TOPFIELD. TF 5720 PVRt HDMI. Brugervejledning. Digital terrestrisk modtager. Personlig videooptager CONAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPFIELD. TF 5720 PVRt HDMI. Brugervejledning. Digital terrestrisk modtager. Personlig videooptager CONAX"

Transkript

1 TOPFIELD TF 5720 PVRt HDMI Brugervejledning Digital terrestrisk modtager Personlig videooptager CONAX

2

3

4 iv Indhold Indhold 1 Introduktion Introduktion Styring af den digitale modtager Frontpanelet Fjernbetjeningen Hvad er common interface Installation Pakkens indhold Sikkerhedsanvisninger Forbindelser i bagpanel Tilslutning af den digitale modtager Isætning af batterier i fjernbetjeningen Foretrukne indstillinger Sprogindstillinger Video- og lydindstillinger Tv-standard Farvemodel Videooptager TV-billedformat

5 Indhold v High definition-tv Lydtilstand Indstilling af lokal tid Forældrekontrol Justering af skærmgrafik Aktivering af time shift-funktionen Kanalsøgning Søgning efter kanaler Gendannelse af fabriksindstillinger Daglig brug Gennemse kanalerne Visning af programoplysninger Visning af den elektroniske programvejledning Valg af lydspor Visning af et undertekstspor Visning af tekst-tv Visning af en multifeedkanal Tidsforskydning Visning af billede-i-billede Oversigt over kanaler 39 7 Optagelse og afspilning Optagelse af et program Øjeblikkelig optagelse ved hjælp af fjernbetjeningen Optagelse ved hjælp af menuen optag Timeroptagelse Optagelse ved hjælp af den elektroniske programvejledning

6 vi Indhold Optagelse ved hjælp af tidsforskydning Optagelse af en betalingskanal Filliste Afspilning af en optagelse Afspilning i slowmotion Afspilning i fastmotion Sådan afspiller du optagelser efter hinanden Sådan opretter du et bogmærke Sådan afspiller du en optagelse igen og igen Sådan afspiller du en krypteret optagelse Sådan redigerer du en optagelse Sådan sletter du en blok fra en optagelse Sådan gemmer du en blok fra en optagelse Formatering af harddisken Firmwareopdatering og dataoverførsel Opdatering af firmwaren Overførsel af modtagerens data Indeks 63

7 1 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Introduktion Den digitale modtager TF 5720 PVRt HDMI er fuldt kompatibel med den internationale standard Digital Video Broadcasting (DVB) og kan modtage digitale transmissioner. For at betjene den skal du bruge en antenne, der skal være installeret korrekt. I modsætning til analoge transmissioner er digitale transmissioner ikke alle sammen tildelt deres egne frekvenser; 1i stedet udsendes flere fjernsyns- og radiotransmissioner via en enkelt transponder på en enkelt bredbåndsbærebølge. BEMÆRK En transponder er faktisk en trådløs enhed, der modtager og transmitterer radiosignaler i et normeret frekvensområde. Du kan betragte en transponder som en kanal. Én kanal har én tranmission i analog transmission, hvorimod én transponder har flere transmissioner i digital transmission. Så i dette dokument bruges ordet tjeneste i stedet for kanal til at angive en transmission. For at hjælpe dig med valg og indstilling af transmissionstjenester er et udvalg af fjernsyns- og radiotjenester allerede

8 2 Introduktion blevet programmeret for dig. Så alle transmissionstjenester, der er gået i luften, er tilgængelige for dig. Du kan finde de seneste transponder-oplysninger fra forskellige tv-selskaber på tekst-tv. Den digitale modtager TF 5720 PVRt HDMI indeholder de følgende funktioner: Den digitale modtager kan huske op til 2000 fjernsynsog radiotjenester. Electronic Program Guide (EPG) indeholder en oversigt over de næste par timers programmer. Du kan redigere listen med tjenester og lave din egen liste med yndlingstjenester. Du kan få vist oplysninger om et fjernsyns- eller radioprogram. Du kan opdatere den digitale modtagers firmware til det nyeste, hvilket leveres af Topfield. Den digitale modtager indeholder en digital videobåndoptager med to tunere, som du kan optage de transmissionstjenester, som du vælger, med uafhængigt af dem, du ser i øjeblikket. Den store lagerkapacitet i den indbyggede harddisk giver dig mulighed for at optage op til 40 timers materiale eller 80 gigabyte i fremragende billed- og lydkvalitet. Tidsforskydningsfunktionen er en særlig teknisk funktion. Du kan sætte det program, du ser i øjeblikket, på pause og genoptage det igen på et senere tidspunkt. Du kan hurtigt finde hvilken som helst del af det aktuelle program ved søgninger bagud eller fremad. Mens en optagelse foregår, kan du vælge et andet program fra arkivet og se det.

9 1.2 Styring af den digitale modtager Styring af den digitale modtager Du kan styre den digitale modtager med fjernbetjeningen og knapperne på frontpanelet. BEMÆRK Når den digitale modtager er slået fra, men tilsluttet en stikkontakt, siger vi, at den er i standbytilstanden; når den er tændt, er den i driftstilstanden. Du bør have den digitale modtager sluttet til en stikkontakt, sådan at den kan køre timerbegivenheder Frontpanelet TV/STB REMOTE STANDBY OK TV/STB-lampe lyser, når videobåndoptageren kører i stedet for den digitale modtager. Du kan finde flere beskrivelser i REMOTE-lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen. STANDBY-lampen lyser, når den digitale modtager er i standbytilstand. Display viser klokkeslættet i standbytilstanden og viser den aktuelle status for den digitale modtager i betjeningstilstanden. knappen STANDBY skifter mellem betjeningstilstand og standbytilstand for den digitale modtager. knappen MENU viser menuen eller går til en menu på et højere niveau fra en undermenu.

10 4 Introduktion CHANNEL a, c knapper skifter til en anden kanal og flytter fremhævelsesbjælken lodret i en menu. VOLUME b, d knapper ændrer lydstyrken og vælger en indstilling i en menu knappen OK viser listen med kanaler og vælger en post i en menu eller på en liste. Træk det højre dæksel på frontpanelet til side, så finder du nogle knapper og lamper som følger: Du skal indsætte dit abonnementkort i smart card-slotten, hvis du vil se betalingstjenester.

11 1.2 Styring af den digitale modtager Fjernbetjeningen knappen skifter mellem betjeningstilstand og standbytilstand for den digitale modtager. 2 -knappen slukker for lyden på fjernsynet eller lydanlægget. 3 UHF er ikke tilgængelig for denne model knappen skifter mellem betjening af den digitale modtager og videobåndoptageren. Du kan finde flere beskrivelser under knappen indstiller et vækkeur. Den digitale modtager overgår til standbytilstanden efter et angivet tidsrum. 6 Talknapper bruges til at angive en kanal, som du vil se, eller en parameter, som f.eks. timeren. 7 -knappen går tilbage til den forrige kanal. 8 -knappen viser oplysninger om det program, der sendes. 9 GUIDE -knappen viser en elektronisk programguide. 10 MENU -knappen viser menuen eller går til en menu på et højere niveau fra en undermenu. 11 P+, P -knapperne skifter til en anden kanal og flytter fremhævelsesbjælken lodret i en menu.

12 6 Introduktion 12 V+, V -knapperne ændrer lydstyrken og vælger en indstilling i en menu 13 OK -knappen viser listen med kanaler og vælger en post i en menu eller på en liste. 14 FAV -knappen viser listen med foretrukne kanaler. 15 EXIT -knappen går ud af alle menuer. 16 -knappen skifter mellem tv- og radiotilstand knappen bruges til at vælge et lydspor, en lydtilstand eller en multifeed, hvis den er tilgængelig. -knappen bruges til at vælge et undertekstspor, hvis det er tilgængeligt. 19 -knappen viser tekst-tv, hvis det er tilgængeligt. 20 -knappen viser, ændrer størrelse for og skjuler et underbillede. 21 -knappen flytter et underbilledes placering mod uret. 22 -knappen flytter et underbilledes placering mod uret. Knappen 23 SAT skifter et hovedbillede ud med et underbillede. 24 -knappen viser en liste med kanaler for underbilleder eller angiver en blok for gentaget afspilning. 25 -knappen bruges til at redigere en optaget fil knappen afspiller fra det næste bogmærkes placering. -knappen opretter et bogmærke under en afspilning eller en tidsforskydning.

13 1.2 Styring af den digitale modtager knappen starter afspilning. -knappen starter baglæns afspilning eller baglæns scanning. -knappen starter forlæns scanning. -knappen starter langsom afspilning. -knappen optager et billede fra en liveudsendelse. Denne knap sætter også en afspilning til pause. -knappen starter optagelse. -knappen standser afspilning. 35 -knappen viser en liste med optagede filer, en liste med MP3-filer eller en liste med applikationsfiler. Du kan finde flere beskrivelser under N/P er ikke tilgængelig for denne model. 37 M -knappen er ikke tilgængelig for denne model. Hvis du ikke har et widescreen-tv, men et tv med en almindelig skærm, kan du ved at trykke på knappen 0 alt afhængig af transmissionsbetingelserne ændre skærmformatet som følger: 4:3 Centreret og udvidet 4:3 Letter Box 16:9 Full screen,,, knapperne og har flere funktioner pr. menu ud over deres egen funktion. Der findes vejledning til deres funktioner i hjælp-vinduet på en menuskærm. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du kontrollere fjernbetjeningstilstanden. Der findes 4 tilstande for denne fjernbetjening. Du kan skifte tilstand ved at trykke på to knapper samtidigt som i det følgende: Tilstand 1: Tilstand 2: Tilstand 3: Tilstand 4: Tilstand 1 fungerer som standard.

14 8 Introduktion 1.3 Hvad er common interface Nogle transmissionstjenester er kodede, så kun betalende a- bonnenter kan bruge dem. Kodede tjenester kan kun ses med Conditonal Access Module (CAM) og et abonnementskort, der passer til kodesystemet. Common Interface (CI) er et interface for adgangsstyringsmoduler. På forsiden af den digitale modtager er der en common interface-slot. Du kan bruge adgangsstyringsmoduler fra forskellige udbydere i slotten. Hvis du vil se kodede transmissioner, skal du gøre det følgende: 1. Køb et adgangsstyringsmodul og et abonnementskort til den betalingstjeneste, som du vil se. 2. indsæt adgangsstyringsmodulet i common interfaceslotten på forsiden af den digitale modtager. 3. Indsæt abonnementskortet i adgangsstyringsmodulet. Hvis du vil se, hvilket adgangsstyringsmodul der er indsat, skal du vælge menuen Common Interface. Hvis der endnu ikke er indsat et modul, vil meddelelsen ikke installeret blive vist.

15 9 Kapitel 2 Installation 2.1 Pakkens indhold Før du fortsætter, skal du kontrollere, at du har modtaget de følgende komponenter med den digitale modtager. Fjernbetjeningsenhed 2.2 Sikkerhedsanvisninger To batterier til Fjernbetjeningen (AAA 1,5 V) Et loop-kabel (et kort antennekabel) Et SCART-kabel til at forbinde den digitale modtager til fjernsynet Et S-Video-kabel til at forbinde den digitale modtager til fjernsynet En kopi af denne brugervejledning Sørg for at læse og opbevare de følgende sikkerhedsanvisninger for din sikkerheds skyld. Spændingen skal være 90 til 250 volt. Kontroller dette, før du tilslutter den digitale modtager til stikkontakten.

16 10 Installation Du kan finde oplysninger om den digitale modtagers strømforbrug i Tabel 2.1. Stikkontakten skal være installeret tæt ved udstyret og skal være nem at få adgang til. Den digitale modtager er beregnet til at modtage, optage og afspille video- og lydsignaler. Enhver anden anvendelse er strengt forbudt. Når du tilslutter den digitale modtager, skal du sørge for, at den er i en vandret position. Udsæt ikke den digitale modtager for fugt. Den digitale modtager er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger den udendørs, skal du sørge for, at den er beskyttet mod fugt som f.eks. regn eller vandsprøjt. Sæt ikke beholdere som vaser eller lignende på den digitale modtager. Disse kan vælte og spilde væske på de elektriske komponenter og medfører således en risiko. Brug kun en tør klud, når du rengør den digitale modtager. Placer ikke den digitale modtager tæt på varmekilder eller i direkte sollys, da dette vil forringe afkølingen. Placer den digitale modtager på en hård og jævn flade. Læg ikke genstande som f.eks. blade eller lignende på den digitale modtager. Hvis den digitale modtager placeres i et kabinet, skal du sørge for, at der er mindst 10 cm plads omkring den. Du kan finde de fysiske specifikationer for den digitale modtager i Tabel 2.2. Beskyt strømledningen fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik og det sted, hvor den kommer ud fra den digitale modtager. Åbn aldrig under nogen omstændigheder den digitale modtagers afskærmning. Garantikrav gælder ikke for skader, der er opstået som følge af forkert håndtering.

17 2.3 Forbindelser i bagpanel 11 Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Tabel 2.1: Strømspecifikation Indgangsspænding Strømforbrug 90 til 250 V AC, 50/60 Hz Kørsel Maks. 30 W Standby: 7 W Tabel 2.2: Fysiske specifikationer Størrelse mm Vægt 3,4 kg Driftstemperatur 0 til 45 C Fugtighed ved opbevaring 5 til 90 % RF 2.3 Forbindelser i bagpanel VIDEO ANT 1 ANT 2 L HDMI TV R RF LOOP 1 OUT RF LOOP 2 OUT AUDIO S-VIDEO VCR USB S/PDIF RS ANT 1 Indgangsstik til transmission til den første tuner. 2 RF LOOP 1 OUT Udgangsstik til transmission via ANT 1 til en anden digital modtager. 3 ANT 2 Indgangsstik til transmission til den anden tuner. 4 RF LOOP 2 OUT Udgangsstik til transmission via ANT 2 til en anden digital modtager.

18 12 Installation 5 VIDEO Composite-videoudgangsstik til tv eller videomodtager. 6 AUDIO L/R Stereolydudgangsstik til tv eller lydsystem. 7 HDMI 8 S-VIDEO 9 TV 10 VCR 11 USB 12 S/PDIF 13 RS-232 AV-udgangsstik til high definition-tv. Super-videoudgangsstik til tv. Lyd- og videoudgangsstik til tv. Lyd- og videoindgangs / udgangsstik til videobåndoptager. USB-port til firmwareopdatering og dataoverførsel. Dolby Digital-udgangsstik til lydsystemet. Seriel port til firmware-opdatering og dataoverførsel. Tabel 2.3: Specifikation for stikforbindelse VIDEO AUDIO S-VIDEO TV SCART VCR SCART HDMI S/PDIF RS-232 USB Video CVBS-output Audio L/R-output Video S-Video-output Video CVBS/S-Video/RGB/YUV-output Audio L/R-output Video CVBS-output Audio L/R-output Video CVBS/S-Video/RGB/YUV-input til bypass Audio L/R-input til bypass Video High-Definition-output Audio L/R-output Dolby Digital-output Dolby Digital-output Maks. 115,2 kbps 2.0-enhed

19 2.4 Tilslutning af den digitale modtager Tilslutning af den digitale modtager Tilslutning til jordantennen Den digitale modtager kan installeres på flere måder, som beskrevet nedenfor. Installer den digitale modtager på en passende måde til tv et og andre apparater. Hvis du har problemer med installationen eller har brug for hjælp, skal du kontakte forhandleren eller serviceudbyderen. Du bør konfigurere indstillingerne for lyd og video efter installationen. Du kan finde yderligere beskrivelser af indstillingerne for lyd og video under 3.2. Tilslut satellitantennekablet til ANT 1-stikket på den digitale modtager, og forbind derefter RF LOOP 1 OUT-stikket og ANT 2-stikket med et gennemsløjfningskabel. Hvis du har en anden digital modtager, skal du slutte et andet kabel til RF LOOP 2 OUTstikket på den digitale modtager og det tilsvarende stik på den anden digitale modtager. Tilslutning til tv et med et SCART-forbindelsesstik Tilslut et SCART-kabel til TV-stikket på den digitale modtager og til det tilsvarende SCART-stik på tv et.

20 14 Installation Tilslutning til tv et med et HDMI-forbindelsesstik Tilslut et HDMI-kabel til HDMI-stikket på den digitale modtager og til det tilsvarende indgangsstik på tv et. Tilslutning til tv et med et RCA-forbindelsesstik Tilslut et RCA-kabel til stikkene til VIDEO (gult), AUDIO L (hvidt) og AUDIO R på den digitale modtager og til de tilsvarende indgangsstik på tv et eller lydenheden. Tilslutning til tv et med et S-Video-forbindelsesstik Tilslut et standard-s-video-kabel til S- VIDEO-stikket på den digitale modtager og til det tilsvarende indgangsstik på tv et. Du skal forbinde lydstikkene på den digitale modtager til lydstikkene på tv et med et RCAkabel, fordi RCA -stikkene kun udsender videosignaler.

21 2.5 Isætning af batterier i fjernbetjeningen 15 Tilslutning til videobåndoptageren med et SCART-forbindelsesstik Tilslut den ene ende af SCART-kablet til VCRstikket på den digitale modtager. Tilslut derefter den anden ende af SCART-kablet til SCART-stikket på videobåndoptageren, h- vis du vil optage en udsendelse med videobåndoptageren. Hvis du vil se videoen, som videobåndoptageren afspiller, gennem den digitale modtager, skal du tilslutte den anden ende af kablet til SCARTudgangsstikket. 2.5 Isætning af batterier i fjernbetjeningen For at sætte batterierne i skal du åbne batterikammeret ved at fjerne dækslet og derefter sætte batterierne i med den korrekte polaritet, der er markeret i bunden af batterikammeret. Luk derefter batterikammeret. Hvis den digitale modtager ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningskommandoer, kan batterierne være flade. Sørg for at fjerne brugte batterier. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået som følge af utætte batterier. BEMÆRK Batterier, og herunder dem, der ikke indeholder tungmetaller, må ikke kommes i husholdningsaffald. Skil dig af med batterier på en miljømæssigt forsvarlig måde. Undersøg, hvilke regler der gælder i det område, hvor du bor.

22 16 Foretrukne indstillinger Kapitel 3 Foretrukne indstillinger 3.1 Sprogindstillinger Du kan angive sprog til menuer, lydspor og undertekstspor. Hvis du vil angive sprog til menuer, lydspor eller undertekstspor, skal du vælge menuen Systemindstilling > Sprog indstillinger. Menusprog Den digitale modtage runderstøtetr en lang række menusprog: Arabisk, hollandsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, russisk, tyrkisk og så videre. Sæt indstillingen Menu Sprog til det ønskede sprog. Når du har valgt et sprog, bliver menuen vist på det valgte sprog med det samme.

23 3.1 Sprogindstillinger 17 Undertekstsprog Sæt indstillingerne 1 undertekst sprog og 2 undertekst sprog til det ønskede sprog. Hvis et program ikke understøtter et undertekstspor på det sprog, der er blevet valgt som 1 undertekst sprog, vil det sprog, som er valgt som 2 undertekst sprog, blive vist. Hvis programmet heller ikke understøtter et undertekstspor på det andet sprog, vil der ikke blive vist nogen undertekster. Du kan også vælge et undertekstspor med knappen, mens du ser et program. Yderligere oplysninger om, hvordan du vælger undertekstspor, finder du under 5.5. Nogle tv-selskaber tilbyder særlige undertekster til hørehæmmede. Hvis disse undertekster er tilgængelige, bliver de vist før underteksterne på det sprog, du har angivet, hvis indstillingen Hard of Hearing er sat på Til. Lydsprog Sæt indstillingerne 1 lyd sprog og 2 lyd sprog til det ønskede sprog. Hvis programmet ikke understøtter et undertekstspor på det sprog, der er blevet valgt som 1 lyd sprog, vil det sprog, som er valgt som 2 lyd sprog, blive udsendt. Hvis det heller ikke understøtter et lydspor på det andet sprog, vil det almindelige lydspor blive udsendt. Du kan også vælge et lydspor med knappen, mens du ser et program. Yderligere oplysninger om, hvordan du vælger lydspor, finder du under 5.4. Regionssprog Hvis du modtager kanaler fra to eller flere lande bør du sætte indstillingen Region til dit foretrukne land. Med denne indstilling kan du søge det valgte lands kanaler i den øverse del af kanallisten. Se 5.1 for mere information

24 18 Foretrukne indstillinger 3.2 Video- og lydindstillinger Du skal konfigurer video- og audioindstillingerne i overensstemmelse med tv et og det øvrige udstyr. Vælg menuen Systemindstilling > A/V udtag indstillingerfor at konfigurere video- og lydindstillingerne Tv-standard Den digitale modtager understøtter to tv-standarder. Den ene er standarden PAL (Phase Alternating Line), og den anden er standarden NTSC (National Television Standards Commitee). PAL bruges i Europa, mens NTSC bruges i USA, Canada, Mexico og så videre. Hvis du har et PAL-tv, skal du sætte indstillingen TV Type til PAL. Hvis du har et PAL-tv, og den kanal, du vil se, bruger NTSC-standarden, konverterer den digitale modtager det til PAL-standard til dit PAL-tv. Kvaliteten forringes dog noget. Det samme sker den anden vej rundt. Det giver de bedste resultater at se PAL-kanaler på et PAL-tv og NTSC-kanaler på et NTSC-tv. Det automatiske tv er dog i stand til at behandle dem begge. Så hvis du har et automatisk tv, skal du sætte indstillingen TV Type til Auto. Når denne indstilling er aktiveret, udsender den digitale modtager dem uden den almindelige konvertering. Denne indstilling anbefales især, hvis du ikke er sikker på, hvilken standard dit tv følger.

25 3.2 Video- og lydindstillinger Farvemodel Videooptager Det stik på den digitale modtagers bagpanel, der står TV på, er et SCART-stik. Dette kaldes også Euro-connector. Gennem dette stik kan den digitale modtager udsende videosignaler fra forskellige farvemodeller. CVBS (Composite Video Baseband Signal), S-Video (Super-Video), YUV og RGB. Hvis du har tilsluttet den digitale modtager til tv et med dette forbindelsestik, skal du sætte indstillingen Video udtag til den ønskede farvemodel. Hvis du har tilsluttet dem via RCAforbindelsesstikket (der står på det på den digitale modtagers bagpanel), er det ikke nødvendigt at vælge denne indstilling, fordi den digitale modtager udsender CVBS-videosignaler gennem RCA-forbindelsesstikket uafhængigt af SCART-stikket. Hvis du har tilsluttet dem via et S-VIDEO-forbindelsesstik, skal du sætte denne indstilling til S-Video, da output gennem S-Video-forbindelsesstikket kommer fra SCART-interfacet. Det er den almindelige opfattelse, at YUV-fravemodellen leverer den bedste videokvalitet, og der er kun en lille forskel i forhold til RGB-farvemodellen, mens CVBS-farvemodellen leverer den dårligste kvalitet. Det er dog ikke alle tv er med et SCARTstik, der understøtter YUV-farvemodellen. Kontroller, at dit tv understøtter YUV-farvemodellen, før du sætter indstillingen Video udtag til YUV. Omvendt er der sjældent tv er, der har et SCART-stik, men som ikke understøtter RGB-farvemodellen. RGB er derfor den bedste værdi i denne indstilling. Det SCART-stik på den digitale modtagers bagpanel, der står VCR på, er til en videooptager. Med dette stik kan du tilslutte den digitale modtager til en videooptager eller lignende udstyr. Hvis du har tilsluttet VCR-stikket til SCART-indgangsstikket på din videooptager, skal du sætte indstillingen VCR Scart type til Standard. Hvis du har tilsluttet det til SCARTudgangsstikket, fungerer den digitale modtager anderledes, alt

26 20 Foretrukne indstillinger afhængigt af den valgte indstilling under VCR Scart type. Hvis indstillingen er sat til Standard, sender den digitale modtager videosignaler fra videooptageren til tv et, når videooptageren starter en afspilning. Hvis indstillingen derimod er sat til E- xtern A/V, sender den digitale modtager ikke videosignaler videre til tv et, selvom videooptageren starter en afspilning. Du skal trykke på knappen for at sende videosignalerne videre til tv et. BEMÆRK I det tilfælde kan den digitale modtager ikke optage de videosignaler, som videooptageren afspiller, fordi den digitale modtager blot er en mellemstation for videooptageren TV-billedformat Hvis du har et wide-screen television, skal du sætte indstillingen TV format til 16:9. Som ovenstående figur viser, kan du både se wide-screen- programmer og programmer til tv med almindelig skærm i god kvalitet på et wide-screen-tv. Figuren til venstre viser et bredt billede på wide-screen, og figuren til højre viser et almindeligt billede på wide-screen. Hvis du har et tv med almindelig skærm, skal du sætte indstillingen TV format til 4:3.

27 3.2 Video- og lydindstillinger High definition-tv Lydtilstand Som ovenstående figur viser, kan du ikke se wide-screen- programmer i god kvalitet på et tv med almindelig skærm. Figuren til venstre viser et almindeligt billede vist på en almindelig skærm. Hvis du vil se wide-screen-programmer som på den midterste figur, skal du sætte indstillingen Vis Format til Letter Box. Så bliver wide-screen-billeder reduceret, så de passer til en almindelig skærm i bredden. Hvis du vil se dem som på figuren til højre, skal du sætte indstillingen til Centreret og udvidet. Så bliver wide-screen-billeder beskåret lige meget i venstre og højre side, så de passer til en almindelig skærm i bredden. Opløsninger på 720 eller højere betragtes generelt som high definition. Jo højere videoopløsningen er, desto bedre videokvalitet får du. Hvis dit tv ikke understøtter high definition, kan du dog ikke nyde godt af fordelene ved high defiinition-video. Sæt indstillingen HDMI Output efter ønske. Hvis du har sat denne indstilling til 576P, vil den digitale modtager vise selv high definition-programmer med en opløsning på 576. Hvis du har sat denne indstilling til 1080I, vil den digitale modtager også vise standardprogrammer med en opløsning på Det anbefales at vælge indstillingen Auto, hvis du har et high definition-tv. Med denne indstilling viser den digitale modtager programmet som det er uden at konvertere opløsningen. Grundlæggende er der to lydkilder, da du kan se to lydstik på den digitale modtagers bagpanel. Du kan benytte en kilde eller

28 22 Foretrukne indstillinger dem begge i enten stereo eller mono. Sæt indstillingen Lyd type efter ønske. Du kan også ændre lydtilstanden med knappen, mens du ser et program. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer lydtilstanden, finder du under Indstilling af lokal tid Du bør indstille den digitale modtager til lokal tid til timerbegivenheder. Hvis du vil indstille den lokale tid, skal du vælge menuen Systemindstilling > Indstil uret. Du kan enten selv indstille den lokale tid manuelt eller indstille den automatisk ved hjælp af Greenwich Mean Time (GMT). Det anbefales imidlertid at anvende Greenwich Mean Time. Hvis du vil indstille den lokale tid ved hjælp af GMT, skal du gøre det følgende: 1. Sæt indstillingen Funktion til Auto. 2. Indstil parameteren Tid offset til den tidsforskel, der svarer til din tidszone i henhold til Tabel 3.1. Med de ovenstående indstillinger vil den digitale modtager scanne alle de angivne transpondere en efter en, indtil den finder Greenwich Mean Time. Du kan kontrollere, at den lokale tid er vist korrekt, i feltet Lokal tid.

29 3.3 Indstilling af lokal tid 23 Tabel 3.1: Tabel med tidszoner Tidszone GMT 12:00 GMT 11:00 GMT 10:00 GMT 09:00 GMT 08:00 GMT 07:00 GMT 06:00 GMT 05:00 GMT 04:00 GMT 03:30 GMT 03:00 GMT 02:00 GMT 01:00 GMT GMT + 1:00 GMT + 2:00 GMT + 3:00 GMT + 3:30 GMT + 4:00 GMT + 4:30 GMT + 5:00 GMT + 5:30 GMT + 6:00 GMT + 7:00 GMT + 8:00 GMT + 9:00 GMT + 9:30 GMT + 10:00 GMT + 11:00 GMT + 12:00 By Eniwetok, Kwajalein Midway Island, Samoa Hawaii Alaska Pacific Time USA, Canada Mountain Time USA, Canada Central Time USA, Canada, Mexico City Eastern Time USA, Canada, Bogota, Lima Atlantic Time Canada, La Paz Newfoundland Brasilien, Georgetown, Buenos Aries Mid-Atlantic Azorene, Kap Verde-øerne London, Libson, Casablanca Paris, Brussels, København, Madrid Sydafrika, Kaliningrad Bagdad, Riyadh, Moskva, St. Petersburg Tehran Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi Kabul Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi Almaty, Dhaka, Colombo Bangkok, Hanoi, Jakarta Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong Tokyo, Seoul, Osaka, Sapporo, Yakutsk Adelaide, Darwin Australien (øst), Guam, Vladivostok Magadan, Solomon-øerne, Ny Kaledonien Fiji, Auckland, Wellington, Kamchatka Hvis du vil indstille den lokale tid selv, skal du sætte indstillingen Funktion til Manuel og indtaste den lokale tid i feltet Lokal tid med talknapperne. Tidsformatet er dag/måned/år 24-timer:minutter. Hvis det er sommertid i øjeblikket, skal du slå indstillingen Sommertid til.

30 24 Foretrukne indstillinger 3.4 Forældrekontrol Generelt er tv-programmer klassificeret efter hvor meget vold, nøgenhed og stødende sprog de indeholder. Når du ser et program, kan du kontrollere programklassifikationen i oplysningsfeltet. Du kan få mere at vide om oplysningsfeltet i 5.2. Du kan forhindre, at dine børn ser visse programmer, ved at angive en grundlæggende klassifikation. Hvis du vil angive en basisklassifikation, skal du vælge menuen Systemindstilling > Adgangskontrol. Her skal du indtaste et Personal Identification Number (PIN). Standard-PIN-koden er Hvis du vi blokere programmer, der er angivet til 15 eller derover, skal du sætte indstillingen Censurering til 15 (alder). Hvis du sætter indstillingen til Ingen blok, bliver ingen programmer blokeret, hvis du sætter den til Totale blokke, bliver alle programmer blokeret. BEMÆRK Hvis et program ikke indeholder nogen klassifikationsoplysninger, vil dine blokeringsindstillinger ikke påvirke det. Hvis nogen forsøger at se et program, der er uden for basisklassifikationen, skal personen indtaste PIN-koden. Hvis du vil ændre koden, skal du vælge menuen Skift PIN kode, hvorefter der bliver vist et indtastningsfelt. Du skal indtaste koden to gange for at bekræfte den. Du kan også begrænse anvendelsen af visse menuer. Hvis du vælger menuen Adgangs kontrol, bliver der vist en liste med

31 3.5 Justering af skærmgrafik 25 menuer, som du kan låse. Hvis menupunktet Indstil timer og ur er sat til Lsed, skal du indtaste PIN-koden, efter at du har valgt menuen Indstil timer og ur. Hvis du indtaster et forkert nummer, kan du ikke få adgang til menuen. På samme måde skal du også indtaste PIN-koden, når du har tændt for den digitale modtager, hvis menupunktet Modtager Sprring er sat til Lås. Hvis du vil åbne et låst menupunkt, skal du sætte det til Åben. 3.5 Justering af skærmgrafik Du kan justere transparensniveauet for skærmgrafikken. Sådan justerer du transparensniveauet for skærmgrafikken. vælg menuen Systemindstilling og sæt indstillingen Skærmgrafik transparens som du ønsker. Indstillingen kan sættes i området 0 til 50 procent. Du kan justere visningstiden for oplysningsfeltet. Du kan finde flere oplysninger om oplysningsfeltet i 5.2. Hvis du vil justere visningstiden, skal du vælge menuen Systemindstilling og sætte indstillingen Tid Info bjælke skal vises som du ønsker. Indstillingen kan sættes i området 1 til 30 sekunder. Hvis du sætter denne indstilling til Ingen Infoboks, bliver informationsbjælken ikke vist, når du skifter kanal, du kan dog få vist informationsbjælken ved at trykke på knappen. Hvis du sætter denne indstilling til Skjul aldrig, bliver informationsbjælken altid vist. Du kan hæve eller sænke informationsbjælkens placering. Hvis du vil justere placeringen, skal du vælge menuen Systemindstilling og sætte indstillingen Info bjælke Position som du ønsker. Indstillingen kan sættes i området 10 til +3 linjer. Jo højere værdien er sat, jo lavere bliver informationsbjælken placeret. 3.6 Aktivering af time shift-funktionen Du kan anvende time shift-funktionen med denne digitale modtager. Hvis du vil aktivere time shift-funktionen, skal du

32 26 Foretrukne indstillinger vælge menuen Systemindstilling og sætte indstillingen Tidsforskydning til Aktiv. Du kan finde flere oplysninger om time shift-funktionen under 5.8.

33 27 Kapitel 4 Kanalsøgning Du skal udføre en kanalsøgning, når du har installeret den digitale modtager. 4.1 Søgning efter kanaler Vælg menuen Installation > Kanalsøgning, hvis du vil udføre en kanalsøgning. Hvis du har en aktiv antenne, skal du aktivere indstillingen Antenne Forsyning 5V for at forsyne antennens forstærker med strøm. Den digitale modtager forsyner maksimalt antennen med 100 milliampere.

34 28 Kanalsøgning Du skal sætte indstillingen Søgningstype til Auto under den første kanalsøgning efter du har installeret den digitale modtager. Den digitale modtager søger efter alle tilgængelige kanaler i automatisk søgetilstand. Transpondernumrene går fra 5 til 12 for VHF og 21 til 69 for UHF. Hvis du vil søge efter en bestemt transponder, skal du indstille Søgningstype til Manuel og vælge den ønskede transponder i parameteren Kanal. Hvis du vil søge efter én af en transponders kanaler, skal du sætte indstillingen Søgningstype til Advanced og angive den ønskede kanals PID med talknapperne i menuen PID. PID (Packet Identifier) er en række tal, der identificerer transportstrømpakker. Vælg kommandoen Start søgning for at starte en kanalsøgning. Der vises en liste over de fundne kanaler. Når kanalsøgningen er afsluttet, skal du trykke på knappen OK for at gemme de fundne kanaler. Tryk på knappen EXIT for at stoppe kanalsøgningen undervejs eller for at afslutte uden at gemme. 4.2 Gendannelse af fabriksindstillinger Den digitale modtager bevarer følgende data: Kanalliste Liste med yndlingskanaler Timer-begivenheder Foretrukne indstillinger Du kan nulstille alle den digitale modtagers data. Hvis du vil nulstille dataene, skal du vælge menuen Installation > Gendan fabriksinstilling. Derefter vises der et bekræftelsesfelt. Hvis du svarer Ja, bliver alle kanaler, yndlingskanaler og timerbegivenheder slettet, og dine foretrukne parametre bliver nulstillet til fabriksindstillingerne.

35 4.2 Gendannelse af fabriksindstillinger 29 Den digitale modtager spørger dig om sted og sprog, når den har nulstillet dataene. Du skal angive dette for at kunne udføre kanalsøgninger igen.

36 30 Daglig brug Kapitel 5 Daglig brug 5.1 Gennemse kanalerne Hvis du vil skifte til en anden kanal, skal du trykke på knappen P+ eller P. Hvis du trykker på knappen, kaldes den kanal, som du sidst har set, frem igen. Du kan skifte til den kanal, som du vil se, ved at indtaste kanalnummeret med talknapperne. Du kan også vælge en kanal på den søgbare kanalliste. Hvis du vil have vist den søgbare kanalliste, skal du trykke på knappen OK. Kanallisten specificerer de følgende elementer: Kanalnummer Kanalnavn Transmitterende transponder Nogle poster kan være markeret med et dollartegn ($), hvilket

37 5.1 Gennemse kanalerne 31 betyder at det er en betalingskanal. Hvis du vil se en betalingskanal, skal du have et abonnementskort til den. Brug knappen P+ eller P til at placere fremhævelsesbjælken på posten, og tryk på knappen OK for at vælge den kanal, du vil se. Den kanal, du har valgt, vises. Ved at trykke på knappen V eller V+ springer du 10 poster op eller ned. Hvis vælger et kanalnummer med talknapperne placeres fremhævelsesbjælken på den. Når du trykker på knappen vises kanalerne for dit forektrukne land, som du valgte i indstillingen region i sprogindstillingsmenuen Ved at trykke på knappen får du vist et felt med indstillinger, hvor du kan gøre det følgende: Hvis du vil søge i kanaler, der er grupperet efter kanaludbyder, skal du slå indstillingen Vis udbyder til. Du kan betragte en kanaludbyder som en transponder. Hvis du vil omdøbe en kanal, skal du vælge kommandoen Skift navn, hvorefter der vises et skærmtastatur, som du kan indtaste et navn med. Hvis du vil undgå, at andre familiemedlemmer ser en kanal, skal du sætte indstillingen Lås til Lås. Du skal angive en PIN-kode, hvis du vil se eller åbne en låst kanal. Hvis du vil tilføje en kanal til en favoritgruppe, skal du vælge kommandoen Tilføj til FAV, hvorefter der vises en favoritgruppeliste. Placer gruppelistens fremhævelsesbjælke på en ønsket gruppe, og tryk på knappen OK. Når du optager to programmer på samme tid, har du kun mulighed for at se kanaler som tilhører samme transpondere som de kanaler der optages fra. De kanaler du ikke har mulighed for at se bliver vist i gråt og kan ikke vælges i kanallisten. For at skjule disse, vælg Til i indstillingen Vis mulige.

38 32 Daglig brug Se en favoritkanal Du kan vælge kanaler både på favoritlisten og kanallisten. Hvis du vil have vist favoritlisten, skal du trykke på knappen FAV, hvorefter der vises en favoritgruppeliste. Når fremhævelsesbjælken flyttes op eller ned på gruppelisten, vises en liste med favoritkanaler, der hører til en fremhævet gruppe. Hvis du vil vælge en favoritkanal i en gruppe, skal du trykke på knappen V+ hvorefter fremhævelsesbjælken på favoritlisten bliver flytbar. Når du har valgt en kanal med knappen OK, vises den valgte kanal. Hvis du vil vælge en anden gruppe, skal du trykke på knappen V hvorefter fremhævelsesbjælken på gruppelisten bliver flytbar. Hvis du skifter til en anden kanal efter at have valgt en favoritkanal, bliver det en anden favoritkanal i den valgte gruppe. Den digitale modtager husker dig på, hvilken gruppe du har valgt, ved at vise gruppens navn øverst til højre på skærmen, hvis du skifter til en anden kanal. Hvis du vil, kan du vælge alle kanaler ved at vælge posten Alle kanaler på favoritlisten. Du kan desuden tilføje eller slette en favoritgruppe eller -kanal. Hvis du vil tilføje en kanal, som du ser i øjeblikket, til en favoritgruppe, skal du placere gruppelistens fremhævelsesbjælke på en ønsket gruppe og trykke på knappen. Hvis du vil tilføje en gruppe, skal du trykke på knappen. Hvis du vil slette en gruppe eller en kanal, skal du trykke på knappen. Se Kapitel 6, hvis du vil vide, hvordan du redigerer favoritlisten.

39 5.2 Visning af programoplysninger Visning af programoplysninger Hvis du trykker på knappen får du vist et felt med oplysninger, hvor du kan kontrollere det følgende: Kanalnummer Kanalnavn Signalniveau og -kvalitet Programnavn Programklassifikation Programkommentarer Udsendelsestidspunkt Klokkeslæt Derudover kan du muligvis se de følgende symboler: Undertekstsymbol, hvis der er undertekster på et aktuelt program. Tekst-tv-symbol, hvis der er tekst-tv på et aktuelt program. Låsesymbol, hvis en aktuel kanal er låst. Dollarsymbol $, hvis en aktuel kanal er en betalingskanal. Multifeed-symbol, hvis et aktuelt program leveres i multifeed. Hvis du trykker en gang til på knappen, vises detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Hvis du vil have skjult feltet med oplysninger, skal du trykke på knappen EXIT. 5.3 Visning af den elektroniske programvejledning Electronic Program Guide (EPG) er et program, der anvendes med digitale modtagere til at vise lister med aktuelle og planlagte programmer, der er eller vil blive tilgængelige på hver

40 34 Daglig brug kanal, sammen med en kort opsummering af eller kommentar til hvert program. Ved at trykke på knappen GUIDE får du vist en elektronisk programvejledning, hvor du kan se det følgende: Planlagte programmer Programkommentarer Udsendelsesdato Udsendelsestidspunkt Hvis du vil se detaljerede oplysninger om et program, skal du placere fremhævelsesbjælken på det valgte program med knappen P+ eller P og trykke på knappen. Hvis du vil skifte til en anden kanal, skal du trykke på knappen V eller V+. Hvis du vil se en elektronisk programvejledning for radioprogrammer, skal du trykke på knappen tilbage, skal du trykke på knappen igen.. Hvis du vil vende Hvis du trykker på knappen får du vist den elektroniske programvejledning for hver kanal. Hvis du vil vende tilbage, skal du trykke på knappen igen. Du kan lave en timeroptagelse fra den elektroniske programvejledning, hvilket du kan få flere oplysninger om i Valg af lydspor Nogle programmer leveres med lydspor til et eller flere sprog. Hvis du trykker på knappen, får du vist en liste med tilgængelige lydspor, hvis der er nogen. Hvis en multifeedkanal imidlertid er tilgængelig i øjeblikket, vil der blive vist en liste med multifeedkanaler. I dette tilfælde skal du trykke en gang

41 5.5 Visning af et undertekstspor 35 til på knappen for at vælge et lydspor. Vælg det ønskede lydsprog på listen, hvorefter det høres. Desuden kan du vælge mellem fore lydtilstande, hvis de er tilgængelige: Stereo, Mano, Venstre eller Hjre. 5.5 Visning af et undertekstspor Nogle programmer har med undertekst-spor på et eller flere sprog. Når du få vist et felt med oplysninger, vil et undertekstsymbol ( ) være markeret i det, hvis der findes et eller flere undertekstspor. I så fald skal du trykke på knappen, hvorefter de tilgængelige undertekstspor vises. Vælg det ønskede undertekstsprog på listen, hvorefter det vises. 5.6 Visning af tekst-tv Nogle programmer har tilknyttet nyttige oplysninger som f.eks. vejrudsigter, nyheder eller børsnyheder i form af tekst-tv. Fjernsyn vil normalt kunne behandle tekst-tv, men det kan ske, at visse fjernsyn ikke kan. Slev hvis det fjernsyn ikke kan behandle tekst-tv, kan du se tekst-tv med den digitale modtager. Når du får vist en boks med oplysninger, vil et tekst-tv-symbol ( ) være markeret i den, hvis programmet har tekst-tv. Tryk på knappen for at få vist tekst-tv. Du kan zoome ind på tekst-tv med knappen og du kan justere gennemsigtigheden for tekst-tv med knappen. Hvis du afslutte tekst-tv, skal du trykke på knappen EXIT. 5.7 Visning af en multifeedkanal Nogle betalingskanaludbydere sender en udsendelse via flere kanaler på samme tid, men med tidsforskelle. Dette kaldes for multifeedkanaler. Når du får vist en oplysningsboks, vil et multifeed-symbol ( ) være markeret i den, hvis programmet har multifeed. Hvis du vil vælge en multifeed-kanal, skal du

42 36 Daglig brug trykke på knappen, hvorefter de tilgængelige multifeedkanaler vises. Vælg den ønskede multifeed-kanal på listen, hvorefter den vises. Nu skal du trykke en gang til på knappen for at vælge et lydspor. 5.8 Tidsforskydning Når du ser et program, kan du spole tilbage og se det igen på samme måde, som hvis det var en optagelse. Denne funktion omtales som tidsforskydning. Når du ser et program med tidsforskyningsfunktionen, optages programmet i virkeligheden midlertidigt. Hvis du vil bruge tidsforskydningsfunktionen, skal indstillingen Tidsforskydning være sat til Aktiv. Oplysninger om 3.6.finder du under Tidsforskydning. Sådan bruger du tidsforskydningsfunktionen: 1. Tryk på knappen, hvorefter en tidsforskudt visning starter, og der vises en statuslinje. Statuslinjen har to markører. Den ene angiver optagelsespositionen, og den anden angiver afspilningspositionen. Mens denne linje vises, kan du gå frem og tilbage i pogrammet. Hvis du trykker på knappen, vises henholdsvis skjules statuslinjen. 2. Hvis du vil finde en bestemt afspilningsposition, skal du trykke på knappen eller, indtil du finder den ønskede position.

43 5.9 Visning af billede-i-billede Tryk på knappen for at spole programmet 10 sekunder tilbage. 4. Hvis du vil afslutte tidsforskydning, skal du få vist statuslinjen med og trykke på knappen. 5.9 Visning af billede-i-billede Du kan se to kanaler på samme tid, således at en af kanalerne vises i et underbillede. Denne funktion omtales som billede-ibillede (PiP). Sådan bruger du funktionen billede-i.-billede: 1. Tryk på knappen for at få vist et underbillede, hvor der vises en anden kanal. 2. Hvis du trykker på knappen en gang til, minimeres underbilledet, og hvis du trykker endnu en gang, skjules underbilledet. 3. Tryk på knappen SAT for at skifte mellem hovedbilledet og underbilledet. Når du afspiller en optagelse, kan du også se en livekanal i et underbillede. I denne situation er det imidlertid ikke mulig at at skifte mellem billederne. 4. Hvis du trykker på knappen, flyttes underbilledet mod uret, Hvis du trykker på knappen, flyttes underbilledet med uret. 5. Hvis du vil have vist en kanalliste for underbilledet, skal du trykke på knappen.

44 38 Daglig brug 6. Hvis begge er betalingskanaler, vises kun hovedbilledet.

45 39 Kapitel 6 Oversigt over kanaler Redigering af liste med favoritter Du kan lave din egen liste med yndlingskanaler. Hvis du vil redigere din liste med yndlingskanaler, skal du vælge menuen Organiser Favoritkanaler, hvorefter der vises en redigerbar liste med yndlingskanaler. Der er en gruppeliste i den venstre kolonne, en liste med yndlingskanaler i den midterste kolonne og en kanalliste i den højre kolonne. Du kan tilføje en yndlingspost ved at udføre de følgende trin: 1. Placer fremhævelsesbjælken på en ønsket post på gruppelisten, og tryk på knappen OK.

46 40 Oversigt over kanaler 2. Derefter kan du flytte fremhævelsesbjælken på kanallisten. Placer fremhævelsesbjælken på en ønsket kanal, og tryk på knappen OK. 3. Den valgte kanal tilføjes til listen med yndlingskanaler. Du kan vælge at tilføje flere poster. 4. Tryk på knappen hvis du vil vælge en anden gruppe. Hver gang du trykker på knappen bliver fremhævelsesbjælken for hver kolonne flytbar efter tur. Du kan tilføje op til 30 grupper. Hvis du vil tilføje en gruppe, skal du vælge kommandoen NY på gruppelisten, hvorefter der vises et skærmtastatur. Du kan flytte fremhævelsestasten vandret med knapperne V og V+ og lodret med knapperne P+ og P. Hvis du trykker på knappen OK, mens du står på en tast, indføres bogstavet i inputlinjen. Hvis du vil indtaste små bogstaver eller tal, skal du vælge tasten Andre. Hvis du vil slette et bogstav, skal du placere markøren på det ønskede bogstav i input-linjen og vælge tasten Slet. Du skal vælge tasten gem for at fuldføre navngivningen. Hvis du trykker på knappen EXIT, bliver gruppen ikke navngivet. Hvis du vil omdøbe en gruppe, skal du placere fremhævelsesbjælken på en gruppepost og trykke på knappen hvorefter skærmtastaturet vises. Hvis du vil slette en gruppe, skal du placere fremhævelsesbjælken på en gruppepost og trykke på knappen hvorefter

47 41 der vises et bekræftelsesfelt. Den valgte gruppe slettes, hvis du svarer Ja. Du kan også slette en yndlingspost med knappen OK på listen med yndlingskanaler. Desuden kan du omarrangere yndlingskanalerne i en gruppe ved at flytte en yndlingspost. Hvis du vil flytte en yndlingspost, skal du placere fremhævelsesbjælken på en post og trykke på knappen hvorefter den valgte post bliver mørkere. Flyt posten til den placering, som du ønsker, og tryk på knappen OK. Hvis du vil tilføje radiokanaler, skal du trykke på knappen, hvorefter der vises radiokanaler på listen med kanaler. Hvis du vil kalde listen med tv-kanaler frem igen efter at have tilføjet radiokanaler, skal du trykke på knappen igen. Med listen med favoritkanaler kan du nemmere vælge dine favoritkanaler. Du kan finde flere beskrivelser under 5.1.

48 42 Optagelse og afspilning Kapitel 7 Optagelse og afspilning Med den ene af den digitale modtagers tunere kan du optage en kanal samtidig med, at du ser en anden kanal, hvis de to kanaler leveres af den samme transponder. Den digitale modtager TF 5720 PVRt HDMI har to tunere, så du kan nyde godt af følgende fordele: Det er muligt at optage to forskellige kanaler samtidig med, at du ser to andre kanaler, men kun hvis to eller flere af kanalerne leveres af den samme transponder, og de øvrige kanaler leveres af en anden fælles transponder. Du kan se to kanaler samtidig ved at bruge funktionen billede-i-billede. Du kan finde flere oplysninger om funktionen billede-i-billede under 5.9. Det er muligt at optage to forskellige kanaler samtidig med, at du ser en af dem med tidsforskydningsfunktionen. Du kan finde flere oplysninger om tidsforskydning under 5.8. Det er muligt at optage to forskellige kanaler samtidig med, at du afspiller en optaget fil.

49 7.1 Optagelse af et program Optagelse af et program Når en optagelse er påbegyndt, bliver der vist et optagelsesikon (se figuren her ved siden af) øverst til højre på skærmen i nogle få sekunder. Hvis du ser en anden kanal end den, der bliver optaget, kan du se et tal midt i ikonet, der angiver, at optagelsen er startet. Optagelsesikonets yderste cirkel angiver optagelsens forløb. BEMÆRK Når optagelsen er afsluttet, bliver den muligvis ikke gemt, hvis dens varighed er under et minut Øjeblikkelig optagelse ved hjælp af fjernbetjeningen Hvis du vil optage et program, som du ser lige nu, skal du trykke på knappen. Hvis du vil afbryde optagelsen midlertidigt, skal du trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage optagelsen. Hvis du trykker på knappen efter en optagelse er startet, vises der et optagelseskontrolfelt som i figuren her ved siden af. Her kan du angive varighed for optagelsen, dvs. det tidsrum efter hvilket den vil blive afsluttet. En aktuel optagelse vil blive afsluttet efter det tidsrum, der er angivet i parameteren Varighed. Hvis oplysningerne om de næste programmer hentes fra den elektroniske programvejledning, er indstillingerne After this program og After next

50 44 Optagelse og afspilning program tilgængelige. Hvis indstillingen After this program er valgt, bliver den aktuelle optagelse afsluttet, så snart det aktuelle program slutter. Det samme gælder, hvis indstillingen After next program er valgt. Så bliver den aktuelle optagelse afsluttet, så snart det næste program slutter. Ved valg af kommandoen Record pause afbrydes optagelsen midlertidigt. Når du trykker på knappen igen for at få vist optagelseskontrolfeltet, bliver kommandoen Record continue vist i stedet for. Ved valg af kommandoen Record continue genoptages optagelsen. Hvis du vil afbryde optagelsen, skal du trykke på knappen. Der bliver vist et bekræftelsesfelt som i figuren her ved siden af, som viser oplysninger om de programmer, der bliver optaget i øjeblikket. Vælg det program, du vil afbryde optagelsen af. Når en optagelse er startet, kan du skifte til en hvilken som helst anden kanal og se den under optagelsen. Hvis du vil optage fra en kanal mere, skal du skifte til den kanal, du vil optage fra, og trykke på knappen. Når en optagelse er startet, vises den på listen med optagede filer, selvom den ikke er afsluttet endnu. Den optagne fil navngives efter kanalen, og med et tal som suffiks. Hvis du vil se listen med optagne filer, skal du trykke på knappen. Du kan finde flere oplysninger om listen med optagne filer under 7.2.

51 7.1 Optagelse af et program Optagelse ved hjælp af menuen optag Vælg menuen Optag for at optage et program ved hjælp af menuen Optag. Du kan optage to kanaler samtidig. Sæt indstillingen Optagelse No., så den skelner mellem to optagelser. Indstil parameteren Kanal på den kanal, der viser det ønskede program. Hvis du trykker på knappen OK i denne parameter, vises der en kanalliste, som du kan vælge den ønskede kanal fra. Der er to starttilstande for optagelse. Hvis du vil påbegynde optagelsen med det samme, skal du sætte indstillingen Start Tid til Hurtig. Hvis du benytter tidsforskydningsfunktionen og også vil optage indholdet i tidsforskydningsbufferen, skal du sætte denne indstilling til Aktuel begivenhed. Vælg et tidsrum under parameteren Varighed. Optagelsen bliver afbrudt efter det angivne tidsrum. Hvis du trykker på OK under parameteren FilNavn, vises der et skærmtastatur, som du kan angive filnavn for timeroptagelsen med. Hvis du ikke angiver noget, vil det blive navngivet efter kanalens navn. Se Kapitel 6, hvis du vil vide, hvordan du bruger tastaturet. Vælg Optag for at starte optagelsen. Derefter bliver kommandoen Stop aktiveret. Du kan vælge denne kommando for at afbryde optagelsen.

52 46 Optagelse og afspilning Timeroptagelse Du kan indstille modtageren, så den optager et program på et bestemt tidspunkt. Hvis den digitale modtager er slukket, tænder den og begynder at optage på det angivne tidspunkt. Den digitale modtager slukker, når optagelsen slutter. Hvis du vil lave en timeroptagelse, skal du vælge menuen System indstilling > Timer indstilling. Der vises en timerliste. Hvis du vil tilføje en ny timerpost, skal du trykke på knappen. Der vises et timer-redigeringsfelt. Du skal sætte indstillingen Optag på Til for at optage et program. Hvis denne indstilling er sat til Fra, bliver den digitale tændt på et nærmere angivet tidspunkt, men uden at optage. Hvis det er tilfældet, kan du optage et program med videooptageren i stedet for. Hvis du vil optage et radioprogram, skal du sætte indstillingen Type til Radio. Ellers skal du sætte den til TV. Indstil parameteren Kanal på den kanal, der viser det ønskede program. Hvis du trykker på knappen OK i denne parameter, vises der en kanalliste, som du kan vælge den ønskede kanal fra. Der er fem timertilstande: En gang betyder helt bogstaveligt en gang. Hver dag betyder helt bogstaveligt hver dag. Hver Weekend betyder lørdag og søndag i en uge.

53 7.1 Optagelse af et program 47 Ugentligt betyder en gang om ugen. Hver ugedag betyder fra mandag til fredag i en uge. Hvis dit favoritprogram sendes i weekenden, og du vil optage alle afsnit af programmet, skal du sætte indstillingen Funktion til Hver Weekend. Vælg en dato under parameteren Dato. Programmet bliver optaget på den angivne dato. Datoformatet er dag/måned/årugedag. Vælg et klokkeslæt under parameteren Start Tid. Programmet bliver optaget på det angivne klokkeslæt. Du kan indtaste klokkeslættet ved hjælp af talknapperne. Tidsformatet er timer:minutter. Vælg et tidsrum under parameteren Varighed. Optagelsen bliver afbrudt efter det angivne tidsrum. Hvis du trykker på OK under parameteren Filnavn, vises der et skærmtastatur, som du kan angive filnavn for timeroptagelsen med. Hvis du ikke angiver noget, vil det blive navngivet efter kanalens navn. Se Kapitel 6, hvis du vil vide, hvordan du bruger tastaturet. Hvis du vil oprette en post med de ovennævnte indstillinger, skal du bruge kommandoen OK. Ellers bliver posten ikke oprettet. Du kan redigere eller slette en timerpost på timerlisten. Hvis du vil slette en timerpost, skal du sætte fremhævelsesbjælken på den ønskede post og trykke på knappen. Hvis du vil slette en timerpost, skal du sætte fremhævelsesbjælken på den ønskede post og trykke på knappen OK. Derefter visers et timerredigeringsfelt, hvor du kan ændre postens timerindstillinger.

54 48 Optagelse og afspilning Optagelse ved hjælp af den elektroniske programvejledning Hvis der er en tilgængelig elektronisk programvejledning på den kanal, du vil optage fra, kan du indstille en timeroptagelse i den ved at følge nedenstående trin: 1. Vælg den kanal, du vil optage. 2. Tryk på knappen GUIDE for at få vist kanalens elektroniske programvejledning. 3. Vælg det program, du vil optage. Ved tryk på knappen OK én gang, vises der et P ud for programposten, og hvis der trykkes på knappen en gang mere, vises der et R. Det første angiver, at der tændes, og det andet, at optagelsen starter. 4. Denne timeroptagelse føjes til timerlisten. Hvis du vil redigere denne timeroptagelse, skal du trykke på knappen, hvorefter der vises et timerredigeringsfelt, som du kan redigere optagelsen timerindstillinger i. 5. Hvis du vil fjerne markeringen, skal du trykke på knappen OK én gang til Optagelse ved hjælp af tidsforskydning Hvis du ser et program ved hjælp af tidsforskydningsfunktionen, kan du optage programmet ved at følge nedenstående trin:

55 7.1 Optagelse af et program Tryk på knappen for at starte tidsfoskydningen. 2. Hvis du vil finde et bestemt sted, du vil optage fra, skal du trykke uafbrudt på knappen eller på knappen, indtil du finder det. 3. Tryk på knappen for at starte optagelsen. 4. Tryk på knappen for at afbryde tidsforskydningen. 5. Tryk på knappen én gang til for at afbryde optagelsen. Du kan finde flere oplysninger om tidsforskydning under Optagelse af en betalingskanal Du kan optage programmer fra en betalingskanal uden at have abonnementskort. Du skal dog bruge abonnementskortet for at kunne afspille de optagne programmer, da de ikke er dekrypteret. Vi anbefaler derfor, at du optager dem med a- bonnementskort, så de bliver dekrypteret. Så kan du se dem uden at bruge abonnementskortet, ligesom programmer fra gratiskanaler. Hvis du vil optage et program fra en betalingskanal, skal du følge nedenstående trin: 1. Vælg det betalingsprogram, du vil optage. 2. Kontroller, at det relevante abonnementskort er sat ind i CAS-slotten på forsiden af den digitale modtager. 3. Start optagelsen. 4. Du må ikke skifte til en anden kanal eller benytte tidsforskydningsfunktionen, før programmet er slut. BEMÆRK Hvis du har skiftet til en anden kanal eller benyttet tidsforskydningsfunktionen under optagelsen af et betalingsprogram,

56 50 Optagelse og afspilning bliver det optaget uden dekryptering. Selv med en delvist dekrypteret optagelse skal du bruge abonnementskortet for at kunne afspille programmet. 7.2 Filliste Når du optager et program, gemmes det som en fil på den digitale modtagers indbyggede harddisk. Du kan vælge og afspille en optaget fil fra listen med optagne filer. Hvis du vil se listen med optagne filer, skal du trykke på knappen. En filpost på en filliste består af følgende oplysninger: filnummer, filnavn, optagelsestid, filstørrelse og så videre. Sådan opretter du en ny mappe Du kan afspille, flytte, slette, omdøbe og låse en filpost på en filliste. Du kan også sortere filposterne efter filnavn, optagelsestid eller filstørrelse. Du kan desuden oprette en ny mappe. Tryk på knappen for at oprette en ny mappe. Der oprettes en ny mappe ved navn GROUP #. Du kan omdøbe mappen på samme måde, som du omdøber en filpost. Sådan flytter du en fil til en anden mappe Hvis du vil flytte en fil til en anden mappe, skal du placere fremhævelsesbjælken på den ønskede filpost og trykke på k- nappen. Der vises en mappeliste. Når du vælger en mappe fra listen, bliver filen flyttet til den pågældende mappe.

57 7.2 Filliste 51 Sådan sletter du en fil Sådan sorterer du filposter Sådan omdøber du en fil Hvis du vil slette en fil, skal du placere fremhævelsesbjælken på den ønskede filpost og trykke på knappen. Derefter vises der et bekræftelsesfelt. Den valgte fil slettes, hvis du svarer Ja. Hvis du vil sortere filposterne, skal du følge nedenstående trin: 1. Placer fremhævelsesbjælken på den ønskede filpost. 2. Tryk på knappen for at få vist en liste med indstillinger. 3. Sæt indstillingen Sorte til Alfabetisk, Tid eller Størrelse efter ønske. 4. Tryk på knappen EXIT. 5. Filposterne sorteres efter den angivne indstilling. Hvis du vil omdøbe en fil, skal du følge nedenstående trin: 1. Placer fremhævelsesbjælken på den ønskede filpost. 2. Tryk på knappen for at få vist en liste med indstillinger. 3. Vælg menuen Skift navn for at få vist en skærmtastatur. 4. Indtast og gem det ønskede filnavn ved hjælp af tastaturet. Se Kapitel 6, hvis du vil vide, hvordan du bruger tastaturet. 5. Filen omdøbes i overensstemmelse med indtastningen. Du kan omdøbe en mappe på samme måde.

58 52 Optagelse og afspilning Sådan låser du en optaget fil Hvis du vil låse en fil, skal du følge nedenstående trin: 1. Placer fremhævelsesbjælken på den ønskede filpost. 2. Tryk på knappen for at få vist en liste med indstillinger. 3. Hvis du vil låse filen, skal du sætte indstillingen Lås til Lås. 4. Hvis du vil låse filen op, skal du sætte indstillingen Lås til Åben. 5. Tryk på knappen EXIT. 6. Der vises et låsesymbol ( ) ud for filposten. Hvis du trykker på knappen OK ud for en låst filpost for at afspille den, skal du indtaste det personlige identifikationsnummer, som er angivet i menuen Adgangskontrol. Du kan få flere oplysninger om menuen Adgangskontrol under Afspilning af en optagelse Når du optager et program, bliver alle kanalens egenskaber også optaget. Så når du afspiller en optaget fil, kan du også nyde dens lydspor, undertekstspor og tekst-tv, hvis de er tilgængelige. En optaget fil afspilles på følgende måde: 1. Tryk på knappen for at få vist en liste med optagne filer. 2. Placer fremhævelsesbjælken på den filpost, du vil afspille. 3. Tryk på knappen OK for at starte afspilningen. 4. Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på knappen.

59 7.3 Afspilning af en optagelse Afspilning i slowmotion Afspilning i fastmotion Når en afspilning er påbegyndt, bliver der vist et afspilningsikon (se figuren her ved siden af) øverst til højre på skærmen i nogle få sekunder. Afspilningsikonets yderste cirkel angiver afspilningens forløb. Under afspilning kan du benytte følgende smarte funktioner: Hvis du vil se detaljerede oplysninger om den optagne fil, der bliver afspillet, skal du trykke på knappen for at få vist et felt med oplysninger. Feltet med oplysninger viser filnavn, oplysninger om tv-selskaber, kanaloplysninger, varighed og så videre. Hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt, skal du trykke på knappen. Tryk på knappen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil finde et bestemt sted, du vil afspille fra, skal du trykke uafbrudt på knappen eller på knappen, indtil du finder det. Hvis du vil se det sted, der aktuelt afspilles fra, skal du trykke på knappen for at få vist en statuslinje. Hvis du vil skjule statuslinjen, skal du trykke på knappen igen. Når statuslinjen er skjult, kan du angive et sted, der skal afspilles fra ved at angive en procentdel med talknapperne. Tryk på knappen under afspilningen, hvis du vil afspille i slowmotion. Hver gang du trykker på knappen, ændres afspilningshastigheden i tre trin. 1 2, 1 4 og 1 8 af hastigheden. Tryk på knappen for at vende tilbage til normal hastighed. Tryk på knappen under afspilningen, hvis du vil afspille i fastmotion. Hver gang du trykker på knappen, ændres

60 54 Optagelse og afspilning afspilningshastigheden i tre trin. 2, 4 og 6 gange hastigheden. Tryk på knappen for at vende tilbage til normal hastighed. Den digitale modtager kan i fastmotion ikke blot afspille forlæns, men også baglæns. Tryk på knappen, hvis du vil afspille baglæns i fastmotion. Hver gang du trykker på knappen, ændres afspilningshastigheden i tre trin. 1, 2 og 3 gange hastigheden. Tryk på knappen for at vende tilbage til forlæns afspilning Sådan afspiller du optagelser efter hinanden Den digitale modtager kan afspille adskillige optagne filer efter hinanden. Hvis du vil benytte denne funktion, skal du følge nedenstående trin: 1. Tryk på knappen for at få vist en liste med optagne filer. 2. Vælg de filposter, du vil afspille, ved at trykke på knappen. 3. Når en filpost er valgt, bliver den nummereret. 4. Tryk på knappen OK for at starte afspilningen, når du har valgt alle de poster, du vil afspille. 5. De valgte optagne filer afspilles nu i nummerorden.

61 7.3 Afspilning af en optagelse Sådan opretter du et bogmærke Du kan angive et sted i afspilningen som bogmærke med knappen og gå til det pågældende sted ved hjælp af knappen. Du kan maksimalt oprette 64 bogmærker. Bogmærker gemmes sammen med den optagne fil, så du kan bruge dem igen senere. Hvis du vil benytte denne funktion, skal du følge nedenstående trin: 1. Start afspilning af en optaget fil, som du har valgt. 2. Tryk på knappen for at tilføje et bogmærke på det sted, hvor du vil tilføje det. 3. Tryk på knappen for at gå til et senere bogmærke. 4. Hvis du vil slette et bogmærke, skal du gå til det bogmærke, du vil slette, og trykke på knappen. Tryk på knappen springer 30 sekunder frem i afspilningen, hvis der ikke er oprettet noget bogmærke Sådan afspiller du en optagelse igen og igen Den digitale modtager kan afspille en optaget fil igen og igen, enten helt eller delvist. Hvis du vil afspille en optaget fil igen og igen, skal du trykke på knappen, hvis statuslinjen er skjult. Derefter vises der et felt med oplysninger og et gentagelsesikon ( ). Tryk på knappen igen for at afbryde den gentagne afspilning. Hvis du vil afspille en optaget fil delvist igen og igen, skal du følge nedenstående trin:

62 56 Optagelse og afspilning 1. Start afspilning af en optaget fil, som du har valgt. 2. Tryk på knappen for at få vist en statuslinje. 3. Find den ene ende af den blok, du vil angive, med knappen eller med knappen. 4. Tryk på knappen, når du har fundet stedet, hvorefter markøren begynder at blinke. 5. Find den anden ende. 6. Tryk igen på knappen, når du har fundet stedet, h- vorefter blokken bliver grøn og begynder at blive afpillet igen og igen. 7. Tryk på knappen for at skjule statuslinjen. 8. Hvis du vil annullere blokken, skal du trykke på knappen, hvis statuslinjen vises Sådan afspiller du en krypteret optagelse Hvis du har optaget et program fra en betalingskanal med det tilhørende abonnementskort, kan du afspille det, som om det var fra en gratiskanal. Ellers skal du bruge abonnementskortet til betalingskanalen, når du vil afspille den optagne fil, fordi den er blevet optaget uden at blive dekrypteret. På listen med optagne filer angiver et helt grønt $-tegn, at filen er blevet optaget og dekrypteret fuldt ud. Derimod angiver et gulgrønt $-tegn, at filen kun er blevet delvist dekrypteret, og et rent gult $-tegn angiver, at filen slet ikke er blevet dekrypteret. Se 7.1.6, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du optager et program fra en betalingskanal. 7.4 Sådan redigerer du en optagelse Sådan sletter du en blok fra en optagelse Du kan slette en blok, f.eks. en reklameblok, fra en optaget fil ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

63 7.4 Sådan redigerer du en optagelse Start afspilning af en optaget fil, som du har valgt. 2. Tryk på knappen for at få vist en statuslinje. 3. Find den ene ende af den blok, du vil angive, med knappen eller med knappen. 4. Tryk på knappen, når du har fundet stedet, hvorefter markøren begynder at blinke. 5. Find den anden ende. 6. Tryk igen på knappen, når du har fundet stedet, h- vorefter der vises et bekræftelsesfelt. 7. Vælg kommandoen VCR Scart type, hvorefter blokken bliver slettet Sådan gemmer du en blok fra en optagelse Du kan gemme en blok fra en optaget fil ved at følge nedenstående fremgangsmåde: 1. Start afspilning af en optaget fil, som du har valgt. 2. Tryk på knappen for at få vist en statuslinje. 3. Find den ene ende af den blok, du vil angive, med knappen eller med knappen. 4. Tryk på knappen, når du har fundet stedet, hvorefter markøren begynder at blinke. 5. Find den anden ende. 6. Tryk igen på knappen, når du har fundet stedet, h- vorefter der vises et bekræftelsesfelt. 7. Vælg kommandoen gem, hvorefter blokken bliver gemt. Den gemte fil bliver navngivet efter kildefilen, med et suffiks bestående af CUT og et nummer.

64 58 Optagelse og afspilning Desuden kan du kopiere en optaget fil helt eller delvist, mens du afspiller den. 1. Start afspilning af en optaget fil, som du har valgt. 2. Find det sted, som du vil starte kopieringen fra, med knappen eller med knappen. 3. Tryk på knappen. 4. Kopieringen afbrydes ved tryk på knappen. Den kopierede fil bliver navngivet efter kildefilen, med et suffiks bestående af COPY og et nummer. Når en kopiering er påbegyndt, bliver der vist et kopieringsikon (se figuren her ved siden af) øverst til højre på skærmen i nogle få sekunder. Tryk på knappen for at se status for kopieringen. Kopieringsikonets yderste cirkel angiver forløbet. 7.5 Formatering af harddisken Vælg menuen Installation > Formater Hard Disk for at formatere den digitale modtagers harddisk. Formatering af harddisken sletter alle filer permanent. Hvis der installeres en ny harddisk, skal den formateres, fordi den digitale modtagers filsystem er anderledes end filsystemet på en pc. Du kan ikke benytte time shift-funktionen og optagelsesfunktionen, hvis harddisken ikke er formateret.

65 59 Kapitel 8 Firmwareopdatering og dataoverførsel Den digitale modtagers firmware er stabil og nem at bruge. Der kan dog blive frigivet ny firmware med henblik på at forbedre den digitale modtager. Du kan hente den nyeste firmware og opdatere hjælpeprogrammerne på Topfield -webstedet, http: // Du skal kontrollere den digitale modtagers firmwareoplysninger, før du henter ny firmware. Vælg menuen Information > Modtager informationer for at kontrollere den digitale modtagers aktuelle oplysninger. BEMÆRK Du må kun opdatere med den nye firmware, hvis System ID er

66 60 Firmwareopdatering og dataoverførsel identisk med den digitale modtagers. Ellers vil firmwareopdateringen mislykkes. 8.1 Opdatering af firmwaren Fra en computer via USB-port Du kan overføre ny firmware til den digitale modtager fra din computer, hvis du forbinder dem med et USB-kabel. Til det skal du bruge TFDN USB, et hjælpeprogram til overførsel af firmware, som kan hentes på Topfieldwebstedet, i-topfield.com. Følg nedenstående trin for at opdatere ved hjælp af denne metode: 1. Hent ny firmware, der passer til den digitale modtager, fra Topfieldwebstedet. 2. Hent TFDN USB fra Topfieldwebstedet. 3. Tilslut et USB-kabel til den digitale modtagers USB-port og til den tilsvarende port på computeren. 4. Tænd den digitale modtager. 5. Kør TFDN USB. TFDN USB bruges på følgende måde: 1. Tryk på knappen Find for at vælge den nye firmwarefil. 2. Tryk på knappen Download for at starte filoverførslen. 3. Tryk på knappen Stop for at annullere filoverførslen. 4. Genstart den digitale modtager.

67 8.1 Opdatering af firmwaren 61 Fra en computer via RS232-port Det er muligt at overføre ny firmware til den digitale modtager fra din computer, hvis du forbinder dem med et RS232- kabel. Til det skal du bruge TFD-Down, et hjælpeprogram til overførsel af firmware, som kan hentes på Topfieldwebstedet, Følg nedenstående trin for at opdatere ved hjælp af denne metode: 1. Hent ny firmware, der passer til den digitale modtager, fra Topfieldwebstedet. 2. Hent TFD-Downfra Topfieldwebstedet. 3. Tilslut et RS232-kabel til den digitale modtagers RS-232- port og til den tilsvarende port på computeren. 4. Tænd den digitale modtager. 5. Kør TFD-Down TFD-Downbruges på følgende måde: 1. Tryk på knappen Find for at vælge den nye firmwarefil. 2. Tryk på knappen Download for at starte filoverførslen. 3. Tryk på knappen Stop for at annullere filoverførslen. 4. Genstart den digitale modtager. Fra en anden digital modtager via RS232-port Det er muligt at overføre ny firmware til den digitale modtager fra en anden digital modtager af samme type, hvis du forbinder dem med et RS232-kabel.

TOPFIELD. TF 5100 PVRc HDMI. Brugervejledning. Digital kabelmodtager. Personlig videooptager CONAX

TOPFIELD. TF 5100 PVRc HDMI. Brugervejledning. Digital kabelmodtager. Personlig videooptager CONAX TOPFIELD TF 5100 PVRc HDMI Brugervejledning Digital kabelmodtager Personlig videooptager CONAX Indhold iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Introduktion............................. 1 1.2 Styring af den digitale

Læs mere

TOPFIELD. TF 5700 PVRt. Brugervejledning. Digital terrestrisk modtager. Personlig videooptager

TOPFIELD. TF 5700 PVRt. Brugervejledning. Digital terrestrisk modtager. Personlig videooptager TOPFIELD TF 5700 PVRt Brugervejledning Digital terrestrisk modtager Personlig videooptager Indhold iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Introduktion............................. 1 1.2 Styring af den digitale

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere