Organisationsbeskrivelse og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015"

Transkript

1 Organisationsbeskrivelse og strategi

2 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken sal 4500 Nykøbing Sjælland Tlf.: Hjemmeside: 2

3 Indhold Side 4 Side 5 Forord Indledning Del I - Hjørnesten i Granhøjens tilbud Side 7 Præsentation af Granhøjen Side 8 Boliger og boformer Side 8 Beskæftigelsestilbud Side 9 Behandling Side 10 Akut kriseberedskab Del II - Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Side 11 Mission Side 12 Mål Side 12 Værdier Side 13 Målgruppe Side 13 Vision Del III - En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Side 14 Organisationen Side 17 Medarbejdere med bred faglighed Side 17 Organisationskultur Side 18 Tilsyn Del V - Et blik ind i fremtiden Side 23 Et blik ind i fremtiden Side 24 Generationsskifte Side 24 Fokusområder Side 25 Faglig kvalitet Side 25 Beskæftigelse Social økonomiske Virksomheder Side 26 Organisatorisk kvalitet Side 26 Dokumentation Side 26 SIP - Social Indikator Program Side 27 Professionalisering af organisationen Granhøjen Side 27 Brugerundersøgelser Side 27 Akkreditering Side 28 Fusion af 107 botilbud Side 28 Gennemskuelighed af ydelser og takst Side 28 Samarbejde med kommuner Side 29 Afrunding Praktiske oplysninger Side 29 Kontakt os Del IV - En ansvarlig og bæredygtig anvendelse af ressourcerne Side 19 Metode Side 20 Indskrivning på Granhøjen Side 21 Dokumentation 3

4 Forord Granhøjen har i mere end 25 år arbejdet på at skabe trygge rammer, hvor mennesker med en sindslidelse og/eller sociale problemer kan udvikle sig og komme videre i tilværelsen. I den tid har udvikling og fornyelse været helt centralt for Granhøjen. Det betyder, at Granhøjen i dag består af en bred vifte af tilbud inden for bolig, beskæftigelse og behandling med mere end 100 ansatte og mere end 100 beboere. Udvikling er et kontinuerligt projekt på Granhøjen, med en grundtanke om, at man altid kan blive bedre, løfter vi opgaver, som ellers kan synes umulige. I denne virksomhedsplan er jeg derfor stolt af at præsentere de initiativer, vi er i gang med nu, og som vi vil fortsætte med frem til I år fokuserer vi på at optimere dokumentationen af vores sociale indsats på Granhøjen, så det i højere grad er muligt at vurdere, hvordan indsatsen virker, og hvor vi kan forbedre os. Vi har derfor indledt et samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, som skal sikre dokumentation ud fra den Danske Kvalitetsmodel. Granhøjen vil i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling integrere det Sociale Indikator Program, SIP som dokumentation af den sociale indsats, og Center for Kvalitetsudvikling vil i den forbindelse også stå for udførelse af eksterne brugerundersøgelser på Granhøjen. For Granhøjen har det stor betydning at kunne dokumentere vores arbejde. Dette skyldes blandt andet regeringens nye reformudspil for førtids-pension og fleksjob med titlen En del af fællesskabet, som vi på Granhøjen byder velkommen. Reformen repræsenterer netop de værdier, der har været Granhøjens udgangspunkt i alle de år, vi har eksisteret. Vi har erfaret, at mange af vores sårbare unge med sindslidelser og evt. et misbrug har stor gavn af vores virkelighedsnære beskæftigelsestilbud. Denne form for behandling er meget gavnlig for vores beboere og gør dem på længere sigt i stand til at komme ud på det ordinære arbejdsmarked. Granhøjen har i mange år tilbudt denne form for behandling, som er en del af den helhedsorienterede indsats, og understøtter den enkeltes behov, og det er denne helhedsorienterede indsats, som vi ønsker at dokumentere, og derved også være i stand til at styrke. Vi udvikler os hver dag, både igennem vores sociale relationer, men også ud fra de indtryk, vi får fra fællesskabet omkring os. Udvikling er derfor essensen, når beboere skal rustes til fremtiden i en almindelig hverdag. Granhøjen udvikler sig ligeledes i takt med omverdenens forandring for at imødekomme de behov, som opstår. Udvikling er ikke bare en proces, men et redskab til at finde håb, for er vi ikke under udvikling, er vi under afvikling. God læselyst. Grete Mikkelsen Direktør 4

5 Indledning Organisationsbeskrivelse og strategi Indledning Med Granhøjens virksomhedsplan for præsenterer vi både, hvad Granhøjen er i dag, samt de visioner og mål, vi har for Granhøjens fremtidige udvikling. Vi ønsker desuden med denne virksomhedsplan at skabe et overblik over Granhøjens organisation, dens opbygning og de enkelte virksomheder, således at det bliver nemmere for samarbejdspartnere og andre at danne sig et klart og stringent billede af, hvad Granhøjen er og omfatter. Nye fokusområder i de kommende år Granhøjen udvikler sine tilbud i takt med de behov, som vores samarbejdspartnere præsenterer os for. Vi har fokus på, at vores indsatser er i overensstemmelse med Regeringens psykiatriaftale for , som har fokus på at sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i indsatser på det sociale område overfor personer med en sindslidelse, samt understøtte sammenhængen mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, således at den enkelte får den bedst mulige hjælp og støtte. Dette er ligeledes i tråd med handlingsplanen for psykiatri fra 2009, som bl.a. har til formål: At sikre personer med sindslidelser en sammenhængende, koordineret og effektiv behandling At sikre bedre tilgængelighed til psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud At nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser Sammenhængende og koordinerede sociale tilbud, og tilgængelighed til både psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud repræsenterer indsatser, som vi har udviklet igennem flere år, og som vi har erfaret, er med til at forebygge, at tilstanden hos personer med sindslidelser forværres. 5

6 Denne måde at arbejde på repræsenterer hele Granhøjens værdisæt og vil også i fremtiden være vores fokus i udviklingen af Granhøjen. Virksomhedsplanen er tænkt som en information til samarbejdspartnere om Granhøjen, samt de mål og indsatser der aktuelt arbejdes med og fortsat vil blive arbejdet med de næste 3 år, frem til Der er to områder, der primært skal arbejdes med i forhold til dette: Faglig udvikling, herunder dokumentation af virksomhedens indsats. Fortsat tilpasning og udvikling af organisationens profil. Fortsat udvikling af den faglige indsats, der er nødvendig for udsatte sindslidende i dagens Danmark, tilgodeser og sikrer helhed for den enkelte, så der skabes muligheder for at leve et liv, der giver overskuelighed og mening, og hvor der er tro og håb for fremtiden. Dokumentation bliver omdrejningspunktet i hele 2012 og de næste år. Der skal sikres valid dokumentation af de indsatser og resultater, der opnås for vores beboere, og Granhøjens botilbud skal akkrediteres via en ekstern vurdering af vores tilbud. Der skal arbejdes med at gøre Granhøjens organisation mere gennemskuelig for samarbejdspartnere, og organisationens effektive projektorganisation skal fortsat arbejde med at optimere driften, så der kan tilbydes ydelser af høj faglig kvalitet til rimelige takster. 6

7 Hjørnesten i Granhøjens tilbud Del I Præsentation af Granhøjen Granhøjen er en privatejet organisation, der modtager voksne borgere fra hele landet, som har behov for støtte og hjælp til at klare tilværelsen og komme videre i livet. Det er fx personer med sindslidelser, personer med sociale problemer, personer der kan have en hjerneskade - evt. i kombination med en misbrugsproblematik. Vi tilbyder en række ydelser i henhold til lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse ydelser omfatter bl.a.: Midlertidige botilbud, jf. SEL 107. Længerevarende botilbud, jf. SEL 108. Praktisk hjælp, jf. SEL 83. Bostøtte, jf. SEL 85. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103. Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. Aktivering, jf. LAB 32. Revalideringstilbud, jf. LAS kap. 6. Granhøjens tilbud omfatter således tre indsatsområder: Bolig Beskæftigelse Behandling Indsatsen omkring bolig, beskæftigelse og behandling er et koordineret sammenhængende helhedstilbud. Det er vores erfaring, at det har en helende indflydelse på mennesker at bo i smukke og funktionelle boliger, at opleve selvstændighed i boligen, at have meningsfyldte gøremål i løbet af dagen, og at der er nem og hurtig adgang til at få psykolog- og psykiaterhjælp. Vi har erfaret, at mange af vores beboere mangler en eller flere af de tre indsatser, når de kommer hos os, hvilket skaber ubalance i deres liv. 7

8 Koordinering og sammenhæng i det samlede tilbud skaber stabilitet og ro, og forebygger forværring af den psykiske lidelse. Det er væsentligt at forebygge forværring af den enkelte beboers psykiske lidelse og derved forebygge tilbagefald og en evt. kronisk udvikling af lidelsen. Det er væsentligt for den enkelte, at der igangsættes en behandlings- og handleplan, som vores beboere kan mærke og som de er motiveret for at være med til at arbejde videre med. Man kan således forvente, at Granhøjen er i stand til at målrette indsatsen fra alle sider, således at borgerne også bliver rustet til en hverdag uden for Granhøjen. Boliger og boformer Det er grundlæggende for alle mennesker at have en base, hvor tingene fungerer omkring en, og hvor man kan fungere. Granhøjen har i mange år anvendt boliger, som er beliggende i smukke omgivelser, og boliger som er tilpasset den enkeltes behov. Nogen har brug for at bo i mindre fællesskaber med andre beboere. Da et bofællesskab med mange mennesker kan virke uoverskueligt eller truende og andre beboere har behov for større intimsfære. Granhøjen vægter de individuelle behov højt, derfor består Granhøjens boliger af en bred vifte af muligheder. Granhøjens boliger består af : 7 midlertidige botilbud, jf. SEL 107, som er boliger, der kan variere fra villaer i byområde, opgangsbofællesskaber, til bondegårde med dyr. 3 længerevarende botilbud, jf. SEL 108. En række selvstændige boliger beliggende både på landet og i byen, som udlejes i henhold til lejeloven. I disse år oplever Granhøjen, at der kommer flere beboere, som er meget invaliderede af deres psykiske lidelser, og som kan have brug for en bolig, hvor de ikke er for tæt på andre mennesker, og hvor de enten har deres egen bolig under botilbuddet eller har egen selvstændig bolig, hvor lejeforholdet reguleres af lejeloven, og hvor støtten ydes i hjemmet af Granhøjens Omsorgscenter. I vores midlertidige botilbud er der som udgangspunkt ikke nattevagt. Der er dog mulighed for at tilkalde et akut kriseberedskab, såfremt den enkelte har behov for dette, ligesom der kan indgås særskilt aftale om tilknytning af tilkaldenattevagt eller fast nattevagt til den enkelte beboer. I vores længerevarende botilbud, Tjørneparkens døgntilbud, findes der fast nattevagt, mens der i vores længerevarende botilbud, Botilbuddet Lumsås, findes tilkaldenattevagt. Beskæftigelse Beskæftigelsen har altid været et omdrejningspunkt i den faglige indsats på Granhøjen, hvor der i samarbejde med borgeren arbejdes på at styrke borgerens selvtillid og den personlige identitet, forbedre borgerens sociale kompetencer og give borgeren indblik i, hvad der kræves for at kunne indgå på det ordinære arbejdsmarked. Der er et tæt samspil mellem beskæftigelsestilbuddene og de mentorer og behandlere, der har kontakten med borgeren i det daglige. Det er målet at skabe grundlag for den enkelte borgers eget initiativ og motivation og derved klæde borgeren på til at klare en almindelig hverdag. 8

9 Særligt motivation hos borgeren er en væsentlig faktor, som der arbejdes intensivt med på mange fronter, således at borgeren både har lyst til og bliver i stand til, at passe sin beskæftigelse. Det at motivere borgerne i forhold til beskæftigelse, vil ofte kræve ekstra mange ressourcer hos de forskellige medarbejdere i starten. Socialøkonomisk virksomhed Granhøjen har samarbejde med særlige socialøkonomiske virksomheder, der har udviklet deres koncept i løbet af årene til støtte for Granhøjens aktivering og beskæftigelse. Disse virksomheder omfatter bl.a. hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik med et stort varesortiment, samt et håndværkerteam. Socialøkonomiske virksomheder er private forretninger, der drives på markedsvilkår. Her inkluderes mennesker med et handicap, en psykisk lidelse, hjemløse og andre mennesker, som kan være svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. At have socialøkonomiske virksomheder betyder, at borgerne får ansvar og respekt for det arbejde, de udfører. Deres arbejdsopgaver er virkelighedsnære og har stor betydning for borgerens identitets opfattelse, når de indgår i et meningsfyldt samarbejde. Behandling På Granhøjen har vi et behandlerteam bestående af terapeuter og psykologer, som jævnligt samles med områdelederne for de enkelte tilbud, hvor de sikrer sammenhæng i og koordinering af indsatsen for den enkelte borger ud fra en systemisk og narrativ metode. Behandlertemaet arbejder løbende med planen for indsatsen i forhold til den enkelte beboer, således at vi, hurtigt kan få justeret indsatsen såfrem der sker ændringer i borgerens tilstand. Behandlerteamet superviserer endvidere medarbejderne i tilbuddene. Hvis der er et relevant behov og beboeren kan profitere af indsatsen, tilknyttes en psykolog eller terapeut. Mange af vores beboere får psykofarmaka, og derfor har de fleste beboere konsultation ved psykiater, som sikrer rette medicin i rette mængde, og som er opmærksom på medicinens virkning og bivirkning. Et ophold i Granhøjens regi inkluderer akut psykiatrisk behandling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen samarbejder med. Såfremt der er behov for indlæggelse i denne forbindelse, aftaler Granhøjen og den pågældende handlekommune det videre forløb. Medicin og sundhed På alle botilbud er der en medicinansvarlig som løbende modtager undervisning af faguddannet sygeplejerske og psykiater. Medicinudleveringen i botilbuddene er underlagt intern uanmeldt kontrol samt eksternt tilsyn efter gældende regler. Alle beboere bliver screenet hvert halve år for diabetes og andre livsstilssygdomme og modtager undervisning i sund livsstil og kostregulering. 9

10 Akut kriseberedskab Granhøjen er tilmeldt et akut kriseberedskab, som står til rådighed for vores beboere og personale hele døgnet alle årets 365 dage. Dette beredskab er specialuddannet i: Mægling og konfliktløsning, håndtering af psykoser, personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller anden forgiftning, samt udvidet førstehjælp. De er endvidere uddannede hjælpe-røgdykkere, således at de kan foretage en evakuering i tilfælde af brand. Til funktionen er der tilknyttet specielt udrustede biler indrettet med bl.a. hjertestarter og genoplivningsudstyr til hjerte-lungeredning. Medarbejderne har gennemgået autoriseret vagtkursus og er sikkerhedsgodkendt af myndighederne i henhold til lovgivningen. 10

11 Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Del II I det følgende afsnit præsenteres Granhøjens mission, mål, værdier og vision. Mission Granhøjen er privatejet, og leverer ydelser til socialt udsatte voksne med sindslidelser og evt. misbrugsproblemer. Granhøjen har gennem mere end 25 år udviklet erfaring og viden om, hvordan det er muligt at støtte og udvikle udsatte personer med en sindslidende i deres ofte kaotiske og problemfyldte hverdag og med fokus på sammenhæng i indsatsen. Det er Granhøjens mission: At tilbyde personer med psykiske lidelser ophold i et specialiseret behandlingstilbud, hvor fællesskab og det at skabe tro og håb for fremtiden er omdrejningspunktet. At koordinere indsatsen for den enkelte beboer og imødegå beboerens behov og ønsker, og være understøttende i at styrke identitetsdannelsen. At organisationens behandlingstilbud tilbyder en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på bolig, beskæftigelse og behandling. Det er en mission for organisationen at tilbyde ovennævnte opgaver udført med høj kvalitet, professionalisme og til konkurrencedygtige takster (se vedlagte takstblad). Som privat virksomhed på det offentlige marked er det ønsket at supplere og understøtte med de ydelser, som kommunerne efterspørger, og at dette udføres i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde. 11

12 Mål I udførelsen for at løse Granhøjens mission, er fokus sat på gruppen af mennesker, der ofte lever isoleret fra det omgivende samfund og har store vanskeligheder ved relationer både til nære pårørende, venner og det offentlige sociale system, som samtidig er dem, der prøver på at hjælpe, men hvor omstændighederne for at modtage hjælpen måske ikke altid er til stede. Overordnet mål At udsatte mennesker med et handicap eller en sindslidelse får flere handlemuligheder, som kan bruges til at skabe et bedre liv, med en så høj grad af selvstændighed som muligt. Mål: At udvikle beboernes evner til at håndtere ansvar og følelser i forhold til dem selv og deres omgivelser. At udvikle beboerne i positiv retning ved hjælp til selvhjælp. At udvikle beboerens evne til at respektere egne og andres værdier. At beboeren kan komme videre i sit liv til en mere selvstændig tilværelse. Værdier For at værdierne mærkbart afspejles i dagligdagen, kræver det, at alle bakker op om den samme holdning og dermed retningen i det daglige samarbejde mellem beboer og medarbejder. At alle forstår at det ikke handler om at blive enige, men om at samarbejde, og at respektere hinandens forskellighed. Granhøjen værner om følgende værdier: Samarbejde Ansvarlighed Troværdighed Det indebærer, at alle mennesker, som har deres egen forståelse af verden og sig selv, også vejledes i, at der findes mere end én måde at se tingene på. Ofte opstår problemer i de menneskelige relationer, som beboere og medarbejdere befinder sig i. Her er det væsentligt, at personalet gøres bevidste om, at de er eksperter i at skabe samarbejde og de lærer at respektere at beboerne er eksperter i deres eget liv og historie. Gennem at anerkende alles indsats, og som udgangspunkt gå ud fra, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har, er det medarbejdernes opgave at etablere samarbejde med beboerne om tillæring af ønskede færdigheder. Samarbejde For Granhøjen er samarbejde vigtigt, da det skaber optimale rammer for både beboere og medarbejdere. Vi samarbejder på tværs af de tre områder bolig, beskæftigelse og behandling, hvilket skaber effektivitet og kontinuitet i den koordinerede indsats. Ansvarlighed På Granhøjen går ansvarligheden gennem virksomheden som en rød tråd. Ansvar betragtes som noget, der i det daglige arbejde er synligt/tales om, og som er en del af kulturen. 12

13 Et vigtigt led i bevidstgørelsen af ansvar, er at beboerne inddrages i processen og at ledelsen og medarbejderne er klar over, at de er rollemodeller for beboerne. Det pædagogiske redskab er flerdimensionelt, da det både gælder ansvarlighed overfor beboerne, men også medarbejderne imellem. Når en medarbejder observerer ændringer i en beboers tilstand, er det vigtigt, at medarbejderen føler ansvarlighed og agerer på adfærden. Netop dette forebygger problematikker. Samtidig er det også væsentligt, at der er ansvarlighed overfor hinanden i arbejdet både med henblik på opgaveløsning, men også ansvaret for et gensidigt godt og konstruktivt arbejdsmiljø. Troværdighed Vi gør, det vi siger, vi gør. Netop dette budskab arbejder Granhøjen efter. Det er vigtigt for os, at beboere, pårørende, kommuner og andre samarbejdspartnere har tillid til os. Vi arbejder på at dokumentere vores resultater for at synliggøre vores arbejde og dermed skabe troværdighed omkring Granhøjen. Samtidig arbejder vi med åbenhed og dialog, da vi mener, at dette er med til at skabe troværdighed. Målgruppe Granhøjen modtager unge og voksne udsatte mennesker med sindslidelser og sociale vanskeligheder evt. i kombination med en misbrugsproblematik, ligesom det kan være mennesker med en behandlingsdom eller lignende. Granhøjen modtager bl.a. borgere med følgende problematikker: Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Sekundære somatiske lidelser Uni- og Bipolare lidelser Personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser ADHD og OCD Skizofrene lidelser Dobbeltdiagnoser trippeldiagnoser Autisme, Asperger Senhjerneskade, hjerneskade og multihandicap Olifregoni psykiatri (udviklingshæmning med psykiatrisk lidelse) Personer med en behandlingsdom Misbrugsproblemer Vision Det er Granhøjens vision at profilere sig både fagligt og økonomisk, ved at have en høj veldokumenteret kvalitet til gennemskuelige og konkurrencedygtige takster. Det er ligeledes Granhøjen vision, som privat leverandør at medvirke til en positiv udvikling af den samlede sektor. Granhøjens vision Det er Granhøjen vision, at vi om 5 år er en af kommunernes foretrukne private sociale tilbud, når det drejer sig om løsninger på det specialiserede socialområde. 13

14 En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Del III Organisationen Granhøjen er en dynamisk organisation, hvor de enkelte enheder/virksomheder specialiserer sig inden for hvert af deres områder, hvilket er med til at skabe arbejdsro til at fokusere på de enkelte opgaver. For at få det bedste produkt er samarbejde vigtigt, dette styres af en fælles ledelse. Helhedstilbud Organisationen er opdelt i følgende tre enheder: Bolig Beskæftigelse Behandling Nedenstående organisationsdiagram viser boliger, beskæftigelse og behandling, der er omdrejningspunkt for Granhøjens socialpsykiatriske indsats. Figur 1 - Organisationsdiagram GRANHØJEN BOLIG Botilbud, jf. SEL Selvstændige boliger Bostøtte og praktisk hjælp, jf. SEL 83 og 85 BESKÆFTIGELSE Aktivering, jf. LAB 32 Revalidering. jf. LAS kap. 6 Beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. BEHANDLING Individuel terapi Supervision Psykiatrisk behandling 14

15 Bolig Granhøjen kan tilbyde ophold til beboere i midlertidige og længerevarende botilbud, jf. SEL , samt i selvstændige boliger med støtte i eget hjem fra Granhøjens Omsorgscenter, jf. SEL 83 og 85. Beskæftigelse Granhøjen kan tilbyde beskyttet beskæftigelse (jf. SEL 103), aktivering (jf. LAB 32), revalidering (jf. LAS kap. 6) samt aktivitets- og samværstilbud (jf. SEL 104). Behandling Det er en del af det helhedsorienterede tilbud, at alt personalet løbende uddannes internt og eksternt, således at de rustes til at arbejde med beboerne terapeutisk og målrettet. Derudover tilbydes beboerne dels terapeutiske samtaler af autoriseret psykolog, når der arbejdes med særlige problemstillinger, og dels samtale med psykiater. Dette for at sikre, at der ikke opstår bivirkninger, samt sikre at medicineringen løbende bliver justeret. Psykiaterne kan også forestå evt. misbrugsbehandling for beboere med dobbelt- eller trippeldiagnose. Her er det ofte vigtigt for at opnå resultater, at det er samme psykiater, der justerer beboerens daglige medicin for at behandle misbruget. Private socialøkonomiske virksomheder Granhøjen har samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, der omfatter hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik, samt et team af håndværkere, jf. nedenstående diagram. Definition af private socialøkonomiske virksomheder: I deres ordinære drift løfter socialøkonomiske virksomheder; sociale, miljømæssige eller sundhedsmæssige opgaver - for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som er svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Drives på markedsvilkår: Ved denne form for virksomhed skal man have for øje at virksomhederne ikke laver ubillig konkurrence. Dette betyder i praksis, at man ikke må tilbyde samme vare til en billigere pris. Har salg af ydelser og/eller produkter. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. At komme i beskæftigelse eller aktivering i en af disse private socialøkonomiske virksomheder, samtidig med det tætte samarbejde med Granhøjens medarbejdere, bevirker at beboerne har store muligheder for at udvikle sine kompetencer og kommer tilbage til et liv, hvor de er mere selvhjulpne. Figur 2 - Privat socialøkonomiske virksomheder SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER NYGÅRDENS GÅRDBUTIK HOTEL DU VEST TJØRNEPARKENS KØKKEN HÅNDVÆRKER TEAM 15

16 Sammenhæng i organisationen og en effektiv drift Det tætte samarbejde mellem medarbejderne i bodelen, beskæftigelsen og behandlingen er med til at sikre en effektiv drift i organisationen, som imødekommer kravet om øget effektivisering og nulvækst på socialområdet. Effektiviseringen øges samtidig, fordi Granhøjen arbejder ud fra en model, hvor det pædagogiske personale har fokus på det, som de er gode til det pædagogiske daglige arbejde sammen med beboerne. Det betyder, at de pædagogiske medarbejdere ikke skal bruge for meget tid på administration og registrering, da disse ydelser købes af Kilden I/S, ligesom behandlingsydelserne købes af Skovhus Privathospital. Ledelsen i organisationen Granhøjens ledelsesstruktur består af forstander, souschef, områdeledere og teamledere i botilbuddene, jf. nedenstående organisationsdiagram. Figur 3 - Granhøjens specialpsykiatriske tilbud FORSTANDER SOUSCHEF BOLIGER 107 og 108 Områdeleder OMSORGSCENTER 83 og 85 Områdeleder BESKÆFTIGELSE 103 og 104 Områdeleder AKTIVERING LAB 32 Revalidering, jf. LAS Områdeleder 107 Rørmosegård Vesterbro Det Gamle Kogeri Dalhøjgård Skovgården Egebjergvej Twillingegården Selvstændige boliger Nygårdens beskæftigelsestilbud Regnbuegårdens aktiveringstilbud 108 Tjørneparken Grundtvigsvej Botilbuddet Lumsås Forstanderen er den overordnede daglige leder for driften af Granhøjens socialpsykiatriske tilbud. Det er den fungerende souschef, der i det daglige har ansvaret for marketing og kommunikation, herunder det generelle samarbejde med kommuner m.m. De fire områdeledere er hver især ansvarlig for botilbud, bostøtte, beskæftigelse og aktivering. Botilbuddene har derudover hver deres teamleder til den daglige drift, som er i tæt samarbejde med deres områdeleder. 16

17 Medarbejdere med bred faglighed Af personlige kvalifikationer hos vores medarbejdere lægger vi især vægt på fleksibilitet, stabilitet, engagement og evne for empati. For at sikre en høj kvalitet af det pædagogiske arbejde, modtager personalet en gang om ugen supervision af interne og eksterne supervisorer. Derudover gennemgår det pædagogiske personale en 3-årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, som er med til at sikre, at medarbejderne er klædt på til at håndtere de udfordringer, som de møder i deres daglige arbejde med beboerne. Basismedarbejdere I bodelen og beskæftigelsen: Socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere/ assistenter, pædagogiske medhjælpere m.v. Dertil kommer: En eller flere indenfor følgende faggrupper såsom tømrere, elektrikere, murere, smede, gartnere, tagdækkere, lærere, kok og arkitekter. Behandlere Terapeuter er uddannet på DISPUK, og psykologer og psykiatere er autoriserede: Terapeuter, psykologer og psykiatere. Organisationskultur Kulturen afspejler ledelsesstrukturen, ligesom ledelsesstrukturen er med til at skabe organisationskulturen. Kulturen på Granhøjen er kendetegnet ved et fællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden på tværs i organisationen. Denne dynamik er med til at give et drive i organisationen, hvor alle er indstillet på at yde deres bedste. Det er den grundlæggende tanke på Granhøjen, at medarbejdere får ansvar, og derfor tager de ansvar for deres opgaver. Opgaverne er meget teambaseret, og selvom man hjælper hinanden på tværs i organisationen, er alle opmærksomme på, at den enkelte udfører lige netop den opgave, der er en væsentlig brik i det samlede puslespil. Granhøjen har i mange år været præget af en projektorganisation, hvor mange projekter er sat i gang. En sådan projektkultur kræver en anerkendende tilgang blandt ledere og medarbejdere. Det har derfor betydning, at medarbejderne møder beboerne i en anerkendende kontekst, samt at lederne også møde medarbejderne i en anerkendende kontekst. Det betyder, at for at lykkes med projekterne må medarbejdere og ledere fungere sammen, og det er i høj grad de menneskelige processer, der er afgørende for den organisationskultur, der er udviklet. 17

18 Organisationskulturen afspejler, at der ofte skabes nye ideer, som hurtigt bliver omsat til realiteter, hvor mange medarbejdere oplever at få afprøvet nye sider af sig selv, som de måske ikke havde troet mulige og som overraskende viser nye kompetencer og færdigheder. Granhøjen er således yderst dynamisk, hvorfor kulturen har formet og skabt grundlag for medarbejdere, som er karakteriseret ved at være forandringsparate. Det er samtidig organisationens udfordring, for når det går hurtigt, stiller det krav til både den interne og eksterne kommunikation. Organisationens projektstruktur betyder også at der kan være mange ejermænd til de forskellige projekter, hvorfor det er nødvendigt at have overblik over den fælles retning i organisationen 1. Tilsyn Granhøjen er som organisation underlagt en række tilsynsmyndigheder. Driftsrelateret tilsyn Granhøjens botilbud og beskæftigelsestilbud er underlagt et driftsrelateret tilsyn af Tilsynsmyndigheden i Odsherred Kommune, som har fokus på de organisatoriske og pædagogiske rammer, jf. SEL 148 a. Tilsynsmyndigheden udarbejder årlige tilsynsrapporter for de tilbud, der ydes i henhold til SEL samt Tilsynsrapporterne offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Granhøjens hjemmeside. Personrelateret tilsyn Endvidere er den enkelte beboer underlagt et personrelateret tilsyn fra den pågældende handlekommune, jf. SEL 148 med det formål at sikre, at det løbende vurderes om hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, eller om der er behov for andre indsatser. Arbejdstilsynet Der udføres tilsyn fra Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven, og der udarbejdes på alle Granhøjens tilbud særskilte arbejdspladsvurderinger med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsyn af behandling Granhøjens tilknyttede psykiatere er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen og Sundhedsstyrelsen, mens Psykolognævnet fører tilsyn med Granhøjens tilknyttede psykologer. Tilsyn i øvrigt De tilknyttede produktionskøkkener er desuden underlagt lovpligtig egenkontrol med fødevarer og hygiejneforhold, samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen. 1 Granhøjen finder i sin tilgang til anerkendende og systemisk ledelse blandt andet meget inspiration hos Thorkild Olsen (Bøger: Anerkendelse kom ind i kampen og Sproget er ikke gratis ). 18

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Behandling Beskæftigelse Bolig

Behandling Beskæftigelse Bolig Behandling Beskæftigelse Bolig efter SEL 85 - Et helhedsorienteret tilbud med den enkelte borger i centrum Indholdsfortegnelse Omsorgscentret...........................................................................................................

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere