken i post gården, der muligvis er opstået i forbindelse med byfornyelsesarbejdet. Det medførte på ny tømning af diverse pulterrum i kælderen, så der kunne blive gjort rent. Det fik DESVÆRRE kreative og dovne beboere til, at henstille dagrenovation og andet affald incl. storskrald i kælderen. Det inviterede rotter til at komme me på besøg, ikke særlig lækkert. Efter oprydning og besøg af rottefængeren rott kom alt på plads igen, og rotterne kommer ikke længere på besøg. Det var noget svineri. Men oplevelsen får mig til at nævne igen og igen, at opbevaring af affald det være sig storskrald eller anden renovation IKKE må henstilles frit på fælles arealer, hverken i kælder, på trappeopgange, på lofter eller i gården. Det skal bortskaffes i de dertil indrettede ndrettede affaldsskure i gården, ellers kommer der hurtigt rotter. Skal kraftigt henstille til ALLE, at udvise respekt for vor fælles ejendom og almene velvære på forhånd TAK. ØKONOMI Der er udarbejdet 5 års drifts- og og likviditetsbudgetter. Driftsbudgetterne ser ganske fornuftige ud. Budgetter har sammen med regnskabet medført, at foreningens bankforbindelser ankforbindelser og Realkredit Danmark ser positivt på foreningens økonomiske formåen. Udover lån i RD har foreningen oreningen ikke anden ande finansiering i form af banklån og/eller kreditter. Som Realkredit Danmark har udtalt så er vi en forening der kreditmæssigt er placeret i midten (ikke overbelånt),, og boligafgiften er ikke i den dyre ende. Det skal også nævnes, at RD hævede bidragssatsen bidragssa ret betragteligt med 0,4 % til 0,95 %. % Efter fornyet indsigt i Foreningens økonomi, økonomi har RD igen sat bidragssatsen på vore lån ned til 0,65 % Ganske positivt. RD er af den opfattelse at der er styr på Foreningen. Denne midlertidige opjustering belaster belast dog årsregnskabet 2012 ekstraordinært med kr., et beløb der returneres med terminsbetalingen ultimo marts K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning Beretning 28. februar /19

13 Overordnet er det glædeligt at det bemærkes udenfor bestyrelsen, at økonomien ser bedre ud, end længe. I bestyrelsen mener vi, at vi har et godt overblik over foreningens økonomiske situation og fremtid. Regnskabet for 2012 er desværre påvirket af ekstraordinære udgifter på kr. til sagerne med erhvervslejemålene på Frederikssundsvej. Nogle af disse udgifter er eller vil blive modregnet i betalte deposita. Efter vandskaden den 2. juli 2011 fik vi installeret ny vaskemaskine på Frederikssundsvej, der netto kostede foreningen kr. som blev betalt i REGNSKABET PÅVIRKET AF EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Summa summarum så er økonomien 2012 ekstraordinært belastet af følgende udgifter: Erhvervslejerne Frederikssundsvej 60 A + C kr. Nettoudgift til vaskemaskine på Frederikssundsvej kr. Midlertidig opjustering af RD bidragssats kr. I alt kr. Herudover mangler løbende driftsindtægter fra vore tomgangslejemål, og ekstraordinært boligafgiften fra Glasvej 7, 3. th. (tvangssalg) plus stabile lejeindtægter fra Erhvervslejemålene på Frederikssundsvej 60 A + C. Den faste og relevante omkostningsstyring vil forsætte og vi skal til stadighed øge vore indtægter, meget gerne også gennem aktivering af vore hvilende aktiver (tomme m 2 ). Når der kommer liv i de tomme m 2, vil det give øgede indtægter, og grundlag for udskiftning af faldstammer eller gennemførelse af flere opgaver fra vedligeholdelsesplanen uden boligafgiftsstigning. Det er stadig bestyrelsens postulat: At vi er en andelsboligforening med muligheder i KONSEKVENS VED OMLÆGNING TIL FAST RENTE MED/UDEN AFDRAG Bestyrelsen har regnet på hvad forskellige lånesammensætninger vil betyde for boligafgiften. Disse beregninger er selvsagt øjebliksbilleder, men med nuværende kendte forudsætninger, renteniveau og delvis afdragsfrihed for en del af låneporteføljen, ville det være muligt, at omlægge hele vor låneportefølje uden store stigninger i boligafgiften. Ganske positivt. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

14 Selvom det ville påvirke vore renteudgifter positivt, er vi frarådet omlægning nu, da det ikke kan gøres omkostningsfrit. Det ville betyde nedsættelse af friværdien i ejendommen, og endelig forventer ingen af de kloge, at renten vil begynde at stige voldsomt, inden vi skal genforhandle vore lån. Derfor vil en nuværende omlægning alene betyde unødvendige omkostninger for os som andelshavere. Af vor låneportefølje på i alt 50 mio. kr. skal halvdelen refinansieres pr. 1. januar Den anden halvdel F10 lånet skal refinansieres pr. 1. januar På sidste års generalforsamling orienterede vi om, hvad det ville betyde hvis lån dengang blev omlagt til fastforrentede lån med afdrag. Sidste år havde RD meddelt, at det pga. vor økonomi, ikke kunne komme på tale, at forlænge den afdragsfrie periode. Dette standpunkt har RD som før nævnt ændret, og har i 2012 stillet os i udsigt, at de allerede nu kan/vil bevilge fortsat afdragsfrihed i en periode. Dette ændrede standpunkt skyldes især, at vi har en særdeles god og positiv udvikling på resultatet af driftsregnskabet, at vi vurderes til, at have styr på økonomien. Dette bl.a. ved i tide, at tage hånd om og højde for, en kommende væsentlig og sandsynlig stigning i boligafgiften når vore lån skal begynde at afdrages. Endelig bliver det positivt bemærket, at vi samarbejder med kompetente og seriøse rådgivere. Bestyrelsen har som nævnt i løbet af 2012 undersøgt yderligere, hvad omlægning af vore nuværende F3 og F10 realkreditlån ville betyde for boligafgiften, med forskellige sammensætning af lånene. Disse grove og i udkast uforbeholdne udregninger vil vi ikke gennemgå her. Skulle nogen have lyst til denne indsigt, er I velkommen til at henvende jer til bestyrelsen. Der er stadig ingen tvivl om, at omlægning til fast rente med afdrag, vil betyde en større sikkerhed for en stabil boligafgift, uden store uplanlagte stigninger. Desuden vil foreningens kreditværdighed blive højnet ganske betydeligt. Bortfald af moderniseringstillæg pr. 1. januar 2015, vil p.t. kunne klares uden ekstraordinær stigning i boligafgiften. Moderniseringstillæg bidrager med ca kr. om året. For at imødegå meget store ekstraordinære boligafgiftsstigninger om 2 år, anbefaler bestyrelsen fortsat en stigning i boligafgiften på 10 %, med virkning fra 1. maj K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

15 NAVNESKILTE PÅ DØRE OG POSTKASSER Bestyrelsen har tidligere konstateret, at mange navneskilte er hjemmefabrikeret, hvilket ikke ser kønt ud. Skiltning omfatter, dørtelefon, postkasse og på indgangsdøren. Der er mange udgaver, både papir fæstnet med tape, Dymotape og andet, der ikke ser pænt ud. Af hensyn til Post Danmark og postafsendere er det vigtigt, at navneskiltning er i overensstemmelse med fakta. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen, at foretage udskiftning af navneskilte og undersøge om vi eventuelt skulle huse ikke godkendte fremlejere. Af forskellige årsager fik vi ikke gennemført denne øvelse, men et par fremlejere kom efter generalforsamlingen frit frem, og blev efterfølgende godkendt. Konsekvenserne ved at fremleje uden godkendelse kan blive eksklusion af foreningen, med tvangssalg af lejligheden til følge. FREMLEJE Desværre har bestyrelsen, som før nævnt, konstateret at flere lejligheder er fremlejet udenom bestyrelsens eller administrators viden og involvering. Enkelte andele er endda fremlejet uden hensyntagen til vedtægterne, hvor nogle af disse tilmed ikke er godkendt af bestyrelsen eller administrationen. For ikke at foreningen skal ændre status fra Andelsboligforening, til privat udlejningsejendom, vil bestyrelsen ved anmodninger om fremleje fastholde, at fremleje SKAL være i overensstemmelse med vedtægternes 12, og med godkendelse af bestyrelsen inden indgåelse af fremlejeaftale. Skulle der efter denne generalforsamling komme ikke godkendte fremleje aftaler til syne, vil det betyde eksklusion af foreningen og medføre tvungen salg af andelen. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

16 KLAGER OVER STØJENDE ADFÆRD Det er med beklagelse og stor undren, at bestyrelsen har fået anledninger til, at tage dette nye emne med på årets generalforsamling. Der har i det forløbne år, været et stigende antal klager over beboere, der åbenbart ikke har læst og forstået foreningens HUSORDEN, idet andre beboere har følt sig stærk generet af larm, dels ved høj afspilning af musik, brug af håndværktøj, spillen på musikinstrumenter, musik og larm fra lange fester, ja sågar hundeglammen. Foreningens HUSORDEN kan findes i sin fulde ordlyd på hjemmesiden, hvor der om støj kan læses i 19, 20, 21 og 22. Når nu vi er ovre i det støjende hjørne, så stiller jeg mig ofte et undrende spørgsmål, det er når jeg møder personer i gården eller i kælderen: Mon jeg ser farlig ud? For selvom jeg siger hej, er det ikke sikkert min hilsen gengældes med et hej eller blot et nik. Her er ingen støjende adfærd men larmende tavshed. Men det er nok mig der er blevet for gammel. CYKELPARKERING Det burde være overflødigt at skulle nævne, at parkering af cykler i trappeopgange og på andre fællesarealer inden døre også i kælderen på Glasvej ikke er tilladt. Desværre har der nogle gange været parkeret cykler i opgange. De bliver fjernet og sat ud på gaden uden varsel. Der er cykelparkering mange steder i gården, ligesom der er plads i den nye cykelkælder under terrassen. Port nøgle passer til denne fælles cykelkælder. Cykelparkering skal stadig foretages med omtanke, og hensyn til øvrige beboere. Der vil i forår, forsommer sammen med Ejerlauget, igen blive foretaget oprydning i gamle cykler BYFORNYELSE / EJERLAUGET GLASVEJKARREEN Det er dejligt at konstatere, at det gode samarbejde, med de omkringliggende ejendomme fortsætter. Der er gode relationer, og udvidelse af de fælles muligheder for optimering af daglig drift med omkostningsbesparelser til følge for de enkelte foreninger, drøftes stadig. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

17 De største praktiske opgaver, der har været i den forløbne tid, kan siges med to ord, og uden betænkningstid: AFFALD og CYKLER. Hold da op, hvor det stadig giver udfordringer. Derfor vil jeg igen i år benytte lejligheden til at opfordre ALLE til, at bruge sin sunde fornuft, når affald skal ud, og dette gøres simpelt ved, at sortere sit daglige affald i: 1. Dagrenovation. 2. Aviser/papir. 3. Pap. 4. Flasker. Papkasser skal foldes sammen, så de fylder mindst muligt, og skal derefter afleveres i de separate containere til PAP. I øvrigt må pizza bakker ikke bortskaffes som PAP, men som dagrenovation. Vil gentage et lille tip fra sidste år: Gør pizza bakken våd under vandhanen, og du kan kramme bakken sammen til, at fylde ingenting. De indrettede parkeringspladser til biler i gården, er reserveret Erhvervslejerne, og må KUN benyttes på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 18:00. I regi af Ejerlauget vil der blive arrangeret festlig åbning af gården, når den endeligt overdrages til Ejerlauget, formentlig i maj måned Udover tænding af gårdens juletræ, første søndag i advent, er der andre faste sociale tiltag i støbeskeen. I kan følge med på hjemmesiden: hvor du/i også kan finde oplysninger om afhentning af storskrald og andre nyttige oplysninger eller nyheder af fælles interesse for alle beboere i Glasvej-karreen. Fra Ejerlaugets hjemmeside er der link til AB Glasgårdens hjemmeside. PORTEN FREDERIKSSUNDSVEJ 60 C Porten er omdannet til cykelparkering, og det må siges at være en succes. Cykler parkeres hulter til bulter, den praktiserede systematik og logistik skal jeg ikke blande mig i. Alligevel skal der opfordres til, at der vises lidt større hensyn således at der ikke skal indføres nye forbud mod parkering af cykler. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

18 AB Glasgården bestyrelsens beretning 2012! Som I måske husker, har Ejerlauget haft ansøgt Kommunen om tilladelse til, at få porten muret til. Det ville Kommunen af etiske grunde ikke tillade. De foreslog i ramme alvor, at vi kunne bede Movia om, at flytte busstoppestedet, således at mandlig urinering nering i porten kunne reduceres? reduceres At tænke sig det er ganske vist. I forbindelse med 1 års gennemgangen af gården, deltog en medarbejder fra TeknikTeknik og Miljøforvaltningen, der syntes det var en god ide at lukke porten til. Så vi søger igen. ORDENSNIVEAU / AFFALD Som allerede nævnt under gennemgang af Ejerlauget, så er AFFALD et større emne. Specifikt til beboere hos AB Glasgården: Aviser / reklamer SKAL du/i selv aflevere i avis/papircontaineren skal ikke smides på trappeopgange, eller i container ontainer til pap eller dagrenovation. Utroligt troligt at beboere kan finde på at tømme sin postkasse for reklamer, og bare smide dem på gulvet i trappeopgangen. trappeopgangen Storskrald er med fast afhentning den sidste weekend i hver måned. Container opstilles på Theklavej ved nr. 1 eller 11. Du/I skal selv s opbevare storskrald og EL skrot til næste afhentning. Datoer er annonceret i trappeopgangene og på Ejerlaugets hjemmeside. Af ordensmæssige årsager, plus at Brandmyndighederne ikke tillader det,, må der ikke sættes ting til opbevaring udenfor egne pulterrum på loft og i kælderen. Til almindelig orientering, så er storskrald ikke en viceværtopgave. Ny genbrugsplads er åbnet overfor Fuglebakken Station, på hjørnet af Borups Allé og Hillerødgade, med indkørsel i bil fra Nordre Fasanvej. Mere om genbrugspladser på: Endelig skal jeg gøre rygerne opmærksom på, at det ikke er tilladt, at smide cigaretskod ud over altanen, hverken mod gaden eller ell mod gården. Har bemærket at der er beboere på enten Glasvej 1 eller Frederikssundsvej 60 A, der kaster cigaretskod ud i over altanen. Det er en rygende dårlig adfærd, så vær venlig at stoppe dette. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning Beretning 28. februar /19

19 AB GLASGÅRDENS HJEMMESIDE På foreningens hjemmeside: kan findes nødvendig information om foreningen, herunder brugbare oplysninger hvis du skal sælge din andelsbolig. Oplysninger af fælles karakter for alle beboere i karreerne, f.eks. STORSKRALD, finder du på Ejerlaugets hjemmeside. AFSLUTNING Skulle der blandt beboere være forslag eller ideer til brug for fællesskabet, så kom endelig frem med dem. Enten via foreningens hjemmeside eller med mail til foreningen, så vil bestyrelsen drøfte forslag på førstkommende bestyrelsesmøde. Beretningen vil jeg slutte med at takke alle vore samarbejdspartnere for godt samarbejde i En særlig tak skal lyde til alle vore kontaktpersoner hos Administrationen og Jahn & Partnere, der for os har givet et særdeles godt og konstruktivt mod- og medspil i det forløbne år. Især ved løsning af de noget specielle opgaver med vore erhvervslejemål på Frederikssundsvej, hvor alle var hurtigt ude med hjælp til løsning af de akutte og meget presserende opgaver. Set fra vores side har der været et rigtig godt samarbejde, på mange fronter, og der er vist stadig et par knaster der skal klares, som vi skal have hjælp til at løse. Derfor ser vi frem til et fortsat godt samarbejde i Tak skal til alle. Dette var hvad bestyrelsen havde at berette om året P.b.v. Mogens Wøldike Formand K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2012\Beretning 28. februar /19

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012

AB Glasgården bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i AB Glasgården. Tirsdag den 20. marts 2012 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 20. marts 2012 Indhold BERETNING... 2 SALG AF ANDELE... 2 SALG AF FORENINGENS VARELAGER... 3 TVANGSSALG GLASVEJ 7, 3. TH.... 3 ERHVERVSLEJERE... 4

Læs mere

Februar 2012: Fra skrot til slot

Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot Oktober stemning i legehjørnet AB Thekla Ejerlauget Glasvej-karreen Maj 2013 Beretning findes digitalt på: www.glasvej-karreen.dk Ordinær generalforsamling

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18.

Ejerlauget, Glasvej-karreen bestyrelsens beretning 2011! Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen. Mandag den 18. Ordinær generalforsamling i Ejerlauget, Glasvej-karreen Mandag den 18. juni 2012 Indhold FØRSTE ÅR I GÅRDEN med nye muligheder... 2 BESTYRELSEN... 3 SAMARBEJDET PÅ TVÆRS I GÅRDEN... 4 SIDEBYGNING - NEDRIVNING...

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

N Y H E D S B R E V december 2014

N Y H E D S B R E V december 2014 AB H A A B E T N Y H E D S B R E V december 2014 Atter går et år på hæld, og den travle juletid er startet. Juleoptoget har været forbi på Amagerbrogade; i år har AB Haabet bidraget med et beløb til optoget.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere