Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til punkt 4: Status på unionens politiske program og mål for de kommende år."

Transkript

1 Bilag til punkt 4: på unionens politiske program og mål for de kommende år. Svømning for alle Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 SVØM Leg & Vind Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation Værdier Vi vil optræde og anerkendes som en idræt, der: - Er professionel og ambitiøs; som individ og som union stiler vi mod høje mål - Er ansvarlig; rollen som et af landets største idrætsforbund forpligter i forholdet til vores medlemmer, klubber og samfundet - Er modig; vi står ved vores mål og meninger. Også i modvind - Er ærlig og åben; vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger - Skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand - Redder liv. Vi lærer danskerne at svømme, og vi uddanner livreddere Vi vil måle vores vision på, om: - Vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklingstendenser i antallet af medlemmer og antallet af medlemsklubber - Vi har nemt ved at rekruttere de mest kvalificerede frivillige og ansatte - Vi, som idrætsorganisation, er den mest foretrukne samarbejdspartner for omverdenen - Vi har en god og stabil økonomi, der sikrer frihed/råderum til at gennemføre vores planer med konsekvens - Vi har den bedste sportslige udvikling målt på internationale resultater Dansk Svømmeunion gør klar til fremtiden Klubberne er grundlaget for børns svømmeaktiviteter. DIF skriver i sit politiske program, at hele 90 % af alle børn, på et eller andet tidspunkt, har været medlem af en idrætsforening, og det kan vi danskere godt tillade os at være stolte af. For det er der kun meget få lande i verden, der kan gøre os efter. Dansk Svømmeunion vil derfor bakke op om, at vi skal huske at værne om børneidrætten og klubbernes betydning for den. Det er også i klubberne, at talent spires og udvikles. 1

2 Det var i klubberne Rikke Møller Pedersen, Mads Glæsner, Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Jakob Andkjær tog deres første svømmetag. I Dansk Svømmeunion er vi stolte af vores bedste atleter, der sætter dansk svømning på verdenskortet og inspirerer den danske befolkning, når de udfolder deres talent til OL, VM, EM eller andre internationale konkurrencer og mesterskaber. Danskerne svømmer som aldrig før, og det er positivt. Men mange af dem gør det uden at være medlem af en svømmeklub. Det drejer sig om alle de mange personer i befolkningen, der trækker en billet i svømmehallernes offentlige åbningstid. Det er dem, der ikke ønsker det organiserede og det faste, og derfor vælger at gå til svømning i svømmehallens offentlige åbningstid. Dette er en voksende trend i hele dansk idræt. Det er derfor ikke længere naturgivent, at det er idrætsforeningerne, danskerne betragter som deres udgangspunkt for at dyrke idræt og fysisk aktivitet. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen Dansk Svømmeunion er den idrætsorganisation i Danmark, hvor både eliten, bredden, børn, unge og motionisterne er samlet. Dansk Svømmeunions discipliner spænder bredt, hvor den klart mest udbredte disciplin er svømning. Hertil kommer de mere specialiserede idrætsgrene åbent vand, livredning, udspring, vandpolo og synkro. Dansk Svømmeunion er således en af DIFs specialforbund, der er garant for, at der er et idrætstilbud til alle: Fra barn til voksen og til vands. Uanset om man er et nysgerrigt barn på jagt efter nye lege og oplevelser, talentfuld ungdomssvømmer eller sundhedshungrende voksenmotionist, vil mangfoldigheden i Dansk Svømmeunion langt hen ad vejen dække behovene ind. For at bevare og styrke mangfoldigheden i Dansk Svømmeunion er det imidlertid nødvendigt med et øget fokus på disciplinerne. Styrken i Dansk Svømmeunions discipliner er den totale dedikation til ens egen disciplin. Svagheden er, at det kræver mange ressourcer fortsat at rumme så mange discipliner, som Dansk Svømmeunion har. Især de mindre discipliner har derfor behov for, at Dansk Svømmeunion som vidensorganisation for discipliner og klubber udvikler værktøjer til at styrke mangfoldigheden. Dansk Svømmeunion skal opmuntre disciplinerne til at sikre øget udbredelse inden for den enkelte disciplin. Handleplan 1. Dansk Svømmeunion bakker op om, at DIF arbejder for at få vedtaget et nyt regelsæt for medlemskab af DIF og Dansk Svømmeunion, der sikrer, at Dansk Svømmeunion bedre kan tage højde for nye idrætstendenser og nye måder at organisere idræt på. DIF s bestyrelse stillede forslag på DIF s årsmøde i 2012 om ændrede regler for at opnå tilknytning til DIF. Dette blev vedtaget. 2

3 Derfor vil Dansk Svømmeunion implementere dette og eksempelvis give mulighed for at virtuelle klubber, kystlivreddere og åbent vand svømmere kan opnå direkte medlemskab af Dansk Svømmeunion. I november 2012 blev et udkast til nye medlemsformer forelagt Dansk Svømmeunions bestyrelse. Forslaget om medlemskab for skoler blev vedtaget. Der arbejdes videre med de øvrige delelementer. 2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for en udvikling af vores mange discipliner for at fastholde og styrke vores mangfoldige idrætstilbud Derfor vil Dansk Svømmeunion igangsætte en klubanalyse af de forskellige discipliners aktiviteter på klubniveau med henblik på nærmere at fastlægge konkrete initiativer, der sikre disciplinernes overlevelse, udvikling og udbredelse. Dansk Svømmeunion vil herudover afholde årlige udviklingssamtaler for de enkelte discipliner. Administrationen skal i højere grad støtte de enkelte discipliner både administrativt og fagligt. skal være en integreret del af denne indsats. I foråret 2013 er der udarbejdet en sportspolitik, som skal medinddrages i den kommende analyse. 3. Dansk Svømmeunion skal arbejde på, via facilitetsstrategien, at sikre mere vandtid til alle discipliner i Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunion skal via facilitetsstrategien fortsat hjælpe og proaktivt arbejde for at svømmeklubberne får mere vandtid i svømmehallerne, og at denne vandtid også benyttes til alle discipliner. Det er målsætningen at nedbringe svømmeklubbernes ventelister, hvor behovet er størst og muligheden er der, til under halvdelen cirka personer i dag. Facilitetsudvalget er i gang med at udarbejde en strategi for området. 3

4 4

5 Flere fleksible tilbud om svømning til danskerne Dansk Svømmeunion vil kæmpe for at få fat på den del af befolkningen, som har valgt at dyrke idræt udenfor foreningerne. Vi vil være stedet, hvor man i foreningsregi begynder at svømme med andre, fordi vi tror på, at samværet og fagligheden kan gavne den enkelte. Vi vil være organisationen, der, med et fantastisk udbud af aktiviteter og discipliner, bruger mangfoldigheden til at fastholde og rekruttere de unge til lige netop den aktivitet, der kan motivere dem til et aktivt idrætsliv, og sammen med vores klubber udvikle mere fleksible tilbud. Forudsætningen for at det kan lykkes er de frivillige kræfter. Uden dem var der ingen aktiviteter eller klubber. DIFs undersøgelse om frivilligheden i idrætten fra 2011 viser, at hele danskere arbejder frivilligt i DIFs forbund og foreninger. Det gør DIF til Danmarks største frivillige organisation. Til trods for, at danskerne også på frivillighedsområdet er aktive som aldrig før, vil Dansk Svømmeunion sammen med DIF have fokus på at styrke, værne om og fremtidssikre frivilligheden, så idrætten også om 20, 50 og 100 år hviler på et fundament af frivillighed. Handleplan 1. Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at der i klubberne udvikles en mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan tiltrække/fastholde voksne motionister og teenagere Delprojekt 1 Ved hjælp af det forpligtende samarbejde (DIF udviklingsprojekt) tilbyder vi differentieret kontingentstruktur og attraktive startpakker til nye klubber. Udviklingsprojekterne skal som mål have at øge antallet af SVØM-medlemmer med mindst ved udgangen af Gennemføre 50 klubbesøg hvert år i mindst 50 klubber og årligt at gennemføre 20 klubudviklingsprojekter. Der er i skrivende stund en medlemstilgang på nye medlemmer, der er aflagt 50 klubbesøg og der har henover året været iværksat 20 klubudviklingsforløb. Konsulentgruppen er i gang med at udarbejde en strategi for perioden , hvor udgangspunktet er: hvad gør vi for at fastholde klubberne? Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion ønsker at udvikle Svømningens Instruktør uddannelse til trænere (hvor målgruppen er voksne). Endvidere at vi udvikler et koncept for Start2crawl og en Åbent vand træneruddannelse med en overbygning omkring sikkerhed. Instruktørkursus for voksne forventes færdiggjort i første kvartal af Det samme gør sig gældende for Start2crawl samt Åbent vand uddannelsen. 5

6 Delprojekt 3 Dansk Svømmeunion vil tilbyde åbent vand arrangementer, hvor målgruppen er både teenagere og voksne. Derfor vil Dansk Svømmeunion afholde mindst seks arrangementer i samarbejde med lokale klubber. I resten af perioden skal der afholdes mindst otte arrangementer om året. Der er i 2012 afholdt 15 åbent vand arrangementer. Planen for 2013 er under udarbejdelse. Delprojekt 4 Dansk Svømmeunion vil udvikle Aqua Teen koncept, hvor målgruppen årige. Aqua Teen koncept er udarbejdet, og afprøves i forbindelse med at Skolerne i Oure Sport og Performance afholder Aqua Camp for teenagere i uge 32 med overnatning. 2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for at udvikle nye servicetilbud, der kan tiltrække/fastholde især breddeklubber Delprojekt 1 Derfor vil Dansk Svømmeunion udvikle en platform til undervisningsplanlægning i klubberne (Aqua School konceptet). Udvalgte klubber er i gang med at teste og har afleveret deres feedback i marts. Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion vil relancere konceptet Danmark Svøm Langt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Og som et nyt tiltag vil skolerne blive tilbudt Klassen Svømmer Langt. 42 klubber deltog i Danmark Svøm Langt. Enkelte klubber har taget kampagnen om Vidunderlivet til sig, men mange mangler stadig. Der er igangsat en udvikling af nyt layout for Danmark Svøm Langt. Delprojekt 3 Dansk Svømmeunion vil videreudvikle konceptet til Aqua Bedste Camp. Konceptet er under udarbejdelse. Delprojekt 4 Dansk Svømmeunion vil udbrede AquaChamp mærkerne i langt flere klubber end hidtil. Derfor er målsætningen, at alle vores medlemsklubber, ved udgangen af perioden, bruger AquaChamp mærkerne. 6

7 Der er udviklet 10 nye mærker, 6 distancer (1250m., m., m., m., m. og m), 2 småbørnsmærker: pingvin og sælmærke, hvor målgruppen er børn før begynderniveau samt 2 skolemærker til skoleidræt. Analysen af hvilke af vores klubber, der anvender AquaChamp mærkerne, er endnu ikke færdiggjort. Delprojekt 5 Dansk Svømmeunion vil videreudvikle AquaChamp stævnekonceptet. Konceptets videreudvikling er lagt i hænderne på en af udviklingskonsulenterne. Delprojekt 6 Dansk Svømmeunion vil afholde Nordisk Babykonference i Konferencen er afviklet med 153 deltagere og stor ros til arrangementsgruppen, som bestod af Dansk Svømmeunion, Nordisk Svømmeforbund samt Team Bade (Københavns Kommune). Delprojekt 7 Dansk Svømmeunion vil afholde Aqua Konference i forlængelse af Nordisk Education Group (samarbejdet mellem de nordiske lande på uddannelse) konferencen. Konferencen skal afholdes i ulige år på nationalt plan. Konferencen afholdes den 2. november

8 Udvikling af frivilligheden i svømning En bevarelse af frivilligheden kræver en udvikling. Udviklingen skal i de kommende år specielt ske i forhold til aldersprofilen, hvor vi gerne ser, at flere unge involverer sig i de mere tunge frivillige poster som formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem i svømmeklubberne. Vi er glade og taknemmelige for vores nuværende frivillige ledere, men vi må samtidig konstatere, at vores frivillige er blevet ældre. Dermed mister vi værdifuldt input fra de unge, der kan se klubbernes aktiviteter i et andet lys og bidrage til at øge andelen af unge aktive i idrætsforeningerne. Vi ønsker dog ikke kun en yngre frivillighed. Vi vil også have en mere mangfoldig frivillighed, hvor vi, med alle i spil giver grobund for den bedste aktivitet. Der skal værnes om frivilligheden, og det er ikke bare en opgave for idrætten selv. Også regering, folketing og kommuner skal bidrage til at gøre det så let som muligt at være frivillig. Af DIFs politiske program fremgår det, at DIF vil overvåge området og bekæmpe bureaukratiet og papirarbejdet for de frivillige i deres kontakt med offentlige myndigheder. Dette vil Dansk Svømmeunion bakke op om. 1. DIF og Dansk Svømmeunion vil arbejde med at styrke mangfoldigheden i rekrutteringen af frivillige på tværs af køn, alder, uddannelse og social baggrund DIF har forpligtet Dansk Svømmeunion til at udarbejde en frivillighedsstrategi for, hvordan der kan ske en rekruttering, kompetenceudvikling og synliggørelse af det frivillige arbejde i forbundene. Derfor vil Dansk Svømmeunion udarbejde en frivillighedsstrategi inden udgangen af Projektet igangsættes i foråret 2013 og skal være færdigt ultimo Dansk Svømmeunion vil arbejde systematisk med kompetenceudviklingen af frivillige både i svømmeklubberne og i unionen Delprojekt 1 Dansk Svømmeunions uddannelsessystem skal have et grundigt servicetjek, herunder om det er tidssvarende (køn, alder, uddannelse og social baggrund). Dette initiativ ønsker Dansk Svømmeunion skal være afsluttet senest ved udgangen af Projektet igangsættes foråret Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion ønsker årligt at afholde et tværgående seminar for alle interne frivillige i unionen. Indholdet på seminaret skal være kompetenceudvikling. Tværgående Forum er blevet afholdt den januar 2013 med 45 deltagere fra udvalg og sektioner. 8

9 Delprojekt 3 Dansk Svømmeunion skal udvikle et samlet klubudviklingskoncept, der indeholder værktøjer, der både omfatter elite- og breddeklubber. Et af værktøjerne skal være standard stillingsbeskrivelser for både ansatte og frivillige i klubberne. Et klubudviklingskoncept skal ligge klar med udgangen af Dansk Svømmeunion vil bidrage til at samfundets barrierer mindskes og at samfundets incitamenter højnes for at være frivillige i sporten Delprojekt 1 Dansk Svømmeunion vil arbejde på servicetiltag til klubberne, der skal aflaste klubbernes administration. Dette, ønsker Dansk Svømmeunion, skal ske i samarbejde med Klubmodul og andre relevante IT systemer. Projektet igangsættes foråret Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at DIFs medlemsregistreringsportal gøres langt mere brugervenlig og intuitiv for de frivillige, der skal registrere medlemstal. Derfor vil Dansk Svømmeunion beskrive udfordringerne i det nuværende system og pege på løsningsmuligheder. Endvidere vil Dansk Svømmeunion komme med input til DIF vedrørende hele medlemsregistreringsproceduren. I år indberetter alle klubber via en ny medlemsregistreringsportal. Herefter vil portalens anvendelighed blive evalueret. 9

10 Svømning har et samfundsmæssigt og socialt ansvar Vi vil som union ikke kun stille krav om forbedringer for svømningens rammer i samfundet. Vi vil også vedkende os svømningens samfundsmæssige og sociale ansvar og forbedre og styrke det danske samfund på de områder, hvor svømning kan spille en rolle. Idrætten og svømningen kan ikke løse samfundets grundlæggende udfordringer, men vi kan bidrage til at gøre folkeskolen bedre, styrke integrationen, aktivere ældre og sidst men ikke mindst bidrage til, at så mange danskere som muligt er aktive for legens skyld, for kammeratskabets skyld og for livskvalitetens skyld. 1. Dansk Svømmeunion vil synliggøre sit samfundsmæssige ansvar ved at færdigudvikle og implementere en livredningsstrategi Delprojekt 1 Dansk Svømmeunion skal arbejde på at etablere en livredningskultur i Danmark. Strategien skal omfatte følgende mål: Det er muligt at gå til livredning overalt i Danmark Alle børn skal kunne svømme 200 meter inden 12 års alderen Flere skal kunne redde liv personer skal aflægge en livredder prøve i I 2012 bestod 6837 prøven, herunder også erhvervslivredderprøven. Der er fuld gang i planlægningen af: Alle skal lære at svømme, en landsdækkende kampagne, der skal løbe af stablen i 2014, og bliver kickstartet ved EM i Herning december Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion skal arbejde på, at der kommer livredningsaktiviteter i svømmeklubberne. Derfor vil strategien være, at en ny grundlæggende livredningsinstruktør og - træneruddannelse skal være klar i Desuden ønsker vi, at der er 100 deltagere ved DM i livredning i 2014, samt at antallet af dedikerede livredderhold stiger fra at findes i 16 % af klubberne til 30 %. Der er etableret en klubpakke som klubberne kan ansøge om, og der arbejdes for tiden på et pilotprojekt med henblik på at afholde en livredningsinstruktør og -træneruddannelse. Kurset er beskrevet. Delprojekt 3 Dansk Svømmeunion skal arbejde med kommunikation, at dagsordensætte og lobbyisme som led i det samfundsmæssige ansvar. Derfor ønsker Dansk Svømmeunion, at antallet af omtaler af livredning i medierne hvor Dansk Svømmeunion er nævnt, stiger med 100 % i perioden. Der er henover året sket stor medieeksponering i et tæt samarbejde med TrygFonden. 10

11 Antallet af omtaler er stigende, når vi taler om vandsikkerhed ved kysten, men i forhold til sikkerhed i svømmehallerne skal vi blive bedre. Der er så småt taget hul på en dialog omkring Dansk Svømmeunions muligheder for at risikovurdere svømmehaller. Delprojekt 4 Dansk Svømmeunion vil fra og med 2012 afholde to møder årligt med det nye Bade- og vandsikkerhedsnetværk, og være i kontakt med netværket 10 gange årligt. Der afholdes to møder om året, og der er løbende kontakt. Delprojekt 5 Dansk Svømmeunion vil årligt have kontakt til fem folketingspolitikere. Dansk Svømmeunion deltager på folkemødet i 2013 på Bornholm. Her ventes det at ramme mindst fem folketingspolitikere. Delprojekt 6 Som led i at synliggøre det samfundsmæssige ansvar skal Dansk Svømmeunion samarbejde med TrygFonden. Derfor skal Dansk Svømmeunion og TrygFonden organisatorisk og i fællesskab varetage den operationelle del af Trygfonden Kystlivredning samt oplysningsopgaverne i forbindelse med vandsikkerhed. Driften af kystlivredningen foregår i et godt og tæt samarbejde med TrygFonden. I 2012 var TrygFonden Kystlivredning tilstede på 33 strande. 2. Dansk Svømmeunion skal arbejde med integration Delprojekt 1 Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter identificerer en række integrationsprojekter. Alle projekter skal være i en partnerskabsrelation med en svømmeklub og/eller en kommune. Derfor skal der i perioden gennemføres bæredygtige integrationsprojekter i følgende byer: København, Odense, Århus og Ålborg. Projektet er beskrevet i forbindelse med Vollsmose Svømmer og indgår i strategien for ligestillingsområdet. Delprojekt 2 Dansk Svømmeunion ønsker at have fokus på ligestilling og mangfoldighed, og vil derfor se på, at ligestilling og mangfoldighed fremmes i Dansk Svømmeunion og i klubberne. 11

12 Strategien udarbejdes henover foråret

13 3. Dansk Svømmeunion skal arbejde med at fremme svømning i folkeskolen Dansk Svømmeunion skal i samarbejde med DIF færdiggøre skolesvømningsprojektet. Derfor vil Dansk Svømmeunion, på baggrund af undersøgelsen fra Syddansk Universitet, afholde en konference med svømmeklubber, kommuner, folkeskoler og politikere som målgruppe. Yderligere tiltag vil afvente undersøgelsens resultat. Konferencen er afholdt, og et idékatalog er udarbejdet. Der skal afholdes et møde med Martin Borch, DIF, om den fremadrettede strategi. 13

Status for Politisk Program

Status for Politisk Program BILAG TIL PUNKT 4. Status for Politisk Program 2012-2016 Dansk Svømmeunions Bestyrelse Indhold 1. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen.... 2 1.1. Dansk Svømmeunion bakker

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Svømning for alle. Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016. SVØM Leg & Vind

Svømning for alle. Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016. SVØM Leg & Vind Svømning for alle Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 SVØM Leg & Vind Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation Værdier Vi vil optræde og anerkendes som en

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00

Velkommen til. Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00 Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 13. april 2013 kl. 10.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl

Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl Velkommen til Breddesektionens områdemøde Lørdag d. 28. april 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering

Læs mere

Skolesvømmeundervisning i Horsens

Skolesvømmeundervisning i Horsens Skolesvømmeundervisning i Horsens Kirsten Garsdal Hedeby Udviklingskonsulent for Dansk Svømmeunion Jan Schmidt - Formand for Horsens Svømmeklub Langmarkskolen udliciterer allerede musikundervisningen til

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE O l y m p i s k P a r t n e r s k a b Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, 2016 Sponsorarbejde I SÆRKLASSE 1 Tendenser Kæmpe medieudbud Mange tv-vinduer Sportskanaler Internettet =

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

7 udviklingskonsulenter i en medlems- og udviklingsafdeling. bl.a. breddearbejde, klubudvikling og rådgivning, projektarbejder mm.

7 udviklingskonsulenter i en medlems- og udviklingsafdeling. bl.a. breddearbejde, klubudvikling og rådgivning, projektarbejder mm. er en del Danmarks Idrætsforbund (DIF) >1.900.000 medlemmer. er det andet største specialforbund under DIF. har >270 medlemsklubber og >175.000 medlemmer. Protektor: HKH Kronprinsesse Mary 7 udviklingskonsulenter

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang?

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? DANSK HÅNDBOLD FORBUND Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? Lørdag den 24. september 2016 DAGSORDEN 1. Facts om Dansk Svømmeunion 2. Lidt forhistorie. 3. Organisationsændringer 00-16 4.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport Februar 2015 Bilagsrapport Bilag 1 Interviewguide for personlige interview Bilag 2 Spørgeskema til medlemsklubberne Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelsens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Dansk triatlon Forbunds Frivillighedsstrategi. Frivillighedsstrategi for. Dansk Triatlon Forbund

Dansk triatlon Forbunds Frivillighedsstrategi. Frivillighedsstrategi for. Dansk Triatlon Forbund Frivillighedsstrategi for Dansk Triatlon Forbund 2015 2020 Indholdsfortegnelse 1. Frivillighedsstrategi 1.1 Baggrund 1.2 Hvorfor frivillighedsstrategi 1.3 Mission 2. De frivillige 2.1 Baggrund 2.2 Hvorfor

Læs mere

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 BREDDE Velkommen til Breddesektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Målsætning: At skabe en svømmeklub med glade og trygge medlemmer. En svømmeklub, der vil hjælpe børn og

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012.

Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Referat af Breddesektionens områdemøde lørdag den 28. april 2012. Dagsorden Helle Jakobsen bød velkommen og præsenterede Breddesektionen. 1. Valg af dirigent Susanne Glasius blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Strategi 2015-18 20/01/15 1

Strategi 2015-18 20/01/15 1 Strategi 2015-18 20/01/15 1 SWOT model 2014 Strengths Stærk organisa-on Veluddannet og erfarent trænerteam særligt i K- afdelingen Klar og etableret klubånd baseret på gensidig respekt og anerkendende

Læs mere

Nye Fællesskaber. Afrapportering november 2017

Nye Fællesskaber. Afrapportering november 2017 Nye Fællesskaber Afrapportering november 2017 siden sidst okt. 2016 MÅLET: Aktiv sammen! Det skal være sjovt og hårdt vigtigst af alt, så er vi sammen! Vi vil gøre det nemmere at være sammen om at leve

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

.er der hul igennem!

.er der hul igennem! .er der hul igennem! Idræt mellem forening og forretning Torben Bundgaard Chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Synspunkt: Fremtidens forbund og foreninger er ikke nogen, der kommer det er nogen vi skaber!

Læs mere

Vi bevæger de unge i forening 2014-2017

Vi bevæger de unge i forening 2014-2017 Vi bevæger de unge i forening 2014-2017 Baggrund 1. Udviklingspulje i DIF 2. Succes i tidligere projekter hos SVØM og DGF 3. Identiske udfordringer Frafald i en tidlig alder/fastholdelse t(w)eenagere Fastholde

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl. 10.00 1 Referat Morten Kjær bød velkommen. 1. Valg af dirigent Breddesektionen indstiller Susanne Glasius, der blev valgt. Susanne konstaterede,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forening i forandring?

Forening i forandring? Evt trompettekst over overskriften Forening i forandring? DETTE ER EN KORT RUBRIK I Pixi-udgave TO LINJER af Forening i forandring? - en undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Dette er en underrubrik

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Strategiplan Helsingør Svømmeklub

Strategiplan Helsingør Svømmeklub Strategiplan Helsingør Svømmeklub 2016 2024 Forord: Helsingør Svømmeklub fylder 90 år i 2016 og er således en af Danmarks ældste svømmeklubber med mange stolte traditioner, og en klub med mange nye og

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

1. Valg af dirigent Susanne Glasius Tischer blev foreslået og valgt 2. Sektionslederens beretning

1. Valg af dirigent Susanne Glasius Tischer blev foreslået og valgt 2. Sektionslederens beretning Referat: Breddesektionens områdemøde 2013 Dato: Lørdag den 13. april 2013 Mødetidspunkt: kl. 10.00 12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: se vedlagte deltagerliste Referent: Lene Madegaard Nr.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi

Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi Indhold Baggrund Organisationen Udvikling og mål Hvordan Baggrund Organisationen Bueskydning Danmark bygger på frivillighed, og organisationen er afhængig af

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben.

Nyhedsbrev. Juni Brug hjemmesiden! Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Nyhedsbrev Juni 2015 Kære medlemmer af Horsens Svømmeklub, forældre og sponsorer. Venner af klubben. Det er efterhånden længe siden, at klubben fik ny bestyrelse. Der var stor udskiftning og dermed mange

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere