EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 181 JUNI 2009 ÅRGANG 69 INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 181 JUNI 2009 ÅRGANG 69 INDHOLD"

Transkript

1 EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 181 JUNI 2009 ÅRGANG 69 INDHOLD SIDE 2 Lidt mere Nordvest SIDE 3 Servicebussen SIDE 4 IMBRIS 2009 SIDE 5 Ny butik på torvet SIDE 6-7 EMFGs generalforsamling SIDE 8 Projekt Nordhavnsvej SIDE Ejendomssalg SIDE 12 Farlige adgangsforhold SIDE 13 Vejlaugsmøde SIDE 13 Dans og Bevægelse I NV SIDE Forslag til trafikregulering

2 Lidt mere Nordvest - meget mere kapel Bestyrelsen har som bekendt gennem mange år arbejdet for at den gamle stavkirke (Østre Kapel) på Bispebjerg Kirkegård blev genopført på Streyfgrunden i Utterslev Mose. Den markante bygning skulle genopstå som et koncerthus, men også som en slags lokalt kulturhus. Og det med en enestående beliggenhed på det areal i mosen, der var reserveret til formålet. Omkostningerne var ca mio. kr. og det lykkedes at fremskaffe de 8 mio. kr. men ikke de sidste mio. kr. Så vi måtte til sidst give op. Som man kan læse inde i bladet får vi vores kapel alligevel. Ikke en stavkirke i mosen men et helt bygningskompleks på Bispebjerg Torv. Det store kapel med tilhørende sidebygninger (i alt omkring 2000 m2) er udset til at blive et kulturelt kraftcenter i vores område. Det gamle kapel skal først og fremmest bruges til bevægelse og dans, men også en lang række andre aktiviteter vil kunne finde plads i de mange lokaler i bygningerne. Og ombygningsplanerne er ambitiøse. Københavns Kommune regner med at skulle bruge omkring 40 mio. kr. til ombygning og istandsættelse. De godt 18 mio. kr. er bevilget, og de resterende mio. kr. skal søges fremskaffet hos diverse fonde. Man må håbe, at Københavns Kommune har større held med det end foreningen havde, da vi søgte at rejse penge i fondene til vores kapel. Et slag blev tabt, men et andet og mere storslået bliver vundet. Bestyrelsen hilser med meget stor tilfredshed, at der i den grad satses på at give vore bydel dette løft som led i Lidt mere Nordvest. Vi vil tæt følge med i projektet bl.a. ved at vi er repræsenteret i den styregruppe, der følger arbejdet. Bestyrelsen Medlemsblad for Emdrup Grundejerforening Juni Blad nr årgang. Foreningens blad udkommer 2 gange om året i juni og november og omdeles til foreningens 700 medlemmer samt ca. 100 andre private og officielle interessegrupper. Indmeldelse kan ske hos et af bestyrelsesmedlemmerne eller på foreningens hjemmeside. Kontingent: 60 kr. for kollektive (vejforeningsmedlemmer) og 65 kr. for individuelle medlemmer Foreningens postgiro nr Tryk: Toptryk, Sønderborg Sats: A. Heick Oplag: 800 Foreningens bestyrelse Formand: Lennart Frandsen Rørmosevej NV. Tlf Næstformand: Niels-Erik Hansen Dalmosevej NV. Tlf Kasserer: Vagn Aagaard Knudsen Nøkkerosevej NV. Tlf Sekretær: Jørgen Bendiksen Pragtstjernevej NV. Tlf Birgitte Mølgaard-Nielsen Horserødvej 6. Tlf Ø Redaktion: Jens Steenstrup Firkløvervej NV. Tlf Suppleanter: Hanne Nording Bispebjerg Parkallé NV Tlf Mogens Frederiksen Nøkkerosevej NV. Tlf Nyt bladformat Redaktionen har længe ønsket at ændre på bladets format og layout så der blev mere plads på siderne og bladet fik et lidt mere nutidigt udseende. Der var begrænsede muligheder med det lille A5 format, både med hensyn til placering af tekst og illustrationer. Omkostningerne til trykning af de mange sider i det tidligere blad, var også med i overvejelsen om skiftet til et større format. Det har desværre taget en del længere tid end forventet at omstille tingene men nu er resultatet her. Vi har fået hjælp til layout og opsætning af Alex Heick og Helle Hamann Thygesen, og bladet bliver nu trykt på et andet trykkeri end tidligere. Indholdet er nu som før udtryk for Emdrup Grundejerforenings mening, med mindre andet er angivet, og det er fortsat den samlede bestyrelse, der lægger bladets linie. Vi håber det nye blad falder i medlemmernes smag. Bydelens lokale TV station Dortheavej 61, 2400 NV Sendetid på Kanal København: Man , tirs , ons , tors kl , lør Kontakt: Eller mød op til redaktionsmøde mandage kl. 16 Kulturhuset Dortheavej sal side 2

3 Servicebuslinje i Bispebjerg Servicebuslinje i (bl.a.) Emdrup endestation på Emdrup Torv Den 17. marts 2009 startede en ny Servicelinje i (bl.a.) Emdrup, hvor der er endestation på Emdrup Torv. Den kører mandag til fredag fra kl til og på lørdage fra kl til Servicebuslinjen forbinder en række beboelseskvarterer, ældre- og plejeboliger med for eksempel borgerservice, apoteker, dagcentre og stationer. Bussens indretning og hjælp En servicebus er indrettet specielt til ældre og gangbesværede, men er naturligvis åben for alle. Servicebussen er mindre end en normal bus. Gulvet i bussen er lavt og plant, og der er mange holdestænger. Der er plads til to kørestole, som let kan køres ind i bussen via en rampe. Køreplanen er tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe undervejs. Chaufføren venter også med ar køre, til alle er på plads. Takster m.m. Alle Movias billet- og korttyper gælder i servicebussen. Pensionistmånedskort og efterlønskort kan anvendes i hele kørselsperioden. Kunder, som er tilmeldt Movias Handicapordning, kan køre gratis med servicebussen. Hvor standser Servicebussen? Servicebussen har faste stoppesteder på det meste af ruten. Men på dele af ruten er der etableret vinkestrækninger. Her standser busserne, hvor du ønsker det. Chaufføren skal blot have et vink. Bussen kører hver hele time fra Emdrup Station kl Servicebussen kan medtage almindelige kørestole og el-kørestole, men af sikkerheds- og pladsmæssige grunde, er det ikke tilladt at medtage el-scootere, minicrossere samt andre større personlige hjælpemidler i servicebussen. Når man tænker på Emdrup Grundejerforenings store sag fra 1922 og årene frem om takstgrænsen, som først blev løst i 1933 (se jubilæumsbogen side 91 til 95), må man konstatere, at der er sket meget på området kollektiv trafik i vores område! side 3

4 2009 Imbris Formanden for Emdrup Grundejerforeningen siger tillykke med IMBRIS prisen til Lisbet og Lennart Søgård Høyer fra Engblommevej 47. Lennart Søgaard Høyer takkede for prisen, som var en stregtegning af huset, udført af Trine Steenstrup IMBRIS 2009 I tilslutning til årets generalforsamling i marts blev der atter i år uddelt en IMBRIS, som er Emdrup Grundejerforenings forskønnelsespris til en husejer, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats ved enten hus eller have. Blandt flere gode kandidater har Imbris-udvalget fundet en, der til fulde lever op til kriterierne. Jørgen Bendiksen fra Imbris-udvalget motiverede prisen således: I Emdrup Grundejerforenings område er der ikke overraskende overvægt af fritliggende huse. Der er rundt omkring nogle få rækkehusbebyggelser og enkelte mindre etageejendomme. Det er betydeligt sjældnere, at der findes fritliggende erhvervsbygninger. Det er en sådan eller rettere en sådan forhåndværende erhvervsbygning, som Imbris-udvalget i år har haft fokus på. Tidligere Øldepot Bygningen var tidligere øldepot og lå på side 4 en større grund med en fritliggende villa ved siden af. Bygningen er som hovedhuset opført i 1934 og lå dengang frit, men senere voksede villakvarteret op omkring den. De nuværende ejere overtog den samlede ejendom i 2002, og benyttede fra da af depotbygningen som fotoatelier, da manden i huset er fotograf. Senere kom der ændringer i fotoarbejdet, hvor hjemmeoptagelser ikke længere var en del af hverdagen, og disse overflødiggjorde på sin vis bygningen. Familien fik derfor den ide, at det oprindelige beboelseshus kunne frasælges, og at man i stedet kunne søge depotbygningen ændret fra erhverv til beboelse, og efter en renovering kunne flytte ind her. Man startede derfor en udstykningssag i kommunen, og søgte en principiel tilladelse til projektet. Langvarig sagsbehandling Det blev til en længere sagsbehandling, og en naboorientering undervejs i processen forsinkede yderligere projektet i 4-5 måneder. Inden projektstart stod det fast, at bygningens areal ikke kunne udvides, derfor gjaldt det om at økonomisere med kvadratmetrene. Familien startede derfor med at måle rummene i beboelseshuset op og vurderede størrelser, indbyrdes funktioner og solorientering meget nøje. Man allierede sig med arkitekttegnestuen Årstiderne, som stod for projekteringen. Der har været stor fokus på lys og energiforhold, og utallige studier i solens bevægelser over dagen og over året har været meget styrende for rummenes indbyrdes placering, ligesom for udearealernes funktioner. Bygningen var uisoleret Den gamle depotbygning var uisoleret, men en sådan ombygning medfører krav om, at man skal overholde de gældende energibestemmelser i bygningsreglementet. Indvendig er væggene derfor isoleret og beklædt med gips, udvendigt er der

5 yderligere isoleret med påmonterede isoleringsplader, som derefter er hvidpudset. Der er udført en ny højisoleret tagkonstruktion, der er afsluttet udvendig med et listedækket paptag. Huset er opvarmet ved hjælp af et gulvvarmesystem, der krævede, at det gamle betongulv måtte brydes op og erstattes med et nyt og velisoleret terrændæk. Vinduerne er primært store skydedørspartier i en graffitifarvet træ/alukonstruktion. De sikrer gode gennemlyste rum, og med den gamle bygnings store højde er det blevet muligt at placere nogle højt placerede vinduesbånd over skydedørspartierne, der yderligere bidrager til et meget flot lys i rummene, der er med til at reducere nødvendigheden af kunstig belysning. Også indvendig er der taget afsæt i den store rumhøjde, idet det har været muligt at indrette en række hemse både i værelser og i stuen. Imbris udvalgets vurdering Imbris-udvalget finder, at bygningen fra 1934, der nu er overgået fra erhverv til beboelse fremstår som et fornemt eksempel på, at det er muligt på en kvalitetsbevidst måde og med enkle virkemidler at etablere en tidssvarende bolig, der ikke blot tilpasser sig kvarteret på en fin måde, men samtidig i sig selv lyser op med nærmest funkis-lignende stiltræk. Til lykke til Lisbet og Lennart Søgård Høyer fra Engblommevej 47 A for det flotte resultat. Lennart Søgaard Høyer takkede for prisen, som var en stregtegning af huset, udført af Trine Steenstrup, som, efter et par år i udlandet, igen er trådt til som tegner. Emdrup Torv har fået ny butik Som før omtalt har tilstanden for forretningen på Emdrupvej 169 været ganske sørgelig. Bestyrelsen har gennem henvendelse til Bygningsinspektoratet fået lovliggjort forretningen således at de grimme spånplader endelig blev fjernet. Men nu er der sket meget mere! Helle Hamann Thygesen, der bor på Ved Vigen, har i december måned 2008 åbnet en butik på Emdrupvej 169, Detalje, som er en kommissionsforretning, der handler med boligindretning. Konceptet er simpelt: vil man sælge sine fine ting eller småmøbler, kan man gøre det her. Jeg tager kun imod ting, der er blevet behandlet godt, og som passer ind i den stilart, som jeg går efter. Det er min garanti for kvalitet siger Helle Hamann Thygesen om sin rolle som butiksindehaver. Om det er nyt eller gammelt, er udvalget i butikken håndplukket. Hos detalje kan man lave et scoop og lade sig inspirere. Stilarten er skandinavisk klassisk design, som matcher hylderne med mærker som Neon Living, Claus Porto, Daisy samt unikke patchwork tæpper. Er man hurtig, er der mulighed for at finde både Panton, Jacobsen eller Wanscher til en god pris. Detalje er et alternativ til andre sælgerfora som for eksempel auktionshuse på nettet eller større markeder. Her er det nemt at skabe overblik og få personlig betjening. Ved køb i min butik får man vejledning til indretning samt inspiration til, hvordan man kan sætte ting sammen på kryds og tværs siger Helle Hamann Thygesen, som oprindeligt er uddannet grafisk designer. Butikken har fået en god start og er absolut et besøg værd, også selvom man ikke aktuelt har noget, man vil sælge. Butikken er åben torsdag og fredag 12-18, lørdag samt sidste søndag i hver måned Helle Hamann Thygesen har givet en hånd med ved udformningen af grundejerforeningsbladets nye bladhovede. side 5

6 Emdrup Grundejerforenings generalforsamling 16. marts 2009 Formanden Lennart Frandsen bød velkommen til de godt 100 fremmødte 1. Valg af dirigent Torben Hammer, Pragtstjernevej 5, blev valgt som dirigent. 2. Beretning Formanden havde opdelt beretningen i tre hovedpunkter, nemlig for det første om rent foreningsmæssige forhold, for det andet spørgsmål om sager i forhold til omverdenen, samt endelig noget om fremtiden. Foreningens medlemstal ligger på knap 700. Der har i beretningsåret været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden reklamerede for foreningens hjemmeside, www. emgf.dk, hvor dirigenten, Torben Hammer, er web-master. Siden har i alt haft ca besøg, og indeholder forskellige informationer om foreningen mv. Formanden nævnte således, at dagsorden for bestyrelsesmøderne altid annonceres på foreningens hjemmeside, og at medlemmerne er velkomne til at komme med forslag. Medlemmerne kan derudover benytte opslagstavlen til meddelelser, hvilket nogle få har gjort. Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt arbejde i årets løb. Ved generalforsamlingen sidste år drøftedes en fornyelse og foryngelse af foreningen. Der er ikke sket så meget vedrørende dette i årets løb. Suppleanter til bestyrelsen og en interesseret har deltaget i nogle af bestyrelsens møder Der er ca. 120 eksemplarer tilbage af foreningens jubilæumsbog fra 2001, der sælges for 100 kr. Foreningen har i 2008 kun udgivet 1 blad, idet der er ved at ske en ændring af bladet både layoutmæssigt og for udsendelsestidspunkter. Formanden udtrykte stor tak til Jens Steenstrup for hans store arbejde med at sikre et flot blad. Foreningen har balance i regnskabet og en sund økonomi jf. det udsendte regnskab. side 6 Formanden oplyste, at foreningen har afholdt et fællesmøde for alle vejlaug i foreningens område i marts 2008 for at muliggøre koordinering af udbedringsarbejder og udbud. Der skal 23. marts 2009 være et nyt møde (se referatet heraf andetsteds i bladet). Trafik Formanden vendte sig herefter mod trafikafvikling på Frederiksborgvej og Emdrupvej. Det har været et væsentligt emne på de senere års generalforsamlinger, ligesom det har været tilfældet for fællesmøderne med vejlaugene. Grundejerforeningen har ikke haft held med at få etableret en dialog med kommunen og politiet om dette. Vi har søgt at få et fællesmøde mellem Vej- og Park, Parkering København, politiet samt foreningen med henblik på at få en drøftelse af mulige forslag til forbedringer og regulering af parkering og trafikafvikling på især Frederiksborgvej og Emdrupvej. Derfor er vi selv ved at udarbejde et forslag som grundlag for at rejse spørgsmålet på en mere slagkraftig måde. Dette sker i en alliance med Bispebjerg lokaludvalg, idet bestyrelsen har fundet, at det var nødvendig at få professionel bistand til udarbejdelse af et seriøst forslag hos et firma, der i forvejen har en god kontakt med de relevante myndigheder, nemlig Arkitektfirmaet Peter Holst. (Se iøvrigt artiklen herom andetsteds i bladet). Senere vil blive forelagt et udkast, der ved fremsendelse til kommunen skal udbygges med en bærende argumentation. Der skal her i 2009 gennemføres en bydelsplanlægning for Bispebjerg Bydel i lokaludvalgets regi, og én af ideerne ved at udarbejde forslaget nu er også at få disse spørgsmål tidligt på bordet i selve bydelsplanlægningen. Nordhavnsvej Et andet trafikalt spørgsmål er etableringen af den kommende Nordhavnsvej i forbindelse med den planlagte udbygning af Nordhavnen. Denne vej skal munde ud i Lyngbyvejen ved Ryparkens Station. Der var høringsfrist til 14. april Vejen vil resultere i en mertrafik både i anlægsfasen med meget tung trafik, noget afhængigt af hvilken model for vejen, der vælges og ligeledes efterfølgende en mertrafik. Tilslutningen af vejen ender ved Emdrupbroen. Især vil de medlemmer, der bor i nærheden heraf og op mod Emdrup Sø blive støjmæssig belastet. Dette er ligeledes et emne, hvori Bispebjerg Lokaludvalg er stærkt involveret i, og har samarbejdet med Østerbro Lokaludvalg om. Lokaludvalget Formanden omtalte derefter nærmere Bispebjerg Lokaludvalg, hvori han er medlem som grundejerrepræsentant. Formanden for lokaludvalget er et af vore medlemmer, Alex Heick. Det mediemæssigt mest omtalte emne i det forløbne år har været ungdomshussagen. Der kører et projekt, Lidt mere Nord-Vest med etablering af et kulturhus, som også indeholder et bibliotek, som skal etableres i efteråret Efter byggeriet af det nye krematorium har anvendelse af den gamle runde krematoriebygning på toppen af Bispebjerg været overvejet. Københavns kommune planlægger etablering af en form for kulturhus, hvori Dans i Nordvest kan være. Der er foreløbigt afsat 18 mio. kr. hertil (jf. artiklen herom andetsteds i bladet). Formanden omtalte endvidere den servicebuslinie, der netop havde sin start på generalforsamlingsdagen, og som foreningen også har været involveret i ruteplanlægningen af. Foreningens aktiviteter Der er kun udkommet et blad i 2008, hvilket hænger sammen med nye udgivelsestidspunkter, kort tid efter generalforsamlingen og hen på efteråret. Bladet kommer i et nyt lay-out (resultatet ses i dette blad!). Alex Heick vil være behjælpelig med det nye layout. Der er også givet bistand af et andet af foreningens medlemmer, grafisk designer mdd Helle Hamann Thygesen, og som er indehaver af forretningen Detalje på Emdrup Torv. Foreningen havde fået arrangeret et meget spændende besøg på Danmarks Pædagogiske Universitet, som der desværre kun få kom til. Foreningen har gennem en længere periode beklaget sig til Bygningsinspektoratet over den miserable tilstand, som butikken på Emdrupvej 169, hjørnet ved torvet var i. Vi glæder os over, at der nu endelig er kommet i pæn orden og med en ny butik. (Netop den nævnte Detalje, se omtalen af forretningen) Den misligholdte Emdrup Stationsbyg-

7 ning ved Tuborgvej er nu revet ned, og DSB forventes i 2010 at etablere elevator til perronerne. Der er sket en vis forbedring af den garneriske vedligeholdelse af Emdrup Torv samt en vis beskæring af træer ved Bispebjerg Park Alle. Formanden nævnte, at der i årets løb havde været 3 sager vedr. nabostridigheder. DONGs kabelarbejde DONG planlægger kabellægning af elnettet i 2010, hvor der samtidig etableres fibernet til transmission af internet, fjernsyn mv. Det praktiske arbejde kommer til at foregå i Dette vil blive taget op på vejlaugsmødet, idet det vil være hensigtsmæssigt at inddrage dette i planlægning af vejvedligeholdelse. Formanden nævnte videre, at mange af de berettede emner forsat vil præge foreningens dagsorden i Det gælder trafiksanering, hvor bestyrelsen også er meget opmærksom på, at der også er behov andre steder, kabellægning, Nordhavnsvej samt bydelsplanlægningen. Petresch, Tuborgvej, nævnte trafikale problemer på Tuborgvej, hvor man frygtede meget mere tung jordkørsel i forbindelse med Metrobyggeri. Det er tilladt at køre 60 km i timen, der sker en del påkørsler af sidespejle på parkerede biler, men henvendelser til borgmester Bondam havde ikke give noget reelt svar. Birgitte Mølgaard- Nielsen oplyste, at man på Tuborgvej også bør interessere sig for Nordhavnsvejanlægget, som også kan få konsekvenser for denne vej og henviste til kommunens hjemmeside. Henrik Laursen, Frederiksborgvej, nævnte at der foregår flere opgravninger, og spurgte om opgravning af veje kan koordineres bedre. Formanden nævnte, at vi er bekendt med, at der foregår en koordinering af planlagte gravearbejder i kommunen, og at bestyrelsen vil tage spørgsmålet op. 3. Forelæggelse af regnskab Kassereren forelagde regnskabet for Regnskabet stemte, men revisorerne havde haft et par bemærkninger til kontering. Regnskabet blev godkendt med et overskud på 124 kr. incl. en henlæggelse på kr. vedr. forslaget til trafikregulering af Frederiksborgvej og Emdrupvej. Egenkapital andrager kr. ult Fastsættelse af kontingent Kassereren gennemgik det fremlagte budget, der udviser et underskud på kr. Uændret kontingent på 65 kr. for enkeltmedlemmer og 60 kr. for kollektive medlemmer blev vedtaget. 5. Valg af formand Lennart Frandsen blev genvalgt. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jørgen Bendiksen og Birgitte Mølgaard- Nielsen genvalgtes. 7. Valg af to suppleanter Mogens Frederiksen og Hanne Nording genvalgtes som suppleanter 8. Valg af en revisor Torben Hammer genvalgtes. 9. Valg af en revisorsuppleant Peter Borst Nissen genvalgtes. 10. Indkomne forslag Ingen 11. Eventuelt Intet. Dagsorden var hermed udtømt og formanden takkede både dirigent og forsamlingen for en god generalforsamling. Formandens beretning blev godkendt side 7

8 Model af den planlagte udfletning af Nordhavnsvej fra Lyngbyvej ved Ryparken. Ryparken Station ses til højre, og jernbanesporet krydser billedet. Lyngbyvej er nederst til venstre. Opad løber Nordhavnsvej ned i en tunnel Nordhavnsvej Nordhavnsvej - Et enormt projekt I forbindelse med det kommende projekt Nordhavnsvej har der været afholdt mange møder. København Kommune har afholdt orienteringsmøder, og der er fremkommet mange synspunkter, både fra KK og de mange fremmødte borgere. Der er desuden holdt utallige møder i foreninger og vejlaug. Det noget specielle ved Nordhavnsvejen er, at det IKKE er Staten/Regionerne (tidl. Amterne) der er bygherre på projektet. Det er ikke tidligere sket med så store vejprojekter, hvorfor nogle høringssvar også stiller spørgsmålstegn ved, om Københavns Kommune kan leve op til dette enorme projekt. Københavns Kommune har gjort sig umage med at løse opgaven. Men rekreative områder vil forsvinde og idrætsfaciliteter nedlægges som det ser ud i øjeblikket. side 8 D. 14. april var høringsfrist for svar fra borgerne. Der blev udarbejdet ialt 88 høringssvar fra vejlaug, fra beboerforeninger, lokaludvalg og andre interessegrupper - og fra enkeltpersoner. Fællesnævner i svarene er stor bekymring for hele projektet. Bekymring for hvordan man skal holde ud at leve med den ekstra, meget store belastning af trafikken, som helt sikkert vil komme, når vejen er udbygget. Rigtig meget støj. Men også bekymring for den store forurening, der kommer langs vejen. Der er også udtrykt bekymring for, hvordan anlægsfasen skal forløbe. Boret tunnel eller cut and cover Den borede tunnel, som forhåbentlig stadig er i spil, vil begrænse generne på en stor del af strækningen, men desværre IKKE på den del af vejanlægget, der er placeret i vores bydel. Der er ganske vist lovet støjværn på en del af strækningen, - nemlig den del der er omfattet af Nordhavnsvejen, dvs. strækningen fra broen ved Emdrupvej, men IKKE på den del, der er beliggende fra Emdrupvej og nordpå, og slet ikke i anlægsfasen. Netop i den fase vil der forekomme meget kørsel med tunge køretøjer på strækningen, så det er vigtigt, at der opsættes støjværn i anlægsfasen. Det har en del af høringssvarene heldigvis også drejet sig om, og nu ser det måske ud til, at der er chance for, at det sker. Vejdirektoratet måler på støjen i øjeblikket. Der er der også udtrykt bekymring for afvikling af den kollektive trafik i anlægsfasen. Vi håber, at den endelige beslutning bliver, at man naturligvis vælger en løsning, der ikke ødelægger bydelen yderligere, og især ikke ødelægger menneskers mulighed for at leve et ordentligt liv med den trafik, som vi jo godt ved skal være der. Den bedste løsning Drømmeløsningen vil være, at den nye vejstrækning laves i boret tunnel, og at den nuværende Lyngbyvej overdækkes. Den løsning kunne samle Emdrup/Ydre Østerbro i stedet for at skære den yderligere igennem. Eller endnu bedre, vælge Bomhusløsningen, hvori man leder bilerne i jorden langt nordligere end den tunnelløsning, der arbejdes med nu, på vej mod Nordhavnen. For få dage siden blev der afholdt endnu et møde indkaldt af Østerbro Lokaludvalg og med deltagelse af mange lokalpolitikere. Københavns Kommune har netop indledt forhandlinger med Staten om, hvorvidt det er muligt at finde en løsning, hvor Staten kan bidrage med flere penge til projektet.

9 1.500 kunder skifter hver måned til en attraktiv bank for boligejere Når du skifter til Nykredit Bank, får du nogle af markedets mest attraktive indlånsrenter. Du kan frit vælge rådgiver, og du vælger selv, hvordan du vil rådgives. Vi kan mødes hjemme hos dig eller i et af vores 49 centre rundt om i landet. Ring Du kan også få rådgivning per telefon på tidspunkter, der passer dig, eller få rådgivning på nykredit.dk, hvor du også kan holde et videomøde med din rådgiver. I Nykredit er vi eksperter i bank, realkredit, forsikring og pension, og vi kommer hele vejen rundt om din økonomi. Skift til Nykredit Bank. Ring i dag eller læs mere på nykredit.dk side 9

10 Ejendomssalg i Emdrup Grundejerforenings område Ejendomssalget er fra perioden til Listen dækker ikke nødvendigvis samtlige handler i området, men er et udvalg af salg fra Tingbladet på Forkortelser: S: sælger; K: køber; K: købesum; E: ejendomsværdi , Emdrup, Rørmosevej 9 S: Gitte Valentin Palgaard K: Bettina Find og Allan Paludan K: E: , Emdrup, Stenkløvervej 3A S: Boet efter Ove Nielsen K: Esther Nielsen E: , Emdrup, Oldfuxvej 12 S: Stephan Jørgen Jensen m.fl. K: Arendse Charlotte Lehn Weile og Martin Weile K: E: , Emdrup, Pernillevej 24 S: Morten Christy K: Pia Borking E: , Emdrup, Højmosevej 42 S: Poul Thorvald Thaulow K: Tina Graven Østergaard og Anders Østergaard E: , Emdrup, Fladstjernevej 1A S: Nina Husfeldt Clasen m.fl. K: Elsemarie Simper og Lars Simper K: E: , Emdrup, anpart nr.2 Emdrupgårdsvej 18 S: Kim Vedel Pedersen m.fl. K: Maria Kongsgaard og Leif Kongsgaard K: , Emdrup, C.J. Frandsens Vej 3A S: Boet efter Anker Belving K: Klaus Sørensen E: side 10

11 , Emdrup, anpart nr.12, Lundedalsvej 27, 2 4 S: Peter Forchhammer K: Carsten Foldbæk K: , Emdrup, anpart nr.1; Egebæksvej 3 S: Kirsten Munch Andersen m.fl. K: Ingrid Reumert Willumsen og Craig Till K: , Emdrup, Havsgårdsvej 6 S: Arne Sigurd Nielsen m.fl. K: Anders Marko Juhl og Rikke Juhl Horsgaard K: E: Ø, Emdrup, Møllegårdsvej 3 S: Sten Strömgren m.fl. K: Tyra Grove Krause og Thomas Harald Krause E: , Emdrup, anpart nr. 1, Højmosevej 29 S: Ove Frankel m.fl. K: Katja Øder Hansen Schlesinger og Nis Schlesinger K: , Emdrup, anpart nr. 48, Lundedalsvej 38, 2. 4 S: Mogens Gjøe K: Judy Feldborg K: , Emdrup, Dalmosevej 33 S: Henning Skaarup K: Malene Holm Rod og David Peter Munk Vest. E: , Emdrup, anpart nr. 12, Lundedalsvej 27, 2 4 S: Carsten Foldbæk K: Johan Peter Forchhammer K: , Emdrup, Højmosevej 23 S: Hans Helge Leonardo Pedersen K: Maria Jepsen og Daniel Faurholt K: E: , Emdrup, anp. nr.1, Emdrup Kærvej 3 S: Aida Anette Jensen K: Claus Bo Larsen K: , Emdrup, Engblommevej 65 S: Sandy Torp Nielsen m.fl. K: Camilla Schoubo Jensen og Michael Hartvig Madsen K: E: , Emdrup, Lundedalsvej 49 S: BRX 216 ApS K: Kristin Carlsson og Niclas Petri K: E: , Emdrup Lundedalsvej 51 S: BRX 216 ApS K: Sarfraz Ghani K: E: , Emdrup, anpart nr. 11 Emdrupvej 14, KL TH S: Byens Bolig Aps K: Ahmed El Mhassani K: E: , Emdrup, anpart nr. 10 Emdrupvej 14, KL TV S: Byens Bolig Aps K: Ahmed El Mhassani K: E: , Emdrup Bispebjerg Parkalle 37 S: Ida Maria Westphall for 1/4 m.fl. K: Caroline Christiansen og Rune Huvendick Jensen K: E: m.fl., Emdrup Grønnemose Alle 30 S: Lars Munktved m.fl. K: Hosta Bolig ApS E: , Emdrup Tuborgvej 182 S: Boet efter Ruth Margrethe Weidekamp K: Lucie Lunde og Jesper Lunde. E: , Emdrup, anpart nr. 2 Banebrinken 91, ST 2 S: Lene Knuppert-Hansen K: Meilin Zhang og Jingtian Guo K: E: side 11

12 Emdrup Station Farlige adgangsforhold - en kørestolsbruger risikerer at havne på skinnerne! En løsning er på vej Som bebudet på generalforsamlingen i marts 2008 har bestyrelsen taget initiativ til, at der kan ske nødvendig forbedring af adgangsforholdene til Emdrup Station. Vi har på forhånd opgivet at få gjort noget ved nedgangen mod nord. Også med henvisning til omkostningerne måtte det forudses, at DSB alene vil gøre noget ved nedgangen mod syd. Nedgangen mod syd består af to ramper. De er meget stejle og meget lange og uden repos. Den ene rampe (mod øst) er næsten 100 meter lang, og den har en hældningsgrad på mellem 7,9 og 8,5 pct. Den anden rampe (mod vest) er lidt kortere og har en hældningsgrad som den anden rampe, og der er heller ikke repos her. (Målingen af hældningsgraderne er foretaget af bestyrelsen med et specielt måleinstrument; afstandene er målt skønsmæssigt også af bestyrelsen). I Bygningsreglementet fra 2008 pkt , stk. 2, er det bestemt, at ramper med en hældning på mere en 1:25 (svarende til 4 pct.), der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 meter, skal forsynes med vandrette reposer for hver 0,6 meters stigning. I Bygningsreglementet er det videre bestemt, at ramper ikke må udføres med større hældning end 1:20 (50 mm niveauforskel pr. meter svarende til 5 pct.). side 12 På Emdrup Station leves der langt fra op til disse krav, men der er ikke tale om direkte ulovligheder, fordi Bygningsreglementets nævnte bestemmelser ikke var gældende på det tidspunkt da ramperne blev bygget. Bestyrelsen har i efteråret 2008 rettet henvendelse til DSB om de problematiske adgangsforhold. Bestyrelsen har her også henvist til at Håndværkerforeningens Plejehjem med 174 beboere ligger lige ved Emdrup Station. Plejehjemmet Norgesminde med ca. 100 beboere ligger også i nærheden af Emdrup Station. Man tør slet ikke tænke på, hvad der kan ske, hvis en kørestolsbruger vover sig ud på rampen! DSB har svaret at der ikke kan nå at ske noget i 2009 men at det vil indgå i prioriteringen på dette område for 2010 at få ordnet adgangsforholdene på Emdrup Station. Hvordan man vil løse problemerne har DSB ikke meldt noget ud om men der er forlydender om, at der kan blive tale om en elevatorløsning. Bestyrelsen følger op på sagen.

13 Vejlaugsmøde Emdrup Grundejerforening afholdt den 23. marts 2009 det årlige møde med vejlaugene. Der mødte 16 personer frem dækkende 11 af de 15 eksisterende vejlaug Foreningen har tidligere opfordret til, at der bliver dannet vejlaug for de områder, der endnu ikke er dækket af vejlaug. Der omtaltes i referatet fra sidste års vejlaugsmøde, at to nye vejlaug var under etablering. De er nu begge etableret, og fungerer. Det første vedrører Nøkkerosevej vest, Gulkløvervej, Trekløvervej samt dele af Rødkløvervej. Det andet er en revitalisering af det reelt aldrig fungerende vejlaug for Rørmosevej, Ved Vigen samt Engblommevej, syd. Møderne er et forum for erfaringsudveksling. Der konstateres igen i år, at vinteren kun har medført få skader, at der kun var behov for begrænsede reparationer efter vinteren. Der oplystes om kedelige problemer med kloakker og rotter, hvor læren var, at man skal sørge for at få grundig dokumentation om situationen før der graves ved fotos, samt at det er en meget god ide at stå ved siden af, når der graves, så man ved, hvor og hvad skaden var, og hvordan der er foretaget udbedring heraf. Hovedkloak og stikledning, beliggende i vejen er Københavns Energis ansvar, mens den øvrige stikledning er den enkelte grundejers ansvar. Et vejlaug oplevede megen uvedkommende arbejdskørsel, der havde medført betydelige skader på vejen. Vejlauget havde sørget for at dokumentere vejens situation før arbejdets påbegyndelse. I forbindelse med det efterfølgende vejsyn anerkendte entreprenøren situationen, og betalte for udbedringen af vejen. Moralen her er at sørge for at vide, hvad der skal ske på vejen samt dokumentation af vejens tilstand før og efter arbejdskørsel i form af digitale fotos samt vidner, hvor to er påkrævet medmindre forholdene klart dokumenteres via fotos. Et vejlaug har etableret en praksis, så man opfordrer alle til en bestemt weekend i april at rense fortov og rendesten, hvilket giver væsentlig mindre ukrudt gennem sommeren. Vejlauget giver så øl/vand til de arbejdende på et bestemt tidspunkt. Medlemmerne fra området ved Emdrup Sø orienterede om problemstillingerne i forbindelse med Nordhavnsvejens etablering og om den forventede mertrafikbelastning af Lyngbyvejen efter idriftsættelsen. DONG s planlagte kabellægning af elledningsnettet i grundejerforeningens område i 2011 drøftedes. Københavns Kommune og DONG har ikke kunnet blive enige om, hvorvidt eller hvorledes vejbelysningen skal ændres i forbindelse med kabellægningen, så DONG har fundet en metode, hvor vejbelysning forbliver uændret. Avisartikler tyder dog på, at parterne nu igen drøfter mulige løsninger. Det bliver derfor meget væsentligt for alle vejlaug at sørge for at dokumentere vejens tilstand, før kabellægnings arbejderne begynder, ligesom det bliver meget væsentligt at planlægge (og have finansiering til), hvad vejlauget ønsker gjort i tilknytning til kabellægningsarbejderne. Det vil selvfølgelig ikke være hensigtsmæssigt at påbegynde større arbejder, før kabellægningsarbejdet er udført. Dans og bevægelse i Nordvest To medarbejdere fra Københavns Kommunes Kulturforvaltning, kontorchef Nana Bugge og fuldmægtig Susanne Skovgaard Christensen, fortalte om projektet ved generalforsamlingen. Der deltager i alt 700 børn i Dans i Nord- Vest, der midlertidigt foregår på Frederikssundsvejens Skole, efter at dele af det hidtidige kulturhus er blevet til Ungdomshus. Det gamle kapel og krematorium ved Bispebjerg Kirkegård er kommet i spil. Bygningen er bevaringsværdig, og kirkegårdene har ikke mere brug for bygningen. Bygningen har i alt m2 i 3 niveauer. Der er store lokaler uden for selve kupelsalen. Der er således en stor sal på 200 m2. Det er hensigten at etablere en kommunal institution vedr. dans og bevægelse, dog ikke boldspil, hvor forskellige foreninger kan få plads. Bygningen er egnet til formålet, og ombygningen vil udskille det gamle kapel fra kirkegårdsområdet. Der er rig mulighed for indretning af sale til forestillinger og træning, ligesom der kan etableres opholdsrum for brugere og besøgende. Den store atriumgård kan blive et attraktivt opholdssted med mulighed for udendørs forestillinger. Københavns Kommune skyder 18 mio.kr. i projektet, der samlet skønnes at ville koste omkring det dobbelte, så der skal skaffes et tilsvarende beløb fra fonde mv. Der skal foretages store ombygninger, og planlægges en indbudt arkitektkonkurrence med 5 deltagende arkitekter, og hvor der i vurderinger også skal inddrages brugerrepræsentanter. Ombygningen er en del af det store aftalekompleks, som lokaludvalget indgik med BR kaldet Lidt Mere Nordvest, der også indebar etablering af servicebuslinien, et borgerservicecenter, trafikregulering på Tomsgårdsvej, belysningsstrategi på en del sideveje, byggeri af et nyt bibliotek på Dortheavej, - samt flytning af Ungdomshuset til Dortheavej. Dans i Nordvest bliver primær bruger af den nye facilitet, og der vil også være plads til andre aktiviteter inden for dans og bevægelse. Det er visionen, at lokaliteten bliver så spændende, at den bliver en attraktion for foreningerne og projekternes internationale samarbejdspartnere, og at bydelen og det nye hus i Nordvest derved placeres på verdenskortet. Nyindretningen af bygningen forventes at være færdig i efteråret side 13

14 Forslag til trafikregulering Emdrup Grundejerforening har i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg fået udarbejdet et forslag til trafikregulering for et stykke af Frederiksborgvej og et stykke af Emdrupvej Arkitekt Peter Holst gjorde rede for forslaget på Emdrup Grundejerforenings generalforsamling 16. marts Forslaget er skitsemæssigt, således at det ikke er detailopmålt, og ikke er nøjagtigt i forhold til kryds og veje. Det skal ligeledes udbygges med argumentation før fremsendelse til kommunen. Formålet er at få en mere sikker trafik Forslaget vedrører Frederiksborgvej fra Grundtvigs Kirke til kommunegrænsen mod nord. Frederiksborgvej er en 12 m bred indfaldsvej, der har megen trafik, og som lægger op til høj hastighed. Der er i væsentligt omfang 2 vejbaner i hver retning. Geografien lægger op til en symmetrisk løsning, hvor vejbanen indskrænkes og parkeringsbåse gøres bredere, hvilket side 14 giver mere sikker parkering og bedre gromuligheder for vejtræerne. Der vil blive en betydelig effekt i form af lavere hastigheder. Løsningen vil også resultere i en sikrere vej med bedre muligheder for de svage trafikanter, og det samlede vejbillede bliver en smukkere vej. Forslaget vedrører endvidere Emdupvej fra Tuborgvej til Emdrup Torv. Emdrupvej er en 10 m. bred vej, der generelt presses af megen tæt parkering og mange små sideveje. Her foreslås en asymmetrisk løsning, der kan give et mere roligt trafikforløb, og overhalinger vil ikke mere være mulige, samtidig med at den massive parkering i vejens skyggeside mod etageejendommene mod syd kan opretholdes og gøres mere sikker. Ideen her er et forløb med en midteradskillelse, som det kendes fra Søborg Hovedgade og Gammel Kongevej, og den praktiske udførelse kan ske på flere måder. Tilpasningen vil give en bredere cykelsti på vejens nordside. Diskussion om detaljer Forslaget blev diskuteret, idet kommentarerne mere var præget af enkeltheder end af helhedsideen. Her refereres nogle af kommentarerne; Hvis der bliver mindre parkeringsmulighed på Emdrupvej, hvor skal bilerne så parkere istedet? - og der nævntes til gengæld nogle specielle områder, hvor parkering i dag opleves generende. Som nævnt er forslaget ikke færdigudarbejdet, og det skal naturligvis igennem en myndighedsbehandling, hvor forhold som passagemuligheder for redningskøretøjer mv. inddrages, før noget kan besluttes og udføres. Formanden Lennart Frandsen opsummerede. Foreningens formål med at få udarbejdet et forslag til en mulig ændring af trafikforløb på Frederiksborgvej og Emdrupvej har været at få et seriøst forslag til forelæggelse for Københavns Kommune med henblik på at opnå en dæmpning af trafikken på de to veje. Foreningen, Bispebjerg Lokaludvalg og kommunen må se på helheden, og det må erkendes, at der ikke kan opstilles et forslag, der kun rummer fordele. Det vil fortsat være muligt for enkeltmedlemmer at komme med synspunkter og indvendinger over for kommunen i forhold til det endelige forslag.

15 Arkitekt Peter Holst fremlagde ved generalforsamlingen en skitse til en regulering af henholdsvis Emdrupvej (til venstre) og Frederiksborgvej (til højre) side 15

16 Køberne har fået optimismen igen Så hvis du overvejer at sælge, så er tiden velvalgt nu. Vi oplever, at en del fl ere købere henvender sig. Ikke kun for at få en fremvisning, men også for at realiserede deres drøm om en anden bolig. En historisk lav rente, 2-3 års faldende boligpriser og skattenedsættelser har gjort det muligt for mange at købe den bolig de drømmer om. Derfor søger vi fl ere huse til salg i dit område. Vi tilbyder dig en god service og opfølgning på alle henvendelser. Start med en gratis salgsvurdering så kan du samtidig vurdere os. NORDVEST/EMDRUP v/ Mogens Brask A/S Frederiksborgvej 13, 2400 København NV Tlf Mogens Brask Indehaver, Statsaut. ejd.mægler & valuar, MDE Selina Kimmer Jørgensen Statsaut. ejd.mægler & valuar, MDE

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab 2009/2010 Budget 2010/2011 Bestyrelsen 2010/2011 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere